Peter Taylor – miljöaktivist och klimathotskritiker

Taylor
Gästinlägg av Jacob Nordangård.
Jacob Nordangård är känd bland våra läsare som nydisputerad vid Linköpings universitet på en avhandling om biodrivmedlens politiska historia. Flera TCS-inlägg har behandlat avhandlingen ORDO AB CHAO, det senaste i samarbete med Katternötidningen. Vi är därför glada att idag kunna presentera ett gästinlägg av Jacob.

Peter Taylor – miljöaktivist och kritiker till klimathotspropagandan

Något som sällan skrivs om är att det även inom miljörörelsen finns kritik mot exploateringen av klimatet som den stora ödesfrågan för mänskligheten. Greenpeace medgrundare Patrick Moore är ett av de mer kända namnen som har ändrat uppfattning. Mindre bekant i Sverige är  den engelske policyanalytikern Peter Taylor.  Han har en bakgrund som miljöaktivist och har varit rådgivare åt såväl Greenpeace som FN där han analyserade vetenskapen som låg bakom politiska beslut. Idag arbetar han som analytiker åt det brittiska konsultbolaget Ethos.
2009 gav han ut boken ”Chill: a reassessment of global warming theory”. I denna argumenterar han för att den uppvärmning som har observerats är ett resultat av naturliga cykler och att en nedkylning kan stå för dörren. Han menar också att de lösningar som förs fram som ett sätt att lösa klimathotet är farligare för miljön än den globala uppvärmningen i sig. Detta avser speciellt olika former av förnybar energi som storskaliga vindkraftsparker och biodrivmedel. Taylor var under en period rådgivare åt den brittiska regeringen angående strategier för att utveckla förnybara energilösningar. När han insåg vilka konsekvenser som lösningarna skulle kunna få började han titta mer ingående på vad som låg bakom klimatmodellerna/klimathotet. Detta gjorde honom ”chockerad”.
Bilden han hade innan stämde dåligt överens med det han fann. Han förnekade inte att det hade skett en global uppvärmning men att det fanns betydligt fler faktorer som styrde över denna än människans utsläpp av koldioxid. Speciellt pekade han ut hur elektromagnetiska cykler låg bakom förändrat klimat. Han kunde också konstatera att den konsensus som förespeglades inte syntes i de vetenskapliga rapporter som han granskade. Hans bok blev i stort sett helt ignorerad av miljörörelsen och den liberala pressen. En ledare för Transition Towns sa efter ett av hans föredrag att han inte ens skulle vistas död i samma rum som den fullkomliga ”knäppgöken” Taylor.

Den kapade miljöagendan

Miljöorganisationernas agenda har enligt Taylor kapats av andra intressen och han känner inte längre igen den rörelse han medverkade i på 70-talet. Taylor pekar på att miljörörelsen idag till 90 % består av organisationer som arbetar med klimatfrågan. Detta kommer att få fatala konsekvenser för rörelsen trovärdighet om IPCC inte längre levererar bekräftande data och klimathotet försvinner från dagordningen. En stor del av miljörörelsen har lagt all energi på ett kort, och många av de som byggt upp sin karriär kring detta riskerar att följa med det sjunkande skeppet till botten. Ideologi och karriär har blivit mycket viktigare än fakta. Ledande miljöorganisationer som Greenpeace och Friends of the Earth har kommit att liera sig med statsmakten.
Taylor blev under 70-talet skrämd av tendenser inom fredsrörelsen där han såg att marxistisk ideologi låg i grunden.  Han möttes av personer som var låsta inom sitt ideologiska tänkande. Detta låg långt från de mer moderata vänstertankar han själv stod för. Denna typ av ideologi och dogmatiska tänkande har han också iakttagit i delar av den gröna rörelsen. Han har under senare år börjat förstå den oro som konservativa krafter i England har haft angående den ”gröna stalinismen” och kritiken om att de gröna framställer hot för att genomföra en kommandoekonomi. Klasskamp har kommit att ersättas av klimatkamp.
Han menar också att delar av den policy som miljörörelsen lobbar för resulterar i att triljoner överförs till storbankerna. Detta bland annat genom Global Environment Facility (som är kopplat till Världsbanken). Det medför också att makten i ännu större grad överförs till bankerna och en byråkrati utan demokratisk insyn. Taylor är även kritisk till att det tas större hänsyn till miljön än de människor som ska leva i den. Han anser inte att alla åtgärder för att genomföra en ”low carbon economy” är fel, men att detta bör göras i små steg snarare än genom storskaliga och drastiska metoder.
Jacob Nordangård
Intervjuer med Peter Taylor:
http://www.spiked-online.com/index.php/debates/copenhagen_article/8979
http://www.youtube.com/watch?v=PzgqTCrCC4k
http://www.global-warming-and-the-climate.com/un-climate-change.htm
Föredrag:
http://www.youtube.com/watch?v=Rx5GnsL_ETU

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tack för en bredare syn på miljörörelsen! Det är mycket som kan döljas bakom en god fasad.
  Grattis till en avslöjande avhandling-vore kul att veta lite mer om dina slutsatser från den.

 2. Tack Jacob.
  Det blir allt tydligare att det är en politisk rörelse och den är sannerligen inte demokratisk. Och med många oheliga allianser.

 3. Gustav

  Tack för ett mycket bra inlägg! Värt att nämna är att miljörörelsen inom Sverige i många frågor står 180 garder ifrån miljörörelsen i EU. Biodrivmedel är ett exempel där Naturskyddsföreningen och WWF i Sverige är positiva till biodrivmedel medan situationen i Bryssel är tvärtom. Märkligt nog är man inte ens medvetna om detta?

 4. Peter F

  Greenpeace demokratiskt ! Nej
  http://www.greenpeace.org/sweden/se/om-oss/Greenpeace-struktur/

 5. Thomas P

  Verkar vara en spännande herre:
  http://www.amazon.com/gp/product/0954706404/ref=cm_cr_asin_lnk
  Läs första recensionen. Hans åsikter om plutonium är intressanta ”distributed in homeopathic doses by the bomb tests, such that not a bone on the planet is free of it! Poisonous as it may be in the does around Windscale, as with all homeopathic poisons, may it not also possess healing powers, borne of Plutonic dimension, a preparation for rebirth, an awakener to higher consciousness?”

 6. Gaupa

  Stort tack för denna info och länkar, Jacob N!
  Jag stöttade också miljörörelsen på 70-talet, men blev med åren väldigt kritisk till hur den utvecklades och kände mig vilsen. Jag mår faktiskt illa av hur det blivit nu,40 år senare. Tack för att TCS finns och kan informera om alla turer.
  mvh

 7. Ack ja! ”Miljö”organisationerna har blivit ett mycket stort hot mot vår välfärd, demokrati och yttrandefrihet! Mycket obehagligt och skrämmande. ( Jag har varit medlem i Naturskyddsföreningen och stödmedlem i Greenpeace!)

 8. Thomas P

  Ni får väl bilda en egen miljöorganisation om ni är så besvikna på de existerande.

 9. Lasse

  #8 SI och TCS räcker väl långt!

 10. Mikael

  Miljö= bluff på det nya nyspråket där fred betyder krig. Politiker= parasit. Sålunda är en miljöpolitiker= bluffande parasit.

 11. Hans H

  ThomasP har du missat Föreningen Svenskt Landskapskydd..det är en bra början på en miljöorganisation som är en riktig folkrörelse.

 12. Bosse J

  Thomas #8, precis. Varför klaga på andra politiska partier än de man röstar på?

 13. Iven

  Man måste ändå beundra Thomas P.s förmåga att hitta fel hos sina åsiktsmotståndare.
   
  Kommer osökt at tänka på det där gamla talesättet om grandet i andras ögon och bjälken i det egna ögat. (Skeptikers och alarmisters)

 14. Thomas P

  Lasse #9 Om du anser att miljön består till 90% av att bagatellisera AGW, till 10% att stoppa vindkraft och till 1% av att stoppa lågenergilampor så visst, då är TCS något för dig. Bryr du dig om överfiskning, skogsskövling, artutrotning, giftspridning etc, nja, då kanske då får leta reda på någon annan organisation.

 15. OR

  Svt sänder Berättelsen om Greenpeace, som är Geenpeace egen berättelse om sig själv, utan diskussion eller kommentarer.
   
  Där redovisas en viss självinsikt att dramatiska och känsloladdade bilder kanske inte förmår manipulera västliga media i samma utsträckning längre. Hur är det med insikten att en stor del av världens produktion, och miljöförstöring, nu sker i diktaturer och korrupta demokratier?
   
  Redogörelsen i Jacob Nordangårds avhandling för Greenpeaces roll när det gäller Eu:s biobränsledirektiv är belysande: EU vill inte lyssna på Unilever för dom anses vara ute efter profit på billig palmolja. Så Unilever betalar Greenpeace för att påvisa skövling av regnskog och fördrivning av ursprungsbefolkning i biobränsledirektivets spår. Så EU kompletterar sitt direktiv med krav på ”hållbar” och etiskt försvarbar produktion, och Unilever får en fjäder i hatten för att rätta sig efter EU:s krav. – Den förenklade bilden är mannen som stannar bilen i slummen, tar maten från bordet hos de fattiga, och säger: ”ursäkta, jag måste ha det här för att köra vidare”
   
  Tack för ett bra inlägg J.N.

 16. Inge

  Miljörörelsen: 90% makt och pengar, 10% miljö är mer relevant.

 17. Kent S

  OT
   
  Danskarna tycks ha vaknat.
   
  Regeringen lægger i sin nye vækstplan op til at afskaffe CO2-afgiften på el og gøre spildevand billigere for at øge væksten.
  Ritzau Finans

 18. Lasse

  #14 Bagatellisera AGW eller flytta fokus från CO2 och tron att vi står inför en stundande katastrof-räcker för mig!
  Det räcker långt att få en nyansering av alla alarm och kanske ett utrymme för att kunna fara på semester med flyg eller höja innetemperaturen någon grad med gott samvete!  Att slippa se med oro på de som ger sig av till avlägsna länder med flyg och ge dem dåligt miljösamvete.
  I övrigt så är konsumentmakten tillräcklig för mig!

 19. #14
  …. och vilken organisation skulle det vara? Som är hederlig och inte förtalar? UI?
   

 20. Thomas P

  Lasse #17 ”I övrigt så är konsumentmakten tillräcklig för mig!”
  Och hur använder du den då? Är det några miljöfrågor du bryr dig om, och hur har du i så fall fått kännedom om dessa och vad du som konsument kan göra åt dem?

 21. Ann L-H

  Jacob Nordangård!
  Styrkan i klimathotet har känts svår att förklara. De källor som hittills stått till buds har ju allt tydligare visat att det stora Hotet mer vilar på skandaler än på traditionell vetenskap. Men vilka osynliga krafter har varit så starka att de trots detta lyckats få globalt genomslag för sin hotbild?
  Miljörörelsen, nja den vaknade ju sent, men har förståss hittat oasen. 
  Politiska möjligheter ex -80talet när M. Thatcher hoppade på tåget? Kankse, men varför ville hon vara på samma tåg som M. Strong? 
  Vad hade den tidiga ekologin med dess tal om ekosystm i o/balans och människan som störande faktor för roll?
  Ja, där någonstans i den radikala ekologins svans bland de utvecklingsfientliga, verkade källorna och drivkrafterna ligga. Men frågan kvarstod, varför kunde just detta hot få sådan styrka och sådan spridning?
  Det fanns många spridda pusselbitar, men ingen ”Darwin” som jobbade sig ner i virrvarret. Det fanns ingen som avslöjade sambanden, som ritade upp konturerna till utvecklingsträdet med dess rötter och krona, inte förrän du bringade ordning ur kaoset! 
  Ditt arbete visar det genialt självklara. Tidigare kända pusselbitar har fått sin naturliga plats, Agendornas Agenda är avslöjad och drivkraften är som alltid makt och ekonomiska resurser. Klimathotets Darwin? Hur känns det?
  Din insats tystas i dagens media, Du har fått Dina fiender, men Du har skrivit in Dig i klarläggandet av klimathotets historia. Gôtt, eller hur?
  Och Tack för intressant info om P. Taylor.
   

 22. Björn

  Det är friska fläktar med dessa gästinlägg. Det är intressant att det i miljörörelsen finns personer som Peter Taylor, som tänker självständigt och objektivt. Det går inte i längden att dölja fakta. Man kan inte i längden påstå att det blir varmare, när det faktiskt blir kallare.
  Thomas P [5]; Som vanligt misstänkliggörande. Gör ett citat ur Taylors nya bok istället.

 23. Christopher E

  #14
   
  ”Bryr du dig om överfiskning, skogsskövling, artutrotning, giftspridning etc, nja, då kanske då får leta reda på någon annan organisation.”
   
  Det sorglustiga med den kommentaren är ju att förutom överfiske bidrar ju panikåtgärderna mot det inbillade AGW-hotet just till övriga saker på den listan… så att bekämpa AGW-skräcken är utmärkt miljöarbete i sig själv.
   
  Frågan är förresten om inte klimathotarna bidrar till överfiske också. När vi inte får äta kött för klimatet längre ökar kanske fiskkonsumtionen istället.

 24. orolig

  Jacob Nordangård, stort tack.
  Tyvärr har jag inte läst din avhandling ännu, men det är uppmuntrande att någon i Sverige belyst sammanhangen så man inte är förvisad att se till utlandet för information. Det som verkar vara den röda tråden genom tiderna är gradvisa förstärkningar av idén om brist, grunden för kontroll. Hot om brist på resurser som vilar på en föreställning om en slags magisk balans (”om den får går någon annan utan”) och begränsningar. Det mesta är ju konstruerat av de som lagt vantarna på, eller fabricerat resurser, och sedan pytsar ut dem i sin egen takt allt eftersom vad de vill åstadkomma. Min farhåga är att vanan vid detta sorts tänkande -hot, brister, begränsningar, artificiell balans- kommer att medföra att vi okritiskt accepterar att själva livet håller på att ta slut, så att vissa måste offras för att andra mer dugliga skall få privilegiet att leva.

 25. Lasse

  #20 Thomas P
  Tyvärr är jag väldigt feg och följer alla reportage om annalkande katastrofer med skräck och anpassar mig oroligt till det mesta. Därför vore det skönt att få klartecken för att en ökad konsumtion av bla energi inte kommer att kasta världen in i en katastrofal utvecklingstrend.

 26. Jacob N. Mycket bra, och välbehövligt. Och jag tror dessutom att ryggmärgsreaktionerna både från Transition Towns och Thomas P illustrerar hur liten del det faktisma värnandet om miljön har med denna ’rörelse’ att göra.
   
  Thomas P ”Ni får väl bilda en egen miljöorganisation om ni är så besvikna på de existerande”
   
  Det låter på dig som att du inte har några problem med alla de problem som finns hos den existerande. Och det låter dessutom som om du ägnar större delen av ditt vakna liv åt att försöka motarbete eller fula ut det alternativa (och långt mer reella) värnandet om miljön som allt fler får upp ögonen för, tex här och på många liknande ställen.
   
  Ditt prat om ”överfiskning, skogsskövling, artutrotning, giftspridning etc” låter just som tomt poserande efterson det enda du verkligt argumenterar med frenesi är försvarandet av nästan vilka stolligheter som helst i klimathotets namn.
   
  Jag tror att Jacobs beskrivning (även om den kan tyckas aningen tillsptesad) nog är väldigt träffande för väldigt många som tar sig fram inom den sk ’miljörörelsen’.
   
  Den stämmer bra på dig också!

 27. OR

  Ann L-H #21
  Håller helt med dig och tack för att du tog upp avhandlingen här på TCS.

 28. bom

  OT Junselevarginnan var lovlig för jakt ett par timmar denna eftermiddag. Denna varg har helikopterflyttats för miljoner, men alltid gått tillbaka till Junseletrakten där den anställt förödelse bland renarna. Det är nu andra gången som SNF med flera begärt inhibition hos Förvaltningsdomstolen och fått begäran beviljad ögonblickligen. Denna domstol måste vara den effektivaste i landet – inga väntetider där inte???

 29. Peter F

  Bom.
  http://www.vk.se/808845/jakten-pa-vargen-stoppas-igen
  Ser ut som sn strid mellan myndighet och domstol. Må bäste man vinna.

 30. Thomas P

  Christopher #23 ”Frågan är förresten om inte klimathotarna bidrar till överfiske också. När vi inte får äta kött för klimatet längre ökar kanske fiskkonsumtionen istället.”
   
  Djuphavsfiske där man åker över halva jorden för att hitta de sista fiskstammarna är extremt energikrävande. Vore inte fiskelobbyn så effektiv att trolla fram subventioner skulle det inte vara ekonomiskt möjligt.

 31. Thomas … är det lobbyns fel att där betalas ut subventioner? Och är det de som är ansvariga?

 32. Håkan Bergman

  Thomas P #30
  ”Vore inte fiskelobbyn så effektiv att trolla fram subventioner skulle det inte vara ekonomiskt möjligt.”
  Var glad att dom inte trålar fram dom.

 33. Pehr Björnbom

  Thomas #5,
   
  Man bör nog ta vad recensenten Alistair Mcintosh skriver med en nypa salt. Det verkar finnas betydande skillnader i livsåskådning mellan honom och Peter Taylor. Mcinstosh, som verkar vara troende kväkare, ser förmodligen med misstänksamhet på den som hänvisar till Shiva i sin boktitel. Här följer ett utdrag ur en annan recension av Mcintosh:
   
  http://www.amazon.com/The-Covenant-Crucified-Douglas-Gwyn/dp/0852453973/ref=cm_cr-mr-title
   
  Gwynn concludes in his penultimate chapter (p. 344 of the Pendle Hill 1st edn, not this edn): ”How would a covenantal framework of capitalism have worked out? No realistic scenario can be offered in answer to that hypothetical question. It is debatable whether we can speak of a covenantal form of capitalism at all, since the latter is by definition an alienated form of consciousness, a mentality that can contemplate the Creation only in commodified forms. But in a covenantal society we would expect that the immanent, contractual relations of the market would be contained, sustained, and limited by the overarching, transcendent vision of covenant faith. Compassion, open-ended faithfulness, and a cosmic sense of God’s shalom would set different limits for the contracts made among those who control the means of production; it would place the contract’s narrow self-interest and limited obligations within a larger frame of reference. The ”separate peace” of the isolated contract would be revealed as selfish fiction.”
   
  For my money, this book sets Gwyn alongside such stalwarts as Timothy Gorringe and Michael Northcott when it comes to providing a Christian theological critique of capitalism, and what I like about the Quaker approach is that it is so grounded – not just the ability to lay out a critique, but also, a grounding in the fact that our 350 year-old heritage gives us considerable (though not unique) applied business experience from which to speak.

 34. Ingemar Nordin

  Ann H-L #21,

  Men frågan kvarstod, varför kunde just detta hot få sådan styrka och sådan spridning?

  Det där är en intressant fråga. Men någonstans på vägen så förenas de gamla överklassreaktionärerna, i t.ex. Romklubben, med den hemlösa vänstern efter murens fall. De bemedlade reaktionärerna – med rötter i  den tyska romantiken, sin panik inför befolkningsökningen och hotet att medelklassen och de fattiga vill ha samma standar som de själva – ser klimathotet som en samlande fara. Vänstern, å sin sida, ser hur deras socialistiska utopier faller samman under sin egen tyngd. Efter en del funderande (diskussionerna finns väl dokumenterade) beslutar man sig för att överge Marx och Lenins utvecklingsoptimism och tro på industrialiseringen som en kraft i arbetarklassens tjänst. Istället hoppar man på reaktionärernas kamp och ser klimathotet som något som kan bryta ned kapitalismen och skapa ett globalt styre. Två tanke-traditioner – samma mål.

  Lägg därtill en rad mer kortsiktiga intressen hos FN-tjänstemän, EU-politiker och företag som ser sin chans att tjäna inflytande och pengar på skattebetalarnas bekostnad, så får du kanske en förklaring till styrkan och spridningen i denna ångvält.

  Så ser jag det.

 35. Thomas P

  Pehr #33 Du tror att McIntosh förfalskat det där citatet?

 36. Jacob

  Tack för alla intressanta och uppmuntrande kommentarer idag. Ann L-H:s kommentar om ”Klimathotets Darwin” ska jag låta pryda min anslagstavla på jobbet. Jag ska också passa på att förtydliga inlägg nummer 15 med att Greenpeace och Unilever bildade ett strategiskt partnerskap efter att Greenpeace attackerade och uppmanade Unilever att ta sitt ansvar och ledarskap som ordförande i RSPO. Det går inte att spåra någon direkt ekonomisk påverkan från Unilevers sida. Resursutbyten finns på andra plan. Det går att finna mer om detta tänkade om samverkan mellan ENGOs och storföretag i Pieter Winsemius ”A thousand shades of green: Sustainable Strategies for Competitive Advantage”. Winsemius var också rådgivare åt Unilever. http://www.amazon.com/Thousand-Shades-Green-Sustainable-Competitive/dp/1853838462
  Angående Taylor borde frågan ställas om varför det är så få inom miljörörelsen som faktiskt riktar någon kritik mot att klimathotet har tagit så stor plats. Det borde rimligtvis finnas fler som har dragit liknande slutsatser. Är det rädsla för att bli utfrysta som styr eller är övertygelsen så total att kritik inte finns på kartan?

 37. Pehr Björnbom

  Thomas #35,
   
  Ditt citat från Mcintosh recension av Peter Taylors bok Shiva’s Rainbow är taget ur sitt sammanhang så hur rättvisande det är är svårt att säga. I följande avsnitt av recensionen finns en brasklapp:
   
   
  It should therefore be kept in mind that he may no longer hold the same views as he expressed six years ago. If so, the great thing about posting a review to Amazon, and the reason why I have chosen to do so in this case, is that it allows an author and his apologists full opportunity to respond using the ”Comment” facility (at the bottom right of this review).
   
  Sedan är det ju intressant att även Mcintosh har sina dubier om hur Greenpeace fungerar. Men hans konspiratoriska tankegång har en annan inriktning eftersom den går ut på att Peter Taylor haft en viktig roll i utformnigen av Greenpeace verksamhet på ett sätt som Mcintosh tydligen inte gillar:
   
  A final point is that ”Shiva’s Rainbow” leaves me with a rather alarming question about Greenpeace during the 1980s. Was Taylor really playing such an indispensible role in its scientific policy as he claims? If so, why did Greenpeace not monitor his style more carefully?

 38. Pehr Björnbom

  Jacob #36,
   
  Jag håller med Ann L-H i allt vad hon skriver. Tack för din insats som klimathotets Darwin och dina utomordentligt värdefulla analyser av de fossila avlagringar som dessa alltmer utvecklade invasiva gröna organisationer, som får sin näring av klimathotet, lämnar efter sig.
   
  Dessa organisationers utveckling styrs inte av gener, men däremot förmodligen av memer, varav klimathotsmemen troligen i dagsläget är den viktigaste.
   

 39. orolig

  ps. till #24, måste ge eloge till dig Jacob Nordangård efter att precis ha läst ORDO AB CHAO nu.
  Hoppas att ditt material blir läst av många, ska skicka till egna umgängeskretsen. – Vad, när, hur, vem, och varför, det blir verkligen kaos när de frågorna inte besvaras. T ex, varför bildades Bilderberggruppen, om inte för att representera en makt på världsmarknaden som alla tror besegrades i andra världskriget. Vad betyder alla logotyper egentligen, och varför verkar det som om valurnorna är trasiga, överallt. Och, vad sker i rymden just nu egentligen, vem reste The Georgia Guidestones, och varför ser populärkulturen ut som den gör. Jag är trött efter att ha grävt, dokumenterat och pratat om detta sedan 1978, så det var jätteroligt att läsa ORDO AB CHAO och se att det finns många, alla här!, som faktisk ser både träden och skogen. Ha det bra allihop.

 40. Svenolof Karlsson

  Jacob, tack för detta! Den kunskap du tillägnat dig är oerhört viktig. Jag hoppas du kan tänka dig att skriva mer på den här bloggen.
   
  En annan sak är sedan att mycket av det du berättar är deprimerande. Man ska inte se spöken. Och man ska vara försiktig när det gäller att tolka saker konspiratoriskt. Men ett mått av konspiration finns helt klart i detta: nätverk som försöker dölja sina spår och sin finansiering men som uppenbart har ingångar in i maktens kärna. Just detta borde locka journalister som vill hitta avslöjanden. Jag har sagt det förr men säger det igen: om någon gjort sig förtjänt av Stora Journalistpriset är det du.

 41. BoE

  Orolig #39
  Precis!
  (Även om inte riktigt ”alla här” någonsin kommer att vidgå att det finns en skog bakom träden)
  Jag har också sent om sider förstått att den vrålande, rödvinspimplande velour- vänstern faktiskt aldrig lugnade ner sig  – Den bara omgrupperade och migrerade upp i de högre sfärerna. 

 42. Thomas P

  Pehr #37 Det spännande här blir ju hur folk här hatar och misstror Greenpeace och allt de gör, men så fort någon hoppar av blir han ett trovärdigt sanningsvittne.

 43. Ann L-H

  Ingemar # 34 – Du skriver
  ” Efter en del funderande (diskussionerna finns väl dokumenterade) beslutar man sig för att överge Marx och Lenins utvecklingsoptimism och tro på industrialiseringen som en kraft i arbetarklassens tjänst. ”
  Det vore välkommet om du vid något tillfället ville utveckla det lite mer här på TCS. Den enda källa jag har är ”The United (Socialist) Nations – Progress on Global Governance, via Climate change, Sustainable development and Biodiversity” av Dennis Ambler febr 2011 och det han behandlar bör ligga betydligt tidigare än det som finns i min lilla källa.

 44. Thomas P
  Jag tror inte ditt ”så fort någon hoppar av [Greenpeace] blir han ett trovärdigt sanningsvittne” är en adekvat beskrivning, men det räcker ganska långt med att titta på vad folk/organisationer säger (offentligt) och vad de faktiskt gör när de kan ..
   
  När dessa två skiljer sig åt betänkligt reagerar vanligt folk med sunda vätskor. Om någon lämnar en organisation där sådant tycks vara en central del av verksamheten, och beskriver samma sak från insidan, är det klart att folk lyssnar och uppmärksammar det.
   
  Det är ingen skillnad mot intresset för forna toppolitikers memoarer när de efter många år på insidan av makten beskriver hur saker gick till (eller bara såg ut) därifrån.
   
  ’Sanningsvittnen’ är det väl snarare du som vill upphöja vissa till. Få här är omedvetna om att enskilda är just individer med personliga uppfattningar och att fler perspektiv kan finnas eller vara relevanta.
   

 45. Jacob

  Svenolof #40
  Tack Svenolof, du gör själv en mycket stor och värdefull insats som skribent. Jag kommer att bidra med fler inlägg framöver.

 46. Thomas #42,

   

  Det gäller naturligtvis alla som berättar om missförhållanden att de kan hålla sig strikt till sanningen, de kan överdriva och det finns säkert också några som ljuger av ett eller annat skäl.

   

  När det gäller avhoppare från slutna auktoritära miljöer så har de ett klart egenintresse av att hålla sig så strikt till sanningen som möjligt. De kommer nämligen att angripas från den auktoritära miljön där man drar stora fördelar på varje överdrift och lögn som avhopparen kommer med.

   

 47. Ingemar Nordin

  Ann L-H #43,

  De olika idéströmningarnas historia, och hur den extrema vänstern och högern kunde förena sig under klimathatten är fortfarande en idéhistorisk uppgift som knappt har påbörjats (Jacobs avhandling är dock en viktig pusselbit). Tack för ditt tips om Amblers skrift!

  Här är en annan uppsats som förklarar varför socialisterna omfamnar det gröna budskapet (1990):

  http://www.worldsocialism.org/spgb/pamphlets/ecology-and-socialism

 48. Ingemar Nordin

  forts
  The conclusion is clear: if the present environmental crisis is to be solved and the threat to – indeed the actual degradation of – the environment removed, then capitalism must go. It must be replaced by a socialist society based on the common ownership and democratic control of the means of production.