Professor Richard Lindzen kallar klimatalarmister för ohederliga

På Klimatupplysningen har vi tidigare skrivit om klimathotskeptikern  professor Richard S. Lindzen. Utan överdrift är Lindzen en av de mest kunniga inom klimatvetenskap. Lindzen är en av klimatalarmisterna fruktad debattör och han har också vittnat i kongressen flera gånger.

lindzen

Nu har professor Lindzen skrivit en artikel  ”Thoughts on the Public Discourse over Climate Change” där han går till angrepp mot klimatalarmisterna och kallar dem ohederliga (dishonest). Lindzen går igenom de vanligaste argumenten som alarmisterna för fram och plockar sönder argumenten med fakta. Här kommer en sammanfattning av Lindzens artikel.

97% påståendet

Ursprungligen kommer det från omslaget på Newsweek 1988 att ”alla vetenskapsmän håller med om…”. Men påståendet är till för att de som är ”icke-experter” inte ska behöva förstå vetenskapen. Håller man med de 97% så indikerar man att man stödjer vetenskapen och är överlägsen den som inte håller med om en kommande katastrof. Detta uppfyller ett psykologiskt behov för många människor.

Bluffen med de 97% är flera. Ett knep är att i en undersökning fråga vetenskapsmän om de

1. Håller med om att koldioxidhalten ökat

2. Jorden har blivit varmare

3. Människan har spelat någon roll i detta

De flesta vetenskapsmän håller med om dessa tre påståenden. Jorden har blivit lite varmare de senaste 100 åren och människan har spelat någon roll (men kanske mycket liten) i detta. Sen presenteras denna i media som att nu är det bevisat att alla (97%) av forskarna tror på klimatförändringarna. Dessa bluffundersökningar har avslöjats flera gånger.

Ett annat exempel är när tidningen Christian Science Monitor påstår att av 70.000 vetenskapliga artiklar 2013,2014 om globala uppvärmningen är det bara fyra som säger att mänskliga växthusgasutsläpp inte är det huvudsakliga orsaken till uppvärmningen.

Lindzen konstaterar också att forskningen styrs av politiker. Den är inte oberoende och unga akademiker gör bäst i att vara politiskt korrekta om de ska få några anslag.

Det varmaste åren någonsin:

Påståendet täcker en myriad av missförstånd. Först bygger det på det löjliga antagandet att någon uppvärmning (och för den delen ökning av koldioxidhalten) är dålig och bevis för att det blir värre framöver. Inget av dessa antaganden är sanna. Folk pensionerar sig hellre i solbältet än i Arktis. Koldioxid får det att växa bättre. Betoningen av varmaste åren någonsin verkar vara ett svar på att uppvärmningen som skedde från 1978 – 1998 har avstannat och sen har temperaturen varit nästan konstant.

Den s.k. pausen eller platån är inte vetenskapligt förstådd, det kan också bli kallare. Betydelsen av pausen är att det finns processer som är lika starka som växthuseffekten. Men IPCC och dess modeller bygger på att det inte finns någon sådan process

Lindezen_temp_1a

 

Figur 1a

 

Lindezen_temp_1b

Figur 1b

Lindezen_temp_1c.Figur 1c

Vad man gör är att slå samman avvikelser för de olika stationerna och inte uppmätta temperaturen. Man väljer ut 30 konsekutiva referensår och sen räknas avvikelsen till detta. Detta görs för varje station. Figur 1a ovan visar hur storspridningen är. I figur 1b har de olika värdena slagits samman till ett värde (avvikelse mot referensperioden) per år. För att överdriva ändras skalan till figur 1c men det är samma kurva som i 1b. Det finns mycket slumpmässigt brus i figur 1c och det visar på en stor osäkerhet (+- 0.2 grader). Sen för att snygga till det hela till används löpande medelvärden.

lindzen_fig_4

Figur 4

Tittar man på verkligheten och klimatmodellerna IPCC använder så ser man att IPCC:s modeller överskattar uppvärmningen. Detta försöker man bortförklara med att det finns andra faktorer (aerosoler) som sänker temperaturen. I själva verket används ett antal justeringar för att få modellerna att se bättre ut. Betrakta figur 4 ovan. Det röda är uppmätta värden och det grå IPCC:s modeller.

Extremt väder:

Alla som sysslar med meteorologi och spår väder vet att det någonstans på jorden inträffar rekordväder nästan varje dag. Att koppla dessa rekord till ”klimatförändringarna” är ohederligt. Robert Pielke har i sin bok visat att det inte finns någon specifik trend för oväder eller extremt väder. Detta för tornados, orkaner, torka, översvämningar… Några har till och med minskat de senaste åren.

Lindzen påpekar också att klimatmodellerna spår en mindre temperaturskillnad mellan olika latituder. Det är dessa skillnader som driver oväder (lågtryck, tornados) men inte orkaner. Så enligt modellerna ska det bli mindre oväder. Men nu kan ju modellerna ha fel!

Havets stigning:

Historiskt har havsytans nivå ökat med sex inches (16 cm) per århundrade de senaste tusen åren. En av svårigheterna med att mäta är att även jordytan rör sig (uppåt eller nedåt). Numera används även satelliter för att mäta havsytans nivå. Men ingen accelererande höjning kan ses från uppmätta data. En bluff! Lustigt är att Al Gore och Susan Salomon (en av IPCC:s chefer) båda har investerat stort i fastigheter som ligger nära havet.

Arktis havsis:

Satelliter har observerat isen i Arktis sen 1979. På vintern växer isen kraftigt och täcker nästan hela Arktis, på sommaren sker en avsmältning. Trenden de senaste 40 åren har varit att sommarisen har minskat i Arktis men ökat i Antarktis. 40 år är en kort tid för att dra slutsatser. Klimatalarmisterna har försökt extrapolera sommarisens data för att visa att Arktis blir isfri år…… Al Gore sa vid ett tillfälle att Arktis sommaris skulle vara borta år 2014. Det är naturligtvis galet att extrapolera korttidsfenomen. Om dagstemperaturen från gryningen extrapoleras skulle vädret koka på dagarna. Idiotiskt.

Vindarna och inte temperaturen kan vara det som spelar störst roll för hur Arktis sommaris smälter. Sen ska vi notera att havsytans nivå inte påverkas av om Arktis is smälter.

Isbjörnarna:

Här har vi ren propaganda. Al Gore visade en photoshoppad bild på en ensam isbjörn på ett isflak. Det finns inga bevis för att havsisens utbredning har haft någon påverkan på beståndet av isbjörnar. Isbjörnsstammen har ökat sen jakten förbjöds. Numera är isbjörnarna så många att försiktig jakt tillåts i vissa områden.

Havens försurning:

Det hela låter hemskt men en granskning visar att alarmen inte håller. Allt med ordet syra i skrämmer folk. Faktum är att oceanerna är svagt basiska (d v s pH > 7). Som mest kan koldioxid i atmosfären göra haven lite mindre basiska med inte sura ( pH < 7). Komplicerat men professor Lindzen rekommenderar denna artikel för den som vill veta mer.

Korallrevens död:

Lindzen menar att korallrevens blekning påverkas av flera saker än värme och försurning. Korallreven har en enastående förmåga att återhämta sig.

Globala uppvärmning som skuld till allting:

På senare tid används globala uppvärmningen för att skrämma folk för allt som är otrevligt. En bluff naturligtvis. Koldioxid är inte giftigt. På ubåtar accepteras koncentrationer på 5000 ppm som säkert. I atmosfären är det idag ca 400 ppm. Inomhus med många människor (som andas ut CO2) leder ofta till koncentrationer av koldioxid högre än 400 ppm. (Så håll andan alla miljöpartister – min kommentar).

Ofta används planeten Venus med dess höga koldioxidhalt som ett avskräckande exempel. Det är så varmt så bly smälter där. Men Venus ligger mycket närmare Solen än Jorden.

planeten_mars

Mars

För övrigt har planeten Mars högre koldioxidhalt än Jorden men där är det kallt.

Sammanfattning:

Dessa missledande påstående om överväldigande bevis om en kommande katastrof… man kan fråga sig om det finns några bevis alls! Enorma kostnader har haft liten eller ingen påverkan på koldioxidhalten eller temperaturen. En dubbling av koldioxidhalten påverkar inte in- och  utstrålningsbalansen med mer än 2%. Men det gör även små skillnader i moln och andra faktorer. Varför skulle allt bero på parametern koldixoxid och de andra inte betyda något? Om att koldioxiden ensam skulle vara orsaken säger Lindzen: Believing this is pretty close to believing in magic”.

Har du tid läs gärna hela Lindzens artikel som är betydligt längre än min sammanfattning.

Referens: Marion West

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Ha, ha … Från förstasidan av morgonens SvD: ”Regeringen vill skärpa straffen för dem som ägnar sig åt avancerat forskningsfusk utan giltiga tillstånd”…

  Ja, denna Freudian slip gäller då en hel del skojare i klimatsvängen och annan politiskt korrekt beställningsforskning…

 2. Lasse

  Tack Per för denna sammanfattning.
  Det är ohederlighet som retar mig till reaktion.
  Att ta naturvetenskapen i tjänst för att genomdriva en förändring är väl inte fel i sig.
  Men när de förvanskar så uppenbart reser naturvetaren inom mig och gör mig irriterad och engagerad.

  Arktiska rådets senaste överdrifter är skrämmande. Accelererad uppvärmning pga öppet hav-jag ryser!
  Fryser gör jag också och detta pga kallare väder än normalt även i Arktis -efter ett år med rekordöppet hav.
  Isavsmältningen rekordlåg senaste månaderna!

 3. Sören G

  ”Klimathotsforskarna” har väl då giltiga tillstånd att fuska.

 4. Sören G

  På Vetenskapsradion hade man ett inslag om en glaciär på Island med rekordsnabb avsmältning. Undrar hur representativ just den glaciären är. Det är lokala faktorer som har betydelse och inte heller bara temperaturen utan nederbörden.

 5. Jan-Åke

  Intressant Per !
  OT , fick detta svar från Stockholms Trafikkontor ang hur de kan påstå att de kör klimatsmart , det står ”vi kör klimatsmart på deras bilar” jag menade att det förutsätter att bla co2 har den stora betydelse för temp som vissa menar mm.
  Fick följande svar: ” Vi lutar oss här på IPCC och dess bedömning , deras rapporter är skrivna av 1800 experter som är granskade av 2000 experter och bygger på 30000 vetenskapliga artiklar.
  Efter att ha läst det bla Donna Laframboise visat om hur bla rekrytering och urval går till för IPCC-rapporter är det svaret på gränsen till direkt komiskt.

 6. Jan norlin

  #Sören
  Island har varma källor och vulkaner, eller!.

 7. Olav Gjelten

  Gällande den kalla våren år 2017 har jag sett att alarmisterna nu förklarar detta med att det är en följd av att det blivit varmare och att detta bara är en utveckling de hade väntat.
  Skulle Golfströmmen ha vänt SÅ snabbt eller vad menar de?

 8. Jan-Åke #5: Professor Lindzen var en av huvudförfattarna till kapitel 7 av IPCC:s rapport TAR (2001). Han berättade där hur politiska kommissarier gick runt och sa till författarna vad de skulle skriva (och inte skriva).

  Den senaste IPCC rapporten sågar Lindzen helt:
  ”I think that the latest IPCC report has truly sunk to level of hilarious incoherence. They are proclaiming increased confidence in their models as the discrepancies between their models and observations increase.
  Their excuse for the absence of warming over the past 17 years is that the heat is hiding in the deep ocean. However, this is simply an admission that the models fail to simulate the exchanges of heat between the surface layers and the deeper oceans. However, it is this heat transport that plays a major role in natural internal variability of climate, and the IPCC assertions that observed warming can be attributed to man depend crucially on their assertion that these models accurately simulate natural internal variability. Thus, they now, somewhat obscurely, admit that their crucial assumption was totally unjustified.
  Finally, in attributing warming to man, they fail to point out that the warming has been small, and totally consistent with there being nothing to be alarmed about. It is quite amazing to see the contortions the IPCC has to go through in order to keep the international climate agenda going.”

 9. Olav Gjelten

  Jan Åke # 5. Jag har själv flera gånger frågat företag vad de menar med att de är klimatsmarta eller att de klimatkompenserar.
  Jag har aldrig fått ett ärligt svar i den mån de alls har velat svara mig. Det handlar naturligtvis om att företag som åberopar klimatet bara tror sig sälja bättre på det viset. Själva är de så okunniga och ointresserade av frågan att de inte ens vill försöka med en förklaring.

 10. Jan-Åke

  9 , ja Olav jag har tom fått svar i stil med att IPCC tom fått nobelpris minsann ! har du ?

 11. Jan-Åke

  8 Per , ja och hur är det med mer skeptiska forskare som författare till IPCC ? Richard Lindzen 2001 var kanske sista gången ?

 12. Sören G

  Nobels fredspris som dessutom delas ut av norrmännen som ju har klantat sig ett antal gånger med att utse fredspriskandidater.

 13. Björn

  Jorden ligger till skillnad mot andra planeter, på ett avstånd från solen som medför att vatten inte dunstar bort och därmed uppnås en gynnsam temperatur. I övrigt är det solen som medför temperaturvariationer över dygnet och över tiden. Dess spektrala variation medför som nu, en minskning av energin i UV-området, vars konsekvens är den försenade våren som i allra högsta grad är konkret.

 14. Allan Forsling

  Man blir ledsen när man ser hur personer som man trodde bättre om, agerar. Idag har Ulf Danielsson, Fysikprofessor, inne en debattartikel eller vad det är i DN. I denna tidning har Björn Wiman tidigare skrivit en betraktelse som professorn tycker inte tar klimatproblemet tillräckligt på allvar- här gäller minsann tipping points- om nu de gamla inte gäller, så finns det nya! Och han talar om förnekelse- ett lågvattenmärke när det gäller hur personer uttrycker sig, dessutom en person som ska kalla sig vetenskapsman… sorgligt.

 15. latoba

  Eskilstuna-Kuriren ångar på med en stor ledare idag. Ingen hejd på skrämseln!
  http://www.ekuriren.se/ledare/mer-svalka-at-klotet/
  Mailade chefredaktören och hänvisade till Per Welanders utmärkta inlägg här idag.

 16. Lasse

  #9
  Jag brukar klimatkompensera på ett smart sätt-fast det gör väl alla?

  Kläder och husisolering-är min kompensation för att Edens lustgård lämnats.

  #14 Alltid samma debatt- som om Sveriges klimatforskare sover medan forskare i andra discipliner lånar ut sina titlar till debatten. Ulf D eller U Björksten ,som nämns i artikel, är bägge oroad av Arktiska rådets tippingpoint. Jag är mer oroad över den låga insikten om detta!
  Arktis is uppför sig i alla fall!

 17. latoba

  #14
  Ja, han är väl som många andra beroende av statliga bidrag till sin verksamhet.

 18. Karl Eider

  #1
  Undrar om klimatforskningen har permanent dispens?

  Annars passar alltid Mark Twain’s bevingade ord bra då man talar om vetenskap och forskning. Inte mist då vi talar om klimatvetenskap och klimatforskning.

  ”It ain’t what you don’t know that gets you into trouble. It’s what you know for sure that just ain’t so.”

 19. Sen verkar det ju lite som en tanke att halten av CO2 på Venus är … tadam … 97 %. (ok, jag fibbade lite, enligt wikipedia är det bara 96.5 %)

 20. Peter Stilbs

  #14,#17 – Danielsson är polare med Häggström – symptomatiskt nog

 21. Sören G

  Att atmosfärstrycket på Venus är 90 gånger Jordens kanske har betydelse.

 22. Sören G

  #20 Peter Stilbs
  Tydligen finns det ”hål i huvudet” även på framgångsrika forskare, eller kända forskare.

 23. Allan Forsling

  # 20 Vänskapskorruption är mer vanligt och farligt än vi vill tro.

 24. Ann lh

  # 20 Tack Peter för upplysningen. Ulf Danielsson dök ju upp i på spåret för något några år sedan. Allmänbildningen visade sig vara pinsamt begränsad. Inte förvånande att han köpt dagens stora pk-fråga med hull och hår.

 25. Michael

  Intressant om vindkraft: https://www.spectator.co.uk/2017/05/wind-turbines-are-neither-clean-nor-green-and-they-provide-zero-global-energy/

 26. sibbe

  # Sören m.fl.
  Nobelfredpris- och nobellitteraturpris- kommittenterna tävlar om vem som hittar dom största grodorna…

 27. KarlJ

  Det verkar finnas en mall för vad som händer om man släpper ut för mycket CO2. Något att studera för aspirerande klimatologer:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Paleocene–Eocene_Thermal_Maximum

  Och här kanske det vore på sin plats att skriva ett inlägg om denna mall. Bara ett tips om ni vill vara trovärdiga. Alternativt skriva om Wikipedia.

 28. Roland

  Här en mycket underhållande tv intervju med just Richard Lindzen https://www.youtube.com/watch?v=RAbELlpAxe8

 29. Olav Gjelten

  Peter # 1. Forskningsfusk är väl annars själva förutsättningen för att inte få anslagen indragna inom svensk klimatforskning anno 2017? Det är synd om den som forskar förutsättningslöst utan att allra först bestämma sig för vad svaret skall bli.

 30. Peter Stilbs

  #27 KarlJ – som också framgår av den artikel Du hänvisar till är orsakssambanden vid klimatförändringar mycket komplexa även på den tidsskalan.

  De flesta här kommer inte med egna förklaringar till hur klimatsystemet fungerar, utan snarare vill peka på svagheter och rena felaktigheter hos förenklade påståenden – som exempelvis den nutida dogmen att klimatet enbart styrs av antropogent betingade koldioxidtillskott till atmosfären

 31. Slabadang

  När vi redan till 80% upplevt en fördubbling av CO2+ekvivalenter ….

  Så är en fullständigt logisk mogen reaktion till klimathotandet … ZZZZZZZ ZZZZZZ ZZZZZ ZZZZZ Gäsp … ZZZZZ ZZZZZZ

 32. Karlj

  #30 Stilbs,
  Naturligtvis instämmer jag i kritiken mot för stor vikt vid modellerna etc. Och kritik överhuvudtaget mot alarmism, men när det hänt tidigare kan det vara värt att diskutera även den händelsen. Det är ju trots allt våra efterföljares efterföljare som vi kanske drabbar. Själv kommer jag att vara död långt innan något otrevligt inträffar.

  Men även kritiken behöver interpoleras med fakta även från andra sidan för att bli trovärdig, om det nu är fakta. Det är ju trots allt en wikipediaartikel som vem som helst kan skriva. Och det är därför ni som har detta som hobby och är belästa borde ta up sånt för analys. Om inte annat för att inte bli för enkelspåriga och en klubb för inbördes beundran.

  Mitt intresse för klimathotet väcktes av AL Gore, med intensiva studier i ämnet under något år tills jag insåg att det var mest ”vargen kommer”. Nuförtiden hoppar jag bara in på sajter som den här emellanåt för att se om något nytt intressant har hänt.

 33. Peter Stilbs

  #32 KarlJ – jovisst, men jag tycker Du är orättvis. KU har nu mer än 6000 inlägg, många mycket ambitiösa. Jag tror Du kan hitta belysning av i stort sett alla relevanta faktorer, exempelvis via bloggens sökfunktion.

  Vi kan inte rimligtvis upprepa allt stup i kvarten

 34. Peter Lindkvist

  Re Ralji #32.
  Vargen kommer fortfarande. Inte.

 35. Sten Kaijser

  Hej Karlj,

  du kan vara glad att du inte började intressera dig för klimatfrågan förrän det redan fanns ett antal svenskar som kommit ut som skeptiker och som tagit på sig den otacksamma uppgiften att försöka att bekämpa ett meningslöst och människofientligt slöseri med skattemedel. Så att det slapp du 🙂