Ordet ”klimatkris” enligt IPCC

IPCC

Det har ju varit en del diskussioner kring hur man bäst beskriver klimatförändringen här och nu. Är det bra att använda ord som ”klimatkris, ”klimatnödläge” etc? Beskriver IPCC observationerna hittills som en klimatkris och använder de ens det ordet?

Jag laddade ner rapporterna från arbetsgrupperna WG1 och WG2 och började förstås med WG1, The Physical Science Basis. Sedan är det bara att söka och ”climate crisis” finns bara en gång i WG1 och det är på sidan 173 och under rubriken:

1.2.3.4 Media Coverage of Climate Change

Där de skriver:

”Also, some media outlets have recently adopted and promoted terms and phrases stronger than the more neutral ‘climate change’ and ‘global warming’, including ‘climate crisis’, ‘global heating’, and ‘climate emergency’ (Zeldin-O’Neill, 2019).”

”Vissa medier har också nyligen antagit och främjat termer och fraser som är starkare än de mer neutrala klimatförändringarna” och ”globala uppvärmningen”, inklusive ”klimatkris”, ”global upphettning” och ”klimatnödläge” (Zeldin-O’Neill) , 2019).”

De skriver i neutral ton men eftersom avsnittet handlar om att de vill få mer uppmärksamhet på sina rapporter från media så tycker de kanske att det är bra att använda dessa ord ändå.

I WG2, Impacts, Adaptation and Vulnerability, finns ”climate crisis” med 27 gånger varav 22 är från referenslistorna och 5 återfinns i själva texten (sidan 1211, 1220, 2546, 2599 och 2672). De som återfinns i texten handlar om saker som olika gruppers känslig för klimatförändringar, användning av orden, klimattvister mm.

Jag kan inte få det till annat än att de som väljer att använda överord inte kan hänvisa till forskningen utan väljer att göra det på eget bevåg.

Det innebär ju också att jag inte alls behöver hålla med dem eller acceptera att de kallar mig för klimatförnekare om jag inte köper deras val av ord.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Anders

  Trevlig sammanställning Lena Krantz! Den gängse bilden av klimatet bland svenska folket återspeglas kanske bäst i UR:s Agenda 2030-program om de ”De globala målen för hållbar utveckling”

  Ämnesord: Agenda 2030 , Fattigdom, Fred, Förenta nationerna, Hållbar utveckling, Internationella relationer, Internationellt samarbete, Jämställdhet, Klimatförändringar, Miljöfrågor, Naturvetenskap, Rättvisa, Samhällsvetenskap, Utbildning

  Produktionsår: 2020

  Tillgänglig till: 30 juni 2024

  Svenska statsmedia ska ju som brukligt ta på sig ledartröjan och nöjer sig inte med FN:s 17 mål utan lägger till ett 18:e ”Om globala målen för hållbar utveckling” som en analytiker bör se först. Känsliga tittare bör sätta sig ned och ta något lugnande före intagandet av denna ytliga välling.

  Det svenska extramålet tar nämligen oblygt och leende upp ”klimatkrisen”. Håll i hatten!

  Mål 18: https://urplay.se/program/216084-globala-mal-i-sikte-mal-18-om-globala-malen-for-hallbar-utveckling

  Efter denna förrätt blir det dags att hugga in i huvudrätten:

  Mål 13 ”Bekämpa klimatförändringar”: https://urplay.se/program/216083-globala-mal-i-sikte-mal-13-bekampa-klimatforandringar

  Smaklig måltid 😉

 2. Lasse

  I en annan del av Grönköping anklagas ett parti som litar på IPCC för att inte använda odet klimatkris.
  Vilket fick berättigad uppmärksamhet och gav god reklam för förnuft och balans!
  Samtidigt som Keelingkurvan slagits ut på grund av CO2 utsläppen-naturens !
  https://wattsupwiththat.com/2022/11/30/mauna-loa-eruption-halts-keeling-curve-measurements/

 3. Ivar Andersson

  Elsa Widding visste vad hon talade om i riksdagen. Alltför många klimathotstroende läser bara SPM och tolkningar av SPM. WG1 är obegriplig för de flesta klimathotstroende inklusive Johan Rockström.

 4. Ann Löfving-Henriksson

  Lena!
  Tack för att Du rotar fram och ”lyssnar till forskningen” och inte till ”forskarna”!

 5. Arild Fuglerud

  Tack, Lena för en intressant genomgång av IPCCs rapporter. Begreppet ”kris” missbrukas ofta av dagens journalister och politiker. Det undergräver krismedvetande i samhället. Den verkliga krisen är inte den som klimatförändringar leder till utan alla åtgärder i klimatets namn som leder till ökade el- och transportkostnader för företag.

 6. Thorsten Bergqvist

  Just det!
  Det är åtgärder utan åsyftatresultat Singer negativa effekter!

 7. Lasse

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/flera-sd-ledamoter-tror-inte-pa-pagaende-klimatkris

  Man märker att SVT jobbar på bra för att befrämja kunskapsnivån hos folket.
  Dagliga nyheter om hur illa det står till med regeringens klimatpolitik.
  Utsläppen måste minska för att klara målet.
  Allt bygger på en modell av klimatet som beräknas med tvivelaktiga metoder.
  https://notrickszone.com/2022/11/30/a-look-at-climate-models-obviously-do-not-represent-the-physics-not-at-all-capable/

 8. Lars Kamél

  Jag kallar klimatförändringarna lika små och långsamma som de brukar vara. De är inte i närheten av att vara någon kris eller något nödläge.
  WG1 hävdar alltså inte att det pågår någon klimatkris, och det är den arbetsgruppen som försöker hålla reda på klimatvetenskapen och sammanfatta dess senaste rön.
  Så slutsatsen blir att det är de som hävdar klimatkrisens existens som är de riktiga förnekarna: Vetenskapsförnekare.

 9. Göran J

  Vi står nog i alla fall nu inför en kris men inte den kris som vetenskapsförnekarna pratar om.

  Den kris som nu håller på att drabba oss i Europa och även övriga världen är en elkris som de Gröna inte har sett komma.

  Idag, just nu kostar 1 kWh 8 kronor totalt inklusive moms och skatt som ”kunderna” får betala.
  För min del innebär det en kostnad på mellan 350 – 400 kronor per dygn.

  Eftersom SMHI har meddelat att vi nu kommer att gå in i en kallare period så få vi räkna med en ökat förbrukning med kanske 20 kWh ytterligare förbrukning per dygn.

  Finns det någon här på forumet mer än jag som tycker det är dags att ställa politikerna till svars.
  Kanske går det att stämma de som har ingått i den regering som utan att ha analyserat de förslag och beslut som tagits när man stängde våra fungerande kärnkraftverk.

 10. Anders

  #9 Göran J. Om någon startar ett onlineupprop av denna typ skriver jag under.

 11. Rossmore

  OT

  Vindkraften står just nu för ca 3 % av svensk elproduktion. Samtidigt är spotpriset ca 5 kr/kWh (+skatter etc).

  https://www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/

  När vindkraften står för uppåt 30 % eller mer av produktionen sjunker ofta priset till under 1 kr/kWh, ibland även ner till negativa priser.

  Det är väl ändå detta som är ”klimatkrisen”, dvs en energikris?

 12. Argus

  1 Allt som ger elen ett pris som alla kan betala och i mängd så det räcker måste bekämpas. Ersättningen skall vara bristfällig, riktigt dyr och bara finnas ibland.

  2 Och så längtade X efter makten att allt det andra fick stå tillbaka. Makten blev allt.

 13. Brutus

  #11 Rossmore : Passande nog kommer nu Aurora fram på klimatscenen. Det är skymningens gudinna i romersk mytologi. Vi har nu skådat lång dags färd mot natt. Och s får ökat opinionsstöd enligt SCB efter 8 års nedbrytande av energisystemet. Dimman breder också ut sig.

 14. Matsa

  Elsa Widding i media (SvD) igen:

  https://www.svd.se/a/15ovRM/elsa-widding-sd-jag-hangs-ut-som-nagon-galen-tant

  ”Klimatministern är ung och okunnig”, säger den hårt kritiserade Elsa Widding (SD) som gärna själv skulle ha jobbet. Hon hoppas att klimatet blir partiets nya profilfråga och startar nu podd tillsammans med riksdagskollegan Jessica Stegrud.

 15. Christian H

  #1 Anders

  Ja, jissses sånt dravel som presenterades i länkarna från UR som du angav. Förmodligen är det sådant som politikerna läser, då det verkar vara anpassat till deras kunskapsnivå. Inslagen var ju avsedda för GYMNASIESÄRSKOLAN! UR borde snarast byta namn till IR (Inbillningsradion), vilket mer sanningsenligt beskriver deras verksamhet.

  Regeringen tappar sympatier i väljarkåren. Inte underligt då de svikit sina löften när det gäller våra bränsle- och energipriser. Den nya klimat- och miljöministern, Romina Pourmokhtari (L), vill hellre se att bränslepriserna höjs än att de sänks. Det framkom under en utfrågning i SVT:s talkshow ”Carina Bergfeldt”. Se:
  https://www.mestmotor.se/automotorsport/artiklar/nyheter/20221102/klimat-och-miljominister-vill-se-hojda-branslepriser/
  Jag anser att det är ett stort svek mot väljarna att utnämna en klimathotsaktivist till denna post. Hon tillhör fiendelägret och lär kämpa för att vi ska behålla och helst höja priserna på ovannämnda produkter.

 16. Ann Löfving-Henriksson

  # 14 Matsa, denne Henrik Torehammar avslöjar sig själv och media i övrigt. Han vågar inte ta i klimatfrågan med initierade frågor, men han klämmer ändå till med en tänkvärd intervju.
  Han avslöjar Elsa&Jessica som erfarna och Elsa som rejält påläst medan klimatministern bör sättas på tillväxt och i livets skolbänk.
  Var bör trovärdigheten finnas och vem eller vilka bör få viktiga poster?
  Elsa W. och Jessica S. sticker glatt ut hakan. De vet sitt värde! Situationen är så absurd att en och annan bör tänka till. Var det Torehammars avsikt eller inte?

 17. Matsa

  #16 Ann
  Ja, man kan undra vad Torehammars avsikt med artikeln är. Han framstår som djupt okunnig i klimatfrågan och skriver att han inte hänger med när Elsa diskuterar IPCC-rapporterna, men levererar ändå ett antal politiskt korrekta kommentarer om hur hennes tolkning inte stämmer med den ”förkrossande majoriteten av den vetenskapliga världen”.

 18. Ann Löfving-Henriksson

  # 17 Matsa, ja det Du skriver är ju verkligen avslöjande, den oinitierade åsiktsmassan kontra de ”galna” få som har både erfarenhet och insikter.

 19. Jag nämnde detta språkbruk nyligen i en lång artikel om ”Expertvälde och ’faktaresistens'”:

  ”Det är uppenbarligen inte konsekvensneutral journalistik man ägnar sig åt. Tidningen [The Guardian] lovade också 2019 i en pledge (’högtidligt löfte’ eller ’utfästelse’) att hyfsa språkbruket i enlighet med den annalkande katastrofen. Man skulle inte längre skriva climate change utan climate emergency, climate crisis eller climate breakdown och inte global warming utan global heating: ’We want to ensure that we are being scientifically precise, while also communicating clearly with readers on the urgency of this issue.’ ”

  Se https://slowfox.wordpress.com/2022/09/07/expertvalde-och-faktaresistens/

 20. Kevin Benn

  #9 Göran J
  ”det är dags att ställa politikerna till svars.”
  Håller helt med. Vi måste kräva att dessa långtgående, samhällsomvälvande åtgärder motiveras av vetenskapliga studier baserade på real-world observationer och historiska trender. Ffa måste koldioxidens påstådda roll som boven i dramat en gång för alla påvisas. Att ta saken till domstolen bör äntligen bereda plats för den vetenskap som hittills ignorerats, nedtystats eller hånats. Jag stöder det upprop du föreslår.