Spencer versus Dessler

clouds
Här är lite annat än vädret att fundera på under julhelgen. Det rör en något förvirrad diskussion eftersom folk uppenbarligen talar förbi varandra. Något att bita i med andra ord:
Mot slutet av klimatkonferensen i Cancún kom tidskriften Science hastande med en artikel som skulle tillbakavisa en klimatskeptisk uppsats som publicerats tidigare under året. Det här är som sagt en invecklad diskussion, och jag kan rekommendera en läsning av inlägg och kommentarer på Roy Spencer och RealClimate. Men som jag tolkar det handlar diskussionen om följande:
Den första uppsatsen är författad av R.W. Spencer och W.D. Braswell och publicerad i Journal of Geophysical Research. Den använder sig av en ny metod för att analysera sambanden mellan molnbildning och temperatur, och kommer bl.a. fram till att moln har en sammanlagd negativ effekt på temperaturen. Men inte bara det, de menade också att deras undersökning öppnar upp för att molnbildningen är den dominerande faktorn för temperaturen på jorden, dvs. att det inte är temperaturvariationer i första hand som driver molnbildningen utan istället molnbildningen som påverkar temperaturen.
I Science-artikeln menar författaren A.E. Dessler att han kan påvisa att moln, totalt sett, fungerar som en positiv återkoppling: höjd temperatur ger färre moln, vilket i sin tur höjer temperaturen än mer genom ökad instrålning från solen. Detta är den ortodoxa AGW-synen på molnens inverkan.
Det som skiljer dem åt är en fråga om orsak och verkan. Där Dessler tolkar en samvariation mellan molnförändringar och temperaturförändringar som att de senare orsakar de förra, så menar Spencer & Braswell att en mer noggrann analys, kallad ”phase space analysis”, ger vid handen att molnförändringarna är oberoende av temperaturförändringarna. Molnvariationerna kan i sin tur vara orsakade av olika saker som t.ex. små kaotiska fluktuationer i atmosfären och haven. (Så vitt jag förstår är inte Svensmarks teori om kosmiska partiklar utesluten även om Spencer inte riktigt är inne på det spåret som huvudförklaring till molnbildningen.) Och i de fall där man ur data möjligen kan utläsa att molnbildningen påverkas av en temperaturökning så blir det snarare mer moln än färre, med en nettoeffekt som dämpar denna temperaturökning. Dvs, att det blir en negativ återkoppling.
Spencer uttrycker en besvikelse över Desslers artikel eftersom den enligt honom bara är en återgång till den traditionella AGW-tolkningen där man ignorerar den mer detaljerade analysen av orsak och verkan. I Spencers och Braswells artikel finns också en modell som visar hur klimatet kan ge en illusion av en positiv återkoppling, fastän modellen är programmerad så att återkopplingen är negativ. Inget av deras argumentation för sin tolkning tas upp i Desslers uppsats.
Här är ytterligare en kommentar till diskussionen.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Slabadang

  ”Midnatt råder tyst det är i huset….?
  Molnen ja….. Dessler är öppet intellektuellt ohederlig och är fullständigt medveten om att han har ett case som är svagare än Spencers.Man får i första hand utvärdera och jämföra metoderna de använt. Här förlorar Dessler eftersom han inte chatterar datan på samma finurliga sätt som Spencer och Braswell.
  Vad gäller resonemanget om en ”internal forcing” som Spencer bedriver så anser jag att den är mycket trovärdig och att Dessler som tillhör den innersta kärnan helt blundar för andra nya förklaringar är endast av manipulativa skäl och av prestige.Det är självklart att han väljer en metod där han inte löper risk att få samma resultat som Spencer.
  Nu har vi två andra tabubrytande artiklar publicerade som stärker skeptikersidan till vetenskapligt gigantiskt överläge.Den ena har hittat bevis på att kosmisk strålning snabbt bildar moln på medelhöjd.Den andra beskriver en ökning av solstrålningens ultravioletta ljus med 1.25 W/m2 per solcykel sedan maunder mnimum. Det är bara babblet och bubblet som håller AGW skutan flytande.Den är så sändertorpederad att det finns inget kvar. 

 2. Bim

  Kanske alldeles fel forum, för här krigar vi ju bara om CO2.
   Jag råkade bara ramla på denna intressanta dokumentär. Visste inte att det fanns så mycket om WWII på nätet, och dessutom i färg. Att vi aldrig lär oss att krig är ett helvete? 
  Kunde inte låta bli att dela med mig.
  Gott Nytt, alla.
  http://www.youtube.com/watch?v=lvZCDfhoNxA

 3. Dan

  Slabadang £1:
  När man har med dumsk… fantasilösa människor att göra har man ingen fördel av att ha rätt i sak. Snarare tvärt om.

 4. (Ett inlägg som jag postat på ett par mailinglistor: –AE)
  Några tankar med anledning av årstiden, som nu är inte bara vinter utan Väldigt Mycket Vinter.
    Trots att förespråkarna av ”global uppvärmning” försöker lansera tesen ”att det blir kallare bevisar bara att det blir varmare…”, syns det att det ev hot vi står inför inte är Sauna de la Extreme utan Inlandsisen Äter Stockholms Stadshus. (Det finns en gammal sf-bok som har det som omslag. Minns nu inte titeln.)
    I en artikel i NY Times får vi följande diagram över temperaturen de sista 400 000 åren:
  http://omniclimate.wordpress.com/2010/12/23/a-christmas-present-from-the-new-york-times/
    Det som slår en är hur regelbundet temperaturen varierat. ”Värmetoppar” syns vara kortare undantag, och vi verkar just nu befinna oss i *slutet* av en sådan topp. Och de här cyklerna har kommit och gått helt oavsett industrialism, motorvägar och jetplan. (Neaderthalarna lyckades aldrig riktigt bygga upp en framgångsrik bilindustri.) De regelbundna variationerna torde ha att göra med astronomiska faktorer (variationer hos solen, hos jordens bana, axel, magnetfält osv – t o m galaktiska faktorer har anförts).
    Det har föreslagits att OM – och jag betonar ”om” – CO2 skulle ha sådan betydelse som IPCC påstår kan det vara till nytta, för det kan motverka eller iaf mildra den kommande istid som temperaturcyklerna ger indikation på.
    Det är inte bara de senaste två vintrarna som varit stränga. Vi vet också att det hävdade globala ”uppvärmningen” stått still sedan dussinet år tillbaka. (”Och det är en travesti att vi inte kan förklara det”, sade en av IPCC:s ledande.) Det är iofs en tempuppgång som fram till slutet av 90-talet var mycket blygsam (tiondelar av grader) och som tog avstamp i tillbakastuds från ett tidigare minimum (från 1940-70-talet). Sett från längre utvecklingskurvor KAN inlandsisen nu vara på väg.
    Det är dåliga nyheter för Norden, Kanada, övre halvan av Ryssland, osv. Men det finns hopp:
    * En sådan utveckling tar tusentals år på sig, även om vi fram till dess kan få uppleva hur klimatet ständigt blir kallare, vintrarna längre och strängare, osv.
    * Vi kan via ”geoengineering” göra något åt det. En omedelbar sak är att inte konstlat hindra CO2-spårgasens blygsamma ökning i atmosfären (OM – betonar det! – detta skulle ha betydelse) men vi kunde även t ex påverka jordens albedo eller placera reflekterande solsegelsatelliter i jordbana som skickar ned extra solljus.
    Jag menar att det inte finns något ont i att människan utövar kontroll över naturen och därmed tar kontroll över sin egen framtid. Miljöaktivister som i grunden är status quo-konservativa (varje träd och groda skall vara i oföränderligt läge) borde vara glada om vi kan stoppa eller mildra en kommande istid. Det blir liksom en massiv ”artutrotning” om isen lägger sig över Norra halvklotet. Om det bleve bevisat att en ny istid är i antågande borde Greenpeace m fl argumentera för mer CO2, stötta rymdprojekt, osv.
    Och mycket av detta förutsätter ekonomisk tillväxt. Fortsatt nyttjande av olja, kol, naturgas osv gynnar ekonomin. Rymdprojekt är dyra (även om de kan bli drastiskt billigare genom teknisk utveckling!) och pengar till det kräver ekonomisk tillväxt.
    Slutsatsen blir att en eventuell istid kan föra miljövänner och tillväxtförespråkare närmare varandra.
  –Ahrvid

 5. Rosenhane

  Det tycks ha smugit sig in en trojan i ett statligt verk.
   
  I aktuellt kl 18 rapporteras om svåra trafiksvårigheter längs norrlandskusten och trafikverkets presschef klämmer ur sig följande understatement:
   
  ” Det går inte att vinna över naturen”
   
  Pelle Holm, where are you!? 🙂

 6. Slabadang

  Det är något speciellt med denna vinter!
  Jag/vi underskattar det monster som byggt upp i klimathotsindustrin.Jag tänker på alla de hundratusentals människor som satsat hela sin trovärdighet på klimathotet.
  Jag tänker utifrån lederskap och så länge dessa människor inte blir erbjudna ett alternativ så kommer de sluta sig allt tätatare och bete sig allt märkligare.
  Många var och är nog fortfarande helt övertygade men många håller masken för löningen och anslagens skull och hänger bara på.Den här situationen är unik eftersom vi aldrig i modern tid haft en fråga som så ensidigt propagerats och spritt sig i hela sasmhällskroppens alla hörn över hela i första hand västvärlden.
  Konsekvensen är att på andra sidan så byggs en lika stor risk upp som jag inte har en aning om hur den kan hanteras och jag är inte säker på att den går att hantera utan att huvuden ryker kors och tvärs på alla nivåer och inom alla organisationer.
  Vi som skriver här på TCS är en liten skara med mycket god överblick av hela spektaklet.Vi är medvetna om att det är bara bristen på tillgång till media som gör att vi fortfarande inte kan upplysa vanligt folk astt de är uppfintade på läktaren av hela etablissemanget.
  Delingpole hävdar att det finns inte tillräckligt med skott för att avkräva ansvar för alla som deltagit i den onyanserade propagandan och jag delar nog den analysen.För vem ska skjuta när hela MSM och public service gått i säng med miljöfanatiker och politiker?  
  JO anmälan mot gransknignsnämden/SVT är att kolla om demokratins sista grindvakt kan fungera till skydd för demokratin och mot diktatur.
  Etablissemanget lär inte klara av att ta itu med sig självt.

 7. #6 Slabadang
  Jag är imponerad av Din analys! Men måste det bli så dramatiskt? Kanske… FN kommer att förlora sin trovärdighet.
  Hela AGW-bluffen kommer att få en politisk lösning med eller utan ett nytt politiskt parti i Sverige.
  Det blir spännande!

 8. Kent Forssgren

  M.Sc.Eng och Slabadang.
  Det ruskiga är nog att det blir en politisk lösning, på ett vetenskapligt spörsmål. I Sverige och i vestlandet.
  Larmen handlar om förmenta globala och mänskligt orsakade klimatförändringar. Av någon anledning så är det bara västerlandet som står bakom dessa larm. Indikerar mycket av förändringen i maktbalans på vår jord som pågår. Västerlandet förstår inte… Öst är på väg att återta ställningen: vetenskapens vagga.

 9. Slabadang

  M.Sc Eng!
  Våra politiker lurar oss genom att inte berätta vad de egentligen gör.De bygger internationella byråkratier som de kontrollerar och sedan använder som trojansk höst för att köra över ett allt röstsvagare folk.Eu FN IPCC Cancun allt är en lekplats för politikerna och de leker allt längre bort ifrån oss.
  Vi lyder i allt större utsträckning av folk och fördragf vi inte haft en sportsula att få tycka till om och som vi inte valt.
  Det är dags astt ställas frågan till samtliga partier om de inte egentligen tycker att den svenska demokratin behövs och i så fall varför.Om energipolitik invandringspolitik skatter och avgifter skall styras av expertpaneler långt borta i tjotaheiti varför ska vi rösta överhuvudtaget? Det blir ju inget kvar.Bekvämt för våra politiker men ett litet helvete för oss medborgare.Det otäcka är att hela etablissemanget styr gemensamt bortifrån oss  MSM och Public service skyndr på utvecklingen.Chipet i nacken är inte långt borta!! Det kommer lika säkert som ett brev på posten och den som inte tror att det är dit vi är på väg har inte fattat nånting.
  Kan du ange ett enda beslut som stärkt medborgarmakten de senaste tjugo åren?Kom gärna med ett tips och att inte etablissemanget talar om det är knappast någon tillfällighet.Ty etablisemanget vet vad som är bäst för etablissemanget.

 10. Inge

  Senaste numret av Illustrerad Vetenskap (Nr 1-2011) har en stor artikel: Något är fel med Solen. Den behandlar ganska bra vad som händer (och inte händer) och som skeptiker kan man vara ganska nöjd med upplägget. De räknar upp en del obekanta orsaker till klimatförändring och CO2 nämns knappt. Nåja, lite.
  F.ö. ett mycket intressant nummer tycker jag.

 11. Slabadang!
  ”Sooner or later when we talk we reach a dead end”
  Then.  ”Action”