Sakta på väg mot en ny istid

Leif_portrtt

Leif Kullman är en internationellt framstående expert på skandinavisk växtlighet i historisk tid och professor emeritus vid Umeå universitet. I den här artikeln (BOREAS 2013) gör han en övergripande granskning av den tillgängliga litteraturen på området, vilket gör den extra intressant för oss icke-experter som gärna vill få en överblick av vad vetenskapen kommit fram till om de historiska temperaturerna i våra nordliga trakter. Genom att studera växtrester (mest träd) från sjöar, torvmossar och glaciärer så menar Kullman att man får en ganska säker bild av hur t.ex. trädgränsen för olika arter har skiftat genom årtusendena.

Trädgränsen låg som högst för mellan 9000 och 9600 år sedan. Kullman beräknar att sommartemperaturerna under den tidiga Holocen i snitt måste ha legat bortåt 2,3 °C över dagens.

Därefter har temperaturer, snötäcken etc. sicksackat sig sakta nedåt. En snabb nedkylning skedde för c:a 4800 år sedan. Trädgränsen har dock legat konsekvent högre än idag, liksom under romartiden och medeltiden. Dagens värme är ovanlig men ingalunda unik, skriver Kullman. ”Vi har nu en fast grund för en nyanserad bedömning av betydelsen av den moderna höjningen av trädgränsen och den samtidiga temperaturökningen såsom den framstår mot bakgrund av klimatet under hela Holocen. Ingen annan studie ger detta perspektiv med samma noggrannhet.”

Trädgränsen har gått ned c:a 380 m (justerat för en beräknad 200 meters landhöjning) sedan optimum för 9000 år sedan. Det betyder att fjällen som vi ser dem idag är betydligt kalare och artfattigare än de var då. Under den s.k. Lilla Istiden växte glaciärerna till sig, och sommartemperaturerna var rekordlåga. Men under 1900-talet så har en del av denna långsiktiga avkylning inte bara stannat upp utan vi har även fått igen en del av den förlorade värmen.

Kullman beskriver på sina hemsidor hur han ser på klimatfrågan och människans bidrag till uppvärmningen:

Klimatets naturliga växlingar har varit den starkaste drivkraften bakom det naturtillstånd som idag ofta betraktas som norm och ideal. Människans eventuella klimatpåverkan och dess konsekvenser för natur och samhälle bör bedömas i perspektivet av den riktning som den naturliga klimatutvecklingen kan förväntas ta i framtiden. En avgörande aspekt som nästan aldrig diskuteras är vilket klimat vi skulle leva i idag och i framtiden utan de senaste 100 årens uppvärmning, som av många upplevs som hotande. Mycket talar för att vi då idag skulle kämpa i den typ av klimat som rådde i slutet av 1800-talet (Lilla Istiden). Temperaturen hade då under många årtusenden sjunkit till sin lägsta nivå någonsin efter den senaste istiden…

Bristen på naturhistorisk insikt i den allmänna folkbildningen bidrar till den ensidiga, förenklade och starkt politiserade diskussion (IPCC) som idag förs i dessa frågor. …

Det går idag inte att avgöra hur mycket av den globala uppvärmningen på knappt 1°C under de senaste 100 åren som är naturlig och hur mycket som kan hänföras till människans utsläpp av växthusgaser. Det mesta talar för att en del av ”klimatförbättringen” är en naturlig återgång till det tillstånd som rådde strax före Lilla Istiden. Skulle det visa sig att människan är huvudorsaken har vi dock all anledning till oro. Kanske inte främst med tanke på den tillfälligt ökade värmen. Varma perioder har alltid varit till övervägande gagn och nytta för mänskligheten och den biologiska mångfalden. Däremot måste vi då anta att det naturliga klimatet ligger kvar på Lilla Istidens nivå. Då är vi farligt nära en fortsatt smygande avkylning, tillfälligt dold av antropogen uppvärmning, som på inte alltför lång sikt ger en ny istid.

Städjan

Hur har växtligheten utvecklats i vår fjällvärld under 2000-talet då? Koldioxidhalten fortsätter ju att öka men det finns oroande tecken på att vi står inför en fortsatt nedkylning. I en alldeles nyskriven artikel (Kullman, L. 2013. Recent cooling and dynamic responses of alpine summit floras in the Swedish Scandes. Nordic Journal of Botany. DOI: 10.1111/j.1756-1051.2013.00229.x) har Kullman studerat växtligheten mellan 2004/06 och 2012. Tyvärr har trädgränsen sjunkit igen (se bilderna ovan) och artrikedomen har minskat med 25–46%. (Tecken på en klimatförsämring har även noterats i de centraleuropeiska alperna)

Låt oss hoppas att denna avkylning trots allt bara är av tillfällig och lokal art.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Vilken härlig kunskap. Tack Leif Kullman, den artikeln skall jag spara.

 2. Thomas P

  ”Mycket talar för att vi då idag skulle kämpa i den typ av klimat som rådde i slutet av 1800-talet (Lilla Istiden). ”

  ”Det mesta talar för att en del av ”klimatförbättringen” är en naturlig återgång till det tillstånd som rådde strax före Lilla Istiden.”

  Så hur skall han ha det egentligen? Vad skulle vi ha för klimat utan den antropogena effekten: som under 1800-talet eller betydligt varmare?

 3. Börje S.

  #2 Thomas

  ”Så hur skall han ha det egentligen? Vad skulle vi ha för klimat utan den antropogena effekten: som under 1800-talet eller betydligt varmare?”

  Var det inte just det IPCC skulle svara på? Var det 2500 vetenskapsmän sm svarade för IPCC idoga(?) arbete? Eller var det 3000?
  2500 vetenskapsmän x 25 manår = 62500 manår för att ta reda på att ”mer än hälften av uppvärmningen sedan 1951 med 95 procent säkerhet beror på mänsklig aktivitet”, trots att de 62500 manåren ännu inte lyckats ta reda på hur stor del av uppvärmningen som är ”naturlig”.

  Kullman har klättrat omkring i fjällen för att gräva fram växtrester för analys under de där 25 åren. På grundlag av de resultat han fått drar han vissa förmodade slutsatser. Du begär att han efter 25 år ska ge stensäkert besked på en fråga som IPCC inte kunnat svara på efter att ha undersökt saken 2500 ggr så lång tid.

  Kullman är inte

 4. Ingemar Nordin

  Thomas P #2,

  Läsförståelse är väl inte din bästa sida, men om du ser dina citerade meningen i ljuset av sin kontext så kanske det blir lite tydligare.

  Dvs, OM vi inte hade haft 1900-talets uppvärmning (oavsett om den är antropogent orsakad eller inte) så: ”Mycket talar för att vi då idag skulle kämpa i den typ av klimat som rådde i slutet av 1800-talet (Lilla Istiden). ”

  Läs det han skriver en gång till, utan att vara så fokuserad på att hitta fel utifrån dina egna tolkningar!

 5. Christopher E

  #2 Thomas P

  Läsförståelse? Kanske du skulle läsa lite noggrannare innan ryggmärgsreflexen drar igång.

  Kullman tar inte ställning till vad uppvärmningen beror på i den paragrafen. Han konstaterar att det kan vara naturlig återgång efter Lilla Istiden. Men är det inte så, och uppvärmningen är antropogen, då *skulle* det innebära att LIA i princip fortsätter längre än tidigare köldsvängningar gjort och markerar en allvarlig försämring av Holocens klimat.

  Det är alltså två *alternativa* tolkningar som jämförs och inte två samtidiga uteslutande påståeenden. Klarare nu?

  Fast lite jobbig läsning är ju en del ovan för dem som lagt mycket prestige i att förneka MWP och hävdat att det nu är varmast. Är det inte Hansen som till och hävdat att Holocena optimum är överträffat?

  Häftigt att landhöjningen inte missades i metastudien. Undrar om faktorn koldioxidgödsling under 1900-talet diskuterades också? Måste läsa studien i sin helhet.

 6. Christopher E

  #4 Ingemar hann före medan jag körde pekfingervalsen… 🙂

 7. Mycket intressant!

 8. Lennart bengtsson

  Hej
  Om vi helt bortser vad som har hänt med atmosfärens sammansättning de senaste 150 åren så tror jag nog ett stort antal klimatforskare i stort skulle kunna stödja Kullman kanske tom 97%. Vi känner väl till att den totala instrålningen under sommaren just nu är nära ett minimum eftersom vi är längst bort från solen vid denna tid. Detta spelar en stor roll för höga breddgrader på norra hemisfären och speciellt Arktis eftersom den maximala instrålningen sker sommartid. Jämför man i dag den genomsnittliga instrålningen i december (60-90S) och juni (60-90N) så får vi ca 30W/m2 mer under december i det södra polarområdet. Det var därför vi hade en Holocen värmeperiod för så där 4-6000 år sedan. Detta är numera väl dokumenterat.
  Emellertid vi kan liksom inte bortse från den ändring som beror på växthusgasökningen ty den är en lika stor realitet som solvariationen och som dessutom påverkar hela jorden. Om man nu gillar lite mer växthusgaser som en del gör i denna blogg kan man alltid trösta sig med att vårt svenska väder och klimat säkert hade varit g mindre behagligt än det nu är eftersom vi mycket väl kunde ha varit försjunkna i en otrevlig kallvädersepok, en slags förlängd och förstärkt? ”liten istid”.
  Nu är ju inte detta fallet och växthusgaserna försvinner inte i brådrasket utan kommer att påverka oss i åtskilliga hundratals år. Av denna anledning kan jag lugna professor Kullman och bloggens läsare att de kan sova lugnt i jul utan att oroa sig för istidens återkomst med alla dess fasor. Det blir säkert ingen Fimbulvinter på nyåret. Däremot bör man nog ta itu med växthusgasökningen ty den är ändå litet mer angelägen ty det är som att jämföra en fridfull oxkärra med en Porche på Autobahn där oxkärran får representera solvariationen.
  LennartB

 9. KF

  LB
  Ofta när jag läser dina kommentarer så får jag en känsla av ”äta kakan och ha den kvar”

 10. Lasse

  Emeritus-kan detta vara förklaringen till dessa mindre alarmistiska slutsatser?
  Jag vill inte tro det.

 11. Olaus

  Nr 5 Christopher E

  På hemsidan skriver Kullman:

  ´´Det allmänna intrycket är att fjällen blivit allt grönare och växttäcket allt frodigare och mer högvuxet. Fjällväxternas blomning har intensifierats, vilket attraherar flera stora dagfjärilar, som tidigare sällan sågs flyga högt uppe på fjället. Möjligtvis har växtkraften i fjällen stimulerats inte enbart av högre temperaturer. Atmosfärens ökade halt av koldioxid orsakar i princip en ”gödslingseffekt”, som skulle kunna förklara vissa extrema tillväxtfenomen.´´

 12. Ingemar Nordin

  Problemet med oxkärror och autobahn är oftast att de går olagligt långsamt 🙂

  Men mer allvarligt: Jag tror att Kullman inte ser problemet med en måttlig uppvärmning som särskilt alarmerande. Sett utifrån hans perspektiv så är uppvärmningen under 1900-talet varken unik eller särskilt stor. Han ger sig inte in i något atmosfärsfysikaliskt eller -kemiskt resonemang, utan menar nog bara att allt som kan bidra till en viss uppvärmning är av godo i det här läget.

 13. Ingemar Nordin

  Lennart B #8,

  Kanske än bättre analogi är denna: Vi är på väg nedför en kälkbacke som innehåller diverse små gupp. Just nu befinner vi oss på ett litet gupp (som vi delvis själva har bidragit till att bygga). Men nedför går det lik förbaskat.

 14. Gunbo

  Kullman har redigerat och reviderat en hel del av texterna på sin hemsida märker jag. Efter de tre senaste kalla vintrarna har han sett att en del av nytillväxten på kalfjället frusit tillbaka. Men ännu 2011 skrev han följande:

  ”Den mångtusenåriga trenden mot ett kyligare klimat bröts (tillfälligt?) kring förra sekelskiftet. Temperaturen steg med omkring 1 grad till en första värmetopp i slutet av 1930-talet. Därefter skedde en övergång till svalare förhållanden under några årtionden. Efter slutet av 1980-talet har uppvärmningen, särskilt vintertid, tagit ny fart. Temperaturen är nu 1,3-1,4 grader högre än vid förra sekelskiftet. Det senaste seklet har möjligtvis varit det varmaste på 6000-7000 år. Om detta vittnar samstämmigt trädgränsernas och glaciärernas historia. Vissa omständigheter talar dock för att Medeltiden (omkring 1000 e.Kr.) kan ha varit nästan lika varm. Värmen varade då under mycket längre tid än vad den nutida klimatförbätringen hittills gjort. Detta försvårar exakta jämförelser, eftersom vi i retrospekt rekonstruerar företeelser som regleras av såväl värmemängd som dess varaktighet.”

 15. Bjorn-Ola J

  En viktig sak som tas upp i artikeln är att ett varmare klimat inte nödvändigtvis är något negativt.
  Historiskt sett verkar värmeperioderna vara knutna till ett ökat välstånd för stora delar av jordens befolkning.
  Finns det artiklar publicerade där man vägt för-och nackdelar med ett varmare klimat mot varandra och som är någorlunda lättlästa och objektiva?
  Det skulle vara bra att kunna hänvisa till sådana för att ge folk en lite mer nyanserad bild av klimatförändringar.

  http://enhistorikersbetraktelser.wordpress.com/2011/01/15/klimatforandringar-har-paverkat-europas-historia/

 16. Astrid Å

  Leif Kullman uttalar sig i SVT den 19 sept i år. Artikeln innehåller två videor, varav en är intervjun med L.K.

  http://www.svt.se/nyheter/varlden/tva-grader-varmare-i-fjallen-pa-50-ar

 17. Björn

  Det är tydligt att det är meteorologerna som är bakom allt. Sådana som Kullman och andra forskare, bland annat solforskarna, platsar inte i klimatforskargänget. Hur kan det ha blivit så att all diskussion bara har handlat om ”växthusgaser”? Värdet av olika proxy kan inte mätas vid sidan av alla ”växthusgaaaaaser”. Solen skiner över allt, men den behandlas av klimatforskarna (meteorologerna), som om den var en lampa med konstant sken. När skall vi få en tvärvetenskaplig klimatforskning som ärligt vänder på varje sten och inte som nu, fnyser åt allt som inte har med ”växthusgaaaaaaaser” att göra.

 18. Ingemar Nordin

  Astrid Å #16,

  Man får väl säga att SvT-folket är duktiga på att redigera intervjun som ju ger intryck av att helt strida mot vad Kullman säger på sin blogg och i sina två senaste vetenskapliga publikationer.

 19. Björn

  Thomas P [2]; Du säger: ”Vad skulle vi ha för klimat utan den antropogena effekten”? Jag säger i stället; vad skulle vi ha för klimat utan solens Grand maximum?

 20. Christopher E #14

  #8,12 och även #14

  Bilden av en nedförsbacke sedan Holocena optimum är visserligen sann, men det blir fel när 1900-talet beskrivs som ett unikt avbrott på den trenden. Det är ingen superhockeyklubba, och det finns massvis med avbrott, framför allt med Dansgaard-Oeschger-cykeln med ett medel på 1470 år. Det är extremt osannolikt att denna cykel skulle avbrytits just mot slutet av 1800-talet (efter 12 000 år) och uppvärmningen därefter vara helt antropogen. Lennart B verkar ganska avvisande till denna cykel men den är väl belagd. Och det är också välbelagt att den beror på solvariationer. Vad som inte är belagt är hur detta går till. Men det händer ändå.

  För att använda Lennarts liknelse om att banvariationer är oxkärran på autobahn, så är D-O-cykeln betydligt snabbare och om den rentav flåsar växthusgasporschen i hasorna beror vilken klimatkänslighet porschen har under huven. Som det ser ut nu finns det anledning att tro den naturliga komponenten var större än AGW-komponenten under 1900-talet så utgången är inte given. Porschen har också problemet att responsen i gaspedalen avtar logaritmiskt framöver.

  Jag är ingen ny-lilla-istidsalamist. Det är intressant med det nya solminimat, men jag tror inte det är slutet på den naturliga moderna värmeperioden. Och jag håller med om att växthusutsläppen troligen bromsar det hela för lång tid framöver. På lång sikt kan kyla bli ett problem, men det är inget som vi behöver bekymra oss för idag. Inte heller tror jag utsläppen i sig är något att bekymra sig för. Den fossila epoken blir mycket kort i dessa perspektiv.

 21. Thomas P

  Ingemar & Christopher #4&#5 Det är möjligt att man skall tolka vad han skrev på det sätt ni hävdar, det som gjorde att jag inte gjorde det var frasen ”Mycket talar för…”. Om han bara talade om temperaturökning i allmänhet är det en truism att vi utan den haft samma temperatur som på 1800-talet. Ett påstående av typen att ”Mycket talar för att vi utan uppvärmning skulle ha samma temperatur som tidigare” är väldigt konstigt. Men för all del, han kanske bara uttryckte sig slarvigt, sådant händer.

  Vad gäller MWP är det ingen nyhet att det var varmt i Nordeuropa så det är inget Christopher behöver dra fram som det var något kontroversiellt.

  Liksom Lennart finner jag inte heller något stöd för någon istidsalarmism, även om det bara behövs ett par kalla år för att somliga skall börja ropa ”Isen kommer!”

 22. Christopher E

  Blev fel alias i min kommentar nyss som fastnade i filtret därför. Snälle moderator fixa det och släpp. Ska stå Christopher E endast där.

  Hade inte hänt om kommentatorsfunktionen numera tvingar en att fylla i namn och e-post varje gång… 🙁 Går detta verkligen inte att fixa tillbaka igen?

 23. Astrid Å

  Ingemar N # 18

  Jaa, verkligen. I en TV-soffa törs de tydligen inte ha honom, vad jag vet.( Håller inte koll på TV-soffprogram.)

 24. Gunnar Juliusson

  Sydsvenskan har idag http://www.sydsvenskan.se/sverige/europas-stormiga-framtid/ en helsida om ökade stormar i sydsverige och nordeuropa i framtiden, baserat på en EASAC-rapport (European Academies Science Advisory Council).
  http://www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Easac_Report_Extreme_Weather_Events.pdf
  EASAC rapporterar ökning av olika katastrofer i olika delar av världen under perioden 1980-2012.
  Man framhåller:
  although no single event is caused by climate change associated with global warming, all weather events include a manifestation of climate change because the environment in which they occur is warmer and, in many areas, with higher moisture content than it used to be.

  och
  In summary, based on insurance industry data (not peer reviewed), the number of loss-relevant weather extremes has increased significantly globally and, to a smaller but still relevant degree, in Europe. There is increasing evidence that at least part of these increases is associated with global warming. The number of large floods in Europe has increased as well as the associated damage, but evidence linking this to climate changes is weak, partly because of a lack of data and partly because of changes in risk management and land use.

  Man skriver också:
  Human influence on climate has increased the probability that persistent anticyclones may cause heat waves in Europe such as in 2003 by around a factor of four compared with the scenario without recent climate warming.
  • Extreme summertime temperatures are being experienced that are more than three standard deviations* warmer than would be expected from the climatological record. These high temperature extremes typically covered areas less than 1% of Earth’s land surface between 1951 and 1980,
  but under the current situation these events may affect areas of about 10% of the Earth’s land surface. Some of the hot anomalies during 2006– 2011, including in Europe, exceeded three, four and five standard deviations of the 1951–1980 observations.
  • The relative influence on these extreme heat waves of natural internal fluctuations is still under investigation. One model indicates that it is unlikely that the extreme hot summers in Western and Central Europe in 2003 and in Russia in 2010 would have occurred in the absence of global warming and, for a future global warming of at least 1 °C, anomalies exceeding three standard deviations would be the norm and five standard deviations should be occasionally expected. However, another study suggests that, at least for Russia in 2010, natural internal fluctuations may have been mainly responsible.

  Turning to the future, based on scenarios for changes in energy use, emissions of greenhouse gases, aerosols and land use, climate models project (Figure 4.2) the following.
  • More frequent warm days and nights: the greatest increase in Southern and Central Europe and least in Northern Europe;
  • Decreasing frequency of cold days and nights across all Europe.
  • Heat waves in Europe are very likely to become more frequent, intense and longer-lasting, mainly following an increase in seasonal mean temperatures. As a result, the probability of occurrence of recent events such as the 2010 Russian heat wave would increase substantially by a factor of 5–10 by mid-century. Extremely hot summer temperatures, as seen in 2003, are projected to be exceeded every second to third summer by the end of the 21st century.
  • Temperatures during the hottest days are expected to increase substantially more than the corresponding mean local temperatures in Central and Southern Europe: temperature extremes may rise by more than 6 °C.
  • Winter cold extremes are expected to become rarer on average (Figure 4.3).

 25. Christopher E

  #14 Gunbo

  Ligger den texten kvar? Den är lite problematisk då evidensen visar att MWP även här var varmare än nu (till och Thomas P håller med, ser jag). Och vad som syftas på med att glaciärer skulle avis att nuvarande värme är unik är ju de där växtresterna som tinat fram. Men det är ju ingen riktig slutsats, du kanske kommer ihåg liknelsen med en hög enkronor över ett frimärke jag gjorde här i höstas? Och där saknas ju fundering om koldioxidgödsling, fast det nämner tydligen Kullman på annan plats (tack Olaus #11).

  Och som jag nyss skrev som fastnade i filtret är bilden av en superhockeklubba från Holocena optimum till och med nu inte korrekt.

 26. Ingemar Nordin

  Christpher E #20,

  Med reservation för att jag inte alltid hängt med i Kullmans resonemang i artikeln om olika trädarters spridning fram och tillbaka, så är ändå den övergripande trenden på utvecklingen sedan optimum tydlig. Jag är heller ingen istidsalarmist, men även små sänkningar av temperaturen kan ställa till problem om de blir långvariga. … Och så har vi ju det där stupet någonstans i slutet av backen 🙂

  #22, vi jobbar på problemet.

 27. Pär Green

  21 Thomas P 2013/12/15 kl. 12:46

  ”behövs ett par kalla år för att somliga skall börja ropa ”Isen kommer!”

  Men Du, det behövs inga uppvärmnings-år för att skrika om vattenhöjning och död!
  Vad är Du skriker för?

 28. Björn

  Gunnar Juliusson [24]; Det du förmedlar får mig att tänka på fotbollstippset, 1X2. 1: Det är mycket sannolikt att det blir varmare. X: Det är sannolikt att det kan bli ett mellanting mellan kallt och varmt. 2: Det är mycket sannolikt att det kan bli kallare. Gör man en helgardering är man helt säker att få rätt.

 29. Ingemar Nordin

  Gunnar J #24,

  Du citerar EASACs rapport: ”In summary, based on insurance industry data (not peer reviewed), the number of loss-relevant weather extremes has increased significantly globally and, to a smaller but still relevant degree, in Europe. There is increasing evidence that at least part of these increases is associated with global warming.”

  De bygger på data från Munche Re. Roger Pielke Jr har analyserat dessa data och har i en peer-reviad artikel visat att de inte visar på någon ökad kostnad pga extremväder.

  http://rogerpielkejr.blogspot.se/2011/11/new-study-on-insured-losses-and-climate.html

  Roger avslutar sitt inlägg: ”So the next time that Munich Re wants to attribute the growing toll of disaster losses to climate change, or you see someone citing Munich Re saying as much, they might be reminded of the Munich Re funded (and peer-reviewed) research which tells quite a different story than that found in press releases.”

 30. Holmfrid

  @11 Olaus,
  När det gäller växtligheten i fjällen, så påverkar renhjordarna tillväxten avsevärt. Det finns exempel på mycket stora markskador på kalfjällen i Västerbotten bl a , som redovisats av forskare vid UU.

 31. Peter F

  Holmfrid #30

  Ajabaja Holmfrid. Inte politiskt korrekt att nämna detta.

 32. Pär Green

  När det gäller växtligheten i Sverige, så är den så knapp att resultatet bonden producerar på åkrarna knappt innehåller någon energi eller näring!

  En bagare i övriga Europa, skulle aldrig baka begett eller annat bröd med svensk säd!

  Varför är brödet godare söder över?

  Det är en klimatskillnad mellan syd o norr!

  När bonden i Ystad tar upp färskpotatisen, börjar bonden i norr att sätta sin mandelpotatis!
  Och det har inte skett någon förändring de senaste X åren!

 33. Björn

  Pär Green [32]; Detta är intressanta detaljer som visar vad värme, solintensitet och breddgrad innebär för växtligheten. Om man betänker att jordens befolkning och kontinenter till största delen finns norr om ekvatorn, så kan man undra vad som händer om vi går mot ett kallare klimat. Vi är så många fler nu än på 1800-talet. Känslig växtlighet som används för framställning av föda kan bara på några nätter med minusgrader bli förstört. Så långt söderut som i Florida har upprepade kalla vintrar förstört frukt och tagit död på djur. Visserligen är inte det en förlust om den inplanterade burmesiska pytonormen i Everglades dör, men det visar hur överraskande kalla jetströmmar från norr kan förändra väderförhållanden. Förlust av solenergi ändrar ovillkorligen på energifördelningen mellan ekvatorn och polerna.

 34. Per-Erik Hedén

  Här kan man ladda ner olika rapporter om hur vårt solsystems rörliga masscentrum påverkar solfläcksbildningen och vårt klimat:
  http://www.pattern-recogn-phys.net/special_issue2.html

 35. Pär Green

  33 Björn 2013/12/15 kl. 14:46

  Är inte så längesedan norden hade klimatflyktingar, det nämns siffror på över miljonen som utvandrade!

  Men det kan väl inte vara sant?

 36. Arkper

  PärG #32
  Menar du att det skiljer på mjölet? Jag har hela tiden trott, att i medelhavsländerna kan varenda liten kvartersbutik baka goda småfranska, men i Sverige kan ingen.
  Går det inte att importera rätts sorts mjöl därifrån till goda frukostbröd i stället för de där eländiga källarfranskorna som varken doftar gott eller frasar härligt?

 37. Björn

  Per-Erik Hedén [34]; Det är ett intressant tema som du tar upp. När ser vi att klimatforskarna nämner sådana här viktiga fenomen? Solsystemets masscentrum eller som det i engelskspråkig litteratur benämns, Barycentre, kan man tro skulle befinna sig i centrum av solen, men så är inte fallet på grund av det inbördes varierande gravitationsfältet. Detta masscentrum vandrar cykliskt och befinner sig för det mesta utanför solskivan och solen självt, kommer att röra sig kring detta centrum. På detta sätt ändras det geometriska avståndet till jorden vilket påverkar inflödet av energi mot jorden. Främst är det Jupiter och Saturnus med sina storlekar som ställer till med den gravitationella oredan.

 38. Pär Green

  36 Arkper 2013/12/15 kl. 15:08

  Skrev bara vad jag läst!

  Men du, låt oss prova!
  Vi kan tillsammans importera några kg och prova!

  Själv tänkte jag i så fall prova på eget bevåg och lämna till lokala bageriet för bedömning!

 39. Gunbo

  Christopher #25,
  Nej den textsnutten ligger inte kvar så Kullman har tydligen ändrat uppfattning där. Jag citerade texten mest för att visa att han reviderat sin åsikt, som jag skrev i första meningen av min kommentar. Han var tidigare mer säker på att dagens värmeperiod är mer eller mindre oöverträffad sedan 7000-6000 år sedan.

  ”du kanske kommer ihåg liknelsen med en hög enkronor över ett frimärke jag gjorde här i höstas?”

  🙂 Jovisst kommer jag ihåg den men kanske Kullman behöver höra den också. 😉

 40. Thomas P

  Björn #37 ” På detta sätt ändras det geometriska avståndet till jorden vilket påverkar inflödet av energi mot jorden.”

  Kan vi möjligen få siffror på hur stor den effekten är?

 41. Gunbo

  Tillägg till #39,

  Hittade ett pressmeddelande i Forskning.se från december 2008 om nyligen framtinade fynd av gamla trädrester: http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/krympandeglaciareravslojargomdaskogarochettvarmareklimat.5.7f47dcfa11deeb82a268000749.html

  Det förstärker min tanke att Kullman borde höra liknelsen med frimärkena.

 42. Pär Green

  40 Thomas P 2013/12/15 kl. 16:05

  Men vad NU!
  Har Du brister i kunskapen???

  ”Kan vi möjligen få siffror på hur stor den effekten är?”
  Nu är illa för klimatkramare! Experten efterfrågar fakta!

 43. Gunbo

  Holmfrid #30,
  Kullman verkar inte hålla med dig, han skriver: ”Alla de progressiva förändringar av fjällens växtlighet som här beskrivits har skett trots att renbetning och tramp ökat betydligt under de senaste 50 åren.”

  http://kullmantreeline.com/empty_16.html

 44. lennart bengtsson

  35

  Klimat och utvandring från Sverige

  Under perioden 1850-1925 utvandrade ca 25% av Sveriges befolkning till Nordamerika. Orsaken var nog inte klimat utan överbefolkning ( som är ett högst relativt begrepp) och brist på stöd från dåtidens samhälle. Kalla och torra försomrar och tidig frost var säkert bidragande faktorer. Vilhelm Mobergs utvandrarepos ger nog en ganska sann bild av orsakerna. De människor som idag kommer till oss från Afrika och Asien har säkert samma skäl att ge sig av och söka lyckan i ett annat land som våra äldre släktingar hade när de gav sig iväg till Amerika. Och inte tror jag heller att det är klimat och väder som är huvudorsaken utan en inkompetent och hopplös ledning med korrumperade, intoleranta och inskränkta politiker som i första hand betjänar sig själva. Men det låter ju käckt med ”klimatflyktingar” och understöder de politiker som är i klimatskrämselbranchen.
  LennartB

 45. Gunbo

  Björn-Ola J #15,
  ”Finns det artiklar publicerade där man vägt för-och nackdelar med ett varmare klimat mot varandra och som är någorlunda lättlästa och objektiva?”

  Jag rekommenderar boken ”The Great Warming” av antropologen och arkeologen Brian Fagan. Den handlar om den medeltida värmeperioden. Finns på Adlibris åtminstone.

 46. Thomas P

  Per Green ¤42 Tack för ditt stöd! (Dvs att du får er förnekare att verka som en bunt inskränkta idioter)

 47. Pär Green

  44 lennart bengtsson 2013/12/15 kl. 16:39

  ” Orsaken var nog inte klimat utan överbefolkning”

  Knappast överbefolkning i ett land med så få invånare!

  Men en politik som inte brydde sig, hjälpte ju inte alla de som svalt!
  Jag liksom de flesta har anhöriga ”over there” , och sällan emigrerade de med en förmögenhet att placera!
  Var enbart den knotiga handen som redskap!

  Och lite märkligt nog är Sverige snart är där igen!

  Med en okontrollerbar invandring utarmas alla resurser!
  Det finns inte mycket överflöd i Södertälje! Men det finns mycket oönskat av annat!

  Och inte finns det bostäder i mängd o massor, dagens ungdomar flyttar snart hemifrån i medelåldern!

  Men det finns landsdelar som avfolkas!
  Är ingen trängsel varken Småland eller i norr.

 48. Ingemar Nordin

  Gunbo och andra,

  Observationer är både teori- och kontextberoende. När exempelvis en serie data sätts in i en kontext som sträcker sig bortom den ursprungliga serien så kan tolkningen av den serien kräva en förändring.

  Jag kan inte spekulera i hur Kullmans tankevärld förändrats över tid. Men om den gjort det så ser jag det som ett gott tecken på ett vetenskapligt och kritiskt tänkande där olika hypoteser kan prövas och förkastas.

  De smältande glaciärerna avslöjar mer och mer om hur växtligheten såg ut innan de kom. Sätter man exempelvis en viss period för 4-5000 år sedan i relation till istiden för, säg, 12-13000 år sedan så framstår den som en ”upptining”. Sätter man den i relation till en mycket varmare period för 9000 år sedan så ser man den som en ”avkylning”. Dvs, hela bilden av förloppet kan ändras allteftersom man upptäcker nya saker under glaciärer, i mossar och i sjöavlagringar.

 49. Guy

  Thomas P #46

  På sistone har du inte varit i riktigt bra form. Tidigare respekterade jag dina kommentarer trots att jag inte alltid kunde hänga med eller hålla med. Nu har du tyvärr sjunkit till botten med kommentar på annat håll och några av dom senaste här. Jag är mycket besviken.

 50. Ingemar Nordin

  Pär G,
  Apropå utvandringen under 1800- 1900-talet. Är det inte så att de driftigaste och smartaste bland oss redan har utvandrat???? 🙂

 51. Guy

  Här har varit en del kommentarer som att ”jag är inte istidsalarmist…”. Om vi tänker på tidsperspektiv i stil med LBt så är vi med 97,7% säkerhet snart i en ny istid. Vad skulle hindra den?
  http://www.climate4you.com/images/VostokTemp0-420000%20BP.gif

  Kan någon ge mig en orsak varför trenden skulle brytas?

 52. Guy

  På tal om klimatflyktingar. Har vi inte ganska många redan? Varje vinter flyr 100 tusentals till Spanien, Italien, Kanarieöarna, Thailand och Florida. Förr var man tvungen att emigrera nu kan man återvända till nordens härliga sommar.

 53. Thomas P

  Guy #51 ”Kan någon ge mig en orsak varför trenden skulle brytas?”

  AGW. Våra utsläpp är så stora att de kan fördröja nästa istid eller om de fortsätter en tid till kanske rentav få den att helt utebli.

 54. Pär Green

  50 Ingemar Nordin Inläggsförfattare2013/12/15 kl. 17:22

  ”Är det inte så att de driftigaste och smartaste bland oss redan har utvandrat???? :-)”

  Så, är det så att Klimatupplysningens alla kommentarer skrivs ifrån utlandet?

  Jag som är naiv och trodde att Ni fanns i detta varma land!

 55. Christopher E

  #51 Guy

  Jag håller med dig. Men med istidsalarmist menar jag att larma inom de närmaste 100-200 åren eller så.

  På sikt blir det ny nedisning i perspektiv om många årtusenden. Men om mänskligheten överlever så länge och vår teknologiska nivå fortsätter att öka är det kanske inte utslutet att sådant går att kontrollera.

 56. Ingemar Nordin

  Pär G #50,

  ”Så, är det så att Klimatupplysningens alla kommentarer skrivs ifrån utlandet?”

  Skojar du? Jag har också släkt i Amerikat. Och ibland undrar jag om de inte är smartare än jag. Särskilt just nu i nov-dec, och särskilt de som valde någon sydstat framför Minnesota eller Eirie, Pennsylvania (där en del av dem bor).

 57. LBt

  ”Sakta på väg mot en ny istid.”

  Absolut Ingemar N, helt rätt, att förneka något sådant är inte genomtänkt. Men när? Jag tror det finns uppgifter om att vi om ca 5000 år kan räkna med att det finns signifikant isutbredning i Skandinavien som sedan möjligen faller bort för att efter ytterligare en stort antal år återkomma och utvecklas till vad som kan vara en full istid. Den som lever får väl se.

  Det är också tveklöst så att temperaturuppgången de senaste 150 åren skjuter detta istidsfall framför sig. Mer osäkert vilken andel vi har i detta förlopp. Kullander menar ovan att det skulle vara ett större bekymmer om vi har en signifikant andel i uppgången än om den är naturlig. Det tror inte jag, jag tror tvärtom, bekymret med vår inblandning ligger i att uppgången kan fortsätta ytterligare 1-2-3 C eller mer, skulle vi stanna här kan vi hoppas på att den bibehålls så länge som möjligt dvs att vi i lagom dos kan behålla CO2-koncentrationen på en bra nivå kanske några 1000 år. Är däremot ishockeyklubban, för den finns ju, ett resultat av en naturlig påverkan då kan vi få problem, då kan vi vara tillbaka i ”lilla istidens” klimat inom 100 år och det vore inte trevligt.

 58. Guy

  Thomas P #53

  ”AGW. Våra utsläpp är så stora att de kan fördröja nästa istid eller om de fortsätter en tid till kanske rentav få den att helt utebli.”

  I det här fallet är din gissning kanske lika god som min. Jag tror dock mera på min. Dom antropogena utsläppen har KANSKE åstadkommit en del av 0,7 grader på hundra år. Om dom överhuvudtaget har någon betydelse , så minskar dom hela tiden i alla fall och dom naturliga cyklerna tar över. så köp långkalsingar om du tänker leva länge. du kan dessutom förbereda dig på att leva på syntetiska proteinpiller.

  Christopher E, din definition har ett mycket kort tidsperpektiv. Vi har knappast en istid inom 100 år, kanske inte ens inom 1000 år. Men vi kanske får några varningar om åt vilket håll det lutar. Skrifterna vet berätta att det har funnits kraftiga temperaturförändringar inom så pass kort tid som ett par decennier.

 59. Thomas P

  Guy #58 Läs t ex ”The Long Thaw” av David Archer.

 60. Per-Erik Hedén

  # 35, 44 och 47
  Andra orsaker till utvandringen var bl.a. stora barnkullar och religiösa skäl.
  http://trubbe.tripod.com/orsak.htm

 61. Björn-Ola J

  Gunbo #45
  Tack för tipset!

 62. Pär Green

  60 Per-Erik Hedén 2013/12/15 kl. 20:10

  Länken du angav var ”skit” men det gick att utläsa mycket mer än stora barnkullar!
  Fanns också information om vad kyrkan bidragit med för hyckleri och förmaning!
  Och det är något som ”Public Service” dagligen gör reklam för!

  För inte så längesedan var det religionen och Svenska kyrkan som hade den politiska makten!
  Nu mer är Svenska kyrkan en privat förening, med 25000 anställda och en
  förmögenhet på ca 60 miljarder! (De får fortfarande statlig och kommunala bidrag)
  SVT och SR gör fortfarande dagligen reklam för denna privata förening!
  Men får INTE göra reklam! Hur går det ihop??
  När tänker SVT och SR upphöra med denna reklam?

 63. Guy

  Thomas P #59

  Jag har inte läst Archers The Long Thaw och hinner inte läsa just nu heller. Läste ett sammandrag för att få en uppfattning om vad boken handlar. Det verkar som hans perspektiv vore rätt kort det också. Dessutom grundar han sig på den ”etablerade” vetenskapen, som fortfarande inte vet hur stor forcingen är och inte heller vet hur och hur mycket till exempel koldioxiden inverkar. Så Thomas, tills det klarnar hur klimatet fungerar och vilka parametrar vi bör beakta och med vilka mått så håller jag fast vid att min gissning är lika bra som din om inte bättre.

 64. AOH

  It’s been a bad week for global warming.

  http://www.wnd.com/2013/12/global-warming-iced-by-coldest-days-ever/#F6cVtDMZy6QXTKzU.99

  ”—The U.S. has already given tens of millions of dollars to the United Nations’ Intergovernmental Panel on Climate Change, but global warming took a severe blow a few years ago when the East Anglia scandal, dubbed “Climategate,” developed —–”

 65. Christopher E

  LBt #57

  ”Det är också tveklöst så att temperaturuppgången de senaste 150 åren skjuter detta istidsfall framför sig.”

  Intressant ordval med ”tveklöst”. Det där stämmer inte. Nästa istid ligger långt bort, troligen tusentals år bort. Det är osäker mark, vissa tror att denna interglacial blir mycket lång, alltså ur ett helt naturligt perspektiv. Vad som händer under ett eller några århundraden nu har ingen betydelse för nästa nedisning. Det är som att att säga att några dagars värmebölja i juni skjuter fram när det är dags för den första snön till vintern.

  Detsamma gäller våra växthusgasutsläpp. Såvida man inte tror att teknisk utveckling sker och att vi istället eldar kol i tusentals år till, är vår påverkan på atmosfären redan borta när det är dags för nästa glacial.

  Guy, jag är med dig i stort. Men om igen, med ”istidsalarmism” menar jag de som larmar om svår kyla inom en snar framtid. Det behöver inte vara starten på en ny glacial, utan kanske bara en köldknäpp typ Lilla Istiden. Men jag oroar mig lika lite för det som för katastrofuppvärmning.

 66. Guy

  Christopher E #65
  ” Men om igen, med ”istidsalarmism” menar jag de som larmar om svår kyla inom en snar framtid. Det behöver inte vara starten på en ny glacial, utan kanske bara en köldknäpp typ Lilla Istiden. Men jag oroar mig lika lite för det som för katastrofuppvärmning.”

  Helt av samma åsikt. Tydligen missuppfattade jag dig när du talade om istidsalarmism tidigare, sorry.

 67. LBt

  Christopher E #65,
  de som är intresserade kan ju gå tillbaka och se vad jag faktiskt skriver i #57 och jämföra med vad du försöker få det till.

 68. LBt

  Jojo, du försöker fortfarande få det till långa raka streck som du vill följa långt in i framtiden … Och tro mig: Alla som som velat har förstått att dessa långa streck är helt centrala för ditt troende …

  Ditt problem är att du inte kan ta till dig eller förstå vad andra långt kunnigare än du faktiskt försöker hjälpa dig med.

 69. BjornT

  AOH #64. Å andra sidan:

  ”The temperature records just keep on falling. Despite a somewhat cooler than average fall and early winter for most of the US, the world continued an inexorable warming trend by shattering a previous record high global average temperature for the month of November. According to NASA GISS, November 2013 was the hottest since record keeping began in 1880. At .77 degrees Celsius above the 1951-1980 average, November 2013 was .02 degrees Celsius hotter than November of 2010, the previous hottest November.”

  http://robertscribbler.wordpress.com/2013/12/15/nasa-giss-shows-november-2013-hottest-on-record-mangled-jet-stream-brings-4-8-c-above-average-temps-to-russia-arctic/

 70. BjornT

  Kullman på påstås säga detta i trådstarten:”Det mesta talar för att en del av ”klimatförbättringen” är en naturlig återgång till det tillstånd som rådde strax före Lilla Istiden”

  Jaha ja…..”naturlig återgång”.

  Naturlig…det finns alltså någon slags naturlig mekanism som gör att efter en (onaturlig?) förändring av medeltemperaturen återgår den till någon slags naturlig nivå……

  Eller är det Gud eller nåt flygande spagettimonster som ligger bakom mekanismen?

 71. BjornT

  GISS LOTI rekord med november 2013 kan beskådas här: http://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata_v3/GLB.Ts+dSST.txt

  Och givetvis ligger det i linje med vad jag visar här, fast med UAH-data:
  https://www.klimatupplysningen.se/2013/12/03/uah-for-november-019-grader/#comment-355596
  http://www.bilddump.se/bilder/20131109145627-83.233.174.89.JPG