Öppen Tråd

julskyltning

Skyltsöndagar fanns i Sverige redan i slutet av 1800-talet, numera i anslutning till 1:a advent. Vi har ju blivit utlovade en solig och kylig helg överlag, så det faller ju bra in i traditionen. Här är veckans öppna tråd med fritt ämnesval inom områdena klimat och energi.

Trevlig Helg, önskar
Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Klimatet kräver kärnkraft-en SVD ledare idag där Fortums VD intervjuas.
  Han ser bortom Nordens elmix och bortom 2020.
  Solkraften hyllar han . De satsar stort-i Indien!
  Vi har idag sol och kan på så sätt säkert dubbla Novembers soltimmar.
  Men det spelar ingen energi-roll eftersom sommar och vår ger oss huvudsakliga instrålningen, en instrålning som ökat med 17% i tid och 10% i energi. Kanske även givit oss lite mer värme-vem vet -inte SMHI för de är inte nyfikna på det! Eller kan man misstänka att de vet men inte vill tala om det?
  Det vore väl något att avslöja för en klimatjournalist? 😉

 2. foliehatt

  Jag har en undran om IPCCs underlag till den klimatkänslighet om 3 K som de påstår gäller för dubblerad [CO2]-halt, ECS.

  Om man samplar mätdata för något fenomen så kommer dessa mätvärden att normalfördela sig efter medelvärdet. Eller med andra ord – den största gruppen mätvärden kommer att ligga på medelvärdet och ju längre ifrån medelvärdet desto färre mätvärden kommer att finnas för respektive numeriska värden.

  Men, hur är det med CMIP5 klimatmodellerna? Ser man samma ”trängsel” runt de 3K som IPCCs har angett som troligt värde? I så fall, vad använder de som motivering till det intervall om +/- 50% på den temperaturen som de anger?

  Om klimatmodellerna inte beter sig som riktiga samplade data (dvs normalfördelar sig runt ett medelvärde) så är det ju ytterst tveksamt att dra slutsatsen att medelvärdet ur många modellers förutsägelser om klimatkänslighet skulle vara ens ett dugg bättre än varje sådan modells förutsägelser på egen hand.

  Eller tänker jag fel?

 3. Ulf

  Jag vet att de flesta här är naturvetare och i många fall mycket duktiga sådana. Själv begränsar sig mina kunskaper till gymnasienivå däremot vet jag innan och utantill hur en samhällsekonomi fungerar och ska fungerar. Den övergripande bilden diskuteras alltför sällan. Kinas incitament att göra allt för att öka sina koldioxidutsläpp, Rysslands vilja att destabilisera väst med interna konflikter har även bäring på klimathotet och ekofascismen.
  Det faktum att vi nu är inne på tredje klimathotet, istiden, växthuseffekten och nu tipping points.
  Att förklara för folk att Parisavtalet alltid varit en bluff eller ren inkompetens är mycket viktigt. Även att förklara att alla beslut vi tar i Sverige att inte bygga ut industri som ökar våra koldioxidutsläpp paradoxalt kommer att öka utsläppen globalt. Vi kan ledigt utgå ifrån att alla ingrep vi gör i naturen kommer ur globalt perspektiv vara det mest miljövänliga och människovänliga. Allt detta är viktiga sanningar att sprida.

 4. Thorleif

  @ Lasse

  Läste på notrick att molnigheten över klotet långsiktigt (minns inte hur många år bakåt) minskat från 68% till 63%. Alltså en förhöjd bruttoinstrålning av energi. SMHI pekar på det samma för Sverige. En sjunkande solaktivitet pekar mot en ökad molnighet igen. Någon som har några bra siter som satellit-mäter molnutbredning?

 5. Rolf Mellberg

  #4 Thorleif

  och Lasse, ”the sunshine man” 🙂

  Vi vet säkert att planeten blir grönare, vilket bör innebära att något mindre stoff och damm yr upp i atmosfären numera. Sådant stoff kan i viss mån påverka molnbildningen (clound condensation nucleis) men om detta nu har minskat (tydligt?) har solskenet ökat. I många länder har ju även luftföroreningarna bekämpats med framgång.

  Har denna mekanism utforskats?

 6. Ivar Andersson

  https://www.corren.se/asikter/ledare/energiministerns-haveri-pa-elmarknaden-om6403108.aspx
  ”Energiministerns haveri på elmarknaden
  LEDARE Varför ska exempelvis Tekniska verken i Linköping producera el utan subventioner om konkurrenter i andra kommuner kan få stöd?
  Skattebetalare och elkunder riskerar att behöva betala dyrt för elen i framtiden. Orsaken är att energiminister Anders Ygeman (S) är i färd med att långsiktigt förstöra den normala funktionen på elmarknaden, genom lokala uppgörelser med energiföretag.
  Bakgrunden är det vi har hört en hel del om under senare tid – problemen kring elförsörjningen. Det finns flaskhalsar i elnäten, på såväl lokal som nationell nivå.
  Under kalla vinterdagar finns en risk att elen inte räcker till i södra Sverige. Särskilt ansträngd har situationen varit i storstäderna Stockholm och Malmö. Och att den rödgröna regeringen har aviserat en skatt på avfallsförbränning som slår mot kraftvärmeverken har än mer förvärrat läget. Eftersom företagen som äger kraftvärmeverken inte längre ser det som särskilt lönsamt att producera el.”
  Ibland finns en viss klarsynthet även på en ledarsida.

 7. Johan M

  Insiktsfull artikel om Sveriges energipolitik:

  ”Men de tre stora svenska kraftproducenterna räknar inte på det sättet. För de har inte bara ”kärnkraftskaruseller” att ta hänsyn till i sina lönsamhetskalkyler utan framför allt stora ”vattenkraftsgungor”. ”

  https://www.realtid.se/kronika/stangningar-av-reaktorer-foretagsekonomiskt-motiverade

 8. Per Erik Kihlstedt

  Det är något som inte stämmer

  CO2 halten i atmosfären stiger väldigt regelbundet över tiden, med sin sågtandsformade kurva, oavsett vad som sker på jorden.
  Kurvan över CO2-halten varierar regelbundet över året med c:a 6 ppm, eller 12 Gt, men den totala ökningen blir normalt c:a 2 ppm eller 4 Gt. Det ska dock sägas att vissa år med särskilda händelser så kan variationerna nästan utebli eller bli mycket större. Variationerna har dock inget med mänsklig aktivitet att göra.
  Exempel 1: 1991 då vulkanen Pinatubo 1991 fick ett mycket stort utbrott som mätbart sjönk den globala temperaturen. Resultatet var att mängden koldioxid som tillfördes atmosfären sjönk med 70% procent trots att de mänskliga utsläppen inte förändrades.
  Exempel 2: El Nino 1997/98 var mycket kraftig och fick motsatt effekt, d v s den globala medeltemperaturen höjdes trots att det mänskliga bidraget var normalt.
  Maximal CO2-halt under ett år inträffar normalt i april och minimal halt i oktober, vilket normalt förklaras med växtsäsongen på norra halvklotet. Den drar igång på våren och förbrukar mycket CO2 och stannar upp på hösten då förmultningen överväger.
  Mätningarna av CO2-halten sker på drygt 3000 m höjd nära ekvatorn. Men CO2-balansen mellan atmosfär och hav sker inte där, utan alldeles nära havsytan, där det råder helt andra förhållanden. Där är reaktionerna snabba, och halterna i atmosfären varierar timme för timme.
  Den årliga ökningen av CO2 i atmosfären är c:a 4 Gt. De regelbundna variationerna är c:a 12 Gt. Människan tillför c:a 10 Gt totalt per år, vilket är mindre än variationerna, och dessutom långt mindre än osäkerheten i de naturliga flödena. Tillskottet från mänsklig aktivitet varierar inte påtagligt under året.
  Det finns då bara en faktor, som är tillräckligt stor för att regelbundet kunna styra de årliga växlingarna, och det är havet.
  Havet har uppskattningsvis 38 000 Gt C i olika former av CO2 eller derivat därav.
  Havet bör vara i en naturlig uppvärmningsfas efter den medeltida värmeperioden (år 950 – 1250) om eftersläpningen är 800 – 1000 år, vilket ofta hävdas.
  När havet blir varmare, som t ex vid ekvatorn, avger det CO2 till atmosfären, och tvärs om när det blir kallare vid ishaven. Om havets temperatur ökar netto, d v s totalt sett blir varmare år för år, så kommer det att avge motsvarande mängd CO2 till atmosfären netto så länge som uppvärmningen pågår. Havet avger alltså c:a 4 Gt C netto i form av CO2 per år till atmosfären.
  Det är inget vi människor kan göra något åt.
  Jag ser inget bevis för att denna mängd CO2 överhuvudtaget har något att göra med mänsklig aktivitet, t ex förbränning av fossila bränslen.
  Resultatet av detta resonemang är att om människan upphör med all förbränning av fossila bränslen kommer CO2-halten i atmosfären inte att påverkas. Havet kommer att se till att den halten står i jämvikt med dess egna halt som styrs av temperaturen.
  Slutsatsen blir då att hela CO2-debatten är meningslös liksom alla åtgärder att minska CO2-utsläppen.

 9. Lasse

  #5 Rolf M
  Jo det finns de som försöker förstå klimatet och de variationer som fanns innan CO2 ändrades.
  Medeltida värmeperioden och lilla istiden kan förklaras-men inte med CO2!
  https://www.thegwpf.org/content/uploads/2019/03/SvensmarkSolar2019-1.pdf
  Kanske han tom kan koppla nutida klimatförbättringar till den reduktion i SO2 aerosoler som vi ser sen 1980. För det är inte bara CO2 som ökat, SO2 har samtidigt minskat.
  Faktum är att det inte kan vara CO2 som ensamt förklarar den uppvärmning vi ser.
  I alla fall inte om man väljer temperaturserier som man kan lita på.
  1940-till nu har CO2 ökat.
  1940 till 1980 sjönk temperaturen.
  Vem kan förklara det med CO2?

 10. Lasse

  #8 Per Erik K
  Gissar att du sett denna? Kom idag och handlar om just detta stora hav som ger tröghet i systemen.
  https://wattsupwiththat.com/2019/11/30/three-graphs/

 11. Evert Andersson

  #8 Per-Erik Kihlstedt
  Sågtandskurvan eller Keelingkurvan är jämn som du påpekar. Och det trots 25 COP-konferenser sedan 1995 runt om i världen med koldioxidminskning högst på agendan. Utan ett enda litet extra hack i kurvan!
  Men nu gäller det! Madrid på gång.

 12. Björn

  Johan M [7]; Ja, debatten om kärnkraftens vara eller inte vara, handlar egentligen inte bara om ett nationellt försörjningsbehov av el, utan är även en teknisk strategisk faktor av dignitet. Försörjning av el, måste ur hållbarhetssynpunkt, fokuseras på de mest optimala faktorerna, vilka är tekniskt robusta system och tillgänglighet under årets alla timmar. Systemekonomi i sammanhanget måste vara underordnat dessa faktorer, eftersom samhällets ekonomiska förluster är stora vid bortfall och om planerad företags och samhällelig utveckling inte kan genomföras på grund av effektbrist. Fokus måste därför vara på systemeffektivitet och inte på systemekonomi. Om man som nu fokuserar snävt på ekonomin, då blir resultatet ett instabilt system som inte fungerar när det bäst behövs och som inte klarar av normal företags och samhällsplanerad utveckling. Det mest optimala är ett system med ett antal strategiskt placerade små kärnreaktorer över landet, vilket också skulle minska på behovet av stamnätets ledningsareor.

 13. Rolf Mellberg

  #12 Björn

  Med nya säkra reaktorer av generation 4 – där det finns alla möjliheter att bygga små modeller ska i framtiden alla tätorter om minst t ex 40.000 innevånare förses med en eller flera reaktorer för el- och fjärrvärmeproduktion. Inom några kilometer från fjärrvärmenäten.

  En stötesten (enlig Janne Wallenius) är kostnaden för att bevaka sådana rektorer mot terrordåd e dyl. För den saken krävs att landets försvarsmakt får bevakning av alla reaktorer som en av sina mest centrala uppgifter. Kostnaden för detta täcks följakligen av försvarsanslaget.

 14. Ingemar Nordin

  Rolf M #13,

  ”En stötesten (enlig Janne Wallenius) är kostnaden för att bevaka sådana rektorer mot terrordåd e dyl.”

  På vad sätt skulle kostnaden för bevakningen av flera små kärnkraftverk vara större än bevakningen av värmekraftverk, sopförbränningsstationer, vindsnurror och små vattenkraftverk? Man brukar säga att de värsta tänkbara olyckorna är om en större vattendam skulle sprängas där några av de större norrlandsstäderna ligger nedströms.

 15. Karl-Johan Lehtinen

  Är det någon på denna blogg som råkat följa GISS temperaturinfo. Jag brukade själv följa utvecklingen ända till 2016. Då fanns det ett antal mätplatser med långa serier från slutet av 1800-talet till våra dagar. När jag för en tid sedan återbesökte databasen, fanns det nästan inga platser med långtidsserier. Borta var 1800-talet. Borta var också mången gång slutår, med helt omotiverade avbrott fom 1950-tal eller 60- 70-tal. Konstigt nog vidtog vissa serier kring 1950- och 1960-tal och vissa slutade en bit in på 2000-talet. Vore intressant att veta om det är flera som observerat samma sak eller om det är frågan om mitt bristande minne.

 16. Lars-Eric Bjerke

  #Ingemar Nordin,
  ”På vad sätt skulle kostnaden för bevakningen av flera små kärnkraftverk vara större än bevakningen av värmekraftverk, sopförbränningsstationer, vindsnurror och små vattenkraftverk?”

  Kostnaden för bevakning och fysiskt skydd av kärnkraftverk är stor, som framgår av nedanstående föreskrift från SSM. Då den kom investerade de tre verken vardera ca 2 Gkr i fysiskt skydd. Om det är rimligt att kostnaden ska vara så stor är naturligvis en bedömningsfråga. Det är likartade krav i OECD.

  https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/7bcb3ba95d5b47b09f4f183622e4a13f/ssmfs-200812-stralsakerhetsmyndighetens-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-fysiskt-skydd-av-karntekniska-anlaggningar-konsoliderad-version.pdf

 17. Lars-Eric Bjerke

  #8 Per Erik Kihlstedt,

  I inlägget från i förrgår ” CCS-ställ aldrig frågan” diskuterar Johan Montelius och kommentatorerna just frågan om varför koldioxidhalten ökar i atmosfären.

 18. Rolf Mellberg

  #14 Ingemar

  Jag skulle tro att Janne menar att myndiheterna är oerhört nogranna med att minimera alla risker, t ex risken att en självmordsnisse skulle bryta/skjuta sig in och föra med sig avfall som skulle kunna upparbetas och användas i terrorvapen. Vill man ändå dö kan man ju även ta avfall som avger livsfarlig strålning bara men får bort det så andra kan ta hand om det längre fram. Ett annat scenari är väl ett terrordåd som enbart syftar till att sprida radioaktivt material i omgivingarna eller i lämpligt tätort.
  Jag antar att bevaknings och säkerhetssysstemen runt dagens reakoter kostar så pass mycket att små reaktorer har svårt att bära liknande kostnad.

 19. Robert Norling

  Det är sådant som finns i länken nedan som SVT använder vårs skattepengar till.
  Var är båda sidors syn på saken.
  Kunde lika gärna ha producerats i Nord Korea, för propaganda och indoktrinering av befolkningen.
  Sorgligt att vi dessutom ska betala för eländet.

  https://www.svt.se/special/zAKJF3EG/

  Klipp från SVT – Om oss:
  SVT-programmering omfattas av bestämmelserna i radiolagen, villkor som anges i stadgan mellan SVT och staten samt interna programmeringsriktlinjer. Stadgan garanterar SVT: s oberoende av alla tryckgrupper, politiska, kommersiella eller på annat sätt.

  En av de viktigaste punkterna är ”att granska myndigheter, organisationer och privata företag som utövar inflytande över allmänhetens politik och täcker verksamheten hos dessa och andra organ”.

 20. Gunnar Strandell

  Ingemar Nordin #14
  Jag anser att våra stora ställverk är ett bättre mål för terrorister. En liten laddning kan ställa till stor skada och några synkroniserade laddningar kan lägga södra Sverige i mörker och utan vatten eller kommunikationer under ett par dagar.

  För att skada de anläggningar du tar upp krävs mera resurser.

 21. Lars-Eric Bjerke

  #8 Per Erik Kihlstedt,

  På sidan 691 i AR 5 skriver IPCC att koldioxidutsläppen från vulkaner sedan 1750 varit mindre än 1/100 av de mänskliga utsläppen. Däremot har aerosoler främst i form av svavel haft betydelse.
  https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf

 22. Fredrik S

  Robert Norling #19

  Ja, de har ju använt skattepengarna till att det ska se proffsigt och flashigt ut. Synd att de sparat på expertisen istället.

  Lite komik fick de till dessutom när Sveriges IPCC-representant får förtroendet att svara på frågan om man kan lita på IPCC.

 23. Lars Cornell

  #13 #14 #16 #18 Säkerhet Gen4.
  Det är stor skillnad på säkerhet Gen2 och Gen4.
  Bränslet håller ca 800 grader och det tar tid att kallna så att det är hanterbart.
  Fritt bränsle finns inte eftersom reaktorerna ej laddas på plats. De byts ut ungefär vart 20e år.
  En terrorist kan förstöra men knappast ställa till skada med radioaktivitet.

 24. jax

  #19 Robert Norling
  DN erbjuder samma service:
  https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/11-vetenskapliga-svar-pa-klimatfornekarnas-favoritargument/
  Tyvärr bakom betalvägg. DN hävdar alltså att de ger vetenskapliga svar på 11 myter. Myt 4 säger att modeller är opålitliga, men DN:s referens menar att de kan förutsäga kommande temperaturförändringar och att det alltså är en myt att de är opålitliga. Har själv arbetat med modellering av högtemperaturprocesser i mer än tjugofem år och kan därför konstatera att det helt enkelt inte är möjligt att beskriva de små skillnader i medeltemperatur (1,5-2 grader) det talas om med en tillräckligt stor noggrannhet för att resultaten skall vara signifikanta (att skillnaden i temperatur är större än felet i beräkningen), ens om alla ingående delprocesser är kända och korrekt beskrivna. De modeller som används idag kan ej beskriva alla delmodeller på ett fysikaliskt korrekt sätt och därför kan de inte heller sägas vara pålitliga.
  Skulle gärna se en korrekt beskrivning av de uppskattade felgränserna i de använda modellerna!

 25. Daniel Wiklund

  # 21 Lars-Eric B. Bra att IPCC har koll på vulkanerna. Skulle Yellovstone få utbrott skulle vi människor få en svår konkurrent. Skulle det bli ett supervulkanutbrott som det som var vid Toba på norra Sumatra för 74000 år sen skulle vi människor få ligga i ordentligt för att påverka klimatet som det utbrottet gjorde, det blev katastrofala konsekvenser. Det är inte illa att vi människor är så överlägsna vulkanerna när det gäller koldioxidutsläpp. Etna i vilotillstånd släpper ut mellan 13 och 25 miljoner ton årligen. Vid mindre utbrott fördubblas mängderna (svaveldioxid, bromid, aluminium, järn, koppar, bly, arsenik, nickel, kvicksilver). Vid stora eruptioner mångfaldiga utsläppen. Vulkanen Tamboras utbrott 1815 förändrade jordens klimat i det flera år. Etna är ju inte den enda vulkanen i världen. Vulkanforskaren Sven Laufeld har visat att mänsklig miljöpåverkan i form av luftutsläpp inte är mätbar i jämförelse med jordens egen vulkaniska aktivitet.

 26. Martin P.

  #24

  En uppskattning på klimatmodellernas osäkerhet är
  +- 15C, efter 100år, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2019.00223/full

 27. Per I

  Vad hände med peak oil? Om det fanns en sån skulle alarmisterna inte behöva bry sig. Oljan tar slut. En alarmist gjorde stor sak och pengar av det nämligen Kjell Aleklett. Ingen pratar om peak oil längre. Såna här larm kommer och går. De som orsakar paniken borde ställas till svars. Greta är ju omyndig men de som står bakom i det fallet. Det är inte bra att såna här rörelser får dominera.

 28. Robert Norling

  #22 Fredrik S
  #24 jax
  Klimathotarmötet i Madrid närmar sig o vi skölj över av propaganda om den enda ”sanna” vägen.
  I DN kan man ju ändå välja om man vill betala för att bli indoktrinerad.
  SVT:s fånerier får vi alla betala, som med alla andra statliga indoktrineringsverktyg.
  Undrar om man kan lita på någonting som produceras från allas vårat mediehus.
  Tycker numer att det knappast finns ett enda program som inte försöker smyga in vinklingar, antydningar, pekpinnar eller annat som vill visa den ”rätta värdegrunden”.
  Bedrövligt…

 29. Per I

  Sverige är fossilfritt redan idag så Kristersson riskerar inget. Inget förpliktigande. Kärnkraft 45 procent, vatten 45m vind 10 och sen sopförbränning. I runda tal. Sopor förbränns eller förmultnar, lika mycket CO2.

 30. Fredrik S

  Robert Norling #28

  När jag kommer hem på vardagarna brukar SVT1 ljuda ur burken med dagens dos från kulturnyheter till klimatlarm. För att undvika konflikt brukar jag sätta på fläkten i köket för att slippa förstörd kvällsvard.

 31. tty

  #20

  ”några synkroniserade laddningar kan lägga södra Sverige i mörker och utan vatten eller kommunikationer under ett par dagar”

  Värre än så om man går på högspänningstransformatorerna i ställverken. Då blir det fråga om några månader utan el.
  I bästa fall.

 32. tty

  #27

  Peak Oil är uppskjutet på obestämd tid sedan USA:s oljeproduktion exploderat det senaste årtiondet.

  https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MCRFPUS2&f=M

  USA:s oljeimport är nu nere på noll, och troligen blir man nettoexportör under 2020:

  https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=WTTNTUS2&f=W

 33. Lars Cornell

  #30 Fredrik ”brukar jag sätta på fläkten i köket”
  Det är nog ditt hus största energiförbrukare. Varm luft fläktas ut och måste ersättas med kall luft utifrån.
  Om SR/SVT håller jag med dig. Deras ensidighet och propaganda äcklar mig.

 34. Mats Rosengren

  Detta tycker jag är en bra och rätt komplett sammanfattning av läget! Inte bara av ”klimatfrågan” utan också av annan irrationell ”miljöreligion”. Skulle jag rekommendera särskilt för ”nybörjare” eftersom allt kan förstås också av någon helt utan naturvetenskaplig bakgrund! Till exempel av journalister!

  Med journalister är problemet dock kanske snarare ett annat. Man får inte förstå! Att visa insikt skulle innebära att man bröt mot tidningens policy! Det vore ”anställningsfarligt självskadebeteende”!

  Patrick Moore – The Power of Truth
  https://www.youtube.com/watch?v=UWahKIG4BE4

 35. Johan M

  #8 Per Erik Kihlstedt

  Koncentrationen av koldioxid i atmosfären följer temperaturen så slaviskt att det det är löjligt att utpeka fossila bränslen som huvudorsak till den ökning vi sett. Jag visade lite siffror på hur väl korrelationen är tidigare i år:

  https://www.klimatupplysningen.se/2019/04/28/koldioxid-och-temperatur/

  och här en uppföljning om hur stort vårt bidrag skulle kunna vara:

  https://www.klimatupplysningen.se/2019/05/06/koldioxid-och-vart-fossila-bidrag/

 36. Johan M

  #18 Rolf Mellberg

  För väldigt länge sedan aggregerade jag och mina plutonkompisar b-styrka och gjorde en nattlig räd mot Barsebäcksverken. Vi fick inte gå över det sista staketet, vilket vi naturligtvis gjorde – låg platt på marken när två vakter passerar fem meter bort utan att upptäck oss. Senare på kvällen fick vi erfara att inkallade repgubbar inte alls tycker det är spännande att bli väckta kl tre i ett elegant överfall med ksp-58 och knallskott 🙂

 37. jax

  #24 jax
  För att undvika förvirring vill jag bara påpeka att i DN:s pappersupplaga är det inte lika många myter man vill motbevisa, 7 istället för 11, och till viss del ett annat urval. Så kommentaren som refererar till myt 4 i länken refererar till myt 3 i pappersupplagan.

 38. jax

  #24 jax
  Vill tillägga att utsagan att modeller är opålitliga är självklart fel. Rätt använda, med rätt avgränsningar, kända randvillkor och ingående delprocesser som kan beskrivas på ett korrekt sätt är de alldeles utmärkta hjälpmedel, även i vetenskapliga sammanhang om de ingående delprocesserna kan beskrivas med hjälp av kända fysikaliska principer.

  Däremot hör klimatmodellerna till de opålitliga!

  Det betyder inte att alla modeller som beskriver något klimatfenomen är opålitliga, utan att de modeller som försöker beräkna jordens medeltemperatur utifrån en mängd kända och okända processer är det,

 39. Anders

  #26 MartinP: Vilket adventspresent du levererade genom Patrick Franks’ artikel!

  Jag har än bara hunnit läsa abstract men njutit i fulla drag! Hoppade sedan (konspiratorisk som jag är) till slutet för att undersöka finansieringssituationen… Den likaledes underbara (och väntade) texten avseende detta ämne lyder

  ” Funding

  This work was not supported by any granting agency or foundation, nor by any third-party donations. This work is not officially or formally associated with Stanford University, SLAC National Accelerator Laboratory, or the Stanford Synchrotron Radiation Lightsource.

  Conflict of Interest Statement

  The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.”
  AMEN!

  Fler måste läsa och skicka till SVT mfl MSM för kännedom!!!

 40. Robert Norling

  SVT fortsätter att fara med osanningar och försöket till indoktrinering av folket fortskrider med oförminskad intensitet.

  ”ANALYS · Svenska väljare tycker att klimatförändringen är en akut fråga, men anser inte att politikerna agerar därefter. Det är en tankeställare både för regering och opposition. Tilltron till det politiska systemet riskerar att undergrävas om politikerna inte uppfattas klara av att möta väljarnas oro.”

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/analys-konsekvensen-kan-bli-minskat-fortroende-for-politiker

  Ingressen till en artikel hämtat från SVT Nyheter där Mats Knutson analyserar Novus undersökning av väljarnas syn på frågan om miljö och klimat.
  Som vanligt så lämnas miljön utanför och Mats K tar undersökningen som intäkt för att det är klimatet som oroar väljarna.
  Men väljarna kan tappa förtroendet för politiker av andra orsaker än de Mats K skriver om.
  Ett klart fall för Granskningsnämnden, men samma kålsupare där så det är väl knappt lönt.

 41. Håkan Bergman

  Rubrik i DN idag.

  Lövin: Ganska enkelt att lösa klimatfrågan.
  Handlar om att sluta använda fossila bränslen – punkt.

  Kommentar överflödig.

 42. Anders

  Finns anledning att anmäla SVT:s ”klimatjournalistik” till Riksrevisionen, snart sagt den enda svenska myndighet med ryggrad och kritiskt tänkande.

  Plus då deras (läs de tre lövens) taktik att medvetet låta ”klimatet” kidnappa ”miljön”.

  Sverige behöver snarast en ordentlig nystart, varfter de gamla vänskapskorrumperade kockarna får odla sina egna trädgårdar och inte längre leka med våra skattemedel och statsfinanser.

 43. Claes Forsgårdh

  Va´ fan får vi för våra skattepengar?
  Jo, en sådan här pseudovetenskaplig skrift (skriven för 2 år sedan) om hur man ska bemöta ”klimatförnekare”: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617317821
  Den är skriven av 2 docenter och 2 professorer, vilka som vanligt inte har någon klimatvetenskaplig bakgrund. Den ene skribenten, agronomen Mikael Karlsson, har dessutom fått 1,75 miljoner av våra skattepengar för att turnera Sverige runt i två år till valet 2022 och föra ut klimathotspropaganda.
  Det går snabbt utför för Sverige!

 44. Fredrik S

  He he, ja det är ju inte optimalt. Jag bryter både mot propagandan och engergimoralen. Fast jag brukar steka korv eller ägg också så jag är väl lite förlåten, förutom den animaliska korven då kanske.

  Får byta mot ett par Peltor.

 45. sibbe

  För att göra mig ännu mera opopulärt har jag frågat i ett antal webbtidningar i Tyskland, Sverige och Finnland, om man inte borde avstå från Fotboll EM för Klimatets skull. Gissa reaktionen…
  Gissar att jag är helt portförbjuden – om jag inte vore det förut.

 46. Fredrik S

  #44

  Svar till Lars Cornell #33

  Sorry, hade för bråttom

 47. Fredrik S

  Från det ena till det andra, är det någon som vet förresten varför SMHI slutat redovisa snödjupet i Katterjåkk?

  Har kontrollanten tröttnat på att skotta sig fram eller har de byggt ett fint tak över mätstationen?

  Synd att inte den snöigaste stationen finns med.

 48. Boken The Report From Iron Mountain, som publicerades 1967 under Lyndon Johnsons presidentskap, utger sig för att vara en rapport från en hemligstämplad expertpanel i USA. Deltagarna i expertpanelen var femton män vars identitet inte fick avslöjas. Deras uppdrag var att utröna hur etablissemanget kan behålla makten och vidmakthålla folkets lojalitet i fredstid.

  Resultatet blev upptakten till klimathotet.

  Läs mer här:

  http://www.morpheusblogg.se/2019/12/01/the-report-from-iron-mountain/

 49. Fredrik S

  Håkan Bergman #41

  Är det därför hon ger bort massa miljarder av våra pengar till FN’s klimatfond som går till klimatanpassning i utvecklingsländer som tex förstärkta kuster i Bahrein och Barbados?

 50. Håkan Bergman

  sibbe #45
  Grattis till EM-platsen! Lite väl vågat att komma med ett sånt förslag just när Finland äntligen tagit sig till ett stort mästerskap. Annars kan man ju hoppas på att Extinction Rebellion ger sig på dom stora lagidrotterna, bara korpidrott är acceptabelt och ishockey och bandy får bara spelas på naturis. Dom kan lämpligen börja med att blockera Friends Arena när AIK har första hemmamatchen till våren.

 51. Paul

  A LETTER FROM A CONSTITUENT ABOUT HOW HE ADVISED HIS TEENAGE DAUGHTER ON ‘CLIMATE CHANGE’:

  https://www.armstrongeconomics.com/world-news/climate/letter-how-to-advise-a-teenage-daughter-on-climate-change/

 52. Paul

  DI:s plötsliga alarmistiska inställning har med stor säkerhet sin grund här, Aktuell Hållbarhet. Luktar unket.

  https://uvell.se/2019/11/20/aktuell-hallbarhet-bonniers-grona-pengar/