Skeptikerna blir allt fler

Pachauri

Skrämselpropagandan i våra stora tidningar och på public service maler på som vanligt: Stormarna blir fler och värre, golfströmmen stannar, polarisen smälter, den globala temperaturen ökar, havsnivån accelererar, översvämningarna blir fler och värre, osv, osv. Inget av det är förstås sant eller okontroversiellt. Men det spelar mindre roll eftersom man för länge sedan slutat intressera sig för den vetenskapliga diskussionen inom klimatforskningen, eller ens för vad IPCC faktiskt skriver i sin senaste rapport.

Ämnet anses nog alltför komplicerat för att media och politiker skall våga tycka något annat än vad alla andra tycker. Istället litar man blint på vad andra journalister och politiker påstår och på vad mediepopulära ”experter” häver ur sig i radio och TV. Man nöjer sig med bombastiska uttalanden i vetenskapens namn från IPCCs ordförande och från USAs president. Och så går det runt runt utan att någon gitter gräva djupare. På så sätt blir de kontroversiella och ofta direkt felaktiga uttalandena sociala, postmoderna sanningar om vad ”forskarna”, ”vetenskapen” och ”konsensus” kommit fram till.

Till de pådrivande inom skrämselindustrin hör de gröna rörelserna såsom Greenpeace, Världsnaturfonden och, i Sverige, Naturskyddsföreningen. Dessa alarmismens entreprenörer är oerhört skickliga på att dra in pengar genom annonser och olika statsbidrag. Och det är inga småpengar det handlar om. Bloggen Uvell Kommunikation har gjort en granskning av Naturskyddsföreningen och konstaterar att de har en omsättning på nästan 200 miljoner kronor, varav medlemsavgifterna bara utgör en bråkdel.

Dessa aktivistiska rörelser matar hela tiden media med sin information om vad ”vetenskapen” säger, och de matar dem också med beställda opinionsundersökningar som skall visa att folket står på deras sida.

Jag vet inte om just svenskar är mer godtrogna än medborgare i andra länder. Men enligt Gallups senaste opinionsmätning i USA så minskar antalet amerikaner som är oroliga för klimatet – trots denna massiva indoktrineringsprocess (som även pågår för fullt där). Eller kanske tack vare den. Det är hursomhelst andra miljöproblem som oroar mer än just klimatet. Och på det hela taget så har de ”gröna frågorna” fallit i angelägenhetsgrad sedan 80-talet.

gallup 1

Och inte bara det. Enligt samma undersökning så har antalet klimathotsskeptiker ökat.

Gallup 2

Den mörkblå kurvan visar antalet ”hard core” skeptiker, den enda kurvan som stadigt växer. Det är framförallt de måttligt insatta och ointresserade som har minskat och sett sig pressade till att ta ställning. Och när de gjort det så blir de skeptiker. Antalet troende ligger kvar på ungefär samma nivå som för 25 år sedan.

I Schweiz säger 92% av de röstberättigade nej till en koldioxidskatt. Här är en liten undersökning utförd på en klimatblogg om vad det är som gjort att folk blivit skeptiska till klimathotet. Här är ytterligare en analys.

Med alla sina miljontals kronor i reklambudgetarna, med all gratis medietid och offentligt utrymme, med alla politiker på toppnivå som sätter hela sin trovärdighet i pant för att stötta klimathypen så har den gröna rörelsen alltså misslyckats med att få medborgarna med sig.

Snart är det väl bara politikerna och stormedia kvar som talar till varandra, utan åhörare.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Intressant utveckling som borde kunna förklaras.
  Gallups undersökning borde kunna förklaras lite mer genom att koppla den till de åtgärder och resultat som uppnåtts under åren.
  Att inte oroa sig för vår miljö på 70 talet kan idag synas vårdslöst eftersom det fanns en hel del att åtgärda.
  Något som görs idag. Med goda resultat. Vi plockar bort eller minskar utsläppen med allt bättre reningsteknik. Vi strävar efter ett resurssnålt samhälle med cirkulation av råvaror. Vi litar på våra politiker att de också är inne på samma linje.
  Men så är det detta med CO2. Den halten ökar i takt med att vi drar nytta av fossil energi. Något vi alla har svårt att avstå från. Måste vi det?
  Det är den stora frågan som jag ännu inte har avgjort inom mig. Därför är jag intresserad!
  Ju mer jag vet desto mindre lutar det åt att vi måste det.
  Här finns ingen stelnad forskning- Sciense is not settled

 2. Lasse

  För den som tvivlar på att vi påverkar klimatet så tycker jag svavelutsläppen bör granskas.
  USA införde Clean air act på 60 talet med stor minskning av svavelutsläppen där . Europa följde efter.
  Minns försurningsdebatten på 80 talet.
  Kopplingen till temperaturer kan man bara gissa.
  Dagens WUWT om svavelutsläppen från vulkaner kan ge en hint. Snö i Juni och 2 graders sänkning av medeltemperaturen: http://wattsupwiththat.com/2015/03/28/are-we-ready-for-the-next-volcanic-catastrophe/

 3. Börje Lundin

  Klimatet handlar mycket om kommunikation, intressant att det dykt upp en debatt om ”klimatjournalister” i Norge http://forskning.no/meninger/kronikk/2015/03/norske-medier-trenger-ikke-klimajounalister-0

 4. Lars Cornell

  I Stockholm har man Klimatgeneral och i Kalmar har vi en Klimatlandshövding Stefan Carlsson. Det finns Klimatrådgivare, Klimatstrateg, Klimatkonsult, Klimatchef, Klimathandläggare, Klimatkommunikatör, Klimatinformatör, Klimatspecialist. Ska man skratta åt tokerierna eller gråta åt eländet?

  I Västervik anmäler sig en att tjänstgöra som Klimatångestteraput – skönt med litet humor ibland.
  http://www.vt.se/opinion/overdriven-klimatangest-8200902.aspx

 5. Sigge

  Klimatfrågan är väl vetenskapsfråga och inte en opinionsfråga. Opinionen kan inte avgöra om om ökad halt av koldioxid i atmosfären leder till högre global temperatur.

 6. Ingemar Nordin

  Sigge #4,

  Nejvisst. Så är det.

  Är det något du kommit på just nu?

 7. Urban Sandberg

  #3 Börje Lundin
  Mycket läsvärd länk. När skriver en svensk journalist något liknande?

 8. Ann lh

  Norge behöver inte -heller- några ”klimatjournalister”. Stort tack till Börje Lundin för länken i #3 författad en Journalist.

 9. LBt

  Ingemar N #6,
  snarare något Sigge kände behov av att Kunskapsupplysa om.

  Det är välkänt att det är svårt att hålla intresset kvar under längre tid även avseende katastrofala förlopp. Syrien kan väl vara ett exempel just nu eller Ukraina-krisen. Med tanke på hur långsamt klimatförändringen sker i ett mänskligt perspektiv är det väl snarare förvånande att intresset finns kvar, 0,1 C per decennium är ju ytligt betraktat inte särskilt mycket även om det sett över några generationer innebär stora förskjutningar i livsvillkor runt om i världen.

  Men om nu en fallande fas i en 60-årig cykel dämpat temperaturtillväxten de senaste 15 åren vad händer om ytterligare 15 när denna cykel vänder i en stigande och vi får 0,2-0,25 C per 10-årsperiod? Hur kommer massmedia, opinion och politiker att hantera detta? Återstår att se om det nu blir så.

  Hur som helst, vi har ingen bättre förklaring till de senaste 100 årens temperaturuppgång än att den i allt väsentligt är en följd av stigande CO2-koncentration. Inte heller något bättre än att temperaturkurvans utseende är en följ av påverkan från haven i ett 60-årigt cykliskt förlopp.

  Men andra förklaringsmodeller är välkomna och vem vet IPCC kanske så småningom hittar någon i sin trägna bevakning av vad forskarvärlden presterar.

 10. Kenneth Mikaelsson

  https://www.youtube.com/watch?v=4vuW6tQ0218

  Dedikerad LBt

 11. Kenneth Mikaelsson

  Myche läsvärt:
  http://business.financialpost.com/2015/03/27/lawrence-solomon-global-warming-doomsayers-take-note-earths-19th-little-ice-age-has-begun/

  Från: Habibullo ABDUSSAMATOV
  http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0354-9836/2015%20OnLine-First/0354-98361500018A.pdf

  http://townhall.com/columnists/pauldriessen/2015/03/28/the-tip-of-the-climate-spending-iceberg-n1977444

  http://business.financialpost.com/2015/03/27/lawrence-solomon-global-warming-doomsayers-take-note-earths-19th-little-ice-age-has-begun/

  http://pss.sagepub.com/content/early/2015/03/26/0956797614566469.full

  Klarar ni detta på en kopp kaffe då gör ni det bra..

 12. Kenneth Mikaelsson

  Lite dubbel postning…

 13. pekke

  Svenskar är fortfarande ett naivt folk där tron på ” myndighetspersoner ” sitter djupt, däri ingår även SVT och SR vilket man kan se vid div. undersökningar.
  Så om man säger si och så i nån ” public service ” kanal så måste det vara så.

  Att klimatvetenskapen fortfarande är en ung vetenskap där man gissar vilt för att begripa hur klimatet fungerar har de flesta inte förstått när de presenteras för en massa självsäkra påstående av div. journalister, politiker och s.k. ” klimatforskare ”.

  Sedan så spelar ” Godhetsfaktorn ” en stor roll i Sverige när det gäller Klimathotet, vem vill inte rädda klimatet så att naturen, Jorden, fattiga stackare/länder m.m. inte går under !?

  Det är bara att titta på hur vissa företeelser får fortsätta i det svenska samhället bara för att det handlar om ” fattiga människor ” trots att de flesta vet att problemet förvärras när ” godhetsfaktorn ” styr.

  I Sverige så är man jättegod om man håller på med något som innehåller orden ekologiskt, klimat, miljö, natur m.m. och får ekonomiskt stöd trots att det kanske inte gör nån skillnad för framtiden eller i värsta fall påverkar andra människor negativt.

  SIDA gick på pumpen när de gav stöd till Etanol-Jesus avfällingar i Afrika när det visade sig att de höll på med land-grabbing.
  http://blogg.svt.se/kommungranskarna/2015/03/sida-hotar-att-lagga-ner-ecoenergy/

  Vi har hört om energiskatten på bränsle men många småföretag som använder nån typ av fossilt bränsle och inte ingår i systemet för utsläppsrättigheter får höjda kostnader.

  ” De senaste åren har en rad höjningar av energi- och koldioxidskatten genomförts för de små- och medelstora svenska industrier som inte ingår i det europeiska utsläppshandelssystemet. För bara några veckor sedan höjdes koldioxidskatten med över 100 procent och Sverige har nu världens högsta koldioxidskatt. Höjningarna har drabbat drygt 2 000 av de industrier som i dag använder naturgas eller gasol i sin verksamhet och omfattats av skattehöjningarna. ”
  http://kkuriren.se/ledareasikter/debatt/1.3016205

  Här kan man läsa om div. skatter på energi 2015.
  https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/punktskatter/energiskatter/nyheter2015.4.15532c7b1442f256bae5e42.html

  Vägen till h**vetet är kantad av goda avsikter.

 14. pekke

  Miljöpartist: ” Gör som jag säger, inte som jag gör ”

  http://www.sydsvenskan.se/lund/uppmanade-till-tagresa–flog-sjalv/

  ” Kommunalrådet Emma Berginger (MP) uppmanade kommunens representanter att åka tåg till fastighetsmässan i Cannes. Men hon tog själv flyget. ”

 15. Kenneth Mikaelsson

  Gör som Diesel Doris tanka grönt…..

 16. Kenneth Mikaelsson

  Na mer: http://www.breitbart.com/london/2015/03/28/climate-change-as-leftist-malware/

 17. Labbibia

  Tack Ingemar.

  Jag tror du glömde statliga Naturvårdsverket bland de som varit drivande klimathotsindustrin. En ledande aktör, dessutom statlig, är nog så viktig I sammanhanget om man vill förstå hur klimathotet blev en mastodontfråga I Sverige.

 18. Kenneth Mikaelsson

  En bättre skriven artikel:

  http://www.climatechangedispatch.com/the-tip-of-the-climate-spending-iceberg.html

 19. Slabadang

  Luftpastejen pyyser sedan climategate !

  Har man bara läst vad som faktiskt står i mejlen så är liksom förtroendet borta med vinden bara av det skälet. Döljandet av vad de faktiskt avslöjar genom tillsättande av ”utredningar” som tittar på fel syfte, genom fel formulerat uppdrag, granskar fel saker och svarar på fel frågor, blev ju sedan till en ren industri. Ett rent intellektuellt kränkande genomskinligt riggat skådespel av ”damage control”. Huruvida mejlen var stulna läckta eller släppta har faktiskt NOLL betydelse för innehållet i dem och det är innehållet som avslöjar vad det är för gökar vi haft att göra med och vilken taskig antivetenskaplig linje de jobbat efter. Att de använde hot förtryck och mobbartekniker för att hålla borta de konkurrerande analyserna och slutsatserna gjorde dem till de uppenbara fega pseudovetenskapliga skitstövlar de är.

  Att de inte har på fötterna bekräftas av beviset på att de inte vågar debattera på lika villkor. De klimatfascististiska ideologerna är destruktiva samhällsparasiter av värsta sort!

 20. Rider

  Det är inte bara ”rednecks” som är skeptiker i USA.

  http://finchannel.com/index.php/world/item/42086-college-educated-republicans-most-skeptical-of-global-warming

 21. Kenneth Mikaelsson

  #17 Labbibia

  Va det inte fläsk Pärsson som kvotade in en hög grönisar i Naturvårdsverket i någon uppgörelse med MP…

 22. Kenneth Mikaelsson

  Sorry skulle vara Patron Persson

 23. Rider

  #13 pekke

  Det är väl inte så konstigt om staten måste höja koldioxidskatten?
  Tänk bara vad det kostar det statliga företaget Vattenfall om de tvingas bygga kyltorn o fisktrappor vid Moorburgs kolkraftverk. Tänkte inte på det, va?

  http://www.reuters.com/article/2015/03/26/us-energy-germany-eu-idUSKBN0MM2FD20150326

 24. pekke

  Tyska energiewende har inte minskat deras elbehov från fossila bränslen trots enorma installationer av sol och vind.
  http://notrickszone.com/2015/03/28/debacle-as-germany-adds-70-gigawatts-of-green-electricity-its-fossil-fuel-capacity-reaches-new-record-high/#sthash.xSvPVwLC.dpbs

  Här kan ni granska Tysklands elproduktion beroende på energikälla denna vecka.
  https://energy-charts.de/power.htm

 25. pekke

  Rider #23
  Svensk vattenkraft kan oxå läggas ner eller bli dyrare p.g.a. skärpta miljökrav från EU.
  http://www.dagenssamhalle.se/debatt/nytt-miljoefoerslag-saetter-vattenkraften-pa-spel-7644

  Fast det går nog fixa med ännu mer skatter på herr och fru Nån Annan .

 26. Ingemar Nordin

  Labbibia #17,

  Från Naturvårdsverkets årsredovisning, Generaldirektören har ordet http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/8700/978-91-620-8731-9/ :

  ”Att vi lyckas visa på möjligheterna med ett koldioxidsnålt samhälle är
  väsentligt om vi människor ska förmå förändra samhället i riktning mot minskad
  klimatpåverkan. I september 2014 presenterades resultatet av det globala forskningsprojektet
  New Climate Economy. Det visar hur åtgärder för att minska klimatpåverkan
  kan förenas med olika ländernas ambitioner ifråga om ekonomisk
  tillväxt, fattigdomsbekämpning och social utveckling. Det känns hoppfullt.
  Sverige har lyckats minska utsläppen av koldioxid inom landets gränser och
  kommer att nå tre av fyra klimat- och miljöpolitiska mål till 2020. Samtidigt
  ökar de utsläpp som orsakas av svensk konsumtion.”
  ”Konsumtion och produktion är beroende av tjänster från naturen. Men vad är
  naturen värd för människan i förhållande till andra värden i samhället? Ett sätt
  att belysa den frågeställningen är genom att utveckla metoder för hur ekosystemtjänster
  kan integreras i relevanta ekonomiska ställningstaganden och politiska
  avvägningar.”

  Generaldirektörskan verkar mycket engagerad i klimatfrågan. Det ser ut som om verket vill avskaffa marknadsekonomin och ersätta det med ett nytt ekonomiskt system baserat på ”ekosystemtjänster” vilket är ett kodord för central dirigering genom ökade skatter på allt som kan klassificeras som en ”tjänst” som Naturen ger oss.. Luft t.ex. Att andas ut CO2 kommer med all sannolikhet att hamna under verkets ”avgiftsfinansierade verksamhet”, tillsammans med saker som Miljöavgifter på utsläpp av kvävedioxider, kadmiumbatterier och jägarexamen.

  Så, absolut, nog bör man hålla detta statliga verk under sträng uppsikt om vi är intresserade av att behålla demokratin i landet. Hennes uttalanden ger mig klara öststatsvibbar där all makt centraliserades till staten.

 27. Lars Cornell

  #9 LBt
  ”vad händer om ytterligare 15 år när denna cykel vänder i en stigande”
  Det är mer sannolikt att vi får en ny liten istid. Läs Mobergs Utvandrarna om vad som händer då.

  #26 I.N.
  Så sant! Jag såg just att Regeringen föreslår höjd skatt på bensin och på kärnkraft. Undrar om de får igenom förslagen.

 28. Sigge

  Ingemar Nordin #6

  Jag har alltid ansett att den globala uppvärmningen är en vetenskapsfråga som inte skall påverkas av opinionen. På den här bloggen börjar det verka som man har en annan uppfattning.

 29. Ingemar Nordin

  Sigge #28,

  Jag tror att du fantiserar. Du tillskriver oss saker som vi ständigt och jämt har argumenterat emot. Om du har någon seriös invändning, och inte bara fantasier, mot inlägget så är du välkommen att framföra dem här.

 30. LBt

  Lars C #27,
  du väljer solfläckshypotesen framför CO2 med understöd av en 60-årscykel. Det har du all rätt till men stödet bland forskare är möjligen måttligt. Vad som är bra är att just denna fråga sannolikt blir slutgiltigt avgjort inom 20 år.

 31. LBt #30

  Om 20 år kommer man att skratta åt CO2-hypotesen och ffa att den skulle innebära ett klimathot som bara politikerna med gigantiska överstatliga styrmedel kunde rädda oss från.

  Redan idag skrattar forskarna (riktiga sådana) åt klimathoteriet, men håller oftast tand för tunga i lite mer offentliga sammanhang.

  Vidare: Alla de som antingen av ’experter’ och journalister, eller tom av sig själva upphöjs till ’klimatforskare’ och att man därför borde tro extra mycket på dem är normalt inte forskare alls, utan 2:a och 3:e rangens akademiker dåligt rustade för verklig vetenskap.

  Sådan behöver nämligen inte hänvisa till den sortens etikettering hela tiden, och kräva att man skall tro dem pga den …

  (Och det är ett av skälen till att riktiga forskare skrattar i smyg åt tramset)

 32. Kenneth Mikaelsson

  Tar man och läser lite historia så skrattar man riktigt gott åt alla flatulenser om CO2 och metan..

  http://www.climatechangedispatch.com/facts-don-t-support-the-meaningless-target-of-a-2-c-temperature-limit.html

 33. LBt

  En som varit tydlig med åsikten att vi faktiskt inte vet är JC. Jag känner djup respekt för hennes tydliga ståndpunkt, jag tror inte hon skrattar i smyg. De som däremot framställer sig som om det är något de vet är väl närmast att jämföra med tomma mullrande tunnor värda att skratta åt redan i nutid.

 34. Kenneth Mikaelsson

  Vad jag med säkerhet vet är att LBt inte sitter nöjd förrän han sitter med en barkbröds bit i munnen..

  CO2 hypotesen är så död som den kan bli.. nu har fuskare fuskat med tamefan allt för att liket ska dallra lite.. och likt förbannat så går de på pumpen var eviga gång..
  T.o.m Kenyanen har gett ut order till alla sina myndigheter om att bara följa den rätta läran verkar ha gått i baklås… P.g.a internet … för det går inte fuska hur länge som helst.

 35. LBt, jovisst kan man redan idag skratta åt alla dem som försöker utmåla sig som om de ’talar för forskarna’ utan ha minsta lilla susning, eller kunna ens de första grunderna av naturvetenskap.

  Som jag sa, det är många som försöker likställa en akademisk anställning som att det man pratar om är forskning och vetenskap.

 36. LBt

  Det är väl dags för dem som är intresserade att som så mången gång backa bandet och följa upp vad som verkligen sagts och hur det väger.

 37. Kenneth Mikaelsson

  Och namnet är POLLY…

  https://www.youtube.com/watch?v=4vuW6tQ0218

 38. Börje S.

  #28

  Vi har ju Obamas vetenskapsexpert John Holdren. Denne man rycker ut när det är riktigt kallt i staterna. Välkammad, välklädd, välproducerad förklarar han för amerikanska folket (och oss) att när det är riktigt kallt beror det uteslutande på den globala uppvärmningen. Obama förklarar för amerikanska folket (och oss) att nuförtiden när det är riktigt ont om väderrelaterade katastrofscenarier, så slår antalet orkaner och stormar rekord gång på gång och det beror på den globala uppvärmningen.

  John Holdren som förespråkar tvångssterilisering tvångsaborter och föreslår att kemiska abortpreperat ska hällas i dricksvattnet och som tillsammans med andra domedagsidioter konstaterat att koppar m m nödvändigjeter var alldeles slut på 90-talet t o m oljan var på upphällning då om jag inte minns fel.

  Han talar om för oss att hårda vintrar självklart beror på att det blivit så himla varmt att vi bara måste avgiftsbelägga koldioxiden. Och vi förväntas hålla med, för han är ju så välklädd, välkammad och välproducerad.

  Att ifrågasätta en sådan man, expert och allting, tycker signaturen Sigge att vi ska avhålla oss ifrån på den här bloggen. Vi ska överlämna den saken till experter. Som t ex John Holdren.

  Det är således inte han som är fel ute, han är ju expert, det är vi som är det, vi alldeles vanliga ickeexperter.

  Eller hur?

 39. Gunbo

  Sigge #28,

  ”Jag har alltid ansett att den globala uppvärmningen är en vetenskapsfråga som inte skall påverkas av opinionen.”

  Exakt! Den frågan ska varken påverkas av konsensus eller opinionen!

 40. Börje S.

  Pointman är arg:

  https://thepointman.wordpress.com/2015/03/27/well-if-nobodys-going-to-ask-the-question-i-will/

  T ex :

  ”…There’ve been various campaigns or calls for us to be fired from our professions, put in re-education camps, be criminilised for our dissent and even have denier tattooed on our forehead. It gets a bit worse though, climate skeptics tend to have read a few books and quite a few of them actually know stuff about business, engineering and science, and most Neanderthals like kicking the shit out of the brighter smaller kids anyway. It makes them feel better about themselves.”
  (”…det får dem att må lite bättre.” Men han glömde visst att vi enligt en hel del klimathotare borde avrättas bums, för millioners millioner kommer att dö av värmeslag bara för att vi håller på.)

  och om den politiska adeln:

  ”…so many consensual truisms by a world-wide political class who basically run things without anyone saying hang on a moment. They all come from the same well-heeled class, on a personal level talk only to each other and are used to people doing and believing as they say.”

  Hur är det med er förresten?

  Är ni också arga?

 41. Olav Gjelten

  I förlängningen måste väl det hända att västvärlden, både politiskt, ekonomiskt och militärt kommer att besegras av de länder som inte faller för det mer eller mindre påhittade klimat- och miljöhotet. Det gäller Kina, men kanske också Indien, Ryssland och Iran.
  Vad jag hoppas på är att västländerna, för att någorlunda behålla sin ställning, helt enkelt TVINGAS att överge stolleriet vi håller på med. Tycker ni jag har fel?

 42. Ingemar Nordin

  Gunbo #39,

  ”Exakt! Den frågan ska varken påverkas av konsensus eller opinionen!”

  Ännu en djuping som, likt Sigge, börjat inse att konsensusforskning inte är vetenskap. Grattis Gunbo!

 43. Gunbo

  Tack Ingemar, men jag har aldrig stött konsensustanken!