Resan till Paris – del 3 – Tradeable Energy Quotas och smarta elnät

För ett antal år sedan bevistade jag ett föredrag på Linköpings Universitet. Det hölls av en EU-byråkrat och ämnet handlade om Energy Saving Quotas. Jag blev illa berörd av hans budskap då jag förstod vilken konsekvens detta system skulle få för individen.

Ett förslag hur detta ska genomföras framställdes för några år sedan genom nätverket Resource Cap Coalition med förordet skrivet av Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker, Romklubbens medordförande och medlem av UNEP’s International Resource Panel (positioner som delas med Anders Wijkman). Studien betalades av EU-kommissionen.

”Every adult is given an equal free Entitlement of TEQs units each week. Other energy users (Government, industry etc.) bid for their units at a weekly Tender, or auction.” (http://www.teqs.net/summary/ )

Idén bygger på att varje individ får tillgång till en viss mängd energi som denna har rätt att förbruka. Eventuellt överskott i den individuellt tilldelade energibudgeten kan sedan säljas vidare till de som behöver förbruka mer. Det är således en form av energiransoneringssystem. Resursreduktionen ska gå hand i hand med fattigdomsreducering och byggandet av den gröna ekonomin.

david fleming
David Fleming

Ekonomin är uppbyggd på energikrediter och är ett system som har sina rötter i den teknokratiska rörelsen från 30-talet. Det prisbaserade ekonomiska systemet ska överges till förmån för ett energibaserat system baserat på distribution och konsumtion av energi. Systemet med Tradeable Energy Quotas (TEQ) utvecklades vidare av britten David Fleming (1940-2010) med ett förflutet i Green Party, Transition Towns och New Economics Foundation. Fleming varnade liksom den teknokratiska rörelsens förgrundsgestalt M. King Hubbert för att Peak Oil var nära förestående men kombinerade det också med klimathotet. Både Fleming och Hubbert har varit synnerligen viktiga för miljörörelsen. Teknokratiska koncept av detta slag har också populariserats genom Jacques Fresnos ”The Venus Project” och The Zeitgeist Movement där det getts en utopisk aura.

Syftet är att årligen gradvis minska mängden icke-förnybar energi i energinätet och det beskrivs som ett verktyg för att hantera klimatförändringar och planetens resursanvändning. Det är tänkt att minska det ekologiska fotavtrycket på individnivå och hålla den globala uppvärmningen inom tvågradersmålet. Varje år får du mindre att röra dig med.

En kommitté, Committe on Climate Change, som är fristående från den nationella regeringen förslås avgöra hur stor den årliga budgeten blir. Budgeten minskar sedan för varje år som går. Energienheten mäts i koldioxid. Ett kilo per enhet. Till 2050 har EU satt målet till en minskning med 80-95%.

“TEQs have long been Green Party policy, as we believe that we need a fair and transparent system to reduce energy demand and give each person a direct connection to the carbon emissions associated with their lifestyle.“ (Caroline Lucas, Green Party och GLOBE)

Individens värderingar och beteende ska dessutom transformeras genom att vara tydligt sammankopplad till den utdelade ransonen. Vi ska direkt kunna se hur vår livsstil ger upphov till de utsläpp av växthusgaser som sägs förgöra vår planet. Människan är i detta system en syndfull och depraverad varelse. Likt Pavlovs hundar ska vi styras i rätt riktning. Alla ska hjälpas åt att sänka den totala konsumtionen. Det är den gröna diktaturens ansikte och andas ekofascism. Vi är för många och använder för mycket resurser. Enligt The Global Footprint Network förbrukar vi idag 1,5 jordklot vilket kommer att öka till tre jordklot år 2050 om ingenting görs. Earth Overshoot Day sker tidigare år för år. Det är ett synsätt där människan inte är en resurs utan anses vara ett stort problem.

Carbon-Management

För att administrera kvotsystemet föreslås att en ”quota managing organisation” sjösättas både nationellt och på EU-nivå. Det behövs ett Carbon Management för att hålla koll. Hela apparaten är bygger på smart teknologi där individen inlemmas i ett internet of things (IoS). Allting sammankopplas och det hela styrs ytterst av den tekniska expertelit som definierar vad som är hållbart.

Smart-Grid

Infrastrukturen som byggs upp för att hantera ett sådant system bygger på konceptet med Smarta elnät. Ett system som distribuerar och samlar all information om individens energianvändning. Det bygger på tvåvägskommunikation där systemet står i kontakt med brukarens hemelektronik och exempelvis kan stänga av den utan att brukaren behöver vara inblandad (nya apparater kommer då att utrustas med teknologi som möjliggör detta). Det öppnar också för en omfattande kartläggning av brukarna.

”Utvecklingen av smarta elnät innebär att mätdata och information kommer att samlas in med allt högre upplösning och med allt kortare tidsintervall. När uppgifterna om enskildas elkonsumtion ökar, ökar också möjligheterna att kartlägga personers och företags förehavanden.” (Swedish Smartgrid)

Utbyggnaden av nätet är integrerad i målen för en hållbar utveckling och väntas bli globalt i sin omfattning. Arbetet har redan kommit långt och i Sverige överlämnade Swedish Smartgrid sitt slutbetänkande till regeringen i december 2014. GLOBE med Anders Wijkman i spetsen påbörjade kampanjer för ett pan-europeiskt nät redan 2008. Läs mer om GLOBE här.

eco design

I den andra änden handlar det om att kontrollera de produkter som använder el och skapa en marknad för ekomärkta certifierade produkter. Det ska gynna energieffektiva produkter som framställs av europeiska företag för den globala marknaden. Det gäller för kunden att förhålla sig ”klimatsmart”.

https://www.youtube.com/watch?v=Ky8x0ykF_tQ

Det bygger därmed på att kontrollera både inflödet av energin och de eldrivna produkter som vi använder. I det senare fallet har EU:s ekodesigndirektiv varit styrande och medfört tvingande påbud vad gäller vilka lampor som får säljas och hur stor effekten ska vara på våra dammsugare etc. Detta kan sägas vara högst tvivelaktigt och ställer frågor om vem som egentligen tjänar på det? Om vi har energikvoter borde vi få välja hur vi ska få spara. Om vi vill använda all el till en ”icke energisparande” produkt så ska det vara vårt val. Det går inte åt mer energi för det. Det borde därmed inte behövas några förbud. Ett lyckat ekodesigndirektiv skulle heller inte kräva några kvoter eftersom det i sig är tänkt att sänka energiförbrukningen med 20% till 2020. Förbudet gör det dock möjligt att byta ut teknologin till sådant som kan ingå i det ”smarta hemmet”. Även i detta fall har GLOBE varit involverade.

Våra vanor ska noggrant dokumenteras och våra val styras från ovan. Detta betecknar inte ett fritt samhälle. I en strävan av att rädda planeten byggs istället ett finmaskigt kontrollnät upp. De teknokratiska idéerna är sedan något som finns på hög nivå. Den genomsyrar inflytelserika organisationer som Romklubben och Trilaterala Kommissionen och har satt sina tentakler i FN-byråkratin.

”The post-industrial society is becoming a “technetronic” society: a society that is shaped culturally, psychologically, socially, and economically by the impact of technology and electronics—particularly in the area of computers and communications.” (Zbigniew Brzezinski, Between two Ages)

Frågan är vad som händer när nya globala avtal ska implementeras? Det är ett system som är en dröm för kontrollfreak och megalomaner. Vi har sett hur det har gått tidigare i historien.

Allt detta för att beveka ett osynligt monster vars destruktiva krafter inte går att bevisa. Istället väcker vi ett annat…

Nästa steg är att sammanföra människan med tekniken…

“If we can somehow merge with our electronic creations in a larger scale endosymbiosis, it may provide a better next step in the evolution of humanity and Gaia.” (James Lovelock)


 

Call for Action! I december reser jag till Paris. Jag kommer att bevaka det som sker i anslutning till det stora klimatmötet, skriva inlägg och sammanträffa med andra avfällingar. Jag kommer också hålla en liten manifestation med min dubbelrelease av bok och singel. De vänliga donationer som inkommit hittills har möjliggjort resa, översättning av bok till engelska samt inspelning av singel och video. Det är min lilla protest mot det som sker. Jag behöver dock mer medel för uppehälle, nätverksbyggande och för att kunna trycka upp exemplar av boken och annat informationsmaterial. Tyvärr har jag inte tillgång till den flodvåg av resurser som de klimathotstroende nätverken förfogar över. Det här är baserat på ideellt arbete och jag är beroende av bidrag från gräsrötter som er.

Bli stödmedlem (100 kronor) eller donera valfri summa till Föreningen Wardenclyffe: Plusgiro: 74 40 98-5

jacobnordangard.se

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Tack Jacob, för ytterligare en gedigen ögonöppnare. Personligen undrar jag i hur vi kunde hamna i ett så absurt samhälle så snabbt

 2. Lasse

  Detta med styrning av miljöförstörande utsläpp kan man väl endast applådera-om det sker utan att påverka vår ekonomi och konkurrenskraft.
  Tog igår reda på vad Scanias motoringenjörer kämpar för att uppnå -EURO 6 krav.
  Tydligen var de på god väg. På kort tid (20 år) har dieselutsläppen tvingats ner med tiopotenser vad gäller partiklar (60 ggr) och kväveoxider (20 ggr) därtill ca 3 ggr lägre CO2 utsläpp.
  Jag hyllar denna typ av utveckling. Clean air act i USA är väl värd att framhålla.
  Även om den ligger bakom en stor del av senare års uppvärmning.(Solens dunkla sken blev mindre dunkelt)

  Sen är detta med våra lampor bara klåfingrigt-vi behöver ljus och värme samtidigt!

 3. pekke

  Det finns stora problem med s.k. smart grids, både på den moraliska och tekniska sidan.

  Man kan på individnivå styra individens elbehov vilket gör att den som styr elnätet kan använda det på ett omoraliskt sätt.

  På den tekniska sidan finns det andra problem, det måste finnas nån form av huvudenhet/server, skulle den börja krångla så kan sådant sprida sig till mindre enheter och vad som då händer vete nog bara teknikgudarna.
  Även om de mindre enheter är mer självständiga så kan problem även på den nivån sprida sig om de kommunicerar med varandra.

  Komplicerad teknik ger också komplicerade problem både på den moraliska och tekniska sidan.

 4. pekke

  Lasse #2
  Scanias lösning var en bättre katalysator som bättre kunde hantera olika miljökrav vilket gjorde att man slapp mer avancerad teknik till själva motorn.

  Man tog ett steg framåt på katalysatortekniken vilket gjorde att man kunde ta ett steg bakåt på motortekniken, man kan alltså bygga en enklare motor tack vare att katalysatorn blev bättre.

  Risken med ett ” smart elnät ” är att det blir så komplicerat att minsta lilla fel kan sprida sig över hela elnätet innan nån manuellt lyckas stänga av de felande enheterna.

 5. Ann lh

  Tack Jacob!
  Hydran är verkligen välutrustad!

 6. latoba

  Och indoktrineringen av barn fortsätter, nu med Childrens Climate Conference i Södertälje i november. Telge enerigi är tydligen inblandade.
  http://www.telgeenergi.se/privat/kundtjanst/vara-vanner/childrensclimateconference/

 7. Ingemar Nordin

  Vissa kanske applåderar denna typ av teknisk utveckling som sparar energi. Man agerar som om ”energi” vore en ändlig resurs. Men det värsta med denna villfarelse är att det skapar ett kontrollsystem utan like.

 8. Peter Stilbs

  #2,#4 – det är ju naturlagar som styr att

  a) verkningsgraden ökar med ökande förbränningsmotortemperatur https://en.wikipedia.org/wiki/Carnot_cycle

  b) konverteringen av (luftens) kväve och syre i motorn till NOx ökar med ökande förbränningstemperatur
  https://en.wikipedia.org/wiki/NOx

  Vägen att lösa problemet måste ligga i katalysatorverkan – att spjälka tillbaka NOx i avgaserna till O2 (eller H2O) och N2

 9. Mats G

  Ett sätt att kontrollera människor är brist. Har du kontroll över bristen kan du kontrollera människorna.
  Det du måste göra är först att sätta människor i beroendeställning för att sedan skapa bristen. När du har kontrollen kan du sedan manipulera som du vill. Vad det nu du söker. Makt, pengar, inflytande.

  Det finns massor av exempel på detta. Förr var det inte helt ovanligt att man betala i sprit. Arbetaren blev beroende av alkohol. Sprit var dessutom billigt att producera. Hembrännare jagades skoningslöst. Det undergrävde makten.

  egentligen är det fortfarande på samma sätt. Inte så plumpt och explicit utan er raffinerat. Koncepten är fortfarande den samma.

  Arbete är ett bra exempel idag. Vi hade under en kortare tid på 80 talet brist på arbetskraft. Arbetaren hade kontrollen. Arbetaren kunde hoppa från det ena jobbet till det andra med bättre och bättre ersättningar och förmåner. Det här är mardrömsituation för de som är vana att ha makten.

  Vi har hör det många gånger att en arbetskrafts reserv på 5% är bra för ett samhälle. Dvs 5 arbetslösa är det som behövs för att kunna kontrollera arbetsmarknaden. och därmed människor.

  Att skapa brist på energi är ytterligare ett sätt att kontrollera människor. Det är det perfekta redskapet i dagens värld. Vi är helt beroende av energi. Det följer samma koncept.

  Ett annat sätt i framtiden kan mycket väl var åtkomsten till Internet. Skapa brist på åtkomst och du har viss makt. helt klart.

  Enda sättet att komma runt det är att rösta på de som inte vill skapa bristsamhällen. Utan tvärtom skapa överflöd. De vill åtminstone inte kontrollera dig.

 10. Lasse

  #8 Peter
  Det är väl samma naturlagar som rådde 1992 😉
  Lite politisk styrning kan få industrin att utvecklas.
  Men det blir lätt fel om politiker lägger sig i alltför mycket. (Etanol, Gobigas, Vindkraft..)
  Igår kom ett nytt direktiv för vår elförsörjning där ambitionen höjs vad det gäller förnyelsebar el, 30 TWH (25). Redan idag ser vi hur elpriserna varierar med vinden. När det blåser är elen billig. Mer vindkraft ger lägre lönsamhet för vinden.

 11. Jacob Nordangård

  Ingemar #7

  Jag är säker på att det finns ett stöd hos många för kraftfulla åtgärder. Mediepropaganda och indoktrinerande utbildning har effektivt fått dem att anamma en världsbild där människans antal och handlingar behöver kontrolleras. Idag rapporteras det dagligen om kaos. Vem kommer att erbjuda ordningen?

 12. Ingvar i Las Palmas

  Du sköna nya värld. 1984.
  Det är sannerligen lätt att göra en dystopi i dagsläget!

 13. Mats G

  10
  Lasse
  ”Mer vindkraft ger lägre lönsamhet för vinden.”

  Det finns en omöjlig ekvation ur ekonomisk synvinkel när det gäller vindkraft.
  När det blåser går priserna mer och du tjänar inte på det. Ibland får du betala för att bli av med din el. När det inte blåser, tja, då produceras det inge el och inkomster uteblir. Hur du än gör så förlorar du pengar. De som investerar i vindkraft slänger pengarna i sjön. Om man nu vill ha pengar tillbaka på investerat kapital dvs. De vill våra pensionsfonder. lyft bort alla pengar från sk gröna fonder. Om du nu vill ha pengar till pension. Om du vill ”rädda” planeten är det väl rätt. Ingen kommer dock tacka dig när du käkar kattmat i husvagnen.

 14. Ingemar Nordin

  Jacob #11,

  ”Jag är säker på att det finns ett stöd hos många för kraftfulla åtgärder.”

  Jo, naiviteten är stor. Man hyllar politiker som ”satsar” alltmer resurser, inför alltfler inskränkningar i individens frihet, och bygger ut kontrollsystemet. Och liksom i alla ransoneringssystem så finns det pengar att tjäna för den organiserade brottsligheten.

  Visst, även i det lilla kommer folk att lägga ned åtskillig energi på att undandra sig ransoneringen. Innovationslustan kommer att öka på det området. Tyvärr är det knappast särskilt produktivt för samhället i stort. Politikerna låter gräva gropar för skattemedel och individerna kommer efter och fyller igen dem. Själv funderar jag på att betala en hacker 10 000 kr för att skaffa mig en extra identitet 🙂

 15. ThomasJ

  Tack för ytterligare, som vanligt, intressant inlägg Jacob! 🙂
  Hydran är, som ALH redan påpekat och allt fler bekant numer, ytterst ’välutrustad’ inte minst med tekniker för ’Hjernevask’ – VSB!
  Delar på FB.

  Mvh/TJ

 16. pekke

  Som den svenska energipolitiken ser ut just nu så är frågan inte om de inför nån typ av elransonering utan när de inför den !

  Kommuniststyrda Rumänien släckte ner bostadsområden på 80-talet när deras industri behövde el.

  Kommer Sverige göra samma sak ?

 17. Håkan

  Arvssynden har gjort comeback som styrmedel.

 18. Mats G

  ”Jag är säker på att det finns ett stöd hos många för kraftfulla åtgärder.”

  Det är det här som är frukten av all propaganda – ”Hjärntvätt”. Du tycker det är helt ok att du blir inskränkt, får mindre integritet.

  Det är ganska tydligt att se och höra att propaganda maskinen går för högvarv när det gäller invandringen. Modeordet för dagen är ”Ensamkommande flyktingbarn”. det skall väl så ann mot känslosträngarna.

  Nej, Acceptera, betala och håll käften. Pseudointelligensian kommer skapa den perfekta världen.

 19. Lasse

  #18 Hållbar utveckling är väl mottot för S(V)MP regeringen!
  De gör väldigt lite för den devisen nu.
  Den elproduktionsapparat som vi kommer att få framöver, med flödande energikällor, kan tolereras om elanvändningen kan styras eller överflödet kan lagras.
  Ny Teknik har en tävling: http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/solenergi/article3940196.ece

 20. Björn

  Det är bara samvetslösa individer med maktbehov som föreslår sådana här lösningar på ett uppfunnet problem. Det gäller att punktmarkera sådana individer. För att vidare motverka organisationer och individer med kontrollfasoner, behövs utbildande motmedel som mer kunskaper i naturvetenskapliga ämnen och i allmänhet en högre bildningsnivå i befolkningarna. Kontroll av människors beteenden innanför vanlig sund normalitet, tillhör inte frihetliga demokratier.

 21. Peter Stilbs

  Lasse #10 – det är ju därför VW känt sig tvingade att mickla och ljuga – då man inte kan ”trolla med knäna” – MP-ideologi och visioner eliminerar inte naturlagarna, oavsett vilka ”utsläppsmål” man ställer upp.

  Jag håller faktiskt med Jeremy Clarkson i vad han säger http://www.aftonbladet.se/bil/article21514236.ab

 22. Håkan Bergman

  http://www.telegraph.co.uk/news/matt/

 23. pekke

  Så länge som medel-Svensson inte har ett begrepp om hur ett smart elnät kan användas för att styra deras elanvändning så kommer de inte protestera, men skulle de begripa att de inte skulle få tvätta, laga mat, se deras favoritprogram m.m. bara för att elproduktionen i landet går på knäna, då kanske de börjar protestera.

  Det brukar vara så, först när skattebetalaren inser vad det kommer att kosta dem själva, då börjar de vakna, på arbetet går nu diskussionerna höga och öppna om nuvarande akuta samhällsproblem.

  Lite om kommunägda Vindkraft Vänern, trots att de hittills förlorat över 250 miljoner så skall de satsa ytterligare 80 miljoner på fortsatt drift !!
  https://nwt.se/karlstad/2015/10/21/80-nya-miljoner-till-vindkraften
  Samtidigt så går Värmlands Landsting med en förlust på över en kvarts miljard !

  Så skatterna på både kommunal och länsnivå kommer nog skjuta i höjden.

  Annan kommunal vindkraft som krisar.
  http://www.gd.se/gastrikland/gavle/domstol-ger-gavle-ratt-att-kopa-omstridda-vindkraftverk

  Man kan undra hur den vansinniga energipolitiken i det här landet kommer sluta.

 24. pekke

  Lite OT.

  Det är inte solen, CO2 eller surare hav som skadar koraller utan solskyddet !

  http://www.di.se/artiklar/2015/10/22/solkram-hotar-sla-ut-korallreven/

  http://wattsupwiththat.com/2015/10/20/oops-it-may-not-be-ocean-acidification-killing-coral-after-all-common-chemical-found-in-sunscreen-is-poisonous-to-coral-reefs/

 25. Mats G

  17
  Håkan
  ”Arvssynden har gjort comeback som styrmedel.”

  Du har helt rätt. Bara genom att leva så syndar vi. Äter vi syndar vi för att vi förbrukar jordens resurser. Gör vi våra behov syndar vi för vi nyttjar jordens resurser. Jobbar vi syndar vi.

  Ja. du har rätt. Arvsynden är tillbaks. Men man kallar det hållbar utveckling.

 26. pekke

  OT.
  Eko-märkning av bomull ingen garanti för mindre gifter i kläderna, i vissa fall hittades mer gifter i eko-märkt än ” vanlig ” bomull !

  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article3940908.ece

  ” Bomull innehöll höga halter av bensotiazoler, även kläder av ekologisk bomull. Tre av de fyra klädesplagg av 100 procent bomull som var märkta med etiketten ekologisk bomull innehöll sju till trettio gånger högre koncentrationer än medianvärdet hos andra plagg tillverkade av 100-procent ”vanlig” bomull. Enligt avhandlingen indikerar rönen att eko-märkning inte är någon garanti för att plaggen är fria från skadliga kemikalier. ”

 27. Mats G

  26
  pekke
  ” Enligt avhandlingen indikerar rönen att eko-märkning inte är någon garanti för att plaggen är fria från skadliga kemikalier.”

  Chockerande! eller inte.
  Jag har alltid hävdat att ekomärkning är omvända reapriser. Och det funkar……

  Dumme Schweden…

 28. Fredrik

  Vad är egentligen syftet med detta? För de som driver på mest kan väl inte på allvar tro att jorden går under pga ökad mängd CO2 i atmosfären.
  Sedan förstår jag inte hur energiransonering kan gå hand i hand med fattigdomsbekämpning. Sluta lägg ner kärnkraft och sluta bygg värdelösa vindkraftverk är nog ett bättre alternativ.

 29. Jarek luberek

  #13 ”De som investerar i vindkraft slänger pengarna i sjön”

  Fast det är någon annans pengar de slänger u sjön. Annars jan jag bara instämma. Utan energikagring är vindkraft bara en lek med andras pengar.

 30. Jarek luberek

  #28. ”Vad är egentligen syftet med detta?”

  Har på senare tid intresserat mig för petrodollarsystemet. Senast idag så slog det mig att det förklarar ett antal, till synes, konstiga saker här i världen, som varför Ryssland kan få ISIS-fundamentalister att desertera i massor efter någon veckas engagemang medan USA står till synes oförmöget att göra något.
  På samma sätt har jag länge funderat över varför västvärlden tappat förståndet i energifrågan. Vem tjänar på detta. Jag har försökt läsa det som skrivits i den riktningen här på bloggen men aha-upplevelsen har inte riktigt infunnit sig.

 31. Allan Forsling

  Alltför många sätter likhetstecken mellan miljö och klimat. Ren luft och rent vatten – absolut. Men tro att vi kan styra klimatet? Att strunta i världens historia och alla de skiftningar i klimatet som skett. Historielösheten straffar sig alltid.

 32. Guy

  Håkan B # 22 Fick mej igen att tänka på hur viktiga dagens jokers är. Alla kungar har i ala tider behövt en som på ett humoristigt sätt berättar hur läget är. Jokern lever farligt i dag lika väl som förr. När jokern tystas eller censureras vet vi att diktaturen är nära.

  En sak som slog mej. Jag kan inte påminna mej att jag skulle ha sett alarmistiska jokers. Har jag varit blind för dom eller finns dom bara inte?

 33. Håkan Bergman

  Guy #32
  Vet du hur många miljöpartister det går åt för att tända en lågenergilampa?

 34. Ingvar i Las Palmas

  #28. ”Vad är egentligen syftet med detta?”

  Lyssna på vad en av topparna i IPCC, Christina Figueres, säger.

  Det har egentligen inte med klimatet att göra det är endast ett verktyg för att avskaffa kapitalismen och ersätta med någon sorts planekomomi kontrollerad av FN.

  Makt och kontroll alltså.

  Lyssna på vad Obamas vetenskapsrådgivare Holdren säger. Vi måste införa någon sorts stopp på befolkningsökningen. Sterilisering via dricksvattnet tex.

  Allt styrs av människor med drömmar om nån sorts världsregering och av Neomalthusianer Och rejäla muskler har dom

 35. Guy

  Håkan B # 33

  Nja, egentligen saknade jag motsatsen, typ hur många skeptiker det gåt åt för att……

  Är det nån som känner till en enda dylik (humoristisk, inte ’no pressure’ typ) historia.

 36. Ingemar Nordin

  Jarek L #30,

  ”På samma sätt har jag länge funderat över varför västvärlden tappat förståndet i energifrågan. Vem tjänar på detta. ”

  Enligt min erfarenhet av samtal med en del politiska beslutsfattare som verkar uppskrämda är jag rätt övertygad om att det handlar om en djup okunskap parad med en rädsla att inte tycka som alla andra i miljöfrågan (där klimatet ingår). De har själva ingen aning om vad det handlar om, men de ser att det kan ge dem röster och inflytande att vara minst lika god som alla andra och verkligen KÄNNA starkt för klimatet.

 37. Tack för att du fortsätter ta reda på vad som händer och bemödar dig med att skriva. Otäckt detta.
  /Sverker