Subventioner till fossila bränslen, bara ett perspektiv?

 
fiskmas-1En fiskmås med sitt eget perspektiv över horisonten. Utanför sydöstra Gotland, i nordostvinden tisdagen den 22 april 2014
Vi här på KU hävdar gärna att vi ser klimat och energifrågorna från ett annat perspektiv och att IPCC är institutionaliserad enögdhet. Andra hävdar att vårt perspektiv är likaledes snävt eller till och med ett förnekande av verkligheten. Jag vill själv gärna försöka vara praktiskt filosofisk i många av de frågor som rör klimatpolitiken. Vad är möjligt att göra och vad är omöjligt att uppnå i ett perspektiv av 50 eller 100 år.
Enligt DN´s vetenskapsredaktör Maria Gunther skall Rajendra Pauchauri uttryckt att ” Snabbtåget för begränsning av utsläppen måste avgå från stationen nu och hela världen måste vara med ombord”. Detta skall ha skett på presskonferensen i Berlin när WG3 presenterades. Det snabbtåg som står på perrongen stod där redan 2007, och har enligt många bedömare redan avgått. Dylika uttalanden kan aldrig vara produktiva utan enbart skapa ångest som inte leder någon vart. För närvarande sitter 80% av befolkningen i ett tåg som dras av ett ånglok eldat med kol, gas och olja och som rör sig stadigt mot sitt mål. Det är i alla händelser, oavsett på vilken sida man står lätt att fastna i ett perspektiv som passar ens egen utgångspunkt.
Ett av de perspektiv eller utgångspunkter som jag ser poppa upp då och då är avskaffandet av subventioner till fossila bränslen. Den frågan nämndes även i Gunthers artikel och allt statligt stöd för fossila bränslen måste av ”varmisterna” ses som något förkastligt. När frågan kommer upp, vilket den gör allt som oftast, passerar den mitt medvetande utan att jag reagerar särskilt starkt, eller tänker att är det verkligen sant? Jag anlägger därmed ett vinklat perspektiv.
I DN-artikeln av Gunther från den 15 april stod det att subventionerna till fossila bränslen i andra delar av världen uppgår till hundratals miljarder dollar. Där påpekas också att det finns subventioner även i Sverige. Som subvention kan räknas resebidrag som görs med en bensindriven bil, eller att vissa delar av sjöfarten inte har samma skattepålägg som övriga transportslag. Jag antar att även den lägre skatten på lantbrukets inköp av drivmedel räknas som en subvention. I sammanfattningen av WG3 nämns att ett avskaffande av alla subventioner för fossilt bränsle kan minska förbrukningen men att frågan är komplicerad. Jag googlade lite på ämnet och hamnade på supermiljöbloggen som redovisar att de fossila bränslena subventioneras med 523 miljarder dollar med hänsvisning till IEA´s World Energy Outlook. Det skedde även en ökning med 30% av dessa subventioner under 2011. Som jämförelse sägs att de förnyelsebara energislagen enbart fick en sjättedel av den summan. Jag antar att deras läsare förväntas bli arga och genast kräva att dessa subventioner skall tas bort. Subventionerna till de fossila bränslena ökade dessutom med 30% 2011 vilket kan kännas helt fel i dessa tider då ”snabbtåget står och väntar på perrongen”.
IEA´s hemsida sammanfattas rapporten och där verifieras denna siffra, 523 miljarder dollar, en hisklig summa, liksom siffran 30% ökning 2011. Perspektivet som möter en på Supermiljöbloggen förändras dock när man läser sammanfattningen från IEA. Där står t.ex att ökningen skedde främst i Mellanöstern och i Nordafrika. Med den informationen börjar perspektivet vidgas, jag tänker – helhetsbilden är kanske något annorlunda. Om drivmedel och energi i olje- och gasrika länder subventioneras är det kanske främst för att ge krigssargade länder ett ekonomiskt lyft. Vad skulle ske med Iraks eller Tunisiens ekonomi och politiska utveckling om priserna på el och drivmedel höjs med det dubbla? Vad sker om dessa länder tvingas att acceptera ett högre pris och erbjuds modern solteknik istället, subventionerad från väst. Vill alla skriva under på att ingen får subventionera den fossilberoende elproduktionen i Ukraina, för klimatets skull? Jag vill inte romantisera kring detta, men det kanske kan finnas anledningar till en del av dessa subventioner som vi kan sympatisera med. Det är inte så självklart att jorden skulle räddas om vi i ett streck tog bort alla subventioner till fossila energikällor.
De förnyelsebara energikällorna inklusive biobränslen fick 88 miljarder dollar i subventioner 2011 enligt IEA. Dock berättar rapporten att för att täcka in de redan beslutade subventionerna och kraven så kommer dessa subventioner uppgå till 4 800 miljarder dollar 2035. Bilden av subventioner direkt i fickorna på de stora oljebolagen är kanske inte helt så som verkligheten ser ut.
Det är svårt att uppskatta subventioner som kommer i olika former och bäddas in i allmänna stöd och utvecklingsbidrag. I EU skall siffran för stöd till de olika energi-slagen ligga kring 130 miljarder Euro, och då går 26 miljarder till fossila bränslen, 35 till kärnkraft och 30 miljarder till förnyelsebara kraftkällor. Jag har inte undersökt dessa siffror i grunden men där finns naturligtvis en mer komplicerad bild än vad som kanske först slår den ytliga betraktaren. Den totala volymen av förnyelsebar energiproduktion inom EU är ca 20% och då är vattenkraft och biobränslen inräknade. Sverige är ledande med sina nästan 50% förnyelsebart, tack vare den stora andelen vattenkraft och biobränslen från skog och avfall. Hur ligger det till med subventioner av fossila bränslen i jordbruket inom EU? Av EU´s totala budget 2011 spenderades 30% på jordbruket, dvs ca 50 miljarder Euro, en minskning från 70% år 1985. Ytterligare 11% spenderas på landsbygdsutveckling, där möjligen en del subventioner till fossila bränslen även sker.
I alla händelser så är perspektivet inte så självklart, att ett totalt förbud mot subventioner av fossila bränslen skulle ge direkt minskad förbrukning. Vad som däremot verkar uppenbart är att många fattiga skulle drabbas värst. I förlängningen anser jag dock att subventioner och olika stödfomer bör tas bort för mogna tekniker.
Men bakom de 523 miljarderna av stöd för fossila bränslen finns flera olika perspektiv som det finns anledning att blicka ut över, oavsett på vilken sida om klimatdebatten som man står.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Många förnuftiga människor anser att mer koldioxid är till större nytta än skada. Nu tänker inte alla så och för mig är det OK med skatt på fossila bränslen. Men när de intäkterna går till förstörelse i form av vindkraft och överutnyttjande av bioenergi då måste vi sätta ned foten och säga STOP.
  Som du säger borde en klarare bild av de ekonomiska flödena finnas. Det gäller EU, Världen och i synnerhet Sverige.

 2. Christopher E

  En utmärkt ingångsvinkel, Lars. Nog tror jag också att det som rimligen skulle kunna kallas ”subventioner” av fossil energi i mycket är högst motiverat och försvarbart.
  Övrigt som kallas ”subventioner” av anti-fossilbränslelobbyn är ju egentligen inte det, utan bara att produkterna inte straffbeskattas i den utsträckning som motståndarna önskar.
  Det är ju ingen som tvivlar på att fossilbränsle med få undantag är en lönsam bransch. Och istället för att vara något som subventioneras är de en rejäl kassako genom beskattningar av olika slag i de flesta länder (när jag tankar bilen är ca 60% skatt, känns inte särskilt ”subventionerat”). Hur ser den den gobala kvoten skatteintäkter/subventioner ut för fossilbränslen tro? För ”förnybara” energikällor? Att de så kallade ”förnybara” som vind och solceller till skillnad från fossilbränsle är genuint olönsamma i grunden antyder väl vad svaret blir…
  En litet stickspår… när jag kollade lite snabbt efter skatteprocenten på bensin hamnade jag i en artikel som försökte hävda att bensinskatter inte slår hårdare mot fattiga (att de gör det begriper ju förstås alla normalt funtade personer, bensinkostnaden utgör ju en högre andel av disponibel inkomst för de sämre bemedlade). En professor Sterner i Göteborg hävdade dock att fattiga inte alls drabbas av högre kostnader, för de har ju inte råd med bil och då betalar de ingen bensinskatt!
  Och varför har de inte med bil då, tro… ibland vill man bara slå huvudet i bordsskivan när man inser att tillvaron är ännu mer absurd än de mest vildsinta parodier…
  I själva verket är ju biltullar och andra icke-proggresiva punktskatter på vardagsbehoven är klar återgång till klassamhället. ”Perfekt, nu slipper vi trängas med svenssonbilarna i stan!” som en bättre bemedlad Stockholmare uttryckte saken när tullarna infördes.

 3. Peter F

  Lite OT
  Är detta månne början på slutet för fortsatt utbyggnad av (subventionerad) vindkraft ?
  http://www.affarsliv.com/start/nyheter/eon-skrotar-planer-pa-vindkraft-i-kinda

 4. Sten Kaijser

  Tack Lars!
  för mig är just kritiken mot ”subventioner av fossila bränslen” ett av de mest människofientliga inslagen i klimathotsretoriken. Det är människor i den rika världen som inte vill göra det möjligt för människor i den fattiga ”att få det bättre”.

 5. Lasse

  Subventionerad fossil energi-är alltså samma sak som bistånd till fattiga från deras regimer.
  Dvs staterna väljer att konsumera energin inom landet. Hade elenergin haft en världsmarknad så hade vår industri fått samma subventioner.
  Gaspriserna i Ryssland är ett exempel på dessa sk subventioner där Gazprom tillämpar olika priser på olika länder och konsumenter. I Ukraina ses detta som straff när tariffen går från Ryssvänlig till neutral/EU vänlig.
  I dagens SVD skriver Anders Wijkman om fossilgasen. Han varnar för den inom EU. Detta helt utan att nämna klimatfrågan i en mening! Lite som MP och kärnkraften! Man ser vad man vill-eller visar vad man vill!

 6. Thomas P

  Nu väntar jag spänt på att forumets vanliga marknadsfundamentalister skall hoppa in och förklara hur fel det är med subventioner, hur de snedvrider marknaden så att alla får det sämre. Tror Sten m fl att subventionerna till fossilbränslen kommer från ingenstans? Det är pengar som kunde använts till annat.
  Christopher #2 Det verkar som du glömmer att bilismen också medför en massa kostnader, allt från att bygga vägar till sjukvårdskostnader för att inte tala om avkastning från all den mark som upptas av vägar. Det senare är en jättepost som brukar ignoreras. Modell att kommunen har en landplätt och någon räknar ut att man för bara en miljon kan asfaltera den och bygga en parkeringsplats, men ignorerar det förlorade värdet av att man istället skulle kunna sälja/hyra ut marken för en hel massa pengar.
  ”att de gör det begriper ju förstås alla normalt funtade personer, bensinkostnaden utgör ju en högre andel av disponibel inkomst för de sämre bemedlade”
  Förutom då att dessa ofta inte har bil som du själv konstaterar. Du resonerar helt ifrån ditt landsbygdsperspektiv, men i städer med fungerande kollektivtrafik finns det annat att satsa pengarna på än en dyr bil för folk med begränsade resurser, och tur är det, skulle fler åka bil skulle trafiksystemet kollapsa om vi inte rev halva Stockholm och byggde motorvägar modell LA.

 7. Ann L-H

  Multiordföranden och neomalthusianen A. Wijkman har ventilerat sina åsikter om EUropa och skiffergasens o/möjligheter i dagens Svd:
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/3487748.svd

 8. Ann L-H

  # 5 Lasse. Asch, såg inte att tipset redan fanns här på tråden.

 9. Lars Jonsson

  Christopher E
  Professor Sterner är en av huvudförfattarna till WG 3, och man kan ju alltid hävda att de allra fattigaste inte har bil, men en gammal bil i en by kan ge möjlighet till avsättning av jordbruksprodukter i den närmsta staden. Det blir lite som att säga att ökade priser på mat drabbar inte de allra fattigaste för de odlar sin mat själva eller tigger, eller är beroende av bidrag. jag håller inte med Sterner, men vet för lite kring just detta för att egentligen ha en tydlig åsikt.

 10. Lars Jonsson

  Thomas P
  Christopher E hade en intressant vinkel på hur ser den totala bilden ut, skatt på fossila bränslen kontra subventioner. Kanske något som du eller någon annan kan utröna. Om vi pratar om att pengarna skall tas någonstans ifrån, t.ex om man har en fungerande kraftkälla som beskattas och levereras till marknaden, och sedan lägger ner denna för att ersättas av en annan, te.ex vind som måste subventioneras av skatten på fossila bränslen, eller direkt av elkonsumenterna. Då gäller smma princip, är det det mest optimala sättet att använda pengarna på?
  jag är inte emot reglerade marknader, eller politisk styrning av marknaden, så länge dessa styrningar bidrar till 1) mer rättvisa, 2) sparar eller skyddar miljön. Subventioner till vindkraften göt ingetdera, utan precis tvärtom.

 11. Björn

  Det finns alltid orsaker till subventioner. Utan att gå in på dess tillkomst eller orsak, måste vi ändå inse att någon fördel har motiverat deras tillkomst. Om vi tar bort en subvention utan hänsyn till dess grundmotiv, rubbas en kedja av beroenden som ingår i sfären kring subventionen. De som hetsar och idealiserar om borttagandet av subventioner, är ansvars- och aningslösa individer som inte förstår vad kausalitet och konsekvenser innebär.

 12. Mats G

  En fungerande opåverkad marknad är det bästa för konsumenten men inte för producent och stat.
  Det förklarar väl egentligen det mesta varför det ser ut som det gör.

 13. Mats G

  Subventionerade fossila bränslen är inget jag förordar. men hur ser det ut?
  OPEC är en Kartell. Bensinbolagen är i kartell. Punktskatter. Skatt på skatt(moms). bara för att nämna några pålagor. I det sammanhanget känns subventionerna mer som att jämna ut spelplanen lite.
  I vissa länder försökte man ta bort subventioner. Indien ex. Det blev upplopp.
  Om man nu vill ha ett samhälle där alla åker kollektivt så får man faktiskt bygga sådana samhällen.
  Idag lägger man bara på kollektivtrafik på befintlig infrastruktur. Som all vet fungerar det dåligt.
  Det jag menar är att bygga Megastäder, säg Sthlm, Gbg och Malmö. Tvångsflytta alla dit. bygg tunnelbana. Alla har samma boutrymme. 20 kvadratmeter ex. Sedan snabbtåg mellan megastäderan. Inga stopp behövs för det bor ingen på landet. Så det går om man vill. Men finns viljan? Dessutom kan ju naturen får göra som den vill när människan bor i Mega städer.

 14. Slabadang

  Få inte hjärnsläpp nu!! 🙂 🙂
  Den här ”opartiska” damen tillika styrelsemedlem för vindkraftbolaget O2 har blivit befodrad från styrelsemedlem till ordförande i SVTs styrelse. Genuspedagogoer och klimathotarindustrin befäster sina positioner. Anna -Karin Celsing kallas ”Annki”. Att hon dessutom sitter i styrelserna för ”Trickochråna” (Tricorona) och även finansinspektionen talar sitt tydliga språk.
  http://se.linkedin.com/pub/anna-karin-%22annki%22-celsing/26/707/691
  He he he he he ”opartisk saklig och oberoende” och i allmänhetens tjänst 🙂 Vilken humor!! Det gäller att finsnsinspektionen är uppvärmd när de gröna gamarna skall stjäla våra pensionsfonder.

 15. Slabadang

  Tillägg!
  Jag hoppades på att det var första April som hon utnämndes men det var den 13onde och jag har inte kollat men det måste väl varit en Fredag?

 16. Olav Gjelten

  Jag tror vi motståndare till allt det elende som klimathotsretoriken fört med sig, måste våga oss vara rakare i vår motaramentation och stå för en mer militant linje.
  Till och med här på Klimatuplysningen ser man ofta skribenter som, förenklad uttryckt, tycker det är bra både med strypning av koldioxidtillförseln och därigenom att hejda ”värmeutvecklingen” i världen. Oftast framförs dessa tankar i samband med att skribenterna lovordar kärnkraften som en energikälla som är fri från koldioxidutsläpp.
  Klimatrealister som argumenterar på de exempel jag nyss har nämnt, hjälper bara våra motståndare ytterligare i att predika för att både koldioxid och den påstådda ”växthuseffekten” med högre temperaturer är världens ödefråga.
  Jag skulle i stället vilja se långt fler skribenter som dels vågade uttrycka långt oftare att en högre konsentration av koldioxid i atmosfären skulle innebära en rikare växtlighet och därigenom skulle livsmedelsförsörjningen i världen tryggas ded långt bättre marginaler än fallet dag. Alltså att koldioxiden är något positivt och önskvärd. Jag skulle också vilja se klimatrealister som vågade stå för det faktum att det inte är det varma klimatet som i all veseltlighet är problemet här i världen, utan det kalla klimatet som gör att en stor del av jordens landmassa är både obeboelig och oanvändbar för allt jordbruk.
  Avsutningsvis vill jag bara få framhålla at jag ser inget fel med kärnkraft, men jag reagerar häftigt när orsaken påstås vara den att bekämpa koldioxiden och omtanken om klimatet.

 17. Slabadang #14
  Jag har ett gott råd till alla som fortfarande pensionsparar. (är pensionär)
  Spara utanför det svenska pensionssystemet i den mån du kan. Ett sätt är att anlita en fristående rådgivare som tar betalt för rådgivningen, inte spekulerar med dina pensionspengar. Jag tror det finns flera sådana men känner bara till en. Sök efter ”fristående rådgivningsföretag”. Jag har varit på en presentation av dem för några år sedan men det var för sent för min del. De spekulerar inte med dina pengar och de skär inte av din ”vinst”. Hade jag känt till den möjligheten när jag fortfarande pensionssparade så hade jag tagit deras tjänst istället för bolag som spekulerade med mitt kapital för egen räkning. Som banker och pensionsfonder gör. Och staten

 18. Ann L-H

  Följande lilla insändare (ca 1200 nerslag) finns att läsa i dagens Bohusläningen:
  ”Utbildningsdepartementet i Storbritannien har påpekat att lärare, som inte förmedlar en balanserad syn i frågor som tex klimathotet, bryter mot lagen.
  Vår skollag säger att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund.
  Inom vetenskapen arbetar man genom att ställa upp hypoteser. Vid utvärderingen används observationer. Om de inte stämmer med hypotesen faller den.
  Klimathotet vilar på hypotesen att människans utsläpp av växthusgaser ( bl.a. CO2 ) kraftigt höjer jordens medeltemperatur.
  • Hockeykurvan, som skulle bevisa detta, var ett falsarium.
  • Enligt hypotesen ger en dubblering av atmosfärens CO2-halt en global temperaturökning på 1.5 till 4.5 grader C. I verkligheten höjs temperaturen inte i den takt som hypotesen förutsäger.
  • Historiska data visar att temperaturen styr koldioxidhalten och inte tvärtom.
  Exemplen talar alltså emot klimathotshypotesen och det finns fler.
  Men, råder det inte konsensus om klimathotet? Jo, tyvärr. Inom politiken och miljörörelsen. Där råder den uppfattning som speglas i IPCCs politiskt korrekta sammanfattning, SPM (Summary for Policy Makers). I IPCCs stora rapport och i den oberoende forskarvärlden fri från IPCC däremot behandlas osäkerheterna och data som talar emot hypotesen.
  Förmedlas ”klimathotet” i svenska skolor vetenskapligt balanserat eller politiskt korrekt dvs hur många lärare här begår samma slags lagbrott, som de engelska lärarna?”
  Ann L-H
  GP verkar inte ta in den.

 19. Ann L-H #18
  Bra skrivet.
  >GP verkar inte ta in den.
  Förvånad? Nix.

 20. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  Christopher #2 Det verkar som du glömmer att bilismen också medför en massa kostnader, allt från att bygga vägar till sjukvårdskostnader för att inte tala om avkastning från all den mark som upptas av vägar. Det senare är en jättepost som brukar ignoreras.

  Det var något av det dummaste jag läst på länge. Vägar behövs, med eller utan bilism. Hur ska du annars kunna transportera någonting? Eller tänker du att vi avskaffar landsbygden helt och alla bor i kuststäder och frakterna mellan göteborg och stockholm går medelst ångare, förutom expresstransporterna som använder zeppelinare?
  Hur sjutton ska ett samhälle fungera utan ett vägnät?
  All infrastruktur kostar givetvis. Din kommentar ligger på samma nivå som att säga att det kostar en massa att leva.
  Och så vill jag påpeka att det finns de av oss som bor på landet och är beroende av bil. Jag är enligt svensk officiell standard (basbelopp gånger bla bla) fattig. Det är fan illa som det är med bränslekostnader utan att man skall göra det värre. Det kan vara värt att tänka utanför stadsgränserna, vi som bor på landsbygden är också en del av samhället.

 21. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  Min kommentar #20 var riktad till #6 Thomas P, inte till #2 Christopher som bara följde med i citatet.

 22. Christopher E

  #21 dolf
  ”inte till Christopher”
  jo, det förstod jag… 🙂
  #6 Thomas P
  Du tänker inte särskilt klart. Infrastruktur och transporter genererar jobb, tillväxt och välstånd. Om man tror att de är en nettokostnad, fundera då över ett samhälle utan vägar och effektiv transport. Vägarna drabbar inte dig, för de har vi betalt via vägskatter med marginal (vägskatten tar in mer än vad som spenderas på vägar). Den parkeringsplats du ojar dig över kanske servar en galleria med detaljhandel, och gör då betydligt mer samhällsnytta än vad nu du har tänkt ha ha den till. Men den insikten kanske inte de ”subventioner” inlägget handlar om behöver ”tas någonstans ifrån” alls, utan ett större mervärde än insatsen genereras.
  Ditt resonemang om att inga fattiga drabbas är förstås rent nys. Det skiljer inte dramatiskt mycket i bilägande mellan mitt län (drygt 500 bilar/1000 pers) och Stockholms län (knappt 400 bilar/1000 pers) så uppenbarligen finns det lockelser i den gamla hederliga automobilen trots (får man förmoda) betydligt större tillgång till kollektiva lösningar och hela 6 ggr högre befolkningstäthet i Sth län. Så snacket om de lyckliga fattiga som inte behöver avstå bil pga att de ändå inte vill ha någon faller förstås plattare till vägbanan än ett punkterat däck. Bil gör livet bekvämare, roligare, effektivare förutom att den för bra många är en ren nödvändighet.
  Inget av detta ändrar förstås på att det är helt OK för en minoritet som är nöjda med att stanna i betongdjungeln att välja bort bil. Jag som sagt för människors fria val. Men det valet finns bara för dem i större tätorter. Vilket inte hindrar samma individer att ha väldiga åsikter om hur lite de tror andra behöver bil på platser de själva knappt kan ta sig till.

 23. Invandrare

  Olav # 16 ”Omtanken” mot människor och världen är att strypa växtligheten och göra världen kallare.
  Så säger vetenskapen. Men som ”skeptiker”vill u tro något annat.

 24. Sven Östholm

  Hej Thomas P.
  Jag förstår inte ditt resonemang om bilism, vägar och sjukvård. Om man nu lyckas byta bränsle till fordon så behövs väl vägarna ändå?
  En subvention borde ju i sammanhanget tydas till att gynna ett av flera alternativ, inte att alla möjliga konstiga argument förs fram utifrån personliga värderingar.
  Att påstå att kol är subventionerat när inga andra fungerande alternativ finns känns ju lite skruvat. Samma med fordonsbränslen. Så länge de så kallade ”förnyelsebara” alternativen varken har nödvändiga egenskaper eller finns i tillräckliga mängder så går det ju inte att förklara deras svagheter som brist på ”subventioner”.

 25. Thomas P

  Dolf #20 ”Vägar behövs, med eller utan bilism. Hur ska du annars kunna transportera någonting? ”
  Må så vara, men det innebär inte att de som använder vägarna inte skall betala för vad det kostar. Tänk också på att mer fordon kräver fler och bredare vägar. Det vägnät som skulle behövas för direkt samhällsnödvändiga transporter är mycket mindre än dagens.
  ”vägskatten tar in mer än vad som spenderas på vägar”
  Detta baseras då på t ex det jag tog upp att man anser att marken vägen ligger på inte har något värde. Jag minns t ex från när man skulle bygga ut E-18 här i Stockholm och där det var lätt att räkna ut att en tunnellösning skulle löna sig givet värdet på den mark som då vart tillgänglig för annat, men det argumentet togs inte på allvar, marken var ju kommunens och därför ”gratis”.
  ”Och så vill jag påpeka att det finns de av oss som bor på landet och är beroende av bil. ”
  Saken är den att på landet har ni högre transportkostnader (OK, stockholmare som har bil kör väldigt mycket, men man har mindre behov av bilen), men å andra sidan har ni mycket lägre boendekostnader. Gå in och sök på vad motsvarade bostad du har nu skulle kosta dig i Stockholm så kanske du klagar lite mindre. Fundera också på vad staten skulle göra för att fylla igen det budgethål som skulle bildas om bensinskatten sänktes.

 26. Thomas P

  Sorry, mitt andra citat i #25 var från Christophers inlägg.
  Christopher #25 ” Infrastruktur och transporter genererar jobb, tillväxt och välstånd. ”
  Jo, politiker brukar argumentera så när de vill använda skattepengar till sina favoritprojekt: ”Det är klart vi skall bygga en ny arena, den kommer dra till sig massor med folk och generera intäkter!” Du argumenterar inte mot att det är en subvention, bara att i just ditt fall är subventionen motiverad. Det är för all del inte bara bilister som gör så, även när det gäller kollektivtrafik som också är svår att räkna ihop så tar man till diverse samhällsekonomiska motiv.

 27. Sweetlogic

  #25
  Måste bara protestera rejält. Bor just nu tillfälligt på ”landet”. Förut bodde jag i lgh i STHLM för 12000 i månaden, motsvarande kostar här 9000. Den skillnaden kompenserar definitivt inte det inkomstbortfall som jag skulle få om ja var anställd lokalt på företaget. Bilkostnaderna är betydligt högre eftersom alternativ saknas och jag kör betydligt mer än i STHLM.

 28. Slabadang

  OT men jag måste delge er följande:
  Varför sätts Koldioxidprofitören just nu? Jo .. ni hon Hamilton som skryter över att två tredjedelar av licensbetalarna har ett bristande eller obefintligt förtroende för public service och kallar det för ”högt” förtroende avgår i November som VD.
  ” Styrelsernas uppgifter enligt aktiebolagslagen (ABL) är att tillsätta och avskeda VD, lägga fast strategier, godkänna organisationerna och att följa upp ledningens förvaltning.” Nu så har en liten grupp på tre personer som utgör ”rekryteringsgruppen” (ännu inte offentliggorda) uppgiften att författa ”profilen” för den VD som skall tillsättas efter rekrytering av en ”fristående” rekryteringsfirma som skall hitta den person som passar den ”profil” som angetts.
  ”Styrelsernas uppgifter enligt aktiebolagslagen (ABL) är att tillsätta och avskeda VD, lägga fast strategier, godkänna organisationerna och att följa upp ledningens förvaltning”
  För er som inte jobbat med rekrytering så är det den som har makten och kontrollen över formuleringen av profilen som styr över vilka kandidater som kan komma i åtanke. Det hela är bara ett spektakel och skådespel där kandidaterna sedan länge redan är identifierade och grunderna för detta är av informell karaktär. En rekryteringsfirma gör som den blir tillsagd och instruerad. En tillsättning av VD på SVT sker INTE på fria villkor. Med klimathotsprofitören ”Annike” som tillsatt ordförande så är valet redan klart om vem som skall efterträda Hamilton. Vi ser en omvändförutbestämd process.

 29. ces

  Anders Wijkman verkar att ha glömt att informera G7 länderna som dessutom har strukit klimatfrågorna från dagordningen på mötet genom ordföranden från Australien.
  http://www.ibtimes.co.uk/uk-pushing-g7-shale-gas-nuclear-focus-loosen-russia-energy-grip-1445598

 30. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #25 Thomas P
  ”Må så vara, men det innebär inte att de som använder vägarna inte skall betala för vad det kostar. ”, visst, det kan man väl tycka. Vägar bekostas väl via skattemedel, så vi som använder dem är väl med och betalar precis som alla andra, och vägarna kommer alla till del.
  Och varför skall ”de som använder” gälla just för vägar? Varför inte tillämpa samma typ av resonemang på skola, sjukvård och barntillsyn. Om de som använde dessa saker betalade specifikt för dem skulle vi kunna sänka skatterna rejält över lag. I’m all for it.
  Men det blir absurt när man först är med och betalar räkningarna allmänt som skattebetalare, och sedan skall betala extra för att man använder det som tillhör allmännyttan. Antingen skall det väl betalas av alla på lika villkor genom skattsedeln, eller så skall det betalas på individuell basis av de som nyttjar förmånen. Inte bägge delarna.
  Jag skulle inte ha råd att bo i den bostad jag har om den vore i Stockholm. Men boendekostnaden är den enda ekonomiska fördel jag har med att bo på landet. Kollektivtrafiken är kass. Det går skolbuss, men den passar inte med arbetstider, så för att kunna ha ett arbete är en bil ett måste. Närmaste affär är över en mil bort, och då är det en svindyr lant-ICA eller typ tradarfik ute vid E20. Skall jag till en riktig större affär är det 2 mil. Det finns mindre urval, mindre tillfälligheter till att göra kap, ett par småbiografer på 2 mils avstånd, närmaste större bio på 5 mils avstånd. Polarn i Görteborg kan gå 150 meter ner till macken mitt i natten om han glömt att köpa hem mjölk. Teater, krogar och andra nöjen är lättillgängliga. Allting finns lättillgängligt i en stad, och du har normalt också mycket större möjligheter att få det till låga kostnader.
  Så, ja, boendekostnaden är lägre på landet. Men det är väl också det enda. Alla andra fördelar ekonomiskt och bekvämlighetsmässigt här städerna till. Varför tror du annars att landsbygden avfolkas och man migrerar in till städerna?

 31. Pelle L

  Thomas P #25
  Ditt sätt att argumentera är skrattretande naivt.
  Vad menar du egentligen med
  ”Det vägnät som skulle behövas för direkt samhällsnödvändiga transporter är mycket mindre än dagens.”?
  Är det ambulanstransporterna till lasaretten och brandbilarnas till eldsvådorna som är ”samhällsnödvändiga”?
  Men läkarna och sköterskorna måste väl kunna ta sig till jobbet?
  Och brandmännen till brandstationen.
  För att inte tala om ambulansförarna…
  Vilka transporter är inte ”samhällsnödvändiga” menar du?
  Från Bromma till Stureplan?
  Jag som bor i en liten by med 10 km till närmaste speceriaffär, och två bussturer om dagen,
  skall jag gå till affären för att köpa smör och bröd?
  Nästan alla vägar i Sverige, utom de fåtal mil motorväg vi har, är tvåfiliga.
  Tycker du att de helst skulle vara enfiliga?
  Tänk om en ambulans möter en brandbil då?
  Trams! Du har aldrig varit utanför Stockholm va?
  Och hur är det med dig själv, om du tittar dig i spegeln: Utför du någon ”samhällsnödvändig” verksamhet?

 32. Pelle L

  Dolf #29
  Nu har jag precis givit uttrycket ”Tvåa på bollen” ett ansikte 😀

 33. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #32 Pelle L
  Vadå tvåa? Vi sa inte riktigt samma saker. Och jag tycker din behandling av ”samhällsnödvändigt” vägnät med ambulansen som möter brandbilen var helt briljant.
  Man undrar ju onekligen vilka vägar som skall få förfalla och växa igen. Och även bönder behöver kunna ta sig fram till åkrar, om vi nu vill ha inhemska grödor. (Inga vägar, inga skördar, och tänk om USA och Ryssland sätter oss i blockad! Jag såg någonstans att sverige som allra mest kan föda omkring 7 millioner människor, vi kan med dagens befolkning aldrig bli självförsörjande)

 34. Pelle L

  Tack Dolf 🙂
  Det är nog en utbredd uppfattning att havregryn och müsli, det har de ju i affären.
  Det är inget man behöver bonnjävlar till.
  Häng med nu ner till kvarterskrogen på hörnet 😉

 35. Ja du, Thomas
  Tänk om de som förnbrukar värden skulle betala vad det kostar …
  Men du menar förstås inte vad du säger. Du låter bara som avgrundsvänstern alltid har gjort. Andra skall betala, och dina egna käpphästar skall erhålla …
  Och förevändningarna, ’kostnaderna’och ffa att de skall ’betala’ (till någon helt annan) pga av desa kan vara i stort sett vilket hittepå som helst.
  ”Det vägnät som skulle behövas för direkt samhällsnödvändiga transporter är mycket mindre än dagens”
  Bara sådant som är ’samhällsnyttigt’ skall vara av godo? Och politrukerna som avgör sådant är förstås ’samhällsnyttiga’ (och får därför nyttja vägarna, eller hur?*). … Jojo, vi har hört dessa tongångar förr. Och varje gång sådant prövats slutade det i humanitära katastrofer!
  Men det är bra att du är tydlig med vilket ’samhälle’ du drömmer om …

 36. Thomas P

  Dolf #30 ”Så, ja, boendekostnaden är lägre på landet. Men det är väl också det enda. Alla andra fördelar ekonomiskt och bekvämlighetsmässigt här städerna till. Varför tror du annars att landsbygden avfolkas och man migrerar in till städerna?”
  Min poäng är att bensinpriset är det lilla i sammanhanget, något som kan kompenseras av de lägre boendekostnaderna. Att det är långt till kultur, affärer etc är viktigare, men också närmast en definition av landsbygd. Det ni har nära till är natur.
  Sen förstår jag inte varför du bor på landet om du är så missnöjd med allt där och inte kan se några fördelar.

 37. Pelle L

  Nä men Thomas #35
  Kom igen nu!
  ”Sen förstår jag inte varför du bor på landet”
  Använder du aldrig det du har ovanför skjortkragen?
  Hör talas om rötter?
  Hembygd?
  Släkt?
  Vänner?
  Jag längtar stenarna där barn jag lekt (Heidenstam)?
  Är du helt historielös själv, kanske provrörsbarn, kan jag förstå din inställning,
  men försök acceptera att andra människor lever i ett sammanhang utanför Mello och Let’s Dance!

 38. Stickan no1

  TP # 35
  Man kan fundera på varför MP är som starkast i städerna där det är som längst till naturen. Eller varför naturälskarna i MP bosätter sig i städerna. Jag anar att naturvurmeriet är i huvudsak en social markör snarare än genuint kunskap om och intresse för naturen.

 39. Olav Gjelten

  Stickan 37
  Jag tror inte alls att miljöpartister är större naturälskare än andra.
  Drivkraften inom miljörörelsen är hatet till det moderna och funktionsmässiga. Deras lyckosamhälle finns i en värld där fattigdom och armod gör konsumtion till ett minimum och där folk för överlevnaden tvingas spara på världens resurser.
  I det miljöpartiska samhället betyder människan inget – miljön allt.

 40. Stickan no1

  Med risk för att bli tjatig:
  se :
  http://urplay.se/Produkter/181982-Miljoaktivisterna
  Från ung 40 min avhandlas klimathotet. Programmet ger en bra historik över miljörörelsen.
  Det är ett måste för att förstå dagens miljörörelse.
  Miljörörelsen har gått från att skydda de fattiga från reella miljöhot till att offra de fattigaste för imaginära miljöhot.

 41. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #36 Thomas P
  För det första kan jag visst se fördelar med landet. Men bortsett från boende är det ekonomiskt fördelaktigt att bo i en stad. Och det alla bekvämligheter och inrättningar finns nära till hands i en stad. Gillar man natur, och lantlivets lugn så är det givetvis en STOR fördel med landet.
  Det sagt, jag personligen har i det här fallet begränsade valmöjligheter. Jag skulle föredra att bo i en stad, t.ex. Göteborg. Men det är av olika, högst praktiska, anledningar svårt för mig att flytta.
  Bränslekostnader är knappast en ”mindre” kostnad. Bor man på landet och är beroende av att ha en bil så har man kostnaden för att bilen i sig (den är inte gratis), skatt och försäkring. Det är fasta kostnader oavsett användning. Har man sen (som jag hade förra året) ett lågavlönat lärarvikariat på en skola som ligger 4 mil bort (dvs. 8 mil körning per dag) så är det en hundralapp i rena bränslekostnader per dag. Det är inga småkostnader. I alla fall inte för mig.
  Sen kan du betänka att saker som skattefinansierad kultur i hög grad är begränsad till städer, men vi på landsbygden är med och betalar.
  Det var dock inte min avsikt att gnälla om hur synd det är om oss på landsbygden, men jag blir ärligt talat förbannad när man ska klämma åt bilägare. Det finns de av oss som inte kan förlita sig till kollektivtrafik och som måste ha bil. Och dessa jävla subventioneringar av etanol medans man höjer bensinskatter. Hur fan ska jag någonsin få råd att köpa en etanolbil? Ju sämre ställt du har det ekonomiskt, desto mer begränsad är du i bilval. En bil som är billig i inköp (tänk 20+ år på nacken för ett par tusenlappar) är med all säkerhet inte en etanolbil. En gammal Volvo 740 (som det finns gott om) kan man få för ett par tusenlappar, men man får räkna med att den drar litern milen. (Nu hade jag gudskelov förra året lyckats byta bort min Volvo 740 till en Ford Fiesta som drog betydligt mindre. För 8 mil dagen med en 740, isch!)
  Kontentan, det är jävligt lätt för urblåsta MögelParasiter att sitta på restaurangerna i riksdagshuset och smörja kråset medan de fantiserar ihop hur de ska höja bensinskatterna så soppan kostar över 20 spänn litern, och att alla bensindrivna bilar skall totalförbjudas inom 10 år (eller vad det nu är de har för sig på den fronten) och hur man skall subventionera bilar som drivs av en väderkvarn på taket, och sen tar de tunnelbanan hem och sover sött i skenet från kaknästornet medan de drömmer om hur de får tapperhetsmedalj av träskmonstret (efter lyckat avskaffande av monarkin) för sina tjänster till mänskligheten.
  Nä, fy fan!

 42. ThomasJ

  Slabadang #14 (m.fl.): Tack för den milt sagt skrämmande infon ang. svensk jävighets, tja varför inte helt enkelt korruption för det är ju vad deFacto det handlar om, massiva befästande inom den ack så /sarc; opartiska public service, sarc off/. Är sätt säker att för att få en granskning av dessa nomenklaturiska utnämningssystem är man tvingad till ngn form av internationell jurisdiktion då förutsättningarna för en oberoende inhemsk sådan saknas totalt – precis som i forna DDR resp. nuvarande N Korea.
  Arma Land & dess invånare!
  Mvh/TJ

 43. ThomasJ

  Ann L-H #18: Tack för info – bra insändare! Inte undra på att GP vägrar ta in slikt…
  Mvh/TJ

 44. ThomasJ

  Mer av blågul nomenklatura: Axel Wenblad än namnet på förra GD på Havmyndigheten, tidigare ’Fiskeriverket’, som nu efter sin GD-sorti numera är ordförande i WWF. Och WWF är ju bekant för att bl.a. rödlista diverse fiskarter… Där fanns naturligtvis/sarc inga som helst relationer/kontakter AW WWF under GD-tiden, nähä…?
  ’För Sverige i tiden’ heter/hette det välan. Helt överkört numera är maximen:
  Ur led är tiden, ur landet i tid! (ngn okänd klok)
  ’Det gör ont i mitt Land’ (dansk poet under ’kartoffelkrisen’)
  Mvh/TJ
  Mvh/TJ

 45. Risto_Matinen

  Sällan jag håller med Thomas P om något. Men visst finns det för många vägar och flera med för hög kvalité. Dock finns det andra vägar med för låg kvalité.
  Ta t.ex. motorvägen mellan Byske och Skellefteå; behövs den? Vill jag betala för den? Nej! Och det finns många andra exempel…
  Givetvis är det ingen subvention om något inte beskattas så hårt som övriga. Överhuvudtaget subventioneras inga fossila bränslen i Sverige, utan straffbeskattas!
  För att få ett bättre samhälle ska staten krympas så liten att inga yrkespolitiker längre finns och uppdragen sker på fritid. Ingen ersättning utgår alls och då slipper vi dagens psykopter med stora slevar…