Skrammel med håven igen

chemrec

Brännpunktsinlägget i SvD i dag fortsätter:

 • Men att starta produktion i stor skala kräver investeringar på flera miljarder och tar lång tid räkna hem. Investerare måste handskas med osäkerhet om priset på fossila drivmedel, som ju är den konkurrerande produkten, och man måste tolka den politiska riktningen för värdet på biodrivmedel över tid.

Jaha – åter ett partsinlägg i energifrågan om att mer skattepengar måste skjutas till för en uppenbart olönsam kommersiell verksamhet – nu inte från Vindkraftintressenterna utan från Biobränsleintressesfären.  Man kan undra vad SvD har för policy om detta, och varför de tar in sådana inlägg?

Vi har ju nyligen bevittnat ett annat ”biobränsles” öde, även om man numera talar mycket tyst om det. Någon som minns etanolbilar? Mycket få vill ha dem längre.

Svartlut är ju en restprodukt från massakokerier, som traditionellt återanvänts som bränsle i pannorna. Den lär råka ha en kemisk sammansättning som gör den särskilt lämplig för framställning av s.k. ”syntesgas” – som via kemiingenjörsförfaranden som i stort daterar sig mer än 100 år tillbaka i tiden kan styras att syntetisera olika kemiska föreningar – bl.a. flytande och gasformiga ”bränslen”. I fallet Chemrec vill jag minnas att man närmast ville framställa dimetyleter.

Det är samma återkommande frågor hela tiden – Lena Ek et consortes hävdar att ”det redan är bestämt” [av Brysselbyråkratin] att Sverige ska ha en viss energimix för att nå ”klimatmålen” [så ”klimatdiskussionen” är överflödig]. Läs här, och förskräcks http://www.regeringen.se/sb/d/17075/a/230739

Lite märkligt, nu när inte ens IPCC efter hundratals nerplöjda miljarder och 25 gångna år kan producera något som helst trovärdigt i sakfrågan.

Den andra aspekten är ju den rent logistiska – tydligen blir det på tok för dyrt att producera Chemrec’s produkt, och inte sparar man heller någon energi – svartluten används ju redan som bränsle i processen.

Termodynamikens lagar ger också redan facit – på vägen till ”fordonsbränslet” från svartluten tappar man det mesta av den energi som kunde ha nyttjats vid massakokningen, och som då behöver ersättas med elburen vattenkraft eller kärnkraft.

Istället för denna ideologiska lek med skattebetalarnas pengar, varför inte inse att förädlingsvärdet i exempelvis finpapper är tusenfalt större än i det ”biobränsle” som kan skapas på kemisk väg, och som inom överskådlig tid är totalt utkonkurrerat av redan existerande fordonsbränslen.

Köp dessa istället, och betala med de pengar som en av våra främsta exportindistrier skapar åt oss.

Spara också skogen, och skövla den inte i en meningslös ”klimatpolitiks” namn.

(Tillägg I: Vetenskapsbloggen har också tagit upp detta – och det finns också mycket läsvärt på den sedan en tid vilande bloggen Andas Lugnt (se våra länkar))

Tillägg II: En till Brännpunktsartikel dök upp ca kl 14.30 – det är en beräkningskemist (molekylmodellerare i bio-området) i Uppsala som nu tycker att drivmedlen måste bli dyrare. Ja, det är samme person som för ett par månader sedan figurerade i Ny Teknik där han förfasade sig över prisläget på sitt kylskåp.  Vem bryr sig, SvD  ???

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Håkan Bergman

  ”Samtidigt säkrar det jobb som hotas på grund av nedgången i pappers- och massaindustrin, skriver Per Bolund (MP) och Max Jönsson, vd för Chemrec. ”

  Jaha, och var ska svartluten komma ifrån om sulfatfabrikerna klappar igen?

 2. Peter Stilbs

  Håkan – ställ inte så svåra frågor ! 😉

 3. Peter F

  MPs agerande här ihop med kapitalet borde väcka frågan hur man ska agera om man kommer i regeringsställning. Klart olämpligt hanterat av Bolund tycker jag.

 4. Björn-Ola J

  Var är alla trädkramare någonstans, nu när vi behöver dem?

 5. Per H

  Tänk er Per Bolund som Energiminiser! Förstår inte varför SvD har blivit MPs propagandatidning! Hemskt otäckt!

 6. Argus

  Nej!

  SvD är kanske helt enkelt jättekloka.

  När man fått upp ögonen för tex det ’klimathotsindustriella komplexet’, blir detta inlägg en kraftfull bekräftelse på detsamma!

  De gör ett megastort självmål. Jag tycker så. Kanske många fler tycker likadant? Det står ju i eldskrift att de vill ha DINA pengar. För att ’värna’ om miljön!

  Detta måste vara en högpunkt i makalös ironi.

 7. Lasse

  Borde vi inte få garanti på CO2-s klimateffekt. Just nu förbereds en elektrifiering av oljefälten för miljöns skull. En tveksam hantering där gas bränns och el leds hit och dit allt för miljöns skull med en prislapp på 6 miljarder NOK. För miljöns skull så brinner gasen i Nederländernas tättbefolkade tätorter i stället för på Nordsjön. Norge får pluspoäng i CO2 kretsar. Tveksamt!
  http://www.tu.no/petroleum/2013/12/16/dette-er-bekymringene-rundt-utsira-elektrifiseringen

 8. Per H

  Kolla JoNova om miljörådgivare som tjänar på ”gröna investeringar”!!

 9. Peter Stilbs

  Lite fredagsroligt redan på måndag – vad tycks om denne klimatskojare ?

  http://investigations.nbcnews.com/_news/2013/12/16/21911592-climate-change-experts-fraud-was-crime-of-massive-proportion-say-feds?lite

 10. lennart Bengtsson

  Hej

  Ska man satsa framsynt med skogsprodukter borde väl ett maximalt förädlingsvärde vara det viktigaste för svensk industri. Det är knappast möjligt heller för ett litet land som är så högt exportberoende som Sverige och utsatt för hård konkurrens att profilera sig i dåligt lönsamma aktiviteter hur klimat och miljöömmande den än kan synas vara. Det är ju faktiskt så att huvudägaren till Domsjö beslöt att inte bygga en huvudanläggning utan den aktuella försöksverksamheten såldes, så vitt jag är korrekt informerad, till ett holdingbolag som ägs av Luleå Universitet.
  Det är ju inte särskilt förnuftigt att ett politiskt parti profilerar sig på detta sätt vilket kastar ett ännu mer tvivelaktigt ljus över partier som kan komma i regeringsställning vilka har en övergripande ideologi där ekonomiska och industristrategiska kriterier får stå tillbaka.
  LennartB

 11. Bengt Abelsson

  http://www.svd.se/naringsliv/innovation/etanol-jesus-kom-till-byn_7001505.svd

  För några år sedan verkade Etanol-Jesus, med förskräckliga resultat. Dokumenterat i just SvD.

  Att ge makt och pengar till en politiker är som att ge brännvin och bilnycklar till en tonåring.

 12. Lasse Forss

  I Domedagsklockan finns Marian Radetzkis artikel ”Biobränslen: Kostsam politisk hysteri utan verkan”. Där finns alla fakta. ”För att fylla en bränsletank med 50 liter etanol krävs 120 kilo vete, tillräckligt för att baka 240 limpor. Här 120 limpor=halv tank”, och en bild på en limpfylld Volvo V70.
  Sista kapitlet i hans avsnitt lyder: ”Hur kunde det bli så tokigt?”
  Men det verkar inte finnas någon begränsning i tokerierna. Och det värsta med subventioner är att då räknas inte dessa
  med som någon slags kostnad. Och där subventioner går in är det många som tjänar pengar. På restens bekostnad.

 13. Lasse Forss

  #11, Bengt Abelsson
  2010 besökte jag Tanzania som omnämns i SvD-artikeln. Vi gjorde ett besök på sockerrörsplantagen en bit från Dar es Salam, som drevs med stöd av SIDA. Man hade då 200 ha men skulle utöka till en bit över 1000 ha. Bevattningssystemet, som var ytterst sofistikerat var byggt av israeler som kan det här med bevattning. Man skulle dessutom bygga en etanolfabrik så att man slapp transportera sockerrören. Nu var det så att de tre första årens skördar var man tvungen att plöja ner eftersom man inte lyckades forsla i väg råvaran till de tänkta etanolfabrikerna. Hur det har gått sedan vet jag inte.

 14. Anonym

  Det enda gångbara tror jag är att sätta hela energibranschen i en utsläppsbubbla. Varje anläggning pröjsar det de släpper ut i fossila koldioxidekvivalenter och får tillbaks utifrån den energi de producerar, såsom det svenska avgiftssystemet på kväveoxider. Detta alltså oavsett om det är stenkol, vindkraft, vattenkraft, kärnkraft eller biobränsle. Ett självreglerande system som bortsett från lite adm inte belastar medborgarna ett dyft.

 15. Håkan Bergman

  Lasse Forss #12
  Men nu har MP t.o.m. erkänt att etanolen var ett misstag, nu är det biogas som gäller. Då drar Volvon drygt 20 BigMac/mil.

 16. Jacob Nordangård

  Det klimatindustriella komplexet ångar på även på Aftonbladet-debatt. Det är många som deltar i det heliga kriget mot klimatförändringarna. Dessa aktörer har förstås inga egenintressen i frågan? Sen kan man fråga sig hur realistiskt det är med en fossilfri fordonsflotta till 2030. http://www.aftonbladet.se/debatt/article18018512.ab

  I min uppsats ”Drömmen om biobränslesamhället” från 2006 gick jag igenom möjligheterna till detta. Slutsatserna löd: ”För att försörja hela Sverige med drivmedel skulle 80 % av den avverkade skogen behövas ta i anspråk enligt nuvarande skogsbruksmetoder (som förutsätter ett stort inslag av fossil energi). Om däremot hela oljeberoendet ska ersättas och driften helt ska ske utan fossila bränslen behöver skogsarealen utökas trefalt. Men detta skulle inte ge någon skogsråvara över till papper och virke.

  Enligt optimistiska bedömningar skulle 2/3 av drivmedelsbehovet kunna uppnås genom ökat uttag i befintlig skog samt utvecklande av ny teknik. Men i den beräkningen finns inget utrymme för någon kärnkraftsavveckling samt att utvecklingspotentialen för vätgasbilar är osäker. Stora miljövärden skulle också riskeras genom ett intensifierat skogsbruk. Dessutom så står det nuvarande skogsbruket för en betydande exportkälla som skulle riskera försvinna om skogen togs i anspråk för biobränsleproduktion.

  De jordbrukarealer som skulle behövas för att säkerställa det svenska drivmedelsbehovet uppgår även den till tre gånger den nuvarande. 40 % av den nuvarande arealen skulle åtgå till enbart livsmedelsindustrins eget transportbehov. Med ekologisk drift ser siffrorna ännu sämre ut. Energin för att tillverka etanolen skulle överstiga den som kommer ut i slutändan.
  Sverige kan långt ifrån ersätta oljan med biobränslen. En kraftig satsning på biogrödor skulle dessutom konkurrera om mark för livsmedelsproduktion. Sverige skulle tvingas till en omfattande import. Med en omvärld som står inför samma bekymmer är det svårt att se varifrån denna import ska komma. Till det kan läggas att ett ekologiskt jordbruk ger cirka 65 % så mycket som ett konventionellt. Om oljeberoendet inom jord- och skogsbruk helt ska brytas krävs därutöver att maskiner, infrastruktur, byggnader, etcetera byggs och drivs helt utan insatser av fossil energi. Problemet är gigantiskt och ger enligt min uppfattning slutsatsen att vi kommer tvingas till en omfattande livsstilsförändring.”

  Frågan är om de har lyckats klura ut några fantastiska mirakelkurer efter det att jag gjorde min analys.

 17. Pär Green

  16 Jacob Nordangård 2013/12/16 kl. 17:31

  Usch vad du är negativ, vad är väl lite matproduktion jämfört med biobränsle och ett klimathot? 😉

 18. Jimmy

  #5 Per H
  Det kan bli ännu värre! Från Löfvens ”drömregering”…

  Finansmarknadsminister Per Bolund (MP)
  Miljöminister & Vice Statsminister Åsa Romson (MP)
  Energi- och Klimatminister Maria Wetterstrand (MP)

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17470703.ab

  Hemskt otäckt är det !

 19. Sven Östholm

  En sulfatfabrik producerar svartlut, en biprodukt när flisen kokas fri från hemicellulosa.
  Svartluten är sulfatfabrikens primära energikälla och används svartlut till annat än att producera processånga så måste ångan produceras med ja vad då? Våt cellulosa från koket eller importerat kol?
  Det skulle ju förstås gå att använda en liten kärnreaktor, men då måste ju en lämplig sådan konstrueras först.

 20. lennart Bengtsson

  18

  Hej

  Inför dessa hotfulla utsikter får man hoppas att SD får så mycket röster att det blir som i Tyskland dvs en stor koalition mellan M och S. Det vore på tiden att detta prövades de är ju nu båda två arbetarpartier och står numera närmare varandra än de kanske själva är medvetna om. Alla andra kombinationer tycks mig klart sämre. De skulle vidare få en robust majoritet att man kunde se till att få stopp på så många småpartier som möjligt genom att höja gränsen från 4 till åtminstone 5 % för att komma in i riksdagen.
  LennartB

 21. pekke

  Det är inte bara det att ett massa/pappersbruk förlorar energi, de återvinner även luten( grönlut ) och kalk ur svartluten för att tillverka ny kokarlut ( vitlut ), en sodapanna som den kallas på svenska heter på engelska Recovery boiler ( återvinningspanna ).

  Det är bara ett fåtal bruk som får ett överskott av lut p.g.a. att deras kokarprocess är annorlunda än de flesta moderna bruk.

  Skulle bränsleproduktion av lut vara lönsamt så hade nog många bruk redan nu haft sådan verksamhet.

  Precis som andra har påpekat så kommer vi aldrig kunna ersätta fossila bränslen med biobränslen eftersom det skulle betyda en enorm skövling av naturen, växtligheten kommer aldrig hinna i kapp uttaget.

  De som föreslår sådant och även vill ha det subventionerat är skojare av värsta sorten.

 22. Peter Stilbs

  Jimmy #18 – som taget ur en skräckfilm …

 23. Jimmy

  Peter #22
  Forts…
  Utbildningsminister. Gustav Fridolin (MP)
  Kulturminister: Anders Wallner (MP) som lyckats värva Timbuktu till utvecklingsarbete. (Utveckling av flaggstångsdekorationer kanske?)

  Blir detta verklighet vete f-n om jag inte emigrerar. Synd bara då jag trivs här så bra för övrigt.

 24. Argus

  #20 LB

  Intressant analys-prognos!

  Men du är inte först. Min kära hustru föreslog detta scenario för ca 2veckor sen.

  Hur ska de ’rumsrena’ partierna kortsluta SD? Tjaa, m+s>½
  Så enkel blir ekvationen 🙂

  Men det kommer nog att fresta på hos en del. 🙂 🙂

 25. Håkan Bergman

  Peter #22
  Men förhoppningsvis skrämmer det S-väljare också. Jag tror, hoppas, som Lennart B. att ingen blockregering blir möjlig efter valet. S+M får runt 55% tillsammans och inser att det är enda alternativet, Reinfeldt gör en GP och Borg fortsätter som finansminister under Löfven. Så småningom kommer båda partierna att inse fördelarna med att slippa talibanerna.

 26. Pär Green

  24 Argus 2013/12/16 kl. 19:03

  ”Tjaa, m+s>½ Så enkel blir ekvationen”

  Kommer aldrig att hända, inga av dessa partier är beredda att rucka på principerna!

  Först blir det en omväg via ??-partiet!
  Och det är INTE MP!

 27. Lars Cornell

  # 19 Sven Östholm
  ”Det skulle ju förstås gå att använda en liten kärnreaktor, men då måste ju en lämplig sådan konstrueras först.”

  Sådana finns redan, går att köpa nyckelfärdig. I varje ny isbrytare sitter det två stycken. De är försedda med bränsle som skall räcka isbrytarens hela livstid, något påfyllningshål har fartyget således inte försetts med.

  KTH vill bygga en liten försöksanläggning Gen4 i Oskarshamn. Låt dem göra det så är nästa steg att producera processånga med kärnkraft och använda biomaterialet till fordonsbränsle.

  I Finland (de tänker friare där, numera är de före oss i nästan allt) har en industrigrupp planer i den riktningen.

 28. Lars Cornell

  # 13 Lasse Forss
  Det var likadant i N Vetnam. Där byggde SIDA för flera miljarder en pappersfabrik. Det var ”katastrof”-Öberg som drev frågan. Men det misslyckades för det fanns inte vägar till att transportera allt material som behövdes.

  Just det är typiskt för bio-ivrarna, de kan inte räkna och missbedömer alltid hur mycket som går åt och kör därför med full fart in i ständiga återvändsgator.

 29. Evert Andersson

  Riksrevisionen har i sin rapport ”Klimat för pengarna” kommit fram till att klodioxidminskningen med biobränslen i bilarna drar 3000 kronor/ton från statskassan genom skattebefrielse och subventioner. Det blir billigt och bra om de här grabbarna får bestämma.

 30. Urban Sandberg

  Om, jag säger om, ett av partierna skulle göra som dåvarande oppositionen i Australien inför det senaste valet. Vad skulle hända då?
  – Ta bort alla extra energiskatter.
  – Slopa subventioner till vindkraft.
  – Avbryt alla aktiviteter som har ordet klimat i sig.
  – ????
  Min röst skulle dom få.

 31. Klabbe

  #29 EA
  Vaddå för grabbar?
  Hatt, Ek och Romelsson?

 32. Klabbe

  # 30 US
  ”- Slopa subventioner till vindkraft.
  – Avbryt alla aktiviteter som har ordet klimat i sig.”
  Min röst skulle dom få.”

  Min oxå !

 33. Gunnar Strandell

  Evert Andersson #29

  Då undrar jag om Riksrevisionen har räknat rätt.

  CO2-skatten är tre kronor per liter bensin eller diesel. För privatpersoner tillkommer moms på på skatten. Transportföretag drar av momsen på bränslet, men tar in moms för transportarbetet, så i slutänden får konsumenten stå för den delen också.

  Bensin har densiteten 755 kg per kubikmeter.
  Skatten för ett ton blir då: 1324 liter x 3 kr/liter x 1,25 = 4966 kr

  Diesel har densitet 830 kg per kubikmeter.
  Skatten för ett ton blir då: 1200 liter x 3 kr/liter x 1,25 = 4518 kr

  Detta är skattebefrielsen om man använder 100% biobränsle. Sedan tillkommer subventionerna.

  Observera att efter som 5 % etanolinblandning är ok enligt EU:s bensinstandard räknas den inte av på CO2-skatten. Jag tycker att det är ett skäl att diskutera ”The Climate Scam”. Ett annat är att kodioxidavgifter och skatter sedan 1991 inte har använts för att minska eller ta hand om koldioxidutsläppen. För det är väl inte de som orsakat uppvärmningspausen? 😉

 34. HenrikM

  Hur har de lyckats med det här?
  http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.539423/rekordvarm-november

  ”varmaste november på 133 år”

  Men är det inte meningslöst att ta ut för korta perioder att jämföra med varandra? Varför jämför man inte 10-dagars perioder mot varandra?

 35. Slabadang

  Äntligen ett begrepp som knyter ihop säcken ?

  En rabiat aningslöhet och hänsynslöshet bakom” korruption för den ”goda” sakens skull” förmågan att ta ansvar för negativa konsekvenser av att driva den goda agendan gör upp i rök. Huvudlösheten inom inte bara klimathotarna får sin förklaring?

  Patologisk altruism!

  The benefits of altruism and empathy are obvious. These qualities are so highly regarded and embedded in both secular and religious societies that it seems almost heretical to suggest they can cause harm. Like most good things, however, altruism can be distorted or taken to an unhealthy extreme. Pathological Altruism presents a number of new, thought-provoking theses that explore a range of hurtful effects of altruism and empathy.

  Pathologies of empathy, for example, may trigger depression as well as the burnout seen in healthcare professionals. The selflessness of patients with eating abnormalities forms an important aspect of those disorders. Hyperempathy – an excess of concern for what others think and how they feel – helps explain popular but poorly defined concepts such as codependency. In fact, pathological altruism, in the form of an unhealthy focus on others to the detriment of one’s own needs, may underpin some personality disorders.

  Pathologies of altruism and empathy not only underlie health issues, but also a disparate slew of humankind’s most troubled features, including genocide, suicide bombing, self-righteous political partisanship, and ineffective philanthropic and social programs that ultimately worsen the situations they are meant to aid. Pathological Altruism is a groundbreaking new book – the first to explore the negative aspects of altruism and empathy, seemingly uniformly positive traits. The contributing authors provide a scientific, social, and cultural foundation for the subject of pathological altruism, creating a new field of inquiry. Each author’s approach points to one disturbing truth: what we value so much, the altruistic ”good” side of human nature, can also have a dark side that we ignore at our peril.

 36. Slabadang

  Köp boken!

  http://global.oup.com/academic/product/pathological-altruism-9780199738571?cc=se&lang=en&tab=description

 37. ThomasJ

  OT men icke desto mindre nedrans KUL:

  http://scottishsceptic.wordpress.com/2013/12/15/ranking-of-climate-blogs-dec-2013/#more-2536

  Bra jobbat! 😀

  Mvh/TJ

 38. Evert Andersson

  #31 Klabbe. Jag avsåg grabbarna som skivit artikeln. Det andra är bara för hemskt att tänka.
  #33 Gunnar Strandell. Jag har inte räknat. Bara läst den 97-sidiga rapporten från Riksrevisionen och har inte underlaget för deras kalkyl.

 39. Evert Andersson

  För övrigt är rapporten ”klimat för pengarna?” ytterst läsvärd. Luddiga ibland krockande mål. Nästan ingen uppföljning av effekterna av åtgärder och dålig koll på vad de kostar. Utspritt ansvar. Succén är väl given?

  I ”Domedagsklockan” finns instressant läsning om biobränseln. En forskare har kommit fram till att röjnng av urskog och etablera odling för biobränsle når break even avseende CO2-utsläpp efter 167 år. Något att satsa på?

 40. B-j-B

  Slabadang #35 – om Pathological altruism är den första boken som beskriver altruismens negativa aspekter på engelska så bör vi kanske påpeka att Jan & Birgitta Tullbergs -” Naturlig etik – en uppgörelse med altruismen”, kom redan 1994 i Sverige.

 41. Guy

  HenrikM #34

  ”Hur har de lyckats med det här?”

  Troligen lyckas man om man som jämförelseperiod använder en kall-period 1951-1980. Varför man påstår:
  ” vilket är det högsta värdet sedan man inledde mätningarna 1880.” Vilket är obegripligt.

  Dessutom har jag ett minne av att t.ex USA skulle ha slagit flera köldrekord i höst. Det är ju inte hela jorden, men borde ändå inverka på medelvärdet. USA har säkert en stor del av totala antalet mätstationer, eller..?

 42. Lars Karlsson

  Hur skall det praktiskt gå till att få alla privata skogsägere till att odla snabbväxande energi skog ?
  Skall skogsägare tvingas att sälga sitt timmer till vedpris ?
  Skall storskalig eneri produktion ske med vår värdefulla vedråvara så krävs det planekonomi ,vilket tycks vara ett av de grönas mål.

 43. bom

  #18 Du glömde att hr Frigolit vill bli utbildningsminister (eller var tanken för hemsk att tänka?)!

 44. bom

  #12 Ryan air lägger ner en dröse flyglinjer bl a Karlstad – Barcelona. Den intervjuade kommunalrepresentanten beklagar och framhåller att man nu förlorar värden motsvarande 200.000 per år och tillägger oeftertänksamt att ”så har vi ju också allt arbete som vi också haft för oss”. Detta bekräftar min misstanke att kommuner är en sorts sysselsättningsinstitut där ingen ens tänkt tanken att arbete har en prislapp. Här har vi en förklaring(förutom mutorna!) till alla galenprojekt som byggs kommunalt (se Martin Borgs`s bok) och sedan saknar all sorts reell budgetering (ingen har tänkt så långt fram som att beräkna driftskostnader och investeringsbudgeten överskrides alltid med minst 300%) för att sedan slumpas bort för en krona. Efterkalkyl existerar inte heller för den är ju för genant och kunde ju leda till att väljarna vräker en från köttgrytornas omedelbara närhet! Hysch hysch!

 45. Mats G

  #24

  ’m+s>½’.

  Det är en totalt ohelig allians som jag ser totalt oförenlig. möjligt, möjligt kan ett SD med kanske 15-20% skapa detta.

  Det troligaste är dock en minoritetsregering.
  Och kanske det blir så att det är SD som bestämmer vem som blir statsminister i detta land efter nästa val.

 46. Håkan Bergman

  Mats G #45
  Oheliga allianser kryllar historien av. En ny regel i regeringsformen träder i kraft efter nästa val, oavsett valutgång ska riksdagen rösta om ny statsminister, som talmannen föreslår. Om inte blocken gör nån form av ”gentlemens agreement” kan det bli riktigt intressant, för SD’s del kan det räcka med 10-15 %, beroende på hur jämt det blir mellan blocken.

 47. tty

  HenrikM #34

  ”Hur har de lyckats med det här?”

  Ja det kan man verkligen fråga sig. Båda satellitserierna (UAH och RSS) har ganska markanta temperatursänkningar mellan oktober och november, medan GISS hade en jätteökning (nästan 0,2 grader). Antingen är det väl ett räknefel (igen), eller också har GISS extrapolationsmetoder varit ovanligt ”framgångsrika”. HADCRUT och NCDC har vad jag vet ännu inte levererat några novembersiffror.

 48. Ingemar Nordin

  tty #47,

  Skandal att media går ut med detta uppenbart felaktiga påstående när det är hur enkelt som helst att kolla med satellitdata. Novembertemperaturerna tar ned den globala temperaturen ytterligare lite grand http://www.drroyspencer.com/2013/12/uah-v5-6-global-temperature-update-for-nov-2013-0-19-deg-c/. Och här är SMHIs bedömning för november i Sverige ”Normal medeltemperatur för november”: http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/1.3999

  Det säger en hel del om hur SvD fungerar http://www.svd.se/nyheter/utrikes/varmaste-november-pa-133-ar_8825924.svd. Tyvärr är det bara att konstatera att SvD ljuger oss rakt upp i ansiktet. Ett gott råd till SvD: Sparka er nyhetsredaktion!

 49. Ingemar Nordin

  ThomasJ #37,

  Ja, det är mycket glädjande. Vår blogg intar alltså plats 46 bland världens alla klimatbloggar (troende såväl som skeptiska), trots att vi tillhör ett ganska litet språkområde. Faktiskt inte så långt efter The Hockey Schtick och Roger Pielke Jr, vilka jag betraktar som mycket centrala i klimatfrågan. Och långt, långt före Deep Climate (plats 143) som ju tillhör en del av våra regelbundna AGW-beundrares favoriter här på Klimatupplysningen.

  http://scottishsceptic.wordpress.com/2013/12/15/ranking-of-climate-blogs-dec-2013/#more-2536

 50. fabrikorstava

  Ingemar #48
  ”Och här är SMHIs bedömning för november i Sverige ”Normal medeltemperatur för november”: http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/1.3999
  Efter vad jag kan se är detta ”Klimatkarta som illustrerar medeltemperaturen i november för den av WMO definierade normalperioden 1961-1990”

  Titta istället på http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.34673!image/temperaturavvikelse_1311.png_gen/derivatives/fullSizeImage/temperaturavvikelse_1311.png
  Här illustreras avvikelsen mot normalen, i din länk av medeltemp., för November 2013.
  Länken finns på http://www.smhi.se/klimatdata/Manadens-vader-och-vatten/Sverige/Manadens-vader-i-Sverige/november-2013-tat-lagtryckstrafik-1.34164

  Om det sedan är rekord för 133 år är jag inte rätt person att bedöma.

  mvh
  Fabrikör Stava

 51. Olav Gjelten

  Ju mer man försöker sätta sig in klimatalarmismens ståndpunkter, ju mer förstår vi att dessa frågor ingalunda har med vetenskap att göra, utan har sin grund i religion och politik med ett väldigt hat mot marknadssamhället och mot allt som har med människornas fria val att göra.

  Det fullständigt skrämmande är att folkopinionen allt mer tycks agera contra demokrati och ett fritt marknadssamhälle till förmån för en miljödiktatur där allt skall vara reglerad och det fria ordet ej längre finns. Jag tror inte vi har långt dit.

 52. Ingemar Nordin

  # 50,

  SMHI skriver på din länk ”Generellt blev årets november mild med 1-3 grader högre medeltemperatur än genomsittet för månaden under referensnormalperioden 1961-1990. Detta var dock långt ifrån de stora temperaturöverskott som rådde i november 2011 och även något lägre än under förra årets november.”

  Vaddå ”varmaste november på 133 år” ???

 53. Holmfrid

  #48, Ingemar Nordin
  SvD har nyligen bytt chefredaktör. Hon har belönats för initiativet att fälla Lundgren och ersätta honom med Reinfelt i M-toppen. Hon ser nu ut att utvecklas till en moderaternas Maria Wetterstrand. SvD-läsarna är att ”gratulera” till en omtumlande framtid.

 54. Det var väl i fjol som GISS (?) hade lyckats kopiera in oktobervärdena för ett stort antal väderstationer i Ryssland som novembervärden. Vilket ledde till världsmedeltemperaturen för november blev högre än på mycket länge. Tills det hela korrigerades med de riktiga novembervärdena då. Har något liknande månne inträffat i år och lett till varmaste november på 133 år?

 55. Slabadang

  B.j.b!

  Tack för tipset! Det tunnelseende vi upplever i allt fler frågor blir fördummande och i sin förlängning katastrofer pga av de taskiga beslut som tas i tunneln. Jag är mycket intresserad av de psykologiska effekter som legitimerar beteendet hos individer. Hur kan man bli så blind för motsägelserna och de kpontraproduktiva signalerna. varfrö väljer så många att gå i kvav med flaggan i topp istället för att täta skrovet när vattennivåmn stiger? Hur hamnar man där? Vad är det som saknas mellan öronen. Prestige är bara en delförklaring och den naturliga etik jag associerar till är för mig kopplat till vanligt sunt förnuft och ansvaret för det. Begreppen är mycket centralt viktiga för att hitta förklaringar till varför tunnelseendet kan bli så utbrett och till och med styrande.

  Vi har tidigare diskuterat kärleken till de bilder som dyker upp i huvudet på folk när de hör vissa ord. En antingen demoniserande eller extremt förenklad och romantiserad bild av begreppen. Ett mycket bra bevis är de bilder som måste dyka upp i huvudet när ord som miljö vindkraft biodrivmedel kommer upp.

  När man befriar den romantierade bilden från fakta och konsekvenser så slipper man inse att tex att över etthundra meter höga industriella fågelslakterier står utstlllda som landskaps och utsiktsförstörande miljöstalinistiska symboler som står både djur och människor.När detta kallas för ”miljövänligt” så kan vi konstatera attt med såna vänner behöver miljön inga fiender! Att svensk vindkraft desssutom INTE ersätter någon koldioxiodskapande elproduktion och dessutom orsakar ekonomisk skada på vårt elnät är naturligttvis utesluten i den vanställda bild miljöpartistiska idioter har i sitt huvud. Totalt avskärmade från realiteter och ljusår ifrån sunt förnuft och ansvaret för det. De vete faan om vi inte måste sätta blöjer på millöpartister så mycket skit de släpper sig?

  Om millöpartisten ställer sig på något av taken på a femtio parkerade bilar på en parkeringplats på västgötaslätten så upptäcker han/hon att all åkermark hporisonten runt krävs för att driva dessa bilars årsförbrukning. Två bilder i totalkonflikt med varandra och det romantiska med ”bio” är botat lika snabbt som en klimathotande profet flyr debatter med kritiker.

 56. Argus

  #55 och liknande

  Pyskologi.

  Jag tror att en avsevärd del i förklaringen till knasiga och skrämmande förhållningssätt till prisandet av tex avståndstagande till demokrati är………

  av karaktären ’vet man inte OM att man är manipulerad……., ligger man mycket risigt till’

  Allmogen (får man säga så??) tror på det som andra *goda* säger. Och många av de *goda* är säkert goda, så budskapet har sas sannfärdighetens prägel. En mycket lurig kombination.

  Ibland kan det dock räcka med att bara *någon* öppnar för en alternativ hållning, så bryts isen och insikten flödar. Typ HC Andersen ’Kejsarens..’

  ’Dagens klimat……’

 57. Håkan Sjögren

  Per H # 5 : Svenskan säger sig inte ha plats för min insändare om klimatförvillelserna:

  I SvD:s Brännpunkt den 16/12 skriver Per Bolund (MP) och Max Jönsson (VD för Chemrec) att det för att möta klimatutmaningen är nödvändigt att minska utsläppen från transporter och hänvisar till nya fakta om verkningarna av klimatförändringarna, Med utsläpp avses tydligen koldioxid, som har visat sig inte vara en ”växthusgas” eller i alla fall en ovanligt overksam sådan. Under 100 år ökade halten koldioxid i atmosfären med cirka 40 %, samtidigt som den globala medeltemperaturen (GMT) bara ökade med 0,7 grader C, varav ingen del har kunnat visas bero på koldioxiden utan det har bara gissats. Sedan 17 år har GMT inte ökat utan snarare minskat, trots att vi släpper ut stora mängder av koldioxid. Detta visar att det är lögn och förbannad dikt att gasen i fråga påverkar klimatet. De nya fakta om verkningarna av ”klimatförändringarna” är att havsisen i Arktis och Antarktis ökar, medan öknarna blir grönare och minskar, Isbjörnarnas antal ökar, den framräknade ”hot spoten” över tropikerna har inte kunnat påvisas, havsytorna höjs med bara någon millimeter per år. Sanningen är att vi har inga klimatförändringar, som vi kan påverka (0,7 grader och noll grader förändrar inte klimatet.)
  Herrarna föreslår miljardinvesteringar för att vi skall bort från oljeberoendet. Det finns inga drivmedel med ”hög klimatnytta”. Sedan kräver de stöd om biodrivmedlen blir ”jämförelsevis dyrare”. Det räcker fuller väl med de miljarder vi redan kastat i sjön med subventioner till vindkraft och ”miljöbilar” och alla ”klimatkonferenser”, som inte leder till någonting användbart. Vi bör inte kasta bort pengar på onödiga och verkningslösa åtgärder på icke-existerande problem. Det finns inga påverkbara klimatförändringar!

 58. B-J-B

  Argus #56 – Samhället är ju beroende av att det finns en fungerande tillit, att vi kan lita på att folk är ärliga. Men därför är det också de goda och snälla som är lättast att lura och utnyttja. Ja, det är lurigt. Eller som Lars Bern påpekat: ”De forskare som larmar mest får mest pengar.”

  Slabadang #55 – Jag är rädd för att det är en felaktig strategi att kritisera miljövänner för att de inte är tillräckligt miljövänliga eller konsekventa. Det är inte trovärdigt i tredje mans ögon när alla vet att din eller vår eller Ingemar Nordins agenda är en annan.
  Läs gärna Henrik Unnés bloggpost (på Radikalen oktober 2009) :”Dåliga argument”.

 59. Mats G

  Någonstans tycker jag ändå lite synd som de som tar affärsbeslut på all denna desinformation som kommer från ”forskare”, regeringen och massmedia.

 60. Carl Erik Magnusson

  Två konstateranden: Odiskutabel såväl experimentell som teoretisk vetenskap visar ofrånkomligen att koldioxid är en växthusgas. Det som kan diskuteras är i vilken utsträckning och hur snabbt klimatet svarar på en ökande halt. Att växthuseffekten är mättad redan med nuvarande halt så att en ökning inte spelar roll är ”bad science” av flera skäl. Men även andra bekymmer tillkommer, t ex havens pH.
  Det finns en enkel lösning som dock är ett rött skynke för många: Bygg ut kärnkraften så att tillförlitlig el blir tillgänglig globalt till rimligt pris

 61. Håkan Sjögren

  Carl E rik Magnusson # 60 : Det är bara ”klimatvetarna”, som är helt övertygade om koldioxidens klimatpåverkan. Det finns laboratorieexperiment, som talar för att koldioxiden skulle kunna vara en ”växthusgas” men dessa kan inte visa att atmosfären påverkas med höjd temperatur. I stället visar det sig att gasen är helt overksam i atmosfären. Under hundra år ökade halten koldioxid i atmosfären med cirka 40 % samtidigt som globala medeltemperaturen bara ökade med 0,7 grader Ingen har kunnat bevisa att någon del av de 0,7 graderna beror på koldioxiden. Nu vet vi att sedan 17 år har inte den globala temperaturen ökat, utan snarare minskat, trots kraftiga utsläpp av ifrågavarande gas, vilket klart visar att den saknar ”växthusgasegenskaper”. Värmeenergi, som gasen absorberar sänds av elektriska skäl omedelbart ut som strålning. Mvh, Håkan.

 62. Håkan Bergman

  Slabadang #55
  ”varfrö väljer så många att gå i kvav med flaggan i topp istället för att täta skrovet när vattennivåmn stiger?”
  Alarmist, det är inte vattennivån som stiger, det är båten som sjunker!