”Publicera istället”

Tangentbord2

I en kommentarer nyligen blev jag uppmanad att istället för att skriva på TCS   publicera i granskad facklitteratur. Det framgick att det inte var första gången kommentatorn gav detta råd, och det var inte heller första gången jag fick det. Minst en gång har någon på UI skrivit detsamma till mig. Uppmaningen är så vanlig att jag misstänker att den finns listad i någon AGW-taktisk handbok.

I detta inlägg vill jag motivera varför jag inte följt, och inte har ambitionen att följa, denna uppmaning. Den kan på ytan kan förefalla välmenande att man som pensionerad akademiker har en positiv grundsyn på, och vana vid, att publicera vetenskapliga uppsatser. Vanligtvis används argumentet  givetvis ironiskt. Det är att sätt att säga att på vetenskapliga nivå skulle dessa barnsliga funderingar obönhörligen stoppas.

Ett första defensivt skäl att avstå, är att jag inte är klimatforskare. Jag är fastatillståndsfysiker och mitt senaste ämnesområde har varit materialoptik, och speciellt har jag ägnat mig åt värmestrålningens växelverkan med fasta kroppar och atmosfären. Steget därifrån till ett näraliggande hörn av klimatvetenskapen är inte längre än andra steg jag tagit tidigare. Detta skäl är alltså inte avgörande.

Ett andra, krasst, skäl är att det skulle krävas forskningsmedel för att utföra och publicera klimatvetenskapligt forskningsarbete. Möjligheterna att erhålla detta beror givetvis på vilket detaljerat forskningsprogram man söker stöd för – “idén” – måste ha tillräcklig kunskapshöjd. Min bedömning är jag inte skulle få stöd ens för en god idé – någon däremot?

Det avgörande skälet att avstå från vetenskaplig publicering är den bisarra IPCC-kulturen när det gäller vetenskapliga publikationer just inom klimatområdet. Även om man lyckas passera någon smal springa genom AGW-muren kring klimattidskrifterna, så är chansen att information om resultaten når politiker eller allmänhet i Sverige sorgligt liten. MSM i Sverige fungerar som ett nästan tätt filter. I den mån klimatrealistiska synpunkter omnämns där, så behängs de regelmässigt med en eller flera AGW-trogna kommentarer, som författaren inte får bemöta.

Situationen har på senare år blivit bättre när det gäller utländsk dagspress. Särskilt anglosaxiska media publicerar numera enstaka artiklar som öppet kritiserar AGW-hypotesen. I detta perspektiv är det mycket värdefullt att TCS öppnar ett fönster mot världen och omnämner, översätter eller kommenterar klimatrealistiska artiklar i utländsk press. I någon liten mån reparerar detta skadan av att svenska media försummar det som borde vara en självklar del av nyhetsbevakningen.

Vetenskapliga, klimatkritiska artiklar filtreras dessutom i den offciella behandlingen. I ett tidigare inlägg refererade jag till en bibliografi i Popular Technology med mer än 900  refereegranskade artiklar som kritiserat delar av, eller hela, AGW-hypotesen. I en kommentar till denna framgick att FN-organet UNEP, för att fylla gapet till nästa huvudrapport 2014 publicerat: “The 2009 Climate Change Science Compendium” . Rapporten innehöll totalt 376 vetenskapliga artiklar varav 316 publicerats under perioden 2007-2009. Listan från Popular Technology hade 133 artiklar från samma period, men inte en enda av dessa fanns med i UNEP-rapporten.

Därmed vill jag givetvis inte säga att det är utan värde att dessa klimat­realistiska artiklar publiceras. Tvärtom, de ger det nödvändiga underlaget för att kommunicera kritik mot AGW-hypotesen till politiker och allmänhet.  Problemet är att MSM, särskilt i Sverige, blivit ett nålsöga, som i praktiken hindrar denna kommunikation. Detta är det viktigaste skälet att skriva TCS-inlägg. Eftersom den professionella nyhetsförmedlingen inte ger en allsidig bild av den internationella klimatdiskussionen, så får frivilliga efter tid och förmåga göra sitt bästa för att lindra skadeverkningarna.

Det avgörande skälet är sålunda att vi gör mer nytta genom att förmedla de resultat från internationell frontforskning, som annars inte når politiker och allmänhet i Sverige. Det finns ingen garanti för att vi lyckas, men oddsen är bättre,  än för att producera den 1001:a klimatrealistiska, förtigna tidskriftsartikeln.

 


Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Ja, CG – jag har också hört samma. Men huvudinvändningarna mot de ”riktiga artiklarna” bottnar ju vanligen i att de vimlar av slutsatser som saknar underbyggnad, är med skygglappar färgade av CO2-hypotesen, använder statistik på grundskolestadium, eller inte alls (man bara tycker), etc etc

  Det är inte något man får in en svarsartikel på i Nature eller Science, där det mesta av skräpet kommer numera. Den skulle vara rätt mager, och stoppas av Redaktörerna med vändande post, dessutom – hur relevant den än må vara. Frågan är ideologisk i dessa tidskrifter.

  Att publicera något eget arbete där man har en egen teori utanför den dogmatiska ovan är lika dödfött – när man inte känner den naturliga variationen i klimatet kan man inte heller yttra sig om orsaker till förändringar.

 2. Peter Stilbs

  ”när man inte känner den naturliga variationen i klimatet kan man inte heller yttra sig om orsaker till förändringar.” – jag undantar givetvis arbeten av den typ som Lindzen & Choi, Spencer, Svensmark etc står för, där man säker förstå en delmängd av sammanhangen – ex molnigheten – i den sammansatta bilden.  

 3. Ingemar Nordin

  Så länge IPCC tillåts sätta agendan för FN och den politiska hanteringen av klimat- och energifrågan så är det svårt att tänka sig att fältet skulle öppna sig för en seriös klimatforskning. Istället får vi nöja oss med stolligheter om ”extrema vädertyper”, ”amazonas torkar ut” och ”aliens anfaller!” Åtminstone i Västvärlden.

  Det är så politiserad forskning fungerar. Det måste vara ett h-e för de unga klimatforskare som inser att deras forskning leder dem bort från den ortodoxa läran. De får verkligen formulera sig försiktigt om de skall ha en chans att publicera sig och få forskningsmedel.

 4. Peter Stilbs

  Ingemar #3 – man ser vanligen en avslutande mening i dagens vetenskapliga klimatrelaterade studier som går ut på att ”dessa resultat givetvis inte motsäger ….”  ja, ni vet vad.

  Det känns nästan löjligt att förvissa sig om att en sådan mening avslutar texten.

 5. Lars Bern

  MSM biter sig själva i svansen med sin cencur och likriktning. De ger näring åt webbfora som TCS och Newsmill. Jag som gärna skriver artiklar i naturvetenskapligt/politiska ämnen som t.ex. miljön har konstaterat att jag ofta har lika många läsare som jag hade när MSM tog in mina artiklar.

  Idag är SVT, SR, SvD och DN bara megafoner för det politiskt korrekta, vilket gör dem ointressanta att läsa. Det är alltid intressantare att läsa politiskt inkorrekta webbsidor. 

 6. Finns tydligen en och annan som går mot strömmen i alla fall även i Göteborg.
  http://helahalsingland.se/asiktstorget/insandare/1.3823189-hushallning-det-enda-ratta 

 7. Finns tydligen en och annan som går mot strömmen i alla fall även i Göteborg.
  http://helahalsingland.se/asiktstorget/insandare/1.3823189-hushallning-det-enda-ratta 

 8. Pingback

  […] tänker på det när jag läser att någon har klankat på CG Ribbing för att han inte publicerar sina klimatresonemang i ”riktiga” media, såsom Main […]

 9. Jag tog mig friheten att skriva vad som blev en hel uppsats på min blogg:
  http://www.undertallen.se/2011/08/science-is-the-belief-in-the-ignorance-of-experts/
  Den kanske kommer upp här som kommentar ”automagiskt” snart beroende på konfigurerandet.

 10. Ivh

  Griniga gamla gubbar? eller skrikande barn i sandlådan som inte får som de vill? Det är vad man associerar till det C-G Ribbing skriver inklusive de fem första kommentarerna.
   
  C-G Ribbing skriver följande:
   
  Ett andra, krasst, skäl är att det skulle krävas forskningsmedel för att utföra och publicera klimatvetenskapligt forskningsarbete. Möjligheterna att erhålla detta beror givetvis på vilket detaljerat forskningsprogram man söker stöd för – “idén” – måste ha tillräcklig kunskapshöjd. Min bedömning är jag inte skulle få stöd ens för en god idé – någon däremot?
   
  Där har jag lite svårt att förstå. Du borde inte ha större svårigheter än andra forskare att få anslag. Min uppfattning som lekman är att forskare som har avvikande uppfattning jämfört med main streem får mer publicitet och får lättare anslag till sin forskning.
   
  När du skriver det här så börjar man undra:
  Det avgörande skälet att avstå från vetenskaplig publicering är den bisarra IPCC-kulturen när det gäller vetenskapliga publikationer just inom klimatområdet. Även om man lyckas passera någon smal springa genom AGW-muren kring klimattidskrifterna, så är chansen att information om resultaten når politiker eller allmänhet i Sverige sorgligt liten. MSM i Sverige fungerar som ett nästan tätt filter. I den mån klimatrealistiska synpunkter omnämns där, så behängs de regelmässigt med en eller flera AGW-trogna kommentarer, som författaren inte får bemöta.


  Det låter som en löjlig bortförklaring om varför det är så lite AGW-kritiska artiklar vetenskapliga tidskrifter och MSM. De forskare som har resultat att redovisa brukar kunna svara på frågor i MSM. De som bara har lösa hypoteser att komma med är mer svarslösa.

 11. Ivh #9, du kan läsa mer på mitt blogginlägg, men reglerna är ungefär följande:
  Publicera ett arbete som säger, eller sök pengar för ett arbete som kan utmynna i
  1) ”vi har nu kommit på allt som är värt att veta inom detta område” -> inga anslag
  2) ”hela ämnesområdet är en återvändsgränd” -> inga anslag
  3) ”mycket återstår att upptäcka och det finns tecken som tyder på att vi kommer att kunna bota cancer/rädda isbjörnarna/rädda miljön” -> Ka-tjing, massor av pengar.
  Det finns bara högst 150 individer som räknas inom varje ämnesområde i hela världen. De är endast dessa som kan avgöra detaljerna i ett arbete. De är alla beroende av samma finansiering. De måste alla marknadsföra sig mot finansiärerna. Om det bara finns en enda sådan, staten, blir det som det blir. Populär hos väljarna -> mycket pengar, impopulär -> inga pengar.
  Det fina med att vara styrande politiker är att man kan ta andras pengar och sprida vitt och brett hur viktigt det är det man gör.

 12. Ivh #9

  Min erfarenhet, som sträcker sig mer än 30 år bakåt och omfattar fler än 20 ansökningar, stämmer tyvärr inte med din ”uppfattning”. Däremot är det taktiskt gynnsamt att framstå som ”god tvåa”, dvs välplacerad vid forskningsfronten. Den positionen kan jag inte hoppas på.

  Beträffande ”löjlig bortförklaring”, så är som sagt 1 000 AGW-kritiska artiklar inte ”lite”! De räcker absolut för en kvalificerad belysning och diskussion i MSM. Har du sett någon intervju i en svensk tidning med Fred Singer, Roy Spencer, Richars Lindzen …. där vederbörande fått tala till punkt? Och utan att det hängts på en kommentar av VäderPer, Anders Wijkman eller …

  Susanna Baltscheffsky efterlyste i Vetenskapsradion granskade, klimatrealistiska vetenskapliga artiklar att skriva om. Det skulle t o m vara ett ”scoop” hävdade hon. Jag har sänt henne viktiga, klimatrealistiska artiklar och erbjudit mig att förklara eller kommentera. Det har inte resulterat i en enda rad på SvD’s vetenskapssida. Tyvärr är det MSM som är nålsögat när det gäller upplysning om klimatvetenskapen. Det är extra ironiskt att det också gäller att man utvidgat och satsat på vetenskapsjournalistik under de senaste decennierna.

 13. Björn

  Klart är att vi behöver en motvikt mot AGW vars teser inte längre har någon trovärdighet. Det är inte vetenskapligt att trumma på koldioxiden som upphov till snart allt här på jorden. Det orimliga i utsagorna måste bemötas någonstans och varför inte här på TCS. Vi kan läsa och med kritisk analys, genomskåda några utvalda AGW-forskningsrapporter. Alltså en slags peer review i efterhand. Redovisas slutsatserna på ett korrekt sätt i förhållande till ansatserna? Undviker man att redovisa de uppenbara svagheterna? En diffus rapport kanske är det därför att upphovsmannen är osäker på sitt resultat, eller kanske t.om inte förstår det egna resultatet. Hur tydlig är en rapport? Otydlighet kan vara ett sätt att dölja den egna osäkerheten, vilket kan vara en parameter att fokusera på i en rapport. Hur sammanhängande är texten? En granskning med publicering kanske skulle kunna få avarterna att minska i floden av mindre nogräknade lycksökare som stöder AGW därför att det är en fördel för den egna forskningen.

    

 14. Ivh

  C-G Ribbing #9
   
  När jag skrev om avvikande uppfattning så tänkte jag på Docent Kjell Hansson Mild och hans uppfattning om hälsofaran med elektromagnetiska fält. Han har uppenbarligen haft lätt att få forskningsanslag. Men det är inte det vi diskuterar.
   
  Att många artiklar blir bortsorterade av vetenskapliga publikationer beror väl på att de inte är tillräckligt vetenskapliga.
   
  I svenska tidningar så är det främst svenska forskare och tyckare som kommer till tals. Bland klimatskeptiker så har det ju mest varit Lars Bern som uttryckt sig, men han är ju inte forskare. Det blev också ett löjets skimmer över honom när han tyckte att meteorologer inte borde delta i debatten om klimatet. Jag har däremot sett intervjuer på TV med Steve McIntyre och en några andra internationellt kända klimatskeptiker. Jag kan inte påminna mig att jag läst eller sett några av de namnförslag du gav.
   
  Visst vore det ett scoop för Susanna B om kunde hitta en kritisk artikel mot klimatforskningen som håller för granskning. Jag tror att du förstår att hon är försiktig, eftersom det efter Climategate kommit så mycket påståenden om fiffel bland klimatforskarna som det inte finns något belägg för.

 15. Inge

  IVH

  Du har inte fattat mycket av hur kraven ser ut för att få publicera något i den ”erkända” vetenskapliga litteraturen. Du får förklaringar men du lyssnar inte. Du kanske begriper energisektorn men inte klimatsidan. Bara att den omsätter ca 8 miljarder dollar årligen i USA kan ge en fingervisning att pengarna är eftertraktade och att många vill ha del av dem. Att bevisa att klimathotet är starkt överdrivet vore en katastrof för dem som lever gott av det och åker på lyxiga klimatkonferenser såsom Bali, Köpenhamn  och Cancun.

 16. Ivh det skulle räcka om Susanna förklarade att CO2-hotet vilat på ännu aldrig observerade extrema förstärkningseffekter av temperaturhöjningar..

  Här i norska statsradion har den danska studien som avvisar tipping points ( det klarar alla som sett grafer över klimatet i ett geologiskt perspektiv, men CO2-hot kramarna var ju så noga med att vi nu har högre temp än någon gång under denna drygt 10000åriga mildare period i vår flermiljoneråriga istiod) spelats flera gånger..

  Till sist repeterades det som en glad nyhet att det inte finns några opåterkalliga klimattippningar…. Vilket alla som tänker själva länge insett… 

  Jag fick då lära mig att den Sibiriska kusten företrädesvis beskogas av lärk och den nordamerikanska av gran… Enbart då dessa drivved fryser in  i havsis kan de färdas till Grönland..

  Inte har jag läst det som en mycket positiv studie som avvisar en del av klimathotet? 

  Kanske Nature håller på att svänga och ta med allt fler studier som undergräver CO2-hoitet? (eller var det Science?)

  Nej du Ivh, det är bara de allt fler som har fingrarna i syltburken, klimatbyråkrater eller arbetande med energisystem som inte skulle finnas om alla visste att CO2-hotet är vetenskapligt avvisat…

  Egentligen borde man straffa alla beslutsfattare som ger skattemedel eller regelförbättringar till energisystem som inte har potentialen att priskonkurrera med de fossila och därmed inte minskar den globala utvinningen, med det vetenskapligt avvisade  CO2-hotet som stöd…

  Som Slabadang skrev är det mest upprörande den sjukdomssymptom detta beteende visar….

  Vårt samhälle är dömt till undergång om vi inte kan ändra kraven på beslutsunderlag…

  Det du Ivh borde du ta dig en funderare på. 

 17. Ivh

  Inge #15
   
  Om det finns bevis för att klimatforskarnas beräkningar är felaktiga eller att manipulationer har förekommit så skulle de publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Det räcker inte med att påstå att man misstänker att klimatforskarna har räknat fel.
   
   

 18. Slabadang

  Det går inte så bra för klimatfanatiska UI!

  Jag tror att det måste vara nåt hittills okänt klimatsamband mellan UI och Nordöstra Afrika. Torkan och bristen på framgångrika skördar verkar likt ett Göteborgsk skyfall som bevis på global uppvärmning nu sprida sig från Afrikas horn till de svenska klmatfanatikernas eget cyber Mekka.

  TCS skördar under samma dagar 700 kommentarer när UI lever på svältgränsen med sina ynka 2. På nåt sätt så har cyberklimatet nu skiftat till sin tippingpoint mot det mer närings och syrerika och mer diversifierade klimatvetenskapliga klimat som råder på TCS. För att tala i klimatvetenskapligt sanna benämningar bedömer jag baserat på observationer slutsatsen om den nådda tippingpoint som ”robust”.

  Detta inlägg är med förhoppningen att ett kex kastas till det ökentorra och svältande UI som dess konsekvens.Då de nämns i ett inlägg på ett så betydelsefullt forum som TCS kan vi räkna med nåt enstaka inlägg som ett oavsiktligt avkastande överflöd från TCS framgångsrika skördar kan nå fram till det svältande och utsatta UI.

  Somalia har fler turister på besök än vad UI har läsare. Det gääller att lära både Somalier och UI att fanatism inte är något framgpngkocept vare sig på Afrikas horn och ej heller i egna cyber Mekkas. Det slutar med svält fattigdom och helvet coh få blir intresserade av att hjälpa till mot svälten.
  😉 😉 🙂 🙂

 19. Ivh

  Gunnar Littmarck #16
   
  Vad bevisar drivved som kan ha varit infrusen i is i hundratals år i norra ishavet? När det gäller att drivvedsteorin skulle stödja hypotesen om att det skulle varit lika lite is för 1000 år sedan i Norra Ishavet som det är nu, så har den för stora osäkerheter för att vare sig bekräfta eller dementera det.
   
  G L skrev:
  Nej du Ivh, det är bara de allt fler som har fingrarna i syltburken, klimatbyråkrater eller arbetande med energisystem som inte skulle finnas om alla visste att CO2-hotet är vetenskapligt avvisat…


  En sådan svepande kommentar säger ingenting, annat än att man misstänker att den som skrev kommentaren saknar hållbara argument för sin konspirationsteori.
   
  Vidare skrev G L
  det vetenskapligt avvisade  CO2-hotet

  Nu krävs en länk som visar att klimatforskarna bevisligen har fel. Då duger inte en länk till en blogg, insändare, debattforum, tankesmedja, självutnämnda klimatforskares hemsida och liknande amatörtyckande.


  Självutnämnda klimatforskare hänvisas det till ibland på den här sidan. Lättast att känna igen en oseriös person som kallar sig för klimatforskare är e-mailadressen. Förvånansvärt många klimatskeptiker som kallar sig forskare har hotmail, gmail och liknande.

 20. Ingemar Nordin

  Slabadang #18,

  Fenomenalt formulerat! Du når ständigt nya höjder! 🙂

 21. Slabadang

  IVH!

  Du har rätt igen ! Jag håller med dig om att vem som helst kan kalla sig för klimatforskare. Vi har bevis så det räcker nu faktiskt! 🙂

  Vi får en allt större samsyn IVH!!

 22. Ingemar Nordin

  Ivh #10, 14, 17 & 19.

  Jag måste säga att du här visar prov på både en dövhet och blindhet som inte står MSM efter: Kan inget, ser inget, hör inget.

  Ta bara ditt uttalande: ”Min uppfattning som lekman är att forskare som har avvikande uppfattning jämfört med main streem får mer publicitet och får lättare anslag till sin forskning”,

  eller ”Visst vore det ett scoop för Susanna B om kunde hitta en kritisk artikel mot klimatforskningen som håller för granskning.”,

  eller ”Om det finns bevis för att klimatforskarnas beräkningar är felaktiga eller att manipulationer har förekommit så skulle de publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Det räcker inte med att påstå att man misstänker att klimatforskarna har räknat fel.”

  eller ”Lättast att känna igen en oseriös person som kallar sig för klimatforskare är e-mailadressen. Förvånansvärt många klimatskeptiker som kallar sig forskare har hotmail, gmail och liknande.”

  Man baxnar inför dessa prov på okunskap om klimatdebatten! Det ligger i nivå med ”why don’t they eat carbon?” så löser vi alla problem. Eller skojar du med oss Ivh?

 23. Thomas

  Liksom jag gjort tidigare kontrasterar jag Ribbings svar mot McIntyre&McKitrick. De var inte heller klimatforskare. De fick, mig veterligt, inga anslag. De arbetade utifrån egen övertygelse och skrev ihop och fick så småningom artiklar publicerade. De valde att delta på vetenskapens villkor. För teoriarbeten krävs inte anslag, bara tid.
   
  Resten är bara de vanliga konspirationsteorierna. Det skall visst finnas någon hemlig lista jag tar mina argument ifrån. Vetenskapliga tidskrifter runt om i världen blockerar alla kritiska artiklar, vilket Ribbing kan påstå samtidigt som han hänvisar till en lista där det finns 900 artiklar som påstås gå emot AGW osv.
   
  Nå, att Ribbing inte känner för att skriva har jag viss förståelse för, det är trots allt rätt mycket jobb att skriva ihop en artikel, och risken är ju att man när man försöker skapa ett mer stringent argument finner att man hade fel eller att andra redan diskuterat precis samma sak.
   
  Mindre begripligt är att ingen av de andra ”skeptikerna” försöker uppmuntra honom att publicera. Ni inte bara lever i ert eget lilla hörn, ni föredrar att göra det, att inte blanda er med kreti och pleti som inte förstått storheten i era argument. Det rör sig om ren sekterism, typ hur ett av de säkraste sätten att skrämma bort Jehovas vittnen om de står i dörren är att säga att man har teologiutbildning. Sådana får de inte diskutera med.
   
   

 24. Slabadang

  IVH!

  Du har just blivit medlem en ny förening vi kallar för ”drivvedsförnekare”.
  Ni utgör en underavdelning till moderförening ”vi som förnekar Arktis dramatiskt skiftande klimathistorik” som nu funderar på ett mer slagfärdigt namnbyte till ”Isutbredningens historikens flatliners” allternatrivt det ännu kortare ”Hockeyklubsskaftets vänner/Isutbrednings falangen och en samtidig anslutning till den den interantionella hockeyligan.

  Ni är faktiskt riktigt roliga IVH!:).

 25. Thomas #23

  ”Ni inte bara lever i ert eget lilla hörn, ni föredrar att göra det, att inte blanda er med kreti och pleti som inte förstått storheten i era argument.”

  Jag tror att du vänder på steken en aning här. Det är nämligen så att människor i allmänhet alltmer ifrågasätter vad som serveras som ”sanning”. De sväljer faktiskt inte saker okritiskt utan tänker själva. Det gäller självklart i allt, långtifrån bara klimatet, som ex vad vi stoppar i oss. Allt fler går över till naturlig föda eller LCHF och när de märker att de mår bra så struntar de i vad socialstyrelsen rekommenderar.

  De som menar att vi står inför ett stort klimathot blir färre och färre för varje år och kanske är det så att det är ni som fortsätter att tro på hotbilden som håller på att bilda en sekterism?

   

 26. Ingemar Nordin

  Thomas #23,

  Du inte kan vara helt okunnig om att det numera publiceras (peer-reviewade) AGW-kritiska artiklar i en sådan takt att det ger oss mer än tillräckligt att skriva om här på TCS. Eftersom SMS vägrar (eller inte kan) förmedla dessa artiklar som för klimatforskningen framåt så är det ju desto viktigare att vi gör det här. Eller tycker du att detta inte är en tillräckligt värdig uppgift för en blogg?

 27. Helge

  IVH #alla din kommentarer
  Jag håller med slabadang, din förnekelse är komiskt.
   
  Skulle det inte finnas bevis föe att AGW har manipulerat forsknigsresultat? Räcker väl att säga Hokeystick.
   
  Skulle det inte finnas veteskapliga studier som motsäger AGW? Har du missat att tom IPCCs vetenskapliga delar pratar om hypoteser, inte att det är bevisat? Har du verkligen missat alla vetenskapliga artiklar som motsäger AGW? Det kan inte vara möjligt.

 28. Slabadang

  Thomas!

  Science och Nature har ju degraderats och politiserats på bekostnad av sina varumärken. Vad belangar dig så bryr du dig inte om det vetenskapliga innehållet i artiklar som ifrågasätter klimathotet utan reagerar genom att hoppa på tidskriften eller vilket är vanligast med irrelevanta ad hominems. laternativt drar nån story onm tobak och big oil.

  Utvecklingen ger att den korrumperade vetenskapen vet vart den ska vända soig för att få tex fytoplankton artiklar släppta eller storys om ökenödlor. Vilket gör att allt fler seriösa forskare publicerar i tidsskrifter utan en kidnappad och politiserad redaktion och peers.
  Det blir asllt mindre en merit utan tcärtom en belastning att publicera i tidskrifter där hela forskarsamhället vet att de är kidnappade.

  Nånstans så finns det en rättvisa och seriösa artiklar av tex Spencer eller i ökande utsträckning sol/astrofysiska artiklar rundar de klimatkidanppade tidskrifterna då de är medvetna om att publiceringstiden genom tillsatta gatekeepers förlänger publiceringstiden ooh peer processen upp till den tre fyr dubbla.

  Sen visar det sig att klimatvetnskapens kärna inte är mer komplicerad än att vara utrustatd med vanligt kritiskt tänkande räcker bra långt. 95% är ju slutsastser utifrån statistiska slutsatser ifrån mätdata eller i sämsta fall modeller. vad ”klimatexpert” är för något blir allt mer höjt i dunkel och den röknedosa som kallas klimatmodell är väl det bästa substitutet för vad som skulle kunna vara det.

  Mitt bestående intryck är att vara statistiker och metematiker slår den som borrar iskärnor eller sågar träringar i förmågan att dra slutsatser ifrån proxi. Hur man från att mäta glaciärer kan kallas ”klimatexpert” eller för att man jobbat som meteorolog är lika ofullständigt konstigt. Ännu mer mystiskt blir det när den som jobbat med parasiter på boskap iu Australien helt plötsligt anses vara ”klimatexpert” för att de ska gissa vad som händer med parasiterna om det blir varmare.

  Vilka regler gäller Thomas? Vem är klimatexpert? Och varför?

 29. Ivh

  Ingemar Nordin #22
   
  Tomma floskler som inte betyder något, visar bara på att du saknar argument. Ingemar Nordin skrev följande:
  Jag måste säga att du här visar prov på både en dövhet och blindhet som inte står MSM efter: Kan inget, ser inget, hör inget.


  Man baxnar inför dessa prov på okunskap om klimatdebatten! Det ligger i nivå med ”why don’t they eat carbon?” så löser vi alla problem. Eller skojar du med oss Ivh?


  Inga sakargument om vad han ansåg fel.

 30. Björn

  Thomas [23]; Det är skillnad mot dig Thomas, du tillhör ju den stora trygga mittfåran som bärs fram av en våg av omedvetna jasägare. Halleluja sa prelaten, halleluja sa församlingen. Jag och många med mig, föredrar att självständigt framföra åsikter och stå för dem. Vi står för öppenhet och inte tankeförbud. Men det finns de som i klimatfrågan har kedjat fast sig vid koldioxidstolpen och mumlar mantrat: koldioxid… koldioxid.. Men för de som är skeptiska existerar inga mantra. Det är det som hela klimatfrågan handlar om. Hur är det möjligt att de flesta som kallar sig för klimatforskare har så fatalt kedjat fast sig vid koldioxidstolpen? Jag tror att det finns många som inte längre vill vara kedjade, utan behöver frigöra sig från att vara kedjefånge. Jag tror att många ser avundsjukt på oss fria själar som kan tänka fritt och våga påstå att jorden är rund och inte platt, utan att en intern inkvisition täpper till munnen.
   
   
   

 31. Ivh

  Helge #27
   
  Jag känner till att det finns en del nya hypoteser som förklarar att hela uppvärmningen som vi haft inte är AGW. Men det är verkligen bara hypoteser. Det skall vara något som motsäger att koldioxiden är en växthusgas för att AGW kan avfärdas.

 32. Thomas

  Slabadang #28,
  ”Science och Nature har ju degraderats och politiserats på bekostnad av sina varumärken. Vad belangar dig så bryr du dig inte om det vetenskapliga innehållet i artiklar som ifrågasätter klimathotet utan reagerar genom att hoppa på tidskriften eller vilket är vanligast med irrelevanta ad hominems”
   
  Snacka om självmål!

 33. Ivh

  Björn #30
   
  Nu är väl inte AGW en fråga om åsikter. Finns den eller inte är en vetenskaplig fråga. Om det vore en fråga där man fick välja så skulle jag välja bort AGW. Om den finns eller inte finns så gör den det oavsett vad vi tycker.

 34. Thomas

  Björn #30, och vad får dig att tro att jag inte tänker fritt? Måste man tänka exakt som du för att få kallas fri, och vari ligger då friheten?
   
  Vi råkar bara vara några som anser att åsikter inte är allt utan att kunskap har viss betydelse också.

 35. Björn

  Thomas [34]; Vad är det som säger att åsikter inte kan bygga på kunskaper?

 36. Thomas

  Björn #5, i ditt fall tycks du sakna förståelse för ordet ”också”. Dessutom har det ju framgått rätt bra att du inte kan mycket om klimatvetenskap heller.

 37. Helge

  IVH #31
  OK, beror väl lite på vad man menar när man säger AGW, att människan påverkar klimatet lokalt är nog de flesta överens om, tänker på tätorter, åkrar, dammbyggen osv. Regionalt, javisst, avskogar man stora känsliga områden får man ett nytt regionalt klimat. Globalt klimat? Vet inte vad definitionen är på Globalt klimat så det blir en svårare nöt. Människans produktion av koldioxiden finns det dock inga bevis för att det påverkar klimatet annat än marginellt, möjligen indirekt påverkan genom att ökad växtlighet ger viss påverkan lokalt/regionalt. Om du påstå något annat än att koldioxiden är en hypotes för att vara huvudorsak till klimatförändringar skulle jag vilja att du hänvisar mig till en enda studie som anser att det är teoretiskt bevisat.

 38. Micke

  Med andra ord försaka vetenskapens alla förpliktelser och behålla lekmannens alla privilegium.. med en professorstitel i rockärmen inte minst, så otroligt behändigt men också inte så förtroendeingivande. Det borde inte innebära några bekymmer att snyta fram en artikel med tanke på all hjälp som finns att tillgå med en stor blogg och starkt initiativ bakom sig…

 39. Kristian Grönqvist

  Fantastiskt.

  Med vetskapen om att argumenten överhuvudtaget inte är hållbara, så försöker Ribbing verkligen ursäkta att han inte publicerar i peer rewiew för att de som kan någonting, enligt honom själv inte kan någonting. Universitet är alltså bara tummelplatser för idioter, Bättre är att sitta hemma och låta kunskapen flyga in genom köksfönstret som stekta sparvar. Häpnadsväckande… 

 40. lvh #31
  Jag känner till att det finns en del nya hypoteser som förklarar att hela uppvärmningen som vi haft inte är AGW. Men det är verkligen bara hypoteser.
  Nu argumenterar du som en kreationist som säger att evolutionsteorin bara är en teori.
  Vi är många här som har försökt tala om för dig att när det finns miljarder i forskningspengar att få om man säger att ”AGW är verkligt, ett dödligt hot, och jag vet hur man åtgärdar det” och mycket mindre pengar, ingen publicering i Nature eller Science eller i DN eller SvD, om man hävdar något annat.
  Om du läser mailen i Climategate-härvan så ser du att det är sådana som dig de söker förblinda. Du accepterar bara artiklar som genomgått peer review. Då ser man till att a) omdefiniera vad som är schyssta tidskrifter, och b) hota tidskrifter som tar in artiklar med fel åsikter. Detta kan du hitta svart på vitt på i eposten.
  Jag är säker på att du skulle gå i taket om någon som skriver är har fått en enda pesetas från oljeindustrin
  Hela mitt liv har jag fått höra att vara forskare, det är att vara skeptiker. Att vara tvärsäker, det överlåter vi till religionens område.
  Helt plötsligt finns det nu ett område där man ska vara tvärsäker för att accepteras som forskare.

 41. Björn

  Ivh [33]; Detta är just vad hela debatten egentligen handlar om. De som har lagt alla kort på att AGW ger upphov till global uppvärmning, vilket underförstått har kommit att betyda klimatförändringarna. Alltså mänsklig emission av koldioxid medför klimatförändringar. Men jag och många andra ser inte så enögt på problemet, utan vi anser att klimatförändringar är en kontinuerligt långsam process, som har pågått sedan jorden bildades. Klimatet har förändrats över tiden cykliskt vilket har visat sig som återkommande landistider med varmare mellanperioder men som både kan variera mellan kallt och varmt som exempelvis Lilla istiden etc. Det finns ju en nedkylnings- och uppvärmningsprocess som är oberoende av koldioxiden, vilket innebär att vi annars aldrig skulle ha haft dessa periodiska klimatförändringar. Till dessa processer måste andra faktorer som solens magnetiska aktivitet, planeters cykliska rörelser, kosmisk strålning och orsak till molnbildning, tillföras för att fullständigt förstå ett kontinuerligt och föränderligt klimat.
   
   
   

 42. ThomasJ

  På tal om att publicera…:

  http://nofrakkingconsensus.com/2011/08/21/the-backstory-to-the-fleeing-species-claim/

  /sarc start:
  Lovely!
  /sarc off

  Mvh/TJ

 43. Kristian Grönqvist

  Slabadang

  Den korrumperade vetenskapen säger Du. Vart tillhör Du själv. Den sanningsenliga religionen…? Eller det allmänna kunskapsföraktande rännstensuniversitetets spetznaz…?  

 44. Micke

  Faktum är att om jag vore anhängare (och kanske till och med betalande stödmedlem) skulle jag inte krävt mindre än att de flera  skolade och erfarna företrädarna faktiskt gjorde vad de är utbildade för istället för att vinna billiga poänger i korta bloggposter. 
  Hela Initiativets mål och mening är att sträva efter en genomtänkt miljöpolitik vilket de borde lyckas bäst med genom att bliva vid sin läst och publicera sig.

  Med tanke på allt knorr som hörs när någon inte vågar ställa upp på debatt borde den åsikten vara dubbelriktad.

  Särskilt när som sagt Initiativets sakkunniga skramlar med pengabössan på hemsida och bokförsäljning. Hinner man skriva böcker hinner man väl skriva en artikel?

 45. Ingemar Nordin

  C-G,

  I en kommentar till denna framgick att FN-organet UNEP, för att fylla gapet till nästa huvudrapport 2014 publicerat: “The 2009 Climate Change Science Compendium” .

  Jag har läst den där mycket intressanta kommentaren. Men den har ju några år nu på nacken. Har du sett någon uppföljning? Det vore ju spännande att se om åtminstone någon av senare tiders skeptiska artiklar kommer att finnas med i IPCCs ”granskning” av det vetenskapliga läget i sin AR5. Eller blir det som vanligt att man körsbärsplockar hej vilt i det peer-reviewade materialet?

 46. Ingemar Nordin

  ThomasJ #42,

  Tack för länken om de nya sensationella fynden: Växter och djur flyr norrut, undan värmeökningen vid ekvatorn (ni vet den där värmeökningen som inte går att mäta)! En utmärkt illustration till hur stolligheter publiceras i förment seriösa vetenskapliga tidskrifter, för att omedelbart basuneras ut av MSM. TCS behövs mer än någonsin!

 47. DV

  Björn #41
  Väl talat, skrivet!
  I klass med Slabadang men lungnare och sakligare!
  Fortsätt så
  Önskar
  DV

 48. Björn

  Thomas [36]; Man behöver inte kunna klimatvetenskap i detalj för att förstå att något saknas för fullständig förståelse av klimatets svängningar i tiden. Koldioxiden kan inte ensamt driva klimatet. Hur tror du att landisar har kommit och gått utan andra faktorer än koldioxid? Detta är vad AGW-företrädare måste förklara. Koldioxid kan väl inte självt skapa landis och dessutom smälta den?

 49. tty

  Ivh #19

  ”Självutnämnda klimatforskare hänvisas det till ibland på den här sidan. Lättast att känna igen en oseriös person som kallar sig för klimatforskare är e-mailadressen. Förvånansvärt många klimatskeptiker som kallar sig forskare har hotmail, gmail och liknande.”

  Jag har ägnat mig åt vetenskapssociologisk forskning av bästa Oreskes-klass och kollat i Google Scholar hur pass vanligt det är att forskare (eller i varje fall författare av vetenskapliga artiklar) anger gmail eller hotmail-adresser. Jag fick 120,000 respektive  157,000 träff.

 50. Gumma

  Jag håller med dej Björn, jag har följt denna sida i ett par år nu. Fast jag inte är expert så tar jag in både The Climate Scams åsikt i denna fråga (lite mera sansat, om man säjer så..) och det man får korvstoppat i media i allmänhet. Och precis som du säjer kan förmodligen inte koldioxid ensamt styra klimatet. Hur ska det kunna det? Om c:a 95 -98 % av växthusgaserna består av vanlig vattenånga och c:a 1 % är koldioxid och c:a 1% av den procenten är mänsklig aktivitet jag då vet inte jag? Solen, (och dess aktivitet)havsströmmar, molnbildning (har läst Svensmark, mycket intressant bok) jordens bana i vintergatan, jordaxelns lutning,  vindar m.m. ja då är det ganska självklart att koldioxid har svårt att göra sig gällande i det stora hela. Helt övertygad är jag av detta FAST jag inte är någon expert. Jag tycker faktiskt att det räcker att veta att klimatet alltid har ändrats (av sig själv) långt innan människan fanns, det räcker för mig. Det är faktiskt ganska förmätet att som människa tro att man kan styra klimatet. Lokalt kan man kanske påverka lite via avskogning m.m men inte totalt sett, finns inte en chans. Ja nu var det sagt, av en helt vanlig kvinna som är väldigt intresserad av naturvetenskap, astronomi och lite annat.

 51. Jan

  Som naturvetare och ingenjör har jag tidigare arbetat med modellering och simulering av både mekaniska och elektroniska system samt praktisk utvärdering av dessa.  Dessa system kan ibland självsvänga periodiskt och operiodiskt med svårförutsägbar karaktär utan man kan peka på någon extern faktor utan det beror på systemens inneboende egenskaper. Vi kan ha olika periodiska egenskaper(tidskonstanter etc), olinjäriteter och svåruppskattade återkopplingar inom och mellan processer med olika egenskaper osv. Lång tid då de olika processerna  verkar i olika faser kan det vara obetydliga svängningar för att plötsligt svänga till ordentligt när många faktorer samverkar.  
  Jag har funderat en del om inte även jordens klimatsystem som är oändligt mycket mer komplext också kan självsvänga i svårförutsägbara mönster utan att det måste finnas några direkt extern orsak typ förändring av halten växthusgaser eller förändrad strålning från solen? Visst är resonemanget rena spekulationer och kan vara trams men jag har ändå svårt att slita mig från dessa funderingarna. 

 52. Slabadang

  Kristian Grönquist!

  Eller det allmänna kunskapsföraktande rännstensuniversitetets spetznaz…?  

  Nej! Jag är inte med i vare sig Greenpeace WWF eller IPCC. Jag skyddar oss ifrån infiltratörerna som jobbar bakom våra demokratiska försvarslinjer. 

 53. Gumma #50

  Det är alltid lika kul att få det bekräftat att många läser bloggen men kanske inte har kommenterat (hittils) så mycket (eller inte alls).

  Jag håller med dig om att man kan konstatera att det finns stora naturliga fluktuationer som verkar vara de dominerande faktorerna (än så länge) och det räcker långt att bara ha den delen klart för sig.

  Människans del i klimatförändringarna är givetvis något som är mycket viktigt att ta reda på men jag tror inte att forskningen är där riktigt än.

 54. Slabadang

  SST datan blir allt svårare för klimathotarna att förklara!

  http://wattsupwiththat.com/2011/08/21/another-giss-miss-tisdale-calls-out-hansen-and-sato-on-failed-predictions/#comments

 55. Ann L-H

  Gumma # 50 – vilken lågmäld men övertygande beskrivning!  Speciellt gillar jag Din slutkläm ”det är faktiskt ganska förmätet att som människa tro att man kan styra klimatet”. Hoppas det kommer mera från din dator!

 56. AOH

  Kristian Grönquist   # 43
   
  ”…..Eller det allmänna kunskapsföraktande rännstensuniversitetets spetznaz…?  …”
   
  På verkligen lågvattennivå. Undrar om du inte platsar bättre  hos  dina  74010-vänner än att blotta dig här?

 57. Ivh #19

  ”Vad bevisar drivved som kan ha varit infrusen i is i hundratals år i norra ishavet? När det gäller att drivvedsteorin skulle stödja hypotesen om att det skulle varit lika lite is för 1000 år sedan i Norra Ishavet som det är nu, så har den för stora osäkerheter för att vare sig bekräfta eller dementera det.”

  Jag berättade om hur detta är en positiv nyhet som i NRKs motsvarighet till vetenskapsradion följts upp med intervju av den ledande danska forskaren.

  Han förklarade att drivved sjunker innan den hinner från Nordamerika eller Sibirien till Grönland, enda chansen att klara det är att frysa in i havsis som i flak driver den vägen..

  Men som sagt jag ville ge ett exempel på hur MSM och sådana som du tycks ta en positiv studie som tillbaka visar CO2-hotet, negativt, blir ni in te glada som P2 på NRK?

  Studien är granskad och publicerad. så gillar du inte den är det ditt problem…
   ”G L skrev:Nej du Ivh, det är bara de allt fler som har fingrarna i syltburken, klimatbyråkrater eller arbetande med energisystem som inte skulle finnas om alla visste att CO2-hotet är vetenskapligt avvisat…”

  CO2-hotet bygger helt på att små temperaturökningar förstärks totalt globalt, detta har både Spencer och Lindzen tillbaka visat.

  Det finns inte en enda studie eller observation som visar att temperaturhöjningar från de ytor på jorden som har ett livsfientligt varmt klimat skulle förstärkas mer än T4 och vatten försvagar…

  CO2-hotet vilar inte på vetenskap utan på dataprogram som konstruerats just för att påvisa förstärkningseffekter..

  Så först är CO2-hotet vetenskapligt tillbakavisat genom studier som visar att temperaturhöjningar inte förstärks mer än T4 och vatten försvbagar.

  Sen är CO2-hotet vetenskapligt tillbakavisat av att vi naturligt haft 22C i ytmedeltemperatur  och då ett avsevärt livsvänligare klimat…

  Geoligiska klimatstudier visar att 7C över dagens ytmedeltemperatur inte orsakar en global klimatkatastrof..

  Sen visar Ivh att han verkligen inte fattar någonting…

  och eller har dåligt samvete för att han kanske har en sysselsättning som motiveras med det vetenskapligt avvisade CO2-hotet:   Jag känner till att det finns en del nya hypoteser som förklarar att hela uppvärmningen som vi haft inte är AGW. Men det är verkligen bara hypoteser. Det skall vara något som motsäger att koldioxiden är en växthusgas för att AGW kan avfärdas.det vetenskapligt avvisade  CO2-hotet…


  Nu används den vanliga metoden att glömma bort att vi diskuterar CO2-hotet alltså att våra utsläpp av fossil kol leder till en global klimatkatastrof genom uppvärmning över tipping points, till AGW…. inget ho bara det faktum att viss mänsklig verksamhet värmer jordens klimat… so what?

  AGW går nog de flesta skeptiker med på, men det har inte ett dugg med CO2-hotet att göra…

  Min tro på mänskligheten sjunker…. Vanligt sunt förnuft är sannerligen ovanligt… i vissa led..

  Såklart får de allt fler som får pesonlig vinst (sitt yrke ex.) och har en gnutta sunt förnuft dåligt samvete.

  Hur svårt är det att inse att svensk resursanvändning med det vetenskapligt avvisade CO2-hotet som motiv, inte ens skulle ha effekt om CO2-hotet fanns…

  Ivh Kina ökade sin ellanvändning med 12% senaste år det mesta från kol… Hur mycket mindre kol utvinns av svenskt klimatarbete…???

  Kolet kommer öka att brytas tills billigare energisystem, hinner tillverkas i tillräckligt hög fart, det är nu bara APR-1400, men redan inom några år även AP-1000 sen kommer det många fler… men aldrig de system som i Sverige får subventioner…. i klimatkrigets namn…..

  Jag inser naturligtvis att det är fullständigt meningslöst att debattera mot Ihv i detta, men jag vet ju att 20000 andra läser och kanske 200 av dem börjar fundera..??

  Finna det en mer rationell resursanvändning?
   
   

 58. Jan #51
  Precis så resonerar Lindzen och visst vore det sjukt om klimatet inte svängde ett enda dugg…. vi kunde vara bergis på att alla klimatzoner är bestående för evigt…

  Många klimatkrigare påstår då att klimatändringarna nu går fortare än någon sin… jo tack… då måste man slänga många studier och sudda bort mycket data, det skulle kanske vara enklare att visa att jorden bara är 6000år.

   
   

 59. Björn

  Jan [51]; Din analogi med självsvängande kretsar och jorden är tänkvärt, men det är nog lite mer komplicerat än så. Om vi först betraktar kretskortet så finns det säkerligen någonting som du känner till, nämligen begreppet EMC (Electro Magnetic Compatebility). Det handlar alltså om både kretsens emission och känslighet från yttre störningar, alltså elektromagnetiska fält som vi alltid är omgivna av. EMC-tekniken går alltså ut på att begränsa både emissionen och känsligheten. Självsvängningar beror ofta på strökapacitanser mot omgivningen, alltså inte bara inom kretskortet utan mot dess omgivning. För att minska känsligheten för både statisk elektricitet och andra främmande fält, måste man alltså konstruera rätt enligt konstens alla regler, som numera även omfattas av EU-normer.

  Jag tror att när det gäller moder jord så förhåller det sig på samma sätt. Jorden formligen genomkorsas av små partiklar (jag tror att det är neutriner) och stora som protoner kommer in i vår atmosfär och orsakar kollisioner både på hög och låg höjd. Helt beroende på vilket eV-tal, tränger de mer eller mindre ända ner till jordytan. En del av dessa protoner sägs vara s.k kosmiska protoner eller med andra ord som de benämns, kosmiska strålar. Men en del av dessa protoner kommer också från solen med den s.k solvinden. Forskning pågår som försöker bevisa att de kosmiska strålarna joniserar troposfären, alltså där vi har de flesta molnen. Även så finns det en hypotes om att de kosmiska protonerna är nödvändiga för att vara den ”tändande gnistan” så att åskmoln urladdas.

  Det finns en hypotes av dansken Henrik Svensmark som säger att det finns ett samband mellan solens elektromagnetiska aktivitet och molnbildning här på jorden. Det handlar alltså inte om UV-strålning utan om den elektromagnetiska aktivitet som med optiska instrument kan ses som solfläckar. Liten aktivitet ger mindre solvind som i sig är en modulator av den kosmiska strålningen. Liten solvind öppnar upp för mer inträngande kosmisk strålning med följd att mera moln bildas och tvärtom när solvinden är stark.

  Även så kan cykliska förlopp som planeters rörelser inkluderat vår egen jordaxels lutning, vara orsak till återkommande landistider. Det finns alltså många faktorer utöver koldioxiden som kan ha mycket större påverkan på vår klimatutveckling, än vad klimatforskarna hittills velat medge. Summerat så är jorden utsatt för många olika faktorer som oundvikligt har en fysisk påverkan på vår livsmiljö. Men vi kan med forskning lära oss att anpassa oss efter fysikens villkor och inte tro att vi tvärtom, kan ändra på dessa fysikens förutsättningar.
   
   
   

 60. Till det du skriver Björn kan vi ju studera historiska temperaturer och CO2-halter…

  Följ data och lägg CO2-halt i det lägsta intervallet, resp högsta för att se om det styrker CO2-hotet….

  Låt halten svänga inom felgränsen så att CO2 maximalt kan tolkas styra klimatet… 

 61. Hur kunde det bli en istid för 450miljoner år sedan då CO2 halten var 4000ppm (lägst möjliga 2000ppm och högst möjliga över 8000ppm)?

  Under hela denna istid var halten aldrig, under som lägst med max fel 2000ppm…… 

  Jag tror som ni vet på ökade temperaturskillnader, ty då sjunker poltemperaturen.

   

 62. Slabadang

   
  Solen IPCC Svensmark NASA och Corbyn!
   
  Kunskapen om Solens både direkta och vi fåt väl kalla det även sin indirekta påverkan på Tellus ökar dramatiskt. Vi är redan långt ifrån IPCC gamla förlegade slutsatser om solens passivitet som klimatpåverkare och bevisen på att Solforskningen tagit stormsteg framåt bevisas på flera sätt.

  De senaste satelliterna ”Stereo” har gett oss möjlighet att se hur solstormarna omsluter och når planeten.
  http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a010000/a010800/a010809/index.html
   
  Man känner sig ganska liten och med hjälp av biderna så är det inte svårt att misstänka att dessa stormar och solens magnetism och olika cykler faktisk påverkar vårt klimat.

  Vi ser i videoformat de krafter som Piers Corbyn använder till sin SLAT teknik och resultaten talar för sig själva. Corbyn prognoser om extremväder är långt bortom vad slumpen kan förklara.
  Nu senast:

  http://climaterealists.com/index.php?id=8220&linkbox=true&position=6
   
  Laken bekräftar att kosmisk strålning orsaker snabba förändringar av molnigheten på mellanhöjd.
   
  http://www.atmos-chem-phys.org/10/10941/2010/acp-10-10941-2010.pdf
   
  Aahus universitet meddelade den 16 Maj de funnit bevis för att den kosmiska strålningen skapar aerosoler som bygger moln.
   
  http://science.au.dk/en/news-and-events/news-article/artikel/forskere-fra-au-og-dtu-viser-at-partikler-fra-rummet-skaber-skydaekke/
   
  Shapiros rekonstruktion av förändringar i solstrålningen skiljer sig dramatiskt ifrån IPCC med en faktor upp till sexgånger större än vad IPCC räknat med. Någon ”rebuttal” på Shapiros rekonstruktion finns inte och han har lagt ut all sin data för granskning på nätet.
   
  http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2011/05/shapiro_etal_fig2.png
  Kombinationen av Shapiros rekonstruktion och den kosmiska strålningens inverkan på molnbildningen gör att IPCC ser rent löjligt ut.
  Den kosmiska strålningen kan också vara förklaringen på förändrad blixtförkomst och allt fler studier pekar åt det hållet.
   
  http://www.sciencedaily.com/releases/2009/07/090721090127.htm
  IPCCs solforskares ”konsensus” om att solen inte kunde förklara någon modern uppvämning krävde ingen större lokal för omröstning då solforskningen representerades av en enda lydig solforskare vid namn Judith Lean ( passande efternamn). När fakta om denna omständighet blev klar så döptes denna pinsamma svaghet till ”Judithgate”
   
  http://motls.blogspot.com/2010/06/judithgate-ipcc-relied-on-one-solar.html
   
  Så inspirerad av ”Björn” ”Jan” och ”Gumma”s resonemang så behöver man inte vara klimatexpert för att förstå det verklighetsfrånvända att lägga hela förklaringen på klimatförändringarna till en ökning av en livsnödvändig naturlig spårgas med några miljontedelar när man förstår dess sammanhang och obetydlighet.
   
  Man är numer ointresserad av ytterligare bevis på att klimatmodellerna och att IPCC är totalt ute och cyklar det räcker med bevis. Cerns cloudprojekt skall redovisa sina resultat att jämföra med Laken och Aahus. Jaspers Kirkbys föredrag från Maj 2011.

  http://vimeo.com/24241007

  Under tiden skiter Corbyn i hela etablissemanget och kör sin redan tillämpade astrometeorologi för fulla segel och når allt större respekt och bekräftelse. IPCC kommer inte att överleva med sina klimatkatastrof profetior många sekunder till. De kan inte förbli i total förnekelse inför all den vetenskap som nu drar ner brallorna på den.
   
  Svensmark går mot ett möjligt Nobelpris om inte socialistinternationalen och Romklubben tagit kontroll över den stiftelsen också. En schysst revansch för en hakutstickande vetenskplig rebell som vi behöver betydligt fler utav.
   

 63. Börje S.

  #57, Gunnar

  Väl talat! Och för den som undrar över nutida korrelation mellan stigande koldioxidhalt och världstemperaturer så lönar det sig att kika lite här:

  http://www.climate4you.com/index.htm

  Under en period mellan 1976 till år 2002 följdes kurvorna åt. Under resten av förra seklet samt under de senaste 10 åren finns ingen korrelation.

  Allt detta huvudlösa larmande om klimatkris, tipping points och ständiga allt gräsligare väderkatastrofer grundar sig på två kurvor som av en ren slump följdes åt ett par decennium!

  Helt ansvarslöst att med den största propagandaapparat världen skådat skrämma skiten ur folk och fä, därmed på brutalaste sätt slå hål på det växande släktets framtidstro, skapa depressioner och hopplöshet.

  Fy bövelen! 

   

 64. tty

  Och så har Annie Lööf satt nytt svenskt rekord i korkad formulering i en artikel i dagens SVD, Sverige ska bli:

  ”en ledande aktör globalt i kampen mot klimatet”!

 65. ThomasJ

  tty #64: Tja, hon har la bra betyg från ’skolningen’ av Maud, we can’t, Olofsson och parhästen Andreas Carlgren… suck!
  Arma Land!

  Mvh/TJ

 66. Olaus Petri

  tty # 6

  Nu skall vi tydligen slåss mot klimatet också, och det i landet som inte kan spå väder korrekt fem dagar framåt. Hur gör man då? Regndans? Säger att de som kör SUV är onda människor? Eller att tjockisar är en onödig klimatbelastning? Suck. Funderar själv på att brottas med det jättegröna spaggettimonstret som skapat universum. 

  Förhoppningsvis har reportern ”tolkat” fritt.

 67. L

  Annie Lööf säger också; ”Tack vare skatt på koldioxid har Sverige sedan 70-talet minskat utsläppen av växthusgaser med 40 procent”. Är det vad politiker tror?

 68. Thomas

  Björn #48, ”Koldioxiden kan inte ensamt driva klimatet.”
   
  Är det någon som påstått det då? Däremot finns det en hel del här som påstår att koldioxid har ingen eller försumbar betydelse. Den etablerade klimatvetenskapen har däremot med en hel massa faktorer som påverkar klimatet av vilket ändring i CO2-halten är en.
   
  Gumma #50, ”Om c:a 95 -98 % av växthusgaserna består av vanlig vattenånga och c:a 1 % är koldioxid och c:a 1% av den procenten är mänsklig aktivitet jag då vet inte jag?”
   
  1. Människan har släppt ut ungefär dubbelt så mycket koldioxid som halten i atmosfären har ökat. Att vi skulle stå för bara 1% är en sån där myt som sprids på somliga bloggar, ungefär som somliga bluffar och påstår att vulkaner skickar ut mer CO2 än människan.
   
  2. Det finns mycket vattenånga på vissa områden i atmosfären. När luften blir kall som vid polerna eller på hög höjd minskar dock halten dramatiskt. Att bara tittar på ett medelvärde ger helt fel slutsats. Det är som att bo i ett hus med metertjock isolering på tre väggar och bara en plywoodskiva på den fjärde och tro att huset är välisolerat för att det är så bra isolering i genomsnitt.
   
  3. Vattenånga och CO2 absorberar dessutom inte samma våglängder. Det spelar ingen roll hur mycket vattenånga du har, i de intervall där denna är genomskinlig slipper i alla fall värmen ut.
   
  ”Det är faktiskt ganska förmätet att som människa tro att man kan styra klimatet.”
   
  Styra, nej det kan vi inte idag i alla fall, men påverka det klarar vi alldeles utmärkt. Du kör vidare på samma spår som de som trodde att man kunde släppa ut hur mycket skit som helst i luft och hav eftersom de var så stora att det var förmätet att tro att mänskliga utsläpp av svavel, PCB, DDT, CFC:s, kväveoxider etc kunde ha någon betydelse.
   
  Vi släpper ut drygt 100 gånger mer CO2 än vulkaner som är den viktigaste geologiska källan till ny koldioxid. Är det inte förmätet att förutsätta att det inte har betydelse?

 69. L

  Thomas, vad är kontentan av ditt cirkelresonemang, hur mycket påverkar våra koldioxidutsläpp klimatet? Som i Al Gores film, eller…?

 70. Björn

  Thomas [68]; Innebär inte hypotesen om AGW att människan med 90% sannolikhet är ansvrig för den påstådda globala uppvärmningen? Du vill väl inte påstå att 90% står för mänsklig emission och resterande 10% för annan påverkan. Så är inte tolkningen av IPCC.

  Sannolikhet är någonting annat än procentuell fördelning av drivande faktorer. Det som är den springande punken i det hela, är att koldioxiden inte ensamt kan vara orsak till klimatförändringar. Det är detta tabu som AGW-företrädare har infört, nämligen att inte tala om andra faktorer som kan driva klimatet. Skulle IPCC börja tala om procentuell fördelning av olika drivande faktorer utöver koldioxiden, skulle hypotesen om AGW falla. Koldioxiden som ensamt drivande faktor är en orimlighet som mer och mer blir uppenbar. Det som ärliga klimatforskare måste enas kring, är hur de olika drivande faktorerna procentuellt fördelar sig. Det kan ju i slutändan visa sig att koldioxiden bara står för några procent av alla drivande faktorer. För att svara på denna fråga krävs mera forskning, men då behövs andra tunga forskningsgrenar inom olika fysikgrenar involveras. Detta är enda vägen till en ärlig kunskap om vår klimatutveckling. 

 71. Thomas

  Björn #70, CO2 anses vara den viktigaste faktorn som påverkar klimatet *idag*. Men vad har det med ditt påstående ” Hur tror du att landisar har kommit och gått utan andra faktorer än koldioxid?” att göra? 
   
  ”Det är detta tabu som AGW-företrädare har infört, nämligen att inte tala om andra faktorer som kan driva klimatet.”
   
  Sluta med den där halmdockan! Det talas om andra faktorer och man uppskattar deras storlek, både under geologisk tid och idag. Det du inte kan acceptera är att forskarna faktiskt försöker att ärligt finna sanningen.
   
   
  ”För att svara på denna fråga krävs mera forskning, men då behövs andra tunga forskningsgrenar inom olika fysikgrenar involveras.”
   
  Men det är ju lite svårt om de är för lata för att publicera sig…

 72. L

  Thomas, jag tror alla här önskar ”att forskarna faktiskt försöker att ärligt finna sanningen”. Det är i stort sett bara det vi önskar.

 73. Gumma

  Men Thomas #68, PCB, DDT, CFC:s ?? hur kan du jämföra detta med koldioxid? Skillnaden är att koldioxid inte är ett gift, det är en gas som redan finns naturligt och troligtvis följer värmen/kylan och inte tvärt om. Nu blandar du ihop miljö och klimat. Jag har aldrig sagt eller tänker säja att vi inte har problem på jorden med miljöfrågor men än har ingen kunnat bevisa att AGW är orsakat av koldioxid enbart. Vi ser dagligen hur politiker (särskilt) och även andra satsar oerhörda pengar (som kunnat gå till miljöfrågor) på denna ännu inte bevisade hypotes.

 74. Björn

  Thomas [71]; Är det ärligt att låta världen genom IPCC tro att vår framtid hänger på mänsklig emission av koldioxid? Det är en förfalskning av verkligheten att låta människor tro, att om vi bara minskar koldioxidemissionen, så räddar vi världen. Det som är verkliga hot är naturens egen agenda. De verkliga faktorerna som kan påverka oss allvarligt, undviker man att tala om, för de är för fysik- och tekniktunga, för att diskutera vid ”fikabordet”. Det som händer genom denna förfalskning av verkligheten är att meningslösa resurser går åt att föra krig mot en fiktiv fiende. Det är bättre att betrakta den krassa verkligheten med öppna ögon och hitta på strategier för att anpassa livet efter naturens förutsättningar. Kommande istid är en krass verklighet som är oberoende av vår koldioxidemission.

 75. Thomas

  Gumma, vad jag gör är att påpeka att vi har tillräckligt stor betydelse för att kunna påverka hela jorden. Att du tror att vi inte kan göra det just i klimatfrågan är då en rent trosfråga. Vad grundar du denna tro på? Är det bara felaktig information du hittat på bloggar?
   
  Du tror inte att all koldioxid vi släpper ut ens påverkar halten i atmosfären? Så vad beror ökningen från 280 till 290 ppm under den tid vi släppt ut all vår koldioxid på då? Vart har all den koldioxid vi släppt ut tagit vägen?
   
  Ingen har hävdat att klimatförändringar beror på CO2 enbart. Varför fortsätter du och Björn dra upp denna halmdocka? Vad menar du sen med ”bevis”? I strikt matematisk mening finns inga bevis inom naturvetenskapen, så vad skulle du räkna som ”bevis” här?
   
  Björn #74 Det är ärligt att genom IPCC informera om hur vi påverkar klimatet, fast du kanske föredrar att inget veta? Men att förstå hur CO2 påverkar klimatet är kanske för tungt att diskutera vid fikabordet, hellre en ”just så” historia om hur det är kosmisk strålning som styr.

 76. L

  Björn, kom ihåg att det är aktivister och politiker som låser fast sig vid en åsikt, sällan forskarna själva. Vi har all rätt att vara skeptiska.

 77. Björn

  L [76]; Om der är som du säger, kan man fråga sig varför inte forskarna ställer sig upp och dementerar en del galenskaper? Varför låter de då politikerna hållas med sina vanföreställningar?

 78. L

  Björn, jag tror alla forskare vill ha mer resurser, så dom är bara tacksamma när såna som Thomas håller grytan kokande…

 79. Peter Stilbs

  Björn #77 – det är precis det jag sökt klaga på när jag mött svenska ”riktiga” 😉  klimatforskare. De mumlar ändå i skägget. Man kan fråga sig varför?

 80. Björn

  Thomas [75]; Det är ärligt att informera, men inte att informera så att missförstånd uppstår. Det är ett missförstånd att koldioxiden driver oss mot en skenande global uppvärmning. I vems intresse ”odlas” detta missförstånd?

 81. Thomas

  Björn #80, varför kan du aldrig hålla dig till sanningen? Först dillar du om att någon skulle hävda att det enbart är koldioxid som skulle påverka klimatet, och när du tröttnar på det så kommer det gamla ”skenande” klimatet fram. Var hittar du endera uppgiften hos IPCC? I vems intresse odlar du sådana där missförstånd?
   
  #77 det sprids för mycket galenskaper på bloggar som denna för att forskarna skall ha tid att dementera dem alla. Bättre då att hålla sig till IPCC:s rapport eller liknande information där forskarna själva varit med och skrivit.
   
  Peter #79, de kanske helt enkelt inte håller med dig?

 82. tty

  Apropå att koldioxiden skulle driva klimatet så påpekas det ofta (och riktigt) att koldioxidökningen kommer ca 1000 år efter att klimatet blir varmare.
  Säreget nog nämns det däremot sällan vad som händer när klimatet blir mycket kallare, troligen därför att det är ca 100,000 år sedan det hände senast, vid den förra mellanistidens slut. Det finns ju dock mycket data från antarktiska iskärnor att studera.
  Mot slutet av den förra interglacialen befann sig klimatsystemet i ”varmt” läge med hög koldioxidhalt, och man skulle vänta sig att koldioxiden på något sätt först måste minska innan temperaturen kan sjunka. Men se så är det inte alls. Temperaturen sjunker kraftigt men koldioxidhalten är nästan helt opåverkad. Först efter flera tusen år då klimatet redan nått fullt istida nivå börjar koldioxidhalten krypa nedåt.
  Så det verkar inte som om en hög koldioxidnivå har någon märkbar förmåga att hålla temperaturerna uppe när insolationen på högre breddgrader sjunker.

 83. Slabadang

  Thomas!

  Du är helt osannolik. Hur många påståenden om att co2 driver klimatet ska vi räkna upp?

  Stormar, Tornados, Hotspot, Uppvärmning,torka, skyfall kalla vintrar varma vintrar,mycket snö lite snö, glaciärer som både växer och smälter, Isutbredningsrekord i Antarktis, Issmältning i Arktis, Golfströmmen, La Ninjas och La Ninos, Augustis skyfall i Göteborg, katrina?

  Du får nog fan hjälpa till och tala om vad klimathotsprofitörerna utelämnat och påstår skulle kunna styras av andra faktorer.
  Missförstånd?? Det största missförståndet är nog att man registrerar denna soppa av totala motsägelser överhuvudtaget.
  det tar upp utrymme som kunde användas för bättre ändamål.
  Schmidt och hockeyligan har ju faktiskt publicerat en artikel som motsäger ditt eget påstående om ”missförstånd”. De påstår ju faktiskt att CO2 är the ”main driver” i klimatet.

  http://www.sciencemag.org/content/330/6002/356.abstract

  Natrurligtvis med sina pseudovetenskapliga modeller till hjälp. Det utgör liksom klimathotets stödhjul och utan dem skulle de ramla omkull direkt.

 84. Peter Stilbs

  Thomas #81 – jo de håller med mig om absurditeten hos vissa saker, som media blåst upp till vansinne, och som politiker anammat som om det vore sanning.

  Personerna inkluderar Bert Bolin ( … jag har aldrig tagit ordet katastrof [i klimatsammanhang] i min mun…), Erland Källén och Lennart Bengtsson.

  Men inte säger de ifrån, så att media rättar sig på minsta sätt.

  Bolin kan numera inte säga ifrån, men de andra borde kunna. 

 85. Björn

  Thomas [81]; Vad är sanning? Det är en stor filosofisk fråga. Sanning kan bara förhålla sig till ett logiskt system där någonting bara kan vara sant eller falskt. För oss som betraktar AGW med dess axiomatik utifrån, är med dess teoribyggnad, output varken sant eller falskt, det är helt enkelt för ofullständigt för att svara sant eller falskt. Men en sådan ofullständighet ligger till grund för ommöblering av världsekonomin. Hur kan vi låta ett organ som IPCC påverka utvecklingen i världen på en ofullständighet? 

 86. Ann L-H

  Thomas – i #50 gummans inlägg, hakar du upp dig på vad du betraktar som felaktigheter i procentsatser kring koldioxidhalten.

  Såvitt jag förstått råder det stor oenighet och osäkerhet både om
  koldioxidens hockeykurva och om ursprunget till den på senare tid eventuellt ökande koldioxidhalten.

  Om du vill att man ska försöka ta dig som vetenskapsinriktad på allvar är ditt påstående om vulkaner och koldioxidutsläpp märkligt. Såvitt jag förstått har man inte alls grepp om jordens vulkaner och deras utsläpp. Jag har på känn att du inte har mycket till övers för  geologiprofessor Ian Plimers beskrivning av verkligheten i sin bok heaven and earth global warming: the missing science men där är han sannolikt en större auktoritet än du Thomas. Hans diskussion i kapitlet AIR om den globala kolcykeln och mätningarna av koldioxidhalten ger en mycket intressant och nyanserad förmodligen välgrundad  bild som visar att vetenskapsvärlden står långt ifrån din tvärsäkra bild av just vulkaner och koldioxidhalter i atmosfären.
  ”There is clearly a lot more to leran about CO2” som han skriver.
  Hur kan du framstå som så säker på din sak?  

 87. Kristian Grönqvist

  Ingemar N

  Din vanvördighet om andras kunskapsområden är fullständigt omtumlande. Jag påstår inte att flytten norrut bland de svenska endemiska/icke endemiska arterna orsakas av koldioxid, men Du måste vara vetenskapligt blind inom biologi om Du ännu inte varseblivit de flesta svenska arters spridning norrut i naturen samt flyttningen av trädgränsen uppåt.

  Vilken orsaken än må vara så är det i alla fall inte nedkylning som orsakar detta.

  Detta extremt vetenskapsföraktande beteende stänker på de eventuellt seriösa bloggare som förekommer på bloggen. 

  Att man är skeptiker är väl OK, men när försvarsmekanismerna blir ryggmärgsreflexer och man kallar seriösa forskare för dumskallar, så framstår det i väldigt pinsam dager vad man är för figur själv…     

 88. L

  Kristian G #87, kommenterar du; ”Feeling the Heat: biodiversity losses due to global warming.”..? 

 89. Peter Stilbs

  Kristian G #87 – den ökade koldioxidhalten i atmosfären bör rimligtvis göra att växter som lever på marginalen kan må bättre – ex genom att ”flytta trädgränsen” uppåt, och annat.

 90. Ingemar Nordin

  Kristian G #87,

  Du måste mena någon annan än mig. Jag har så vitt jag kan se inte sagt att ord om vad du har sagt i denna tråd.

  Inte heller har jag sagt något som passar in på ditt angrepp: ”Du måste vara vetenskapligt blind inom biologi om Du ännu inte varseblivit de flesta svenska arters spridning norrut i naturen samt flyttningen av trädgränsen uppåt.”

 91. Thomas

  Ann #86, ”Såvitt jag förstått råder det stor oenighet och osäkerhet både om koldioxidens hockeykurva och om ursprunget till den på senare tid eventuellt ökande koldioxidhalten.”
   
  Det råder ingen vetenskaplig oenighet, bara en politiskt konstruerad sådan eftersom klimatfrågan blivit ett ämne där vilka amatörer som helst anser sig ha samma rätt till att bli tagna på allvar som de som satt sig in i ämnet och ett antal grupper har stort intresse av att dessa åsikter sprids.
   
  Plimer är en auktoritet på kol. Dock inte kol man finner i atmosfären utan kol man bryter i gruvor. Hans påstående om utsläpp från vulkaner är ett skämt. Vore de så stora som han påstod skulle halten öka dramatiskt efter varje större vulkanutbrott vilket den inte gör. Vad har Plimer f.ö. för referens för sitt påstående?
   
  Läs mer här:
  http://www.skepticalscience.com/volcanoes-and-global-warming-intermediate.htm

 92. Gumma

  Tack tty #82, precis min åsikt också. Lena Krantz #53 o Ann L-H #55 ja, till slut kunde jag inte hålla mej, har tänkt skriva lite då och nu men har hittills nöjt mej med att läsa. Har inte trott attt jag skulle kunna tillföra så mycket eftersom jag så klart inte kan mäta mej med alla pålästa duktiga människor på denna blogg. Tänkte ändå att man kan få lufta lite som lekman eftersom detta är ett stort intresse och jag läser mycket. Det tråkiga med det här är när man ser hur denna ”klimathotsgrej” redan har planterats i skolor m.m. När till och med mina barnbarn kommer hem och är livrädd för att jorden ska gå under och skäller på oss när vi äter kött m.m. då känns det lite läskigt faktiskt.

 93. ehm

  Björn uppvisar stor komik. Först påstår han att ”klimathotarna” har hängt upp sig på endast koldioxid, något som rättas av Thomas. Sen påstår han att ”klimathotarna” hävdar ett skenande klimat, något som också rättas av Thomas. På det svarar han: ”Vad är sanning? Det är en stor filosofisk fråga.”. Haha!

 94. Ingemar Nordin

  Kristian G #87 och ehm #93,

  Kanske att ni skulle försöka att ta er samman och visa lite intresse för sakfrågorna?

  Att angripa halmdockor och kommentera ”Ha, ha, ha” är liksom inte något som bidrar till diskussionen. Men jag antar att ni inte har något annat att komma med …

 95. ehm

  Ingemar Nordin #94>>

  Jag håller med, mer fokus på sakfrågor, likt i ditt inlägg #23: ”Jag måste säga att du här visar prov på både en dövhet och blindhet som inte står MSM efter: Kan inget, ser inget, hör inget.”

  Nej du, jag tycker faktiskt det ska vara ok att kommentera andras kommentarer, även på sätt som inte bidrar direkt till diskussionen: säga om man tycker någon sagt något bra, något dåligt, något roligt, något tråkigt… precis som ditt inlägg # 20.

  För att sedan bidraga mer till huvudsakfrågan: Uppmaningen att publicera kommer ju främst i sammanhang där någon med bestämd uppfattning uttrycker något som skulle revolutionera forskningen, och som ännu inte blivit publicerat, exempelvis som i Håkans avfärdande av växthuseffekten. Då är en sådan uppmaning på sin plats.

  Har Håkan, eller andra som som har andra tvärsäkra uttalanden som går på tvären med etablerad forskning, teoretiskt eller experimentellt hållbar argumentering bakom sina slutsatser så borde det inte vara något problem att få det publicerat åtminstone i någon vetenskaplig tidsskrift.

  Jag vet inte om Ingemar själv fått uppmaningen i ett sådant sammanhang, så det kanske inte är applicerbart på fallet som beskrivs i detta blogginlägg, men för t ex Håkan och andra så torde ett sikta på att publicera vara ett nästa logiskt steg. Och om de vill bli tagna på allvar utanför diverse bloggar så skulle det onekligen hjälpa deras sak, t ex skulle utsagor som att ”klimathotet är vetenskapligt avvisat” tas på större allvar, eftersom jag ser det som att det vetenskapliga läget inom ett område speglas väl av vad som är vetenskapligt publicerat (något annat kan, och bör, inte en lekman basera sina åsikter på).

  För övrigt så är det väldigt spännande att ”det numera publiceras (peer-reviewade) AGW-kritiska artiklar i en sådan takt att det ger oss mer än tillräckligt att skriva om här på TCS”. Ser fram emot att läsa fler framtida blogginlägg som behandlar dessa artiklar! Vore även intressant (och modigt!) om ni även tar upp artiklar som stöder AGW, om nu ni är intresserade av en sådan ”genomtänkt klimatpolitik” som möjligt, för att lyfta fram SI:s devis. (Givetvis borde även t ex den ”vänsterextrema” rörelsen UI vara modiga och lyfta fram alla dessa AGW-kritiska artiklar som publiceras i en sådan rask takt, läser någon av er det här så se det som en uppmaning!)

 96. Ann L-H

  Thomas  #91 – Din tvärsäkerhet i osäkra och komplexa sammanhang är både komisk och med tanke på din utbildning tragisk. Om du hade läst och tagit till dig Plimers diskussion i sammanhnget hade du inte behövt ställa en så inskränkt fråga som 
  ”Vad har Plimer f.ö. för referens för sitt påstående?”
  Efter Plimers resonemang är hans eget
  ”There is clearly a lot more to learn about CO2″ betydligt med förtroendegivande. 
   

 97. Thomas

  Ann #96, vari ligger det inskränkta med att fråga vad Plimer har för referens för sina påståenden om enorma utsläpp från vulkaner?
   
  För den som inget vill göra är det naturligtvis bekvämt att hitta en ”auktoritet” som säger att vi nästan inget vet, men det innebär inte att vi vet så lite som Plimer hävdar, eller att det han påstår är sant. Det handlar bara om det klassiska ”teach the controversy” känt från annat sammanhang.

 98. Ann L-H

  Thomas – Det går inte att diskutera med någon som hela tiden glider i fråga om vad som egentligen diskuteras.
  Läs # 86 igen.
  Det inskränkta gällde din fråga: ”Vad har Plimer f.ö. för referens för sitt påstående?”. Jag talade om en diskussion och inte om något påstående, dessutom stödde Plimer sin diskussion på ett flertal referenser. Om du förstår skillnaden.

  Sedan kommer du nu med 
   ”vari ligger det inskränkta med att fråga vad Plimer har för referens för sina påståenden om enorma utsläpp från vulkaner?”
  Nu plötsligt talar du om påståenden som jag överhuvudtaget inte skrivit om och som inte heller finns att läsa i # 86. 

  Som förväntat gick du igång Plimer.

 99. Jan E M

  Ann L H #86
   
  Det går att säga att du har ett rätt och ett fel när det gäller osäkerheter.
   
  Du har rätt i att det råder stor osäkerhet om temperaturuvecklingen före temperaturmätningarnas början. Hockeyklubban kan vara fel, men den kan också vara i det närmaste riktig.
   
  Du har fel om att det är osäkerhet om varför koldioxidhalten ökat så karftigt under det senaste seklet. Där är forskarna eniga. Det beror på den ökade användningen av fossila bränslen.

 100. Gumma

  Jan E M #99. Nu blir jag förvirrad, kan någon hjälpa? Har inte den största ökningen skett före 40 – 50 talet eller är jag helt fel ute där? Och är forskarna verkligen eniga? Och kan man kalla det kraftig höjning när det är milliondelar det handlar om? Vill verkligen få reda på läget så jag inte har fattat fel.

 101. Ann L-H

  Jan E M – Både du och Thomas skulle nog vinna på att vara mera noga med orden. Om du läser # 86 noga ser du förmodligen att inlägget behandlar  koldioxid och inte temperatur. 
  Ditt påstående om eniga forskare beror nog på hur man definierar både enig och forskare.
  Plimers ”There is clearly a lot more to learn about CO2″ är värt att citera än en gång.

 102. Thomas

  Ann L-H, i trivial mening finns naturligtvis alltid mer att lära om vad som helst, men det innebär inte att vi inte kan säga någonting med någon säkerhet! Jag inser mycket väl att det handlade om CO2, men kunskapen om att våra utsläpp är orsaken till en dramatiskt höjd CO2-halt är betydligt säkrare än att denna orsakat en temperaturökning. Masskonservering är svårt att komma ifrån, och våra utsläpp måste någonstans tagit vägen.
   
  Vad har sen fått dig att välja just Plimer som den auktoritet du väljer att tro på? Han har inte forskat i ämnet utan bara skrivit en populär bok som fått genomgående dåliga recensioner bland folk som kan något i ämnet. Plimer lyckades rentav med konststycket att skriva en bok mot kreationism, vilket är att slå in en öppen dörr, och likafullt få kritik från biologer för att han använde så osakliga argument.
   
  Gumma #100, i den här artikeln hittar du några olika kurvor med olika tidsskalor för hur CO2-halten har ökat, och ökningstakten har accelererat hela tiden:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide_in_Earth%27s_atmosphere
   
  En ökning från 280 till 390 ppm är på 40% och det tycker i alla fall jag kan kallas ”kraftig”, givet att man inte som Håkan Sjögren och några till här på bloggen helt avvisar växthusteorin.

 103. Jan E M

  Ann L-H

  Ian Pilmer är ingen klimatforskare, han är geolog och lobbyist för den australiska kolgruveindustrin.

  Det är inte lika stora osäkerheter om hur koldioxidhalten varierat de senaste 2 tusen åren som temperaturen. Det finns iskärnor och geologiska fynd som tyder på att det legat ganska stabilt på under 300 ppm under förindustriell tid.

 104. Ann L-H

  Thomas – du läser slarvigt igen. Det var Jan E M som inte skiljde på koldioxid och temperatur.
  Nu är väl inte Plimer den ende som har diskuterat kring den ofullständigt kartladga kolcykeln. Att citera Plimer då han skriver att det finns mycket mer att lära om koldioxid är därför inte speciellt kontroversiellt.
  Eftersom jag dels verkligen läst Plimers omtalade bok (och lärt mig massor, inte minst om hur lite man egentligen vet!) dels följt den debatt boken gav upphov till speciellt på hemmaplan så kändes det lite extra intressant att just nämna honom. Och som jag hade på känn så triggade det igång dig – knappast för att du är en större auktoritet på området än han. 

 105. Göran Lysén

  Instämmer med Ribbing, men jag vill även passa på att svära i kyrkan genom att uttala att jag är för kärnkraft, vätekraft, kol och olja, då jag är av uppfattningen att vetenskap och teknik kan fixa negativa effekter av dessa kraftslag. jag är emot vindkraft och alla bioslag såsom varande ineffektiva, kostsamma och förstörande för miljön.  Om jag inte hade trott på människans genialitet för att inte tala om alla generationerna före mig, så hade vi suttit på den afrikanska nivån med stammar och knackat sten. Vad är det folk är så förb-t rädda för? Livet? Moralismen om barn och barnbarn står mig upp i halsen. Säger någon något om att CO2 är giftig eller styr klimatet, så stryper jag vederbörande! Man blir bara så trött på enfalden!

 106. Thomas

  Ann #104, du buntade ihop mig och Jan i ditt inlägg. Om du inte vände dig till mig också förstår jag inge varför du drog upp mitt namn.
   
  Vare sig jag eller Plimer är någon som helst auktoritet på kolcykeln. Skillnaden är att jag inser detta medan Plimer sätter igång och skriver en bok i ämnet ändå. Det var säkert lönsamt, skriver man något kritiskt om AGW får man garanterat en stor, okritisk publik.

 107. Ann L-H

  Jan E M och Thomas – om man inte ska ta till en geologiprofessors diskussioner om vad geologin kan avslöja om gångna tiders förhållanden varför överhuvudtaget bry sig om vad ni Bill-och-Bullar om?

 108. Göran Lysén

  Thomas post # 106.

  ”Det var säkert lönsamt, skriver man något kritiskt om AGW får man garanterat en stor, okritisk publik”.

  Nu är du väl ute och seglar helt friskt! Så mycket trams som skrivits om AWG har väl nog alla svårt att matcha! När det gäller kvaliteten, så har AWG-kyrkan satt standarden – den lägsta, varför det det inte är särskilt svårt att skriva i opposition. Här krävs bara litet logik över fakta såsom värmen efter isen. Skulle AWG-kyrkans anhängare vara kritiska? Det kan inte ens du tro på! Ibland så tror jag att du gör dig dummare än du är! Snällare kan jag inte vara.

 109. Lysén 105: Jag påstår att atmosfärens koldioxidhalt är en av de faktorer som styr temperaturen, och definitivt den temperaturpåverkande faktor som människan påverkar starkast. Ska du strypa mig nu? Vilken enfald, skärp dig!

 110. Håkan Sjögren

  Stickan # 109 : Har Du något som helst belägg för koldioxidens temperaturpåverkan, annat än IPCC:s gissningar? Mvh, Håkan.

 111. Håkan Sjögren

  Ann L-H # 101 : Du nämnde Plimmer. Ögonblickligen kom Thomas med sin ”förlängda ryggmärgsreflex” att racka ner på vederbörande forskare, som inte till 100 % ställer upp på AGW-bluffen. Detta händer ständigt och jämt.

  Mvh, Håkan. 

 112. Thomas

  Ann  #107, känner du för att dra fram och försvara något speciellt viktigt påstående Plimer gör i sin bok? Hittills har du ju bara kört ett rent auktoritetsargument med att man skall tro på Plimer för att han är geolog, och det är svårt att bemöta sådant på ett mer konstruktivt sätt än att konstatera att, nej, Plimer finns ingen anledning att lita på.
   
  Håkan #110, du kan väl prova med en litteratursökning från tiden innan IPCC bildades. Du kan fortfarande hävda att de artiklarna är fel, men du kan knappast skylla på IPCC.

 113. Ann L-H

  Thomas – framför allt försvarar jag den innehållsrika och givande diskussionen (!) i Plimers bok. Ett viktigt påstående som jag verkligen tror på har jag dock redan redovisat: ”There is clearly a lot more to learn about CO2″ . Du kan få ett till som jag lutar mig mot ”We are a long way from understanding natural variability”. Du kan få fler om du så önskar.
  Dessutom boken handlar om mycket mycket mer än kolcykeln om Du nu inte visste det.

 114. Göran Lysén

  Stickan i post # 109. Då får du visa vad du påstår. I övrigt så räcker det med att hänvisa till Ann i post # 113.

 115. Kommentar borttagen

 116. AOH

  Thomas #  112
  Håkan Sjögren   skriver i #  110 :
  Stickan # 109 :    ”Har Du något som helst belägg för koldioxidens temperaturpåverkan, annat än IPCC:s gissningar? Mvh, Håkan.
  Som en hök hakar du på:

  Håkan #110, du kan väl prova med en litteratursökning från tiden innan IPCC bildades”.
  Här har du ett exempel på att även  andra funderar över CO2:s temperaturpåverkan:
  Ray Pierrehumbert:
  http://climateclash.com/2011/01/15/g6-infrared-radiation-and-planetary-temperature/
  Intressanta kommentarer finns:
  Kommentar 1  
  — The first part of this is excellent…….. but
  —- He does not even mention that …….
  —He also completely misses the fact …….
  —He is hand wavin…
  —His emphasis also misses the fact that most of the CO2 effect occurs at a relatively low concentration, and thus it would take huge increases to slightly increase tempe-rature directly.
  Kommentar 12 Angelo Campanella :
  “……My take on the Physics Today article by R.T. Pierrehumbert about
  infrared affects on planet temperature, AKA Global Warming (GW) is that his exposition ends is a “He said, She said” qualitative argument that proves nothing while carefully avoiding criticism of academic politically correct support of the GW hypothesis.

   
  — My take on GW is, and has been for some years, that all significant CO2
  action takes place in the upper atmosphere – above any clouds. the degree of
  such CO2 affect is trivial and would if anything only cause slightly colder
  winters and slightly warmer summers. The extent of this effect is very small
  compared to the variation of surface temperature on any given day due to the
  common chaos of global atmospheric mixing effects.

   I’m now 81 years old, and I can safely say that the weather today is quite familiar to me; that there have been no surprises since the Ohio Blizzard of 1978.
  What I dearly want to see now is for someone to quantify the Pierrehumbert innuendos into real temperature increments vs global atmospheric CO2 concentration. Keep in mind that the only relevant affect lies in the intensification of CO2 infrared radiation absorption lines.


  Between those absorption lines, the atmosphere is transparent to visible and IR energy transmission. That is, adding more CO2 gas into the atmosphere only very, very slightly broadens the bandwidth of each absorption line, or in another aspect, raises the altitude where heat is retained.
  I have seen NO quantification by anyone of this aspect of this phenomenon……..”
  Kan inte du Thomas hjälpa  den “vetenskapliga konsensus” med mera forskning så att Håkan slipper  ”prova literatursökning”?

 117. AOH

  http://climateguy.blogspot.com/2011/06/radiation-physics-constraints-on-global.html
   
  Ytterligare exempel på tveksamhet  till någon större temperaturpåverkan p.g.a CO2.
   
  “…….I’ve tried to do this, as honestly and openly as possible, and I have asked my peers to find any errors. I believe the present article to be error-free and to conclusively show that we should not be focussed on CO2 if we are concerned about the planet’s surface temperature…..”
   
   
   
  En  lustig kommentar:
   
  “Regarding the sceptic-warmist debate, my conclusion is: The sceptics say many incorrect things but they are right whereas the warmists say many correct things but they are wrong. The skeptics appear to be motivated by skepticism whereas the warmists appear to be motivated by conformism.
   
   
  ”The incorrect things have been used to discredit the sceptics and the correct things have been used to mask a lie.”
   
  Men det förekommer inte här hos T C S ????

 118. Jonny Fagerström

  #105 och #109 #115

  Hotelser om att strypa meningsmotståndare eller ömsesidiga betygelser om enfald hör inte hemma på TCS. Var vänliga sluta med det.

  Kommentaren från Littmarck i #115 betecknas som ett grovt personangrepp och är därför helt borttagen. Otroligt barnsligt och omoget Gunnar!

 119. Thomas

  Ann #113, jag bemötte Plimers ”There is clearly a lot more to learn about CO2″ i #102. Dina citat är så vaga att de inte går att säga mycket om. Har du eller Plimer några argument för att det begåtts några avgörande fel i den etablerade vetenskapen om kolcykeln och att människan inte är ansvarig för den nuvarande ökningen?
   
  Om det är så, var kommer den ökande koldioxidhalten ifrån, varför ökar den just nu och vart tar all koldioxid vi släpper ut vägen. Kan du inte svara på några sådana konkreta frågor istället för att bara hänvisa till denne Plimer?

 120. Ann L-H

  Thomas – Signaturen Gumman skrev ett sansat inlägg som enligt min mening sammanfattade hela klimathotsbilden på ett försynt och initierat sätt.
  Du gick som vanligt tvärsäkert igång på en detalj i sammanhanget, en procentsiffra på koldioxid som inte passar din uppfattning, men som man kan se här och var bland de som inte hör till konsensusgänget.
  Eftersom jag efter ett långt arbetsliv i miljödiskussionernas skugga mera går igång på alla tvärsäkra experter så kunde jag inte låta bli att än en gång dra upp den diskuterande Plimer, vars bok gett mig mycket. Självklart känner jag till den debatt boken gav upphov till. 
  Du reagerade efter förväntan.

  Jag är likt gumman ingen forskare men informerar mig så gott jag kan efter mina förutsättningar.
  Valfrid Paulson (Naturvårdsverkets förste GD), en av mina idoler, definierade en gång på en konferens jag deltog i en expert:
  ”det är en man som genom sina specialkunskaper undgår fel i detaljer på sin triumferande färd mot  de stora villfarelserna”.
  Jag har för lite kunskap för att debattera just dina detaljkunskaper men uppskattar folk som försöker undgå de stora villfarelserna. Dessutom uppskattar jag de som verkligen försöker förstå motparten i en diskussion och inte förvanskar och läser in sådant som inte sagts. 
  Klart slut.
   

    

 121. L

  Ann L-H, strålande beskrivning av ”en expert”. 🙂

 122. Thomas

  Ann #120, så kontentan är att så länge man har rätt åsikt, dvs att AGW är båg, så är man sansad och initierad, strunt i om de fakta man anför är fel. Den som däremot påpekar felen är arrogant och tvärsäker.
   
  Helheten är uppbyggd av detaljer. Om man t ex tror att bara 1% av ökningen av CO2-halten beror på mänskliga utsläpp så är klart att man drar en felaktig slutsats. Det är ingen trivial detalj utan visar på ett fundamentalt missförstånd.

 123. L

  Thomas, det var en märklig beskrivning av en ”detalj”..?

 124. Thomas

  L, ja inte sant, visst var det märkligt av Ann att tala om ”detalj” idet sammanhanget.

 125. L

  Thomas, hon syftade på att t ex du ”är en man som genom sina specialkunskaper undgår fel i detaljer på sin triumferande färd mot  de stora villfarelserna”. Och du bevisade det.

 126. hahn

  Thomas, att fly in i detaljerna fungerar lika bra för skeptiker som för dig, så den vägen är ofruktbar.

  Vad jag som skeptiker tror är att den kompakta bilden med 50 miljoner klimatflyktingar till i år, hotade isbjörnar, krig om resurser, sex meter högre havsnivå. Isfritt på nordpolen inom något eller några år osv. som vi matats med är överdrifter, som naturligtvis inte bygger på belagd vetenskap. Alltså drivs de av något annat. Att överhuvudtaget försöka hålla huvudet kallt när man matas med allt detta renderar dessutom i epitetet ”förnekare” eller ”förvillare” av de som med sin dolda politiska agenda känner sig mest hotade.

 127. hahn

  Thomas, alltså.. AGW är säkert inte båg, men lite elström och kyl/frys möjligheter i tredje världen kanske räddar hundrafalt fler, eller tusenfalt fler levande människor är verkningslösa åtgärder till sådana kostnader att stabila länder riskerar konkurs. Är du rädd för krig så ska du kanske ge folk något att äta i stället för grön svindyr el, dom inte har råd med?

 128. Gumma

  Ja precis Ann L-H #86# jag iddes inte samspråka med Thomas om det. Det är vad jag läst mej till och förstår ju självklart att det kan vara något mer eller kanske t.o.m mindre påverkan av människan vad gäller koldioxid, (hur man nu kan mäta det så exakt?) men än har jag inte blivit övertygad om att koldioxid KAN påverka klimatet nämnvärt och som jag har förstått det hela så verkar höjning/sänkning följa temperaturen och inte tvärtom. Jag är ändå inte sämre än att jag kan ändra uppfatting om jag blir övertygad, men idag kan ingen det. Vi vet helt enkel för lite och det finns så många faktorer att hänsyn till. Vi måste nog vara lite mera ödmjuka och inse vår litenhet i detta stora. Thomas tipsade om länken till Wikipedia, men jag vet ju redan hur man kan presentera olika kurvor beroende på hur lång period man tittar på och även vilka gradtal man använder, med andra ord man kan få det resultat man vill. 40% höjning jämfört med vad undrar jag. Det är lite som om man har 100 personer och 1 dör ena året. Nästa år dör 2 personer av 100, då är det plötsligt dubbelt så många som dött kan man ju också säja, alarmerande eller hur? I koldioxidens fall så pratar vi väl fortfarande milliondelars höjning eller? Mej skrämmer  inte det i alla fall, däremot blir jag lite konfunderad eftersom en del klimathotare inte ens verkar vilja att klimathotet inte fanns. Hur nu klimatet kan bli ett hot? jag tror vi snällt får försöka anpassa oss som man fått göra under hela historiens gång.

 129. Ann L-H

  Gumma – som jag skrev tidigare så hoppas jag att du kommer att synas mera här på bloggen framöver.

 130. hahn #127

  En kommentar till det du skrev.
  Du skrev bland annat:

  ”…men lite elström och kyl/frys möjligheter i tredje världen kanske räddar hundrafalt fler…”

  Det handlar nog mer om att ge många, många möjlighet att leva som de länge gjort utan att deras land konfiskeras av stora företag som producerar hundra gånger så effektivt för andra, och tvingar de tidigare brukarna in till arbetslöshet och misär i storstadsgetton.
  Där de inte längre får mat för dagen…

  Jag skrev konfiskeras, därför att det i några länder förekommer med hjälp av staten för att utveckla landets bruk av jorden…

  I andra fall handlar det om affärsmässigt övertagande men där säljaren bara får en lockande påse med pengar som inte skapar en ny försörjning mer än på kort sikt.

 131. Thomas

  Gumma, jag blir så trött på argument av typen ” Vi vet helt enkel för lite och det finns så många faktorer att hänsyn till.” Det är inte *vi* som vet för lite, det är *du* som vet för lite. Du har inte brytt dig om att ta reda på fakta utan säger en massa felaktigtheter och när det påpekas så idds du inte samspråka längre. Du vill inte höra på något som strider mot dina förutfattade meningar, så naturligtvis finns det inget som kan få dig att ändra åsikt. (Ja, jag vet att jag är arrogant, men jag ids inte jamsa med när folk redan direkt visar att de bara vill få sina fördomar bekräftade av likasinnade samtidigt som de låtsas att de bara är ”ödmjuka”).
   
  Du talar om ödmjukhet, men hur ödmjukt är det att tro att man vet mer än alla forskare som studerat frågan i åratal? Hur ödmjukt är det att hålla på att ändra sammansättningen på jordens atmosfär i hopp om att de teorier som visar på hur det påverkar klimatet skall vara fel? Hur ödmjukt är det att kräva att framtida generationer skall anpassa sig till problem vi skapat åt dem? Jag tycker sådant är arrogans, vad du än vill kalla det.
   
  Du talar om att koldioxiden mäts i miljondelar som om det skulle göra den betydelselös. Vi kan mäta den i miljarder ton istället och få helt enorma tal, skulle det göra det lättare för dig att tro att den har betydelse? Hur avgör du vad som är mycket eller lite? Själv avgör jag det genom att se hur stora effekter den har i aktuell koncentration snarare än att stirra på siffervärden.
   
  ”40% höjning jämfört med vad undrar jag.”
  40% höjning jämfört med den koldioxidhalt som varit under den period vi haft bofasta kulturer.

 132. L

  Thomas, när du pratar om ödmjukhet tar jag för givet att du lever som du lär. Kan du säga hur klimatet skulle påverkas om alla svenskar levde som du? Och om alla i Europa också gjorde det? Vilka tal skulle man uppnå?

 133. Gumman #128

  Du verkar kunnig i hur % hit och dit ska betraktas.

  Du skriver också så här:

  ”Mej skrämmer  inte det i alla fall, däremot blir jag lite konfunderad eftersom en del klimathotare inte ens verkar vilja att klimathotet inte fanns. Hur nu klimatet kan bli ett hot?”

  Du menar alltså att klimathotare vill att det ska finnas ett klimathot.

  Jag uppfattar diskussionerna mer som att det finns många som vet att små globala klimatförändringar kan skapa stora förändringar i väder och lokala klimat. Andra ser mer på historiska perspektiv med ibland hundratusentals eller miljoner år som bevis för att jorden (vi) överlevt värre problem.

  Vad tror du om växthuseffekten och växthusgaser? Det är ju liksom det som det handlar om.

  Är det varje ny teori som förklarar att vi inte ska bry oss som gör dig mest glad, eller är du nyfiken på hur det egentligen fungerar?

  För min personliga del är jag nyfiken på hur det fungerar, och jag har stort överseende med de människor som försöker leva resurssnålt.

  Men jag känner mig absolut inte tvingad att använda mina resurser på ett annorlunda sätt – oavsett väder eller löpsedlar.

  Och jag är MYCKET skeptisk till de som söker bevis för att det bara är att köra på som vanligt så löser det sig – för det har det ju gjort förr.

  På vilket sätt? Hur många var med förr?

 134. Thomas # 131

  Bra rutet och förklarat om förufattade meningar, små tal och procent tycker jag.

  L # 132

  … ovanligt mångordig…
  Bra tycker jag. Lättare att fatta varför du kommenterar här, och vad som bekymrar dig, när du skriver mer än en rad.

 135. Gumma

  Thomas jag var rätt trött på dej redan innan jag började skriva här eftersom jag följt bloggen länge, men som jag redan skrivit förut så ÄR jag ingen expert. (som du) men jag är läskunnig och med ett oerhört intresse i ämnet. Självklart får jag skriva och ha åsikter precis som alla andra pålästa och duktiga människor här. Och kanske fortsätter jag med det, vi får se. Forskare ja!…jag är så pass gammal så jag har hört många forskare uttala sig tvärsäkert om olika problem genom åren…och du, det är inte bara en gång det visats sig att man haft helt fel. Jag har bildat mej den uppfattning jag har genom att följa detta i olika media både för och emot (till och med UI) men sakta har min åsikt (som är min egen) kristalliserats fram ut allt detta. Men du pratar som om alla forskare har kommit fram till samma sak, vilket dom inte har, och det vet även du. Ja, jag ska nog hålla mej ifrån att skriva om värden hit och dit, där har du nog rätt faktiskt, men jag har inte tagit dom ur luften utan hittat detta i böcker bl.a. Nu hoppas jag du får en god natts sömn Thomas, det tänker jag ha i alla fall. Godnatt! 

 136. AOH

  Thomas  #   131

   

   
  ”…..Du talar om att koldioxiden mäts i miljondelar som om det skulle göra den betydelselös. …”
   

   
  ”…. Själv avgör jag det genom att se hur stora effekter den har i aktuell koncentration snarare än att stirra på siffervärden.….”
   

   
  Vad intressant att du avgör CO2.s effektbetydelse snarare än att stirra på siffervärden.  
   

   
  Mot CO2:s möjliga klimatförändring utvärderar du säkert  även övriga fördelar som CO2 har?
   

   

   

   

  “The Many  ( 55 ) Benefits of Atmospheric  CO2 Enrichment”.

  http://scienceandpublicpolicy.org/other/benefits_of_co2.html
   
   

 137. Gumma

  Uffeb #133#  Nu måste jag svara ditt inlägg också innan jag lägger mej. Självklart tycker jag inte att vi ska ”köra på” med skygglappar. Jag har inte skrivit här förut men i mitt andra inlägg #73# skriver jag just det att vi glömmer miljöproblemen eftersom det s.k. klimathotet  tar allt fokus. Jag skriver s.k. eftersom ingen idag kan säja att det är ett hot.  Det tycker jag är mycket tråkigt för problem har vi. Jag kan till viss del förstå dom som i välmening vill lära alla andra ”rätta vägen” för att rädda mänskligheten från undergång, men i dess spår tas mycket underliga beslut i klimatets namn, det ena galnare än det andra och till vilken nytta undrar då vi som inte sväljer hela denna grej rakt av. För övrigt anser  jag växthusgaser som något helt normalt, gör inte du det?

 138. Gumma #137

  Fokus tycks ha lämnat allmänna miljöhänsyn om man läser den här bloggen, men inte annars. Tycker jag.

  ”För övrigt anser  jag växthusgaser som något helt normalt, gör inte du det?”

  Jo visst gör jag det. Men har du inte upptäckt att det en längre tid flitigt förekommit personer här som ständigt och envist förnekar att det finns växthusgaser?

 139. Håkan Sjögren

  Gumma # 137 : Du är en frisk fläkt i den här debatten och jag hoppas att Du inte låter Thomas, Uffeb och Gunbo trycka ner Dig i skoskaften. Din mening är betydelsefull, men jag tror att AGW-arna av den anledningen kommer att utse Dig till moboffer. Mvh, Håkan.

 140. Håkan Sjögren #139

  Att antyda att jag och några till nämnda skulle varintresserade av att mobba andra är grovt i överkant tycker jag.

  Det gör mig lite ledsen faktiskt. Men det går fort över Håkan.
  Jag förstår att du egentligen inte menar oss som du nämnde, utan att du förvarnar om att det kan dyka upp andra som mobbar.

 141. ThomasJ

  # 139: Right you is (Gerschwin..)! Very right!  😀

  #140: Precis tvärtom – grattis, igen. Duh!  😯

  Mvh/TJ