ORDO AB CHAO

Jacob Nordangård
Jacob Nordangård kan snart titulera sig filosofie doktor (så fort han tagit ut sitt examensbevis). För TCS:s läsare så är han förmodligen mest känd genom sin skrift Thoughts leading to action, som tar upp den historiska och politiska bakgrunden till klimatfrågan. I fredags var det dags för hans avhandling, ORDO AB CHAO (ordning ur kaos): Den politiska historien om biodrivmedel i den Europeiska Unionen – Aktörer, nätverk och strategier. Den blev godkänd efter en intressant disputation där Jacob försvarade den mycket bra.
Avhandlingen är en noggrann kartläggning av alla de organisationer och nätverk som påverkat EU:s hantering av biodrivmedel och klimatfrågan. Huvudfokus i avhandlingen är framväxten av direktiven för biodrivmedlen, men klimatfrågan får en stor plats eftersom den under 2000-talet använts som legitimeringsgrund för biodrivmedlen.
Det är omöjligt att ge en uttömmande recension av denna fantastiska kartläggning här, men det finns stoff i avhandlingen som borde få varje journalist att baxna och skriva den ena avslöjande artikeln efter den andra. Riktiga journalister alltså. Bland våra svenska SMS-journalister så kommer avhandlingen förstås att tigas ihjäl. Och om inte det hjälper så kommer man att stoppa vitlök i dess käft och stöta en påle genom dess bröst för att inget skall komma allmänheten till del. 🙂
Varför är denna avhandling så intressant, kan man fråga? Jo, ingen har så vitt jag vet gjort en sådan här systematisk kartläggning tidigare. Den går inte in så mycket på det idé-mässiga innehållet (vilket jag som filosof förstås skulle vilja ha mer av). Och analysen av det empiriska materialet kan säkert förbättras på olika sätt (vilket opponenten framhöll). Men fakta talar väldigt mycket för sig själva.
Det finns många intressen och organisationer som spelar in i en sådan här process: stiftelser (typ Rockefeller och Ford Foundations, Aspen Institute), tankesmedjor (typ Romklubben och Chatham House), företag (typ Unilever och Shell), interparlamentariska organisationer (typ GLOBE och EREC), mellanstatliga organisationer (typ G8/20 och Världsbanken), NGOs (typ WWF, Friends of the Earth och Greenpeace), samt EU-organ (typ olika EU-fonder, parlamentet och kommissionen självt). En del av dem har helt klart ett globalt världsstyre som mål för att rädda miljön (allt enligt deras egna hemsidor), andra har lite mer jordnära mål, som att genom EU:s politik få behålla råvarutillgångar, få skattesubventioner och stoppa konkurrens från uppstickande småföretag.
Inte minst uppskattade jag Jacobs beskrivning av personkopplingarna mellan alla dessa organisationer (idéer finns som bekant i huvudet på individer, inte i organisationer eller i nätverk). För att bara ta ett näraliggande exempel, Anders Wijkman: f.d. KD-parlamentariker och ordförande i Romklubben och vars åsikter finns i åtskilliga böcker och debattartiklar. Betrakta följande bild (s. 249):
Nätverk
(klicka för en större bild)
Anders Wijkman (blåmarkerat) sitter/satt alltså med i inte mindre än sex olika organisationer med ett stort inflytande på EUs klimat- och miljöpolitik. GLOBE-EU är i sin tur ett nätverk för gröna EU-parlamentariker över parti- och nationsgränser som jobbar med förslag, bedömning och utformandet av denna politik (s. 215):
GLOBE
Man kan undra om KD-ledningen hade en susning om hur Wijkman utnyttjade partiets mandat i EU-parlamentet. Står KD för de åsikter om en global styrning av råvaruresurser, energianvändning, och övervakning som Wijkman drivit, och driver, via sina nätverk? Begrep de som röstade på KD i EU-valet 1999 och 2004 att det var detta de röstade för, eller röstade man bara slentrianmässigt på sitt gamla vanliga parti?
Avhandlingen innehåller också mycket annat av intresse för klimat- och miljöfrågan. T.ex. NGO:ernas roll i den politiska beslutsprocessen. Men om detta får jag (eller någon annan) återkomma vid ett senare tillfälle.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. ThomasJ

  Tack Ingemar och stort grattis till Jacob för lyckad disputation!  😀
  Visst, troligast kommer (åtminstone svenska) journos att göra allt de kan för att tiga ihjäl avhandlingen – annat är ej att vänta med tanke på vilken djup grop de grävt ajälva åt sig själva. Viktigt är att den (avhandlingen) får maximal spridning inom de nätverk där verkligheten rerspekteras och högaktas. Kan tänka mig att sådana som WUWT, Pointman, EIKE, Der Spiegel (trots dess vänstervridningen generellt), JoNova, Climate of Sophistry, – just to name a few – kan/är/ vara öppna för vidareförmedling.
  Finns avhandlingen på engelska oxo, själv har jag ’bara’ den svenska versionen?
  Great stuff!  😀
  Mvh/TJ      

 2. Slabadang

  Tack Ingemar och grattis till Jacob!
  Vad vi ser i nätverken är välfinansierad kamarillsk verksamhet, en karta över korruptionen av den aktiva väl samordnade makt som sätter demokratin ur spel och styrs av särintressen. Wijkman styrs av Club of Rome och alla hans befattningar är kapade för att säkerställa att ingen länk i kedjan sätter sig på tvären . En demokratins kommentaren modererad helt enkelt och inte visste någon KD väljare om vad hans uppgift egentligen var eller vad han styrdes av.
  Vad som är positivt med denna kartläggning är att det blir väldigt enkelt att förklara för väljare varför vi behöver demokratiska reformer som skyddar beslutsunderlagen ifrån dessa mäktiga särintressen. Var riskerna finns framgår med alla tydlighet. Integriteten i de politiska besluten måste säkerställas med mycket mycket stramare tygla. Det måste svida rejält om man inte spelar med helt öppna kort.
  En viktig reform är att den som gör anspråk på att vara rådgivare till den demokratiska beslutsprocessen samtidigt faller under en speciell ansvarslagstiftning där det skall svida om man är ohederligt partisk och ofullständig i sin rådgivning/påverkan och att man öppnar sig för allmän granskning. Vad ”lobbyism” är måste omdefinieras och våra NGOer är så korrupt opålitliga idag att det luktar ruttet ägg lång väg. De har förvandlats till handelsplatsen för särintressen och köper du en NGOs stöd idag så gömmer du dina syften och målsättningar och får en part med oförtjänt och med en odemokratiskt stor makt och inflytande och HELT utan ansvar för sin påverkan.
  Det är fullständigt åt helvete som det har utvecklats.

 3. Henrik

  Finns boken att köpa?

 4. Staffan

  Någonting annat skedde 1989/1991, som bekant…  Världen förändrades…  Den int’lekt’ella eliten måste hitta något annat grundtema…  Det är ju dom som förstår allt bäst, och som alltså bör styra oss…
  –  Tror verkligen ”folk” att ’klimatet’ blivit påtagligt varmare?
  –  Tror verkligen ”folk” [inte bara murvlar] att fyra, ja rentav sex grader varmare skulle knäcka oss helt?
  –   Bor riktigt ”folk”, de tongivande, alla i storsta’n, tex på Söder?  På SoFo?
  Och:
  –   Det blev ju lite varmare, globalt, efter 70-talet.  Vet ”eliten” var det blev varmare?  (Jag vet.  Nunavut.  Men ingen är intresserad av sådana futtiga detaljer.  Grader!  Nu gäller det livsåskådning!)
  –   Över hela seklet, från år 1900, blev det 0,74º varmare globalt säger NOAA.  Är det en stor förändring?  Dör vi av den?  Och:  Hur stora är felkällorna?
  –   CO2 är nu 0,039% av atmosfären…

 5. bom

  Heder åt Nordangård och heder åt LiU. Vad i hela friden tog åt LiU som skänkte ett hedersdoktorat till den vedervärdige klimatkolportören AW?

 6. Lars Jonsson

  Grattis till Jacob för disputationen och till alla sanna humanister och naturvetare. Biodrivmedel är dock det enda av stollligheterna i klimatets namn som faktsikt uppmärksammats en del av pressen, så kanske kan denna få ett visst genomslag, vem vet?

 7. Ingemar Nordin

  Slabadang #2,

  Håller med i mycket av det du säger om den demokratiska kontrollens brister. Jag vill dock inte anklaga Wijkman för ohederlighet – han är ju mycket tydlig och öppen med vad han tror på. Däremot kan man ju fundera på om han verkligen företräder KDs politik? Och om så inte är fallet, hur KD-ledningen sköter sitt jobb.

  Henrik #3,

  Avhandlingen finns gratis i elektronisk form. Ett antal exemplar brukar också ligga ute på universitetsbiblioteket i Linköping. Kontakta dem och hör om de kan skicka ett ex. Därefter brukar institutionen och avdelningen ha ett antal till försäljning. http://www.tema.liu.se/tema-t?l=sv .

 8. Ann L-H

  Tack Ingemar och ett stort Grattis till Jacob Nordangård, som gjort en beundransvärd djupgrävning. Romklubbens intentioner har ju varit kända sedan länge, men Aspen Institutets stora betydelse har såvitt jag vet inte kommit fram i tidigare litteratur.
  Bilderna med nätverken ger rysningar! De borde upp på första sidan med förklaring i varenda blaska i hela EU. Dessa trådar har ju spunnits allt sedan andra världskrigets slut fastare och fastare och med ett och samma mål – världsstyre. Miljö, energi och klimat blev medlet.
  Nu sitter vi där vi sitter och EU är den duktigaste lilla undersåten som alltid gör vad det god nätverket säger. 
  Václav Klaus har sedan långt tid tillbaka varnat och varnat för i stort sett döva öron. Det mesta han fått tillbaka är hån eller utmobbning.
  I nationer som styrs av de olydiga, självständiga gossarna som värnar om sina länder och dess medborgare där fattas egna beslut och där tuffar utvecklingen på medan vi sitter här i den godaste delen av det lydiga EU. Alltmedan vi blir allt fattigare är vi ovetandes på väg mot delmålet  det ”postdemokratiska” EU. Under tiden matas vi av journalisterna med information om snusets framtid. Det är inte en fråga om vart vi är på väg utan hur snart det är oåterkalleligt. Arma EU!
  Tack Jacob för att du orkat och varit självständig nog att fortsätta Ditt oerhört viktiga arbete, nu är det vår tur att föra din forskning vidare med de små kanaler vi har var och en.  
     
  Henrik om du trycker på avhandling i Ingemars inlägg så kommer det fram en länk där du sedan kan klicka dig fram till att ladda hem hela avhandlingen. Julrysarnas julrysare!
   

 9. Bim

  Tack Ingemar! Glada nyheter.
  Ytterligare glada nyheter är att Inga-Britt Ahlenius blir gästprofessor på Handelshögskolan i Göteborg.
  Hon är speciellt intresserad av korruptionen i Göteborgs Kommun.
  Äntligen en människa som jag obetingat litar på och som verkligen har modet och förmågan  ta tag i den skiten.
  Härlig Söndag, Tack alla!
   
   

 10. Janne

  Eftersom den svenska mediebevakningen av de svenska EU-parlamentrepresentanterna är i princip noll så kan de hålla på med vad som helst utan att riskera upptäckt.
  Wijkman å andra sidan är nog helt övertygad om att han jobbar för en bra sak och känner nog att hans kopplingar i nätverket ger tyngd åt hans arbete.
  Detta är ett större hot mot oss och demokratin än vad 4-gradershotet är.
   

 11. HenrikM

  Jag sitter och skumläser avhandlingen. Intressant. Jag fastnade på följande citat:
  ”Alexander King skrev i The first global revolution att:
  I sökandet efter en ny fiende som skulle kunna förena oss [hela mänskligheten]kom vi upp med idén att föroreningar, hotet från global uppvärmning, vattenbrist, svält med mera skulle vara en lämplig metod. […] Alla dessa faror förorsakas av människan och kan bara övervinnas genom en förändring av attityd och beteende. Den verkliga fienden är mänskligheten själv.” 
  Det är ju absurdt manipulativt. Den här avhandlingen behöver verkligen marknadsföras.  

 12. Att man köper forskningsresultat är legio numer sedan mutor döpts om till ”extern finansiering” på universiteten och storbolag och oligopol får flytta in i ”avknoppningskomplex” på campus, bevittnade själv med stigande förvåning hur vetenskapen såldes ut på 80-90 talet. Nordangårds avhandling ligger helt i linje med hur jag själv tänker, måtte den inte vara ”externfinasierad” av nån med politisk agenda.Den torde täppa till käften på fårskocken som ser allt som ligger i öppen dager som ”konspirationsteorier”. En välkommnad vandring djupt ned i kaninhålet av Jakob mer sånt tack 

 13. HenrikM

  Jag vet inte om författaren har snöat in på Anders Wijkman. Om det är sant som det står i den rapporten kan vi ju i princip tacka Anders Wijkman för EU:s vansinniga satsning på biodrivmedel. Anders verkar ju haft fingrarna i alla syltburkar samtidigt. Varför har Anders varit sådan förespråkare för biodrivmedel? Är det egenintresse? Är det någon som vet vilka ägarintressen han har haft under senaste 20 åren? Tack Anders för att mänskligheten skövlat onödiga mängder av regnskog, som dessutom troligen ger en negativ effekt på CO2-utsläpp. Jag hoppas Anders känner sig stolt över vad han har åstadkommit! 

 14. Ingemar Nordin

  HenrikM #13,

  Anders Wijman är bara mitt exempel på vad man kan plocka fram ur avhandlingen. AW är inget huvudspår i avhandlingen, även om han haft stort inflytande på framtagningen av biobränsledirektivet.

  HansH #12,

  Jovisst, denna avhandling är ett beställningsverk av Big Oil, framför allt av Shell och Rockefeller Foundation. De var mycket måna om att Jacob skulle avslöja deras arbete med att pusha för ett biomedelsdirektiv /sarc off

  Nej, avhandlingen har inte varit externfinansierad. Det finns åtminstone inget i den inledande avtackningen, vilket annars är brukligt.

 15. HenrikM

  Ingemar N #14
  När jag skrev  författaren så avsåg jag inte dig utan Jacob N. Förlåt jag var lite för luddig i min kommentar. Fantastisk avhandling, man blir lätt skrämd!

 16. Olaus Petri

  Ingemar #14
   
  Att det inte står något tack till Big Oil är normalt sett det starkaste beviset för att det är Big Oil som står bakom. 😉

 17. Christer Löfström

  Ingemar Nordin #7
  Jag har flera gånger under det gågna året, senast för en vecka sedan, försökt få kontakt med Alf Svensson (KD) som sitter i EU-parlamentets utskott som behandlar frågeställningen han skrev om i Sursvenskan.
  Ämnet, Elektricitet till de fattiga ä, mitt huvudintresse som pensionist.
  Klimatmaffian (och kärnkraftkramarna) har de fattigas hälsa och liv på sina samveten.
  http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/inkludera-energi-i-fn-malen/ 
  Alf Svensson besvarar inte mina mail.
  Avhandlingen du tipsar om kan kanske komma till användning i en attack på Svenskt Näringsliv.
  Den ansvarige som viftade bort mig för ca 10 år sedan, uppträder nu hos Fortum.
  Vattenfall visste inte ens om att 2012 är FN’s år för ”Electricity for All”
  De förändringar som måste till kan bara åstadkommas genom näringslivet. Kanske går vägen via CSR.
  http://www.bench-marks.org.za/
  (startad av Desmond Tutu)
   

 18. Ottar

  Jag förenar mig med alla som tackar Jacob för denna jättekartläggning av makten och dess tentakler. Slående vilken central roll oljelobbyn spelar. Herrelösa pengar i de fonder som superkapitalisterna (Rockefeller, Ford, Carnergie, Agnelli m.fl.) skapat utövar tydligen ett oemotståndligt sug för individer som vill runda de demokratiska procedurerna och rädda världen från dess invånare.
  Det Jacob gjort är sådan research som journalister brukar beskriva som grunden i sitt arbete. Jag menar att Jacob i sin studie gjort mer än Uppdrag gransknings redaktion lyckas med under en hel säsong. Och han har gjort jobbet utan gömda mikrofoner och fula trick.
  Röstar för att Jacob ska få Stora journalistpriset.  
    

 19. Glädjande då kan den inte avfärdas p.g.a. det…Big Green finansierar en hel del, men det är tydligen till Big Oil man skall vända sig..jag behöver julpengar..skall jag mejla en bild på min oösta båt till Karin Bojs och få tipspengar för havshöjningsscoop..eller skall jag kasta in hönsen i ett vindkraftverk och få pengar från BP ? Vad ger mest ? /sarc always in the background/ 🙂
   

 20. Ingemar Nordin

  Ottar#18,

  Lustigt nog ställde en närvarande journalist en sarkastisk fråga, ungefär ”Om det här är sant så skulle du naturligtvis skicka in den direkt till Uppdrag Granskning. Men Greenpeace har minsann inte fått några pengar från EU-kommissionen”. Varpå Jacob svarade att det stämmer, men att Greenpeace fått stora pengar från European Climate Foundation.

  Journalisten i fråga var uppenbarligen en stark Greenpeace-anhängare, och var mycket upprörd över att man släppt fram en sådan här avhandling.

  Nej, Ottar. Den kommer inte att få Stora Journalistpriset. Det blir som vanligt när det gäller media och känsliga saker om de gröna: Den Stora Tystnaden (annars så får det som sagt bli vitlök och en påle för att fördriva det onda).

 21. Ottar

  Ingemar #20
  Där ser man… Trots allt tror jag inte alla journalister har den där förprogrammerade synen på saken. De facto går det inte att vifta bort de exempel som Jacob tydligt beskriver i fråga om allianser och samarbeten mellan internatioonella storbolag och Greenpeace och andra.
  En undersökande journalist värd namnet har ju bara att tacka och ta emot. Ett tips till Uppdrag granskning kunde vara att intervjua Unilevers ordförande Michael Treschow och be honom kommentera bolagets relation till Greenpeace i fråga om palmoljan. Läs Jacobs avhandling först bara.  

 22. Var det en journalist på disputationen ? ..som opponerade ex auditori ? Då är det ju riktigt hett…sånt förekommer ju vart 20:de år max.
   

 23. Ingemar Nordin

  Ottar #21,

  Jag hoppas att du har rätt. Det finns även duktiga och grävande journalister därute, även om SMS verkar ha blivit ockuperad av gröna aktivister. Och i Jacobs arbete ha de en mycket bra grund att stå på.

 24. Takk for at du tar opp denne saken, Nordin. ”Journalistene” i Norge er som de i Sverige. Redaktørene like så. Mainstream media har sviktet kapitalt.

 25. Lasse

  Tack för avslöjandet!
  Ofta när Sverige får kritik från nån internationell institution så tar vi det på största allvar. Vad som sällan framgår då är att det ligger nationellt lobbyarbete bakom kritiken. Lättlurade journalister?

 26. ThomasJ

  FWIW så skickade jag (innan hafvsavgången i morse) avhandlingen till Bob Carter (bad BC om hjälp att sprida vidare i OZ) och Per Gudmundson (SvD), samt gjorde Donna Laframboise uppmärksam på var hon kan finna den.
  Nedranns utengemärkt vore om där [snart] föreligger en engelsk version att vidareförmedla resp. länktiipsa om.
  Mvh/TJ  

 27. Ingemar Nordin

  ThomasJ #26,

  Du sätter fingret på ett stort problem, nämligen att avhandlingen bara finns på svenska. Visserligen finns det en kort summary på engelska, men det räcker inte. Jacob Nordangård var på EIKE-mötet, och det skapade enligt uppgift ett stort intresse bland de församlade. Men utan en text på engelska så når det inte långt.

  Och att låta översätta avhandlingen kostar multum, eller mycket tid från frivilliga…

 28. ThomasJ

  Ingemar N.#27: Förstår till fullo att det kostar multum att översätta – om den ’ofrivilliga’ vägen väljs. Där finns, eller borde åtminstone finnas tillräckligt många frivilliga engelstalande TCS:are som skulle kunna ställa upp, oder? 😉
  Kan själv åta mig att medverka. Förutsättningen är, för min del iaf., att där föreligger en version i *.doc-format. Du kan måhända, isf., ange länk o/e helt enkelt maila mig .doc-versionen.
  Detta, mina herrar & damer TCS:are, ska la inte vara nåt oöverstigligt problem, eller hur? Let’s get going!  😀    
  Mvh /TJ
  PS: för tid sedan tipsade jag Pointman om nåt av intresse, svensk version och bad om ursäkt härför men han återkom prompt och meddelade att detta på intet sätt var ett problem… Och skriva kan ju den mannen… 😉  //DS 

 29. En  bra  sida  är  http://www.green-agenda.com/  citat  från  Club  of  Rom medlem   Anders Wijkman  finns också med  !!  Obs  om  sidan  ligger  nere  så  pröva   Google’s cache of http://www.green-agenda.com/
  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:n_TzfG_omA8J:www.green-agenda.com/+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=se

 30. Jimmy ”29
  Sidan är inte ”nere”
  Bandwidth Limit Exceeded
  The server is temporarily unable to service your request due to the site owner reaching his/her bandwidth limit. Please try again later.

 31. Ja Ingvar  den  funkade  tidigare  idag  mera internet trafik  från HJÄRNTVÄTTADE   massor  som  vaknar!!!  #L#

 32. JIMMY.
  Visst ere kul just nu!

 33. Gustav

  Vill också grattulera Jacob till detta storslagna verk. Något som inte uppmärksammats på denna blogg är att NGOs i EU generellt är kritiska mot biodrivmedel vilket ju är helt ”tvärtom” mot hur det ser ut i Sverige. Politiker och NGOs gör heller ingen större skillnad på 1:a och 2:a generationens biodrivmedel vilket gör det än rörigare.
  Någon som är intresserad av vad som hände med alla satsningar på 2:a generationens biodrivmedel så rekommenderar jag detta: http://www.sweco.se/sv/Sweden/Nyheter/Kalender/Vad-hande-med-2a-generationens-biodrivmedelVad-hande-med-2a-generationens-biodrivmedel/  

 34. Ingemar Nordin

  Gustav #33,

  Om du läser avhandlingen så får du kanske en lite annan bild av NGO:ernas roll i sammanhanget. Särskilt underhållande är det tydliga samspelet mellan Greenpeace och Unilever.

 35. Bosse

  Energimyndigheten
  http://energimyndigheten.se/Global/Forskning/Transport/Etanol/Etanolprocesser%20Programbeskrivning%202011-06-09.pdf
  har ju avsatt 130 milj. till andra generationens etanol. På sid 8 i ovannämnda skriver man om ”Peak oil”:
  ”Peak oil, d.v.s. när oljeutvinningen på jorden når sitt maximum, inträffar troligen mellan 2015 och 2025 enligt somliga bedömare.”
  ”Troligen”, ”somliga”, ”bedömare..”
  Vidare har vi ju ett nätverk för etanolintressena i Sverige:
  Per Carstedt är styrelseledamot i kommunala SEKAB som förlorade 170 skattemiljoner på ett etanolprojekt i Afrika som Carstedt sedan fick i uppdrag att sälja. Han hittade dock ingen köpare och fick, genom ett med två övriga styrelseledamöter delägt bolag, köpa det hela själv för endast 400 (fyrahundra) SEK. Samme Carstedt är delägare i ett företag som säljer etanolbilar och har varit nära rådgivare till Maud Olofsson i energifrågor.
  http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.144053
  Tankesmedjan Fores vd Martin Ådahl har blivit chefsekonom hos centerpartiet.
  Fores har på två år presenterat två utredningar som lovordar etanolen. I Fores styrelse sitter Per Carstedts bror.
  Per Carstedt har även varit styrelseordförande i Gröna Bilister, BAFF (BioAlchohol Foundation) och medlem i Globaliseringsrådet. Här en ”Globaliseringskrönika” av Carstedt:
  http://www.regeringen.se/sb/d/9116/a/96591
  Här framgår lite av de vidlyftiga planerna på svensk etanoltillverkning av cellulosa som inte blev något av. I stället rann de kommunala medlen som tillfördes SEKAB (ca 1,7 miljarder) iväg på diverse olönsamma etanolprojekt bl.a. majsetanol i Ungern och Polen samt sockerrörsetanolprojketet i Afrika.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=888530
  Kanske läge att göra ett schema över den svenska etanollobbyns förgreningar också ?

 36. Ingemar Nordin

  Bosse #35,

  Tack för dina länkar. Biodrivmedlelsmarknaden verkar vara ett eldorado för allehanda oseriösa typer. Vi kan tacka allianspartnern (C) för att odlat fram detta!

 37. Efter att ha blivit uppmärksammad på att jag i Climate Scams bloggdiskussion har utpekats som handledare till Jakob Nordangårds avhandling Ordo ab Chao vill jag bara ta tillfället i akt att förtydliga att så inte är fallet.
   
   
   
  Jag var initialt bihandledare för Jakobs avhandling, men avgick i samband med byte av huvudhandledaren, Jonas Anshelm, för mer än två år sedan. Huvudskälen till det var att jag liksom den dåvarande handledaren och Jakob hade olika syn på vetenskaplig stringens vad det gäller syfte, metod och teori samt slutsatsledning.
   
   
   
  Jag menar att avhandlingen kunnat bli ett intressantare bidrag till forskningen om klimatlobbying, något som onekligen behövs, om den systematiskt hade levt upp till elementär källkritik utifrån de grundläggande kriterierna att kritiskt värdera sina belägg utifrån 1) tendens 2) närhet i tid 3) närhet i rum samt med större kunskap om de policyprocesser som behandlas. I avsaknad av detta bygger slutsatserna kring olika aktörers påverkan till väsentliga delar på ogrundade och i flera fall felaktiga premisser. Denna kritik har framkommit av en rad granskare under avhandlingsarbetets gång.
   
   
   
  Jag uppskattar Jakob som person och välkomnar en kritisk diskussion vid Centrum för klimatpolitisk forskning där Jakob har varit knuten under avhandlingsarbete, även om han doktorerar vid Tema Teknik och Social Förändring. Dock måste kritisk granskning grundas på god vetenskaplig metodhantering och källkritik. Jag är medlem i forum som kritisk granskar IPCCs och den nuvarande internationella klimatpolitiken, såsom Hartwellgruppen. Men vi förenas i vår strävan efter en mer rigorös granskning av de vetenskapliga underlagen och de politiska slutsatser som dras av dessa.
   
   
   
  Jag tycker att ett flertal av de blogginlägg jag här läser ger uttryck för att man silar mygg, men sväljer kameler vad det gäller vetenskaplig standard. Jag önskar att vi inte använder dubbla måttstockar för publikationer beroende på om vi sympatiserar med slutsatserna eller ej.
   
   
   
  Några tillrättalägganden.
   
  Jag är inte föreståndare  för Centrum för klimatpolitisk forskning som någon här påpekade, som trodde att jag var tvungen till att inte vara kritisk på grund av forskningsanslag. (Jag har varit kritisk till delar av IPCCs arbete och Kyotoprotokollet och ändå lyckats utmärkt att få anslag.) Jag slutade för två år sedan.
   
   
   
  Angående SvD blogg. Alla frågor går genom en redaktör, så man får inte alla frågor och de kommer inte direkt. Jag hann bara svara på en bråkdel tyvärr, sedan var tiden ute. Det är villkoren för tidningens bloggande tydligen. Fördröjning eller uteblivna svar är således inte nödvändigtvis inte belägg för konspirationsartad nedtystning eller feghet. Att frågan förmedlas av redaktören borde kanske stämma till eftertanke vad det de på denna blog förekommande konspirationsantanganden om dagspressens nedtystning.
   
   
   
  Jag har flera åtagande som gör att jag inte kommer att kunna föra en debatt via denna blogg. Jag ber om ursäkt för det. Men får jag en inbjudan till en offentlig debatt kring dessa frågor så ska jag göra vad jag kan för att prioritera.
   
   
   
  Det är genom motstånd som tänkandet utvecklas. Det är en av mina käpphästar och det gäller även såväl IPCC som Climate Scam.
   
   
   
   
   
   
   
   

 38. Ingemar Nordin

  Björn-Ola!

  Tack för din kommentar. En del beklaganden känner jag dock inte riktigt igen; t.ex. påståendet att du skulle vara huvudhandledare. Har du någon källa till det?

  När det gäller bloggen som helhet så måste du förstå syftet med den, nämligen att ge utrymme åt vetenskapliga och andra inlägg i debatten som är kritiska till IPCC och den förhärskande officiella synen på CO2s betydelse för klimatet. Inte desto mindre välkomnar vi också sådana inlägg som vill försvara hela eller delar av teorin. Så att vi silar mygg och sväljer kameler tror jag inte är en korrekt beskrivning av den. Men även här skulle jag uppskatta att du gav exempel. Annars blir det bara ett rätt ointressant och svepande negativt omdöme om ”den här’na bloggen” som vi tyvärr alltför ofta får, och som knappast inbjuder till diskussion.

  I övrigt håller jag helt med dig om vikten av källkritik. Jag hörde på disputationen att du inte var nöjd med Jacobs framskrivning av Aspen Institute som en central spelare i samband med Stockholmskonferensen 1972, Och det kan väl vara något att gå vidare med och reda ut bättre. Jag är säker på att du har någon rekommenderad läsning att ge oss här Björn-Ola 🙂 Varför inte skriva ett kort gästinlägg här? Du är alltid välkommen.

 39. Peter Stilbs

  Ingemar #37 och Björn-Ola #36 – jag kan inte se att Björn-Ola överhuvudtaget är nämnd i någon kommentar ?
  Och jag håller helt med Ingemar #37 i övrigt. 

 40. Peter Stilbs

  Noterade via inlänkarna att ett ”Miljöombud”(?) – träffande nog placerad i en avfallstunna – på LiU hade starka åsikter om Jakob’s avhandling.
  Jaha – läs och roas(?)
  http://blog.liu.se/miljobloggen/ 

 41. Ann L-H

  Peter – # 40 Det mest roande och skrämmande är slutklämmen i uppkastet:
  ”Som en journalistisk produkt hade denna skrift inte gått igenom, då hade en starkare bevisning krävts.”  
   

 42. Peter Stilbs

  Ann #41 – ja, är det inte en märklig värld en del lever i ?
  I går såg jag lite på energidebatten i Riksdagen, där SD:s Fransson egenhändigt gjorde mos av dagens svenska energidogmer – i bakgrunden såg man en mörkhårig dam med glasögon från MP eller C (jag minns inte vilket – hon talade i alla fall också i debatten) – kroppsspråket var allmänt stirrande runt i salen och i taket  – jag tror inte hon lyssnade på ett ord av vad Fransson hade att säga.
  Nej – en del har sin världsbild orubbad, vad än för information de serveras.
  http://blog.liu.se/miljobloggen/ är annars den korrekta länken till Miljöombudet i Linköping – något extra skräp hade kommit med i min tidigare länk – men jag har inte behörighet att rätta denna kommentar

 43. Anders Hansson

  Hej,
  Angående Ingemar Nordins kommentar 38 så misstas B-O Linnér för att vara handledare och ansvarig för CSPR i kommentar 26-27 på denna tråd på denna blogg:
  https://www.klimatupplysningen.se/2012/12/06/initierat-svar-fran-lena-ek/

 44. Ingemar Nordin

  Peter S & Ann,

  På universitetsbloggens hemsida står det: ”Anika arbetar som forskningsinformatör vid Kommunikationsavdelningen, med ansvar för att bevaka forskningen inom samhällsvetenskap och humaniora.

  Är det inte lite märkligt att en representant för universitetets kommunikationsavdelning skriver ned en avhandling som läggs fram vid lärosätet? Undrar vilka akademiska kvalifikationer hon har för detta? Hon var också den som hade en extra opposition vid själva disputationen, och som Jacob ganska lätt besvarade. (se #20 ovan)

  Enligt uppgift så vägrar också kommunikationsavdelningen att hjälpa till med pressreleasen, eftersom de bedömer att avhandlingen är kontroversiell.

  Vart är vi på väg, där universitetens pressavdelningar bestämmer forskningen?

 45. Peter Stilbs

  Ingemar #43 – jag tycker LiU:s Rektor borde ta henne i örat. Hade hon något att säga kunde hon ha gjort det vid den offentliga disputationsproceduren – men som Du skriver re kommentar #20 hade hon inget att komma med – mer än att avhandlingen sårade hennes världsbild.

 46. Ingemar Nordin

  Peter S #44,

  Det handlar ju också om att kunna skilja på sina roller. Men om hon dels extraopponerar vid disputationen och dels skriver ned avhandlingen på universitetets blogg så agerar hon mycket oprofessionellt, och långt bortom sitt mandat. Och detta alldeles oavsett vad hon hade att komma med i sak.

  Om hon kommit till disputationen som privatperson och sedan skrivit på sin privata blogg så skulle jag inte bli särskilt upprörd.

 47. Lars W

  Ingemar # 45
  Det är väl som att använda tjänstebrev till personliga julkort?
   

 48. Ingemar Nordin

  Lars W #46,

  Det är mycket värre. Som taleskvinna för universitetets ”miljöarbete” så utnyttjar hon sin tjänst och universitetets blogg för sina personliga, och ovetenskapliga, synpunkter på klimatfrågan. Hon har uppenbarligen vare sig de akademiska kvalifikationerna eller befogenheterna att bedriva politisk propaganda.

 49. Ingemar Nordin

  Anders Hansson #43,

  Tack för upplysningen. Jag ber naturligtvis om ursäkt för att en av våra kommentatorer misstagit sig beträffande handledarsituationen. Men det är inte alltid lätt för alla att vara helt upp-to-date beträffande detta, särskilt eftersom tema T har en mycket liberal politik beträffande handledarbyten. (Jag har vissa invändningar mot detta, men det är en helt annan fråga.)

  Men vart tog Björn-Ola vägen? Jag väntar på hans svar till mitt #38. Och jag uppmanar verkligen honom att skriva ett eget inlägg om hur han ser på EUs klimatpolitik. Jag vet att han kan det här.

 50. Ann L-H

  #  49 Citat ur Jacob Nordangårds handledningen:
  ”Jag är tacksam för den hjälp som jag fått av mina handledare. Björn-Ola Linnér som tog sig an mina idéer och min önskan att doktorera och Jonas Anshelm som gav knivskarpa kommentarer när jag började omsätta mina tankar till handling ….”  

 51. Ann L-H

  #50 Urusel korrekturläsning: Avhandling skulle det naturligtvis stått och inte  handledningen.

 52. Pehr Björnbom

  Ingemar #48,
   
  Det förekommer då och då saker på universitet och högskolor av märkligt slag och klimatfrågan tycks ha förmågan att särskilt sätta igång vissa medarbetare. Jag hade en märklig erfarenhet år 2006 efter att jag anmält mig till KTHs klimatmöte som dåvarande rektor tog initiativ till och Peter Stilbs arrangerade.
   
  Men den handläggare som hade hand om KTHs seminarier av denna typ hade sin egen vilja i fråga om detta möte kom jag att förstå efter att ha anmält mig. Jag fick nämligen ett email från honom där han radade upp alla möjliga argument mot att man borde delta i ett sådant möte. Jag hade inte innan varit så insatt i turerna runt klimatfrågan utan såg den som ett problem som vi behövde arbeta på för att lösa bland annat genom forskning på alternativ energiteknik som jag var inblandad i. Det var när jag fick detta email som jag började ana ugglor i mossen. Handläggaren i fråga upplevde jag som att han motarbetade mötet.
   
  Det här med att Thomas, som väl då också var verksam vid KTH, skrev ett brev till rektorn, vår högste chef alltså, och klagade på mötet var ingenting som jag fick veta då. Det var genom Peters blogginlägg om mötet här på TCS som jag fick veta om denna även mycket märkliga händelse.
   

 53. Ingemar Nordin

  Ann L-H #50,

  Bulls-eye! 🙂

 54. Thomas P

  Pehr  #5″ ”Det här med att Thomas, som väl då också var verksam vid KTH, skrev ett brev till rektorn, vår högste chef alltså, och klagade på mötet”
   
  Nej, jag var vid det tillfället inte aktiv vid KTH och jag klagade inte på mötet utan diskuterade bara Flodströms egen närvaro där. Uppenbarligen anser ni ”skeptiker” att ni skall vara immuna mot all kritik. Alla censurivrare här som skriver brev efter brev till radionämnden ser man dig aldrig klaga på. Det är närmast parodiskt hur stor vikt ni lägger vid ett brev från en privatperson, men det hänger väl ihop med ert martyrkomplex. Ni vill helt enkelt se er som offer.

 55. Pehr Björnbom

  Thomas #54,
  Jag har väl inte blivit drabbad av ditt brev till rektor så hur skulle jag då kunna se mig som ett offer?
  Jag bara ser hela händelsen som märklig. Hur i hela fridens namn kunde du komma på idén att överhuvudtaget kontakta rektor om mötet? Var det fråga om nåon slag kampanj, eller …

 56. Gunar Strandell

  Thomas #54
  Först nu har jag förstått att du bad Flodström att inte närvara vid konferensen och att handläggaren av seminariet bad Pehr Björnbom att avstå.
  Tänk hur slumpen kan utfalla.
  Nog är det väl lite kul att du tar upp censur i sammanhanget. ;.)

 57. BoE

  ”Ni vill helt enkelt se er som offer”….!!!!
  Njaeee – Vi inser däremot att vi håller på att bli just offer, om vi inte i varteviga hörn och i varje detalj grottar ned oss till fundamenta…
  För sk experters utlåtanden och konsensus-beslut är inte så mycket värda i ljuset av alla överordnade agendor hos de drivande (sär-) intressena, som ,N B, inte ens behövt redovisa sina verkliga ambitioner.
  Föreliggande avhandling är därför enormt värdefull för oss och resten av mänskligheten som inte utan vidare diskussion vill bli ruinerade av Al Gore, George Soros & Co.
  Vi behöver helt enkelt ta in och förstå den problemformulerande strukturen bättre.
  Och banne mig om inte detta visar att det nog är värre ställt än vi tidigare anat…

 58. Pelle L

  Bo E #57
   och alla ni andra anti-klimat-disruption-krigare
   
  Kämpa på!
  Läs Winston Churchills ord:
  We shall go on to the end. We shall fight in France, we shall fight on the seas and oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender
   

 59. Slabadang

  Poliitiseringen är självständighetens och integritetens massförstörelsevapen!
  Den är mer att likna vid ett biologiskt stridsmedel där politiseringen sprids likt mjältbrandssporer med en 92% ig dödlig utgång för de organ som drabbas.
  Smittbärarna finns överallt men har en extra hög koncentration bland de som sitter ansvariga för olika samhällsinformationer. De stycken i våra grundlagar som hävdar att både individer olika samhällsfunktioner och myndiigheter skall vara självständiga och med integritet är som att läsa om Hiroshimas stadsplaner innan bomben. Det finns idag i princip inte en enda organisation eller samhällsfunktion och än mindre individ idag om kan skydda sig  från sporerna. Det finns inga injektorer eller skyddsrum att fly till och där du borde kunna söka skydd är istället där sporangreppen och halterna av dem är som högst.
  Journalister myndigheter och politiker har en ständigt öppen jaktsäsong på de fortfarande återstående smittofria delarna. Socialstyrelsen attackerar från sitt håll direkt mot oss som individer med egna normer och ideal uppsatta för hur en medborgare skall formas: Vikt leverne kost skall statligt regleras och registreras och sjukvårdsapparaten vara statens verktyg attforma de underlydande till den norm och form staten fastsällt. Om tjejer redan idag tycker att det är jobbigt att leva efter smala ideal, hur blir det då är till och med socialstyrelsen är där och känner på den illa höftvalken?
  Även utanför stads/journalist/politikersvären finns det en massa ”wamnabees” som hänger på med allt ifrån tvingande köttfria måndagar till påtvingad ”expertis” om hur man skal tolka behandla och uppfostra kön både sitt eget och alla andras.
  Thimk tanks såsom Fores och United minds har uppmaning till grundlagsbrott tillsammans med andra ”lobbys” som klockren och enda affärsidè. Att omvandla orgnaisationer med makt och inflytande till att bli programmerade ideologiska språkrör istället där funktionen sätts inte bar i andra utan även i femte hand.
  Till och med polisens efterlysningar skall inte längre vara så effektivt formulerade som möjligt utan vara ideoligiskt filtrerade i första hand. Att poliden inte lyckas gripa någon för ett brott upprör ingen smittbärare men en efterlysning som verkligen kan göra effektiv skillnad gör det. ”En grupp med unga HEN efterlyses efter rån mot x i ett socioekonomiskt utsatt område nånstans i Sverige” Polisen önskar få in tips!!
  I SVT står Sverker och propagerar för att Leksands IF skall inrätta ett alkoholpolitiskt råd och vid sidan av riksdagen fatta egna alkoholpolitiska beslut efter den logik och krav Sverker företräder. Allt och alla görs till politiserade och ideologiskt fjärrstyrda varelser och verksamheter. Skolan är extra hårt ansatt så väl som våra myndigheter.Sysslar med endast Hockey ? Nä nä nä vilken ideologi företräder klubben !!Allt och alla är och skall vara ideologiska företrädare med en cemtralsyrd ”policy” om ”värdegrunder” som bekräftelse på underkastelse till den ideologiska centralstyrningens legitimitet.
  ”Vi lämnar nu årets verksamhetsrapport och under året har vi hanterat 32.000 ärenden”” Journaiisten :”  men men men !hur har ni jobbat ,med genuscertifieringen? Hur ser könsfördelningen ut i ansökningarna om ombyggnadsloven? Får män i större utsträckning bygglov beviljade än kvinnor?”
  Polisen:
  ” Vi har tyvärr allt för få ouppklarade brott och kriminaliteten drar iväg Men vi har lyckade satsningar inom andra områden 4% fler kvinnor och  nu 47.5% av våra rekryteringar på nivå A14 g B 16 C är kvinnor och vi jobbar stenhårt och har fördubblat budgeten för att säkerställla att balanserna jämnas ut helt mellan könen.Dessutom satsar vi stenhårt p´å klimatomställningen och aldrig tidigare har så många poliser jobbat med utsläppsfrågan. Kriminalitet må gärna skena men det får inte klimaaaatet”
  Sen har vi gett i uppdrag åt några genuskonsulter hur vi skall kunna mäta jämnställdheten när alla medarbetare skall registerars som ”HEN” istället. Förslag om hemliga könsregister skilda från de officiella är ett av arbetsförslagen och vilka förnamn som passar in i ”HEN” begreppet blir ett av uppgifterna får konsulterna att arbeta med. Att använda personnummer som tilltalsnamn ingår som en av idéerna med de fyra sista könsbeskrivande borttagna”. Likaså blir det viktigt för kriminalvården att få klara direktiv vad som istället skall avgöra placering av HEN på olika avdelningar utöver nrottets karaktär.
  Centralisering av makten är av största intresse för all grundlagsbrotts agerande parter.  Det är mycket lättare att påverka och få inflytande över en liten koncentrerad kärna med makt än en decentraliserad. Vi ha bottert fått lära oss att de räcker inte bara med dessa ideologiska särintressens information och propaganda utan de vill ju hela vägen in till och komma åt både lagstiftning och skattefinansiering för att permanenta sina kamarillska inflytanden över oss!
  Dessa smittobärare sitter i allt ifrån framtidskommissionen universitet myndigheter informationsavdelningar redaktioner kommuner och landsting. De har invaderat demokratin och tagit makten och kontrollen över den. Nätet är enda och den växande möjligheten för att en saneringspatrull skall kunna organiseras.
  Hela härket till centralstyre visar tecken på panik! Om det är ett giott tecken elkler ej får framtiden utvisa. det är samtidigt farligt när makten blir desperat!
   
   
  Ja vi är inte fria längre. Smittbärarna har infekterat alla rena demokratins kontaktytor och ingen saneringspatrull finns organiserad. Vi lever inte ens i en demokratur längre , vi har passerat det stadiet och närmar oss etablissemangets diktatur istället med ideologiskt förtryck åsiktsförföljelse likriktning av åsikter värderingar och ett mycket aktivt väl organiserat och finansierat bekämpande av yttrandefriheten och en fri spontan och självständigt levande diversifierad opinion.

 60. Jojo

  Inga anslag om CO2 desarmeras för detta kan vi inget förvänta oss-
  I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.

 61. Thomas P

  Pehr #55 ”Jag bara ser hela händelsen som märklig. Hur i hela fridens namn kunde du komma på idén att överhuvudtaget kontakta rektor om mötet?”
   
  För att göra en parafras av ditt uttalande. Jag såg hela händelsen som märklig. Hur i hela fridens namn kunde en kemist utan kunskap inom klimatforskningen komma på idén att överhuvudtaget organisera en konferens om klimatet där han bjöd in några seriösa klimatforskare men också folk med totalt tokiga idéer som Jaworowski och Segalstad m fl. Det var uppenbarligen inte en konferens om klimatforskning, utan en propagandatillställning.
   
  Jag hade missförstått situationen helt. Jag trodde det var Peter Stilbs som hittat på den där konferensen och övertygat Flodström att ställa upp och ville påpeka att den nog inte var helt seriös. Efteråt framgick att Flodström varit initiativtagare och då blev onekligen mitt brev missriktat eftersom han var helt på det klara vad det handlade om och sympatiserade. Någon kampanj rörde det sig inte om, då skulle det kommit fler brev och det skulle säkert ältats om än mer här. T o m Peter har ju här i efterhand uttryckt visst missnöje med en del av dem han bjöd in, men så går det om man bjuder in mer efter om talarna är ideologiskt korrekta än om de är kunniga i ämnet.

 62. Thomas #61, och om det skulle komma att visa sig att Jaworoskis och Segalstads idéer inte var så tokiga när allt kommer omkring, vad säger du då?

  De saker som Jaworowski tog upp till diskussion låg väl längt ifrån ditt eget vetenskapliga område eller har jag misstagit mig?

 63. Slabadang

  Thomas”!
   
  ”Jag hade missförstått situationen helt”. Nåväl det går ju som den röda tråden för dig och är ett livsöde. Som självutnämnd åsiktspolis satte du dig som finnig student över professorers omdöme och förmåga att avgöra relevansen i de argument som framfördes. JODU du är inte lite felprogrammerad om man säger så och ut ur universitetsmiljön borde du få en fot i arslet. Att du bara har mage att försöka sätta dig över vad andra univeristetslegitimerade forskare kommit fram till anser du dig efter ha läst din partibok eller rådfrågat dina demoner om med äga rätten till. Jaa du Thomas jadu homas!!
   
  Jag tycker att det är storsint av TCSredaktionen att låta dig få skriva på bloggen. Jag skriver ordet en gång till STORSINT av redaktionen vet du vad ordet betyder?
  Om du hade nån form av heder eller skam i kroppen så skulle du be om ursäkt för hela tilltaget men du verkar hajja absolut NOLL om grundläggande villkor och rättigheter för olika meningutbytenb. För mig har din fanatism mer en bakomliggande diagnos istället för ideologi som driver den. Ring och tala med Gunbo!!
  Nu har du ju chansen att be om ursäkt istället för att försvara den uppenbara  dumheten. ! kom igen  du har chansen !

 64. Gunbo

  Slabadang #63,
  ”För mig har din fanatism mer en bakomliggande diagnos istället för ideologi som driver den. Ring och tala med Gunbo!!”
  Jag tycker att det är du som borde ringa och tala med mig om fanatism, ideologi m m! 😀

 65. Thomas P

  Pehr #62 ” och om det skulle komma att visa sig att Jaworoskis och Segalstads idéer inte var så tokiga när allt kommer omkring, vad säger du då?”
   
  ”Jag hade fel”. Då återstår bara för dig att visa att de hade rätt…
   
  En annan mystisk detalj är sidan:
  http://gamma.physchem.kth.se/~climate/badidea.htm
  Vilken normal vetenskaplig konferens skulle slå upp inkommen kritik lika stort som själva presentationerna? Det är väl martyrkomplexet som spökar igen, ni vill så gärna få chansen att se er som offer för en oförstående omvärld.
   
  Slabadang #63″ självutnämnd åsiktspolis” säger du. Är det inte precis det du är, inte minst i det där inlägget? Själv hade jag vid tillfället doktorerat och tyckte det var synd att sänka KTH:s rykte på det sättet.
   
  Gärna interna evenemang av forskare med konstiga idéer. Jag har varit på seminarier som argumenterar för att gravitation egentligen är en repulsiv kraft och liknande och jämfört med sådant var den här konferensen normal, men jag tycker fortfarande det är onödigt att rektorn gav det hela en officiell KTH stämpel snarare än ett evenemang av en enskild professor.

 66. Pehr Björnbom

  Thomas #65,
   
  Kul att du nämner denna webbsida och webbsajt och att den fortfarande finns kvar:
  http://gamma.physchem.kth.se/~climate/badidea.htm
   
  Just denna sida läste jag med stort intresse och med stor häpnad när mötet kom på tal. Jag visste inte att sådant beteende som dessa personer visade kunde förekomma inom vetenskapen innan jag fick veta det i samband med KTHs klimatmöte. Detta visar väl också hur viktigt detta möte faktiskt var för att belysa ett viktigt problem som rör både vetenskap och samhälle.
   
  Nu vet jag ju vilka Wigley och MacCracken är men det visste jag inte då. Men om nu klimatfrågan var så viktig och de hade starka argument och kunde tala för sin sak, varför kom de inte på mötet trots att de var inbjudna?
   
  De framstår för mig som nästan oförskämda i sina attityder. Speciellt för mig som ägnat så många år att forska om alternativ energiteknik just för att klimatfrågan flaggats som ett så viktigt problem känns detta frustrerande. När man skall ha ett möte på KTH om denna viktiga fråga så tackar dessa viktiga personer nej till att medverka i sin avskilda upphöjdhet.
   
  Men Lennart Bengtsson och Hans von Storch ställde upp och det skall de ha stort tack för!

 67. Anders Hansson

  Hej igen,
  Ursäkta om jag verkar påstridig, men det verkar som att det behövs ytterligare ett förtydligande angående Nordangårds handledarsituation (#50+53). Som Björn-Ola skriver så var han och Jonas Anshelm bara handledare inledningsvis, och de var inte alls inblandade i skrivprocessen därefter.
  Förordet till avhandlingen kan mycket riktigt ge sken av att så inte var fallet. Men om man fortsätter med en källkritisk granskning och går in på exempelvis  LiU-press ser man tydligt att Jenny Palm och Hans Holmén var handledare.
  http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:572917

 68. Thomas P

  Pehr #66 ”Jag visste inte att sådant beteende som dessa personer visade kunde förekomma inom vetenskapen”
  Det är enbart för att du har satt på dig stora feta skygglappar för att slippa se eller ta hänsyn till allt som skrivs av folket på din sida, inklusive Peter Stilbs. Du kanske innan detta hade varit involverad i forskning och forskningskonferenser, inte politiska jippon som det Peter Stilbs satte ihop.
   
  ”Men om nu klimatfrågan var så viktig och de hade starka argument och kunde tala för sin sak, varför kom de inte på mötet trots att de var inbjudna?”
   
  För att de hade bättre saker att ägna sin tid åt än att ge sig iväg till politiska jippon.

 69. L

  Thomas P, är inte hela klimatfrågan ett politiskt jippo..?

 70. Christopher E

  Ett nytt nyspråksuttryck har dykt upp:
   
  Politiskt jippo = en konferens där flera olika uppfattningar inom vetenskapen får komma till tals, och inte bara den politiskt korrekta, vilket upprör sådana som skriver brev för att stoppa konferensen.
   
  Nej, tacka vet vi trygga och hemtrevliga ”konferenser” som tex de FN anordnar, där skeptiker är portade, och där NGOs och journalister med hjärtat på rätta stället inte bara förmedlar, utan även förstärker det rätta budskapet. Där återfinner vi säkert de forskare som inte hade tid (eller snarare mod) att få sina åsikter bemötta kritiskt.
   
  Stilbs och andra inblandade ska ha en stor eloge för konferensen, som var banbrytande på sin tid. Irritationen hos vissa element bara bekräftar hur bra det var. Att Stilbs är beredd att efterhand ompröva vissa inslag visar bara en stor ödmjukhet.

 71. Peter Stilbs

  Thomas P #61 och efterföljande. Jag vill också ge Erland Källén och Bert Bolin en eloge för att de deltog i mötet – Bert i och för sig en enda dag, som åhörare (han hade sen förhinder andra dagen).
  Då ingen ”etablerad klimatforskare” i Sverige ville ställa upp med organisationsrådgivning fick vi klara det själva – mest jag, på egen hand.
  Två av skeptikerföredragen var tyvärr pinsamt bedrövliga – trots att den ene hade skrivit en imponerande bok bara några år tidigare. Men det var felbedömningar från min sida pga bristande personkännedom. Ett framfördes bra, men innehöll åtskilliga felaktigheter – dessa togs också upp i den efterföljande diskussionen.
  Visst kunde vi förbättrat mötet – men många ville inte /vågade inte delta.
  De som tackade blankt nej till deltagande var bl.a. Rodhe, Rummukainen, Phil Jones, hela Bern-gruppen (Glaciärisbubblor etc) och Moberg. Svensmark fick sista-minuten-förhinder.
  Nej Thomas – det var inget politiskt jippo. Det ordnades för att skapa en förutsättningslös vetenskaplig diskussion i saken.
  Jaworowski verkar vara ett automatiskt hatobjekt för dig? Bara för att han pekat på otaliga svagheter i förutsättningarna för att återskapa ”mätdata” för atmosfärens sammansättning och temperatur årtusenden tillbaka – från gasbubblor i uppborrad is?
  All normal vetenskap skulle välkomna sådan kritik och söka bearbeta problemet – icke här – taggarna ut och smutskasta den som vågar ta upp sakerna. 
  Saken blir inte bättre av att detta är i grunden oreproducerbara mätdata – ingen annan kan borra fram alternativa iskärnor och analysera dem på ett oberoende sätt.
  Kan Du slutligen förklara Ditt hat mot den bortgångne Jaworowski ?

 72. Thomas #68,

   

  Du skrev: Det är enbart för att du har satt på dig stora feta skygglappar för att slippa se eller ta hänsyn till allt som skrivs av folket på din sida, inklusive Peter Stilbs.

   

  Du har fel! Vi talar om vad jag upplevde år 2006 när jag kom att läsa om hur dessa personer betedde sig. År 2006, innan KTH-mötet, var jag på den alarmistiska sidan, lägg märke till detta.

   

  Det var alltså därefter, efter KTH-mötet, som jag började bli mer skeptisk inställd till klimathotet. Lite självkritiskt skulle jag väl kunna säga att jag hade en tendens till skygglappar som hindrade mig att se de skeptiska argumenten innan KTH-mötet.

   

  Så därför fallet ditt påstående på sin egen orimlighet.

 73. Gustav

  Jag skulle inte direkt kalal mig skeptiker men känner en stark attraktionskraft dit ibland. Jag tror att många som befinner sig på alarmistsidan är rätt nyfikna på vad ”skeptikerna” säger och vad de för för argumentation. Vet inte om det bara är jag men tonen blir alltmer raljerande på AGW-bloggar jämfört med skeptiska bloggar. Är dock inte insatt i forskningsläget rörande klimat så vad vet jag…

 74. Thomas P

  Christopher #70 ”vilket upprör sådana som skriver brev för att stoppa konferensen.”
  Och vilka var det? Några sådana har jag inte hört talas om.
   
  Peter #71 ”Saken blir inte bättre av att detta är i grunden oreproducerbara mätdata”
  Du tror att de olika team som borrat iskärnor på Grönland i Antarktis alla är i maskopi med varandra eftersom du inte accepterar dem som oberoende?
   
  Mitt intryck är att Jaworowksis kritik är helt osaklig, och om du klaga på att det inte är mitt fält så kan jag kontra med att det varken är ditt eller Jaworowskis heller. Jag har också lite svårt för sådana där istidsalarmister som spekulerar i att jorden skall bli bottenfrusen:
  http://www.21stcenturysciencetech.com/Articles%202004/Winter2003-4/global_warming.pdf
   
  ”All normal vetenskap skulle välkomna sådan kritik och söka bearbeta problemet”
   
  Om det nu inte vore så att den normala vetenskapen redan behandlat dessa problem och folk som Jaworowski fortsätter slå en död häst och dessutom på ett mycket offentligt sätt.
   
  Pehr #72 Du slår mig fortfarande som totalt enögd hur du än blivit sådan. Om du var totalt oinsatt i klimatdebatten kanske de där breven kom som en chock, men för den som varit med var de förvånansvärt milda jämfört med vad andra sidan tagit sig för. Ta t ex häxjakten på Mann som varit igång i flera år eller redan Seitz påhopp på Ben Santer. Du kanske heller inte var bekant med personerna på talarlistan av vilka många är ökända.
   
  Kan vi förresten få se Peter Stilbs brev som gav upphov till dessa svar?

 75. Ingemar Nordin

  Vi vet alla vid det här laget att bland aktivisterna på AGW-sidan så har det sedan länge varit en policy att aldrig diskutera med en skeptiker. Att komma med kritik mot ”science is settled” är nämligen enligt dem som att diskutera med en kreationist eller plattjording. Man vill inte ge någon som helst legitimitet till motståndaren genom att öppna upp en dialog.

  Tyvärr fanns, och finns, det flera klimatforskare (typ Rahmsdorf, Trenberth och Mann) som valt denna aktivistiska strategi. Jag kallar den aktivistisk eftersom den är djupt ovetenskaplig; både beträffande synen på vad vetenskapen kan åstadkomma i form av säkerställda resultat och på vetenskaplig metod. För dem är ”The Cause” viktigare än vetenskapen.

  Även när det gäller andra vetenskaper, som inom sociologi, statsvetenskap och psykologi, så kan vi se samma sorts aktivism på sina håll: Vägra inlåta dig i en dialog med åsiktsmotståndaren, använd maktmedel för att ”vinna”.

  Min förhoppning beträffande Jacobs avhandling är att den skall leda till en intressant diskussion kring hur EUs beslutsprocesser går till. Men jag har tyvärr redan sett tydliga tecken på att aktivisterna inte vill ha till stånd någon sansad diskussion om avhandlingen. ”The Cause” är viktigare än att avslöja hur EU-besluten vuxit fram.

 76. Peter Stilbs

  Thomas P #74 – re glaciärdata – ”alla” har accepterat en mätmetodik som resulterar i ca 280 ppm CO2 i alla pre-industriella ”mätvärden” från glaciärkärnor. Att en sådan enkel sak som att diffusionsprocesser av olika slag ”medelvärdar” allting via den utvärderingsprocess man tillämpar verkar man inte bry sig om. Inte heller att konsolidering av en gasbubbla tar 100 år eller så.
  Bara något decennium tidigare (ca 1990) såg man åtskilliga glaciärdata som låg på 1000-2000 ppm CO2 – på något konstigt sätt bara ”försvann” dessa bara.
  Och skarvningar i tiden av data med olika urspring gör man bara rakt av. 
  Hela detta område är extremt sjukt

 77. KF

  Thomas, menar du alltså att inte vilja diskutera med skeptiker, se till att skeptiska redaktörer får sparken, skriva till universitetsrektorer med det uttalade syftet att baktala skeptikerär och att rent allmänt medvetet ljuga och hitta på fakta, är att likställa med att anmäla TV-inslag för att ha en kraftig slagsida åt en åsikt?
   
  Din sida vill tysta skeptiker, skeptiker vill ha balanserad diskussion med debattörer från båda lägren. Allvarligt, tycker du verkligen att det är samma sak?

 78. Thomas P

  Peter #76 När du säger att man ”inte bryr sig om” något så är det som i din famösa debattartikel i SvD där du hävdade att IPCC inte tog med vattenånga bara en fråga om att du inte är insatt i vad man tar hänsyn till. T o m på WUWT tillåter man sig en något mer realistisk inställning.
  http://wattsupwiththat.com/2010/06/04/under-the-volcano-over-the-volcano/
  Som vanligt föreslår jag att om du är så insatt i området och har bevis för att man gör fel du borde publicera detta i vetenskaplig press, inte bara komma med anklagelser på en blogg. Jag är dock övertygad om att du inte är bekant med detaljerna i hur man analyserar iskärnor och de förbättringar som gjorts sedan de där tidiga resultaten du nämnde.
   
  KF #77 Inte diskutera med ”skeptiker”? Vad tror du jag gör här? Att man på en vetenskaplig konferens lämpligen inbjuder forskare i ämnet är en annan sak. Vilken är den skeptiska redaktör som fått sparken menar du? Att medvetet ljuga och hitta på fakta är förnekarnas specialitet. Filmer som TGGWS osv. Att anmäla ett TV-inslag för att man inte gillar dess innehåll är ett försök att tysta kritiker.
   
  ”Din sida vill tysta skeptiker,”
   
  Din sida tystar opponenter. Se på Monnett och Salinger! Se på Kanadas policy för hur forskare får uttala sig i pressen.
   
  ” skeptiker vill ha balanserad diskussion med debattörer från båda lägren.”
   
  Ni vill ha en debatt där det skall vara minst lika många ”skeptiker” trots att de utgör en försvinnande liten del av forskarvärlden. Det är inte balans. Det blir som när Pat Michaels klagade på att skeptiker fick så litet utrymme i TV och ett TV-bolag tog fram statistik där det visade sig att han var den som fått mest utrymme av alla!

 79. Christopher E

   
  Thomas P #74
   
  ”Christopher #70 ”vilket upprör sådana som skriver brev för att stoppa konferensen.”
  Och vilka var det? Några sådana har jag inte hört talas om.”
   
  Det har jag. En som jag tror tycker det är lite genant nu, och därför försöker omskriva episoden. Bra försök, men vill jag läsa fantasifulla historier föredrar jag denna:
   
  http://vialingua.wikispaces.com/file/view/Rödluvan+och+vargen+saga.pdf
   
  😉

 80. Thomas #74,

   

  Jag börjar få en viss känsla för din subjektiva upplevelse av mig och mitt intresse för klimatfrågan. Men jag misstänker att du har rotat så länge i klimatdebattens sämre delar att du inte kan frigöra dig från åratals av inrotade tankemönster. Så jag får väl ta vad du säger med en nypa salt.

  Ta till exempel din inställning till Jaworowski. I #61 påstår du att Jaworowskis idéer var totalt tokiga.

   

  När jag frågar vad du skulle göra om det visar sig att hans (och Segalstads) idéer inte var så tokiga i alla fall svara du i #65:

   

  Jag hade fel”. Då återstår bara för dig att visa att de hade rätt…

   

  Det verkar som du har en inrotad föreställning om att Jaworowski hade tokiga idéer och därför hade han fel. Men med en sådan inställning kan det aldrig bli någon ordentlig vetenskaplig debatt.

   

  Vad menar du är tokigt med Jaworowski idé om att koldioxiden skulle kunna diffundera i korngränserna mellan iskristallerna? Detta är en invändning som jag inte kan se har undersökts och motbevisats.

   

  En sådan idé kan var rätt eller fel, men även om den är fel är den inte tokig, eller …

   

 81. Christopher E

  #78
   
  På tal om ”ljuga och hitta på” är ju detta påstående ett bra exempel på det:
   
  ”Att anmäla ett TV-inslag för att man inte gillar dess innehåll är ett försök att tysta kritiker.”
   
  Det är ingen som anmält ett TV-inslag av den anledningen. Reportage har kritiserats för ensidighet och bristande faktakontroll, vilket är något annat. Låter man tex Rockström få hålla hov ensam med påståenden om att uppvärmningen accelererar och alla forskare är eniga om det, då har public service brustit. Så enkelt är det. Ingen har talat om att tysta Rockström, bara balansera honom mot forskare som menar sig ha empiriska bevis som motsäger det han påstår.
   
  Men är man så rädd för obekväma fakta att man vill stoppa konferenser är det kanske lite svårt att se.

 82. Bengt Abelsson

  Thomas # 78
   
  ”Din sida tystar opponenter. Se på Monnett och Salinger!”
  Jag är förvånad att du idag tar upp Salinger som ett ”offer” – bara häromdagen visade jag hur han fick foten från NIWA på grund av sitt klippa och klistra med  7SS – serien, som NIWA med skam och under tystnad sedan helt övergav. ( Ja jag vet att Salinger formellt avskedades för något annat)

 83. Bengt Abelsson

  På WUWT kan den som vill gräva ner sig i detaljer om den gode Jim Salinger:
  Front and centre to all this controversy is one Jim Salinger, formerly a Government Scientist and who had been employed by NIWA since its inception in 1992. Unfortunately for Jim, his outspoken ways saw him summarily dismissed in early 2009, with the employment Courts later upholding the sacking.
  Until Jim became involved, the “Official Records” for Godzone showed no significant trend since records began way back in 1852 – all that was to change however.
  As part of a thesis for his 1982 doctorate, our Jim produced an annexe paper that showed significant warming. This paper was not central to his doctorate, was never reviewed or published, yet it has now become front and central to NIWA, Godzone Government, and as a Lead Author, Jim has made certain it made its way as a major component to the Australasian section of the IPCC AR3, and subsequently HadCRUT – hey every little bias serves to raise “Global” temperatures.
  Summarised in 2011, the NZCSC published a paper “New Zealand – Unaffected by Global Warming”, in which the actions of Salinger were laid bare.

 84. KF

  ”… trots att de utgör en försvinnande liten del av forskarvärlden.”
   
  Vad är det för en liten bubbla du lever i egentligen, Thomas?
   
  Lustigt hur alarmister envisas med att tro att (mängden) peer reviews är någon form av bevis för kvalitén på ett vetenskapligt arbete. Speciellt när det inom alarmistlägret är jämförbart med att din bäste polare, som jobbar på Svensk Bilprovning, besiktar din bil. Tycks bli färre och färre halmstrån att greppa efter för alarmisterna. 

 85. Thomas P

  Christopher #79 Du är lika ohederlig som vanligt. Men ni älskar ju att bygga konspirationsteorier här och i brist på tyngre material så får ni börja förvränga ett brev från en privatperson som om det vore en del i en kampanj för att stoppa Peters konferens trots att jag i detta brev uttryckligen skrev att han naturligtvis fick ha vilken konferens han ville. Det känns igen från Climategate där ett ilsket brev från en forskare till en kollega blev till en hel kampanj som får editorer avskedade och avskräcker all världens tidskrifter från att ta in ”skeptiska” artiklar.
   
  Pehr #80 jag läste en gång i tiden lite av vad riktiga forskare på området iskärnor hade att säga om Jaworoski och hans idéer, men det var många år sedan och jag kommer inte ihåg tillräckligt för att gå i debatt om saken, men de är inte idioter, de har tänkt igenom de mest uppenbara felkällorna.
   
  Bengt #82 Du har dina konspirationsteorier som jag inte tror ett smack på. Som du erkänner själv så avskedades han officiellt pga mediakontakter.

 86. Thomas P

  KF #84 Hur avgör du själv kvaliteten på ett vetenskapligt arbete i ett fält du inte behärskar. Hur tycker du att media borde göra det?

 87. Christopher E

  Thomas P #85
   
  Om inte syftet var att stoppa konferensen så blir brevet helt obegripligt. Jodå, han fick ha vilka konferenser han ville, men du ville bara vänligt upplysa om att hade han denna så skulle han svärta ner sig själv såväl som lärosätet… utan någon insinuation från din sida, nej…
   
  Hur tydligt kan det bli?

 88. Thomas #85,

   

  Jo, Jaworowski var en mycket erfaren forskare inom glaciärisområdet. Jag hittade följande vittnesmål från honom inför USAs senat:

  http://www.warwickhughes.com/icecore/

   

  Kanske detta kan hjälpa dig att minnas vad som var tokigt i hans idéer? Men som sagt att en idé visar sig vara fel, om du nu kan visa att så är fallet, betyder inte det att den var tokig.

   

  Min reflektion är att Jaworowski var väldigt kritisk till hur man hanterade problemen med iskärnorna. Han var också kritisk mot IPCC och hockeykurvan. Detta kan ha retat upp dem som upplevde hans kritik som obekväm. Motdraget blev kanske då att använda ad hominem, att antyda att kritiken var osund på grund av tokiga idéer.

   

 89. Slabadang

  Pehr B!
  Det blir uppochnedvända världen där den med sämsta omdömet om forskning är den som ivrigast använder det. Thomas är så lätt det är bara om slutsatserna stämmer med klimatdoktrinerna eller ej som ligger till grund för hans omdömen.
  Det har blivit så löjligt tydligt och förutsägbart att svårt att håla sig för garv!
  Totalt oseriös!! 🙂

 90. Slabadang

  Jag var glad i veckan när fyrtio nya jobb kom till!
  Jag kan inte ta åt mig äran mer än att kanske ha skyndat på besluten.
  Idag så här precis innan jul så fick jag veta att det kommer varslas över hundra pers i ett annat företag direkt efter juluppehållet. Det är tråkigt tråkigt tråkigt och vi har en stor risk att uppsägningarna fortsätter att öka. Det sprider sig en pessimism av en grad jag aldrig tidigare upplevt som skrämmer lite. Ovissheterna ökar och få känner sig trygga med politiska beslut och hur egentligen banksystemet ser ut till sin helhet.
  En högt uppsatt herre inom finansvärlden lättade på tungbanden idag om hur illa EU löser sin uppgift och att samarbetet måste skäras ned till ett minimum och ansvar decentraliseras istället Eu funkar helt enkelt inte och har åtaigt sig makt och befogenheter den inte har kompetens att förvalta.

 91. Gustav

  Bara ett tips ni säkert inte behöver men set kommer inte hjälpa att hänvisa Thomas till peerad litteratur även om du så har 99% konsensUs. Han kommer då slingra sig och säga att det inbegriper ettvisst mått av gissningar/antaganden eller att han inte är insatt i området med det nog ”finns olika åsikter i frågan”. Hjälper alltså inte alls med vetenskaplig konsensus om den går emot Thomas tro. 

 92. Gustav

  @Thomas:
  ”KF #84 Hur avgör du själv kvaliteten på ett vetenskapligt arbete i ett fält du inte behärskar. Hur tycker du att media borde göra det?”
  Jag ställer dig också denna fråga?

 93. Thomas P

  Christopher#87 Du envisas med dina insinuationer. Det spelar ingen roll vad jag skrev du vet ändå vad jag ”egentligen” menade. Det är väl bara acceptera att konspirationsteoretiker som du går inte att tala reson med.
   
  Pehr #88 USA:s kongress är en politisk, inte en vetenskaplig församling. Dit blir man kallad om någon politiker tycker man har åsikter som gynnar dennes sak. Även Monckton har vittnat i kongressen, gör det honom till seriös forskare? I den där texten hävdar bl a Jaworowski att justeringen av ålder på CO2 i iskärnor är ”ad hoc”, något som inte ens WUWT höll med om i länken jag gav ovan. Och vad tycker du om Jaworowskis istidsprofetior?

 94. KF

  Thomas #86
  Jag vet åtminstone när man säkert kan avfärda ”forskare” som oseriösa. Vill man t ex inte dela med sig av rådata och programkod för modellkörningar så är man oseriös, och har antagligen ganska skitigt mjöl i påsen. Och det oavsett hur många peerade artiklar man har skitit ur sig. 

 95. Börje S.

  #94 KF
   
  Det andra tricket är att aldrig släppa till och låta meningsmotståndare testa hållbarheten i argumenten i debatt.
   
  Det tredje är, att om olyckan varit framme och det ändå blivit offentlig debatt (mycket sällsynt) hela tiden leda in samtalet på tobaksrökning och dess skadlighet, ”det måste ni väl alla hålla med om”.
   
  Det fjärde är att i statistiken avlägsna data som inte stöder ens fördomar, eller ”justera” dessa data så att de passar påståendena som framförs. Samt överdriva den ena axeln i förhållande till den andra så att den önskade trenden ser så mycket hotfullare ut.
   
  Alla metoderna, här beskrivna av dig och mig, följer strikt IPCC och klimathotarstandard.
   
  Det är förfärligt.

 96. KF

  Börje, angående skalor. Om vi nu avrundar hela tempsnacket till hela grader, hur hotfulla ser diagrammen ut då?  😉

 97. Börje S.

  Det finns gränser för hur rakt ett horisontellt streck kan bli.
   
  Betänk att jordens temp kan variera 130 grader samma dag på olika platser. Då vore det inte mer än rätt att ta med hela spannet, alltså:
  y-axeln 130ºC och
  x-axeln spännande över 1000 år sisådär en eller två meter nånting. Rakare streck kan man inte få, en perfekt bild över de verkliga förhållandena.