Öppen Tråd

augusti

Bim skickade redaktionen denna bild som en påminnelse om att augusti faktiskt är en sommarmånad. Vi får hoppas på många fina dagar. Här är veckans öppna tråd med fri diskussion om väder, klimat och energi.

Trevlig Helg, önskar
Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Glenn S. Översjö-Strand

  Från Grönköping rapporteras att lokalavdelningen av miljöpartiet de gröna (omogna) tydligen inte vill vara sämre än avdelningen på Gotland som vill ersätta cement med ja, med vad? “Vi är inga forskare” säger ordförandefrun Ackwe Jaemmerdahl.
  De gröna i Grönköping vill gå ett steg längre och uppdra till regeringen att stänga alla flygplatser och förbjuda flygfarkoster av alla slag, “de är inte klimatsmarta” hävdar fru Lindra Nöödh, klimatansvarig.
  “Det borde gå utmärkt att använda flygande mattor, det har jag sett i många filmer.”
  När vår reporter försiktigt undrar hur det ska fungera i verkligheten blir svaret detsamma som på Gotland; “Vi är inga forskare”.
  Däri kan reportern bara instämma.

 2. mattias

  Äntligen har de lyckats hitta ett slags värmetekord i Grekland: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/rekordvarmen-inte-under-35-grader-pa-hela-natten

 3. Jan

  #2 mattias

  Ja mer man mäter ju fler rekord av något slag kommer man att finna.

 4. Rolf Mellberg

  Ny kärnkraft – Molten Salt Reactors.

  Kina storsatsar på kärnkraft på flera fronter men enligt mig är ny-gammal teknologi inom ”smält salt” det mest spännande då det kan leda fram till det största paradigmskiftet inom ergisektorn sedan John D Rockefeller startade Standard Oil.
  Det varit sparsamt med information under ett par år om Kinas satsning men nu meddelas att den nya reaktor de har arbetat med snart skall köra igång.

  Det här kan leda till ett genombrott även internationellt få Kina hotar att ta hem geopolitiskt storslam.

  https://youtu.be/1EFfxMx6WJs

 5. Anders

  Har Ni sett hur den statliga myndigheten Energimarknadsinspektionen (EI) precis som Naturvårdsverket och Energimyndigheten blivit ett husorgan för miljöpartiet och/eller klimathotssaktivism? Läs gärna hur de förtvivlat försöker svara på frågan varför man censurerat bort kärnkraft som ”fossilfri” energiproduktion.

  Länk till ”Elpriskollen” : https://elpriskollen.se/sv

  Länk till forum: https://konsumentforum.ei.se/org/energimarknadsinspektionen/d/hej-varfor-kan-jag-inte-valja-karnkrafts-el-i-ert-/

 6. Roland

  Noterar att det står mycket nu med insändare i tidningar om att svensk skog mår dåligt och en massa insäkter försvinner pga kalhyggen.

  Men mår svensk skog så dåligt?

 7. Martin

  Läser i MSM att Golfströmmens icke vara är på tapeten igen. Förstår inte om det är nya rön eller forskare som vill ha nya anslag…åsikt?

 8. Lasse

  Gotlands vattentäkt
  I SVD debatt framför en av de ansvariga för miljöprövningen att de inte kunde agera annorlunda.
  De funderade i nio månader men kom fram till att underlaget var bristfälligt.
  EU kräver och vatten behövs. Därtill natura 2000 område.
  Heidelberg cement har obegränsade resurser och bör kunna skeppa cement och kalk till behövande.

  Det förefaller som om de pressar fram en situation som de önskat.
  Jag skulle gärna syna deras krav på underlag. Brott har pågått i 100 år så kunskapsläget bör vara gott.
  Tingstäde träsk mot befintliga kalkbrott , borde gå att dränera och filtrera till vattenförsörjning utan föroreningar.
  Gjorde det på 1980 talet vid gamla täkten när Scandiaconsults erfarna geohydrolog var ansvarig.

  Kvaliten på LS utredningar om vattenbehov och skydd visar att de gärna vill och behöver hjälp:
  https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4dc15f2816a53b76de7df8/1556268479501/Regional%20vattenf%C3%B6rs%C3%B6rjningsplan%20Gotlands%20l%C3%A4n.pdf

  https://www.google.com/maps/@57.733754,18.7799746,11495m/data=!3m1!1e3

 9. Jonas

  #6

  Ladda ner Riksskogstaxeringens årliga inventeringar och läs och bilda dig din egen uppfattning om den påstående krisen. Det har varit en häxjakt mot svensk skogsbruk sedan årsskiftet.

  Den ökande temperaturen och co2 halten skulle jag säga har bidragit mycket till högre tillväxt och virkesförråd.

  Däremot så kanske skötselregimer såsom ensartade gransskogar varit till nackdel i och med ett ibland varmare/torrare klimat. Då dessa blivit lättare angripna av granbarkborrar.

  Svenskt skogsbruk har varit duktiga på att utnyttja koldioxidfrågan till sin fördel. Men nu börjar de nog inse att det inte varit så bra att ”äta av samma kaka” som miljörörelsen.

  EU’s nya Green Deal har verkligen skakat om svensk skogsbruk nu när man i stort vill förbjuda kalhyggen och spara all äldre skog. Var ska alla produkter från skogen nu komma ifrån?

  För den som vill läsa mer:

  https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-new-eu-forest-strategy-2030_with-annex_en.pdf

 10. Ivar Andersson

  Juli månad på Gotland var varmast sedan 1914 enligt Östnytt. Varför var juli 1914 så varm på Gotland? Var det lokala koldioxidutsläpp eller naturliga klimatvariationer?
  Se sista minuten av https://www.svtplay.se/video/32121187/lokala-nyheter-ost/svt-nyheter-ost-6-aug-19-55-4?id=e2DD5VQ

 11. Håkan Stenberg

  På tal om gångna tider och katastrofer: August Strindberg gör en resa i Sverige under slutet av 1800-talet och skriver i boken ”Tal till svenska folket”: ”När jag kom hem vid seklets slut, fann jag stämningen tryckt. Människorna talade bara om tuberkulos, skogarna hade fått ohyra (Nunnan) så att armékårer mobiliserades för att bekriga – en fjäril; krusbärsbuskarna dog av mjöldagg, de gamla goda äppelträden hade upphört att giva” osv med annat elände. Klimathotet var inte uppfunnet på den tiden (även om Arrhenius lanserat sin hypotes). Idag hade man säkert skyllt eländet på koldioxiden.

 12. Sigge

  #6 Roland

  Svensk skog mår bra. Den växer som aldrig förr och det hot som fanns mot svensk skog i södra Småland och Blekinge är numera åtgärdat. Svavelnedfallet är numera så lågt att det inte är någon risk för försurning p g a svavel.

  Att faunan av djur och insekter ändras i Sverige beror nog inte så mycket på skogsbruket. Det mesta beror på lantbruket. I skogsbygder läggs mycket lantbruk ner och djurhållningen minskar, det påverkar insekter och fågelliv ganska mycket när djurhållning försvinner och betesmarker växer igen.

  En annan sak som ändrar faunan är att klimatet blir varmare. I trakterna där jag bor märks det mest på granbarkborrar. De överlever varma vintrar bättre.

  För min egen del så tycker jag nog insekter överlag ökat utom flugor. Att flugorna minskat beror på att bondgården intill slutat med djurhållning.

 13. Roland #6, Jonas #9 ett bra svar. Vi har erfarenhet av kalhyggen i snart 100 år, mer än en trädgeneration. Svårt att se några allvarliga problem men fullt möjligt avverkar vi på ett annat och smartare sätt om 100 år. En bra första referens om skador av ett varmare klimat är att titta 15 mil, en grad, söderut. Samma för tillväxten. Vem vill då byta sin skog mot en som ligger 15 mil norrut? Hör av dig! Och vem vill vara utan co2 berikningen? Det finns förstås också många andra synpunkter. Fråga bärplockarna t ex.

 14. Anders

  Apropå hur skogarna och den biologiska mångfalden mår, menar jag att det är en nästan lika komplex fråga som ”klimatförändringarna”. Det finns förstås en rad faktorer som har olika (ibland motsatta) effekter. Vi måste börja inse att det ALDRIG någonsin finns EN förklaring till ETT problem. Sådan insikt brukar benämnas sunt bondförnuft. Och den varan verkar i enkelspårighetens Mekka (Sverige) ha gått upp i rök… Arma land! Måtte Gud beskydda oss från alarmismen som snart lyckats med att fördumma hela myndighetsvärlden.

 15. Sigge #12,

  ”Den växer som aldrig förr och det hot som fanns mot svensk skog i södra Småland och Blekinge är numera åtgärdat. Svavelnedfallet är numera så lågt att det inte är någon risk för försurning p g a svavel.”

  Den där myten trodde jag var glömd vid det här laget. För c:a 30 år sedan kunde man visa att skogen faktiskt växte bättre med ”surt nedfall” eftersom svavlet fungerade som gödsel. Den s.k. skogsdöden berodde mer på torka än nedfall.

  Problemet med surt nedfall handlade mer om sjöar än om skog.

 16. pekke

  Den som tycker att Sverige har för lite skog bör ta en resa på inlandsvägen/E45 från Västra Götaland till Kiruna, jag lovar att ni är ganska trötta på skog redan i Östersund trotts att halva resan är kvar, det är skog, skog och mera skog.

  Ett kalhygge är fult direkt efter det skapats, men de närmsta 20 åren så kommer diverse växter och insekter som normalt inte finns i uppväxt skog att frodas innan den växt upp, samma som sker efter skogsbrand.

  Får vi kalkbrist i landet så är det inte bara cement/betong som drabbas, även kalkning av försurad sjö/mark kan drabbas, mängder av diverse industriprocesser använder kalk också.

  När det gäller EU och skogen så kan de börja med att återställa skogarna i sina egna länder där de har odlat sönder marken i stället för att klaga på Sverige och Finland.

  Norden är inget naturreservat för EU-medborgare som har förstört sina egna skogar !

 17. Sigge

  #15 Ingemar Nordin

  Jag jagade i södra Småland nära Blekingegränsen på 80-talet. Det var tydligt på gammal granskog att det var något fel. Det var stor skillnad med skogarna i Mälardalen där jag fortfarande jagar.

  Sjöar drabbades hårdare av försurning än skogen. I Småland där jag jagade kalkades alla sjöar närområdet. Även i Mälardalen blev sjöar sura och en del kalkades på 90-talet. Även om skogsmarken i Mälardalen blev lite surare så var det inte tillräckligt för att det skulle märkas på skogen som det gjorde i Småland.

 18. pekke

  Barrskogar är normalt sura eftersom barrträd gillar sur mark, dominerar barrträd en skog så kommer marken få ett pH-värde under 7, mellan 4 – 7 , det är helt normalt.

 19. Ivar Andersson

  #16 pekke
  Ett kalhygge har kanske samma effekt som en skogsbrand. Kalhygget gynnar andra växter som försvinner i den 100-åriga skogen t.ex. andra lövträd, hallon osv

 20. Sigge

  #16 Pekke

  Det du skriver där delar jag helt och hållet. Jag tycker kalhyggen blir ganska fina något år efter att riset tagits bort. Det blir som du skriver en annan vegetation än i vanlig skog.

  Jag är mycket ute i skogen. Jag går ofta ut på kalhyggen om det inte är en massa ris som ligger kvar. Nu bor jag precis intill ett kalhygge och jag har plockat mycket smultron där de två senaste åren. Men nu börjar vildhallonen att ta över allt mer.

 21. pekke #16 och #18, instämmer.
  Men norr om Gällivare börjar det släppa. Låga och delvis krypande träd. Hukande det bistra klimatet men med nyfunnen framtidstro. Undrar förresten om barrskogens tolerans för och bidrag till lågt ph handlar om kemisk krigföring mot – jfr hur mjölksyrebakterierna behandlar sina konkurrenter.

 22. Simon

  Kanske den kraftigaste käftsmällen någonsin mot Miljöpartiets flummande:
  https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=cz6d5NxB8no

  Läget börjar bli akut.

 23. Bo S

  Klimatarmalismen företer tecken liknande dem från den småländska prädikosjukan, eller hopparrörelsen.

 24. Bo S.

  Hoppare-rörelsen borde jag skrivit, inte Hoppar-rörelsen.

  Självklart felstavade jag ”predikosjukan” som ”prädikosjukan” helt avsiktligt, eftersom det stavades så på den tiden.

 25. Claes-Erik Simonsbacka

  What is Nuclear Energy? The Science of Nuclear Power

  https://www.iaea.org/newscenter/news/what-is-nuclear-energy-the-science-of-nuclear-power

  Mvh,

 26. Magnus P

  Jag har lite fysik och kemi från 4-årig teknisk i bagaget men här går jag bet. Kanske någon här kan förklara hur man beräknar detta.
  https://detgodasamhallet.com/2021/08/07/lennart-bengtsson-att-elda-biomassa-och-kora-bil-pa-bioetanol-hjalper-inte-klimatet%e2%80%af/?fbclid=IwAR2lNJLwu4gMqcEMm-ZlppG_3_4gh060utbCVSdyfZqkYJjpw-wibcUk0aI

 27. En annan

  Detta kanske inte har med klimatet att göra men är nog värt att studera, upphovsmännen är de samma som ligger bakom klimathotet enligt mitt sätt att se det!
  https://www.stopworldcontrol.com/

 28. Henrik Jönsson överträffar sig själv i en knivskarp analys av miljöpartiets klimatpolitik; kärnkraften, cementnedstängningen, elektrifieringen etc.

  Beträffande kärnkraften misstänker jag att MP kommer att pressa S att förhala ett beslut om lagring. Det enda som krävs är att regeringen, efter 30 års utredning, inte ger tillstånd till den 29:e augusti.

  https://www.youtube.com/watch?v=cz6d5NxB8no

  Om S skulle köra över MP så avgår de eftersom en avveckling av kärnkraft är en identitetsfråga. Alla de 14% som hatar kärnkraft och som MP hoppas på, skulle göra tummen ned för detta ”svek”.

  Om, å andra sidan, MP skulle ge klartecken för fortsatt kärnkraft med de verk som vi har så skulle de förlora alla kärnkraftsmotståndare till C.

  Min gissning är att S prioriterar maktinnehavet och därför stänger ned all kärnkraft under hösten.

 29. mattias

  #16, 19
  Håller inte helt med. Kolla Vasaloppet nästa år – och de helikopterbilder som avslöjande visar alla kalhyggen längs sträckan. Det är också skillnad på riktig skog och planterad skog. Vid kalhyggesbruk förstörs hela ekosystemet, död ved fraktas bort och eftersom endast ett fåtal träd lämnas kvar som ofta förtvinar förstörs även alla mykorrhizasvampar som påverkar skogens tillväxt positivt. Det tar lång tid innan svamparna återetableras. Skogsbränder däremot är en naturlig del av ekosystemet som inte har samma negativa påverkan som kalhyggesbruk. Jag har inget emot skogsbruk på de arealer som redan är planterad och brukad skog. Men den biologiska mångfalden i skogslandskapet tar stor skada av kalhyggesskogsbruk. Det är bara att studera den nationella rödlistan där detta faktum framgår tydligt. Det är därför angeläget att behålla en del kontinuitetsskog som reservat. Dessa får däremot gärna skötas genom skogsbete och naturvårdsbränningar. Dessa skötselåtgärder gynnar den biologiska mångfalden.

 30. Karl Eider

  #8

  The blame game är i full gång. DN har tagit parti mot Cementa, som i sin tur svarar på kritiken. Allt tycks otroligt märkligt i detta ärende. Först verkar man vilja sänka Cementa, sedan när man inser vilka konsekvenser det kan få, går man i försvar och försöker peka på att det är Cementa som klantat sig. Allt för att rädda sitt eget skinn.

  https://www.cementa.se/sv/cementas-kommentar-till-dns-artikel-om-tillstandsarendet

 31. Lennart Svanberg

  Har oerhört svårt att förstå hur Dagens Nyheter kan vara så otroligt lojala mot Socialdemokraterna och Miljöpartiet så dem går deras ärenden. Är det någon här som känner till hur det blivit så?

 32. mattias #29, ja och nej. Mina kalhyggen har föryngrats genom naturmetoden, gör ingenting. Tror att det är rätt vanligt i privatägd skog. För den stora frågan är ju, hur hindrar man skogen att återbesätta kalhygget? Nej förresten, jag har fått ett föreläggande. Då vi planterade 10 ha såg vi vad skogsstyrelsen inte sett, ny skog var på gång. Får se om plantorna (nu tre år gamla) klarar konkurrensen. Plantering handlar nog om att vinna tid, några år kanske, och att styra till rätt sort. Inget fel i det men jag tror att det är mest skogsstyrelsen och skogsbolagen som har så bråttom. Och vad som är rätt sort om 80 -100 år tror jag inte nån har koll på.

 33. Sigge

  #26 Magnus P

  Att du inte förstår vad Lennart Bengtsson menar beror nog på att han har fel.

  Den mesta etanolen tillverkas av spannmål. En stor del av etanolen tillverkas av spannmål som skall kasseras för den duger inte till livsmedel. Spannmål är ettåriga grödor.

  Biobränsle från skog är främst avfall från skogsindustrin som bark, sågspån och liknande som används i värmeverk. En mindre del är GROT (grenar och toppar). Grenar och toppar multnar ner inom 5-10 år där kolet tillförs atmosfären i form av koldioxid och metan.

  Det drivmedel som tillverkas i Sverige av skogsprodukter är av avfall från tillverkning av pappersmassa. Flera massabruk håller på med ombyggnader så att de ska tillverka mera biodrivmedel.

 34. Sören+G

  I Rapport i kväll var det ett reportage om en superdator i Österrike. Den troddes kunna förutsäga extrema väderhändelser under hela 2000-talet. Enligt datornissen som berättade visste man inte om temperatur-höjningen skulle bli 1,5, 3 eller 5 grader. Men det hade mindre betydelse, det viktigaste var att vi agerade och 5 grader skulle vara katastrof. Så det bästa enligt honom är tydligen att utgå från värsta scenariet.

 35. Karl Erik R

  #28 Ingemar Nordin

  Det är inte fullt så illa att kärnkraften måste stängas i höst vid ett uteblivet beslut. Det som händer är att man inte kan byta ut bränslestavar som tappat en del av sin effekt mot nya och fräscha. Reaktorerna kan fortsätta att producera el men med successivt allt lägre effekt. Om några få år har effekten sjunkit så mycket att fortsatt drift blir olönsam. En energikatastrof i slow-motion.

 36. PK

  Hörde sydeuropeiska nyheter (Spanien/Portugal) och även där var de grekiska skogsbränderna en konsekvens av klimatförändringar. Ett frikort för beredskap för kommande skogsbränder kändes det som. Men någon som vet hur argumenten för denna teori ser ut? UAH går snarare mot en nedkylning och inte kan väl en ökning på 0,12 grader per decennium få fart på skogsbränderna?

 37. Daniel Wiklund

  Dikten den stora kometen är ständigt aktuell. Kuriren är full av domedagstexter. Den ena värre än den andra. ”Vi talar inte längre om klimatändring ( ett nytt ord) utan om klimathot sa nyligen Greklands viceminister för samhällsskydd, Niklas Hardalias”. Passar med Ferlin ” Den där kometen kommer ju tre ggr I kvartalet. Än är han här, än är han där, och krumelurar värre, vi skålar för den dag som är och litar på vår herre”. Idag såg vi ingen komet i Luleå. Ett fantastiskt väder. Strålande sol från en klarblå himmel, 21 grader och svaga vindar. Bättre kan det inte bli. Men bäst att gardera sig, imorgon kan den stora kometen krumelura.

 38. Hans H.

  #28, Ingemar Nordin

  Nej, regeringen måste nte fatta beslut om slutförvaret den 29 augusti.

  Det som behövs är att det fattas ett beslut att bygga ut CLAB från dagens kapacitet 8.000 ton till 12.000 ton.

  En ansökan om utbyggnad av CLAB med denna siffra har lämnats in SAMTIDIGT med en ansökan om att få bygga slutförvaret i Forsmark. Som en integrerad del av ansökan.

  SKB´s vD har förklarat att man vägrar dela upp ansökan vilket Bolund önskat. Oskarshamns kommun har förklarat att man vägrar gå med på en utbyggnad av CLAB som separat ärende. SKB´s vD anser att de ”fullgjirt uppdraget” och vill ha ett kvitto på det. Mission completed således.

  Ett spel med Svarte Petter pågår.

  Det förnuftiga med hänvisning till Gen. IV är att samla dagens avfall på hög tills det kan återanvändas.

  Rimligt är här att regeringen kör över Oskarshamns kommun och kräver en utbyggnad av CLAB ”i landets intresse”. Tillstånd finns redan i den av Mark och Miljödomstolen godkända GEMENSAMMA ansökan.

 39. Lars-Eric Bjerke

  #17 Sigge,

  Skogdöden var en myt som avslöjades av en ung svensk doktorand, som ingen lyssnade på till en början. Läs t.ex.
  https://www.slu.se/forskning/kunskapsbank/future-forests/skogsdodens-uppgang-och-fall-vad-har-vi-lart-oss/

 40. Daniel Wiklund

  Nils Ferlin avled för 60 år sedan. Skrev dikten Den stora poeten för 83 år sedan. Men den är rykande aktuell. Den säger mer om framtiden än vad Rockströms och miljöpartiets framtidsscenarier säger.

 41. Hans H #38,

  Du kan säkert det här bättre än jag. Men jag fattade som att utan en godkänd plan för slutförvar så måste driften stoppas.

  Som du påpekar så är slutförvar en dålig idé med tanke på framtida gen IV. Men något godkännande för att lagra använt kärnbränsle i ett mellanlager för en framtida användning finns så vitt jag förstår inte.

 42. Ann Löfving-Henriksson

  #40 Daniel W. debatten berikas av Din utvikningar till både Ferlin och andra. Trevligt!

 43. Ulf

  Svar 31

  Ja, DN har invaderats av samma krafter som förstörde Svd för ett antal år sedan. Svd slängde ut dem och nu häckar de flesta på DN. Senaste tillskottet är Alestig. Jag hoppas nu att Svd kan bli en riktigt bra tidning igen. Tendens finns nu till att man vill göra sin journalistiska plikt även avseende klimatfrågan.

 44. Ann Löfving-Henriksson

  # 43 Ulf, när det gäller ledarsidan blev GP en ny tidning i och med Alice T. Hon försvann, men frågan är den sidan inte är ännu bättre idag! Kan varmt rekommenderas även om skribenterna fortfarande uppför sig som Lomborg, tror på IPCC/SMP. Tyvärr. Deras eget försvar är att de inte ha sakkunskap nog att kritisera klimathotet. Sympatiskt, men de borde verkligen känna ansvar och skaffa sig sakkunskap.

 45. Hans H.

  #41 Ingemar Nordin

  Det tillstånd som gäller för CLAB är mig veterligt inte tidsbegränsat. Är det tidsbegränsat så är det i så fall med en mycket rymlig tidsmarginal, säg hundra år eller så.

  Det äldsta materialet i CLAB är nästan femtio år gammalt. (Oskarshamn 1 startade 1972.) Efter fyrtio är värmeproduktionen obetydlig. Vad jag vet sägs inget om hur många år CLAB+s kommande tillstånd – 12.000 ton – ska gälla, men jag har inte själv läst ansökan.

  En första kylperiod är alltid en förenklingg för vidare hantering. Fast hur länge som är lämpligt innan man kan återanvända i en kommande Gen IV har jag förstås ingen aning om.

  Ser detta ”spel för gallerierna” som pågår som ovärdigt.

  Beträffande att ”spara” avfallet för kommande återanvändning är det väl bara att säga ja till hela ansökan men sen ge Vattenfall order att inte starta bygget i Forsmark.

 46. Dan

  #28 Ingemar Nordin

  Om politikerna saknar förmåga att lösa denna knut måste nog man börja tänka i termer av civil olydnad, civil ohörsamhet.
  Även hemmen där direktörerna på Vattenfall bor lär bli mörka och kalla utan kärnkraft. Vilka kan följderna bli om man helt enkelt vägrar stänga ned?
  Det krävs nog lite jävlar anamma. En bristvara numera.

 47. Ivar Andersson

  #46 Dan
  Direktörerna på Vattenfall har säkert en dieselgenerator i reserv, eftersom de vet hur svajig eldistributionen är, precis som alla djurhållande bönder.

 48. Lennart Svanberg

  #43 – Tack för förklaringen.

 49. SatSapiente

  #45 Hans H
  Det äldsta bränslet som förvaras i CLAB kommer från Sveriges första reaktor R1 som startades 1954. I CLAB’s bassänger förvaras allt bränsle från samtliga svenska reaktorer (som varit i drift), R1 i bergrum under KTH i Stockholm, R2 i Studsvik, Ågesta-reaktorn i Farsta samt från de övriga mer kända, Barsebäck, Ringhals, Forsmark och Oskarshamn.
  Marviken-reaktorns bränsle blev aldrig använt och därför heller inte aktivt. Marviken kom att bli världens enda oljeeldade kärnkraftverk eftersom man senare byggde till en oljepanna för att kunna använda turbinen för att generera el med kapacitet på 200 MW.

 50. Sigge

  #39 Lars-Erik Bjerke

  Skogsfolket delar inte doktorandens uppfattning.

  Nu har ju det sura regnet minskat så det går inte att se om är doktoranden eller alla de andra hade rätt.

  Det var på gammal granskog som man kunde se att skogen for illa.

 51. Dan

  #47 Ivar Andersson:

  Efter vad jag hört ser bostadsrättsföreningarna på Strandvägen m-fl. östermalmsadresser synnerligen strängt på dieselgeneratorer på balkongen.

 52. Sigge #50,

  Det handlar inte bara om någon enstaka doktorand. Forskningen visade rätt klart att själva granskogen växte bättre med surt regn. Mer här:

  https://klimatupplysningen.se/roll-hansen-om-skogsdoden-och-vetenskapen/

  Jag kände en av forskarna som gjorde ett experiment i Göteborgstrakten där man förhindrade nedfallet genom att bygga skydd mot marken på en del av en skog och jämförde med en oskyddad del. Sedan mätte man tillväxten över några år. Utfallet var entydigt: Det sura nedfallet hade inget med ”skogsdöden” att göra. Tillväxten var bättre i de delar av skogen som var utsatta för nedfallet.

  Däremot är granskog känslig för torka (ytligt rotsystem).

 53. Berra

  Ojoj…nu brinner det i Grekland så att en ö ”klyvts på mitten”, antar att den spruckit då?

  Varmaste temperaturerna på 3 decennier, var det mera CO2 då eller var det bara väder? Och var de anlagda då med?

  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/jattebranderna-klyver-grekiska-on-pa-mitten/

 54. Sigge

  #52 Ingemar Nordin

  Hypoteserna som några få forskare hade som påstod att det var andra orsaker till skogsskadorna än försurningen var ifrågasatta av majoriteten skogsforskarna. Eftersom pH-värdet i marken i södra Sverige har ökat så kommer vi inte att få veta vilka som hade rätt.

  Den skog som var skadad är sedan många år avverkad och den skog som är gammal nu är inte skadad.

  Det där med att tillväxten var bättre i skog som var utsatt för nedfall beror på att nederbörden innehåller kväve. Även svavel är ett näringsämne för växter men i södra Sverige var nedfallet för mycket.

 55. Lars Thorén

  #33
  Inte så lite spannmål heller! 200-300 långtradare med spannmål passerar grindarna på Lantmännens etanolanläggning i Norrköping. Varje månad året runt!

 56. Karl Eider

  #50, 52, 54

  Vissa växter föredrar mer kalkhaltig jord, andra surare jord. Gran trivs bäst i sur jord.

  ”Gran accepterar de flesta typer av jordar, men föredrar en sur jord som är väldränerad.”

  https://www.plantagen.se/gran.html

 57. Ivar Andersson

  #53 Berra
  Varför var det så varmt i Grekland för 30 år sedan att värmerekordet inte slås förrän nu?

 58. Anders

  Kärnkraftsmotståndare med klimatångest kan resonera så här:

  ”Att kärnkraften stängs har med många saker att göra. Inte minst politiska beslut om att vår elförsörjning ska vara ägd privat och där finns det väldigt få aktörer som faktiskt kan hålla kärnkraftverk igång. Inte minst problematiken att hålla dem säkra under marknadsformer där vi ser nästan allting annat haverera (typ äldrevård, skola etc).

  Det har dessutom (och kanske huvudsakligen) att göra med det faktum att vi behöver minska vår konsumtion. Kärnkraften är inte en lösning på koldioxidsproblemet i Sverige. Bara en förskjutning tills ”någon annan” kan handskas med avfallet och ”någon annan” kan handskas med gruvbrytningen av uran.

  Vi konsumerar för mycket. Simpelt och enkelt. Att använda kärnkraft är för tillfället som att ta ett studielån för att festa och hoppas att någon annan betalar det. Att stänga ner kärnkraftverken är som att säga att vi behöver hålla oss till den mängd pengar(energi) vi faktiskt har, utan att låna – vilket innebär att vi behöver snåla in och ändra våra vanor.”

  Tänkte att någon kan använda detta för att vässa argumenten…

 59. Jojje

  Lite från Heller.
  https://newtube.app/TonyHeller/k8ijjI7

 60. Jojje

  Och lite till
  https://newtube.app/TonyHeller/RgECzfc

 61. Simon

  Tyvärr bakom betalvägg men oerhört glädjande det finns kommunpolitiker som vågar ifrågasätta:

  https://kuriren.nu/bli-prenumerant/artikel/r3z35eej

 62. BD-Nille

  Simon #61

  Här är texten från artikeln. Notera att centerns Regionråd Lindfors jämför henne med ”platta-jordare”… Argumentum ad hominem som vanligt…

  ”Det var efter att vi publicerade en artikel om FN:s klimatrapport som Ingrid Vesterlund (C) under måndagen kallade rapporten för ”fake news”.

  – Jag tycker att det är skrämselpropaganda. Man kan gå in på andra vetenskapliga bevis. Till exempel Lennart Bengtsson, Lars Bern, de har betydligt mycket bättre rapporter än vad som finns i uppgifterna som ni har lämnat.

  Vad är det som gör att du litar mer på Lennart Bengtsson än rapporten?

  – Han har forskat hela sitt liv. Lars Bern. Elsa Widding till exempel som också hänvisar till många, många forskare.

  Det är ju många forskare bakom den här klimatrapporten också?

  – Ja, fast inte på det sättet.

  undefined
  I IPCC:s rapport slås det fast att vi allt oftare kommer att drabbas av extremväder.
  Foto: Joel Marklund
  Hon ställer sig kritisk till den mediala rapporteringen kring klimatfrågan.

  – Det är tydligen katastrof vare sig det är sol, regn, blåst, vind, hav eller vatten. Allting är ett katastrofläge just nu.

  – Jag tycker man från media ska lugna ner befolkningen. Vi har nog med en pandemi som vi måste hantera. Och så kommer det skrämselpropaganda om miljön också.

  Du tror inte att det sker klimatförändringar just nu?

  – Nej, jag tycker inte att det är det. Om du tittar till exempel på 1972, då var det också tio år kvar enligt FN.

  Det råder ju ändå en majoritet kring forskningen?

  – Nej, det gör det inte. Det är ni i media som vill trycka fram att det är så.

  Hur går dina åsikter ihop med Centerpartiets värderingar?

  – Centern har en grundfilosofi att vi ska värna om vår miljö, men inte på det här sättet. Att skrämma upp folk att de ska behöva vara rädda var och varannan dag.

  Tycker partiet som du angående klimatförändringarna?

  – Det vet jag inte. Jag står för det jag säger. Vi värnar ju om vår natur på vårt sätt, men att skrämma upp folk är inte vår propaganda. Vi måste ta fram fakta innan man säger saker och ting. Men att ni lutar er mot FN tycker jag är helt skrämmande.

  undefined
  ”Jag tar fullständigt avstånd”, säger regionrådet Nils-Olov (C) om partikollegans uttalande.
  Foto: Crister Björk
  Både Centerpartiets gruppledare i Luleå, Carola Lidén och kretsstyrelsens ordförande Marianne Aava hänvisar till regionrådet Nils-Olov Lindfors (C) när vi ber om en kommentar. Han skrattar till när han får höra uttalandena.

  – Men alltså… Det ställer jag mig inte bakom.

  Hur ställer sig partiet till det?

  – Partiet är fullständigt på det klara med att klimatfrågan är kanske den viktigaste frågan vi har att hantera, vi som lever i dag.

  Angående FN:s och IPCC:s klimatrapport lägger han stor vikt vid vad den kom fram till.

  – Det är klart att olika individer kan ha olika synpunkter. Men det finns ingenting som väger så tungt som IPCC. Man måste alltid när man läser forskningsrapporter titta vem som har finansierat rapporten. För den som finansierar styr ofta till viss del rapportens slutsatser. Och det här är offentligt finansierad forskning av universitet etc. Det är inte frifräsare som tycker någonting.

  – Sen finns det alltid folk som tror att jorden är platt och allt sånt där. För mig är det som man säger på amerikanska: bull (bullshit=skitsnack).

  Är det möjligt att företräda Centerpartiet om man inte tror på att klimatförändringarna existerar?

  – Nu är inte jag längre ledamot i fullmäktige. Men när jag hör det här så är det någonting som måste tas upp i något gruppmöte där vi kanske har en utbildning i klimatfrågan. Det låter för mig som hur Sverigedemokraterna resonerar. Allt är fake ungefär. Det är lite Trumpism.

  Centerpartiets pressekreterare Haris Grabovac skriver i ett meddelande att man bara har möjlighet att lämna en skriftlig kommentar under tisdagen.

  ”Centerpartiet grundar sin klimatpolitik på fakta. Därför delar vi inte de åsikter som Vesterlund ger uttryck för. De saknar helt enkelt täckning.
  FN:s klimatpanels rapport bekräftar att det är människan som orsakar den globala uppvärmningen och extremväder. Därför krävs det omedelbara och kraftiga åtgärder för att vi ska klara 1,5 gradersmålet.
  Klimatet och miljön har varit hjärtefrågor för Centerpartiet sedan länge och vi kommer fortsätta att göra allt vi kan för att klara klimatkrisen.”

 63. BD-Nille

  #62

  Och nu tvingas hon lämna centerpartiet. Text ur dagens Kuriren:

  ””Jag tycket att detta blivit en storm i ett vattenglas. Men för partiets bästa lämnar jag centerpartiet och mina politiska uppdrag.”

  LULEÅ 11 AUGUSTI 2021 17:08
  Det säger Ingrid Vesterlund(C), ledamot i kommunfullmäktige i Luleå, efter hennes kritiserade klimatutspel.

  Det var i går som Ingrid Vesterlund gick ut och kritiserade FN:s klimatrapport och kallade den skrämselpropaganda efter att tidigare ha kallat den för ”fake news”.

  – Jag kommer just från mitt sista möte med miljö-, och byggnadsnämnden där jag meddelat mitt beslut att lämna. Det var inga ”hard feelings”, utan vi kommer att hälsa på varandra när vi träffas på stan, säger Ingrid Vesterlund.

  Hon lämnar också som nämndeman i tingsrätten och avser att lämna sin plats i kommunfullmäktige.

  Så du tänker inte fortsätta som politisk vilde i kommunfullmäktige?

  – Det lutar åt att jag lämnar kommunfullmäktige, men vi måste ha ett gruppmöte innan det är klart. Jag lämnar också centerpartiet där jag varit medlem sedan 2018. Jag har suttit som reserv i kommunfullmäktige fram till ifjol då jag blev ordinarie ledamot, säger Ingrid Vesterlund.

  Varför gick du med i centerpartiet?

  – Det var för att jag gillar deras miljöpolitik. Jag är bonddotter och bor på landet och jag har alltid tyckt att miljöfrågorna är viktiga. Det var därför jag gav mig in i politiken, säger Ingrid Vesterlund.

  Hur rimmar det med dom uttalanden du nu gjort om FN:s klimatrapport?

  – Jag tycker det blivit en storm i ett vattenglas och detta har fått för stora propotioner.Folk får inte tro att jag är miljönegativ.Men jag är emot skrämselpropaganda, säger Ingrid Vesterlund.”

 64. Simon

  #62, 63 BD-Nille
  Bugar och bockar!

  Klok kvinna, Synd man inte längre kan säga detsamma om resten av partiet.

 65. Simon

  Läste just den här artikeln:
  https://www.dagensps.se/motor/studie-bensinbilar-ar-billigare-i-underhall-an-elbilar/

  Jag har länge misstänkt just detta och det verkar som att jag haft fog för misstankarna.

 66. BD-Nille, hej, jag bor nästan granne så jag ringde upp. Hon skrattar gott åt hela historien och förstår inte varför det skulle vara så märkvärdigt att se på saken som hon gör. Småföretagare. Lämnar centerpartiet och åker på tre veckors bilsemester. Jag tycker mig höra västerbottniska, jo, Burträsk, bara 30 år i Norrbotten. Mycket kapabelt folk från Burträsk, kom att tänka på advokat Henning Sjöström och hans RR. Det var tider det.

 67. Sten Kaijser

  Bra Eilif,
  eftersom hon uppenbarligen följer KU kan du väl hälsa att hon ses som en hjältinna av oss som inte bara läser inlägg utan även kommentarer

  Sten

 68. Simon

  Avsnittet om Stalin i Netflix-serien ”hur man blir en tyrann” har skrämmande likheter med dagens samhälle. Vi är inte långt ifrån. Rekommenderas!

 69. BD-Nille

  Eilif #66, Kaijser #67

  Ja, en hjältinna… Bra initiativ Eilif!

  Du Eilif skriver ”Hon skrattar gott åt hela historien och förstår inte varför det skulle vara så märkvärdigt att se på saken som hon gör.”

  Där har vi det.. Varför är det plötsligt nödläge och kris bara för att väder och klimat svänger kraftigt? Det har det ju alltid gjort, det fick man lära sig i grundskolan på 70-talet.

  Så enkelt är det.

 70. Anders

  Tankeväckande räkneexempel: Hur stor yta tror Ni skulle behövas för att samla hela världens befolkning på ett ställe för ett möte om… säg problemen med överbefolkningen? LEDTRÅD: Hur många av världens 7,9 miljarder människor ryms på… Gotland?

  SVAR: Om vi nöjer oss med 0,4 m2/person ryms vi faktiskt ALLA på den kalkrika ön i Östersjön. Handen på hjärtat – vem trodde det?

 71. Lars Cornell

  #70 Anders.
  Jo, jag trodde det. När det gäller yta [kvadrat] och ännu mer volym [kubik] misstar vi oss ofta grundligt om storleksförhållanden.

  Men antag att vi pressar samman jordens befolkning så, hur stor skulle befolkningen vara efter en vecka?

  Hur mycket yta behöver vi för god livskvalitet?

  Det var en fråga. Vad svarar du Anders och alla andra?

 72. Anders

  #71 Lars Cornell. Du har givetvis helt rätt i att vi behöver en oerhört mycket större yta än Gotland för att överleva långsiktigt. Det finns kanske någon kunnig här på KU som har ett sådant mått i färskt minne? Ville, med mitt räkneexempel, bara balansera de enorma överdrifter som sköljer över oss (dem) som orkar följa MSM.