Problemen med CO2-skatt

protester gula västar

I en mycket uppmärksammad artikel i Forbes (återgivet här) skrev ekonomen och energiexperten Tilak Doshi om situationen i världen för klimatpolitiken efter Parisöverenskommelsen 2015. Många länder har försökt införa olika begränsningar av koldioxidutsläppen. De två populäraste metoderna är antingen en direkt koldioxidskatt (vilket förespråkats av flera ekonomer) eller via så kallade emission trading schemes (“ETS”). Det sistnämnda innebär att en stat inför en artificiell marknad för handel med utsläppsrättigheter.

Inget av detta har varit särskilt framgångsrikt, trots att Världsbanken och diverse gröna organisationer och regeringar påstår att metoderna är populära.

Ja, kanske är metoderna populära bland politikerna, men inte bland medborgarna. Doshi går igenom de olika länder där man föreslagit och ibland genomfört en skatt på koldioxid och drivmedel.

I Frankrike gick det inte så bra. Där fick Macron de gula västarna på halsen och han tvingades att ta tillbaka sitt skatteförslag. Och han har dem fortfarande efter sig genom demonstrationer på gatorna. I Tyskland har man gjort en U-sväng angående vilka mål man skall ha för att begränsa koldioxidutsläppen. Detta bara några dagar efter att alla verkade rörande eniga om en gemensam skarp EU-politik. Istället har Tyskland lierat sig med flera östeuropeiska stater och vill inte binda sig för några skarpa målsättningar.

Så gott som alla våra svenska EU-kandidater har ju i tal efter tal betonat vikten av en gemensam klimatpolitik i EU och att man vill att EU tar krafttag med att höja priset på drivmedel och andra CO2-källor. Man har förbigått med tystnad att den överenskommelse man kom fram till var ytterst vagt och mest innehöll politiska slagord. Greenpeace är upprörda över att denna ”Sibiu Declaration” har förpassat hela klimatfrågan till en fotnot. Men så är det.

Tilläggas kan att öppet klimathotsskeptiska partier i Finland och Holland haft stora framgångar i hemmavalen.

Hur står det till i övriga världen då?

I USA har Trump deklarerat att han vill lämna Parisöverenskommelsen helt och hållet, och det finns inget som tyder på att det inte kommer att blir så. Som Ann Löfving-Henriksson har skrivit om här på KU så har Trump brutit förtrollningen kring klimathotet. Även om det finns delstater, exempelvis Kalifornien, som försöker hålla fast vid Parisavtalet så har andra delstater sagt tvärt nej till koldioxidskatter.

I Kanada så har delstaterna Ontario och Alberta gjort uppror mot premiärminister Trudeaus klimatpolitiska ambitioner. I Australien så led premiärminister Malcolm Turnbull ett förödmjukande nederlag med sin ambitiösa klimatpolitik. Istället vill man nu satsa på kolbrytning för att få ned energipriserna där.

Alla de här bakslagen har iakttagits av de asiatiska ledarna, menar Doshi. De vill först och främst bygga ut energiförsörjningen för att minska fattigdomen bland sina miljarder invånare. Och Västvärldens misslyckade försök att leva som de lär har inte imponerat. Istället bygger man ut fossilbaserad energiproduktion i rasande takt med tusentals nya kolkraftverk i Kina, Indien och en massa andra asiatiska länder. De gillar heller inte att ständigt bli tillrättavisade av västvärldens politiker om sin energipolitik.

Sanningen om hur situationen egentligen ser ut – både beträffande misslyckandena i Väst och framgångarna i Öst – ignoreras i stort sett av våra svenska medier. Istället lever man vidare i tron att just våra koldioxidskatter och våra satsningar på ”förnyelsebar” energi och transporter utgör ett föredöme för världen. Vi vill ”gå före”, men få verkar vilja följa efter. Tyvärr är det vi vanliga medborgare som får betala notan och det politiska priset för dessa villfarelser.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Håkan Bergman

  Det är ju inte direkt nån nyhet att politikernas ekonomiska styrmedel är en kökkenmödding och att summan av effekterna ofta är rent kontraproduktiv, nåt som t.ex. IPCCs ekonomer förutsett men som politikerna blundar för.
  https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/bundesregierung-interpretiert-klimabericht-um-12967222.html
  Tycker ni inte om tyska så översätter Google gärna till engelska, svenska är inte Googles grej.

 2. Lovande utveckling Ingemar.
  Det gäller att hålla ögonen öppna så de inte plockar fram något nytt hot som ”planeten” måste enas mot.

 3. elias

  #2
  har du inte hört talas om de tusentals arter som är utrotningshotade, sagt av ännu en FN utredning. Kommer naturligtvis att gå precis samma väg som klimat frågan.

 4. Kjell Lindmark

  Klimatpolitiken har egentligen ingenting med klimatet att göra. Det är ett påhitt av globalisterna (storbankerna, Big Food, Big Pharma och andra multinationella bolag) via sina lobbyorganisationer för att skapa en centraliserad global maktstruktur genom FN:s försorg. Initiativtagare var Romklubben med boken ”Limits To Growth” där man varnar för att jordens resurser kommer att ta slut.

  https://www.clubofrome.org/report/the-limits-to-growth/

  Därefter har man givit ut massvis med rapporter som kan nås via deras hemsida. 1991 kom rapporten ”The first global revolution” som kan betecknas som i princip startade klimathysterin vi ser idag. Den röda tråden i aktiviteterna är att lobba för att nationalstaterna skall avstå från sina maktbefogenheter till överstatliga organ för att inte jorden skall gå under. Man har under åren levererat den ena domedagsprofetian efter den andra för att förmå våra folkvalda att lämna nycklarna till huset för att rädda oss från undergång.

  Bakom klimatkulisserna framhävs även fördelningen av jordens resurser till de fattiga länderna som ett stort problem som måste åtgärdas för att lyfta U-länderna ur fattigdom. Detta har pågått under lång tid men vi har ännu inte sett några effekter utav alla biståndsprojekt som genomförts. Den enda stat som lyckats med sina ansträngningar är Kina som under ett par decennier har lyft 800 miljoner av sin befolkning ur fattigdom. Kina medverkar även till stöd för länderna i Afrika och Latinamerika med utbyggnad av infrastruktur, vatten och energiförsörjning. Målsättningen är givetvis för att Kina vill ha dem som handelspartner och kunna köpa råvaror och livsmedel för sin produktion.

  Medan västvärldens biståndsprojekt mynnat ut i att diktatorer i u-länderna kunnat bli rika mot att de håller sin befolkning kvar i fattigdom. Väst är inte intresserad av att lyfta U-länderna ur nöd och elände, man vill ha kontroll över resurserna vilket lämpligen sker via sina lokala starka män.

  Sammanfattningsvis är CO2 skatter och utsläppsrätter en ingång till att finansiera en global maktstruktur som, med förevändning av miljö o klimatkatastrof, skall styra och kontrollera hela världens länder och befolkning. Denna maktstruktur kommer inte att kunna välja några delegater till utan det blir handplockning av de som är lojala mot den globalistiska agendan, alltså en ren diktatur. Vi kommer även att bli begåvade med en global militärmakt som skall försvara oss mot vad? Än så länge har man inte funnit några högre livsformer i rymden som potentiellt skulle kunna vara något hot. Globalarmén kommer så klar att vändas mot dem som hotar den globala ordningen.

  Som sagt klimatet är endast en chimär, ett verktyg som skall skrämma oss till att inordna oss i en ny överstatlig global maktstruktur precis som vi skrämdes in i EU som ett fredsprojekt där vi skulle känna oss trygga. Det blev tvärtom.

  Alla våra politiska partier har gått med på detta synsätt, det finns ingen som helt är emot överstatliga organ. Alla är överens om att EU är vår räddning undan krig och ofrihet. I själva verket har EU och NATO utfört krigshandlingar mot andra suveräna länder. Vi är mer ofria idag än före EU inträdet och vårt frihetsälskande parti Liberalerna vill ha mer EU, mer överstatlighet och fullt medlemskap i NATO. Kompassen i det Liberala partiet har pajat.

 5. Kjell Lindmark

  #2 Ingvar i Las Palmas
  Redan på G. Vi får nu rapporter om hotande utrotning av en mängd arter delvis i spåren av den globala uppvärmningen. En ny hotbild som även den kommer att kräva insatser av en global maktstruktur.
  https://anthropocene.live/2019/05/07/allvarligare-an-klimatlarmen/

 6. Olav

  Skatt efter bärkraft var en av hörnstenarna inom svensk socialdemokrati.
  Det var då som politiken fortfarande hade ett mänskligt ansikte..

 7. Lasse

  EU kanske kommer att införa en skatt på koldioxidsänkor.
  Sverige får betala för den skogstillväxt som ökande CO2 medför.
  Rättvist eftersom det ger oss intäkter.
  Regeringen kommer att försöka föra ut denna skatt till skogsägarna som är de som får del av tillväxtökningen.

  Vi får nog vänta lite på denna vändning i klimatdebatten.

  Under tiden så är Sverige rätt unika med vår höga CO2 skatt och låga utsläppsnivå.
  https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions
  Osolidariskt!

 8. Christer Löfström

  Ingemar Nordin, delar du beskrivningen som förs fram i #4 ? (Lars Berns beskrivning)

  En författare var i TV nyligen och berättade om sin bok.
  https://www.bokus.com/bok/9789170379734/allt-ar-en-konspiration-en-resa-genom-underlandet/

  ””””””””””””””””
  Låg USA:s regering bakom 9/11? Mördades John F. Kennedy av CIA? Dirigeras flyktingströmmarna av George Soros? Är klimathotet en bluff? Styrs världen egentligen av Bilderberggruppen, Illuminati, muslimer eller judiska finansmän? Många tror det. Där vissa ser lobbyism, ideologi och marknadskrafter ser andra en konspiration, en hemlig sammansvärjning som fejkar terrordåd, skapar finanskriser, mördar olydiga politiker, kontrollerar medierna och manipulerar demokratin. De kallas konspirationsteoretiker. Själva ser de sig som sanningssökare. Och de sprider sin sanning genom böcker, filmer och i sociala medier, i en växande ekokammare.
  ””””””””””””

 9. Ingemar Nordin

  #8,

  Nej, alla stater är ingalunda med på tåget att på olika sätt finansiera FNs centralmakt. Det är det som detta inlägg handlar om.

  Svenska företag lever farligt när allt färre länder är beredda att följa EUs extremistiska CO2-politik. Då blir det vi som sitter med svarte petter med en inhemsk grön diktatur och utflyttade industrier. Typ Venezuela.

 10. #4 Kjell
  Rätt så!
  Vi har ju också Club of Romes skrift ”The First Global Revolution”

  ”Limits to growth” visar på de Malthuistiska komponenterna i klimathotet
  ”The First Global Revolution” Visar på de Globala maktanspråken

  Och så har vi Christina Figueres (Toppnamn inom IPPC)
  Det handlar inte om klimatet, Det handlar om att ersätta kapitalismen med ett system
  som fördelar planetens resurser rättvist

 11. Lars-Eric Bjerke

  ”De två populäraste metoderna är antingen en direkt koldioxidskatt (vilket förespråkats av flera ekonomer) eller via så kallade emission trading schemes (“ETS”).
  Inget av detta har varit särskilt framgångsrikt, trots att Världsbanken och diverse gröna organisationer och regeringar påstår att metoderna är populära.”

  Kan man visa att koldioxidskatt och ETS har varit dåliga för Sverige, eller har nackdelarna uppvägts av att vi har fått ett energisparande, bättre luftkvalitet och lägre kostnader för import av kol, olja och gas?

 12. Ingemar Nordin

  L-E B #11,

  Jag vet inte om det går att visa att en lägre tillväxt i Sverige berott just på koldioxidskatter och andra pålagor. Men normalt sett och i enlighet med normal ekonomisk teori så gynnar inte mer pålagor på industrin och människors utgifter för transporter att det går bättre.

  Vad tror du?

 13. Daniel Wiklund

  Lars-Erik B. Kan man visa att koldioxidskatterna har varit bra för Sverige? Kan man visa att Miljöpartiets klimatpolitik varit bra för Sverige? ( märkligt att ett parti som balanserar på fyra procent kan ha så mycket makt)

 14. Christer Löfström

  #9
  ”EUs extremistiska CO2-politik. ”

  Du menar …
  https://www.di.se/hallbart-naringsliv/eu-pa-vag-klassa-karnkraften-som-gron/

  #11
  ”har nackdelarna uppvägts av att vi har fått ett energisparande, bättre luftkvalitet och lägre kostnader för import av kol, olja och gas?”

  Så gissar jag att det är. Det är de extremfattiga i Afrika som är förlorare, inte vi.
  Man bör notera att det är BNP / Capita som är viktig och som avgör hur mycket ”välfärd” man kan ha. OECD är en bra källa om man vill fördjupa sig.
  http://www.oecd.org/sweden/

 15. Mats Rosengren

  #1 Håkan Bergman

  En artikel av Joachim Weimann i FAZ! En ”Umweltökonom” i pseudo-vetenskapen ”Ekonomi”. Han stöder sig på de i hans mening ”ytterst viktiga” uttalande från IPCC!

  ”Dem letzten Teil des fünften Sachstandsberichts des Weltklimarats (IPCC) geschehen.. Der Bericht ist ein für die deutsche Politik äußerst wichtiges Dokument”

  Han har ingen aning och han diskuterar ett icke-problem! Han har ingen aning om att klimatändringen är en total bluff!
  http://wgpqqror.homepage.t-online.de/usa.html

 16. Daniel Wiklund

  Jag anser mig tillhöra förlorarna på Miljöpartiets klimatpolitik. Snart har jag inte råd att ha bil. Min lärarpension gör mig inte rik. Dessutom är jag änkeman. Cyklar nästan varje dag året om. OBS, cyklar inte för att jag tror mig kunna påverka klimatet. Jaga dom riktiga gifterna, knarket. När Fridolin och Romson blev språkrör fick dom en fråga om dom testat knark, vilket båda hade. Ingen skam kände dom, däremot skäms dom när dom släpper ut koldioxid. Ingen slump att dom hellre jagar koldioxidutsläppsbovar än den brottslighet som är kopplat till knarket. I EU finns det väl också högt uppsatta chefer som inte jobbar för drogfritt, dom satsar hellre på fossilfritt.

 17. Mats Rosengren

  #15
  Ändå bättre
  http://wgpqqror.homepage.t-online.de/noaa.html

 18. elias

  Ett intressant inlägg om miljöpolitik av skådespelaren Stefan Sauk:
  http://www.friatider.se/stefan-sauk-milj-partiets-klimatpolitik-r-som-en-piss-i-atlanten

 19. Anders

  #2,5
  När det gäller jordbruk och matkvalitet håller jag inte med Lars B. Problemet med maten beror till största del på vad vi äter,hur mycket och hur den tillagas. Hur den produceras har liten eller ingen betydelse. Däremot är det så att det moderna jordbruk som behövs om alla ska kunna få rimligt med mat till ett rimligt pris skapar ett ensidigt landskap som missgynnar insekter mm. Detta är egentligen varken ett nytt eller stort problem. Vi pratade om det på lantbruksskolorna på 70 talet. Skapas eller bevaras områden som är gynnsamma för insekter mm i tillräcklig omfattning så löser det i huvudsak problemet. Det behöver inte påverka åkerarealen och skördarna nämnvärt eftersom naturområdena kommer bestå av de områden som lämpar sig sämst för jordbruk. Ofta är det bästa att låta nötkreatur beta områdena. Jordbruk påverkar alltid miljön och det bästa är enligt min uppfattning ett modernt jordbruk som avkastar mycket per hektar och därmed kräver så liten areal som möjligt. Minska skörden per ha och öka arealen genom avverkning av skogar eller uppodling av savann eller andra väderkänsliga områden är dåliga lösningar.

 20. Ivar Andersson

  #11 Lars-Eric Bjerke
  Nu ökar Sveriges utsläpp av växthusgaser. Kan man visa att koldioxidskatt och ETS har varit bra för Sverige och har kostnader för import av kol, olja och gas minskat?

 21. PT

  Kan någon förklara hur man räknar ut de svenska koldioxidutsläppen? Sitter man och räknar hur många bilar som är ute och kör eller hur mycket stål som tillverkas eller antal flygplan i luften. Eller finns det någon gasmätare uppsatt på ett strategiskt ställe???

 22. Ingemar Nordin

  PT #21,

  Eftersom vi inte utvinner kol, gas eller olja i landet så får du en bra uppskattning bara genom att räkna ihop importen.

 23. Lars-Eric Bjerke

  #12 Ingemar Nordin,
  Vi har så många energi- och miljöskatter i Sverige och de och undantagen ändras till som tätt, så det verkar vara svårt för forskningen att visa vilken betydelse de olika skatterna haft. Att vi på 90-talet hade både koldioxidskatt och ETS för de industrier som omfattas av ETS är ett exempel. De positiva med skatterna (och inte minst att ta bort subventioner) är att de ger incitament till bättre miljö och till investeringar i energisparande, som ändå hade varit lönsamt på sikt och att de ger möjlighet för staten att sänka andra skatter. Nackdelen med skatterna, om de är för höga, är att de kan försämra konkurrenskraften för mycket. Hittills har ju Sverige inte haft en avsevärt sämre tillväxt än motsvarande länder med lägre miljö- och energiskatter. Att tillväxten per capita varit rätt låg beror till stor del på befolkningsökningen, som varit ca 1 % per år sedan 2005.
  Vad gäller bränsleskatter på transporter, är ju flyg och vissa båtar undantagna från en stor del dessa. De höga bensin- och dieselskatterna i Europa har medfört en stark utveckling mot bränslesnålare motorer och lättare bilar, men det kan vara svårt att säga vad som är lagom skatt, vi har ju alla så olika förutsättningar.

 24. Lars Kamél

  Det är smått ofattbart att svenska politiker och medier nästan helt struntar i vad som händer i andra länder. Nej då. Sverige ska gå före (i en marsch mot avgrunden).
  Länder utanför de rika västländernas sfär struntar helt enkelt i detta klimathot, som de mycket väl begriper inte är något verkligt hot.
  Vag gäller skriverierna om rapporten om att en miljon arter kan dö ut inom några få decennier, så var min första tanke att det är helt orimligt. Ungefär 800 arter har dött ut på drygt 500 år, efter vad vi vet. Då kan inte gärna ytterligare en miljon dö ut på några decennier.
  Dessutom kollade jag upp påståendet om att utrotningstakten är tiotals eller hundratals gånger högre än 1970. Inte enligt den officiella statistiken, i alla fall. Utrotningstakten har varit lägre hittills under 2000-talet än den var på 1970-talet. Under 1990-talet var den högre, men bara ett par gånger högre än på 1970-talet. Inte tiotals eller hundratals gånger högre.
  Vi vet att svenska mediers skriverier om IPCC:s rapporter brukar innehålla många fel. Kanske gäller det också rapporten om biologisk mångfald? Jag ids inte leta upp rapporten och läsa den själv.

 25. Håkan Bergman

  Allt liv är väl ständigt utrotningshotat. Förutom dom flesta däggdjuren och några av dom stora rovfåglarna så har arterna hanterat det genom att producera massvis med avkommor av vilka dom flesta, tack och lov, dör innan dom i sin tur kan reproducera sig. Evolutionen har uppenbarligen gynnat en sån utveckling. En del arter har vi aktivt försökt att utrota, det har väl gått sådär.

 26. Rolf Mellberg

  Tack Ingemar för en ”nykter” analys av ”sakernas tillstånd” en analys som ligger på ljusårs avstånd från MSM:s, vars journalistkår – enligt egna organs kartläggning nyligen – sympatiserar till 40% med MP. Ett monstruöst samhälleligt misslyckande när media ligger långt långt bort ifrån vanligt folks politiska hemvist.

  Nåväl, men nu känns de som stämningen här på KU riskerar bli lite överoptimistisk?

  Själv tycker jag att senaste fyra månader från UAH vad gäller temperaturen ser inte så bra ut och senaste 1-2 månader för arktisk is känns också lite tungt. Kanske dags att besinna sig lite … Att inte vara alltför kaxig just nu?

  Hur som helst så är det väldigt intressant att plocka fram Johan ”Refaat” Rockströms film från för drygt två år sen i Davos och se än en gång exempel på hur en totalt sanslöst verklighetsfrånvarande evangelism kan te sig:
  https://www.youtube.com/watch?v=V9ETiSaxyfk&t=18s
  Har man inte tid att se allt så kan man se från ca 17:30!!

  Vi har alltså ca 9 månader kvar till den tidpunkt då mänsklighetens CO2-utsläpp plötsligt kommer att vända RADIKALT NEDÅT, Ha, ha, ha…

  De är Johan Rockström med sitt ”overwhelming scientific evidence” som fått med sig en väldans massa naturvetenskapligt helt inkompetenta aktivister och därefter fått Greta att tro att, citat: Science is ROCK SOLID !!!
  Stackars Greta när det år upp för henne att ytterst få vetenskaper i världshistorien har varit länge bort från ”Rock Solid”.

 27. Daniel Wiklund

  Lars-Eric B. Du skriver att det är så många skatter så det är svårt att se vilken roll dom spelar. Du låter som en politiker. För mig är det inte svårt att se, min privata ekonomi försämras av koldioxidskatterna. Dessutom så minskar min frihet med dom. Du verkar väldigt positivt inställd till regeringens klimatpolitik.

 28. Christer Löfström

  Ingemar Nordin o Lars-Erik Bjerke.
  https://www.di.se/ledare/marknaden-och-karnkraften/

  ”Sverige skulle kunna definiera sig som ett fossilfritt kraftcentrum på den nordeuropeiska energimarknaden och exportera stabila elleveranser till Norden, Baltikum, Polen och Tyskland. L, M, KD och SD tycks skissa på en sådan framtid, till och med i gemensamma reservationer i näringsutskottet. Det är Sveriges mest klimateffektiva politiska block.”

  Svenskt näringsliv använder klimathot för att argumentera för kärnkraft.
  Men det finns väl inget klimathot ………..?

 29. Kent B

  # 28

  Nej, något klimathot lär inte finnas
  https://www.wnd.com/2017/07/study-blows-greenhouse-theory-out-of-the-water/
  https://www.omicsonline.org/open-access/New-Insights-on-the-Physical-Nature-of-the-Atmospheric-Greenhouse-Effect-Deduced-from-an-Empirical-Planetary-Temperature-Model.pdf

 30. Lars-Eric Bjerke

  #27 Daniel Wiklund
  ”Du skriver att det är så många skatter så det är svårt att se vilken roll dom spelar. Du låter som en politiker. För mig är det inte svårt att se, min privata ekonomi försämras av koldioxidskatterna. Dessutom så minskar min frihet med dom. Du verkar väldigt positivt inställd till regeringens klimatpolitik.”

  Ingemar Nordin frågade mig vad jag tror koldioxidsaktten och ETS haft för betydelse och Jag skev följande:
  ”Vi har så många energi- och miljöskatter i Sverige och de och undantagen ändras till som tätt, så det verkar vara svårt för forskningen att visa vilken betydelse de olika skatterna haft.” Detta baseras på två utredningar – en av Energimyndigheten och en av Fores.
  http://fores.se/wp-content/uploads/2018/03/Fores_Policy-Brief_2018_3.pdf
  file:///C:/Users/annch/Downloads/Ekonomiska%20styrmedel%20i%20energisektorn.pdf

  Daniel, hur din privatekonomi förändras på grund av koldioxidskatterna beror också på vad skatterna används till och vilket alternativt skatteuttag riksdagen beslutat om.

  Jag har inte uttryckt mig positivt till regeringens klimatpolitik.

 31. Ingemar Nordin

  Christer L #28,

  Tack vare den s.k. ”förnyelsebara” elproduktionens subventioner och gynnsamma behandling i skattehänseende så blir det svårt för den mer pålitliga produktionen av el (kol, gas och kärnkraft) att beräkna framtida priser, och därmed att göra rationella investeringsbeslut. Man har erfarenhet av att politikerna hittar på nya skatter, avgifter och subventioner som snedvrider marknaden. I Tyskland har detta bl.a. lett till att man nu även måste subventionera kolkraftverk för att ha tillgång till baskraft när det inte blåser och då solen inte skiner.

  I Finland funderar man på Generation 4. Där säger kärnkraftsexperterna att ”Flaskhalsen är regleringar, inte teknologin” https://4thgeneration.energy/finland-is-warming-up-to-nuclear-heat/

 32. Daniel Wiklund

  Lars-Eric B. Koldioxidskatterna har gjort att jag har fått försämrad ekonomi, och snart har jag inte råd att ha bil, eller vet du mer om min ekonomi än vad jag vet själv. Om du inte är positiv till regeringens klimatpolitik, är du kritisk till den då. Tycker du att Isabella L är bra.

 33. Fredrik S

  Den skatt som är mest påtaglig, åtminstone utanför tullarna, är väl den koldioxidbaserade fordonsskatten.

  En tio år gammal, Volvo av större modell hamnar på 7-10000 kr per år.

  Är man då medelinkomsttagare eller lägre, svider det ganska hårt i plånboken. För att ändra på detta får du ev bränna besparingarna, låna eller chansa på Lotto. Vad man nu har för möjligheter.

  Om du är ekonomiskt oberoende kan du köpa en Tesla för över en miljon och få bidrag. Sen kan du sälja den lätt begagnad för överpris i Norge.

  Klart folk utanför tullarna blir förbannade.

 34. Fredrik S

  För övrigt känner jag personer, flera är pensionärer, som fått dra in på ett par söndagsutflykter i månaden pga ekonomin. En sak är påtaglig och det är att livskvaliteten sjunker. Om det sedan påverkar klimatet det får Lövin och andra experter svara på.

 35. https://www.thegwpf.com/is-the-long-renewables-honeymoon-over/
  🙂

 36. Lasse

  #33 Fredrik
  Var på elbåtsmässa och såg hur alternativ drift på våra nöjesbåtar kommer med stora framsteg.
  Tyvärr är det fortfarande relativt dyra kostnader att omvandla en fossil drift till eldrift-speciellt om det sker på marginalen. Nöjesbåtar går sällan så länge att de kan betala en omvandling med bränslebesparingar.
  Men en ny elmotor kan säkert ersätta en havererad diesel med god ekonomi.
  Uppfinningsförmågan är stor.

  Fö konstaterar jag att det är kultursidorna som diskuterar klimatfrågan. En fråga som borde engagera vetenskapsredaktionerna mer.
  Kultursidor kommer inte med annat än pekpinnar och gör bara folk mer irriterade. Bränsleupproret är motiverat och växer dag för dag.

 37. Ivar Andersson

  #24 Lars Kamél
  ”Vag gäller skriverierna om rapporten om att en miljon arter kan dö ut inom några få decennier, så var min första tanke att det är helt orimligt.” Saknar man sunt förnuft så köper vilka siffror som helst utan att fundera. Sunt förnuft är en bristvara hos public service, MSM, politiker och alla följa Johnare.

 38. Ivar Andersson

  #23 Lars-Eric Bjerke
  ”Vi har så många energi- och miljöskatter i Sverige” se https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Styrmedel/Energi-och-miljoskatter/ så får du fakta.
  Summa energiskatter 74,3 miljarder kronor

 39. Christer Löfström

  # 31 , Ingemar
  Det där har jag koll på. En fråga som jag ställt dig tidigare.
  Varför protesterar du/SI/KU inte då kärnkraft motiveras med klimathot?

  ”Maria Sunér Fleming, avdelningschef för Hållbarhet och infrastruktur på Svenskt näringsliv, tycker å sin sida att beslutet att inkludera kärnkraft är logiskt.
  I det här skedet tittar man på vad som ska ingå för att vi ska klara klimatet. Då är kärnkraft en lösning. Tanken är att stå på vetenskaplig grund. Jag tycker att det vore olyckligt om det senare i processen blir en politisk fråga, säger hon”

  https://www.di.se/hallbart-naringsliv/eu-pa-vag-klassa-karnkraften-som-gron/

  Notera att XI Jinping (I grunden Maoist) kallar ny modern kolkraft för ”Grön Energi”

  I Sverige får vi på grund av svenskt näringslivs klimathotsaktiviteter inte upp gas som ett alternativ.
  Gas skulle passa utmärkt i Barsebäck. Gasledning från Danmark och LNG terminal i Göteborg, samt flytande Off Shore Wind (Equinor) i Hanöbukten.

 40. Ingemar Nordin

  Chr L #39

  1. Varken SI eller KU har någon gemensam uppfattning om kärnkraften. Så jag antar att din kritik riktar sig mot mig personligen.

  2. Jag har aldrig motiverat kärnkraft med hänvisning till något klimathot. Jag anser, som bekant, att det inte finns något klimathot.

  3. Som jag har redogjort för flera gånger så har min syn på kärnkraft ändrats från negativ 1980 till positiv idag. Skälen till denna förändrade syn är a) det som bekymrade mig redan 1980, nämligen avfallsproblemet och som fortfarande finns med oss. Och då hjälper det föga att avveckla kärnkraften idag. Tvärt om bör vi satsa hårt på G 4. b) insikten om att mänskligheten behöver stora mängder energi även långt in i framtiden, och förmodligen mer och mer. Och då behövs en pålitlig och billig energikälla där hälsoskadorna är så små som möjligt, dvs kärnkraft. Energitätheten ger oss det självklara svaret var man kan finna sådana energikällor på jorden.

  Så nu behöver du inte anklaga vare sig mig eller kollektiven KU och SI för att vi skulle hänvisa till något klimathot som vi alla gör vårt bästa för att argumentera emot.

 41. Peter N

  #40 Ingemar
  Bra svar. Jag delar din uppfattning i alla tre delarna.

  Christer L har dock en liten poäng, i generella termer.
  Jag upplever, även ibland i mina egna reaktioner, att jag inte alltid invänder mot klimathotstroende när de kommer med förslag som jag instämmer med trots att jag gör det på helt andra grunder än klimathot.
  Exempelvis protesterar jag inte alltid mot förslag om att inte bygga på strandängar, trots att jag inte köper motivet om havsnivåhöjningen.
  Eller förslag att bygga kärnkraft, trots att jag inte köper motivet att fossilt bränsle måste fasas ut nu.

 42. Peter N

  Liten logisk kullerbytta i mitt inlägg#41
  Jag menar naturligtvis att jag inte alltid protesterar mot MOTIVET ”Klimathotet”.

 43. Christer Löfström

  Min reaktion #40 fastnade hos moderator.
  Detta är en test.

 44. Christer Löfström

  # Ingemar
  Att ställa en fråga är inte att anklaga!
  Indirekt får jag svar på min fråga.
  Du vill ha kärnkraft och då blundar du när svenskt näringsliv motiverar kärnkraft med klimathot.

  Din punkt 3.
  ”Och då behövs en pålitlig och billig energikälla där hälsoskadorna är så små som möjligt, dvs kärnkraft.”

  Alla initierade vet att NY kärnkraft INTE kan marknadsföras som billig.
  När man väl fått i gång ett NYTT kärnkraftverk och driften är pålitlig, kan den anses vara leveranssäker.
  Alla initierade vet också att globalt är det kol och gas som kan ge de extremfattiga tillgång till el och därmed påbörja en resa mot bättre liv.

  Sverige som i dag lutar sig mot vattenkraft och kärnkraft är ett specialfall. Vad som händer de närmsta 10 åren avgör om det blir NY kärnkraft i Sverige. Klimathot kommer gissningsvis att hamna i bakgrunden (Internationell effekt) och leveranssäkerhet vara främsta motivet för NY kärnkraft. De höga produktionskostnaderna för el från framtida NY kärnkraft kommer man då lösa med statens inblandning på något sätt. Alternativet till statlig inblandning är mycket höga elpriser.

 45. Peter N

  #44 Christer L
  Hur vet du så säkert att framtida kärnkraft kommer att få extremt höga investeringskostnader och höga driftkostnader?
  Det låter som att du inte tror på möjligheten av en massproducerad fjärde generations kärnkraftteknik.
  När vi byggde dagens, idag föråldrade men fortfarande kostnadseffektiva, kärnkraft gick det både fort och var relativt billigt.

 46. Christer Löfström

  #45 Peter
  Jag vet naturligtvis inte, men det finns i dag inget som för mig tyder på motsatsen.
  Skulle det ske något, som gör någon form av ny kärnkraft ekonomiskt fördelaktig, är det naturligtvis bra. Jag är inte, och har aldrig varit kärnkraftsmotståndare!

  Beträffande de nuvarande. (”Fort och billigt”)
  Svenska kärnkraftverk saknade från start av O1 72 till 92 inget skydd mot härdsmälta vid plötsligt rörbrott på reaktorernas primärsystem. Det gjordes ett halvtaskigt försök att rätta till problemet 1977. Brott på processrör med högt tryck och temperatur är mycket osannolikt, så risken för härdsmälta var liten.
  Efter en incident på BB 1992 gjordes en ordentlig insats för att rätta till problemet.

  Lite kuriosa om annat säkerhetsproblem på BB.
  https://www.sydsvenskan.se/2003-01-30/byggskandal-bakom-miljondyrt-barsebacksstopp
  https://www.sydsvenskan.se/2003-01-31/tyska-foretaget-beklagar-barsebacks-langstopp