”Stormvarning avblåst”

Storm med hus

Anders Bolling skrev i ”Framstegsbloggen” den 13 oktober att:

”En av de största nyheterna i den vetenskapliga rapport som FN:s klimatpanel presenterade i Stockholm nyligen var reträtten i frågan om extremväder. I förra sammanställningen 2007 hävdade IPCC att extrema väderhändelser redan blivit vanligare. Men nu har panelen tagit till sig fakta och backat.

Det enda som går att slå fast är att antalet varma dagar blivit större och antalet kalla nätter blivit mindre. Men det saknas belägg för att stormar blivit vanligare, vare sig i tropikerna eller utanför, det saknas belägg för att översvämningar blivit vanligare eller större, och det saknas belägg för att torka blivit vanligare. Detta står nu i andra kapitlet av IPCC:s femte rapport.”

Några av kommentatorerna menar att detta är en felaktig slutsats av Anders, dvs att IPCC inte har ändrat sig vad gäller extremväder mellan de bägge rapporterna.

Vad tycker ni, har Anders rätt eller fel?

Det finns en bra sammanställning på sidan 51 i Kapitel 1 i IPCCs rapport.

Något som jag har lagt märke till är att minsta rad i klimatskeptisk anda måste vara exaktare än exakt. Detsamma gäller verkigen inte för det som skrivs i klimatalarmistisk anda. Så här beskriver Idha Magnusson anledningen till sitt engagemang ”Föräldravrålet” (ur ”Miljömagasinet”)

”- Vi möttes på twitter då vi alla kände frustration över att klimatfrågan inte uppmärksammades trots att Världsbanken precis kommit ut med en prognos om att temperaturen kunde höjas med fyra grader istället för två under de kommande 50 åren.”

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. PelleTundra

  Skiljer du på väder och klimat?

 2. Något som jag har lagt märke till är att minsta rad i klimatskeptisk anda måste vara exaktare än exakt.

  I det sammanhanget kan jag inte låta bli att kommentera lite surt om statliga medias likriktande verksamhet. Det gäller inte bara klimatalarmismen, utan överhuvud taget i alla kontroverser mellan det som är politiskt korrekt och fritänkande kritik.
  Sveriges Radio och TV är ju ålagda en slags neutralitetsprincip och opartiskhet. Detta yttrar sig typiskt i att man sänder 100 program som slår fast att vi kommer att stekas i vårt eget fett och haven torka ut redan innan nästa sommar. Försök anmäla det till granskningsnämnden, och granskningsnämnden finner bara att alla krav blivit uppfyllda och lägger ner ärendet, oavsett om man kan leda i bevis att programmet är ren och skär falsk propaganda. (Har nyligen gjort denna erfarenhet i ett annat sammanhang efter att ha anmält ett uppenbart propagandainslag i Rapport). Men visa ett enda litet program som för fram en alternativ teori till att ”co2=världens undergång” och det fälls omedelbart för opartiskhet av samma granskningsnämnd om det inte upplåter minst 50% av tiden till de som ifrågasätter den nya teorin (dvs. klimatalarmister).

 3. Obelix

  Länken är till fel dokument. I DN-artikeln är det länkat till kapitel 2 i rapporten.

 4. Ingemar Nordin

  Inse att stormedia, och i synnerhet publc service (SvT och SR), struntar fullkomligt även i vad IPCC säger. Passar det inte journalisternas agenda – så ljug!

 5. John Silver

  Visst har det varit extremt lungt väder i höst.
  Jättehemskt tycker jag.

 6. Lennart bengtsson

  Hej Lena

  Hej
  Det ät helt korrekt att nu även IPCC har noterat att extremvädret inte har ändrats. Detta ökar IPCCs trovärdighet även om undergångsprofeterna är mer olyckliga. Jag hänvisar bloggens läsare till Pielke Jrs utmärkta sammanställning i sitt statement till US Senate i juli i år. Det finns inte heller några indikationer från realistiska modellsimuleringar att extra-tropiska stormar kommer bli mer vanliga eller mer intensiva. Exergin minskar nämligen i detta fall. Tropiska stormar kan förväntas bli mer intensiva men sannolikt färre i ett varmare klimat. Som man kan förvänta sig blir extremt varmt väder ngt vanligare och extremt kallt väder ngt ovanligare men för de närmaste decennierna för gemene man praktiskt omärkligt mot bakgrund av alla dominerande naturliga väderväxlingar. Den varmaste månaden i Uppsala är fortfarande juli 1914 tätt följd av juli 1901. Den varmaste dagen i Uppsala är fortfarande 22 juli 1865 med en dygnsmedeltemperatur på 27.2°C. Jag är övertygat om vi hade haft en sådan sommardag i år så hade man unisont ansett att detta var en följd av växthusgasernas ökning och den som tyckt annorlunda hade blivit utfrusen (vilket i detta fall varit något man hade uppskattat).

  Vi skulle med säkerhet ha anledning att vara mer besvärade av extrema oväder om koldioxiden i stället hade minskat. Jag kan försäkra att detta skulle ha varit vida mer obehagligt.

 7. Lars Karlsson

  Johan Rockström:”IPCC överskattar naturens motståndskraft”

  http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.528615/johan-rockstrom-ipcc-overskattar-naturens-motstandskraft

  Den som känner sig manad kan svara .

 8. Niklas L

  #7
  Jag tänkte skriva något, men jag måste nog vänta tills blodtrycket är under kontroll igen. Jisses, Miljöaktuellt är den publikation som våra valda företrädare (eg ”de som har företräde”) får sina djupa kunskaper i miljöfrågor i från? Jo, där verkar finnas riktiga miljöfrågor att adressera, men vi måste först se till att vi inte kokar bort…

 9. Lennart Bengtsson
  Det är ju bra det, dvs att vissa extremväder ändå inte är aktuella. Vissa domedagsprofeter tycks dock blunda för den nya inställningen från IPCC.
  Trist när inte goda nyheter uppmärksammas!

 10. Ingemar Nordin

  John Silver #5,
  ”Visst har det varit extremt lungt väder i höst.
  Jättehemskt tycker jag”

  Visst är det hemskt, detta med vad den globala uppvärmningen ställer till med? Denna lugna och fina höst är helt enkelt onormal! 🙂

  Och har inte sommaren också varit extremt normal i år? Nästan som förr? Creepy!
  https://www.klimatupplysningen.se/2012/08/12/expert-den-globala-uppvarmningen-slar-till/

 11. Lars Karlsson
  Johan Rockström verkar ha gett den intresserade utrymme för en mindre C-uppsats för att analysera alla påståendena i artikeln.
  ”Det finns nu inget sakligt utrymme kvar för att ifrågasätta den globala uppvärmningen eller att människor är huvudorsak till att temperaturen ökat med 0.8 grader de senaste 50 åren”

  Har det inte ”försvunnit” minst 50 år i bara den meningen?

 12. Pelle L

  Det har väl konstaterats många gånger, och med statistiskt säkerställda metoder, att ett så här normalt väder är väldigt onormalt.
  Till och med på 95% nivån.

  Jag tror att vi får se upp. Blir det ännu normalare är vi verkligen illa ute!
  Snart går det inte att backa, vi får leva med normalt väder resten av århundradet, ja kanske till och med årtusendet! Stackars arma barn och barnbarn som måste gå igenom detta.
  Det blir helt enkelt en irreversibel process. Ingen vet var det kan sluta!

 13. Pelle L

  Det har väl konstaterats många gånger, och med statistiskt säkerställda metoder, att ett så här normalt väder är väldigt onormalt.
  Till och med på 95% nivån.

  Jag tror att vi får se upp. Blir det ännu normalare är vi verkligen illa ute!
  Snart går det inte att backa, vi får leva med normalt väder resten av århundradet, ja kanske till och med årtusendet! Stackars arma barn och barnbarn som måste gå igenom detta.
  Det blir helt enkelt en irreversibel process. Ingen vet var det kan sluta!

 14. Börje S

  #12

  Hörru Pelle. Ska inte vi, som är så skrämda inför det ihållande normala vädret bilda en pensionärsvrålarförening? Pensionärsvrålare som KRÄVER att våra politiker ska få tummarna ur … och äntligen ta itu med kännbara åtgärder för att motverka det här normala vädret som hotar oss? VI är beredda att offra våra pensioner och t o m våra liv för att rädda våra barn från det normala vädrets förbannelse.

  Det har ju visat sig att ju fler vindkraftverk som byggs och ju fler skatter som läggs på bensin och kol desto normalare blir vädret. Staten borde därför med statsbidrag få igång byggandet av vindickekraftverk, 300 meter höga med en propeller som är fastsvetsad i tornet. Eller subventionera odlingar av icke förbränningsbar växtlighet på våra åkrar, som sedan kan sälja som pellets till alla fastighetsägare som, genom att förgäves försöka elda med dem, vill göra en insats för att hejda den fruktansvärt normala utvecklingen av klimatet.

  Genom att blanda in bensin i alkoholhaltiga drycker skulle utandningsluftens CO2halt ökas väsentligt. Som alla vet kommer klimatet då att förändras. Om det blir kallare eller varmare är inte riktigt klargjort, men en förändring blir det säkerligen. Bättre det än den här fasansfulla normaliteten.

  Det borde också gå att pumpa in mer CO2 i bensin, olja och kol, så att klimatnormaliteten ändras när vi kör upp och ner på storgatan på fredagarna.

  Väderrelaterade katastrofer har minskat, säger vetenskapen, men det tror vi pensionärsvrålare inte ett dugg på. Vi bara VET, precis som andra vrålare i landet, utan att ha undersökt saken närmare, att frekvensen av sådant är hotfullt normal.

  Vi kan inte tolerera att det fortsätter på det här viset! Vi pensionärsvrålare MÅSTE intensivt bearbeta media och gå ut på gator och torg och vråla mot den abnormt normala klimatutvecklingen som inte hotar jordens hela existens det minsta. Ställ upp för SAKEN! Det här normala klimatet måste stoppas! Och vi har högst fjorton dagar på oss!

 15. Pelle L

  Börje S #14

  Tack Börje!

  Äntligen någon som förstår vart det barkar hän, och har modet och kraften att ta bladet från munnen!

  Som vanligt tiger gammalmedia, och låtsas som att de gamla orkanerna, temperaturanomalierna och vattenståndsvariationerna fortsätter som förr.
  Som om glaciärerna fortsätter att krympa och växa,
  som om vi ännu finge ebb och springflod,
  som om korallerna dör och växer till sig som förr.

  När skall de vakna upp och inse att det är en alarmerande normalitet som hotar i buskarna?
  Som hotar den civilisation, byggd på katastrofer, vi kämpat för under tiotals år?
  När skall de vakna?
  Vad vi behöver nu är en riktig ledare. ja en stridshingst!

  Snälla Börje, kan inte du axla, eller kanske snarare sadla, den rollen?

  Och leda oss tillbaka till den stormande idealtillvaron medan den ”riktiga” verkligheten utanför fönstren blir allt mer groteskt vanligare och vanligare.

 16. Ampersand

  Man får ibland av inlägg och kommentarer på den här utmärkta bloggen intrycket att det bara är journalister i public service som har regler med krav på yrkesetik, opartiskhet osv. Men inte heller tidningarna får skriva precis som de vill.

  Det är visserligen sant att till skillnad från i pressen finns reglerna för SVT, SR et consortes i avtalet med staten och är bindande (oavsett hur väl man nu tycker de lever upp till detta.)

  Men icke desto mindre finns det tydliga frivilliga etiska regler för all journalistik – som kåren åtminstone vid högtidliga tillfällen brukar bedyra att de håller heliga. Och det finns ju faktiskt väldigt många journalister, som verkligen också försöker tillämpa reglerna i sin dagliga gärning.

  Men i det stora hela finns det alltför många brister i dag, speciellt i den jämförelsevis lilla och konsensusstyrda svenska journalistkåren, där ett flertal helst springer åt samma håll.

  Det absurda förhållandet har uppstått att där man kan förvänta sig propagandistiska artiklar, såsom på ledarsidorna, är ofta argumentationen mer faktastyrd, initierad och saklig än i nyhetsrapporteringen, där man egentligen bör ha mer krav på opartiskhet och allsidig belysning. Det finns som vi alla här vet åtskilliga journalister som på nyhetsplats ogenerat ägnar sig åt de mest osakliga, enkelspåriga (och ofta enfaldiga) skriverier där man gärna drar till med felaktiga fakta för att propagera för vad man själv tycker. Antingen det nu är helt medvetet eller ej.

  Och intervjuar man en forskare med ”rätt” resultat, blir såna journalister ofta bara en okritisk megafon. När fick t.ex. Rockström senast knepiga motfrågor?

  Jag tycker ändå jag glädjande nog ser tecken på att detta börjar diskuteras lite mer öppet av journalisterna själva. Låt oss hoppas på ett tillfrisknande – annars hotas nog många tidningar av undergång i brist på betalande läsare.

  Pressens publicitetsregler inleds med:

  ”Ge korrekta nyheter”

  Senare kommer:

  ”Var generös med bemötanden”

  Se t.ex.

  http://www.po.se/regler/pressetiska-regler

  Pressombudsmannen är den man vänder sig till när man anser att en tidning inte följer detta.

  Tillämpliga är också pressens yrkesregler. Brott mot dem anmäls till Journalistförbundets yrkesetiska nämnd (YEN).

  Jag rekommenderar följande artiklar på Wikipedia:

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Pressens_publicitetsregler

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Pressens_yrkesregler

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Pressetik

  Och sist men inte minst:

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Journalistik

  Därifrån vill jag avslutningsvis citera följande:

  ”Enligt The Elements of Journalism, en bok av Bill Kovach och Tom Rosenstiel, finns det nio element som journalister bör fullfölja för att upprätthålla journalistikens roll som informationskälla, så att medborgarna kan förbli fria och självstyrande [1]. Dessa är riktlinjerna:
  1. Journalistens första förpliktelse är mot sanningen.
  2. Journalistens första lojalitet är till medborgarna.
  3. Journalistens disciplin är verifiering.
  4. Journalisten måste hålla sig fristående från dem som ska bevakas.
  5. Journalisten måste agera självständig bevakare av makten.
  6. Journalisten måste ge ett forum för öppen kritik och kompromiss.
  7. Journalisten måste sträva efter att göra det viktiga intressant, och relevant.
  8. Journalisten måste hålla nyheterna överblickbara och proportionerliga.
  9. Journalisten måste tillåtas följa sitt personliga samvete.”

  Vore det bara så att hela journalistkåren nogsamt följde detta, skulle vi alla vara mycket klokare och kunnigare medborgare. Och med stor glädje skulle vi förmodligen prenumerera på tidningar och snällt betala vår TV-licens.
  Hösthälsningar

  Ampersand

 17. Ampersand

  Låt mig rätta mig själv. Rockström bör vad jag vet inte längre anses som en forskare. Han är helt simpelt en klimatbyråkrat.

 18. Lejeune

  17
  Ampersand
  2013/10/18 kl. 06:23

  Har agronomen någonsin varit något annat…….?

 19. lennart bengtsson

  Ang Rockström och andr sk klimatrapporter som anser att IPCC rapporten är för tam.

  Även om man på denna blogg nästan genomgående har varit kritisk mot IPCC så kan det ju vara bra att inse att IPCC dock har en viktig effekt att stävja extremt tyckande a la Rockström, föräldravrålet, Potsdaminstitutet etc. Emellertid, extrema uppfattningar har en tendens att falla samman i isolerade allt mer extrema uppfattningar och värderingar. Det finns många historiska exempel här som visar att slutstadiet i det ideologiska söderfallet alltid är det mest dramatiska. I ett svenskt och mindre dramatiskt Sörgården-perspektiv (jämfört med dåtidens Tyskland) går tankarna till alla varianter av vänsterrörelser vi hade på 1970-talet, den ena tokigare än den andra, liksom vad vi nu ser i dagens feminist- och queer-extremism. När det gäller klimatet och vad man nästan kan kalla ”klimatrörelsen” har helt säkert IPCC en viktig uppgift här. Målsättningen måste dock vara att avpolitisera IPCC och eliminera alla politiska tendenser att påverka det vetenskapliga innehållet. Vi vill inte se några gröna politiker ( som i Tyskland) som anser att befolkningen måste skrämmas upp för att reagera.
  LennartB

 20. Lasse

  Rockström förlorade all trovärdighet när han i en chatt efter Erika B Vietnamklavertramp inte med ett ord nämnde grundvattenuttag för bevattning som orsak.
  Han är expert på just detta!
  Vilket visar hur trogen han är mot rörelsen! Samt hur otrogen han är mot vetenskapen!
  Sorry Rockström!

 21. John Silver

  # 17
  ”Låt mig rätta mig själv. Rockström bör vad jag vet inte längre anses som en forskare. Han är helt simpelt en klimatbyråkrat.”

  Jag läste: ”kriminell byfåne”, undrar varför.

 22. Peter F

  Lite mer om JR för de som läser här men inte vet http://www.frojdh.se/2010/05/28/arets-svensk-har-200-miljoner-skal-att-tacka-sida/