Sverigedemokraterna – vettig men mycket tunn energipolitik

Så har turen kommit till att granska Sverigedemokraternas (Sd) klimat- och energipolitik. Tidigare har Centerpartiet och Socialdemokraterna granskats.
Först den så kallade floskeltesten – Sd får här 6 floskelpoäng genom att ständigt upprepa ordet ”satsning” på hemsidan. Satsning kan förleda läsarna att tro att det är politikerna som gör jobbet. I själva verket är det pengar som skattebetalarna genom tvång har avstått till politikerna. Pengar som tas för ”satsningar” kanske gjort större nytta på annat håll. Jämför ”satsningen” på Botniabanan.
Sverigedemokraterna är ett relativt nytt parti i Riksdagen och har dessutom varit ett enfrågeparti så det har inte tagits fram någon stor egen energipolitik. Men så tunt som det är för Sd kan bara tyda på kompetensbrist. Någon samlad energipolitik saknas. Men Sverigedemokraterna kan bli det tredje största partiet i nästa val så man får anta att partiets resurser ökar.
yougov okt 12
I den senaste opinionsundersökningen från YouGov blev Sverigedemokraterna tredje största parti med 9.3%.
 
Jimmy Åkesson
Till politiken:
Sverigedemokraterna vill ha ett stopp för fortsatta höjningar av drivmedelskatterna. Samtidigt som vi ser med oro på utsläppen av växthusgaser inser vi att lösningen på problemet inte är att straffbeskatta människor på landsbygd som idag inte har något annat alternativ till bilen. Partiet förordar i dagsläget en mindre sänkning av bensinskatterna.
Här flörtar Sd med glesbygdsväljarna men på ett försiktigt sätt. Jämfört med andra partier är det inget prat om klimat utan bara ”oro” för utsläpp.
I Sverige står kärnkraften idag för nästan hälften av produktionen av elenergi och inom en snar framtid måste de befintliga reaktorerna ersättas. För att Sverige skall kunna stå sig i konkurrensen gentemot omvärlden, för att ambitionerna om att bryta landets oljeberoende skall kunna förverkligas och för att hushållen skall kunna hålla sina boendekostnader på en rimlig nivå måste energipriserna hållas låga.
Sverigedemokraterna vill utveckla och förnya kärnkraften. På lång sikt måste utgångspunkten dock vara att finna andra alternativ till kärnkraften som är en energikälla som är långt ifrån optimal.
Sverigedemokraterna står för låga energipriser vilket jag tycker är bra. Vårt välstånd bygger bl.a. på låga energipriser.
Ovanstående är hela Sverigedemokraternas energipolitik enligt hemsidorna. Tunt. I energidebatten har Sd förekommit ibland, t.ex. denna artikel i GP av Josef Fransson. Likaså denna artikel av Josef Fransson i Sverigedemokraternas riksdagsblogg.
Josef Fransson
 
Det är dumt att investera i el-produktion som bara levererar de tider på året vi stänger av redan befintliga anläggningar på grund av överkapacitet.
Mina egna slutsatser gällande solceller är att vi inte bör ge solceller vare sig investeringsstöd eller el-certifikat då det är att kasta pengarna i sjön.
Artikeln ovan angriper subventionerna till solkraft vilket jag håller med om. Men energipolitik är inte en huvudfråga för Sd utan har en undanskymd tillvaro. Troligvis skulle man kunna attrahera mer folk från glesbygden och de som är trötta på de höga el- och bensinpriserna om man förde fram sin energipolitik tydligare.
Slutligen vill jag påpeka att mina artiklar granskar enbart partiernas klimat- och energipolitik, inte deras andra områden. Så ska du kommentera håll dig till detta ämne.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Olaus

  Sd har också ett energipolitiskt inriktningsprogram på 12 sidor.
  https://sverigedemokraterna.se/files/2012/03/inriktningsprogram_energi_A5_web.pdf
  Bl a säger partiet nej till en gemensam EU-elbörs. Elcertifikatsystemet ska utvärderas. Vattenfall bör flytta fokus från expansion i utlandet till att värna svensk elförsörjning långsiktigt.
  Gränsen för 10 nya kärnkraftverk bör omprövas för att undvika överlappningsproblem mellan gamla och nya verk.
  Vattenfall bör renovera sina vattenkraftverk.
  Vindkraft -ökad hänsyn till natur och lokal opinion.

 2. Ann L-H

  Inriktningsprogrammet är föredömligt kort, som poesi inte ett ord för mycket men säger vad som bör sägas. Utmärkt! 

 3. bom

  #1
  Med de 12 sidorna inriktning som Du Olaus lägger till så är det ju inte längre så tunnt verkar det. Snarare är det väl så att detta handlar om den enda rimliga energipolitiken i landet. ”Tunn” politik är väl den enda rimliga (nu tjatar jag om Lotteririksdagen igen!). Att dom vågar gå mot strömmen och föreslå sänkning av drivmedelsskatt är ju också fint. Jag undrar om dom har klart för sig hur mycket koldioxidskatt vi betalar?
  Nu väntar vi bara på att Du sätter kniven i den värsta varbölden nämligen miljöpartiet! Se så nu – jag har aldrig uppfattat Dig PV som feg. Och här undviker Du klokt besök i rasistsörjan också men visar att SD har medvind just nu – något som MSM gömt långt ner i sin sörja!

 4. bom

  Sorry PV bör läsas som PW naturligtvis!

 5. Lasse

  Glöm inte att invandring sker från länder med betydligt lägre energiförbrukning och ekonomisk stadard.
  En begränsad invandring från varma länder till kalla Norden ger då en minskad resursförbrukning.

 6. Olaus

  En socialdemokratisk bloggare har granskat Sd klimatpolitik.
  Bittert konstaterar han, att Sd är blind inför den globala uppvärmningen. Partisekr Björn Söder ska rentav ha uttalat sitt stöd för klimatskeptikerna.
  Frånvaron av politik på detta viktiga miljöområde antyds bero på att Sd hyllar motorsporten!
  http://iakttagaren.blogspot.com/2010/01/klimatpolitik-och-sverigedemokraterna.html

 7. Björn

  I en eventuell omröstning i riksdagen om kärnkraftens vara eller icke vara, är det bra att veta att SD efter valet 2014, kan bidra med ca 10% för kärnkraftens vara. För vårt energioberoende är det viktigt att lyfta fram kärnteknikens nödvändighet som stabil och hållbar energileverantör.

 8. Lite OT men kanske inte ,  Ord och inga visor!
  http://www.masterresource.org/2012/10/not-member-seia/
  “On-grid solar is a perfect storm for taxpayers: concentrated benefits for the industry, diffuse cost for ratepayers and taxpayers, and a strong positive public sentiment for solar created by energy Malthusians.”

 9. Christopher E

  #1
  Det är mycket vettigt i det dokumentet, även om jag är ännu kritiskare till vindsnurror och biobränslen.
  Ändå klart bäst av de etablerade partierna.
  Vill också igen flagga för Josef Franssons inlägg i talarstolen. Mycket påläst och bra!
        

 10. Holmfrid

  Tiulläggas kan, att SD har överlägset högst andel civiling/-ekon  bland riksdagspartierna.

 11. Lars Jonsson

  Ingvar #8
  Intressant länk till artikeln om hur en ingenjör som tillverkar off-gridd solenergi-kylskåp ser på on-grid solindustrin, rekommenderas och borde kanske översättas til denna blog.  

 12. István

  SD har dålig koll på hur stickkontakter ser ut i Sverige.
  Endigt bilden de visar i sin broschur. 

 13. Joakim

  SD är väl inget favoritparti för mig pga tendenser till odemokratiska tongångar. MEN vad är det för demokrati vi har i landet när 10-12% av väljarkåren får diktera vilkoren för 88-90% av befolkningen när det gäller energipolitiken och skatter.
  Det bär mig emot men det kanske blir SD nästa gång.

 14. Om demokrati är väl Mp det minst demokratiska med sin överstatliga politik. 

 15. Adolf Goreing

  #14 …också det enda parti som ger naturen ett egenvärde vilket undermnerar grunden för demokration – människovärdet. (Har någon glömt MP:s förslag om djurambulanser?)

 16. Adolf Goreing

  #15 ”demokratin” , naturligtvis

 17. Adolf Goreing.
  Värsta exemplet är väl Obamas tsar Holden som tycker att det skulle finnas en möjlighet för träd att stämma människor rättsligt för brott mot naturen.
  Hela Gaya-snacket är för knäppgökar och knäppgökar skall tamej…. inte sitta i nån regering. Fast det gör dom. Och så blir det därefter.
  För att citera en ”kändis”  Arma land!

 18. Lasse

  #17 Vi vill värna hotade arter. I dagens tidning framkom en uppgift om att 99,9% av alla arter som levt på vår jord inte finns längre.
  ”Hetare klimat ger färre arter” SVD papper

 19. Lasse #18
  Det är inte fel att värna om hotade arter. Det har inget att göra med klimatet. ”Hetare klimat ger färre arter” är ett osubstansierat påstående, Det finns dessutom inga bekämpningsbara klimatförändringar. Inte förrän vi kan kontrollera solen. Om äns då.
  Arter kommer att försvinna och nya kommer till. Att tro att det finns nåt sorts ”Status Quo” i klimatet är fullständigt löjligt. Arter som hotas av människans framfart, typ elefanter, tigrar, noshörningar mm bör skyddas. myggor som bär på malaria-viruset bör utrotas.

 20. Thomas

  Adlof #15 Djurambulanser finns på flera håll i landet,vad jag vet utan inblandning från Mp. På vilket sätt skulle det hota människovärdet?
   
  Och den som klagar på svenska politiker kanske skall titta på den här filmen:
  http://www.youtube.com/watch?v=ZBy3MbP4WDo
  Notera att denna kongressman sitter i committe on science and technology tillsammans med bl a Todd Akin, känd för sin tes att kvinnor inte kan bli gravida av våldtäkter.

 21. Thomas
  Hm. bara för att det finns politiker i andra länder som är ”värre” och som det inte känns meningsfullt att klaga på för oss svenskar så skall vi låta bli att klaga på svenska politiker ??

 22. Pelle L

  Ingvar Engelbrecht #21
   
  Och nu föll du för ”the oldest trick in the book”.
   
  Thomas vill ju bara prata om vad som helst utom svensk klimatpolitik.

 23. Slabadang

  Eget värde!
   
  Värden existerar bara för de som kan värdera värden. Dit tillhör inte ”naturen”. Vi kan diskuterar ”nyttan” och upplevelser av ”naturen” och ”miljön” för vilka värden vi uppfattar att den ger oss men den har inget ”egenvärde” den bara är ett resultat av kemiska och fysiska processer som vi anpassar och anpassar oss efter. Stenar fiskar träd djur och blommor kan inte tänka och därför inte värdera sig själva. Det är vi som värderar därför har miljön ett värde för oss men inget eget. Är dinosaurer bra eller dåliga? Finns det för många eller för få plattmaskar? Är plattmaskar bättre än dinosaurer? Myten om den ”naturliga balansen” har ställt till ett litet rent helvete där man utgått ifrån att bara vi låter planeten vara helt ifred så kommer den i en balans den aldrig varit i och aldrig kommer att uppnå annat än att solen slocknar.
  Vär planet har alltid varit i förändring och att alltid bedöma all mönsklig påverkan som ”störande” av denna obefintliga balans och dess påkopplade ”egenvärde” är ofta en käpp i hjulet för alla form av vettig diskussion i ämnet.
  Att saker vi skapar kan vara ”bättre” eller bara annorlunda än det ”naturliga” går liksom inte in!! Trots att naturen själv skapat de mest gigantiska livsfientliga miljöer såsom öknar och saltsjöar. Det är ett jättefelet HUGO till grund för hela tankefiguren.
  Tänk dig att

 24. Pelle.
  ———
  Thomas vill ju bara prata om vad som helst utom svensk klimatpolitik.
  ——–
  Visst. Därför bråkar jag på honom.

 25. Slabadang

  Kvicksilverlampor i varje hem!
  En gigantisk industrialisering av våra öppna landskap och ”satsningar” på miljöförödande ”biofuels” med palmoljor och nedhuggna regnskogar för etanolodlingar.  Man kan tydligen ägn sig åt vilken idioti som helst bara nån lyckats prångla in ordet ”miljövänligt” i sammanhanget trots att det är optimalt miljöförstörande i sin förlängning. Biofuels måste vara den största tankevurpan någonsin ur alla perspektiv. Att göra gas av sopor … fine… de övriga 99 återstående procenten av ideerna bakom biofuels är att direkt bränna upp den biosfär som samma miljörörelse söger sig måna om. Miljörörelsen har helt enkelt totalt spårat ur och blivit nån mysko homeopati mot en vilsegången misantropisk allmän livsångest där ramsor och rabbel kompletterat med hjärndöda symbolhandlingar styr rörelsen. De har helt enkelt blivit en miljöförstörelserörelse istället. Den miljö de skitar ner och förstör mest är den intellektuella miljön. Kvicksilver i varje hem? vad är nästa grej som blir bra miljöval? Senapsgas i utbyte mot co2?

 26. Se även motion angående vindkraft från Josef Fransson och Thoralf Alfsson Sverigedemokraterna
  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Vindkraft_H002-BB06862D-7485-4858-9001-C211E8738BA8/?text=true

 27. Slabadang!
  Jo senapsgas blir nog bra tycker malthusianerna som också är en av de drivande rörelserna bakom klimathotsgeschäftet.

 28. Thomas

  Pelle #22 Du är lika festlig som vanligt. Adolf drar upp djurambulanser, men det är jag som anklagas för att avvika från ämnet, och nu kommer jag säkert anklagas för det igen för att jag bemöter ditt inlägg.

 29. Slabadang

  Ingvar!
   
  Cyklon B istället för freon? 🙂
   
   

 30. Thoralf A #26: Intressant motion. Sd borde nog uppdatera sina hemsidor så det som görs på energiområdet syns bättre. Hemsidornas vår politik A-Ö är tunn.

 31. Pelle L

  Thomas #28 tack för berömmet, vad vore livet utan fest?
  Och du är lika dyster som vanligt.
  En åsikt/synpunkt/reflektion är ingen anklagelse.
  Du borde lära dig att det här är en blogg med kommentarer, ingen folkdomstol.
   
  Som svar på ”Har någon glömt MP:s förslag om djurambulanser?” drar du upp ”Kolla i Amerika då”.
   
  Tror du på reinkarnation Thomas?
   
  Du är väldigt lik Ior ibland.
  Den har dedikerar jag till dig:
  http://www.dagenscitat.nu/citat/kalla/?id=62   😉

 32. Adolf Goreing

  #20 Djurambulanserna som jag menar handlar om sådana som skulle rycka ut vid viltolyckor – inte för något annat! Debatten som uppstod är hur man skulle motivera etiken i den situation där djurambulansen var på plats först och således hämtade t.ex älgen innan en ev. skadad människa fick hjälp. Vi pratar alltså inte om travhästar eller annat nu. Dessutom ersätts de senare transporterna gnom försäkringar dvs genom privata pengar. MPs djurambulanser var tänkta att vara skattefinaniserade! = Naturen har ett egenvärde.
  **Kommentar modererad**

 33. Thomas

  Ingvar #31 Som svar på talet om djurambulanser nämnde jag att sådana finns på flera håll i landet och undrade vad det har med människovärde att göra. Hade du något att säga om det eller har du bara som mål att föra diskussionen än mer vilse?

 34. America needs a break from ’Chicken Little science’
  http://www.cfact.org/a/2173/America-needs-a-break-from-Chicken-Little-science?utm_source=CFACT+Updates&utm_campaign=b19e5c49fc-Spare_us_more_climate_alarmism10_10_2012&utm_medium=email

 35. Thomas!
  ???????????????
  Ingvar #31
  ?
  Skärpning!

 36. Björn

  Thoralf A [26]; Bara denna motion från SD gör att man skulle kunna motiveras att rösta på dem. Vindkraften är och förblir en styggelse.

 37. Thomas

  Ingvar #35 Jag ber om ursäkt för att jag blandade ihop er. Frågan om vad det är för fel på djurambulanser kvarstår dock.

 38. Thomas.
  Jag har aldrig kommenterat djurambulanser och har inte heller några intressanta åsikter om dem

 39. Mikael

  Joakim #13, håller med. Samma tankegång här. Röstade tidigare på NyDemokrati då det begav sig. Det ända EU-kritiska partiet är väl SD? Jag röstar på det partier som lovar att ta oss ur EU. Politikerna körde sitt köpa ”grisen-i-säcken”-trick på oss. Nu står vi här med brallorna nere.

 40. Labbibia

  Mikael # 39
  Njaej. ”Håll truten, Kalle Bildt”…..ringer det någon klocka?
  Om inte, kan jag väl för ordningens skull säga att MP och V var emot ett EU-medlemsskap, om nu inte jag minns fel?….Och det var väl ungefär enda gången de partierna var rätt ute, men så var det ju oxå åtskilliga år sedan…..

 41. Jag har även skrivit ett antal blogginlägg som anknyter till klimathysterin.
  http://thoralf.bloggplatsen.se/kategori/194333-klimathysteri/

 42. Thoralf A
  Jamen se där!  Inte dåligt

 43. Bertel

  Thoralf A # 41
  Hatten av, för att du ”vågar” ger dig in i debatten. Fler av våra folkvalda borde följa efter.
    
  De flesta intressanta debatter/dialoger/samtal med innehåll/relevans förs inom bloggosfären.   

 44. ”Europe isnt workin”
  All the political elites talk about ‘sustainability’.  But just what is sustainable about the current disturbing approach to managing the economy?  The European approach to governance has failed.  The absence of real democracy, where the people would decide if their servants can spend and borrow money for their pet projects, is the root cause of this collapse.  Until people take back the power grabbed by the political elite and their corporate sponsors this state of affairs will continue.
  http://autonomousmind.wordpress.com/2012/10/09/europe-isnt-working/

 45. Erik L

  #17 Invar Engelbrecht
  Jo, John P Holdren är nog nästan det värsta exemplet man kan hitta sedan 1945, Läs bara vad han har för planer för mänskligheten i boken ”Ecoscience” http://zombietime.com/john_holdren/ (FN:s ”Agenda 21” är förövrigt nästan en carbonkopia på boken) Å ta det på allvar som han skriver! Han talar bla om att jordens befolkning ska minskas genom att införa steriliserande medel i varor, injektioner, möjligheter till sterilisering, födelsekontroll osv. Vi matas varje år med nyheter om fiskar i östersjön som blir sterila och får skadade könsorgan pga tex BPA-plaster lakas ut från sopor och avlopp. Dessa plaster hittar man nästan bara i matförpackningar, eller sådana saker man tar mycket i. BPA har i djurförsök även tydligt visat kunna orsaka infertillitet, bröstcancer, prostatacancer samt övervikt, har vi sett någon ökning av dessa tillstånd de senaste 20-30 åren? Samband? kan även tillägga att Holdren var författare av vaccinationsplanen mot svininfluensan. (den hittar ni på vita husets hemsida) Nåja, han är väl inte ensam om dessa idéer, det lär jobba många AGW:are på området att minska jordens befolkning för ”klimatets skull”
  Och nu till ämnet, SD får min röst utan betänkligheter efter att ha läst detta, Många skräms av deras invandringspolitik, men mycket av deras tankegångar bygger på att vi inte ska skapa flyktingströmmarna från början, bomba inte Serbien, Irak, Afganistan, Libyen, Syrien osv, alla dessa krig har startats med hjälp av medialögner och FN/USA stödda Jihaddister i syfte att få bort  störande ledare som inte dansar efter FN/USA:s pipa. Snart ska vi väl börja bomba länder som inte ställer upp på klimatdravlet också (blir dom klimatflyktingar då tro;) Fast å andra sidan, får vi låga energiskatter och elpriser här, så lär sverige bli väldigt lockande för invandring.

 46. Tålis

  Det är skrämmande att inget parti i riksdagen har koll på klimatfrågan och tycks rädda för att det (klimatet) kan bli bättre (=varmare). ”Samtidigt som vi ser med oro på utsläppen av växthusgaser…”
  Oro, för att det kan bli lite bättre? Stön… Vad beror denna oro på? Okunskap?! Troligen, för tyvärr, är insikten i geovetenskap extremt låg i landet. Egentligen en fråga för psykologer, men vi har ju en här och han är också rädd/orolig, så därifrån lär vi inte få några vettiga svar…
   
  Vill man ha min röst är ingen klimatpoiltik svaret. Till det behövs bara en mening och inga sidor text. Energipolitik = ungefär samma och torde räcka med mindre än en sida text.
   
  Minns inte om jag tidigare nämnt att jag inför senaste valet fick en kompis att rösta på sd och det är han fortsatt nöjd med. Tidigare hade han alltid röstat på vpk/v. Snacka om helomvändning i vissa avseenden. Hehehe…

 47. pekke

  OT. Nya artiklar från Der Spiegel om Tysklands energiframtid.
  OBS ! 3 sidor.
  http://www.spiegel.de/international/germany/energy-turnaround-in-germany-plagued-by-worrying-lack-of-progress-a-860481.html
   
   
  http://www.spiegel.de/international/germany/energy-turnaround-in-germany-plagued-by-worrying-lack-of-progress-a-860481-2.html
   
   
  http://www.spiegel.de/international/germany/energy-turnaround-in-germany-plagued-by-worrying-lack-of-progress-a-860481-3.html

 48. Hans

  För varje inlägg denne Thomas skriver förundras jag mer och mer över att någon orkar eller ser nån som helst poäng i att öht diskutera med honom… 
  Man kan ösa argument och nakna fakta över honom men det är som att försöka diskutera religion med en nyfrälst pingstvän.
  Kommentaren modererad

 49. Joakim

  Hans (48)
  Nåja tom. kyrkan erkände tillslut att jorden inte var universums mitt, men det tog tid 

 50. Staffan

  Föralldel, Jokke.  Copernicus ”De revolutionibus” började skrivas 1505.  Kardinal Schönberg bad 1536 om en avskrift.  Copernicus hade 1514 av påven ombetts att undersöka varför den julianska kalendern visade fel.  1582 införde kyrkan den nya, gregorianska kalendern, efter Copernicus beräkningar.
  – Det är riktigt att man 1616 införde ”De revolutionibus” på Index. Men det var fortfarande tillgängligt för alla som var intresserade och kompetenta.
  – Märkligare är att man nu allmänt tänker sig att Ingenting gett upphov till vår värld, för 13-14 miljarder år sedan.  ”De nihilo – nihil” gällde 2000 år, från Aristoteles och framåt, men inte nu.
  – Ja, själva livet har uppkommit ur Intet.  Det där med DNA – RNA – proteiner, ni vet;  det där som bara fungerar tillsammans;  som är meningslöst ensamt.
  – Det är rätt festligt, det där.  Jag skulle  kunna citera Einstein, men bryr mig inte om det.  Ni håller ju envist fast vid er tro, er religion:  Att Ingenting ligger bakom hela vår värld, vårt universum.

 51. Olaus

  Pekke nr 47
  Spiegels artikelserie om den tyska energirevolutionen är verkligen ambitiös. Det är svårt att hitta så grundlig journalistik i Sverige.
  I den senaste artikeln är särskilt avdelning 3 intressant, den om hindren att bygga nya kraftkällor. Det är som om djävulen själv spjärnar emot allt vad tyskarna försöker göra.
  Man får hoppas, att Sverige aldrig kommer i den sits som nu Tyskland hamnat i. Möjligen kan Sverigedemokraternas realistiska energipolitik bidra.

 52. Staffan

  Dawkins vs Pell på TV:  62 minuters religionsdebatt från ABC TV, Australien.  Professorn i ethology (djurs beteende), Clinton Richard Dawkins, blir påtagligt störd av att inte bara ha en positiv, beundrande åhörarskara omkring sig.  Kardinal George Pell av Sydney är hårdare.  (Fast lite för accepterande mot darwinismen, i mitt tycke.  Problemen är stora, där!)
  http://www.abc.net.au/tv/qanda/txt/s3469101.htm

 53. Pingback

  […] HÄR.  Share this:TwitterFacebookGillaGillaBe the first to like this. Detta inlägg postades lördag, […]

 54. Pingback

  […] Tidigare har Centerpartiet [länk], Socialdemokraterna [länk] och Sverigedemokraterna [länk] granskats. Miljöpartiet kan sägas vara gröna originalet vars miljöpolitik delvis kopierats av […]