Oreda i debatten

Läs gärna en sammanfattning av debatten i Agenda, skriven av Carl Olof Schlyter, chefredaktör på Sourze.se. Det är en sansad och mycket träffande beskrivning av läget.
Enligt Schlyter grumlades debatten av det faktum att ingen riktigt visste vad det var som skulle debatteras. Inte Elisabet Höglund, inte Anna Hedenmo och definitivt inte Pontus Schultz.
Carl Olof Schlyter avslutar sin artikel med orden:
”Jag anser att det är uppenbart att det är en teori att det är den mänskliga faktorn som är orsaken till temperaturhöjningen på jorden, inte en sanning som Al Gore hävdar, och att vi därför måste agera på den grunden istället. Med mycket stor säkerhet kommer det göras enorma felsatsningar över hela jorden om man utgår från att det är bevisat att det är människan som är orsaken till temperaturhöjningen på jorden, snarare än att se det som en av flera tänktbara teorier.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tomas

  IPCC´s huvudsakliga uppgift är egentligen att utan de erforderliga vetenskapliga eller statistika bevisen sätta någon slags kvalitetsstämpel på denna inriktning som medför en viss grad av dignitet och tyngd till debatten.
  Man har uppenbarligen lyckats rätt bra med detta, kanske lite för bra helt enkelt.

 2. Tomas

  Kanske så bra att de befarade klimatkatastroferna med både uttorkning samt översvämningar med miljörelaterad massflykt och påföljade förstörelse av ekonomiska värden, kan komma att ersättas av en istället självvållad misär och ytterligare snedvriden välfärdsfördelning från den redan utsatta delen av världen. Eventuellt (sannolikhetsbedömning) helt i onödan.

 3. Thomas Hellström

  Som Schlyter och jag reagerar mot är att det enbart är en debatt mellan journalister o liknande (som är förmedlare). Det leder bara till en demokratisk omröstning i bästa fall, vilketnaturlagarna fullständigt struntar. Debatt mellan sakkunniga lyser med sin frånvaro i media (vissa undantag finns).  Källén o co som sakkunniga får däremot härja
  helt fritt. Varför är det så? Jo i annat fall riskerar sakargumenten att bli analyserade och då finns en uppenbar risk för att hela skiten avslöjas. i Nulaget har ”debatten” i sig fått ett egenvärde. Att verkligen få svar på frågan undviks tydligt av de som sitter på makten.
  detta på några klimatbloggar. Detta visar att Sverige (och inte Norge som
  Rosengren sa) är det nya Sovjet.

 4. Thomas Hellström

  Det blev tydligen ett fel /thomas

 5. Iven

  Som alla i den här bloggen vet (borde veta) har ju IPCC  kommit till och har som uppgift att (med hjälp av en världsomfattande klimatforskning ) utröna, om klimatet påverkas globalt på ett negativt sätt av människans aktiviteter.
  Sålänge man kan finna skäl att anta att så är fallet, kan IPCC fortsätta med sitt arbete. Skulle det visa sig, att klimatets växlingar endast styrs av naturen, utan att kunna påverkas av människan, skulle IPCC´s existens vara onödig.
  Det är väl mänskligt att kämpa för sin existens? Det (om något) är i så fall goda skäl att bannlysa all form av skepsis och kritik.

 6. Christer

  Nu är det ju så att vi alla vet att data och modeller skiljer sig åt – på kort sikt sjunker temperaturen, på aningen längre sikt är den mer eller mindre konstant, på 20 års sikt stiger den och så håller det på – normalt är att vi alla skulle vara någon annan stans – isen skulle ligga tusentals meter över våra huvuden eftersom istid är mera av normaltillstånd. Modellerna säger förstås att temperaturen följer CO2 uppåt men så enkelt är det inte.
  Pontus har det enkelt – en sambo/hustru? som jobbar med klimatrelaterad forskning vet ju hur det är – vi människor driver temperaturen uppåt – visst är det så, kolla städerna som Urban Heat Islands och klimatpåverkan av att hugga ner ursprungliga skogar – det blir enkelt mäta stigande temperatur.
  Skulle vi göra det lite svårare för oss skulle vi titta på hur kvaliteten på temperaturdata håller för kritisk granskning – inte speciellt bra eller hur? Climate Audit visar gång på gång hur olika av oss skattebetalande forskare håller inne rådata och algoritmer för deras olika rapporter – nog borde de skämmas men som Marx skulle uttryckt det – intresset ljuger inte, får man gott betalt utan att motkrav ställs är det lätt att rapportera utan vetenskaplig stringens.
  Hur vi alla kommer att drabbas av detta kollektiva vanvett är enkelt se – vi kommer att få betala mångdubbel kostnad för tveksamma investeringar i alternativa energisystem – vindkraft som inte ger speciellt mycket kraft under vinterns högtryck med kyla och svaga vindar – hur kul är det på en skala
  Thorium verkar intressant enligt tidigare inlägg på denna intressanta blog – kanske skulle vi vända diskussionen till att handla om hur kan vi få energi till rimlig kostnad.
  Låt oss diskutera hur vi kan få reda i debatten    😉

 7. Iven

  Christer
  Sverige har sedan tidigare ett bra energiförsörjningskoncept.
  Mest kärnkraft och vattenkraft. Relativt små CO2 utsläpp. Det gäller att bygga vidare på detta: Ännu effektivare och säkrare moderna kärnkraftverk  G4 (kanske Thorium också?), effektivisering av befintliga vattenkraftverk. En målsättning att kunna klara både industriernas , transporters (på el-basis) och hushållens behov, och eventuell export av energi till de grannländerna, som för närvarande är beroende av kolkraft.
  Krav på subventionsfri energiförsörjning till acceptabla priser.
  Bort med olönsamma flummprojekt (t.ex. vindkraft)
  Såklart att ett nordiskt land med nordiskt klimat,  mörka vintermånader och glesbygd har större energibehov till både belysning och värme, räknat per person,  än tättbefolkade länder med varmt sydlänskt klimat. Enfaldigt prat om påstått el-slöseri är onödigt, osakligt och skuldbeläggande ”BS”.
  Det ser ju ut att ske en viss attitydförändring hos de klokare bland våra politiker. Hoppas att de kan fatta sina framtida beslut utan ängsliga sidoblickar på flumkverulanter…