Reaktioner på CLOUD-experimentet

cosmic rays hit earth1

Det var en stor händelse när resultaten från CERNs CLOUD-experiment publicerades i Nature häromdagen. I en försiktig kommentar säger experimentets ledare Jasper Kirkby: “För tillfället så säger det egentligen inget om en eventuell påverkan från kosmisk strålning på moln och klimatet, men det är ett mycket viktigt första steg”. Själva artikeln finns här.

Vad säger experimentet? Enligt Physics World så gav det två intressanta resultat:

1. När vi rör oss på en i tryckkammare simulerad nivå på några enstaka kilometer upp från markytan så visar experimentet att det inte bildas några tillräckligt stora partiklar (aerosoler) för att bilda moln, vare sig med eller utan kosmisk strålning. Det verkar saknas vissa ämnen i experimentets konstgjorda luft som uppenbarligen finns i den verkliga atmosfären. Kirkby spekulerar i om de molekyler som fattas har ett naturligt upphov från växtligheten, eller om de också kan påverkas av människan.

2. Om vi däremot befinner oss på 5 km höjd, eller däröver, så finns det en klar påverkan av kosmisk strålning: ”… där temperaturerna är under -25 °C, så kan svavelsyran och fuktigheten skapa stabila aerosoler på några få nanometer och de kosmiska stålarna kan öka aerosolproduktionen 10-falt eller mer.”

I ett blogginlägg från Roger Pielke Sr ges en bakgrund om tidigare publicerad litteratur i ämnet.

En som entusiastiskt hävdar att CLOUD-experimentet är en klar konfirmation av Henrik Svensmarks teorier är Nigel Calder, som tillsammans med Svensmark skrivit boken The Chilling Stars (Sv De kylande stjärnorna). Calder är en framstående populärvetenskaplig författare och har sedan många år intresserat sig för teorin om de kosmiska strålarnas betydelse för molnbildning och dess inverkan på den globala temperaturen. Han menar att experimentet klart visar att kosmisk strålning påverkar molnbildningen, och att det bekräftar ett experiment före sommaren som utförts av forskare från Aarhus i Danmark. Se även tidigare inlägg på TCS här.

Ett blogginlägg som vill tona ned betydelsen av experimentet i CERN finns på RealClimate.

Det är uppenbart att CLOUD-experimentet bara ger oss en liten pusselbit om hur moln eventuellt kan skapas av kosmiska strålar. Men det är, som Kirkby säger, en viktig pusselbit. Min egen bedömning är att experimentet (inklusive de studier som finns sedan tidigare på området) klart visar att influensen av kosmisk strålning knappast kan ignoreras längre på det sätt som skett i de hittillsvarande IPCC-rapporterna. Det är ett allmänt erkänt faktum bland klimatforskare att man har dålig koll på molnbildningsprocessen. Samtidigt vet vi att molnen kan ha en mycket stor betydelse för den globala uppvärmningen.

Det går inte längre att avfärda Svensmarks teorier på det föraktfulla sätt som gjordes av Bert Bolin, IPCCs förste ordförande, på 90-talet: “Scientifically extremely naïve and irresponsible”.

Anthony Watts har samlat fler kommentarer här.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Skulle Nigel Calder kunna vara annat än entusiastisk?
  Kanske det kan bli några fler sålda böcker om inte annat.

  Har någon hört något om vad Svensmark själv sagt?

  Finns det någon teori om huruvida kosmisk strålning kan påverka klimatet på Jorden?

 2. Vad tror du förresten själv Ingemar?
  Du kan ju det här med vetenskap.

  ”Calder är en framstående populärvetenskaplig författare och har sedan många år intresserat sig för teorin om de kosmiska strålarnas betydelse för molnbildning och dess inverkan på den globala temperaturen. Han menar att experimentet klart visar att kosmisk strålning påverkar molnbildningen.”

  Vad tror du? Handlar det om att sälja fler böcker eller att få anslag till ytterligare forskning?

  ”I en försiktig kommentar säger experimentets ledare Jasper Kirkby: “För tillfället så säger det egentligen inget om en eventuell påverkan från kosmisk strålning på moln och klimatet, men det är ett mycket viktigt första steg”.”

  Både och kanske?

  För övrigt anser jag att moln bildas av vattenånga, och beror mest på tryck och temperatur eftersom det finns tillräckligt med kondensationskärnor i atmosfären utan kosmisk strålning.

 3. Slabadang

  Hela AGW kyrkan skakar!
  Vi har ju här två olika konkurrerande hypoteser som skall jämföras med observationer.
  Jag vet inte hur man skall vara funtad för att anse CAGW hypotesen som den trovärdigaste i konkurrens med Svensmarks.

  IPCC och modellerna är i princip begränsade av temphistoriken från 1880 och framåt. De kan ge sken av att ge en korrekt bild av den historiken med sin curvfittning av denna period och ha en låg korrelation med CO2 ökningen, men samtidigt en allt sämre från 1998. I tävlan med Svensmarks som sträcker sig miljontals år tillbaka som förklaring till att det är molnen som styr klimatet har en helt annan korrelation mellan förändrad molnighet och kosmisk strålning som i sin tur påverkar klimatet. Svensmarks tes blir alltmer bekräftat och motsatsen för CAGW.

  CAGW förklaingarna spretar åt alla håll och har extremt stora luckor och trassligheter att få ihop klimathistoriken med co2 som drivande för med de proxi som finns så framgår att uppvärmning kommer först och ökad co2 därefter. Alltså en effekt och ingen grundläggande forcing. Den luckan fyller Svensmarks tes igen och blir konsekvent logisk i hela klimathistoriken.

  Svagheten hos Svensmaks hypotes är framför allt två saker. Det första är att hans tes på gund av det rådande politiserade läget avkrävs mycket starkare bevis än vad de som tror på CAGW gör de fysikaliska bevisen har saknats men hypotesen har hållit med betydligt bättre korrelation med historiska proxidata än CAGW.

  Nu är det tredje gången som Svensmarks hypotes till delar blivit bekräftad genom kontrollerade experiment och möjligheten att exakt kopiera atmosfären är fortfarande svårt och det är bara de första initiala resultaten som CERN nu publicerat. Men viktigt att observera är att Svensmarks tes är delbekräftad medan modellerna och observationerna visar allt mer fel och svagheter.

  Vad vi inte skall glömma i sammanhanget är Lakens artiklel som bekräftar kopplingen mellan snabbt ökande medelhöjdsmoln som reaktion på ökande kosmisk strålning genom att jämföra med satellitdata. En ytterligare observation som ligger framför vad Cern hittils visat och är något som ger CAGWsekten magknip. Jag känner inte till någon ”rebuttal” av Lakens artiklel.

  Så nu har vi ett glapp i beviskedjan för att Svensmarks tes skall bekräftas till 100% och det är utrymmet mellan CERN resultaten och Lakens observationer.

  De absolut mest avgörande experimenten är de som är planerade i Cern när de går upp i partikelstorlekar och mer komplexa sammansättningar. Det råder ingen brist på partiklar som kan bilda moln i amosfären och varför vissa av samma eller med liknande storlek och sammansättning bildar droppar och andra inte är ett svar där den kosmiska strålningen genom CERN kan ge  tydliga svar på. Svar som CAGWkyrkan inte vill se positiva resultat utav. Nu är det genomgående försvaret att partiklarna som bildas är för små men vad ska de svara när större partiklar påverkas på samma sätt? Först vägrade de erkänna något samband alls och nu är det storleken på partiklarna det är fel på.

  CAGW kyrkan kommer även när den kosniska strålningen påverkar större partiklar då som enda kvarvarande mur som försvar hävda att den kosmiska strålningens effekter inte kan BEVISAS stå för alla klimatförändringar ch i den garderoben kommer de försöka fortsätta springa runt.

  Därför är fler studier modell Lakens väldigt intressanta att göra för att gena kurvan med mäjligt fler indicier på den kosmiska strålningens effekter.

  Allt fler mycket tunga olika argument bevisar nu CAGW terin som ett pinsamt korthus och vore det utan det politiska etablissemangets stöd skulle den varit dödförklarad för länge sedan. Den egendomliga situationen vi befinner oss i är att det krävs oerhört starka vetenskapliga motbevis mot ett postmodernt ”konsensus” som inte klarar de enklaste hypotestester.

  Förhoppningsvis kan nu erfarenheterna från detta politiserade missfoster till ”klimatvetenskap” bli en riktig varningsklocka om att vetenskapen korrumperats och politiserats till farlig pseudovetenskapligt propaganda verktyg.

 4. Slabadang

  Uffe B!

  E det jobbigt att vara på den förlorande sidan ? Ställ dig följdfrågan: Kan du svara på VARFÖR vissa kondensationskärnor bildar droppar men andra inte gör det under samma omständigheter?
  Eller förresten låt bli att att svara då du är helt förutsägbar!

 5. ThomasJ

  #4: Touché – hole in one!  😀  😀  😀

  Mvh/TJ

 6. CecilB

  UffeB i Nature svara Svensmark själv om sin hypotes.
   
  Själv undrar jag vad för inverkan GCR har då de träffar vattenytan också.

 7. Ulf L

  Uffeb
   ”För övrigt anser jag att moln bildas av vattenånga, och beror mest på tryck och temperatur eftersom det finns tillräckligt med kondensationskärnor i atmosfären utan kosmisk strålning.”

  Naturligtvis bildas moln på som du beskriver. Men eftersom en förändring av molntäckningsgraden på några % förändrar temperaturen på jorden så räcker det med att kosmisk strålning bara står för några enstaka procent av alla moln som bildas gför att förändrad kosmisk strålning kan vara en alternativ faktor av betydelse för den värmning vi ser.  

 8. Johan M

  Lite brevidläsning för den som har tid över:
  http://arxiv.org/abs/astro-ph/0209252
  Publicerades för nästan 10 år sedan, tänk vad tiden går.

 9. robjoh

  @Uffeb
  Du skriver:
  ”För övrigt anser jag att moln bildas av vattenånga …”

  Det spelar absolut ingen som helst roll om vad du, eller jag för den delen, anser när vi inte har falsifierat hypotesen. Hypotesen säger, vad jag vet, inget om att solen är den enda anledningen till bildande av moln. Vad hypotesen säger är att solen kan öka mängden moln.

  Att pröva hypoteser som går emot rådande norm, och inte bara anse, är särskilt viktigt när våra modeller inte stämmer med mätdata. Om hypotesen inte falsifieras är det möjligtvis så att den bör läggas till i våra modeller. 

 10. Ingemar Nordin

  En fråga som många klimatforskare är nyfikna på är förstås hur Svensmarks och t.ex. Spencers teorier går ihop. (Återigen; för att falsifiera en teori så behövs inga alternativa teorier. Det räcker med observationer som strider mot teorin. Men eftersom de flesta av oss är nyfikna på vad som verkligen driver klimatet så är förstås målet att komma fram med bättre teorier).

  Svensmark har aldrig hävdat att de kosmiska strålarnas molngenererande egenskaper skulle kunna förklara t.ex. hela uppvärmningen under senare delen av 1900-talet. Men ju större betydelse de har, desto mer måste man räkna ned CO2-känsligheten. Spencers resultat är så vitt jag kan se väl förenliga med tanken att den kosmiska strålningen påverkar. Men Spencer har också en idé om att de variationer vi ser i klimatet är åtminstone delvis ett resultat av självsvängningar i kaotiska system. Han har t.o.m konstruerat en enkel modell på den grunden som replikerar de observerade temperaturerna under förra århundradet väl så bra, om inte bättre, än IPCCs modeller. I så fall blir CO2-halten en än mer ointressant faktor i sammanhanget.

 11. Thomas

  robjoh #9 ”Om hypotesen inte falsifieras är det möjligtvis så att den bör läggas till i våra modeller”
   
  För att den skall kunnas läggas till i några modeller eller falsifieras måste den först göras kvantitativ. Man måste kunna säga något om var och när extra moln skall bildas och i hur stor mängd. Först då kan man stoppa in den i en modell och först då kan man göra falsifierbara förutsägelser.
   
  I viss tappning är den redan falsifierad. Friis-Christensen och Lassens artikel om korrelation mellan temperatur och längd på solcykeln under 1900-talet är t ex falsifierad i och med att metoden totalt spårar ur om den tillämpas på senare år. Men så länge förutsägelserna är tillräckligt vaga kan man alltid göra tilläggshypoteser som ”räddar” den.

 12. tty

  Det här med organiska partiklar som en viktig faktor för molnbildning skulle kunna vara en tänkbar förklaring till ”the early faint sun problem”. Solens strålning ökar långsamt (storleksordning 1 % per 100 miljoner år), och under arkeisk och proterozoisk tid så var solstrålningen så svag att temperaturen konstant borde ha varit under fryspunkten, vilket vi dock vet att den inte var (det tycks inte ens ha varit några istider under arkeisk tid, med ett möjligt undantag). Försök att förklara temperaturen med växthusgaser har inte fungerat, men en kraftigt reducerad molnbildning (=lågt albedo) i avsaknad av de ”rätta” organiska partiklarna skulle kunna vara en tänkbar förklaring. Dessutom var ju solvinden (i motsats till solstrålningen) mycket starkare när solen var ung, så den kosmiska strålningen var rimligen svag.

 13. tty

  Thomas #11

  ”För att den skall kunnas läggas till i några modeller eller falsifieras måste den först göras kvantitativ. Man måste kunna säga något om var och när extra moln skall bildas och i hur stor mängd. Först då kan man stoppa in den i en modell och först då kan man göra falsifierbara förutsägelser”

  Inte alls, man kan alltid parametrisera tills man får ”rätt” resultat, som man gör med aerosoler.

 14. Tage Andersson

  Det är väl så att Svensmark diskuterade låga moln? Dvs moln som består av vattendroppar och är avkylande eftersom de effektivt reflekterar solstrålning. På högre höjder, med lägre temperaturer, fås ismoln, som släpper genom solstrålning och har komplicerade effekter.

 15. Thomas

  Tage #14, fast nu visade ju CLOUD på att kosmiska strålar hade större effekt vid låg temperatur, dvs hög höjd, och moln på den höjden har uppvärmande effekt. Vi kan alltså inte ens säga tecken på effekten kosmisk strålning kan tänkas ha!
   
  tty #13, visst kan du parametrisera, men det påverkar inte mitt resonemang. Du måste fortfarande på något sätt få en kvantitativ beskrivning av fenomenet för att kunna falsifiera det eller stoppa in det i en modell.
   
   

 16. Ingemar Nordin

  Thomas #15,

  Vi vet inte vilken effekt de kosmiska strålarna har på låg höjd eftersom experimentets atmosfär inte innehöll organiska partiklar. Om jag förstår Kirkby rätt, så är det bl.a. detta man vill gå vidare med. Dessutom kan det ju vara så att de små nanopartiklar som bildas på hög höjd efterhand sjunker ned, under tillväxt, så att de bidrar till molnbildningen på låg höjd.

 17. Peter Stilbs

  Thomas #15 – går koldioxidhypotesen att falsifiera ?

 18. Thomas

  Ingemar #16, du ger bra exempel på vad jag skrev ovan: ”Men så länge förutsägelserna är tillräckligt vaga kan man alltid göra tilläggshypoteser som ”räddar” den.”
   
  Peter #17 Ja, även om det rent praktiskt naturligtvis är lite svårt eftersom den stämmer väl med de planetdata vi har tillgång till och det inte är trivialt att hitta mer oberoende data. Med tanke på att vi börjar få allt bättre data om planeter i andra solsystem så är dock fullt möjligt att vi hittar en som skulle helt strida mot allt vi anser oss veta om hur planeter och strålning fungerar.

 19. Ingemar Nordin

  Thomas #18,

  Det är självklart att en teori blir mer falsifierbar, mer vetenskaplig, med ökad grad av kvantifiering (återkommer till ämnet på söndag). Men det finns tillräckligt mycket i Svensmarks teori för att man skall kunna hitta invändningar och som alltså hans teori måste klara av.

  På Nigel Calders blogg har han samlat en del sådana invändningar + hur teorin kan klara av dessa:
  http://calderup.wordpress.com/category/3c-falsification-tests/ 

  Där finns också en kortversion av teorin (scrolla ned några hack till The Svensmarks hypothesis in a nutshell).

  Intressant att läsa är också hur forskningen utvecklats över tiden sedan 90-talet:
  http://calderup.wordpress.com/2010/05/01/sequence/#more-204 

  Vill man ha en mer fullständig bild av teorin så får man nog gå till boken The Chilling Stars. Calder och också skrivit några uppdateringar på sin blogg:
  http://calderup.wordpress.com/category/3d-updating-the-chilling-stars/ 

 20. Ingemar Nordin

  #19,

  Jag glömde länken till kortversionen av teorin:
  http://calderup.wordpress.com/category/3b-the-svensmark-hypothesis/

 21. Ingemar Nordin

  Ett par länkar till om Svensmarks teori:

  De publicerade vetenskapliga artiklarna finns på hans hemsida
  http://www.space.dtu.dk/English/Staff/All.aspx?lg=showcommon&id=38287&type=publications 

  En sammanfattande artikel av Svensmark ”Cosmoclimatology – a new theory emerges”
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-4004.2007.48118.x/full

 22. Björn

  The new paradigm is settled! Medelhöjden för troposfären är ca 11 km och massan här är ca 75 % av hela atmosfärens massinnehåll, vilket innebär massan av vattenånga och aerosoler etc. Det positiva resultatet simulerade en höjd av 5 km och mer. Det är också i detta skikt som joniseringen sker på grund av den kosmiska strålningen. Jonisering innebär att luften blir elektriskt laddad vilket bidrar till att åskmoln bildas. Visst är CLOUD en succé utan tvekan vilket inte forskare knuta till IPCC vill erkänna.
   
   
   

 23. Pehr Björnbom

   
  Det går inte längre att avfärda Svensmarks teorier på det föraktfulla sätt som gjordes av Bert Bolin, IPCCs förste ordförande, på 90-talet: “Scientifically extremely naïve and irresponsible”.
   
  Ett sådant påstående som Bert Bolin här tillskrivs är ett märkligt ad-hominem-argument. Vid första anblicken får man intrycket att Bolin kritiserar Svensmarks teori men så är inte fallet.
   
  En vetenskaplig teori eller hypotes kan i sig inte vara naiv eller oansvarig. Ur vetenskaplig synpunkt borde frågan vara om den står i konflikt med experiment och observationer eller inte. I det senare fallet kan den förkastas.
   
  Följaktligen riktar sig Bolins påstående mot Svensmark som person. Men den utveckling som vi sett angående Svensmarks teori visar definitivt inte på någon naivitet eller oansvarighet.
   
  I stället väcker påståendet frågor i ljuset av vad som hänt.
   
  Har inte i själva verket detta påstående skadat Svensmark både som forskare och som människa? Har inte Svensmarks möjligheter att utveckla sin forskning otillbörligt motverkats? Har inte Svensmark orsakats onödigt lidande genom den misstänksamhet mot hans karaktär som människa som ett sådant påstående ger upphov till?
   
  Har inte påståendet också skadat vetenskapen då kunskapsuppbyggnaden på ett viktigt område blivit lidande?
   

 24. Pehr Björnbom

  Korrektion:

  I det förra fallet kan den förkastas.

 25. Göran Lysén

  Det är trist med alla dessa påhopp på person! Jag håller med Håkan S. i en slinga, där det sades att det spännande var ju att få veta hur det är! Det skall följaktligen bli mycket spännande att få ta del av experimenten  hos CERN.

 26. Bäckström

  Som vanligt håller jag med Pehr Björnbom 🙂

  Problemet är inte hypoteser/teorier som inte visar sig hålla måttet. Dessa blir irrelevanta då de blir vetenskapligt kritiserade och motbevisade.
  Problemet är att hypoteser/teorier systematiskt blir negligerade för att dom inte passar in i rådande dogm och politiska klimat.

  Att det har förhållit/förhåller sig så inom klimatvetenskapen/genusvetenskapen och säkert många andra discipliner, behöver man inte vara någon Einstein för att begripa.

  Jag tycker att det är tragiskt att mycket av forskningsanslagen styrs med politiska pekfingrar. Låt tanken få vara fri, oavsett om den visar sig bära frukt eller ej.

  /Bäckström 

 27. Ingemar Nordin

  Pehr B #23,

  Det är en intressant iakttagelse du gör. Att en teori kan vara ”naiv” kan jag möjligen tänka mig (sett i relation till annan teoribildning inom fältet). Men att den skulle vara ”irresponsible”? Det är betydlig mer relaterat till personen som framför teorin än till teorin som sådan.

  Oansvarigt, på vad sätt då? att S. presenterar en alternativ teori till koldioxidhypotesen? Varför skulle det vara oansvarigt ur en vetenskaplig synvinkel? – Det ligger ju nära tillhands att tolka Bolins tillmäle till Svensmark i dess politiska kontext, nämligen att hans teori skulle kunna äventyra IPCCs politiska agenda att få världens regeringar att skriva under ett Kyotoprotokoll. Hade Bolin, i och med sitt ordförandeskap i IPCC, blivit en inofficiell politiker istället för vetenskapsman?

  Hursomhelst så verkar detta vara något av en signal till klimatforskningen att Svensmarks teori är naiv (och dess upphovsman oansvarig). Den skall inte behandlas som ett seriöst alternativ. Och Svensmark blir plötsligt förpassad till att bli en persona non grata i klimatforskningssammanhang. Denna bannbulla har sedan dess förföljt Svensmarks vetenskapliga arbete.

 28. Göran Lysén

  Jag har svårt med det här om oansvariga teser. I vetenskapens historia så finns det ganska så många exempel av båda slagen, nämligen de som höll och de som fallerade. Problemet idag är att politikerna har tagit till sig en helt obevisad tes eller teori av helt andra skäl än de vetenskapliga. 

 29. CecilB

  Är det så här jargongen är inom vetenskapen, i sverige ? Argumentering ser jag som en good thing(tm) men att sluta höra sin egen röst och reflektera synes mig saknas hos många. Var får jag denna tanke ifrån?
   
  Jag har svårt sätta ett finger på varför jag ser det så. Men jag vet och ser när argumenteringen blir prestigefull och då blir det…i avsaknad av bättre ord, obra. Jag ser CLOUD som en annan förklaring. AGW som en beklämmande svår men kan inte borträknas av mig ännu, förklaring. men som det är nu, båda är väl hypotetiska?
   
  OM så är fallet, vad för argumentering är det ni utför här? Spekulativa hypoteser? Och att ingen gav Peter lite cred för sitt skämt är snudd på dålig etik.
   
  Vad jag vill säga (haha) är att, som vetenskapare har ni lite ansvar mot gemene man, som ser upp till er. Använd hjärnan på ett vettigt sätt är min uppmaning. Ni kan göra goda ting.
   
  En sak till; När jag skriver, uttrycker jag bara min egen åsikt. Jag är såpass medveten iaf. Inga förpliktelser nödvändiga osv. Detta är en sak jag annars gillat med denna sida.
   
  Tack för mig.

 30. Ingemar Nordin

  Fråga: Här det någon här som sett eller hört NÅGOT om CLOUD-publikationen i Svenska media?

 31. Slabadang

  Ingemar!

  Vad gäller leverans av robusta resultat så vinner den solkopplade förklaringen allt mer mark. Solforskningen har ju som en konsekvens av det ursprungliga uppdragets formulering till IPCC hamnat helt snett för någon mänsklig påverkan på solen har knappast antagits.
  Om vi vänder på kraven om vad som anses vara ”bevis” i för respektive emot CAGW så är det med tanke på hur mycket skit som kallats ”bevis” för CAGW, inte svårt att inse hur de skulle betrakta kopplingen mellan solfläckar/TSI/Kosmisk strålning/ temperatur o det var CAGWmaffien som ägde Svensmarks tes.
  Nu lämnar de inte ens lucka för de ord och villkor de annars själva använder ”indiktion på” ”sannolikt” ”kan”  ”forskningresultat visar” ”framstående forskare”. De alternativen existerar inte för konkurrerande hypoteser.

  För mig så levererar Corbyn och är numer långt bortom vad som kan skyllas på ”tur”nu senast Irene förutspådd redan i Maj på rätt datum!!

  http://www.weatheraction.com/displayarticle.asp?a=366&c=5!!

  . Lakens artikel o snabb förändring av molnbildning pga av förändring GCR är bekräftad av Spencer. Bättre historisk korrelation mellan GCR/Temp än CO2 och motsvarande. Med CERNs resultat på toppen så är det ingen match längre. Altl hör ihop och CAGW har INGA resultat att uppvisa på bekräftelse utan allt fler observationer går i strid med deras hypotes och profetior. CAGW och IPCC har saboterat och låst klimatvetenskapen och s en tragisk konsekvens men inte orättvis förstört många människors trovärdighet och integritet.

  Det är kalrt som korvspad att det är solen.
   

 32. Rolf

  Kommentar av Lübos Motl
  I’ve seen the technical paper in Nature. It was submitted in 2010 and doesn’t seem to be the state-of-the-art representation of their results. There are various relevant graphs etc. But I simply can’t read this stuff because of the way how Svensmark is treated by them. The first reference is to an IPCC, the gang of immoral shitheads who have been doing their best to delay and suppress the research of these inconvenient effects.

  Svensmark’s name only occurs once in the reference list and his experiments investigating the same thing are not even cited. Kirkby is a nasty jerk and I don’t want to have anything to do with him now. The content of the paper seems to be politically manipulated as well. It’s something I am sensitive to.

  Among the disgusting reports in the media, Physics World still manages something that seems remotely tolerable: at least, it mentions Svensmark.

 33. Claudius

  Ett stort tack till Ingemar, och Pehr Björnbom (#23) för inläggen här.

  Uppenbarligen ligger Henrik Svensmark lågt för närvarande, kanske anser han att han inte behöver figurera så mycket i det nuvarande läget eftersom Nigel Calder framträder så kraftfullt. Det är inte svårt att föreställa sig att Svensmark föredrar att ligga lågt, tills bevisen för hans teori vinner ökad styrka — inte minst efter den osannolikt idiotiska och hätska kampanj mot honom och hans kolleger som AGW-kyrkan bedriver.

  Att Henrik Svensmark, och hans förklaring till förändringarna i Jordens klimat, till sist kommer att vinna erkännande, är jag helt övertygad om. Denna typ av ”vetenskapligt” gräl- och trosscenario har utspelats ett antal gånger tidigare.

 34. Ingemar Nordin

  Lawrence Solomon skriver i Financial Post om CLOUD och bakgrunden. Men det finns en liten fin teckning längst ned på GWPFs hemsida där artikeln finns återgiven, så här är den länken:

  http://www.thegwpf.org/opinion-pros-a-cons/3714-lawrence-solomon-science-now-settled-no-it-isnt.html

 35. Johan M

  Nu kan vi sluta att fundera över vad CLOUD innebär. Karin Bojs på DN har idag, Söndag, rett ut begreppen. Kommer säkerligen aldrig att finnas på webben så här kommer slutklämmen.
  ”Dock finns en liten grupp forskare som på allvar hävdar att förändringar i solens strålning skulle kunna stå för en betydande del av uppvärmningen. De föreslår ett komplicerat indirekt samband, där solens strålar samverkar med den kosmiska strålningen och påverkar molnbildningen, som i sin tur påverkar temperaturen på jorden.
  Denna hypotes har nu undersöks i ett experiment kallat Cloud på europeiska partikelfysiklaboratoriet Cern utanför Genève. Resultaten, som publicerades i Nature i veckan, ger inte några belägg för det föreslagna sambandet mellan solstrålning och molnbildning.
  Däremot ger Cloud annan ny och oväntad information om hur moln bildas. Det är välkommet, eftersom moln är den svåraste delen av hela klimatforskningen.
  Klimatmodellerna kan bli ännu bättre i många detaljer, men huvudpoängen, att fossila bränslen påverkar klimatet, står på stadig grund”
   
  Det är nästan komiskt hur skygglapparna medvetet justeras så att inget ljus skall störa den bild man har. För flera år sedan blev jag upprörd över Karin Bojs vinklade artiklar, idag ger dig mig bara ett gott skratt.
  Regnet har slutat i Stockholm, nu är det fotboll med de små som står på schemat. En skön söndag önskas.

 36. ThomasJ

  Johan M #35: Tack för DN-Bojs-citat… skrämmande!  😯
  Hon m.fl. borde görs sig själv och framförallt evtl. kvarvarande DN-läsare en tjänst genom att läsa nedan:

  http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100102296/sun-causes-climate-change-shock/

  Mvh/TJ

 37. Ingemar Nordin

  Johan M #35,

  Artikeln finns här:

  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/karin-bojs-bottenrekord-for-isen-i-arktis

  KB, liksom de andra rättrogna, kör nu skademinimering: En liten nick åt CERN och Nature, men sedan en försäkran om att det absolut inte har någon betydelse för IPCCs viktiga arbete med att rädda planeten från de onda koldioxidutsläppen.

  Jag tror, och hoppas, att de har ganska fel här. Aarhus- och Cern-experimenten öppnar ett nytt och, inte minst, ”legitimt” forskningsspår. Folk kan nu i skydd av detta söka och få forskningsfinansiering för ”kosmiskstrålnings-spåret”. Och både Svensmarks- och Kirbygänget har byggt sina dyra apparater och instrument, kalibrerat dem, publicerat sina artiklar, osv. Nu är det bara att köra vidare …