Politiker i motvind

Idag har jag glädjen att förmedla ett gästinlägg av riksdagsman Lars Gustafsson, som under flera år engagerat sig för en bättre svensk klimatpolitik. Från ett personligt perspektiv berättar han om sin väg till en skeptisk hållning i klimatfrågan.
Fig t Lars G-bidrag
Mitt intresse för väder och vind går långt tillbaka i tiden. Det var faktiskt min farmor som
väckte min nyfikenhet på elementen. Naturkrafterna har alltid imponerat på människan och
intresset för att utforska den värld vi lever i och jag är inget undantag.
För att från början inte ha undrat särskilt över klimatfrågan och politikens roll i
sammanhanget till insikten om att allt inte var som det framställdes tog det ca 8 riksdagsår.
Det var några samverkande faktorer, som bidrog till att jag började efterforska grundläggande vetenskapliga fakta och ställa dessa mot teoretiska klimatmodeller. Min värderade partikollega i Riksdagen, Ingemar Vänerlöv, välkänd som väderman i media, kunde med sin faktaspäckade kunskap ge viktig information. Som mångårig väderobservatör för SMHI ä rhan ett uppslagsverk när det gäller väderdata. Han hade i likhet med mig upptäckt att allt fler vilseledande påståenden från olika håll började florera i media och politiska sammanhang.
Vid ett gemensamt besök på Chalmers i Göteborg träffade vi professorer i klimatrelaterade
discipliner och fick information om grunderna, bland annat koldioxidens roll och storlek i
växthuseffekten. Detta blev början till Ingemars och mitt engagemang för att förbättra
beslutsunderlaget och kunskaperna i olika klimatfrågor i det politiska arbetet. Vi arbetade
båda två för att lyfta fram nya fakta genom motioner, insändare och att medverka till
arrangemang i Riksdagen. Vi var också i kontakt med flera etablerade kompetenser på
klimatområdet både i Sverige och utomlands. Efterhand som kunskapen om bakgrunderna till olika påståenden växte, ökade insikten om de stora brister som ligger bakom viktiga politiska beslut. Det skulle ta för mycket utrymme här att redogöra för allt det arbete, som vi lagt ner för att inhämta information och underlag i vårt engagemang. Ett exempel på information, som kan nämnas, är få medborgare medvetna om. Hittills har svenska företag och medborgare betalat 500 miljarder kronor i koldioxidskatt inklusive moms. Det är lätt att förstå att denna skatt, byggd på en teori om att en livsnödvändig spårgas är farlig för människan, är en guldgruva för finansministrar,. Enligt min uppfattning har tyvärr klimatfrågan politiserats och därmed skapat låsningar kopplat till vetenskapen. Ovanpå detta har media funnit en källa till hysteriska berättelser om eventuella hot om hundra år. Detta är en olycklig kombination, som blir svår att ta sig ur. Vad skulle hända om IPCC plötsligt kom fram till att man har haft fel och kraftigt överdrivit hotet om koldioxidens inverkan? Politiker och de mest alarmerande forskarna skulle tappa ansiktet när det visar sig. Medlen till globala möten, som kostar tiotals miljarder kronor att anordna, borde ha använts till att hjälpa människor till rent vatten och elektricitet. Varje år dör drygt
300 000 människor, mest kvinnor och barn, som en följd av dåliga eldstäder. Det manar till
eftertanke.
Hela klimatprojektet har etablerats i omvänd ordning, där teorier och modellkalkyler utgjort grunderna, som man i efterhand försöker finna belägg för. I en seriös vetenskaplig
organisation skulle aldrig spekulativa hockeyklubbor och fabulerade glaciäravsmältningar
presenteras. Hela granskningssystemet är undermåligt och selektivt. På detta ska stora och omvälvande politiska beslut fattas över hela världen. Man måste börja om, vilket i dagsläget är omöjligt, ett moment 22. Det man kan hoppas är att den stora ”klimatskutan” så småningom kan vändas på rätt kurs allt eftersom verkligheten gör sig påmind.
Det är också tänkvärt att tidigare granskare av IPCC:s rapporter nu betraktas som paria, därför att viktiga delar i klimatpanelens rapporter inte stämmer med dessas kunskap och stora erfarenhet. Det finns skäl att honorera sakkunniga inom olika discipliner, som väljer att framföra sina uppfattningar i nuvarande motvind, ex. professor Lennart Bengtsson med flera.
Trots min brist på utbildning i vetenskapliga discipliner dristar jag likväl att kommentera två ämnen som är aktuella på TCS. Frågan om fossilt tillskott av koldioxid i atmosfären är ett sådant. IPCC hävdar att 90 procent av ökningen har antropogent ursprung. Om man ser på fakta från Manua Loa framgår att den årliga ökningen av CO2 inte är likartad. Några talande exempel är direkt kopplade till temperaturen. 1991 var ökningen i CO2 +0,99 ppm medan 1992 +0,48 ppm, alltså en halvering. Tiden korresponderar helt med utbrottet på Pintatubo 1991, som sänkte medeltemperaturen kommande år. 1998 var ökningen +2,93 ppm medan 1999 +0,93 ppm. 1998 var det hittills största El Nino-året. 2011 var ökningen +1.84 ppm medan 2012 +2.66, där 2012 var ett varmare år. Det blir svårt att påstå att mänsklighetens fossilförbränning följer vulkanutbrott och naturens svängningar. Likaså kan antropogena utsläpp inte vara större än ökningen. Att människan bidrar till den ökade koldioxidhalten i atmosfären är klart, men troligen inte i paritet med IPCC:s påståenden. Däremot är temperaturens inverkan större på havens frigörande och bindning av koldioxid, än vad som kalkyleras med.
Härtill kommer den omfattande avskogningen, som motsvarar ca 20 procent av
koldioxidutsläppen i världen. Detta är långt mer än den globala transportsektorn genererar,
som ofta utpekas som klimatbov. En hysterisk satsning på biologiska drivmedel kan vara
kontraproduktivt, vilket kan läsas om i Per Kågessons informativa bok ”Miljöbil på
villovägar”.
Ett annat intressant område är påståenden om att stora mängder värme på ett icke observerat sätt letat sig ned i havens djup. Detta utan att alla mätinstrument har noterat detta, från havsytan och nedåt. Enligt en studie av Trenberth et al skulle den påstådda uppvärmningen av havsdjupen sammanfalla med de nya flytande mätinstrumenten från 2003. I så fall har också fysikens lagar ändrats från samma tid, då den termiska expansionen avtagit, eftersom höjningen av havsnivåerna har minskat från denna tid. Detta går att avläsa från satellitmätningar från University of Colorado. Från en liten ökning av havsnivåernas höjning från 1992 till 2003 till ca 3,6 mm per år, för att de senaste 10 åren ha dämpats till ca 2,8 mm per år. Tvärtom sammanfaller den lägre ökningstakten väl med den utplanade globala temperaturen.
Nuvarande globala och nationella klimatpolitik leder till flera kortsiktiga felbeslut som
pumplagar, gigantiska vindkraftsparker och avveckling av stabil energiproduktion med
åtföljande stora kostnader. Flera oberoende experter har påtalat att Sverige använder sina
resurser på ett felaktigt sätt. Klimatforskningen behöver frigöras från nuvarande alarmism!
Lars Gustafsson, kristdemokraterna

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jannemannen

  hoppsan mailet gick iväg.. Jag menade att det ändå finns ämnen till förändring i riksdagen genom denna KD politiker även om uppförsbacken verkar lång.. Kanske de kunde få material skickat till sig av TCS.. Det finns många här som är otroligt duktiga i kunskap och i skrift som lätt..? kunde sammanställa ”topp-tio” listan över varför dagens klimat alarm är överdrivet..

 2. bom

  Är det inte dags att Riksdagen låter informera sig om klimatet med tvångsnärvaro för alla 449?
  Ställ Rockström och Wijkman (hemmalaget?) mot Stilbs och Bengtsson t ex!!!!!

 3. bom

  Äsch fingerfel 349!

 4. Ann L-H

  Ett ljus i mörkret, men …
  Frågan är bara vad som skulle hända om den svenska allmänheten inklusive samtliga riksdagsmän skulle ta till sig denna upplysning. Enligt Jacob N.´s avhandling och många andra är klimathotet är ett ideologiskt-politiskt projekt ända från  början. Inflytelserika personer runt det som senare blev Romklubben uppfann detta hot och såg snabbt till att sälja in det i FN redan ett halvt sekel tillbaka.
  WWFs grundare J. Huxley tex var UNESCOS förste generaldirektör och Maurice Strong WWFs vice president från starten 1961 till 1981.
  Redan 1962 erbjuds ICSU (International Council of Scientific Union) att tillsammans med FNs eget WMO att utveckla ett forskningsprogram rörande ”atmospheric Sciences”. Två år senare blir Bert Bolin ICSUs förste ordförande i dess Committe on Atmospheric Siences (CAS). Och detta är ju bara förspelet! Nätverket växer och växer och växer och blir alltmer inflytelserikt allt med FNs goda minne. Vi minns 1972 års stora FN-konferens i Stockholm när bl a O. Palme kom ut som klimathotare och den kanske än mer avgörande Riokonferensen 1992.
  Med både FN och EU som styrande över allas våra huvuden spelar det väl knappast någon roll vad vi har för åsikter och insikter här hemma i vårt lilla ”demokratiska” land? 
    

 5. Lasse

  Sansat inlägg av en valbar person! Dock korrigerat med att havsnivån som University of Colerado förser oss med är diskutabel eftersom den inte stämmer med nya data om just termiska expansionen.
  En Familj Snow blev igår 350 000 USD rikare och alarmister ett argument fattigare!
  Nytt rekord för tripoden 20 maj kl 15: http://wattsupwiththat.com/2013/05/20/timelapse-video-of-nenana-ice-classic-breakup-2013/#more-86649

 6. Gunnar Juliusson

  Lars Gustafsson,
  Lycka till. Jag tror definitivt att KD skulle vinna röster på att ha en officiell energipolitik som bygger på saklig grund i motsats till den som predikas i Sveriges Riksdag och EU, och erbjuda en röst åt de klimatskeptiker som vill påverka handläggningen inom regeringen snarare än att ge en röst till Sverigedemokraterna. KD skulle ge klimatfrågan en positiv vinkling eftersom KD till skillnad från SD har en stark moralisk värdegrund, och således skulle ge signalen att klimatskeptikerna inte tillhör de onda som tänker på sig själva utan minst lika mycket som alarmister tänker på natur, miljö, framtid och barnbarnens möjligheter.
  Problemet är dock att få till ett självförtorende inom partiet i klimatfrågan som håller för den omfattande smutskastning från media och övriga politiker (utom SD) som kan förväntas. I dagens Helsingborgs dagblad skriver två KD kommunalråd flummit om ’hållbar utveckling’ och Gro Harlem Brundtland. http://hd.se/ledare/2013/05/21/fokus-pa-miljo-och-familj/. I Riksdagens klimatdebatt i början av året framträdde KDs Irene Oskarsson som ett eko av MP/C. Möjligen kan partiledningen vara öppen för omprövning. Således, kan Du få till ett öppet debattklimat inom KD, med fokus på fakta och den nuvarande energipolitikens negativa konsekvenser, inte minst för de fattiga och sjuka i tredje världen, så tror jag KD får röster för fortsatta riksdagsmandat 2014.

 7. bom

  Bra Ann! Jag tänkte inte på Nordangård som utbildare av Riksdagen. En genomgång av avhandlingen kanske skulle vara lämplig upplysning för riksdagsmännen! Vetenskap förstår de ju knappast men fulspel kanske ligger dem närmare?

 8. Helge

  KD verkar ärligare i frågan än många andra, även Ingemar Vänerlöv var ju skeptisk och la motioner om det.
  Lite OT
  Visserligen lades denna föreläsning ut redan förra året, men den var ny för mig. Bob Carter ger lite nya vinklingar jag inte tänkt på, t.ex om klimat ska mätas i 30 års perioder visar tempkurvorna vi ser från t.ex satelliter enbart väder. Och de senaste 30 åren är ett(1) data på klimat. Han visar också att om man är i 50 års ålderna är klimatet idag detsamma som när man föddes. https://www.youtube.com/watch?v=DRCISn1KfKQ

 9. Sören G

  Den tydligen obligatoriska frågan från Ekot’s reportrar –  I rapporteringen om tornadon i Ohio: Beror det här på klimatförändringarna?

 10. Bim

  Ribbing
  Kul att det rör på sig…åt rätt håll.
  Men!
  En pytteliten blänkare i GPs ”Nyheter i korthet” Visar hur reträtten är tänkt.
  ”Risken för mycket kraftig temperaturhöjningar de kommande åren  är liten, hävdar forskare i en ny studie.
  Det innebär att mänskligheten fått en ny möjlighet att avvärja det värsta klimathotet.”
   
  Klart som korvspad att det gör, bara vi betalar ordentligt i fortsättningen också. De som skall avvärja måste ju naturligtvis få betalt och de är banne mig inte billiga.
   
   
   

 11. ThomasJ

  Uppfriskande att detta inlägg. Tack för det!  😀
  Deltog f.ö. på nämnda arrangemang i riksdagen (om nu det är samma jag tänker på… med bl.a. Bob Carter), vid vilket en rätt känd statistikprof skämde ut hela svenska akademien…
  Blev inte Vänerlöf ’struken’ från valbar plats efter detta?
   
  Nåja, vägen tillbaka till sans och balans i frågan är fortsatt båd lång och törnig, där sitter fortsatt alltför mycket prestige kvar hos de s.k. ’beslutsfattarna’ i och kring knapptryckeri-salen på Helgeansholmen, så det lär ta rejält med tid… Suck. Och under tiden driver samhället allt närmare en riktig tipping point, oåterkalleligt såvida inte per omgående dels alla med det fiktiva ’klimathotet’ anhängande lagar/förordningar etc., SAMT personer som tillsettt dessa OCH de ’utförande’ gd:ar, förvaltningsansvariga, handläggare, ’experter’, tyckare, ’opinionsbildare’, ’rådgivare’, ’utredare’ m.fl. är avpolleterade och ställda till ansvar för sina samhällsletala handlande. Period!
   
  Mvh/TJ
  PS: i det än mer än Norra Nordkorea vridna Australien (hur nu detta kan vara möjligt…?  😉  ) håller bastionerna på att krackelera rejält. Länk:
  http://joannenova.com.au/2013/05/major-30-reduction-in-modelers-estimates-of-climate-sensitivity-skeptics-were-right/
  //DS 

 12. Ann L-H

  Tillägg till mitt inlägg 07:57. Under ”Den vettlösa vetenskapen” #72 finns ett citat av Lena Ek ”Sveriges energilinje är redan fastslagen av EU och färdplanen klar”.
  Är vi redan en lydstat under FN och EU?

 13. bom

  Nu noterar No-Trix redan de första alarmisterna som med sina skattkistor i famnen lämnar det sjunkande skeppet!
   
  First rats to abandon ship
  So what would possibly compel a group of mostly alarmist scientists to produce such results? Answer: It has dawned on them that other factors really are playing a big time role and that it wouldn’t be long before they looked like fools. What we are seeing are the first rats swimming off the sinking ship that is man-made global warming.
   
  Rockmännen blir nog kvar på båten kanske?

 14. Sören G

  Ursäkta tornadon var i Oklahoma. –  Svenska medier går på i ullstrumporna om global uppvärmning, liksom senaor Sheldon Whitehouse. Men tornado-frekvsen är lägre nu än genomsnittet under de senaste 60 åren.
  http://wattsupwiththat.com/2013/05/20/us-senator-sheldon-whitehouse-from-rhode-island-povides-erroneous-information-to-american-public-in-global-warming-rant/#more-86646

 15. Sören F

  Jag frågade rätt nyligen en jag känner i riksdagen om riksdagens gemensamma resurser och nätverk för kunskap, studiegrupper o l, och jodå, det finns en sådan på miljö-och-klimatområdet och de hade haft något klimatseminarium också. Fick intryck det var stort sett med gamla vanliga klientelet, inkl på skeptikersidan, att döma av intrycket på denna riksdagsledamot – minns/vet inte vilka precis dock.

 16. ThomasJ

  Häe en politiker i rejäl motvind, inte minst från verklighetens stormcentrum…:
   
  http://www.regeringen.se/sb/d/17081/a/217435
   
  Arma Land!
   
  Mvh/TJ

 17. Sören F

  Sören G, vad man än ev vill så är väl fler tornados (senaste tre åren) tecken på cooling snarare än warming, då tropikluften värmts upp mindre än vad polarluften kylts ner, de båda luftmassekombattanterna bakom?

 18. Ann L-H, javisst.
  http://www.regeringen.se/sb/d/3214/a/202286
  http://smartgrid.ieee.org/resources/public-policy/european-union
  http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.7389d35513df875655659/1365687620733/Smarta+eln%C3%A4t+10+april+2013.pdf

 19. Sören G

  Sören F, jo fler tornados vid global avkylning. Den globala medeltemperauren har inte ändrats de senaste 15 åren. Mellan 1975 och 1998 ökade den något och ligger alltså kvar på en något högre nivå.

 20. Argus

  @ ThomasJ 11:17
   
  Här ser jag en framtida potentiell konfliktkälla. Både inrikes och internationellt!
   
  Det här betyder ju att den svensk-litauiska kabeln kommer att KORSA den ryska GASledningen. Puttin får en jättefin anledning att kapa sladden med hänvisning till – ja, va fan vadsomhelst.
  Och osannolikt kapar vi då gasledningen som straff. Så dels står vi som losers plus att vi slipper försörja Litauen. Om inte dom bygger kraftiga KKV – då dom kan exportera.
  Ja ni ser, det blir väldigt snabbt väldigt komplicerat!
  Mitt förslag: bygg KKV i sverige, men bygg ingen kabel.
   
  Over.

 21. Apropå tornadon i Oklahoma så kunde Johan Rockström berätta att orkanen Sandy berodde på ”klimatförändringen”. Grunden till Sandy var att temperaturen låg en grad över det normala. Alltså klimatförändring. Sandy var av kategori 2 och hastigheten uppgick till 95 knop. Jag kollade hur många orkander som varit starkare än Sandy, alltså 100 knop eller mer. Svaret är 249 sedan år 1900 med 165 knop som mest.
  Här kommer en lista på de dödligaste orkanderna med Great Hurricane of 1780 som värst. En av orkanerne, Mitch, är av senare datum nämligen 1998.

 22. bom

  Mrs M
  Hatt har tydligen ingen spökskrivare som kan hjälpa henne med hårfrisörengelskan!?

 23. bom, eftersom A-K Hatt har ett så viktigt jobb har jag funderat på att donera min enda fungerande hjärncell till henne, men kom fram till att jag behöver den själv. Allvar åsido, läste hennes blogg för ett tag sedan och var på väg att skicka följande, se länk, till henne men hjärncellen tyckte what’s the point? Kanske bara ska fixa popcorn och titta på showen.
  http://ppjg.me/2011/11/05/total-surveillance-smart-grid-smart-homes-smart-healthcare-and-a-camera-on-every-corner/

 24. Bra skrivet Lars! Det känns skönt att inte vara ensam i riksdagen med en mer nyanserad syn på klimatfrågan. Läs förresten gärna mina kommentarer idag till den nya rapporten om att temperaturökningen är mindre än tidigare prognoser hotat med….  http://www.ericsoniubbhult.se
   
  Hälsningar
   
  Jan Ericson
  riksdagsledamot (M)

 25. Sigvard E

  Kanske lite OT:
  I söndags skrev Kamèl att Rockström utnämnts till en av världens ledande klimatforskare. Det var DN´s kulturchef Björn Wiman som utnämnde honom i en krönika. Jag har meilat Wiman med en enkel fråga: Varför säger du så?
  Får nog inget svar, men om det kommer något skall jag återge det.

 26. Lasse

  Samme Rockström som missade landsänkningen i Vietnam(orsakad av grundvattenuttag och utebliven slamtransport)-trots hans inriktning som vattenresursspecialist. Vad säger DNs utnämning om resten?
   

 27. bom

  Wiman har nog helt enkelt pratat med Rockström och fått sin upplysning den vägen?
  Kul namn by the way. WIMA var namnet på en kondensatortillverkare i COMECON-land (troligen Tjeckoslovakien). Kondingarna var rödlackade. Om TVn var trasig så ersatte man alla Wimor med friska kondingar från västeuropa så funkade allt igen. Tips till er som inte har ett isbrytande osänkbart Textronics mod 1968 på skrivbordet.

 28. bom

  MrsM 2013/05/21 kl. 13:13 Bra att Du behöll den hjärncellen för jag är säker på att Hattan aldrig skulle begripit dess användning! 🙂

 29. Sirapsodlaren

  Politiker i motvind?
  Det är nog en klar fördel att vara när vinden vänder.
   
   

 30. Om vi nu behöver ta ut X miljarder i skatt så är väl en skatt på koldioxidutsläpp ett väl så bra alternativ som skatt på arbete eller fastigheter. En klok skatt oavsett koldioxidens klimatpåverkan. Sen kan man alltid tycka att biståndet ska öka men det kan man ställa mot de flesta andra utgiftsposter såsom politikerlöner, olympiska spel, diverse forskning, bygge av kyrkor, rymdfärder eller vad som helst. Att lägga pengar på en så avgörande fråga som möjlig allvarlig mänsklig klimatpåverkan torde vara en klok investering. Det är inga hållbara argument som förs fram i denna artikel. 
  Det är bara att gratulera alla klimatförvillare till att de lyckas förleda några politiker med sin pseudovetenskap. Att den ökade koldioxidhalten inte till huvuddelen skulle bero på fossila bränslen är ju bara så fel, även om det också finns en välkänd påverkan från temperatur till koldioxid. Analysen i denna artikel leder helt fel.
  Jag hoppas att Lars tar en titta på figuren härock tänker till lite. http://uppsalainitiativet.blogspot.se/2013/05/en-lurad-riksdagsman.html

 31. Pelle L

  Stig Moberg, ständigt på hugget med kristallklar logik!
   
  Här skall du få några fler bra alternativ att beskatta:
   
  Alla har vi en vattenmätare (de som bor i flerfamiljshus mäts dock kollektivt).
  Så varför inte beskatta vattenförbrukningen. Vatten är ju en ändlig resurs, eller hur?
   
  Snö skall ju bli en bristvara har SMHI utlovat.
  Så beskatta snö ordentligt. De som får snö till julafton skall banne mig betala för det!
   
  Så har vi husdjur.
  Har man råd med en hund eller katt har man ju för fasiken råd att betala skatt också.
  Helst progressiv beroende på antal husdjur man har.
  Och hästar måste ju beskattas extra hårt. Se bara hur rika hästägarna är med sina stövlar och halsdukar.
   
  Ja Stig, det finns mycket att beskatta.
  Så varför ge sig på något så svårfångat som koldioxid, som inte ens syns?
  Nej, gör beskattningen lätt att förstå för träl.. f’låt medborgarna, beskatta så’nt som syns.
  Börja med vattnet!

 32. Pelle L

  Förresten Stig, jag glömde en sak:
   
  Du skriver ”Om vi nu behöver ta ut X miljarder i skatt så är väl
   
  Du har nog, som vanligt, vänt på kausaliteten, dvs fått orsak och verkan bakfram.
   
  Det är snarast så att om det finns X skattemiljarder att tillgå, så har politiker, och deras hovnarrar, dvs departementstjänstemännen/kvinnorna, inga problem med att hitta angelägna ändamål att slösa pengar på.
   
  Hur var det t.ex. med energimyndigheten? Behövs den? Generaldirektören verkar vara mest oroad för personalens nattsömn. Hjälp, tänk om de blir arbetslösa! Kanske svårt att matcha med riktiga jobb?
   
  Och hur var det med Tillväxtverkets festande på Grand Hotel?
  Oh ja, där behövde vi verkligen lite koldioxidskatt för att lösa finansieringen!
   

 33. Stig Mobergs inlägg och hänvisning till UI tyder på en (avsiktlig?) missuppfattning av en mening i mitt inlägg. Den välvillige läsaren inser att jag avsåg den årliga ökning av koldioxidhalten i atmosfären och att det mänskliga tillskottet oavsett storlek, inte kan ha ökat den sammanlagda CO2-nivå med mer än sjäva ökningen och vad mätningar visar. En ökning av CO2-halten i atmosfären med en viss andel, oavsett varifrån denna kommer, är en ökning med denna andel. Den mycket stora volatilitet av CO2 i storleksordningen 2-3 gånger, som återkommande mäts upp, påvisar klart att nuvarande antaganden om den antropogena utsläppens andel inte stämmer. Detta framgår med önskvärd tydlighet på den hänvisade grafen. I så fall skulle havens förmåga att vissa år lagra koldioxid vara betydligt större än vad som antas. Däremot gör grafen antaganden, som gör den självuppfyllande, ex att anta att havens utbyte av koldioxid i genomsnitt följer en nollkurva. Det finns en lång rad faktorer i klimatet, som inverkar på ett kaotisk sätt och påverkar utvecklingen. Naturen är aldrig i absolut jämnvikt som vissa tror. 
  När man på den hänvisade sidan låter förstå att undertecknad inte skulle känna till ”the missing sink” eller andra faktorer blir detta enbart en reflektion på vilken nivå som klimatdebatten förs.  
  Skatterättsliga principer säger att skatt ska vara transparent och inte fiktiv. Att ta upp en fiktiv statlig skatt på ca 35 000 miljoner kronor årligen på en livsnödvändig spårgas kan ifrågasättas.
  Med hälsning från en politiker med rätt till en egen uppfattning.

 34. Du har aldeles rätt!
   
  En Kanadensisk journalist har undersökt IPPCs toppforskares bakgrund och funnit hur IPPC ”forskarna” sitter i knä på WWF. Se videon av med den Donna Laframboise. När man konfronterar PK politiker refererar man alltid till IPPCs forskning som man ser som den sanna sanningen. Även forskare utanför IPPC följer IPPCs uppfattning då deras forskning är ”seriös” och forskarna uppbär därmed statlig lön. 
  Övriga forskare som är av annan åsikt får söka bidrag från annat håll eller forska för egna pengar. IPPC ordnar konferenser på olika intressanta platser i världen med bra hotell och mat dit representanter från regeringar kommer för att höra IPPCs religion som verkar vara gemensam för världens regeringar och miljöorganisationer. Det gäller att tro på deras religion då en ny intressant stad blir nästa plats för miljökonferens. 
  http://www.eike-klima-energie.eu/videos-anzeige/video-vortraege-ii-5-ikek-muenchen/
  Man kan fråga sig om videon verkar trolig. Om samarbetet IPPC och WWF är troligt. Vad skulle orsaken vara till deras samarbete och till vilken nytta. Är lönen och status hos IPPC sådan att det gäller att bevara verksamheten för de anställda. IPPC chefen Rajendra Pachaur väljer medarbetare med liten erfarenhet för att undvika svåra diskussioner.
  Kommer Riskkapitalisterna att kunna utnyttja den uppkomna situationen för att ta över energimarknaden i världen som ger en maktställning och stora inkomster. Nästa känsliga produkt kan vara vatten som också är en produkt som ger makt och pengar.
  Video-Vorträge (II) 5. IKEK München
  http://www.eike-klima-energie.eu
  Auch auf den Energiemärkten werden fast täglich neue riesige Funde, ob konventioneller oder unkonventioneller Art, gemacht und führen zu erheblichen Preissenkungen, vor allem in 
   
   

 35. Videos om vindkraftens påverkan på människan
   
  I Australien har 10 km rekommenderats till närmaste boningshus. Man skall veta att de låga frekvenserna mellan 1 – 20 Hz infraljud är sömnstörande och ger stressreaktioner med sjukdomsyttringar se Ett föredrag av professor och överläkare Göran Holm på adressen http://www.vindbrukdalsland.se/
  Några videoklipp från utlandet som visar vindkraftens inverkan på människor. Visa även berörda myndigheter inom kommunen. 
  Kommunens anställda är till för er, inte ni för dom! 2104 kan ni stryka olämpliga kommunpolitiker.
  http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=ns51http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=ns47
  http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=ns43http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=ns35http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=ns34 
  http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=ns28 
  http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=ns28http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=ns27http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=t9http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=n7http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=n5http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=n4http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=n3http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=n2http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=n1http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=backup10http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=backup2http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=re2
   
  Lagstifta om större skyddsavstånd
  http://www.sydsvenskan.se
  Det som har hänt Sven-Erick Bengtsson i Hishult har vid det här laget drabbat många svenskar. Den gård som han köpte för snart tio år sedan låg ensligt och…

 36. ThomasJ

  Curt Widlund 2013/05/30 kl. 21:43
   
  ”Man kan fråga sig om videon verkar trolig. Om samarbetet IPPC och WWF är troligt.”
  Av vilken anledning ska ngn fråga sig om videon verkar trolig? Det ÄR den, därtill har Donna Laframboise återkommande ’grävt’ fram rader av komprometterande underlag för alla former av skumraskerier IPCC etCons bedriver alltsedan dess start. Och detta med bl.a. svenska regeringens understöd, kraftiga sådant oxo. Sök på hennes namn (google) så kan du erfara mer, bl.a. hennes bok som behandlar temat i detalj. Hon är i sanning en grävande journalist som ställer 99% av de ’blågula’ totalt i mörkaste skugga.
  Vattenförsörjning håller/är/ redan på att, regionalt, tas över av makt- & penninggiriga maffia-konstellationer – inget nytt, dock icke desto mindre skrämmande.
   
  Vidare intrerssant läsning om/kring IPCC finner du här:
  http://wattsupwiththat.com/2013/05/20/monckton-challenges-the-ipcc-suggests-fraud-and-gets-a-response/
   
  Mvh/TJ