Att ”svalka” Island

I detta gästinlägg visar Magnus Cederlöf hur GISS ”homogeniserat” en konstant temperatur från 1950- till 2000-talet på Island, till en stigande. Man häpnar över hantverket!

Temperaturjusteringar för Island

Av: Magnus Cederlöf

Ett flertal blogginlägg har behandlat temperaturjusteringarna av GISS för Island. Se t ex C-G Ribbings inlägg här eller detta från wattsupwiththat.com. Jag gör här ännu ett inlägg om detta ämne, där jag jämför de temperaturserier som Islands vädertjänst (vedur.is) tillhandahåller med de från GISS. GISS (Goddard Institute for Space Studies) är ett forskningsinstitut under NASA. GISS fokuserar på klimatforskning och tillhandahåller bla kurvor och kartor över temperaturutvecklingen. Problemet är att GISS har justerat ner 30-40-50-talens värmeperiod på de Isländska temperaturserierna. Genom att göra så, ser det ut som att temperaturen har stigit onaturligt mycket under den senaste tiden.Om man tar de data som vedur.is tillhandahåller, ser temperaturutvecklingen på Island ut som följer.fig1

Fig 1 – 10-årsmedelvärden för ett antal väderstationer på Island enligt vedur.is *

 Alla väderstationerna uppvisar liknande trender. Därför borde man inte behöva justera stationernas värden särskilt mycket. Nedan visas alla Isländska stationer, som har en längre tidsserie, från GISSv3:

fig2-akureyri Fig 2 – 10-års-medelvärden från Akureyri

fig3-reykjavikFig 3 – 10-års-medelvärden från Reykjavik

 fig4-stykkisholmur

Fig 4 – 10-års-medelvärden från Stykkishólmur

fig5-teigarhornFig 5 – 10-års-medelvärden från Teigarhorn

Slutsatsen av detta är att GISS har sänkt 30-40-talens värmeperiod i alla temperaturserier. Man skulle kunna tänka sig att man homogeniserat datat så att vissa stationer får höjd temperatur och andra sänkt temperatur. Men så är alltså inte fallet. Däremot visar kurvorna för det som GISS kallar homogeniserat,  både sänkt och höjd temperatur om man jämför med det ohomogeniserade datat från GISS. Det är också stora luckor i GISS data. Dessa luckor finns inte i datat från vedur.is.

När man behandlar mätdata på detta sätt, kan man undra om om det går dra några som helst slutsatser av dem. Eftersom man också ofta använder närliggande stationer för att extrapolera till områden där inga stationer finns, är det extra allvarligt att just temperaturerna från Island har manipulerats på detta sätt. Det finns stora havsområden kring Island som dessa fel fortplantats till. För att illustrera hur fel det blir, kan man använda funktionen på GISS hemsida för att rita kartor för temperaturutvecklingen. Om man betraktar vedurkurvorna i figur 1 ser man att år 1958 är temperaturen ungefär lika hög som år 2000 (10-årsmedelvärden). Matar man in ett 10-års-spann kring år 1958 och jämför det med ett 10-års-spann kring år 2000 får man för GISS-data följande bild:

fig6Fig 6 – GISS skattning av temperaturstegringen mellan tioårsperioderna kring år 1958 och år 2000

 GISS visar alltså att temperaturstegringen på större delen av Island ska ha legat mellan 0,5 och 1 grader. Islands egen vädertjänst visar däremot att temperaturökningen mellan dessa år ska vara noll. Den här bilden från GISS är lättförståelig för oinsatta, men den är också helt missvisande. Det är inte bara själva Island som är fel. Förmodligen har felet fortplantat sig till en stor del av havet runt Island. Man kan då också undra över hur många andra områden som har liknande fel.

* Fotnot: Det finns två temperaturserier för varje station på vedur.is. Den ena har väldigt långa tidsserier men slutar år 2000, och den andra har kortare tidsserier och slutar c:a år 2008. Dessa dataserier har slagits ihop trots att de inte har exakt lika värden för överlappande tidpunkter. Skillnaden ligger dock inom ett fåtal tiondels grader och påverkar därför inte slutsatsen av analysen.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. HenrikM

  OT Svd
  ”Utspel av denna typ, om att skänka bort skattepengar till privata företag, tyder på att miljöpolitiken i oroväckande grad styrs av politikernas behov av att visa handlingskraft snarare än av målmedvetenhet och sakkunskap.”

  Det droppar kanske sakta, sakta ner…

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/nej-subventioner-skapar-fel-drivkrafter_8829962.svd

 2. Lennart bengtsson

  Korrektion av observationer ( både nya och äldre) är i de flesta fall nödvändigt i synnerhet om man vill studera längre tidsserier. Detta görs vid de nationell vädertjänsterna liksom av olika forskargrupper. Jag har själv kontaktat både den isländska vädertjänsten som GISS men har inte fått svar ännu från GISS. Min uppfattning är att sådana fall som här redovisats bör man gå på den nationella vädertjänstens utvärdering i synnerhet en så kompetent och erfaren som den isländska.
  Man skall emellertid inte tolka detta som gjorts av somliga att vi här har att göra med en sorts sammansvärjning (cover up) ungefär som vad diverse finansinstitut sysslar med utan ett mått på hur svårt det är att få fram tillförlitliga observationsserier. Min uppfattning sedan länge är att gradvis basera meteorologiska data serier på det som ex ECMWF räknar fram i de dagliga väderanalyserna. Detta har fördelen att vara helt reproducerbart.
  Det har ju också visat sig att de olika data serierna som medelvärden för större områden ( hemisfärt eller globalt) avviker ytterst lite från varandra. Härtill har vi oberoende havsdata för yttemperatur samt satellitsonderingarna. Jag är personligen kritisk till observationer över land och menar att de kan vara missvisande. Inte som temperaturmätning som sådan utan helt enkelt att temperaturerna inte är representativa för en klimatuppvärmning som beror på en ändrad strålningsbalans. Marktemperatur och även 2m temperaturen beror på markens tillstånd som kan ha ändrats av andra skäl som avskogning, ökad jordbruksmark eller omfattande urbanisering. Ett bra exempel är att jämföra temperaturen kring Aralsjön före 1960 och nu. Och det beror inte pa växthusgasernas ökning. Problemet är att dessa uppgifter bollas i media och på bloggar där endast ett fåtal bemödar sig om att sätta sig in i situationen så länge det är politiskt gångbart. Gäller faktiskt åt båda för klimataktivister som för dess motsats. Magnus Cederlöf angriper däremot detta objektivt med vetenskapliga metoder för vilken han har all heder.
  LennartB

 3. Lasse

  Giss vad står det för?
  Söker man på nätet får man -under ordet gissa följande:
  Goddard Institut for Space Studies.
  ”The basic GISS temperature analysis scheme was defined in the late 1970s by James Hansen when a method of estimating global temperature change was needed for comparison with one-dimensional global climate models.”
  GISS har egen hemsida: http://data.giss.nasa.gov/gistemp/

  Skulle de ha en agenda är det allvarligt!

 4. Magnus C

  Lennart #2:
  Tack Lennart. Problemet är väl här inte att bestämma hur stor uppgången har varit i nuvarande värmeperiod, utan att bestämma hur stort svinget varit i tidigare värmeperioder. GISS verkar ju här har justerat ner temperaturer för tider innan det fanns pålitliga satellitmätningar att jämföra med. Tex ser man här att temperaturen steg snabbare under 1920-talet än vad den gjorde under 1990-talet. Men det har GISS lyckats trolla bort.

 5. Lasse

  #4 Kort fråga: Tror du att detta är satt i system?
  Har de inga regler inom GISS som förklarar justeringarna?

 6. Lasse

  Tur att vi i alla fall kan lita på nya mätningar. Behöver Island svalkas kan de ju alltid använda is från Arktis-dvs den is som ännu finns kvar-för den avsmältning som sker är ju det yttersta beviset på uppvärmningen-eller?
  http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/CryoSat/Arctic_sea_ice_up_from_record_low

 7. HansH

  Såna här statistiska produkter är ju legio inom nationalekonomi,sociologi, m.m. men inom en till synes ”hård” empirisk syssla som temperaturmätningar har ju människor väldigt lite förberedd skepsis mot en kurva mätningar. Men skall det fifflas så måste det ju göras med gamla teperaturer…dagens temp är ju allas att se. Farligt.

 8. OT-fråga.
  Vad måste elpriset vara för att vindsnurror skall bära sig själv? Frågan kommer från en blivande klimatskeptiker jag känner 🙂

 9. Magnus C

  #5:
  > Tror du att detta är satt i system?
  Felet har varit känt länge. Och eftersom de inte behagar rätta det så borde man kunna anse att de satt det i system på något sätt. Däremot vet vi inte hur många andra områden som har råkat ut för samma sak.
  > Har de inga regler inom GISS som förklarar justeringarna?
  Jag har inte hittat några. Men det kanske finns någonstans.

 10. Lasse

  #9 Ser att detta varit uppe förut här.
  Då hänvisades till denna rapport som pekar på två värmeperioder 1920 -1930 och 1987 -2002 detta under tiden från 1871-2002. Totalt en höjning av 0,7-1,6 grader.
  Därtill påpekas att NAO inte påverkar Island lika mycket som andra områden.
  ”Sampling errors and data inhomogeneities associated with station relocation are partly
  to blame for reduced resolution of causal mechanisms. The fact that Iceland lies near one dipole of the NAO is probably a major factor weakening correlation of its climate with the NAO.”
  Men detta var nog innan temperaturdata tröskats igenom av GUESS!

  http://bprc.osu.edu/~jbox/pubs/Hanna_et_al_Int_J_Clim_2004.pdf

 11. Errbe

  Det är klart att temperaturmätningarna kunde var fel även för femtio och hundra år sedan. Men att nu ”justera” så gamla data fordrar mycket omsorgsfulla utredningar. Giss har istället konstruerat ett dataprogram, som är så avancerat att det upptäcker felaktiga mätningar, som gjordes så länge sedan. Tror dom!

  Ett så epokgörande framsteg måste naturligtvis verifieras. Hur skall det gå till? Det lär vara omöjligt att hitta någon levande person, som kan tala om att han minns precis vilka fel som gjordes på 30-talet.

  Justeringarna är alltså lika trovärdiga som alla de datorsimuleringar av klimatet, som verkligheten visat vara humbug. Professor Wibjörn Karlén har gjort en studie av ”justeringarna”, som närmast kan jämföras med Sovjets ständiga arbete med att skriva om historien föra t passas den aktuella politiken:

  http://www.geoclimate.se/articles/20131107_GISS_Wibjorn_Karlen.pdf

  Han konstaterar att, märkligt nog, temperaturerna för 30-talet oftast sänkts medan de för 90-talet ofta höjts. Man skall nog vara ovanligt naiv för att inte se en skandalös komplott bakom detta.

 12. tty

  Island har, som sagt, en mycket kompetent vädertjänst och observationerna anses pålitliga. Att 1930-talet var ovanligt varmt på Island är allmänt känt, bl a kunde man då ta upp odling av korn efter ett minst 400 år långt uppehåll.
  Dessutom har man i detta fall faktiskt en extern ”kontroll”. Temperaturmätningarna från grönländska iskärnor (t ex GISP och Renland) korrelerar väl med de isländska mätningarna, speciellt med den långa serien från Stykkisholmur.
  De olika serierna på Island korrelerar också mycket bra inbördes, troligen beroende på att de alla i rätt stor utsträckning påverkas av isläget i Danmarksundet. Att som GISS gör förutätta att alla mätserierna är fel på samma sätt är därför svårt att tolka annat än som en medveten förfalskning.

 13. Rosenhane

  Teorierna om global uppvärmning som ett idéhistoriskt fenomen, recension i Fri Värld Magasin:
  http://www.frivarld.se/magasin/rupert-darwall-the-age-of-global-warming-a-history/

 14. ces

  En amerikansk kommentar om Giss-justeringarna. http://www.youtube.com/watch?v=7zO9zEfqWDA#t=239

 15. pekke

  Har det hänt så värst mycket med temperaturerna på Island och omgivningarna med Grönland och norra UK under de sista 70 åren på 1900-talet ?
  Knappast.
  http://www.john-daly.com/stations/giuk-gap.gif
  Inte mycket att hetsa upp sig över.

  Reykjavik och Akureyri under hela 1900-talet.
  http://www.john-daly.com/stations/akureyri.gif

  Stykkisholmur och Teigarhorn, 2 riktigt långa serier, T har ända från 1820-talet till slutet på 1900-talet.
  http://www.john-daly.com/stations/iceland.gif

  Vad man kan se i dessa serier är ett kallt slut på 1800-talet vilket fortsätter in på början av 1900-talet för att sedan bli varmt under 30-talet för att sedan kallna fram t.o.m. 70-talet för att sedan värmas upp till samma nivåer som på 30-talet.

  Självklart så måste GISS vifta med sitt magiska data-massage-spö för att kyla av historien, annars kan ju folk frestas att tro att den senaste värmeperioden är fullt naturlig, så GISS viftade med sitt magiska spö och se värmeperioden försvann i deras senaste versioner av Islands klimathistoria.

  Historieförfalskning brukar väl sånt kallas !?

  Tyvärr verkar det som om Islands Met har spelat med, eftersom liknande temperaturserier fanns på deras sidor för några år sedan, men är svåra att hitta nu.

 16. pekke

  WaybackMachine: 17 April 2008.

  http://web.archive.org/web/20080417022741/http://en.vedur.is/climatology/nr/1213

  Hitta det där på dagens sida.
  http://en.vedur.is/climatology/iceland

 17. Ingemar Nordin

  Magnus C,

  Det är mycket irriterande att man inte kan lita på GISS. De gör sig omöjliga i den seriösa klimatforskningen genom sitt småfifflande hit och dit. Vad är syftet med det hela?

 18. Slabadang

  Det här är vårt en artikel?

  Rockström har ju en fantasik förmåga att få ren rappakalja att låta pampigt Hur korkade ser inte hans uttalanden om ”Vi ser nu hur Antarktis påverkas av den globala uppvärmningen .. ”

  http://hockeyschtick.blogspot.se/2013/11/new-paper-suggests-volcanoes-are.html

  Sen gillar ju inte klimathotarna …. ja man skulle faktiskt kunna kalla det för ”isutbredningsdiskriminering” när Antarktis blir ”kränkt” och mindre värd. Ett polernas ”utanförskap” eller ”osun,liggörande”. Kanske man skulle kunna se det som ett bevis på enviromentala maktstrukturers förtryck av IS från mer främmande områden?

 19. Slabadang

  EPA i USA ska svara på följande frågor inför högsta domstolen!

  Jag skulle inte vilja byta plats med dem!

  http://wattsupwiththat.com/2013/12/17/the-epa-is-challenged-in-the-supreme-court-over-greenhouse-gas-regulations/#more-99413