Skynda er, isen smälter!

FN varnade idag för att världens glaciärer smälter alarmerande fort. Omedelbara åtgärder krävs för att hindra att ”miljoner, om inte miljarder, människor” ska lida akut vattenbrist. Något som påverkar inte bara tillgången på dricksvatten utan även jordbruket, industrin och energisektorn.
Boven i dramat är som vanligt den globala uppvärmningen, menar World Glacier Monitoring Service (WGMS) i Zürich. WGMS hämtar sina data från nära 30 glaciärer i nio bergskedjor. Under perioden 2004-2005 och 2005-2006 fördubblades smälthastigheten.
”De senaste uppgifterna tyder på en accelererande trend och vi ser inget slut på den trenden”, sade Wilfried Haeberli, chef för WGMS.
Problemet är dock att majoriteten av de glaciärer som WGMS inkluderar i sin s.k. Glacier Mass Balance Bulletin (GMBB) finns i Europa. I rapporten som täcker 2002-2003 (den senaste som finns tillgänglig på WGMS webbplats) anges data från totalt 85 glaciärer, varav 49 (dvs. nästan 58 procent) europeiska. Kan detta kallas representativt urval?
Vi vet ju att den ”globala” uppvärmningen sker i stort sett bara på norra halvklotet med koncentration över Europa. Wilfried Haeberli, mig lurar mig inte.
Läs mer i The Guardian.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

  1. Mahmoud EL-Harbiti

    jag tror att de här med växthus effekten är en stor bluff. Det enda som sker är att jorden snurrar så att nordpolen och sydpolen kommer mer ned mot ekvarton.