Solomon om alla utredningar

Solomon

Här är en underhållande artikel i Financial Post om en ny fas i klimatspelet. Lawrence Solomon, känd bl.a. för avslöjanden om Wikipedias flagranta misskötsel av klimatfrågan (Climategate och Wikipedia här och här ), skriver att det hittills varit så att AGW-förespråkarna obarmhärtigt slagit ned på alla försök från forskare eller journalister att komma med invändningar och ge en mer balanserad bild.

Right from the early days of the global warming controversy, they whacked any scientist who dissented from the view that CO2 was warming the planet in a dangerous way. Up popped other skeptical scientists, and WHACK!! Down they went.

Up popped skeptical journalists and WHACK! Down they went, too. Then more whacks for new scientists who surfaced, or pesky scientists who resurfaced.

Men nu kan förhållandena möjligen bli lite mer jämbördiga framöver. Visserligen expedierade House of Commons’ Science and Technology Committee sitt uppdrag galant genom att frikänna Phil Jones och  CRU på nästan alla punkter. Men många förväntar sig en ny granskning efter Brittiska valet i vår angående huruvida offentligt finansierade forskningsgrupper verkligen varit så öppna som de borde vara. Detta lilla frågetecken kan vara tillräckligt för att starta en mer djuplodande utredning.

Det har ju spenderats åtskilliga miljarder på att beställa alarmistiska rapporter från vetenskapen, medan skeptikerna fått nöja sig med en spottstyver.

Vidare har “Inspector General” vid U.S. National Science Foundation signalerat att han för sin del tänker gå vidare med en granskning av klimatforskningen vid Penn State University (dvs. Michael Mann) angående forskningsprojektens ”fairness, accuracy and completeness”. Mann är ju knappast känd för att vara särskilt fair, noggrann eller fullständig i det han bedrivit forskning om. Tanken går mer åt sluggerhållet.

Och i senaten väntar James Inhofe med en rapport ”Consensus’ Exposed: The CRU Controversy”. Vem vet, efter novembervalen i höst kanske han kommer att tillhöra en majoritet – och då kan spelet börja på allvar även i USA.

Det kan bli ett riktigt underhållande klimatår i år.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Det värsta är alla PK människor som håller varann om ryggen, vad som än kommer fram och vad som sker. Vi har dem givetvis också i våra vetenskapliga akademier. I dag är det nog nästan omöjligt att nå en ledande sådan position utan att lisma med.

  Så jag är pessimistisk att majoriteten kommer att krypa till korset. Möjligen dör bara allt ut och man låtsas som det regnar. 

  Men – det ligger också inbyggt att det finns ”tipping points”  😉  i mekanismerna – plötsligt kan allt slå över…   faktiskt.

 2. Bertel

  Peter Stilps

  Oavsätt om dessa PK människor går vidare i livet och ändrar sina  karriärfrämjande ståndpunkter har du gjort ett bestående intryck i min syn på sanningssökandet inom IPCC styrda kliomatforskningen och fått mig att bli intresserad av klimatfrågor och jag tror inte jag är ensam att uppskatta det du gör.De sk pk folket är föränderliga men dina tankar/reflektioner  har gjort bestående intryck resten av vår vandring på jordklotet…….

 3. ces

  Så här förhindrade AGW-folket publicering av forskning som ”inte stämde”.
  http://www.nzclimatescience.net/images/PDFs/gatekeepingrossmck.pdf

 4. Bertel

  Ber om ursäkt,Stilbs skall det vara. 

 5. Jensen

  Mr Stilbs eller annan kunnig:
  Tacksam för synpunkter .

  Från olika artiklar har jag blivit alltmer klar över att det ej finns någon växthuseffekt i atmosfären. Dylik finns bara i växthus.
  Hade glastak funnits över atmosfären hade väl astronauterna berättat om detta. Avsaknad av Hot Spot  motsäger ju entydigt
  växthuseffekt.
  Likaså är hypotesen om växthusgaser en medveten förvrängning eller ett beklagansvärt missförstånd.
  Alla gaser har väl såväl smältpunkt som kokpunkt. Visserligenvid högst olika gradtal, vilket ger olika kvantitativa
  egenskaper, men sannerligen inga kvalitativt skilda egenskaper.
  Gaser har absorbstionsegenskaper i olika absorbtionsspektra och även emissionsförmåga under ändrade betingelser.
  Jag ställer mig frågande att vissa gaser har någon slags ”heat trapping” -egenskap. Vad finns det för någon fysikalisk förklaring till dylik hypotes. För mig synes begreppet växthusgas  vara ett obegripligt tankefoster. 

 6. Ingemar

  Jensen #5. Jag håller med om att ”växthus” är en missledande analogi. Jag tror att ”täcke” vore bättre. Det som händer är att en liten del av strålningen istället för att radiera rakt ut i rymden stoppas av växthusgaser, typ H2O och koldioxid. Dessa molekyler radiera sedan värmen vidare i alla riktningar. Detta gör att temperaturen vid jordytan hålls någorlunda jämn (annars hade vi varit i närheten av den absoluta nollpunkten  på nätterna, vilket är KALLT!) på nätterna. Men jordytan, haven och luften behåller en del av värmen från dagen. Jorden och haven har förstås störst värmekapacitet, men även luftlagren bevarar lite värme.

  Har du några invändningar mot denna bild? Eller är du inne på att just gaser saknar ”heat trapping” egenskaper? Jag är nyfiken.

 7. Peter Stilbs

  Tack Bertel – det värmer 😉

  Jensen: Växthusefekten är reell och korrekt beskriven- vad jag kan förstå – problemet är bara överdrifterna och fantasier/ modellbildning runt effekten av extra CO2 – som skulle öka effekten utöver nuvarande +33 grader. 

  Grundläggande fysik ger ingen som helst anledning till oro – max en grad till. För att få till det hittar man på förstärkande  effekter av mer vattenavdunstning – så man får de katastrofscenarios man yrar om.

  Läs gärna mer på Stockholmsinitiativets webbsidor  – ex här.

 8. Håkan Sjögren

  Jensen # 5 : Våra Svenska forskare Arrhenius och Bolin har spridit sina bristande molekylfysikaliska uppfattningar över hela klotet. Klimatforskarna har ofta förvirrade synpunkter på molekylerna. Exempelvis har en av våra framträdande metorologer skrivit att syre och kväve mycket riktigt är tvåatomiga men att de just därför inte kan vibrera eller rotera, vilket avslöjar standarden på deras kunskaper. Min uppfattning är att herrar klimatforskare tror att CO2 efter att ha tagit upp ett kvantum vibrationsenergi behåller det en längre tid som värme och att den sedermera överför värmen till luftens molekyler. Envibrerande elektrisk dipol som CO2-molekylen strålar praktiskt taget omedelbart ut sin elektromagnetiska energi, som med ljusets hastighet försvinner ut i rymden eller ner till marken. Därefter är den ledig för nya äventyr med nya fotoner. En enstaka CO2-molekyl i luften är i snitt omgiven av c:a 75 vattenmolekyler, som var och en kan absorbera värmestrålning i betydligt bredare absorptionsband än CO2, som har två band i det aktuella strålningsområdet med bredden 0,1my och 1my. Sedan tror klimatisterna att den ouppvärmda CO2-molekylen skall överföra sin värme till de övriga 2500 luftmolekylerna, som i snitt omger den så att luften uppvärms. Det är ju skrattretande. Sanningen är  att vattenångan svarar för huvudparten av växthuseffekten, om den överhuvudtaget finns. Det finns ju andra teorier om varför vi har ett drägligt klimat och inte minus 18 grader i snitt globalt. Mvh, Håkan.

 9. Bertel #2
  Håller med på alla sätt. Jag tror faktiskt att det var Peter Stilbs som fick mig att titta närmare på AGW-hysterien med sin artikel i SvD där han rekommenderade maffian att börja handla med utsläppsrätter.
  Hell dig Peter!

 10. Jensen

  Tack Ingemar ,6,  för ditt promta svar.
  Det förklarar mycket av min frågeställning.
  Dock skulle jag gärna ha möjligheter att sätta mig in i en
  lättfattlig. logisk, vetenskapligt hållbar, fysikalisk beskrivning av ” täcket”

  Tack Peter Stilbs
  för snabbt visat intresse och hänvisning till ytterligare kunskaper.
  Jag är införstådd med att jordens atmosfär har en temperaturreglerande effekt,men hur. Du förstår ju oerhört mycket mer än jag. Ändå är det tröstande att höra att du inte förstår allt.

  Tack Håkan
  Du går verkligen in på kärnan i min undran. Nämligen fysikaliska egenskaperna hos gaser, framför allt molekylernas förhållande till vibrationsenergi. Jag tolkar ditt svar som avståndstagande från vissa gasers förmåga till Heat trapping.
  Din uppgift om andra teorier till vårt nästan obegripligt drägliga klimat har ytterligare sporrat mitt intresse och nyfikenhet. Ja, hur skall man bringa reda i allt detta  med
  absorption,reflection,transferering,diffusion,spridning,
  convertering,conduction,transport,konvection,m.m. av hetta.

  Bevare mig för förenklade ovetenskapliga propagandistiska  förklaringar, som bara finner oreflekterande politikers gehör

 11. Anders L

  Det finns ingen vetenskaplig oenighet när det gäller växthusgasernas fysikaliska egenskaper. Det enda som det råder någon som helst debatt om är hur känsligt klimatsystemet är för den ökande halten av växthusgaser. Det finns faktiskt en grupp klimatvetenskapsmän som anser att IPCC överdriver klimathotet. De är ca 5 st, world wide.
   
  Å andra sidan finns det en mycket större grupp som anser att det största felet som IPCC gör är att man inte beskriver hur illa läget egentligen är.
   
  (Därutöver finns det en mycket stor majoritet i mitten, som anser att IPCC i huvudsak gör en korrekt sammanfattning av det rådande kunskapsläget.)

 12. L

  Anders L #11, det är din version, som du troligen är helt ensam om.

 13. hahn

  Anders L, hur många har vi då i sverige om det är ca. 5 st worldwide?

 14. Ingemar

  Anders L,#11. I själva verket är det så att jag faktiskt har svårt att hitta någon ENDA riktig naturvetare här på Linköpings universitet som tror på IPCC, eller att de skulle underdriva farorna. Därav följer naturligtvis inte att sådana också finns, men de flesta som sysslar med denna debatt har snarare klimat-POLITIK som levebröd.

 15. AOH

  AndersL # 11

  Tack för din mycket trovärdiga och övertygande kommentar om den vetenskapliga konsensus som tror på AGW-sagan.

  Två vetenskapsmän är en stor grupp, tre är en mycket större grupp

  Och två vetenskapsmän är dessutom en mycket stor majoritet av total tre likassinnade.

  Fortsätt gärna med dina ”God natt sagor”

  Sov gott

 16. Gunbo

  Roy Spencer skrev följande på sin blogg i går: ”But alternatively, if a large energy imbalance causes only a small temperature change, then that is called low sensitivity, which is how I, MIT’s Dick Lindzen, and a minority of other climate researchers believe the climate system behaves.” (min fetning)

 17. AOH

  Håkan Sjögren # 8

  Envibrerande elektrisk dipol som CO2-molekylen strålar praktiskt taget omedelbart ut sin elektromagnetiska energi, som med ljusets hastighet försvinner ut i rymden eller ner till marken. Därefter är den ledig för nya äventyr med nya fotoner.

  Är det inte den elektromagnetiska energin som försvinner ner till marken som enligt AGW-förespråkarna anses utgöra en uppbromsning av markens avkylning ?

  Tänk om AGW:are hade lika roligt som du skrviver att nya fotoner och begagnade fotoner ( tidigare beskrivning av dig ) verka kunna ha i atmosfären. Hi Hi

 18. Gunbo försöker komma en annan klimatpladdrare till undsättning när denne fantiserar omvad klimatvetenskaparna vet …

 19. Anders L.

  Hahn #13,

  ”Anders L, hur många har vi då i sverige om det är ca. 5 st worldwide?”

  Ingen, vad jag vet.

  AOH #17,

  Jag begär förstås inte att någon av ultraskeptikerna på den här siten ska kunna ta in verkligheten, eftersom ni trivs så bra inuti er egen gemensamma fiktion. Jag bara beskriver hur situationen faktiskt är, och sedan får ni tro vad ni vill – det spelar ingen större roll i det stora hela.

 20. Olaus Petri

  Anders L, inom varje självdefinierad grupp är förstås en majoriteten positiva/okritiska till det som gruppen definierat som sant/korrekt. Det är liksom själva grejen.
   
  Det innebär dock inte att de som blivit exkluderade inte har relevanta saker att säga om ämnet i fråga, i detta fall klimatet. Bara för att vi inte läser (Klimat)Vakttornet är vi ändå goda kristna. Dessutom är det många fler som bekänner sig till den mer inkluderande naturvetenskapliga bibeln än till Vakttornet.
   
  Och vad det verkar minskar upplagan på Vakttornet kraftigt, och vem vet, snart kanske den bara läses av de egna medlemmarna?  😉
   

 21. Anders L för att kunna få någon annan att ta in verkligheten behöver du ju först själv prata om den, och för att kunna göra det behöver du först själv ta in densamma.

  Nästan alla AGW-troende hoppar ju så gärna över det steget, och vill omedelbart börja predika läran. Du är en av dem, men du verkar inte ens behärska läran så väl att du kan återge den någorlunda koherent.

 22. Gunbo

  Jonas #18,
  ”Gunbo försöker komma en annan klimatpladdrare till undsättning…”
  Faktum är att jag, innan jag såg Anders inlägg ovan, kopierade texten ur Spencers postning för att skriva en ”notis” i den här tråden.

 23. Janoz_N

  Det finns ingen ”konsensus” om någon växthuseffekt över huvud taget, och det tydligt att IPCC:s förtroende är förbrukat. Alla seriösa forskare överger nu det sjunkande skeppet.  Att sedan Statztelevizionen febrilt försöker vinkla det som att många fortfarande är Troende överraskar inte. http://svtplay.se/v/1959710/rapport/forskare_stodjer_fn_s_klimatpanel

 24. Det vore intressant med lite historik kring klimatkänsligheten.
  Jag har för mig att 1,5 – 5 -6 eller så är var värden man drog till med någon gång redan på 1980-talet då klimatfrågan politiserades. Dvs de värdena grundas inte på någon forskning och de har bara har hängt med i modellerna sedan dess. Utvecklingen hittills verkar ju inte precis verifiera dem även om ”flertalet” tror på dem.
  De värden på klimatkänsligheten som grundas på forskning är väl de som ligger under 1 även om ”flertalet” har svårt att ta till sig den bilden.
  … har jag alltså för mig, men är intresserad av att veta mera från dem som kan.
    

 25. Gunbo #22, där ser man. Det är så lätt att få intrycket att du kommenterar precis det Anders L tyckte sig mena. Men menar du nu att inte heller hade sett Anders L:s inlägg när du väl gjorde din postning? För då var det ju i sanning ett kul sammanträffande?

 26. Argus

  Ett par kommentarer.

  Det ena.
  Nog är det så att tvåatomiga gaser med samma atomslag har i princip inget dipolmoment. Därför påverkas de inte av den elektriska komponenten i en EM våg, varken med rotation eller vibration. Jag är ingen expert och reserverar mig för att typ fluktuationer (som ger upphov till van Der Waal krafter) kan ge en mekanism som kan växelverka (om en expert föranleds kommentera, feel free).
  Koldioxid som är en rak molekyl utan dipolmoment, kan ändock vibrera i en antisymmetrisk ’stretch’ mod + en böjmod som resultat av växelverkan från en EM våg.

  Vad gäller deexcitation vill jag nog ännu hellre avstå från statements, men har på känn att det kan bli rätt så komplicerat. En huvudkandidat är ju naturligtvis emission med samma energi som den absorberade fotonen. Men har molekylerna möjlighet att studsa runt med andra molekyler ökar förmodligen chansen till inelastisk deexcitation.

  Det andra.
  Häromdagen fick jag se att IPCC debatten spridit sig till ställen som kanske förefaller oväntat. Tidningen SKOGEN, som primärt vänder sig till små och medelstora skogsägare, har en kommentar från en erfaren skogsperson. Han har tom varit med och författat IPCC rapporter.
  http://www.skogen.se/pub/render?id=3219

  Hans huvudtes är (ganska naturligt måhända) att trots några upptäckta ’fel’ + sannolikt en hel del hittills oupptäckta, är IPCC konklusioner ärliga och förmodligen så sanna man kan begära.
  Enligt min åsikt är det alldelels på slutet som han berör en utomordentligt viktig punkt, förmodligen utan att riktigt förstå det själv:

  ’Finns det allvarliga fel i slutsatserna så beror det på något grundläggande fel i dagens kunskap och inte på någon konspiration från skurkaktiga klimatforskare.

  Men efter att i 30 år följt klimatdebatten tror inte jag att det finns några grundläggande fel i den stora bilden.

  Reidar Persson
  reidar.persson@sprod.slu.se

  Ja, där har vi en riktigt svår motståndare till omprövning:  AGW har 30 års försprång.
  Det kommer att göra så Ont, så Ont att tänka om.

  Let’s keep up the Good work!

 27. Patrik

  Argus #26>> Ja, alltså, den ”grundläggande forskningen/bilden” använder Reidar, som så många andra före honom.
  Frågan är vad han exakt menar med detta – om han ens själv vet vad han menar.
  Precis som du själv är inne på så blir det extremt komplicerat att förklara exakt hur den där berömda isolationen som CO2 ska stå för fungerar i praktiken, och kan man inte förklara/påvisa detta fullt ut så finns det ingen grundläggande forskning att tala om i detta sammanhang.
  Ingen har t.ex. lyckats förklara för mig varför det regelmässigt skiljer mer än 30 grader C i T mellan dag och natt i Sahara. Det borde vara omöjligt ifall nu CO2 är så potent som IPCC et al har hävdat.

  Frågan som borde ställas är egentligen den som Will Eschenbach så förtjänstfullt gjort på WUWT:
  Har verkligen nollhypotesen att majoriteten av alla klimatförändringar uppstår utan mänsklig påverkan falsifierats?
  Nej, det har den inte. Man kan näppeligen falsifiera en hypotes med enbart en teori.

 28. Jensen

  Maggie!
  Tack för din blog
  Den är verkligen Sveriges svar på WUWT.
  Det är i sanning tacksamt att läsa så intressanta
  kommentarer från kunniga personer inom alla områden.
  Jag tycker även att den är tillfredställande balanserad.
  Genom åren har jag lärt mig så mycket inom klimat och energiområdena, och verkligen insett  att  vetenskapen  är
  så långt ifrån ” settled”  som man hälsosamt kan begära.
  En klar förbättring  och klar kvalitetsstämpel är alla de rapporter och genomgångar som  ”gästbloggarna”  bidrager med. Inte minst alla länkar, som man har stor glädje av.

  Bästa hälsningar och hyllningar
  Keep up!

 29. Jensen: Tack för de snälla orden!

 30. Anders L.

  Ann L-H #24,

  Gör såhär: Gå in på google.com (den engelska sidan).
  Knappa in: ”Climate sensitivity history”
  Klicka på ”Options” intill ”Web”. En meny öppnas i vänsterkanten. Klicka på ”Timeline”. Voilá!

  Intressant nog har artiklarna om klimatsensitiviteten en klar hockeystick-form!

 31. Jensen

  Peter Stilbs

  Tack för hänvisningen till den utomordentliga uppsatsen om växthuseffekten. Tyvärr har den undgått mig tidigare, men bättre sent än aldrig.
  Den,  samt sammanhängande länkar, skall bli mitt studieobjekt under lång tid framöver.
  Med tanke på att jag förmodligen ägnar betydligt  mer tid än de flesta politiker åt att studera den vetenskapliga bakgrunden till klimatfrågor, inser jag att politiker står på ytterligt svag grund, när det gäller saklig bedömning av klimatproblem. 

 32. Peter Stilbs

  Tack för de vänliga orden, Jensen !

 33. Anders – # 30 Vem ansvarar för det innehållet?

 34. Håkan Sjögren

  Argus # 26 : Du ger oss citatet : ” Finns det några allvarliga fel i slutsatserna så beror det på något grundläggande fel i dagens kunskap…….”. Detta är ju helt korrekt och det grundläggande felet i dagens kunskap är att man fallit pladask i fällan, som riggats av herrar Arrhenius och Bolin och tror på att CO2 kan påverka klimatet som en kraftig växthusgas, vilket den inte är.
  Mvh, Håkan

 35. Ingemar

  # Alla. Så här ser jag det: Det vi måste inse är att även om vi köper ”den grundläggande fysiken” (dvs, strålningsfysiken för Co2-molekylen), så kan det maximalt resultera i en (1) grads uppvärmning vid fördubblad CO2-halt sedan industrialismens början. Resten, dvs 2-6 grader, bygger enbart på IPCC:s spekulativa teoribygge om att denna enda grad sätter igång en rad sekundära uppvärmningseffekter (positive feed back = huvudsakligen ökad H2O i atmosfären). Vi har nu gått från uppskattat förindustriellt värde på 280 ppm til 390 ppm. Men eftersom uppvärmningskurvan är logaritmiskt beroende av CO2-halten så har, enligt grundläggande fysik, den mesta av CO2 orsakade uppvärmningen redan skett.
  Kvar finns ett utrymme på mellan 0,3 och (generöst räknat) 0,5. Dvs, om IPCC:s bästa prognos gäller (3 grader C på 100 år) så måste de sekundära effekterna (om vilka vi vet väldigt lite) stå för mellan 6 till 10 ggr det som ”grundläggande fysik” ger vid handen.
  Det är därför som AGW-hypotesen är blott ett korthus med en liten, smal men anständig, bas i fysiken men där resten snarast är att betrakta som ren spekulation inom en mycket ung vetenskapsgren (klimatologin). Att fatta politiska beslut på en sådan grund är absurt.

 36. Ingemar:
  Om de extrema förstärkningseffekterna finns…………
   
  Är de än starkare vid fallande temperatur………..
   
  Kyla kommer snabbt och dödar….
   
  Värme kommer långsamt och skapar mer liv…………
   
  Håkan och Peter, har jag skrivit något fysikaliskt fel i DN?
   
  Medge att jag var manipulerande i min första kommentar…
  Nåväl AGW-monstret är som regel det, så om jag är det enstaka ggr. kanske det ursäktas mig av min barnsliga rättframhet?
   
  Får jag ett förlåt av Gunbo, Anders L., magnus, TTPP, med fler som anser sig tillhöra CO2-hotets försvarare?
   

 37. Anders L.

  Ingemar #35,

  ”Men eftersom uppvärmningskurvan är logaritmiskt beroende av CO2-halten så har, enligt grundläggande fysik, den mesta av CO2 orsakade uppvärmningen redan skett.”

  Detta håller ju inte atmosfärfysikerna med om, eftersom atmosfären inte är ett 30 cm lång provrör i ett lab… Se vidare sid 10 i ”the Copenhagen Diagnosis”.  (Jo, jag är medveten om att alla rättrogna skeptiker naturligtvis ser denna skrift som lögn och förbannad dikt, eftersom den är skriven av professionella klimatforskare och inte amatörspanande bloggare … men ändå.)

 38. Ingemar

  Anders L #35. Då får du förklara för mig varför det nu plötsligt är ett tjockare lager av atmosfär (och dess tryck) som orsakar uppvärmningen, när det nyss handlade om uppvärmning pga strålningsegenskaperna hos just CO2.

 39. Anders L.

  Ingemar #38,

  Jag tror inte att jag kan förklara det bättre än vad Copenhagen Diagnosis gör.

 40. Fritänkaren

  #39
  Vaddå? Menar du att klimatvetenskap på något sätt skulle vara svårt?
   
  😉

 41. Fritänkaren

  Och en fråga till Ingemar.
   
  Är han Inhofe en hyvens och bra pajsare? En vetenskapens fanbärare rentav?

 42. Ingemar

  Anders L #39. Det var synd det. För den förklaring som ges i den referens du gav är nämligen liktydig med ”goddag yxskaft”. De blandar ihop två HELT olika förklaringar. Som svar på strålningsfysikens påpekande om att CO2-molekylens uppvärmningskapacitet är logaritmisk svarar de att nettoproduktionen orsakar ett tjockare och tyngre atmosfärstryck, vilket i sin tur orsakar tempökningar.
   
  Jaha? Men det motbevisar väl inte CO2-molekylens logaritmiskt avtagande uppvämningseffekt när det gäller utstrålning? Att byta spår på detta sätt, och låtsas som om det är ett svar på skeptikernas (bl.a. Lindzens) invändningar är lågt, och uppenbarligen enbart ämnat att blanda bort korten för mindre vetande läsare.
   
  Fritänkaren #41. Vad är ditt argument? Vad vill du ha sagt?

 43. Fritänkaren

  #42
  Jag argumenterar inte för något. Det var du som hänvisade till Inhofe i ditt inlägg. Och jag tycker det kan vara viktigt (för de som av en eller annan anledning strövar till denna ”informationskälla”) att du klargör din ståndpunkt, allra helst då du ser en möjlig framtida ljusning hos en antivetenskaplig neokonservativ kreationist. Så med detta i åtanke ville jag bara att du skulle förtydliga om du anser att Inhofe är en bra kille, och tillika en vetenskapens fanbärare.
   
  Hoppas inte ni skeptiker börjar dividera om värmeperioder äldre än 6000 år, för då kommer ni sumpa Inhofe fullständigt. I hans religiösa fantasivärld är nämligen inte universum äldre än så.
   
  Konstigare än så var det inte.

 44. Ingemar

  Fritänkaren #43,
   
  Jag känner inte till vad Inhof tycker i andra ämnen än klimatforskningen. Annars trodde jag att AGW-hypotesen passar bra in i en del kristna fundamentalisters syn på det moderna konsumtionssamhället och det stundande Guds straff för vårt otyglade leverne …

 45. Fritänkaren, det är många ord från dig. Men inte så relevanta. Det är precis som Ingemar säger, AGW-tron har många likheter med just kreationism (som är en annan religiös tro) och visst bör man vara tolerant mot dom djupt troende. Men det innebär inte att de skall få predika oemotsagda. Tvärtom. Religion och religiös tro är något som hör hemma i vuxna människors privata sfär, och enbart där ..

 46. Fritänkaren

  #44 – Ingemar
   
  OK. Jag förstår. Jag håller med dig om att det vore naturligt om det förhöll sig på det sätt du beskriver. På samma sätt som man skulle kunna tänka sig att den kristna högern borde värna sin nästa i väldigt hög utsträckning (lite mer socialistiskt orienterad ideologi a la Jesus), men så är icke fallet. Hur som helst, gällande Inhofe och hans kollegor är verkligheten dessvärre den rakt motsatta. Antivetenskap är ledordet och han bedriver för tillfället en rätt läskig kampanj.
   
  Flat Earth, kreationism och anti-AGW är känsliga ämnen av någon anledning. Antagligen har det med gud att göra…men vad vet jag.
   
  Tack för förtydligandet.

 47. Fritänkaren

  #45
  Jaha, där ser man Jonas.
   
  Tack för just ditt bidrag i diskussionen.

 48. ”Flat Earth, kreationism och anti-AGW är ” ämnen som somliga ständigt försker knyta samman till att höra ihop. Utan någon vidare framgång annat än möjligen inför de egna okritiskt troende .. Det har aldrig varit ett argument. Möjligen en bra måttstock på argumentationsförmågan …