Öppen Tråd

havet

Storm över sydöstra Sverige så håll i hatten. Vinden kommer från sydost för ovanlighetens skull. Eller stanna inne och läs veckans öppna tråd med fri diskussion om väder, klimat och energi.

Trevlig Helg, önskar
Redaktionen

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Göran B

  Utredare John Hasslers förslag på hur klimatpolitiken bör utvecklas till följd av EU:s klimatpaket Fit for 55 presenterade i veckan. Rapporten kan ladda ner här.
  I inledningen menar utredaren att åtgärderna skall bedrivas på vetenskaplig grund. Men vem tror på det? Bland dessa nämns;
  ”Utsläppt koldioxid är den viktigaste växthusgasen när det gäller mänsklig påverkan på jordens energibalans. Den står för cirka två tredjedelar av den nuvarande direkta effekten på energibalansen. Näst viktigast är metan som står för ytterligare ungefär en sjättedel.2 Eftersom utsläpp av dessa gaser relativt snabbt blandas i hela atmosfären är det de sammanlaga globala utsläppen som styr effekten på energibalansen och därmed klimatförändringarna.
  Koldioxid är en mycket långlivad växthusgas i den meningen att en stor del stannar i atmosfären under mycket lång tid, hundratals till tusentals år.”
  Jag vet att uppehållstiden för koldioxid i atmosfären har diskuterats på bloggen och det jag minns att jag läst någon referens till även IPCC-rapporter, men kan inte återfinna denna.
  Livslängden på koldioxiden stämmer inte överens med den uppfattning jag har fått när jag läst om detta, men det finns givetvis andra som har bättre FAKTA (beräkningar)!

 2. Lasse

  Högt vatten i Södra Skåne.
  Skanör ca 1,5 m över.(Rh 2000)
  Norr om bron är det bara 0,3 m i Malmö.
  Bra fart på vattnet utanför Limhamn.
  Oceanografen på SMHI får räkna på vad bron kan ge för höjning i 3 m/s flöde 😉
  Dmi.dk/strom /

 3. Magma

  Med tanke på vad som i medias rapportering är den ständiga boven till allt ont i dagen samhälle så såg jag just på morgonnyheterna att man i området runt Göteborg börjat ”skredsäkra” bebyggd kuperad terräng genom att gräva bort instabila lerlager … det tycks som att man konstaterat att det ändå inte är koldioxiden som förorsakat skreden …

 4. Ivar Andersson

  #3 Magma
  De instabila lerlagren innehåller säkert koldioxid och måste därför bort 🙂

 5. Ann Löfving-Henriksson

  I går gick klimatdebattens vågor höga. Som alltid var CO2 ytterst med på ett försynt hörn.
  Happer påpekar att han ännu talar om en clear sky och att återkopplingar i naturen i princip är negativa, vilket sällan nämns men är nog så viktigt för debatten.
  På senare tid har Happer han lyft fram John Clauser och gett honom plats på CO2coalitions scen. J. Clauser räds varken de stora perspektiven eller nya fräscha tankar. Han har korsat de stora haven med racerbåt och solceller ett otal gånger. Under dessa färder har han bland annat iakttaget moln och temperatur och en ny hypotes, kanske den felande länken i pusslet om vad som driver klimatförändringarna har då vuxit fram i hans ”unstobbable” hjärna. Han utmanar den rådande berättelsen och hävdar att det kan vara de hittills gäckande molnen som driver klimatförändringarna och de har oerhört mycket större betydelse för ”klimatet” än UNFCCCs syndabock.
  Naturligtvis blev han omedelbart tystad av mäktiga FN, men varför inte. De har ju funnits med betydligt längre än den syndiga civilisationen med sina fossila bränslen …
  Gå in på CO2coalition.org sök på John Clauser och flera uppfriskande artiklar dyker upp, inte minst
  ”Nobel Winner Refutes Climate Change Narrative, Points Out Ignored Factor”.

 6. Ann Löfving-Henriksson

  Och
  här är länken direkt till artikeln:
  https://co2coalition.org/news/nobel-winner-refutes-climate-change-narrative-points-out-ignored-factor/

 7. När vi uppnått alla så kallade klimatmål och man märker att både CO2 halten och temperaturen ändå inte sjunker eller kanske till och med stiger. (temperaturen vet vi inte hur den blir men atmosfärens CO2 halt lär nog fortsätta stiga linjärt)

  Vad kommer att hända då. Kommer man då inse det som vi klimatrealister redan insett. Nämligen att CO2 inte är någon ratt man bara kan vrida på för att ändra klimatet åt ena eller andra hållet eller kommer det att komma nya krav på sänkta CO2 utsläpp?

 8. Robert Norling

  Återigen har snön vräkt ner på Grönland.
  Snön som kom gjorde grafen från polarportal för klent tilltagen då mängden snömassa slog i taket på grafen.

  http://polarportal.dk/fileadmin/polarportal/surface/SMB_curves_LA_DK_20231020.png

 9. Adepten

  #1 Göran B

  För en emissionspuls på 100 gigaton kol (Gt-C), som tillsätts till en konstant koldioxidkoncentration på 389 ppm (parts per million), finns fortfarande 25 ± 9 % av pulsen i atmosfären efter 1000 år. Havet har absorberat 59 ± 12 % av pulsen, och landet står för resterande 16 ± 14 %.

  Effekten på den globala medeltemperaturen för ytluften är en ökning med 0,20 ± 0,12 °C under de första tjugo åren. Därefter sjunker temperaturen endast något, medan havsvärmen och havsnivån fortsätter att stiga.

  Alltså: CO2-pulssvaret följs sedan av den kända snabba minskningen under de första decennierna, följt av en svans i millennieskala.
  https://acp.copernicus.org/articles/13/2793/2013/acp-13-2793-2013.pdf

 10. Göran S

  Är den någon som har en relevant kommentar till att SMHI på hemsidan om havsnivåhöjning sedan 2006 anger (sökning: havsnivåhöjning SMHI):
  ”Analyser av vattenståndsmätningar visar att det globala medelvattenståndet har stigit med ca 20 cm mellan 1901-2018. Hastigheten på höjningen över hela tidsperioden är ca 1,7 mm/år, men har ökat till 3,7 mm/år för perioden 2006-2018. Accelerationen i havsnivåhöjningen sedan 1970-talet beror på en kombination av ökad termisk expansion och ökad massförlust från Grönland8. ” ?
  Det finns ju många källor som hävdar runt 2 mm/år.

 11. Sören G

  Man påstår att 2023 är det varmaste året på ja det fantiseras det vilt om.
  En El Nino som kan ge en tillfällig värmetopp syns väl inte isborrkärnorna från Grönland eller Antarktis.

  Atmosfärens temperatur säger väl inte allt. Värmeinnehållet i haven är det väl det som styr. Och den totala solinstrålningen.

 12. TorbjörnR

  #10 Göran S

  En relevant kommentar är väl att 12 år är en för kort tid att kika på map klimat.

  Är säker på att samma ökning kunde mätas på 20-40 talet då också glaciärer minskade och temperaturen var hög.

  Klimatet är cykliskt och vi är i en värmeperiod nu som troligen beror delvis på AMO som har en 60-70 års period.

 13. Göran S

  Vi som inte förstår denna klimathets med vindteknik, solpaneler, elbilar och att jordens jordartsmetaller inte räcker till denna teknik för att ersätta alla nuvarande fossilfordon med fossilfria varianter, kanske är lite korkade.
  Man får nog tänka så att inte ”alla” skall kunna köra en egen bil i framtiden. Det kanske till och med blir så att Malthusianerna lyckas genomdriva sin plan på väldigt, väldigt mycket förre människor på planeten i en snar framtid? Se bara på svenska födelsetal nu 15% under normalt, detta är exceptionella siffror. Vad kan ha orsakat denna branta nergång på senare år?
  Sedan får ni tänka, räkna och extrapolera själva.

 14. Göran S

  #12 Torbjörn
  Tack för synpunkter!

 15. Göran S

  #12 Torbjörn
  Vilken ökningstakt i genomsnitt bör man då räkna med som havsnivå höjning?
  Jag är medveten om att det varierar kraftigt på olika platser med både positiv och negativ nivåhöjning.
  Skrev till Göteborgs Posten härom veckan för att protestera mot alarmistiska idéer om att till 2070 bygga portar i väst mot havsinträngning vid högvatten!
  Den kom naturligtvis inte in.
  Hävdade att om havet stiger med 2 mm/år och Göteborg har en landhöjming på 2,9 mm/år (SMHI och Lantmäteriet) och om man desutom tar hänsyn till sjunkande djuphavsbotten (GIA effekten) med -0,3 mm/år då får vi:
  2 – 2,9 – 0,3 = -1,2 dvs havskanten drar sig ner med 1,2 mm/år. Havssänkning!
  Inte med i inlaga:
  Då säger någon att det finns risk att stora isflak åker av Grönland ner i havet så nivån stiger drastiskt. Detta kan inte hända, då hela Grönlandsisen ligger i en vagga av randberg!
  Bevis se på webben ”greenland without ice”
  För Antarktisis att driva ner i stora flak i havet sade förra vetenskapliga delen av IPCC rapporten ”extremely unlikely”.
  Det är med ovan givna havsnivåhöjning enbart kust söder om linjen Hälsingborg – Kalmar, där landhöjningen är under 2 mm/år (exklusive GIA effekten ovan) som havsnivåhöjning är en potentiell risk. Ändå larmar Norrköpingskommun med landhöjning på 4,5 mm/år om åtgärder och Stockholm med 5,5 mm/år. Någonstans får man väl ta bort korken i toppen på flaskan och komma till vett och sans?

 16. Lars-Eric Bjerke

  #15 Göran S
  ”2 – 2,9 – 0,3 = -1,2 dvs havskanten drar sig ner med 1,2 mm/år.”

  Det är korrekt att den absoluta landhöjningen i Göteborg är 3 mm/år. Däremot sjunker den relativa havsnivån med 1,6 mm/år enligt pegelmätningar sedan 1800-talet. Att den relativa havsnivån inte sjunker mer beror främst på uppvärmningen av haven och smältande isar i Antarktis. Den sammanlagda effekten av smältande isar på Grönland och isens gravitationseffekterna på omkringliggande hav och jordskorpa ger tillsammans inga stora effekter i Göteborg.
  https://www.lansstyrelsen.se/download/18.98e386016343936f54daa/1526068132577/klimatanpassning-klimatanalys-havsvattenstand-rapport.pdfvi
  Vid bedömning av behov att bygga portar i älven har detta beaktats.

 17. Thorleif

  #9 Adepten

  Whats your point?

  Länken beskriver modell-simulering av GWP (Global Warming Potential definierad 1990) utifrån 15 st typiska IPCC-klimatmodeller (s.k multistudier) och där bl.a den kritiserade Bern-modellen bildar bas för koldioxid-uppehållet i atmosfären.

  Vad brukade data-freaken säga från förr? Garbage in, garbage out!
  (ps! jag har inte läst alla sidor)

 18. Thorleif

  #9 Adepten #17

  Antar att du bara avsåg att hjälpa Göran #1 med att återfinna en av IPCCs rapporter (2012/2013) om ”uppehållstid”?

 19. tty

  #9

  Du lade möjligen inte märke till att artikeln du länkar till bygger till 100% på datormodeller utan några som helst verkliga data. Rätt imponerande att skriva en 30-sidig artikel utan minsta lilla mätvärde någonstans.

  Man har alltså kört ett antal modeller och jämfört resultaten. Detta kallas på klimatnyspråk för ett ”experiment”.

 20. TorbjörnR

  #15 Göran S

  Jag räknade själv på Kungshamsfort häromdagen i Blekinge och då fick jag fram den långsiktiga trenden till havsnivåökning med 1,7 mm per år. Då använde jag landhöjning på 0,7 mm per år.

  Så generellt i Sverige är det som högst 2 mm per år i trend.

  Sen varierar ju trenden kortsiktigt och med nuvarande värmeperiod så kanske 3 mm per år kan räknas fram i Skåne. Det lär ju minska när glaciärer och temperatur slutar smälta och öka framöver. Förutsatt att man inte tror på AGW.

  Norrköping har lagt ned sina planer från trovärdig källa inom den lokala politiken 😊

 21. Mats Kälvemark

  #10 Göran S
  Om man snabbkollar i länken nedan så ger jämförelse 2022 med 1995 en nivåhöjning med 3,15 mm/år.
  Om man i stället jämför perioden 1990-2022 så är höjningen 1,72 mm/år. Variationen är rätt stor och följer variationen i global tempertur där ökande temp ger större avsmältning, Räknat från 1900 så är höjningen ca 1,2 mm/år. Allt detta när vi tagit hänsyn till landhöjningen som exempelvis i Stockholm ger ett nettosänkning av nivån med 3,8 mm/år. Vi behöver inte oroa oss, ingen dramatik.

  https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-havsvattenstand-1.2260

 22. tty

  #3

  ”Då säger någon att det finns risk att stora isflak åker av Grönland ner i havet så nivån stiger drastiskt. Detta kan inte hända, då hela Grönlandsisen ligger i en vagga av randberg!”

  Det spelar för svensk del ingen roll om grönlandsisen smälter eller hur fort det eventuellt sker eftersom egengravitationseffekten gör att det praktiskt taget inte påverkar havsnivån här:

  https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/41401407/35966%20187-2-729.pdf

  Jag hade nyligen en dispyt med en SMHI-forskare (hydrolog) om just detta, och det visade sig att han inte hade en susning om fenomenet. Frågan är om någon på SMHI har det?

 23. Adepten

  #18 Thorleif

  Ja. Finns i IPCC_AR6_WG1_CHAPTER07

  Själv är jag helt insnöad i Bern-
  modellen tills någon kan övertyga mig om någon annan mer adekvat modell.

  Förövrigt är John Clauser tankar kring molnens termostat funktion tilltalande, väntar med spänning på vad IPCC ska komma fram till i nästa rapport🙂

 24. Benny

  tty, det är ju så att SMHI är sämre på att förutsäga vädret i Sverige en t ex yr.no så soporna på SMHI är svåra att ta på allvar. De borde i alla fall försöka vara bättre på vädret i Sverige än utländska vädertjänster med tanke på hur mycket SMHI kostar och dessutom lägga ner att driva på den påhittade klimathysterin?

 25. Göran B

  #9 Adepten

  Tack!

 26. Berra

  I media skrivs det om gårdagens/nattens ”storm” men borde det inte rimligtvis krävas att vindarna kommer upp i stormstyrka för att det ska kallas för storm?

  Som mest var medelvinden uppe i 24,1m/s på Hanö före kl 20 igår, efter kl 20 22m/s som mest.

  https://www.smhi.se/vader/observationer/maxmin/medelvind/06-to-18/sverige

 27. Göran S

  #16 Lars-Erik Bjerke

  Landhöjning Göteborg enligt SMHI:
  ”Total landhöjning i Göteborg kommun: 0,288 cm/år (varav den elastiska komponenten är 0,068 cm/år)”

  Från dokument refererat av Bjerke:
  ”Figur 7-5 visar förändringen av medelvattenståndet 1990-2100 för Smögen, Göteborg och Ringhals, förutsatt att havet stiger 30 cm fram till 2050 och 100 cm fram till 2100.”

  Min kommentar:
  Beräknat i dokument till 2050 med 30 cm!
  27 år från nu.
  300/27= 11,1 mm/år (det är hög havsnivåhöjning det).
  Beräknat i dokument till 2100 100 cm havshöjning:
  1000/67= 14,925 dvs. 14,9 mm/år

  Det är mycket högt jämfört med dagens snitt från SMHI för tiden 1901-2018 på 1,7 mm/år och 3,7 mm/år 2006-2018.
  11,1 mm/år i dokumentet är långt högre än detta och förefaller som det är orealistiska data som politikerna jobbar med och därför drar man konstiga slutsatser.

 28. Göran S

  #22 tty
  Tack för informationen!

 29. Berra

  Energiwende är i full gång…

  https://www.tn.se/naringsliv/32599/tyska-energifiaskot-fortsatter-eldar-i-gang-nyrenoverad-brunkolsgigant/

 30. Göran S

  Havsnivå GIA
  Havsbotten sjunker – volymen för havets plats ökar med 0,3 mm/år.
  Se sealevel.colorado.edu

  Kommentar KU?

  ”The correction for glacial isostatic adjustment (GIA) accounts for the fact that the ocean basins are getting slightly larger since the end of the last glacial cycle. GIA is not caused by current glacier melt, but by the rebound of the Earth from the several kilometer thick ice sheets that covered much of North America and Europe around 20,000 years ago. Mantle material is still moving from under the oceans into previously glaciated regions on land. The effect is that currently some land surfaces are rising and some ocean bottoms are falling relative to the center of the Earth (the center of the reference frame of the satellite altimeter). Averaged over the global ocean surface, the mean rate of sea level change due to GIA is independently estimated from models at -0.3 mm/yr (Peltier, 2001, 2002, 2009; Peltier & Luthcke, 2009). The magnitude of this correction is small (smaller than the ±0.4 mm/yr uncertainty of the estimated GMSL rate), but the GIA uncertainty is at least 50 percent. However, since the ocean basins are getting larger due to GIA, this will reduce by a very small amount the relative sea level rise that is seen along the coasts. To understand the relative sea level effects of global oceanic volume changes (as estimated by the GMSL) at a specific location, issues such as GIA, tectonic uplift, and self attraction and loading (SAL, e.g., Tamisiea et al., 2010), must also be considered. For more discussion on the GMSL and how it relates to tide gauges, see the GMSL and tide gauge FAQs. ”

  Mer text finns på länken under rubr. GIA

 31. Sigge

  #26 Berra

  Sverige hamnade lite i utkanten av den här stormen, därför blev det inte lika höga vindhastigheter som i södra Danmark och nordvästra Tyskland.

 32. Daniel Wiklund

  Senast det var storm i Luleå var den 27 september 1982. Idag var det minus 10 imorse, nu är det minus 2. På min cykeltur I det soliga vädret såg jag en pappa med två små barn som åkte skridskor på fjärden som ligger nära centrum. Visserligen nära stranden men tidigt med skridsko på naturis. I Kåbdalis skidanläggning så öppnar man i helgen. Har igång rekordmånga backar så här tidigt på säsongen. Dom har både sparad snö och ny fallen snö. Som legat kvar tack vare kyligt väder. Inte illa med så mycket vinter med tanke på att 2023 var september den varmaste på 100000 år. ( eller var det 1000000 år) Att det under den tiden varit en is som var 2300 meter tjock är en helt annan historia. Då fanns det is att åka på. Betydligt tjockare än dagens 7 cm. Vädret kan man nästan alltid/aldrig ( välj själv det som passar) lita på.

 33. Thorleif

  #23 Adepten

  Själv har jag inte förmåga/kompetens att kritisera Bern-modellen. Däremot intresserad av att lyssna på en vetenskaplig diskussion mellan IPCC och dess kritiker om modellens giltighet! Om den mot förmodan nångång kan sändas på bästa sändningstid.

 34. Lars-Eric Bjerke

  #33 Thorleif

  Vi tillför för närvarande atmosfären ca 8 GtonC/år genom kolförbränning och cementtillverkning samtidigt som haven och växtligheten tar upp 5 GtonC/år från atmosfären vars hela kolinnehåll är 830 GtonC. Omsättningen mellan atmosfären och haven/växtligheten är ca 130 GtonC per år.

  Min uppfattning är att det inte är speciellt intressant hur snabbt de molekyler koldioxid vi släppt ut försvinner från atmosfären, det är ju enbart ett mått på omsättningshastigheten mellan atmosfär och hav/växtlighet.
  Det som är viktigt är hur mycket koldioxid som årligen netto går från atmosfären till hav/växtlighet. På 1950-talet var det ingen nettoöverföring alls och idag är den 5 GtonC/år. Roy Spencer på UAH har visat att överföringen sedan 1950-talet har varit direkt proportionell mot koldioxidens partialtrycksökning (=volymökning) i atmosfären sedan dess. Detta volym var på 50-talet 295 ppm (v) och är idag 420 ppm (v).
  Om kolsänkan hav/växtlighet inte mattas den närmaste tiden tiden och vi slutar att släppa ut koldioxid idag kommer hav /växtlighet att fortsätta att ta upp ca 5 GtonC/år i år och sedan något mindre i proportion till minskningen av koldioxidens partialtryck i atmosfären.

 35. Björn

  Man kan ju i samband med förändringar i lufttrycket undra hur detta påverkar det gravito-termala utfallet? Ett högtryck som är stationärt en tid, hur påverkar det temperaturen, om det finns ett samband med gravitationens tryck på luftpelaren?

 36. Lars Kamél

  Uppskattningar av historiska koldioxidutsläpp och mätningar av koldioxidhalten i atmosfären går bara ihop om halveringstiden för utsläppen i atmosfären är ungefär 20 år. Hälften av ökningen av halten som utsläppen medför har alltså försvunnit från atmosfären efter ungefär 20 år. Efter ungefär 80 år, är alltså bara en sextondel kvar. Vilket inte är i närheten av 25 %. Och det alltså efter ungefär 80 år, inte 1000!

 37. Sten Kaijser

  Hej Lars-Eric,

  jag ”har fått för mig” att koldioxid avges vid tillverkning av cement, men att när cementen ”stelnar” så tas lika mycket(?)
  upp igen. Stämmer det?

 38. tty

  #30

  Skakiga data. Vi kan någorlunda bedöma GIA-effekterna på norra halvklotet där vi har bra data på landhöjning/sänkning på land och kan extrapolera ut på kontinentalsocklarna.

  Men runt Antarktis vet vi i princip ingenting. Det finns ytterst få GPS-mätpunkter på land, och vi har bara en vag uppfattning om hur mycket och när inlandsisen retirerade efter istiden. Jag har sett ett antal olika GIA-modeller för Antarktis, och de skiljer sig rejält åt, och ingen av dem stämmer särskilt väl med de mätningar som faktiskt finns.

  https://www.researchgate.net/figure/GIA-uplift-rates-estimated-from-different-solutions-for-Antarctica-in-mm-yr-1-a_fig4_308276799

  Enligt min uppfattning är den där ”GIA-korrektionen” mest en förevändning att plussa på 0,3 mm/år i havsnivåhöjning som inte finns i praktiken. Vilket nog ytterst få beslutsfattare har begripit.

 39. Daniel Wiklund

  # 34 Lars-Eric B Du skriver ”Detta volym var på 50-talet 295 ppm(v) och är idag 420 ppm (v)”. Vi har kallt just nu i Luleå. Jag minns nästan 70 år och ser ingen skillnad nu jämfört med på 50-talet. Tex var de tre varmaste septembermånaderna I Luleå 1948, 1934 och 1947. Senaste klimatkrisen i Sverige var nödåren på 1860-talet. Undrar hur det var med koldioxidens partialtryck i atmosfären då.

 40. Lars-Eric Bjerke

  #37 Sten Kaijser

  Enligt Cementa tas 15-20 % av utsläppen av CO2 vid tillverkning av cement upp igen under cementens livstid. De jobbar på att tillämpa CCS på utsläppen.

 41. tty

  #37

  I princip ja, men bara i princip. Det tar mycket lång tid utom i själva ytskiktet. Man skulle kunna påskynda processen genom att ha porösare betong, men porös betong är livsfarlig eftersom armeringsjärnen rostar.

  Det finns en massa tjusiga projekt med olika varianter och tillsatser till betongen för att minska koldioxidmängden, men hittills har knappast någon vågat använda dem, eftersom man inte vet hur sådan betong beter sig på lång sikt. Och de är i vilket fall som helst knappast ens tillåtna enligt gällande byggnormer.

 42. Adepten

  #35 Björn

  Temperaturen skulle variera ca 6 grader mellan låg- och högtryck om man skall tro på teorin om gravitationsförstärkning (gravito-termala effekten) som hävdar att det inte kan finnas en växthusgasfri atmosfär. Massan av alla gaser i atmosfären orsakar den sk. växthuseffekten.
  Att planeternas yttemperaturer bara är en funktion av absorberat solljus och atmosfärstryck. Men den förklarar inte varför det förmodas att temperaturen ökar med ca 0,13 grader per decennium.

 43. JonasW

  #22

  Skummade igenom artikeln. Blev lite tveksam.

  Verkar som författarna anser att Grönlands ismassa påverkar havsnivån fler hundra mil bort. En lokal (mycket liten) gravitationseffekt som påverkar på det avståndet??

  Om man anser att de räknat rätt så förstår jag logiken. Den ökade gravitationseffekten har större effekt på havsnivåsänkning än vad den avsmälta isen kommer ha på havsnivåhöjningen (inom den gravitationspåverkade zonen).

  Måste säga att det verkar konstigt. Att Grönlandsisen massa skull ha den gravitationala effekten på vattennivån i Östersjön. Känns som tre tiopotenser fel.

  Har som sagt inte läst in detaljerna. Det kanske är rätt, men intuitivt känns det fel. En noggrannare analys visar säkert att det är rätt?

 44. tty

  #39

  ”Undrar hur det var med koldioxidens partialtryck i atmosfären då.”

  Ca 280 ppm, varav man kan dra slutsatsen att vad det än var som orsakade uppvärmningen ca 1870-1950 så var det inte koldioxidhalten eftersom den praktiskt taget inte förändrades.

 45. Håkan Bergman

  Sten Kaijser ¤3
  Det gäller att hålla isär murbruk och cement, jag är också till åldern kommen och fick redan i folkskolan lära mig om kalkens omlopp för att göra murbruk och minns t.o.m. hur man eldade träkol på fyrfat i nymurade rum för att bruket skulle ”brinna” fortare. Jag är ingen expert på modern cement men handlar det inte mera om aluminiumsilikater där som man bränner ur med viss hjälp av kalk, så kalkens CO₂-bidrag i processen är begränsat?

 46. JonasW

  #34 Lars-Eric Bjerke

  I de modeller IPCC använder så är mängden löst kol i havet inte proportionellt mot atmosfärens partialtryck.

  Koldioxidens partialtrycket i havet är proportionellt mot atmosfärens partialtryck (Henrys lag).

  Mängden löst kol i havet är inte proportionellt mot koldioxidens partialtryck i havet.

  Det finns alltså inte någon direkt proportionalitet mellan mängden kol i havet och mängden kol i atmosfären. Det är den s.k. Revelleeffekten.

 47. tty

  #43

  Det kanske bör påpekas att huvudförfattaren Mitrovica är en av de främsta forskarna i Världen när det gäller isostasi.

  Effekten är välkänd och okontroversiell och bekräftades experimentellt redan på 1700-talet:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Schiehallion_experiment

  Och på 1920-talet visade Meinesz att den gäller även till havs:

  https://www.egu.eu/egs/meinesz.htm

 48. tty

  #46

  Det har flera gånger påpekats att Henrys lag inte kan tillämpas om den aktuella gasen reagerar kemiskt med vätskan. Vilket koldioxid i havet gör i extremt hög grad.

 49. TorbjörnR

  #42 Adepten

  Omfördelning av värme mellan jorden och atmosfären kan mycket väl förklara temperaturökningen på 0.13 grader per dekad.

  Ändrat Albedo också.

 50. tty

  #42

  ”Men den förklarar inte varför det förmodas att temperaturen ökar med ca 0,13 grader per decennium.”

  Förändrat albedo är troligen en del av förklaringen:

  https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2021GL094888

 51. Stig Rosenlund

  #13. Orsak till födelsetalsnedgång? Vaccinbiverkan.

 52. Ivar Andersson

  ”Danmark: Värsta stormfloden sedan 1904
  Ovädret Babet förde med sig en stormflod i delar av Östersjön som inte synts till sedan förra århundradets början.”
  1904 var orsaken till stormfloden naturlig men idag beror stormfloden på utsläpp av koldioxid.
  Sunt förnuft är en bristvara.

 53. Ivar Andersson

  ”Heidegger lade dessutom grunden för synen på samspelet mellan människa och natur; att människan var en ovälkommen gäst i naturen och därmed skulle dess påverkan minimeras med olika åtgärder.

  Där alla energislag utom vindkraften är en våldtäkt. På naturen. Av människan.

  För att rädda klimatet förde Heidegger fram idén att avskaffa alla val. att ett vetenskapligt råd av klimat- och miljöexperter skulle styra istället. En idé som i vår tid fångats upp av miljöpartiets Europaparlamentariker Pär Holmgren som 2009 förde fram detta alternativ i den svenska politiska debatten.”

  Johan Westerholm, Ledarsidorna om
  Greta Thunberg, Andreas Malm, XR och filosofen Martin Heidegger

 54. foliehatt

  Ett gäng sociologer och statsvetare med akademiska examina kritiserar regeringen för att, som de påstår ”Demonisera miljöaktivister”. Detta i en debattartikel i SvD. Det är dels intressant att läsa hur dessa akademiker får vrida till sin argumentation för att rättfärdiga aktivisternas tvingande av sin egen dagordning på tredje man, inkluderande regelrätta lagbrott.
  Men, den stora behållningen är att läsa kommentarsfältet, där dessa akademiker och aktivisterna får rejäla slängar av sleven. Limaktivister står inte högt i kurs i de svenska stugorna.

  https://www.svd.se/a/wA2GyP/forskare-demonisera-inte-miljoaktivister

 55. Håkan Bergman

  Limaktivisterna har ett lysande tillfälle idag, dom kan limma fast sig i entréerna till Tele2arena innan fotbollen i eftermiddag. Stoppa den fördärvliga fotbollen! Eller inser dom inte hur mycket utsläpp för resor och jätteanläggningar med konstgräs fotbollen, och andra lagsporter, genererar.

 56. Detta rekordvarma år har gett Skandinavien och Alaska en ovanligt tidig start på vintern och Arktis havsis fortsätter att hålla sin ovanligt sydliga utbredning.

  Tranorna i norr trycktes ovanligt tidigt söderut från norra skandinavien av närmast rekordartat snöoväder.

  Fjällvråk och snösparv har också tvingats söderut från norra skandinavien – pga tidig vinter.

  Rödingpimpeln drog igång 4 veckor tidigare än normalt, på fina kärnisar i lågfjället.

  När smhis forskningsfartyg mätte våra havstemperaturer i slutet på Augusti konstaterade dom – att våra olika hav generellt höll under normala temperaturer från ytan och ner till 20m djup – medans djuphavet höll normala temperaturer.

  Själv fick jag, tack vare den tidiga vinterattacken, se något väldigt speciellt för 2 veckor sedan – jag stod och fiskade gädda vid en sjö utanför trollhättan när en veritabel invasion av fjällvråkar kom seglandes i nordanvinden, tillsammans med stora grupper av tranor som seglade på högre höjd.
  Vi brukar ha enstaka fjällvråkar under vintern runt trollhättan – men att få se en stor flock och så tidigt i oktober var unikt i mitt 50 åriga fågelspanande.

  Vi har under året sett Oden falsifiera satellitmätningarna av is och temperatur vid svalbards våris.
  Vi har under senare år sett hur DMI fått allt svårare att överhuvudtaget kunna rapportera värden från den arktiska havsisen, i takt med byten av algoritmer i modellerna.

  Copernicus climate change service, som är finansierat av eu, är våran offentliga rapportör av väderdata…..deras modeller..ger oss massor av värden.

  Satellitbilder från svenska hav har under året lyst illrött i presentationerna från olika institut – medans Smhi mäter andra värden från sitt fartyg.

  Det har sannerligen varit ett intressant väder år 2023 – bäst minns jag det kraftiga snöfallet i maj, i trollhättan – gröna träd fulla av snö – och i hästhagen bröts ett träd av tyngden – det var unikt.

  Själv anser jag att familjen Bohnsacks temperaturserie från Luleå, som Daniel W och Jax tacknämligt brukar rapportera från, tillhör en av dom bästa och viktigaste klimatutvecklingsparametrar som europa har att tillgå…alla andra föränderliga algoritmer och modeller som övriga klimatrapporter är behäftade med är allt för kortsiktiga och föränderliga för att bidra med långsiktigt hållbara jämförvärden.

 57. Jan Ågersten

  Klimatalarmisterna talar om sommaren 2023 som den varmaste på 120 000 år. Jag undrar hur de förklarar fynden som arkeologerna hittar när glaciärerna smälter.
  https://www.youtube.com/watch?v=lM3EL94UKDM

 58. Claes-Erik Simonsbacka

  Siemens kombinerar två teknologier i det irländska elnätet

  Siemens Energy ska leverera den första hybriden någonsin för kombinerad nätstabilisering och storskalig batterilagringsanläggning på Irland.

  Siemens Energys leverans inkluderar den synkrona kondensorn, med dess svänghjul som kan leverera cirka 4000 MW tröghet till systemet och det storskaliga batteriets energilagringssystem på cirka 160MWh, såväl som kraftomvandlingssystem och mellanspänningsutrustning. Systemet kan nästan omedelbart kompensera för frekvensfluktuationer som stärker stabiliteten i elnätet. Ordern kommer att vara värd cirka 85 miljoner euro för Siemens Energy.

  Mvh,

 59. Lars-Eric Bjerke

  #46 JonasW
  Då man diskuterar kolcykeln på jorden brukar man ofta, som jag gjorde i mitt inlägg, uttrycka flödet som GtonC, även då flödet består av koldioxid.

  Som tty påpekade i sin kommentar # 48 kan man inte direkt tillämpa Henrys lag på koldioxid eftersom en liten del av gasen reagerar med vattnet och bildar H2CO3.
  Överslagsmässigt tycker jag dock att man kan använda partialtrycket av koldioxid i atmosfären och löslighetstrycket av gasen koldioxid i ytvattnet för att få en uppfattning om hur stor drivkraften för inlösning respektive avgasning av koldioxid är.

 60. Lars-Eric Bjerke

  #46 Jonas W
  Med att en liten del av CO2 bildar H2CO3 i vatten av normalt tryck och temperature menar jag ca 1 % av koldioxiden.

 61. stig morling

  Kära #13 och #51:
  Den fallande nativiteten utgår från framtidslandet Papyloniens aktion under Corona, citat: Kapitel 6 Kunnigunda går igen!
  Av Stig Morling –nya reflexioner i Coronas spår våren 2020

  En allvarlig situation hade uppstått i Papylonien! I Coronas efterföljd hade större delen av regeringen blivit internerad i sina hem. Dessa förträffliga folkets förtroendemän och kvinnor var alla 67+are. Här krävdes ny kompetens för de viktiga besluten!! Ledarskapet var hotat. Nå räddningen finns nära. Återigen får Kunnigunda träda in på huvudscenen.
  Eftersom även regeringens hälsominister, Stina-Bert Mustalainen satts i karantän blev Kunnigunda blixtsnabbt installerad som tjänsteförrättande ”Landsmoder”. Här var uppenbarligen handlingskraft av nöden! Kunnigundas erkända beslutsamhet kom nu väl till pass! Hennes spaning på det stora grannlandet var både gedigen och välkänd. Hon hade observerat det nya förbudet mot ”Mun-mot-mun-metoden”, som införts som säker-hetsåtgärd i det föredömliga kungariket! Förståelsen hos myndigheten hade nu ”landat” att en dylik närkontakt var en stor smittspridningspotential!
  I sedvanlig ordning såg dock Kunnigunda djupare och längre! Detta initiativ från grann-landet skulle inte räcka! Hela detta intima förfaringssätt måste begränsas, regleras och i detalj kontrolleras. Snabbt fick hälsoministeriet i skarpt uppdrag att utarbeta ett så kallat ”samlagsförbud” av nationell omfattning. Fortsättningsvis skulle ett stipulerande krav om ett säkerhetsavstånd om minst 2 m gälla vid varje samlag inom Papyloniens gränser.
  För att kontrollera efterlevnaden skulle omgående en ny polismyndighet inrättas. Denna skulle få långtgående befogenheter till kontroll av otillåtna intimiteter inom Papyloniens gränser. Av någon anledning kom denna myndighet att i rekordfart bli synnerligen aktiv. I folkmun fick denna poliskår snabbt tillnamnet ”Fuckpo”.

 62. Thorleif

  #61 Stig M

  Eminent framtidsvision som blir verklighet om vi inte reser oss och informerar så många vi kan i protest inför våra folkvalda som oftast inte har en aning om konsekvenserna.

  WHO har redan anmanat de nya hälso-reglerna (tidigare beslut) vilket innebär att om vi inte i vår säger direkt nej med mer än 50% eller bara låter saken bero i vår har vi blivit av med vår suveränitet i hälsofrågor! INSE DET!!!!!!!

  Klimatbesluten ingår i hälsoreglementet som WHO/WEF från nästa sommar disponerar efter eget tycke. När det gäller deras nya pandemi-avtal måste beslut fattas också i vår med mer än 2/3-dels röster.

 63. Thorleif

  Jag skulle hoppas att TTY som är synnerligen beläst tar sig en titt på de juridiska dokument från WHO som våra folkvalda i gemen knappast har läst.

 64. Christer

  # tty 44
  Jo koldioxidhalten stod still länge efter 1870 men inte till 1950. Vi hade en topp i början av 1940-talet, på samma nivå som i dag. Hur förklaras månne denna plötsliga stegring?
  https://kin152.gadz.org/climatologie/CO2.pdf

 65. Richard

  https://www.nrk.no/klima/jordomseilere-i-ti-ar_-fant-oy-som-na-er-helt-under-vann-1.16571750
  En ö som slukats av havet enligt artikeln. Eller är det ön som sjunkit?

 66. Thorleif

  Tips!

  Lyssna till vår miljökämpe Björn Gillberg på Kvartal podden den 6/10 Fredagsintervjun.

 67. Daniel Wiklund

  På min cykeltur idag i sol och minus 10 grader såg jag många skridskoåkare på fjärden som ligger en dryg km från Luleå centrum. Jag minns att man kunde åka tidigt skridskor på naturis i oktober 1960 och 1980. Även 1993 men då kom det 25 cm snö samtidigt, den 14 oktober åkte jag skidor i fina spår. Tack vare eller trots för lite eller för mycket koldioxid och partialtrycket så är det ovanligt kallt nu. Egentligen finns ( har nog alltid funnits) ordet ovanligt ofta med kopplat till väder. Koldioxiden finns ju överallt. I mitokondrierna (finns i nästan varje växt-och djurcell) ombildas näringens kolhydrater till, just det, koldioxid. Då frigörs energi. Denna energi binds i adenosintrifosfat, ATP, som bildas samtidigt. Inte ens Bolt kunde springa ifrån koldioxiden.

 68. TorbjörnR

  #58 Claes-Erik

  Vet du hur stor vindkraftindustrin är som ska installeras? Hur många MW?

 69. tty

  #65

  ”En ö som slukats av havet enligt artikeln. Eller är det ön som sjunkit?”

  Kan vara bådadera. Området är seismiskt mycket aktivt. Tyvärr finns inga tillförlitliga mätdata i närheten.

  Men anmärkningen att det förr fanns vita sandstränder får mig att misstänka en annan förklaring, nämligen att de 1450 invånarna på ögruppen har fiskat ut det lokala korallfiskbeståndet. Då bildas ingen ny vit korallsand, och bränningen spolar snart bort den som finns.
  Att döma av bilderna och Google Maps så går revet ungefär så högt upp mot ytan som ett korallrev någonsin gör, så det är knappast korallerna det är fel på.

  https://www.google.se/maps/@-8.7141429,115.9244726,888m/data=!3m1!1e3?entry=ttu

 70. tty

  #58

  ”Siemens Energys leverans inkluderar den synkrona kondensorn, med dess svänghjul som kan leverera cirka 4000 MW tröghet till systemet”

  Som vanligt utelämnar pressreleasen det viktigaste. Hur länge kan kondensorn leverera 4000 MW. Om energin skall tas från batteriet är svaret 144 sekunder.
  Det är troligen för litet för att starta upp reservkraft, men troligen tillräckligt för att hinna koppla bort delar av systemet i stället för en total nedkoppling.

 71. Claes-Erik Simonsbacka

  #68TorbjörnR

  Vet bara att anläggningen kommer att ligga vid Shannonbridge i Co. Offaly

  Mvh,

 72. Sigge

  Claes Erik Simonsbacka #58 och tty #70

  Anläggningen med kondensator och svänghjul är inte reservkraft i första hand utan till för att stabilisera elnätet om något händer i elnätet som t ex ett avbrott på en stor kraftledning.

  För snabb effektreserv behövs inte 4000 MW. På Irland räcker det nog med mindre än 1000 MW och om gasturbiner är den lite långsammare effektreserven så tar det några minuter att starta upp ett sådant och det tar kanske 5-10 minuter innan full effekt uppnås.

 73. Lars Kamél

  #65, #69:
  Det var en stor jordbävning i området 2018, som kan ha bidragit till en ön har hamnat under havsytan. Men förvisso är utfiskning gjord av lokalbefolkningen också en trolig, bidragande orsak.

 74. Paul Håkansson

  TOYOTA PROPOSES END OF ELECTRIC VEHICLES

  Toyota, a name synonymous with innovation in the automotive world, has once again made headlines. This time, it’s not about electric vehicles (EVs) but about a pioneering ammonia-powered engine. Developed in collaboration with the Chinese state-owned manufacturer GAC Group, this engine might just be the game-changer the industry needs.

  What is an Ammonia Engine?

  An ammonia engine is a type of internal combustion engine that uses ammonia as its primary fuel. The beauty of ammonia lies in its composition: one nitrogen atom and three hydrogen atoms, with no carbon atoms. This means that when burned, it doesn’t release carbon dioxide, a major greenhouse gas. The potential of such an engine is immense, especially in our collective quest to reduce carbon footprints.

  Why is it Important?

  The global push towards sustainable energy solutions has led to a surge in EVs. However, Toyota believes in diversifying its approach. The ammonia engine offers a promising alternative, especially when considering its high energy density. This makes it ideal for sectors where efficient energy storage and transportation are crucial, such as in transportation and power generation.

  Moreover, ammonia is abundantly available. Its production primarily involves hydrogen and nitrogen, both of which are plentiful in our atmosphere. This makes ammonia engines not only environmentally friendly but also potentially cost-effective in the long run.
  The Toyota-GAC Collaboration

  Toyota’s partnership with GAC has resulted in a prototype engine that burns liquid ammonia. This 2-liter four-cylinder engine boasts of a power output of 161 horsepower and claims to reduce carbon emissions by a staggering 90%. Such advancements could revolutionize automobile design and significantly contribute to environmental conservation.

  However, the journey wasn’t without challenges. From managing combustion pressure to addressing nitrogen emissions, the development team faced numerous obstacles. Yet, their dedication and innovative spirit have brought this concept to life.

  The Bigger Picture

  China, the world’s largest EV market, still has a significant demand for traditional combustion engines. With talks of the Chinese government potentially banning the sale of internal combustion engine cars, alternative fuels like ammonia could extend the life of the combustion engine. Such fuels might even prove more cost-effective than EVs in the long run, offering consumers both eco-friendly and convenient transportation options.
  Toyota’s exploration into ammonia-powered engines is a testament to its commitment to diverse and sustainable energy solutions. As the technology matures, it might not be long before we see ammonia-powered vehicles on roads worldwide.

  In conclusion, while the world is rapidly moving towards electric vehicles, Toyota’s ammonia engine reminds us that innovation can come from unexpected quarters. As we drive into the future, it’s exciting to think of the myriad ways we might power our journeys.

  https://performancegarage.com.au/news/toyota-proposes-end-of-electric-vehicles/

 75. Lars-Eric Bjerke

  #74 Paul Håkansson

  Ren ammoniak är giftigt, svårt att hantera och har lågt energiinnehåll.
  https://www.nyteknik.se/fordon/ammoniak-ar-ett-smartare-fartygsbransle-an-naturgas/106238.

 76. foliehatt

  Paul, Lars-Eric, ## 74, 75
  ”Moreover, ammonia is abundantly available. Its production primarily involves hydrogen and nitrogen, both of which are plentiful in our atmosphere”
  – stämmer ju inte. Vätgasen kräver en hel del energi för att få fram.

 77. Göran S

  #38 tty
  GIA effekten innebär ju väl att havsbotten sjunker och ger då ökad volym, varför anger du då positivt tecken när man räknar hur mycket havsytan kommer att stiga?

  Fråga 2:
  Om SMHI säger:
  ”Accelerationen i havsnivåhöjningen sedan 1970-talet beror på en kombination av ökad termisk expansion och ökad massförlust från Grönland8. ”
  och du säger:
  ”Det spelar för svensk del ingen roll om grönlandsisen smälter eller hur fort det eventuellt sker eftersom egengravitationseffekten gör att det praktiskt taget inte påverkar havsnivån här”

  Du och SMHI verkar inte överens om effekten av ökad massförlust åtminstone inte för Sverige?