Telge Energi lurar folk med kolbluffen

Idag ska vi granska Telge Energi, företaget som lever på att skrämma folk med kol. Mer oseriös marknadsföring får man leta efter. Ägare till Telge Energi är Södertälje kommun. Varför en kommun ska driva ett elbolag kan man undra – det finns massor av elbolag i Sverige.
Telge Energi har ingen egen produktion av el utan köper in el via Nord Pool. Man påstår sig bara sälja ”ren el” som man definierar som vind-, sol- och vattenkraft. Vad man skrämmer med är att omärkt el kommer från  kolkraft.
”Omärkt el kommer nästan alltid från smutsig kolkraft, något som de flesta inte vet om.”
Andelen fossilkraft där kol ingår är nästan försumbar i Sverige (ca 5%) – detta nämner Telge Energi inget om. Denna del är svår att bli av med då bränslet främst används i gasturbiner, kondenskraftverk och som stödbränsle vid uppstart av värmekraftanläggningar. Gasturbiner och kondenskraftverk tillhör kategorin störnings- och effektreserv.
I Norden finns kolkraftverk främst i Danmark som också har störst andel vindkraftsel. Det är så att vindkraft kräver reglerel för att fungera i ett elnät. I Sverige används för det mesta vattenkraft som reglerel men Danmark saknar vattenkraft. Danmarks vindkraftsproduktion kräver fossilbaserad el som är igång.
I elnätet blandas alla typer av producerad el. För ett givet ögonblick är det lika stor sannolikhet att den som valt vindkraft får samma el som den som valt omärkt el. Ingen vet när vindpropellrarna snurrar och står de stilla så ersätts de av i Sverige främst vattenkraft och i Danmark, Finland kolkraft.
En del av vår produktion exporteras. Sedan 2011 har vi ett överskott av el i Sverige. 2012 exporterades 19 TWh. Exportpriset (börspris) var ca halva självkostnaden för vindkraft. Att bygga fler vindkraftverk för att vi ska kunna exportera mer el enligt Telge Energis koncept är en Ebberöds bank för Sverige. Elkonsumenterna i Sverige får subventionera danskarnas eller tyskarnas el. Ju fler som väljer vindkraft som el desto fattigare blir vi. Om subventionerna via certifikat avskaffas skulle vindkraften slås ut vid dagens prisnivå.
Ursprungsmärkt el innebär att man handlar upp el av producerat på ett visst sätt för senare leverans. Priset kan vara fast eller rörligt. Men de styrs inte av vad det kostar att producera. El från kärnkraft är för konsumenten lika bra el som el från vindkraft. Därför skiljer sig priserna mycket lite för de olika kraftkällorna.
Beställer man vindkraft från Telge Energi får man betala ca 2 öre per KWh extra. Man påstår att en normalvilla på 20.000 KWh sparar 30 ton koldioxid. Men svenska utsläppet är 25.5 gram CO2 per KWh (källa Svensk Energi tabell 20) vilket ger 510 kg minskning av CO2 och inga 30 ton.
Solkraften är viktig anser Telge Energi.  Genom att tecka ett ”solavtal” kan du få tillgång till 20 KWh per månad för 50 kronor. Räknar vi per KWh blir det 2:50 SEK – en oerhört dyr el. Vad som händer om det är mulet i januari talar inte Telge Energi om. Solen är mycket svag på vintern på våra breddgrader och molnigheten hög. Hur ofta får man inte vänta en hel vecka bara för att äntligen se den svaga vintersolen?
Kottlasjn
20 KWh är en mycket liten mängd energi. 20 KWh räcker för att ha en 60W glödlampa tänd 12 timmar/dygn i en månad. Vad som inte framkommer någonstans hos Telge Energi är att vind- och solenergi är starkt subventionerade via elcertifikat/direkta bidrag.
Telge Energi säljer inte bara el utan bedriver politisk propaganda [länk]. Citat:
De flesta av oss vet att vi står inför en global klimatkatastrof om vi inte snabbt sätter in verkligt effektiva åtgärder. En sådan åtgärd är att öka användningen av ren energi från sol, vind och vatten framför energi från farlig kolkraft.
Återigen används klimat- och kolbluffen. Man försöker luras att vanlig svensk el produceras med kol. Pratat om att man vet att vi står inför global klimatkatastrof är naturligtvis struntprat och vilseledande marknadsföring. Det finns ingen som vet detta.
Telge Energi kör en radioreklam med ett barn där det pratas om att vattenståndet i Mälaren är 5 meter över referenspunkten och Gamla Stan är översvämmat. Genom att välja ”ren el” från Telge Energi kan man förhindra att detta blir framtiden. Rent struntprat och en del av klimatbluffen.
Hela Telge Energis resonemang om ”ren el” bygger på att de klassar kärnkraft som smutsig el. Skulle kärnkraften tas med så faller mycket av budskapet. Det enda som skulle hända om alla valde vindkraft är att elen blir mycket dyrare. Koldioxidutsläppen skulle vara oförändrade. Andel fossilkraftverk i Sverige skulle inte påverkas. 
I Tyskland, där kärnkraftverken ska läggas ner som en eftergift åt de rödgröna, bygger man nu vind- och kolkraftverk på löpande band. Beslutet om avveckling av kärnkraften förstör miljön. Istället för att satsa på gasdrivna kraftverk är det kol som gäller. Men tro inte att genom att beställa vindkraft från Telge Energi så sparar man på utsläppen i Tyskland. Lilla Sverige tror återigen att de är stora och kan påverka de stora.
Jag har tidigare haft Telge Energi som elleverantör men har efter deras oseriösa marknadsföring bytt leverantör. Numera har jag också valt kärnkraft som jag anser har minst miljöpåverkan. Vindkraften har så många miljömässiga nackdelar att den inte borde tillåtas, än mindre subventioneras.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sirapsodlaren

  Med dagens teknik så skulle det inte vara några problem att bygga elnätet så att vindkraften separeras, ett slags virtuellt elnät för grön el. Det skulle fungera så att varje elmätare i det virtuella nätet effektbegränsar så att totalen av vindelproduktion är i balans med totalen förbrukningen. Om förbrukningen är för hög så stryps effekten, med något ransoneringsförfarande.
  Det typen av virtuellt elnät vore bra att få i drift omgåeende så att alla som vill kan pröva på hur ett grönt elnät fungerar (man behöver ju bara byta mätare för de som vill ha grön el så de kan bekosta allt själva)
  Sen får de som vill ha grön el helt enkelt hitta på egen reglerkraft. Stearinljus kanske?

 2. bom

  Klart att S-Telge skall ha ett kommunalt elbolag. Staden har väl i alla tider varit i sossehänder. VD är också en betonghäck och bryter mot marknadsföringslagen så fort han kan. Jag fick ganska snart efter att ha försökt tala honom tillrätta, nog av apkonsterna och röstade med fötterna. Man skall inte ha med skojare att göra!

 3. Lars Jonsson

  Hej Per,
  Jag har vid flera tillfällen försökt välja kärnkraft, men har inte hittat något sådant elavtal. har du hittat något hos någon leverantör? Jag har länge varit irriterad över Telge energis marknadsföring. jag undrar hur mycket de lägger ner på marknadsföring och hur mycket de tjänat på detta. Är det kanske bara en kostnad som invånarna får ta, elelr lönar sig marknadsföringen. Har någon anmält dem för falsk marknadsföring – kanske dags?

 4. Tege Tornvall

  Min barndoms Södertälje var en rätt idyllisk småstad med 25.000 invånare, en vacker badhuspark och ett charmigt torg. Nu bor där 90.000 med interna konflikter och kommunala skrytbyggen. Telge Energis inriktning och annonser är väl ett sätt att putsa fasaden.

 5. Anders Mohlin

  Signaturen Sirapsodlaren, #1, har alldeles rätt, och är inne på en tankegång jag själv brukar torgföra då jag diskuterar elförsörjning med andra: De som vurmar för vindkraft (och fördömer s k fossila kraftverk) borde i praktiken få känna på att leva med den högst varierande vindenergien. Alltså allt som oftast bli utan elförsörjning eller få densamma kraftigt begränsad.
  Då skulle det bli annat ljud i skällan!

 6. latoba

  Bra avslöjande.
  Om det vore något krut i ”Uppdrag granskning” borde väl detta om något vara ”gefundenes fressen” för herr Josefsson.

 7. Tege Tornvall

  Rimligen borde man kunna lagföra Telge Energi på flera punkter!

 8. Lars #3: Vattenfall har kärnkraft som alternativ. Kanske inte världens roligaste bolag dock.

 9. Peter Stilbs

  latoba #6 Josefsson har hittills tyvärr bara gett sig på saker i politiskt korrekt mening. Det finns nog inget hopp han ska våga sig på detta.

 10. Håkan R

  => Peter Stilbs  #9
   
  Han gav sig på organisationerna (Bris, Majblomman och Rädda Barnen) för deras kampanjer kring ”barnfattigdomen” , men behöver nog ’slicka såren’ ett tag innan han är mogen för nya framstötar mot mediala PK-nästen.

 11. John Silver

  Fängelse för bedrägeri ska det vara.
  I varje fal i ett samhälle med fungerande rättssystem.

 12. latoba, Peter S
   
  Josefsson kan nog ge sig på vissa politiskt inkorrekta frågor också. Men han behöver ngt enkelt budskap att mata tittarna med och som han vet  kommer orsaka  indignerade känslor där.
  Ruffel och båg inom vindkraftsbranschen, eller vad som verkligen döljer sig bakom alla dessa förment ’gröna’ satsningar och marknadsförningen kanske inte är mogna än, men allt fler lär både få upp ögonen eller börja tvivla på de grönskimrande sagorna. Och då kan ett UG-program göra mycket ’nytta’ i att öppna ögonen för fler.
   
  Men jag skulle inte förlita mig på att Janne J är den som ska göra’t .. Han kan likaväl välja en helt annan vinkling (om han tror det ger bättre ’effekt’). Bäst är nog att idogt och enträget driva opinion mot alla dumheter som hittills.

 13. Peter F

  Tege
  Det är bara att anmäla
  http://www.konsumentverket.se/lagar–regler/lagar/marknadsforingslagen/
  Vilseledande reklam
  En säljare får i reklamen inte använda påståenden som är vilseledande. Till exempel när det handlar om varans kvalitet eller pris. Säljaren får inte heller utelämna väsentlig information så att marknadsföringen blir vilseledande. Om informationen är oklar, obegriplig eller tvetydig jämställs det med att information utelämnats.

 14. Lennart Bengtsson

  Hej
   
  En utmärkt och informativ artikel som visar hur ”marknaden” utnyttjar människors okunnighet och fördomar för att sko sig. Att politikerna inte reagerar för detta är en skandal och bidrar bara till att fördjupa politikerföraktet. Vad som Per Welander fört fram här borde enligt min uppfattning vara en fråga för marknadsdomstolen. Det är inget annat än rent skoj.
  Lennart B

 15. Lasse

  Med samma argument som Telge energi för fram här har värmepumpsinstallationer bekämpats av olika intressen för fjärrvärme.
  En tillkommande elförbrukare är en kolkraftsförbrukare och värme från värmepumpars elförbrukning(30%) ger ingen miljövinst eftersom kolkraftens värme bara till 30% ger el.
  Det predikas av många (tex högskolan i Linköping) att varje fjärrvärmekund ger utrymme för kraftvärmeproduktion med hög verkningsgrad när både el och värme ger intäkter.
  Det finns ofta agendor som döljs bakom övertygelser.

 16. Tage Andersson

  Artikeln borde ut i pressen. Om det inte går att få in den i de större drakarna, borde den åtminstone till Newsmill.

 17. Mikael

  Sverige behöver ett program som Penn & Tellers ”Bullshit” som avslöjade mycket skitsnack i samhället. Tyvärr så blir det nog aldrig visat på (S)(V)T. En riktigt oberoende och bra TV-kanal som Fox News behövs också i Sverige. Då skulle man slippa betala för den röd-gröna statliga hjärntvätten.

 18. LBt

  Debattens polarisering är verkligen ett problem. En sida gräver ner sig under parollen att världens undergång är nära och den andra försöker påskina att vi lugnt kan fortsätta med gränslöst fossilt bruk. Och ingen av dem kan med fog påstå att de är i sanningens närhet.
  Men visst borde den marknadsföring Telge Energi ägnar sig åt prövas, den är uppenbart vilseledande. Visst bör vindindustrin visa hur de tänker sig att de skall stå på egna ben och visst bör man verka för fortsatt kärnkraft.

 19. LBt
   
  Återigen förmår du inte riktigt att hålla dig till sanningen. Ingen förordar ”gränslöst fossilt bruk” och det är heller inget genomförbart. Däremot finns det många som säger att de åtgärder som diskuteras (och du bla tycks bejaka och förorda) inte har någon praktisk effekt annat än att förstöra resurser och också försämra miljön … utan någon mätbar uppsida, men med ett antal negativa nedsidor och även dito följdverkningar.
   
  Du tycks ju själv vara inne på att Telge Energi är en sådan, och de ’marknadsföringsknep’ de använder. Men du behöver påminnas om vem som öht fixat grogrunden för dylikt bonnfångeri …

 20. István

  Själv har jag i årtionden uppmuntrat mina oroliga bekanta, att det går utmärkt att folkomrösta mot kärnkraft, varje dag om man så vill!
  Sänk bara din elförbrukning till hälften! Och må bra.
  På tal om regeringens passivitet, så är det intressant att notera den ungerska regeringens utspel nyligen. Dom har gjort en bedömning av kraft leverantörernas (el och flaskgas) vinstnivåer och har beordrat dessa att sänka sina priser med 10%. Basta!
  Troligen kunde även Vattenfall-EON-Fortum överleva ett liknande beslut, om politisk vilja funnes i Stockholm.

 21. Thomas P

  Mikael #17 Ja visst är det underbart. Penn&Teller gör ett program där de ”debunkar” AGW och när de mycket senare konfronteras med frågan, vad blir svaret. ”I elaborated on ”I don’t know” quite a bit. I said that Al Gore was so annoying (that’s scientifically provable, right?) that I really wanted to doubt anything he was hyping, but I just didn’t know.”
  http://articles.latimes.com/2008/jul/03/opinion/oe-jillette3
  Borde de inte sett till att veta *innan* de gör ett program där de hävdar att AGW är bullshit?
  Att du sen hyllar amerikanska motsvarigheten till Pravda är symptomatiskt.

 22. Thomas, är det inte dags att komma ut ur klimathotargarderoben snart?

 23. Pelle L

  Thomas P #21
   
  Pravda är (eller var) kommunistpartiets propagandainstrument.
  Pravda betyder ironiskt nog Sanning.
   
  Vad tycker du är den svenska motsvarigheten till Pravda?
  SVT kanske?

 24. Gunnar E

  #17#
  ”Då skulle man slippa betala för den röd-gröna statliga hjärntvätten.” HA! Nu skall det betalas dit för att man har dator eller smartphone mm. När fler som jag valt bort TV för deras osaklighet så fegar radiotjanst och lobbar igenom licens på innehav av dator i stället för att skärpa sig i accuratess !

 25. Pelle L

  Gunnar E #24
   
  Det kommer protester från alla håll:
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/radiotjanst-foljer-inte-lagen-i-synen-pa-dator_7968578.svd
   
  Heja KTH!
   
   
   

 26. Sirapsodlaren

  Re #5 Anders Mohlin
  Det jag vill åt är att få till en mera marknadsmässig styrning av elproduktion och distribution, vilket vi inte har idag. Idag kan man kan ju bara köpa el, och det görs bara taffliga och orättvisa försök (elpriszoner) åtskillnad hur långt från producenten konsumenten finns. Och försöken att differentiera tex vindel från kolel blir bara rent bondfångeri som ju beskrivs i artikeln.
  För att få ett rättvist så gäller det att elmarknaden kan formulera ett antal elproduktions/distributions-alternativ som konsumenterna kan välja mellan. Då får vi ut det som är marknadsekonomins stora styrka över planekonomin, att konsumenterna (dvs folket) styr hur resurserna i samhället ska fördelas, istället för att centralplanerare på olika myndigheter försöker styra ekonomin.
  Man borde kunna bygga elproduktionen och distributionen runt ett antal virtuella elnät och virtuell elmarknader.
  De virtuella elmarknaderna kan tex vara kärnkraft, vattenkraft, vindkraft och fossilbränslen.
  Det virtuella elnätet är anslutningen mellan den fysiska producenten och konsumenten.
  Själva principen blir sedan att konsumenten i realtid köper el till elmarknadspriset på en viss elmarknad av en fysisk producent, och betalar elnätskostnaden från den producenten till sig själv.
  Så om jag tex väljer att köpa min el från ett kärnkraftverk så styrs mitt elpris av tillgången på kärnkraftsel i förhållande till konsumtionen (som ju bestäms av hur mycket jag och alla andra som vill ha kärnkraftsel förbrukar). Nätkostnaden styrs av hur långt jag har till närmaste kärnkraftverk. Om kärnkraftelen inte räcker till för alla som bor i närheten så behöver elen föras över från andra kraftverk, och då ökar kostnaden för nätet.
  Samma skulle naturligtvis gälla vindkraft. Där kommer ju dock priset att fluktuera kraftig mellan olika dagar, vid konstant konsumtion men intermittent förbrukning. Men de som, av ideologiska skäl, vill ha vindel kan ju få det, fast på marknadsmässiga villkor. Vill man ha vindel får man vara beredd att betala extra för det, och det är ett val man gör som konsument.
  Hu prissätts då el och elöverföring. Elpriset bestäms naturligtvis genom tillgång och efterfrågan på elmarknaden. Elnätkostnaden är mera lurig. där är ju investeringskostnaden den stora biten, men man måste även ta höjd för kapacitetsutnyttjandet och jämnheten i elproduktionen. Därför är det rimligt att elnätskostnaden för lokalproducerad kärnkraftsel är lägre än tex vindel, då nätbolagen i praktiken måste ha dubbla kapaciteten i nätet för vindkraftsel.
  Den allra bästa (dvs billigaste) produktionskombinationen är kanske rentav kärnkraftel från det lokala kärnkraftverkat kombinerat med gasturbin som reservkraft i anslutning till kärnkraftverket. Då kan man minimera investerngarna i elnätet.

 27. Pelle L

  Hej Sirapsodlaren #26
   
  Intressanta resongemang du för!
  Men allt stupar ju på att vissa kraftslag subventioneras, och andra straffbeskattas.
   
  Förresten undrar jag lite över dina ”virtuella nät”.
  Är det inte stor risk att vi bara får ”virtuell el” från dem  😉

 28. Tudor

  Det är inte bara Telge Energi som säljer ”ren el”. Även Folksam ägnar sig åt detta geschäft. Alltid 100% vindkraft erbjuder Folksam. Kan det löftet hållas med tanke på vindkraftens intermittenta natur?
  http://www.scandem.se/2b/library/files/71/K6688.pdf

 29. I höstas hade jag en mailväxling med Malin på Telge Energi angående vindkraftens elkostnad. Det visade sig att hon endast redovisade driftskostnaden och på basis av dett påstod att vindel var billigt. Hon ville inte gå med på att detta var missvisande utan tyckte att detta var OK.

  Ett tröst för tigerhjärtan kan vara att hon också skrev att de noga följer vad som skrivs här på TCS!

 30. Tudor

  Folksam säljer ”ren energi” – 100% vindkraft – i samarbete med Scandem.
  Scandem är i sin tur ett helägt dotterbolag ägt av jämtkraft.
  Jämtkrafts ägs till 98,2% av östersunds kommun.

 31. Håkan Bergman

  ”I Norden finns kolkraftverk främst i Danmark som också har störst andel vindkraftsel. Det är så att vindkraft kräver reglerel för att fungera i ett elnät. I Sverige används för det mesta vattenkraft som reglerel men Danmark saknar vattenkraft. Danmarks vindkraftsproduktion kräver fossilbaserad el som är igång.”
   
  Som t.ex. idag 130306:
   
  http://www.emd.dk/el/

 32. István

  Produktionspriset på el spelar ett helt underordnat roll på min totala kostnad.
  Betalar SEK 3050 som anslutnings avgift till Fortum. Därtill kommer 40 öre /kWh överföringsavgift. Då min årsförbrukning ligger på ca. 3000 kWh/år så blir det alltså 1,40 kr per kWh, bara till nätbolaget som har monopol ställning!
  Sedan får jag betala för själva strömmen till valfri leverantör.
  10 – 50 öre per kWh
  Detta är svinaktigt. Vem tror på att nätkostnader så vida överträffar själva produktionen av el? Med alla dess kapital, drift och bränsle kostnader!
  Staten har i princip överlåtit ett slags fri beskattningsrätt till privata bolag som har en myndighets ställning!

 33. Tudor

  #31 Håkan Bergman
  Det är ju detta som är den stora idiotin i den gröna rörelsens vurmande för vindkraft! Om man är rädd för ökad koldioxidkoncentration i atmosfären, varför vill man då satsa på något så kontraproduktivt som vindkraft??
  Om vindkraften byggs ut ytterligare, kan vi inte självklart räkna med att vattenkraften räcker som reglerkraft. Vi kanske i ökande utsträckning måste förlita oss till kol, olja och gas även i Sverige. Jag begriper mig inte på den gröna rörelsen!
   

 34. lennart Bengtsson

  Tudor  33
   
  Problemet är nog att den gröna rörelsen inte riktigt begriper vad de håller på med. Vad vi har i denna länk är att det finns  smarta företag som utnyttjar detta i kombination med en obeskrivlig gullibilitet hos delar av svenska folket
   
  LennartB 

 35. Kent S

  LB #34
   
  Den gröna rörelsen får här hjälp av Josef Fransson
  https://sverigedemokraterna.se/2013/03/06/miljopartiet-samsta-alternativet-for-miljon/
   

 36. Lasse

  Vattenfall skär ner med tusentals personer-måste spara!
  Lågt elpris har sina offer.

 37. Staffan Lindström

  { 06.03.13 at 15:22 }
  ”gullibillitet” Lennart B … vad sägs om ”godtrogenhet”?? Gullibilliteter är väl djur/människor man gullar med?? 🙂
   
   

 38. Pingback

  […] ohederlig marknadsföring i miljöns namn finner man på The Climate Scam där Per Wellander skriver om Södertälje kommuns energibolag vars affärsidé är att ta betalt för förmedlad energi utan […]

 39. Kapitalist

  Jag tror att Telge Energi har pantsatt Södertälje kommun för *MILJARD*-belopp som säkerhet för sina svindlande terminsspekulationer. Vill man sänka det ”bolaget” så bör man kanske ta en närmare titt på det där…

 40. latoba

  Finns det något som hindrar att man skickar en kopia av artikeln med Pers namn till en tidning? Upphovsrätten?

 41. Sirapsodlaren

  Pelle #27
  Poängen med det hela är ju att ta bort den statliga planekonomiska snedvridningen av marknaden och ersätta den med konsumentmakt, som ju är den bästa formen av demokrati och bestämmande.
  I en marknadsekonomi så styrs ju som sagt priset på en produkt momentant av tillgång och efterfrågan. Men på längre sikt så styrs ju även investeringar och produktutveckling  av priset.
  Ta tex mobilmarknaden som exempel. För tio år sedan så var konceptet att bygga så små telefoner med så lång batteritid som möjligt. Sen kom iPhone och marknaden ville plötsligt ha smarta telefoner. Då apple var ensam på tronen kunde man ha goda marginaler. Konkurrenterna såg vinstpotentialen och började göra egna smarta telefoner. Priserna gick ner tack vare konkurrensen och då övergav de flesta de ”dumma” telefonerna. Vi fick ett teknikskifte helt baserat på marknadsmässiga principer.
  Samma gäller även elproduktion och tex vindkraft. Finns det större efterfrågan på vindel, till den kostnad som vindelen betingar (dvs investering, drift, elöverföring och ökat behov/komplexitet för reglerkraft) än vad som produceras ,och det finns en marknadsfunktion som gör att det går att handla denna elen så kommer naturligtvis inveteringarna i vindkraft på sikt att öka tills marknaden är i balans. Och tvärtom om det saknas efterfrågan.
  Finessen med marknadsekonomin är alltså att alla individer i samhället själva bestämmer hur de ska använda sina pengar, och i elproduktionsfallet så kan de som oroar sig för klimatet helt enkelt göra bot genom att betala lite extra för elen. Utan att någon annan behöver drabbas.
  Det virtuella elnätet är bara en abstraktion för en prissättningsmekanism som inkluderar produktionssätt och överföring. Dvs elproduktionen kan tekniskt sett fortsätta som idag (med undantag för att man kanske vill kunna begränsa eltillförsel till konsumenter som valt en elkälla där konsumtionen överstiger produktionen).
  På stockholmsbörsen idag så sätts aktiekursen momentant helt styrd av datorer (förfarendet kallas HFT, High Frequency Trading). Dessa kan gör miljoner transaktioner under en sekund.
  Det borde därför inte vara så svårt att konstruera en elmarknad som bygger på ett auktionsförfarande där konsumenterna (representerade av en snutt kod i en dator) bjuder på producenternas el enligt en (av konsumenten given) algoritm.
  Antag att systemet körs i 1 S takt. Konsumenten få försöka prediktera vilken elförbrukning den kommer ha nästa sekund (en bra gissning är då nuvarande elförbrukning).  Producenterna bjuder ut el och elöverföringskapacitet. Konsumenten (fortfarande en datoralgoritm) bjuder på den billigaste el+elöverföring enligt preferenser för elproduktion (tex bara vindkraft, billigast av kärnkraft eller vattenkrat, you name it). För oss göteborgare kanske kärnkraftel är billigast om man ser till både produktion och överföringskostnad. Men om alla göteborgare köper el från Ringhals så klarar man inte av att möta produktionen. Då ökar priset och hamnar till sist i paritet med någon annan elkälla/produktionssite. Och då bjuds det på elen därifrån. Marknaden svänger till sist in och alla blir nöjda.
  Eftersom vindkraftselen kommer väldigt mycket när det blåser får de som önskar vindkraft lägga in begränsningar på elpriset. Blåser det lite och konsumtionen är hög så blir priset högt. Men då kan man ju tex lägga in ett tak för priset när man byter till att köpa tex vattenkraft. Och då minskar konsumtionen och priset stabiliseras.
  Filosofiskt så skulle elproducenterna kunna styra sin produktionstakt baserat på marknaden som beskrivs ovan.
  Men eftersom konsumenten inte kommer lyckas prediktera sin kommande elförbrukning (vad händer den sekunden 10 kW bastun startas tex, då blir prediktionen av nästa sekunde elförbrukning inte så bra), och producenten kan inte alltid producera den elkraft den sålt (tex solel kan ju variera effekten med magnituder på sekundbasis då solen går i moln) så måste nuvarande teknik med reglerkraft finreglera marknaden.
  Men skillnaden mellan förväntad konsumtion/produktion och det verkliga utfallet kan användas som ett mått på behovet av reglerkraft. Produktionsslag/konsumenter som inte kan möta sina löften får betala en större del av reglerkraftens kostnad. Då kommer opålitliga produktionstekniker bli dyrare, vilket är rimligt.

 42. Svenolof Karlsson

  Nej, Staffan Lindström #37, ordet gullibilitet ska vi ha! Tack Lennart Bengtsson #34 för ett uttrycksfullt uttryck!
   
  (Gullibility is a failure of social intelligence in which a person is easily tricked or manipulated into an ill-advised course of action. – Wikipedia)

 43. Lasse

  Vågar man lägga in en politiker som läxar upp en professor?
  Från Avpixlat!
  http://avpixlat.info/2013/03/06/miljopartiet-samsta-alternativet-for-miljon/

 44. christer löfström

  Svenolof Karlsson #41
  ”De, relativt utländska konkurrenter, ökande elpriser vi sett i Sverige de senaste årtiondena har bidragit till ”utflyttning” av elintensiv industriverksamhet från landet.”
  http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3646210.ece#comments
  Lennart Bengtsson och det sociala nätverk han ingår i försökte att manipulera, men jag skaffade KVA’s dokument och deras referens till en opinionsbildare.
   
  Lennart Bengtssons påstående är ren LÖGN!!
   
  Framtiden tillhör de elaka och asociala.

 45. Peter Stilbs

  Lasse #42 – snabbkursen var alldeles lysande – men vilken professor avses, och i vilket ämne ?

 46. Slabadang

  Lasse!! Helt underbart!!! Josef Fransson sågar L Söders rapport sönder och samman . Vilket underbart sakligt detaljerat lustmord av Söders och MPs inkompetens! 
  Ni får inte missa denna dragning av Herr Fransson. han har läst på och nu blir han livsfarlig för alla klimatflummare. Hans självförtroende är på den nivå jag önskat länge. Nu debatterar han inte utan han har rätt stuk och talar vett till dem istället!
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NQw4ieunILw

 47. Peter Stilbs

  Slabadang #45 – aha – var det Söder – KTH – jag hade tyvärr inte tid att se det i sin helhet ännu. Jo, de smarta näten. 
  Jag har varnat för det tidigare här  – vad vi behöver är ROBUST elförsörjning.
  https://www.klimatupplysningen.se/2010/10/27/smarta-elnat-eller/

 48. Slabadang

  Vindkraften är helt oförsvarbar i Sverige!
   
  Naturligtvis är det politbyrån i Bryssel som spökar i kulissen och nästa direktiv blir väl att vi tvingas på en snittkvot av ”ekologisk” vinproduktion i Norrland? Vi måste lämna det förbannade EUSSR. De är ju inte kloka nånstans!!

 49. När vi flyttade till vår nuvarande lägenhet för nästan två år sedan, brydde vi oss inte om att skriva något avtal, utan levde med det tillsvidareavtal som gäller i sådana fall. Vilket ju egentligen är väldigt dumt, eftersom elpriset är högre med ett sådant avtal.
  Efter ett par månader ringde en kvinna från elnätsinnehavaren Fortum och undrade om vi inte skulle skaffa ett riktigt elavtal. Hon berättade att de har specialavtal med ”ren” el, där de garanterar att elen kommer från vind och vatten. Då sade jag att jag bara vill ha kärnkraftsel. Hon verkade minst sagt förvånad. Hon stammade nästan fram att i deras vanliga elavtal ingår el från kärnkraft. Så det fick bli ett sådant. Fast helst vill jag ha ett avtal som garanterar att ingenting av vår el kommer från vindkraft.
  Hur som helst. Telge Energis falska marknadsföring borde anmälas. Det är hög tid för det nu. WWF:s reklamkampanjer borde väl också bryta mot någon lag? De hävdar ju mer eller mindre att om man skänker pengar till WWF så räddas tigrar, isbjörnar och regnskogar. I själva verket går väl pengarna bara till löner till cheferna och till fler reklamkampanjer.

 50. Christer Löfström

  Citat från SvD ang neddragningar på Vattenfall.
   
  ”Energisektorn är idag i samma läge som telekomsektorn var i i början av 2000-talet. Och det gäller hela tiden att behålla konkurrenskraften när elpriserna och marginalerna faller.”
   
   

 51. Lennart Bengtsson

  Fransson  verkar  för ovanlighetens skull vara en riksdagsman som verkligen har satt sig in i sakfrågorna. En mycket positiv erfarenhet! Kan vara något att hålla i minnet vid nästa allmänna val.

 52. Slabadang

  Lennart Bengtsson!
   
  Får Fransson framgång kan det vara ett steg mot saklighet fakta kunskap och funktion i riksdagen igen. Det blir nog många byten på avbytarbänken då eftersom okunskapen och oseriositeten är så dominerande. När man lyssnar till ordförande i utskottet så tar man sig lätt för pannan. Herre min gud, det kan krävas absolut NOLL i kunskap för att nå den positionen och vi har partiapparater som är i djup kompetenskris! De talar med journalister och aldrig har väl uttrycket ”en blind som leder en blind” varit mer träffande.
  Tänk om de kunde kasta denna överreklamerade ”ideologi” åt sidan och ägna sig åt funktion istället och tävla i rätt gren av reala skäl. Hur många frågor ska de etablerade partierna lämna walk ower till SD i? EU-politik , energipolitik, invandringspolitik, försvarspolitik, kriminalpolitik …. säg stopp? När politikerna låter journalisterna styra politiken så blir det en tunn brun soppa av det rödgrönblåa och folk söker verkliga tydliga alternativ.

 53. Lasse

  Tyvärr brukar SD ställning i en fråga leda till rusning åt andra hållet!
  De borde ta in det förslaget som kom upp i en debatt i stället.
  Att sätta propellrar på bilar för att utvinna fartvinden.

 54. Slabadang

  Lasse!
  Jepp … först … ända tills de förlorat sakdebatten inför väljarna sen fan springer med eld i arslet åt andra hållet! SD har ett sånt smashupplägg på så många fronter och det kommer att framgå senast i valrörelsen. SD är dessutom hårdpackat med ingenjörer och jag tror att det är många tveksamma som kommer begripa att SD´s folk är mer seriösa än konkurrenterna och då kommer korvkiosken att välta. Fransson Lång Jomshof är inga som de andra partiföreträdarna vill gå upp emot, till och med ”järnrörsmannen” Ekeroth med sitt kulsprutesnabba prat vinner förtroende i sak. SD utmanar de besuttna privilegierna. Att SD hotar slå in en kil mellan journalistmakten och riksdagens breda arslen får hela pk – eliten att gå man ur huse! Det ska bli intressant att följa utvecklingen.

 55. Risto Kastarinen

  OT: Har ni läst hos Kostdoktorn som har en artikel om hur vi löser koldioksid problemet mha betande kor. Öknen blommar och till på köpet får vi massor
   
  http://www.kostdoktorn.se/hur-kor-kan-gora-oknen-gron-och-radera-ut-vaxthuseffekten/med gräsbetes kött.
   
  I denna fråga kan vi väl alla enas förutom veganerna.
   
  tom Thomas P ?
   
   

 56. HenrikM

  OT
  Hockey schtick lyfter fram Claes Johnssons kritik: 
  http://hockeyschtick.blogspot.se/2013/03/hard-evidence-of-co2-warming-inflated.html

 57. Slabadang

  Extra extra extra!!
  Tänk om man ändå fick fel nån gång så man blev lite ödmjuk! 🙂
  Klimathotet TILT och GAME OWER!!!
  http://wattsupwiththat.com/2013/03/06/nasa-satellite-data-shows-a-decline-in-water-vapor/#more-81521
  Nu ska det bli kul att höra vad cagwarna säger.
  Jag tror att inte vid mindre än fem tillfällen har jag pekat på denna cagwmotsägelse och ingen har liksom nappat riktigt. Jag kan redan höra Rummukainen säga att det finns ”osäkerheter” om vattenångan när observationerna sätter spjutet mellan ögonen på honom med det rakt motsatta!
   

 58. Evert Andersson

  Mikael #17
  Det är nog lite förhastat att utnämna Fox News till goda sanningssägare. Det hindrar förstås inte att de gör bra saker ibland. Kvar står dock behovet av media med skarpa och kritiska ögon. Jag har försökt trigga SVT och TV4 genom att akicka ett mail adresserat till både Janne Josefsson och Lennart Ekdal. Ingen ansåg det värt att svara.

 59. Vad Sverige skulle behöva är en internet-TV-kanal som PJTV! Skarpa kritiker, intressanta diskussioner och instruktiva ”mini-serier”

 60. Staffan Lindström

   { 06.03.13 at 16:44 }
  Svenolof… 1. skrev jag att jag ”förbjöd” ”gullibilitet”??? 2. OK, godtrogenhet kanske bättre svarar mot ”credulity” och då kan vi väl införa kredulitet… hoppsan, fanns i Nordisk familjebok, 1800-talsupplagan… 3. Du uppmärksammade ”smileyn” sist??

 61. Uno

  Risto #55
  Kontrar med denna länk
  http://www.svtplay.se/video/1079006/6-3-21-45
  Se 3 min från start, klimatexpert VP vet vad som gäller,
  eller…
   

 62. Staffan Lindström

  { 06.03.13 at 21:55 }
  Slabadang… ditt/dina bildspråk/metaforer angående Rummukainen är lite oroväckande… Kan bara nämna att jag ringde honom 5-6 somrar sedan angående definitionen på ”tropisk natt” på SMHI: MK: 25C?? Men Markku, du har ju skrivit att nätterna i Karesuando varit tropiska, men ingen har haft mer än 15C som lägsta temp??? Kort sagt ett telefonsamtal till som bara ledde till dessa rader… (MK hade uttalat sig i en norrbottenstidning)

 63. Staffan Lindström

  { 06.03.13 at 23:14 }
  20,0C är gränsen för tropisk natt…
   
   

 64. Slabadang

  Karl Gustav?
  Hoppas du köpte lite Neonode! Den har gått upp 40% sen årskiftet och dags att ta hem lite lite vinst !

 65. När det gäller Vattenfall som också i sin reklam hävdar att kunden kan, om den vill slippa deras elmix, välja vindkraft, men måste då betala 1,9 öre mer för den. Och att om kunden inte gör ett val så får kunden automatiskt den där elmixen.
  Jag skrev då till Vattenfall och frågade hur det var med den där vindelen, om jag verkligen fick den i mitt eluttag om jag valde vindel. Men man svarade mig att jag får elmixen i vilket fall som helst. Allttså lurar även Vattenfall sina kunder på 1,9 öre som blir flera miljoner per år av sina elkunder.
  Jag har polisanmält Vattenfall två gånger för bedrägeri, men åklagaren menar att det inte är bedrägeri. Och polisen ansåg att det inte var ett brott då det inte fanns något uppsåt. Nu sist jag anmälde Vattenfall så fick jag till svar från polisen att: ”Det saknas anledning att anta att brott som lyder under allmänt åtal har förövats.”
  Så i Sverige är det fritt fram att bedra sina kunder på miljonbelopp. Den som vill läsa mer om detta kan gå in på: http://lawesome.eu/Dag/tab:updates/filter:all
  Jag anmälde, jag tror det var 59 st, olika elbolag till KO. Men de svarade bara och tackade för brevet och meddelade att de skulle ha mina synpunkter i åtanke i sina fortsatta diskusioner med bolagen.
  Det finns ingen rättvisa i Sverige. Det finns ingen lag och rätt. Det finns bara ett fruktansvärt förfall och upplösning av allt vad lag och rätt heter. Det dessa männiksor gör är samhällsomstörtande verksamhet. Hela Sverige håller på att krackelera och falla samman i fullständig anarki.
  Vänligen
  Dag Blomqvist
  Ansvarig utgivare för http://www.vindbrukdalsland.se
   
   
   
  .