GWPF Annual Lecture 2020

Narratives of Extential Threats in the Climate and Covid Era, Frank Furedi.

Frank Furedi

Global Warming Policy Forum bildades för tio år sedan. Organisationen har sedan dess troget bjudit på en Annual Lecture. Innehållet i dessa föreläsningar speglar klimatfrågan från olika perspektiv och rör alltid något intressant debattämne för det aktuella året. 2011 gav till exempel Kardinal George Pell, One Christian Perspective On Climate Change och några av de mera kända namnen här på bloggen som Ricard Lindzen, Vaclav Klaus, Fritz Vahrenholt och Patrick Moore, har fått ge sin syn på ett aktuellt ämne. Patrick Moores tankeväckande perspektiv, ”Should we Celebrate Carbon Dioxide ” 2015, blev åtminstone för min del något av en synvända.

¤¤¤

Inte sedan Europas mörka medeltid …

Berättelsen om existentiella hot under klimat- och covideran” (länk 1) introducerades av GWPFs Benny Peiser som ännu en provocerande och upplysande föreläsning. Han menade att dagens postmoderna kultur med aktivister, politiker, nyhetsmedia och andra domedagsprofeter, samstämmigt sprider hotbilder utan hänsyn till dess konsekvenser. Peiser fortsatte, inte sedan Europas mörka medeltid har vår värld drabbats av en så kontrollerad apokalyptisk konsensus och det är inte förvånande att barn och ungdomar i allt högre utsträckning nu behandlas för de mentala skador, som denna tsunami av skräck och skuldkänslor, åstadkommer.

Peiser välkomnade sedan 2020 års föreläsare sociologiprofessor em. Frank Furedi. Han har ägnat sin forskning åt rädslans sociologi och har skrivit flera böcker i ämnet, till exempel How Fear Works, The Fear Epidemi och Cultur of Fear (1997).

När F. Furedi arbetade med Cultur of Fear fick han veta att de, som då förde fram miljö- och klimathot, menade att de inte fick det mediala utrymme de ansåg att frågan förtjänade. Idag har klimathotsfrågan blivit universell och den genomsyrar nu den moderna kulturen åtminstone i USA och EU. Frågan har med andra ord infiltrerat hela samhället i väst och till och med förskolebarn matas genom sin skolning med sin dagliga dos av berättelsen.

Men, hur har det kunnat ske?

Furedi menar att svaret bland annat ligger i hur Ordet används. Han nämner så kallade Wake Up Calls, som innebär att om Du inte tar Ditt ansvar och gör något, så kommer det att gå illa. Furedi har vidare analyserat hur vissa ord steg för steg har fått nytt innehåll. Extremt väder var till exempel i hans barndom ett ovanligt begrepp, men numera hör man dagligen talas om extremväder, när det i själva verket rätt och slätt handlar om ett inte helt ovanligt ruskväder. (Länk 2 tar upp Orwells 1984 från 1949 och Peter Fosters artikel Sustainable Newspeak by 2050 där han visar i vilket Climate of Newspeak vi lever under idag.)

Centralbegreppet Global Warming (GW) var redan från början luddigt. Det innebär att det kan kopplas till nästan vad som helst, inte bara till andra luddiga begrepp som klimatkris och klimatnödläge, vilka kräver extrem politik, utan även till massmigration, global terrorism och annat. Den eventuellt blivande kungen i och av Storbritannien, Prins Charles, har till exempel hävdat att kriget i Syrien beror på klimatförändringarna.

I och med det ständiga flödet av hot, som har kopplats ihop med GW/Climate Change har begreppet Global Warming i olika former blivit en del av den nu rådande kulturen, det har blivit en hot-ideologi, som varken behöver eller får debatteras. Furedi menar även att den efter hand har blivit alltmer intolerant.

I ideologin kring klimatförändringarna tolkas människans verksamheter som miljöförstörning, ekocid och människan själv betraktas som ett hot mot ja, ytterst skapelsen. Till och med att skaffa barn kan av somliga betraktas som ekocid.

Wikipedia beskriver ekocid så här:

”Ecocide is criminalized human activity that violates the principles of environmental justice, as by substantially damaging or destroying ecosystemes or by harming the health and well-being of a species (including humans). Ecocide has not yet been accepted as an internationally punishable crime by the United Nations.” Observera slutorden, ecocide (utan definition) har ännu inte godtagits som ett internationellt straffbart brott av FN. Men, Furedi varnar för att det pågår arbete för kriminalisera ekocid.

¤¤¤

Att vara skeptisk var en gång intellektuellt hedervärt, men att förhålla sig skeptisk till klimathotet och alla dess kopplingar har idag blivit markör för ”the art of evil”. Undan för undan har klimathots-skeptisk kommit att jämställas med begreppet förnekande, denial, så som det användes under de mörka årens häxjakt. De som idag uttrycker skepticism inför ”berättelsen” benämns förnekare och kan jagas på ett sätt som kan ses som den postmoderna tidens häxjakt.

Det finns ett otal exempel på att även de mest meriterade och framstående bland klimatforskarna har fått epitetet denier, blivit avsatta från sina uppdrag och dessutom förlorat både heder och anslag. President Clintons vice president Al Gore till exempel, såg bland mycket annat till att bli av med den framstående och klimathots-skeptiske forskaren William Happer som chef för energiforskningen på administrationens energidepartement. Häxjakten på enskilda forskare som ifrågasätter berättelsen har med tiden blivit tämligen omfattande och pågår än i dag.

Ett annat exempel på denna häxjakt är hur klimatfrågans Team B, serien Climate Change Reconsidered, har behandlats. Denna serie med vetenskapligt granskade rapporter, NIPCC, utmanar IPCCs FN-styrda alarmistrapporter. Den rådande kulturen har vägrat att ställa upp på vetenskapliga debatter kring innehållet i NIPCC kontra IPCC och istället för debatt har de ”rödlistat” och försökt tysta NIPCC som ovetenskaplig.

Furedi varnar för att idag uttrycka avvikande mening från den nu rådande kulturen, men än värre är att det luddiga begreppet ekocid snart kan bli kriminaliserat. Och, inte nog med detta! Den numera gröngröne Joe Biden har som president uttryckt tankar på att på olika sätt outlaw (förklara fredlös), mobba ut länder, som inte ställer upp på Paris överenskommelsen, IPCC osv. Ekoimperialism enligt Furedi.

”Inte sedan Europas mörka medeltid har vår värld drabbats av en så kontrollerad apokalyptisk konsensus” (Benny Peiser):

Wake Up Calls åt alla, allt ökande intolerans, Owellskt Newspeak där intellektuell skepticism övergått till förnekelse, förnekare och kan sluta i häxjakt på oliktänkande, vilket inte bara gäller enskilda individer. Nu hotar den nuvarande presidenten i USA att även utvalda stater kan bli ”fredlösa” om de inte visar trohet mot berättelsen.

Furedi avslutar med att ställa frågan, vad kan vi göra, och ger sitt svar.

Han menar att vi måste utmana ”berättelsen”, men kanske inte främst genom att debattera själva vetenskapen utan genom att protestera mot berättelsens krav på begränsningar av vår frihet – Det Fria Ordet och ytterst Vår Demokrati.

Det Fria Ordet, Tolerans och Skepticism går hand i hand med – Demokrati (F. Furedi).

upplysningen 2

Länkar:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=jx29JhjnzsE
 2. https://klimatupplysningen.se/hallbar-utveckling-som-nysprak/

Länk 3 visar å ena sidan hur den postmoderna kulturens företrädare söker sprida hot och skräck för den pågående ”klimatkrisen” och å den andra vad verkligheten kan berätta om denna ”kris” (5 min).

 1. https://www.youtube.com/watch?v=68F-HczQGo8

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ulf

  Slutklämmen är bra. Det handlar om att försvara frihet och demokratiska mänskliga rättigheter. Inte huruvida vi ska köra elbil eller bensinbil.

 2. Lasse

  Stora ekonomiska krafter är inblandade i denna cirkus.
  De är beroende av att det råder ett konsensus och att framtida kostnader kan bedömas redan idag.
  Just nu i P1-Hybrit kommer att bli billigare eftersom utsläppsrätter kommer att bli dyrare.

  För ekonomer är ovisshet svår att hantera. Därför kommer frågan att förbli ett område där naturvetenskapare får mothugg trots att bevisen är överväldigande.
  Vi får hoppas att tillnyktring sker innan världen går in i en negativ spiral.

 3. mattias

  På tal om nyspråk. Först pratades det om Global warming som sedan blev Climate change för att vidga begreppet så att även extremväder åt det kyliga hållet kan inkluderas.
  Ett ganska nytt begrepp som jag stött på i ekologisk forskning som kombinerar ovanstående termer är global change. Vet inte om det finns någon ideologi bakom, men det begreppet inkluderar inte bara klimatfaktorer utan även människoskapade förändringar som landanvändning, fragmentering och urbanisering kopplade till hållbarhet och biologisk mångfald, jag antar även naturliga förändringar som erosion kan ingå. Någon som har noterat detta begrepp och hur det kan tänkas användas?

 4. Lasse

  Denna kan vara aktuell att begrunda:
  https://notrickszone.com/2021/04/08/48-of-79-catastrophic-climate-change-predictions-have-failed-the-other-31-just-havent-expired-yet/

  Vargen kommer Vargen kommer Vargen kommer

 5. jax

  #2 Lasse
  Nu är det ju i första hand kinesiska stålverk som utgör konkurrensen till hybrit. Hur ska de få dem att betala för utsläppsrätter?
  Det finns iofs framgångsrika stålföretag i Sverige där priset kanske är av lägre betydelse men dessa företag är ju starkt nischade mot specialstål och inget av dem är malmbaserat så hybrit betyder inte så mycket för dem.

  I övrigt läste jag i Expressen i veckan att Greta tyckte att hon och de andra i klimatrörelsen hade målat en allt för optimistisk bild av klimatläget och att de kanske borde ta lärdom av Coronahanteringen för att se snabbare nedstängningar. Om Greta tycker att hennes tal om ”people are dying”, ”extinction” m.m. Är optimistiskt så bävar jag för vad som komma skall.

 6. Karl Klinga

  Al Gore var inte vicepresident åt Obama

  Han var vicepresident åt Bill Clinton

 7. Göran Johnson

  Al Gore var Bill Clintons vicepresident, inte Obamas.

 8. Sören+G

  #2 #5
  Det är att göra ekonomiska kalkyler som är beroende av framtida politiska beslut

 9. Ann+Löfving-Henriksson

  # 6 Tack Göran! Fixat!

 10. Björn

  Verkligheten tränger på och kanske kräver förklaringar till varför den inte stämmer överens med vad som påstås. Nu senast, enlig dagens DN, oroas franska vinodlare för den nattfrost som håller på att förstöra årets vinproduktion. Man kan ju inte med bibehållen trovärdighet fortsätta att påstå att allt som sker i naturen beror på den globala uppvärmningen, global warming, eller climate change.

 11. Ivar Andersson

  ”Nu hotar den nuvarande presidenten i USA att även utvalda stater kan bli ”fredlösa” om de inte visar trohet mot berättelsen.”
  Hur ska han hantera Kina och Indien?

 12. Ann+Löfving-Henriksson

  # 10 Ivar A.
  Det är en bra fråga, men han verkar mer eller mindre gränslös så man vet aldrig vad han tar sig till.

 13. Lasse

  #5 jax
  På SVD debatt talar man om EU gemensamma klimat tullar som krävs för att skydda vår industri. (och göda EU byråkrater)
  I P1 talade de om koldioxidskatter som skulle göra dessa investeringar lönsamma.

  Vi får hoppas industrin klarar av framtiden eftersom vi i Sverige har ett stort behov att klimatanpassa vår tillvaro med resor till värmen då och då.

 14. Lasse #13.

  Ökade tullar innebär ökade kostnader för konsumenterna inom EU. Och skall läggas till allt annat som klimatpolitiken redan fört med sig såsom drastiskt ökade elkostnader, bränslepriser, kostnadsdrivande regelverk, koldioxidskatt, osv. Därtill kommer förmodligen en del länder att svara med importtullar från EU vilket ger färre jobb. Klimatfattigdomen breder ut sig.

 15. Stefan Eriksson

  Ingemar # 14
  Svårare än så som Ni föredömligt sammanfattar, är det inte. Med tillägget att långt drivna handelskonflikter riskerar leda till väpnade konflikter om de resurser som vi anser oss behöva.
  Då kommer vi att uppleva ”klimatflyktingar” till följd av en dåraktig politik, som minskar det relativa välståndet i den region som driver vansinnet hårdast.

 16. Sören+G

  Riksdagsledamoten Edward Riedl (M) har skickat ett omfattande förslag till Moderaternas partistämma för att minska beskattningen på bilägande.
  Edward Riedls 6 förslag till Moderaternas partistämma:
  1️⃣ Minska dagens höga beskattning av bensin och diesel
  2️⃣ Avskaffa bonus-malus så fordonsskatten minskar
  3️⃣ Göra det mer fördelaktigt igen med förmånsbilar
  4️⃣ Kraftigt höja den skattefria bilersättningen (milersättningen) så den bättre motsvarar den riktiga milkostnaden
  5️⃣ Göra reseavdraget mer förmånligt
  6️⃣ Minska fordonsparkens klimatpåverkan utan att kostnaden ska bäras till största del av landsbygden och alla som varje dag är beroende av bilen till och från jobbet

 17. Håkan Bergman

  Ingemar N. #14
  Det kommer nog att bli en riktig soppa, men det ger ju jobb till byråkraterna i Bryssel. Hade Gosplan fortfarande funnits skulle dom ha blivit gröna av avund. Har EU lyckats med nåt dom senaste 5 åren egentligen?

 18. Bengt Alme

  Sänkningen av den markbundna temperaturen under de närmaste 30 åren kan ha viktiga konsekvenser för olika delar av planeten på växande vegetation, jordbruk, livsmedelsförsörjning och uppvärmningsbehov i både norra och södra halvklotet. Denna globala nedkylning under det kommande stora solminimum 1 (2020–2053) kan motverka alla tecken på global uppvärmning under tre decennier och skulle kräva mellanstatliga ansträngningar för att ta itu med problem med värme och livsmedelsförsörjning för hela jordens befolkning.
  (Citat hämtat från Valentina Zahrkova, solforskare)

 19. Lasse

  #18 Bengt A
  Oups-stoppa Bill Gates!
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=120-022

  Att den klarare solen ligger bakom en del av uppvärmningen borde vara etablerad kunskap.
  Lite mer om detta kanske kommer nedsipprande till oss när Henrik Svensmark blir uttolkad:
  https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU21/EGU21-858.html

 20. Utmärkt Ann!

  Här kan vi nu läsa två viktiga inlägg i rad om politikens roll i klimatalarmismen. Det är glädjande.

  För ett år sedan skrev jag nedanstående kommentar. Då fick jag mothugg och uppmanades att starta en egen blogg:

  På Öppen Tråd 20/03/08 kommenterade #Ulf 28#: “På klimatupplysningen diskuteras nästan alltid den naturvetenskapliga sidan av klimathotandet. Jag menar dock att klimathotet har ingenting med naturvetenskap att göra och utvecklingen av hotandet kommer aldrig att handla om naturvetenskap. Det handlar om psykologi, politik och religion.”

  Varför bränner vi då så mycket krut på något som är verkningslöst, om syftet med Klimatupplysningen är att stoppa klimatpolitikens skadeverkan? Man kan naturligtvis tänka sig bloggen som en samlingsplats för genuint intresserade av klimatets fysik. Hur många sådana finns det i landet? Säkerligen långt färre än de som är amatörastronomer, arkeologiintresserade eller frimärkssamlare.

  Så länge vi tror att klimat-och miljöalarmister verkligen oroar sig för klimat och miljö är vi grundlurade. Målet är att krossa kapitalismen, i vid mening, men från lite olika utgångspunkter.

  Min käpphäst är att påpeka att för cirka tre år sedan gick franska MSM samstämmigt från att förklara att människans koldioxidutsläpp måste minska och hur, till att ständigt upprepa att “vi måste radikalt ändra vår livsstil för att rädda planeten” (politiker använder lika ofta “ni” som “vi”). Ett nytt uttryck hörs nu dagligen i samma MSM, skapa en “Monde Nouveau”; ytterligare en utopi på samma tema som ska frälsa mänskligheten.

  Förra seklet utmärktes av utopier. Ska vi än igen ignorera utopisterna som verklighetsfrämmande knasbollar eller tro att de och dess följeslagare menar allvar?

  https://www.lemondenouveau.fr/anglais/

 21. Ann+Löfving-Henriksson

  # 20 Lars Mellbom, stort tack för denna feedback!

 22. Ann+Löfving-Henriksson

  # 21 Det är enklare att skriva Lars M. än att försöka stava rätt till Ditt efternamn. Ursäkta!
  Men än en gång Stort Tack

 23. Lars M #20,

  Vi har nog inga större illusioner om att kunna ”stoppa klimatpolitikens skadeverkan”. Då skulle vi behöva ta över SVT, DN, SvD, Expressen, Aftonbladet samt riksdagen. Det verkar inte riktigt realistiskt.

  Nej, jag ser KUs huvudsakliga uppgift att förmedla kritisk forskning om klimatet och om energipolitiken. Det vi skriver här droppar ut bland våra läsare, som även inkluderar en del politiker och journalister. Och även ibland till näringslivets chefer. Vi får också många responser från akademiska forskare som hittat fram till oss och som är genuint intresserade av den vetenskapliga frågan och som tröttnat på propagandan.

 24. #22 Ann+Löfving-Henriksson#

  Då är du precis som fransmännen! De har också svårt med Mellblom. Därför kallas jag och är känd som Monsieur Lars, vilket förkortas M. Lars. På KU finns redan en signatur Lars M, så om du kör med M. Lars så blir det perfekt.

 25. Rolf Mellberg

  #20 Lars M

  ”Förra seklet utmärktes av utopier”

  Jo, jag tackar, det gick väl sådär med dessas förverkligande.

  Nu handlar det om dystopi(er) vilket knappast lär bli bättre.

 26. #23 Ingemar Nordin#

  ”Det vi skriver här droppar ut bland våra läsare, som även inkluderar en del politiker och journalister.” Precis! Nu argumenterar du för min sak.

  Självfallet gör jag mig inga illusioner om att KU ska lyckas vända klimatpolitiken; det var f.ö länge sedan jag slutade göra mig illusioner om någonting alls. Den franska hälsosamma cynismen har nog påverkat mig de senaste 48 åren. Däremot menar jag att den lilla potential vi har att påverka, till större del än nu borde läggas på att framhäva de politiska motiven som driver klimathotarna. Just den aspekten diskuteras sällan och är okänd för allmänheten. Att klimatförnekare är högerextrema och faktaresistenta upprepas dagligen. Som bekant bedrivs det t.o.m statligt bekostad forskning om saken.

  Varför ska vi klimatrealister förbli hövligt korrekta och hålla oss till vetenskapliga fakta när vi vet att klimathotarna helt ignorerar sådan argumentation? Jag menar att det är bättre att lyssna till Saul Alinskys välkända råd. “Pick the target, freeze it, personalize it, and polarize it.” Cut off the support network and isolate the target from sympathy. Go after people and not institutions; people hurt faster than institutions.”

  OT, men om grön ideologi, läs: Drieu Godefridis bok ”The Green Reich”.

  https://www.amazon.com/Green-Reich-Global-Warming-Tyranny-ebook/dp/B081H2MB37/ref=sr_1_1?dchild=1&qid=1617992519&refinements=p_27%3ADrieu+Godefridi&s=books&sr=1-1

 27. Bo Göran Eriksson

  #23 Ingemar Nordin

  Las Mellblom är inne på rätt spår i den meningen att klimatalarmismen i grunden är ett folkpsykologiskt fenomen, en global skrämsel, en ”scare”. Sådana går med regelbundna mellanrum genom världen : skogsdöden, ozonhålet, galna ko-sjukan, 2Ky-problemet. Mönstret är detsamma : det finns ett visst faktaunderlag, på vilket det sedan byggs en ideologi eller tro som inte står i någonsomhelst proportion till själva saken. Det brukar lugna ned sig efter en tid, men klimatfrågan har varit ovanligt ”seg”. Den har dels omfattats av ungdomen som protest och världsförbättring – iofs en nödvändig del av uppväxten ! – dels underblåsts av de möjligheter de nya medierna erbjuder. Fakta är enda sättet att motverka detta, och här tycker jag KU har gjort ett bra jobb ! Man hittar fakta-argumenten.

 28. ”27 Bo Göran Eriksson#

  Det finns fysiska fakta, som jag tror att du refererar till. Men det finns också fakta av typen att en person som är klimathotare förordar en klimatdiktatur för att rädda planeten.

  Om jag förstår dig rätt ska vi med fysiska fakta visa att personen i fråga har fel och att klimatet sköter sig utmärkt på egen hand. En sådan strategi är dömd att misslyckas. Varken politiker eller allmänhet har vilja, kunskap eller förmåga att bilda sig en grundad uppfattning. Ett bättre svar är att ifrågasätta vad en diktatur leder till och påvisa de konsekvenser en strikt grön politik innebär för medborgarna.

  Tyvärr följer jag inte debatt och nyheter i Sverige, så mina exempel kommer från Frankrike. Här finns en motsvarighet till Greta, men som gjorde sig känd tidigare än hon gjorde. Aurélien Barrau är astrofysiker till yrket och mycket intelligent, till skillnad från sin svenska version. Barrau vill införa en klimatdiktatur. I en debatt med honom, tror du verkligen att påvisa fysiska fakta är bättre än att visa på konsekvenserna av en diktatur?

  https://www.google.fr/search?q=astrophysicien+aur%C3%A9lien+barrau&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiZhqDX9PHvAhVMqxoKHcRaC_UQ_AUoA3oECAEQBQ&biw=1081&bih=687

 29. Magnus

  Greta har gått från att varna för CO2 till att bli extremist. Det var ju gulligt innan och media snappade upp det när hon var minderårig. Andra intressen tog över men hon var fortfarande minderårig. Ingen ställde kritiska frågor. Och det var väl också grejen, en profet som ingen kunde ifrågasätta. Föräldrarna tappar inflytandet i takt med att andra tar över när hon blev 18 år. Hon blev mer extrem. Men som myndig ska hon bli utfrågad som andra. Hon är inget barn längre. Med inflytande kommer kritiska frågor. Men visst ja SVT ställer aldrig kritiska frågor till personer som gynnar deras agenda.

 30. Peter Hallberg

  Trevligt att GWPF uppmärksammas. De har alldeles för få visningar.
  En personlig favorit är:
  Is it Really the End of the Internal Combustion Engine? med professor Gautam Kalghatgi, från feb 2020
  https://www.youtube.com/watch?v=NNRk4iGreSw

 31. Magnus

  29 var svar till Jax #5

 32. Eriksbo

  #28 Lars Mellblom
  I det långa loppet är saklighet o värdighet bäst. Problemet är inte knäppgökar o hattifnattar med en
  ny värld o ekodiktaturer på agendan, utan nyktert tänkande vanligt folk, som är under en ”spell” av klimatfruktan. Men du har rätt: de naturvetenskapliga argumenten är inte allt. En ny angreppspunkt borde vara ekonomin. De enorma kostnaderna börjar nu framträda. Biden vill anslå 15 proc av den federala budgeten för klimatet, 500 miljarder per år. Av EUs budget ska 1/4 gå till klimatet. Detta kunde man sikta in sig på. En annan måltavla är det bisarra RCP 8.5 scenariot, som inte är naturvetenskapligt,, utan socioekonomiskt. Detta omöjliga scenario borde angripas skarpare. Alla ”vet” att det är dödfött, ändå används det som underlag av alla från SMHI och brittiska Met Office till DNs klimatpaket.

 33. #32 Eriksbo#

  För mindre än ett sekel sedan var det flera knäppgökar som fick sina idéer prövade, med känt resultat. Vad ska ”vanligt folk” ta sig till när inga alternativ till förändring finns. Se min kommentar: https://klimatupplysningen.se/den-sista-striden/#comment-397968

 34. #32 Eriksbo#
  Jag vaknade up mitt i natten och funderade på din kommentar; ” I det långa loppet är saklighet o värdighet bäst.” Uttryckt på det sättet accepterar du motståndarens problemformulering. D.v.s att temperaturen ökar p.g.a antropogen påverkan. Därmed har du gett bort debatten om det verkliga problemet, som är konsekvensen av klimatpolitiken.

  Ta det inte personligen, men det är ett paradexempel på hur vi klimathotskeptiker ska förlora debatten och fundera på varför det är ovärdigt att peka på klimathotarnas ultima mål.

 35. Bo Göran Eriksson/eriksbo

  #32 Mellblom
  Jag tycker KU gör ett utmärkt jobb, som nu senast presentationerna av prof Furedi o. Linzen. KU (o. t ex GWPF) är oumbärliga när man vill skapa sig en nyanserad bild av klimatfrågan. Press o TV – aussi en France – är en kompakt mur av stelnad klimatpropaganda. Tycker att målgruppen bör vara vanligt folk – de som på basen av sunt förnuft skymtar sprickorna, överdrifterna o. de direkta lögnerna i det officiella klimatnarrativet. Det är trögt före förstås. Men droppen urholkar stenen.