Prästerskapet och deras teknospirituella fantasier

Gore

Vad är det som gör att domedagspredikanternas budskap fungerar? Vad är det sedan som gör att de blir omhuldade som gurus för sina predikningar om att inte tära på jordens resurser när de själva lever jetsetliv och utan dåligt samvete tar helikoptern till storfräsarmöten som World Economic Forum. Jag tänker förstås främst på vår kära Al men även på en radda av världsförbättrare. De talar likt forna präster medan lammen villigt låter sig hjärntvättas. De senare verkar inte se paradoxerna. Als senaste ”snilledrag” är att förespråka att människoboskapen packas ihop likt sillar i megastäder. Allt för att rädda planeten från undergången. Jag gissar att han själv förses med ett undantag från den ordningen.

Det finns inga gränser för dårskapen och vad folk lägger sina resurser på. I morse läste jag ett inlägg om en New Age-guru som påstår sig vara den uppstigna mästaren S:t Germain. En dag 1971 gjorde mästaren en ”walk-in” i en ung pojke. Han väntade sedan till 1999 innan han började agera öppet som ”Germain”. Efter en inledande text där han även påstår sig vara ärkeängeln Uriels son kommer det uppmaningar om att ge pengar till konsultationer, kurser och donationer. Så kallade ”love offerings” till Germain. Det är häpnadsväckande att människor går på detta. Varför skulle en odödlig mästare behöva pengar överhuvudtaget? Tydligen så var han i Sverige i december för att hålla föredrag. Hade varit riktigt roande att bevista.

Detta är förstås ett extremt exempel. Men det finns kopplingar mellan nyandlighetens kommersiellt strategiska bondfångare och de som lever gott på att skrämma människor till underkastelse genom att hota med orkaner och översvämningar. Bland annat så har Romklubben en systerklubb kallad Budapestklubben. Denna leds av den ungerska pianisten och systemfilosofen Ervin Laszlo. Klubben har kokat ihop sin soppa på en mix av New Age-betonad dyrkan av moder jord och Romklubbens hot om globala katastrofer. I klubben samlas poeterna och författarna och en imponerande skara prominenta figurer är medlemmar. Bland annat Dalai Lama och Michael Gorbatjov. I programförklaringen förklaras att världen bär på ett otal globala problem som global uppvärmning, ekologisk degradering, resursbrist och militarisering. Bot och bättring erbjuds dock. Lösningen är att skapa ett planetärt medvetande där mänskligheten ska förenas i en enda stor lycklig familj. Då ska den stora freden inträffa. Detta brukar på nyandligt språk kallas ”oneness”. Om denna väg inte beträds hotar den stora katastrofen.

Det kan se ut som vackra visioner men under ytan finns saker som skaver. Ett är att det bara finns två alternativ för framtiden. Det är deras version av paradiset som gäller. Dessutom håller hotbilderna väldigt dåligt vid en närmare granskning. Mer oroande är dock hur denna lösning är tänkt att implementeras. Det finns också en hel del märkligheter som ligger nära historien om S:t Germain.

Nyandligheten är mer av en fernissa som utgör lockelser för en stor målgrupp. Ervin Laszlo skrev boken ”Goals for Mankind” åt Romklubben i mitten av 70-talet. Han medverkade då vid World Future Societys konferens ”The Next 25 years: Crisis and Opportunities” 1975 för att saluföra sina idéer. Vid detta möte samlades en elit av futurister som skissade på sina planer om den framtida utopin. Bland annat medverkade Laszlos parhäst Barbara Marx Hubbard. En omhuldad New Age-guru som ofta refererar till en framtida uppstigning av mänskligheten (Ascension). Temat var hur en önskad världscivilisation skulle kunna födas och hur kriser kunde utgöra möjligheter till förändring i ”rätt riktning”. Nelson Rockefeller som då var vicepresident i USA höll inledningsanförandet. Tankarna handlade om att skapa ett världssamfund under FNs mandat. Bland annat ansågs det som viktigt att samla människan kring ett stort projekt som alla kunde enas om. Ett sådant var räddandet av planeten och det som senare skulle bli striden mot klimatförändringarna. Miljömedvetenheten hade då redan slagit igenom stort genom Romklubbens ”Tillväxtens Gränser” och FN:s Stockholmskonferens. Laszlo var under denna tid också involverad i tankesmedjan ”World Institute” där planer för genomförandet av en världskultur utarbetades. Samtidigt arbetade Stanford University med ett projekt kallat ”Changing images of man”. Dessa handlade om att skapa en utopisk ny värld med en ny människa. Detta gav i sin tur upphov till en mängd med nyandliga rörelser där idéerna populariserades och gavs en frälsande karaktär. Pengar investerades av både den amerikanska staten och större stiftelser. En hel del av dessa experiment har sedan spårat ur i sina personkulter och kommersialisering. Vilket exemplifieras av ”mästaren” S:t Germain. I den framväxande rörelsen kan, förutom Hubbard och Laszlo, den andliga ledaren José Arguelles särskilt nämnas. Mycket av filosofierna kan sedan härledas till jesuitprästen Pierre Teilhard de Chardin, filosofiprofessorn Oliver Reiser och science-fictionförfattaren H.G. Wells idéer om en världshjärna och världsstat. De representerar en modell där en världsorganism ska formas genom ett sammanlänkande av människor i ett teknologiskt nätverk. Detta benämns ibland Noosfär.

noosphere1-web2

The Age of Nations is past. The task before us now, if we would not perish, is to build the Earth. (Pierre Teilhard de Chardin)

I något som går under namnet Noosphere Forum samlas individer och organisationer som stödjer dessa tankegångar om en kollektiv transformation och det hela har en transhumanistisk karaktär. Här omhuldas speciellt Teilhard de Chardin. Budapestklubben och Laszlo är partners i detta samarbete. Transhumanisms ideologi går ut på att människan ska ta kontroll över sin egen evolutionära utveckling genom teknologiska ingrepp (exempelvis inplantat som expanderar våra förmågor). Människan anses inte vara god nog som hon är. Detta kan också sägas gälla vår egen planet som också är tänkt att ingå i denna omformningsprocess. Under en tid visades på forumet en framtidsvision med människor sammanlänkade med Brain-Computer Interfaces (BCI). Flera experiment med geoengineering har redan utformats. Det representerar skapandet av en ny värld och en ny människa. Sådana tankar har också varit inspiration för klimatgurus som Hans Joachim Schellnhuber. Dr. Arguelles populariserade också Mayakalenderns slutdatum 21 december 2012. Han ansåg sig dessutom vara en reinkarnerad Mayakung kallad Valum Votan. Slutdatumet sågs som porten till den nya världen som likt en fågel Fenix skulle resa sig ur alla globala kriser. Katastrofen var i deras ögon på detta sätt en positiv katalysator.

I am a plain messenger. I foretell UR*, the UR that follows the great change. Life is not safe. Security is only with God who is One. The great change will bring a new Heaven and a New Earth. In UR, which is the Dominion of Time, there will be no trace left of the world that preceded the great change. This is the divine plan for a divine planet, the coming of the Earth Wizards. (José Arguelles/Valum Votan)

*UR = Universal Religion

Andligheten är en mycket teknisk sådan. Den representerar Teknospiritualism. En dyrkan av tekniken som frälsare där tillgång till andliga riken nås genom teknologiska lösningar snarare än sanna uppenbarelser. Intressant nog så ingår en ateist som Gorbatjov i dessa sammanhang. Men så diskuterades också behovet av en religion för massorna av Oliver Reiser i hans ”Cosmic Humanism”. Där togs det också upp de teknologiska möjligheterna att skapa ”The World Sensorium” med en världsreligion som skulle ersätta alla de gamla. Earth Charter skulle sedan utgöra mänsklighetens nya budord. Med detta låg fredsriket inom räckhåll. För Gorbatjov kan det representera en dröm om en planetär socialism.

Teilhard de Chardins tankar har också inspirerat världsförbättraren Al Gore som bland annat citerade honom i sin bok ”Earth in Balance”. Gore är också rotad i nyandlighetens värld och har haft samröre med Barbara Marx Hubbard och World Future Society. Ur det samarbetet föddes bland annat GLOBE International där Gore var ordförande en tid. Miljörörelsen har sedan länge varit nära sammanlänkad med New Age vilket också förklarar den väckelsebetonade fanatism som frodas bland de rättrogna. De flesta som ingår har dock liten vetskap om de transhumanistiska idéer som förs fram i miljön och klimatets namn. De köper istället visionerna om det hållbara paradiset. Domedagspredikanterna lyckas genom att de anspelar till ett religiöst symbolspråk där moderjord hyllas och människan utgör syndaren som begår övergrepp mot naturen. Det ger upphov till ett självförakt och öppnar för radikala lösningar. Predikanterna själva behandlas likt gudar och behöver inte göra några uppoffringar. De utgör istället den upplysta elit som ska leda massorna…

 

 

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Pär Engström

  Jag rekommenderar en läsning av Tomas Bryttings (2013) bok ”Chefsarbetets etik”.
  Brytting, professor i organisationsetik, pekar bl.a. på att de egenskaper som premieras inom chefsyrket liknar de egenskaper som bedragare använder sig av. Så det kanske inte endast är världsförbättrare inom klimat som vi bör vara observanta på utan även inom företagsvärlden, politik etc.

  Det enkla är kanske att sätta sig in i deras position – hur skulle jag gjort om jag var i den positionen utifrån vad jag vet eller har för information för tillfället? Om jag vet eller tror mig veta att ett företag håller på att gå i konkurs och har en chefsposition vad gör jag då? Försöker övertyga mina underordnande eller andra intressenter om företagets situation för att nödvändiga åtgärder ska vidtagas? Vilket motstånd kan jag väntas få och ifrån vilket håll?

  Och om någon vill rädda världen från fattigdom, krig, klimatkatastrofer, sjukdomar etc. kan vi anta att det även här finns olika viljor och maktaspekter att ta hänsyn till.

  Konsten för chefen är att leva som man lär. Om jag är chef för ett vinstdrivande företag är vinsten det centrala och företagets vinst och chefens lön kan då vara förenliga. Om jag är chef för en välgörenhetsorganisation är det svårare att ta ut en hög chefsersättning. Om jag är partiledare som driver en linje för en viss sak, t.ex. miljöbilar eller förbud mot friskolor, och jag själv inte använder miljöbilar och sätter mina barn i friskolor lever jag inte som jag lär.

  Summa summarum: Enklast att leva som man lär är att vara chef i ett vinstdrivande företag eller vara bedragare.

 2. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  Barbara Marx Hubbard är smått surrealistisk. Om jag ville ge en snabb sammanfattning av hennes video skulle den gå ungefär så här:

  Hej alla barn,
  Nu har jag lite nyheter åt er. Imorgon går världen under, vi måste därför hjälpas åt med förberedelser. Så idag ska jag lära er att laga cup-cakes. Och förresten, har ni varit på några roliga begravningar nyligen?
  Hej då,
  tant Hubbard

  Är kärringen tankad på Prozac?
  Jag vet inte hur det är med er, men jag har i alla fall svårt att ta någon med ett undergångsmeddelande på allvar när jag märker att personen formligen sprudlar av glädje över meddelandet.
  Logos, ethocs och patos är liksom inte riktigt synkroniserade.

 3. Joachim

  Översteprästen i dårskap (Al) får mig osökt att tänka på Genesis låt ”Jesus He Knows Me”

 4. Ingvar

  Imponerande Jacob!
  En viktig pusselbit för att se den stora bilden. En ohelig allians av spelare med det gemensamma målet att styra planeten. Det man kan hoppas på är att de börjar bekämpa varandra

 5. L

  I kväll ska ärkebiskop Anders Wejryd tala om klimatfrågan i Åkersberga kyrka…

 6. L

  #5, Sorry, det var nästa torsdag, den 19:e kl 19…

 7. John Silver

  Al gore och Josef Stalin läste båda till präster.

 8. Man ska inte döma folk efter namn, men… (Karl) Marx och (L Ron) Hubbard är två av de värsta bedragarna i mänsklighetens historia. De påstod sig ha skapat ideologier med vetenskaplig grund, men det är bara strunt. Farligt strunt, dessutom, för de tvås läror har ställt till med mycket elände för många människor.

  Barbara Marx Hubbard verkar ha ett passande namn för någon som kommer med farligt strunt.

 9. Ingvar

  #5 L
  Det är rent ut sagt för ……
  Människa! Gör bot! gör bot! gör bot! Eller förgås i helvetet!!
  Samla ihop en grupp och gå dit och protestera!

 10. Lasse

  En trubadur som förnekar guds förekomst har belyst klimatets vikt framför religiösa grubblerier:
  http://unvis.it/www.expressen.se/debatt/ulvaeus-att-kritisera-koranen-ar-inte-rasism/

  Förr avgudade vi solen. Något vi gör än idag men på ett mer sansat sätt.
  Och vi har årligen ca 0,7% mer sol att dyrka. O solo la!
  Sen mätningarna startade 1983 :
  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.6403!/faktablad_solstralning%5B1%5D.pdf

 11. Mats G

  20121221

  Det var väl då jorden skulle gå under har jag för mig.
  Jag roade mig med att kolla lite siter efter undergången och lyssna på domedagsprofeterna.

  De så slokörade och ledsna ut??

  Men de körde på att allt var CIA fel eller nåt och det egentliga datumet var typ 2 år framåt istället.

  Allt det här med obskyra hot är patetiskt. Och det är ännu mer patetiskt att det funkar.

 12. Sören G

  Det har funnits och finns gått om undergångssekter. När tidpunkten för undergången har passerat så lanseras en ny tidpunkt för undergången. Klimatalarmismen passar in i mönstret.

 13. Lasse Forss

  Vid dagens rotarylunch kom samtalet in på klimatet. Och jag berättade att det inte finns en enda prognos om klimatförändring som slagit in. Inte ett enda värde – temperaturer, stormar, isstorlek eller något annat – avviker från normala variationer. Och alla vid bordet höll med. Då säger en i sällskapet: ”men vi måste tänka på vad vi lämnar i arv till våra barn”. Det verkar som att någonting har trängt sig in i folks undermedvetna som gör att man bortser från fakta. Hur kommer man åt det?

 14. Rider

  Haleluja!
  Apple har sällat sig till dom Klimathotstroende! ( Eller är det bara ”green-washing” ? )

  http://www.americanthinker.com/articles/2015/02/tim_cook_enough_already.html

 15. Gunnar E

  Cargo religion.Där finns hela framväxten och fortlevnaden av en religion att studera.

 16. Ingemar Nordin

  Många har ett mycket starkt behov av att känna skuld, vilket är något som religioner utnyttjat maximalt under århundraden. En fri, livsbejakande, skuldfri och stolt människa betraktas i allmänhet med avsky. De flesta moralfilosofer, har jag noterat, jobbar hårt på att vi skall känna skuld för att vi överhuvudtaget existerar. Och media förtröttas aldrig i att komma med skuldbeläggande moralistiska pekpinnar.

  https://www.klimatupplysningen.se/2013/04/07/vart-eget-fel/

  Klimathotet är en perfekt skuldbeläggare och ersättare för arvssynden.

 17. ThomasJ

  Bra skriv Jacob! Tack 🙂

  Sammantaget är då att vi, dvs. ’mänskligheten’, har att ställa in oss, alternativt ställas in, på en mycket lång period av fortsatt ’klimathotande’ i varierande former & skepnader. Detta vid sidan då om alla övriga former av -ismer som strävar efter världsförbättring/ar (??)
  Ett, av flera, konkreta tecken på att så kommer ske är det av EU-kommissionen beslutade ’paper’ ur vilket det framgår, att 20% av EUs totala budget (interna som externa) ska avsättas för ’klimatrelaterade’ frågor och -ställningar, inkl. energi och transporter. Där framgår också, att ’stjärnor’ från sport och skådespeleri m.m. ska engageras för ’saken’ – typ di Caprio alltså. Allt ska få sin kick-off iom COP21 i Paris senare i år. Förhoppningsvis sista chansen slikt spektakel öht. går av stapeln, om det så gör – där finns rätt utbrett tvivel om det.

  Arma Framtid! 🙁

  Mvh/TJ

 18. ThomasJ

  Jo, det föll bort, att jag delat inlägget på FB.

  //TJ

 19. Sören G

  OT
  Såg just en texremsa på BBC:s nyheter där det påstods att en CO2-läcka gjorde slut på istiden.

 20. ThomasJ

  JoNova tar upp temat vansinnet i att få ingenting för en nedrans massa pengar, länk:

  http://joannenova.com.au/2015/02/a-bonfire-of-waste-100-billion-burnt-by-big-government-renewables-mismanagement/

  Vansinne ! Och värre är på gång !

  Mvh/TJ

 21. ThomasJ

  Och ’gänget’ fortsätter klia varandra på ryggen…

  http://nofrakkingconsensus.com/2015/02/08/pachauri-jury-gives-own-member-an-award/

  Brrrr…. 🙁

  Mvh/TJ

 22. Greger

  Problemet är att när den globala temperaturen inte ökar så kommer alarmisterna att ta åt sig äran: ”Kolla vad koldioxidskatterna ändå gjorde: räddade planeten.”

 23. latoba

  I SvD får vi idag veta att 50% av vår mat importeras. MP har säkert en lösning på det också : Frakta maten med cykelbil, det är klimatsmart-

 24. latoba

  Liv Ullman är också ”Honorary Member” i Budapestklubben! Lånar kändisar sitt namn till vad som helst?

 25. Lina

  #11 Mats G
  ”datumet var typ 2 år framåt istället”
  Aha 2014-14-41

 26. Kenneth Mikaelsson

  ”This is probably the most difficult task we have ever given ourselves, which is to intentionally transform the economic development model, for the first time in human history. This is the first time in the history of mankind that we are setting ourselves the task of intentionally, within a defined period of time, to change the economic development model that has been reigning for the, at least, 150 years, since the industrial revolution.”

  Those were the words spoken on Feb. 4 by Christiana Figueres, the executive secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC),

  http://thehill.com/blogs/pundits-blog/energy-environment/232229-the-climate-comintern-speaks

 27. Kenneth Mikaelsson

  No comments:

  http://wattsupwiththat.com/2010/11/18/ipcc-official-%E2%80%9Cclimate-policy-is-redistributing-the-worlds-wealth%E2%80%9D/

 28. ThomasJ

  Och vem/vilka, månne, står för finansieringarna. Här några av de större:

  http://notrickszone.com/2015/02/09/long-list-of-warmist-organizations-scientists-haul-in-huge-money-from-big-oil-and-heavy-industry/#sthash.5jeshGSk.dpbs

  BS:en om att ’big oil’ sponsrar klimatrealisterna kan m.a.o. skrotas.

  Mvh/TJ

 29. Michael

  OT: Dumheten känner inga gränser: http://www.morningstar.se/Articles/Notice.aspx?title=fonder-fossila-klimatavtryck-swedwatch

 30. Gustav

  Lite OT men dagens citat från DI: ”klimatsmarta järnmalmspellets” 😀