Post eller Corona

När jag efter att ha skrivit nedanstående inlägg såg Johans intressanta inlägg som kom igår kväll undrade jag om det fanns någon anledning att publicera detta. Men efter en stunds eftertanke kom jag fram till att det kan ses som ett komplement.

Vi som skrivit länge på bloggen och ibland känner att vi mest upprepar vad vi redan sagt flera gånger förut, kommenterar inte så ofta varandras inlägg. Däremot, jag kan åtminstone tala för mig själv, läser vi nog alla inlägg och de allra flesta kommentarer. Detta gäller för övrigt även om de inlägg som våra nya fantastiska skribenter skrivit. Istället för att kommentera vill jag passa på att tacka och berömma Magnus, Lars, Elsa och Johan. Ni gör alla ett fantastiskt jobb.

Och med det sagt övergår jag till ämnet för dagens inlägg. Just nu finns det ju bara ett ämne som alla talar om , nämligen rädslan för Covid-19. Det jag noterat är att det är två tidsperspektiv som dominerar. Det ena handlar om de närmaste veckorna och vad som ska göras eller inte göras just nu. Ska det göras mer eller ska det göras mindre. Båda sidor är övertygade om att de har rätt, och på sätt och vis har båda sidor rätt. Det handlar ju om tidsperspektiv och ett val, inte mellan pest och kolera, men kanske mellan post och corona.

Jag har svårt att avgöra om folk verkligen är så rädda för att bli sjuka som det verkar, men jag kan inte tolka ilskan mot alla som inte rättar in sig i ledet på annat sätt än att många verkligen är rädda. Varför? Jag är naturligtvis också rädd, men inte för corona utan för postcorona. Det nya epitetet för oss som är räddare för postcorona är, ja vad annars, coronaförnekare.

De som använder det epitetet är naturligtvis medvetna om associationen till klimatet och buntar gärna ihop alla förnekare. Och jag kan också tänka mig att det finns ett samband. Jag tror nämligen att de flesta klimatrealister har blivit det “på egen hand”. Någonting har fått oss att tvivla och sedan har vi lärt oss mera. Det innebär att många realister är naturliga skeptiker, och då tror de/vi inte på allt vad medierna förmedlar.

Häromdagen fick jag för mig att ta reda på lite mer om hur människor och andra däggdjur försvarar sig mot virusangrepp. Det sägs ju att Sars-cov-2 är ett nytt virus som vi inte har någon immunitet emot och eftersom det naturligtvis ideligen dyker upp nya smittämnen måste vi ju ha något försvar även mot det som är nytt.

Jag inbillar mig att Sars-cov-2 nu nått en sådan spridning att det finns lite överallt och att vi nästan alla har fått i oss några små viruspartiklar. När det talas om att det här är ett nytt virus och att vi därför inte har någon immunitet, så betyder inte det att vi är försvarslösa. Vi har alla ett allmänt, icke specialiserat, immunförsvar som skyddar oss mot det mesta. Får vi i oss för mycket virus blir vi sjuka, men små mängder klarar de flesta av oss av.

När det gäller försvar mot virusangrepp handlar det tydligen om att immunförsvaret har två delar, ett allmänt och ett specifikt. Det allmänna försvarar oss mot allt, och det specifika mot det som det redan känner till.

Jag tror alltså att den omtalade flockimmuniteten handlar om att de flesta ska ha fått små doser virus. Så små att de inte blivit sjuka, men tillräckligt många och stora för att det specialiserade immunförsvaret ska ha mobiliserats “lite grann”. Risken tycks vara att immunförsvaret ibland är opålitligt, ungefär som armeerna I Latinamerika. Det vet vår hjärnor om och har därför upprättat ett skydd mot immunförsvaret, det som kallas blod-hjärn-barriären.

I de länder som går för långt I isolering av sina invånare befarar jag att varje gång de lättar på restriktionerna så kommar det en ny våg av sjuka. Därför tror jag att den svenska linjen kommer att visa sig ha varit framgångsrikast i längden. Däremot tror jag inte att det kommer att rädda oss. Vi är alltför beroende av vår utrikeshandel. Det kommer inte att finnas någon marknad för våra exportprodukter.

Alla som inte är direkt inblandade i sjukdomsbekämpning eller känner hur marken rasar under deras fötter, funderar nu på livet efter krisen. De som före corona hade ett engagemang av något slag, hänger kvar i sitt engagemang och fruktar postcorona mer än corona. När alla blir beroende av staten (eller kommunen) känner sig de som hittills varit de mest gynnade hotade. Är det verkligen deras verksamhet som kommer att ses som det viktigaste när ekonomin rasar ihop. Behövs det verkligen mer än två kön? Vad menas med hållbarhet? Hur viktigt är det att vår lilla stad är känd ute i den stora världen? Och inte minst – vad får vi för alla subventioner för förnybar el?

Klimataktivister är både rädda och optimistiska på samma gång, fast kanske mera rädda, de inser ju att det kan vara svårt att få fram pengar till alla sina drömprojekt. Därför gör de allt för att synas. Jag kan tänka mig att klimatrådet är avundsjuka på Folkhälsomyndigheten som just nu står i rampljuset.

Vi klimatpolitiksmotståndare hoppas naturligtvis att aktivisternas rädsla ska visa sig ha varit befogad – eftersom väljarna inte kommer att vilja slösa pengar på idiotprojekt kommer inte heller politikerna att våga kasta bort våra pengar – never throw good money after bad money – är ju ett gammalt visdomsord från affärsvärlden.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Arne Nilsson

  SCB har ju statistik över det mesta i Sverige. Så och över hur många som dör. Varje år, varje dag till och med. Jag kollade statistiken. Det år flest dog i Sverige under 2000-talet var 2002. Då dog 95 009 personer. Det år då färst personer dog var förra året, 2019. Då dog 88 766 personer. Snittet per år ligger runt 92 000 som dör. Mest äldre såklart. Kollar vi på dagssnitt så ligger det nu runt 272 för perioden 2015 – 2019. I år ligger snittet på 258 fram till sista mars. Så har vi en överdödlighet i år? Nej, tvärtom. Färre dör i år än snittåret. Ska vi vara bekymrade över Covid-19? Tja det är upp till var och en att bedöma.

 2. Ingemar Nordin

  Tack Sten.

  Här i det tättbefolkade Skåne verkar vi vara relativt förskonade: Besöksförbud på äldrevården har varit förbjuden sedan många veckor tillbaka, nya lager byggs successivt upp, våra intensivvårdsplatser räcker mer än väl till osv. Siffrorna för smittade och döda är lägre än i Köpenhamn och på Själland. Påhittigheten bland våra affärsmän är stor när det gäller rutiner för att kunna behålla den sociala distansen samtidigt som vi kan handla. De räknar med att vår topp kommer att inträffa en tre, fyra veckor senare än Stockholm. Det är ju en fördel om inte alla regioner drabbas samtidigt med full kraft.

  En viktig sak för den postcoronska tiden är förstås att hålla konsumtionen uppe. Trots allt så har de flesta sin inkomst eller pension kvar och när vi inte längre kan konsumera resor, restaurangbesök, musikfestivaler och bio så blir det ju pengar över. Det finns en naturlig begränsning för hur mycket mat och toapappersrullar vi kan konsumera. Men min känsla är att alla de tusentals småhantverkarna har bråda tider just nu. Det är bra.

 3. Lasse

  Tänkvärt Sten K.
  Följer utvecklingen med intresse men ibland förundras man över hur expertisen famlar i blindo.
  Somliga får för sig att deras expertkunnande är unika eftersom de får vara med i media och uttalar sig gärna om allt utan att tänka sig för. Antalet epidemi experter växer i takt med smittspridningen.
  När denna period är över kommer vi att få ställa frågan om allt som gjordes var motiverat eller kanske fråga oss om vi inte kunde göra mer.

 4. Eilif Hensvold

  Hej Sten, tack för många intressanta inlägg. Du skriver ”I de länder som går för långt I isolering av sina invånare befarar jag … ”. Vilka tänker du på? Spanien, Italien, Norge, Finland, Sydkorea osv ? Kan du förtydliga genom peka ut nåt sånt land. Annars blir det ju bara kvar att vi är nog bäst – osett! Slutfacit får vi förstås aldrig, för många stridande viljor om vad som är viktigt, men första provet, att inte spränga landets intensivvård går nog snart att betygsätta.

 5. Gunnar Juliusson

  Bygghandeln har bråda tider nu när alla skall isolera sig hemma och får tid över till egna renoveringsprojekt. Som tur är ska svenska poliser, till skillnad från de danska, inte göra razzior för att kontrollera att ingen smiter ut till sommartorpet, som således kan putsas upp av svenska distansarbetare. Likaså kommer trädgårdsbranschen få en intensiv påskhelg i det fantastiska vårvädret. Hemleverans av matvaror går också för högtryck, man får ställa sig i kö när det finns tider att boka. Självklart ska vi nyttja all denna service för att hålla de lokala företagarna under armarna.

 6. Eilif Hensvold

  Arne #1 och ni andra. Jag tror att ni gör ett tankefel, inte räknefel. Prova räknandet på Tsunamin, Estonia osv osv! Marginell för att inte säga försumbar nationell/global överdödlighet. Å sen?

 7. Ivar Andersson

  ”När alla blir beroende av staten (eller kommunen) känner sig de som hittills varit de mest gynnade hotade. Är det verkligen deras verksamhet som kommer att ses som det viktigaste när ekonomin rasar ihop. Behövs det verkligen mer än två kön? Vad menas med hållbarhet?”
  Det har ju visat sig att trots allt hållbarhetsarbete som utförts så är samhällets hållbarhet verkligen begränsad. Bortkastade pengar som bara producerat munväder. Folkhälsomyndigheten ska ha kontroll på hur mycket mediciner, skyddsutrustning mm som finns.
  Men Folkhälsomyndighetens regleringsbrev, framtaget och underskrivet av socialminister Lena Hallengren (S) är tydligt på denna annorlunda prioritering med formuleringen av myndighetens två huvudmål.

  1 Mål och återrapporteringskrav
  Folkhälsomyndigheten ska bidra till att uppnå det folkhälsopolitiska målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

  Jämställdhetsintegrering
  Folkhälsomyndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

  Sjukfrånvaron i Sverige
  Folkhälsomyndigheten ska redovisa hur myndigheten genom sin verksamhet har bidragit till en långsiktigt stabil och låg sjukfrånvaro i Sverige.

  Det senare målet är nytt för 2020 och har inte varit prioriterat tidigare.

 8. Lars Cornell

  #1 Arne. ”Jag kollade statistiken.”
  Jag har sökt statistik över antal döda för att kunna se om det syns någon puckel men inte hittat någon statistik. Folkhälsomyndigheten har ingen sådan. SCB har heller ingen sådan men svarar att de inom några dagar kommer att redovisa veckovis HÄR.
  https://www.scb.se/hitta-statistik/corona/
  Var har du hittat den statistik du berättar om?

 9. Hej Eilif,

  du frågar om länder — jag tror att våra nordiska grannländer, England och Frankrike går för hårt fram. De verkar stoppa spridningen nu, men jag befarar att antingen totalförstör de sin ekonomi, eller så kommer epidemin tillbaka.

  tillfrisknad (immun)
  Allmänt tycker jag att epidemiologin är för kvadratisk smittbar — sjuk < död jag vill ha med "lågdos-smittad", icke immun, men med gott egenskydd

 10. ulf dahl

  Jag ser Corona som en skogsbrand Antingen försöker man släcka eller så låter man skogsbranden brinna ut I Sverige har vi valt att låta skogsbranden brinna ut (flockimmunitet) I förhoppningen att skall gå fortare Än att stänga ner samhället Nu börjar Länder som har valt att att släcka randen börjar nu öppna samhället så sakta Man vet inte om det för optimistiskt eller om dom har fog för sin optimism Eller om Sveriges metod är mer utdragen När det gäller flockimmunitet finns det frågetecken om den ens finns? I nuläget finns det tecken som tyder på att dom som valde att släcka gjorde rätt

 11. elias

  Jag har svårt att förstå hur flockimmunitet kan uppstå då antalet smittade är ca 6000 av en befolkning på 10 miljoner. Antalet smittade måste väl åtminstone överstiga 3 miljoner innan det kan ske.
  Ngn som kan förklara?

 12. Lasse

  #9 Sten K
  Det verkar finnas många dolda fall bland befolkningen. Dels dem som inte ens får symptom (50%) och dels de som får milda symptom (80% av de med symptom)
  Detta innebär att vi redan idag har fler immuna och därför kan se fram emot minskad spridning.
  Isolering skulle i den bästa av världar ske av riskgrupper inte av hela befolkningen.
  Det finns gott om informatörer på Youtube 😉

 13. Per I

  Intressant. Och hoppfullt om vi nått kulmen. Jag kollade på antal döda men det är en eftersläpning så det är förstås bekräftat smittade man ska kolla på. Det finns risk att grannländerna lyckats för bra men det visar sig när de öppnar upp. Tänkte att det kan också vara så att de inser att de måste öppna upp lite för att viruset ska få sprida sig snabbare. Det där med att de har kontroll i Norge är lite tidigt att säga. Det vill till att det kommer ett test så man ser om man har antikroppar sen för annars blir det svårt att resa. Ingen vill resa och ingen släpper in i landet. För viruset kommer finnas kvar länge och blossa upp i olika länder.
  OT läste att kolera behöver bara 7 överföras bakterier för att sjukdomen ska sätta igång. Extremt smittsamt alltså. Det naturliga skyddet klarade inte av det. Det är nog nåt liknande som gör Corona så smittsamt.

 14. Robert Norling

  Klipp från SVT.se
  ”Unik beräkning: Sverige värms upp dubbelt så snabbt som övriga jordklotet
  UPPDATERAD IDAG 11:31 PUBLICERAD IDAG 06:32
  Sverige har blivit i genomsnitt 1.7 grader varmare sedan slutet av 1800-talet, visar nya beräkningar som SMHI gjort för SVT. Globalt är temperaturökningen under samma tid 0.8 grader. Varmast har det blivit i Jokkmokk där genomsnittstemperaturen ökat med hela 2 grader.
  – Vi vet att det är den globala uppvärmningen som driver detta, och att utsläppen inte minskar. Det är klart att jag är orolig för framtiden, säger Erik Kjellström, professor i klimatologi på SMHI.
  Sedan slutet av 1800-talet har SMHI:s väderstationer runt om i landet mätt utomhustemperaturen varje dag, vilket ger ett unikt underlag för att följa hur Sveriges klimat förändrats sedan utsläppen av växthusgaser i atmosfären tog fart.
  ”Går betydligt snabbare”
  SVT har därför bett SMHI att räkna ut hur mycket årsmedeltemperaturen på deras väderstationer ökat sedan slutet av 1800-talet fram till i dag. Resultatet visar att uppvärmningen går dubbelt så snabbt i Sverige i jämförelse med planeten som helhet.
  – Jokkmokk och norra Sverige är en del av Arktis där uppvärmningen går betydligt snabbare än i resten av världen, säger Erik Kjellström.”

  Om nu Sverige blivit i snitt 1,7 grader varmare så måste jag säga att det inte på något avgörande vis att försämrat livsbetingelserna i vårt land.
  Tvärt om tror jag att de flesta tycker.
  Skidåkare och några andra grupper kan ju åka till fjällen eller anpassa sig på annat sätt så får även de sitt lystmäte stillat.
  Men som sagt för de flesta så har det bara varit av godo.
  Men globalt är ökningen försumbara 0,8 fast om vi i nord har ökat 1,7 så måste det finnas motsvarande platser som fått en betydligt lägre ökning än de 0,8 grader som är globalt.
  Så med en ökning på 120-140 år på tiondelar av en grad så ska vi i vårt land gå före och ösa ut miljard efter miljard helt i onödan när det finns betydligt viktigare saker att lägga skattepengar på.

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/unik-berakning-sverige-varms-upp-dubbelt-sa-snabbt-som-ovriga-jordklotet

 15. Per I #13

  Hur många partiklar man behöver få i sig för att bli sjuk är nog ganska individuellt. Det handlar då om det icke-specialiserade immunförsvaret. Sedan är det en fråga om vilken väg smittan kommer in i kroppen. Det sägs ibland att det som finns i mag-tarmkanalen fortfarande tillhör omvärlden. Skillnaden är att medan utsidan av kroppen skyddas av en ganska motståndskraftig hud så består skyddet i magtarmkanalen av slemhinnor som inte alls är lika motståndskraftiga. Det allra svagaste skyddet finns i lungorna.

  Ett bekymmer när det gäller luftvägsinfektioner är att även om vi får smittan genommaten så sammanfaller matstrupe och luftstrupe delvis vilket innebär att smittan har en viss möjlighet att infektera celler i luftstrupen innan de når magen.

  Jag hörde någon ”expert” påstå att man behöver få i sig en miljon partiklar för att bli sjuk. Jag har ingen aning om det är sant.

 16. mattias

  #1,8
  Den här länken har publicerats i tidigare inlägg – statistik över dödstal fördelade över åldersgrupper och länder. https://www.euromomo.eu/
  Det är riktigt att man ännu inte ser någon överdödlighet. I Spanien och Italien börjar man se dödstalen stiga och närma sig säsonger med hög dödlighet i säsongsinfluensa. Det tragiska är att det verkar som om många äldre överlevt den normala säsongsinfluensan som varit ovanligt mild – bara för att istället dö i Covid-19. Om säsongsinfluensan varit kraftigare hade vi nog sett färre dödstal i Covid-19.

 17. Robert Norling

  #13 Per l.
  Att antalet avlidna i Sverige är betydligt högre än de redovisade siffrorna är ett faktum.
  Många äldre som avlidit har aldrig testats för corona och räknas då inte med i den officiella statistiken.
  Källa på det SR.

 18. Sören G

  Jag instämmer i att de flesta klimatrealister har blivit det genom att ha tänkt själva och skaffat sig kunskaper. Eller känt/träffat en klimatrealist som fått vederbörande att tänka och sätta sig in i frågan.
  Många har enligt egen utsago först trott på klimatlarmen men sedan blivit skeptiska till överdrifterna.
  Tvärtom mot vad klimathotsalarmisterna tror. De å sin sida följer grupptänket, i alla fall den vanlige medborgaren. De som i tidningar radio och TV propagerar för alarmismen har en egen agenda oftast ekonomisk vinning att hålla klimatlarmen vid liv.

 19. Sören G

  Jag skriver mest med tanke på tillfälliga besökare här på bloggen som inte har följt vad som diskutera här.

 20. Peter Stilbs

  Tack Sten – jag vet inte om denna länk till en färdig simulator av SIR-modellen har nämnts här tidigare – lek gärna med de olika ”sliders” som finns på sidan http://gabgoh.github.io/COVID/index.html

  Här finns också en mycket läsvärd artikel, med lite annorlunda pedagogik (liknar modeleringl för kollisioner mellan gasmolekyler) https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/

 21. Arne Nilsson

  # 8 Lars Cornell https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/doda-i-sverige/

 22. Arne Nilsson

  # 17 Robert Norling Men om siffrorna över antalet döda totalt i Sverige nu är lägre än genomsnittet för 2015 – 2019 så har väl ingen överdödlighet, tvärtom? SCB har ju statistik över detta. Kolla länken i mitt förra inlägg. Varje år, varje dag till och med. Det år flest dog i Sverige under 2000-talet var 2002. Då dog 95 009 personer. Det år då färst personer dog var förra året, 2019. Då dog 88 766 personer. Snittet per år ligger runt 92 000 som dör. Mest äldre såklart. Kollar vi på dagssnitt så ligger det runt 272 för perioden januari – mars 2015 – 2019. I år ligger snittet på 258 fram till sista mars. Så har vi en överdödlighet i år? Nej, tvärtom. Färre dör i år än snittåret. Ska vi vara bekymrade över Covid-19? Tja det är upp till var och en att bedöma.

 23. Göran S

  Hur vi använder våra resurser på bästa sätt kan man fundera över i Corona-tider?
  LSS förbrukar 29 miljarder per år (24+5) av statsbudgeten, dvs nästan 3% till
  19.500 personer. 1.5 miljoner per person, här kan väl tala om ”övervård”?
  Vad säger de som inte får någon vård alls eller begränsad?

 24. Ivar Andersson

  #11 elias
  Coronabrottet skapar både oro och många frågor. Professor Tom Britton från Stockholms universitet hjälper oss att reda ut några av frågorna. Tom har sedan 20 år tillbaka forskat på matematisk modellering för smittspridning.
  https://www.vetenskapenshus.se/202003/matematiken-bakom-coronautbrottet

 25. MatsL

  #14
  Jag vet att den här tråden ska handla om Corona både som virus och som sjukdom, men jag tänkte ändå försöka lämna ett ett svar rörande din kommentar:
  Detta att Sverige värms upp dubbelt så fort som övriga världen är ingen nyhet – utan det publicerades redan för mer än ett år sedan (1:a april 2019, faktiskt). Jag minns att jag läste detta och tänkte ”Oj då!” och sedan upptäckte jag att det var många platser på jorden som värmdes dubbelt så fort som ’övriga världen’ (se t.ex. länkarna här nedanför). Så, jag började ana att det var någon del av globen som måste kylas ner jättemycket för att upprätthålla den termiska balansen, för alla platser på jorden kan inte värmas dubbelt så snabbt som resten av globen. Jag har letat och letat men jag har inte hittat någon rapport som visar att någon del av den övriga världen kyls ner. Så jag börjar tro att det är någon sorts forskningsfusk inblandat i den här studien (eller i någon av de andra studierna).

  https://www.thelocal.se/20190401/swedens-temperature-rising-more-than-twice-as-fast-as-the-global-average
  https://www.channelnewsasia.com/news/cnainsider/singapore-hot-weather-urban-heat-effect-temperature-humidity-11115384
  https://news.sky.com/story/canada-temperature-rising-twice-as-fast-than-rest-of-world-report-11682645
  https://tass.com/society/1079636
  https://www.dw.com/en/north-sea-warming-twice-as-fast-as-worlds-oceans/a-40427339
  https://qz.com/africa/1420245/life-in-southern-africa-is-going-to-become-untenable-as-temperatures-keep-rising/
  https://wattsupwiththat.com/2010/07/24/faster-than-everyplace-else/

 26. Håkan Bergman

  Arne N. #22
  ”Ska vi vara bekymrade över Covid-19?”
  Jo det ska vi nog vara, men bara pga omsorg för de vårdanställda som måste hantera så många döda på så kort tid. Sen skulle den politiska frågan säkert må bra om vi hade sluppit ett debattklimat där en liten sekt regelbundet använder invektiv som rasist, fascist, förnekare, och tillåts göra det och belönas med regeringstaburetter t.o.m.

 27. Niklas Strömberg

  Jag misstänker starkt att det förändrade beteendemönstret som uppstått pga Covid 19 gjort att den naturliga dödligheten gått ned ganska rejält. Än så länge kompenserar nog det för dödligheten i Covid 19. Men nu när dödligheten närmar sig 100 personer per dag sticker nog den totala siffran iväg under några veckors tid.

 28. Ulf

  Ingen vuxen påläst människa är väl mer rädd för Corona än för post Corona? Nu såg jag t o m en rubrik av Göran Greider vars mamma avlidit. Där står det Trump har rätt vi måste tänka på barnbarnen. Artikeln var tyvärr låst.
  Tror vi får nya mönster här vad gäller politisk åsikt mm. Tycker också Tegnell gör en mycket bra insats i att vara experten som inte har alla svaren. Tänk vilken skillnad jämfört med t ex Rockström. Kan tycka det är en befrielse i att Tegnell uppfostrar journalisternas vilja att alltid få ett exakt svar så man slipper tänka själv. Tänk att han säger använd ditt sunda förnuft.

  Det verkar helt utan källa vara kvinnor mer än män som inte ser ett slut på detta. När jag får kommentaren att detta kommer pågå i flera månader så säger jag alltid att det får det inte då kan vi lika bra lägga ner alltihop. För mig verkar det som de som är mer rädda för corona än postcorona helt enkelt inte kan räkna och helt saknar ekonomisk bildning. Medicinen får inte vara värre än sjukdomen. Nu måste faktiskt alla länder plocka fram en tydlig plan för att hantera detta även om man inte vet allt om detta virus. Snart rasar ekonomiska siffror in och då kommer vissa politiker då panik av det istället. Då gäller det att ha en tydlig plan för att snabbast effektivast möjligt återöppna samhället.

 29. Håkan Bergman

  Robert N. #14
  Jokkmokk mäts på flygplatsen, enligt SMHIs kordinater ute i skogen en bit ifrån.

  https://www.google.se/maps/place/66%C2%B029'56.4%22N+20%C2%B007'51.6%22E/@66.4994748,20.1282225,588m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d66.499!4d20.131

  I själva verket ligger den nog betydligt närmare banan, högst troligt på den position man får om man söker på följande í eniros karttjänst 66.496256, 20.145096.

  https://kartor.eniro.se/?c=66.496237,20.144784&z=18&l=aerial&q=%2266.496256,%2020.145096%22

 30. Lars-Eric Bjerke

  #15 Sten Kaijser,
  ”Ett bekymmer när det gäller luftvägsinfektioner är att även om vi får smittan genommaten så sammanfaller matstrupe och luftstrupe delvis vilket innebär att smittan har en viss möjlighet att infektera celler i luftstrupen innan de når magen.”
  Anders Tegnell sa på dagens presskonferens att det var obetydlig risk att att äta mat med coronavirus. De oskadliggörs i magen.

  ”Jag tror alltså att den omtalade flockimmuniteten handlar om att de flesta ska ha fått små doser virus.”

  Har du något belägg för denna tro?

 31. Lars Cornell

  #21 Arne Nilsson. Du ser saker som inte finns i min dator. Kan du vara mer precis var du hittar texten, ”I år ligger snittet på 258 fram till sista mars.”
  https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/doda-i-sverige/
  På scb – /manadsstatistik–riket/preliminar-befolkningsstatistik-per-manad-2020/
  finns uppgiften 8 321 för januari och 7 511 för februari 2020. Men det är mars och april som är intressanta, var hittar du det?

 32. Jan Hagberg

  Henrik Höjer skriver om dödligheten i mars och jämför 2020 med 2015 – 2019. Se kvartal.se.

 33. Arne Nilsson

  #29 Lars Cornell Om du scrollar ner på den sidan jag länkat till så hittar du en rubrik: Preliminär statistik över döda 2015 – 2020 (excel). Där hittar siffrorna per dag samt en graf som visar hittills jfr med snitt 2015 – 2020. April är inte tillförlitligt ännu. Eftersläpning. Men januari – mars kan du nog lita på.

 34. Håkan Bergman

  Mycket som ändras nu.
  https://www.dn.se/nyheter/regeringen-andrar-pa-kraven-for-skyddsutrustning/
  EU själva om CE-märkningen.
  https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/
  ”Please note that a CE marking does not indicate that a product have been approved as safe by the EU or by another authority. It does not indicate the origin of a product either.”
  Handlar nog mest om att Bryssel ska få in lite kulor på märkningen, men tror nån på fullt allvar att t.ex. solglasögon som säljs i torghandeln med en liten CE-lapp på skulle vara testade för UV-skydd?

 35. Isidor

  #14 Robert N.

  Det kallas bekräftelseforskning. Du kan hitta artiklar om i stort sett alla områden på jorden där den gemensamma slutsatsen är att: ”Uppvärmningen i område X går dubbelt så fort som globalt”. Tony Heller har gjort en video som visar en massa sådana artiklar. Sammantagna blir de inget annat än trams.

 36. Eilif Hensvold

  Hej Sten #9, nej, de totalförstör inte sin ekonomi. Och hur vi än hanterar Coronan sitter vi rika länder i samma båt. Den inhemska ekonomin beror av hur träffsäkra stödåtgärderna är. Jag tycker själv att skattebetalarna kunde köpa tjänsterna under en tid med pengar som i stor utsträckning kommer tillbaka. Sen, den kommer igen, visst, men svårt nog som det är att hålla nere första vågen så får nog de flesta länder ta vad som bjuds av det som kommer sen.

 37. Isidor

  #14 Robert N. Här hittar du mängder av nyhetsartiklar som.påstår detsamma jorden runt 🙂

  https://realclimatescience.com/2019/12/warming-twice-as-fast/

 38. StigR

  Läste för några år sedan en studie från Lund.
  Man kunde bli upptill 50 % snabbare kvitt en förkylning eller halsont genom att gurgla i uppvärmd saltvatten
  Nedan bild Amerikanska soldater gurglar sig i saltvatten under spanska sjukan.

  https://images.interactives.dk/spanska_sjukan_soldater_saltvatten_forsta_varldskriget-RRrGfy1KfGTRFU6VILgjQQ.jpg?auto=compress&ch=Width%2CDPR&dpr=1.88&ixjsv=2.2.4&q=53&w=670

 39. Gunnar Strandell

  Eilif Hensvold #6
  Bra påpekande!
  I Sverige blir man inte död i statistiken förrän man blivit dödförklarad och det kan ta alltifrån timmar till månader från att man givit upp andan.
  Min brorson, på SCB fick jobbet att sammanställa antalet offer för tsunamin i Thailand.
  Det blev svårt för att dödförklaringar gjordes upp till ett år efter händelsen i arbetet med att identifiera offren. I brist på identifiering eller annan god dokumentation dröjer det minst fem år innan en försvunnen svensk kan dödförklaras
  Samtidigt dödförklarades naturligtvis svenskar i Thailand av andra orsaker under den här tiden.
  Det enda han VET är att siffran han presenterade inte är helt sann!

  Sensmoralen är att ta det försiktigt med att dra slutsatser från dödsfallsstatistiken.

  Länk:
  https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/331765.html

 40. Hej Lars-Eric Bjerke,

  först och främst tror jag precis som Anders Tegnell att det är i stort sett ofarligt att äta Corona-smittad mat,
  men jag nämner den lilla risken för att någonting fastnar i den översta delen av luftstrupen.

  Att jag tror att detta är vad flock-immunitet beror på är främst att jag föreställer mig att när immunsystemet konfronteras med ett ”patogent virus” så reagerar det så snart en enda cell blivit infekterad. Jag tror också att reaktionen blir starkare ju fler celler som infekterats.

  Om de två premisserna gäller borde det finnas ett antal personer med detjag kallar halvdant immunförsvar.

  Min vana när jag får ideer som jag tycker känns logiska är att presentera mina ideer och invänta reaktioner, eller ny information som antingen bekräftar eller motsäger min tanke. Det här är en sådan idé.

 41. Håkan Bergman

  Gunnar S. #39
  Det där är ju också en av förklaringarna till varför dödligheten sjunker under läkarstrejker. Brukade, brukar?, användas som exempel på misstag i introduktion till statistik.

 42. Hej igen Eilif,

  jag är tydligen räddare än du för de ekonomiska konsekvenserna. Väldigt mycket kommer att handla om hur man håller liv i smäföretagen. Ju mer absolut instängningen är och ju längre den varar ju svårare blir det.

  Som jag skrev så tror jag att det gäller att få många ”lättsmittade”, och då tror jag att en alltför stark instängnng motverkar detta.

  MEN — jag skriver inte att det är så, jag skriver att jag TROR att det är så. OM jag har rätt är risken enligt min uppfattning också stor att den andra vågen kan bli lika häftig som den första i de länder som valt en hård instängning.

 43. Gunnar Strandell

  Sten Kaijser #42
  De ekonomiska konsekvenserna.
  Jag hör just på radio att ishockeyspelare frivilligt sänker sina löner för att deras arbetsgivare tappat inkomster. Industrianställda permitteras och får 80% av lönen. Andra blir utan jobb och får A-kassa till 70% av lönen.

  Men trots att staten sitter i samma båt med ökade utgifter och lägre inkomster, har jag inte hört att en enda av statens anställda avstått ens ett öre av sin inkomst. Och där finns det riksdagsledamöter, ministrar och generaldirektörer som tjänar mer än 65.000 kr i månaden.

  Här borde vår statliga public service gå i spetsen och visa solidaritet. I synnerhet sportjournalister, som lever av att kommentera den sport som nu inte finns!

 44. Ulf

  Djupt bekymrad efter regeringens presskonferens. Vad kokar de nu ihop? Detta vr sler de borde sagt för en månad sen. Idag borde de prata om hur vi räddar landets ekonomi och hur vi snabbt kommer tillbaka. Istället börjar de snacka maratonlopp. Vad är detta för planer de smider? Eller är det som vanligt bara ren inkompetens. Den här gången får man hoppas på det senare för landets skull.

 45. Ulf

  Svar 43
  Bra ide låt oss börja med ministrarna.

 46. Enligt tillgänglig statistik är dödligheten i Sverige ca 250 pers / dag de senaste åren och de flesta är äldre som avlider av cancer , hjärt o kärlsjukdomar , lungsjukdom( ex kol ) ålderdomssvaghet od . Det är ju främst denna grupp som nu kallas ’ riskgrupp ’ och i influensa/ och eller virustider ökar dödligheten naturligt . Enligt Lars Bern som uttalat dig på SwebbTV kan även medicinering mot kolesterol öka risken för dödlighet , då kolesterol är en mycket viktig del av vårt immunförsvar vid influensa och vi vet att många äldre tar medicin för minskning av kolesterolmängden . Även hjärtmedicin kan vara skadligt vid influensa .
  Nåväl , min undran är nu ; hur många av de fn 50-100 personer som avlider/ dygn i Sverige med Coronavirus hade dött i alla fall på grund av ovan nämnda anledningar ? Eller kanske rättare sagt hur många dagar senare ? Omöjligt naturligtvis att besvara , men man bör ha detta i åtanke när vi ser dessa siffror .
  En annan tanke ; jag följer varje dag statistik på worldometer.info från WHO ( tror jag ) som är mycket informativ om Coronautvecklingen i alla länder . Där finns också ’ Population ’ som online ger hur många som föds o dör just nu och i världen . Idag ( just nu ) är det 192.000 födda och 122.000 döda idag dvs ett överskott på 70.000 pers. Från årets början är det överskott på 21.700.000 . I jämförelse med 1.386.000 smittade och 79.000 döda ( mest gamla o sjuka enl ovan ) är detta kanske inte en världskatastrof ? Inte ännu i alla fall , Jag försöker bara få lite perspektiv , men jag kanske är för optimistisk ?

 47. Fredrik S

  Gunnar Strandell #43

  Ja, det är lite tyst om de styrandes solidaritet från deras sida och i media också.

  Här är lite dock lite morot från utlandet för Stefan L, Isabella L, Per B och de andra världsförbättrarna :

  https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/cabinet-reduces-salaries-of-pm-ministers-mps-by-30-for-a-year/articleshow/75009001.cms

  https://qz.com/1810072/singapore-government-takes-pay-cut-due-to-coronavirus/

 48. Daniel Wiklund

  #38 Stig R. Apropå att gurgla i varmt saltat vatten. Min mamma gurglade ofta i salt vatten. Hon hade spanskan som femåring 1918. Hon fick kroniska skador på stämband och lungor, levde med det i 78 år. Hennes skador fick hon delvis av medicin som man i desperation kokade ihop. Hon höll på kvävas flera ggr. Då blev det ilfart till sjukhuset i Boden, där hon tillbringade mycket tid. Det är en bättre tid nu att drabbas av ett virus än 1918, det finns antivirala mediciner, antibiotika, och bättre utbyggd sjukvård. Och det har inte nyss varit ett världskrig.

 49. Lars Cornell

  #33 Arne. Nu hittade jag det jag sökte fram till och med mars.
  http://www.tjust.com/2020/corona/
  Någon effekt av corona kan man inte se i statistiken, ingen puckel där inte. Det ser ut år 2020 så som
  det gör varje år. Mars 2018 hade större puckel än mars 2020. Asiaten var långt värre.
  Det skall bli intressant att se även de första veckorna in i april.

  Lyckas vi för bra nu går vi miste om flockimmunitet. Då har vi det som en nackdel i andra vågen.
  Samhällskostnaden för ’medicinen’ motsvarar troligen inte nyttan.

  Ju mer tiden går verkar coronahysterin vara en journalistisk produkt av samma art som koldioxidhysterin.

  Återigen kan vi se två sorters människor och beteenden. Vi har de som tar in fakta och använder förstånd. De är vanligen måttfulla och får utstå omdömen som ’förnekare’.

  Så har vi de känslostyrda som lyssnar på tonläget, blir rädda och agerar oöverlagt.
  Vår statsminister och miljöpartister tillhör den gruppen.
  – Klimatet är vår allra största utmaning.
  – Coronakrisen …
  Men det kanske är en statsministers uppgift att överdriva och skrämmas för att påverka.

  #42 Sten. Jag delar din åsikt. Lyckas vi för bra nu har vi det som en nackdel i andra vågen.
  Samhällskostnaden för ’medicinen’ motsvarar inte nyttan.
  – Nu i coronasmittans tider, använd kronans båda sidor. / L.C.

 50. PK

  Tack för intressant artikel. Kompletterade Johans bra. Är börsen en värdemätare på konjunkturen och läget inför postcorona är landets ekonomi i samma läge, eller tom marginellt bättre, än i december 2018.

 51. Robert Norling

  #48 Daniel W.
  ”Det är en bättre tid nu att drabbas av ett virus än 1918, det finns antivirala mediciner, antibiotika, och bättre utbyggd sjukvård. Och det har inte nyss varit ett världskrig.”

  Nja kanske inte om man hamnat i den svenska åldringsvården.
  Lyssnade på radions P4 och lyssnarna fick ställa frågor till Agnes Wold.
  Där framkom det att personer som befann sig inom åldringsvården och drabbades av corona inte togs in till IVA då platserna behövdes till yngre människor.
  De fick helt enkelt ligga kvar i sina sängar och dö.
  Sedan är mörkertalet över corona-avlidna vara grov underskattat för de som dör på hem och hemma corona-testas inte och hamnar därmed inte i statistiken.
  Känns inte så bra tycker jag i alla fall.

 52. Gunnar Strandell

  Ulf #44
  ”Maratonlopp” ger mig skrämselhicka när det nämns i samband med att sätta demokratin på undantag.
  Ministerstyre har varit en styggelse i Sverige, men nu blir det tydligen regel. Och alla håller med!

  Jag hade ingen aning om att det fanns så många fascister, i meningen att stödja ett expertstyre, i det svenska publika samhället. Och med dessa ”experter” vid rodret?
  Samtidigt som de verkliga experterna inom FHM sagt att de vill ge råd och inte styra!

 53. Daniel Wiklund

  # 51 Robert N. Jag borde skrivit att det borde vara en bättre tid nu än 1918. Och att det i vissa fall inte är det. Nu vet man tack vare elektronmikroskopet vad ett virus är. 1918 kan jag tänka mig att det fanns vidskepliga förklaringar till den hemska sjukdomen.

 54. Fredrik S

  Ulf, Gunnar Strandell #44, 52

  Ja, efter en månads kris får vi hoppas på inkompetents.

  Men får vi en sommar som 2018 så kan nog röster höjas för att fortsätta efter tre månader med ”nödlag”.

  Det viktigaste är att klimatsäkra den ekonomiska återhämtningen efter coronakrisen sa Lövin för några dagar sedan.

  Det är ju det där med lillfingret.

 55. Gunnasr Strandell

  Fredrik S #54
  Buls eye!
  ”att klimatsäkra den ekonomiska återhämtningen”
  Det oroar mig!
  I synnerhet när demokratin är satt på undantag.

 56. Håkan Bergman

  #38,48
  Saltvattens helande kraft ska man inte förakta. Jag använder själv saltlösning till att spola näsan med och har blivit av med en envis bihåleinflammation på det viset. Näsans slemhinnor är ju första försvarslinjen för luftburna fiender och det kan inte vara fel att hålla dom i trim i corona-tider. Man använder så kallat fysiologiskt saltvatten, dvs det har samma salthalt som kroppen, 0,9%. Man tager en halv liter eau du robinet och tillsätter en tesked salt, jag använder Falksalts medelhavssalt ett grovsalt som inte är dyrare än vanligt bordssalt och som inte innehåller vare sig jod eller klumpförbyggande medel vad jag förstår, men jag vet uppriktigt sagt inte om det spelar nån roll. Nu undrar några vad i hela friden är ”eau du robinet” för nåt? Jo det är franska och betyder kranvatten, men håll med om att det låter bättre.

 57. Håkan Bergman

  Jag kan lägga till att jag fick tillbaka min goda sömn också med nässköljningen.

  https://www.youtube.com/watch?v=YFKT4jvN4OE&t=1s

 58. Robert Norling

  Nu så står de och ljuger i Aktuellt igen.
  Jokkmokk har den högsta temp ökningen i Sverige sedan 1800 talet.
  Orsak minskat snötäcke. Minskad utstrålning.
  Var det inte snörekord där uppe…

 59. Munin

  # 58
  Ja, detta har varit uppe tidigare här på Klimatupplysningen. Se tråden ”Sveriges radios presentation av temperaturdata för Kiruna 2018/09/27”. Mats Zetterberg visar där i ett diagram för Jokkmokk att nuvarande temperaturnivå är 0,6 grader lägre än den som rådde på 1930-talet. Det var alltså varmare i Jokkmokk på 1930-talet än vad det är idag. SVT hoppar förbi den delen av temperaturkurvan! Tala om att ljuga för sina tittare!

  Sedan hör till bilden att dagens temperaturer i Jokkmokk överdrivs för att mätningarna görs på en flygplats med stora asfaltsytor, vilket skapar värmeöeffekter vid mätstationen. I slutet av 1800-talet fanns ingen flygplats och görs det inte korrigeringar för värmeöeffekter överdrivs dagens temperaturer.

 60. Fredrik S

  Gunnar Strandell #55

  Ja, det är absolut oroande.

  Lite anmärkningsvärt är ju att ingen varken i media eller opposition verkar ha reagerat på de orden.

  Skjutjärnsjournalistiken är inte vad den varit. Inte för att de skjuter med lösa skott, de laddar inte ens längre av någon orsak.

  Vad har vi för nytta av sådana och när kommer reportrar permitteras?

 61. mattias

  #58
  Och så deras bedrägliga illröda kartor med isolinjer på 0.1 grader skillnad när man jämför två 30-årsperioder.

 62. Håkan Bergman

  Här är sannolikt SMHIs station i Jokkmokk, lägg märke till mastskuggan.

  https://kartor.eniro.se/?c=66.496256,20.145096&z=18&l=aerial&q=%2266.496256,%2020.145096%22

  Här samma position i Google Maps, lägg märke till att den ligger i det snöfria området runt banan.

  https://www.google.se/maps/place/66%C2%B029'46.8%22N+20%C2%B008'41.4%22E/@66.496321,20.1426523,453m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d66.4963213!4d20.1448407

 63. Fredrik S

  Inte för att jag spelar men kanske är detta något som ingår i nödlagen?

  Angående att spelandet ökar för att folk är uttråkade:

  ”– Ser vi att spelandet fortsätter öka på onlinekasinon kommer vi att vidta åtgärder. Vi utesluter inga alternativ, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) till TT.”

  Nä ,det bästa är väl om alla satsar hela semesterkassan på A-lotterierna istället?

 64. Sören G

  #58 med flera
  Såg han, vad han nu är för någonting, hävda att det kommer att fortsätta att bli flera grader varmare om vi inte får stopp på utsläppen från de fossila bränslena. Om det var varmare än nu under Medeltiden och också under 1930-talet vad har man då för belägg att uppvärmningen beror på koldioxid? Högst sannolikt har andra faktorer som Solen betydligt större betydelse.
  De mäter från 1800-talet, dvs slutet av Lilla Istiden. Anledningen till att det var kallare då var strängare vintrar. Max-temperaturerna är inte högre bara högre min-temperaturer och därmed högre medeltemperatur. Vad är utebliven kyla för hot?

 65. Dan

  En fundering angående den svenska extrastora uppvärmningen.
  Hur är det möjligt att lilla långsmala Sverige som alltid täcks av endera atlantluft mild och fuktig, ryssluft kall och torr eller någon gång europeisk/afrikansk varmluft het och disig har ett eget klimat som blir varmare än omvärldens?
  Om vissa stationer verkligen visar en större ökning än annorstädes är det nog bara väder.
  Eller munväder, kanske varmluft från Bryssel.

 66. Ulf

  Svar 50 PK

  Svenska börsen är inte en värdemätare för svensk ekonomi. Skulle den varit det så hade den inte värderat detta som en vanlig lågkonjunktur som den gjorde i december 2018.

  Svenska börsen består ihuvudsak av stora internationella bolag. Värderingarna utgår ifrån de ekonomiska åtgärder mot coronakrisen som vidtas i handlingskraftiga länder som USA och Tyskland. Skulle den istället värdera svensk ekonomi och de ptgärder vår regering vidtagit så hade det knappast funnits mer kvar än 5-10 procent av börsvärdet.

 67. Ulf

  Svar 60

  Inte så förvånad över medias respons. Kulturministern har trots allt slängt iväg ett par hundra miljoner i tidningstöd och 500 mkr till kulturpersonligheter.

  Oppositionen ja det minst knyst om oenighet verkar inte gå hem hos publiken, dvs det coronachockade svenska folket. Kanske media spelar en roll här också.

 68. Ulf

  Svar 54

  Hoppas på en sommar som 2018. Blir en kul kontrast att se när Tegnell står och jublar på presskonferenserna och Rockström och Lövin skriker nödläge. Ett coronatips är att R&L har rejäl uppförsbacke.

 69. Lasse

  #62 Håkan Bergman.

  Det är väl det vi misstänkt länge. Asfalt är väl baserat på fossila källor. 😉
  Hur såg landningsbanan ut 1860-1899?
  Skrämmande med dessa rapporter som dras fram i ett syfte.
  Kan vi lita på våra myndigheters objektivitet?
  Under denna virusattack så ser vi hur siffror används för att skapa en bild som passar. Tron på modeller är också stor. Modeller som är beroende av bristfälligt inrapporterade data.

  Användningen av plast och bristen på återvinning är också stor idag. Hoppas de har tid att reflektera över plastens nedbrytbarhet-för det eldas väl inte?

 70. Anders

  Apropå SMHI:s ”analys” av Jokkmokk tror jag mkt klarnar om man laddar ned rådata och där finner nya och gamla koordinater för väderstationen (numera ”klimatstationen”). Jag har försökt från smartphone och padda men något strular. Kanske någon här har lyckats och kan klippa in den inledande infon i csv-filen som anger koordinater och datumintervall. Här är en startlänk:
  https://www.smhi.se/data/sa-anvander-du-tjansterna-for-oppna-data-1.145103

  Genom att använda eniros historiska data från Håkan Bergmans länk vet jag att jokkmokk inte hade någon flygplats på samma plats 1955.

  När ska SMHI sluta gå i Al Gores och IPCC:s koppel?

 71. Daniel Wiklund

  Norrbottenskuriren ägnar en helsida åt åt boken ”Det är vi som är klimatet-hur man räddar världen”. (Jonathan Safran Foer). Jan-Olov Nyström recenserar boken, med rubriken ”Jordens framtid hänger på människans förnuft”. Bovarna är som vanligt dom som kör suvar, äter kött och via fossila bränslen släpper ut växthusgaser. Nyström skriver ”Den enorma samhällsmobiliseringen (att vi sa fällt agerar med klokskap och beslutsamhet) mot corona smittan visar mänsklighetens frihet att välja: förnuftet finns alltid som ett alternativ. Det borde gälla även klimatet”. Det kliar i fingrarna hos dom som med drastiska åtgärder vill rädda jorden från att brinna upp.

 72. Anders

  Tillägg: där Jokkmokk har flygplats nu fanns 1955-1967 endast skog och myr. Det sätter SMHI:s ”analys” i sämre dager.

 73. PK

  #66 Ulf
  Att USA skulle vara ett föredöme i agerandet av coronahanteringen är det nog inte många utanför landet som tycker. Trump verkar blanda in sitt ego igen. Kan sluta riktigt illa om inte delstaterna agerar på egen hand.

 74. elias

  #11
  Finns det verkligen ingen som kan besvara frågan om när flockimmunitet inträffar från #11. Dagens nyhet är ju Trumps uttalande att vi i Sverige satsar på flockimmunitet. Detta bekräftas också av Tegnell idag som säger ungefär: ”Erfarenheten av infektionssjukdomar är att de kan stoppas helt först då flockimmunitet inträffar”

 75. Lasse

  #73
  I USA finns det också kritiker .
  Pest eller kolera är ett val mellan olika hänsynstagande. De som alarmerar med stöd av modeller får finna sig i att bli ifrågasatta i takt med att deras prognoser blir verkliga siffror.
  Här ett avsnitt av Fox news: https://www.youtube.com/watch?v=VdK77bhAwO0

 76. elias

  #74
  Exakt citat av Tegnell:
  ”– Vi som jobbar med infektionssjukdomar vet ju att den här typen av sjukdom fortsätter att spridas tills man uppnår en immunitet i befolkningen. Något annat sätt att få stopp på den finns inte.”

 77. Per I

  #14 Robert Norling
  Det där att klimatet blivit varmare sen 1850 är ju inget nytt. Så tar man en serie från 1800 talet och jämför med senare 1900 talet fram till nu är det väntat att det blir skillnad. Om Sverige blivit varmare än globalt så visst, det kan hända beroende på ändrade vind och vattenströmmar. Och som sagt var finns de kallare områdena? Den här vintern har det konstant blåst från väst. Sedan 1987 har vi i Sverige, enligt min subjektiva erfarenhet, haft varmare vintrar men det är i varje fall för liten tid för att dra slutsatser av när man ser att klimatet går i hundraårscykler historiskt sett. Tycker det är högst ovetenskapligt av SVT. Varför tog de inte en period fram till 1940 det hade säkert blivit ett annat resultat.

 78. Per I

  #76 elias
  Han har säkert rätt. Men har funderat vad som skiljer mot Ebola. Det lyckas man få stopp på. Fast sen blossar det upp igen. Och ett sånt här virus har större spridningsområde. Kan t.ex. Kina och Norge få stopp på det genom att isolera sig eller kommer det tillbaka? Om de lyckats har de gjort nånting rätt men det vore mot förnuftet att de skulle lyckas med sin strategi. Så det ska bli intressant att se fortsättningen.

 79. Robert Norling

  Om man som SMHI gillar stigande temperaturer så är det perfekt att som i Umeå lägga mätstationen vid flygplatsen.
  Umeå tillhör en av de platser som har högst stigande temperatur i Sverige enligt SMHI och är på väg att brinna upp om man får tro MP:s hysteriker.
  Men att de tar hjälp av enorma ytor av asfalt och byggnader är väl ändå doping.
  Ett fall för VADA att titta på.
  Roar mig ibland med att besöka Trafikverkets rikstäckande mätstationer utefter vårt vägnät och där kan man förutom att snabbt för en bra väderbild av landet även se temperaturen i luften och i vägbanan.
  Sommartid med sol så blir vägen minst 10 grader varmare än luften men även andra årstider så visar oftast vägbanan en högre temperatur.

  Umeå flygplats.
  https://www.google.se/maps/search/Latitud:+63.7947,+longitud:+20.2918/@63.7928069,20.2939719,336m/data=!3m1!1e3?hl=sv

  Trafikverkets karta.
  https://www.trafikverket.se/trafikinformation/vag/?TrafficType=personalTraffic&map=4.939506120308253%2F577940.94%2F6749699.94%2F&Layers=RoadWeather%2b

 80. Eve Suurvee

  Detta är ingen kommentar. Undrar jag jag kan få Klimatupplysningen mig tillsänd?

 81. Per I

  SVT är oroliga att klimatfrågan ska komma i skymundan och försöker hitta kopplingar till virus. Och att sticka emellan med klimatinslag. Erika Bjerstöm gör sitt bästa för att bidra. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/analys-for-tidigt-att-saga-om-coronaviruset-kan-kopplas-till-klimatforandringar

 82. Håkan Bergman

  Robert N. #79
  Sen är det så att flyget inte driver dom här mätstationerna för att bedriva klimatforskning. Flyget är beroende av väderdata som t.ex. vindstyrka, vindriktning, visibilitet, luftfuktighet, nederbörd och lufttemperatur, mer precist lufttemperaturen strax över banan som avgör lyftkraften vid start och landning. Man är inte intresserade av temperaturen i skogen några hundra meter bort.

 83. jax

  #78 Per I

  Ebola tar död på de smittade så snabbt att de inte hinner smitta så många andra. Därför är det lättare att begränsa spridningen.

 84. Ingemar Nordin

  Eve S #80

  ???

 85. Adepten

  Hur kommer världen att se ut efter COVID-19 vilka möjliga framtider ska vi jobba för.
  Var ska vi vara om sex månader, ett år, tio år från och med nu?
  Coronavirus är, liksom klimatförändringar, ett problem som påverkar vår ekonomi. Även om båda är ”miljömässiga” eller ”naturliga” problem, så spiller de över på de sociala och ekonomiska strukturerna.
  Hur hanterar vi den moderna ekonomin såsom globala leveranskedjor, löner, produktivitet och finansmarknader när vi får låga nivåer av mental och fysisk hälsa bland befolkningen?
  Det finns ett antal möjliga framtider, allt beroende på hur regeringar och samhälle svarar på orsakerna till coronavirusutbrott och klimatförändringar och dess ekonomiska efterdyningar. Förhoppningsvis kommer vi att använda denna kris för att återuppbygga, producera något bättre och mer humant. Men vi kanske glider in i något värre.
  Tänk er en lång rad av matematiska beräkningar. Det kan finnas massor av individuella problem med separata svar, där varje svar därefter matas in i en annan beräkning som en summa eller variabel. Gör ett misstag i en punkt i kedjan och hela dataströmmen blir korrupt. Hur ser vi på vår värld, som bygger på väldigt många förutfattade meningar och föreställningar. Frågorna är många och svaren blir ännu fler. Detta medför att det inte bara är våra folkvalda som raglar vidare i sina föreställningar, utan vi gör det i högsta grad själva också.
  Vi oroar oss nu med all rätt för att inte sjukvården räcker till och skyddsutrustning saknas. Det dör färre av Corona i Tysklands sjukvård än i Sverige. Vad beror detta på? På 1970 talet hade vi en egen världsledande industri för medicinteknik och läkemedel samt en sjukvård i toppklass. Joo, det är brist på pengar, kompetens och felprioriteringar. Vi har fått en ekonomi där pengar rör sig från den realvärdeproducerande delen av ekonomin in till den finansiella delen av ekonomin som prioriterar snabba cash på aktie och finansmarknaden. Vi har dessutom blivit en slags känslorädda lyckoknarkare, omedvetna om att vår historia alltid upprepar sig om vi inte ta lärdom och vårdar den. Ja det finns mycket att diskutera på den här sidan för alla är engagerade och det uppskattar jag. Jag har lärt mig mycket sen jag började följa den här bloggen.

 86. Ingemar Nordin

  Adepten #85,

  ”Coronavirus är, liksom klimatförändringar, ett problem som påverkar vår ekonomi.”

  Ja, fast åt motsatta håll. Coronaviruset påverkar människors hälsa negativt. Klimatförändringar är något positivt så länge de innebär ökad värme. Det som påverkar oss negativt när det gäller klimatförändringar är de kostsamma åtgärder som staten vidtar med höjda energipriser, bränsleskatt etc.

 87. elias

  #78
  Tyvärr är det på följande sätt med dagens Corona virus enl min egen logik:
  Viruset har muterat i ca 10000 år o lärt sig genom evolution hur man bäst smittar o överlever; det gör viruset genom att delar av virusmängden inte ger upphov till sjukdomssymtom men samtidigt kan den infekterade ändå smitta. Detta är den farligaste funktionen hos detta virus. Det är detta som är det farliga idag o som man måste beakta i sitt dagliga uppträdande. Dvs håll avstånd eller gå aldrig ut förrän flockimmuniteten har inträffat i landet; för då först kommer viruset inte längre att fungera.

  Oavsett alla myndigheternas åtgärder måste de flesta av landets invånare räkna med att förr eller senare bli smittad intill dess att denna flockimmunitet inträffat. Hoppas att ett vaccin finns innan flockimmuniteten inträffar, viket är enda möjligheten att minska spridningen.

  Norge mfl, som idag är stolta över sina låga siffror kommer att erfara samma problem, nämligen att smittan inte avtar förrän flockimmunitet inträffar. Då kommer man att kunna konstatera att alla länders påverkan av viruset i stort sett blivit lika räknat på befolkningsantalet.

  En fråga som borde ställas till Tegnell är: när inträffar flockimmunitet i Sverige? Förmodligen vet inte han heller svaret på denna fråga; vid 10 000, 100 000, 1000 000, 5000 000 smittade i landet?
  Själv tror jag på svaret att det är hälften av befolkningen.

 88. Karl Eider

  #78 Per

  En sjukdoms smittsamhet brukar mätas med värdet R0. Den representerar antalet personer som en sjuk person kommer smitta i genomsnitt när det inte finns någon immunitet ännu. Med detta värde kan man beräkna hur många procent av befolkningen som kommer smittas innan spridningen klingar av, flockimmunitet , med hjälp av denna formel: 1 – 1/R0. Covid-19 beräknas ha R0 = 2.5. Dvs vid 60% klingar det av. (Mässlingen har R0 = 14, otroligt smittsam). R0 påverkas av olika saker, som luftfuktighet, sociala beteenden osv. Genom att vi stänger in oss, tvättar oss och håller avstånd, såminskar vi R0. Vi uppnår då flockimmunitet tidigare. Iaf enligt teorin.

  Det finns många studier nu som pekar på att en stor majoritet inte får några symptom alls, eller ring symptom utav Corona. Då kanske R0 är större än man trott.

 89. Ingemar Nordin

  ERnligt dagens rapporter från bl.a. Linköpings universitetssjukhus så har bortåt 50% av personalen redan smittan, men i så mild form att de inte märker det själva. Det innebär förstås en mycket stor risk för sköra patienter inom sjukhuset och för äldre inom äldrevården.

  Men om detta kan generaliseras så innebär det att bortåt 50 % av befolkningen redan har Corona. Snart flockimmunitet?

 90. Håkan Bergman

  Ingemar N. #89
  Många bud om det här med att testa, men inte många bud om vad man ska göra med informationen man får ut av det. Man kan sampla och få en god bild av läget, men hur ska man kunna testa alla och vad ska man med den informationen till, sannolikt så är den iformationen irrelevant när man väl sammanställt den. Självklart så är testning relevant när det gäller att skydda riskgrupperna, men det verkar man sorgligt nog ha missat, svårt det här. Adepten nämnde historien, vi verkar aldrig lära och minnas, inte ens britterna med sin stolta historia. Man går ner för räkning när premiärministern läggs in för vård, Chruchill överlevde ett par lunginflammationer och ett antal hjärtattacker under kriget och allt fungerade ändå. Jo man hade en nationell samlingsregering där Atlee var deputy prime minister, men inte tog man nån paus i kriget.

  En lunginflammation, men rubriken till trots Winston var inte sir Winston 1943.

  https://www.rcpe.ac.uk/sites/default/files/jrcpe_47_3_vale.pdf

 91. elias

  #88, #87
  I kväll nämndes i Rapport just siffran 60% av befolkningen innan smittan klingar av o viruset inte längre överlever.

 92. Istvan

  Rädslan för Corona viruset beror på att det är nytt. Vi har varken bromsmediciner eller vaccin mot det. Men det kommer nog ganska snabbt. Därför verkar det rationellt att försöka dra ut på eländet.
  Qui habet tempus, habet vitam

 93. Gunnar Strandell

  Adepten #85
  Vad sägs om en framtid med självkörande fordon och fabriker?
  Då behövs ingen arbetskraft och ekonomin fortsätter att blomstra även om människorna försvinner.
  Vi är långt därifrån än, men visst finns det folk som jobbar på det. 😉

 94. Per I

  #83 jax
  Så är det förstås. Men inkubationstiden påverkar väl hur många som hinner smittas innan. 2-21 dagar för Ebola enligt Wikipedia. Virus med hög dödlighet är kanske ovanliga för de inte kan reproducera sig lika bra som mindre allvarliga virus.

 95. Per I

  #88 Karl Eider
  Intressant varför informeras vi inte om sånt. Då kan Norge ha uppnått flockimmunitet redan. Men bara inom landet väl. De som inte blivit smittade kan fortfarande bli smittade om de reser om andra länder inte uppnått flockimmunitet. De pratade om ett test som är på väg så man vet om man har haft det. Men de som inte haft det får stanna inom landet tills det finns vaccin eller resten av världen fått flockimmunitet.

 96. Fredrik S

  Adepten #85

  På 70-talet hade vi även bara statlig television med två kanaler varav den ena ständigt hade tillfälligt avbrott, Statens Biografbyrå, konserver och stadskärnor som bestod av Konsum, Bolaget, FK och ett stadshotell.

  Och Gunnar Sträng.

 97. Lars Cornell

  Det är något som inte stämmer. Varför fick Wuhan corona men inte resten av Kina. Det går inte att förklara med klassiska modeller. Inte heller går det att förklara varför vissa områden drabbats mycket hårt medan andra knappast alls. Tidigare har man förklarat det med tidsfördröjning, men den förklaringen håller inte längre, åtminstone inte fullt ut.

  Av den information som når mig börjar jag se ett annat mönster. Att corona är andra eller tredje vågen av något som svept över världen tidigare. Det kan vara många år tidigare. De som nu drabbas är de som undgick den första och kanske andra vågen av det corona som vi då inte visste fanns. Kanske var det inte corona utan ett annat likartat virus som gav immunitet även mot corona.

  Stora områden har sedan tidigare viss immunitet, kanske inte i nivå med flock, och drabbas därför inte lika hårt. Vad tror du om den modellen?

 98. Håkan Bergman

  Lars C. #97
  Och Wuhan ligger utefter Yangtse, Kinas pulsåder från Shanghai till Chongkin, det ligger en hund begraven där. Apropå hundar, en kompis berättade att en dam i bekantskapskretsen hade oroat sig för om hennes hund kunde bära på coronasmitta, kompisens svar – Använd en stektermometer vettja. Tror inte dom pratar med varandra på ett tag.

 99. Håkan Bergman

  Mera om tester, alla tester måste inte vara 100% säkra, man kan sampla med ett test med säg 80% säkerhet så länge man inte delger testpersonen resultatet och invaggar denne i en falsk säkerhet eller inskränker dennes fria rörlighet i samhället, där kan man vinna mycket och ändå få en god bild av läget. Hör eller läser inget om det, bara att tester måste vara nära nog 100% säkra, ingen verkar förstå att det beror på vad testet syftar till.

 100. Munin

  # Robert Norling och # 82 Håkan Bergman
  Jokkmokk har pekats ut som epicentrum för uppvärmning i Norrland. Det gör att det är angeläget att fullt ut få en bild av var och hur SMHI har mätt temperaturen över tid i det fallet. Det ser ut som att det handlar om inte mindre än åtta olika platser för mätningarna 1860-2020! Höjden över havet varierar mellan 240 till 275 meter över havet för dessa platser.

  Tidsperioderna för varje plats i Jokkmokk är:
  1871-1936
  1937-1966
  1966-1975
  1975-1978
  1979-2000
  2000-2009
  2010-2018
  Jokkmokks flygplats:
  2000-2020

  Omgivningarna (=temperaturpåverkan) vid varje mätplats kan knappast ha varit identiska över tid. Det blir särskilt uppenbart sedan de växlat över till att mäta vid en flygplats.

  Det finns inga uppgifter i SMHIs mätserier om att de gör några korrigeringar för att få jämförbarhet i de olika mätplatsernas temperaturserier. Verkar helt osannolikt att det inte skulle vara nödvändigt och särskilt gäller det att mätningar vid en flygplats asfaltsytor skulle gå att rakt av jämföra med t.ex. 1800-talets mätplats!?

  Driver värmeöeffekter upp temperaturer som redovisas för Jokkmokk under senare år och särskilt sedan mätningarna görs vid flygplatsen?

 101. Robert Norling

  #100 Munin
  Självklart så påverkar en flygplats temperaturen, men även liknande platser som SMHI valt för sina väderstationer.
  Lund är en annan sådan.
  Men de passar bra in i SMHI:s agenda.
  Ändamålen helgar medlen….

 102. I ett svarpå en kommentar av Lars-Eric Bjerke tog jag upp dosens betydelse. Anledningen var att jag hört påståendet att man måste få i sig en miljon viruspartiklar för att bli sjuk. För mig spelar det ingen roll om en miljon är rätt. Det som spelar roll är att dosen har betydelse.

  Jag tror också att en liten dos ger viss immunitet så att nästa ”lilla dos” mer bidrar till att öka immuniteten än något annat. De som är tillräckligt gamla kanske kommer oihåg att förr skulle man alltid få två doser av ett vaccin men några veckors mellanrum. Jag tycker att det stöder min teori — en liten dos ger tillräcklig immunitet för att man ska kunna få en större dos utan att bli sjuk, men efter den har man full immunitet.

 103. Anders

  Har nu analyserat SMHI:s rådata avseende lufttemperatur (dygnsmedelvärde) för Jokkmokk. De 6028 dagar sedan 2000-03-01 till 2018-06-30 där det finns värden från (de tre olika positionerna inom och utanför) Jokkmokk samhälle* och Jokkmokks flygplats**. Kan f ö meddela att det är ganska gott om hål i dataserierna på båda stationerna. Det tog lite tid att kompilera ihop ett korrekt dataset, men det var värt besväret!

  Differensen mellan den nya och den/de gamla är nämligen i genomsnitt hela 0,79C till flygplatsens ”fördel”. I samhället låg (års-)medelvärdet på -0,09C och på flygplatsen så högt som 0,70C.

  Jag har också försökt bilda mig en egen uppfattning om sanningshalten i SMHI:s / Källströms halsstarriga alarm genom att plotta hela temperaturserien för Jokkmokk samhälle från 1871 till 2018. Det som då framträder är ett mycket stabilt temperaturklimat. Det mest utmärkande är den mycket stora amplituden på 65 grader C under året. Man måste nog vara särdeles överbegåvad eller ha väldigt MP-grön kristallkula för att lyckas med att få temperaturutvecklingen i det lokalkontinentala samhället Jokkmokk på löpsedlarna.

  * Geografiskt läge för stn 169880 Jokkmokk [1979-01-01 — 2000-05-10: 66,6296N, 19,6424E, 260 möh; 2000-08-15 — 2009-08-01: 66,6045N, 19,8089E, 254 möh; 2010-01-01 — 2018-07-01: 66,6135N, 19.8316E, 240 möh]
  ** Geografiskt läge för stn 170860 Jokkmokks flygplats [ 2000-03-01 — 2020-04-01: 66,4990N, 20,1310E, 275 möh]

 104. Anders

  Mer SMHI-kritik: Temperaturen var 1,5-2,0C högre på flygplatsen under nov-feb och nästan lika under apr-sep.

 105. Eilif Hensvold

  Här finns rätt övertygande norsk statistik och grafer över effekten av begränsningsåtgärder. De infördes 12 mars och resultatet ses två veckor senare Se t ex graferna ”Innlagt på sykehus” som uppdateras flera gånger per dygn.
  https://www.vg.no/spesial/2020/corona/?utm_source=vgfront&utm_content=row-1#norge-innlagt-paa-sykehus

 106. Robert Norling

  Man hör nästan dagligdags om hur rikt och moraliskt högstående vårt land är.
  Vi ska gå före i många frågor och visa vägen för resten av värden hur det ska vara.
  Det är inte bara politiker, media och olika myndighetsverksamheter som trummar ut detta budskap.
  Även väldigt många privatpersoner som med pekpinnar och direkt mobbing vill tvinga på andra sin högstående moral.
  Det som dock förvånar o gör mig mycket bedrövad är att detta samhälle – den gröna moralens högborg – totalt lämnat en grupp helt utanför, nämligen de äldre vårdbehövande.
  Dock finns det undantag nämligen Yngve Gustafson, överläkare och senior professor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

  Nedan från Aftonbladet:
  ”Nu kommer larm om att dödstalen kan bli så höga bland de äldre att svensk medellivslängd kommer att sjunka kraftigt.
  – Vi kommer att få se bedrövliga siffror de kommande veckorna. Och många kommer att dö i onödan, säger Yngve Gustafson.”

  ”I Stockholm är dödssiffran än värre med med en konstaterad smitta på 121 av 313 äldreboenden – och ett dödstal på 159 personer, enligt siffror som Aftonbladet begärt ut från regionen.”

  ”– Jag blir väldigt, väldigt ledsen. Det är många människor som förlorar många liv. Samtidigt är jag inte ett dugg förvånad. Vi kommer att få se oändligt mycket värre siffror de kommande veckorna, säger Yngve Gustafson, som forskat om äldrevård i flera decennier.
  Han drar paralleller till spanska sjukan som grasserade 1918-1920 och menar att medellivslängden i Sverige kommer att sjunka i takt med att coronaviruset drar fram genom samhället.
  – Vi kommer att kunna se en ordentlig nedgång i medellivslängden i Sverige under 2020, säger han.”
  Professorn är särskilt kritisk till den triagering som utförs av sjukvården, gallring baserat på överlevnadschanser, som får konsekvensen att äldre coronasmittade ofta inte får sjukhusvård. I stället vårdas de på sina äldreboenden eller i hemmet.
  – Man låter dem bo kvar och eftersom många har en demensproblematik så går det inte att hålla någon koll på smittan inom boendena.
  – Många kommer att dö i onödan eftersom de inte får sjukhusvård. Det kan handla om att de behöver några dagar med dropp för att de är uttorkade efter feber och lite extra syrgas. Risken är ju att man säger att bara för att du bor på ett boende så kommer du inte att få adekvat behandling trots att det förmodligen skulle leda till att du överlever, säger Yngve Gustafson.

  Men det är väl så här det blir när många politiker ”ska rädda värden från att brinna upp” och resurserna läggs på helt idiotiska saker.

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/pLel0E/seniorprofessor-corona-kommer-att-sanka-svensk-medellivslangd

 107. jax

  #88 Karl Eider #94,95 Per I

  Smittspridningen under inkubationstiden beror ju också på hur smittsam sjukdomen är under denna.

  Flockimmunitet gäller ju bara för de förhållanden som just då gäller i samhället, som Karl påpekade. Om och när Norge, eller något annat land, släpper på restriktionerna så har de inte flockimmunitet längre förstås, och då kommer fallen att öka igen, förutsatt att man inte stänger ner så länge att viruset dör ut, och att man inte släpper någon utomstående innanför dörren förrän viruset är utrotat. Vilket kommer att ta et bra tag, skulle jag tro.

 108. Per I

  Hörde på lokalnyheterna Gävleborg att anhöriga inte respekterade besöksförbudet på ålderdomshem. De kunde inte hindra att de besökte de äldre.

 109. Per I

  SVT framställer nyheten om temperaturökningen som om den vore ovedersäglig fakta. Men vetenskapen har haft fel förut. De borde förstå hur svårt det är att göra temperaturmätningar över så lång tid och få exakthet. Och sen lägger de hela skillnaden på CO2. Det är också osäkert. Dom lyssnar nog på vetenskapsmän men bara de som de vill. Har aldrig hört andra än alarmister komma fram i TV.

 110. Dessa hemska stockholmare. Fräckheten har inga gränser. Dom ”slösar” pengar på att åka skidor i alperna. Och nu hotar dom att invadera Sälen, Åre och flera skidorter, med coronasmittan i bagaget. Nyss fick man dock veta att invasionen till svenska skidorter kommit av sig. Man kan via mobilerna se hur folk från huvudstaden reser, att just nu verkar stockholmarna stanna hemma. Dock kan man se att några ”smygit” iväg till Öland och Gotland. Vilka lymlar. Det luktar lite stasi här. Jag har själv bidragit till befolkningen i Stockholm, mina tre barn och åtta barnbarn bor där. Det bor många norrbottningar där, kanske därför dom är så bångstyriga:-).

 111. Adepten

  Gunnar strandell #93
  En positiv och utvecklingsbar tanke tycker jag 😉
  Fredrik S #96
  Vi hade en industri som tillverkade allt vi behövde. Vi hade bostäder. Vi hade ingen just in time, ingen New Public Management, ingen CE märkning, ingen nyliberalism och fan och hans moster.
  På alltihopa ligger Kineserna bra till i Afrika genom att först tagit fram viruset och sedan kunna leverera Andningsmasker, Testkitt och Ventilatorer på löpande band.
  På 70-talet var jordens befolkning 3,7 miljarder och Sveriges befolkning 8 miljoner. Det är problemets kärna. Om inte vi löser befolkningsökningen kommer Moder Jord att lösa detta på ett för oss människor obekvämt sätt. Sen kan vi diskutera om temperaturer och koldioxid hur mycket vi vill till ingen nytta.

 112. Munin

  # 103, 104 Anders
  Dina uträkningar blixtbelyser hur starkt kontaminerade med värmeöeffekter nuvarande temperaturuppgifter är för Jokkmokk. Genom att mätningarna görs vid flygplatsen överdrivs genomsnittliga temperaturen uppenbarligen med nästan 1 grad!

  Minst lika stora överdrifter av temperaturutvecklingen står övriga mätstationer, som är placerade vid flygplatser för. I Sverigeserien är det Sveg, Karlstad, Jönköping , Kalmar , Visby , Frösön, Umeå och Malmslätt.

  Flygplatser existerade inte på 1800-talet och genom att mätningarna under senare tid flyttats till flygplatser har uppstått samma slag av överdrifter i deras temperaturserier, som du nu visat för Jokkmokk.

  Lägg därtill alla övriga mätstationer, som byggts in i expanderande tätortsytor, industriområden, vägsystem m.m. och som blivit/är kontaminerade med lika stora eller större värmeöeffekter så visar den s.k. Sverigetemperatur kraftigt överdrivna temperaturer de senaste 30-40 åren. Överslagsmässigt visar idag SMHI i storleksordningen 1 grad för höga temperaturer.

 113. mattias

  #106. Att medellivslängden skulle sjunka 2020 verkar inte sannolikt. Som Tegnell också påpekar, de flesta som dör i Covid-19 är över 80 år. För att medellivslängden ska sjunka krävs att fler unga dör.

 114. Dan

  Regering och myndigheter kan åtminstone glädjas åt att de tycks ha uppnått flockinkompetens.
  Alltid något.

 115. Fredrik S

  Adepten #111

  Nä, det är ju hur man vill ha det.

  Jag var i Sovjet på 80-talet och så vill jag i alla fall inte ha det. Där tillverkade man allt.

 116. Fredrik S

  Dan #114

  Ja och den har de dessutom förberett föredömligt.

 117. Ulf

  Svar 73

  Nej men ska man hålla på med börsen så är det viktigaste att man håller sig till verkligheten. Börsen tar bara hänsyn till verkligheten, inte vad en massa journalistnissar eller politikernissar sitter och tänker. Det är därför placeringar på börsen inte är något annat än en besvikelse för alla som har för höga tankar om sig själv.