Regnskog och medias rapportering

 Regnskog
Regnskogen kommer inte att torka upp inom en snar framtid, tvärtom gynnas den av den förhöjda koldioxidkoncentrationen i atmosfären.
Anders Bolling skrev om de två nya studierna med de nya rönen på sin Framstegsblogg häromdagen:
”Eftersom de tempererade skogarna inte längre försvinner (utan växer) ligger orons fokus i dag på den tropiska regnskogen. Vårens hittills intressantaste skogsnyhet, om ni frågar mig, är nya rön om hur känslig regnskogen är för global uppvärmning. Skogen är dubbelt klimatintressant: Avverkning står för runt 15 procent av koldioxidutsläppen, och den fungerar som ”kolsänka” eftersom den tar upp koldioxid. Tänk om den globala uppvärmningen i sig hotar den tropiska regnskogen? Det var just vad en brittisk forskarrapport kom fram till för drygt tio år sedan. Djungeln skulle vara uttorkad år 2050, hette det.
De senaste veckorna har det kommit först en, sedan ytterligare en studie som vänder på steken: I själva verket gynnas skogen mer av den ökade koldioxiden än den missgynnas av den ökade värmen. Den är alltså mer motståndskraftig än man trott. De nya resultaten föranledde huvudmannen bakom den första rapporten, Peter Cox, att backa. Heder åt honom.”
Jag tycker också att det är en av de viktigaste nyheterna inom klimatområdet denna vår och givetvis något som Public Service borde rapportera om. Nu har jag suttit och bläddrat igenom alla vetenskapliga nyheter på SRs och SVTs hemsidor men jag hittar ingenting om dessa nya rön. Upplys mig gärna om jag har fel.
Under tiden rullar WWFs tiggarkampanj ”Jorden har feber” vidare. Nej, jorden har inte feber men det har jag. Har lyckats få influensan och därför blir dagens text lite kort.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Och snart får vi rapporter om att regnskogen håller på att dränkas pga den globala uppvärmningen. I media kommer alarmisterna att hävda att det här har man varnat för länge och nu börjar tiden rinna ut, det krävs omedelbara åtgärder. Praise Gaia and send in th Money!
   

 2. PT

  Mitt inlägg i en annan tråd passar nog bättre i denna tråd. Lyssna på detta positiva fördrag om koldioxiden positiva inflytande.
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=X7jgQni6jQ4

 3. Bäckström

  Underbart att se att det åtminstone finns EN vetenskapsjournalist som vågar ha en avvikande uppfattning och ge en mer balanserad bild på miljöfrågorna. Frågan är om han får fika ihop med sina journalistsbröder och systrar, eller om det är priset man får betala om man inte följer partiprogrammet. 
  Heders Anders Bolling!

 4. Ann L-H

  Lena – Återigen visar det sig att miljömaffian i MSM inte ger en objektiv bild av 2forskning och framsteg”. Tack för tipsen och krya på dig.
  F.ö. är Per Kornhall återigen i farten. Numera är han f.d. undervisningsråd på skolverket och verkar istället som skolstrateg i Upplands Väsby. Han figurerade i spalterna när han med skolverket i ryggen avfärdade väl underbyggda invändningar mot klimathotet som pseudovetenskap.
  Nu har han givit ut en bok med den talande titeln BARNEXPERIMENTET svensk skola i fritt fall. Enligt anmälan i dagens GP är det den sk lösdriftspedagogiken han avser. Där kan jag till fullo hålla med honom, men hans eget bidrag till det fria fallet nu på senare tid är minsann inget att yvas över.

 5. Jag kommer att köra bil lite extra i dag för att bidra till en grönare planet. Mer CO2 till växterna!

 6. Tege Tornvall

  Sensationell upptäckt för klimatseloter: mer CO2 får det att växa mer!! Det lärs väl annars sedan länge ut på lantbruks- och växtodlingsskolor?

 7. PS
  Har dessutom just betalt in 300 kr till SI. Ytterligare ett bidrag till en bättre värld! Känner mig som en god människa! 😉

 8. pekke

  Helt otroligt, koldioxid är bra för växtligheten !
  Vetenskapen går verkligen framåt.  😉
   
  OT.
  IPCC behöver gräddan av vetenskapen för extra review av deras nästa rapport, fast det går nog bra med vem som helst bara de är intresserad av ” klimathotet ”.
  http://risk-monger.blogactiv.eu/2013/03/25/job-offer-students-wanted-to-be-ipcc-climate-change-reviewers/
   
  http://joannenova.com.au/2013/03/unpaid-students-to-review-ar5-this-is-rigorous-expert-science-right/
   
  http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/pbl-2013-letter-to-phd-students-on-ipcc-review_0.pdf

 9. Gaupa

  Jag kan inte längre glädjas över dessa rapporter som visar att naturen är tåligare än man trott. De har redan förgiftat så många människors sinnen med motsatsen under så lång tid. Det kommer att ta en evighet att rätta till. Heder åt min lokaltidning LT, som hade en halvsida(endast i papperstidningen, dock) om denna rapport, strax den kom, i allafall.

 10. Björn

  Ja, allting är inte så nattsvart med lite mer värme och CO2. Signaturen TP flaggade igår för en intressant föredragning av Matt Ridley på samma tema, som är sevärt och engagerande.
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=X7jgQni6jQ4

 11. Mikael Wrande

  Skönt att höra positiva och riktiga nyheter för omväxlingsskull! Bra även att en kommentator lagt in professor Matt Ridleys viktiga budskap om hur C02 gör Världen grönare och bättre. Känner att jag också vill bidra med pengar till denna förnämma blogg. Om tekniken vill kommer snart mitt lilla bidrag. Tack för att Ni orkar förmedla lite verklighet bland alla lögner som förmedlas via vanligt media.

 12. István

  Lena,
  Hur är det egentligen med regnskogarnas ”kolsänka”?
  Vart tar allt kolet vägen i så fall?
  Krya på Dig annars! Du vet väl att även influensan är en följd av den ökade CO2 halten i luften. Vi får bära vårt kors och sota för våra synder med jämnmod. Mvh István

 13. Jellba

   #6
  Agronomen Rockström verkar ha missat lektionen där koldioxidens positiva påverkan på växtligheten avhandlades.

 14. István

  Inte nog med att den galopperande uppvärmningen orsakar rekordkyla, nu har även den accelererande havsnivå höjningen också medfört rekordlågt vattenstånd i Stockholm. Gamla vrak kommer till ytan. Läs i DN
  Hur kan det bli på detta viset?
  Möjlig dansk siktad vid Kastellholmen

 15.  
  http://www.tjust.com/2013/1000000000.pdf

 16. Jellba#6
  Agronomen Rockström verkar ha missat lektionen där koldioxidens positiva påverkan på växtligheten avhandlades.”
  Du och de flesta med dig har tyvärr missat att koldioxiden har två funktioner när det gäller att påverka växtligheten positivt och vilket så klart Rockström också missat. Rockström vill ju tom att vi skrotar plogen och kör plöjningsfritt. Det är verkligen att bränna ljuset i båda ändar. Om koldioxidhalten i atmosfären höjs från 350 ppm till 450 ppm är i princip försumbart jämfört med om t ex motsvarande mängd koldioxid i form av kolföreningar (dvs organiskt material) hade jordiserats genom t ex plöjning och vi på så vis hade fördjupat matjordslagret och ökat mullhalten i vår åkerjord, eller byggt upp nya matjordslager i u-länder och där ju svälten är som störst, då hade den positiva påverkan på växtligheten i stället ökat hundrafalt. Det betyder inte så mycket att jorden börjar grönska lite mer (pga den högre halten CO2) när det gäller att år efter år kunna producera mer och mer mat åt en växande befolkningsmängd. För att bara nämna ett exempel; när jag var i Indien var där hur mycket grönska som helst, t ex djungeln, men trots detta fanns där inget matjordslager så att de kunde odla fram mat till alla svältande.

 17. Börje
  Agronomer verkar många gånger inte ha en aning om någonting.Jag kommer inte ihåg var jag läste detta men på Borneo har myndigheterna efter påtryckningar från västerländska dogooders försökt stoppa urbefolkningen från sitt traditionella svedjebruk. Givetvis hade man vetenskapligt underlag som påvisade att svedjebruket var förkastligt för artrikedomen.
  Vem som helst som inte inkapaciterats av t ex en agronomutbildning insåg ju redan från början att detta var dumheter. Svedjebruk i den form som bedrevs visade sig bara synnerligen välgörande för naturen när riktiga vetenskapsmän undersökte saken.

 18. Karl-Oskar

  Anders Bolling skriver följande som jag anser är en felaktig slutsats.
  ”Europa utom dagens Ryssland var för 2.000 år sedan skogstäckt till 80 procent. Andelen är i dag ungefär 35 procent, och den har inte minskat sedan mitten av förra århundradet utan i stället ökat en aning. Takten i världens skogsavverkning var före 1950 betydligt högre än befolkningstillväxten. Efter 1950 är det tvärtom. Tacka urbaniseringen för det.”
  Människor äter inte mindre för att de bor i staden det är istället som Börje Gustavsson skriver plogen och bättre gödsling som har gjort att vi kan mätta fler människor på mindre åkerareal. 

 19. Mikael

  De är dessa motståndare vi har i informationskriget om AGW: Här är Sveriges 100 miljömäktigaste personer – hela listan.
   
   

  Siffrorna inom parentes är fjolårets placering. Här kan du läsa om nominerings- och rankningsproceduren samt juryns sammansättning.
  (Obs! Det här är bara listan. Vill du läsa mer om vilka alla de 100 miljömäktigaste personerna är – skaffa dig ett nummer av magasinet Miljöaktuellt nr 1-2012)
  1. Johan Rockström, professor i naturresurshushållning vid Stockholms universitet, chef för Stockholm resilience center och avgående chef för Stockholm environment institute (5)
  2. Maria Wetterstrand, grön samhällsdebattör, föreläsare och skribent (3)
  3. Isabella Lövin (Mp), EU-parlamentariker (2)
  4. Åsa Romson (Mp), språkrör (80)
  5. Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen (7)
  6. Christian Azar, professor i hållbara energi- och materialsystem på Chalmers (46)
  7. Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen, ordförande i European environmental bureau, miljöforskare vid Karlstad universitet och sakkunnig i miljömålsberedningen (18)
  8. Mattias Klum, filmare, fotograf och föreläsare (60)
  9. Johan Kuylenstierna, chef på SEI:s huvudkontor, blir chef för hela SEI i april (Ny)
  10. Tomas Kåberger, ordförande för stiftelsen Japan renewable energy foundation, arbetar även med strategiska frågor inom energiområdet på Chalmers (65)
  11. Anders Wijkman, rådgivare SEI och Tällberg foundation (17)
  12. Pär Holmgren, f d tv-meteorolog, nu föreläsare, projektledare och författare (86)
  13. Jens Holm (V), riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson (34)
  14. Markku Rummukainen, klimatforskare vid SMHI, professor vid Lunds universitet (Ny)
  15. Gustav Fridolin (MP), språkrör (12)
  16. Petra Wadströms, uppfinnare (Ny) 
  17. Lasse Gustavsson, naturvårdschef på WWF international (11)
  18. Per Kågeson, författare och debattör, professor i miljösystemanalys vid KTH (51)
  19. Annika Helker Lundström, vd Svensk vindenergi (13)
  20. Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys på KTH, vicerektor för hållbar utveckling (Ny)
  21. Sebastian Kirppu, skogsinventerare (Ny)
  22. Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF (Ny)
  23. Carl Folke, professor i naturresurshushållning, chef för Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi samt vetenskaplig föreståndare för Stockholm resilience center (14)
  24. Åsa Westlund (S), Europaparlamentariker (Ny)
  25. Erland Källén, professor i dynamisk meteorologi vid Stockholms universitet (Ny)
  26. Johan Bergendorff, producent på Sveriges radio (55)
  27. Tom Hedlund, projektledare Naturvårdsverket (Ny)
  28. Carina Lundberg Markow, chef för ansvarfullt företagande på Folksam (92)
  29. Folke Rydén, reporter och dokumentärfilmare (Ny)
  30. Stefan Henningsson, klimatexpert på WWF (Ny)
  31. Åsa Domeij, csr-chef på Axfood (40)
  32. Linda Burenius Magnusson, vd på O2 vindel (88)
  33. Anders Berntell, vd Stockholm international water institute (49)
  34. Patrik Eriksson, kampanjchef på Greenpeace (99)
  35. Alice Bah Kuhnke, csr-chef, ÅF (4)
  36. Karin Lexén, chef på Swedish water house (67)
  37. Carl Piper, skånsk godsägare, jord- och skogsbrukare (31)
  38. John Holmberg, vicerektor och professor i fysisk resursteori vid Chalmers (Ny)
  39. Stefan Edman, biolog, författare och föreläsare (64)
  40. Johan Ununger, vd, Saltå kvarn (Ny)
  41. Klas Eklund, senior economist på SEB, adjungerad professor vid Ekonomihögskolan i Lund (Ny)
  42. Karl-Henrik Robèrt, grundare av Det naturliga steget och professor vid Blekinge tekniska högskola (21)
  43. Per Bolund (MP), riksdagsledamot och ekonomisk talespersona (76)
  44. Daniel Öhman, reporter på Sveriges radio (Ny)
  45. Susanna Baltscheffsky, reporter på Svenska dagbladet (19)
  46. Jonas Paulsson, initiativtagare till Köttfri måndag (Ny)
  47. Carl Schlyter (MP), EU-parlamentariker (25)
  48. Johan Söderström, vd på ABB Sverige (Ny)
  49. Lars-Erik Liljelund, vd på Mistra (9)
  50. Lena Ek (C), miljöminister (16)
  51. Kia Andreasson (MP), miljökommunalråd i Göteborg och ordförande i Göteborg energi (Ny)
  52. Karin Bojs, reporter på Dagens nyheter (63)
  53. Malin Olofsson, reporter på Sveriges radio (Ny)
  54. Emma Lindberg, politiskt sakkunnig hos miljöministern (Ny)
  55. Daniel Johansson (C), statssekreterare på näringsdepartementet (57)
  56. Gustav Melin, vd på Svenska bioenergiföreningen (82)
  57. Karl Elfstadius, ansvarig för smart grid på ABB (62)
  58. Christina Lindbäck, miljöchef på NCC (35)
  59. Christina Lampe-Önnerud, grundare av batteritillverkaren Boston Power (Ny)
  60. Göran Broman, hållbarhetsforskare och professor vid Blekinge tekniska högskola (66)
  61. Annie Lööf (C), näringsminister och partiledare (Ny)
  62. Peter Westman, naturvårdschef på WWF (78)
  63. Karin Åström, vice ordförande i Svenska naturskyddsföreningen (Ny)
  64. Eva Stål, koordinator för hållbarhetsfrågor på Ikea Sverige (Ny)
  65. Rolf Annerberg, generaldirektör på Formas, ordförande i Miljömålsberedningen (56)
  66. Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige (79)
  67. Jan Eliasson, millenniemålsambassadör, styrelseordförande i Water aid Sverige (Ny)
  68. Marie-Louise Kristola, programledare på Sveriges radio (Ny)
  69. Björn Karlsson, professor i energisystem vid Linköpings tekniska högskola (33)
  70. David Jonstad, författare och journalist (Ny)
  71. Bo Ekman, grundare av och styrelseordförande i Tällberg foundation (Ny)
  72. Lovisa Hagberg, miljöpolicyfrågor WWF (Ny)
  73. Lise Nordin (MP), riksdagsledamot och energipolitisk talesperson (Ny)
  74. Ulrika Björkstén, chef för Vetenskapsradion (Ny)
  75. Erika Bjerström, journalist på Sveriges television (39)
  76. Kajsa Garpe, sakkunnig på Naturskyddsföreningen (Ny)
  77. Inger Näslund, fiskeexpert på WWF (52)
  78. Eva Sunnerstedt, projektledare för elbilsupphandlingen på Miljöförvaltningen i Stockholm (Ny)
  79. Christer Borg, ordförande för Älvräddarna (41)
  80. Sasja Beslik, vd för Nordea fonder (83) 
  81. Jonas Sjöstedt (V), riksdagsledamot och favorittippad som ny partiledare (Ny)
  82. Matilda Ernkrans (S), riksdagsledamot och klimatpolitisk talesperson, ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, ledamot i Miljömålsberedningen (37)
  83. Martin Hedberg, Swedish weather & climate centre (Ny) 
  84. Björn Risinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten (Ny)
  85. Viktor Säfve, ordförande Skydda skogen (Ny)
  86. Bengt Kriström, professor i resursekonomi vid SLU, forskningsledare för Centrum för miljö- och naturresursekonomi i Umeå och ordförande för Expertgruppen för miljöstudier (30)
  87. Sven-Olof Ryding, vd på Miljöstyrningsrådet (71)
  88. Roger Tiefensee (C), riksdagsledamot, miljöpolitisk talesperson och ledamot i partiets miljöarbetsgrupp, även ledamot i Miljömålsberedningen (Ny)
  89. Lars Thunberg (KD), kommunpolitiker i Helsingborg och ordförande i Sveriges ekokommuner (Ny)
  90. Lars Nellmer, vd på Krav (93)
  91. Therese Jacobson, kampanjledare på Greenpeace (Ny)
  92. Tom Arnbom, Arktis- och rovdjursexpert på WWF (Ny)
  93. Ida Nilsson, ordförande i Jordens vänner (Ny)
  94. Maria Ågren, generaldirektör på Naturvårdsverket (23)
  95. Jakob Lagercrantz, ordförande för Gröna bilister (61)
  96. Martina Krüger, kampanjledare på Greenpeace (70)
  97. Nina Cromnier, generaldirektör på Kemikalieinspektionen (73)
  98. Anna Linusson, vd Håll Sverige rent (20)
  99. Kjell Aleklett, professor i fysik vid Uppsala universitet (Ny)
  100. Per Ankersjö (C), stadsmiljöborgarråd i Stockholms stad (100)

 20. Det är dessa vi skall kräva skadestånd från! Dessa orsakar stor skada! Inte inte bara ekonomisk utan medtal och demokratisk!!

 21. Mikael

  Förutom dessa 100 gröna maktmänniskor måste vi slåss emot deras propagandamaskin, dvs media, iform av television, radio och tidningar. Inte undra på om folk inte vet vad de ska tro? ”Alla säger ju samma sak och då måste det vara sant!”