Sverige, Sverige über alles

Andreas Carlgren är på missionsresa i Mexiko och uppmanar världens alla stater att följa Sveriges exempel och minska utsläppen av växthusgaser. Se på oss, menar han. ”Sverige har redan minskat växthusgasutsläppen med tolv procent sedan 1990. Samtidigt har vår ekonomi växt med 50 procent. Inom tio år kommer vi att reducerat våra utsläpp med fyrtio procent.”
Nu har ju visserligen den gamla, fria, fjällhöga Norden vissa komparativa fördelar. Rikligt med vattenkraft och kärnkraft och en industritillverkning som flyr landet. Något andra förutsättningar än i de nu starkt växande ekonomierna i Kina, Indien, Brasilien, Sydafrika m.m.
Men Carlgren hoppas ändå att COP16 blir ett ”Yes, we Cancun”. Med bara några dagar kvar av mötet säger jag: ”Lycka till!”.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Martin

  OT, men jag ville delge er ett citat ur ”Tolv böcker om Lantbruk” som skrevs av skalden Columella som föddes år 4 e. Kr.
  Sid 28. Råd som den bör följa, som vill ägna sig åt jordbruk.
  [….Jag har nämligen förstått, att många mycket minnesvärda författare är fullt och fast övertygade om att klimatets kvalitet och egenskaper förändras under en lång tids förlopp och att den lärdaste av dem alla, astronomiläraren Hipparchos, uppgivit att det skulle komma en tid, när väderstrecken på jorden skulle rubbas ur sitt läge, och detta tyckes även den icke föraktlige lantbruksförfattaren Saserna ha instämt i. I den bok, som han lämnade efter sig om lantbruket, drar han nämligen slutsatsen, att klimatförhållandena ändrats. av att trakter, som tidigare på grund av regelbundet våldsamma vintrar inte kunde bevara något planterat slag av vin eller oliv, nu dignar av de rikaste skördar av oliver och Bacchus druvor, efterdet att den tidigare kölden mildrats och blivit varmare. Vare sig detta är en felaktig eller riktig teori, bör man dock överlåta den åt den astronomiska litteraturen…]
   
  Inget nytt under solen?

 2. Olaus Petri

  Den svenska punschpatriotismen har funnit en ny ryss att frodas kring – klimatet och de som hotar det. Det är i sanning märkligt hur vi idag förhäver oss med ett vokabulär som för tankarna till just über alles. Moder Sveas barm sväller över av behag.
   
  Men det är väl så i alla länder med ett förflutet som stormakt. Minnet av fornstora dagar ligger och pyr för att ge sig till känna så fort möjlighet ges. Att gå från DDD-kupa till A-kupa kräver att decolletaget puffas upp om hon (Svea) skall kunna känna sig bekräftad.
   
  Sverige är Linda Rosing modell större. 😉

 3. Christopher E

  Lögn så det stinker om det. Vi har inte minskat utsläppen med några 12%. Under dessa 20 år har tillväxten lett till en ökad konsumtion och ökad import, samtidigt som industri lämnat landet för att ersättas av ytterligare import.
  De rimliga bedömningar jag sett visar att utsläppen då detta räknas med i själva verket ökat under perioden!
  Fy vad pinsamt med detta osanna godhetsskryt. Om alla stater som Sverige ska sänka sina utsläpp genom att som oss flytta dem till andra länder… var ska då tillverkningen ligga till slut? På månen?

 4. Slabadang

  Maggie!
  Vi ska komma ihåg att det är ett svenskt politiskt arv och självbild som går i kvav.Den hybriska svenskheten där vi allt sedan Hammarskiölds dagar identifierat oss som ”FN-landet” och världsräddaren.
  Det politiska missfoster IPCC är har ju en mycket svensk stämpel på sig och är ett monument för den svenska förvrängda omvärldsbilden.Där vi tror att den politiska makten skall och kan detaljstyra styra allt…till och med klimatet! Och med den bilden va ska de med expertis och medborgare till? Ja menar kan man bestämma över klimatet är man ju gud fader him self. 🙂
  Verkligheten är nog den omvända de är så osäkra rädda och generellt okunniga och det är därför de isolerar sig och flyr debatter så det ryker om dojjorna.
  Det finns en bra sketch på ämnet
  http://www.youtube.com/watch?v=zW3AHNXL4XQ
  De sätter upp en orealistisk fasad utifrån en felaktig bild av vad folk förväntar sig. Det måste bli mer tillåtet att inte veta och inte vara säker och också fatta fel beslut.Att vara öppen med och våga visa att många frågor är byngliga och har inbyggda motsättningar och istället delge hur man tänkt och värderat besluten.Istället för att köra den styvkorksäkra attityden med de enkla färdiga argumenten och mantran.
  Det skulle skapa förtroende i mycket högre grad än vad som råder idag.
  Men de agerar verkligen som de vore den överlägsna intelligentian och har säkert den bilden av förväntan på  sig själva.Det här klimatspektaklet skulle aldrig någonsin kunnat komma till stånd om de inte isolerat sig så stenhårt.Det skulle aldrig kunna gå så här långt åt helvete om de vågat släppa in den demokratiska debatten. Nu står de där med ballen i kläm och inte ens inom FN är det nån som tror på dem längre…vilket fiasko!!
  Våra svenska  industrialister har byggt upp fantastiska välskötta företag verksamma världen över.En omvänd bild har vi av svensk utrikes/bistånds/FN verksamhet som är systematiskt disfunktionellt blåögd och idealiserad och så full av bara en massa tomma ord och politiskt korrekt babbel utan innehåll eller konkreta resultat.Stora byråkratier som inte åsdtadkommer ett skit.Sida är ett mycket bra konkret exempel.
  Nu står de där Maggie de har liksom skete sig över hela fältet vetenskapen packar ihop opinionen vänder och folk börjar jaga dem nu istället.Världsräddare ena dan misslyckad idiot nästa!

 5. S. Andersson

  SvD tar nya tag i dag och flörtar med totalitarismen. Man frågar sig bara: Har Al Gore mustasch?
  http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/psykologi/knep-som-ska-hjalpa-klimatet_5794327.svd

 6. A small dog that barks like a cat ……………….
  dododododood
   
  Kommentaren om att Reinfeldt ständigt babblar om klimatförändringar är obetalbar.
   
  USA USA USA !!!

 7. Michelangelo

  Angående klimatförä’ndringar :
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-1336705/UK-big-freeze-Army-standby-coldest-December-100-years.html
  Men det är väl bara väder. 25 000 Döda förra säsongen vad blir utfallet nu?

 8. Carlgren hade väl dessutom fått ”hedersuppdraget” att ”bestämma” hur många grader varmare planeten ”får” bli, då måste han väl vara GUD, jag har alltid misstänkt att han inte alls är en vithårig gubbe med skägg:)

 9. Ann L-H

  Den omnipotente Carlgren har tydligen mandat att styra   arbetet med den nya läroplanen.
  Senaste nytt från Cancun – undervisning om klimatförändringarna ska skrivas in i läroplanen och vara obligatorisk för alla. 
   Det är värre än man kunde ana!

 10. ThomasJ

  Här något för centristiska [& övriga] överjästa stolpskott att läsa:
  http://wattsupwiththat.com/2010/12/08/shredding-the-climate-consensus-myth-more-than-1000-international-scientists-dissent-over-man-made-global-warming-claims-challenge-un-ipcc-gore/
  Ladda ner hela rapporten, länk finns på sidan.
  Mvh/TJ

 11. Labbibia

  Ann L-H
  Jag trodde att det redan fanns inskrivet? Min dotter har haft ”förmånen” att få se Gores drapa  2-3 ggr under grundskoletiden.
  Nu, när hon läser på gymnasiet, har hon sluppit Gore, men ämnet ”klimatförändringarna” har tagits upp som en viktig del av skolarbetet. De skrev prov på det……
  Hon frågade mig hur hon skulle svara på frågorna. Rätt svar eller vad som ”förväntades” som svar. Jag gav henne rådet att skriva ”förväntade svar” eftersom det påverkar hennes betyg.
  Det är en märklig värld vi lever i……. 🙁 

 12. #1
  Intressant läsning. Columella levde under ”Romerska Värmeperioden”. Jag vill minnas att det var lite varmare då än idag.
  OT: Borrade lite i 2-gradersmålet. Det framfördes av prof. Hans Joachim Schellenhuber, PIK. Han har själv sagt att det inte är ”vetenskapligt”. Jag hittade en kritik av det vetanskapliga underlaget i ett ”paper” av prof. Richard S.J. Tol ( han ser ut som en taliban) från 2006. Han anser att 2-gradersmålet bl.a. bygger på ”sloppy reasoning”. Jag tycker det är härligt att kunna ifrågasätta 2-gradersmålets vetenskapliga grund i mina animerade diskussioner med alla CAGW-are.
  ”Europe´s long-term climate tatget: A critical evaluation”

 13. Olaus

  Christopher E, nr 3.
  Ursäkta, vilken industri som genererar mycket växthusgaser har lämnat Sverige? Källa?

 14. bom

  Kommer ni ihåg att ryska klimatologer förlidna september förutspådde att denna vinter kunde bli den kallaste på 1000 år? Fan vet om inte dom är på väg att få rätt. Följaktligen vill idioterna på Sjöfartsverket hyra bort Oden till Antarktis för sketna 1,8 mille i hyra. Det är nog bäst att vi slantar upp ca 10 mille för att hyra Rysk  atomdriven isbrytning för Kvarken kommer nog att likna områden som ligger 30 grader nordligare belägna .  Och SJ faller in i samma jämmerlåt som här – dom skyller sina fiaskon på ägarnas snålhet och dumhet. Maude Olovsson bör avgå som energiminister efter som både sonen och maken är upp till armbågarna i den syltburk som kallas vindkraft. Förberedelsearbetet att dra in Norge i elcertifikatssnusket och skapandet av en elransoneringsmyndighet som skall ha makt att  bestämma vilka som skall få sina vattenledningar fryssprängda (dvs kopplas från nätet) vid en viss tidpunkt är talande. Carlgren är den mest enfaldige, men är förmodligen mindre ohederlig än mästaren MO. Vi lider under en regering som är både korkad och jävig, och varje alternativ saknas. Tvångsförvaltning vore väl ytterst lämpligt men var är lämplig förvaltare? Ryssarna skulle nog ställa upp för försvaret har ju fommarna förvandlat till en blöt fläck och om vi inte paketerar Assange och skickar till Langley så har vi rumpan bar i vinterkylan.

 15. Svempa

  USA:S president har en knapp. Andreas Carlgren har en liten ratt man kan vrida på som styr jordens klimat.
  Vi övriga bidar tiden tills ridån går ner för koldioxidteatern och vi får se skådespelarna i panik leta efter en ny scen. (En del kommer nog att patetiskt stå kvar och recitera sina monologer medan städarna går runt och sopar ihop programbladen.)

 16. Christopher E

  Olaus,
  All tillverkning genererar förvisso utsläpp, men pappersbruk, metallindustri, textil, biltillverkning är väl annars extra tydliga exempel på sådant vi i allt mer utsträckning importerar istället för att tillverka.
  Faktum är ju trots allt att balansen slår över mer mot import, främst från Kina. En rapport från Nordiska Rådet anger jag som källa för mitt påstående. (Klicka på diagrammet, och hela rapporten finns där också att ladda ner).

 17. Ann L-H

  # 11 – Labbibia, nej klimatförändringarna nämns inte i läroplanen. Däremot står det under skolans värdegrund att ”skolan skall vara öppen för skilda uppfattingar och uppmuntra att de förs fram” och att
  ”undervisningen skall vara saklig och allsidig” s 6 och senare under skolans uppgifter s 7 att
  ”skolan skall förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver” och inte minst
  ”det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alterntiv” och senare …angeläget med  ”ett historiskt perspektiv” i skolans alla ämnen.
   Om arbetsområdet ”klimatförändringarna” genomfördes enligt läroplanens krav på … skilda uppfattningar, saklig och allsidig, beständiga kunskaper, kritiskt granska fakta och historiskt perspektiv … kunde det bli riktigt intressant men kan det vara det Carlgren menar?

 18. Labbibia

  OT
  Hur bär man sig åt för att kunna kommentera på SVD:s kommentarfunktion nu? man måste tydligen logga in med Open ID eller annat verktyg?

 19. L

  Ja, en stor del av vår tillverkning är utflyttad och så gott som alla nya företag lägger tillverkningen utomlands. Inte för att minska utsläpp, men för att överhuvudtaget kunna konkurrera på fria marknader.

 20. L

  Labbibia, först skriver man sin kommentar på SvD, sen vill dom att man lämnar sin email-adress eller är registrerad någon annanstans. Det minskar antalet kommentarer med 90 procent och man själv utsätter sig för risken att få ännu mera spam pga hackade email-register…

 21. Labbibia

  Ann L-H # 17
  Du skriver:
  ”Om arbetsområdet ”klimatförändringarna” genomfördes enligt läroplanens krav på … skilda uppfattningar, saklig och allsidig, beständiga kunskaper, kritiskt granska fakta och historiskt perspektiv … kunde det bli riktigt intressant men kan det vara det Carlgren menar?”
  Knappast! Som sagt, redan idag inoktrineras/hjärntvättas eleverna med det gruvliga ”klimathotet”
  Jag pratade häromdagen med en ung tjej, som just gått ut gymnasiet. Hon var fullständigt övertygad om att hon hjälpte till att ”rädda planeten” och avvärja ”klimathotet” genom att panta sina läskburkar.
  Hon framstod för mig som helt hjärntvättad, hade helt gått på alla  de missuppfattningar som skolan idag lär ut. jag föreslog henne att söka lite information själv, i frågan….. 

 22. Måns B

  Ann L-H #8
  Det är väl jättebra att barnen får lära sig något om klimatförändringarna i skolan.
  Maggie skulle ju till exempel kunna lägga en offert på att få vara med att utföra den delen…
  Lycka till 😉

 23. pekke

  I Storbritannien verkar de fått samma sjuka som Carlgren, vilket kan kosta deras hushåll 600 £ årligen !
  Verkar inte finnas nåt vett och sans längre hos europeiska politiker.
   
  http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/climatechange/8190038/Cancun-climate-change-conference-Britain-is-urged-to-impose-15-billion-in-green-taxes.html

 24. Labbibia

  L
  Jag har en ”skräp Emailadress” som jag använder när jag kommenterar i tidningarnas kommentarsfält…… 🙂

 25. pekke

  Måns B# 22
  Var finns läroböckerna om hur klimatet verkligen fungerar ?
  Jag har fått den uppfattningen att det inte finns en ända människa på det här klotet som kan visa hur klimatet fungerar.
  Har du nån bra hänvisning med detaljer om hur klimatet fungerar ?

 26. Michelangelo

  ”14” Det ligger nog inte i Rysslands intresse att tvångsförvalta Sverige. Man har säkert nog med att kontrollera sitt egna jättelika territorium. Expansionism verka inte ligga för dom. ( Alla som hjärntvättats i försvaret under kalla krigets tid kanske ser annorlunda på saken dock. Vi kan alla se vilka som ställer till med ofred i världen , dels genom arroganta provokationer dels genom regelrätta krig )
  Lite gulligt vore det om Norrmännen
  skulle vilja  ta hand om oss. Då slapp vi dessutom EU. Och fick statsskulden utraderad samt en potential för mängder av elenergi genom vattenkraftsutbyggnad. Med Norge – i tiden.

 27. Labbibia

  L
  Tack förresten, ser att jag glömde det!

 28. Ann L-H

  Måns – javisst om de får en objektiv och allsidig information enligt läroplanens krav, men hur många lärare har insikt nog att förmedla det i med den ensidiga propaganda media sköljt över oss i frågan. Jo Nova har åstadkommit ett utmärkt läromedel helt i stil med Galileos fantastiska ”Dialog om de två värdssystemen”. Med det som bas helt OK, men här ser det ju annorlunda ut trots krav och goda intentioner i nuvarande läroplan.

 29. L

  Labbibia, tack själv. På min skräpmejladress är det fullproppat med spam så där studsar allt numera… 🙂

 30. Måns B

  pekke och Ann L-H
  Man får väl göra som i många andra ämnen, utgå från det vetenskapliga kuskapsläget, efterhand som ny info tillkommer så får läromedlen också uppdateras.

 31. #22 helt rätt underförutsättning att alla läromedel håller sig strikt till vetenskap. Aldrig påstår för barnen att våra CO2-utsläpp leder till en global klimatkatastrof, alltid berättar att 5C varmare vore som tidigare avsevärt livsvänligare.
   
  Bra om barnen får lära sig strålningsfysik… Bra om barnen får lära sig att politiska beslut fattas med maktmotiv, aldrig på vetenskapliga grunder.
   
  Eller hur?

 32. Måns B

  Gunnar #31
  Det är mycket som det hade varit bra om barnen fick lära sig, med tanke på hur kunskapsutvecklingen går för svenska ungdomar i naturkunskap i jämförelse med resten av Europa så vore väl all undervisning som kan stimulera barn att faktiskt intressera sig för dessa ämnen vara positivt.
  Dessutom så måste det vara bättre än att matas med politiska och mediabilderna oavsätt ämnet, tycker jag.

 33. Det gäller att nöta på!
  Skickat till alla riksdagsledamöter:
  1000 forskare
  runt världen är öppet kritiska till AGW
  När läste du om det i dagstidningarna??
  http://wattsupwiththat.com/2010/12/08/shredding-the-climate-consensus-myth-more-than-1000-international-scientists-dissent-over-man-made-global-warming-claims-challenge-un-ipcc-gore/
  Dagspressen matar oss med hotbilder hela tiden. Senaste tillskottet är en bedrövlig serie i Svenskan om ”klimatångest” hos unga.
  Ett resultat av hänsynslös och falsk propaganda om isbjörnar, Himalaja, Maldiverna mm. Och som alla visat sig vara falska.
  För att inte tala om den vidriga videon på Youtube om att spränga ungdomar så att blodet skvätter.
  Varför gräver inte pressen lite mer efter sanningen istället för att bli en propagandamaskin för FN, WHO, WWF, Greenpeace och andra NGO:er som har en
  egen agenda
  Varför gräver inte du lite grand istället för att luras av propagandan. För propaganda är det, det tror jag att även du inser.
  Internet är fullt av kritik. En del är förståss skräp men 1000 seriösa forskar går emot de 52 som finns på IPCC
  Konsensus?

 34. Labbibia #11
  Jag är totalt förstummad!!!
  Vilket betyg påverkas?
  Det är ju MYCKET värre än jag hade föreställt mig

 35. Slabadang

  Putin retas med Merkel!
  Han erbjuder Merkel att få köpa rysk skog för att elda upp eftersom de tydligen inte ska vare sig olja kol eller kärnkraft. Det visar vad ryssarna tänker! 🙂 Vad heter idiot på ryska?

 36. Ann L-H

  # 32 – Måns, på en konferens i USA om miljövårdsundervisning för rätt länge sedan fick vi till livs samma grundtanke som i den svenska läroplanen,  men kort och konsist:
  our style is to teach students
  HOW to think
  and not WHAT to think
  about conservation and complex environment issues.
  Var finner du sådant i dagens skola?
  Och handen på hjärtat, Du själv, som under ett tidigare tankeutbyte här direkt avfärdade rapporter i klimatfrågan från Heartlandkonferensen, hur hanterar du din egen konflikt mellan ditt miljöengagemang och den vetenskapliga objektiviteten, i undervisningen och i jobbet? 

 37. Bim

  Slabadang # 35
  Idiot heter Gorky på ryska, Fritz på tyska och Carlgren på svenska.

 38. Labbibia

  Ingvar E # 34
  Ämnet är ”Naturkunskap”. Hon läser en 3-årig gymnasiekurs med inriktning på djurhållning. De läser ämnena i ”block” en termin eller två.
  Jag ska höra med henne om jag kan få se frågorna på hennes prov.
  Återkommer i frågan…..

 39. Måns B

  Ann L-H #36
  Som jag ser det så är skolans viktigaste uppgift att lära barnen att tänka, exempelvis till skillnad från att bara tycka, har man väl nåt det målet så har de också själva möjlighet att bedöma och dra slutsatser samt konstruktivt kritisera den information de får presenterad.  Men jag kan hålla med dig om att man inte hittar så mycket av detta i dagens läroplaner, jag är inte heller någon förespråkare av dessa.
  Vad det gäller Heartland och liknande källor så har jag inte tid att gå in i den diskussionen igen, dessutom så leder den ingenvart här. Men läser den gör jag och sedan utnyttjar jag att jag lärt mig tänka i skolan 😉 .

 40. Ann L-H

  Måpns – om du läst mina tidigare inlägg här hade du sett vad   den nuvarande läroplanen  – obs singular – förespråkar. Då hade du sluppit komma med förvillande information i # 39. 

 41. Måns B

  Ann L-H
  Jo jag vet och jag vet att när man för diskussionen med lärare och företrädare för skolverket så kommer det alltid fram att det finns möjlighet för skolor och lärare att arbeta på detta sättet.
  Jag uttryckte mig lite snabbt i #39 det har du helt rätt i.  Tycker du att tillämpningen i dagens undervisning går i linje med läroplanens formulering i ditt #11.
  För det är egentligen denna (tillämpningen) som är intressant. Särskilt med den senaste Pisa-undersökningen som presenterades i media i går som bakgrund.

 42. Olaus Petri

  Måns, du har helt fel i att det inte finns mycket av den varan i läroplanerna. Allt i dessa mynnar ut i just sådana floskler om ’tänkande’. Har man läst en läroplan och försökt dyka på djupet i den bryter man obönhörligen nacken pga av all skit som dumpats där av 68:orna. Nedsmutsningen är så total att ’mättad lösning’ inte räcker till för att beskriva på vilket kunskapsfientlig avgrund fraserna är staplade. Överallt finner man esoteriska ’målstyrningar’, ’förförståelser’ och en  inte minst rostiga vrak av ’kritiskt tänkande’ som antas skapa kunskapstörstande och forskande små professorer vilka ivrigt försöker klättra allt högre upp i kunskapens träd.
   
  Problemet är att alla dess fraser – ja ordbajserier rent ut sagt – har har en antites som stavas ’ämneskunskaper’. Pedagogitisen som smittat ned  lärarhögsklorna (och nu även universiteten) och därmed läroplanerna, har ett mantra och det är att ämneskunskaper inte är primärt utan så kallade ”lärandeprocesser”.  Förr lärde vi oss inte på ”djupet” heter det, utan bara på ”ytan”. Det man som elev fick sig till livs av kunskapens frukter var korvstoppning och katedermonologer. Det  sistnämnda givetvis varvat med en och annan örfil från en nazistiskt orienterad lärare.
   
  Allt detta kokar ned till att ämnet pedagogik har behövt att professionalisera sig. För att lyckas i det uppsåtet behövdes en negativ kontrast – ämneskunskaper – som ju redan var tryggt förankrade vad gäller vetenskaplig status. För att egna skulle kunna glänsa var man tvungen att svärta ned något annat, tyvärr.
   
  Frukten av detta professionalseringsprojekt ser vi idag. Den ämneskunnige läraren har ersatts med en ’fascilitator’ som inte bara skall beakta lärandeprocesser, förförståelser och uppmuntra till kritiskt tänkande utan också kröka ryggen inför skolledning, föräldrar och inte minst elevinflytande.
   
  Pradoxen är uppenbar. Samtidigt som ämnet pedagogik har professionaliserats och tagit mer plats har läraren deprofessionaliserats till en fjant. Läraren status, ämneskunskaper, auktoriet och autonomi har offrats på pedagogikens altare.
   
  Idag är det ämne som förvänta ge läraren verktygen att kunna förena teori och praktik det mest abstrakta av alla. Det enda som är konkret är alla långa ord som omger ämnet.
   
  Feltänkt, som det heter. Och de som lider mest är de barn som kommer från studieovana miljöer.

 43. Lejeune

  För dom av TCSs läsare som behärskar tyska, kul film:
  http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/985532/Warum-bin-ich-eine-Klima-Sau%253F#/beitrag/video/985532/Warum-bin-ich-eine-Klima-Sau%3F

 44. Labbibia

  Olaus Petri # 42
  Hear hear!

 45. Labbibia

  Slabadang # 4
  Tack för en underbar länk!
  Borde vara obligatorium för våra politiker!

 46. Ann L-H

  Måns – Vad som står i studieplaner och vad som händer i klassrummen då det gäller undervisning om miljö och klimat har ytterst lite att göra med läroplanens övergripande krav om skolans värdegrund och uppgifter. I vissa skolor använder man tex enbart materiel från naturvårdsverket, WWF, SNF.

 47. Måns B

  Olaus Petri #42
  Du har rätt, jag hade fel,  som jag uttryckte mig i #39. Faktum är att jag håller med dig mer eller mindre till punkt och pricka i det du säger.
  Självklart ska ämneskunskaperna utgöra grunden i undervisningen och där har utvecklingen fallerat totalt de senaste 25, snart 30 åren.
  Men det var egentligen inte min poäng heller, tyvärr hinner jag inte utveckla denna just nu, men den baseras på mina tidiga erfarenheter från undervisning på gymnasiet och sedan på universitetet. Där man möter elever och studenter som till en början med motvilja nästan vägrar tillämpa den fakta kunskap de matat in i huvet men sedan med allt större intresse.
  Men visst är det så att man måste ha vesäntliga baskunskaper.

 48. Måns B

  Ann L-H #46
  Ja och det vi ju alla att informationen inte kan ha mycket med det vetenskapliga kunskapsläget eller ens verkligheten att göra 😉

 49. Ann L-H

  Olaus Petri – # 41 Allt i läroplanen ska underordnas de övergripande kraven om saklighet och allsidighet osv. Felet är att ytterst få tar del av de kraven och om de tagit del har de ej förstått. Om man missar de övergripande kraven blir resultatet i studie- och kursplaner som när en omtalad potentat läser bibeln.

 50. Karin

  Ann L-H och Olaus Petri:
   
  Rockefellers startade amerikanska National Education Association. Jag tror att avsikten med läroplanen i Sverige är att följa John D Rockefeller’s (alleged) citat:
   
  I don’t want a nation of thinkers, I want a nation of workers!
   
  I alla fall verkar det mynna ut i det i praktiken!  Alla dessa resurser som läggs på utredningar/förändringar för mina tankar till sagan om ”Mannen som gick till skräddaren”. Av allt tyg som skulle blivit en kostym blev det ju inte ens en tumme kvar!
   
  Samtidigt blir det en orolig arbetsmiljö som gör det svårt att få en klar överblick över orsak och verkan! ”School disrupture” är minst lika effektivt som ”Climate disrupture”!
   
  Stackars de barn/ ungdomar som inte får någon annan utbildning än skola och TV!

 51. Annica

  Det verkar som om man vill ersätta koranskolorna med klimatreligiös innehåll, klimatkoranen kanske redan är skriven av Svante Axelsson, Andreas Carlgren och Al Gore.

 52. bert

  Klippt från Ny teknik
  ”Anitvindkraftslobbyn är värst
  Här ingår The Climate Scam, Svensk Landskapsskydd, Stockholmsinitiativet, m.fl.. Riktigt konservativa och inte osannolikt kristna grupperingar ….. riktiga foliehattar, typ sanningsrörelsen.”
  Är det någon som känner sig träffad?

 53. L

  Bert #51, försöker dom säga att vindkraft är modernt, miljövänligt och innovativt jämfört med kärnkraft från Torium som det tjatas om här?

 54. Pär Green

  bert # 51
  Är det en första signal om en tveksamhet?
  Är inte vindel och co2 något problem?
  Enbart ett sätt att höja skatter?

 55. Ann L-H

  Måns # 48 – försöker du vara rolig?

 56. Olaus Petri

  Ann L-H, de överordnade kraven på saklighet drunknar i ämnespedagogernas behov av självhävdelse.
   
  Det värsta är att många av dagens lärarstudenter har svalt all gallimattias om att läraren skall vara en perifer figur i klassrummet och inte en centralfigur som eleverna ser upp till i egenskap av kunskapsbank.
   
  Frågan ”vad är kunskap” har har fått fel svar. 🙁

 57. Labbibia

  bert # 52
  Hmmmm. jag är:
  Ateist
  ljusröd….
  skeptiker
  Verkar ju inte stämma så bra med deras beskrivning av de som kommenterar här hos Maggie?
  Och någon foliehatt äger jag inte heller! 🙂

 58. Rosenhane

   
   
  Lite ot
   
  På tal om verkligheten och Svd  sätt att handskas med densamma:
  MVG i konsten att luras med statistik! « GenusNytt
   

 59. Måns B

  Ann L-H #55
  Ironisk, en del av oss uppfattar det som roligt.

 60. Måns B

  Ann L-H och Olaus P
  Sedan finns det ju förstås problemet med antalet elvever per lärare som Mette Fjelkner lyfter.
  Det bortser man inte från oavsett vad som står i läroplanen

 61. Olaus Petri

  Visst Måns, du har rätt, det är lätt att lägga alla ruttna ägg i en korg. Givetvis finns det andra faktorer. Dessa är dock av annan art och kan därför lösas på ett mindre infekterat vis. Jag tror igen förordar stora klasser.
   
  Då är det värre att komma till tals med pedagoger, som likt CO2-hotare, har investerat mycket av sig själva i det rådande kunskapsläget, dvs att lärdomsskolan producerade lallande robotar utan förmåga till självständigt tänkande . 😉
   
  Men pedagogernas har introducerad Flugornas herre i klassrummen, inte jagat iväg Caligula (som dessutom bara är ett pedagogiskt hjärnspöke).

 62. Ann L-H

  Olaus Petri # 61  – situationen är bedrövlig, men jag vidhåller att det faktiskt inte har med läroplanen att göra.
  Min egen historia är att jag efter universitets- och lärarhögskoleutbildning i många år arbetade på ett gymnasium, som fungerade alldeles utmärkt med allsidigt välutbildade lärare av en gammal stam, som också tog sitt uppdrag på allvar.  Men efter att en progressiv skolledare från grundskolan hade charmat in sig hos kommunens politiker och tagit över ledningen av gymnasiet dög vi inte längre, allt skulle förändras från grunden. Ombyggnad av lokaler – dvs införande av sk lösdriftssystem – och nya arbetssätt arbetssätt – dvs eleven skulle söka sin kunskap på egen hand –  krävdes. Hela havet stormade, många gick i förtidspension. Min man och jag drog västerut dit svallvågorna av stockholmsflummet knappt var märkbara.  Hela havet stormar fortfarande i öst och skolledaren i fråga missionernar numera från skolverket.  
  Får Björklund inte stil på skolverket spelar det inte någon större roll vad som står i diverse styrdokument.

 63. Ann L-H

  Måns # 59 – den ” ironin” säger mycket om avsändaren.

 64. Per Spektiv

  Kanske var det Carlgren som Alf Henrikson hade i åtanke när han skaldade:
  Den jävla jäveln jävlas varenda jävla da
  ja jävlar vilket jävelskap men jävlar säjer ja
  ja jävlas lika jävligt ja jävlas lika bra
  å dej din jävla jävel ska själva jäveln ta.

 65. Vad gör de i Cancun? Kolla här:
  http://joannenova.com.au/2010/12/breaking-the-abdication-of-the-west/

 66. Håkan Bergman

  Jaha, vintern fortsätter Oskarshamn 3 står stilla och nu detta också:
  http://www.eon.se/templates/Eon2PressPage.aspx?id=71065&epslanguage=SV
   
  Tillverkar man bara skräp nuförtiden?

 67. Staffan D.

  Bråvalla-verket kommer till användning, säger Eon!  Jättefint.  Det är världens första oljeeldade atomkraftverk!
  ”- Ska vi dessutom bygga ut vindkraften, som det är tänkt, behövs det ännu mer såna här reserver som Bråvallaverket, de dagar när det är kallt och inte blåser.”

 68. Håkan Bergman

  Vilken tur att vi har vindkraften, hela 45 MW, 4% av installerad effekt just nu:
   
  http://www.vindstat.nu/driftsamfalla.htm
   
  Misstänkte just att Bråvallaverket var Marviken, så dom ville inte behålla namnet!

 69. Iven

  Håkan Bergman # 66:
  Nu gäller det väl att ta till den ”3dje grundbulten”  i vår energiförsörjning: enl. M.O.)   Vindkraften? 🙂
  Hoppas bara att det blåser friska vindar då … 🙂

 70. magnus

  Labibbia #11
   
  Hmm, så din dotter sitter alltså inne med ”rätt” svar. Varför frågar folk inte bara henne så vore diskussionen över?  (:-) )
   
  Oavsett vad man tycker så måste man nog kunna känna till och  redogöra för den etablerade teorin. Det måste ju inte betyda att man själv skriver under på den.
   
  Likadant med religionsämnet om du tänker efter
   
  Hur hade du annars tänkt bedriva skolverksamhet?
   
   

 71. L

  magnus, finns det verkligen en etablerad teori om klimatförändringar?
  Eller tänker du på Al Gores prisbelönade ”climate crisis”?

 72. magnus

  L
   
  Jag det finns teorier som är mer etablerade än andra, dvs har stor spridning och stöds av kungliga vetenskapsakademin, typ.
  Däremot så står det ganska lite om klimatförändringarnas effekter i skolböckerna om du tittar efter. Skolböcker som dessutom inte nödvändigtvis är skrivna med läroplanen som mall, kan vara bra att känna till.
   
  Men du kanske tycker att det är fritt fram att undervisa om dina egna favoritteorier.
   
  Gäller det andra skolämnen med?
   

 73. L

  magnus, man borde lära ut skillnaden på en teori och rena gissningar.

 74. magnus

  Jag tror att det är det man försöker göra faktiskt.
  Vet du hur det går till i skolan eller sitter du mest och gissar?

 75. Gunnar Strandell

  Staffan D. #67 och Håkan Bergman
  Bråvallaverket ligger inne i Norrköping och är inte identiskt med Marviken. Jag ser det från balkongen, men just nu ser jag ingen rök.
  Länk med bild:
  http://www.emporis.com/application/?nav=image&lng=3&id=712035
  Marviken ägs av Vattenfall och ska läggas ned sedan det inte kommit med i uppphandlingen av reservkraft.
  Länk från 2009-12-03:
  http://www.folkbladet.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=5050978

 76. L

  magnus, jag kommenterade din ”etablerade teori” om klimatförändringar.

 77. magnus

  Min?
  http://www.kva.se/Documents/Vetenskap_samhallet/Miljo_klimat/Yttranden/uttalande_klimat_en_090922.pdf
  Jag säger inte att detta är sanningen, men som NO-lärare så kanske man inte ska hitta egna teorier som står i alltför stor kontrast till detta.
  Så begår man kanske inte tjänstefel.
  Lite som med evolutionsundervisningen ungefär. det finns ju folk som påstår att den också är kontroversiell. Vem kan man lita på
  http://www.youtube.com/watch?v=CPBb5Mas22Y

 78. Ingemar

  ”Sverige über alles”. Ja, det är verkligen de mörka krafterna som tagit över landet. Unkna dofter från det nazifierade bondepartiet under 30-talet slår emot en då man lyssnar på Carlgren. Hör han överhuvudtaget hemma i ett modernt öppet samhälle?

 79. bom

  Erica Bjerström tuggar fradga och rapporterar om industriländernas springnota. 75% av koldioxiden har släppts ut av dessa ondskefulla och omoraliska ondingar. Undrar om det finns en herr Bjerström? i så fall stackars honom.
  SVTs introduktionsingress var dock uppmuntrande! Ordet fiasko framhölls nämligen.

 80. Lejeune

  Har Ni sett Monckton’s senaste alster, ytterligare ett skäl att gråta sig till sömns, igen!
  http://wattsupwiththat.com/2010/12/09/moncktons-mexican-missive-3/#more-29148

 81. Rosenhane

  Magnus,70 72 74 75
   
  På liknande sätt resonerade lägerpersonalen i Treblinka etc…….
   
  YouTube – GENERALENS VISA

 82. bom

  Och en sorgsen Reinfeldt tvingas sparka byråkrater för 300 millar. Kan det motsvara miljödepartementet kanske + alla som for till Cancun från alla verken.
  Det är ju helt surrealistiskt att ca 5000 byråkrater skall behövas i regeringskansliet? Galenskap som galopperar.

 83. Staffan D.

  Många nyhets-sajter är just nu oåtkomliga.  BBC näst intill;  där får man upp ett meddelande från en ”W-k-l–s activist”.  (Skriver så för att inte bli observerad.) Det är inte ett systemfel, dvs nät-fel.
  –  Rätt larvigt.  Enda (slutliga) resultatet blir ju en mycket hårdare kontroll över internet. Att de här herrarna och damerna skulle kunna besegra makten — ha!
   

 84. magnus #70 och Labbiba #11
  Jag tycker nog att dottern ska svara efter bästa förmåga.
  Och om han invändningar mot de svar som hon ”tror att hon ska avge”, så ska hon nog meddela det.
  Men då måste hon nog var beredd att ge referenser, och jag tror inte att det räcker med att hänvisa till att pappa tycker annorlunda.
  Hanterar hon frågorna och svaren rätt, och med en klok argumentation, så kan hon nog få toppbetyg…

 85. ..#84
  Rättelse:  Och om hon har invändningar—

 86. magnus, samma gamla tankefel igen …
  bar för att man inser att någon förklaring, ett påstått sammanhang etc, inte kan vara riktigt, betyder det inte att man dessutom vet hur det rätta sammanhanget, den rätta förklaringen, ser ut.
  vidare är det bedrövligt att avtvnga högstadeelever politiskt korrekta svar i politiskt infekterade frågor, än mindre inom områden där forskningen öht inte har någon som helst mognad ..
  skolan skall öht inte fostra barnen i politiskt rätt tänkande … även om det (tyvärr) finns krafter som gärna ser sådant ändå …

 87. Gunnar Strandell

  bom #82
  Och vad ska Reinfeldt och Borg säga till Carlgren om han kommer hem från Mexico och har skrivit på en nota på 45 miljarder per år i klimatbistånd till FN?

 88. Staffan D.

  @84:  Det beror på läraren! Somliga är ju verkligen vidsynta.  Men huvudregeln idag är att inte i onödan flagga med inopportuna åsikter, som ändå inte ändrar någonting. Ni kan prata om er ”klimatuppvärmning” tills i övermorgon; det avgörande är ändå verkligheten.  Termometervärdena.  Under tiden har det här blivit en trosfråga:  Nu går det åt h-e.  (Och det gör det nog.  Fast inte riktigt som ni tänkt er.)

 89. Labbibia

  Magnus (och Uffeb)
  För det första talar vi om en hypotes, kraftigt kritiserad från flera håll. Angående anspelning på krationism.
  Så vitt jag vet får man i allafall fortfarande i skolan lära sig att det finns fler religioner än en……..
  Angående att ifrågasätta det PK-korrekta i skolan. För att klara av det måste dottern läsa oerhört mycket i ämnet. Annars riskerar hon att misslyckas och då blir fallet extra tungt.
  Och du Uffeb….”Pappa” har inte pratat så hemskt mycket ”klimathot” med familjen. Bara kommenterat när rena galenskaper presenteras som fakta i ex SVT. Och därmed förhoppningsvis vaccinerat dem mot den värsta klimatångesten iallafall. 😉
   

 90. Rosenhane

  Uffe#84
   
  Härvidlag lever du och dom flesta i ett rosa skimmer.
  Det är mycket värre i verkligheten du kan föreställa dig och det är inte själva indoktrineringen i sig utan vanmakten man känner som förälder när man inser att en stor del av den svenska lärarkåren faktiskt agerar nyttiga idioter/hjärntvättade zombies.
  Du ska få en låt bara för det:
  YouTube – The Zombies – She’s Not There

 91. Labbibia

  Gunnar Strandell # 87
  I såfall hoppas jag att Reinfeldt gör som Gustav Vasa gjorde när hans ambassadör Conrad von Pyhy kom hem från Frankrike efter att ha bränt riktigt ordentligt med pengar. 😉
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Conrad_von_Pyhy

 92. Lejeune #80: Japp, har läst. Se #65 😉
  Alla andra som missat detta. Läs vad de sysslar med i Cancun! Det är mycket värre än vad ni tror…
  * $100 000 000 000 per år
  * FN regering
  * Byråkrati
  * Fonder
  * Slopande av patent
  * Slut på fria marknaden
  * Propaganda
  osv…

 93. Rosenhane

  #90
   
  i både klimat och genussammanhang….

 94. Jag ögnade igenom KVA-dokumentet från #77. Det innehöll en del plattityder och korrekta självklarheter, en del ganska sansade kommentarer, men även karbon(!)kopierade IPCC-myter och det sedvanliga handviftandet om implicerade (ibland explicit utskrivna) sammanhang som dock inte någonstans är belagada av riktig vetenskap. Där förekom också många av de vanliga sammanblandningarna av vad som påstås vara orsak resp verkan. Vidare saknade dokumentet namngivna författare och/eller identifierbar avsändare eller hänvisning till varför och med vilket mandat det hade författats.
  Det enda som framgår är KVA:s brevhuvud och att texten påstås vara ett KVA-uttalande. Vilket det nog är i någon mening. Men vad kan se har det ingen tyngd alls. Det finns fö dussintals liknande ’endorsments’ från andra akademier. Lika tunna, lika avskrivna, ibland undertecknade, ibland inte. Men väsentligen sägandes föga mer än att författaren/na upprepar IPCC-hållningen och säger sig ’stödja  den’ …
  Vad det nu skulle betyda!?

 95. Ingemar

  Lejeunne #80,
  I sanning en skrämmande läsning. Och avslöjande för vad sekretariatet önska sig. Men realistiskt? Knappast. Ett genomförande av dessa planer skulle kräva vapenmakt. Och i praktiken består FNs vapenmakt av USA. Ingen annan ställer upp om inte amerikanarna tar huvuddelen av skiten.
   
  Pachauri och M. Strong kan drömma ihop vilka fantasier som helst. Men de åstadkommer bara ett löjes skimmer över FN i allmänhet och över dess klimatpanel i synnerhet.

 96. Staffan D.

  @84:  Lösningen är att säga (i princip) ”man menar att världen blir varmare” — och tiga med ”men bevisen för det är till stor del nonsens”, även om det är det man anser.  Femton-åringar behöver inte ha egna stötande åsikter om allting!  Lika lite som farbröder på 50+ behöver berätta allt de tycker.  Vi är rätt bra på det i Sverige:  Man kan arbeta decennier bredvid varandra, utan att tala om vad man röstar på.

 97. Michelangelo

  ”80””92″ Man kan få Cancun ångest för mindre. Dags för en ny artikelserie i SVD?

 98. #77 du är en mycket dålig NO-lärare om du inte talar om att CO2-hotet inte är en vetenskaplig teori, det klarar inte ens kravet för vetenskaplig hypotes.
   
  Du måste lära barnen att CO2-hotet enbart stöds av ett antal dataprogram som alla har inprogrammerade totala förstärkningar av temperaturhöjning, något som aldrig observerats, tvärt om.
   
  Dessutom att vår form av liv inte skulle finnas om temperaturhöjningar i dagens globala klimat förstärks (då förstärks även den förstärkta höjningen och vi skulle förgasas..  😉 )
   
  Du måste tala om för eleverna att om de 0,8C som ytmedeltemperaturen stigit sedan slutet av lilla istiden beroro uteslutande på CO2-halthöjning, så kommer en halthöjning till 600ppm inte ens lycka uppnå bronsålderns klimat.
   
  KVA gör en politisk sammanfattning ingen vetenskaplig…
   
  Lär barnen stålningsfysik, lär dem CO2-molekylens egenskaper i vår atmosfär.
   
  Lär barnen att den svenska klimat och energipolitiken inte minskar den globala utvinningen av fossila kolväten.
   
  Lär barnen att Kina idag släpper ut per capita som Sverige och kommer fördubbla det per capita de kommande 5 åren..
   
  Lär barnen det som är sant och vist, inte det som står i läromedlen…
   
  Lär barnen att de alltid ska vara skeptiska till allt och alltid lära sig den underliggande vetenskapen innan de drar några slutsatser.
   
  Lär barnen att politiska vetenskapliga sanningar hittills aldrig varit sanna.

 99. Rosenhane #90
  Hellre ett rosa skimmer än det svartvita töcken som många andra tycks marschera i… 😉

 100. Karin

  Lejeune #80
   
  Ja, där ser man tydligt att de som i åratal pratat om NWO tyvärr inte framförde några konspirationsteorier!
   
  Och värre blir det nästa år i april, när ”riktlinjerna” för FNs Codex Alimentarius genomförs. De betyder i praktiken att vår enda väg till hälsa kommer att gå via ”Big Pharma”! Låter det betryggande?
   
  Och som jag tidigare sagt, Sverige (och många andra länder) har skrivit på ett avtal med WHO där de helt lämnar över den politiska makten till WHO i händelse av en ”epidemi”. Med laglig rätt att tvångs-vaccinera och -isolera varje motvillig individ.
   
  Det kanske får en klarare innebörd nu, när man tydligt ser att den offentliga debatten inte längre handlar om vetenskap, demokrati eller människans bästa?
   
  Vi kan bara inte låta oss gå med på allt detta!!!
  Men vad kan vi göra? Kan man kräva att vi lämnar FN, t ex?

 101. Michelangelo

  Tjeckien verkar vara inne på rätt spår:
  Czech Republic to Tax Solar-Energy Producers, Carbon Credits
  Thursday, 09 December 2010 13:47 Bloomberg

  The Czech Senate approved a new law levying a 26 percent tax on solar-energy producers for the next three years and imposing a 32 percent tax on carbon credits awarded to companies in the coming two years.
  The 26 percent tax on revenue will not apply to solar plants placed on top of buildings with a capacity lower than 30 kilowatts, according to the law passed yesterday in a late evening vote.
  The proceeds from the taxes will be used to reduce the increase in household and industrial electricity prices next year. The law requires the President’s signature before taking effect next year.
  Bloomberg, 9 December 2010

 102. Ingemar,
  Så du tror att det finns hopp i alla fall. Vi behöver inte bli lika fanatiska över ett hot om ”världsherravälde” som de AGW-troende är över ett hot om en kokande planet. Men vi måste ändå slåss på något sätt.

 103. ThomasJ

  Såg ett Monckton-bidrag från COP16 där han s.a.s. ’myntade’
  ”Yes, we Cancún!”.
  Föreslår en smärre ändring:
  Yes, we Cancon!
   😎
  Mvh/TJ

 104. ThomasJ

  Test #103:
  Atsingen osso! Smilesarna vill inte funka som man önskar.
  Cool ska vara 😎  i full text, eller
   8)
  alt:
   😎 
   
  Spännande se om detta funkar…
  Mvh/TJ

 105. Karin

  Här är mer om FNs agerande i det förgångna. Vad minns ni om Kongo-krisen? Här ställs saken, och ffa FN, i ett helt annat ljus!
   
  Se åtminstone de första fyra minuterna (om ni inte orkar se hela). Det är en mycket intressant film, i mitt tycke, förklarar en hel del av världspolitiken. En dokumentär från den tiden, som förtjänar att visas.
   
  http://video.google.com/videoplay?docid=-527956831065413624#

 106. Staffan D.

  Medan ni diskuterar håller nätet på att stängas ned.  I varje fall nyhets-sajterna.  Åtminstone US och UK.  Och många reklam-sajter, de som behövs för att få fram en sida.

 107. magnus

  Rosenhane #81
  Ge dig för fan…
  Godwin’s law (also known as Godwin’s Rule of Nazi Analogies or Godwin’s Law of Nazi Analogies)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Godwin's_law
  Gäller i och för sig även Maggies rubrik…
  Gunnar
  Lär barnen stålningsfysik, lär dem CO2-molekylens egenskaper i vår atmosfär
  Lycka till du 🙂
  Men kan inte någon expert upplysa oss om vad som faktiskt står i läroplanerna?

 108. magnus

  Jonas
  Tycker du att varje enskild lärare skall välja vilka teorier som skall undervisas om eller borde det finnas någon form av styrning – och i så fall vem skall bestämma detta?

 109. Labbibia

  Staffan D # 106
  Den digitala, moderna  varianten av ett upplopp alltså……..
  Varför ge sig ut på stan och skrika, när man kan sitta framför ett tangentbord hemma i stugvärmen och framföra att man är förbannad på överheten………..

 110. ThomasJ

  Gunnar S. #87: Tja, Fredrik drog ju iväg till COP15 med 8 miljarder, ’nya’ pengar enligt RRV, så blindheten är redan väl inövad. Och det handlar ju bara om [andras!] pengar… Sjukt är ett positivum i sammanhanget! Och svart är vitt, fel är rätt… usw. Grrr!  😡
  Mvh/TJ

 111. Slabadang

  TomasJ! 🙂
  ”Yes we can con at cancun”?
  Eller ”cons att Cancun” Kanske
  Eller ”The becoming ”cons” cons at Cancun”
  Näe ditt var bäst! 🙂

 112. Karin

  Ingvar Engelbrecht #102
   
  Jag tror också att det finns hopp, utan tvekan!
  Men det gamla ordspråket ”Know thine enemy” är inte fel!
   
  Visst måste vi ”slåss”, fast jag tror mer på kärlek och förståelse och att vi håller ihop!
  Och att vi försöker låta bli att stödja det gamla systemet så mycket som möjligt.
   
  Vi kan sluta att gå med på sådant vi inte tycker är rätt! Lite civil olydnad! Att försöka hitta nya utvecklingar och lösa problem genom att interagera mer mellan oss själva. (Det måste ju vara varje kontrollants mardröm.) Ju mer vi agerar utanför systemet, desto fortare faller det ihop, tror jag.
   
  Vad tror du om det?  🙂

 113. Staffan D #106
  .. ja det verkar i alla fall vara mycket trafik på nätet, eftersom jag nu upplever viss tröghet i uppkopplingarna…
  Trist…

 114. Labbibia

  Thomas J
  Yes we Cancon!
  Tack, strålande! 😀

 115. Karin

  Slabadang  #111
   
  While the cons cancan in Cancun, we can con the cons in cahoots!
  Det gäller bara att hålla ihop, som sagt.  😉

 116. Rosenhane

  Labbibia#114
   
  Den var en ren hieroglyf, ge mig en rosettasten….

 117. Slabadang

  Karin! 🙂

 118. Labbibia

  Rosenhane
  con som i con carne……
  Nej jag skojar bara…..
  Här kommer rosettastenen
  http://www.youtube.com/watch?v=TeMUN51IITE&feature=&p=85C9E5021170845B&index=0&playnext=1

 119. ThomasJ

  Karin #112: Vabaha? ”Lite civil olydnad!”
  Asså, det behövs enormt mycket mer än lite för att öht. kunna åstadkomma en kursändring, efter vilken [how??] det kommer att ta sisådär 2-3 generationer (läs/lär av senaste PISA-undersökningen) innan denna [eventuella] kursändring uppnår genomslag & effekt i detta samhälle… Go figure! 😉 
  Mvh/TJ 

 120. Staffan D.

  Det går att komma in på tidnings-sajterna nu, om man har rätt adress.  T.ex. James Delingpole på Telegraph, som berättar om hur man i Cancun vänt sig mot Dihydrogen Monoxide, också känt som H20, och fått mängder av signaturer på kravet att förbjuda detta.  Det finns också en Youtube, som bevis.
  http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100067478/ban-dihydrogen-monoxide-now/

 121. pekke

  Man får hoppas att de även har värme på hotellen i Cancun och inte bara luftkonditionering !
   
  http://wattsupwiththat.com/2010/12/09/gore-effect-strikes-again-new-coldest-ever-december-record-temperature-in-cancun/

 122. Håkan Bergman

  Staffan D. #120
  Hostsfilen på den här sajten funkar bra på engelskspråkiga nyhetssajter, blir knappt nån reklam alls kvar: Instruktioner finns på sajten:
   
  http://www.mvps.org/winhelp2002/hosts.htm
   

 123. Talet om uppror/revolution. Här är en intressant bok
  http://search.barnesandnoble.com/books/e/2940011938016/

 124. magnus … det är faktiskt ingen lätt fråga, dom flesta lärarna vill nog väl … och det gäller även de som vill ’väcka engageman’ för det sk klimathotet … det tror jag iofs även om dem med andra religiösa övertygelser, tex de som inte tror att evolutionen gick till av sig själv …
  men jag är ändå helt emot att elever får instruktioner i skolan, och än mindre får skriva prov där, rörande infekterade politiska ämnen …
  det kommer inget gott ur detta, och dom flesta lärarna försöker undvika sådant, men politiska aktivister, eller de som ser sig som anställda av politiker snarare än av invånarna och elevernas föräldrar, kan tycka att andra ’mål’ är viktigare …
  men vi vet historiskt att där inte kommer något gott ur försöken att fostra dom små i ’rätt tänkande’ … och generellt misstror jag dem som skulle vilja sådant mer än andra …

 125. Håkan!
  Den va bra!

 126. Staffan D.

  En attack mot nyhets-sajter har vi alltså just upplevt.  Computerworld kl 2214 svt:  ”Most of those participating in the attacks are using the LOIC (Low Orbit Ion Cannon) DDoS tool… The open-source tool … is being downloaded at the rate of about 1,000 copies per hour… ”Downloads have soared in the last two days,” said Be’ery … As of 4 p.m. ET, more than 44,000 copies of LOIC had been downloaded from GitHub.” 
  http://www.computerworld.com/s/article/9200659/Pro_WikiLeaks_cyber_army_gains_strength_thousands_join_DDoS_attacks?taxonomyId=82

 127. Staffan
  Lurigt. Tror inte att det är så smart även om det är ett  sorts rimligt uppror. Metoden är dock fel. Kommer att resultera i nya krav på att ”reglera” det fria internet

 128. magnus;
  jag är säker på att du är en bra lärare som inser det ytterst få gör;
  -Alla lärare bör tänka på att hälften av eleverna har högre intelligens än dem….. (det är bara kunskap, makt och erfarenhet som skiljer).
  Sade min farsa vid en middagsdiskussion… (han var lärare)
   
  När det gäller kvinnliga lärare i humaniora upp till gymnasiet (utom svenska, det blir för tungt…) är mina fördomar att betydligt större andel än hälften gäller.
   
  Jag tror jag skulle vilja vara gymnasielärare i NO.. Matte fysik och kemi går att göra spännande, kreativa och fängslande, så att kunskaper kommer lite i jakten på lösningar..matte kräver dock en förbaskad massa timmar… där finns inga genvägar… bara som att lära sig ett alfabet med 3000 tecken och 200 regler, men till skillnad mot språk logiskt….
   
  Om man varvar matte med fys, kem och tekn. så lär de sig snart att det är ett verktyg, inget annat.
   
  Att lära sig NO är som att gå in i en järnaffär och välja ut verktyg för att bygga det man vill…
   
  Får du barnen att se det, så kommer motivationen…
   
  Men allt detta visste du nog.

 129. bom

  Gå in på Ingerös blog. Han boostade en insamling för täckande av utgivningen av Fredrik Segerfeldts blivande bok som skall rycka masken av skurkorganisationen FN. Insamlingen är färdig med 50000kr så ni behöver inte pynta upp, men det skall bli intressant att läsa boken. Och nu utmanar jag Uffeb och Gunbo att läsa den – men det blir väl bara missuppfattningar som vanligt när läsglasögonen är rosenröda?
   

 130. O.T
  Willis Eschenbach har en intressant fundering på WUWT
   
  Som vanligt vill jag lägga till att om någon yta på jorden värms mycket (över 14,5C) så ökar den ytan sin utstrålning som temperaturhöjningen upphöjt till fyra.
  Det anser jag är ett av de grövsta felen i Trenberth med kompisars resonemang. De missar den kraftigaste försvagande effekten…. de missar att ökade temperaturskillnader per automatik ökar nedkylningen….
  Jag läste snabbt så jag kan ha missat något… men troligen icke 🙂
   
  Eller hur Håkan Sjögren, visst missar de den väsentligaste försvagningseffekten?

 131. Gunbo

  Bom,
  Jag vill definitivt läsa boken! Jag är inte rädd för svart-vitt tänkande. De rosenröda glasögonen är frekvent använda på den här bloggen (liksom många andra) när det gäller framtiden. Men det låter lite misstänkt att en bok behöver insamling av pengar för att bli publicerad.

 132. Karin

  ThomasJ #114
   
  ”Asså, det behövs enormt mycket mer än lite för att öht. kunna åstadkomma en kursändring”
   
  Det håller jag med om! Men om många börjar med lite, så kommer det att öka fortare än med kubiken, ska du se!
   
  Du vet, ”the hundred monkeis”-effekten! När väl den kritiska massan är uppnådd, blir det som vid titrering: En droppe får hela innehållet att skifta färg!
   
  Gunnar Littmarck #128
   
  Visste du att Egyptierna räknade med binära tal? Enligt Michael S Schneider, matematiker och författare  (När du nu tänker på att bli mattelärare..)

 133. Gunbo … som så ofta har du glasögonen upp-och-ner …
  Att FN är en korrupt byråkrati är känt sedan länge för alla utom dem som lindats in i en rosenröd dim-vadd genom uppväxten och vuxenliget och svalt denna med hull och hår. Och det är en ej föraktlig andel av befolkningen …
  Som vanligt försöker du få det till att realisterna är de drömmer om utopier, och ser värden i svart och vitt. Och dessutom om framtiden, vilket är de verkliga utopisterna enda fasta hållpunkt för drömmarna. Och du försöker misstänkliggöra dem dessutom … Dvs precis som vanligt!
  🙂

 134. Slabadang

  På WUWT så duggar det tätt med intressanta artiklar.
  Den här handlar om hur man gått igenom isborrkärnor för att hitta uppvärmningsperioder som liknat det sista decenniets.
  Slutsatsen är att det är inget unikt alls.Det ställs också mycket relevanta kontrollfrågor.
  http://wattsupwiththat.com/2010/12/09/is-the-warming-in-the-20th-century-extraordinary/#more-29122

 135. Staffan D.

  ”En sextonårig holländsk pojke riskerar sex år i fängelse sedan han medgett delaktighet i cyber-attackerna mot kreditbolag som slutade stödja Wikileaks.  Pojken arresterades tidigt torsdag morgon sedan poliser ur ’high-tech crime’-enheten hade gått in i hans hem i Haag medan han sov.”   Telegraph 9 dec 9:51PM.   Attackerna mot nyhets-sajterna nämns inte.  (Vad som sägs är att Amazon kommer att attackeras, men specialister säger att Amazon är uppbyggt för att klara mycket fler besökare än kreditkort-bolagen, och alltså är svårare att ta ned.)
  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/netherlands/8192780/WikiLeaks-teenager-arrested-for-revenge-attacks.html

 136. ThomasJ

  Undrar om ’Carlgrenaren’ läst denna utmärkta sammanfattning?
  http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/originals/abdication.pdf
  Yes, we Cancon!
  Mvh/TJ

 137. Kent Forssgren

  Elbolagen kommer att tjäna ännu mer – genom att producera mindre! Och Regeringen menar allvar. Vi måste förbereda oss på elransonering.
  Tack Håkan Bergman och Gunnar Strandell för nedanstående länkar. Jag har läst artiklarna och blir förbluffad. Här finns en medveten strategi från såväl elbolag som Regering.
  De oljeeldade reservkraftverken i Stenungsund och Marviken läggs ned. Vattenfall gör bedömningen att kraftverken inte är konkurrenskraftiga i framtiden.
  http://www.folkbladet.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=5050978
  ”Behovet av anläggningar för reservkraft minskar nu i takt med att förnybar elproduktion byggs ut i landet.”
  Ganska fantastiskt. Inte ens en gång Vattenfall inser att behovet av reservkraft/reglerkraft ökar när vindkraften, som en del av den förnybara elproduktionen, byggs ut.
  ”Svenska Kraftnät har enligt lag ansvar för att en effektreserv om högst 2000 MW finns tillgänglig. Elanvändningen i Norden har under det senaste året fallit med ungefär 30 TWh i volym till följd av den ekonomiska nedgången.”
  Ganska fantastiskt. Det har aldrig förespeglar Svenska Kraftnät att efter  en ekonomisk nedgång kommer en ekonomisk uppgång.
   
  Öresundsverket i Malmö måste stängas ned i två veckor. Detta sedan leverantören General Electrics uppdagat ett befarat konstruktionsfel i generatorn.
  http://www.eon.se/templates/Eon2PressPage.aspx?id=71065&epslanguage=SV
  Öresundsverket är ett högeffektivt, naturgaseldat kraftvärmeverk, med en produktionskapacitet på cirka 450 MW el och 250 MW värme.
  Felet är förståss att naturgas ger för låga intäkter för EON. Högre intäkter givetvis med gammal tjockolja som används i Bråvallaverket och Karlshamnsverket vilka skall ersätta Öresundsverket. Ganska fantastiskt.

  Prioritering av elanvändare vid elbrist
  http://www.regeringen.se/sb/d/12569/a/157359
  Ganska fantastiskt. Till och med regeringen har insett att elbrist kommer att uppstå. Och istället för att använda verkliga maktmedel mot producenterna, vilket en regering kan om den vill. Men det vill den inte tydligen. I stället så väljer man att straffa elkonsumenterna. Vart är Sverige på väg? Om vår regeringen inte ser till att vi har den energi vi behöver i Sverige måste regeringen avsättas. Innan detta har skett får vi nog förbereda oss på elransonering. Bedrövligt!
   

 138. bom

  Gunbo!
  Martin Luther hade liknande problem. Han tvingades använda den tidens Internet dvs att spika upp teserna på kyrkdörren.
  Svenskarna och speciellt deras undermåliga politiker och journalister tycks ha gått på lögnen att Hammarskiöld grundade FN och att det är en ofelbar representation av Sverige i världen. Att demontera den skrönan är nog så nödvändigt men kanske lika impopulärt som reformationen. Missförstånden anhopar sig som vanligt – färgen på glasögonen var en metafor för sossebrillor. Du tolkade in #grundlös optimism# i stället.   Ditt #om en bok inte kan stå på egna ben så måste den vara usel# gäller knappast debattböcker – det borde även du inse (men det är ju ett fint sätt att försöka flyta ovanpå – värdigt en psyko….  välj här ett valfritt suffix att substituera prickarna.

 139. Håkan Sjögren

  Gunnar Littmarck # 128 : Som vanligt; ett utmärkt och klokt inlägg. Vännen Håkan.h

 140. Håkan Sjögren

  Gunnar Littmarck # 130 : Det är både visst och sannt. Ta t.ex. en kvadratmeter i Sahara på hösten rakt under middagssolen och antag att den värmts upp (utan hjälp av CO2) till75 grader Celsius =348 K och samtidigt en kvadratmeter vid Sydpolen, där temperaturen antas vara minus 45 grader Celsus = 228 K. Det falska medelvärdet blir 15 grader.Men höj 348 och 228 till fyra och ta medelvärdet så får Du 86,8x100x100x100x100.
  Dra ut fjärderoten så får Du 305 K =32 grader Celsius och en 32-graders yta strålar betydligt mer än en 15-graders enligt Stefan-Boltzmann. Detta leder ju till mera avkylning av jorden. Q.E.D. Mvh, vännen Håkan.

 141. Håkan Bergman

  Inget nytt om O3 hittills, men kolla in om Öresundsverket här:
  http://www.eon.se/upload/eon-se-2-0/dokument/broschyrarkiv/om-eon/kraftverk/%C3%96resundsverket-%20Ett%20av%20v%C3%A4rldens%20effektivaste%20kraftverk.pdf
   
  Enligt det dokumentet så skulle det verket idag ha en total verkningsgrad på 90%, alla civilingenjörer här på TCS är detta verkligen möjligt? Och om det faktiskt är så, var är allt klang och jubel? Kul om den gamla kåken verkligen levde upp till dom där 90%, jobbade där för runt 40 år sen och då handlade det om kondenskraft med så där 40% verkningsgrad.

 142. Bertel

  Lite OT men visar vart PK agerande leder tom i kemiundervisningen.

 143. Bertel

  # 142
  Här kommer länken som ”försvann”. 
  http://www.skanskan.se/article/2010712099766

 144. Genusperspektiv??  Tag trodde läroböckerna var i Kemi!!

 145. Tyvärr styrs debatten av ideologiskt inriktade personer inom miljörörelsen, som skulle haft en agenda mot vissa stormakter, oavsett klimatfrågan. Dessutom är kritiken nästan alltid mot USA, vilket i vissa fall är befogad, man anledningen är oftast ideologisk. Man borde ha mer respekt för naturvetenskaplig evidens. Det är pinsamt och jag har erfarit det på flera seminarier under hösten 2010. Läs http://stockholmsfnforening.wordpress.com/2010/12/13/a-critical-analysis-of-the-climate-debate/