Richard Lindzen, Klimathotet och De Två Kulturerna

th8TPSGORI

Professor Richard S. Lindzen

 Professor em. Richard Lindzen är, som ofta påpekats, en av våra mest kända och välmeriterade klimathotsskeptiker. Söker man på hans namn här på KU, rutan högst upp till höger, kommer det upp en lång rad intressanta inlägg om honom. I fjol gick t.ex. Per Welander igenom en artikel där Lindzen angriper klimatalarmisterna och kallar dem ohederliga och än mer aktuellt är hans inlägg i går om att Lindzen slår tillbaka mot IPCC:s alarmistrapport. 2012 skrev Pehr Björnbom om den nu aktuelle klimatekonomen, William Nordhaus och Lindzen ”i boxningsringen”, en debatt som senare kommenterades av Judith Curry. Artikel är väl värd att ta till sig inför den uppmärksamhet Nordhaus väntas få under Nobelfestligheterna i december.

https://www.klimatupplysningen.se/2012/03/02/nordhaus-och-lindzen-i-boxningsringen-curry-ser-pa/

I år fick Lindzen äran att hålla The 2018 Annual GWPF Lecture (Global Warming Policy Foundation). Där lyfte han fram ännu ett viktigt perspektiv på klimathotsfrågan, Global Warming for the two cultures. Lindzen tar med andra ord upp C.P. Snows idé om de två kulturerna, den traditionella kulturen och det s.k. illiterata vetenskapssamhället.

Snow, kemisten och författaren, blev provocerad när vetenskapssamhället anklagades för att sakna bildning. Han frågade då ett beläst sällskap hur många, som kunde beskriva Termodynamikens Andra Lag. Responsen var kall och negativ. Snow ansåg att hans fråga kunde jämföras med om de kulturella hade ställt frågan ”har Du läst något av Shakespears verk”. Snow gick vidare och hävdade att om han hade ställt en ännu enklare fråga, som vad menas med massa eller acceleration, vore det den vetenskapliga motsvarigheten till ”kan du läsa”. Med den frågan skulle endast en på tio i den ”högt utbildade sfären” kunna känna att de talade samma språk. Snow ansåg att majoriteten av de mest begåvade i väst har ungefär lika mycket insikt i den moderna fysiken, som deras neolitiska förfäder.

Lindzen befarar att ytterst lite i det fallet har förändrats sedan Snows dagar för 60 år sedan. Men, får det några konsekvenser för politiken? Han skriver att medan somliga menar att science illiteracy, vetenskaplig okunskap, inte påverkar den politiska förmågan är det högst sannolikt att den påverkar förmågan att hantera vetenskapligt grundade frågor. Saknas förståelse ersätts den med tro och godtrogenhet och hit hör enligt Lindzen klimatfrågan.

Sedan ger han en liten översikt över vad som styr klimatet i stort och i smått – solen med dess variationer; den roterande och ojämnt upphettade planeten; oceanerna med sina mer eller mindre kända varma och kalla strömmar på tidsskalor från några år till tusentals; den turbulenta atmosfären, som växelverkar med oceanerna och som påverkas av den oregelbundna jordskorpan. Vidare beskriver han atmosfärens vatten med sina faser och betydelsefulla fasövergångar. Han avslutar den genomgången med att sammantaget ger detta naturen en inneboende men opålitlig variabilitet.

Lindzen förundras över hur man kan tro att det går att beskriva detta oförutsebara kaos i klimatmodellerna. Dessutom ställer han den öppna frågan om hur någon kan inbilla sig att mänskligheten genom att ändra på en enda variabel, atmosfärens koldioxidhalt, skulle kunna påverka och till och med styra detta enorma system.

Efter denna kanske omskakande fråga går Linzen vidare till historiken. Han menar att den nu aktuella stora berättelsen om klimathotet slog igenom i och med Al Gores och James Hansens kupp i USAs senat midsommar 1988, men han nämner även Maurice Strong, Olof Palme och Bert Bolin som exempel på några, som banade väg för den redan under 1970-talet. Den politiska entusiasmen för frågan har sedan ökat i styrka till att bli en politisk ideologi, vilken kräver omställning av det ekonomiska systemet. Här nämner han ”en rapport” som dök upp i Proceeding of the National Academy of Sciences i augusti i år (se Johan Rockström m.fl. länk nedan). Pepprad med många skulle kunna bli och liknande garderingar kommer den rapporten fram till att det är nödvändigt att styra planeten och att jorden måste förvaltas under det gemensamma målet att få bort de fossila bränslena från den globala ekonomin. Enligt Lindzen är detta en plan för självmord på industrisamhället, en plan som våra ledare inte vågar ta avstånd från.

Men bevisen, bevisen? Finns det några bevis för att vi verkligen hotas av en uppvärmningskatastrof? Lindzen påpekar först och främst att det vore värdefullt om alarmisterna lärde sig skillnaden mellan väder och klimat. Häftiga väderhändelser marknadsförs som exempel på klimatförändring och helt naturliga förändringar t.ex. den havsnivåhöjning, som pågått sedan senaste istidens slut tolkas som bevis för den antropogena globala uppvärmningen (AGW). Han menar att förvrängningar, överdrifter, utvalda data och rätt och slätt lögner ligger bakom de så kallade tecknen på AGW.

Här sitter vi idag med osannolika hypoteser uppbackade av en strid ström med falska bevis, som har blivit politiskt korrekta och som används för att nedmontera den industriella civilisationen. Lindzen menar att ingenting bättre illustrerar Snows farhågor kring ”de två kulturerna” än politikernas hantering av klimathotsfrågan.

Som avslutning frågar sig Lindzen vad vi kommer att lämna över åt våra barnbarn. Hans svar är att det inte är en planet förstörd av utveckling och framsteg utan en räcka ofattbar dumhet och ett landskap degraderat av rostande vindkraftsanläggningar och förfallna solpaneler. Men det finns åtminstone en positiv sida med den nuvarande situationen. Inte någon av de föreslagna politiska åtgärderna har någon större inverkan på klimatsystemets växthusgaser och därför kommer vi även i fortsättningen att kunna ha glädje av den högre halten av växtnäringsämnet koldioxid, som dessutom minskar växternas känslighet för torka. Och inte minst den lilla grad, som redan uppnåtts, har inträffat samtidigt med den största ökningen av mänsklig välfärd i historien.

https://www.thegwpf.org/content/uploads/2018/10/Lindzen-2018-GWPF-Lecture.pdf

Lindzens lecture blev just vad en lecture ska vara, tankeväckande och upplysande. Man kan bara önska att alla, som tar till sig hans djupa kunskaper och insikter går vidare och frågar sig i vilken kultur de, som har åsikter om det stora klimathotet, hör hemma. Än mer önskvärt vore det om tankarna även leder vidare till att söka ursprunget till denna industrisamhällets självmordsplan.

Ann Löfving-Henriksson

 Josh-lindzen-lecture

Josh´s bild av The Lecture tecknad under den muntliga framställningen

Länkar:

https://expertsvar.se/pressmeddelanden/jorden-riskerar-att-rora-sig-mot-ett-tillstand-av-hothouse-earth/

https://www.bing.com/search?q=joannenova+Lindzen++why+the+educated+elites&form=PRACER&pc=MAARJS&httpsmsn=1&refig=392d9375c0f04ab790b6010174e13636&sp=-1&pq=joannenova+lindzen+why+the+educated+elites&sc=0-42&qs=n&sk=&cvid=392d9375c0f04ab790b6010174e13636

https://www.breitbart.com/big-government/2018/10/09/prof-richard-lindzen-demolishes-the-climate-change-scare/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. latoba

  Ann! Som vanligt ett toppeninlägg. Tack! Jag har laddat ner Lindzens föreläsning och ska läsa en så fort jag hinner. En önskedröm vore att få alla journalister och de klimatansvariga i de politiska partierna att läsa den, men hur ska det gå till?

 2. Christer Löfström

  En utmärkt genomgång av Lindzens föredrag! Upprepar fr i fredags.
  Jag har sänt GWPF dokumentet till Peter Fellman Di, Magnus Dalhammar Investor o Bettina Kashefi på SN. Mitt fokus i klimatfrågan är på svenskt näringslivs agerande, och hur de påverkar de extremfattigas möjligheter att få tillgång till elektricitet.
  Scenen är Investors årsstämmor som sker i början på Maj. De har en timme investordialog innan själva stämman. I år fick jag svar om Investors syn på Afrikas framtid av VD på själva stämman.

  Att Lindzen nämner Olof Palme har triggat min nyfikenhet. Från 70-talet minns jag Palmes positiva syn på kärnkraft, men jag har absolut inget minne av att han då var aktiv i klimatfrågan.

  Vad (s) har för politik inom energiomvandling och miljö är intressant. Barsebäck stängdes med hjälp av (c) Göran Persson gjorde som ny statsminister ett märkligt miljöframträdande på Energidagar i Eskilstuna. Jag var inte där, men några som var där skakade på huvudet.

  Beträffande Palme så har jag sänt mail till GWPF och bett om referenser till påståendet om Palme.
  Jag fann efter tips av Jan Norlin maggis artikel fr 2009. Att Palme var medveten om frågeställningen är klart. Hur han agerade politiskt är vad jag letar efter.

 3. Ann lh

  #2 Christer L.
  Angående Palme och hans agerande så rekommenderar jag att Du läser R. Darwalls Green Tyranny.

 4. L

  Jag lyssnade på Lindzen igår och tänkte att det var väl inget vidare tal, det kändes mest som gammal skåpmat. Men vad jag uppenbarligen missade var att klimathotarna kanske saknar dessa insikter!? Kan det verkligen vara så att de 10.000-tals som varje år deltar i dom stora klimatkonferenserna runt vår jord, inte har ens de mest fundamentala kunskaperna? Ja, det kan faktiskt vara så illa om det är vad Lindzen säger, för han borde ju vara en av dom som mött och diskuterat frågan med dom vassaste klimathotarna..!

 5. LarsF

  Måtte så mycket sunt förnuft som Lindzen besitter sprida sig uppåt i beslutsorganen också – man kan ju hoppas.

  Med så brilliant grundläggande förklaring vad det är som forskning försöker beskriva med förhållandevis enkla modeller – punkteras hela hets-ballongen direkt. Lägger man sedan till i vilka tidsperspektiv man tror det är relevant att ens stödja sig på dessa modeller – då blir det ännu mer uppenbart vilken idioti som försegår bland klimathetsarna.

  Hela klimathetsen faller ihop iom dessa enkla slutsatser.

  Men likaväl som den tröghet hos politiker som vi nu märker i regeringsbildningen så lär det väl dröja ett bra tag. Hela etablisemanget är så PK och de har lärt sig vad man får och inte får säga utåt.

  Men som stor anhängare av sunt förnuft – tror jag förnuftet segrar till slut. Den kan inte vara domedagsprofeterna som har tolkningsföreträde.

 6. Urban

  Ann,
  Som vanligt ett bra inlägg. Lindzens föreläsning borde de flesta kunna hänga med i. Det stora problemet är ju hur når man fram till beslutsfattare, allmänhet och sist men inte minst den rödgrönt marinerade journalistkåren. Åsiktskorridoren med karriärstoppande, förlöjligande och rent av dumskalleförklarande epitet utgör ett effektivt hinder mot sanning och förnuftigt agerande,

 7. Ann lh

  # 4 L, det pågår en diskussion hur den klimathotsskeptiska sidan ska kunna få gehör hos allmänheten. Lindzens Lecture var, i min värld, bedrägligt enkel, särskilt den skrivna texten. Hans små frågor och korta men förödande slutsatser borde kunna väcka en och annan och tttar man noga betar han av det mesta kring klimatfrågan.
  Gammelmedia är väl fortfarande kränkt efter Trumps utskällning av dess ledstjärnor i USA så Lindzens Lecture lär nog inte behandlas i någon större blaska här i landet, annars vore det verkligen intressant med en test någonstans. Tyvärr vill GPs ledarredaktion inte ta i frågan eftersom de inser att de inte är insatta.

 8. Peter Stilbs

  #2 – Palme spelade tennis med Bolin, så där finns mycket ”guilt by association”

 9. Christer Löfström

  #3 Ge mig din motivering för att jag skall läsa boken.

  ”Climate change was political long before Al Gore first started talking about it. In the 1970s, the Swedish Social Democrats used global warming to get political support for building a string of nuclear power stations.”
  /Om Darwalls bok på Bokus.

  Palme nämns inte i Bernie Lewins bok.

  #8 Du har minglat med SD, men …….

 10. Ulf

  Det jag tycker klimathotare och alla påhejande okritiska journalister är att sanningen kommer nästan alltid fram. Vad händer om det nu visar sig att global warming inte alls är något större hot? Ja då ligger etablerade politiker och media riktigt risigt till. Speciellt i Sverige och EU öppnas gaveln vidöppen för allsköns populister.
  Jag kräver inget annat än att politiker och journalister gör sitt jobb dvs lite kritisk granskning. Det krävs inte mycket för att inse att det existerar inga självklarheter inom detta området.

 11. L

  #7 Ann lh,

  Det är en rätt intressant fråga, detta om kunskapsnivån. Jag har uteslutande använt mig av dator i mitt jobb sedan mer än 30 år och många i min omgivning betraktar mig därför som dataexpert. Men egentligen kan jag nästan ingenting om datorer, mer än vad min applikation klarar av. Medan riktiga datanördar knappt förstår vad jag producerar i datorn. Det är två världar precis som det verkar vara även inom klimatfrågan, en där man lärt sig grunderna och därför kan vara skeptiska och en annan som förmedlar larmen utan att förstå grunderna. Att det är i den senare världen man kan göra karriär och tjäna pengar betyder att man undviker all kunskap som talar emot klimathotet.

 12. Ann lh

  # 9 Darwall är mycket väl insatt i det tidiga svenska spelet bakom och inom ”The Green Tyranny”. Underrubriken till Darwalls bok är ”Exposing the Totalitarian Rooths of the Climate Industrial Complex.
  Palme var inte påfallande synligt med på den internationella scenen, det skötte kompisen Bolin.
  Sveriges roll i spelet dyker upp då och då i boken och har dessutom ett eget kapitel.
  Fotot på Palme dök upp igår, igen. I samband med det och klimatfrågan säger Palme (enligt SvDs Tom Selander). Solving it would require a new way of looking at the roll of nation-states. T.ex.
  .

 13. Roland

  Ang William Nordhaus så skriver Jonathan Metzger i dagens Aftonbladet :

  ”Katastrof för klimatet ” Jonathan Metzger om världsledande forskarnas skoningslösa kritik mot årets Nobelpristagare i ekonomi”

  https://www.aftonbladet.se/kultur/a/rL2gV8/katastrof-for-klimatet

 14. Björn

  Trumvirvel, bra inlägg! Jag uppmärksammade den här meningen som är AGW-hypotesens sänke eller svaghet:

  ”Dessutom ställer han den öppna frågan om hur någon kan inbilla sig att mänskligheten genom att ändra på en enda variabel, atmosfärens koldioxidhalt, skulle kunna påverka och till och med styra detta enorma system”.

  Varför uppmärksammar inte våra media storheter som Lindzen? Hans namn kan inte vara okänt här hemma i debatten, för om det är så, befinner vi oss i ett intellektuellt mörker. Men det kan också vara så att ingen vågar gå emot den politiserade klimatforskningen. Men fältet är öppet, SVD, DN, GP……..

 15. Ulf

  Svar 13

  Så är det med de flesta modeller. Forskare har förstås invändningar mot varandras forskning där osäkerheten är stor om input till modellerna. Synd att man inte fattar att samma sak gäller klimatmodellerna. Det är väl det som är det uppseendeväckande. Inte att samma osäkerhet gäller inom nationalekonomi. Fast den är troligen större inom klimatforskningen med tanke på de utfall vi hittills fått.

 16. verner

  Tack Ann för ett utmärkt inlägg.

  Tycker slutorden ger en perfekt bild av vad detta handlar om :”Som avslutning frågar sig Lindzen vad vi kommer att lämna över åt våra barnbarn. Hans svar är att det inte är en planet förstörd av utveckling och framsteg utan en räcka ofattbar dumhet och ett landskap degraderat av rostande vindkraftsanläggningar och förfallna solpaneler. Men det finns åtminstone en positiv sida med den nuvarande situationen. Inte någon av de föreslagna politiska åtgärderna har någon större inverkan på klimatsystemets växthusgaser och därför kommer vi även i fortsättningen att kunna ha glädje av den högre halten av växtnäringsämnet koldioxid, som dessutom minskar växternas känslighet för torka. Och inte minst den lilla grad, som redan uppnåtts, har inträffat samtidigt med den största ökningen av mänsklig välfärd i historien.
  Jag tror att även lilla skolkande Greta skulle kunna förstå budskapet som ligger ovanstående mycket kloka och förmodligen läkande information om verkligheten.
  Jag kan framför mig se hur vindkraftverken slokar och på många ställen kommer att likna de gamla vindmöllor som en gång fanns för att mala vår säd till mjöl och och byggs om till serveringar och nostalgiska utflyktsplatser.
  Allt detta medan grödorna runt om kring på gärden och skogar växer så det knakar och ger mänskligheten en fortsatt bättre utveckling än vad MP och C vill åstadkomma med sin stryppolitik.

 17. LarsF

  Det verkar vara något i svensk mentalitet att föra fram negativa saker från långt tillbaks i tiden som för alltid förpestar en viss person och fråntar denna all trovärdighet.

  Medan i USA man tvärtom beundrar en människa som misslyckats, varit på botten och tagit sig upp igen.

  SD är för alltid N-ordet för att grundarna för 50 år sedan varit inblandade, Kamprad ville vissa kretsar kleta ner med N-ordet för att han i sin ungdom varit engagerad, drottning Silvia ville man kleta ner för hennes pappa hade varit inblandad osv. En klar vilja från de som styr informationen att smutsa ned som tjänar egna syften.

  Lindzen kommer alltid vara den där klimatförnekaren eller vad man nu vill använda för att förkasta allt han framför. De blint troende på 50-100 års modellprognoser föredrar det och de dominerar SR/SVT-media också.

  Det är nog via kända avhoppare, var det Curry, som kanske har bättre chans som accepterad på båda sidor i något tillfälle. Läser Pielke Jr bok Disaster and Climate Change 2a upplagan – kanske han också hade haft en chans – om han inte haft så stora krafter mot sig. Hans bok är rätt mycket klagosång över detta, måste jag säga så här långt(läst 40 sidor bara). Inte sådär jättemycket om sakfrågan än.

  Det krävs någon skicklig retoriker, som en bra advokat – som först sår rimligt tvivel och sedan sänker målet helt med bra argument. Pielke Jr verkar vara mer gnällspik än knivskarpa argument. Alltför konspiratorisk som då lätt avfärdas.

 18. Ann lh

  # 15 Ulf, modeller ja, titta noga på Josh´s bild raden längst ner.
  En talande illustration av klimatmodeller.

 19. Christer Löfström

  #12
  Så här skrev Ingemar Nordin som svar på en fråga jag ställde om hur svenskt näringsliv agerar i dag.

  ”Men din konspirationstolkning av detta är ganska förbluffande; att allt deras ryggdunkande, mesighet och underdånighet inför klimathotet skulle vara en dold propaganda för kärnkraft.

  Nu hänvisar du till Darwall som påstår att Palme använde klimathot för ett pärlband av kärnkraft.
  Titta i din Lewinbok på sid 130 och de andra som i registert finns som Nuclear.

  ”But in the struggle between nuclear and coal, the proponents of the nuclear alternative had one significant advantage, which emerged as a result of the repositioning of the vast network of government-funded R&D laboratories within the bureaucratic machine. It would be in these ’National Laboratories’ at this time that the Carbon Dioxide Program was born.”

  Ovan hände i USA på 60-talet. Kärnkraften spökar fortfarande i Sverige.

  Mina första ingenjörsår på 70-talet var i svensk kärnkrafstindustri. Jag har sett planer på 5 kk-verk på Simpevarpshalvön men jag kan inte påminna mig att någon nämnde klimathot. Som jag påpekat tidigare. Palme var kristallklart en stor vän av kärnkraft.
  Jag lämnade 77. På roadtrip i USA sommaren 78 kollade jag med GE. Kärnkraftindustrin hade det svårt, men kanske om jag ville arbeta i Iran.

  Dags för lång walkabout, men om jag får svar från GWPF, så hör jag av mig. Ev svar avgör om jag beställer Darwalls bok.

  Väntar på:
  https://www.bokus.com/bok/9781786606563/africa-and-china/

 20. Ann lh

  # 19 Christer L. Jag tror att Du skulle berikas av att läsa Darwall noggrant, både den första The Age of Global Warming och den andra som vi haft upp redan idag. Sannolikt även Bernie Lewin. Med de tre tegelstenarna får Du förhoppningsvis de svar Du söker.
  Jag är inte kropp att förstå vad Du är ute efter.

 21. Lars Lundqvist

  Jag tycker Engelau i referenslänken nedan har en poäng;
  Klimathotet handlar inte om global uppvärmning utan om vem som ska bestämma.
  https://detgodasamhallet.com/2018/10/16/klimathotet-handlar-inte-om-global-uppvarmning-utan-om-vem-som-ska-bestamma/#more-13548

 22. Det är enorm prestige o stolthet involverat i denna myt. Många lekmän har gjort karriär som riddare mot koldioxiden. För dem är alla äggen i samma skål, miljöhotskålen

 23. Håkan Bergman

  Jag vet inte om det egentligen är så viktigt att journalister, kulturfolk och diverse kändisar känner till nåt om termodynamik eller massa. Bättre vore om dom hade lite mer grundläggande kunskaper om vetenskap, t.ex. hur man lägger fram hypoteser, att dessa hypoteser ska vara utformade så att dom går att falsifiera eller verifiera genom experiment eller mätningar. Lägger man fram en hypotes som kräver 100 års mätningar för att falsifieras eller verifieras kan vi nog utesluta att det handlar om vetenskap, modeller räknas inte. Skulle tro att det t.ex. blir lite svårt att hålla CO2-utsläppen konstanta i 100 år för verifieringen.

 24. Torbjörn

  Det här med okunskap blir tydlig när man ställer frågan om de vet vilken temperatur jorden har.
  Förvisso ingen enkel fråga men alla temperaturserier jag har sett har sjunkit sedan feb 2016, alltså i två och ett halft år.
  Mycket tyder på att den kommer fortsätta sjunka, även om det just nu är ovanligt varmt vid Arktis, så är det rekordkallt i Nordamerika så långt ner som Texas.
  Skördarna i Kanada och i Australien drabbas av kylan och lär påverka världspriset på spannmål.
  Alarmisterna skriker så högt de kan, men motståndet verkar vara hårdare än tidigare, och förtroendet för IPCC borde ha sjunkit rejält.

 25. Gunnar Strandell

  Christer Löfström #19 och flera.
  Det hölls en konferens i Stockholm, Saltsjöbaden 1972 med rubrik ”United Nations Conference on the Human Environment”
  Sveriges statminister kan inte varit motståndare till att den blev av.
  Då hade Sverige ett oljeberoende som kändes bekymmersamt i oljekrisen. Det infördes faktiskt ransonering under några veckor.
  Kärnkraft utan att tillverka kärnvapen var en linje som Sverige och Kanada drev. Idag driver Iran den linjen, men USA tror dem inte.

  Mitt intryck är att Palme och Bolin gav stöd åt den svenska linjen som gällde efter att Inga Thorsson fått igenom att Sverige inte skulle ha några kärnvapen. Mot det stod kärnkraftsmotståndarna som inte litade på någon, kanske inte ens på sig själva, i frågan.

 26. L

  #25, Jag träffade Maurice Strong flera gånger under Stockholmskonferensen, han höll till vid Konstfack på Gärdet och min flickvän som gick på universitetet sommarjobbade för konferensen…

 27. Ann lh

  Mindre MP-politik för miljön, så är rubriken på en av dagens ledare i GP. Bakom den står Håkan Boström.
  Han skriver:
  ”Det är sunt att ha en kritiskt granskande inställning till expertorgan. Men att förneka klimathotet är bara dumt. Det är på riktigt.”
  http://www.gp.se/ledare/bostr%C3%B6m-mindre-mp-politik-f%C3%B6r-milj%C3%B6n-1.10033054
  Boström diskuterar lösningar utifrån dagsläget och IPCCs rapport för politiker och alla andra (SMP), hamnar just i vad rubriken säger, men missar den stora poängen –
  VAR finns bevisen för att vi verkligen hotas av en uppvärmningskatastrof. Tänkte inte på det, eller?
  Boström är ekonom.