Svarta svanen, Covid-19- och klimatmodeller

Artikeln idag handlar om osäkerheter, modeller för Covid-19:s (coronavirusets) spridning och effekter samt kopplingar till klimatmodeller. Det finns kopplingar och likheter men också avsevärda skillnader.

Nu kommer många säga att du har ingen kunskap om medicin och virus – varför ska du skriva om detta? Stämmer – jag kan inte mycket om virus och smittsamhet. Men jag är van att bedöma vetenskapliga artiklar och jag har mycket bra kunskap om modeller och prognoser. Det sämsta är att okritiskt  ”lita på experterna”.

the-black-swan

Svarta svanen kommer från den utmärkta boken av Nassim Nicholas Taleb – The Black Swan. Boken handlar om osäkerheter varav många är okända. Den är en klassiker för alla som sysslar med vetenskap och prognoser.

Black_swan_turkey

Antag att du är en kalkon och du lär dig snabbt att människor är vänliga och matar dig varje dag. Du förväntar dig varje dag att i morgon får jag ny mat.  Men en dag nr 1001 händer något oväntat. Livet tar slut och du blir en maträtt, se grafen ovan över kalkonens välmående i tiden.

I boken The Black Swan får du lära dig att vad du inte vet är mycket mer relevant än vad du vet. Du får också veta varför du inte ska tro på IPCC:s klimatmodeller och mycket av det som sägs om coronavirusets kommande samhällspåverkan.

Klimatmodellerna

Betrakta klimatmodellerna som är i stort sett likadant uppbyggda. Politikerna har slängt miljarder och åter miljarder kronor på att ta fram modeller som SKA visa hur mycket våra koldioxidutsläpp kommer att höja temperaturen på jorden. Resultatet från modellerna SKA användas för att göra om hela jordens ekonomi och det kommer att kosta biljoner, kanske triljoner kronor.

Men ingen satsar en miljard dollar på forskningsprojektet – visa att våra koldioxidutsläpp INTE kommer att orsaka en stor uppvärmning. Detta projekt skulle tillföra mycket mer kunskap oavsett resultat. Vinsten om man lyckas är att triljoner pengar sparas. Ganska bra odds matematiskt.

Klimatmodellerna som IPCC refererar till kallas inte prognoser utan scenarier. Sen i media används det som sanningar. Modellerna duger inte att göra prognoser med, se denna granskning av J. Scott Armstrong.

Utdrag:

We audited the forecasting processes described in Chapter 8 of the IPCC’s WG1 Report to assess  the extent to which they complied with forecasting principles. We found enough information to make judgments on 89 out of a total of 140 forecasting principles. The forecasting procedures that were described violated 72 principles. Many of the violations were, by themselves, critical.

Om vinsterna är så gigantiskt stora med att visa att koldioxidutsläppen inte är farliga – varför satsar politikerna inte på detta? Svaret är att de vågar/vill inte – det handlar om makt och inte om sanningen. Regeringen Löfven slänger glatt bort åtta miljarder kronor till en ”klimatfond”. Samtidigt har vi inte ”haft råd” med skyddsutrustning i beredskap för vården. Visst har vi haft råd – staten har struntat i det.

Osäkerheterna i klimatmodellerna är att klimatet som system är oerhört komplext. Det går inte att modellera utan stora förenklingar.  Vi vet inte hur mycket ”förstärkningseffekten” (positiva eller negativa återkopplingen) är. År 2011 skrev jag en artikel om varför klimatmodellerna har fel. Fast det var för nio år sedan så gäller min kritik i stort fortfarande. Förenklingarna i klimatmodellerna är mer modellerarnas egna åsikter än fakta.

Climate_Model_grid

IPCC:s refererade klimatmodeller är i stort likadant uppbyggda. De bygger på principer från väderprognoser. Jorden delas in i ett tredimensionellt rutmönster. Processerna beräknas numeriskt via kopplade partiella differentialekvationer. Vissa processer ”parametriseras” och representeras av funktioner med kopplingar till andra processer. Inga uppmätta initialvärden används utan bara lämpliga påhittade data. Sen så integrerar man sig numeriskt framåt i tiden. Kraftfulla datorer används om rutnätet ska vara tätt.

Klimatmodellerna används felaktigt för att bevisa koldioxidhypotesen. Först anpassas modellerna till gamla data och körs sedan framåt. Sen tar man bort ökningen av koldioxidutsläppen från modellerna och konstaterar att då stämmer inte modellerna med gamla historiska uppmätta temperaturer. Ett cirkelbevis. Duger inte vetenskapligt.

Anm. Koldioxidhypotesen är att mänskliga koldioxidutsläpp kommer att orsaka en stor uppvärmning av jordens temperatur. Området är 1.5 – 4.5 grader vid en fördubbling av utsläppen.

COVID-19

I dessa coronakristider så skriver många av mina utländska klimatvänner om viruset och spridningen. Mitt informella nätverk är stort och innehåller klimatforskare och journalister från hela världen. Covid-19 viruset är utan tvekan en svart svan. I Sverige verkar klimathotsskeptikerna vara delade på om man ska köra regeringen Löfvens linje med flockimmunitet eller bekämpa viruset med åtstramning.

Varningar för en pandemi har funnits i många år men i stort inga regeringar och politiker har tagit det på allvar. I Sverige har beredskapslagren avvecklats utan stora protester från några partier. Varför de har avvecklats i Sverige till skillnad från Finland tror jag beror på att Sverige är ”fredsskadat”. Vi har inte upplevt någon riktig kris. Min hypotes är att svenska politiker (S och M samt övriga) konstaterade att beredskapslager vinner inga extra röster i nästa val. Därför avvecklar vi dem och hoppas på att de aldrig behövs.

Nu till modeller och prognoser. Imperial College har en studie No. 13 daterad 2020-03-30 om coronavirusets utbredning och påverkan i 11 europeiska länder.

Corona_Imperial1

Läser man studien ovan så framgår det att Sverige är det land som gör minst av 11 länder för att stoppa spridningen och ligger på ett R0-värde över 1. I figuren ser vi att Sverige ligger sämst (relativt sett). Beräkningarna visar att Sverige efter alla åtgärder ligger på ett R0-värde om ca 2.2. D v s  en fortsatt stor spridning. Men åtgärderna har sänkt R0 från 4. Ro-värden över 1 medför fortsatt spridning till flockimmunitet uppnås.

Enligt uppgift fick den tidigare studien No. 9 från Imperial College Storbritannien att svänga om från linjen om flockimmunitet till att begränsa viruset. Antalet döda i Storbritannien riskerade att bli i hundratusentals.

Men detta är en akademisk modell och enorma osäkerheter finns. Här är en prognos på dödligheten i Sverige av Covid-19. Data finns till den 28 mars och sen gjordes prognosen.

Corona_Imperial2

Det rosa är en prognos daglig dödlighet om inga åtgärder hade satts in. Blå med åtgärder.

Kritiken mot Imperial College modeller är att de bygger på data med mycket stora osäkerheter. Det asiatiska fallet med att testa, spåra och isolera finns inte med. Spridningen av smittan är en exponentiell funktion och resultaten kan på några veckors sikt slå fel med 5-10 gånger (upp eller ner).

Tidsfaktorn är extrem för Covid-19 och modellerna. Det jag skriver här och nu kommer att ändras till ni läser detta. För modellerna gäller att NÄR en åtgärd sätts in för att begränsa spridningen av viruset spelar mycket stor roll. För världen liknar det ett krigstillstånd. Det finns inte tid att ”utreda” och finna bästa lösningen. En tillräckligt bra lösning är oftast bättre än en senare utredd bättre lösning (som när den presenteras är sämre). Jämför ”operationen lyckades men patienten dog”.

Ungefär som i krig. Fienden anfaller och du måste bestämma hur du grupperar för försvar oerhört snabbt. Underrättelse kan vara knappa. Underlåtenhet att fatta beslut leder till förlust.

Dödligheten har stora osäkerheter beroende på att vi inte vet hur många som smittats. Värden från 0.05% – 10% har figurerat. När sjukvården kollapsar på grund av överbelastning så stiger dödligheten snabbt.

Asymptomatisk smitta är en annan stor osäkerhet. Hur många har Covid-19 utan symptom och hur smittsam är man då?

Smitta under inkubationstiden innan symptom blir märkbara är en annan osäkerhet. Det senaste jag såg var att man var smittsam en dag före symptomen.

Om vi betraktar flockimmunitet så är osäkerheterna enorma. De som smittas – hur länge är de immuna? En månad, tre månader, ett år eller för hela livet? Vi vet inte och det gör att satsa på flockimmunitet verkar vara en farlig väg att gå. I Sverige offra tiotusentals liv för immunitet i några månader?

Antal smittade inklusive återställda i dagsläget är i stort sett okänt. Professor Tom Britton påstår att en miljon svenskar redan kan vara smittade. Upptäckta testade fall ändras snabbt och var 6830 den 6 april enligt WHO.

Rekommenderad social distansering är ett sätt att minska spridningen. Hur effektiv är svårare att veta. Den är inte konstant över tiden. I Imperial College modell antas medelvärdet ligga runt en reduktion av R0 med 12%. Låter lågt men det är var modellen säger.

Med en exponentiell tillväxt gör alla osäkerheter att skillnaderna i utfall kan bli enorma. Ett fel på tio gånger upp eller ner är helt möjliga.

Skillnaderna mellan klimatmodellerna och Covid-19 modellerna är tidsskalan. Men en exponentiell tillväxt ändrar sig läget för corona dag för dag och tillväxten sker oerhört snabbt. Vi har också en fördröjning på 3-4 veckor från åtgärder till effekt (på dödstalen).

Likheterna är att varken klimatmodellerna eller Covid-19 modeller är validerade. Klimatmodellerna används de för att genomföra stora förändringar i samhället. Enorma förändringar som förskjuter makt och pengar.

Corona_Imperial4

Figur 4 i Imperial college studien No. 13

I figuren ovan syns antagandena för olika åtgärder enligt studien. Lockdown antas vara den kraftfullaste åtgärden vilket verkar rimligt. Sverige är det enda landet av de elva i Europa som inte genomfört lockdown.

Modellen ovan visar att det lönar sig att vidtaga åtgärder. Bättre med en liten katastrof än en stor katastrof. I fallet Covid-19 tar länderna till allt som går för att bromsa smittan. Det inkluderar också utbyggnad och omställning av sjukvården.

Covid-19 modellerna baseras på erfarenheter från Covid-19 i Kina och viss mån Italien. Även erfarenheter från SARS och Ebola kan finnas med. Jag saknar här transparens från Folkhälsomyndigheten om vilka modeller de nu använder.

Osäkerheterna om framtiden med Covid-19 är enorma. Tar det två månader, sex månader eller två år innan vi är tillbaka på ett liknande normaltillstånd? Ingen vet säkert. Om det tar lång tid kan staten inte fortsätta att vräka ut pengar till alla verksamheter. Så mycket pengar finns inte eller så får vi hyperinflation.

Folkhälsomyndigheterna har gjort ett antal mycket grova missar i prognoserna de senaste månaderna. Jag ska inte räkna upp alla här – de finns på nätet. Men jag tror Folkhälsomyndigheten svarat efter bästa förmåga. Det är inte brottsligt att ha fel. Det är alltid lätt att sitta med facit i hand och vara efterklok. Boken The Back Swan ger en möjlig förklaring till missarna:

The more information you give someone, the more hypothesis they will formulate along the way, and worse off they will be. They see more random noise and mistake it from information. The problem is that our ideas are sticky: once we produce a theory, we are not likely to change our minds – so those who delay developing their theories are better off.”

Huruvida föreslagna åtgärderna från Folkhälsomyndigheten varit bra och vid rätt tidpunkt vet jag inte. Då kommer vi utanför mitt kompetensområde. Stänga skolan bra? Kanske om ungarna håller sig hemma. Om de ränner runt på stan kanske sämre. En sak som jag tycker man gjort bra i Sverige (och i andra länder) är att satsa allt på att bygga upp vårdkapaciteten. Det förstärkta militärsjukhuset i Älvsjö är en bra satsning.

En stor miss är äldrevården där många smittats och avlidit. Bristen på skyddsutrustning har varit förödande. Här håller jag Stefan Löfven och Lena Hallengren ansvariga. MSB har också ett ansvar.

corona__death_Nordic_200408Figuren ovan visar döda av Covid-19 per 1 miljon invånare. Data från WHO. Senaste data från 2020-04-08. För att undvika brus och få det lika har starten dag 1 satts till när 10 döda inträffade. Siffrorna talar för sig själva. Jämför Sverige och Norge så är det en stor skillnad.

Sveriges linje med flockimmunitet kritiseras hårt överallt utomlands. Men vi får vänta till efter krisens slut innan vi vet resultatet. Men det ser dåligt ut för Sverige.

Om jag ska kritisera Folkhälsomyndigheten är det att de ska undvika att ge prognoser utan att ange osäkerheter. Bli bättre på att kommunicera. Mer transparens behövs. Inte gömma sig bakom ”patientsäkerheten”. Förklara tydligt varför de har valt en linje som avviker från övriga världen. Jag misstänker att Folkhälsomyndigheten lider av ett stort ”confirmation bias”. Har man låst sig vid en linje är det svårt att ändra sig för då man erkänner att man har haft fel.

Stefan_Löfven

Stefan Löfven – ansvarig 

Regeringen Löfven har ansvaret och inte Folkhälsomyndigheten. Jag vill veta varför Sverige valt en linje som avviker från alla andra länder. Kritiken från utlandet och från vissa håll i Sverige har varit förödande.  Som analytiker ringer alla mina varningsklockor om någon säger att bara Sverige har rätt och alla andra länder och många experter i Sverige har fel. Behöver inte vara epidemiolog för att förstå det. I potten ligger tiotusentals människors liv.

Att höra Stefan Löfvens inspelade tal utan frågor är bedrövligt. Så gör inte en ledare. Jämför med president Trumps presskonferenser där han leder dem och experterna är med. Journalisterna får ställa tuffa frågor till presidenten.

Min egen synpunkt är – varför satsar vi inte på en tidigare framgångsrik linje (Taiwan, Sydkorea)? D v s masstesta, testa, spåra, isolera. Kommentera gärna men undvik personangrepp på personer inom Folkhälsomyndigheten.

En liten övning (från boken The Black Swan). Medellivslängden i Sverige för män är 81,3 år. Om en manlig person är 80 år och inte har några allvarliga sjukdomar – hur många år kan han förväntas leva (statistiskt)?

Referenser

Report 13: Estimating the number of infections and the impact of nonpharmaceutical interventions on COVID-19 in 11 European countries

Report 9: Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand

The UK’s coronavirus policy may sound scientific. It isn’t – Taleb & Bar-Yam

Herd immunity: will the UK’s coronavirus strategy work

Mathematics of the Corona outbreak – (Youtube) – Professor Tom Britton

Coronaviruset: Hammaren och dansen

The Black Swan – Nassim Nicholas Taleb

Global Warming: Forecasts by Scientists Versus Scientific Forecasts – Kesten Green, J. Scott Armstrong

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Eilif Hensvold

  Tack Per för en riktigt bra sammanställning över (o)kunskapsläget. Den som vill följa den norska utvecklingen och en hel del annat kan gå in på
  https://www.vg.no/spesial/2020/corona/?utm_source=vgfront&utm_content=row-1#norge-innlagt-paa-sykehus
  De norska begränsningsåtgärderna sattes in 12 mars. Effekten syns rätt övertygande efter två veckor.

 2. Lasse

  Tack Per
  Innan vi utvärderat dessa siffror så är en reservation för siffrornas relevans lämplig.
  Framförallt är de beklämmande dåliga för just utvärdering.
  Lite som om man lärt sig av NASAs redovisning av havsnivåändringen-där metoderna byttes för att få en acceleration i ökningen!
  I USA finns det en beräkning som i alla fall uppdateras dagligen: IHME-data.
  Förklaras av en pilot:
  https://www.youtube.com/watch?v=FQhJryoLxok

 3. Bengt Abelsson

  En framgångsrik jakt kan många gånger visa sig vara att ställa sig på pass, att vänta på bytet där jägaren kan förvänta sig att det dyker upp. Att i efterhand se att aha, där skulle jag ha stått, ger inget.

  Folkhälsomyndigheten verkar inte agera på detta vis. Det finns starka skäl att tro att medicinen hydroklorkinin har god verkan mot cov-19 viruset. Den har använts sedan 60 år mot malaria, och ordineras i Sverige mot SLE. Biverkningarna är få.

  USA distribuerar 29 miljöner doser ut i samhället. I New York är det en standardbehandling. Rapporter från Frankrike och Kina visar goda resultat. Den är billig och har varit lätt tillgänglig.

  Som den gode jägaren borde FHM stå på lur, ladda bössan med hydroklorkinin och ha fingret på avtryckaren.

  FHM svar på mail i frågan för 2 veckor sedan var ett ”knäppgökssvar”

 4. Ann lh

  Per, tack!
  Du skriver att vi borde masstesta, testa, spåra och isolera. Låter självklart, men är inte problemet med det att vi inte har haft möjlighet att testa eftersom det inte har skaffats utrustning för det?
  En annan fråga, nu hålls vi gamlingar i mer eller mindre strikt karantän medan livet utanför våra separata bubblor ger allt fler immunitet. Vad händer när vi en dag släpps ut i den hårda verkligheten igen? Nästa utbrott? Eller finns det då tillräckligt med serum från dem som haft sjukdomen så att vi alla kan få fortlöpande serumbehandling för att slippa dö i just Corona?

 5. Lasse

  #4 Ann
  Teorin är väl att flocken blir immun och frisk och vi äldre får tacka för den mur av smittfria som vi kan omge oss med.
  KTH tar fram ett test för att se hur många som har immunitet-efter avslutad sjukdom.
  Kanske får vi ett nytt rockmärke-”Rör gärna mig-kompis!” som ges till alla smittfria immuna!

 6. Per I

  Det stora problemet verkar vara äldrevården. Anhöriga trotsar förbud i Östersund, hörde om samma sak i Gävleborg.
  https://www.svd.se/anhoriga-trotsar-besoksforbud-hos-aldre
  Där har regeringen ett ansvar och även FHM som borde gett rekommendationer till regeringen. Vakter ska sättas in och personalen måste ha skyddskläder.

 7. Lasse #2: Alla siffror i Covid-19 modeller har stora osäkerheter. Det är bland annat det mitt inlägg handlar om.

  IHME-data kommer från mitt gamla universitet där jag klimatforskade för länge sedan. Så visst följer jag deras modeller/prognoser. Men även de har ändrat sig rejält på kort tid och skrivit ner talen på ICU-behov och döda.

  Jag valde att inte ta med detta i min artikel. Tyckte den skulle bli för rörig med ytterligare en modell.

 8. Ann Lh #4: Anledningen till att för lite tester gjorts är att man i Sverige inte tyckt det var så viktigt. Man har underlåtit att satsa på detta. Nu sent har man vaknat upp.

  Worldometer presenterar antal tester/1M invånare. Sverige ligger på 5400. Norge på 21.000., Island på 90.000. Det är viljan som saknats från Sverige.

 9. Alla: En av de stora frågorna nu är om ansiktsmasker hjälper eller inte. Och hur mycket hjälper det? Folkhälsomyndigheten gömmer sig bakom WHO som säger att masker inte ska användas av stora publiken. Många länder tycker detta är fel och kritiserar WHO.

  Hela Sydostasien använder ansiktsmasker. I Thailand som jag besökte i februari var mask obligatoriskt för att få handla på köpcentrum. Tjeckien och Slovenien har nu infört obligatorisk mask, Österrike håller på att införa det som krav för att få handla. USA rekommenderar nu alla i New York att använda mask, eventuellt egentillverkad.

  I modellerna ovan har jag inte sett några bra siffror på hur ansiktsmask påverkar R0. Borde komma med. Men även här är osäkerheterna om socialt beteende stora. Som vid social distansering.

  Ta tempen – hur mycket hjälper det? Används överallt på flygplatser och köpcentrum i Sydostasien.

 10. Arne Nilsson

  Eftersom länder i allmänhet har olika sätt att registrera dödsfall, alltså orsaken till varför någon avlidit, så blir hela diskussionen om antalet avlidna snedvriden. Enda sättet att fastställa om CoVid-19 har orsakat nån ökning av dödsfallen är ju att titta på hur många som dör nu jämfört med i vanliga fall. Alltså, leta efter en avvikelse från snittet under ett antal år. I Sverige har vi dödsfallsstatistik per dag. Visst, eftersläpning gör ju att det inte går att se dödstalet totalt igår men med nån eller några veckors eftersläpning går det ju att se rätt så bra. Hittills verkar ju knappt 100 000 ha dött i hela världen av detta. Alltså ungefär lika många som dör under ett dygn i hela världen. Vi borde inte kunna se annat än krusningar på ytan.

 11. pekke

  Tack Per för sammanställningen av osäkerheterna runt Covid-19 och den ofta veliga ( i mitt tycke ) Folkhälsomyndigheten som verkar ligga ett steg efter hela tiden.

  Det började inte bra för FHM ( 24/1 ): https://www.svt.se/nyheter/inrikes/smittskyddsexpert-ingen-anledning-till-oro-for-viruset

  Smitta kan spridas via luften tack vare mikrodroppar som hänger kvar i luften, så man kan undra varför all personal som hanterar vårdtagare inom riskgrupperna inte rekommenderats bära munskydd !?

  Mikrodroppar: https://www.youtube.com/watch?v=H2azcn7MqOU

  Säger myndigheterna att alla måste följa deras rekommendationer så vore det nog bra om de satte polisen på de som inte följer rekommendationerna, annars så bryr sig ingen !

 12. Lasse

  #7 Per W
  Osäkerheten får vi leva med men vi är ändå hjälpta av att studera utvecklingen-vad annars skall vi titta på?
  Därför gillar jag modellen som dagligen uppdateras. Då ser vi osäkerheten och får del av de siffror som ligger bakom alla begränsningar vi utsätts för.
  Ser att de även har med Sverige och Norge-men med väldigt olika utfall-vilket kanske gav Trump en förhoppningsvis felaktig bild: https://covid19.healthdata.org/sweden
  Men likheten med klimatmodellerna är slående. Vi saknar kunskap och får leva med en oviss framtid.

 13. pekke

  Per #9

  Ansiktsmasker / munskydd är till för att skydda andra i omgivningen i fall man kan ha symptomfri smitta, de skyddar inte bäraren annat om de är heltäckande biologiska masker typ gasmask !

  Se videon om mikrodroppar: https://www.youtube.com/watch?v=H2azcn7MqOU

 14. pekke #13: Även med ansiktsmasker är osäkerheterna många. Konstaterar bara att allt fler länder inför dem som obligatoriska. Vad vet de som du inte vet? Som jag skrev i artikeln ovan ”vad du inte vet är mycket mer relevant än vad du vet.”

 15. pekke

  Per
  Ja, osäkerheten om det här viruset är stor, vi får se hur det här landet reagerar på smittspridningen de närmsta månaderna, för det tar nog ett par månader till innan vi ser den totala effekten här.

  Spännande att leva mitt i ett riktigt experiment som andra länder nog studerar med stort intresse.
  Vi får hoppas att det går bra.

 16. Håkan

  ”Covid-19 viruset är utan tvekan en svart svan”

  Nej, jag tycker inte att vi kan kalla denna viruspandemi för en svart svan. Vi har genom historien sett åtskilliga virusutbrott av olika omfattning så det borde inte vara någon större överraskning att det nu händer igen. Men kanske kan nedstängningarna vara en svart svan.

 17. Anders Gustafsson

  Hej
  Tycker det är lite för tidigt att säga att det ser dåligt ut för Sverige. Man kan göra jämförelsen med andra länder inte bara Danmark, Finland och Norge som är det som ligger bäst till. Om tanken med flockimmunitet stämmer så kommer vi inte att ha facit förrän det hela är över. Länder med kraftiga åtgärder nu kommer att få en höjning när de släpper på åtgärderna och då har Sveriges kurva planat ut.
  Fungerar det inte, ja då ligger vi dåligt till men som sagt jag tror det är för tidigt att uttala sig om vilken strategi som var bäst.
  Det gäller ju också att vi har ett samhälle som kan har resurser till vård och omsorg efter att Corona pandemin är över.

  /Anders

 18. Mattias

  Hej! Jag har hört att EU har en plan som alla länder bör gå efter vid såna här pandemier men Sverige är det enda land som följt den. Nån som också hört det?

 19. Ivar Andersson

  Johan Westerholm skriver:
  ”Slaget om äldreboendena mot Coronaviruset, eller Covid 19 i Stockholm ser mer och mer ut att bli förlorat. De svagaste gick inte att skydda trots allt mer repressiva åtgärder från politiken. Orsakssambanden beskrivs som komplexa, men var det så invecklat? Var det bara inte att när alla jagade respiratorer och förfasades över situationen på intensivvårdsavdelningarna så glömdes det mest vardagliga bort?”
  ”Smittan på äldreboendena och utbrottet på Järvafältet hänger med stor sannolikhet ihop och läggs virusets nu mer kända egenskaper till så uppstår om inte annat en sannolik tes hur smittan till slut fick fäste i de miljöer som skulle skyddas till varje pris. De äldre. Där slaget nu anses mer och mer förlorat i Stockholm. Där erfarenheterna snabbt måste tas tillvara för att skydda äldreboendena ute i landet.”
  https://ledarsidorna.se/2020/04/corona-finns-i-de-sma-detaljerna/

 20. pekke

  Ivan A. #19

  Bra text som även jag tänkte lägga in.

  Svenska myndigheter har hela tiden legat steget efter, vi får hoppas att Covid-19 liknar en vanlig influensa annars kan det gå illa.

 21. Ivar Andersson

  Enligt Aftonbladet finns det bekräftad coronasmitta på 121 av 313 äldreboenden i Stockholm. I nuläget har 159 personer dött, visar siffror som tidningen lyckats begära ut från regionen.

 22. Rolf

  Med anledning av Coronapandemin redovisar SCB dödstal varje dag och månad (med viss eftersläpning). Man redovisar också siffror för tidigare år. Jag kollade hur det har sett ut med antal döda i riket (dvs totalt antal döda) under första kvartalet 2017 – 2020. Siffrorna för 2017 – 2019 är slutgiltiga, för 2020 preliminära. Så här ser det ut enligt SCB:

  2017 2018 2019 2020
  25555 26577 23650 23845

  2019 var ett år med ovanligt få döda, medan 2018 hade fler döda än vanligt, på grund av fler döda i influensa (den vanliga alltså). Dessutom dog fler 2018 på grund av värmeböljan det året. Med reservation för att värdena för 2020 är preliminära visar statistiken att dödligheten inte är högre än normalt, trots att det av medias rapportering verkar som om folk dör som flugor. Min gissning är att de som rapporteras döda i Covid-19 skulle ha dött i alla fall. Det enda som har skett är att dödsfallen tidigareläggs några veckor eller månader. Dessutom undrar jag om alla som rapporteras döda av Coronaviruset verkligen dör av viruset eller med viruset.

  Om SARS Covid-2 verkligen är ett stort hot kommer att visa sig de närmaste månaderna.

 23. Roland Salomonsson

  Appropå Black Swan! Det finns idag i Alternativmedia antalet döda årligen i absoluta tal i Sverige. Detta ger en hint om huruvida Corona ger ”överdödlighet. I potten finns faktorer som födelsetalen vid tiden de coronadöda föddes etc.
  Viktigt är att denna lista inte påvisar några onormala dödstal dagligen under pandemin. En analys i efterhand kanske avskalad för faktorer kan visa på enstaka dödsfall dagligen – men f n inte mer.

  Är det så att många av de döda stod i begrepp att dö oavsett Corona eller ej? Alltså att det är SÄTTET att dö, som sätter spåren? D v s döden sker under långsam kvävning (vanligtvis).

  Enligt Kina, men även läkare i USA, är det inte respiratorer som avgör överlevnad eller ej. Om respirator sätts in för sent, så är risken att i hälften av fallen kollapsar lungfunktionen. I stället är det avgörande medecinering OCH SYRGAS. Är det något sjukhus som testar att skapa övertrycksrum (tryck-kammare) med syrgas? Som vid dyksjuka?

 24. Per Welander,
  I Sverige har vi haft samma restriktioner i Stockholm som i Västra Götaland, men utfallen har hittills varit mycket olika. Stockholm har 150 dödsfall per 100 000 invånare och V Götaland 42. Det kan inte bara förklaras med att V Götaland ligger fördröjt någon vecka.
  I Stockholm har en majoritet av dödsfallen inträffat i äldrevården och i Järvaområdet.

  Dessa skillnader mellan regioner och inom en region kommer man nog inte åt med generella åtgärder som gäller ett helt land utan genom åtgärder som är riktade mot specifika grupper.

 25. Rolf #22
  Jag tror att det vore extra intressant att ha en åldersrelaterad jämförelse. Om man får ett histogram över
  åldersfördelningen bland de avlidna olika år så tror jag inte att man kan se vilket av dessa fyra år som är 21020.

 26. mattias

  #22#25
  Här är bra länk till dödsstatistik och kurvor. Man ser en viss överdödlighet i Sverige vecka 21-33 2018 som nog kan förklaras med den heta sommaren det året. -Vet inte vad Norge gör, men där är dödligheten lägre sommaren 2018 – svala fjäll kanske.

 27. mattias

  #26. Länken, har visats förut: https://www.euromomo.eu/

 28. Lars-Eric #24: En majoritet av fallen har inte inträffat i Järvaområdet däremot flest per invånare. Vad beträffar Stockholm – Göteborg så är det bara hypoteser, även från Folkhälsomyndigheten. Italien och Österrike resenärerna kom till Stockholm sportlovsveckan varav många var infekterade. Även veckorna efter kom de. Sen missarna på äldrevården. Invandrarområden finns väl i Göteborg också.

  Så jag vet inte, bara hypoteser. Men att inte sätta de som kom från Italien i karantän direkt på Arlanda anser jag vara ett stort misstag. Sen är det väl alltid bra med extra riktade åtgärder, t.ex. från arbetsgivare. Det finns massor av sådana exempel där man gått mycket längre än regeringen Löfvens rekommendationer.

  Jag var själv i mars utsatt för företagskarantän – jag hade kommit hem från utlandet och fick inte besöka vissa företag i jobbet på 14 dagar efter hemkomst. Inte på myndigheternas inrådan utan företagens.

 29. Lars Cornell

  #27 mattias. Hur tillförlitlig är den? Du kanske inte la märke till att ”All”-kurvan är densamma som ”65+” kurvan och det kan ju inte vara rätt. ”15 – 64” måste dominera i ”All”.
  Jag tror mer på SCB. Tyvärr har de gömt undan den statistiken så att den är svår att hitta och att jämföra mellan olika år.
  http://www.tjust.com/2020/corona/
  http://www.euromomo.eu/outputs/zscore_country_total.html
  Se EXCEL-filen. Längst ned finns länkar till 5 tabeller med intressant innehåll. Det går inte att se någon coronapuckel i antal döda där.
  https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/scb-publicerar-preliminar-statistik-over-doda-i-sverige/

  Corona förorsakar inte någon puckel och det stämmer ju inte alls överens med den journalistik som SVT mfl presenterar.

  Varför är det bara Wuhan som drabbats i Kina? Kan det vara så att övriga Kina redan har flockimmunitet sedan tidigare men att Wuhan saknade. Slutsats, det är något som inte stämmer teori-praktik-statistik.

 30. Ingemar Nordin

  Om vi funderar framåt till den dag det har tagits fram ett fungerande vaccin, så ser det tyvärr inte så bra ut för Sverige. De flesta av våra läkemedelsföretag har antingen lagts ned eller flytt landet https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_l%C3%A4kemedelsf%C3%B6retag_i_Sverige

  Det betyder att vi får ställa oss i kö för att köpa från andra länder, och då gäller nog inte en fri marknad utan leveranser blir beroende av olika staters beslut om att se till den egna befolkningen först.

 31. mattias

  #29 Lars,
  Jag noterar på axlarna för ”all” för den högsta puckeln är 70 000, för 65+ når den upp till 60 000, för 15-64 når den upp till 8500. Ser inget konstigt med det.

 32. mattias

  #30
  Fast din länk till läkemedelsföretag känns både daterad och ofullständig. Håller dock med dig om att många större läkemedelsföretag inte finns kvar i Sverige.

 33. Ann lh

  Delingpole, som vanligt provocerande, informerad och intressant:
  https://www.breitbart.com/europe/2020/04/09/trust-the-experts-on-coronavirus-sure-which-experts/

 34. Svempa

  Kommer denna virusepedemi sticka ut i statistiken mer än en del andra? Tveksamt. Kolla t.ex denna genomgång om dödligheten i Sverige

  https://kvartal.se/artiklar/vi-dor-i-tydliga-monster/

  Brist på proportioner är som bekant koldioxidnojan behäftad med. Proportionet gynnar även denna sak.

 35. Ann Lh #33: Breitbart säger ungefär samma sak som min artikel. Lita inte på experterna och alla prognoser är extremt osäkra.

  I mina mail med världsberömda klimathotsskeptiker så ägnas mycket tid och kraft åt Covid-19. Mycket kloka argument kommer fram. Svagheterna kommer fram och bluffarna avslöjas. Klimathotsskeptiker är mycket bra på att granska vetenskap och se svagheterna.

 36. Lasse

  #34 Svempa
  Tvärt om idag är det CO2 som ÄR bekymret!
  Syresättningen av blodet fallerar med underskott av O2 och överskott av CO2 som dödar.

  Angående munskydd.
  Om avståndshållning är ett skydd så bör munskyddet även skydda.
  Filtrering av partiklar i ett mer eller mindre fuktigt membran kommer att hindra spridningen i både in och utandningsluften. Sen är det även ett hinder för fingrar i ansiktet-egna och andras!

 37. Lasse Forss

  När IPCC bildades blev uppgiften att studera de mänskliga koldioxidutsläppens påverkan på klimatet.
  Har vi haft klimatförändringar historiskt? Absolut. Har dessa orsakats av mänskliga koldioxidutsläpp? Naturligtvis inte. Det här bevisar två saker:
  1) IPCC.s grundare var helt ointresserade av att studera klimatförändringar. 2) IPCC:s grundare såg till att media ställde upp på ”forskningsresultaten”, oavsett vad de innehöll.

 38. Ingemar Nordin

  Så här på våren är ju solens UV-strålning extra stark och man bör vara försiktig med solandet i alltför höga doser. Jag har undrat på UV och Corona. Och en koll på nätet visar att jag ingalunda varit ensam om det.

  UV i för höga doser är FARLIGT för oss, särskilt om vi har vit hud efter vintern. Så använd aldrig UV som en ”kur” på dig själv, eller på dina händer. Tvål och vatten är ofarligt och effektivt.

  Däremot visar erfarenheten att UV med extra kort våglängd förstör reproduktionsförmågan hos tidigare kända virus såsom SARS. Så om man inte gitter sprita handtag och knappar (eller bära handskar) så kan man skaffa sig en utrustning för kanske någon tusenlapp eller så och bestråla ytor som du misstänker har corona-viruset på sig. 🙂

  https://www.digitaltrends.com/news/can-uv-light-kill-coronavirus/

 39. Ingemar Nordin

  #38,

  PS. Kanske kan det dock vara så att med mer solljus så blir gator, väggar, dörrar samt kanske luften själv mer desinfekterade än under vintern?

 40. Ingemar #38: Har läst av solljus är nyttigt om man tar hänsyn till totala dödligheten. Hudcancer ökar något men många andra sjukdomar minskar. Vanliga influensan försvinner på sommaren. Upp till var och en att bedöma.

 41. mattias

  #39
  Ja, Corona gillar inte UV-strålning – och solljusexponering bidrar till produktion av D-vitamin. I mars har förmodligen en majoritet av befolkningen i Sverige underskott av D-vitamin. D-vitamin har flera mekanismer inkuderande en antioxidationseffekt och som stärker det egna immunförsvaret. Flera av de grupper som drabbats värst av Corona har sannolikt låga nivåer av D-vitamin. https://www.researchgate.net/publication/340409592_Evidence_that_Vitamin_D_Supplementation_Could_Reduce_Risk_of_Influenza_and_COVID-19_Infections_and_Deaths

 42. Ingemar Nordin

  En del behöver inga modeller för att veta att Naturen slår tillbaka mot mänsklighetens synder. Påven menar att pandemin är Naturens (har han glömt bort Gud?) slår tillbaka pga våra synder mot klimatet:

  https://www.breitbart.com/health/2020/04/09/pope-francis-says-pandemic-is-natures-response-to-human-inaction-over-climate-change/

  Nu tror miljontals troende människor att en höjd drivmedelsskatt hjälper mot corona. Vad säker smittskyddslagen om spridande av vilseledande budskap över världen? Förmodligen håller vår egen ärkebiskop med om detta.

  Vetenskapens kamp mot kyrkans vidskepelse och missledande budskap är tydligen ännu inte över.

 43. Ann lh

  # 35 Per, ja visst är det så. Tänkte samma sak, en gång skeptiker alltid skeptiker kanske.

 44. Håkan Bergman

  Svåra tider med alla rykten om vad som kan vara bra eller inte bra i coronatider. Sanningen är att allt handlar om sannolikheter, som är lite skrämmande vi vill inte gärna accepetera tanken att vi till syvende og sist är utlämnade till slumpen. Det där med sol och UV är väldigt individuellt, själv är jag brunhårig och blir aldrig röd av vårsolen, oftast finns också rester av förra årets pigmentering kvar när vårsolen tittar fram. Den ”vinter” vi just genomlidit var väl ingen höjdare om man vill bevara lite av sommarens pigmentering så kanske råkar vi vara extra känsliga just i år, både mot UV-ljus och corona-virus? Men att åka till Italien för att bättra på brännan var väl kanske ingen bra idé.

 45. Daniel Wiklund

  # 42 Ingemar N. Kyrkan förnekar sig inte. I augusti 1867 var en biskop och pratade i Haparanda. Herrens hemsökelse med klimatkatastrof och hungersnöd berodde på att människorna hade syndat. Coronaviruset ser ju till att hela världen stängs ner, tillfällena till syndigt leverne har starkt reducerats, vilket ju bör glädja kyrkans folk.

 46. Rolf Mellberg

  #3 Bengt

  I det tysta inleddes behandling med klorokin (eller något derivat) av alla corona-fall i vårt land. Detta var för kanske två veckor sen. Media verkade livrädda att skriva om detta. Sen hände något och pendeln svängde, varannan journalist skrev hur farligt detta medel var !!???!!!
  Kanske är det så nu att liv räddas nu i andra länder men spills här hemma. Jag är så trött på det här djävla landet, där alla är så livrädda att göra fel. Där ett oerhört beprövat medel svartmålas, kanske därför att Trump uttryckt uppfattning. Se även:
  https://svenskfarmaci.se/apotek/expediering-av-klorokinrecept-begransas/

 47. Rolf Mellberg

  #3 och #46 mig själv

  Min starka rekommendation till alla i ”farozonen”. Stanna i strikt
  Karantän tills vi fått resultatet av detta:
  https://nordiclifescience.org/covid-19-norwegian-patients-are-part-of-a-historic-clinical-study/

 48. Fredrik S

  Tack Per!

  Framtiden får ju som sagt utvisa vilken strategi som visat sig bäst.

  Men att Sverige misslyckats med det viktigaste, att skydda riskgrupperna, kan vi nog redan nu konstatera.

  Tycker dock vår nye nationalidol, AT, ägnar för mycket tid åt att förklara sig. Men säger man ena dagen att det planar ut för att nästa dag säga att det studsar tillbaka osv så hamnar han där.

  Dessutom bör han undvika att spekulera i allt för mycket runt omkring. Idag uttryckte han skepsis om utlandsresor och det verkade som om han var inne på att vi kanske aldrig kan resa utomlands längre.

  Detta sköter ju Lövin och andra politiker och dysterkvistar bättre och han bör fokusera på att gissa om Coronaspridningen där han har sin expertis.

 49. Roggan

  #45 m fl
  Anmälde mitt utträde ur Svenska kyrkan (SVK) i slutet 2019, efter stor tvekan. Tveksamheten består bl a av att Sv Kyrkan bedriver ungdomsverksamhet som jag bedömer som positiv. Har dock hört (från flera källor) att det i min hemförsamling planerats för pysselkvällar utan barn, med bara deltagande från ledare och föräldrar ??

  Men det är väl förhoppningsvis en lokal historia. Det som förvånar mig mest är blanketten för utträde i Kyrkan. Där saknas helt frågan om varför man vill lämna SVK. För mig är det ju självfallet SvKs inställning i klimatfrågan. Tyder ju på ett ett stort ointresse från SVK varför medlemmarna lämnar. Behöver ju inte vara en obligatorisk uppgift men borde väl vara högintressant för SVK.

  Men det illustrerar väl de förmåner som beskattningsrätt medför.

 50. Håkan Bergman

  Suck!
  https://www.dn.se/nyheter/sverige/200000-osakra-skydd-skickades-till-varden/
  CE-märkning innebär bara att tillverkaren intygar att produkten uppfyller EUs krav för just den produkten, och det är inte mycket att förlita sig på om man inte ens kan avgöra vem som tillverkat produkten.
  https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_en

  ”Please note that a CE marking does not indicate that a product have been approved as safe by the EU or by another authority. It does not indicate the origin of a product either.”

  Ett exempel, EU anser tydligen att det viktigaste för ett batteri är att det inte stör radioutrustning.

  http://www.enix-power-solutions.co.uk/battery-certification/

 51. mattias

  En ovanligt intressant analys från TT som förklarar en del varför det kan vara vanskligt att jämföra döda mellan länder och hur antal döda åren innan påverkar hur många som nu dör i Covid-19: http://www.msn.com/sv-se/nyheter/coronavirus/fler-d%c3%b6da-i-mars-f%c3%b6r-tv%c3%a5-%c3%a5r-sedan/ar-BB12oRly?ocid=ientp

 52. Eilif Hensvold

  Hej Fredrik S #48, du skrev om AT, ”han bör fokusera på att gissa om Coronaspridningen där han har sin expertis”. Så sant som det är sagt! Eller som i ett äldre visdomsord kanske hellre ge rådet ”man ska aldrig stå stilla mitt inne i en häst”

 53. Bengt Abelsson

  #47
  Så dumt att de inkluderar klorkinin men inte hydroklorkinin.

  Amerikanska lungläkarförbundet har gett ut en ny rekommenderad behandlingsföreskrift, där inkluderas hydroklorkinin. (American Thoractic Society)
  http://www.thoracic.org/professionals/clinical-resources/disease-related-resources/covid-19-guidance.pdf
  Blott Sverige svenska krusbär har.

 54. Ivar Andersson

  #49 Roggan
  Här redovisas fler skäl att gå ur Svenska kyrkan
  ”Muslimska brödraskapet stärker nu sitt inflytande över svensk utrikes- och biståndspolitik. Förutom att ha valts ut av ärkebiskop Antje Jackelén som samarbetspartner i projektet “En värld av grannar” ingår numera Brödraskapets nätverksorganisation Islamic Relief i regeringens rådgivande sakråd inom biståndspolitiken.”
  https://ledarsidorna.se/2020/04/muslimska-brodraskapet-starker-sitt-grepp-om-regeringskansliet/

 55. Dan

  Begreppet flockimmunitet är i Covid-fallet bara en omskrivning för: Vi låter de svagaste dö.
  Flockinkompetens. Igen.

 56. Fredrik S

  Eilif Hensvold #52

  Ja, vi får hoppas att de visa orden når de styrande och byråkrater också på sikt.

 57. Ulf

  Svar 55

  Det är ett val. Ger vi de äldre några år till eller ödelägger vi framtiden för kommande generationer?. Jag tror valet hade varit lätt för alla om alla hade fattat hur allvarligt detta är för samhällsekonomin men tyvärr är nästan alla corona blinda.

 58. Per I

  #13 pekke
  Är du säker? Vill du jobba i vården med det som skydd?

 59. Ulf #57: Du har gått på myten om att det handlar om:
  1. Låta de gamla dö och rädda ekonomin
  2. Låta de gamla leva och ekonomin dö

  Fel – så länge viruset härjar så vågar få jobba eller gå ut och konsumera. Att stoppa viruset som i Sydkorea, Taiwan och snart Norge, Lettland kommer att få igång ekonomin. Det rätta är att stoppa virusets spridning FÖR att få igång ekonomin.

 60. Enough

  Detta med antal döda på nationell och lokal nivå kan intressant. Först var jag ganska övertygad om att sett över hela 2020, så skulle dödstalet komma att gå upp jfrt med åren före. Men nu tvekar jag lite, det kanske blir stora skillnader lokalt, men den massiva insatsen mot influensan kanske gör att det jämnar ut sig ( dödstalen sjunker på en del ställen), man får se dels hur många som hamnat i Covid19 statistiken när året är slut, och titta på totalen.

  #57, Ulf, blir det så att totalresultatet i antal döda hamnar ungefär som tidigare år, är din fundering högst berättigad. Mänsklighetens utbredning kommer nog att regleras på liknande sätt framöver, när allt fler överlevt allt mer, speciellt de senaste 50-60 åren https://sv.wikipedia.org/wiki/Befolkningsexplosion#/media/Fil:World-Population-1800-2100.svg

  Vi har sannolikt fler virus att vänta i form av pandemier framöver, skulle inte tro att denna totalinbromsning av världen upprepas, när väl analysen av samhällsnyttan summeras i en världsekonomi som ska upp och gå igen…..

 61. Ulf

  Svar 59 Per W

  Det är ingen myt det är verklighet. De länder du nämner först har haft landet öppet. Norge kommer få jätteproblem när de startar om. Men om man som nu sprider panik över detta virus som egentligen inte är särskilt farligt, ja då vill förstås ingen konsumera. Det handlar dessutom om ett litet fåtal äldre. Problemet är fortsatt att de flesta fattar inte vilka enorma ekonomiska skador vi står inför. Speciellt inte vår regering tyvärr.

 62. Ulf

  För övrigt börjar många länder fatta vad som händer. Vi kommer därför se flera länder lyfta restriktioner de närmaste veckorna.

 63. Robert Norling

  #61 Ulf
  ”Men om man som nu sprider panik över detta virus som egentligen inte är särskilt farligt.”

  Tycker nog att du har en skev bild av virusets farlighet.
  Däremot så det jag tycker är en skandal är att vårt samhälle är så nedrustat och dåligt förberedda för globala pandemier och andra problem som vi kan ställas inför.
  Det är nästan så att – om man är lite konspiratoriskt lagd – undrar man om det är en medveten strategi att ett antal äldre och och multisjuka ska få stryka med.
  FHM tyckte att det bara var sjukvården som behövde någon form av skydd. Men den grupp som man sa sig värna mest om lämnades därhän.
  Att vår statsförvaltning med mängder av myndigheter är så illa sköt är en skandal utan like. Tusentals och återigen tusentals välavlönade tjänstemän som alla borrat ner huvudet i sanden och mest har vänt papper inne på sina kontor.
  Genus, feminism, klimat och invandring samt att vara PK har upptagit all deras tid och hundratals miljarder skattekronor har rullat.
  Jag känner flera personer i tjugoårsåldern som är mycket sjuka och att inte få luft är en panikkänsla som man inte vill uppleva, så skulle viruset få härja hej vilt i samhället så vet jag inte hur det skulle sluta.
  Utan karantän och andra insatser så skulle sjukvården snabbt ha kollapsat, med katastrofala följder och anarki bland befolkningen skulle kunnat bryta ut.

 64. Ulf

  Svar 63

  så här ser statistiken ut:
  70-79 år: 225 personer.
  80-90 år: 352 personer.
  90 år och äldre: 186 personer.
  Totalt blir det 763 av de 870 som dött

  Svininfluensan var my keys t värre
  Så varför stänga ner allting?

 65. Ulf

  Svininfluensan var mycket värre skulle jag skriva förstås. Inte stängde vi ner hela samhället för
  det?

 66. Lars Cornell

  ”Det är något som inte stämmer”, så skrev jag i #29.
  Det finns ingen coronapuckel i dödsstatistiken.
  Nu tar SvD upp det problemet,
  https://www.svd.se/patientlistan-visar-vad-som-ar-fel-alla-ar-unga
  ”Femte veckan. Kollegan frågar oroligt: Var är våra vanliga patienter?”
  ”Ser du vad som är fel?” Han tittar på personnumren och nickar efter ett tag.
  ”De är unga. Alla födda på femtio-, sextio- och sjuttiotalen.”
  ”Exakt.” Vi är vana vid att våra patienter är trettio år äldre.
  ”Så var är alla våra vanliga patienter?”

 67. Andersson

  När jag läser Ulfs kommentarer kommer jag av någon anledning att tänka på att mycket av det nazisterna ställdes till svars för i Nürnberg 1946 trots allt var made in Sweden.

 68. Ulf #61, #62, #65: Du har fel i det mesta du skriver.
  1. Fakta: Sydkorea och Taiwan har lyckats bromsa smittan.

  2. Du skriver: ”Viruset är inte särskilt farligt”.
  Så tokig kommentar så den faller på sin egen orimlighet. Tror du att alla länder som stänger ner med lockdown gör det av okunnighet? I Europa är det bara Sverige och Belarus som inte har lockdown. Men du Ulf har sett ljuset och vet bättre.

  Enligt modellen IHME kommer 4200 personer att dö av viruset i Sverige med nuvarande åtgärder men det kan bli upp till 9800 döda. Imperial College angav upp till 40.000 döda i Sverige utan åtgärder.

  3. Du skriver: ”Norge kommer få jätteproblem när de startar om.”
  Ren spekulation. Du har ingen aning om detta. Dessutom beror det på hur de startar om, hur de testar och spårar. Fakta: Sverige har idag 86 döda/1M och Norge 20 döda/1M. Norge har ett R-värde på 0.7 och Sverige över 1.

  4. Du skriver: ”ja då vill förstås ingen konsumera”. Återigen har Ulf sett ljuset när folk reagerar med sunt förnuft och stannar hemma.

  5. Du skriver: ”Det handlar dessutom om ett litet fåtal äldre.”
  Vilket människosyn du har. Det handlar också om yngre personer med funktionsnedsättningar. Dessutom så är antalet inte litet. Läs också kommentar #67.

  6: Du skriver: ”…börjar många länder fatta vad som händer.”
  Alla länder lär sig mer för varje dag. Du fattar inte vad de andra länderna fattar. I min artikel skriver jag att det mest relevanta är det DU inte förstår.

  7. Du skriver: ”Vi kommer därför se flera länder lyfta restriktioner de närmaste veckorna.”
  Ja flera länder kommer att sakta börja ta bort vissa restriktioner, Österrike, Danmark, Norge. Allt enligt planen. Läs Hammaren och dansen som finns med som referens.

  8. Du skriver: ”Svininfluensan var mycket värre”
  I vilket avseende då? Antal döda? Ekonomisk påverkan? Vad jag har sett har dödligheten i Sverige för svininfluensan legat på 14 döda (fast återkommer flera år)

 69. Fredrik S

  Innan vi börjar bråka för mycket så bör vi vara försiktiga med dödstal och jämförelser länder emellan i detta läge.

  https://www.ft.com/content/f3796baf-e4f0-4862-8887-d09c7f706553

 70. ”Vi botade sjukdomen men patienten dog” är ett uttryck som i allra högsta grad måste beaktas.
  Den som förstår hur det ekonomiska systemet är uppbyggt ser att det är just det vi gör nu. Konsekvenserna kommer att bli ödesdigra.

 71. Fredrik S

  Robert Norling #63

  Ja, det är svårt att ge godkänt de svenska insatserna för att skydda äldreomsorgen.

  På sjukhusen går de omkring i skyddsutrustning medans det tex tog flera veckor innan det blev besöksförbud inom äldrevården. Och hemtjänsten i Sverige verkar ju totalt olämplig i tider med pandemier, har själv sett exempel på det i bekantskapskretsen.

 72. Lars Cornell

  Nu Per Welander #68 tar du i för hårt.

  2. ”Viruset är inte särskilt farligt”.
  Det vet vi inte ännu. Om det vore farligt skulle dödskurvorna skjuta i höjden, men det gör de inte, se #66.
  Sett under flera år blir det bara en krusning på ytan. Så här långt var Asiaten mfl influensavågor värre.
  http://www.tjust.com/2020/corona/
  http://www.euromomo.eu/outputs/zscore_country_total.html
  https://kvartal.se/artiklar/vi-dor-i-tydliga-monster/

  3. Du skriver: ”Norge kommer få jätteproblem när de startar om.”
  ”Ren spekulation. Du har ingen aning om detta.”
  Det har inte heller du Per Welander. Vi måste vänta ett år och se innan vi ”vet”.
  Det ligger en betydande portion inhämtad kunskap och logik i det som Ulf påstår.

  Du stirrar dig blind på corona och dina modeller trots att du själv framhåller osäkerheten. Det gjorde man även i fågelinfluensans tider. Alla änder på Kulbacken i Västervik dödades helt i onödan för panikens och upphetsningens skull.
  Har du även modeller för hur ’medicinen’ med ett nedstängt samhälle och kostnader på tusentals miljarder € slår under kommande 30 år? Hur många förtida dödsfall kommer det att förorsaka?

  5. ”Vilket fruktansvärd människosyn du har. Skäms du inte? Dessutom så är antalet inte litet.”
  Jag har samma människosyn som Ulf. Jag är 83 år och skäms inte.
  Frågan handlar inte om att fler dör utan det är en omfördelning (*) vilka som dör först.
  Ser man till hela samhället kan man ställa frågan, varför skall vi prioritera de mycket gamla som ändå snart kommer att dö i stället för alla som på grund av åtgärder kommer att få ett sämre liv och dö i förtid även om det för de flesta ligger långt i framtiden.
  Just i dag tar pressen upp att tandvården i många län inhiberas. Hur mycket är det värt i nedsatt livskvalitet och för tidig död på grund av tandhälsa (medicinsk och social)?

  Den som borde skämmas är du som ensidigt fokuserar på en liten grupp äldre, innefattat mig – tack för det. Men du underlåter att se till helheten och hela samhället som lider och blir sämre. De som nu är medelålders blir snart också gamla och de överlever i ett försämrat samhälle förorsakat av den ’medicin’ som politiker ordinerat.

  Med det klandrar jag inte politikerna och jag delar FHMs åsikter. Jag vill bara att rätt sak skall placeras på rätt plats och med rätt storlek.

  8. ”Svininfluensan … Ekonomisk påverkan?”
  Den ekonomiska påverkan är det inte viruset utan politiska åtgärder som förorsakar.
  Relaterat: ”Vi dör i tydliga mönster”
  https://kvartal.se/artiklar/vi-dor-i-tydliga-monster/

  Jag känner mig trygg i åsikten att om 10 år kommer vi att se tillbaka på åren 2020 och 2021 ungefär som vi nu ser tillbaka på Asiaten, Svininfluensan och Fågelinfluensan. Jag delar den åsikt som #70 Paul framför. Mycket av den hysteri vi nu upplever är uppblåst av journalister på samma sätt som klimathysterin och dålig uppfattning om proportioner. Det var på samma sätt med svin- och fågelinfluensan.

  * ) – – –
  ”Femte veckan. Kollegan frågar oroligt: Var är våra vanliga patienter?”
  ”Ser du vad som är fel?” Han tittar på personnumren och nickar efter ett tag.
  ”De är unga. Alla födda på femtio-, sextio- och sjuttiotalen.”
  ”Exakt.” Vi är vana vid att våra patienter är trettio år äldre.
  ”Så var är alla våra vanliga patienter?”
  https://www.svd.se/patientlistan-visar-vad-som-ar-fel-alla-ar-unga
  – – –

 73. Ulf

  Svar 68

  Ja kanske har vi olika människosyn men jag tror framförallt vi har olika kunskap. Jag har en 89 årig mor och sedan har jag döttrar i 20 års åldern.************* Jag ser nu hur mina barns framtid försvinner med dessa vansinniga åtgärder mot viruset. Min mor är minst lika bekymrad för sina barnbarns framtid och inte ett skit bekymrad för sin egen. Jag jämförs nu med nazister av någon idiot för att jag tycker att åtgärderna mot viruset är tokiga?
  Inget öppet demokratiskt land i väst har hittills lyckats stoppa viruset. Ett antal länder i Asien verkar det gå bättre för, men vad vet vi om deras immunförsvar? De fixade böldpesten bättre också. 1500 dör i influensan varje år.
  Anta att 4800 kommer dö i detta virus med rimliga åtgärder som i Sverige. Långt många fler kommer att dö av de ekonomiska konsekvenserna. Massor av egna företagare är redan ruinerade, självmorden kommer skjuta i höjden. Massarbetslöshet är heller ingen hälsokur. Pensioner kommer halveras, sjukvård omsorg etc kommer det att saknas pengar i. Konsekvenserna är oerhörda för länder som Spanien och Italien. De kommer ut på andra sidan som fattiga länder och hundratusentals kommer dö i sviterna av katastrofala ekonomier. Jag säger inte att vi inte ska vidta åtgärder för att plana ut kurvan, men panikåtgärderna kommer att straffa sig ordentligt. Det är dags att politikerna att lyfta blicken jag tror de gör det. Detta virus får vi leva med tills vi har vaccin eller flockimmunitet. Jag känner inte till en ekonom värd namnet som inte tycker lock down är definitionen på vansinne. Det är nog vår helhetssyn som skiljer oss åt rejält.
  *** Kommentar ändrad av Moderator ***

 74. Ulf

  Svar 68

  För övrigt fundera på vad alla ruinerade småföretagare kommer att innebära för Sveriges del? Många av dessa är invandrare som nu får se sig övergivna av staten. Jag vill nog hävda att det vi ser nu bara i Sverige är en upplösning av samhället såsom vi känner det. Vi måste faktiskt börja tänka annat än virus. Hur kommer samhället se ut efter den ekonomiska kraschen? Kriminalitet etc?
  Norge tar du för övrigt som exempel. Vad är skillnaden? De har lyckats skydda sin äldreomsorg för de har sjukvårdsutbildad personal. De har inte alls så många mycket trångbodda invandrare som Sverige där folk bor i generationer i en liten lägenhet. Varför det dött fler i Sverige än i Norge kan ha många förklaringar. Lock down tror inte jag är en långsiktig lösning på problemet inget tyder på det. Vad jag vet är att för varje vecka som går så spelar vi bort framtiden för kommande generationer på riktigt. Detta är inte klimattrams utan verklighet. Det tänker inte jag delta i.

 75. Ulf

  Och Per nu glömde jag de riktigt fattiga länderna. Fortsätter nedstängningarna av världen beräknas 500 miljoner människor falla under svältgränsen. Kanske har länder som Norge råd med nedstängning ett tag men de flesta länder har inte det. På en global basis har redan nedstängning orsakat långt fler dödsfall än viruset, var så säker. Vi behöver politiker som lyfter blicken ifrån det egna vardagsrummet inte politiker som stänger in och stänger ner.

 76. Ulf, Lars Cornell: Vi har olika syn på detta. Den stora skillnaden är hur vi anser att ekonomin bäst och snabbast kommer igång.

  Vi bryter diskussionen där. Osäkerheterna är stora och vi får se framöver vem som har rätt. Tack för ert engagemang i tråden.

 77. Dan

  En anledning till att det totala antalet dödsfall i landet inte visar någon påtaglig puckel lär vara sägs det, att de vanliga influensorna inte spridit sig som de brukar tack vare isoleringen.
  Intressant om det stämmer.

 78. Ulf

  Svar 77

  Ok Per sen får vi se om vi någonsin får reda på sanningen. Sverige har ju ingen nytta nu i att inte vara i total lock down. Till det är vi alltför omvärldsberoende. Företagen står still ändå pga uteblivna leveranser.

 79. Ulf

  Svar 78

  Jag har hört detta också. Men influensan var väldigt mild i år innan vi isolerade oss. Själv tror jag det beror på den milda vintern. Virus sprider sig bättre i kyla.

 80. Ulf

  Tack själv Per

  Jag undrar dock om vi någonsin får klarhet i detta. Sveriges mildare restriktioner gör ingen ekonomisk nytta eftersom världen runt oss är i lock down. Detta i kombination med att regeringen lagt västvärldens sämsta ekonomiska paket gör att jag inte tror Sverige kommer bättre ur det här rent ekonomiskt. Det vi kanske får reda på är om total lock down var effektiv ur smittspridnings synvinkel. Vi får se, hursomhelst är jag mycket orolig över framtiden. Djupa ekonomiska kriser har medfört katastrofer många gånger tidigare.

 81. jax

  Två citat från Lena Anderssons artikel ”Vardagens samhälle ska inte utformas med nöden som ideal” i dagens DN:

  ”Att de koldioxidgynnsamma beteendeförändringarna är knutna till reseförbud, massuppsägningar, hotande ekonomisk misär och standardsänkning säger oss också något”

  ”Den gemensamma strävan mot målet att hantera pandemin är uthärdlig enbart för att syftet är att bli av med den. Det är för att vi vill bort från restriktionerna som vi iakttar dem, inte för att vi finner dem uppbyggliga”

  Har egentligen lite svårt för hennes överlägsna attityd och intelligenssnobberi, men här slår hon onekligen huvudet på spiken! Särskilt sista meningen. Ingen utom den mest fanatiske ser något uppbyggligt i dagens situation. Något att begrunda för dem som tror att detta är början på ett nytt samhälle där koldioxidutsläppen minskats drastiskt.

 82. Robert Norling

  Om vi inte kan eller vill ta hand om våra äldre så har vi skapat samhälle som mycket grov sviker den gruppen.
  De flesta av dem har arbetat och betalat sin skatt hela sitt vuxna liv och har nog trott att de på livets höst skulle få ett vist skydd av de människor som levt på deras uppoffringar och slit.
  Det är de som byggt upp grunderna för hur samhället ser ut i dag och att vi har det relativa välstånd som vi har.
  Men samhällskontraktet har varit under press även före corona och risken är att det kommer att rämna helt. ”Va fan får jag för pengarna”..
  En skam för ett land som vårt som i tid och otid slår sig för bröstet och utger sig för att vara värdens samvete.
  Vi har matats med att vi är så rika som nation men att lyfta 250 000 – 300 000 pensionärer från fattigdom har inte våra styrande haft viljan eller ork att göra.
  Att de dessutom ska behöva avlida i förtid för bristande omsorg är ingen trivsam tanke.

 83. Ulf

  Jag bifogar den bästa analys jag hittat hittills om smittspridningen. Sen får vi se vad som är rätt eller fel. Men öppna samhällen måste vi så snart det bara går.

  0-04-07
  Analys: Kan den låga ökningen bestå?
  BörsanalysCorona
  wysiwyg_image
  Trenden för virusspridningen i Europa är mycket positiv. Ökningstakten per dag är nere i tre procent. Vad är risken för återfall till högre nivåer?

  Trenden för smittökningstakten i Europa har varit fallande under tre veckors tid. Nu ligger den på nästan samma låga nivå som i Sydkorea, där ökningstakten varit 1-2 procent per dag sedan den 12 mars. Sydkorea startade dock väldigt explosionsartat, precis som Kina, men lyckades inom ungefär 15 dagar få ner ökningstakten till under 15 procent. Just gränsen 15 procent är central. I en artikel i SvD av Birgitta Forsberg (Så smet coronaviruset genom Sveriges försvar) intervjuar hon ett flertal virusexperter. En fördubbling på fem dagar är den tumregel de refererar till som normal spridningstakt. Det motsvarar 15 procent per dag.

  Tre huvudregioner

  Som framgår av den bifogade PDF-filen över 36 länders spridningstakt från den 20 februari och fram till idag, kan trenderna för smittspridningen indelas i tre olika grupper, förutom Kina: 1) Kinas grannländer, 2) Europa och 3) engelskspråkiga länder. Kinas asiatiska grannländer kan därtill indelas i två grupper. Den ena är Japan, Hongkong, Singapore och Taiwan. De har aldrig fått någon explosionsartad initial ökning. Därigenom har de lyckats hålla spridningen på en ökningstakt kring 7 procent. Avundsjukt har många europeiska länder påstått att de manipulerar statistiken.

  Återvändande från Europa

  Däremot började spridningstakten öka mellan den 19 och 23 mars, till en topp på ungefär 15 procent per dag. Den veckan stängde Europa ner. Det är troligen återvändande landsmän från Europa som förklarar ökningen, troligtvis många studenter. Den andra asiatiska trenden representeras av Malaysia och Vietnam. De har en något kraftigare initial ökning men förskjuten i tiden. Häftigheten är dock inte alls som i Europa. Ökningstakten per dag toppar på 30 procent i Malaysia och 20 procent i Vietnam, vilket är långtifrån de europeiska topparna.

  Iran och Italien

  Iran och Italien exploderade ungefär samtidigt, kring den 20 februari. Italien fick det värre än Iran och toppade på ökningstal kring på nästan 200 procent under några dagar. Även därefter är förloppet mer explosionsartat än i något annat land. Det tar 27 dagar innan ökningstakten är nere i 15 procent, medan Iran får en ökningstakt på 120 procent under några dagar, varefter det tar 16 dagar innan de är nere i en ökningstakt under 15 procent.

  Europa följer Italien

  Nästan alla Europas länder följer samma mönster som Italien, men ingen kommer i närheten av Italiens inledande explosion. Spanien får ett utdraget och kaotiskt förlopp med en topp på 90 procent efter tio dagar, men det tar hela 38 dagar innan ökningstakten ligger under 15 procent. Frankrike följer samma mönster, om än lite mindre explosionsartat. Båda kommer in i statistiken ungefär 5-6 dagar efter Italien. De flesta länder i Europa, utom Storbritannien kommer in i statistiken 9-11 dagar efter Italien och en handfull länder kommer in ytterligare några dagar senare.

  Engelskspråkiga länder

  Alla européer utom britterna visar ett häftigt förlopp den första veckan, medan britternas är har ett lugnare förlopp. De kommer dock under 15 procent först efter 45 dagar. Konstigt nog tycks det finnas en koppling mellan de engelskspråkiga länderna, undantaget Irland. De får ingen initial explosion, utan mer en konstant hög och växande ökningstakt kring 20-30 procent. Det tar hela trettio dagar innan ökningstakten når sin topp, utom för britterna som når den efter 20 dagar. Nya Zeeland är lite mer ryckigt. Australien har därefter snabbast kommit ner i låga ökningstal, medan de övriga fortfarande ligger på mellan 10 och 14 procent. Åtgärderna skiljer sig. USA och Storbritannien har stängt ner delar av landet, främst större städer, medan Australien haft en politik som mycket påminner om den svenska, men med större restriktioner inom restaurangverksamhet.

  Vad förklarar skillnaderna?

  De asiatiska länderna, undantaget Sydkorea, hade sannolikt ingen större dold inhemsk virusökning innan smittan upptäcktes. Därför fick de inte heller någon initial explosion av smittade. I Sydkorea lär det ha varit en religiös sekt som drog in coronaviruset från Kina ett par veckor innan virusproblemet blev allmänt känt. Sydkorea lyckades dock snabbt lägga locket på via massiv testning och uppspårning av smittade.

  Italien måste rimligen ha haft en betydande smittspridning under ganska lång tid innan den upptäcktes. Kopplingen mellan norra Italiens klädesindustri och regionen Wuhan är tydlig, med flera direktplan till Milano i veckan. När de första italienarna uppdagades i februari, måste antalet smittade redan ha kunnat räknas i tiotusentals. På annat sätt går det inte att förklara hur Italien kunnat vara smittkällan till resten av Europa. Ju fler tester italienarna gjorde, desto fler smittade upptäcktes. Det var svårt att skilja upptäcktstakt, från ökningstakt och det spred panik.

  Detsamma gällde de flesta europeiska länder, inklusive Sverige. Den dolda smittspridningen i Norden var dock troligen ganska begränsad och kunde snabbt dämpas genom myndigheternas rekommendationer och begränsningar. Det gäller faktiskt samtliga nordiska länder, trots att strategin varit delvis olika. Däremot måste Spanien haft smittan i landet under en längre tid, eftersom landet haft svårt att få ner ökningstakten trots den dramatiska nedstängningen av landet. Likadant i Frankrike, men något mildare.

  Den långsamt accelererande ökningstakten i de engelskspråkiga länderna, tyder på att de var sena i starten med att testa och spåra medborgare. Härigenom fick det inte ner smittspridningen tillräckligt snabbt och har istället fått vidta mer drastiska åtgärder längre fram. Ökningstakten toppar följaktligen nästan en månad efter att den upptäckts i Europa. Den initialt långsamma ökningstakten tyder samtidigt på att det inte fanns någon större oupptäckt smittspridning innan den första individen upptäcktes.

  Och slutsatsen..?

  Det är den initiala explosionen i Italien och Spanien som skrämmer de europeiska politikerna och gör dem ovilliga att snabbt släppa på nedstängningen. Min bild är att den initiala explosionen främst var en starteffekt. Det fanns en stor oupptäckt population, samtidigt som nya smittade jämförs med en låg bas. Då blir procentsatserna höga. Framförallt utvecklingen i Kinas grannländer visar att explosionsartade uppgångar i smittspridning inte är det normala. När vi väl fått till stånd tester och samtidigt följer de relativt enkla regler vi har i Sverige (och Asien), samt hörsammar myndighetsbegräsningar mot framförallt större möten, verkar det vara fullt hanterbart att hålla ökningstakten på enstaka procentsatser. Fluktuationer förekommer, men det handlar om ”import” från utlandet, som i de asiatiska länderna, liksom speciella högtider, som Irans motsvarighet till julhelgen (se tidigare analys). Någon återgång till ett explosionsartat förlopp när de europeiska länderna släpper sina medborgare fria framstår därför inte som sannolikt.

  Länk PDF: Smittspridning i 36 länder

  wysiwyg_image
  Den svenska smittspridningen nådde aldrig samma ökningstakt som Italiens

  Författare

 84. Ulf

  Svar 81 Jax

  Det rimmar väl med min analys att många klimathetsare borde istället söka upp en duktig psykolog som kan hantera deras okontrollerbara kontrollbehov över omgivningen.

 85. Har nu skickat en officiell förfrågan till Folkhälsomyndigheten:

  Angående: Covid-19 prognoser

  Önskar svar om vilka underlag ni använder för att säga att toppen på Covid-19 i Sverige/Stockholm förväntas i slutet på april. På presskonferensen hänvisade ni till ”modeller”.

  Vill bara veta vilka modeller ni använt och vilka indata ni använt samt vilka utdata ni fått. Bifoga gärna kod, algoritmer eller hänvisning till modell ni använt (t.ex. IHME Version + datum). Indata är väsentligt. Jag är kunnig om modeller och prognoser. Har tidigare undervisat på Institutionen för numerisk analys på KTH och arbetat med prognoser på University of Washington i USA.

  Med vänlig hälsning
  Per Welander

  Edit: Syftet är inte att ”sätta dit” Folkhälsomyndigheten utan att se om jag har något att tillföra.

 86. Robert Norling

  Bra initiativ Per W.

 87. Svend Ferdinandsen

  Der er nogle ”rolige” paralleller mellem klimaalarmisme og corona man kan gøre.
  Klimaalarmisme bredte sig mest blandt videnskabsfolk og noget langsomt, men den tog dog fart og bredte sig også til andre dele af samfundet, særligt regeringer og folkelige forsamlinger. Set som en virus er problemet at helbredelse åbenbart ikke sker. Du kommer ikke over det, du er for evigt påvirket, selvom du ikke dør af det reelt, og du får en uimodståelig trang til at smitte dem der ikke er smittede endnu.
  Faktisk så ønsker de smittede at alle skal smittes, ikke for at opnå immunitet, men for at være ens.
  Nogle anser ligefrem de ikke-smittede som en fare, som bør bekæmpes, smittes eller spærres inde.
  Bare nogle funderinger lidt sent på aftenen.

 88. Christopher E

  Jag tillhör dem som tycker att den svenska linjen är bra. Men jag tycker också den missuppfattas av kritiker både här och utomlands. För att citera Tegnell: ”Flockimmunitet är inte vad vi strävar efter. Det är vad man får”. I själva verket är det inte så stor skillnad mellan Sverige och många andra länder, det är mest att vår sociala distansering bygger mer på myndighetstillit och frivillighet istället för patrullerande polis och militär på gatorna och påtvingad rumsarrest. Och så undviker vi åtgärder som man vet har så liten effekt på smittspridning att de är mycket ineffektiva, såsom skolstängning eller stängning av alla restauranger och butiker.

  Känns som en medelväg är rimlig. Jag ser annars debattörer i två distinkta läger; antingen uppskrämda och kräver lock-down eller motsatsen – försöker bagatellisera Colin-19 till en säsongsinfluensa och drar felaktiga slutsatser av att jämföra total dödlighet från år till år. (Tips: övriga dödsfall är inte en oberoende faktor till pandemin och åtgärderna, totalsiffran i sig säger inget om pandemins dödlighet). Att bara jämföra dödstal mellan länder är lurigt utan att inse all komplexitet; definitioner, åldersstruktur, systemskillnader mm.

  Men mest förvånad är jag över fallenheten för att vika sig för grupptryck, i denna grupp av klimathotsskeptiker, i alla platser! ”Alla andra länder gör ju annorlunda – vad vet Sverige som inte de vet!?” Grupptryck har väl aldrig varit ett bra argument. Vi bedömer i Sverige vad vi tror fungerar här, så gör andra vad de vill. Det behöver inte ens finnas ett enda svar, olika länders förutsättningar kan vara olika. Min känsla är nog ändå att Sveriges hantering lutar mer åt expertstyrd än politikerstyrd. Att de dagliga presskonferenserna här sköts av expertmyndigheter och inte av politiker värmer ett rationellt hjärta lite. Ska vi börja tillämpa grupptrycksinställningen även på klimatdebatten, och kritisera de (mycket) få länder som inte spelar med i klimatalarmismen? För vad vet de som inte som inte alla länder vet!?

 89. Fredrik

  Jag såg en tabell där man skattat hur många viruspartiklar som passerar olika material. Den började med vanligt tyg t.ex. en t-shirt och slutade med de högst klassade filtren. Även t-shirten gav ett bristfälligt skydd. Innebär det inte då att en snusnäsduk skulle ge utslag i statistiken om tillräckligt många använde en?

 90. Håkan Bergman

  Christopher E #88
  Nicola Sturgeon, ledare för skotska SNP, sa just nåt klokt i SkyNews – ungefär att om länder har olika strategier innebär det att vi kommer att lära oss mer om det här viruset än om alla följde samma strategi.

 91. Christopher E # 88
  Jag instämmer helt, det är för mycket polarisering. Jag tror att den stora skiljelinjen går mellan å ena sidan de som är uppriktigt rädda, för egen aller anhörigas skull, för att faktiskt bli allvarligt sjuka och kanske dö, och å andra sidan de som är så oroade, bekymrade, rädda för vad som kommer efter åtgärderna.

  Jag tycker däremot att vi bör framhålla att när det gäller pandemier så litar vi tydligen på våra egna myndoigheter och vågar gå en egen väg. Tänk om vi kunde tillsätta en statlig utredning med kunnigt folk från båda sidor i klimatdebatten och sedan grunda våra egna beslut på vad vår egen utredning kom fram till.

 92. Håkan Bergman

  Jag fortsatte att ha skynews rullande i bakgrunden, där kom ett reportage om epidemin i södra Italien, dom skulle ju få mycket större problem än vad man fick i norr, med bl.a. sämre utbyggd sjukvård. Men så har det inte blivit hittills, orsak vi lär oss och anpassar oss, immunsystemet lär sig, sjukvården lär sig, samhället i stort lär sig liksom individen. Vi kan lära oss och anpassa oss till allt, ja nästan allt, 1⁰ högre temperatur om 80 år klarar vi tydligen inte.

 93. Christopher E #88: Jag tillhör en av dem som anser att Sverige bör gå en annan väg. Konstaterar att bland klimathotsskeptikerna är jag ganska ensam om detta. Du skriver: ”Men mest förvånad är jag över fallenheten för att vika sig för grupptryck, i denna grupp av klimathotsskeptiker, i alla platser!” Billigt argument av dig. Påstår du att jag har fel för att jag ”fallit för grupptrycket”? Bättre kan du. Så är det inte DU som fallit för svenska grupptrycket?

  Nu är det så att jag inte viker mig från min linje om jag inte finner att jag vetenskapligt har fel. Vilket jag kan ha i dessa tider av stora osäkerheter. Men du kan också ha fel.

  Du skriver: ”…antingen uppskrämda och kräver lock-down”. Detta är en strawman. Det finns massor av vetenskapliga argument och kvalificerade personer som vill ha lockdown för att detta är snabbaste sättet att minska spridningen OCH sen få igång ekonomin.

  Jag har studerat fyra olika modeller av Covid-19:s spridning och alla dessa fyra anser att Sverige går mot en massdöd med sin linje. Sen kanske vissa tycker 13.000 döda inte är mycket att bråka om.

  Bra artikel:
  https://www.svd.se/bortse-inte-fran-de-basta-forskarnas-modeller

 94. #85: Svar på min fråga till Folkhälsomyndigheten har nu kommit. Tyvärr mest blaha, blaha och bara hänvisning till hemsidor och standardsvar. Bifogar svaret nedan förutom alla länkarna.
  —————————————
  Hej!

  Tack för ditt mejl.

  Det är många som undrar om det nya coronaviruset och vi förstår att det väcker en hel del frågor och funderingar. Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på alla frågor i detalj och vår kunskap och information uppdateras löpande. Vi hänvisar därför i första hand till vår webbplats för uppdaterad information: http://www.folkhalsomyndigheten.se

  Ett viktigt uppdrag för oss på Folkhälsomyndigheten är att ta fram och förmedla vetenskapligt grundad kunskap som förebygger ohälsa och sjukdomar och som ger samhället stöd i arbetet mot hälsohot.

  Sjukvård, regionala smittskyddsenheter och andra aktörer får information om det aktuella läget och vi tar också ställning till vilka åtgärder som är relevanta att genomföra. Ett nära samarbete finns med andra statliga myndigheter (exempelvis Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB och Socialstyrelsen), de regionala smittskyddsenheterna liksom med Världshälsoorganisationen WHO och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.
  . . . . .
  Med vänlig hälsning,
  Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten
  171 82 Solna Box 505
  831 26 Östersund

 95. Christopher E

  Per Welander #94

  Förlåt mig om min fundering lät mer som en anklagelse än jag avsåg. Jag har nog bara blivit påverkad av att så många gånger sett hänvisning till ”att alla andra” gör på annat sätt, som om det vore ett argument, så det spillde väl över. Nej, jag själv är inte grupptryckskänslig heller, upplever snarare att väldigt många i min omgivning ifrågasätter Sverige och/eller inte förstår vad hanteringen av pandemin strävar efter.

  För att vända på det, din hänvisning sist till att andra är känslokalla inför dödsfall är ju inget vidare heller. Jag har en 88-årig mamma och skyddar henne mot smittrisk. Det undviker också frågan om vad lidandet från nedstängning i sig är värt. Jag är inte alls övertygad om att länder vars befolkning inte är immun i en smittad värld snabbt får igång sin ekonomi.

  Finns ju inget som pekar på att i längden kommer Sverige inte ha större dödstal än någon annan. Totalnedstängning ämnar ju bara till att försena och sprida ut smittspridningen. Till sist handlar det ändå om att dödligheten är vad den är, den tar inte hänsyn till nationalitet. Så länge vår sjukvård klarar belastningen är det bra, för immunitet är enda vägen ur detta. Man kan inte isolera sig ur smittan hur länge som helst, att hoppas på vaccin inom en relevant tidsram är knappast realistisk.

  Nu ser vi att länder som varit nedstängda får förnyade utbrott. Även i Norge ökar dödsfallen på äldreboenden. Många länder som är nedstängda har det värre än Sverige.

  Jag köper Tegnells uttalande tidigare idag angående kritiken i DN debatt. Det är bättre att luta sig på verkligheten än modeller.

  Det finns en osäkerhet i allt detta. Så vi kommer inte att veta vilken taktik som är bäst i längden förrän långt efteråt. Jag hoppas vår nuvarande linje fortsätter.

  Apropå SvD-artikeln så gillar jag bakdörren de ger sig själva; att om Sverige får det lindrigare än modellerna så är det för att befolkningen praktiserar social distansering oavsett förbud. Ja, jag tror absolut att det är så. Därför misslyckas modellerna, de tar inte med människors beteende utan bara enligt använder fasta faktorer efter regleringar så skillnaden mot andra länder är inte så stor. Precis vad FHM hela tiden hävdat.

 96. Christopher E #95: Facit får vi först om ett par år. Men ska åtgärderna få effekt så måste beslut fattas nu. Sen tycker jag du har fel med ”Totalnedstängning ämnar ju bara till att försena och sprida ut smittspridningen.” Läs hammaren och dansen så ser du att strategin är en helt annan.

  Osäkerheterna är stora och alla borde nog vara mer ödmjuka om vad som är rätt eller fel. Det vet vi inte.

  Angående social distansering så skrev jag ovan att jag tycket reduktionen av R-värdet i Imperial College modell verkade lågt. Svårt att jämföra länder samt att alla länder har sin definition av social distansering. Enklare med lockdown vilket är mer lika i olika länder.

  Konstaterar att våra grannländer har betydligt lägre dödlighet i Covid-19 än Sverige. Många påstår att detta bara innebär att de smittas senare då regeringens linje är att alla kommer att smittas (nåja 60-80%). Så jag anser att det finns mycket som pekar på att Sverige kommer att få ett högre dödstal än andra länder. Om 1-2 år ser vi kanske hur det blev. Kommer inte bli lätt att jämföra olika länder.

 97. Christopher E

  Per Welander #96

  Jag håller med dig om att det finns osäkerheter och det är läge att vara ödmjuk.

  Med det sagt håller jag inte med om allt. Jag ser inte varför Sverige skulle få högre dödstal i ett längre perspektiv. Det får man om sjukvården inte hinner med och där är vi inte. I skrivande stund använder vi bara ca hälften av våra IVA-platser i Sverige, och fler platser blir fria än tas i anspråk senaste tiden. Våra grannländer har rimligen inte lägre dödlighet än vi, den bör vara samma eller mycket liknande. Antalet redovisade dödsfall är högre i Sverige men det är ändå rätt marginellt i förhållande till befolkningen. Men vi vet inte hur många smittade länderna har och redovisningen skiljer. Troligen redovisar vi fler än Finland och Danmark. Och en stor del av de svenska fallen är på äldreboenden. Det är tragiskt, behöver analyseras, men knappast mer än ytterst marginellt en följd av att vi inte har lockdown.

  Även om det är för tidigt att ropa hej, ser utvecklingen mycket lovande ut med utplaning och rentav sjunkande staplar i diagrammen för riket. Utvecklingen utanför Stockholm ser även i en tidigare fas bättre ut än för Stockholm. Vi får hoppas att äldreboendesituationen blir bättre i övriga riket. Artikeln du rekommenderar känns redan föråldrad i sina prognoser, verkligheten blev bättre så här långt. Dödligheten verkar låg och andelen smittade med harmlösa symtom stor. Kan vara bortåt 20% i Stockholm vilket inte är flockimmunitet men tillräckligt för att bromsa förloppet. Snart vet vi. Kritiken mot FHM i debattartiklar nyligen har använt felaktiga siffror för Sverige och en underskrivare har hänvisat till Russia Today i sin argumentation.

  Jag kan inte se någon anledning att införa någon hård lockdown i Sverige nu i detta läge. Det låter inte som det är aktuellt heller om inget drastiskt händer. Våra grannländer öppnar upp gradvis trots troligen färre immuna i ett tidigare stadium än vi. Norge redovisar kostnader för stängda skolor som är enorma. Vi börjar nu släppa tillbaka gymnasieelever i begränsad utsträckning. Jag tvivlar på att gymnasiestängningen gjort någon skillnad ändå, många hänger på stan tillsammans istället.

  Att immuniteten inte är livslång verkar de flesta forskare misstänka. Men en del kommer att ha immunitet för olika varianter när viruset sedan cirkulerar som en influensa gör idag. Det normala är att virus muterar till mildare form efterhand. Inte garanterat, men vi får hoppas. Dödligheten idag tycks vara några tiondels procent högre än för vanlig influensa som en tidig skattning. Men det räcker ju tyvärr långt nu i början när viruset är nytt och ingen immun.

  Så vi får se, de närmaste veckorna blir spännande. Jag såg en kommentar som var lite kul; på 70-talet stannade Sverige när Stenmark tävlade, nu stannar vi kl. 14 när Tegnell & Co. håller presskonferens.