Slaget om Tjörn

ThomasJ låter hälsa att slaget om Tjörn fortsätter.
ST 090901
Efter en artikel i den lokala ST-tidningen (ST=Stenungsund) blev en riktig storm (bildligt talat). Moderaterna vill inte alls kännas vid ThomasJ åsikter och kommer därför i morgon med en dementi. ”It wasn’t us”.
Jag tycker i varje fall att ThomasJ förtjänar en riktig applåd för sitt modiga framträdande. Heja Tjörnmoderaterna!

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Inge

  Bra ThomasJ, kul att fler skriver insändare och skapar artiklar! Det behövs!
  Vi hade en lokal poltiker här på Gotland, en folkpartist vid namn Bror Lindahl som var mycket aktiv att kritisera alarmismen men jag tror inte partiet kritiserade honom för det. Han var också mycket aktiv i gruppen ”Värna det Gotländska landskapet” som agerae mycket mot vindkraften. Han har nu stigit av politiken av åldersskäl och syns inte i insändarspalterna längre. Men han bedrv en beundransvärd kampanj länge.

 2. Olaus Petri

  Applådåska  ThomasJ! Heja på!

 3. Christopher E

  Det är underbart att höra sådant här från politiskt håll! Heja ThomasJ!
  Den dagen kommer när de även tvingas fatta högre upp i partistrukturen.

 4. Åke Rullgård

  ThomasJ är värd en stor applåd för sin artikel och det mod som krävs för en sådan insats. Det kan vara värt att påpeka att det pågår en insändardebatt i VLT. Inslag ur denna har tagits upp i kommentarer tidigare i denna blogg och den debatten fortsätter. Ta gärna del av den via http://www.vlt.se.

 5. Peter Stilbs

  Bravo – ThomasJ – men nu kommer nog Reinfeldts och Carlgrens torpeder och ger Dig något erbjudande Du inte kan tacka nej till.

 6. Tege Tornvall

  Just återkommen från FKG Fordonskomponentgruppens Stora Leverantörsdag kan jag meddela att fordonsindustrins företrädare och tekniker i stort betvivlar att CO2 i allmänhet ovh mänskliga CO2-utsläpp i synnerhet skulle göra jorden märkbart varmare. Men de opponerar sig inte utan spelar med för att:
  a) Politik, lagar ocn även anslag dikterar det,
  b) Marknaden kräver det (som de tror utan att på allvar ha ifrågasatt det).
  De säger att det driver på sänkt bränsleförbrukning, ny teknik och nya bränslen. De medger mellan skål och vägg att satsningarna med fel utgångspunkt leder delvis fel, i onödan fördyrar och tar resurser från annat och mer angeläget. Men de spelar ändå med. Ordet för detta är opportunism!
  Dessutom visar de en häpnadsväckande okunskap om vad CO2 är och betyder, att ”växthusgaser” huvudsakligen är vattenånga, att marginaleffekten är liten och avtagande, att det främst är solens aktivitet som styr klimatet, att det sedan tiotalet år inte blir varmare, att solens aktivitet nu är minimal och att det sedan 2,5 år blir svalare.
  Alla tror på IPCC som auktoritet och orkar inte kolla själva. De ser och inser inte långsiktiga politiska och ekonomiska konsekvenser med totalitära inslag. Bedrövligt!
  Tege

 7. Tege Tornvall

  P. S. Många inom fordonsindustrin tror också att ”forskningen är delad”, att ”människan på något sätt måste påverka klimatat” och att försiktighetsskäl talar för åtgärder, en flagellantisk mea culpa-inställning som spelar alarmisterna i händerna.
  Tege

 8. TomatPalmen

  ThomasJ får stöd av några ekonomer vad gäller vindkraftssubventioner (elcertifikat etc)
  http://www.vk.se/Article.jsp?article=294924

 9. L

  Bra ThomasJ, det är den typen av rubriker som måste till för att väcka alla AGW-drogade. Med tanke på att nästan allt dessa kommer med är grova överdrifter eller rena påhitt måste vi som tänker själva kontra med samma mynt. Det är enda möjligheten att få folk att börja söka sanningen på egen hand.
   
  Jag kan sätta en tunna skit på att varken Reinfeldt eller Carlgren skulle kunna redogöra för hur CO2 påverkar den globala temperaturen. Dom litar på sina ja-sägare utan att ifrågasätta, trots att dom påstår att det är en av våra viktigaste frågor.
   
  Vi måste börja kräva vettiga svar, det duger inte att peka på andra som inte heller vet vad dom pratar om. Som FN:s klimatpanel, som döljer sig bakom ”tusentals forskare” som inte finns.
   
   

 10. Mats Frick

  Så CFC har ingenting med ozonhålet att göra enligt Thomas J. Det vore intressant att  få en källhänvisning på detta.

 11. ThomasJ

  Tack alla för uppmuntrande tillrop!
  Peter S. (#5): det ska la vara nåt vida överstigande riksgäldens samlade resurser i så fall, vilket per omgående [då/om] skulle ställas till förfogande för [bl.a.] strikt politikerbefriad forskning..  🙂
  TomatPalmen (#8): Mkt. bra artikel. Tack för den. 🙂
   
  Till saken hör, att jag blev intervjuad av en reporter från tidningen som hade hört det korta inslaget i SR P4 Väst från veckan innan. ”Rubriksättningen”, sa han, är inte hans sak. Blir intressant att se hur han formulerat ’dementin’ imorgon – det avgörande viktigaste för min del är att temat kommer upp på banan, lite i bäring mot vad L skriver i 9:an ovan. Stormens vågor går fortsatt höga, både ’inne’ som ute, = f.n. 18-22 m/sek, dvs. inga havskräftor idag, inte…  🙁
   
  Mvh/TJ
  PS: för intresserad är det ett info-möte om vindkraft i morgon, start 14:00, plats Wallhamn Marina. //DS

 12. Ingemar B

  ”Ideologisk rädsla för förändringar av den rådande livsstilen, och ett närmast fundamentalistiskt kunskapsförakt som kommer till uttryck bland många som väljer att inte tro på klimatförändringarna”
  Bättre än så kan det inte uttryckas, tycker jag.
  Även här på Tjörn finns det dom som väljer att stoppa huvudet långt ner i sanden…

 13. Christopher E

  Mats;
  Jag håller väl inte riktigt med ThomasJ just om raderna om ozonet, men av egen erfarenhet vet jag att just de formuleringarna kan vara journalistens ordval, och inte Thomas uttryck.
  Kortfattat:
  ”Ozonhålet” upptäcktes redan på mitten av 50-talet, innan CFC-utsläpp var en faktor av betydelse. Storleken nu ligger inom den naturliga variationen, alltså. Och den årsvisa ozonvariationen har alltid funnits, även om inga tidigare mätningar finns av storleken.
  Det utesluter inte en inverkan från CFC, men den är i så fall inte stor. (Labbtester har trots allt påvisat den kemiska reaktionen vid ozonnedbrytning).
  ”Hålet” (det är inget hål, utan en säsongsvis förtunning, som försvinner när solen nybildar ozon på sommaren) har inte heller krympt, utan är ungefär samma, trots att CFC minskat sedan förbudet.
  Ozonförtunningen verkar styras i första hand av solaktivitet och stratosfärens temperatur över Antarktis.
  Och sist men inte minst (och lite utanför relevansen just i detta fall); det är ett icke-problem om UV-strålningen i Antarktis på senvåren är något större. Ingen skadas av det. Vi talar ändå bara en bråkdel av den UV-strålning som natur och människor utsätts för på lägre breddgrader i vilket fall. Inte värt att fördyra och försämra kylmedel i världens kylanläggningar för. Och en rolig ironi i dessa klimattider är att alternativen är både mer energikrävande och starka växthusgaser…
  Hittar ingen riktigt bra länk nu, men lite finns hos Milloy.

 14. Mats Frick

  Tack för info Christopher E. Kollar vidare.

 15. Peter Stilbs

  Detta med ozonhålet är vad man kallar på engelska ”a can of worms”.  Man har skapat en illusion av att Jorden räddades från en katastrof genom att förbjuda de flesta vanliga freoner via det s.k. Montrealprotokollet. Man klappar sig nu för bröstet, när allt verkar normalt igen. Men ”återhämtningen” gick bara på något decennium – trots att modellerna (låter bekant på något sätt ?) sade det skulle ta hundra år eller mer. Sen har själva ozon-nedbrytningsmekanismen man fick Nobelpris för i början av 1990-talet punkterats  häromåret.
  Klart är att klor och brom (inte fluor) har katalytisk inverkan på nedbrytningen – men i atmosfären finns detta iallafall som saltkristaller från haven – som finner sin väg upp i stratosfären.
  Kyla – som över Antarktis – är också en viktig faktor – som påverkar kemin i atmosfären (kloroxid-dimerbildning). Något som få verkar snappa är att runt det i stort NATURLIGA ozonhålet över Antarktis finns en FÖRHÖJD ozonhalt över ex södra Australien se ex:
  http://blogs.nature.com/climatefeedback/2009/08/ozone_the_patient_is_not_getti_1.html
  – så skrönor om hudcancer etc får tas för vad de är. Ökade solbadvanor kanske är den rätta tolkningen. 

 16. Björn

  Jag hade varit lycklig om det hade varit Fredrik Reinfeldt som hade skrivit artikeln. Nu är det bara en lokal politiker på Tjörn, ThomasJ, som har skrivit det och som inga andra M-politiker vill kännas vid. Moderaterna förlorar i trovärdighet om de fortsättningsvis gör sig till en del av AGW-propagandan. ThomasJ, du är inte så bara, för du tillhör de politiker med en varningsklocka i bakhuvudet som ringer när det luktar unken propaganda. Tyvärr är det inte så högt i taket inom den moderata sfären som jag inbillade mig.

 17. Ingemar B

  Pratade med en representant från Tjörnmoderaterna, och som väl är stämmer det att dom kommer ut med en dementi.
  Vi pratade om lite hur massmedia väljer nyheter man slår upp
  http://www.sr.se/cgi-bin/vast/nyheter/artikel.asp?artikel=3054358
  Man framförde åsikten att det här är ett exempel på att journalistkåren är vänstervriden, och att slå upp detta är ett sätt att skada moderaterna.
  Måhända sant, för att låta Thomas Jakobsson påskina att dessa märkligheter skulla vara alla Tjörnsmoderaters åsikt, fyller ju i så fall verkligen sitt syfte….

 18. Pete

  Jo man kan förstå att M inte vill känns vid en sådan knäppgök. Argumentationen är infantil och obefintligt.

 19. L

  Pete, bestäm dig, infantil eller obefintlig…?

 20. Björn

  Pete [18]: Du beteer dig som en ”infantil knäppgök”. Har du ingen annan argumentation att komma med bör du avhålla dig från att över huvud taget göra inlägg här. ThomasJ uttrycker en berättigad frustration över hur energi- och klimatfrågan har nivelerats ner på en ”infantil” nivå. Vi skulle kunna uttrycka det som så: Vi är bara i begynnelsen av klimatets utforskning, den som av de s.k. klimatforskarna redan anses vara utredd, men som av andra forskare menar att de nuvarande modellerna inte tar hänsyn till solens cykliska energivariationer. De forskare som har ”stannat i växten” och konsensusförklarat klimatfrågan, kommer snart att vara ett tragiskt minne blott, för det är långt kvar av många års forskande innan någon kan eller bör i mänsklighetens namn, säga sig sitta inne med någon sanning om vårt klimat.

 21. Pete

  För vissa påståenden är argumenten infantila (t ex uttalande om energi per m3). För andra påståenden finns inga argument (t ex att vi inte kan påverka klimatet mer än högst 1%. I radiointervju nämner Jakobsson att ”människan till 99.99% näpligen kan påverka” klimatet.) Man får bilden att herr Jakobsson är en självgod, tvärsäker moderat som inte underbygger eller förbereder sin politik. Klart han distanseras av M i Stockholm.

 22. Pete

  Björn, då kanske du kan förklara just det sista för Thomas Jakobsson. Han verkar synnerligen säker på sin sak.
  Ingen forskare har sagt att klimatet är ”utrett”. För att man vet något betyder inte att man vet allt. Vetenskap handlar mycket att om att hålla reda på vad man faktiskt vet.

 23. Christopher E

  Pete, vad är det för infantilt med att påpeka att energitätheten för vindkraft är mycket låg? Varför tror du annars vindel är så dyr att producera, trots att hårdvaran är relativt billig?
  Att påpeka det uppenbara att det är en bluff att framställa dagens temperatur som hotande och onormal, när de naturliga svängningarna är större, är knappast heller infantilt.
  Om rikspolitikerna föredrar oppotunism och faktaförnekande är det de som kommer att dömas hårdast i historiens ljus.
  Självklart ska de sjuka subventionerna till miljöförstörande och ekonomiskt katastrofal vindkraft omedelbart avskaffas.
  Om Thomas skapar ett eget parti med den målsättningen röstas han direkt in i riksdagen av vindkraftströtta västkustbor (och andra, hoppas jag). Jag vet definitivt hur jag kommer rösta i så fall.

 24. Patrik

  Pete #22>> Sök på ”the science is settled” på google, så får du se att du har fel i det du säger där.
  Det kan bli en intressant början på din resa mot ljuset. 😉

 25. Red Hansen

  Helt säkert är att om en enda kryssbar rikspolitiker ställer upp och tar avstånd från klimatizmen kommer den att få ett antal extra röster. Frågan är om någon vågar sätta sin politiska karriär på spel och om partipiskan verkligen låter någon individuell politiker stå ut så som det ursprungligen var tänkt i vår typ av demokratiskt system. Utvecklingen i politiken har väl mest varit att dom valda parti representanterna ska vara lydig boskap i fållan, är dom inte det så…

 26. Ingemar B

  ”Helt säkert är att om en enda kryssbar rikspolitiker ställer upp och tar avstånd från klimatizmen kommer den att få ett antal extra röster”
  Tyvärr säkert sant… Frestelsen att bli en missnöjespoliter kan säkert bli för stor för många. Bara det inte poppar upp ett helt parti som börjar vädja till folks egoism på det här viset.
  Men om en en tid när vi börjar bli än mer tvingade till en smärtsam omställning till ett hållbarare samhälle, då kommer populismen visa titt fula tryne på allvar, var så säker…

 27. Björn

  Pete [21]: Det är ju så att alla ämnen har en täthet vilken benämned densitet, alltså massa/volymsenhet. Även luft har en massa som är 1.2 kg/m3 och vatten, 998 kg/m3 (kubikmeter). Tänk dig att de här två olika massorna rör sig med 50 km/timme, då förstår du nog att vatten har betydligt större rörelseenergi än luften. Vatten som får en turbin att alstra el är så mycket mer effektiv än luft som med en viss hastighet försöker få en vindturbin att rotera.

 28. Red Hansen

  #26
  Populismens fula tryne ser vi väldigt tydligt redan, väl kryddad med kostnader för meninglösa klimatåtgärder och smarta nissar som vet hur dom ska tälja guld ur folks okunnighet och ångest om hur klimatet och världen verkligen fungerar.

 29. Bra gjort ThomasJ!
  Härligt att se politiker som vågar presentera åsikter som avviker från partipiskans opportunistiskt och taktiskt utsorterade världsbild.
  Och till Ingemar B #26 vill jag bara fråga vilka som är de värsta egoisterna i den pågående klimathysterin?

 30. Labbibia

  Ingemar B # 26
  Vad hindrar dig och dina gelikar att redan nu ställa om till det du kallar ”ett hållbarare samhälle”? Varsågod! Ställ om vetja!
  Cykla, ät majsgröt och kålrötter så mycket du orkar, sluta andas om du är rädd för Co2-utsläpp,  ingen kommer att hindra dig.
  Men snälla du, försök inte pracka på de ovilliga dina ”grönsaker”.

 31. Labbibia

  Thomas J
  Stående ovationer!
  Tänk om bara en tiondel av dagens svenska politiker hade ditt personliga mod och din integritet!
  Tänk om bara en tiondel av dagens svenska politiker vågade säga ifrån när partipiskan börjar vina!
  Tänk om bara en tiondel av dagens väljare  faktiskt röstade på de politiker som vågar ha en personlig uppfattning, och delger sina eventuella väljare den?
  Tänk, då skulle vi ju kunna få verklig demokrati? 

 32. Iven

  ThomasJ
  Modigt av dig att ”svära i kyrkan”, även om det kan ställa till det för Moderaterna, om medierna passar på att vinkla det till att det finns en klimatbetingad spricka i partiet.
  Men går det inte att få gehör inom de egna fyra väggarna på annat sätt, så är det du gör kanske enda lösningen att förmå de styrande att lyssna. Lycka till med ditt ärliga uppsåt!

 33. Labbibia #30
  Bra rutet! Med fler som Ingemar B skulle det bli risk för total ekonomisk kollaps och miljökatatrofer som vi aldrig kunnat ana.
  Det finns en liten klick personer som tycker att vi bör leva som människan gjorde när det fanns färre än ett par miljarder att försörja på klotet. Och dom är ett rejält hot mot vettig utveckling och rättvisa i världen.

 34. Ingemar B

  Uffeb # 33 ; Precis, att vi är så mycket mer än 2 miljarder, är ju den stora utmaningen!!
  Ett som är säkert (för dom vill öppna ögonen), det är ju att det är fullständigt ohållbart på lite sikt med den livsstil genomsnittsmänniskan på jorden har idag, när vi är så många som idag!
   
  Annars väljer jag att inte bemöta de flesta inlägg inlägg mot mig, eftersom de bara är tom retorik.

 35. Ingemar B #34
  Din uppfattning om genomsnittsmänniskans livsstil verkar ganska egotrippad. Om jag få säga så.
  Påminner lite om när Göran Persson tyckte att glesbygdsbor i Sverige borde åka till Öststaterna och hjälpa dom istället för att hindra utvecklingen i Stockholm. Han uttryckte det så på en Landsbygdsriksdag i Östersund för många år sedan.
  Göran Persson uttryckte i samma tal att ”många avundas er livsstil”. Jag såg framför mig hur han tänkte på oss som lata, deltidsarbetande, tjuvjagande, hembrännare i skoteroverall…
  Det var väldigt nära att jag ställde mig upp och protesterade högljutt.
  Invandrare som jag är – med intresse för golf, skidåkning och socialt umgänge med nya människor som besöker vårt område.  

 36. Labbibia

  Ingemar B
  ”Tom retorik”
  Jomenvisst!
  Till skillnad från  sk”miljöaktivister” i Australien, som igår stoppade VM-rallyt där genom att kasta sten mot de tävlande ekipage som passerade.
  Snyggt jobbat? Demokratiskt arbetssätt? 
  Kanske inte? Kanske ett ganska otäckt sätt att visa sitt missnöje? Kanske riskerar man människors liv och hälsa genom att agera på det viset?

 37. Labbibia

  Uffeb # 36
  lata, deltidsarbetande, tjuvjagande, hembrännare i skoteroverall…” ……Ja, menar du att den bilden inte stämmer?  😉
  Persson är väl glesbygdsbo själv nuförtiden?

 38. Pete

  Björn, allt det där är sant men det är irrelevant. Effektiviteten eller verkningsgraden (andel av vindenergi omvandlad till el), hos ett vindkraftverk har en övre teoretisk gräns (enl. betz lag) och ett vindkraftverk har relativt bra verkninggrad, exempelvis bättre än ett kärnkraftverk. Men det är heller inte speciellt intressant! Det intressanta är energiinnehåll i vinden på en viss plats och hur enkelt (till vilken kostnad) man omvandlar detta till elenergi. Solen och temperaturgradienter driver vädret och vinden, och om densiteten hade varit högre eller lägre hade det bara blåst mindre eller mer eftersom det är samma energi som driver.

 39. Labbibia #37
  Jag tror inte att Göran P´s gods i Vingåker betraktas som glesbygd.
  Det övriga kommenterar jag inte eftersom jag är övertygad om att du skojade.

 40. Pete #38
  Tack för ett konstigt inlägg om vindkraftens effektivitet.
  Bor du i en vindtunnel, eller?  😉

 41. Labbibia

  Uffeb # 38
  Jo, naturligtvis skämtade jag. Den ”blinkande” Gubben misslyckades, men om du tittar noga efter så ser du att jag iallafall försökte.
  För mig som är uppväxt i Sthlm känns  även Vingåker som glesbygd. Men allt är ju relativt……

 42. Björn

  Pete [38]; Det verkar rätt förnuftigt det skriver: men varför är du i ett annat andedrag så arg på ThomasJ? Vad är det som han säger som du inte kan hålla med om? Förklara på ett objektivt sätt.

 43. Ingemar B

  Labbibia # 35 : och därmed är alla ”miljöaktivister” sådana?
  Skulle vilja säga att detta är ett tjusigt exempel på  hur ytterst selektivt en ”klimatskeptiker” väljer att ta in fakta…
  (OBS, tom retorik från min sida!)

 44. Labbibia #41
  Jo jag såg gubben. Och det är skillnad på landsbygd och glesbygd för en som bott både i Oxelösund, Stockholm, Paris, Mora och Idre.

 45. Labbibia

  Ingemar B # 43
  Nej alla miljövänner är inte sådana….tack och lov.
  men miljöaktivister verkar ha en viss faiblesse för utomparlamentariska/olagliga/ kriminella handlingar (välj det som passar)?
  Till skillnad mot ex ”klimatskeptiker”?
  Och jag är ledsen, men jag har inte lyckats hitta någon artikel någonstans där ”klimatskeptiker” går handgripligt tillväga…..
  Har du?
  Det verkar finnas en skillnad?

 46. Pete

  Björn, irritation pga att argumenten mot vindkraften var osakliga och påståendet att människan inte kan påverka klimatet står utan argument. Jag misstänker att Thomas Jakobsson inte vet mer än någon vem som helst men ogillar helt enkelt synen av vindkraft (helt ok men säg det bara)!
  1. Luft och vatten är olika. Ja, men detta är ju ingen nyhet för konstruktörer och ingenjörer! Därför ser ett optimalt vindkraftverk inte ut som en vattenkraftturbin. Det går ändå generera el ganska bra genom att man ”fångar” en stor yta som t ex en fotbollsplan samt att man väljer ett bra läge (mycket vind), typ Tjörn 😉 På den här bloggen frodas felaktigeter om vindkraft och allt baseras väl, kan man förmoda, på att man tycker de är fula och stör på olika sätt.
  2. Vattenkraft är lättare att fånga. Ja, och det är inte kontroversiellt! Dock finns inte fler nya älvar i överflöd här och inga alls i ex tyskland. Miljökonsekvensen av vattenkraft är mycket högre än vindkraft detta är huvudkritiken mot vattenkraft. Tjörn saknar floder också kan jag berätta.

 47. ThomasJ

  Ingemar B (#12): Har inte träffat på ngn som inte ’tror’ på förändringar i klimatet, varken här eller ’där’. Tvärtom de jag träffar/umgås med accepterar att där har varit och fortsatt kommer att vara klimatförändringar och dessa beroende av en mängd olika orsaker, varav de allra flesta ännu ej [helt] kända än mindre hur de agerar/reagerar med varandra. Nyfiken vetgirighet kombinerat med att tänka själv funkar inte med ’huvudet långt ner i sanden’ – det ’funkar’ endast för fundamentalistiskt och mer/mindre religiöst ideologiserat ’övertygade’ – tror de i alla fall i sina ’sandade öronmellanrum’.
  //TJ

 48. ThomasJ

  Christopher E (#13, 23): Tack för hjälpen. Vad jag sa, var att variationerna i ozonskiktet håller sig inom de naturliga dito – som oxo Peter S. anger i #15.
  Tack, igen, för sporrandet avseende ’partibildning’…, hm, have to go figure! Föregående självklarhet angående subventioner till/av VKV är, just det, självklart.
   
  Mvh/TJ

 49. ThomasJ

  Pete (##): Utomordentligt taffliga försök till projicering…, suck!
  //TJ

 50. ThomasJ

  Red Hansen (#25): ” är dom inte det så…”  Riktigt ’så illa’ är det inte, ännu… closing up, though, brr..
  Mvh/TJ
   

 51. ThomasJ

  Björn (#27+): Plenty+++ thanks!
   
  Uffeb (#29): Vielen Dank!
  Mvh/TJ

 52. ThomasJ

  Labbibia (#31): Stort Tack! Pha**n vi måste tillse möjlighet att råkas & språkas – gäller f.ö. alla positiva, självtänkande vänner här! Vad vore ett litet ’arr’ med hummerfeske? [Ni har la inte så väldans imponerande stora/många humrar på östsidan, oder?] Vore nedranns kul!
  Gunnar L. [är han på turné, månne?] vore en magnetiserande faktor… Gunnar.., eh? Självklart är att det nygifta paret Crusell har närvaroplikt, fattas bara annat!
  You hear, maggie?
   
  Mvh/TJ

 53. ThomasJ

  Iven (#32): Ja, ’det’ har ’ställt’ till sig, åtminstone för tillfället.. får se vad som händer kommande vecka. Klart är, att ’media’ i ankdammen söker efter allehanda, mer/mindre, ’sprickor’ i samarbeten som funkar – motsidan har ju inte ens kommit till början av en början till ett samarbete, ännu mindre hur nu detta [vad?] ska formuleras/’säljas’.
  Svårt ÄR idag att få ngt gehör ’uppåt’ f.n., men som du/ni här mkt väl vet droppar en H2O per varje inlägg i vår riktning. Reality will prevail – ’cause it’s reality, duh?
  Med [semi-]rötter från Bönders, Klinte kan du ge dig den på ärlig uppsåt! Tack för stöd!
   
  Mvh/TJ

 54. Pete #46
  Miljökonsekvenserna från effektivt utbyggd vindkraft är betydligt större än konsekvenserna från en effektivt utbyggd vattenkraft. Per producerad kilowattimme. Och det gäller både på Tjörn och i Tyskland.

 55. Christopher E

  Pete;
  Vindkraftverk är fula och förstör naturen, visst, men den vanligaste kritiken mot är hur ineffektiva de är. Varför tror du tror du priset per producerad kWh är så högt? Varför tror du att den enda anledningen att vindkraft kan byggas är subventioner i rekordformat?
   
  Den största felaktigheten jag sett på denna blogg om vindkraften stod du själv precis för, då du inte förstått vad kritiken handlar om.
   
  Jag slösar väl min tid, men… lite grundfakta:
   
  – Vi behöver inte vindkraft. Det måste ändå till annan reservkraft eftersom det inte alltid blåser och då kan vi lika gärna använda den kraften fullt ut istället. Det blir billigare också.
   
  – De stora subventionerna skadar ekonomin, såväl privatpersoners som landets. Ett vanligt hushåll betalar minst 1000 kr per år i vindskatt till subventionerna idag. Regeringen vill 15-dubbla vindkraften… De enda vinnarna är några exploatörer och markägare.
   
  – Vi vet att vindkraft allvarligt decimerar stora rovfåglar och fladdermöss.
   
  – Det är trams att jämföra vattenskraftens miljöskada med vindkraften som du gör. Vattenkraft skadar ja, men skadan är redan skedd. Nu vill du addera vindsnurror som skadar ännu mer. Alltså addera, för både du och jag vet att inte ett enda vattenkraftverk kommer att läggas ner. Tvärtom, vattenkraft byggs idag ut för att agera buffert till vindkraft.
   
  – Sedan är det helt rätt att ovanpå allt detta så skadas naturen mer än av något annat energislag, räknat per kWh. Varje vindpark ruinerar naturupplevelsen miltals omkring, både dag och natt. Berg i skogen, natursköna kuster, kustnära hav, fjälltoppar, slättlandskap… detta är inget att fnysa åt. Många är förtvivlade. Och kunskapen om att all denna förödelse sker alldeles i onödan på grund av profit och ideologi är saltet i såren.
   
  Som sagt, jag slösar säkert min tid. De flesta vindkraftsreligiösa är antingen en del exploateringsinteresset, försjunkna i ideologi eller helt som vanligt stadsbor som inte begriper ett skvatt om vad naturupplevelse är.
   
  ThomasJ ska ha all heder åt att han åtminstone tänker själv och visar modet att försöka påverka.
   

 56. Rosenhane

  Thomas,
  all heder och all världens havskräftor åt dig för din  eminenta spark i röva på moderpartiet! 

   
  Läs ubbhultarn’s klimatfundering 2009-09-05
  Ericson i Ubbhult,se

   
   
   
   
   
   

 57. ThomasJ

  Sorry, det blev en hel radda inlägg ’ThomasJ’ här. Har varit utom räckhåll för IT-världen nästan hela dagen – därav. Anständigt är emellertid att, såvida befogat/motiverat/innehållsmässigt av värde/ svara på inlägg. Tror det kallas ’netikett’ el.dyl.
   
  Mvh/TJ

 58. Rosenhane

  ? Varför måste jag vänta på godkännande??

 59. Christopher E

  ThomasJ;
   
  Skulle vara kul att ses, absolut. Jag är själv västkustbo, ca halvvägs mellan dig och Maggie… mindre humrar, men fina bottnar för ”lairhommer” som havskräfta kallas här.
   
  Brukade förresten åka till Stenungsbaden en gång per år för jobbets räkning, tills för ett par år sedan. Synd att jag inte kände till dig då.

 60. Rosenhane

   
  Thomas,all heder och all världens havskräftor åt dig för din  eminenta spark i röva på moderpartiet!  Läs ubbhultarn’s klimatfundering 2009-09-04Ericson i Ubbhult.se

   

 61. Björn

  Pete [46]; Jag tror personligen att motståndet mot vindkraftverken beror på just förfulning av landskapsbilden. Men detta är inte de enda problemen. De vanligaste är ljusflickers och lågfrekventa cykliska ljud vilket är välkänt från många olika delar från världen där dessa finns i drift. Men vi får inte glömma bort motivet för anläggning av dessa snurror, vilket för åtminstone Sveriges del är att begränsa utsläpp av CO2, på så sätt att dessa snurror ersätter fossileldade kraftverk. För min del är det problematiskt att vi kommer att förfula vårt Svenska landskap med vindkraftverk, på grund av en obevisad hypotes om AGW.
  Jag medger att vi till viss del kan påverka klimatet, men inte så mycket på grund av CO2, utan på grund av sotpartiklar som bildar smog. Men eftersom det inte finns någon kvantifiering av vad som är vad, alltså i vilken grad klimatet påverkas av CO2 och sotpartiklar versus naturens eget cykliska förlopp, är jag inte beredd att godta hypotesen om AGW. Meningslösa åtgärder som kommer att slå ut den normala utvecklingkonkurensen, kommer att leda både till ekonomiskt kaos och även till en överstatlighet i världen som hotar demokratier. Alla resurser borde i stället gå till forskning som syftar till att rädda mänskligheten från decimering på grund av mycket farliga virus som ledde till Digerdöden och Spanska Sjukan. Vi vet ännu inte vart Svininfluensan leder till. Även många andra problem borde vara i fokus i stället för att bränna allt krut på ett klimatsystem som inte låter sig rubbas med åtgärder som baseras endast på en förfelad tro.

 62. Pete

  Uffeb: Du vet inte vad du pratar om. Om man gör miljökonsekvens på vindkraft kontra vattenkraft så syns det tydligt. Tips det är inte bara människan som räknas…
  Christopher E: Vi står så långt ifrån varandra att argumentation är onödig antar jag. Men jag avslutar med att konstatera at det är Du och konspiratörerna mot vindkraft som har modern ingenjörkonst emot er… Det är visat i otal gånger att nya vindkraftinstallationer leverar tillbaka investerad energi på mycket kort tid. Vi behöver visst vindkraft därför att vi behöver mer miljövänlig egenproducerad energi. Fortsätt gärna tro på dina myter (grundfakta). Vi lever i ett fritt land. Man får gärna bilda parti, gör det.

 63. Labbibia

  Pete….
  Och mitt i vintern, när vi behöver elen som bäst, när det är som kallast……..när det inte blåser, varifrån får vi elen då?

 64. Labbibia: Från solpanelerna på det snötyngda taket, förstås. 🙂

 65. Labbibia

  ThomasJ # 52
  Nej, än en gång, det är du som ska ha tack!
  Vad gäller humrarna på den här sidan landet (den sk framsidan!), i närheten av Fjollträsk alltså, så fångas de bäst hos den lokala livsmedelshandlaren. Men det är den amerikanska, eller möjligen den canadensiska varianten. Svenska humrar på ostkusten fångas nog effektivast i Ö-malmshallen . 🙂
  Visst vore det kanonkul att träffas.

 66. Labbibia

  Maggie
  Jäklar, tänkte inte på det….. 😉

 67. Pete, jag måste tyvärr hålla med övriga här: Du verkar veva i tomma luften, precis som vindkraften, om densamma. Och du verkar missa hela poängen:
  Det går inte att driva vindkraftsverk utan att den subventioneras kraftigt. Ena förutsättningen för att den skall bli av att man konstgjort sänker ’kostnaden’ genom massiva subventioner. Dessutom är vindkraft rent praktiskt sådan att den inte kan användas annat än som utfyllnad, och inte el försörjning, iom att den inte leverar kontinuerligt.
  Vinddkraft är bara en gigantisk symbolhandling utan någon miljönytta alls, utan tvärtom med en rejält negativ miljöpåverkan, dels genom att den tar så mycket plats för att åstadkomma så lite, och dessutom för att den är dyr och kontinuerligt kräver att man jobbar ihop pengar på annat håll i någon på riktigt värdeskapande produktion (som sedan förslösas för att subventionera ngt som inte klarar sig därutan)

 68. Hayek

  re Pete
  ”Det är visat i otal gånger att nya vindkraftinstallationer leverar tillbaka investerad energi på mycket kort tid.”
  Jaha, vad bra. Men hur är det med investerat kapital? Om vindkraften är så bra så är det väl ok att ta bort alla snedvridande subventioner?

 69. ThomasJ

  Pete: Du får hur gärna som helst för min del bygga/driva/äga VKV och köpa energin därifrån. MEN och det är ett STORT MEN, du får också stå för SAMTLIGA kostnader för dina ’energiköp’, etableringar byggsubventioner (20%, varifrån??) etc. Jag skiter 100 i hur du gör, men när/om du försäkrar dina [ekonomiska] intentioner via min skatte- och elräkning för detta, i ditt detta syfte, så har du en utomordentligt aggressiv motståndare [fiende!] i och hos mig + en radda fler självtänkande elförbrukare. Därtill kommer, att dina våta drömmar, SKA prövas enligt samma regelverk som gäller för andra landskapsförändrande o/e rekreationsinskränkande [m.m.] etableringar. DETTA SKER/ÄR INTE! Tack vare Sofia Arkelstens etCons ’framgångsrika’ arbeten.. Go figure!
  //TJ

 70. Christopher E

  Pete;
   
  Du är otroligt okunnig… vem har talat om om att få tillbaka investerad energi? Hur fort tror du inte mer energieffektiva kraftverksformer (det är så gott som alla andra) får tillbaka investerad energi då?
   
  Inte en av mina invändningar kunde du bemöta, noterar jag. Vilket är vad jag väntade mig. Istället talar du om ”modern ingenjörskonst” (=propeller+förvuxen cykeldynamo+stolpe). Jaja, vi har alla olika referensramar. Eftersom de flesta grönfundamentalister längtar tillbaka till medeltiden antar jag att det är högteknologi för er.
   
  Du undviker fortfarande kostnaden per kWh. Det är förståeligt, eftersom det punkterar varje myt du har om ”effektivitet”.
   
  Du har också inte förstått att vi inte behöver vindkraft, den ersätter ingenting. Danmark är ett av de länder i världen med högst andel vindkraft. Du får i hemläxa att ta reda på hur många kolkraftverk de lagt ned sedan de började bygga vindkraft. Jag tror övriga mer pålästa här vet svaret. Du vill nog inte veta, skippar hemläxan och behåller därmed betyget underkänd.
   
  Jag säger lite som Thomas, om du tycker vindkraft är så bra och ekonomisk, betala själv hela dess kostnad, sätt dem där du bor och ingen annan ser dem och tänd stearinljus den tid de inte levererar sina blott 25% av installerad effekt.
   
  Och låt oss andra behålla ett vackert land med levande fåglar och billig, kontinuerlig elström.

 71. Ingemar B

  ThomasJ, tack för Ditt respektfulla svar, trots att jag var rätt ”tyken”…
  Vill passa på att ge en länk från allas er stora favorit…
  http://www.dn.se/nyheter/inte-solens-fel-att-jorden-blir-varmare-1.737144
  Apropå att tänka själv, så kan jag inte se annat än att all logik pekar på att risken att det kommer bli dramatiska globala konsekvenser på lite sikt, med tanke på den minst sagt HISNANDE utvecklingen bara de senaste 100 åren, vad det gäller befolkningsmängd på jorden + vår förmåga att exploatera jorden på en mängd sätt. Och 100 år är ju ingenting i sammanhanget, bla. med tanke på den tröghet tex. klimatsystemet rimligtvis har…

 72. Christopher E

  Till bloggägare Maggie och övriga;
   
  Förlåt min brist på tålamod denna gång… men vindkraften har förstört så mycket redan att jag inte orkar med en enda opåläst, bräkande vindsnurremupp till. Ska bli artigare nu.

 73. Christopher E

  Ingemar B;
   
  Förutom alla felen och missuppfattningarna från Bojs, så är ju rubriken på DN:s epos rätt festlig. För det har ju inte blivit varmare…
   
  … vilket Bojs och hennes gurus skyller på solen…
   
  Alltså, inte solens fel när blir varmare, men solens fel när det blir kallare. Håhåjaja. Är man övertygad så är man.

 74. Ingemar B

  Christopher E: ”För det har ju inte blivit varmare”
  Nähe…

 75. Labbibia

  Christopher E # 72
  Varför ber du om ursäkt? Finns ingen anledning, tvärtom. Ett redigt, kristallklart inlägg om hur verkligheten när det gäller vindkraften ser ut.
  Tack.

 76. Labbibia

  Ingemar B
  Du svarade aldrig på mitt inlägg 45?
  Tom retorik?

 77. Christopher E

  Ingemar B;
   
  Inte de senaste 14 åren… och innan det ökade faktiskt solaktiviteten.

 78. Christopher E

  Labbibia;
   
  Tack för de vänliga orden… och apropå #45, varken Ingemar B eller någon annan kan hitta något exempel där skeptiker gör något så töntigt att det motsvarar att klä ut sig i isbjörnskostymer och kedja fast sig lite här och var, gå omkring med undergångsplakat och så vidare (man kan tro att någon glömt låsa dörren på dårhuset…).
   
  Jag gjorde en liknande tes en gång när det gäller nivån på argumentationen. Det vettiga debattörer på båda sidor, det finns lite sämre debattörer på båda sidor… men ”aktivister” som inte klarar av fakta och debatt alls, dem hittar man bara i det grönideologiska lägret.

 79. S-E Sundman

  Pete
  Om du får för dig att bygga ett VKV, har du vägt in följande aspekter ?

  http://www.elbranschen.nu/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=256

 80. Ingemar B

  Läst ubbhultarn’s klimatfundering 2009-09-04 Ericson i Ubbhult.se
  Anar att resonemangen är typiska för en ”klimatskeptiker”.
   
  Ojar sig över kostnader…
  Hur vore det med en gnutta förutseende… Dessa kostnader är väl ingenting i förhållande till framtidens dito om vi inte gör något, om inte annat för att de lättillgängliga resurserna börjar redan nu sina.
   
  Ojar sig över skatter …
  Ok, nämn ett bättre sätt att stimulera fram smartare och hållbarare teknik.
  För övrigt handlar det ju om skatteväxling, på ett eller annat sätt måste ju staten ändå ha in nödvändiga skattepengar.

 81. Gunbo

  Christopher #78,
  ”Det vettiga debattörer på båda sidor, det finns lite sämre debattörer på båda sidor… men “aktivister” som inte klarar av fakta och debatt alls, dem hittar man bara i det grönideologiska lägret.”
  Jag håller med dig här. Överdrivna aktioner av det slag du beskriver visar inte på någon seriositet i engagemanget. Det är närmast ett uttryck för barnslig glädje över att få uppmärksamhet med hjälp av ”cirkuskonster”. Vanligen är det ungdomar som hittar på dessa spex, mer för att synas än för att tas på allvar. Men varför jämställa de här naiva manifestationerna med de mer allvarliga engagemangen som sker i form av seriös debatt?

 82. L

  Ingemar B, det låter som om du vet hur man förhindrar klimatförändringar? Kan du förklara det för IPCC också?

 83. L

  Gunbo, var hittar du den seriösa debatten???

 84. Ingemar B

  Labbibia # 45
  Rätt i princip.
  Men bara för en liten minoritet skämmer ut sig, och använder förkastliga metoder, behöver dom ju inte ha fel i sak.
  Ungefär som ett fotbollslags huligan-gäng, de använder ju sitt påstådda  favoritlag som svepskäl, för att få en anledning att leka krig…
  IFK Göteborg är ju bäst, TROTS att dom har en huligan-svans… 

 85. Gunbo, du har en poäng om ’vanligtvis är det ungdomar’, men numera är det allt fler som väljer (eller inte förmår) att växa upp. Många av miljöaktivisterna är just vuxna som lever kvar i fablernas värld, eller liknande naturromantiska föreställningar utan förmåga att hantera hur saker verkligen är beskaffade.
  Och problemet är ju just att den seriösa debatten väsentligen saknas helt, iaf på den offentliga arenan. Där kommer i bästa fall Karin Bojs att referera ytterligare ett ’debunkande’ som hon öppet erkänner att hon läst på RealClimate, och några korta men hårt skruvade kolumner eller debattartiklar kan läsas på opinionsplats, med (hittills) vansinnig övervikt av alarmism och katastrofvarningar.
  Vem skulle enligt dig vara den som klarar av att seriöst debattera AGW utan att förlöpa sig i påhittade hot om annalkande kriser?
  Här finns ju knappt någon. Samtliga AGW-sajter jag känner till undviker debatt och upprepar mest bara sin tro? Och de som gapar där är typer som Häggström, Rockström, Andreas Malm mm.
  Var finns det öht seriös debatt om på AGW-frågor?

 86. Ingemar B,
  En av mina gamla käpphästar:
  Den som tror att politikerna, världens alla politiker, skulle förmå att styra klimatet bara de fick lite mer makt och pengar över/av oss medborgare, den ……
  (Jag avstår från att skriva ut avslutningen. Den torde vara uppenbar för samtliga tänkande människor)

 87. Ingemar B

  skulle det varit på slutet på #84 , fan också

 88. Ingemar B

  🙂  skulle det varit på slutet på #84 , fan också

 89. Ingemar B

  Hur i h-e får man till en smiley!?!?!?!?

 90. L

  🙂 😉 = kolon/semikolon+slutparentes

 91. Ingemar B

  😉  skulle det varit på slutet på #84 , fan också
   

 92. Ingemar B

  Går INTE!!!!!
   

 93. Ingemar B

  Är det detta en konspiration från Linux+Firefox sida !?!?!?!

 94. L

  Man ska lägga ett mellanslag först och sist, men inte emellan. Då går det.

 95. Gunbo

  L,
  ”Var hittar du den seriösa debatten?”
  Ja, inte på den här bloggen i alla fall!

 96. L

  Nej Gunbo, då skulle du inte blivit insläppt… men svara gärna var det finns någon seriös debatt mellan kunniga i klimatfrågan?

 97. S-E Sundman

  Gunbo #95
  Bidrar inte du … ?

 98. Ingemar B

  För fan, är det fredag kväll kan man väl få ta ett par glas vin, medan man berikar bloggen!!

 99. Ingemar B

  🙁

 100. Ingemar B

  Äntligen…

 101. Gunbo, var det verkligen din bästa undaflykt?
  (Jag skall inte ens hålla det faktum att du inte alltid kan göra åtskillnad mellan debatt och flummigt tyckeri i emot dig. Men känner du till någon som ens klarar att debattera seriöst för AGW-sidans påståenden i Sverige?)

 102. Ingemar B

  Tack L

 103. L

  Ingemar, man lär så länge man har elever… 😉

 104. Labbibia

  Ingemar B # 84
  Tack.
  Ville bara peka på det faktumet att när det gäller ”tom retorik” så finns det ju ett gammlt ordspråk som säger att ”tomma tunnor skramlar mest”
  Och du kanske kan hålla med mig om att i klimatdebatten så är det definitivt AGW som ”skramlar mest” i media?
  För övrigt önskar jag dig en trevlig fight med ditt motsträviga tangentbord! 🙂

 105. Ingemar B

  Tack Labbibia

 106. Björn

  Ingemar B [80]; Det är klart att om man tror på någonting så vidtar man eller accepterar åtgärder, men för den som inte tror på samma sak innebär det endast meningslösa åtgärder som drar meningslösa kostnader. En del tror på AGW och en del inte. Jag tror inte på AGW och för mig är alla åtgärder och kostnader meninglösa. Däremot är jag medveten om att solen befinner sig i olika faser som påverkar klimatet, men vars fenomen vi inte kan göra något åt och därför måste anpassa oss efter.
  Den tekniska evolutionen är självgenererande och behöver därför inte någon politisk inblandning. Ingenjörerna strävar alltid efter förbättrade konstruktioner på alla plan. Forskningen har bredd och djup tillräckligt för lösa uppkomna problem underhand, så även ett naturligt varierande klimat kommar att kunna hanteras. 
  De som skriker på åtgärderi i otid är oftast de med minst kunskaper om det mesta. Har någon sagt att CO2 värmer, då är det så. Men för de som tänker lite mer är det problematiskt att samhällsekonomin skall ställas om därför att en bred grupp av människor har indoktrinerats att tro på någonting, som inte med föreslagna åtgärder motverkar det som åtgärderna syftar till. Att det lyckligtvis finns andra människor som förstår galenskaperna, medför att utvecklingen inte stannar upp.

 107. Gunbo

  Jonas,
  Seriös debatt förutsätter att kontrahenterna är öppna för motståndarens argumentation, något som är sällsynt på den här bloggen.

 108. Ingemar B

  Björn: men energi och andra råvaror blir i allt högre grad en bristvara, tillgången minskar+efterfrågan ökar. Är det inte bra att börja redan så smått förbereda oss till en sån verklighet? Så övergången blir lite lättare?

 109. Labbibia

  Ingemar B #108
  Energi blir bara en bristvara om vi vill att det ska vara så.. Med modern kärnkraft har vi energi i överflöd för tusentals år…..
  Om vi vill.

 110. L

  Ingemar B, eller lära av Japan som är fem gånger så bra på att producera livsnödvändigheter som vi andra…
   
  Gunbo, man behöver inte vara öppen för motståndarens argumentation, men man måste vara kunnig i ämnet om det ska bli en seriös debatt.

 111. Gunbo, jag upprepar min fråga:
  Var finns det AGW-anhängare som förmår att lägga fram sina argument öppet, låta dem utsättas för skepsis, tvivel och kritik, och därefter efter bästa förmåga försöker bemöta sådan?
  Att folk inte skulle vara beredda att lyssna på andra sidans arguement här är närmast en förlöpning. Jag vet inte hur många ggr jag upprepade ggr har försökt fråga de mer AGW-lutande att förklara vad de egentligen menar, bett dem att formulera sina ståndpunkter lite mer koncist, ställt uppföljningsfrågor om hur de ser på jämförelser mellan olika saker som står emot varandra … Inte minst du har drabbats av sådana frågor, och alla andra vilka jag bedömt vara vuxna individer iaf.
  Med väldigt torftig framgång får jag tillägga! Och så har det sett ut överallt där jag tittat.
  Nu har iofs inte jag blivit refuserad på RealClimate, utan faktiskt fått några tämligen intetsägande svar på mina frågor. Men tom där, där man alltså fötterna inne i NASA och flera framträdande IPCC-figurer som medlemmar raderas det friskt och man ägnar sig mycket åt att förhåna ’the denialists’ osv.
  Jag tycker faktiskt att du har helt fel, dvs är totalt ute och cyklar, i din beskrivning av ’den här bloggen’. Vad jag menar saknas, både här och ffa överallt annars, är att någon ens lägger fram AGW-sidans argumentation på ett seriöst sätt.

 112. ThomasJ

  Christopher E. (#70): De é la lite tråkigt, att lämna ngn med IG, oder? Jag hoppas att du inte har nåt emot att Pete får en ’fusklapp’ för att klara hemläxan, ok? 😉
  <start fusklapp>
  Danmark har ca. 19% elenergibehovet [teoretiskt] via VKV. Då detta endast är teoretiskt behövs det uppbackning [reglerkraft] via kolkondensverk, som man har tvingats bygga ut med ca. 5% de senaste 10 åren. Då dessa verk ej kan stängas av – vinden är ju rätt nyckfull – så pumpar de på. När det så blåser ’säljer’ man kolkondensenergin till bl.a. Tyskland, ibland Sverige/Norge, för den enorma summan av 0 öre/KWh – rätt märkligt med tanke på att danskarna annars anses var duktiga affärsmän… Man har i Danmark ej heller byggt nåt nytt VKV sedan 2002 – däremot bytt/byter ut nedslitna verk, dock med tvekan pga. kostnaderna. [Vestas permitterade för inte så länge sedan 1700 personer i DK, why?]. Uttalande om satsningen på VKV i DK:
  Flemming Nissen, fd. utvecklingschef på ELSAM [ett av de största VKV-bolagen i DK]: ”Vindkraft reducerar inte CO2-utsläppen.”
  Niels Gram, danska industriförbundet: ”Vindkraft är ett misstag och ekonomiskt oförnuftigt.”
  Aase Madsen, ordf. DK energipolitik i danska ’riksdagen’: ”en fruktansvärt dyrbar katastrof.”
   
  Lite överkurs för evtl. ett ’G+’:
  Tyskland: Der Spiegel: ”Tysklands CO2-utsläpp har inte reducerats ett enda gram [via VKV] däremot har man tvingats bygga ut kol- och gasdriven produktion för att säkra elleveranserna.”
  Spanien: Katastrof!! Varje s.k. ‘grönt jobb’ har kostat dryga 571 tusen Euro, haft en ‘livslängd’ av 11 månader och samtidigt förintat 2,2 arbetstillfällen i den energikrävande industrin [totalt 110.000 jobb borta 2000-2008 och fortsatt ökande]. Ackumulerad subvention [hela sektorn ’förnybar energi’] uppgår [2008] till 28,7 miljarder Euro, finansieringskostnaderna tvingar fram en ökning av elpriserna för brukarna med 31% [från redan hög nivå], alternativt massiva skattehöjningar – lånen är ej räntefria och ska amorteras.
  Sverige: Vår basindustri sysselsätter ca. 400.000 personer och genererar ca. 60% av landets nettoexportintäkter. Industrin är till övervägande del enormt energikrävande [gruva, skog, metall, kemi] och till 100% direkt överlevnadsberoende av säker tillgång av billigast möjliga (el-)energi. Varje 1 öre/KWh högre elpris innebär för ett medelstort pappersbruk en merkostnad om 9++ miljoner SEK/år.
  Idag är kostnaden för elcertifikaten, ett ’system’ Sverige är unikt med, 6,25 öre/KWh [inkl. moms] och med det vansinniga ’målet’ om 25-30 TWh vindkraft tvingas denna öka till minst 40 öre/KWh! Tillkommande detta är kostnaderna för s.k. ’utsläppsrätter’ som producenterna än så länge får gratis, men fakturerar brukarna för. Enbart via dessa har under 2006-2007 svenska hushåll rånats på sammanlagt 28 miljarder kronor. Man ska ha i åminnelse att vår elproduktion till 98%+ är  CO2-fri i drift, är dessutom mer än tillfylles ’as-is’ för våra behov, ökas dessutom f.n. kraftigt via uppgraderingar av bl.a. generatorerna i de stora H2O-verken i Norrland [+ 15-18%].
  Svensk vindkraft levererade 2008 ca. 21% av totalt möjlig produktion, dvs. samma som om man har en motor med 100 hk som levererar 21 hk pga. dåligt bränsle – nedranns smart.
   🙁
  <slut fusklapp>
   
  Tillägg:
  Vindkraftmupparna drömmer vått om att ’vi ska ju exportera vindkraftenergin’… Frågan är då varthän? Vem vill köpa svindyr el? Polen, via kabeln dit kanske? Polen har enorma tillgångar kol [gruvindustrin där sysselsätter dryga 100.000 personer] som de oxo använder i kolkondensverk, med produktionskostnad om ca. 11-15 öre/KWh. Vem i hela humhum tror att de är intresserade att köpa vindel för 80 – 120 öre/KWh [enbart produktionskostnad]? Eller är avsikten hos mupparna att vi skattebetalare/brukare ska stå för mellanskillnaden?
  Kräver med eftertryck att mupparna själva betalar för sina ’idéer’ della mentalt kalhygge. Punta e basta!
   
  Mvh/TJ
   

 113. Christopher E

  ThomasJ:
   
  En utmärkt fusklapp med många bra sifferdata som jag ska spara!

 114. Ulrik

  När jag läser den lärorika fusklappen från ThomasJ så förstår jag bl.a. varför danskarna kräver i EU att Sverige ska kunna leverera back-up.
  Först skulle vi således lägga ner Barsebäcksverket som ofta var en stor leverantör till Danmark genom  kabeln i Öresund. Sedan ska vi nu bygga ut vårt stamnät och skaffa produktionsanläggningar för att reda ut vindkraftssörjan i Danmark. Plus att vi ska ge arbete åt Vesta. Sådana är de danska affärsmännen.
  En sak som inte hör hit, men jag log för mig själv i går morse: I Sydsvenskan stod en rubrik ISTIDENS JÄGARE FÖRSVANN SPÅRLÖST. Jag tänkte, att det kanske var isbjörnarna som åt upp dem.

 115. ThomasJ

  Ulrik (#114): Barsebäck, ja… Suck. Av intresse kan vara, att samhällets kostnader för nedläggningen av B1 + B2 uppgick till mellan 12 och 22 miljarder kronor, beroende på hur ’man’ räknar. Den högre siffran härstammar från folkpartisten Flyborg som [då] var ledamot i näringsutskottet. En annan, suveränt märklig sak i ’processen’ var, att ägarna/säljarna till Barsebäcksverken hade så starka kort i handen, att man kunde utverka instiftandet av en speciell lag som befriade säljare av kärnkraftsanläggningar från reavinstskatt och detta med retroaktiv verkan 6 månader bakåt i tiden.
  Visst é vi duktiga i detta land, oder?
  😉
  Mvh/TJ

 116. ThomasJ

  Nytt från Tyskland:
  Behovet av reglerkraft till den tyska vindkraften [ca. 22.000 snurror] har påkallat [tvingande] byggandet av världens största/kraftigaste gasdrivna elverk med en effekt om hela 300 MW! Bygget är i full gång.
  Dé ni, vindkraftmuppar! Och vem betalar, tro?
  Mvh/TJ

 117. ThomasJ

  Nu, med 116x inlägg i denna tråd: ”Slaget om Tjörn”, närmande sig ’glömskans kammare’ vill jag till Er Alla uttrycka mitt stora T A C K för den support Ni givit uttryck för.
  Ni é la helt enkelt underbara, oder?
  🙂 
  Med varmaste hälsningar/TJ

 118. ThomasJ

  Korr: Skulle bli en  🙂  på slutet..
  Fasikens oxo…
  Mvh/TJ

 119. ThomasJ

  Attans!!!
   🙂
  /TJ

 120. Ingemar B

  Pratade med en representant från Tjörnmoderaterna, och som väl är stämmer det att dom kommer ut med en dementi.
  Vi pratade om lite hur massmedia väljer nyheter man slår upp
  http://www.sr.se/cgi-bin/vast/nyheter/artikel.asp?artikel=3054358
  Man framförde åsikten att det här är ett exempel på att journalistkåren är vänstervriden, och att slå upp detta är ett sätt att skada moderaterna.
  Måhända sant, för att låta Thomas Jakobsson påskina att dessa märkligheter skulla vara alla Tjörnsmoderaters åsikt, fyller ju i så fall verkligen sitt syfte….