Öppet Spår

En av mina favoriter bland klimatbloggarna är Climate Etc. d.v.s. den blogg som Judith Curry driver. Inför helgerna brukar hon lägga in något som hon kallar en ”öppen tråd” och inspirerad av detta så kallar jag dagens inlägg för Öppet Spår.
När detta läses åker jag alltså skidor ifrån Sälen till Mora, så att för att få det färdigt i tid så sitter jag nu två dagar tidigare på lördagen och försöker hitta något vettigt att skriva om. Som jag ofta påpekat är klimat egentligen ett egendomligt tema för en blogg – bloggar är till för att fånga upp de snabba förändringarna och klimatet är per definition något som ändras långsamt.
De nyheter som finns är antingen att det kommer nya vetenskapliga uppsatser eller rapporter som kastar nytt ljus över det vetenskapliga läget för klimatforskningen, eller möjligen att det kommer en skandalrapport om oegentligheter bland forskare eller skeptiker.
Det finns dock långsamma förändringar som kan vara värda att uppmärksammas. En sådan är att fler och fler i allt fler länder blir först tveksamma till alla larmrapporter och sedan så småningom allt mer skeptiska till hela frågan.
Något som onekligen bidragit till en ökad skepsis i såväl Nordamerika som Europa är att man på många håll haft fyra fem vintrar i rad som varit ”kallare än normalt”. Eftersom officiella myndigheter som SMHI i Sverige eller Met Office i England – i många fall säkert i god tro – för 10 år sedan talade om för alla invånare att klimatförändringarna nu var irreversibla och att kalla vintrar tillhörde historien, så kom de senaste vintrarna som en chock.
Det tar dock tid att tänka om och på sätt och vis är det ofta de så kallade experterna som har allra svårast att göra det. De har nämligen ofta levt så länge i de modeller som under lång tid stämt så väl att ”experterna” kommit att identifiera modellerna med verkligheten.
Jämförelsen med ekonomin är i detta sammanhang oundviklig – de sista som bör tillfrågas när ekonomiska kriser uppstår är ”de vanliga ekonomerna” – det är ju de som trott mest på modellerna.
På samma sätt borde de sista som tillfrågas när klimatmodellernas förutsägelser inte stämmer med vad vi alla observerar vara de s.k. experter som förutsagt uppvärmningen.
Dessvärre är det väl så att de kontaktnät som ekonomiredaktioner skaffat sig liksom de som vetenskapsredaktioner skaffat sig är består av precis de ”experter” som visat sig ha fel. Det innebär ju tyvärr att när verkligheten inte stämmer med teorin så är medierna lika infångade som de experter som gjort förutsägelserna.
Det gör naturligtvis också att när man ber sina vanliga experter kommentera väderhändelser som egentligen borde tala för att modellerna är felaktiga så blir svaren undanglidande eller så kommenteras de inte alls, så att medan alla sommarens värmerikord i Förenta Staterna uppmärksammades även i svenska medier så har det varit ganska tyst om denna vinters snörekord, något som gör att jag anser tillfället lämpligt att än en gång ta fram det citat av Richard Feynman som jag hade med i mitt förförra inlägg, nämligen
”Science is the belief in the ignorance of experts”.
Avslutningsvis måste jag komma med en bekännelse – jag älskar bomull. Tyvärr kommer jag nog att fortsätta att älska bomull trots att jag som miljövän borde veta bättre. Bomullsodlingen i världen är nog tyvärr ett av de värsta brotten mot mänskligheten som pågår. Som många vet är ju exempelvis Aralsjöns uttorkande till stor del en följd av att de viktiga floderna Syr Darja och Amu Darja använts för konstbevattning av bomullsodlingar i Uzbekistan.
Vidare lär 25 % av världens användning av insektsgifter användas för bomullsodling enligt exempelvis
http://www.vivotopia.org/ethicalforum/swe/artiklar/faktaartiklar/bomeko.html
Det är naturligtvis sorgligt för alla oss som alltid går klädda i jeans. Värre är att det senaste jag hittade i det avseendet var en notis på Tom Nelsons blogg där han hade hittat ett meddelande ifrån The UK Environment Agency med innebörden att även de bomullskassar som alla vi miljövänner använder för att slippa köpa nya plastpåsar varje gång vi handlar är tveksamma ur miljösynpunkt.
De konstaterade nämligen att man måste använda sin bomullskasse minst 131 gånger för att dess miljöpåverkan ska vara mindre än effekten av att tillverka en plastpåse.
Aldrig får man känna sig riktigt nöjd med sig själv.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Passa på att njuta vi har en uppvärmningstrend. Nu med andra temperaturdata-men likväl en tydlig trend:
  http://uppsalainitiativet.blogspot.se/
  Fast detta visste vi väl och var finns kopplingen till CO2?

 2. Som vanligt mycket bra tänkt Sten.
  Om man frågar som man alltid gjort,
  får man det svar man alltid fått.

 3. Lasse #1
  De är verkligen patetiska på UI. Det finns så lite som stöder deras tro att de får använda samma youtubeklipp för att kunna komma med nya inlägg. Denna var uppe för några månader sedan när det enda de hade att glädja sig åt var att det i alla fall inte var onormalt kallt i Australien.

 4. Guy

  Föräldravrålet har landstigit i Finland. Dagens Hbl berättar att dom ska lobba för att få politikerna att göra det svårt att leva ”klimatovänligt”
  Ingen vet vad det betyder.

 5. Lasse

  #3 Alltid intressant med nya undersökningar. Vad de här visar är väl att vi har en uppvärmning och att denna kan befästas på olika sätt.
  Men de kan, vad jag förstår, inte koppla uppvärmningen till någon CO2 kurva. Vad de finner är en period 1920-1935 med hög uppvärmning. Ser man på långa trenden 1730 -1995 så ser man en jämn ökning med stora variationer.
  Ett bevis på uppvärmningstrenden , men knappast övertygande om accelerationen!
  Kurvor här sid 15-16: http://www.agu.org/journals/pip/gl/2012GL054271-pip.pdf

 6. Ann L-H

  Sten Kaijser – Vad skönt att få se gediget, genomtänkt småprat här istället för alla märkliga uppkast som sprutat fram från diverse tomtar och troll på senare tid.
  Lycka till med öppet spår i de vintriga dalaskogarna.  
  Hälsningar från en solig, snöfri vårvintervästkust.

 7. Adolf Goreing

  #1 #5 Kontrollfrågor:
  1. varför finns det inga data efter 1995?
  2. varför är inga osäkerhetsintervall inlagda?
  (Jag tror i och för sig att ni vet svaren redan)
   

 8. Gaupa

  Bra skrivet Sten K!
  Kläder av träfiber har funnits på marknaden ett tag och verkar öka.
  Det är ju lite spännande. En ny nisch för skogsägare.
  http://www.vt.se/nyheter/arkiv.aspx?articleid=6253446

 9. Lasse

  #7 Detta är en seriös undersökning och därför undviker de trädringsanalyser:
  ”To avoid potential loss of
  low-frequency variations we excluded tree ring series. Tree ring growth-width data are
  routinely de-trended, potentially removing low frequency variance depending on the detrending
  method used [Cook et al., 1995]”
  De har även lite kritik av Mann!
  ”We did not select or reject
  series based on the strength of the time-series correlation with an overlapping
  temperature record, unlike the procedure used in Mann et al. [Mann et al., 2008]”
  Uppvärmning konstaterad men var finns CO2 kopplingen?

 10. Peter F

  OT
  Först var det synd om vindkraftsföreträdarna. Nu är dom även rättslösa. Man undrar vad man fått betala dessa advokater. Som känt är gör en advokat inget gratis.
  http://op.se/opinion/debatt/1.5618625-vindkraftsbolagen-blir-rattslosa

 11. Pelle L

  Intressanta funderingar av Sten, vilken uppladdning inför årets lopp
  (på rullskidor är det väl nu för tiden?).
   
  Hoppas att Sten använder sig av gamla hederliga bambustavar.
   
  Bambu är ju numera det mest miljövänliga materialet för allt från Arbetskläder till Övernattningslägenheter.
   
   

 12. En fråga till Gunbo, TP, BjörnT, LBt mfl. Vad skulle kunna få er att ändra uppfattning om AGW?
  Hur lång period utan uppvärmning, vilka observationer av felaktiga prediktioner etc. skulle vara tillräckliga för att ni skall säga ”Vi hade fel”

 13. Mikael

  De skulle aldrig erkänna att de har haft fel. De har nämligen gått  i Bagdad Bob: s desinformationsskola.

 14. Hans H

  Denna veckan gick Pachauri ut och sa att det inte varit nån uppvärmning på 17 år, och sen går Lagarde från Världsbanken ut och säger att framtida generationer kommer att bli stekta,rostade och grillade om vi inte gör något !? Säger det något väsentligt om vem som är desperat intresserad av ”klimatkatastrofer” ? 

 15. Ulrik

  Gaupa #8. Jag var mycket ung under VK2, så jag kanske minns eller inbillar mig fel. Men det fanns ju ransoneringskuponger för både kläder och skor. Så jag har för mig att det fanns kupongfria kläder av ”cellulosa” och kupongfria skor med slitsulan av trä istället för läder. Jag vill minnas, att de var inga höjdare av komfort. Förmodligen kan man något bättre i dag.

 16. Olaus

  Huvudstadsbladet har ett skeptiskt inlägg från en läsare i dag.
  http://hbl.fi/opinion/lasares-brev/2013-02-22/384061/klimatet-har-inte-blivit-varmare-har-ipcc-fel

 17. orolig

  Perfekt #12, har frågat mig samma sak, vad skall till för att de ska ompröva sanningshalten. Jag tror att det nu skyndas på i en väldig fart för att strypa utsläpp så att det senare kan hävdas att det är tack vare strypningen katastrofen inte inträffade.
  Sten Kaijser, tack för givande läsning!

 18. Lasse

  #12 Som tvivlare men ändå inte övertygad så tycker jag att nya uppgifter skall välkomnas och läggas i olika högar där det nu på senare tid verkar som högen som talar emot en katastrofuppvärmning nu vuxit betydligt. 
  Framtiden är kanske lite ljusare nu!

 19. Johan

  Norrbottensradions nyheter berättar idag om havsörnarnas problem med vindkraftverk (en representant för Sveriges ornitologiska förening var intervjuad). Problemet fanns inte bara i Sverige, utan t.ex även i Norge, Tyskland, Spaninen och USA (ja, ni har hört det förr).
  Vindkraftverken ska ju vara en del i räddningen av klimatet, så att bl.a isbjörnarna ska kunna överleva, men då dör alltså havsörnarna. En fråga till AGW-anhängarna: -Vem ska räddas, havsörnarna eller isbjörnarna?

 20. Tage Andersson

  Inte bara örnarna ställer till det vindkraften. Nedisning är ett känt problem, speciellt i kalla klimat som Norrlands.
  Turbine Icing – For more than 20 years, NCAR, with funding from the FAA and NASA, has led the nation in aircraft icing analysis and prediction. NCAR’s aircraft icing products are disseminated to the aviation industry through NOAA’s Aviation Weather Center. There are many similarities between aircraft icing and structure (wind turbine blade) icing because icing on wind turbines can dramatically affect their efficiency. Improved understanding of turbine icing is critical for the accurate prediction of wind energy. NCAR would welcome an opportunity to apply its icing expertise to the wind turbine–icing problem.

 21. bom

  PeterF #10
  Elva advokater underskrivande tillsammans mer Fru H-L! Inte att undra på att vindkraften är så dyr!
  ”Regelverket har uppenbara brister och upplevs som rätts­osäkert och ineffektivt. Tillämpningen har resulterat i att tillståndsprocessen försvårats och handläggningstiden förlängts, tvärt emot lagens syfte. Utformningen av lagen ger utrymme för kommunerna att tillämpa regelverket som ett ”tyst veto”, med möjlighet till förhandlingar med ekonomiska krav som saknar stöd i lagstiftningen.”
  Våra kära lagstiftare är sig lika! Att den färska lagen motverkade sitt avsedda syfte kom som en total överraskning för dem. Lagstiftarna är själva orsaken till att det är så lönsamt att vara advokat/jurist.
  Soldater och advokater är djävulens lekkamrater sägs det ju!
   

 22. Björn

  Solfläcksdata (se länk nedan) från amerikanska NOAA, som är ett mått på solens magnetiska aktivitet, visar på en dramatisk nedgång jämfört med 1900-talet. Som exempel var aktiviteten som störst 1957 då maximum nåddes under oktober, med medelvärdet för denna månad, 253.8 fläckar. I januari samma år var medelvärdet av fläckarnas antal, 165.
   
  Prognosen för nästa maximum i solcykel 24 som nu inträffar i december i år, är alltså solfläcksprognosen, 73.1. Antalet fläckar under januari i år, var 62.9. Kan även tilläggas antalet fläckar igår, var 25. Om man jämför dessa data med 1957, så är det en dramatisk förändring. Vi går efter detta maximum, från cykel 24, mot ett minimum som enligt prognosen inträffar i maj 2020, då cykel 25 börjar och denna prognos uppskattar antalet fläckar till ett medelvärde för denna månad till 8.3 stycken. Vi kommer under dessa år att ha ett ständigt sjunkande antal fläckar, vilket vi redan har sett konsekvenserna av, ett kallt och blött norra halvklot.
   
  Nedmonteringen av fungerande energikällor mot icke uthålliga och väderbeständiga källor, kan bli ett dråpslag mot Europas energiförsörjning. Miljöpartiet och Centern, är exempel på katastrofal inkompetens i energifrågan i vårt land. Kylan och fukten kommer att öka och för att stänga ute dessa faktorer i våra bostäder, behövs stabil energi som vi endast kan på kort sikt få från våra kända och beprövade energikällor. Den tekniska utvecklingen kommer på sikt att lösa energiförsörjningen, men tills dess måste ett politiskt memorandum uppstå, som under tiden håller fingrarna borta från energiförsörjningens problematik. Det är endast en kritisk analys av läget, som tillsammans med våra forskare och ingenjörer, kan lösa energifrågan.
   
  Vi måste också börja inse att vi har med naturliga fenomen att göra i klimatfrågan och inte som nu, hysteriskt och inbillat, även börja tro på att kommande kallperiod beror på CO2-emission. Sunda förnuftet säger att så kan inte vara fallet. Det är solens energi som är den ultimata energivariabeln och ingenting annat.
   
  http://www.ngdc.noaa.gov/nndc/struts/results?t=102827&s=5&d=8,430,9
   
   
   

 23. bom

  #22
  Du råkade inte höra det senaste angreppet på kärnkraften hos SR/P1 idag?
  När vi nu skall förstöra våra KKV så skall vi räkna med att kostnaden som den beräknats av SKB är minst 50 miljarder för låg för rivningen!
  Hujeda mig! får man väl utropa. Så rädd jag blir!

 24. Johan

  #20, Tage:
  Det ska ju byggas någon forskningsanläggning för att studera nedisningen av vingarna, jag minns dock inte var. För VKV-parken i markbygden utanför Piteå räknar man med att energin från så mycket som vart tredje vindkraftverk kan behövas för avisning.

 25. Gunnar E

  #23#
  Svårt med ekonomi. När Suez stängdes skulle världsekonomin gå i stå. I stället blev det en stor expansion med varvsindustrin som drivkraft när det behövde tonnage att runda Hornet med. Det  böljar och svänger på svårförutsedda sätt i många sammanhang. Vem vet om den där radioaktiva rivningsbranschen kan generera ökad verksamhet och öka en del omsättning sekundärt med fler   jobb.

 26. Pelle L

  Gunnar E #25
   
  Fast det där resonemanget låter ju lite som ”The broken windows fallacy”.
   
  Kan vi inte använda pengarna till mat, energi och vatten till världens fattiga i stället?
   
  http://www.youtube.com/watch?v=gG3AKoL0vEs

 27. Iven

  bom # 23
  Beslutet att stänga Barsebäcksverket i förtid var lika intelligensbefriat som
  den förtida stängningen av kärnkraftverken i Tyskland.
  Barsebäcksverket kunde ha varit mycket lönsamt i flera år framåt, men kostar i stället millionbelopp varje år under pågående avvecklingsperioden.
  Så klart, att det kostar. Det borde väl beslutsfattarna ha tagit med i sina beräkningar? De pådrivande kärnkraftsmotståndarna då som nu bryr sig knappast om de ekonomiska konsekvenserna. Det får skattebetalarna göra. 

 28. Slabadang

  Bra Sten!
  Det är alltså nya bekämpningmedel som behövs och mindre kommunism!:)
  Att inte spela någon roll men vilja göra det, det är vänsterkrafternas signum för positiv utveckling och produktion. Impotensen lyser stark från dessa tankefigurer och deras argument är alltid att de vill ”förändra” dvs gå något fungerande till nåt utopiskt och när de väl snackat sig till makt och inflytande … så går allt naturligtvis åt helvete. Att INTE kunna vara produktiv pga av att man inte har hittat sin produktiva meningsfulla roll vet jag är en verkligt tjock röd tråd inom vänstern. De dominerar de konstgjorda lågnytte jobben och blir de journalister så lyckas de omedelbart förstöra yrket.
  Är det någon som är intresserad av att rada upp alla de verksamheter som vänstern förstör funktionen och effektiviteten i? 🙂 Det blir en lång lång lista.
  Det är banne mig en skyldighet att titta på Bezmenovs(avhoppad KGBagent som jobbade som ”journalist”) föredrag från 1983 om hur KGB fiskade upp och förstärkte de destruktiva krafterna (vänstern i alla dess former) för att destabilisera och demoralisera de länder de ville skapa kaos i. Då får ni en hjälp att pricka av exakt vad som hänt i Sverige och förstår till vad 85% av KGBs budget användes till.
  Ett avsnitt i videon är av dålig kvalitet men ha tålamod det blir bättre efter ett tag.
  http://www.youtube.com/watch?v=Or9CeuqcfMY
   

 29. Lasse

  #27 Kostnaderna klarar vi säkert. Men det sorgliga var att Barsebäcks el saknades i systemet och lämnade öppet för import av el från bla Ryssland. Därigenom kom vi att byta Barsebäcks kärnkraftsel mot el genererat i St Petersburgs grafitreaktorer.
  Så funkar det när politikerna inte fattar beslut som är genomtänkta.

 30. Inge

  Såg ett program på TV om jordens inre och som behandlad jordens magnetfält. Det verkade vara i avtagande och Hubbleteleskopet hade försetts med en del känslig utrustning som gav spikar med ojämna mellanrum. De berodde på att teleskopet i sin bana passerade över Sydamerika där magnetfältet var som lägst och det var protoner från rymden som störde utrustningen. Detta borde vara något att klara ut, vilka blir konsekvenserna av ett obefintligt magnetfält? Jordens magnetfält skyddar  oss också från kosmisk strålning och man kan befara att klimatet blir kallare av detta med mer molnbildning.
  Hur påverkas livet på jorden och livsbetingelserna?

 31. Inge

  Egentligen var inte magnetfältet obefintligt över Sydamerika utan oordnat.

 32. BJFO

  Ser på Vasaloppets tracking system att Sten är på väg att passera Eldris och beräknas nå målet i Mora strax före kl 16.30.
  Heja!!
   

 33. Håkan Bergman

  bom #23
  Det föll dom förstås aldrig in att räkna ut kostnaden utslagen per KWH över ett kärnkraftsverks normala livstid. Nån miljard hit eller dit per reaktor blir rena felräkningspengarna.

 34. Perfekt #12: Mitt svar på din fråga. 
   
   
  Jag tror på AGW i betydelsen att mänskliga aktiviteter kan påverka klimatet, både i form av AGW och ”AGC”.  Vilken inverkan detta får på sikt, om vår fossilanvändning etc. fortsätter med oförminskad styrka, är naturligtvis osäkert, men skattningar av klimatkänslighet enligt IPCC är det bästa vi har att gå på. Varför tror jag nu detta? Jag är naturligtvis lika mycket amatör inom klimatvetenskap  som TCS-skribenterna och 99.9% av de som kommenterar, så jag får gå på min hyfsade naturvetenskapliga utbildning och kritiskt läsa vad experterna inom området har kommit fram till (jo jag läser ju också på t.ex. TCS så jag är inte omedveten om skeptikerargumenten).
   
   
  Att de prediktioner som modellerna ger inte stämmer exakt, ser jag som självklart med tanke på den komplexitet och osäkerhet som ännu finns rörande vårt klimatsystem. Jag tycker t.ex. att Hansens prediktioner från 81 och 88 är mycket imponerande i bemärkelsen att de predikterade en temperaturökning som i stort sett har besannats. De som dömer ut AGW och klimatmodeller på grundval av att prediktionerna  (under klimatmässigt ganska korta perioder) ligger något över verkligt utfall har sannerligen inte begripit mycket av problemets komplexitet. Så svaret blir att så länge som modellerna stämmer så pass bra som de gör så rubbar det inte min slutsats att AGW är verkligt, snarare tvärtom!
   
   
  Temperturen då? Ja så länge den fortsätter att öka så talar den ju också för att AGW teorierna stämmer, men om temperaturen skulle stabilisera sig på dagens nivå i t.ex. 50 år , eller sjunka till 1950 talets nivå, utan att vi kan förklara det, så måste vi förstås ompröva teorierna. Men var lugnt, teorierna omprövas och förfinas hela tiden. F.ö., att temperaturen stått still i  17 år är ett nonsensargument,  det handlar om att man väljer data för att få de resultat man vill. Den globala temperaturen har visserligen haft en svagare kortsiktig tillväxt ett tag (vilket alltid sker med jämna mellanrum) men den har också etablerat  sig på en högre nivå vilket, om man betraktar t.ex 10-årsmedel så existerar ingen ”hiatus”, tvärtom så ökar uppvärmningen det sista decenniet. Sen kan man ju ta en titt på global landtemperatur, t.ex. 
   
  http://www.woodfortrees.org/plot/crutem4vgl/from:1974/mean:12/plot/crutem4vgl/from:1975/to:1997/trend/plot/crutem4vgl/from:1975/to:2013/trend
   
  så glömmer man raskt allt snack om hiatus.
   
   
  Vad tror du själv på Perfekt? AGW tror väl alla TCS skribenter på om jag förstått saken rätt, det är väl låg klimatkänslighet alt. att mer CO2 är önskvärt som brukar hävdas är? Tillhör du de extrema som påstår att växthuseffekt inte existerar?
   
   

 35. Slabadang

  Stig Moberg!
  Du e kul du! Du skiter fullständigt i vetenskapen eller hur? Du gillar liksom bara storyn oavsett om den är sann eller ej. Lycka till!! ;O
  Jag tycker mer att det är fantastiskt hur åt helvete fel en klimatguru kan GISSa.

 36. Tage Andersson

  Johan #24
  Jag har också hört att flera tiondelar av effekten behövs för avisning. Innebär ju att verken bara kan avisa sej av egen kraft om det blåser tillräckligt.
  Diskussion om nedisning finns i  http://cvi.se/uploads/pdf/externa%20konferenser/vintervind2008/Esbjorn%20Olsson%20SMHI%20Nedisningsprognoser%20for%20vindkraft.pdf 

 37. Janne

  Stig Moberg,
   
  Temperturen då? Ja så länge den fortsätter att öka så talar den ju också för att AGW teorierna stämmer”
  Hur kan du säga så, det finns ju ingenting som talar för att detta stämmer. Det är bara i så fall en lös hypotes som definitivt inte är bevisad.
   
  Ibland stiger temperaturen och ibland sjunker den. Du menar alltså att mänskligheten även höjde temperaturen för runt 2000 år sedan och likaså under vikingatiden. Var det också vinkingarna som sänkte temperaturen så att de inte kunde bo kvar på Grönland?
   
   
   

 38. Christopher E

  Fick precis ett mail om att engagera sig i Earth Hour-jippot…
   
  ”Hittills har […] runt ett hundratal organisationer och trossamfund anmält sig.”
   
  Hehe… trossamfund är ordet. 😉
   

 39. Björn

  Stig Moberg [34]; Jag citerar dig: ”De som dömer ut AGW och klimatmodeller…………. har sannerligen inte begripit mycket av problemets komplexitet”. Det finns ju inget tydligt samband mellan CO2 och global uppvärmning, ändå så påstår du att det finns genom att skriva som du gör. Det är just ledet mellan orsak och verkan som många missförstår. Det är i detta mellanled som komplexiteten finns. Hur visar vi att en hypotetisk orsak medför en viss verkan? Denna bevisföring saknas. Ditt påstående saknar därför grund i likhet med de övriga som påstår sambandet mellan AGW och global uppvärmning.

 40. István

  Moberg #34 
  Saknar du argument, höj rösten, skrik!  Är ett gott råd i retorik.
  Alltså: Ännu fetare typsnitt i nästa inlägg! 

 41. LBt

  Perfekt #12,
  det är få som förnekar att vi genom vårt fossila bruk påverkar klimatet, inte ens SI gör det. Klimatforskarna säger att merparten av de senaste 50 årens uppvärmning har förorsakats av oss. Min ståndpunkt är som du vet försiktig, jag tycker klimatforskarnas värdering motiverar ett erkännande av utsläppsbegränsande åtgärder men jag tycker de skall begränsas till vad som inte skadar tillväxt och utveckling. 
  Det som kan få mig att ändra ståndpunkt är naturligtvis skeendet dvs vad som händer med temperaturutvecklingen, med den galopperande isavsmältningen i Arktis, med regionalt klimat och väder runt om i världen men framförallt vad klimatforskarna kommer att säga.
  Vad det aktuella uppehållet beträffar krävs det ytterligare ca 15 år innan vi ens kan säga att det inte enbart är en upprepning av uppehållet 45-70. Förhoppningsvis har kunskapsläget förbättrats dessförinnan.
   

 42. ”uppehållet 45-70” som alltså sammanföll med den tid då CO2-halten först började öka på riktigt ..

 43. OR

  Slabadang #28
  Nu vet jag inte för vilken gång i ordningen du länkar till Bezmenov, men de senaste gångerna har jag frågat mig: Hur kan du som är så skarpögd och har så skarpa kommentarer falla i farstun så totalt för Bezmenov? Varför är det hans sanning som är sanningen? Hade inte han en agenda? Anade inte han att det kunde bli kraftigt minskat intresse för avhoppade KGB-agenter efter Sovjetunionens kollaps, och såg till att göra sig intresssant på ett nytt sätt? För mig är alltihop ganska flummigt och inget stämmer med mina erfarenheter som student 69 (mest som åskådare).
  Oron för den destabilisering och dekadans som KGB skulle ha skapat i väst verkar mest av allt vara den sovjetiska nomenklaturans egen oro. Och jag tror att det som hände här hade grund i det som redan fanns i väst. Framförallt tror jag att det var den västliga propagandan sedan 1945 som krackelerade: USA var inte längre ”the good guy” efter vad vi såg bilder på från Vietnam, och tyskarna blev ju i allt högre grad barn och barnbarn till nazister, så dom platsade inte riktigt längre som ”dom onda”.
  Beträffande ideologier har jag numera tanken att de hör till olika åldrar: konservativ ska man få vara i 10-årsåldern, liberal ska man få vara i 15-årsåldern, och socialist ska man få vara i 20-årsåldern; sen får man försöka bli vuxen så gott som det går.
  För övrigt håller jag med dig om det kraftlösa och ineffektiva i vänsteridealismen, och ser det just som en följd av att fastna i 20-årsåldern när man kunde vara vuxen.
  En stark rörelse i tiden kan vara mycket svårt att stå emot, och då är väl dagens oro snarast att gröna rörelser tenderar att bli bruna med tiden. Det är iallafall mitt intryck av Göran Dahls Radikalare än Hitler, om esoterikerna kring Rudolf Hess. 
   

 44. Håkan Sjögren

  LBt # 41 : Du tycks lita på vad ”klimatforskarna” framför i egen sak, vilket Du inte borde göra.  Follow the money: vilka är det som tjänar på att felinformera oss? Du kunde lika gärna lyssna på vad som sägs på kafferep runt om i landet. Kunskapsläget är jämförligt men på kafferepen talar man  inte i egen sak om klimatet. Du borde försöka hitta fakta, som kan trumfa över det faktum att uppvärmningen upphört sedan 17 år trots kraftiga utsläpp av ”växrhusgaser” Mvh, Håkan.

 45. LBt

  Håkan Sjögren #44,
  litar på, nej det tror jag inte är en riktig beskrivning. Men det klimatforskarna säger och vad IPCC sammanfattar är den bästa utgångspunkt som finns att få, till detta måste man foga den kritik som bla TCS står för samt göra egna värderingar. Har du förslag till en annan bättre handläggning? Jag tar gärna del.

 46. LBt
   
  Hur menar du att ett medvetet skevt urval, sammanställt av ett gäng medvetet skevt urvalda kapitelförfattare, koordinerat av ett ännu snävare och skevt urval, vars slutprodukt en gång till sammanfattas av ännu färre och rena politruker inblandade för att ’godkänna’ formuleringarna ..
   
  Hur menar du att detta skulle kunna vara den bästa sammanställningen vi har?
   
  Enda sättet att tolka det så bygger väl på att det är den enda sammanställningen vi har.
   
  För jag begriper inte hur man kan argumentera att ngt som (numera) fullt öppet inte har ambitionen att vara balanserat eller ens göra sitt bästa och ärligt redovisa både osäkerheter och var folk har väldigt olika uppfattningar, att sådant skulle vara ngt bra, tom eftersträvansvärt.
   
  Varför göra ngt dåligt, och sedan hävda att det är det bästa vi har, och därför skall det accepteras?

 47. Olle Dahlström

  LBt
  När VPK & MP delar en uppfattning kan du utgå ifrån att den är baserad på ideologi inte på kunskap , vetenskap eller sunt förnuft.

 48. Slabadang

  OR!
  Jag vet att Bezmenow inte hade någon annan uppdragsgivare än sitt eget samvete. Du måste ha missat att han hoppade av långt långt innan det fanns nåt överflöd av fd KGBare. Han var här för att varna oss och att lära oss KGBs strategier och taktik är värt massor. Du gör felet att tänka i banor ”två fel blir ett rätt”. Det är tendenserna och konflikterna och politiseringen med destruktionen av de grundläggande moraliska principerna som är farliga och USA har samma problem. Det behövs inget KGB som driver det finns redan destruktiva krafter inbyggt i demokratin, de jag kallar demokratins parasiter.

 49. Bomull som blev industri med Jeansen som bev förknippad med
  rockmusiken blev ändå slutet för kommunismens hegemoni.
  Men särskilt varma är dessa jeans ändå inte,men dess betydelse
  blev enorm med förknippande  av frihets idealet .
  ALI.K.

 50. Börje S.

  #43
   
  När ClimatGate uppdagades menade många att det var fel att hämta kunskap från information som var ”stulen”.
   
  Du menar att information som kan hämtas från ett vittnesmål från en KGB:are måste vara infekterad på något sätt.
   
  Jag menar att vad han än har för motiv, så går det att hämta kunskap ur hans vittnesmål, precis som det går att hämta sådan ur ClimateGate stulet eller inte. Kunskap är kunskap. Ska kunskap om ett förestående anfall mot landet avfärdas för att spionen som uppdagade det olagligen bröt sig in i ett kassaskåp där informationen fanns?
   
  Förmodligen finns det kunskap i läkekonsten som dragits ur tortyrexperiment från t ex gamla Kina. Ska vi säga nej till sådan kunskap eftersom den härstammar från omänsklig aktivitet som vi med rätta avskyr?
   
  Svår fråga, det där.
   
   
   
   

 51. Börje S.

  På sjuttiotalet fanns två större fredsorganisationer, varav den ena fortfarande lever under namnet ”svenska freds”. Den andra fredsorganisationen, vars namn jag glömt, var finansierad av pengar från Sovjet. Det under samma tid som Sovjet var strängt upptagen med att bomba, mörda och på alla tänkbara militära vis terrorisera befolkningen i Afganistan.

 52. Att skriva med fetstil ge uttryck av vetenskaplig konsensus av
  AGW teori(ge sken av vetenskaplighet) och uppvärmning globalt som enda orsak av människans CO2,detta är bara en teori av uppvärmning globalt, men hur giltig är den egentligen?
  En fråga man bör ställa sig skeptisk till.
  ALI.K.

 53. LBt

  Olle D #47,
  kanske det, de borde förorda kärnkraft men det tror jag inte de gör.

 54. KF

  Stig Moberg
  Temperturen då? Ja så länge den fortsätter att öka så talar den ju också för att AGW teorierna stämmer, men om temperaturen skulle stabilisera sig på dagens nivå i t.ex. 50 år , eller sjunka till 1950 talets nivå, utan att vi kan förklara det, så måste vi förstås ompröva teorierna”
   

  För det första, AGW är ingen teori, det är en hypotes.
  Och för det andra, var det inte 30 år som gällde för att en trend ska anses statistiskt signifikant? Varför är det nu plötsligt 50 år som gäller? Flyttande av målstolpar kallas det visst.

 55. OR

  Slabadang #48
  Då är vi helt överens, det var inte KGB som orsakade vänstervågen i väst och destruktiva krafter finns inbyggt i demokratin. – Se t.ex. på det väldigt grundläggande att rösträtten används för att rösta bort gamla makthavare istället för att ge legitimitet åt nya. Och de valda måste ändå låtsas att ”de har fått förtroende”.
   
  Vadå ”två fel blir ett rätt”?
   
  Parasiter ska man alltid räkna med, men jag tror att det finns ett visst hopp i en långsiktig utveckling så att makroparasiter (människor som lever på andra människor) liksom mikroparasiter (bakterier och virus, mm.) utvecklas mot att bli alltmindre farliga för sina värdorganismer. William H. McNeil beskriver processen för mikroparasiterna i Farsoterna i historien, men antyder detsamma för makroparasiter. Rösträttsprocedurer är viktiga men effektiv maktdelning tror jag är det viktigaste för demokratins utveckling; och det är mycket allvarligt när journalismen inte fungerar som den ska. 

 56. Håkan Sjögren:

  LBt # 45 : Man skall inte lita på utsagor från dem man vet är ute för att bedraga oss, som t.ex. IPCC. Mvh, Håkan.

 57. Slabadang

  Klar koppling GCR och moln!
   
  http://cc.oulu.fi/~usoskin/personal/Voiculescu_ERL_2012.pdf

 58. Slabadang

  OR!
   
  Jag läste ditt inlägg inte tillräckligt noga under ”parasit” stycket och vi verkar vara på samma bana. Däremot hävdar jag att med en ny bra grundlag så kan vi rensa ut en hel radda med parasiter, dvs avkräva att nyttan av arbetet/lönen kan mätas. Bajamajjor porslin för trettiomiljoner på en soptipp i Kina är ett bra emple på hur man blir av med alla statliga avtal direkt och blir skadeståndsskyldig för sin inkompetens.

 59. OR

  Slabadang #58
  Du har ju också någon gång påpekat Sveriges brist på författningsdomstol och det håller jag också verkligen med om.
   
  Med Bezmenov kan det väl då ha varit så att han tidigt insåg att USA var bättre på att destabilisera Sovjet än tvärtom, om det nu hängde på påverkan utifrån.

 60. Håkan Sjögren:

  Olle Dahlström # 47 : Jag delar helt Din syn på VPKK,Vänsterpartiet KryptoKommunisterna, och vattenmelonerna i Mp och Centern. Kommunisterna har uppenbarligen höljt sig med grönt skal och lever som de brunsvarta kärnorna i vattenmelonen. Det är även typiskt att journalisterna i massmedia, som syns anfäktade av vänstersynpunkter, backar upp klimathotarna, som har som färdriktning att skapa kaos i våra demokratier genom åtgärder, som driver befolkningen till fattigdom för att påskynda revolutionen. Här räcker det inte med vetenskapliga argument, Här pågår ett politiskt spel, som bara kan stoppas med politiska medel. Mvh, Håkan.

 61. Gunnar E

  #26#
  Förvisso vore det bättre. Fr.a. stöttning av de strukturer som kan vara frön till produktion och handel i egen kraft.
  Det jag ville peka på är omöjligheten att vara säker på framtiden, som ju är speciellt svår att sia om.

 62. #40 István: nja, typsnittet berodde på att jag skrev kommentaren i min iPads anteckningsapp och sen klistrade in den, fösökte ändra typsnittet men lyckades inte. Får väl skylla på Apple. Hade du inget viktigt att säga 🙂
  #54 KF: Här flyttar vi inga stolpar, en trend är statistiskt signifikant när den är det, tiden för att se AGW i bruset från naturliga variationer är en annan sak och 50 år något som jag drog till med som min personliga åsikt. Kunde lika gärna säga 30. Det ska till starka bevis för att fälla en så stark teori som AGW:-) Hypotes-Teori har väl en flytande gräns men jag väljer teori, den har ett par hundra år på nacken och har med all önskvärd tydlghet bevisat sig de senatse decennierna. Sitter du inne på ågon absolut sanning på området?
   
  #39 Björn: Svåra frågor, du får fundera på saken.
   

 63. Håkan Sjögren

  Stig Moberg # 62 : Bevisen för AGW-gissningen tycks vara av ”Jesustyp”.  Man tror att de finns,men ingen tycks ha sett dem. Jag har i hela mitt liv aldrig sett en hypotes med svagare underbyggnad än AGW-gissningen. Mvh, Håkan.