Svenska kyrkan litar på Al Gore

Svenska kyrkans aktieportfölj ska, enligt Anders Wejryd i dagens SvD, förvaltas ”i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar”. Kyrkans ledning förväntar sig att de som förvaltar kapitalet gör den avvägning som behövs för att bidra till hållbar utveckling och ge god finansiell avkastning, skriver Wejryd.
Och nu kommer en liten överraskning. Kyrkostyrelsens kapitalförvaltningsråd har träffat avtal med en ny förvaltare för globala aktier, nämligen Generation Investment Management. GIM:s styrelse leds av ingen mindre än Al Gore. Det känns tryggt.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. tty

  Undrar vilken bank GIM är knutna till numera. Förut var det Lehmann Brothers….

 2. Thomas Hellstrom

  Det har ju förekommit en del bäska kommentarer kring kyrkans engagemang kring mänsklighetens inverkan på global uppvärmning som jag inte riktigt förstår. Eftersom detta (inte minst Al Gores budskap) har svag anknytning till naturvetenskap utan mera är knutet till trosfrågor är det väl naturligt att sådana trosfrågor bör hanteras av teologer.  Naturvetare bör väl hålla sig till naturlagar och inte befatta sig med trosläror. Vad jag också menar är att många som utger sig för att vara naturvetare inte förstått att de snarare är teologer. Så håll skiljelinjerna klara och rör inte till det. 

 3. Adolf Goreing

  Håller med dig till stora delar Thomas men problemen uppstår nästan alltid i samhället när politik och religion blandas. Jag uppmanar alla skeptiker att gå ur kyrkan. Tala också om varför! Vi får inte slut på klimathysterin förrän vi börjar tala öppet om vår skepticism!

 4. Arne

  Jag ångrar då inte mitt utträde ur svenska kyrkan!
  Det känns utmärkt att inte vara med och betala till
  deras tokerier.

 5. Tommy Andersson

  Satsa på en dålig aktie har nog många gjort men jag (tror) hoppas att kyrkan  grävt sin egen grav nu…
  Det är bra att solen har en lugn period nu så att det visar att solen styr klimatet på jorden, var annars skulle energin komma från ?

 6. Kjell_A Jönsson

  Ärkebiskop Anders Wejryd har  försökt att  vinna egna  PR-poäng genom att  kalla till detta  ”Interfaith Climate Summit”  i Uppsala.  Han har ävenledes låtit Svenska Kyrkan  ge ut en bok ”The  Uppsala Interfaith Climate Manifesto 2008,
  (med han själv på bild  på  omslagets  första insida.)
  av vilken hans kaplan tillställde mig  ett exemplar som ett innehållslöst försök till svar på de frågor  som jag med rekommenderade brev har tillställt honom i anledning av hans ledande artikel i DN i fjol.
  Denna Wejrydska  bok är lika luddig som hans DN-artikel.
  Religionerna konkurrerar om uppmärksamhet, men Wejryd ligger som profet  långt efter  Al Gore !
  Kjell-A  Jönsson