Söndagsdikt 22/1 2012

Namnlös
(Konstnären Kjerstin Krantz)

Månskära, Solskärva

 

Se Sunna jagad av Skoll

rasar hastigt på himlen

av blodrunor sargats har

Måne, Mundilfares dotter

med Hate i hasorna

hastar så modigt efter

Alfrödul driver Allsvinn

Rimfaxe rider i natten

men

Månegarms käftar tuggar

Nej, på den gamla fornnordiska tiden hade de inte riktigt fysiken rätt till varför solen och månen går upp och ner men det gjorde (och gör) de ju ändå.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. OR

  Bra Lena! fortsätt pusha på gränserna. ”Allsvinn” ger konsumtionssamhället direktkontakt med  våra fornnordiska rötter.

 2. OR
  Tack!
  Den är från min fornnordiskt inspirerade diktarperiod.

 3. Lena!
  Kul med de fornnordiska symbolerna. På äldre dar har jag mer och mer inspirerats av fornnordiska och hedonistiska symboler. De utgör faktiskt en bättre beskrivning av hur naturens krafter fungerar än dagens religioner. De var snarare ett kraftfullt sätt att ”sätta färg” på naturens krafter än en tro på gudar. Funkar i alla fall bättre än att tro på nån sorts allsmäktig gud.
  Paganism som jag använder det är att åskådliggöra naturens krafter i bilder.

 4. OT.
  Men den här passar inte in nånstans bra. Det är en liten för stor munsbit för mig att ta in men det  finns ju proffs här
  http://wattsupwiththat.com/2012/01/22/unified-theory-of-climate-reply-to-comments/#more-55210

 5. Börje S.

  OT
  Ingvar Engelbrecht!

  Du som sitter på alla adresserna till riksdagsmännen: Vidarebefordra Dr Max  på Andas lugnt senaste till Jonas Sjöstedt, V!
  Sjöstedt sade i sitt riksdagstal bl a:
  ”…Det är det faktum att vi släpper ut åtminstone 5 ggr så mycket växthusgaser som planeten tål…”
  Dr Max berömmer retoriken, men undrar var i hela friden han fått siffran ”5 ggr” i från och om hur riksdagsmannen vet vad ”planeten tål”.
  Därefter visar Dr Max att utsläppen pr kapita minskat från 4,7 ton 2009(?) till 4,5 ton 2011. 
  Sjöstedt, som nyvorden ”klimatkämpe” bör noga läsa på! Hos Max kan han få reda på utsläppsmängden per kapita i länder som
  USA-19 ton/år
  Ryssland-10,9/år
  Tyskland-9,7
  Sverige-5,6 
  Den intressantaste upplysningen för en riksdagsman torde vara att om Sverige slutar att släppa ut koldioxid helt och hållet kommer ”besparingen” att bli 50 megaton/år.
  Riksdagsmännen vet inte, men borde snarast få reda på att dessa 50 Mt är mindre än en piss i Mississippi, ty världens samlade utsläpp är inte mindre än 32.000 Mt/år.
  Om svenskarna offrar sig och återgår till 1700-talets levnadssätt minskar utsläppen från 32.000 Mt  till 31.950 Mt! (Det framgår inte hos Dr Max om han räknat även koldioxiden i vår utandningsluft, men svenskarna kommer ju ändå att dö ut ganska fort, om de som drömmer om ett koldioxidfritt Sverige får som de vill.)
  Kan då inte resten av världen också sluta släppa ut koldioxid? Jo, svarar Dr Max men till priset av stängda fabriker, stängda kommunikationer, ingen export, ingen import, världssvält, missväxt och helt okontrollerbar social oro. 
  Världens energiproduktion bygger nämligen till 80% på fossil energi. 
  Ska vi lägga ned 80% av energiproduktionen så bör de som går i bräschen för det uttrycka sig med lite mer stringenta argument än ”planeten tål” och ”5 ggr för mycket utsläpp”.
  Sjöstedt vill bygga om våra bostäder, för att minska våra utsläpp. Då måste i så fall byggandet ske utan cement, cementproduktionens CO2-utsläpp står i paritet med biltrafikens…ja du förstår. 
  Jonas Sjöstedt (och de andra riksdagsledamoterna) behöver verkligen upplysas av t ex Dr Max!
  Det fixar du Ingvar!
   
  (hoppas detta inlägg inte dyker upp på annan plats, jag har upprepade gånger försökt skicka det i en annan tråd, men utan att se minsta tecken på att det gått fram)

 6. Lena
  Tack! Jag älskar det kärva ordfattiga språket från vår nordiska forntid! Inget krimskramsande med ord, utan kort, kärnfullt, och oftast väldigt vackert i sin enkelhet.

 7. Åke N

  OT. Intressant artikel om Rossi och hans E-cat:
  http://www.examiner.com/paranormal-in-st-louis/andrea-rossi-sinner-or-saint
   

 8. Åke #7
  Bra analys av läget!

 9. OR

  Lena #2
  Jag tyckte den var dagsaktuell eftersom jag just skickat in en text till Ingemar Nordin för publicering här på TCS. Den slutar med en fråga om hur mycket vi egentligen vet om grunden för hela klimatfrågan. Kanske inte mer än vad man visste om sol och måne under järnåldern.
  Måne och sol ses ofta som symboler för kvinnlig/manlig pricip eller yin och jang. Jag ser dina dikter här på bloggen som balanserande i det avseendet.
  Åke #7
  Mycket bra artikel. Hissnande perspektiv där alla folkrörelser, Uppsalainitiativet och Stockholmsinitiativet, Nobelkommitén, m.fl bör vara beredda att försvara denna möjlighet för världen. För om den verkligen finns är den omedelbart utsatt för oerhörda hot. MEN – det kanske bara är en bubbla till.