Tänkvärd krönika om köttskatten

affärsvärlden
I Affärsvärlden gör Johan Hakelius en intressant iakttagelse i samband med Jordbruksverkets rapport där man föreslår en köttskatt (för bl.a. klimatets skull). Förutom att ”Konsumenten omyndigförklaras av Nomenklaturan” som Per Welander formulerade det så träffande häromdagen , så verkar det som om en del av våra myndigheter alltmer driver sin egen idépolitiska agenda. Detta samtidigt som våra valda politiker i riksdagen ligger lågt och betraktar det hela som en fråga om god förvaltning.
Det mest intressanta med förslaget om kött-skatt skulle därför kunna vara att det utgjorde ytterligare ett exempel på hur statsapparaten spegelvänts. Hur idéer och radikala förslag numera mestadels produceras och presenteras av byråkrater i förvaltningen, som vi inte kan välja bort, medan politiker mestadels ägnar sig åt administration och tvingas be om ursäkt om de råkar yppa en idé…
Det fanns ett bokhållaraktigt drag över de politiker som invände mot köttskatten. Den skulle inte bli effektiv. Det är bättre att satsa på koldioxidskatten….
… Kombinera det med alla dessa journalister som säger sig ha valt yrke, därför att de vill ”förändra världen” och ”engagera sig”. Lägg till klimatalarmismen, som blivit den enda passande offentliga hållningen. Släng in Jordbruksverkets rapport och vänta en smula.
Det är, tror jag, bara en tidsfråga innan vi mer systematiskt börjar matas med de vetenskapliga och rationella argumenten för en köttskatt. Vad har vi att sätta emot, om vi inte överger vår statskramande rationalitetskult?
Som sagt, vem är det som egentligen driver politiken här i landet? ”Engagerade” journalister och tjänstemän på våra myndigheter, eller våra valda ombud?
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Labbibia

  Tack Ingemar!
  Hakelius är en av få journalister numera som törs vara ”icke-pk”. Skarpögd och  med förmåga att skriva med en ibland helt sanslös humor, är han en av få riktigt bra representanter för skrået med lägst förtroende av alla yrkesgrupper.

 2. bom

  Ni kan läsa om Naturskyddsföreningens förslag om en pappersskatt  f.n. sist i tråden i understående skriv! Vi är värre utsatta för wannabe fogdar än man var på medeltiden!

 3. Helge

  Jag tror inte det är våra politiker, känner allt för många, och ingen av dem driver någon politik i egentlig mening, detta oavsett nivå. Möjligen driver regeringen politik, men frågan är vem de lyssnar på?

 4. Pelle L

  Jag instämmer med Labbibia, bra skrivet Ingemar!
   
  Det har kommit en och annan pärla från herr Hakelius penna genom åren.
   
  Det vi ser i politiken/förvaltningen kan vara en nyordning.
  Politikerna har lärt sig av Juholt – Lövden debaclet att det är bättre att hålla käft än att uttrycka en mening. Nåja, Stureplanscentern har inte lärt sig läxan än, men det kommer nog snart.
   
  Bättre alltså att låta ämbetsmännen, som är våra nya oavsättliga ”untouchables” föra fram idiotförslagen, än att som politiker göra bort sig med butlers i tunnelbanan, köttskatt och annat trams.
  Men nu verkar det som att vi, som får säga vår mening genom opinionsundersökningar, har genomskådat taktiken.
  Lövdens tigande gör inte längre intryck i de breda folklagren.
  Sossarna rasar som aldrig förr.
   
  Och ”journalisterna” lyckades ju inte ens avsätta vår högste ämbetsman, ÖB!
   
  Skall kanske politikerna ta tillbaka initiativet igen?

 5. Kleptokrat-byråkraterna har övat länge på konfiskation av äganderätten utan att få motstånd. Vi har inte haft något tjänstemannaansvar på 40 år och ingen författningsdomstol. Jag har skrivit om detta flera gånger på min blog, senast idag och har flera artiklar på lager i samma ärende.
  https://www.frihetsportalen.se/2013/02/i-fangelse-for-brandgator/

 6. Tege Tornvall

  För att spara papper kan man t. ex. förbjuda vänstersidor i böcker och tidningar. Vips! har man sparat 50 procent!

 7. Ingemar Nordin

  Ett annat exempel på den här typen av politisk feghet, och rädsla för att föra fram en egen tanke, är väl hur Obama lade över klimatpolitiken på Lisa Jackson och EPA i USA. Politikerna vågar inte visa väljarna hur korkade de är, så de låter tjänstemännen på ämbetsverken föreslå den ena stolligheten efter den andra.

 8. Intressant observation Ingemar!
  Jag kan tänka mig att  lägga till ”forskare” bredvid ”journalister” bland dem som vill styra sina medmänniskor till det ”goda” i denna värld.
    I dagen UNT finns en stort uppslagen artikel av sex forskare på Stockholm Resilienc Center och Beijer institutet (http://www.unt.se/debatt/kottatande-inte-vars-och-ens-ensak-2254295.aspx) under rubriken ”Köttätandet inte vars och ens ensak”. Slagorden om att vi importerar kraftfoder och att 1 kg kött kräver 15 000 liter färskvatten upprepas givetvis. I det senare fallet utan att ange hur stor andel som blir värdefull gödning.
   Artikeln är i stort ett stöd för Jordbruksverkets utspel, men på sedvanligt manér komplicerar man fallet till att det nog behövs flera åtgärder för ”.. att påverka konsumenters beteenden behövs också för att gynna mer hållbara konsumtionsvanor.” Är det någon mer än jag som anar lejonklon i den hartassen? Givetvis är allt för att  världens befolkning skall överleva.

 9. Mikael

  Progressiv betyder väl förändring mot det kommunistiska samhället där alla är könlösa, jämnrika och jämnlika. Första steget är hjärntvätt av folket via det politiskt korrekta tänket där åsiktsfriheten har försvunnit. Skönt, då blir det måndag hela veckan och årtalet är 1984 varje år.

 10. Mikael,
  Det är dit vi är på väg, numera i global skala.

 11. Sirapsodlaren

  Ett problem är ju att även politikerna valt (ärvt?) sitt yrke för att kunna ”påverka”. Demokratin av modernt snitt ger helt enkelt ett väldigt skevt urval i vem som bestämmer.
  Ett bidragande problem är att staten till stor del ”gjort sitt” i Sverige, men byråkratin är fortfarande dimensionerad för att samhället är i sin uppbyggnadsfas.
  Vad jag menar med ”gjort sitt” är att alla de stora stegen i samhällsbygget redan är avklarade. Pensionssystem, socialförsäkringssystem, infrastruktur, energiförsörjning statsplanering osv är redan färdiga och nu sker bara finputsning av dessa. Investeringar och regleringar som utförs av samhället som kollektiv ger idag väldigt liten marginalnytta.
  Statsapparaten skulle idag kunna gå in i en förvaltningsfas med en kraftigt minskad statlg byråkrati och minskat politikerinflytande (men bibehållen ambitionsnivå ), utan att det skulle märkas för vanligt folk. Det beror på byggarbetare/vaktmästareffekten (Det krävs många byggjobbare för att bygga ett hus men bara en vaktmästare för att underhålla det).
  Så för att kunna motivera sin dimensionering behöver staten hitta på nya ”hot” och liknande.
   

 12. Slabadang

  Vi ser den ny ”ordningen” växa fram!
  Tack Ingemar N! Vi reagerar mest på symptomen och det är viktigt att vi upptäcker den sjukdomsbild som ligger bakom. Vi ser en tydlig roll ,makt uppgiftsförskjutning i alla demokratier med nya allianser mellan politiker ngoer media och myndigheter.
  Nu så har våra politikers nya strategi blivit ”att verka utan att synas” och utvecklingen har skenat där politikerna lägger ut sina agendor och befogenheter på olika entrepenad. Vi har fått hur många exempel som helst på hur illa det har gått.
  Antienergimyndigheten och Naturvanvårdsverket är två tydliga exempel, där energimyndigheten agerar reklamkanal finansiär försäljningskontor och politisk aktör för vindbranschens ökade krav på skattefinansiering och subventioner med lägre krav på marknadsföringen än vad som ställs på företag. Dessa myndigheter i sin tur finansierar NSF och WWF på skattebetalöarnas bekostnad för att få ytterligare hjälp med försäljningen på medborgarnas och elkunderrnas bekostnad.
  Läser ni dessa myndigheters samlade publikationer på nätet så framgår ingenstans de mest grundläggande uppgifter om nackdelar utan endast om fördelar och målsättningar med vindkraften. Med andra iord ahr myndigheten inget som helst ansvar eller uppgift att utreda konekvenserna av den politik eller uppdrag den är satt att genomföra, tvärtom har uppgiften blivit att dölja konsekvenser och effekter för medborgarna. Med andra ord har vi skattebetalare ingen som helst makt kontroll eller insyn i vad som sker med mydighetsutövandet och verksamheten och vad värre är gäller även detta faktum för politikerna som inte får en relevant feedback på konsekvenserna av den egna eller de andras politik och regleringsbrev till myndigheten.
  Den viktigaste informationen är den informella kontakt och överenskommelser som görs mellan departementet och myndighetschefen. I det glappet gjordes icke protokollfört avgörandet till att dissa kärnkraft som ”hållbar” utan någon som helst motivation.
  Författarna till artikeln om att det inte är var och ens ensak om vi äter kött eller ej, är skattefinansierade nya gröna fascisterna som i sin tur stöttar allt mäktigare ideologiskt drivna myndigheter till mer reglering och avskaffandet av vår rätt till självständighet och eget huvud.
  Den här loopen som går runt Riksdag-myndigheter-Ngoer ”experter”- journalister är den nya diktaturen där ingen blir ansvarig för någonting men där var part för allt större makt på medborgarnas och demokratins bekostnad och maktmedlen att manipulera och profitera på oss har eskalerat nåt kopiöst!
  EU Fn kör alltmer efter detta koncept och vi måste ta på allvar att demokratin snart är totalt körd. Vi har bara nätet att hoppas på och jobba med. Inget av de nuvarande politiska partierna i riksdagen är intresserade av att ta mer ansvar för politiken eller förvaltningen. Vi har en grundlag som är rena skämtet utan ämbetsmannaansvar och en fristående förvaltningsdomstol kan vi kyssa alla våra fri och rättigheter god bye!”
  Tror ni att det är en tillfällighet att politiker eller myndigheter aldrig vill sätta ner fötterna och definiera vad ”självständiga medborgare” faktiskt betyder?
  Med betalda ”experter” kan du nso ALL självständighet och integritet ifrån medborgarna. Som politiker köper de svar du vill ha och Skrockströms missfoster till grön fascistisk rörelse SEI och SRC som jobbar år klimatfascisterna i riksdagen skall deras undan från att födas av de de angriper.
  Ge f-n i min tallrik! Vi kan tänka själva!

 13. Olaus Petri

  OT. Snart på en biograf nära dig:
   
  https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR7B3DbeHawmz0_tkhBBpIivqAVmJvLorRr7dGTegJZqdGAAirp

 14. Slabadang

  Sirapsodlaren!
  Jepp helt korrekt! Välfärdsbygget är klart och förvaltning och utveckling är vad som gäller.Politiker och myndigheter har samma problem att förklara sitt existensberättigande för en gigantisk organisation som facket. Problemet nu är att förvaltningen går baklänges och alla nya påhitt går åt helvete! Inget försvar en kass polis, urusel media, okunniga lata arroganta politiker och regleringar av sånt som inte behöver regleras. Men nätet Sirapsodlaren nätet blir den nya oppositionens samlingsplats. Det stora problemet och svagheten är att den liberala ( i dess sanna betydelse) oppositionen är individualistisk och har svårt att organisera sig. Bara att göra skillnad på flumliberalister och klassiska liberaler är inte det lättaste. Min förhoppning är att det skall ske under paroller om en HELT NY GRUNDLAG med sin bas i den svenska medborgarrörelsens analyser. Vi måste lära oss att kompromissa och styras av och samlas runt en första minsta gemensamma nämnare.
  Integritet Saklighet Fakta Funktion Självständighet Ansvar Opartiskhet Konsekvens och kompetens! Insyn granskning och kontroll direkt under medborgarnas kontroll och på medborgarnas uppdrag och i medborgarens intresse!
  Det är lustigt … men driver du en ideell rörelse som vil ha ökad reglering nya skatter eller mer makt till myndigheter och politiker så finns det hur mycket stålar och bidrag som helst att hämta. Driver du medborgarättsliga intressen för motsatsen och ökad medborgarmakt så finns inte en enda sekin att hämta !!

 15. Slabadang

  Ingemar N!
  Centerparitet lägger över den politiska risken på NV och EM … vi måste få ett stopp på det här!

 16. Lars Jonsson

  C-G Ribbing
  Tack för länken till UNT och artikeln. Läste den och tyckte mig inte känna igen Rockströms ton, utan en mer nyanserad och diskuterande ton – och mycket riktigt han var inte en av författarna. Jag håller dock inte med författarna, men dom tog åtminstone upp det faktum att betande djur även för med sig en stor nytta. När man pratar om Sojaodling i Brasilien, undrar man varför sockerörsodling för etanol inte tas upp. Djuruppfödningf ger ju trots allt mat, vilket knappast etanolen gör. Varför inte en skatt på importerat kött?

 17. Ingemar!
  >Som sagt, vem är det som egentligen driver politiken här i landet? >”Engagerade” journalister och tjänstemän på våra myndigheter, eller >våra valda ombud
  Attans djefla bra fråga!!!
  Lägg till NGO:er så är bilden komplett!
  RELOVUTION!!
  KUNSKAP ÄR MACKT!
  (medvetet felstavat!)
  Tror jag tar mig en Kentucky Straight Bourbon innan jag blir arg på riktigt

 18. S. Andersson

  Jag funderar på att flytta tillbaka till Sverige men jag kommer aldrig att bosätta mig längre ifrån en gräns än att jag kan ta mig ut ur landet med bil inom en timma.
  Sverige känns obehagligt.

 19. Peter

  En sak är säker i alla fall, den vanliga människan får allt mindre att säga till om. Både vad gäller sitt eget liv och det som kan anses vara av gemensamt intresse.

 20. Slabadang

  S Andersson!
   
  Jag är på väg åt andra hållet men med de utflyttningsregler som gäller så vet skattemyndoigheten vilka känslomässiga band som är svårast att klippa som anknytning speciellt när man har anna del av familjen kvar i landet. Det är en Sovjet inspirerad lagstiftning där det är staten som ställer en massa andra villkor än var du bor och tjänar dina pengar.

 21. Ingemar Nordin

  S. Andersson #18,

  Helsingborg? Malmö? Eller om du vill ut ur EU, Strömstad?

  Ur Sverige i Tid, eller hur nu valspråket löd … 🙂

 22. S. Andersson

  Ingemar #18: Nja, Skåne blir nog bra. Om man gasar på lite kan man faktiskt ta sig upp på Öresundsbron inom en timma även från t ex Simrishamn. Jag har också skaffat en BroBizz så jag behöver inte ens stanna och betala. Men till det stora fånglägret vid Mälaren (Stockwitz) flyttar jag aldrig. Alldeles för långt bort.

 23. S. Andersson

  Ingemar #21 skulle det ju vara.
   
  Förresten Slabadang #20: Svenska skattemyndigheter är väldigt sluga nuförtiden. Det finns en del nya dubbelskattningsavtal med olika länder som möjliggör för skatteverket att dra in skatt på t ex realisationsvinster på aktier under 5 år efter att du flytta ut. Förfärligt och orättvist.

 24. Jimmy Frisell

  C-G Ribbing # 8
  … hur stor del blir värdefull gödning???
  Helt ovidkommande egentligen men kommer du ihåg barnprogrammet från 1975, ” Vilse i Pannkakan” ?
  Lyssna på barnsången ”Bajs i pladaskan”
  http://m.youtube.com/#/watch?v=xUbJzFHFA2o&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DxUbJzFHFA2o&gl=SE
  Några rader från sången…
  – det var en kossa som släppte sig, prutt, prutt, prutt…
  -mumsa på och prutta på, prutt, prutt, prutt…
  -Bajsen din den är underbar när den ner i jorden far…
   
  Jag och plastbarnbarnet, 4 år, brukar lyssna på låten tillsammans och vi tycker att det är lika roligt båda två.

 25. Olle Dahlström

  Några exempel på hur boskapsdjur kan göra nytta:
  Beta och samla upp näringsämnen på mark där vi inte kan odla.
  Äta delar av växter som vi inte kan smälta.
  Omvandla sopor och hushållsavfall till energi.
  Förse oss med fett och protein i klimat där sådant är svårt att odla.
  Omvandla näringsämnen från utspridda betesmarker till koncentrerad gödsel.
  Hålla undan skadedjur.
  Hålla landskapen öppna.
  Gynna biologisk mångfald.
  Hjälpa till i plöjnings- och skördearbete.

 26. Jimmy # 24 och Olle #25

  Njaa, Jimmy jag tycker inte det är helt ovidkommande, och Olle ger fler goda exempel. De 15 000 l vatten man talar om ”passerar” kossorna och det får man att låta som ett miljöproblem. I ärligheten namn så står det i UNT-artiklen att vi i Sverige inte har vattenbrist. Likväl har man en eftersläng om att det svenska vattnet ingår i den globala cirkulation, så det är elände i alla fall.

 27. John Silver

  ”Som sagt, vem är det som egentligen driver politiken här i landet? ”
  Lätt att svara på; de som har examinerats av Göbbelsinstitutet.
  ( Även känt som Journalisthögskolan)

 28. John Silver

  Äsch, rätt parafraserat skall det vara: Goebbels-Institut.