Richard Lindzen: Hur bemöter man klimathysterin?

Professor Richard Linzen* hade ett föredrag härom veckan som är väl värd att lyssna på. Bara 30 minuter långt. Det är en ICSF/CLINTEL ”Zoom” Lecture och hade över två hundra deltagare. Tyvärr är frågorna och den efterföljande diskussionen inte med eftersom det var ett slutet seminarium, men själva föredraget kan ses nedan. Föredraget presenterades så här:

Sammanfattning: Prof Lindzen kommer att diskutera kommunikationsproblemen när man skall visa absurditeten att behandla klimatet som ett existentiellt hot. Det är uppenbart att bara slå hål i argumenten för dem som stöder denna berättelse hittills har haft en begränsad effekt. Konsekvensen är att västvärlden nu bedriver en klimat- och energipolitik som kommer att leda till en stor felallokering och ett slöseri med värdefulla resurser, och som ändå inte gör något för det globala klimatet. Följaktligen kommer Prof Lindzen att föreslå några alternativa tillvägagångssätt och kommer att välkomna förslag från vår internationella publik i en diskussion efter sin tankeväckande presentation.

 

Lindzen pekar först på hur otroligt litet det s.k. klimatproblemet egentligen är och undrar hur i all sina dagar denna modesta uppvärmning kan ha skapat en sådan uppståndelse – på gränsen till hysteri. Den politik som genomförs är extremt kostsam och destruktiv, och kommer knappas att ha någon större effekt på klimatet. Tydligen är det något fel på det budskap som vi klimathotsskeptiker har framfört.

En huvudtes som Lindzen framför är att det i stort sett endast är den politiska och akademiska eliten som tror på att vi står inför en akut klimatkris, eller ett ”existentiellt hot”. Vanligt folk bryr sig knappast. Han drar härvidlag en parallell till Eugeniken (rashygien) under första halvan av 1900-talet. Även detta var ett stort bekymmer för eliten och upptog mycket av deras tänkande om samhällets utveckling. Och denna fråga ansågs vara baserad på ren naturvetenskap på samma sätt som klimatfrågan anses vara det idag.

Lindzen om eliter

Lindzen menar att C P Snow gjorde viktiga iakttagelser om hur styrande eliter ser på naturvetenskap: De saknar egen kunskap och förståelse om vad det handlar om, och det gör dem osäkra. Men just på grund av den egna okunskapen så blir det än viktigare för dem att uppvisa en stark tro och övertygelse. De tar minsann ”vetenskapen” på allvar! Det skapar ett intryck av att den i själva verket okunniga och osäkra eliten vet vad den talar om.

Därför, menar Lindzen, måste vi skeptiker ändra taktik. Vi måste ta fasta på den inneboende absurditeten i hela den politiska frågan. ”Troligtvis måste vi utnyttja osäkerheten hos den bildade eliten och få dem att se dumma ut istället för överlägsna och moraliskt högstående.”

Lindzen 2

Det är en intressant hypotes som Lindzen för fram här. För det första: Är det sant att den beslutsfattande eliten är okunnig om naturvetenskap (åtminstone på klimatområdet)? För det andra: är den motstrategi som Lindzen föreslår effektiv?

Ingemar Nordin

*Professor Emeritus Richard Lindzen is a world‐renowned dynamical meteorologist with interests in the broad topics of climate, planetary waves, monsoon meteorology, planetary atmospheres andhydrodynamic instability. His research involved studies of the role of the tropics in mid‐latitude weather and global heat transport, the moisture budget and its role in global change, the origins of ice ages, seasonal effects in atmospheric transport, stratospheric waves, and the observational determination of climate sensitivity. He has published more than 200 scientific papers and books. From 1983,when he joined the faculty at MIT, until he retired in 2013, he was Alfred P. Sloan Professor of Meteorology. He has received numerous prestigious awards, including Phi Beta Kappa, Sigma Xi and is a Fellow of several US and international learned Societies.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lennart Bengtsson

  Det är helt korrekt vad Lindzen för fram. Den självutnämnda ”humanistiska ” eliten är närmast totalt okunniga i naturvetenskap. Så fort de ser en ekvation går de i baklås och börjar vifta med armarna.

 2. Torbjörn

  Återigen får vetenskapsförnekare, denna gång i form av Maths Nilsson ta plats och ”bekräfta” att det finns ett klimathot och att alla ”förnekare” ignorerar 99% av forskningen.

  Steffo undrade om det fanns liknande böcker från ”förnekarsidan”

  Jag uppmanar alla författare på denna blogg att skicka ett exemplar vardera till Steffo och Jenny.

  Det kommer förmodligen inte hjälpa, men kan det göra att de i alla fall börjar fundera på hur allt hänger ihop

 3. Ann+Löfving-Henriksson

  #2 Torbjörn, Du syftar förmodligen på ett inslag på TV där någon Maths Nilsson framträtt och där Steffo visat sin okunnighet.
  Men var och när?
  Och vilken bok bör skickas till dem?
  Hot Talk Cold Science är slut på Adlibris för tillfället.

 4. Enough

  Ja, Ingemar, det gäller att hitta den murbräcka som fäller den massiva muren som är byggd kring ”den rätta läran om klimatet”, att CO2 är livsfarlig i ”antropogena” aktiviteter……”vanliga” enkla människor kommer inte att reagera förrän det verkligen skulle hända, eller att deras liv blir gravt påverkat i form av tydlig försämrad standard eller annan konkret olägenhet…..en parallell fråga är givetvis MENA-migrationens permanenta skada i Sverige och Europa.

  Alla försöka att stoppa galen ”utveckling” är välkommen, men muren är ganska kompakt och har många försvarare som skyddar ”klimathotet” för sin egen överlevnad.

  Vi som ser, tror oss se, galenskaperna, har en stor gemensam motståndare; KÄNSLOR!! I brist på kunskap, tar känslor över, och styr de flesta människors beteenden och val, en väldigt svår ”motståndare”, för det går inte att säga att någons känslor är fel…….

 5. Torbjörn

  #3 Ann LH
  Det finns väl flera här på bloggen som gett ut böcker som påvisar att klimathotet är överdrivet

 6. Ann+Löfving-Henriksson

  #5 Torbjörn! OK, det finns flera böcker att välja mellan. Naturligtvis upp till var och en att bestämma hur man gör om man bestämt sig för att skicka bok.
  Men är det något särskilt TV-inslag Du syftar på när Du talar om någon Maths Nilsson och Steffos efterlysning av lämplig litteratur?

 7. Fredrik V

  #6 Ann
  Maths Nilsson – det måste väl vara han som då och då går i clinch med Staffan Mörner på Klimatforum?

  https://klimatforum.com/2020/08/30/slarvigt-igen-nilsson/

 8. UffeB

  Med ytterligare hänvisning till Dr. Richard Lindzen kan man sprida följande länk: https://www.youtube.com/watch?v=RCgEAmr42yI&t=190s som på ett, nästan övertydligt och pedagogist sätt beskriver dagens situation. Ca. 5 minuter så den borde vara lämplig för ”den breda massan” (kanske inte politiker och media dock)

 9. Ann+Löfving-Henriksson

  # 7 Tack Fredrik V, men det verkade som att han varit synlig på TV vilket intresserade mej.

 10. Adepten

  #9 Ann+Löving-Henriksson
  Det är väl detta som efterfrågas https://mathsnilsson.se/2021/04/06/recension-podd-och-tv-spelet-om-klimatet/

 11. Torbjörn

  #9 Ann
  Han var på Nyhetsmorgon i TV4 idag

 12. Peter Stilbs

  För ca 12 år sedan kom en avhandling på Lunds Universitet, av en Åsa Knaggård – som fortfarande tycks aktiv i närliggande fält – en nyckelobservation i avhandlingen var att ju högre upp i den politiska pyramiden man kom, ju mindre var man överhuvudtaget intresserad av att någon utredde hur det verkligen låg till rent vetenskapligt

  Det ligger nog mycken sanning i det

 13. Enligt Lindzen så är alltså ”eliten” inom politiken och media okunniga och osäkra inför klimatområdet. Och självklart kan inte alla vara insatta om detta. Problemet är att osäkerheten leder till att eliten inte bara förlitar sig på en auktoritet som FN tillhandahåller, utan att de vill dölja att de inte heller begriper vad denna auktoritet säger på djupet utan ersätter sin okunskap och osäkerhet med en hängiven trosvisshet. Detta blockerar dem ytterligare från att förstå vad det handlar om.

  Lindzens tes förklarar åtminstone för mig varför ingen vill ta debatten, varför ingen chefredaktör vill låta oss skriva artiklar osv. Varför ingen vill tala om denna uppenbara censur. Skräcken är att deras okunnighet då skulle avslöjas. Deras självbild som en kunnig och moraliskt överlägsen ”elit” tål inte sådant.

 14. Sören+G

  Kanske blir det en ändring när folk upptäcker vad som är på väg att ske.
  Jag citerar en ledare i lokaltidningen om förslaget att nya bostäder inte behöver parkeringsplatser.
  ”Bostäder ska väl byggas för dem som ska bo? Men om somliga får sin vilja fram så ska det byggas bostäder som om hela befolkningen bestod av dogmatiska miljöpartister”. Och längre ner ”Men det finns inget som tyder på att någon betydande del av allmänheten tänker ge upp bilismen”.

 15. Ivar Andersson

  Någon av Elsa Widding webinslag kan vara lämpligt. Då slipper de läsa text som de verkar ha svårt för.

 16. Håkan Bergman

  Problemet i ett nötskal.
  https://dilbert.com/strip/2020-11-21/

 17. Jonas

  Jag tror tyvärr att Lindzen har rätt.

  Tror också att det gäller det mesta i samhället. Idag saknar personer på ledande poster nästan alltid verksamhetskunskap (de vet inte vad de är chef för).
  Dagens ledare är beroende av att ”passa in i gänget”, eftersom de inte innehar sina positioner i kraft av kompetens.
  Det viktiga är att ha rätt åsikter, säga rätt saker, uppträda på rätt sätt och klä sig på rätt sätt.
  D.v.s. det gäller att inte göra fel.

  Att ställa sig på fel sida kan ju få förödande konsekvenser för individen. Det är ju ganska lätt att hitta en ny inkompetent person.

  Jag tror det viktiga för de som ingår i ”eliten” är att stå på rätt sida (d.v.s. samma sida som de andra i ”eliten”). Vad den sidan står för spelar mindre roll.

  Individen kan bara förlora på att ställa sig på ”fel sida”.

  I det sammanhanget så blir fakta ganska ovidkommande. Det kan nog finnas många som förstår att klimathotet är en bluff, men varför skulle de säga det …??

  Tycker att detta beteende är väldigt tydligt i klimatfrågan. Uppenbarligen kan det få folk att ta helt absurda beslut (typ skyddsvallen på Falsterbonäset).

 18. Björn

  Visst är det så att vi skeptiker måste ändra taktik. När man pratar om eliter så är denna elit inte representativ, eftersom den saknar teoretiker inom naturvetenskaperna. Det är detsamma med klimatvetenskapen idag, för den är inte representativ när den utesluter andra vetenskaper som bättre kan förklara yttre påverkan av det interna klimatsystemet. Den yttre påverkan är helt avgörande för vad som i tiden förändrar det interna klimatsystemets värmeinnehåll och därmed den termiska dynamiken.

 19. Håkan Bergman

  Jonas #17
  Intressant, läste just den här recensionen på SvD,
  https://www.svd.se/sa-blev-europeerna-varldens-konstigaste-folk
  Bakom betalvägg men jag läste den i pressreader.
  Din beskrivning av dagens ledare stämmer med Henrich’s beskrivning av hur det fungerar i klansamhället. Håller vi på att regrediera?
  Boken finns som kindle hos Amazon, ska nog läsa den, för 18 USD.
  Nån här som läst den f.ö.?

 20. Christer Eriksson

  Det stämmer mycket väl vad Lennart Bengtsson skriver,det är väldigt få av den breda allmänheten som har någon djupare kunskap om klimatet.
  Speciellt så gäller det media,för att ta ett exempel.
  Om man kritiserar tex Aftonbladets nyhetschef Jeppsson som har givit ut in alarmistisk bok,då får man till svar att han har konsulterat ledande klimatforskare,därför är han trovärdig och kunnig.

  Om man som skeptiker däremot hänvisar till tex Lennart B så anses han vara okunnig och köpt av oljeindustrin.

  För mig så är det tydligt att folk i saknar kunskap om klimatet,skulle vilja kalla det grupptryck.Rädslan för att sticka ut och skilja sig från mängden.
  Försöker att diskutera det på Fb men som sagt,motståndet är massivt.

  Skall erkänna att jag själv inte har några djupare kunskaper i ämnet,men förlitar mig på rent bondförnuft.
  Det säger mig att det handlar numera bland politiker om prestige.Det skulle vara väldigt svårt och definitivt inte bra för den politiska karriären att kalla till presskonferens och säga att jag har ändrat inställning i klimatfrågan.

  Vad gäller media så handlar det även där om prestige,men även om att sälja nyheter.Givetvis så skrämmande som möjligt.

  Inte att förglömma alla dessa som numera har sin försörjning genom de sk klimathotet,
  Det gäller att mata makthavarna med nya hot,för vem vill såga av den gren man sitter på.

  Som sagt muren är massiv,inte enkel att bryta i genom.

  Men när den till slut rämnar blir notan dyr när det går upp för dom vilseledda vad dom har skrikit om.

  Kom att tänka på ett citat från bibelen”Förlåten dem för di veten icke vad di göra”

  Eller’Sent skall syndaren vakna”

 21. Hans H.

  #3 Ann L-H

  Inte bara Steffo som intervjuade på TV4´s Nyhetsmorgon, utan också Jenny Strömstedt. Varflr ska bara Steffo adresseras? Ställer vi lägre krav på Jenny för att hon är kvinna?

  Anser att Trumpadministrationens statligt utgivna enkla texter som ju finns översatta här på KU är en bra lektyr. Är ju OFFICIELLT utgiven info av amerikanska experter. Låt vara ena sidans.

  Mats Nilsson har jag för mig har en kemiutbildning i botten skäms jag nästan att säga!

 22. Ulf

  Man måste vara kapabel att identifiera var vi är i klmathotarcykeln. Just nu har näringslivet och marknadsbejakande krafter hoppat på.
  Det innebär elbilar, koldioxidfritt betong och stål. Abnorma summor till ”grön utveckling”.
  Jag kan redan nu säga att detta är ostoppbart, det finns för stora ekonomiska intressen i detta.
  Vad som däremot måste stoppas är det överdrivna klimathotandet som ska stoppa marknadsekonomin och återinföra planekonomi och socialism. Det är då den stora katastrofen inträffar.
  ”You got to pick your battles”.
  Så inriktning bör vara att avslöja de stora bluffarna om klimatet. Att vi har bråttom och det är panik mm.
  Identifiera vilka av klimathotarna som kan göra mest skada.

 23. Lasse

  Det finns säkert en hel del som hoppar på klimattåget för att de vill se en annan utveckling.
  När man har mat på bordet och pengar på banken saknar livet kanske en djupare mening.
  De som då lever ut sina möjliga excesser retar dem som kanske vill se lite återhållsamhet.
  Då passar det bra med klimatet som ursäkt!

  Men för en naturvetare är denna ursäkt inte acceptabel.
  Man får inte manipulera människor hur som helst.
  Då kan det gå illa-vilket var dagens slutsats av Lindzen om jag hörde rätt.

 24. Ann+Löfving-Henriksson

  # 21 Hans H, naturligtvis ska även Jenny Strömberg adresseras. Har inget med X och Y-kromosomer eller så att göra. Jag ser aldrig på detta program och här nämndes endast Steffo.

 25. Gunnar E

  Såg ett blänk i Svd om att Zlatan Ibr….. yttrat, att det är synd att skräpa ned vår fina natur med vindkraftverk .Låst
  Kändisgenomslag?

 26. Magnus

  Igår pratade jag med en bekant som hade läst att havet värms upp och vi har tio år på oss att vända processen för sen skenar uppvärmningen, nåt ditåt. Han var lite skärrad. Orkade inte ta diskussionen så jag frågade honom, vad ska vi göra? Kina bygger nya kolkraftverk varje vecka och dom kan vi inte påverka. Endera är det en bluff, en felaktig teori eller så är vi körda. jag tror han insåg det också och gick vidare med sitt liv.
  I långa loppet tror jag ändå att sunt förnuft går hem till slut. Nu har vi Zlatan på vår sida också. Han har engagerat sig i Vindkraftsdebatten och det kommer ha betydelse.
  https://www.svd.se/landskampen-om-vindkraften-blir-lang-och-smutsig
  ”Totalt behöver mellan 1,6 procent (Norrbotten) och 6,1 procent (Gävleborg) av länens totala landyta planeras för vindkraft.” Alla måste inse att det är orimligt.

 27. Torbjörn Pettersson

  #21 Hans
  I min kommentar #2 skriver jag
  ”Jag uppmanar alla författare på denna blogg att skicka ett exemplar vardera till Steffo och Jenny.”

  Däremot tror jag att det är 100 gånger svårare att nå fram till Jenny än till Steffo

  Kan vi påvisa hur fel vissa prognoser och rapporter är, kanske det kan så ett frö till egen tankeverksamhet hos Steffo och Jenny, istället för att de som nu ska svälja allt med hull och hår.

  Det är väl naturligt då deras gäster består av klimatalarmister

 28. Roland Salomonsson

  Lindzéns modell måste även kopplas till ideologisk kamp. Hela klimatköret är baserat på att kommunistisk planekonomi är den enda lösningen för mänskligheten. Under kommunistisk diktatur, där kommunisterna är nyttiga idioter styrda av de Globala storbolagen och dess oligarker (de verkliga makthavarna).
  Hur många miljoner människoliv skall kommunismen tillåtas ta denna gång?

 29. Benny

  Många kommuner håller sig numera med låtsasjobbare som kallas klimatsamordnare! Vad sysslar en sådan med på dagarna? Kommer man till sitt kontor och hissar upp persiennen och konstaterar att det blir klimat idag också och sedan går och fikar? Och inte är det billiga låtsasjobb heller…Många kommuner har dessutom flera stycken så det blir mycket fika kan jag tänka…

 30. Olav Gjelten

  Som stor skeptiker till klimathotet är jag många gånger bedrövad över på vilket sätt många andra skeptiker argumenterar.
  Som exempel kan nämnas att skeptiker som jag själv väldigt ofta uttrycker oss i positiva ord om kärnkraft just med motivet att bekämpa koldioxidhalten i atmosfären. Med denna typ av debattinlägg ger vi ytterligare argument till klimatreligiösa talibaner i att koldioxiden är någonting farligt och som därför måste bekämpas. Hade man från skeptikerhåll istället framhållit att världssvälten är på god väg att utplånas TACK VARE ökningen av koldioxiden hade VI varit de moraliskt överlägsna!
  Ett annat argument mot att sluta bekämpa koldioxiden är att sådant kan inte ett litet land som Sverige själv göra mycket åt. Helt rätt, men med ett sådant argument ger vi också sken av att inte bry oss särskilt mycket. Tvärt emot ger vi med sådan argumentation klimathotsmobben skenet av att vara moraliskt överlägsna för att de känner ansvar inför våra barn och barnbarn och tar därför de ekonomiska smällarna med att ”gå före”.

  Dags för oss att skärpa våra argument!

 31. Apropå på eliters rädsla för en öppen debatt så påminner jag om mina försök att få igång en debatt om klimatfrågan med IVA och KVA.

  https://klimatupplysningen.se/viljan-att-forsvara-den-vetenskapliga-oppenheten-ar-lag-i-vetenskapsraden/

  Det finns naturligtvis många som är okunniga om klimatvetenskapen i KVAs och IVAs ledningar. Men de skulle aldrig erkänna att de inte är insatta inför sina kollegor. Så därför ser de det som under sin värdighet att ens svara på brev från en som uppmanar till en vetenskaplig diskussion.

  I mina ögon är detta bland de största sveken mot vetenskapen: Okunnighet kopplad till arrogans.

  Just nu finns det andra inom KVA som försöker få till en en öppen debatt där. Vi får se om de lyckas.

 32. Johan, Uppsala

  En yrkesgrupp som jag tycker flyger under radarn, men jag upplevt växt kraftigt de senaste 8-10 åren och som nu ges orimligt stor påverkansmöjlighet är ”kommunikatörer”. Jag håller med i resonemanget ovan om bristande fackkompetens hos nya ledare/chefer/politiker, och där kanske förklaringen till varför dessa anställer kommunikatörer att gömma sig bakom? Kommunikatörerna får sedan ta plats i ledningsgrupper, bedriva värdegrundsarbete mm och ha åsikter om saker de inte förstår sig på och även kan driva egna agendor.

  Exempel på detta är kommunikatörer som (liksom journalister) själva tagit på sig rollen att sprida den rätta och goda tron. Det kan vara allt från ekologisk mat, klimathotet, invandring, genus, hållbarhet mm. Jag skulle även vilja gå så långt att säga att den egna agendan (t ex ett engagemang i klimatfrågan) kan till och med varit en merit för att få jobbet.

  Kan kommunikatörer vara en bra målgrupp att försöka nå med fakta? Finns kanske någon kommunikatör här som skulle kunna tipsa om hur fakta skulle kunna tränga igenom ”känslomuren”?

 33. Johan, Uppsala

  #28
  Miljöpartister är som vattenmeloner – gröna utanpå men röda inuti. 😉

 34. SatSapiente

  #33 Johan

  Och vattenmeloner har bruna kärnor.

 35. Roland H

  Bergman #19
  Ganska lång recension
  https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2020/10/joseph-henrich-weird-people/615496/

 36. Ernst Herslow

  I Hässleholms kommunfullmäktige röstades den 29/3 en miljöpartistisk motion om att utlysa ”klimatnödläge” i Hässleholm ner. I min argumentation emot denna tokighet anförde jag bl a argumentet att den enskilt viktigaste åtgärden för fattiga länders befolkningar att komma ur sin fattigdom är tillgång till billig energi. Denna billiga energi utgörs till största del av kol. Om vi då ska följa miljöpartiets politik att stänga ner all fossil energigenerering motarbetar vi dessa fattiga människors strävan efter en drägligare tillvaro. Att spilla gemensamma resurser på ett icke-problem och försumma kampen mot verkliga miljöproblem var också ett argument i debatten. Alltså exempel på moraliskt grundade argument mot hysterin och dess förödande konsekvenser.
  Se https://klimatsans.com/ och posten Nödläget: Klimathysterin underminerar välfärden! 2021/04/08

 37. Ernst H #36,

  Bra att du jobbar aktivt på lokalplanet! Många klimatdumheter kan stoppas redan där.

 38. Rolf Mellberg

  O.T.

  Det går fort nu. Mars i år hela 2.90 högre ppm mot mars förra året.
  Nästan lite kul att vi håller på att syna alarmisternas kort i rask takt.
  Senaste månaderna har ju UAH temperaturen sjunkit kraftigt. (Jo mest la Nina kanske)
  https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/

 39. Håkan Bergman

  Roland H #35
  Tack för den, fortfarande nyfiken på Henrich.

 40. mattias

  #38. Även GISS data har lägsta månadstemperaturen sedan 2014 – kan säkert förklaras med La Nina. https://data.giss.nasa.gov/gistemp/

 41. Anders Nilsson

  Att kor förstör klimatet är ju ett
  Vedertaget faktum ,att det fanns
  40-80 miljoner bufflar (kor) i tusentals År och skapade metervis med Matjord är det ingen som pratar om
  Om

 42. Sören+G

  I går lyssnade jag på ett digitalt möte på Gotlands Museeum. Där nämndes ordet klimatanpassning. Men jag tror de menade att utställningslokalerna är anpassade med rätt fuktighet och temperatur så att inte samlingarna förstörs.

 43. Lennart Svanberg

  #36 Grymt jobbat och verkligen en seger för förnuftet!

 44. pa

  #29

  Syftet med såna positioner är samma som DDR hade på den tiden för att rapportera och skrämma in i ledet.

  Det har ju naturligtvis redan gått alldeles för långt.

  Planen är väl att ha folk inom alla samhällsbärande funktioner för att tvinga in alla i samma åsiktskorridor.

 45. Rossmore

  #1 Lennart Bengtsson
  Dagens bästa skratt. Tack!
  ”…går de i baklås och börjar vifta med armarna.” 😂

 46. jensen

  Intressant att höra svårigheterna med att få till stånd debatt mellan de två sidorna.
  Hypotesanhängarna således skraja för att deras bristande vetenskapsinsikter skall synliggöras.
  Måtte vara betydande oroskänsla för avslöjande,
  Samtidigt tycker jag man träffar åtskilliga personer inom allmänheten, som är påtagligt ljumma inför klimathotet.
  Att ett skifte kan vara på gång, kan anas, men kommer att taga tid. Tecken finns dock.

  https://notrickszone.com/2021/04/08/48-of-79-catastrophic-climate-change-predictions-have-failed-the-other-31-just-havent-expired-yet/

  https://notrickszone.com/2021/04/07/germanys-windexit-old-wind-turbines-dismantled-without-replacement-looming-massive-power-outage/

 47. Jonas

  Liten fundering till.

  Tror ni att folk skulle bli upprörda om man avsatte Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens chef ?

  Jag tror det. Politikerna rår inte på en person som innehar sin position i kraft av kompetens.

  Blev någon upprörd när Dan Eliasson avsattes ? Tvivlar på det.

  Dan Eliasson ställde sig helt bakom ”klimatkampen”.
  Carlsson har mig veterligen inte sagt någonting om klimatet.

  Eliasson var tvungen att ”lalla med”. Carlson behöver inte göra det.

  Om vi hade fler Carlson och färre Eliasson så tror jag klimatdebatten sett annorlunda ut idag,

 48. Ann+Löfving-Henriksson

  # Jonas, Johan Carlsson som ledare för FHM, där FH står för FolkHälsan, för mej varit positivt. Med snart sagt hela världen emot sig och de sina på myndigheten, har han stått för sin övertygelse och hela tiden haft det där med att ”boten inte får bli värre än soten” som ledstjärna.
  I en pandemin gäller dessutom mosters gamla visdom som jag gärna upprepar än en gång ”en kan inte för olycka fly”.
  Landets unga har så gott det går fått fortsätta sin skolgång vilket är ovärdeligt och landet har inte stängts ner mer än nödvändigt.
  Snart har vi flockimmunitet i landet antingen på grund av naturen eller vaccinationerna.

 49. Gunnar Juliusson

  Göteborgsposten fortsätter idag sin ’klimatsatsning’ med en stor artikel om Deliang Chen, göteborgsprofessorn som är en lojal alarmist och en av Sveriges IPCC-delegater.
  https://www.gp.se/nyheter/världen/gu-professorns-varning-efter-mörka-klimatrekordet-1.44361051

  Hans argumentering smulades effektivt sönder av Elsa Widding efter hans Sommar i P1 (tror jag det var).

  https://www.youtube.com/watch?v=9CCpRemhlzU.

  GP har öppet kommentarsfält om man har inloggning. Jag försökte länka till Elsa men blev borttagen av moderatorn. Försökte dock med ett till inlägg där läsaren uppmanades att Googla själv.

 50. Ann+Löfving-Henriksson

  # Gunnar J. Tack för upplysningen.

 51. Conny Andersson

  Tänk om man kunde få TV4 att bjuda in Elsa Widding för en intervju ……… jag drömmer märker jag …..

 52. Hans H.

  #49, Gunnar Juliusson

  I artikeln i GP skriver Chen ”Aldrig tidigare har den uppmätta halten CO2 varit högre”

  Hade man lagt till ”på Mauna Loa uppmätta halten” hade rubriken ju varit sann. Mauna Loa har om jag minns rätt mätt sedan 1953

  Men jag har läst en artikel som länkats till här på KU vill jag minnas där man refererar till MÄTNINGAR gjorda med kemisk analys för mer än hundra år sedan, kanske var det alldeles i slutet av 1800-talet. Och där man fick ungefär 460 ppm.

  Varför ska vi ignorera äldre mätningar? Att suga en mätt volym gas (luft) genom en vätska och sedan analysera har man kunnat länge. …

  Att ha en blind tro på proxyn isborrkärnor kan gärna Chen få argumentera kring. Dessa är vad man ju stöder sig på när man hävdar att förindustriella nivån var 280 ppm.

  Tyvärr har jag inte kvar min prenumeration på GP så jag kan själv inte kommentera eller skriva insändare.

  Kanske minns någon här på tråden dessutom referensen till de kemiska mätningarna.

 53. Mats Kälvemark

  #52 Hans H
  Johan Montelius har skrivit ett utmärkt inlägg om CO2-mätningarna. Den förindustriella nivå som ”bestämts” av IPCC är inte alls säkerställd bortom rimligt tvivel.
  https://klimatupplysningen.se/280-ppm-sa-sakert-som-amen-kyrkan/

 54. Björn II

  Man borde inte behöva argumentera, bara hålla med om de extrema riskerna och påpeka att ex. DN:s domedagsklocka löper ut om knappt sju år. Man brer på ännu tjockare med andra ord. Man kan ju hävda att eftersom jorden tippar över mot en säker katastrof om 7 år och inget vi gör kan förhindra det, givet vårt mycket marginella bidrag till utsläppen så måste alarmisten göra mer än att snacka om vindkraft, elbilar och CO2-fri stålproduktion. Förbränningen av kol etc. kommer fortsätta öka och exklusivt för just denna ”kris” är ju att vi snart har facit på hur farligt det är. Det självklara svaret på ex. Alestig är hur han själv skyddar sig. Han som är så kunnig (varning: ironi) borde inse att Parisavtalet, även om det fullföljs inte kommer förändra någonting. Istället för att ödesmättat rapa upp halvsanningar borde han köpa en båt och skaffa flytväst. Om han nu tror på vad han själv skriver. Man kan inte bota fanatism och sekterism med fakta. Jag drar mig till minnes ett program av spanarna där man pratade om diktaturen i Rumänien (?) där man applåderade diktatorn, vilket till en början gjorde honom nöjd, ända tills han fick veta att motståndsrörelsen kommit överens om att applådera ironiskt. Och att det han hörde KUNDE vara uttryck för det djupaste förakt. Det lär sätta myror i huvudet på vem som helst.

 55. Ivar Andersson

  #54 Björn II
  Om vi bara har sju år på oss så ska vi genast sluta att bygga nya elbilar och väderkvarnar eftersom nybyggnation orsakar ökade utsläpp av bl.a. koldioxid. Elproduktionen i de nyligen nedlagda kärnkraftreaktorerna hade medfört mindre koldioxidutsläpp än att bygga nya väderkvarnar.

 56. Björn

  Björn II [54]; Man kanske borde hitta på något bragdpris till genierna i Rosenbad och SMHI, vilka lyckas upprätthålla myten eller berättelsen om den globala uppvärmningens hot mot planeten. Det spelar ingen roll om det sakta blir kallare, för det är berättelsen om den globala uppvärmningen som gäller, eller man kan hävda, det är kartan som gäller och inte verkligheten.

 57. UffeB

  Känns ändå tryggt att vi har dessa naturkonstanter för om 100 år är det väl fortfarande 10 år kvar, eller?
  https://extinctionclock.org/

 58. Sven Hanssen

  I det långa loppet bemöter man det det som Einstein skrev i en dödsruna över Ernst Mach där han prisade Mach för hans ”incorruptible sceptism”

 59. Rolf

  Jag tror att det är lika meningslöst att diskutera ”klimathotet” med klimatalarmister, som att diskutera Guds existens med en troende. Det handlar om religion i båda fallen, och religiösa personer är inte mottagliga för förnuftsargument.