Pengar till klimatforskning

I en artikel  Nature Climate Change (nclimate1262.pdf) från 16:e oktober i år redogör Lisa Palmer (frilandsjournalist) för huruvida pengarna till klimatforskningen minskat mot bakgrund av att delar av den ifrågasatts under senare år. Hon analyserar läget innevarande år jämfört med tidigare i USA och England. Hennes genomgång visar inte på att svångremmen dragits in under 2011, snarare släppts ut ett hål. I USA delas pengarna ut via US Global Change Research Program  (USGCRP). 13 olika departement delade förra året på 2,12 miljarder US $, dvs ca 15 miljarder kronor. Motsvarande medel år 2003 var 1,77 miljarder.  Under 2011 har 2,56 miljarder $ budgeterats till klimatforskning, dvs 17,6 miljarder kronor, vilket är en 21% ökning jämfört med året innan. Ca 10% skall användas till klimatmodellering, dvs 1,7 miljarder kronor. Till detta kommer pengar från den så kallade återhämtningsreformen från 2009 på 641 miljoner $ för forskning och 41,4 miljoner $ för undervisning. De mesta pengarna, nästan hälften går till NASA vilka inte bara tittar ut i rymden utan även följer utvecklingen på jorden via satelliter. Dess vetenskapliga chef Waleed Abdalati är glaciolog, och de flesta känner till  James Hansen  på NASA GISS.

I USA ges även relativt stora summor från privata stiftelser till forskning och 2009 gavs 407,7 miljoner $, dvs ca 2,8 miljarder kronor till klimatrelaterad forskning och undervisning. Den absolut största bidragstagaren för privata medel är Climate Works Foundation, en organisation som jag tänkte titta lite närmare på i morgon.

I artikeln finns en intervju med Thomas Armstrong programchef för USGCRP som är USA´s program för att utvärdera globala förändringar och Thomas Karl chef för NOAA´s klimat data center.De bägge poängterar att de senaste decennierna har mycket av forskningen koncentrerats på att förstå hur klimatet fungerar, nu vill de utvidga detta för att mer konkret se hur detta påverkar natur och människor och föra ut denna kunskap lokalt. Detta föranleds av att politiker och andra beslutsfattare efterfrågar denna service. Ett av de viktigaste områdens enligt Karl, är att kunna prognostisera förändringar under kortare perioder, som tioårsperioder. Vad som står för dörren är en uttrycklig vilja att utveckla instrument (climate services) för att kunna möta de utmålade negativa följderna av ett av människan förändrat klimat. Detta är en tydlig trend, att skala ner modellerna till mindre områden och kortare tidsintervaller, att bygga våning två och tre på detta korthus. Forskningspengar skall sedan läggas på att stötta detta bygge.

I England finansieras mycket av klimatforkningen via EU´s 7:e ramprogram (FP7). Det sjunde ramprogrammet syftar till, i enlighet med Lissabonmålet att göra EU till  “the most dynamic competitive knowledge-based economy in the world”. I dagens ekonomiska situation kan man ju ifrågasätta om Europa blir mer konkurrenskraftigt genom att 1 miljard €, dvs 9 miljarder kronor ges till den engelska klimatforkningen. Den engelska staten bidrar som motprestation med ytterligare 550 miljoner €. Den stora utgiften ligger på modellering av klimatet (ja ni läste rätt), och den mesta forskningen handlar om hur och när Storbrittanien kommer att påverkas. Engelsmän har ju alltid varit intresserade av vädret men frågan är Europa blir mer konkurenskraftigt av att veta hur vädret blir i slutet av detta sekel. Det är ju inga dåliga summor varför det är lätt att förstå att många forskare söker sig till det engelska smörgåsbordet.

Sverige då?

Den totala andelen forskningsmedel som går till klimatrelaterade projekt är inte helt enkel att överblicka då den sammanlänkas med hållbar utveckling och teknikutveckling med syfte att minska utsläppen av växthusgaser. Statens olika forskningsråd genom vilka statliga forskningspengar fördelas har olika huvudinriktningar. Formas är kanske det viktigaste av dessa för tilldelning av medel inom klimatområdet. De stödde 19 olika projekt relaterade till klimatet under perioden 2007-2010 med 69,5 miljoner kr. Den totala summan som ges till forskning inom klimatområdet på SMHI, universitet och högskolor är dock svår att överblicka. Kanske har någon annan en bättre överblick om hur mycket av statliga medel som går till klimatrelaterad forskning? Jag sökte på deras hemsdia men fick knappast någre siffror på hur stor budget Rossby center har för att utveckla sina modeller och utveckla klimatforskningen i Sverige. Jag noterade dock en formulering som kändes ny, en anpassning till IPCC nya betydelse av ordet climate change. Kanske minns någon av våra läsare hur ordet klimatförändring beskrevs på Rossby centers eller SMHI´s  hemsida för ett eller ett par år sedan, men kanske minns jag bara fel. En mer ödmjuk ton uppfattar i alla fall jag i denna formulering, min fetstil:

Klimatet har alltid förändrats. Avståndet mellan solen och jorden, samt solens aktivitet varierar och gör så att klimatet varierar. Klimatet varierar dels på kortare sikt, så att vi får årstider, men också på längre sikt, så att istider kommer och går. Nu förändras klimatet dessutom av mänsklig påverkan. Därför talar man idag om en klimatförändring. Rossby Centre arbetar med utveckling av klimatmodeller och tillämpning av dess resultat för att öka kunskapen om framtidens klimat.

Rossby center tillkom 2002. Man talade kanske inte om klimatförändringar innan människan påverkade klimatet, eller?

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Att prognosticera förändringar på en 10-årsperiod, ett spel som denne som denne Karl vill spela med i, är helt klart en dödfödd idé. Men alltid lurar man någon. Man borde dock dra öronen åt sig med tanke på de parodiska långtidsprognoser som bl.a. Met Office i UK kommit med senaste åren.

  I övrigt är det hisnande summor, och så många som har sin försörjning från detta. Forskarna är helt i politikernas händer – en del har integritet (men talar tyst), andra inte (spelar glatt med). Och en tredje grupp söker cyniskt blåsa upp bubblan ännu mer.

  När den spricker är hela vetenskapssamhället en stor förlorare.

 2. Slabadang

  Lars och Peter S!
  Läser jag in trenderna mellan raderna i det som sker inom klimatforskningens fält , så tror jag att det faktiskt bättre kommer att kunna prognostiseras /varmare/respektive kallare pga av vad man upptäcker om solens klimatpåverkan.
  Humlum Svensmark Solanki Shapiro Stafetta Corbyn mfl i samverkan med de nya sol satelliterna börjar skapa en större kunskap om solens betydelse för klimatförändringar. Det har ju inte ett skit med CO2 att göra och att läsa de betydligt ödmjukare beskrivningarna av ”klimatförändringarna” av både IPCC och Rossby Center kan avläsas som ett steg bort ifrån den fundamentalistiska CO2 positionen och öppna dörren för sina existensberättiganden även bortom CAGW hypen genom att börja smyga in sin betydligt ödmjukare hållning till sin egen okunskap.
  Taktik och positionering går helt klart åt rätt håll. CAGW blir i kraft av observationer allt mer verklighetsfrånkopplad.

 3. tty

  ”De bägge poängterar att de senaste decennierna har mycket av forskningen koncentrerats på att förstå hur klimatet fungerar”

  Detta är en ren lögn. Faktum är att ytterst litet skett inom just det området. Läser man en 30-40 år gammal lärobok i klimatologi eller klimathistoria slås man av att praktiskt taget ingen ny kunskap har tillkommit.
   

 4. Lars Jonsson

  tty
   
  Jag tror faktiskt att en hel del ny kunskap kommit i dagern avseende klimatet, problemet är att den gängse forskningen inte vill se ett annat mönster än koldioxidteorin. Alla fakta tvingas in under det rådande paradignet i enlighet med Thomas Kuhns tankar om ”normal science”. Inga ny genombrott görs utan alla resultat som inte stämmer mot paradigmet mottas med att de innehåller mätfel eller metodfel. Typexemplet är att om ingen ackumulerad energi kan mätas på jorden, vare sig i haven eller på land, så konstruerar man en modell som placerar energin längre ner i djuphaven. Mätningar tror man inte på om de inte bekräftar teorin. Klimatforskningen liknar i detta hänseendet mycket den miljö som Daniel Sheschtman levde i vid sin upptäckt. Den som ser världen ur ett annorlunda perspektiv, elelr våga lita till sina egna observationer fryses ut och pådrar sig kollegernas samlade misstycke.

 5. ThomasJ

  Sökbar databas för ’grants’ från ’The William & Flora Hewlett Foundation: (*)

  http://www.hewlett.org/grants/search?order=field_date_of_award_value&sort=desc

  Plenty penga-penga… Och vem sponsrar dem?

  Mvh/TJ
  (*): helt rätt: Hewlett är en av två partner i Hewlett Packard (HP). Packard har f.ö. en alldeles egen ’foundation’ och sponsrar praktiskt lika enkelriktat som H. 

 6. ThomasJ

  Sverige har ju även förbundit sig att bidraga med ~ 880 mil Euro till den av, först COP15, sedan COP17 påbjudna fonden för att fullfölja resurs-transfer från fattiga i I-världen till redan förmögna diktatorer i U-världen…
  ~ 8 miljarder kronor är en rejäl säck pengar! Dessutom är denna ’säck’ öronmärkt som en ’kick-start’, ergo ligger mer på lut… någonstans. Har försökt via bl.a. RRV erfara dels varifrån dessa pengar avses tas, dels på vilka demokratiska beslutsunderlag vilar denna ’generositet’ på – tyvärr har endast info kommit, att det handlar om ’nya pengar’… hmm 🙁

  Go figure!
  Mvh/TJ

 7. ThomasJ

  Dessutom ’slängde’ för några månader sedan Gunilla Carlsson en säck penga-penga om 100 mio kronor till SEI/Rockström.
  Förfrågan till henne (flerfalt) över motiv till denna ’generositet’ förblir fortsatt obesvarade, per today… hmm

  Mvh/TJ

 8. Björn

  Tänk att så mycket resurser går åt till meningslös forskning kring klimatet. Klimatet går inte att modellera, men forskarna inbillar politikerna detta för de vet att gensvaret är klirr i kassan och fortsatt lekstuga utan mål och sans. Det falska i det hela är ordet koldioxid, som är kodordet för inträde i klimatforskningens pseudovärld. Förhoppningsvis dyker det upp några genier på detta område som lyckas påvisa för de andra, koldioxidens begränsade påverkan på klimatet i förhållande till de naturliga faktorerna.
   
   
   

 9. ThomasJ  #7
  AMP.  Andra människors pengar. Det är för djävligt

 10. Björn #8
  Det tokigaste är ju att den absolut största delen går till modellering med givna förutsättningar. istället för till förutsättningslös forskning.

 11. Tillägg.
  Och till forskning om vilka konsekvenser det blir om det blir varmare och vad man måste göra åt det.

 12. Magnus Olert

  Jag tycker det är bra att man satsar på klimatmodeller för kortare tidsperioder som tex 10 år. Det gör att modellerna blir falsifierbara på kortare sikt vilket tvingar fram lite äkta vetenskaplighet. Det leder förmodligen också till att man måste ta hänsyn till och försöka modellera naturliga variationer. Då lär man sig kanske något nytt. Det kommer förmodligen visa sig att det inte går att förklara allt med C02 och aerosoler.

 13. Ingemar Nordin

  Det är oerhörda mängder forskningsmedel som kanaliseras till klimatrelaterade frågor, inte bara inom naturvetenskap. På filfak i Linköping gick drygt 25% av VR, RJ, FORMAS och FAS medel dit (c:a 20 miljoner av c:a 75 miljoner).

  Med en så stor del av den totala forskningen inom ämnen som psykologi, sociologi, filosofi, språk, historia, ekonomi, statskunskap etc etc, så blir klimatsatsningen klart styrande för alla ämnen. Det är liksom oundvikligt.

 14. Ingemar #13
  Ja det blir liksom en ”statsreligion” och därmed ett sorts perspektiv som sedan allt ses ifrån. Korkat som fan.

 15. Magnus Olert. #12
  Det är en bra synpunkt. Men den håller inte om man redan från början har bestämt vad som är styrande. Det förutsätter en rejäl förutsättningslös  nystart

 16. Peter Stilbs

  Magnus #12 – jag tror inte modellerna blir falsifierbara – man kommer bara att observera hur utfallet fluktuerar. Vissa kallar det ”inre variabilitet” – som om det vore förutsagt ur modellen – andra kallar det ”instabilitet”, och en övning utan något värde.

  Har man tur så ”stämmer det” någotsånär -annars inte – och vad har man bevisat ? Ingenting. 

 17. Stickan no1

  Det stora problemet med klimathysterin är ”vargen kommer” syndromet.
  Varningar utan substans kommer hindra det nödvändiga arbetet när det blir riktigt allvarliga och reella hot. Minns sädöden, galna kosjukan, fågelinfluensan, svininfluensan, akrylamidlarmet och också CO2.
  En riktigt allvarlig influensa skulle av allmänheten nu inte tas på allvar.
  Ett riktigt allvarligt hot mot allt liv kanske inte kommer tas på allvar pga av undermålig vetenskaplig insats inom AGW forskningen
  Det är skrämmande.

 18. Johan E

  Om byggandet av en klimatmodell.
  Klimatet har ändrats och ändras genom tiderna, så också antalet förklarande variabler och betydelsen av var och en. Kombinationerna av de förklarande variablerna är det avgörande och modellen skall för varje tidsperiod [2h i GCM] hitta den optimala kombinationen innan den går till nästa. Modellen är iterativ och icke-lineär.
  För att snappa upp klimatets komplexitet bör modellen för varje iteration välja de r variabler av n möjliga som ger det optimala resultatet.
  En iteration innebär a [miljon] uträkningar, en dator klarar av b [kvadriljoner] uträkningar i sekunden.

  Det här är min utgångspunkt. Jag har prövat med olika värden på parametrarna och räknat ut hur lång tid det tar för modellen att komma fram med olika långa projiceringar.

  Mina lekmannamässiga gissningar är att n är flera hundra, kanske tusen (vad påverkar inte klimatet?) men att vi klarar oss med ett r under 100. Parametrarna a och b är ointressantare så länge storleksordningen [] är korrekt.

  Vad månntro en klimatalog säger om min modellstruktur? Om den får godkänt är nästa steg att ge minimivärden för r, n och m.
  Jag hoppas att ANNONym xxx och andra känner sig inspirerade att räkna på.

 19. Lars Jonsson #4 och tty #3

  Jag har en känsla av att meteorologi och klimatforskning tidigare handlade mycket om att observera och känna igen mönster från tidigare händelser och använda dessa för att göra prognoser.

  Men det kräver erfarenhet som kommer av ålder och hängivenhet, som inte passar dagens krav på tempo och fart i TV-, eller radioprognoser.

  Det räcker med en dubbelpendel för att visa att all jordens datorkraft inte kan ge en prognos för hur den kommer att bete sig härnäst medan det räcker med någn timmes studier för att känna igen mönster och i vilken turordning de kommer.

  Slumpmässiga processer ändrar inte sitt beteende av att mera pengar satsas på modellering. Alla modeller måste tyglas för att inte spåra ur. Men då är de inte slumpmässiga längre, utan styrda och har förlorat förmågan att representera den verklighet vi lever i.

  Medelvärden av slumpmässiga processer är också slumpmässiga och det blir tydligare när man går över till att studera anomalier. 

  Jag anser att tty har rätt för att jag människans förmåga att känna igen mönster är överlägsen modellernas numerik. 

 20. Thomas

  Stickan #17, hur skall man i ett tidigt skede veta om en influensa pandemi visar sig bli ofarlig som den 2009 eller livsfarlig som den 1918? Svaret är att det vet man naturligtvis inte, virus muterar och även epidemin 1918 såg initialt inte så farlig ut.  Det rimliga att göra är att ta det säkra före det osäkra och vaccinera, även om det i efterhand visar sig vara onödigt.
   
  Sen finns det de som tycker att man skall vänta och se, kanske är det inte så farligt, kanske klarar man sig bra den här gången utan några vaccineringar. Ja, kanske gör man det, men den gång du gissar fel går det riktigt åt pipan.
   
  Folket här på bloggen är som byborna som intalade sig att vargen nog inte kom den här gången heller. Vad hjälpte det, de vart i alla fall av med sina får. Om ”allmänheten” inte reagerar inför hot är det för att det finns folk som du som intalar dem att det inte är någon fara på taket.

 21. Thomas #20
  Jag får intrycket av att du tycker det är OK med falsklarm.

  Om det betyder att din övertygelse om AGW börjar vackla gratulerar jag dig, men om du på allvar menar att en straffbar gärning gör samhällsnytta bör du vända dig till justitieministern för att få en ändring.

  Lycka till!  😉

 22. Thomas # 20

  Nu är du ute och cyklar ordentligt Thomas!

  Naturligtvis är det så, precis som i sagan, att om man ropar Vargen kommer, stup i ett, och det inte kommer någon varg, så kommer folk  att sluta lyssna förr eller senare. Annars vore de ju korkade, och det är de inte. Så vänligen, ropa gärna på Vargen den dag du är säker, men tills dess, spar på stämbanden!

 23. Thomas

  Gunnar #21 jag inser att det är oundvikligt med vad som i efterhand visar sig vara falsklarm. Man har inte komplett information förrän efteråt och då är det för sent att agera. Antingen agerar man tidigt med den information man då har och accepterar att det emellanåt blir fel, eller också blir man fatalist och låter allt rulla på, hoppas på det bästa och nöjer sig med att räkna liken efteråt för att avgöra om man gjorde rätt eller inte.
   
  Visste du när svininfluensan började härja hur farlig den skulle bli, och i så fall hur visste du det? Hade du någon aning om hur många människor som skulle drabbas av CJS som följd av galna kosjukan?
   
  Avsiktliga falsklarm, dvs där man vet att det inte är någon fara, är inte acceptabelt, men det är inte ett dugg mer acceptabelt att förneka verkliga faror. Typexemplet är att någon ropar  ”elden är lös!” på en fullsatt teater utan att det brinner, men den som ”ropar ”Det är ingen fara, sitt lugnt kvar!” när det faktiskt brinner är lika skyldig.

 24. ThomasJ

  Gunnar S#21 Vem tror att justitieministern – o/e lakejerna – har fjärran aning om vad som kallas/och ÄR verkligheten?
  Hur ska dessa döma? O-anande om temat… ’vibbar’… oder? ;shock:

  JM och för den delen JO ÄR maktens orkestrar i det, som andra inlägg belagts, att dessa ’demokratiska organ’ (hah!) utövar ’makt’ på v… err
  em, de som sitter i de demokratiska organen och bestämmer… Cirkel-resonemang, eller…?
  ’Våra representanter’ voterade igår att ETS (=EuropeanTradeSysten, dvs, handel med utsläppsrätter) ska fortsättas till 2020…

  Good bye Europe! -redigerad –
  Mvh/TJ

 25. Thomas # 23

  Ge dig!
  Vem har sagt ”sitt lugnt kvar”? Var brinner det? Är det de 0,7 graderna som räknas som eldfängda då?
  Varför blir det inte signifikant varmare trots rekordutsläpp av CO2?

  Kan det möjligen vara så att den alarmistiska delen av forskarvärlden har räknat fel på klimatkänsligheten? De positiva återkopplingarna kanske inte är så positiva?

 26. Thomas #23
  Faktiskt ansåg jag tidigt att åtgärderna mot svininfluensa i Sverige rätt snart handlade mer om en beredskapsövning än om att bekämpa det akuta hotet. Flera expertkommentarer uttryckte sig i den riktningen.
  Jag tror också att det varit slutsatsen idag om det inte visat sig att vaccinet eventuellt hade biverkningar som narkolepsi.

  Idag bestämdes att ytterligare undersökningar ska göras för att söka fler eventuella biverkningar. Jag tolkar det som att det finns en vilja till att gräva djupare i Sveriges attityd till larm/falsklarm när det gäller epidemier.

  Och jag önskar att samma utgångspunkt också ska användas när det gäller alla åtgärder för att förbättra samhället och inte minst när det gäller klimatet.

  När jag var barn hette leken ”Sanning och konsekvens”. 

 27. John Silver

  BP = Back to Petroleum.
  BP spolar solar:

  http://notrickszone.com/2011/12/21/rip-bp-shuts-down-solar-business-also-in-germany-solar-industry-faces-collapse/

 28. LBt

  LarsJ,
  du skriver ”men kanske minns jag fel”, men du skriver inte vad du minns. Skulle vara intressant att veta, jag tycker formuleringen ”Nu förändras klimatet dessutom av mänsklig påverkan” är helt i linje med vad som sker.

 29. Johan E

  Gunnar Strandell #19

  Det är just där skon klämmer. Nämligen att vi ser mönster också där det inte finns några. Det är i enlighet med den Precautionary Principle evolutionen gett oss. Det gäller för oss att ta det säkra för det osäkra och att förbereda sig i god tid för alla möjliga och omöjliga eventualiteter. Även om vi gör det i onödan. Det låter vettigt, men är det sannerligen inte alltid.
  Genom att anamma Precautionary Principle började  klimatforskningen bli riktigt obehaglig. Under Earth Summit I Rio 1992, och jag citerar:  “reached a broad consensus on that the earth was under threat of global warming, and that the main reason is the carbon dioxide released by mankind’s uncontrolled use of fossil fuels. The Earth Summit adopted twenty seven principles, principle 15 being the Precautionary Principle:
  “Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.”

  Efter 1992 har man lagt stor vikt vid att visa serious or irreversible damage och mindre eller ingen för att få full scientific certainty. Man har bluffat och fuskat.
  Precautionary Principle är den brasklapp politiker och beslutsfattare kommer att ta till när de nu skall ställs till svars för sina medvetna misstag.

 30. Slabadang

  Försynte John Christy lackar till på B Santer!
  Från WUWT
   
  In addition to the above, I (Roy) would like to address comments made by Ben Santer in the Washington Post blog:

  A second misleading claim the (UAH) press release makes is that it’s simply not possible to identify the human contribution to global warming, despite the publication of studies that have done just that. “While many scientists believe it [warming] is almost entirely due to humans, that view cannot be proved scientifically,” Spencer states.
  Ben Santer, a climate researcher at Lawrence Livermore National Laboratory in California, said Spencer and Christy are mistaken. “People who claim (like Roy Spencer did) that it is “impossible” to separate human from natural influences on climate are seriously misinformed,” he wrote via email. “They are ignoring several decades of relevant research and literature. They are embracing ignorance.” “Many dozens of scientific studies have identified a human “fingerprint” in observations of surface and lower tropospheric temperature change,” Santer stated.

  In my opinion, the supposed “fingerprint” evidence of human-caused warming continues to be one of the great pseudo-scientific frauds of the global warming debate. There is no way to distinguish warming caused by increasing carbon dioxide from warming caused by a more humid atmosphere responding to (say) naturally warming oceans responding to a slight decrease in maritime cloud cover (see, for example, “Oceanic Influences on Recent continental Warming“).

 31. Ingemar Nordin

  Thomas,

  Du resonerar som om IPCCs teorier fortfarande var en möjlighet, och därför ett riskscenario. Men så är det ju inte. IPCCs teorier är falsifierade. Och det är helt irrationellt att agera utifrån dem.

  Däremot vet vi naturligtvis inte huruvida det kommer att bli varmare eller kallare under de närmaste 90 åren. Men att spendera en massa pengar på att få ned CO2-produktionen är det minst rationella alternativet i dagsläget. Det är som att försöka bekämpa framtida farsoter genom att tända ett ljus, vrida runt bönekvarnarna eller slå på trolltrumman.

  En anpassning till de extremväder som vi faktiskt vet förekommer då och då är i så fall ett bättre alternativ.

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/12/11/battre-att-anpassa-an-att-stoppa/

  Men även det alternativet bör förstås underställas en cost-benefit analys.

 32. hahn

  Thomas #20
  Jag hörde till dem som efter lite övervägande kom fram till att en vaccination för min del var utesluten.

  Naturligtvis vaccinerar jag mig gärna inför ett hot som utvecklas rent principiellt. Men rapporteringen kom, i likhet med klimthotet att bestå av två olika saker. Dels den verkliga konkreta spridningen av sjukdomen och de effekter den uppgavs ha, mot å andra sidan lösa spekulationer om hur snabbt och omfattande en pandemi skulle kunna vara färgfullt målade i allsköns hotbilder och med effektful dramaturgi. Avsaknaden av saklighet i kombination med vissheten om vilka pengar läkemedelsföretagen tjänade på att under någon månad, i alltmer patetiska framstötar försöka blåsa liv i den falnande skräcken blev bara så djävla övertydligt.

  Jag tycker synd om de människor som inte har bilden fullständigt klart för sig. Vilka överraskningar har inte livet då att bjuda? Thomas, du verkar än idag famla i någon obeslutsamhet i hur man ska förhålla sig i liknande situationer. Egentligen är det inget större fel på dina funderingar, bara du adderar ett rent trams-filter framför alltihop så dina spekulationer kommer att handla om verkliga ting.

 33. Jag tycker mig minnas att tonen var betydligt mer skarp, att en stor del av uppvärmningen sedan industrialismens början beror på mänskliga utsläpp av växthusgaser. Beskrivningarna av de naturliga variationerna och Milankovitch cyklerna kom inte i första rummet – men som sagt jag kan mycket väl ha misstagit mig.

 34. Bertel

  Thomas # 23

  Du är rolig du!, vargen kommer eller elden är lös, det är frågan?

  Eftersom varg och eld är naturliga fenomen, borde ekot vid barrigaderna, se spöken, som är osynlig, luktfri och finns överallt och kämpa för folkslag(du vet)som inte finns.

  För allt och ingenting, är idealismens paradox.

  God Jul! och som läs/filmtips, svinalängorna, garanterad influensa fritt.    🙂            

       

 35. Johan E

  Lars Jonsson #33
  Du har rätt. Tonen har blivit mildare och mindre alarmistisk. Man har börjat ta sitt förnuft till fånga.
  Men hur mycket skada ha det redan åsamkats? Hur många små har blivit traumatiska av barnböcker som ”Why Are the Ice Caps Melting? The Dangers of Global Warming” Hur många av läsarna blir som stora benägna att begå terroristhandlingar för att hindra att ”The earth will grow warmer and warmer, and it will happen faster and faster.”
  Förtroendet för (all) vetenskap har drastiskt minskat. Listan med negativa konsekvenser kan göras hur lång som hellst

 36. Totte hälsar:

  Hej alla,

  när det blir allmänt känt att de s.k. växthusgaserna inte kan värma jorden, och växthushypotesen är avfärdad för gott, tycker jag att Håkan Sjögren ska få Nobelpriset i fysik.

  Jag ser stora likheter mellan det motstånd och förakt som Håkan och årets kemipristagare, Dan Shechtman, erfarit.

 37. Bertel

  Ingvar Engelbrecht # 36

  Hej Totte.

  Önskar dig god Jul och vi mötes på Newsmill eller annonstädes,   🙂       

 38. Stickan no1

  Nu planterar man ut varg. (Vilket underligt uttryck….)
  Analogin är intressant.

 39. Per

  Till skillnad från klimatet så kan vi påverka vargen.

 40. LBt

  Lars J,
  jag vill minnas eller snarare vet att just Milankovitch cyklerna utgjorde Al Gores utgångspunkt då han påvisade att mänsklig påverkan börjat förändra klimatet.

  Bortsett från detta, det tycks mig som att SI anslutit sig till AGW-tanken dvs att människan förorsakat en förhöjd global temperatur genom fossil förbränning, är det så?

 41. L

  LBt, alla har väl förstått att förbränning, fossil eller inte, orsakar lokala klimatförändringar som varierar i tid och rum. Urbanisering och ändrad markanvändning orsakar mer bestående klimatförändringar.

  Men en global uppvärmning ligger sannolikt utanför mänsklig kontroll. 

 42. Vad jag minns, ifrågasatte jag hysterin kring svininfluensan från första början, från de första fallen i Mexico. Det var ju ganska uppenbart att den knappast var dödligare än vanliga influensor. Den överväldigande majoriteten av alla sjuka blev inte sjukare än av en vanlig influensa. Min fru och jag hade inte en tanke på att vaccinera vare sig oss själva eller våra barn. Det fanns ingen som helst anledning för svenska myndigheter att behandla svininfluensan på annat sätt än andra influensor, alltså att bara erbjuda vaccination för riskgrupper.
  Mycket av svininfluensehysterin tycks ha baserats på spekulationer om att viruset skulle mutera och bli dödligare. Det inträffade ju inte. Eller har inte inträffat ännu, kanske jag borde påstå i sann alarmistanda? Tänker man efter lite, så är ju en sådan mutation väldigt osannolik. 

 43. Vad jag minns, ifrågasatte jag hysterin kring svininfluensan från första början, från de första fallen i Mexico. Det var ju ganska uppenbart att den knappast var dödligare än vanliga influensor. Den överväldigande majoriteten av alla sjuka blev inte sjukare än av en vanlig influensa. Min fru och jag hade inte en tanke på att vaccinera vare sig oss själva eller våra barn. Det fanns ingen som helst anledning för svenska myndigheter att behandla svininfluensan på annat sätt än andra influensor, alltså att bara erbjuda vaccination för riskgrupper.
  Mycket av svininfluensehysterin tycks ha baserats på spekulationer om att viruset skulle mutera och bli dödligare. Det inträffade ju inte. Eller har inte inträffat ännu, kanske jag borde påstå i sann alarmistanda? Tänker man efter lite, så är ju en sådan mutation väldigt osannolik. 

 44. Thomas

  Lars #42, från wikipedia: ”The second wave of the 1918 pandemic was much deadlier than the first. The first wave had resembled typical flu epidemics; those most at risk were the sick and elderly, while younger, healthier people recovered easily. But in August, when the second wave began in France, Sierra Leone and the United States,[49] the virus had mutated to a much deadlier form.”

 45. På ett tidigt stadium tappade jag tilltron till vaccinet mot svininfluensan! Man ”mörkade” att man använde tiomersal (ett kvicksliversalt) som konserveringsmedel. ( DEt är sedan en tid förbjudet.) Vidare hastades vaccinet fram och leverantören friskrev sig för alla biverkningar och skadestånd!! Vi ser resultatet.
  Ansvariga myndigheter var helt hysteriska i sina påtryckningar.
  Jag lät inte min dotter eller barnbarn vaccinera sig.

 46. Christopher E

  För en gångs skull vill jag ge Thomas stöd i diskussionen ovan. Svininfluensan visade tecken att kunna utvecklas till en farlig pandemi, och beslutet att ta det säkra före det osäkra och vaccinera var troligen riktigt utifrån läget då. Vi vet ju från historien att pandemier är en realitet. Jag erbjöds vaccinering på min arbetsplats och valde att ställa upp på det.

  Nu blev det som tur var ingen pandemi denna gång, men det visste ju ingen då. Självklart går det att hitta några som gissade rätt, men det gäller ju oavsett utgången. Att vara efterklok är dock det lättaste som finns.

  Sedan är det helt riktigt att en åtgärd som i efterklokhet visat sig onödig kan göra det svårt att motivera medborgarna vid nästa pandemihot. Men vad är alternativet? Biverkningarna är olyckliga, men glöm inte att flera människor är i liv idag tack vare vaccinkampanjen. Vad det får vara värt i pengar är en värderingsfråga utan givet svar.

 47. Christopher E # 46

  Jag vet inte, jag är oerhört kluven i denna fråga.

  Jag tog den också eftersom min syster som är sjuksköterska rekommenderade det. Hon i sin tur skrämde upp mig med berättelser om att den här inte var som en vanlig influensa utan kunde börja bryta ner molekylerna (typ) hos vissa människor och hade denna process väl börjat kunde det vara svårt att bryta den.

  Nu har inte några av mina barn fått några problem men skulle de ha fått allvarliga biverkningar så skulle jag ha mått förfärligt dåligt idag för att jag inte tog reda på mer och ifrågasatte mer än vad jag gjorde.

  Man drogs på något sätt med i den allmänna hysterin och sådant kan aldrig vara bra.

    

 48. hahn

  Thomas, Cristopher E & Lena,
  Jag förstår till fullo exakt vad ni säger. Det lät likadant i mina öron, men ni måste faktiskt ta ett steg bakåt och titta på vad som faktiskt hänt.

  Ungefär som Lars Kamél återger så hade vi 8 st döda i Mexico. Influensan var mildare och orsakade färre döda per drabbad än i  stort sett vilken influensa som helst. Detta var ett faktum vid tidpunkten för hotkampanjen.

  Självklart kan man vaccinera sig, men då bör man vara på det klara med att alltid göra det inför varje influensa. Är detta hälsosamt i längden? Tja, vad vet jag?

 49. magnus

  Undrar om det känns bättre att vara död för att man gick emot strömmen än för att man följde med?

 50. L

  Magnus, är din fråga typisk alarmist-logik..?

 51. hahn

  magnus #49, jag har svårt att riktigt förstå frågan, men för att återvända till svininfluensan så tycker jag det känns bättre att inte helt okritiskt låna sig till kapitalets oärliga avart där lagstiftning och samvetet plötsligt blivit framkomliga marknadsföringskanaler.

  Inte sällan iscensatt av vänster som ju gärna tjänar pengar, men dessvärre inte känner sig speciellt bunden av affärsetik.

 52. Bertel

  Lena K, Christopher E, Thomas, M.Sc.Eng, Lars Kamél  

  Såg en finsk program, när ”hysterin”/oron var som värst ang svininfulenssa, där en finsk och tysk virolog uttalade sig och deras slutsats var att de som hade kommit i direktkontakt, eller via bröstmjölken med dessa två(tre) pandemier, ”Asiaten” 1957 (H2N2) och ”Hongkong-influensan” 1968 (H3N2)(de som hade haft spanska sjukan 1918(H1N1) och deras barn som hade ammats hade än bättre skydd), behövde inte vaccinera sig mot ”svininfulensan” A(H1N1), dvs, man kunde få infulensasymtom, men ej av livshotande art, ifall man var övrigt ”frisk”(fysiskt).

  Innan dess och efter programmet hade jag kontakt med två allmänläkare, mm, inom släkten(utöver kunskapsinhämtning på nätet) och de (mer eller mindre)bekräftade ovanstående, så jag avstog att vaccinera mig. 

  Här kommer artikel av Ann-Cathrin Engwall, doktor i molekylär cellbiologi där hon skriver följande   ”De flesta som smittats av svininfluensan har visat sig få mycket milda symtom. Äldre verkar dessutom ha ett bättre skydd mot infektionen än yngre, vilket troligen beror på att de utsatts för liknande virus tidigare i livet och något de nu alltså har nytta av”.

  Hela artikeln är läsvärd.
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vaccin-kan-gora-mer-skada-an-nytta_3427795.svd

  PS.Sitter och ”vaktar” skinkan i ungnen(ca 30 min kvar och jag gillar doften som fyller köket och den får munnen att vatnas, Jonny,s senap och knäckebröd uppdukad)och därefter skall granen kläs med hjälp av single malt och julmusik i bakgrunden(tradition att familjen vaknar dan före julafton och tomtarna(med tiden har jag blivit en riktig hustomte.  🙂 ) har klätt granen).DS    

         

     

      
   

 53. Johan E

  Magnus #49

  Jag förstår din fråga (tror jag).
  Kom i håg att varje ström har sin motström. (Den senare bland korsordslösare känd som eda.) Motströmmen är också en ström som har sin eda och så vidare in absurdum.
  Till slut finns det inte många H20 molekyler kvar och du står ensam – i slutändan står man ensam, hur man än gör. Känd dig stark i din individualism!
   

 54. magnus

  Johan E

  Ungefär så 🙂