Soundtrack till en ny era

2015_01_30_Live_Earth

Senare i höst kommer musikevenemanget Live Earth-Road to Paris gå av stapeln. Al Gore har slagit sig samman med rapparen Pharrel Williams för att med musikaliska toner försöka frammana ett kraftfullt och koldioxidreducerande globalt avtal. Kraften i musiken betonas på hemsidan.

”Music is powerful. It’s emotional. It’s borderless, bringing people together regardless of background, beliefs or language. Live Earth is using this power to inform, inspire and activate people across the globe to demand the strongest possible UN climate change agreement.”

Bakomliggande intressenter är Förenta Nationerna, COP 21, Live Nation och Al Gores Climate Reality Project. Det är välorganiserat och är välsignat av de allra största spelarna. Frågan är hur mycket resurser som har plöjts ned i det hela? De stora stiftelserna är välvilliga finansiärer. Det är en del i en gigantisk propandaapparat som på många sätt saknar motsvarighet. Alla ska bli nådda och övertygade om den stora lögnen. The Climate Reality Project som har finansierats av Rockefeller Brothers Fund och Skolls Global Threats Fund har även engagerat sig musikaliskt i projektet The Guitar of Reality. Publiken ska inte bara kunna se hotet från klimatet de ska även kunna höra det. Alla trick används för att förleda människan.

Själv har jag min plan för att skapa en motkraft. Det är min vision. Efter min långa och obekväma resa vill jag nu göra något som ger något positivt tillbaka. Jag vill förvalta de kunskaper som mina tolv år av akademiska studier gav mig. I detta spelar musiken en av huvudrollerna. Men medan Al Gore och Johan Rockström varnar för domedagen och den syndfulla människan så vill jag istället hylla den mänskliga skaparkraften. Jag vill också varna för de falska profeter som besudlar denna planet. De som söker dominans och kontroll. De som vill sätta ett pris på det som är fritt för oss att ta del av. De som utan att blinka sprider lögnens gift.

Kortsiktiga målsättningar är att spela in en singel med mitt band Wardenclyffe. Detta gäller de två låtarna Rockefeller och The Omega Point. Dessa behandlar tematiskt det spel som ”hydrans” krafter har släppt lösa. Rockefeller handlar om denna klimathotande familjs inflytande i det globala politiska spelet medan The Omega Point synar den transhumanistiska vision som florerar i delar av elitens nätverk. De har sin lösning på ”människoproblemet”. Singulariteten och sammanfogandet av människa med maskin där den gamla människan riskerar att bli obsolet. Detta är också ett tema som vår fullängdsskiva Control All Delete behandlar.

Det finns även planer på att spela in en video till Rockefeller som illustrerar den makthunger och manipulation som dessa krafter besitter. Idéer till detta innefattar bland annat scener där marionettdockor styrs av en dockmästare.

Singeln är tänkt att släppas i samband med Parismötet som pågår mellan 30 november och 11 december. Jag hoppas även att kunna genomföra en spelning i Paris under denna tid. Det är tänkt att utgöra en manifestation mot de charlataner som säljer budskapet om jordens undergång för egen vinning. Musik är ett mäktigt verktyg och det ska inte enbart vara förbehållet de falska profeterna.

Till detta planerar jag även att ge ut den engelska översättningen av ”Thoughts leading to action” och en tjockare version av ”En obekväm resa”. Även avhandlingen väntar på att bli översatt. Jag jobbar också med att utöka mitt nätverk och ytterligare sprida mina alster. Hoppas i sammanhanget få tillfälle att komma ut och tala om både mina erfarenheter och min forskning. Så boka gärna in mig.

Nästa år är också nästa skiva ”The Temple of Solomon” tänkt att släppas. Det är soundtracket till den nya resa där jag vill sprida ett positivt ljus. En ljusfyr i det rådande mörkret.

Jag har redan fått en del bidrag till att förverkliga visionen. Men det krävs mer resurser. Jag hoppas att fler är villiga att stödja och donera till föreningen Wardenclyffe. Det är plattformen för min verksamhet. Både som författare och musiker. Med hjälp av många små enskilda bidrag kan det skapa en stark kraft. Min förhoppning är sedan att i förlängningen kunna genomföra mer långsiktiga mål som att sätta upp en stiftelse. Min resa gav mig inblickar i det behov som finns av stöd till de som vågar gå emot strömmen. Drömmen är att kunna erbjuda det som saknades för egen del. Det är oerhört tungt att stå upp i sin ensamhet. Stiftelsen ska också arrangera evenemang där vetenskapliga frågor som marginaliseras ska få utrymme. Detta ska kombineras med det kulturella och musikaliska och utgöra en öppen plats för de öppna sinnen och själar som vågar gå den smala vägen till livet. Eventet som Wardenclyffe arrangerade i januari var en del i det arbetet. Läs mer här. I slutet av januari 2016 planeras ett nytt event.

Hjälp till! Sprid budskapet och donera till föreningen Wardenclyffe. Plusgiro: 74 40 98-5

Vill man nå mig så är min mail: jacob(at)nordangard.se

”Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den”

https://www.klimatupplysningen.se/2015/04/16/en-obekvam-resa-del-1/

https://www.klimatupplysningen.se/2015/05/21/en-obekvam-resa-del-2/

https://www.klimatupplysningen.se/2015/06/11/en-obekvam-resa-del-3/

https://www.klimatupplysningen.se/2015/06/25/en-obekvam-resa-del-4/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Strongt, Jacob! Kör på

 2. Lars Jonsson

  Bra jobbat, hoppas att du kan få spela i Paris, och få ut budskapet.

  Gick in på Live Earth hemsida, de vill att jag skriver upp på uppropet, dvs stödjer deras aktion, de söker en miljard människors röst. Tycker det finns anledning att analysera vad deras budskap är, så som du gjort Jacob.
  Budskapet i korthet låter som nedan:

  A SINGLE MESSAGE: TAKE CLIMATE ACTION NOW.
  ZERO GLOBAL WARMING POLLUTION.
  ZERO EXTREME POVERTY.

  De säger sig ha ett budskap, Take climate action now
  Hur kan vi översätta detta, mitt förslag är :
  AGERA FÖR KLIMATET NU
  (det kan diskuteras, men i stora drag stämmer det, man skall aktivera sig agera, just nu för att rädda klimatet). Återkommer till detta.

  Sedan kommer två underrubriker, som i egentlig mening är två helt disparata budskap. Den första behöver omvandlas i några steg för att bli tydlig.
  Zero global warming pollution = Ingen förbränning av fossil energi = 82% av världens energin skall helt tas bort = den fattigaste tredjedelen av mänskligheten får inte tillgång till billig energi
  Den senare står för sig själv och behöver inte analyseras
  Zero Extreme poverty = Ingen extrem fattigdom

  Här står vi dock inför två helt motstridiga budskap som skall vara skälet eller meningen med det första budskapet – att du och jag skall agera för klimatet, först och främst att ge organisationen Live Earth din röst. Att agera för klimatet är att skriva under på deras upprop, dvs ge organisationen en folklig bas att agera för deras räkning, att föra vår talan. Men vad är det de/vi vill, skapa mer kärnkraft, att fortsätta den storskaliga utbyggnaden av vattenkraft i Asien och Afrika? Vad skall vi ersätta den fossila energi med? Att använda sol energi i länder där det fungera för att få ut el till isolerade byar utanför elnätet är vällovliga och bra initiativ. Där skulle de kunna få mitt mandat att agera. Jag är etthundra procent för teknikutveckling som syftar till att energieffektivisera och att skapa nya eller förbättrade sätt att alstra energi som har mindre påverkan på miljön än de som finns för närvarande. men om i skall ta ett enda mått som diskuteras i klimatdebatten, t.ex biologisk mångfald så är kärnkraften överlägsen, vatten, vind, sol och biobränsle. Så skriver jag på för ökad fattigdom och minskad biologisk mångfald om jag ger dem min röst, jag anser att så är fallet. Detta är det budskap som en motrörelse bör föra fram.

  Det första som vi bör fråga den vetenskapliga rådet till Live Earth är:

  Hur ställer de sig till.
  1 Kärnkraft
  2 ved och träkol
  i perspektivet av Zero global warming pollution

  Har någon ork att finna ut var och hur vi kan få svar på den frågan? Vem skriver till sekretariatet?

 3. Mats R

  #2 Lars Jonsson

  Tror du verkligen att du får något brukbart svar på sådana frågor från en sådan organisation? Med förlov sagt, så tror jag att det är lite naivt att vänta sig det. Skälet är att ”Live Earth”-spektaklet inte vänder sig till människors förnuft, utan till deras känslor och önskan att ingå i en gemenskap, typ ”Kraft durch Freude”, efter känd förebild. Det har sålunda inte ett smack med vetenskap och fakta att göra och därför är det meningslöst att bemöta dem med sådana argument. Man måste bemöta dem på samma nivå om man ska ha någon framgång. Det bästa vapnet mot uppblåsta totalitarister brukar vara humor. Kanske värt att pröva?

 4. Lars Jonsson

  Mats R

  Jag håller med dig, jag tror inte heller att man får ett vettigt svar. Det finns antagligen inget ovetenskapligt råd, och faktiskt finns det inte på deras hemsida någon möjlighet att ta kontakt, om man inte är sponsor eller partner. Det hela var faktiskt lite på skämt, även om den var väl fördolt. Mitt inlägg handlade egentligen mest om budskapet som är delat.
  De två frågorna rörande att dekarbonisera världen och utrota fattigdomen har helt olika prioriteringar. Eftersom klimatfrågan i världen hamnar långt ner i prioritet medan fattigdomsbekämpning är högre, skapar de en slags moralisk immunitet genom att hänga på fattigdomsbekämpningen.

 5. Ingvar

  Och hur bekämpar man fattigdomen?
  Finns väl ingenting som betytt så mycket för att höja levnadsstandarden i den ”utvecklade” delen i världen som olja och kol. Och det vill man strypa även för fattiga länder.
  Orwellskt ”double talk”. Fattig är rik

 6. Lasse Forss

  Bra kämpat Jacob.
  Nu har jag noggrant läst Gösta Petterssons Falskt alarm (utan frågetecken). Den boken, och Jacobs beskrivning av hur sanningen våldtas, underlättar kampen mot alarmisterna.

 7. Evert Andersson

  Jag frågade ”Föräldravrålet” vad de vill ska göras och som jag stöder om jag skriver på. Svaret: Ja det vet inte vi men vi vill att politikerna agerar för våra barn och barnbarns skull. Så tomt är det ju ofta i lådan där inte de vassaste knivarna finns att hitta.

 8. Arne

  Som sagt #7…. Nån annan ska fixa biffen medan föräldravrålets medlemmar fortsätter att glatt skjutsa sina ungar till fotbollsträningen sex gånger i veckan samt flyga utomlands ett par gånger om året. För att de behöver det. Hyckleriet och tesen att leva som man lär gäller inte dessa. De sitter däremot och undrar varför ingen lyssnar på dem.