Det handlar om vår frihet

Lars_Bern

Gästinlägg av Lars Bern

Efter att ha läst Jacob Nordangårds kapitel om Hur klimatfrågan växte fram i boken Domedagsklockan har jag inspirerats att utveckla mina tankar om vad klimatdebatten egentligen handlar om.

Vi måste på allvar börja fråga oss om vi är på rätt väg? Vi som är skeptiska till klimatlarmen och som försöker lugna våra oroliga medmänniskor genom att bemöta alarmisternas överdrifter och direkta desinformation med faktiska vetenskapliga observationer och alternativa förklaringar kanske skjuter in oss på fel mål? Ett förslag har varit att ta fram en lista på hundra aktuella klimatfrågor och där redogöra för det faktiska observerbara läget. Listan skulle sedan sättas i händerna på opinionsbildare som därmed skulle få argument för att kunna bemöta alla överdrifter och felaktiga påståenden om klimatet. Men är det så enkelt? Handlar debatten verkligen om vetande?

Jag misstänker att klimatdebatten och ett antal andra debatter i samhället i grunden handlar om en kamp mellan en brokig elit som strävar efter makt och vanliga människor som strävar efter frihet att själva styra över sina liv.

Makten har alltid mobiliserat olika hot för att pressa människor till underkastelse. Vi som läst vår historia har kunnat följa hur kungar startat krig bara för att få en yttre fiende att skrämma med och hur kyrkan målat upp bilden av en straffande gud och ett helvete med en ond djävul. Med tiden har denna typ av hot blivit allt mindre gångbara. Makteliten har då börjat se sig om efter nya mer trovärdiga hot att måla upp för att säkra sin ställning även framgent. Att kyrkan krokar på klimatlarmen är symptomatiskt. När folk inte längre tror på en straffande gud och djävul och lever ut sin sexuella läggning, får man ta något annat hot och andra synder.

Vi kan finna rötterna till dagens hotbilder redan år 1798 i Thomas Robert Malthus skrift An Essay on the Principle of Population där överbefolkningen lanseras som det stora hotet. Då handlade det om ett försvar av den engelska aristokratins makt.

Under efterkrigstiden återkom överbefolkningsfrågan som det stora hotet i Paul Ehrlichs bästsäljande bok Befolkningsexplosionen från år 1968. Samma år bildades Romklubben som jag tidigare skrivit om här. Denna utpräglat elitistiska församling kan i detta sammanhang tjäna som ett  typsnitt för en rad liknande sammanslutningar med målet att vara med och styra världen.

Likt forna tiders härskare och prästerskap behövde även Romklubben något passande att skrämma med. I sin mest kända programskrift från år 1972 Tillväxtens gränser hade man föga förvånande krokat på Ehrlich och valt ut överbefolkningen som det stora hotet. Man hotade även med brist på en lång rad strategiska råvaror. T.ex. skulle oljan på allvar börja sina redan 1992, det som numer kallas Peak Oil. Redan efter några få år visade sig att samtliga hot var falsklarm så människor slutade att tro på dem och Romklubben och andra eliter riskerade att tappa sitt grepp om själarna.

Det gällde nu för Romklubben och den globala floran av makteliter att ta nya grepp och hitta en ny fiende att skrämma oss med. I skriften Den Första Globala Revolutionen från 1991 skriver Romklubben det rent ut. I sökandet efter en fiende som skulle kunna förena oss (hela mänskligheten), kom vi upp med idén att föroreningar, hotet om global uppvärmning, vattenbrist, svält med mera skulle kunna passa syftet.

Idag, två decennier senare börjar man hamna i samma sits som man gjorde med befolkningsfrågan. Föroreningarna kommer sakta men säkert under kontroll, den globala uppvärmningen ser inte ut att infinna sig (även om man fortfarande hoppas) och den stigande koldioxidhalten har bidragit till att problemen med svält är på väg att lösas. I de krampaktiga försöken att hålla hoten vid liv spelar inte vetenskap någon roll. Man hittar helt enkelt på saker för att hoten inte skall dö ut. T.o.m. USA:s president ljuger rakt ut om ökande antal oväder som påstås vara orsakade av människan, trots att det lätt går att konstatera att det är tvärt om. Till sin hjälp har dessa eliter en svans av oseriösa forskare, vänsterextremister och odemokratiska miljölobbyföretag finansierade med skattepengar.

Att man börjat inse att inte heller det andra försöket att skrämma oss till underkastelse fungerat, framgår tydligt av att man nu slutat tala om global uppvärmning. I stället är det nu klimatförändringar i största allmänhet man skrämmer med.

För den som studerat vetenskapen på klimatområdet blir det allt mer uppenbart att vi är på väg in i en period med låg solaktivitet och ett betydligt kallare klimat. Tro dock inte att den utvecklingen kommer att ändra så mycket på debatten. Larmarna kommer att ta nya tag och om några år kommer vi att få höra att det kallare klimatet är vårt fel och att vi därför måste underkasta oss eliternas globala styre.

Vi måste inse att den pågående debatten i ganska liten utsträckning handlar om vetande. Det är därför som de hotande saknar intresse för en allsidig debatt, det är ju själva hotet som skall hållas vid liv. Det riktigt intressanta med dagens debatt är att eliten inte längre har monopol på problemformuleringen. Internet har gett röst åt breda folkgrupper som äntligen kan ifrågasätta de självutnämnda ”goda” som anser sig veta bäst hur vi skall leva. Ursinnet och ad hominemargumenten som regnar över oss som utmanar maktstrukturen och dess svans visar med all tydlighet på detta, och då inte bara i klimatdebatten.

Vi skall givetvis fortsätta att försvåra skrämselpropagandan genom att upplysa våra medmänniskor om den observerbara verkligheten. Men om vi skall vinna i den här debatten måste vi främst skjuta in oss på frågan om vilken maktordning vi vill ha i framtiden. Friheten måste försvaras mot de krafter som vill ha ett odemokratiskt elitistiskt styrt samhälle.

Förre presidenten i Tjeckien Vaclav Klaus pekar ut fenomenet i sin bok Blue Planet in Green Shackles där han skriver att dagens debatt om global uppvärmning i huvudsak är en debatt om frihet. Miljöaktivisterna vill bestämma över varje möjlig (och omöjlig) aspekt av våra liv.

Jag tror dessvärre att Klaus har rätt.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  Spot on. Det var nyligen ett inlägg om att bloggen var vetenskaplig och inte allmänpolitisk, eller åtminstone inläggsförfattaren. Jag hade tänkt kommentera på det, det blev dock inte av. Men det passar ju lika bra här.
  De som är verksamma här tillhör ju i hög grad akademin och ser klimatet ur en vetenskaplig synpunkt. Klimatalarmisterna struntar i påfallande hög grad i vetenskapen. Vi som inte är vetenskapsakademiker men ändå är skeptiska har oftast en god vetenskaplig allmänbildning som vi lutar oss mot i vår skeptisism. Ofta ser vi också paralleler och anknytningar till andra fenomen i samhället.
  Såsom varande feminsmkritiker blir det därför naturligt för mig att inbland lyfta saker som att feminism, vänster och miljöaktivism går hand i hand. Inte för att jag vill utnyttja bloggen för andra politiska syften, utan för att jag ser miljöaktivismen (och då specifikt AGW) som en aspekt på just hur det totalitära samhället införs.
  Huey Long skall ha sagt ”When Fascism comes to America, it will be in the name of anti-Fascism!” (en variant av uttalandet tillskrivs ofta, tydligen felaktigt, Winston Churchill). Oavsett vem som sade eller inte sade det, så beskriver det utvecklingen väldigt bra. Något som man kan se genomgående i så gott som alla sammanhang är att politiker ljuger och spottar ur sig floskler och truismer, likaså är man på den säkra sidan om man utgår från att media ljuger blatant och skamlöst. Den som någonsin varit i kontakt med media vet att det är regel snarare än undantag att uppgifter förvrängs och förvanskas å det grövsta.
  Till de som är klimatskeptiker men inte ser det stora spelet skulle jag vilja säga: Tror ni verkligen att propagandan, lögnerna, guilt-by-association, ad-hominem osv är något som är reserverat för enbart er? Naturligtvis inte, allt detta är standardverktyg som används för att bemöta alla som går emot det konsensus som centraliserar makten inskränker den personliga friheten.

 2. Claes Johnson

  Den cyniska analysen säger att CO2 alarmismen basunerad av västvärldens rika länder är ett smart sätt att försäkra sig om att världens ändliga tillgångar av fossil energi inte förbrukas av världens fattiga länder. Denna analys säger att hela västvärlden är vinnare i detta spel, inte bara dess makthavare, och ger en förklaring till att folket i väst inte protesterar utan låter sig luras att låtsas rädda världen genom att rädda sitt eget välstånd.

 3. Tage Andersson

  En utmärkt analys. Som nationalist vill jag framhålla vår svenske sociolog Georg Borgström som var tidigare än Paul Ehrlich med skäckscenarierna.

 4. S. Andersson

  En intressant YT-film som kan appliceras även på klimatdebatten.

  http://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=dgN7a_vdIIc&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DdgN7a_vdIIc%26feature%3Dyoutu.be

 5. Bim

  Lars Bern
  Mycket bra!
  Kort sagt.
  För att råda bot på klimathotet: Sluta hota.

 6. Lars Bern.
  Utomordentligt. Det är inte och har aldrig varit en fråga om vetenskap utan det är makt det är frågan om. Makt som skall kontrollera hur populasen skall leva. Vaclav Klaus genomskådade det. Och det var väl aldrig meningen att dokumentet från Rom-klubben, ”Den första Globala Revolutionen” skulle spridas utanför en trängre krets. Det gäller att lyfta blicken ovan det som synes vara och använda de ”stora” pusselbitarna. Så jag håller med ”dolf”. Skall verkligen den här bloggen begränsa sig till att vara ”Vetenskaplig” i en snäv klimatvetenskaplig mening? Lars Berns inlägg pekar väl trots allt på en större bild. Makt och odemokratiska strömmningar som ligger bakom ”Klimathotet”

 7. Peter Stilbs

  Ingvar #5 – vi har ju alltid tagit upp klimat- och energirelaterad politik. Och i viss mån också ”miljörelaterad”. Så, jag förstår inte riktigt vad Du menar.

 8. Peter #7
  Jo och det är ju rätt. Kanske jag missförstod något som sagts tidigare här o lät som att man skulle begränsa sig till ”vetenskapen” runt klimatet.

 9. Och förståss! Man skall inte utelämna de kritiska granskandet av de ”vetenskapliga” argument som används som tillhygge i detta maktspel. Det är ju fortfarande viktigt. Fortfarande: Ögonen på bollen

 10. Lasse

  -Bra kommentar Bim
  Var gång jag ser nån kalla nån för klimatförnekare så hänvisar jag till den religiösa sidan-där förnekelse förekommer och där tro är grundvalen!
  Den som hävdar att hen vet är okunnig!

 11. Gustav

  Bra inlägg men jag får vibbar om att klimataktivisterna skulel vara ”onda” eller ha onda intentioner. Gillar inte detta och tror det är ett stort hinder för att nånsin kunna ändra på situationen. Det finns inga onda människor det finns bara olika perspektiv. Vill man påverka en människa kommer de direkt att märka att du tycker motsidan är ”ond” och redan då är dina möjligheter att nå fram starkt begränsade.

 12. Gustav #11.
  De människor som tagit till sig att hotet är verkligt är naturligtvis inte därmed automatiskt ”onda”. Det är de som använder hotet som ett verktyg för makt som är ”onda” Om man nu skall använda det uttrycket.

 13. Jacob Nordangård

  Gustav #11

  Jag håller med dig. Det är väldigt viktigt att ha i åtanke att de allra största flertalet ser sig arbeta för det goda. Vi är alla människor. Tyvärr blir debatten polariserad och de olika sidorna demoniserar varandra istället för att höja blicken. Det gäller att kunna sätta sig in i de olika perspektiven och att även kritiskt kunna granska sina egna ståndpunkter.

 14. Sven Östholm

  Svarta strålar från Gaia.
  Hotande växthusgaser stoppar Gaias svartstrålning, Farliga växthusgaser hindrar solen värmande stålar att fullt ut nå Gaias huttrande vidder.
  Svartsyn ger Gaia svartkroppens bitande kyla. Om Gaia vore litet grå i stället, eller rent av grön som skogar lundar och ängar eller blå som havet och himlen så skulle vi kunna gå barfota på sommaren när farliga växthusgaser inte längre stoppar solens värme.
  Utan farliga växthusgaser blir Gaia visst inte ett fruset svart inferno där ack och veklagan hörs från pinande förfrusna och svältande koldioxidjägare.
  Koldioxidflagellanter vänder sig till beprövade sätt att beveka hotet, till säck och aska, till späkning och fatalism.
  Men är Gaia verkligen så svart att alla skulle gå kalla döden till mötes utan växthusgaser?
  Utan växthusgaser så vore ju Gaia mycket annorlunda men visst inte så kall som lärs ut av vilseledda pedagoger i vårt undermåliga skola, en skola som PISA satt underbetyg på.

 15. Jacob Nordangård

  Vi har historiskt sett hur detta har upprepats gång på gång. Människor dras med i massrörelser och övertygas om att gruppen i stort har rätt. De slåss mot det ”onda”. Även om de instinktivt skulle börja känna att något inte stämmer vågar de sedan inte opponera sig. De är rädda för att hamna utanför och bestraffas. Att inte bli gillad och accepterad är alltför skrämmande för människan. Det finns tyvärr grupper som vet att utnyttja detta.

 16. Gunbo

  Jacob Nordangård #13,
  ”Tyvärr blir debatten polariserad och de olika sidorna demoniserar varandra istället för att höja blicken. Det gäller att kunna sätta sig in i de olika perspektiven och att även kritiskt kunna granska sina egna ståndpunkter.”

  Stort tack! Det är vad jag försökt förmedla här hela tiden!

 17. Stickan no1

  För mig är klimatdebatten bara ett i raden av händelser som gjort att jag förlorat tilltro till media och många politiker.
  Det första händelserna var räntechocken och hanteringen av den under början av 90-talet där väldigt många småföretagare sattes i konkurs för att skydda bankerna balansräkning. En balansräkning förstörd av bankernas giriga ägare, finansmarknaden och politikernas oförmåga att sätta gränser.
  Sedan kom vägran att bärga offren av Estonia-katastrofen. Följt av synsättet inom S att medborgare som slitit hårt under hela sitt liv är ett köttberg. Sedan total politisk handlingsförlamning i inledningsskedet av Tsunamikatastrofen. En oförmåga eller ovilja att se medborgarna som samhällets grundsten som är värda all skydd och respekt både under sitt liv och efter.
  Förflackningen av media där ”kändisars” utseende går före vikta frågor. Införandet av FRA lagen, avskaffandet av försvaret, genustramset, en av politiker påhejad avindustrialisering, en skola i fritt fall. Och så vidare.
  Ett samhälle som kunde agera kraftfullt när det verkligen gäller för att skydda sina medborgare och med målet att bygga en bättre framtid har ersatts med ett handlingsförlamat men politiskt korrekt tramseri som leder oss rätt ner i fördärvet. Där framtidstron är begravd med rätta.

  Det är i den kontexten klimathotet används som det främsta slagträdet för att vara en politisk markör för att visa att man tillhöra den ”goda sida”. Den politiskt korrekta sidan. Media adeln.

  Climategate trodde jag skulle bli en vändning men efter att medierna inte ville ta tills sig informationen insåg jag bedrövat att det antagligen måste gå helt åt fanders innan det kan vända.

  Denna blogg är ett andningshål som ger mig hopp att kanske, kanske kan förnuftet segra.
  För att citera trådämnet ”Det handlar om vår frihet”.

  Men jag tror ändå det är bättre att inte ha breda partipolitiska debatter på denna blogg då vi alla är olika. Det jag angav ovan är min resa till mina slutsatser.
  Men allt som har med klimatpolitik borde platsa.

 18. Gunbo

  Gustav #11,
  Tack till dig också!

 19. Jacob Nordangård

  För att få en inblick i hur vissa grupper utnyttjat hotstrategier är brittiska Meridian Programme (formerly the Manhattan Project of the Behavioural Sciences) i London en bra källa. Detta leds av den brittiska psykoanalytikern David Wasdell. Detta institut skrev underlag till både G8-mötet 2005 och till Club of Rome samma år. Deras dokumentation är mycket intressant och här framkommer kontakter med Hans Joachim Schellnhuber och PIK. Bland annat klagas det på att responsen på klimatfrågan har gått för långsamt och att det nu är dags att deklarera en ”Global Emergency”. Följande är från Wasdells tal till Romklubben i oktober 2005:

  ”Today we recognise that those in possession of the most accurate information share the
  greatest responsibility for ensuring its most effective application. Change agency and
  the catalysis of social transformation must go hand in hand with the conduct of the most
  competent scientific research.

  We now face the problematique of the identification of the most appropriate locus of
  initiative. It seems to me that the most obvious institutions of the UNFCCC, the UNEP, and
  the IPCC are in trouble. The time-scale of their deliberations, the political control of their
  decisions, the power of vested interests to which they are exposed, and the absence of
  channels for effective implementation combine to make it very difficult for them to act
  decisively in the current situation. The national academies of science and other academic
  associations are not organised to take the required level of action on an international scale.
  The Club of Rome, on the other hand, with its unique constitution, its history, its global
  connectivity and its reputation for the highest quality of scientific investigation and
  disinterested application, may well be best placed to take up the critical agenda now facing
  the global community. It is, however, not clear whether the Club of Rome currently has the
  capacity, the resources or the will, to shoulder the responsibility for the required leadership
  role.

  I should like to conclude, if I may, by offering some brief suggestions as to the agenda which
  must now be addressed:
  1. Recognise that there now exists a state of global emergency.
  2. Convene, with the utmost urgency, a global analysis and modelling capacity, in
  order to test the conceptual climate feedback model, to quantify the complex
  feedback system and to determine the time -frame of its behaviour.
  3. Declare excess CO2 to be an eco-toxin with potentially catastrophic impact on the
  global biosphere.
  4. Develop and operationalise an emergency strategy to move our global society
  towards a zero or negative carbon economy within the shortest possible time –
  scale.
  5. Develop and operationalise the most effective institutional instruments to
  manage the transition.
  6. Take note of the appropriate developments in:
  i. complexity science;
  ii. dynamic cellular networking
  iii. advanced learning systems
  iv. psychodynamics of social systems.
  Postscript.
  We have all been here before, there is nothing new under the sun! The engagement of limits
  to growth, overcrowding, pollution, resource attenuation, rapid transition…. These are the
  conditions of full-term pregnancy and normal placental degrade just before birth. What
  happened next was traumatic for most of us. Its repetition is to be avoided at all costs!
  Restimulation of these deep unconscious anxieties and their associated defences is one of the
  most powerful elements in driving the addiction to growth and the resistance to engagement
  with the realities of our finite world. The trance state of foetal regression and the defence of
  denial, constitute a fertile ground for the emergence of global psychosis! Truly, the survival
  of our species demands a psychodynamic renaissance.
  You will remember the old communist slogan: “Now is the time for all good men to come to
  the aid of the Party”. I have news for you: The Party is over.
  Now is the time for all people to come to the aid of the planet.
  The future of the world is in our hands.

  Frågan är vems händer världens framtid vilar i?

  Läs mer på Meridian Programmes hemsida: http://www.meridian.org.uk/menu.htm

 20. Obelix

  Fenomenet är inte nytt. Fanns redan i klassisk tid.

  http://www.asterix.com/bd/albs/19sw.jpg

 21. Björn

  Jag tror ändå att om vi nu går mot ett kallare och instabilare klimat, kommer detta sannolikt att väcka frågor om den inkonsistens som upplevs när det blir kallare i stället för varmare. En del kommer säkert att ifrågasätta ekonomiska beslut och åtgärder som inte kan leda till det som utgifterna och åtgärderna är avsedda för. Skall vår ekonomi på EU-nivå raseras bara för att exempelvis Kina och Indien fortsatt skall leva som om ingenting har hänt? I klimatfrågan är det vansinne att prata om västvärldens retroaktiva skuld. Detta leder inte till annat än utarmning och inte kommer Europas folk att acceptera denna påhittade skuld. Det som bör genom FN deklareras är att alla har ett ansvar för den värld vi lever i, men att utvecklingsländerna måste börja ta ansvar för sin egen historia och utveckling. Är utvecklingsländernas befolkningsökningar inte i sig ett problem för världen? Tillsammans med krav på utsläppsminskning av föroreningar i det universella lufthavet och en begränsad befolkningsökning, kommer vi långt. Men att fortsatt pressa västvärlden på extra bistånd i en pseudofråga som klimatfrågan har lett till, måste förhindras genom FN. Nuvarande bistånd borde i stället riktas om till att gälla hantering av energifrågor för att om möjligt förbättra både livskvaliten och luftens kvalitet. Är det rimligt att Kina och Indien håller sig med världens sämsta luftkvalitet i storstäderna?

 22. Lennart Back

  En liten påminnelse om att det fanns de som redan i slutet av 80-talet såg vart det var på väg. Citat från den danske lektorn Steensen: ”Med ekologismen nås mål som socialismen blott drömde om”.

 23. Per H

  Läste färdigt Domedagsklockan i lördags! Mycket intressant och givande! Slutet var om ”myter”.
  Människan tycks omedvetet fängslas/förföras av myter och ”sagor”. Vi skeptiker måste formulera vår myt eller en bättre ”saga” (som är sann) som alernativ till ”Syndafloden” och ”Domedagen”. Vi får det allt bättre och behöver inte få ångest och vråla. Vi vanliga människor är ”goda”. Vilka är de ”onda”? Klimatmissbrukare, odemokrater, ovetenskapliga alarmister som IPCC och Romklubben, EUs toppstyre… de som lurar oss. Och beskattar oss!

 24. Sören F

  Visst visar den naturvetenskapliga klimatfrågan än så länge en tydlig korrelation med vänster-höger som allt annat lika inte skulle finnas där. För opinionen, som sen ett bra tag iofs anat oråd, återstår att få ett begripligt svar på hur allas vår upphöjda Forskning kunde ”ha så fel”. Del av ett begripligt och väl stort sett riktigt svar är att den aldrig hade helt fel, om man ser till dess mångfald, men att ”den” förhastat av undermåliga distributörer lät sig marknadsföra av sina finansiärer som monolitisk, och t ex prompt behöva förses med SFPs lock och ventil, vilket mången forskare iofs väl bekvämt underlät att engagera sig i, som det hör till bara ”tredje uppgiften”. Störst förklaringsproblem får forskarsamhällets div institutioner och sällskap mellan forskare och finansiärer; medier och politik betraktas mer som ombytlig färskvara.

 25. ThomasJ

  Mycket bra & läsvärt inlägg, Lars. Mången tack! 😀

  Exakt som sägs, är det klimatindistruella komplexet (jfr Eisenhower…) mer än mindre bedövande, måhända mer korrekt förlamande, ’framgångsrikt’ i att uppnå sina ’målsättningar’ och dessa har inte ett smack med klimatet att göra, det handlar om makt och pengar, stora sådana också.
  Nu antyds åtminstone ett & annat vara på ’g’ i att avslöja ett antal ’fat eco-cats’, åtminstone i UK, skrämmande läsning:

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2523726/Web-green-politicians-tycoons-power-brokers-help-benefit-billions-raised-bills.html#ixzz2nZ5GeM6r

  Via den alltid vakna JoNova, länk:

  http://joannenova.com.au/2013/12/climate-fat-cats-exposed-with-naked-conflicts-of-interest-where-was-the-bbc/

  När kommer liknande undersökning i Sverige?

  Mvh/TJ

 26. Jacob #19
  huga vilken läskig hydra under den stenen. Man blir mörkrädd när man läser texten.

  —————
  ”Today we recognise that those in possession of the most accurate information share the
  greatest responsibility for ensuring its most effective application. Change agency and
  the catalysis of social transformation must go hand in hand with the conduct of the most
  competent scientific research.
  —————-

 27. bom

  Vem var det som sa ”Det som behövs för att göra en god människa ond är en gnutta religion! ? Klimathotandet har vi redan konstaterat är den nya religionen.

 28. Bengt Abelsson

  Från NBC:
  The EPA’s highest-paid employee and top expert on climate change engaged in “crime of massive proportions” by pretending to be working as an undercover agent for the CIA so he could avoid doing his real job for years, according to federal prosecutors and the agency’s top investigator on the case.

  (EPA ärUSA,s motsvarighet till Naturvårdsverket)

  Two congressional committees are now pressing the EPA, including administrator McCarthy, for answers on the handling of Beale’s case. The new inspector general’s reports fault the agency for a lack of internal controls and policies that allegedly facilitated Beale’s deceptions.

  Dålig koll på verkligheten på EPA.

 29. Bengt A,

  Även hans ’förklaring’ ringer ganska välkända förväntade klockor:

  ”Beale was driven “to manipulate those around him through the fabrication of grandiose narratives … that are fueled by his insecurities”

  Jag tror att samma sak stämmer på fler än honom.

 30. Olav Gjelten

  Det är en helt riktig analys att makteliten i alla tider tagit till yttre hotbilder för att utöka sin egen makt.
  I fallet kring klimatet tror jag själv att västvärldens ledare i dag är i sådant akut behov av pengar långt utöver det som skatter och vanliga avgifter kan dra in. Ett nästan dagsfärskt exempel är att drivmedelspriserna snabbt måste upp i minst 42 kronor per liter för att klara miljömålen, det vill säga de miljömål som riksdag och regering själva har satt.
  Utan att hänvisa till ett extremt farligt hot torde det vara en omöjlighet att genomdriva en snabb omställning som drivmedelspriser på den här nivån kräver.
  Kanske nöjer sig våra politiker den här gången till att höja drivmedelspriserna till intervallet på 20-25 kr litern. Då får man in rejelt med nya pengar i statskassan, samtidigt som man spinna vidare på att miljön är iakut bevov av nya och kraftiga höjningar.

 31. Astrid Å

  Jacob Nordangård # 19

  Tack för länk!
  Det gläder mig att de är besvikna över att det går långsamt. Det måste nämligen betyda att demokratin trots allt fungerar,men…det blir ännu mer viktigt att kämpa för den och yttrande och åsiktsfriheten. Det är det enda som kan skapa balans mellan alla olika ideologier i världen. Denna blogg är jätteviktig i det arbetet och nog det enda man kan göra. Informera, informera, informera…

 32. Bim

  Bom #27
  Alldeles riktigt, så har det varit sedan Adam o Eva.
  Eva var ju en oskuldsfull nyfiken människa precis som människan är.
  Hon undrade antagligen hur det vackra, röda äpplet smakade.
  Tyvärr växte det på kunskapens träd och kunskap är ju bara till för maktens män, inte för Eva.
  Att hålla människor från kunskap är en förutsättning för att kunna förtrycka dem.
  Tänk bara på Judas som skulle förråda Jesus. Jesus visste det innan Judas hade förrått honom. Det var alltså Judas öde från början. Det kunde väl knappast Judas hjälpa.

  Hela bibeln är konstruerad med hot om straff om människor inte lydde makten. Det har fortsatt under hela mänsklighetens tid här på jorden.
  Alla de illdåd som utförs och utförts i religionens namn är ju en historia om våld och förtryck.

  Klimatstollarna gullar till isbjörnar för att lura folk att betala för deras obehövliga räddning. Varför inte ta med lite bilder när en liten sälunge tvingas upp i en vak för att andas och en isbjörn slår klorna i den och sliter huvudet av sälungen.
  Men vem skulle då velat betala WWF för att rädda isbjörnar?
  Bättre att rädda sälungar, tror jag folk skulle tänka.

  Precis så här är klimathotet också uppbyggt.
  Vi är de goda! Lyd, eller vi skall se till att ni får ett helvete. ( i vilket fall som helst.)

 33. Astrid #31
  Visst. Den här bloggen är ett viktigt ”centrum”. Sen ankommer det på var och en att sprida det vidare och bearbeta sina egna cirklar, politiker, MSM och andra makthavare. Många envisa ”terrier” behövs 🙂

 34. ThomasJ

  Mer skrämmande läsning i ’Ek-snitt’:

  http://www.regeringen.se/sb/d/17075/a/230739

  Brrrrr… Arma Land!

  Mvh/TJ

 35. Lars Bern

  Tänk på att alltid när någon pratar om klimatförändringarna, att fråga Vilka klimatförändringar? Och acceptera aldrig en hänvisning till eniga forskare. Säg att om man pratar om klimatförändringar så är ett minimikrav att man själv vet vad det är man pratar om. Min erfarenhet är den att minst nio av tio inte kan ge ett korrekt svar på frågan.
  Den enda observerade klimatförändringen är att det sedan mitten av 1800-talet blivit någon grad varmare vilket är en återhämtning efter en 500-årig köldperiod. Denna lilla uppvärmning började långt för de stora koldioxidutsläppen och har hittills varit till fördel för så gott som allt liv och för biologisk mångfald.
  Alla andra väderhändelser ligger hittills inom normal variabilitet.

 36. Göran

  Tack alla för era inlägg om klimat och politik.
  Ett särskilt tack till Lars Bern som med osviklig kunskap skriver så man förstår, det skall bli mycket intressant att läsa din kommande bok som jag redan beställt.
  Att hela klimatfrågan verkligen handlar om vår frihet är utan något tvivel och det är därför så viktigt att belysa just den delen.
  De religiösa inslagen i klimatdebatten skrämmer mig verkligen, men tyvärr är inte ”fanatikern” (översteprästen) inte alltid medveten om verkligheten utan han är en rädd krake som måste ha sin tro att hålla sig fast vid som tro och även skrämma andra till underkastelse.
  Klimatalarmisterna är lite av tungomålstalande personer som går i flock och vill känna sig säkra i flocken.

 37. Ingemar Nordin

  Jacob N #19,

  Romklubben och många andra Malthusianska organisationer drivs av rädsla och skräck. Deras världsbild är inte svår att sätta sig in i, hur förvriden och felaktig den än är. En del skulle kanske vilja diagnostisera deras mentala tillstånd som på gränsen till psykos.

  Men eftersom man inte kan behandla dem med lugnande medel, så måste vi lära oss att leva med dem. Eller rättare sagt, vi måste bli bättre på att skydda oss från dem. Och där tror jag att er utmärkta bok, Domedagsklockan, kan vara ett starkt vapen. Så länge en majoritet av befolkningen inser att yttrandefrihet och mänskliga rättigheter än viktigare än alla de hot som vi överöses med så finns det en chans. ”You cannot fool all the people all the time”.

  (Fast man borde tillägga en betoning på ”ALL the time”. Det kan dröja. :-))

 38. Glasklar

  Robert Zubrin bok
  merchants of despair
  har jag inte sett referars här. Han har en mycket passionerad stil. NASA-raketforskare f.ö.
  https://www.youtube.com/watch?v=ei6jbrcX8ao
  https://www.youtube.com/watch?v=Y4P2oihuB_k#t=812
  Väl värd att se mer av.

 39. Thomas P

  Det finns de som klagar på att jag har en aggressiv debatton. Här har vi ett bra exempel på den debatton som läggs fast av en av de drivande på bloggen: ”Romklubben och många andra Malthusianska organisationer drivs av rädsla och skräck. Deras världsbild är inte svår att sätta sig in i, hur förvriden och felaktig den än är. En del skulle kanske vilja diagnostisera deras mentala tillstånd som på gränsen till psykos.”

  Vad driver Ingemar Nordin dessa sanslösa utbrott? Ligger han månne själv på gränsen till psykos?

 40. #38 Glasklar.

  Mycket bra. Finns även i Kindle-upplaga på Amazon

 41. Ingemar Nordin

  Thomas P #39,

  Men bäste Thomas. Att en del drivs av en manisk rädsla inför en domedag, där inga rationella argument biter, är ju den snällaste och mest förstående tolkningen. Många, kanske de flesta (?), drivs av ren och skär girighet och korruption.

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2523726/Web-green-politicians-tycoons-power-brokers-help-benefit-billions-raised-bills.html

  Jag förstår inte hur du kan kalla min debatton ”aggressiv”?

 42. Gunbo

  Ingemar Nordin #37,

  Jag tycker det är många på den här bloggen som också drivs av rädsla och skräck – för totalitärt maktövertagande á la kommunism eller nazism. Jag tycker du borde tänka på vad Jakob Nordangård skrev om demoniseringen av ”den andra sidan”. I demonisering ingår utpekande av motparten som mentalt sjuk bl a.

 43. Gunbo

  Skriver min kommentar 42 igen eftersom den fastnade i filtret p g a ett förbjudet ord.

  Ingemar Nordin #37,

  Jag tycker det är många på den här bloggen som också drivs av rädsla och skräck – för totalitärt maktövertagande á la kommunism eller na_ism. Jag tycker du borde tänka på vad Jakob Nordangård skrev om demoniseringen av ”den andra sidan”. I demonisering ingår utpekande av motparten som mentalt sjuk bl a.

 44. mängan

  Jag har sagt det förut,det är verkligt stora otäcka saker på väg.
  Klimatfrågan är en skapad trigger för att tjäna sin sak men tyvärr har det skapats värre triggers än så som de flesta svalt med hull o hår.
  Mitt råd är att vara skeptisk till historieboken och pass upp för fler triggers.

 45. Börje.S

  #43 Gunbo

  Det här vettlösa satsandet på diverse stupida projekt som en hoper fårskallar i t ex riksdagen inbillar sig ska sänka världstemperaturen är inte bara fullkomligt idiotiskt, det själ resurser från t ex sjukvård, utbildning, meningsfull miljövård, kultur och kommer förutom det och mycket annat även att tömma medborgarnas plånböcker.

  Att du, som ändå varit med ett tag inte lagt märke till hur hotfabrikörerna gått från hot till nya hot allt eftersom de gamla visat sig vara felaktiga.
  Från hot om livsfarlig värme till hot om isfritt Arktis, från isfritt Arktis till hot om ökande väderrelaterade katastrofer, från väderrelaterade katastrofer till hot om utrotning av isbjörnar, från hot om utrotning av isbjörnar till hot om världsvida översvämningar osv.

  Det är en enda stor fars alltihop och trots att du hållt på att tjafsa om det här i kanske ett decennium, är du fortfarande oförmögen att se det uppenbara: Klimathotet som världens absolut största bedrägeri.

  Otroligt.

 46. Gunbo #43

  Det verkar som om du antingen förnekar eller vill förringa det faktum att mindre demokratiska och även totalitära krafter ständigt finns och vill flytta fram positionerna. Och även att dessa aldrig kommer att beskriva (eller ens vilja se) sig själva och sina mål som någon och något som ytterligare lite undergräver människors frihet, demokrati och rättsstat.

  Och om det är så är det väl bara att acceptera, många lullar omkring ganska aningslösa och tror/hoppas att välfärdsstaten skall både ta hand om och skydda dem mot obehag och värre ..

  Men långt klokare män än jag har sedan länge sagt att både frihet och demokratin måste försvaras (och tom återvinnas) varje dag. Eller att den som är beredd att ge upp lite frihet i utbyte mot ökad tryghet kommer att förlora på båda och förtjänar ingendera ..

  Jag anser att din dikotomi (eller snarare kålsupartänket) är helt felriktat. I själva verket är det mycket enklare än så, och det räcker med att hålla sig till sunda goda principer som har stått sig genom mänsklighetens hela historia.

  Hederlighet,sanning och ansvarstagande är nödvändiga byggstenar i ett civiliserat samhälle med dito umgänge bland dess medborgare. I det ögonblicket man överger nåndera börjar saker och ting sakta förfalla.

  När ansvarslösa ’ansvariga’ börjar glida på sanningen och tom prata rent strugt (eller ljuga) för dem de sägs ha ngt ’ansvar’ har anständigheten redan övergivits. Och det kommer att fortsätta utför på det sluttande planet ….

  Har man bara vakna öppna ögon är det ganska enkelt att se. Och att detta glidande utför alltid befrämjar (och ibland nyttjas) av mindre nogaräknade aktörer är också uppenbart för alla som vill eller orkar se … Klimatahotet är bara den senaste (och väldigt stora) förevändningen för att slippa bete sig ansvqarsfullt och anständigt och försvara demokratin och friheten.

  Men du har ju sedan länge berättat om att hela den sidana är en gigantisk vit fläck hos dig … Ja inte ens det. Du ser öht inte att där finns ngt, att man ens skulle kunna titta i den riktningen. Så jag håller med Börje, du har nog ägnat större delen av ett decennium åt att leta bekräftelser för att fortsatt få vara blind i vissa riktningar

 47. Ingemar Nordin

  Gunbo #42,

  ”Jag tycker du borde tänka på vad Jakob Nordangård skrev om demoniseringen av ”den andra sidan”

  Observera att jag talar om Romklubben och liknande organisationer med en tydlig politisk agenda som de säger innebär en ny världsordning, ”nytt” ekonomiskt system, global governance etc. Jag talar inte om ALLA som tror på en katastrofal AGW. (Det finns många olika intressen involverade bakom den.) Och de är dessa som jag försöker att förstå. Och jag tror att för många av dem är det en djupt känd rädsla som är drivkraften. Rädslan är i de allra flesta fall omotiverad (”gula faran”, befolkningsexplosion, resursbrist, klimatet …). Föremålen växlar med rädslan består. Ja, man t.o.m. söker med ljus och lykta efter saker att få panik över. Tycker du Gunbo, som säger dig vara psykolog, att det verkar vara riktigt friskt?

  Det är ingen ”demonisering”. Det är ett försök att förstå hur en del av våra motståndare fungerar.

 48. Lite OT, men ganska kul:

  ”En lista över världens klimatbloggar och deras ranking (trafik och besökarantal)

  Kul att det gamla namner ’Climate Scam’ hänger kvar och är på plats #46 i världen. Och inte allt för många ’Warmist’-bloggar klår Maggies gamla skapelse. Met-Office (i UK) kommer tex nätt och jämt före

 49. Jag undrar om den länkenovan blev rätt. Nytt försök:

  En lista över världens klimatbloggar

 50. Gunbo

  Ingemar Nordin #47,

  ”Föremålen växlar med rädslan består. Ja, man t.o.m. söker med ljus och lykta efter saker att få panik över. Tycker du Gunbo, som säger dig vara psykolog, att det verkar vara riktigt friskt?”

  Det du beskriver här gäller definitivt människor med en neurotisk, t o m paranoid läggning. Men jag har svårt att se Romklubbens medlemmar som sådana. De verkar agera alltför rationellt för att kunna kallas psykotiska som du antydde.

  Följande är också kommentar till Jonas och Börje S:

  Jag har inte sagt att vi inte ska vara på vår vakt mot auktoritära eller totalitära strömningar. För mig är demokratin helig. Men kampen mot de personer eller organisationer som vill se en starkare och mer central styrning bör basera sig på verkliga fakta om hotet mot demokratin och inte på skräckpropaganda skriven i panik.

  Pielke Jr. och Linnér skrev följande i ”Kasta inte ut barnet med barnvattnet” i DN 4/12:
  ”Genom att utan grundläggande källkritiskt prövade belägg misstänkliggöra sina meningsmotståndares motiv går Karlsson och medförfattare för långt i sin kritik och tar därmed väsentligen samma risker som de klimatforskare de kritiserar.”

  Men jag vet hur svårt det är att lugna personer som är övertygade om att en fara, som i detta fall ”en ny världsordning, ”nytt” ekonomiskt system, global governance”, är överhängande och därför reagerar i panik. Det finns inga rationella argument som kan påverka emotionella tillstånd.

 51. Guy

  Gunbo, det är väl lite skillnad på uttalad strävan och grundlösa hot? Hänvisar till sista stycket i #50.

 52. AOH

  Jonas N # 18

  018 – KAMRATERNAS placering har tagit paus ( 17 år ) och gömt sig på havsbotten 🙂

 53. AOH

  Skall vara Jonas N # 48

 54. Mats G

  Hemliga sällskap, NWO.

  Sådant här brukar jag närma mig med stor försiktighet.
  Här är det väldigt lätt att gå bort sig i sin egen övertygelse.

  Bilderberggruppen verkar vara en inflytelserik grupp.
  I det senaste mötet med gruppen fanns både Reinfeldt och Löfven där.

  Kimathotet är inte totalt tabu. Men om man talar emot så vet alla här vad som händer.

  Islam är inte total tabu. fast även som ateist så är man islamofob vid kritik. Dvs. Jag anses vara mentalt instabil för att jag kritiserar en religion. Hmm.. detta är totalt tillåtet i debatten.

  9-11 ÄR total tabu. Att ifrågasätta den officiella rapporten får inte göras.

  Jag vet inte om någon ser ett mönster här.

  Stänger man den öppna debatten så hamnar samhället väldigt snett i slutändan för de antidemokratiska makterna kan få spelrum.

  Därför motarbetas den öppna debatten och därför måste demokrati försvaras varje dag. Tyvärr beskärs den rösten mer och mer. Det finns några kämpar. Tack för att ni finns.

 55. Tack Lars! Det är bra att detta perspektiv på klimatfrågan verkligen diskuteras. Klimatfrågan har många facetter så en klimatblogg måste också bli mångfacetterad med olika debattörer som har olika inriktning och kompetens.

  Jag håller med Jacob Nordangård, Gustav och Gunbo om att det är viktigt att inte komma till en demonisering av meningsmotståndare utan att i stället peka på de sakliga argumenten för att utvecklingen går snett (där Jacob har expertkunskap i kraft av sin doktorsavhandling).

  Kopplingen mellan klimataktivism och religion anser jag vara tydlig, inte bara genom den ytliga kopplingen mellan orden gudsförnekare och klimatförnekare. Vi har alla sett hur Svenska Kyrkans biskopar nyligen skrivit en gemensam debattartikel om klimatet. Men ett särskilt starkt sakargument för denna koppling till religionen finns i samband med förre vice ordförande i IPCC, John Houghton. Jag har diskuterat detta i andra delen av följande blogginlägg:
  https://www.klimatupplysningen.se/2013/02/22/allas-var-mann/

 56. Gunbo

  Guy #51,
  Jag vill gärna fråga dig och andra som är rädda, kan ni beskriva, gärna detaljerat, hur Romklubbens, FN:s m fl organisationers, partiers och personers maktövertagande kommer att ske? Jag menar rent konkret.

  FN bildades 1945 och har än så länge inte tagit någon makt över enskilda stater.

  Romklubben har existerat sedan 1968 utan att ha fått någon som helst makt annat än idémässigt hos enskilda individer.

  Vänsterpartiet har en liten skara trogna väljare och har knappast stöd bland befolkningen för någon revolution. Detsamma gäller den handfull kommunister som trots allt finns i Sverige.

  Miljöpartiet som har stöd av mindre än 10% av befolkningen, är nu tydligen det nya ”hotet” som får utgöra hackkyckling eftersom några extrema individer har sagt sig hata mänskligheten. Har någon gjort en enkät bland miljöpartister om hur de ser på demokratin?

  Så min fråga är fortfarande: Hur ska dessa grupper, partier, organisationer ta över och rasera vår demokrati rent konkret?

 57. Guy

  Gunbo, eftersom du preciserar att du riktar frågan till mej så vill jag börja med att konstatera att jag inte är rädd, åtminstone inte speciellt mycket. För övrigt borde du ta en titt i historieböckerna för en översikt om hur lätt och snabbt en ändring kan ske. Faktiskt så att händelseförloppet överraskar också dom som står bakom ändringsförsöket. Nu går det kanske inte så enkelt för romklubben att få makten koncentrerad till sig, men jag tycker att där finns ett hot när intelligenta människor börjar tänka i elitistiska banor med baktanken att endast dom har rätt och endast dom vet hur allting skall skötas. Übermenschen, du vet?

 58. Ingemar Nordin

  Gunbo #50,

  ”Men kampen mot de personer eller organisationer som vill se en starkare och mer central styrning bör basera sig på verkliga fakta om hotet mot demokratin och inte på skräckpropaganda skriven i panik.”

  Jag tror inte att du riktigt förstår att Jacobs avhandling (liksom hans kapitel i Domedagsklockan) baseras just på verkliga fakta. Alla uttalanden som de undersökta organisationerna gör är hämtade från deras EGNA hemsidor och skrifter. Jag vet inte vad mer du begär beträffande faktaunderlag. Det är inget som vi klimathotsskeptiker hittar på för att ”demonisera” våra motståndare.

  Ett gott råd: Läs Jacob Nordangårds avhandling. Och gå också in på dessa organisationers respektive hemsidor och läs själv.

 59. Gunbo #56,

  Synen att det finns antidemokratiska tendenser i samband med klimat- och miljöfrågorna har slagit rot även på DNs ledarredaktion:
  http://www.dn.se/ledare/signerat/klimathotet-demokrati-ar-inte-problemet/

  Johannes Åmans artikel börjar så här:

  ”Två viktiga poänger fanns i gårdagens artikel på DN Debatt om domedagsindustrin. Den första var att journalister ofta slarvar med källkritiken när det gäller grupper som varnar för växthuseffekten. Den andra var att alarmismen driver delar av miljörörelsen i antidemokratisk riktning.”

  I det avslutande stycket skriver Åman:

  ”Att då, som vissa miljöaktivister, utmåla demokratin som impotent och ett hot mot mänsklighetens överlevnad leder helt fel. Demokrati är vårt främsta redskap för fredlig konfliktlösning. Den hjälper oss att väga olika intressen mot varandra – och det måste vi fortsätta att göra i en värld där åtgärder mot växthuseffekten trots allt bara är en av flera gemensamma uppgifter.”

  Så nog är det klart trovärdigt att det finns antidemokratiska tendenser i dessa sammanhang. Detta måste synliggöras och debatteras inom ramen för vårt främsta redskap för fredlig konfliktlösning, dvs. demokratin. Vi kan se vårt debatterande här på Klimatupplysningen som en del av denna konfliktlösning, vi gör alltså nytta med våra diskussioner här på bloggen.

 60. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  Hittade så sent som igår Michael Crichtons tal från 17 januari 2003, Aliens Cause Global Warming. Det kanske är ”gamla nyheter” för de som är verksamma här, men jag tyckte den innehöll en hel del tänkvärt och han formulerade en del av mina egna tankar väldigt bra. Så väl värd att läsa (ung 12 sidor text). Och jag skulle klassa texten som ett måste för den som vill ha övertygande redogörelse – grundat på logik begriplig för lekmannen och utan djupdykningar i matematiska modeller eller tolkningar – för varför klimathysterin är åt helsike,

 61. Håkan Bergman

  Gunbo #56
  Det behövs ingen enkät för att se att MP inte respekterar demokratiskt fattade beslut. Vi har i det här landet ett pensionssystem, med alla dom brister det har, som skapats i bred enighet mellan representanter för en överväldigande majoritet av Sveriges befolkning. Fundamentalt i den överenskommelsen var att pensionssystemet skulle frikopplas från statsbudgeten, klåfingriga politiker skulle hållas borta från pensionspengarna. Denna princip är till stor del förklaringen till andra länders höga tankar om vårt pensionssystem. Varför kan inte representanter för MP, även tongivande sådana, respektera den överenskommelsen? Varför söker man hela tiden bakvägar in i systemet för att använda det för sina egna intressen? Jag kan inte finna annat än att MP brister i respekt för demokratin i denna fråga, och brister man i respekt för demokratin i en fråga saknar man all trovärdighet i demokratifrågan. Rösta inte på ett parti som är berett att ta in MP i regeringen!

 62. Gunbo

  Guy #57,
  ”Nu går det kanske inte så enkelt för romklubben att få makten koncentrerad till sig, men jag tycker att där finns ett hot när intelligenta människor börjar tänka i elitistiska banor med baktanken att endast dom har rätt och endast dom vet hur allting skall skötas.”

  Skönt att du inte är alltför rädd i alla fall!

  Det har alltid funnits och kommer alltid att finnas intelligenta människor som tänker elitistiskt och som tror att bara de får makten kommer paradiset att förverkligas. Att de ibland lyckats dupera allmänheten har oftast berott på ekonomiska och sociala svårigheter som gjort att folket sökt en ”räddare i nöden”. Så kan det bli också ifall klimatet förändras så drastiskt att delar av mänskligheten blir lidande (vilket jag hoppas inte sker).

  I dagens samhälle med snabb kommunikation och mycket större kunskap hos allmänheten har jag svårt att tro att någon totalitär organisation eller individ skulle kunna omkullkasta demokratin.

 63. Gunbo

  Ingemar Nordin #58,
  ”Jag tror inte att du riktigt förstår att Jacobs avhandling (liksom hans kapitel i Domedagsklockan) baseras just på verkliga fakta.”

  Jag medger att jag ännu inte läst Jacobs avhandling eller hans kapitel i Domedagsklockan men har tänkt göra det för att fördjupa mig i tankegångarna. Har bara inte haft tid ännu.

  Sedan finns det, som jag skrev i min kommentar 62, liksom tidigare i historien, grupperingar och organisationer som söker få till stånd samhällsförändringar som bättre passar deras syften och agendor. Det är m a o inget nytt. Det här är en del av det politiska livet i de flesta öppna samhällena. Lyckligtvis tar demokratin och yttrandefriheten hand om de värsta avarterna innan de får makten.

 64. Guy

  Gunbo,
  ”I dagens samhälle med snabb kommunikation och mycket större kunskap hos allmänheten har jag svårt att tro att någon totalitär organisation eller individ skulle kunna omkullkasta demokratin.”

  Kom ihåg att demokratin inte är global. Dessutom är en demokrati olik en annan.

 65. Gunbo

  Pehr B #59,

  Jag läste Åhmans inlägg med stort gillande och håller med i följande:

  ”Att då, som vissa miljöaktivister, utmåla demokratin som impotent och ett hot mot mänsklighetens överlevnad leder helt fel. Demokrati är vårt främsta redskap för fredlig konfliktlösning. Den hjälper oss att väga olika intressen mot varandra – och det måste vi fortsätta att göra i en värld där åtgärder mot växthuseffekten trots allt bara är en av flera gemensamma uppgifter.”

  Nu skriver han, liksom jag poängterat, ”vissa miljöaktivister”, d v s långt ifrån hela miljörörelsen. Vi måste vara på vår vakt mot benägenheten att dra alla över en kam. Jag känner många ”miljömuppar” både sedan tidigare och nya, unga dito (bl a ett barnbarn). Jag har inte hört någon av dem förespråka totalitära åtgärder för att bekämpa ”miljö- och klimathot”. Däremot förespråkar de skärpt lagstiftning mot utsläpp av substanser som kan hota människors hälsa och mycket annat som kan genomföras inom demokratins ramar.

  ”Så nog är det klart trovärdigt att det finns antidemokratiska tendenser i dessa sammanhang. Detta måste synliggöras och debatteras inom ramen för vårt främsta redskap för fredlig konfliktlösning, dvs. demokratin.”

  Javisst, håller med, men det får då riktas mot dem som verkligen förespråkar ett totalitärt maktövertagande!

  ”Vi kan se vårt debatterande här på Klimatupplysningen som en del av denna konfliktlösning, vi gör alltså nytta med våra diskussioner här på bloggen.”

  Där har jag en avvikande åsikt! Mycket av det som skrivs här trappar upp konflikten i stället för att lösa den.

 66. Gunbo

  Guy #64,
  ”Kom ihåg att demokratin inte är global.”

  Ja, tyvärr är demokrati inte global – ännu.

  ”Dessutom är en demokrati olik en annan.”

  Ja, tyvärr finns det många stater som kallar sig demokratiska utan att vara det. För att kunna kalla sig demokrati bör de styrande främst lyssna till och lyda sina väljare, ha yttrandefrihet, tryckfrihet, religionsfrihet o s v. Länder där de styrande låter sig köpas av de ekonomiskt starka som företag, rika individer och stora organisationer kan inte kallas demokratiska. Frågan är hur många stater som är verkligt demokratiska enligt de här kriterierna.
  Men ideal förblir ofta bara ideal i vår ”operfekta” värld.

 67. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  Gunbo #62

  I dagens samhälle med snabb kommunikation och mycket större kunskap hos allmänheten har jag svårt att tro att någon totalitär organisation eller individ skulle kunna omkullkasta demokratin.

  Tyvärr tror jag att du är alltför optimistisk där. Vad jag tycker mig se är att det råder en kamp om internet just nu. Det finns olika försök att täppa till yttrandefriheten, bland annat genom att använda sig av den förhatliga ”barnpornografin” som murbräcka (eller snarare kanske murslev, eftersom man vill resa upp murar, inte rasera dem), ett ständigt kampanjande om ”näthat” osv. För de totalitära krafterna tror jag nätets öppenhet kom som en kalldusch man inte räknat med, och man insåg för sent vilket hot det utgjorde. Men kan man täppa till nätet har man segern i en ask.
  Titta på samhället runt omkring oss, en alltmer kvävande övervakning (FRA), klockrena exempel på douyblespeak nästan dagligen i nyheterna, media som är agendadrivande osv osv.
  Jag skulle tro att anledningen till att yttrandefriheten inte redan är avvecklad är för att man måste göra sig kvitt den med godtagbara förklaringar. (Därför bl.a. fokus på ”barnporr”, som är himmelssänt när man med ett ord vill få människor att stänga av hjärnan och börja agera som stimulsresponsrobotar)
  Och nej, människor är givetvis inte på den slemma sidan bara för att de förespråkar AGW eller propagerar för åtgärder mot koldioxidutsläpp. Men … är det verkligen någon som tror att Al Gore har rent mjöl i påsen? Dock, även om många på AGW-sidan har rent mjöl i påsen och agerar med goda intentioner så är jag för min del övertygad om att de som verkligen är de drivande krafterna bakom AGW-agendan också är slemma typer av en osedvanligt vidrig dignitet.
  Jag hittade för övrigt den här texten om moral fashions igår, vad vi kan och inte kan säga. Jag tycker den ger ”food for thought” i sammanhanget.

 68. Mikael W.

  Jobbar på pendeltåget i Stockholm. På en av reklamskyltarna gör Greenpeace reklam. ”Isen smälter på Nordpolen – Skriv under för att rädda tomtens hem”. Har för mig att jag sett ett klipp om detta på den fantastiska klimatsiten http://www.theclimatescam.se! Där kan man lära sig att isen på Nordpolen återhämtat sig starkt det senaste året, dvs tvärtemot vad Greenpeace ljuger om. Man kan tyvärr se mer galenskap på greenpeace.se/raddajulen eller facebook.com/greenpeace.sverige!

 69. Gunbo #65,

  Tack för läsvärt svar! Jag håller med om att man inte skall dra alla över en kam. I diskussionens hetta kan det lätt se ut så men jag tror ändå att de flesta här håller med om att man inte skall dra alla som vill arbeta för en bättre miljö över en kam. Jag tycker att jag ofta sett argumentet att klimathotet har blivit ett hinder för att satsa på andra miljöproblem som man anser borde få större utrymme.

  Jag kan tänka mig att antidemokratiska tendenser kan bero på oförstånd lika väl som maktlystnad. Om det finns de som är så maktlystna att de kan tänka sig att genomföra ett totalitärt maktövertagande så kommer inte dessa att förespråka ett sådant. De kommer i stället att arbeta diskret och tecknen på deras verksamhet kommer som mest att synas som antidemokratiska tendenser. De ger gärna sken av demokratiskt sinnelag men griper sedan makten om och när tillfälle ges. Detta är min mycket amatörmässiga tolkning av vad som skett förr enligt historien.

  Jag vidhåller min åsikt att debatten här på Klimatupplysningen bidrar till konfliktlösningen. Även om det är så som du upplever, till skillnad från mig, att debatten har trappat upp konflikten så kan detta lika gärna vara ett steg mot konfliktens lösning. Jag skulle i så fall förklara upptrappningen med att debatten har angripit diverse tabun i klimatfrågan (till exempel uppvärmningspausen, förekomsten av klimatforskare som kommit fram till låga klimatkänsligheter, att försiktighetsprincipen inte fungerar bra i klimatrågan, att hela koldioxidökningen inte är antropogen etc.) som ansetts kätterska att diskutera innan. Men endast genom att dessa tabun spräcks så kommer vi framåt och kan i slutändan lösa konflikterna.

  Grundbulten tror jag är att konflikter löses genom kommunikation och samtal, inte genom att man på grund av diverse tabun är rädd för att diskutera meningsskiljaktigheterna. När folk går med knutna nävar i byxfickorna så blir inga konflikter lösta.

 70. Gunbo

  Pehr B #69,
  Tack själv för ditt svar!

  ”Grundbulten tror jag är att konflikter löses genom kommunikation och samtal, inte genom att man på grund av diverse tabun är rädd för att diskutera meningsskiljaktigheterna. När folk går med knutna nävar i byxfickorna så blir inga konflikter lösta.”

  Jag håller med om att enda sättet att lösa konflikter är genom kommunikation och samtal. Det har varit huvuduppgiften i mitt yrke. Men det kräver också att parterna visar varandra respekt. Tyvärr är det inte så i klimatdebatten. Den har närmast blivit en kamp (där tro står mot tro) som ska vinnas av endera parten, ofta med vilka medel som helst, inklusive grova personangrepp. Det trappar upp konflikten ännu mer.

  Jag respekterar ditt sätt att hålla dig till vetenskap och inte politik eftersom det bara är vetenskap som kan avgöra klimatfrågan. Men tyvärr är du rätt ensam i den rollen.

 71. Mats G

  Dumheter och klimatalarmism.

  Jag tror vi alla är intuitivt emot dumheter. Det är bara definitionen av dumheter som varierar.

  Någon skrev att dess barnbarn el liknande var emot dålig miljöpåverkan. Jag tror en hel del ställer upp på det här.

  Så vad är problemet med klimatalarmism?

  Det har pratats om elitism och antidemokratiska strömningar i pro-AGW åsikten.

  Det är exakt det här som jag anser är ett av huvudproblemet att personer som folks barnbarn blir lurade och används i olika sammanhang. Även för att sälja grejor som gör mig extra upprörd.

  Så hur skall vi kunna nå varandra? Skeptiker, Alarmister.

  Vi måste hitta en gemensam grund att stå på. Att utgå ifrån.
  Och mitt förslag är verkligheten. Vad händer om vår åsikter inte är förankrade i verkligheten? Jo, vi blir lurade.

  Och hur skall vi veta vad som är verkligheten. Jo, använda vedertagna vetenskapliga premisser.

  Min bestämda åsikt är, att de som vill frångå dessa principer, vill, medvetet el omedvetet, luras. Jag vet inte vilket som är värst. Medveten eller omedveten bedrägeri.

  När vi har kommit överens om grundprinciperna för debatten. Då kan vi börja prata. Förhoppningsvis i ett samhälle som tillåter den öppna debatten och alla förstår sina roll i samhället.

  Drömmar kostar ingenting, som det sjungs i visan.

 72. Eric

  Lars Bern fångar en viktig del av drivkraften bakom klimatalarmismen i sin artikel. Jag tror det finns några mera psykologiska sidor också, som går ut på inte så mycket viljan till makt utan mer:

  – Revolt mot etablissemanget. Även om vi nu känner att AGW faktiskt kommit att bli en del av ett sorts etablissemang började det nog ganska mycket som stadsmiljörörelsens uppror mot industrialism, materiell utveckling osv. Det var för den kategorin personer svårt att ge en eloge åt ”överbetalda” direktörer, globalisering, internationellt rörligt kapital osv men det verkar onekligen som det är just så det borde vara: kapitalismen genererar enorma värden som ger oss drastiskt förbättrade villkor. Jag säger förstås inte att det saknas problem på detta området men succén för frihandel och marknadsekonomi är uppenbar för alla som vill se. Här föddes en motreaktion med starka klassiska vänsterinfluenser som tittade mer på problemen än på fördelarna.

  – Den andra ”psykologiska” mekanismenen jag tänker på är vår oförmåga att njuta av det vi har, som vi alla nog har lite till mans i olika sammanhang. ”It feels so good it must be wrong” – denna goda, och ökande, levnadsstandard MÅSTE ta slut och det gäller att förbereda sig i tid. Det kan möjligen vara en så grundläggande drivkraft, att vara problemorienterad, att den normalt är av godo för oss homo sapiens genom att den ger oss förberedelser för problem som kan komma. I fallet med AGW ger dock denna mekanism en sorts ”överreaktion” på tänkbara, men osannolika, problem.

 73. Pär Green

  61 Håkan Bergman 2013/12/17 kl. 20:57

  Du skriver:
  ”Det behövs ingen enkät för att se att MP inte respekterar demokratiskt fattade beslut. ”

  Ett saklig och fakta information, tack!
  Ett exempel, osv………….

 74. pär

  Lyssna på Mark Passio och speciellt hans föreläsningar om Natural Law. Hur mänskligheten hamnat i den situation den gjort via de tanke-kontroll tekniker som använts för att bygga den struktur vi har idag. Och hur Natural law kan visa vägen fram och ut.

 75. Fredrik

  #60

  Fantastiskt läsvärt!