Sveriges radios presentation av temperaturdata för Kiruna

Mats Zetterberg gör här ett gästinlägg med anledning av påståendena (t.ex. här) om den globala uppvärmningens märkliga uppvärmning av bl.a. Kiruna på +3,4 grader. Han låter oss ta del av mejlväxlingen med först SR (som är ansvariga för sitt nyhetsinslag) och sedan med en representant för den källa som SR använt sig av (ECMWF):

Sveriges radio har fått uppgifterna från European Data Journalism. Data har granskats av ECMWF, European Centre for Medium-Range Weather Forecasts.

Jag mejlade Nils Lindström på Sveriges radio för att bringa klarhet i Kirunas temperaturökning enligt dem:

Hej Nils!

Jag blev förvånad över de temperaturdata som ni presenterade för olika städer. Jag har därför gjort en sammanställning för medeltemperaturen för Kiruna med hjälp av avlästa temperaturer som redovisas på SMHI:s hemsida.

Utifrån data från SMHI får jag en temperaturskillnad på +1,5 grader, medan ni redovisar en skillnad på +3,4 grader för Kiruna. Se bifogad fil.

Min fråga är om ni använt modellerade data eller faktiskt avlästa data och vilka mätstationer ni i så fall använt?

Med vänlig hälsning

Mats Zetterberg

Jämförelse mellan mätdata för SMHI:s mätstationer och Sveriges radio för Kiruna

Kiruna 1

Den gula linjen har jag hämtat från Sveriges radios hemsida. Den visar genomsnittstemperaturen för 1900-talet och genomsnittet från år 2000 till 2017. Den röda linjen är motsvarande från data hämtat från SMHI:s öppna data från mätstationer i Kiruna. Månader som saknas för Kiruna flygplats har kompletterats med data från Esrange. Staplar och rullande 10 års genomsnitt är data från SMHI.

1901-1964         Kiruna                                             Stationsnummer:                       180690

1965-1993         Kiruna flygplats                           Stationsnummer:                       180940

1994-1995         Esrange                                          Stationsnummer:                       181970

1996-2017         Kiruna flygplats                           Stationsnummer:                       180940

 

                                                   Sveriges radio                               SMHI

Medel 1901-1999                        -3,183 °C                                        -1,548 °C

Medel 2000-2017                        +0,168 °C                                       -0,035 °C

Differens                                       +3,351 °C                                       +1,514 °C

 

Hej Mats,

Det är inte vi som gjort beräkningen. Det är journalistnätverket EDJnet som gjort det, och använt samma metod som exempelvis SMHI och klimatforskare.

Du kan läsa allt om undersökningen här: https://www.onedegreewarmer.eu/city/Kiruna?language=sv

De skriver om metoden bland annat: ”Till skillnad från väderstationer – vars tillförlitlighet kan påverkas negativt av faktorer som flytt eller expanderande städer – möjliggör ECMWF:s data studier av trender på lång sikt.”

Vänligen

Nils Lindström

 

Hej Nils!

Tack för ett snabbt svar och länken. De har helt rätt i att expanderade städer skapar värmeöar (UHI) som gör att mätningar för senare perioder borde justeras nedåt. Av bara farten gjorde jag därför en sammanställning för Jokkmokk som inte borde påverkats på samma sätt som Kiruna.

Där kan man se att medeltemperaturen faktiskt sjunkit från 1930 talet tills nu. Genomsnittet för 1900 talet har dock ökat med en halv grad i jämförelse med perioden 2000 till 2017.

Jag kopierade också in kurvan över Kiruna från din länk och kurvan med data från SMHI i samma fil. Från år 2000 ser kurvorna lika ut både vad gäller absolut temperatur och utseende. Före år 2000 ser kurvorna lika ut med skillnaden att temperaturen är sänkt 1-2 grader för århundradet. Det talar emot att man justerat för värmeöar, snarare tvärt om.

Med vänlig hälsning

Mats Zetterberg

jokkmock Kiruna

Efter mitt och några andras påpekanden har man nu tagit bort sin kurva för Kiruna. Jag har tagit med den för att man ska förstå sammanhanget i vår konversation.

Hej igen,

Som jag förklarat har vi själva inte gjort någon beräkning i detta. Har du frågor om metoden som inte besvaras på länken rekommenderar jag att du vänder dig direkt till journalistnätverkets representanter i Sverige. De nås på följande e-postadress: stockholm@​europeandata​journalism.eu

Vänligen,

Nils Lindström.

 

Hej!

Jag har haft en dialog med Nils Lindström på Sveriges radio om Kirunas temperaturutveckling som ni har sammanställt. Han hänvisar till er för mer information. Ni skriver så här på er hemsida:

”Vi har analyserat två dataserier från Europeiska meteorologiska centret ECMWF: ERA-20C för perioden 1900–1979 och ERA-Interim för 1979–2017.

De båda dataserierna från ECMWF innehåller observationer från en rad källor (satellit, väderstationer, bojar, väderballonger). Dessa ”re-analyser” ligger till grund för en serie variabler över ett geografiskt rutnät där varje ruta är cirka 80 kilometer bred (125 kilometer för ERA-20C). Till skillnad från väderstationer – vars tillförlitlighet kan påverkas negativt av faktorer som flytt eller expanderande städer – möjliggör ECMWF:s data studier av trender på lång sikt. I reanalyserna studeras områden som kan vara större än den faktiska staden, vilket gör att absoluta värden jämnas ut. ECMWF:s data omfattar inte mikroklimat eller effekter av urbana värmeöar vilket innebär att den faktiska temperaturen i Kiruna kan skilja en eller två grader (trenden är däremot den samma).”

Jag har sammanställt Kirunas temperaturserie utifrån data från SMHI.

Jag får en differens på +1,5 grader medan ni får en differens på +3,4 grader. Det är helt rätt att växande städer skapar värmeöar, men det borde innebära att data från senare år justeras ned. Ni har gjort tvärt om, justerat ned temperaturer före år 2000 med 1-2 grader. Det förklarar hela skillnaden och jag undrar varför ni har gjort så. Vilka temperaturdata har ni använt?

Kan det vara så att de två temperaturserier ni använt inte är kompatibla, vilket förklarar den temperaturstegring ni fått kring år 2000? Något sådant har inte redovisats av någon annan och vore en sensation om det är sant.

I bifogad fil kan ni se en jämförelse mellan er och min temperaturkurva för Kiruna. (samma två kurvor över Kiruna som jag skickade till Nils Lindström)

Jag är mycket intresserad att kunna förstå hur ni kommit fram till era temperaturdata.

Med vänlig hälsning

Mats Zetterberg

 

Hej Mats,

låt mig gå tillbaka till ECMWF:s meteorologer som hjälpt oss tolka deras rådata, och återkomma till dig så snart jag har ett utförligt svar!

Med vänliga hälsningar,

Leo Wallentin

 

Hej Mats,

och tack för larmet. Du och några andra reagerade på samma sätt under gårdagseftermiddagen.

Du har rätt i att något är fel i siffrorna för Kiruna. Vi vet inte än var, om det varit fel i rådata, eller om något har blivit fel när de båda dataseten jämkats, men vi vet att det förutom Kiruna berör ytterligare en handfull städer.

Vi kommer gå ut med rättelser på de ställen där vi har publicerat, så snart vi vet exakt vilka siffror som är fel, och kan rätta dem. Till dess tar vi ner alla de städer som kan ha drabbats från våra egna sajter.

Med vänliga hälsningar,

Leo Wallentin

 

Så långt har vi kommit idag onsdag den 26 september 2018. Mitt intryck av journalisterna är att de är seriösa och vill göra ett bra jobb med att informera allmänheten. Problemet är att så få av dem saknar har grundläggande kunskaper om klimatsystemet och därför är helt i händerna på sina experter.

Eftersom båda grupperna är fastlåsta i klimathotsparadigmet slinker rena tokigheter igenom tid som annan. Ett annat problem är att vi som förlitar oss på IPCC-WG1 och dessutom lyssnar på klimatforskare som delvis kritiserar IPCC-WG1 anses vi som okunniga och ibland finansierade av oljeindustrin och därför inte får komma till tals i media. Inte sällan hör man ”miljömedvetna” kritisera IPCC för att vara alltför försiktiga och att de inte tar klimathotet på fullt allvar.

Det ska också bli intressant att se om SVT kommer att redovisa de nya avvikelserna.

Några andra städer som jag sammanställt temperaturdata för

Sundsvall och Östersund eftersom de var med på topplistan (nu borttagna) och Karesuando eftersom jag ville ha med data från områden som inte är så påverkade av värmeöar. För både Karesuando och Jokkmokk kan man se att värmetoppen under 1930-talet var lika hög eller högre än nuvarande värmetopp. För Östersund, Karesuando och Jokkmokk som har långa serier kan man också se att temperaturökningen började i mitten av 1800-talet, långt innan IPCC anser att människan har påverkat medeltemperaturen. Därmed inte sagt vi inte har påverkat nuvarande temperatur. Att människan ökat växthusgaserna i atmosfären och att de påverkar jordens medeltemperatur är de få som ifrågasätter.

sundsvall

östersund

Avvikelse mot 2000-talet: 1900-talet +1,3°C, 1930-talet +0,3°C. Från 1944 data från Frösön. Stationen mitt i Östersund stängdes 1980.

karesurando

Avvikelse mot 2000-talet: 1900-talet +1,2°C, 1930-talet +0,1°C.

jokkmokk

Avvikelse mot 2000-talet: 1900-talet +0,5°C, 1930-talet -0,6°C

Mats Zetterberg

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ulf

  Bra jobbat.

 2. Ivar Andersson

  Mycket bra jobbat Mats Zetterberg. Synd att journalister inte har sunt bondförnuft och reagerar på orimliga språng i temperaturen utan bara fungerar som megafoner och vidarebefordrar inkommande uppgifter när det passar deras agenda. Journalisterna ska absolut inte tala om fake news när det uppenbart felaktiga slinker igenom utan minsta eftertanke.

 3. Guy

  Fint jobbat Mats Z. Jag ställde frågor till HBL som hade en artikel om saken. Som källa nämnde dom EDJNET, från vars sidor jag inte var skicklig nog att hitta dom aktuella graferna. Tack vare en länk i KU fick jag infon om deras blamage varpå jag skickade länken till journalisten ifråga.
  Nu väntar jag med spänning på att tidningen inför en rättelse eller att journalisten svarar. Håller dock inte andan medan jag väntar.

  Så mycket som media flaggar för att åtminstone dom inte kör med fake news! HBL har ca varannan dag en helsidasannons med texten ”var försktig med vem som viskar nyheter i ditt öra”.

 4. Guy

  Fortsätter på 3. Medan jag skrev tog journalisten kontakt och lovade skriva när källorna får sina rättelser färdiga.
  Tummen upp för den. Det är säkert bra att ge feedback. Både positiv och negativ. Det visar att läsarna är vakna.

 5. Lars Lundqvist

  Många tack för korrektionen.
  Tyvärr kommer folk i allmänhet bara att komma ihåg den höga temperaturökningen som slogs upp stort av MSM.
  Korrektionen, om den överhuvudtaget publiceras, kommer få att lägga märke till.
  Det liknar rapporteringen om den felaktiga prognosen för värmeböljan i Portugal i somras. Då kom det inte ens någon korrektion.

 6. Kevin Benn

  Ett fint prov på detta nödvändiga mödosamma arbete att med fakta och beräkningar konfrontera media och myndigheter med sina okontrollerade påståenden. Man kan väl hoppas på att journalisterna är sanningssökare och att felaktigheterna i rapporteringen kan förklaras av bristen på kunskaperna i området klimatet. (OBS tryckfel i texten, Mats: ”Problemet är att så få av dem saknar grundläggande kunskaper …”)
  Jag ser dock att journalistiken styrs uppifrån – av redaktionen och ägarna? – till att vinkla de egna inläggen och till att bortsortera andra motstridiga inlägg. BBC har öppet deklarerat denna ståndpunkt; min lokala tidning SDS gör det mer i smyg.

 7. Mats Zetterberg

  # 6
  Helt rätt. Ska vara; har kunskaper och inte saknar kunskaper.

  ** Uppdaterat i artikeln/Moderator**

 8. Håkan Bergman

  Nu har jag inte kollat hur många av dom här städerna som mäts på flygplatsen förutom just Kiruna, men det är säkert flera. För Kiruna misstänker jag att mätstationen ligger här:
  https://www.google.se/maps/place/67%C2%B049'42.0%22N+20%C2%B021'05.3%22E/@67.82833,20.3492713,422m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d67.82833!4d20.3514597

  Kanske inte så lyckat om man vill ha klimatdata, men relevant för flyget eftersom man vill mäta temperatur och vind så nära banorna som möjligt. Att vinden har betydelse vid start och landning är uppenbart för de flesta, men temperaturen har också betydelse för ett flygplans lyftförmåga. Jag skulle bli förvånad om inte LfV och IATA har bestämmelser för utformningen av mätstationer på flygplatser. Nu borde ju SMHI vara medvetna om placeringens betydelse och justera för det, men hur är det med trafikvolymen, som också borde inverka?

  https://drive.google.com/open?id=1NrwHTFpkpUZ3X839Z7iTlylxYvq4WKn-

 9. Bra jobbat Mats!

 10. Jan-Åke

  Mycket bra !
  Dock, det är som med de 50 graderna i Portugal som Portugisiska vädertjänsten sedan korrigerade till 42 tror jag.
  De 50 graderna är vad folk minns.

 11. bom

  Östersunds flygplats ligger som bekant på Frösön!

 12. lennart back

  Min första reaktion var att de lyckats kombinera två dataserier där anomalierna hade olika nolläge.

 13. Lasse

  Bra jobbat Mats.
  Det räcker inte med undanskymda dementier anser jag. Hur kunde dessa siffror passera genom medias koll? Var det inte ett nytt nätverk som inte direkt var kända.
  Är det så att vem som helst har tillträde med vad som helst-eller är det bara det som passar in som förmedlas.
  Karolinska Institutets fall kan vara lärorikt för SVT-de brukar äta nyheter från viss källor!

 14. Siv

  Hej Mats!
  Vilket otroligt viktigt jobb du gjort. Verkligen upplysande!
  Jag erfor samma problem med journalister när jag aktivt deltog i debatt angående skolan. Det fanns inga som var insatta i skolan och systemet. Jag fick spm svar att de inte skulle ha expertkompetens!
  Med det får man den granskning man får. Inte en bred belysning.
  Katastrofalt är det.

 15. Bra jobbat!
  Det är ändå ett problem att de som ursprungligen presenterat dessa felaktiga beräkningar saknar diciplin och så lättvindigt levererar skräp till allmänheten. Det kan inte vara så svårt att lägga in tresholds med events så de får feedback på fel INNAN publicering.

 16. Ivar Andersson

  #15 PÅ
  Journalistnätverket EDJnet saknar sunt förnuft och tyckte att resultatet uppfyllde deras klimathotsreligiösa agenda. Vem är bäst på att producera fake news?

 17. Daniel Wiklund

  Passande nog så skriver idag i Norrbottenskuriren den ansvarige utgivaren och VD-n en krönika med rubriken ”Sluta spotta på journalistiken”. Igår hade ju tidningen nästan tre sidor om vilken hemsk framtid som väntar oss i Norrbotten, artikeln grundades just på att Kiruna och Luleå hade blivit så mycket varmare. I krönikan skriver han bl a ”Den svenska journalistkåren består dock i huvudsak av hårt arbetande , oerhört skickliga yrkeskvinnor och män som varje dag gör allt de kan för att göra samhället bättre. De står fria från makten, agerar oberoende och strävar hela tiden efter att vara objektiva i sin rapportering. Han skriver också ”Kanske är det Trump som inspirerat till journalisthatet som sprids som en löpeld”. ” Trump har också myntat begreppet ”Feak news” som en beskrivning av det han anser vara falska nyheter. det är tragiskt att följa hans framfart”. Igår ringde jag upp den som skrivit artikeln. Han kunde själv inte mycket om klimatfrågorna. Han hänvisade hela tiden till att han litade på forskarna. Jag ska ringa upp han igen efter att ha läst Mats Z-s inlägg. Det visar sig ju att Trump har tydligen ett finger med i spelet här, för Norbottenskuriren sysslar ju definitivt inte med Feak news.

 18. Mats Zetterberg

  Jag skickade ett nytt mejl i morse till journalisterna. Jag skrev att jag var tveksam till den metod som de använt för jämförelsen. Att jämföra ett genomsnitt av 1900-talets temperatur med ett genomsnitt av 2000-talets temperatur. Fick nu svar:

  SMHI bekräftar det du skriver att det inte går att göra jämförelsen som skett i undersökningen. Beklagar att vi missade det, ändå kollade jag inför publicering med just SMHI. Tack ändå för ditt inspel, och för din trots allt- vänliga kritik!

 19. Lasse

  Där kom dementin i ekot i p1!
  En kort mening och hänvisning till denna:
  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7053752

  Nån som hann höra?

 20. jax

  #18. Tror ju att det enda sättet att påverka är just att framföra vänlig kritik och inte hemfalla till de okvädningsord och blockeringar som klimathotarna använder. Har man rätt behöver man inte skrika.

 21. Robert N.

  Här dementerar SR Kirunas plötsliga värmebölja .Publicerat kl 17.18
  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=7054892

  Men på samma sida kl 17.31 ligger den ursprungliga artikeln kvar som berättar om att Kiruna blivit 3,4 grader varmare i årsmedel.
  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7048651

  Osmakligt av SR att vidhålla Feak news.
  Tyder inte på sakliga, hårt arbetande journalister.

  ”Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen”.

 22. Ingemar Nordin

  Lasse #19,

  ”Skillnaden i Sverige är 1,1 grads ökning och 1,2 grad om man tittar på norra Norrland, enligt SMHI.”, säger de nu. Men hela storyn är ju punkterad! Ingen alarmism! Inget stöd åt regeringens gröna agenda!

  Vad göra? Kanske kan man starta forskningsprojekt om hur ”klimatförnekarna” består av äldre vita män med nazistiska sympatier? Smutskastning med åldersutpekande, rasistiska och sexistiska påståenden brukar ju funka bra.

  🙂 🙂 🙂

 23. Ingemar Nordin

  jax #20,

  ”… framföra vänlig kritik och inte hemfalla till de okvädningsord och blockeringar som klimathotarna använder”

  I princip håller jag med dig. Samtidigt måste vi inse att vi som är skeptiska mot klimathotspropagandan bekämpas med alla tillgängliga medel för att vår sakliga kritik inte skall tillåtas.

  Min ståndpunkt är att saklighet alltid vinner i längden, men att vi måste anpassa vår argumentation till mottagaren. Ibland funkar lågmäld saklighet (den som KU har hållit sig till under åratal med tveksam impact), ibland fungerar tuffa formuleringar bättre.

  Vad som INTE fungerar är högröstade deklarationer utan saklig uppbackning. Ofta ser man den typen av inlägg på tidningarnas insändarsidor och på ledar- och debattsidornas självsäkra deklarerande att ”science is settled”. Sådant tröttnar folk på i längden.

 24. Björn

  Daniel Wiklund [17]; Hårt arbetande journalister är i sig oberoende av det journalistiska innehållet. Men hur förhåller man sig till det politiskt korrekta och MSM? Om man alltid är PK då avviker inte det journalistiska innehållet från den trånga MSM-korridoren. Vågar någon på en redaktion påstå att väder, vind och temperatur, inte enbart kan drivas av antropogen CO2?

 25. Gunnar Strandell

  Mats Zetterberg #18
  Citat:
  ”Tack ändå för ditt inspel, och för din trots allt- vänliga kritik!”

  Att komma med fakta kan alltså accepteras som: ”trots allt – vänliga kritik”
  De sanningssökande journalisterna tar alltså redovisning av fakta som KRITIK mot deras person!

  Så skriver man när fakta inte passar in i berättelsen om hotet som ska gynna
  saken, ”the cause”. Journalister har missat att göra ”gräv” i detta trots att det dyker
  upp gång på gång i e-posten från ”Climategate.”

 26. Strumpan

  Är man för optimistisk om man hoppas att några till liknande rättelser kan få upp ögonen för åtminstone några journalister? Kanske inte omvända dem men att faktiskt använda källkritik på alla de alarmistiska ”studier” som strömmar genom media?

 27. Robert N.

  Nu har SR bemödat sig till en rättelse:
  Tyvärr har denna undersökning visat sig att innehålla fel och brister som vi inte lade märke till före publicering. Läs mer om det här från länken nedan:

  Men likafullt ligger artikeln kvar om Kirunas fantastiska värmebölja.

 28. Sören G

  BBC tillåter inga klimathotsskeptiker. De behöver inte vara objektiva, enligt ett beslut.
  https://wattsupwiththat.com/2018/09/27/the-bbc-formally-bans-climate-skeptics/

 29. Salasso

  Vintern är redan här, tuffa besked för klimatalarmisterna!

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/nu-ar-vintern-officiellt-har-stekenjokk-forst-ut

 30. Göran A.

  Jag förstår inte denna hysteri mot klimathotsskeptiker. Om de har fel, vad ska man då oroa sig för? Det är bara att argumentera ned dem. Ta in dem i en TV studio och debattera ned dem. Det vore väl det bästa sättet att visa att de har fel. Vad är problemet?

 31. Ulf

  Svar 30

  så dumma är motsidan inte att de tar en debatt. Då förlorar de. Istället förminskar de sina meningsmotståndare genom att ge dem olika epitet. På det området fungerar det precis som i sovjet med skillnaden att ännu blir inte klimathotsskeptiker inspärrade. Precis som ledningen i sovjet så bygger allt på en lögn.
  Men som sagt det vänder i De anglosaxiska länderna och då kommer det till Sverige så småningom också.

 32. Mats Zetterberg

  Jag har nu mejlat SVT Västernorrland att den artikel de har med Per H bygger på felaktigheter. Vi får se vad som händer under dagen. Länken till artikeln finns längst upp i Ingemars inledning till mitt inlägg.

 33. Lasse

  #32 Mats Z
  Bra jobbat!
  Men genomslaget bör synas trots en vänlig ton.
  Nu ligger denna undersökning kvar i tidningarnas arkiv-helt utan rättelser.
  SVD får ett mail från mig!

 34. Daniel Wiklund

  Norrbottenskuriren fortsätter att skriva om temperaturerna i Kiruna och Luleå. I dagens tidning skriver man om permafrosten i Abisko. Två gymnasieungdomar får studera permafrosten tillsammans med en forskare, och det dom ser är enligt rubriken väldigt skrämmande. Och i artikeln står om Kirunas 3,4 och Luleås 2,5 grader. Gymnasieungdomarna (två tjejer) tycker att dom siffrorna är skrämmande, dom funderar om att i fortsättningen bara åka buss. Och att man behöver få bort dom fossila bränslena väldigt snabbt. Jag ringde nyss upp den som skrivit artikeln och påpekade de felaktiga siffrorna. Hon sa att hon först idag fått veta att temperaturerna var felaktiga, hon beklagade felen. Att det skulle komma nån form av rättelse. Hon sa också att hon själv var okunnig i dessa frågor. Men hon erkände att det var pinsamt att tidningen både i onsdags och idag hade publicerat dessa felaktiga siffror, speciellt eftersom den ansvarige utgivaren igår skrev en krönika om Fake news. Jag sa att jag redan igår kunde läsa att uppgifterna om Kiruna inte stämde. Tidningen har dessutom idag en sida om klimatförändringar som kan leda till att man får en ökad användning av snökanoner. Tidningen har på tre dagar haft sex sidor om klimatförändringarna, där siffrorna om Kiruna finns med som en bakgrund.

 35. Mats Zetterberg

  #33 och 34 Lasse och Daniel.
  Bra. Droppen urholkar stenen.

 36. Lasse

  #35
  Artikelförfattaren (SVD) ”hittade” ingen rättelse. Så illa är det med de undersökande agendasättande journalisterna!
  Han fick länken-som han kanske kan öppna efter fikat! 😉

 37. Olle Backman

  SvT Norrbotten har nu kommit med en rättelse, vilket aldrig skett utan Klimatupplysningens kontroll och påpekande. Detta föranledde mig att skicka följande mail till den ansvariga journalisten.

  ”Vi ska bedriva nyhetsarbetet så att människor uppfattar oss som trovärdiga. Vi gör noggrann research och ställer krav på oss själva att hålla en balanserad ton i vår presentation. Det ska gå att lita på SVT” (Så arbetar vi)

  Ja, just det…

 38. Daniel Wiklund

  I kvällens Nordnytt så gjorde man en rättelse. Bra jobbat Mats Z.

 39. Håkan Bergman

  #37-38
  Kiruna har rasat från 1:a till 328:e plats. Just nu, nota bene, fler smygändrinagar är att vänta.

  https://www.onedegreewarmer.eu/city/Kiruna

  Då undrar man hur det står till med resten av listan. Och nu har man ju gått all in på att det är just på högre latituder som uppvärmningen ska bli störst, korrekt rent teoretiskt, men om det är inte är värre än den senaste korrektionen på höga latituder hur är det då på lägre latituder? Blir kallt om rumpan med brallorna nere vid eller under fotsulorna.

 40. Mats Zetterberg

  # 39 Håkan
  Jag kollade länken för att se den nya kurvan. Lite längre ned på sidan finns ett textavsnitt om vad som kan hända med en medeltemperaturhöjningen från -0,8 till +0,2 grader för Kiruna.

  Higher temperatures lead to excess mortality, even in relatively cold countries.

  Rail buckling and tarmac softening
  – In high temperatures, asphalt exposed to the sun starts to soften.
  – When temperatures rise above 30°C, rails exposed to the sun can move or buckle.
  Den högsta dygnsmedeltemperatur som uppmätts i Kiruna enligt SMHI är 17,6 grader

  Tick and mosquito-borne diseases
  – Tick-borne encephalitis, and more recently ehrlichiosis have been spreading in the past decades,
  probably due to higher temperatures (Gray et al., 2009).

  Ja, vad ska man säga om detta skräck scenario.

 41. Håkan Bergman

  Mats Z. #40

  Solkurvor på Malmbanan kan vi nog glömma, kan inte tänka mig annat än att det är helsvetsad räls och betongslipers hela vägen, sånt biter inte ens midnattssol på. Skulle ett av LKABs, det är LKAB som kör, malmtåg spåra ur skulle det generera rubriker i världskrigsformat, med tanke på konsekvenserna. Sveriges lönsammaste järnvägssträcka och den som håller oss i topp i EU för gods på järnväg, men fortfarande efter USA.

 42. Daniel Wiklund

  Så kom då rättelsen i Norrbottenskuriren. På en vänsterspalt 15 cm ggr 4 cm. Där skriver man att mätningen av europeiska städer visade sig vara felaktig. Att temperaturerna inte alls stigit så mycket som man först angav. Sen skriver man ” Uppgifterna hade kontrollerats av SMHI innan publiceringen men utan att myndigheten upptäckte felen. Uppgifterna byggde på så kallade åter-analyser av temperaturdata och SMHI meddelar nu att det är så stora skillnader mellan de data som finns från tidiga 1900-talet och 2000-talet.” Klart som korvspad. Då ska man komma ihåg att tidningen ägnade tre sidor om vad denna temperaturökning i Kiruna och Luleå skulle ställa till med . Plus en artikel till och en till, där de felaktiga temperaturerna fanns som bakgrund. Klimatsamordnaren på Länsstyrelsen sa att rapporten låg helt i linje med de scenarier som dom hade, att temperaturökningen skulle vara störst ju längre norrut man kom. Sen var artikeln full av katastrofer som skulle inträffa, uppräknade av klimatsamordnaren. Fast egentligen borde ju dessa händelser redan ha hänt, med tanke på den kraftiga temperaturökningen. Neuronerna verkar inte alltid vara på topp när det gäller klimatfrågan.

 43. Daniel

  #42 Daniel Wiklund
  Det här visar hur inkompetenta personer som jobbar där i SMHI med alla deras datasimulering hur mycket haven här i Sverige kommer gå upp och vilka platser blir obeboelig 🙁