Kära Andreas Cervenka

Screen Shot 2019-11-28 at 20.52.20

”Greta Thunberg-hatarna borde börja räkna” är rubriken på din artikel i Dagens Industri av den 18 november.

Vid en första genomläsning såg jag inte vem som undertecknat artikeln och reagerade därför inte. Jag är van vid de starka och hårda ord journalister använder samtidigt som de avslöjar sin fundamentala okunskap om klimatet. Lägg därtill ett till synes outtömligt behov av att ge sig på dem som kommer till andra slutsatser i analysen om vart temperaturen är på väg till följd av en ökad halt av koldioxid i atmosfären.

När jag gick tillbaka till artikeln och noterade avsändaren högg det till i magen. Jag har nog inte velat inse att även de mest sakliga och kunniga journalisterna hoppat på klimatkarusellen. Samtidigt är jag övertygad att du med din analytiska förmåga skulle varit minst lika skeptisk till klimatlarmen som jag, om du bara tagit dig tillräckligt med tid att sätta dig in i fysiken istället för att bara snöa in på sannolikhetslära.

Givetvis håller jag med dig om att det är förkastligt att sprida hat och aversion mot en engagerad tonåring. Detta oavsett om hon har rätt eller fel i sina starka ambitioner att världen så snabbt som möjligt bör lämna fossilsamhället. Greta uppmanar oss att lyssna på vetenskapen. Visst vore det fantastiskt om vi vuxna i större utsträckning gjorde exakt det. Själv lyssnar hon uppenbart bara på politikerna. Är det inte vad så många av oss gör när vi okritiskt tar det som skrivs i en sammanfattning för beslutsfattare, författad av politiker för politiker, som en sanning? Ännu en bra bit från verkligheten kommer dessa slutsatser efter handpåläggning av lobbyister, politiker och journalister som gör fria tolkningar av innehållet. Det finns hundratals med vittnesmål från forskare som har arbetat åt IPCC och som beskriver hur slutsatserna mejslas fram. I mina ögon är detta ingenting annat än ett vetenskapligt förfall, i dina någonting som ens inte behöver uppmärksammas. Här följer några klipp för att illustrera problemet:

Dr. Andrew Lacis, klimatolog vid NASA och “IPCC contributor”: “There is no scientific merit to be found in the Executive Summary. The presentation sounds like something put together by Greenpeace activists and their legal department.”

Dr. Philip Lloyd, sydafrikansk kärnfysiker och kemiingenjör, har varit “co-coordinating lead author” för IPCC: “I am doing a detailed assessment of the UN IPCC reports and the Summaries for Policy Makers, identifying the way in which the Summaries have distorted the science. I have found examples of a Summary saying precisely the opposite of what the scientists said.”

Dr Niel Hutton, geolog, tidigare ”District Geologist for Northwest Territories and the Arctic islands” i Kanada: “In an extraordinary move last spring the IPCC released the 21-page SPM [Summary for Policymakers] for the Fourth Assessment Report (2007) more than three months ahead of the 1,600-page scientific report. This was to ensure that the scientific report was consistent with the SPM. In other words, the science was not to conflict with the politics. […] Most of the statements of the SPM are unproven assumptions, and a review of the literature on the basis of a truly multidisciplinary approach involving physics, geology, history and archaeology leads to much different conclusions.”

Greta har blivit en symbol för den politiska klimatfrågan och skickligt utnyttjats av vuxenvärlden. Fenomenet känns igen från 30-talets Tyskland och från kulturrevolutionen i Kina på 70-talet då barn också på samma sätt som idag utnyttjades för politiska syften. Det är oroväckande många, inte minst äldre tyskar som hör av sig till mig och som med stor fasa bevittnar utvecklingen. Deras viktiga röster och förmåga att se dessa likheter kommer jag att ta fasta på i kommande bokprojekt. Gretafenomenet bör alltså inte blandas ihop med den vetenskapliga frågeställningen som rör koldioxidens stora eller lilla betydelse för temperaturutvecklingen. Vi lämnar nu därför Greta och politiken och går in på sakinnehållet i din artikel. Du skriver att:

”De som ägnar sig åt att såga ”klimathysterin” borde kanske i stället tillbringa en stund tillsammans med en miniräknare.” Det har näringslivet redan gjort.”

Tänk om problemet vore rent matematiskt och så enkelt att bara några knapptryckningar på miniräknaren skulle räcka för att förstå konsekvenserna av en något förhöjd halt av koldioxid i atmosfären. Det låter kanske trivialt att bedöma effekten av en extra koldioxidmolekyl på 10 000 molekyler i atmosfären (från 300 ppm till 400 ppm) men i verkligheten har vi att göra med ett svårbegripligt system som är näst intill omöjligt att modellera korrekt.

Din slutsats att vi befinner oss i en akut kris, eller kanske rent av ett ”klimatnödläge” baseras på en modellförutsättning och antaganden om förstärkningseffekter från vattenånga på flera hundra procent. Det är långt ifrån klarlagt att några förstärkningseffekter ens existerar. I alla andra sammanhang i naturen talar man enligt Le Chateliers princip om försvagningsmekanismer. Observationer visar också entydigt att förstärkningseffekten från vattenånga ser ut att vara väsentligt lägre än vad som är inbyggt i modellerna. Med en lägre klimatkänslighet blir temperaturökningen som en effekt av koldioxid givetvis också lägre. En avgörande förutsättning i modellerna är att det enbart är den ökade halten av koldioxid i atmosfären som ensamt styr temperaturökningen. Genom historien har klimatet förändrats där olika faktorer såsom exempelvis solen, havsströmmar och andra astrofysikaliska fenomen spelar in. Idag har dessa fenomen enligt modellerna tydligen upphört att existera. Det är istället enbart koldioxiden som är kontrollknappen för hur klimatet kommer att utvecklas i framtiden. Är inte detta antagande lite konstigt? Du skriver vidare:

En misstro mot klimatlarmen finns i delar av näringslivet, även om det mest är föredettingar som är öppna med åsikten. Även i riksdagen sitter ledamöter som har kallat klimathotet för en bluff.”

Visst har du rätt i att det framförallt är dem du väljer att kalla ”föredettingar” som är öppna med sina åsikter om klimatet. Men har du för en sekund funderat på varför det är så? Min slutsats är att de flesta inom näringslivet inte har satt sig in i frågan alls. Man har inte tagit ställning. Som du säkert har märkt tar det ofantligt mycket tid att själv försöka sätta sig in i alla frågeställningar, tid som det flesta inom näringslivet idag inte har. Samtidigt finns det många som inte vågar gå ut med sin skeptiska uppfattning. Man är rädd för att förlora jobbet, förlora forskningsstöd eller bli uthängd i pressen som ”klimatförnekare”, högerpopulist eller Trumpist. Det är därför inte så konstigt om det främst är äldre och oberoende personer, inte sällan pensionerade vetenskapsmän- och kvinnor som öppet vågar vända sig mot klimatlarmen. De flesta jag samarbetar med är oberoende personer, professorer emeritus inom klimatrelaterade ämnen, dvs. inte inom sociologi, psykologi eller agronomi där många tongivande personer i klimatdebatten idag figurerar utan huvudsakligen experter inom fysikalisk kemi, molekylfysik, astrofysik, fysisk geografi, kvartärgeologi, oceanografi, biokemi eller liknande. Jag biter mig hårt i tungan för att inte uttrycka vad jag verkligen känner när journalister ofta förminskar deras gedigna kunskaper. Det rimliga vore istället att journalistkåren tog hjälp av dessa kunniga personer för att tillgodogöra sig ett bredare perspektiv. Då hade förutsättningarna att göra en mer läsvärd beskrivning också ökat markant för dig och andra journalister. Du skriver att:

”Dessa har fått förnyad energi efter en bok av Lennart Bengtsson, professor i dynamisk meteorologi. Han säger sig ta klimatfrågan på allvar, men menar att vi har mycket lång tid på oss att ställa om och att det inte finns någon anledning till oro. Är det en klok inställning?”

Svar JA! Lennart Bengtsson har rätt i sak när han hävdar att vi har lång tid på oss att ställa om. Något klimatnödläge existerar definitivt inte. Om vi på kort tid försöker eliminera koldioxidutsläppen skulle miljontals, kanske miljarder människor snabbt dö. Det är därför bättre att låta utvecklingen få ta tid och fokusera världens resurser på framsteg som stärker tredje världens ekonomi och möjliggör för dem att använda dyrare energi i framtiden. På riktigt lång sikt blir alternativen kanske inte ens dyrare.

Jag vet att Lennart Bengtsson inte ser anledning att kritisera de temperaturkurvor som klimatpanelen IPCC stödjer sig på. Likväl finns det en rad allvarliga frågetecken kring de officiella temperaturkurvorna för 1900-talet som inte går att blunda för. De skiljer sig markant från vad som rapporterats tidigare under 1900-talet, eftersom man under senare år på ett icke transparent sätt ”justerat” historiska data i ökande omfattning. Man kan därför ganska enkelt komma till slutsatsen att 1900-talets officiella temperaturkurvor successivt justerats för att stämma med de klimatmodeller som IPCC förlitar sig på snarare än tvärtom. Således finns en god anledning att inte förhasta vare sig slutsatser eller åtgärder innan man kan dra mer korrekta och hållbara slutsatser från temperaturserier och modeller.

Jag förutsätter att du precis som många forskare, däribland Lennart Bengtsson argumenterar för att FN:s klimatmodeller är pålitliga, och att de bygger på tillräcklig kunskap om hur klimatsystemet fungerar. Men är det då inte lite märkligt att ingen av de 102 klimatmodellerna verkar stämma med verkligheten så som den observerats av satelliter och väderballonger? Inte kommer man väl närmare sanningen för att man tar genomsnittet av 102 modeller där ingen ser ut att stämma? Diskussionen om varför modellerna inte stämmer kan du bland annat läsa om i arbetsmaterialet som ligger till grund för IPCC:s rapporter. Jag avser givetvis de vetenskapliga rapporterna, inte den politiska sammanfattningen för beslutsfattare. Den säger någonting helt annat.

Historiskt ser klimatmodellerna ut att stämma bättre, men överensstämmelsen bakåt i tid beror på hur modellerna har kalibrerats. Du känner säkert till hur regressionsanalys tillämpas inom finanssektorn och hur svårt det är att få överensstämmelse för bara några år framåt i tid. Varför tror du då att anpassning med i princip samma metod kan ge träffsäkerhet när den istället appliceras på ett kaotiskt klimatsystem med väsentligt fler obekanta parametrar? Osäkra faktorer som aerosoler och moln kan man skruva på eftersom ingen ännu vet vilken roll de spelar, för att få det resultat man vill. Svårigheten att modellera moln kan du läsa om i IPCC:s stora rapport AR5 från 2013, AR5 (Assessment Report 5) på sidan 743 där man exempelvis skriver följande: ”The simulation of clouds in climate models remains challenging. There is very high confidence that uncertainties in cloud processes explain much of the spread in modelled climate sensitivity.”

Precis som Staffan Mörner skriver i klmatboken.com bygger klimatmodellerna på en simulering av verkligheten, som dels har en viss upplösning som är betydligt sämre än verkligheten, dels utgår ifrån ofullständig och osäker kunskap om klimatsystemets drivkrafter och mekanismer. Lägg därtill tveksamma klimatdata och flera olösta matematiska problem. Att räkna sannolikheter för olika konsekvenser av detta blir mycket svårt. Med fortsatta och utvecklade temperaturmätningar och jämförelser med modeller kommer vi på sikt att få bättre kunskap om klimatet, men vi är inte där ännu.

När Lennart Bengtsson i sin artikel hävdar att det råder vetenskaplig enighet kring att hela ökningen av koldioxid beror på människan tar han som axiom att klimatet skulle ha fortsatt att vara oförändrat sedan 1850 om människan inte tillfört en ökad andel koldioxid till atmosfären. Så kanske man kan säga men jag tror att det är en kraftig förenkling. Lite längre ner i din artikel tar du upp frågan om att vetenskapen är överens. Du skriver att:

”97 % av forskarna är överens om att temperaturen på jorden stiger och att det är människan som ligger bakom. Hur snabbt uppvärmningen kommer att ske och vilka effekter det får kan ingen vara helt säker på. Klimatet är i stor utsträckning en övning i sannolikhetslära.”

Jag förbluffas över att du Andreas tillhör dem som fortfarande refererar till påståendet att 97 % av forskarna är överens om att ”människan ligger bakom”. Vad säger det mer än att hela 3 % av forskarna anser att människan inte påverkar temperaturen alls?

Det är väldigt få som idag tvivlar på att det har blivit något varmare under de senaste 150 åren, helt oberoende vad det beror på. Vissa hävdar dock att denna uppvärmning kan bli katastrofal och pekar gärna på tecken som man hävdar bekräftar bilden, smältande isar, extremt väder etc. Om dessa fenomen har ökat eller minskat sett ur ett lite längre perspektiv finns det ingen vetenskaplig enighet kring. IPCC ser till exempel ingen ökad trend av extremväder vid stigande temperatur. Man är alltså inte överens om hur mycket temperaturen kommer att stiga under detta sekel eller konsekvenserna av en temperaturökning. Man är inte ens överens om det är bra eller dåligt för världen att temperaturen stiger. De biologer som jag själv har stort förtroende för anser att det är bra.

Jag förutsätter att du har läst på NASA:s hemsida om fyra vetenskapliga studier som visar att minst 97% av klimatforskarna är överens om att den globala uppvärmningen med stor sannolikhet beror på människan. NASA skriver:

“Multiple studies published in peer-reviewed scientific journals show that 97 percent or more of actively publishing climate scientists agree: Climate warming trends over the past century are very likely due to human activities.”

Uttalandet är också väl i linje med hur FN:s klimatpanel IPCC uttrycker sig i sin senaste stora rapport (AR5) när man påstår att människan med stor sannolikhet har orsakat minst 50 % av den globala uppvärmningen sedan 1950. (I oktober 2018 ändrade man sig till att människan ligger bakom 100 % av uppvärmningen sedan 1900, utan att några vetenskapliga resultat tyder på det).

Som journalist borde det vara din skyldighet att gräva i dessa uppgifter som ofta missuppfattas och bidrar till polariseringen. Då skulle du snabbt komma fram till att ingen av de personer som genomfört studierna är varken klimatforskare eller ens naturvetare och du skulle märka att studierna har stora metodologiska brister. Slutsatserna är dessutom triviala. Visst är koldioxid en växthusgas och temperaturen har ökat något, vilket åtminstone till en del beror på den ökade förbränningen av fossila bränslen. Alla forskare jag känner, både i och utanför Sverige, som ställer sig skeptiska till klimatlarmen ingår definitivt i skaran av dina 97 % av forskare. Likväl betvivlar de att en förhöjd koldioxidhalt har en avgörande betydelse för den globala medeltemperaturen.

Klimatet har förändrats med ca 0,11 grader per decennium under de senaste 40 åren mätt som glidande medelvärden över 30 år (satellitdata UAH från juni 2019). Den temperaturökningen är inte mycket att bekymra sig för. Av ökningen på 0,11 grader per decennium står koldioxiden för en liten del eller för en lite större del, kanske rent av för hela ökningen. Om man nu förutsätter att hela ökningen beror på människan så finns det ändå inte mycket som talar för en dramatisk ökning givet trenden för klimatkänsligheten där observationer med satellit visar att den ligger på ungefär häften av antagandet i HadCRUT4, dvs. hälften av 2,31 grader.

När du lite längre ner i artikeln skriver om prognoser och sannolikheter så antar jag att du menar mer eller mindre rimliga scenarios med mer eller mindre rimliga antaganden som grund. I klimatsammanhang talar man inte gärna om prognoser utan hellre om ett tänkbart scenario bland flera andra. Jag kommer hela tiden tillbaka till att du måste sätta dig in i hur modellerna faktiskt fungerar. Annars blir det svårt att greppa vad osäkerheterna betyder och helt omöjligt och meningslöst för dig att räkna på sannolikheter. Man skulle kunna säga att det som skrämmer dig idag är orealistiska modellscenarios som är programmerade för en hög känslighet för just koldioxid. Du kanske borde bilda dig en uppfattning om klimatkänsligheten är närmare 1 eller närmare 3 och förklara gärna för mig hur du kommer fram till ditt resultat. Du fortsätter på samma spår och går in på ännu mer sannolikhetslära när du skriver att:

”Men tio procents risk är väl inte så farligt? Här är det lätt att gå fel. Det viktiga är inte bara sannolikheten utan också konsekvenserna vid olika utfall. Det finns en anledning till varför rysk roulette aldrig har blivit någon folksport, trots att vinstchansen är till synes betryggande 83,3 procent. När Boeing 737 Max fick flygstopp i mars i år efter den andra olyckan på kort tid hade typen genomfört uppskattningsvis över 150 000 flygningar. Sannolikheten att krascha är därmed 1 på 75 000 eller drygt 0,001 procent. Det har ansetts vara en helt oacceptabelt hög risk, en bedömning som ingen har ifrågasatt. Men när det gäller mänsklighetens överlevnad anser klimatskeptikerna att vår risktolerans borde vara oändligt mycket större”.

Det är roligt att du tar upp hur många flygtimmar Boeing 737 har genomfört. Jag har själv många gånger reflekterat över olika typer av vetenskap och hur väl de har testats. Vi har vetenskapen inom det militära som du refererar till eller inom industrin. Båda har gemensamt att de testas noga mot verkligheten, dvs. man bygger inte bara modeller baserat på hur man tror att någonting fungerar, istället testar man vetenskapen om och om igen. Jag skulle gärna sätta mitt liv på att Newtons rörelselagar stämmer men på att klimatmodellerna stämmer skulle jag inte offra många hårstrån. Den politiska vetenskapen bygger inte primärt på observationer utan här utgår man istället från en hypotes. Därefter bygger man en modell och när modellresultaten inte stämmer med verkligheten (observationer) så korrigerar man verkligheten, dvs. mätdata. Man satsar tusentals miljarder på att en utvald hypotes är rätt och man är beredd att offra liv genom att förvägra den fattiga delen av världen billig energi. Man kan tyvärr aldrig bevisa en hypotes men i nästan alla vetenskapliga sammanhang arbetar man med att försöka falsifiera de hypoteser som läggs fram. Först då kan man få en bild av dess trovärdighet. Men de forskare som idag envist försöker hålla fast vid den vetenskapliga principen och arbetar för att falsifiera koldioxidhypotesen kallas i bästa fall ”klimatförnekare”. I värsta fall blir de mobbade och fråntagna forskningsstöd. Att koldioxidhypotesen inte stämmer är inte liktydigt med att det inte finns ett strålningsfysikaliskt samband mellan koldioxid och temperatur. Du känner säkert till att man brukar utgå ifrån att en fördubblad halt av koldioxid i atmosfären leder till en grads temperaturökning. Återigen Andreas, det är alltså den spekulativa förstärkningseffekten från vattenångan som är den stora frågan och som du borde ägna mer tid. Kanske kan data rent av mildra din oro. Du skriver att:

”Låt oss leka med tanken att de har rätt. De 97 procenten av forskarna skulle då utgöra någon slags global konspiration och de enda som skådat ljuset är ett fåtal upplysta motvallsprofeter som Lennart Bengtsson (och hans svans av glada amatörer). Det vore förstås en glädjande nyhet. Men hur sannolikt är det? 1 på fem? 1 på 10? 1 på 10 000?”

Oavsett hur konspiratoriskt lagd man är så är det inte korrekt att 97 % av forskarna ser människans påverkan på klimatet genom ett ökat tillskott av koldioxid till atmosfären som ett problem. Precis som jag beskriver ovan har du fått detta om bakfoten. Fakta i frågan är dock enkel att kolla upp. Det betydligt allvarligare problemet, som borde bekymra även dig, är den kraftiga politiseringen av klimatfrågan.

Dr Johannes Oerlemans, Professor i meteorologi vid fakulteten för Fysik och Astronomi, Utrecht University, var “lead author” för tre IPCC Working Group Assessments: ”The IPCC has become too political. Many scientists have not been able to resist the siren call of fame, research funding and meetings in exotic places that awaits them if they are willing to compromise scientific principles and integrity in support of the man-made global-warming doctrine.”

Du skriver om ”motvallsprofeter” och ”glada amatörer” men jag tror egentligen att du syftar på alla dem som jag beskriver ovan och som försöker hålla fast vid den vetenskapliga principen. Samma personer som du refererar till är också oroade över att vetenskapen har fått en stark politisk slagsida. Det förvånar mig att du inte har några problem med att man förhandlar inom vetenskapen på det sätt som sker inom ramen för IPCC. Men om du tänker efter Andreas -. Sedan när har man förhandlat inom vetenskapen? Det gör man inte. I stället forskar man vidare och accepterar den gängse forskningsmodellen med tes – antites – syntes, vilket är den formel som drivit mänskligheten framåt. Varför bör inte detta förhållningssätt också tillämpas inom klimatvetenskapen?

De som du så nedlåtande kallar ”motvallsprofeter” försöker ingenting annat än att visa på dålig överensstämmelse mellan hypotes och observation, dvs. falsifikation. Det är för mig obegripligt hur du med samvetet i behåll kan bidra till att motarbeta denna så viktiga metod och istället själv bidrar till pajkastning mot meningsmotståndare. Hur förklarar du det och varför klarar du inte att stå emot grupptänkandet? Du skriver:

”Hur man än vrider och vänder på det: att lyssna på dem som tycker att vi bör närma oss klimathotet med en axelryckning innebär att ta en vansinnig risk. Detta har redan stora delar av det globala näringslivet insett. Storbanken HSBC kom nyligen med en analys som varnade för att de hälsorelaterade kostnaderna i elva snabbväxande länder som Kina och Indien kommer att öka med nära 100 000 miljarder kronor till år 2050 på grund av klimatförändringar.”

Återigen refererar du till resultat från modellsimuleringar. Klimatmodellerna kalibreras mot historiska data, men bygger inte på en fullständig förståelse av klimatsystemet eftersom detta inte är möjligt.

Stephen Schneider, som själv stödjer IPCC:s slutsatser, konstaterar att: ”uncertainties in emissions scenarios feed into uncertainties in carbon-cycle modelling, which feed into uncertainties in climate modeling, which drive an even larger range of uncertain climate impacts.” (Nature 411:17-19).

Donald DuBois, Computer Modeler: “I know something about how misleading models can be, and the fact that their underlying assumptions can completely predetermine the results of the model.”

Utan att vara expert på modeller tror jag att klimatmodellerna är rätt i vissa delar men det råder ingen tvekan om att felkällorna är betydande i andra. Modellerna beräknar klimatets utveckling år för år, och tar med sig felen från det ena året till det andra. Felen multipliceras och i dina prognoser för 10 år framåt eller 100 år framåt har felmarginalen blivit så stor att din prognos blir helt meningslös. Modellen förutsäger i praktiken att nästan vad som helst kan hända.

En fråga jag skulle vilja ställa till dig Andreas är hur du bedömer risken för ett kallare klimat? Har du diskvalificerat de modeller som pekar på en nära förestående avkylning och i så fall varför? Varför är du beredd att lita fullständigt på de modeller som är kalibrerade för en känslighet i koldioxid men inte alls på de som tar utgångspunkt i solens förändringar? Konsekvenserna av ett kallare klimat skulle givetvis slå mycket hårdare mot mänskligheten än ett något varmare klimat. Kanske anser du att dessa astrofysiker, som tittar bortom koldioxidens eventuella påverkan på det globala klimatet bara är glada amatörer och därför kan vi sticka huvudet i sanden och strunta i just deras modeller. Som du säkert vet ingår det inte i FN:s klimatpanels uppdrag att beakta någonting annat än den mänskliga påverkan på klimatet. Den politiska vetenskapen intresserar sig enbart för koldioxidens påverkan på klimatet. Här kan man prata om risk!

En annan sak som jag undrar över är varför ni journalister sällan rapporterar om att världen håller på att bli bättre. Varför glömmer ni bort alla de viktiga indikationer som visar att utveckling går åt rätt håll? De största världsproblemen såsom svält, fattigdom och analfabetism, barndödlighet och luftföroreningar har i genomsnitt reducerats med 50 % mellan åren 1990-2015. Matvaruproduktionen ökar likaså. Produktionen av de viktigaste sädesslagen har fyrdubblats sedan 1960 och prognosen för fortsatt tillväxt är god. En av orsakerna är högre koldioxidhalt och temperatur. Kanske är modellernas osäkra förutsägelser av större vikt än verkligheten även här.

Oavsett IPCC:s uppdrag anser jag att man har begått ett fundamentalt fel genom att anta att astrofysikaliska fenomen (exempelvis i jonosfären) inte existerar. Skall man tro temperaturserien HadCRUT4 så är det helt uteslutet att IPCCs antagande om att inga astrofysikaliska fenomen har någon inverkan kan vara korrekt. En snabb ökning av temperaturen från 1910 till 1940 följt av långsamt avtagande temperatur 1940 till 1970 visar att någonting i analysen uppenbarligen saknas.

Det enda vettiga måste därför vara att försöka gissa den troliga temperaturutvecklingen utan mänskliga aktiviteter ur historiska data och ansätta den gissningen som ”nollnivå” i modellerna. Självklart blir då projektioner in i framtiden synnerligen osäkra – men betydelsen av att studera forna tiders klimat skulle framstå i skarpt ljus. Återigen, detta ligger idag långt utanför klimatpanelen IPCC:s uppdrag.

Skulle det vara så att uppvärmningen huvudsakligen har andra orsaker än koldioxid så har vi i dag ingen möjlighet att påverka klimatförändringarna och hela koldioxid-politiken skulle vara totalt meningslös. Ändå är du och många aningslösa personer villiga att genomföra drastiska förändringar där pålitliga och billiga energisystem byts till otillräckliga, opålitliga och dyra. Du verkar dessutom beredd att avskaffa det moderna välståndet och ändra vår livsstil i grunden. En bit på vägen i nedmonteringen ordnar Parisöverenskommelsen. Vi talar här om världens dyraste avtal men med en effekt på temperaturen vid seklets slut som är nära nog noll, enligt Björn Lomborgs beräkningar och enligt IPCC:s eget sätt att räkna. Vilken nytta ser du med det?

Det är min absoluta övertygelse att förhastade klimatinsatser kommer att vara till stor skada för samhället och för både dina och mina barns framtid på jorden.

Andreas! -Gå gärna in på klimatkarusellen.se och köp min bok. Därefter vore det spännande att i lugn och ro prata om eventuella meningsskiljaktigheter.

Elsa Widding

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tack Elsa
  Du ger dig på en utmärkt skribent som visat att han inte förstår det han skriver om förr.
  Vid bankkrisen så var han flitig och vass, men helt utan framtidshopp i sina analyser.
  Dystopier som stjäl tid och utrymme.

 2. Patrik

  Vilken bra text. Så härlig lugn, sakligt och intelligent.

 3. Rune Lundgren

  Fantastiskt bra skrivet Elsa,!!!

 4. Johan Montelius

  Mycket bra skrivet.

  Det mest förunderliga i hela karusellen är hur journalister helt annamar en ”sanning” utan själv ställa sig en kritisk fråga.

 5. Fredrik S

  Tack för inlägget, Elsa Widding!

  Ända sedan Cervenka verkade verkade gilla Rockström/Wijkmans fantasibok om plantetära gränser har jag varit skeptisk.

 6. Lars-Gunnar Remstrand

  En helt fantastisk text Elsa! Jag har ofta läst Andreas krönikor, ofta med stor behållning. Men när jag läste denna blev jag bedrövad och ledsen. Jag hoppas innerligt att han läser det du skrivit och omgående tar kontakt med dig för en dialog. Och framför allt att han har kurage att skriva en ny krönika där han delger läsarna de nya insikter han fått, han borde inse att han har ett stort inflytande på många av DIs läsare. Och med det följer ett stort journalistiskt ansvar. Hoppas du delger oss vilken reaktion du får.

  Din text är så uttömmande att den förtjänar en publicering i någon av våra större tidningar. Men det är kanske att hoppas på för mycket.

 7. Sören G

  Klimathotsalarmismen möter oss överallt i medierna.I P1 i dag var det ett reportage från Bolivia och Titicaca-sjön. Glaciärerna i Bolivia är borta om 50 år påstods det så att man blir hänvisad till vattnet i den svårt förorenade sjön.
  Tv-programmet ”allt för Sverige” har blivit anmält till granskningsnämnden. I senaste programmet fick amerikanerna möt Greta och Extinction Rebellion. Programledaren Anders Lundin höll höll en föreläsning om klimathotet och att det krävs snabba åtgärder.
  Vi slipper alltså inte undan klimathotspropaganda ens i nöjesprogrammen. I kulturnyheterna så är det ofta någon teatergupp eller konstnär som har klimathotstema, liksom i Tankar för dagen.

 8. Bim

  Braaa Elsa!
  Har just läst din bok, den borde vara kurslitteratur på Kommunisthögskolan, så journalisterna fick lära sig att tänka kritiskt, eller kanske lära sig att tänka alls.
  Att bjuda in Greta att hålla tal och få sig en hatisk utskällning för att man fördärvat hennes liv, verkar vara högsta mode PK-eliten.
  Någonting är riktigt trasigt i föregångslandet Sverige.

 9. Ingemar Nordin

  En mycket bra text Elsa!

  En lugn och saklig genomgång av tanke- och kunskapsluckorna som tyvärr är alltför vanlig idag. Med tiden så har journalister och politiker skapat sig en egen bild av klimatfrågan som ligger långt ifrån klimatvetenskapens. Och tyvärr agerar man utifrån denna falska bild, utan att bry sig om att sätta sig in i den vetenskapliga diskussionen på allvar. Deras fnysningar åt meningsmotståndare blir alltmer patetiska och visar bara på deras okunskap och ovilja att veta mer.

 10. Peter Stilbs

  Tack Elsa – jag hade lite emailutbyte med honom i våras om något han skrivit – ganska deprimerande. Han framstod mest som dryg, och ville inte förstå. Ändå är han nog en av de bättre av sitt skrå, och han svarade till och med på email.

 11. Frej

  Kan inte bli så mycket bättre än så här . Briljant .

 12. Leif R

  Tack Elsa för din kunskap och ditt mod!

 13. Arild Fuglerud

  Vad har hänt med alla dessa journalister som helt okritiskt försöker att bagatellisera sina meningsmotståndare. Här kan man prata om konsensus men så är det inte heller vetenskap. Obegripligt att så få journalister vill eller vågar ställa kritiska frågor. Är inte det en av grundpelarna i journalistiken?

  Ett stort tack till dig, Elsa för en lugn och saklig text som på ett enkelt sätt beskriver vad klimatfrågan handlar om. Även din bok är lysande!

 14. latoba

  Du är fantastisk Elsa! Kämpa på! Det är något skumt med en fråga som inte väcker debatt i våra media. Det måste bero på att klimatalarmisterna inser att de skulle förlora en sådan debatt och att medierna är för fega för att initiera en debatt.

 15. Thorleif

  Välskrivet Elsa

  Blev också mycket besviken när jag tog del av Cervenkas inhopp i klimatfrågan med tanke på hans kritiska förmåga betr banksystemet m.m. Hans kommentar om vad näringslivet ”gjort” är påfallande naiv då han inte tycks förstå de psykologisk spelreglerna ifråga om varumärke och marknadsföring. Han bör snarast kontakta f.d företagsledare som P O Eriksson (Sandvik m.fl).

  Vi läser ofta hur msm försöker associera klimathotsskeptiker till fossilbranschen för att på så sätt nedvärdera deras trovärdighet. Jag tycker det är dags att nagelfara de politiker och maktbyråkrater som utgör the Executives inom IPCC. Vilka är det och vad är deras meriter?

 16. #DärDogCervenka
  #DystopiernasKolportör

 17. Rolf Mellberg

  ALLA: *** KÖP ELSAS BOK *** GE BORT DEN I JULKLAPP !!!

  Ur ett mass-psykologiskt perspektiv skulle vi lika gärna kunnat ha befinna oss i
  Ryssland år 1920 eller i
  Tyskland år 1935

  Frågan är vilka metoder som nu är effektivast för att öka trycket mot totalitarismens vansinne. Denna blogg är en bra start men jag efterlyser parallella kanaler och metoder, kanske någon form av lokala initiativ?

 18. Fredrik S

  Tack för inlägget, Elsa Widding!

  Ända sedan Cervenka verkade verkade gilla Rockström/Wijkmans fantasibok om plantetära gränser har jag varit skeptisk.

 19. Ulf

  Tyvärr Elsa,

  Detta är att ”kasta pärlor till svinen”. Återkommer med en längre förklaring senare idag. Men att argumentera med honom är helt meningslöst även om svaret var mycket bra.

 20. claes lindskog

  Hej Elsa,
  Instämmer i berömmet över Ditt svar till Cervenka. Jag skulle (även i skrift) ha haft svårt att behålla det lugn Du uppvisar.
  Vad gäller IPCC:s klimatmodeller kan man framföra fler dubier mot deras korrekthet (även om detta inte biter på journalister). Jag har samlat de viktigaste:

  IPCC:s simuleringar baserar sig på ett antal hypoteser som sammantaget innebär att koldioxidökningen (från 0,028% år 1850 till 0,04% idag) är främsta orsaken till den globala temperaturökningen. Hypoteserna är:
  a) Koldioxid absorberar solljus och omvandlar och lagrar strålningen som värme. I princip rätt.
  b) Koncentrationen av koldioxid i luft är så hög att koldioxiden ger en betydande uppvärmningseffekt. Gripen ur luften. Halten är låg (0,04%!!) och ingen teori finns för att uppskatta effekten. De flesta nyare mätningar tyder på att effekten är mycket liten.
  c) Koldioxidens effekt förstärks av att det bildas vattenånga som ger ytterligare ökning. Teorin baserad på en US-rapport från 1970-talet. I verkligheten maskeras koldioxidens värmeabsorption av den naturliga vattenångans absorption som sker inom i stort samma våglängdsområden.
  d) Koldioxidens effekt är oberoende av den naturliga vattenångan och dess variationer. IPCC har utan skäl valt att tro på denna hypotes ”eftersom vattenångan inte påverkas av människan”.
  e) Nästan inga andra faktorer finns som påverkar klimatet. IPCC har valt att nedvärdera solstrålningsvariationer, molntäckets utbredning, aerosoler, samspel med oceanerna etc etc. men framhäver metan (mycket ovanligare än koldioxid) som faktor.
  d) Om koldioxiden skulle vara främsta orsaken bör temperaturen först stiga på högre höjd. Mätningar på hög höjd visar att detta inte stämmer.
  e) ”Med simuleringsmodeller kan man få vilket resultat som helst, bara antalet antagna parametrar är tillräckligt stort” (fritt tolkat från John von Neuman). Om man enbart inkluderar koldioxidberoendet i IPCC:s modeller blir resultatet någorlunda samstämmigt med verkligheten enbart för sista halvan av 1900-talet, vilket föranlett IPCC att deklarera att under första halvan av 1900-talet (då temperaturökningen var lika stor som under andra halvan) var koldioxiden inte någon huvudorsak.

  Likaså kan man ha många fler invändningar till de enkäter som t om NASA hänvisar till.
  Den enkät som NASA har som första referens är genomförd av J Cook.
  Richard Tol (f.d. huvudförfattare för IPCC) kallar den undersökningen för bedrägeri: http://richardtol.blogspot.co.uk/2015/03/now-almost-two-years-old-john-cooks-97.html.

 21. Håkan Bergman

  Rolf M. #16
  Jag köpte e-boken när den kom och skänkte bort pappers-diton.

 22. Stefan Eriksson

  Tack Elsa för det uttömmande och mer än kompletta svaret till skribenten Anders.
  Jag njuter av att läsa ditt svar, där faktiska förhållanden får vara tyngdpunkten, till skillnad mot den ofta helt sinnesslöa debatten i ämnet.
  Jag önskar mig att ditt genmäle får så stor spridning som möjligt, så att fler verkligen kommer till insikt om hur illa det är ställt med journalisters påstådda undersökande uppdrag.
  Journalistkåren är till stor del just ”föredettingar” i så måtto att de lämnat det journalistiska uppdraget att granska makten bakom sig.
  Jag ägnar här en sekund till att fundera över varför det förhåller sig så, och svaret är givet; pengar, lön, uppehälle, ”man biter inte den hand som föder mig”, är ledstjärnan i denna typ av skräpjournalistik.
  Heja Elsa! Hoppas ditt svar får stor spridning i folks medvetande.

 23. Fredrik V

  Det kan också vara så att pappa Bonnier pekat med hela handen, och precis som med många aktiva forskare så måste även en aktiv journalist med många yrkesverksamma år kvar vara rädd om jobbet och lönen? Vilken svensk dagstidning skulle anställa en 45-årig journalist som INTE rättar in sig i alarmistledet?

 24. jensen

  Det är egendomligt att majoriteten av EU´s beslutsfattare inte tycks ha kapacitet att härbergera två ,2, tankar samtidigt.
  Dels utlöser man klimatnödläge , med skapande av enorma ekonomiska svarta hål.
  Samtidigt borde det stå klart att världsekonomin befinner sig i början till recession och av allt att döma inom snar framtid kommer att obevekligt hamna i depression.
  Dessa insikter är ju totalt oförenliga.
  Det är som att deltagarna , såväl offren som rättsskiparna i ” Lyxfällan” skulle resonera enligt följande:
  Familjens ekonomi har briserat bortom räddning. Det är nog bäst att den tar mer lån, och införskaffar allt mer onödiga statusprylar, för att åtminstone den inbillade standarden skall kunna öka.

 25. Sören G

  #34
  Som man sa förr: ”Sålt sin själ till Djävulen”.

 26. Sören G

  Det var en kommentar till 23.

 27. elias

  Ett enastående bra inlägg i det debattklimat vi har idag.
  Jag kan tänka mig att en avslutande mening skulle kunna ha varit; ungefär:

  ”Du förstår säkert att på lite längre sikt kommer Du och dina kollegor att få fel då verkligheten och den riktiga vetenskapen kommer ifatt er.”

 28. Sven Hanssen

  Ett alldeles utmärkt inlägg.

  Den som använder sig av 97 % – argumentet har förlorat faktadebatten från start. Dvs. man har inte förstått / klarar ej av att sätta sig in i faktasituationen utan gör det hela till en emotionell trosfråga.

 29. Ann lh

  Elsa, Du lever upp till bilden på framsidan av Din bok, så rätt och så uppfriskande.

 30. Rune Lundgren

  Instämmer i slutklämmen från #27 !

 31. Aafh

  Tack Elsa, det var skärpa och substans i resonemangen från den första till den sista raden. Mer briljant hade detta inte kunnat skrivas. Om informationen når fram är jag osäker på. Kommentarerna ovan tyder ju klart på hur svårt det är att använda förnuft, tänka analytiskt och realistiskt i alarmistvärlden. Att läsa, analysera och förstå är för de flesta hjärntvättade omöjligt och motbjudande.
  Bosatt i södra Tyskland har jag tillgång till lokal information beträffande händelserna här på 1930-talet. Likheterna med dagens Greta-psykos är slående. Ett litet exempel. Värvningen till Hitlerjugend och SS gick ofta till så att värvarna kom till skolorna och frågade efter frivilliga. P.g.a. psykoseffekten fanns det alltid frivilliga men några tvekande blev oftast kvar i ett hörn. Efter information om hur det kunde gå för tvekarnas föräldrar om barnen inte anslöt sig så blev antalet tvekare genast mindre. Föräldrarna kunde nämligen få räkna med att bli förda till koncentrationslägret Dachau inom en kort tid, upplyste värvarna. Brottsargumentet kunde t.ex. vara oförmåga att uppfostra sina barn.
  Många lärare i dagens skolor och politiker, som är med och uppmanar till klimatstrejk och talar om jordens snara undergång, har samma funktion som värvarna till Hitlerjugend hade. Nu är det inte koncentrationsläger för föräldrarna som gäller, utan hela planeten som inom några år brinner upp. På finska finns ett uttryck som översatt lyder; ”i massan koncentreras dumheten”.
  När brinner de första bokbålen kanske i form av hackers som går in i lämpliga databaser?

 32. tolou

  Min miniräknare säger:

  5.35 * ln (560/280) = 3.7 W/m2
  växthuseffekt vid Co2 fördubbling från 280ppm till 560 ppm.

  T = λ * 3.7 W/m2
  där λ = förhållandet mellan driveffekt och temperatur, mellan kanske 0.3 till 1 beroende på förstärkande återkoppling? Observationer kan inte bekräfta någon förstärkning alls.

  Utan nämvärd återkoppling blir det:
  0.3 * 5.35 * ln (2) = 1.1 °C vid en Co2 fördubbling.
  0.3 * 5.35 * ln(410/280) = 0.6 °C hittills vid koldioxidhalt på 410ppm.

  Vid årlig ökning av co2 på 2.5 ppm når vi dubblad halt om 150 ppm, eller om 60 år(2080), och bör alltså nå ytterligare 0.5 °C uppvärmning från idag.

  Nästa fördubbling tar ytterligare 560 ppm, eller hela 224 år med nuvarande utsäppstakt (2.5 ppm/år), och det är detta som avses vid logaritmiskt avtagande växthuseffekt.

  Dvs. 1.6 °C uppvärmning på nära 300 år, eller till anno 2300 iaf.

  VSB.

 33. Björn Asplund

  Vad jag vet så har Andreas Cervenka (C uttalas Tje) aka Söderberg ingen utbildning högre än gymnasium.

 34. Mats Rosengren

  ”Greta Thunberg-hatarna borde börja räkna”.

  Något så korkat har jag länge inte hört! En så uppblåst och IGNORANT typ! Måste vara ett typiskt fall av Dunning Krüger syndromet!
  https://en.wikipedia.org/wiki/Dunning%E2%80%93Kruger_effect

  Förmodligen storhetsvansinne som följd av framgång och uppskattning inom mediavärlden? I de blindas rike är den enögde konung?

  Elsa skriver:
  ”Jag har nog inte velat inse att även de mest sakliga och kunniga journalisterna hoppat på klimatkarusellen. Samtidigt är jag övertygad att du med din analytiska förmåga skulle varit minst lika skeptisk till klimatlarmen som jag, om du bara tagit dig tillräckligt med tid att sätta dig in i fysiken istället för att bara snöa in på sannolikhetslära.”

  Nej Elsa, det handlar inte om någon med en tillstymmelse till ”analystisk förmåga”! Heller inte om någon som är ”saklig och kunnig”

  Men det förstår nog Elsa också! Det är nog så att Elsa som kvinna inte vill vara ”grov” och nedlåtande! Och visst, om man kan tygla sin berättigade upprördhet över idiotin är det nog den bästa attityden

 35. Olof S

  Bra Elsa, hoppas han orkar läsa den. Cervenka är dock inte den typ av faktasökande journalist som du trott. Jag har följt honom och utsatts för honom under många år. Det är för mig en gåta att han fått den position han har i svenska media. Han tycks alltid utgå från en förutbestämd hypotes när han ska skriva en artikel eller göra en intervju. Sedan väljer han bara den typ av information som passar hypotesen eller fakta som förstärker den. Resultatet får inte störas av att blanda in sanningen.

 36. mattias

  Tack Elsa,
  Vad gäller journalisters ansvar att presentera fakta. Man tar sig för pannan! Hörde just Lasse Nilsson, reporter från P4 på plats i Göteborg för att bevaka en klimatdemonstration. Intervjuare i studion: Vad vill demonstranterna? Lasse: Att vi ska lyssna på vetenskapen samt begränsa uppvärmingen till 1.5% jämfört med förindustriell tid. Detta påstående upprepas flera gånger med samma fel och INGEN REAGERAR!!!

 37. jax

  Mycket bra agerat, Elsa. Apropå riskerna med att vänta på en mycket osäker temperaturuppgång kan man, för att beskriva panikåtgärderna som Cervenka, XR och vår nya Jesus vill se, använda ett annat gammalt slitet uttryck ”operationen lyckades, men patienten dog”. Riskerna med de åtgärder som föreslås är ju vida större än med att vänta och se. Kanske Cervenka kan tillämpa sina kunskaper i sannolikhetslära för att räkna på det.

 38. Lars

  För att haka pa temat Verklighet och Klimatmodeller, tyska EIKE organiserade förra veckan en klimat Konferens I München med nagra mycket interessant föreläsningar, bl.a. av Geologiprofessorn Prof. em. Christian Schlüchter fran Universitetet i Bern om Glaciärerna i Alperna (pa tyska) följt av Klimatmodelleraren Nicola Scafetta om osäkerheterna I Klimatmodellerna (engelska) . Därpa kom en mycket interessant föreläsningar av Nir Shaviv (engelska).

  Länk: https://youtu.be/0FehrpcR5Os?t=783

 39. Heja på Elsa Widding!
  Vilken modig och klok kvinna, Du är! Men hur går vi vidare, hur bekämpar vi vantro?
  Hur lindrar vi ungas klimatångest?
  När kommer efterföljande generationer att skratta åt 2000-talets vidskepelse?

 40. Ulf

  För många år sedan hade jag en chef f d S minister som uttryckte sig så här om en rätt skärpt LO ekonom:
  Han är mycket intelligent men eftersom han är socialist så blir det alltid fel ändå på slutet. Jag lärde mig något där som jag har haft mycket nytta av. För vissa individer så är alltid politiken och moralismen överordnad logik och analys det sitter i ryggmärgen. Denna beskrivning kunde lika gärna varit på Cervenka. Många långa analyser om banksystemet, storföretag och ekonomi i allmänhet. Många av dem mycket skarpa men slutsatserna oftast totalt uppåt väggarna. Förklaringen är att där kommer politiken och moralismen in. Klimathotet är som alla vet politik och moralism och för många ett sätt att komma åt ett mycket väl fungerande ekonomiskt system som inte går ihop med ens egen ideologi. Man kan tycka att Cervenka blottar sig och sin stora okunskap på området. Men gör han det egentligen? Ingen vågar som bekant svära i klimatkyrkan så vilka risker tar han genom att visa detta? Inga alls i dagsläget. Om 10 år kanske men jag menar klimatbluffen har ju avslöjats i många år men uppstår ändå i ny skepnad. Själv har jag nu genomlevt tre olika klimathot. Så vad har han att förlora på att låta politiken och moralismen styra även denna gång?

 41. Lasse

  #39 Ulf
  Håller med dig i denna utvärdering av AC. Briljant skribent tills säcken skall knytas ihop.
  För att hålla mig inom klimatvetenskapen så är det förvånande hur få naturvetenskapligt intresserade personer som kritiserar de många kulturvetare som helt och fullt sväljer berättelsen om vår nära undergång om inte..

 42. ThomasJ

  Utengemärkt bra skriv, Elsa – stort tack för detta ! 🙂

  Egentligen beklämmande tråkigt, att lägga ytterligare ett ’journo-namn’ till listan ’don’t bother reading’. I synnerhet då Cervenka i min uppfattning skrivit läsvärda krönikor. Tough ! 🙁

  ’The higher you fly the longer the drop’ – riktat till mr C som troligast uppmärksammat denna tråd.

  Trevlig helg Alla !
  Mvh/TJ

 43. Voron

  Greta Thunberg-kulten är extremt oroande.
  https://www.zerohedge.com/geopolitical/disturbing-cult-greta-thunberg
  Även om man råkade tro att den naturligt förekommande gas som var och en av oss andas ut tusentals gånger per dag, och som växter använder för fotosyntes, kommer att leda till döden för oss, skulle man fortfarande bli mycket störd av användning av den här flickan, som är mycket tydligt mentalt instabil, som affischbarnet för agendan. Orsaker som stöds av oföränderliga fakta behöver inte hjälp av lite nervösa och känslomässiga tonårsflickor för att leda anklagelsen. Tvärtom, lite irriterande och känslomässiga tonårsflickor kan av ett rationellt samhälle anses vara något av hinder för fakta, eftersom de troligen kommer att förringa dem och flytta frågorna från förnuftets rike och rationella diskurs till känslor. Vilket är naturligtvis exakt poängen, och varför hon är där hon är.
  De använder ett barn att vidareföra deras sak. Ett barn som har en historia av depression och annan psykisk sjukdom och som kan göra det extremt känslomässigt och ”profetisk” vädjar till ”världen”.
  Om det handlade om fakta, skulle det inte behövas någon sådan taktik, men ändå är den obevekliga drivningen framåt för en sådan person helt klart avsedd att stänga av alla kvarvarande debatter, eftersom de som kritiserar henne eller hennes budskap nu automatiskt kan beskrivas som kalla, hårdhjärtade utan medkänsla.
  Det finns utan tvekan människor som utnyttjar fröken Thunberg, och utan tvekan har hon utsatts för svårt missbruk. Men det är fullt möjligt att motsätta sig hennes budskap, och helt rimligt att beklaga det faktum att hon utnyttjas på detta sätt för att främja en agenda som drivs av de mycket högre upp i kedjan.

 44. Först….
  Jättebra inlägg och man behöver inte kommentare mer röarande fakta utan snarare inse att de som driver detta klimatkatastrofscenario, puh vilket ord, inte har vetenskapen på sin sida än mindre någon vetenskap alls. ”Vetenskap och Konst” har förvanskats till enbart konstigt.

  ”De som ägnar sig åt att såga ”klimathysterin” borde kanske i stället tillbringa en stund tillsammans med en miniräknare.” Det har näringslivet redan gjort.”

  Har själv en gammal HP11C räcker gott och väl för att göra alla servettkalkyler som behöver göras och som stämmer väl med verkligheten jmf med alla debattörer som alldeles för gärna gräver sig ner i detaljerna som efter ett tag blir så många att de tappar taget om vad de egentligen försöker göra….

  Kan inte läsa
  kan inte tänka
  vet inte ens vad tänka är
  blandar ihop det med att känna….

 45. Otto Støver

  Veldig bra Elsa. Jeg bruker i debatter der noen tror på ”97%… ” å ikke direkte imøtegå dette usanne standpunkt. I stedet velger jeg å harselere med at ingen av disse 97% våger å stille opp I en åpen vitenskapelig debatt. Hvis deres påståtte sikkerhet for at de har vitenskapen på sin side var sann, så burde de jo knuse argumentene til de som er skeptiske til en snarlig klimakrise. Har du hørt om en advokat, aktivist, forsker, politiker osv. som var SIKKER på å knuse sin motstanders argumenter som ikke stilte opp til debatt? Nei sikkert ikke, alle ville gjerne fått den anledningen. Men altså unntatt klimaforskere som hevder klimakrise, de stiller ALDRI opp i en åpen vitenskapelig debatt. Aldri!

  Jeg fikk forresten din bok nettopp, så nå har jeg lesestoff noen dager. ):

 46. Voron

  ”Vetenskap”.. och även diagram kan förfalskas.. men politiker och journalister förstår dem ändå inte.
  “Vetenskapspappret” som publicerades i BioScience var naturligtvis helt baserat på vilda falska kvasi-vetenskapliga slutsatser som att hävdade att ”växthusgasutsläpp ökar fortfarande snabbt, med alltmer skadliga effekter på jordens klimat”.
  Stigande CO ² nivåer, läker planeten Jorden utan att skada den. (Human Activity in China and India Dominates the Greening of Earth – NASA Study Shows) baserat på omfattande satellitbilder.
  11.000 forskare har deklarerat att CO ², det enskilt viktigaste näringsämne för växtlivet på vår planet, på något sätt är en förorening eller gift.
  Under de senaste fem åren har vi varnat för att forskare använder klimatförändringens hoax för att följa en planisk “avfolkningsagenda” som syftar till att eliminera miljarder människor från planeten Jorden.
  Påståendet har förutsägbart hånats av de CIA-drivna falska nyhetsmedierna som en “konspirationsteori”, även om samma media har tillverkat sina egna grundlösa konspirationer om Ryssland, Trump och valet 2016 …Enligt uppgift undertecknat av 11 000 forskare, krävs att världens regeringar vidtar åtgärder för att eliminera miljarder människor från vår planet. “Democide” är för övrigt termen som beskriver massmord som genomförts av regeringar. Under det senaste århundradet eller så har världsregeringar redan massmordat 262 miljoner människor. Uppenbarligen är det inte tillräckligt nära, enligt folkmordsklimatforskare.
  Artikeln, publicerad i BioScience, författades av William J. Ripple , Christopher Wolf och andra kollegor, och förklarade att “planeten Jorden står inför en klimatnödsituation” som måste åtgärdas genom att se till att de mänskliga befolkningarna sjunker. Människor är dåliga, hävdar tidningen, för de äter kött och bedriver transport. Allvarligt … Detta är en del av deras argument. Som en av de vokala skeptikerna om klimatförändrings agendan har jag spelat in en föreläsningsserie, som förklarar exakt varför globalister använder klimatförändringens hoax för att decimera mänskligheten och “rensa” planeten från alla människor. Nu har vi äntligen ett tydligt, entydigt erkännande från det vetenskapliga samhället att folkmord mot människor verkligen är deras slutliga lösning.
  https://www.brighteon.com/5820639339001

 47. 97% av alla journalister har en del kunskapsbrister. Men de kan ju läsa på. Om de vill…….

 48. Rolf Mellberg

  #40 Ulf

  Men när det gäller fenomenet att analysen och sakligheten faller helt i bakgrunden, bakom en självgod moralism och pompöst exponerad GODHET, så tycker jag att Sandro Scocco tar priset med sina 900 Milijarder i vinst för invandringen.
  Ni minns va?
  https://arenaide.se/rapporter/900-miljarder-skal-att-uppskatta-invandring/

  På var enda ”gammal” tidningsredation bokstavigt talat jublade var enda journalist när man fick en sådan fantastisk nyhet, med vilken man kunde förgylla sin egen personliga godhetsfasad. Absolut noll kritiskt analys.

  Så detta jubel kablades ut, utan ett enda undantag!!!

  Nej förrsten det var faktiskt ETT ENDA undantag, en proffessor som kunde såga denna propaganda eller ”fejk news” i GP.

  Som skarp kontrast vill jag nämna Filter, de vågade göra ett långt mycket bra reportage om den pest-smittade mediabusen Chang Frick för ett par år sen. Läs den!

  Men de avslöjade också och nyligen de s.k. Apatiska flyktingbarnen, en verklig skamfläck på hela det svenska samhället.

 49. Ingemar Nordin

  Lars #38,

  Lite OT men en bra länk: Nir Shaviv från c:a 2.40 och efter det Henrik Svensmark. Kanon!

  Tilläggas kan att EIKES konferens fick hållas på hemligt ställe sedan de blivit attackerade av militanta klimataktivister som hotade det bokade konferenshotellet och deras gäster. Ekofascismen breder tyvärr ut sig, där våld ersätter sakliga argument.

 50. Rolf Mellberg

  Bästa Elsa, jag har en ide som jag tänkte att du kanske kan förvalta via alla de kontaktytor som du nu har arbetat upp.

  Den mass-psykos som nu härjar i vårt land – (men även i andra delar av västvärden) uppträder bara med glesa mellanrum. Jag tror att det kunde vara mycket värdefullt om kvalificerade forskare inom psykologi kunde omgående börja studera fenomenet, mitt under tiden psykosen pågår. Samla information för att man i efterhand ska kunna ha hard facts för hur det här egentligen gick till. Om tio år så är det antingen så att katastrofen är ett faktum (not bloody likely) eller så kan vi blicka tillbaka med hjälp av dessa fakta.

 51. Rolf Mellberg

  Elsa, du är kanske redan nu – men annars snart – vårt lands främsta frontalfigur i upproret mot klimat-totalitarismen !!!

  Det är en merit att vara kvinna i detta sammanhang, då det är lite svårare att ond-stämpla kvinnor.
  Det är en merit att inte vara ”avdankad” pensionär!
  Det är en stor merit att försökt stoppa NUON-affären
  Det är en merit att visa en så starkt integritet som du gjorde när du hoppade av jobbet.
  Du har utbildningen och kompetensen.
  Du har en utmärkt medial framtoning, vilket t ex syns i Swebbtv-filmen.

  Kan ni trycka upp såna där knappar att sätta på rockuppslaget där det står

  Elsa fan club – Stor text upptill och i mitten
  (klimatupplysningen.se) – mindre text i en böj nertill

  Så att alla vi som är så ”fed up” med klimatpropaganda kan känna igen och glatt hälsa på varandra.
  Och alla som inte vet vad knappen betyder och därvid frågar, får klart för sig att en motkraft finns?

 52. Elsa Widding

  Tack för alla fantastiska och uppmuntrande kommentarer som jag läst i all hast. Idag har jag med familj tagit avsked av en nära anhörig, min mammas man, vår älskade Bo.
  Jag läser och kommenterar imorgon. Tror att droppen till slut urholkar stenen. Vi måste nog hitta ett sätt för näringslivet att våga tala klarspråk.
  Jag jobbar på tre nya bokprojekt. Lägger ut tankar och info (uppdaterar löpande) om dessa på klimatkarusellen.se

 53. Göran J

  Tack Elsa för ditt sätt att göra svåra saker begripliga i klimatdebatten och för din djärvhet.

  Till Andreas Cervenka och övriga journalister och politiker som läser rapporter från IPCC.
  Offra några minuter på den här Youtube videon från Tony Heller. Videon visar vad ni Journalister och politiker får från IPCC och hur manipulerade ni blir.
  Jag tror även att Gretas föräldrar och svansen runt henne skulle ha nytta av att se videon.
  https://www.youtube.com/watch?v=8455KEDitpU

 54. Håkan Bergman

  Elsa W. #50
  Stort tack för allt ditt arbete Elsa! Bara ett litet påpekande, lägg in den kompletta adressen till klimatkarusellen.se, så här:
  https://www.klimatkarusellen.se/
  Då blir den klickbar och människan är av naturen lat, tack och lov för hur skulle det annars vara, alltid drar det några extra besökare.

 55. Per I

  Lasse #1
  Det har du rätt i om A. Cervenka. Jag läste hans artiklar under och efter finanskrisen och det präglade min framtidstro. Och det är tjugo år sen nu, vågade inte satsa i aktier på hela tiden. Ekonomin går som tåget i motsats till vad han förespådde. Det är ett sätt att få läsare förstås. Ingen vill läsa om kanske eller nåt utslätat. Och nu är han igång igen, han har hittat ett nytt ämne att skriva om. När ingen intresserar sig för ekonomisk kollaps längre. Bättre slå på stora trumman. Han var alarmist då också kan man säga.

 56. Bengt Abelsson

  #50 EW

  Skicka ett ex av din bok till denne Cervenka – jag och många andra kommer att gladeligen täcka dina kostnader många gånger om, bara sätt ut ett swishnummer här.

 57. G-son

  Lysande svar! Tack. En fundering. Hur stort är sambandet mellan de höga ohälsotalen inom psykisk ohälsa och domedagsprofetiorna? Finns det??

 58. Fredrik S

  Ja, tänk vad mycket media har bidragit med de senaste åren.

  Utan dem hade vi inte haft varken klimatkris eller Gretahysteri osv. Knappt någon skam över hur vi ska leva, bo och äta heller.

  Men det är ju tur att det blivit så för alla livrädda godhetsmänniskor som dominerar i etern. Annars skulle de ju få sitta själva och oroa sig över torra gräsmattor och översvämmade kuster, tropiska stormar och sjunkande öar plus alla extremt utmärglade isbjörnar etc etc.

  Att utsläppen efter 20 års klimatkamp och trillions dollars fortsätter att öka verkar dessutom komma som en överraskning hos de viktiga reportrarna. Det är bättre de skriver livsstilsreportage från Söder istället, där bör väl kunskap finnas.

 59. Ivar Andersson

  #47 Kristian J
  ”97% av alla journalister har en del kunskapsbrister. Men de kan ju läsa på. Om de vill…….”
  Jag tror att de flesta journalisterna saknar förmåga att förstå skillnaden mellan kunskap/vetenskap och tyckande/åsikter och tror att man kan rösta om naturfenomen som väder (klimat). Klimat beskriver vädret under minst 30 år och kan inte mätas utan måste beräknas.

 60. Per-Johan Sundbaum

  Heja Elsa !

 61. Sigurdur Valdimarsson

  Tack Elsa, du är en klippa.
  Angående följande: (Andreas Cervenka)
  97 % av forskarna är överens om att temperaturen på jorden stiger och att det är människan som ligger bakom…..
  Jag undrar liksom vilka fick frågan?
  Glömde de att fråga vissa vetenskapsmän? eller frågade de bara IPCC panelens anlitade gäng?

 62. Håkan Bergman

  ”De som ägnar sig åt att såga ”klimathysterin” borde kanske i stället tillbringa en stund tillsammans med en miniräknare.” Det har näringslivet redan gjort.”

  Det har näringslivet säkert gjort, och näringslivet kom fram till slutsatsen att det är mycket enklare att tjäna pengar om staten först samlar in pengarna via diverse skatter, spelar ingen roll hur dessa skatter motiveras, än att behöva tävla om pengar från enskilda konsumenter, dom senare tenderar att inte vara fullt så lättlurade som våra politiker. Har vi möjligen ett problem här, ju ”rikare” vi blir desto mindre kritiska blir vi till att överföra ekonomisk makt till politikerna?

 63. Robert Norling

  #47 Kristian J.
  #58 Ivar A
  ”97% av alla journalister har en del kunskapsbrister. Men de kan ju läsa på. Om de vill…….”

  Det var verkligen förödande och bedrövligt att endast 96% av valmanskåren insåg fara vid senaste riksdagsvalet.
  Tänk om det hade varit 97%.
  Vill återknyta till din rubrik Elsa.
  Kära Elsa, lysande skrivet!
  Men du skulle stavat Kära med Tjära i rubriken, så skulle jag och säkert många andra hållit med hönsfjädrar.

 64. Lars Thylen

  Lysande! Tack!

  För att få lite balans i ämnet: Varför inte skapa en pendang till Chalmers Centre for Studies of Climate Change Denialism, ett ” Center for Studies of Climate Change Alarmism and Anguish”, det kan ju aldrig vara roligt att släpa omkring på klimatångest, eller? Så varför inte en ansökan till VR!? , eller vem det nu är som finansierar Chalmers centret (Skämt)

 65. Frej

  62 # Håkan Du har så rätt så . Och nu ska våra pensionspengar in i karusellen också . Och Kineserna skojar upp oss totalt . Vi har väl passerat våran topp som Romarriket , bara acceptera , och våra barbarer är extinction rebellion , mm . Men vi får väl se , sista ordet är inte sagt , folk kanske inte vill kastas in i 1800 talet med million skulder ? Känns inte lockande .

 66. Fredrik S

  Robert Norling #63

  Angående tjära och fjädrar så var det faktiskt Richard Lejonhjärta, den gamle hjälten, som stod för det första kända tillkännagivandet av användning av tjära och fjädrar för tjuvar på fartyg:

  ”[He] shall be first shaved, then boiling pitch shall be poured upon his head, and a cushion of feathers shook over it so that he may be publicly known; and at the first land where the ships put in he shall be cast on shore.”

  Lite drastiskt med kokande beck så ”vilda västern varianten” med talltjära kanske är att föredra?

  En som lär ha råkat ut för förnedringen en bit in på 1800-talet var Joseph Smith, känd för att ha hittat på en annan religion.

  Nu blev det lite off topic blev det i det bistra fredagsvädret.

 67. Per I

  Tror inte det förändrar så mycket på kort sikt argumentera mot de som har svurit sig åt klimatalarmismens religion. Men heder till de som orkar och speciellt E. Widding i varje fall för på sikt så påverkar det. Jag kan inte heller låta dumheter bestå obesvarade i kommentarsfälten trots att det är fåfängt att försöka nå fram till mottagaren. Men trots att alarmisterna vägrar möta kritiska så kan de inte undgå kritiken. Och möjligen inser de att de kommer framstå som, välj själv, när deras modeller havererar fullständigt. De som följer med och spär på alarmismen har alla ett syfte, en agenda. Det har garanterat oftast ett egenintresse för dem och såna intressen är svåra att förändra med argument. Så länge de tjänar på det. Så länge hypen fortgår så har de fördelar.

 68. Fredrik S

  Håkan Bergman #62

  Väl skrivit.

  Och om journalisterna tycker att deras vedersakare räknar dåligt borde de nog oroa sig mer för oroväckande många i den nya och kommande generationen istället som haft prov- och läxfria mattelektioner och kanske hört talas om gångertabellen någon gång om de tänker efter noga.

 69. Rolf Mellberg

  #49 Ingemar

  Stort tack Ingemar att du pekade ut var i den långa inspelningen vi skulle börja titta!!! (vi som inte kan tyska)

  Man baxnar!

  I Munchen – av alla ställen på denna glob, AFA (föment ANTI fascistisk), stoppar en vetenskaplig konferens där en JUDISK vetenskapsman ska framträda!?!?!?!?

  Om jag kunde skulle jag ställa

  Agronom Johan ”Refaat” Rockström
  Agronom Mikael Karlsson

 70. Rolf Mellberg

  #49 Ingemar

  Stort tack Ingemar att du pekade ut var i den långa inspelningen vi skulle börja titta!!! (vi som inte kan tyska)

  Man baxnar!

  I Munchen – av alla ställen på denna planet, AFA (föment ANTI fascistisk), försöker stoppa en vetenskaplig konferens där en JUDISK vetenskapsman ska framträda!?!?!?!?

  Om jag kunde skulle jag ställa ….

  Agronom Johan ”Refaat” Rockström
  Agronom Mikael Karlsson
  Bettendevetaren (och specialisten på Maskularitetsnormer, vid Chalmers) Martin Hultman

  … och fråga om de kan bemöta Nir Shavivs framställning.

  Nej naturligtsvis inte,
  Knappast heller Gunilla Svensson eller Mikael Tjernström eller någon annan men jag är öppen för detta fast jag tror att ingen vågar gå in i en vetenskaplig dialog!!!

  ALARMISTER VÄGRAR KONSEKVENT FÖRA EN VETENSKAPLIG DIALOG!!!!

  Bevisa gärna att jag har fel!

  Den dagen ber jag villigt om ursäkt.

 71. Fredrik S

  Det här gillar nog Cervenka, Gretas kompisar i ER.

  Ragnhild Larsson är talesperson för aktivistgruppen Extinction rebellion i Göteborg och tycker inte att vi (alla andra åtminstone) ska köpa saker vi egentligen inte behöver. Därför spelar hon död för att illustrera vad som händer om vi inte gör som hon vill.

  Lite vegansk mat och vatten kan tänkas räcka långt?

  Undrar om hon är en fena på att räkna ut saker?

  Själv tror jag hon är en av dem som trodde på att kvadratroten ur nio inte är tre.

  https://www.expressen.se/gt/protester-mot-shopping-faller-doda-i-nordstan/

 72. Daniel Wiklund

  Jag har redan köpt och läst Klimatkarusellen. Men det är ju black friday idag, passar bra att köpa ett exemplar till av boken, det blir en fin julklapp. Elsa är väldigt bra på att inspirera, dagens artikel är otroligt läsvärd. Ragnhild L skulle behöva läsa Klimatkarusellen, för att komma på andra tankar. Hennes mörka framtidstankar behöver lättas upp, om det nu är möjligt.

 73. Neoliberal Agenda

  Har sett Cervenka som en av Sveriges bästa journalister, men här har han hoppat i galen tunna.

 74. Erik

  CO2 ”hotet” molekylen som är grunden för fotosyntesen och livet, är en förlängning av målet som står att läsa i ”Georgia guidestones” implicit folkbegränsning, massdöeende av fattighjon i U-världen dold som godhet med att vi räddar världen.

 75. Evert Andersson

  Det här är den största hyllningskör jag sett på KU. Och Elsa förtjänar varje lovord. Så jag ansluter till kören.

 76. Ulf

  Svar 71

  Känns som vi löser ett stort problem genom att handla. Tänk om man kunde fixa IS lika enkelt.

 77. Ulf

  Svar 73

  Neoliberal uppskattar en socialist det var överraskande.

 78. Lasse

  #55 Per I
  (Hoppas att avvikelse tåls dagen efter.)
  AC skrev mycket om pengar och hur de uppstår under finanskrisen. Han häpnade över att det inte var snäckor eller guld som bytte händer, utan förtroende.
  Visst var det en knipa då som höll länder i armod och förlamade dem. Men pengar har inget värde i sig var min tes. Detta visades via noll och minusränta så småningom. Även helikopterpengar i form av inköp av utestående skuldsedlar. Intressant att följa. Det är idag ingen brist på riskkapital till företag med sunda idéer. Bankerna är dock förvånansvärt försiktiga, trots att de, genom minusräntan,förlorar på kapital som inte lånas ut.

  Det sorgliga med AC dystopi är att han skrev så spydigt och läsvärt att personer som borde veta bättre hyllade honom. Påminner på så sätt om klimathysterin!

 79. Ulf

  Svar 78

  Man måste alltid ”känna” personen som skriver eller företagsledaren som uttalar sig. Innan man gör det är informationen rätt värdelös. Därför svårt att investera i nya företag för då får man gå på intuition. Själv handlade jag för fullt i slutet av 2008. När blodet flyter på gatan sa någon klok man som väl härledes till en känd amerikansk investerare som jag ”kände”.Kunde det blivit ännu bättre javisst men det gäller känna sig själv också. Har hopplöst svårt att köpa i uppåtgående marknader så hade jag väntat till 2009 så hade jag säkert missat massor av bra affärer.
  Men Cervenka såg jag igenom han fick aldrig till det på slutet helt korrekt.
  Samtidigt måste jag också passa på att för engångsskull tacka en fransman, Zarkosy. Utan honom hade faktiskt hela världens betalningssystem klappat ihop. Han handlade medan de flesta andra var totalt handlingsförlamade. Få begriper att vi var så nära en genomklappning i klass med ett kärnvapenkrig.

 80. Ingemar Nordin

  Det är inte utan att man undrar hur det kommer sig att så många intelligenta personer inom journalistkåren – och politiken – så helhjärtat stödjer en alarmistisk syn på klimatet. Vad driver dem?

  Istället för att argumentera emot alarmisterna så borde vi starta ett forskningsprojekt om vad det är som fått dem att inta sin ståndpunkt. Typ ”Hur blev jag alarmist?”. I likhet med Chalmersprojektet om klimathotsskeptiker så kan vi säkert spåra kopplingar till vänsterpopulistiska och andra anti-vetenskapliga och antidemokratiska rörelser.

 81. Lars-Gunnar Remstrand

  Jag har sagt det förr och säger det igen. Underskatta inte den informationskraft som denna och andra klimatrealistiska bloggar representerar. Om vi sätter i system att alltid dela ex.vis Elsas artikel i de nätverk vi var och en förfogar över, och ber dom i sin tur att dela till andra så har vi enorma mängder meddelanden i cyberrymden. Exakt vilken påverkan det får vet man givetvis inte. Men att det ökar möjligheten till slumpvisa, för saken meningsfulla händelser är självklart, exempelvis att någon journalist som ser sitt ansvar skriver om det. Har alla delat Elsas artikel till sina kontakter?

 82. Slabadang

  Hear hear! Elsa du e en civilkuragets klippa! 🙂

  Cervanka bekräftar att 97% av Sveriges journalister är idioter och demagoger. Folk är skittrötta på det pseudovetenskapliga klimatsvamlet från etablissemanget. När etablissemanget missbrukar sin makt minskar tilliten i samhället och vad dess MSM kallar ”populism” blir den folkliga motreaktionen. De som får sin lön från staten blir lojal med staten och till statens doktriner. Det blir både lönsamt och tryggt för dem. Vi har numer en uppenbart korrupt MSM som gått i säng med den politiska och byråkratiska eliten och gör allt för att tillsammans kunna konstruera nya olika verktyg och byråkratier för att kunna profitera på skattebetalarna.
  Vi lever i den stora förljugenhetens tidevarv där nu t.ex socioekonomiska bortförklaringsmodeller gjort sina uppenbara seriella ansiktsplask som förklaring till vår skenande våldskriminalitet, samt en ”värdegrund” eller hysterisk klimatalarmism där det gällt att den som tolkar dessa doktriner mest extremt blir den som vinner. Go figure! Observera paketeringen av demagogin… är du lojal med den ena så är du samtidigt de övriga trogna?
  Klimatalarmismens ansiktsplask kommer från bästa tillgängliga mätdata. Klimatmodellernas projektioner pekar bevisligen helt åt tjottaheiti. Sedan 1998 har vi samtidigt ”släppt ut” lika mycket co2 sedan under perioden 1750-1998 å inte ett skit har hänt med temperaturen sedan El Ninjo 1998. Vi har dessutom sedan 150 år tillbaka upplevt 80% av den fördubbling a CO2 som ligger till grund för bedömningen av klimatkänsligheten å tackar vi co2 för hela den lilla uppvärmningen på 1,1 C så blir det fjuttiga max 1,3 C för klimatkänsligheten eller bättre uttryckt klimattåligheten.

  Sverige är världens mest jämnställda och inkomstutjämnade land i världen och det land som ojämförligt satsat mest skatter på brottsförebyggande batikhäxor, fritidsgårdar, å extra ”resurser” till ”utsatta” ditten å datten. Ändå påstår de att ökade ”klyftor” ”utanförskap” ”klasskillnader” och ”socioekonomiska faktorer” är förklaringen till den skenande ökningen till vår mest våldsamma kriminalitet. Hur många känner inte befrielse när de med bevis i handen kan släppa löst en riktigt hjärtligt befogat hånfullt asgarv när Sarnecki Löfven och socioekonomins demagoger på SVT försöker likt Bagdad Bobs förneka det uppenbara.
  Vår orerande Rockström utklädd till ”klimatexpert” av vårt etablissemang är faktiskt oerhört skicklig på att föra fram den mest purifierade rena rappakaljan med straight face och med mycket myndig pondus. För honom är de mest extrema och redan falsifierade klimatmodellerna hans klimatbibel. Jag är säker på att klimatalarmismen har byggt världsrekord i omkrets på ett cirkelbevis. Hur många auktoritets och kimatanekdoter går det att stoppa in i ett cirkelresonemang? Ska vi låta Rockström och Sarnecki tävla i diciplinen ”Världens mest omfattande cirkelbevis” ? Sarnecki har politiserat kriminologin till ren uppenbar efterblivenhet, så långt ifrån vetenskap det troligen bara går att komma, Rockström ligger i vinnarhålet och väntar bara på att få springa om Sarnecki på den pseudovetenskapliga upploppsrakan?
  Värdegrundsprofetera liknar allt mer elallergikerna som känner av sina skadliga ”krafter” i princip överallt i samhället utom på SVT/MSMs ”kulturredaktioner”- redaktionen eller på socialkontoret förstås?
  Jag kallas för ”klimatförnekare” ”konservativ” ”populistisk” ”envis” och ”högerextrem” men med tanke på de som kommer med anklagelserna …. faan va stolt jag blir ! 🙂

  Såväl den vetenskapliga som den öppna samhällsdebattens viktigaste grundförutsättning är att den måste vara fri och öppen. Den öppna debattens funktion är en kvalitativ urvalsprocess där argumenten och de olika analyserna får brottas med varandra och där starka argument slår de svagare och där saklighet och vetenskaplighet i kombination med intellektuell hederlighet slår de ideologiska och utopiska. Nu upplever vi sedan länge en allt otäckare och mer frekvent metoder för att stoppa denna kvalitativa urvalsprocess. Vi har nu allt fler professionella gatekeepers på maktpositioner som i sin politiskt korrekta blindhet tar sig rätten att med rent totalitärt fascistiska metoder stoppa både argumenten och införa sanktioner mot budbärarna. Konsekvensen blir ett mindre väl fungerande samhälle där tilliten sjunker misstänksamheten rädslan och konflikterna ökar.

  Elsa skulle ju sopa banan med vilken Rockströmmare som helst i en öppen debatt. Gatekeeperserna i samarbete med Rockströmmarna ser till att en sådan kvalitativ urvalsprocess av argument ej kommer till stånd! Själv tränar jag hårt för rekord i den innofficiella diciplinen i ”kast med liten klimatalarmist”
  Glöm inte att tala med folk som är er nära, många fattar snabbt vad de redan misstänkt om klimathoteriet. ”Populismen” och ”klimatförnekeriet” sprider sig som en löpeld bland allmänheten!

  Den fria opinionsbildningen och åsiktsfriheten är utsatta för attacker. Makten legitimerar och konstruerar i allt större utsträckning under olika täckelser, legitimitet för sanktioner mot oppositionella.
  Klimathotets alla charlataner och profitörer vet att de är just det och just därför är de livrädda för oss som vet att de ljuger och vilseleder. Nu försöker de fortsatt få skattebetalarna att bränna MDRs MDRs i sjön på deras bedrägerier profiter och luftslott.

 83. Slabadang

  #81
  Hear hear Sven Gunnar!.
  Jag har lyckats få ett tresiffrigt antal personer att ta del av bästa tillgängliga data om t.ex snöutbredningen (Rutger snowlab) eller havsnivåerna (peglarna) för att de själva ska bilda sig en egen uppfattning om läget. Många är redan skeptiska och d får lite kött på benen. De pratar sen med sina nära… å så kommer sanningen i omlopp!

 84. Thorleif

  @55 Per I

  När det gäller Cervenkas analys av banksystemet från förr så var den berättigad som motkraft pga av allmänhetens och medias allmänna okunnighet. Som många andra som isolerar sin analys och får sprida den finns det risk att många blandar ihop hans dystopi med de realekonomiska förutsättningarna som Cervenka inte alls studerat. Slutsats: Läsaren väljer själv vad hon ska tro på! Riskperception!

  Penningpolitisk förutsättning: ECB (inkl Sverige) kommer inte att normalisera räntorna pga av rädsla för skuldsättningen och därmed tillväxten. Många analytiker menar att inflationen sannolikt skulle höjas i takt med räntehöjningarna pga skuldsättningsnivåerna (pris-kompensering). Vad som är svårt att förutsäga är dock den motverkande effekten pga minskad konsumtion vid räntehöjningar (normalisering). USA vågade dock höja räntorna tack vare ett intakt bankväsende (jmf balansräkningarna) kontra euro-området. Inflationen steg också kortsiktigt.

  Slutsats: Både banksystem, tillgångspriser och realekonomin i västvärlden subventioneras extremt sedan 11 år och det kommer att fortsätta. Direktavkastningen efter inflation stöder börsen likaså. Marknadsekonomin är på sätt och vis satt ur spel. En ideologisk härdsmälta för många och som man pratar tyst om! En del ekonomer uttrycker dock att bubblor krävs för att hålla igång ekonomin i ”den åldrande västekonomin”!

 85. Elsa, Rolf, Ingemar och övriga

  (angående Rockström mfl)

  Det kan här vara värt att påminna om att Trofim Lysenko minsann också var agronom. Samt någon vars budskap och läror föll i god jord både i Sovjet och i Kina (och även hos en del sk ’intellektuella’ i väst).

  Notablet är att den engelske biologen (tillika
  Unescos förste generalsekreterare) Julian Huxley
  skrev 1951:

  ”Från början trodde jag att Lysenkos påståenden måste innehålla en kärna av sanning. Ju mera jag hörde och läste, desto tydligare blev det emellertid att Lysenko och hans anhängare inte är vetenskapliga i ordets egentliga mening. De använder inte vedertagna vetenskapliga metoder, underkastar inte sina resultat normal vetenskaplig kritik och publicerar dem inte på ett sätt som möjliggör en vetenskaplig värdering.”


  Det tycks som historien går igen ….

 86. Ulf

  Svar 80

  En utmärkt id’e men det bör göras med en uppriktig nyfikenhet och utan att som Hultman först dra slutsatserna och sedan anpassa innehållet till sina egna förutfattade meningar. Det vire verkligen intressant att jämföra individer som skriker klimatnödläge med klimathotsskeptiker. Skillnad i utbildning, politisk åskådning etc etc
  Tror det skulle vara mycket spännande och användbart projekt.

 87. Rolf

  Instämmer i övriga respondenters beröm över din artikel, men känner samtidigt att den sortens sakliga kommentarer, där du hänvisar till vetenskap, knappast har någon effekt på klimathotsalarmister, som är troende fundamentalister. Det är som om en djupt religiös individ och en astrofysiker skulle diskutera Guds existens.
  I din artikel hänvisar du flera gånger till myten om de 97 % av forskarna, som är överens om att människan ligger bakom uppvärmningen av jorden. Flera gånger används begreppet ”97 %” för att beskriva en – förutsatt tämligen omfattande- samling forskare, som skulle vara överens. ”97 %” har blivit något slags allmängiltigt begrepp, ungefär som ”11 september”. Du ställer ju inte upp på myten, men du förklarar tyvärr inte heller varifrån siffran ”97 %” kommer ifrån. Så här är det.
  Siffran emanerar från en artikel i tidskriften Eos från jan 2009, skriven av två forskare vid University of Illinois, Peter T Doran och Maggie Kendall Zimmerman. De skickade ut en inbjudan att delta i en enkät till
  10 257 personer inom olika former av geovetenskaper i hela världen. Bland de inbjudna fanns personer inom universitet och högskolor samt US Geological Survey, NASA och NOAA. Man ställde nio frågor, varav de två grundläggande var:
  1. Jämfört med läget före 1800-talet, anser du att den globala temperaturen har stigit, fallit eller förblivit relativt konstant?
  2. Anser du att mänsklig aktivitet är en betydelsefull faktor i förändringen av globala temperaturer?
  Av de 10257 inbjudna svarade 3146, dvs 30,7 % (Man kan ju undra över varför 70 % valde att inte svara, trots att man medvetet utformat enkäten, så att den skulle gå snabbt att besvara.) 90 % av respondenterna kom från USA, 6 % från Canada och resterande 4 % från 21 olika länder. Över 90 % av de svarande hade doktorsgrad.
  Av dessa 3146 svarande ansåg 90 % att temperaturen ökat sedan 1800-talets början, (inte särskilt kontroversiellt), och 82 % ansåg att mänsklig aktivitet spelade en betydande roll. Sen börjar författarna bryta ner de svarande i undergrupper, som successivt blir mindre och mindre. Till slut hade man selekterat fram 79 personer, som ansågs vara de främsta experterna på klimatförändringar, baserat på deras arbete med faktagranskade (peer-reviewed) rapporter. Av dessa svarade 76 av 79 ”ja” på fråga 1 (96 %), och 75 av 77 (två ville tydligen inte svara) svarade ”ja” på fråga 2 (97 %).
  Således, de 97 procenten, som kommit att representera den samlade klimatvetenskapen, handlar alltså om 75 klimatforskare, nästan uteslutande från USA, som anser att människan på ett betydande sätt påverkar höjningen av den globala temperaturen. Sett till hela den inbjudna populationen utgör 75 personer 0,7 %. Det är mycket möjligt att det är fler av de inbjudna som delar den åsikten, men det vet vi inget om, eftersom de inte svarat.
  Det hade ju varit bra för den allmänna debatten om politiker, journalister och övrig allmänhet hade tagit reda på hur många (få) dessa 97 % egentligen är! Om det är dessa 75 som Greta hänvisar till när hon säger att man ska ”lyssna på vetenskapen” är de ju inte fler än att de får plats i en ordinär aula. Men det skulle vara intressant att få veta vad de 7111 forskare, som inte svarade på enkäten, egentligen tycker.

 88. Rolf Mellberg

  Jag har följande förslag!

  Om man tittar på filmen länkad i #38 vid 3:07 påstås det att Climate sensitivity bör vara mellan 1 och 1.5. (men jag kunde inte nu se om det var ECS eller TCR och därför inte jämföra med IPCCs åsikt)

  Om man är lite konservativ och säger 1.4.
  Kan man ur det göra en bedömning hur stor havshöjning det då kan bli till 2100
  hur stor temperaturökning vi kan räkna med till dess
  och möjligen något mer lämpligt mått..

  Så skulle KU kunna gå ut ”lite mer offensivt” med ett ”motbud” där kanske den allra viktigaste poängen är att INGET DRAMATISKT KOMMER ATT HÄNDA OM TOLV ÅR!!!
  Och kanske ställa frågan om IPCC kanske skulle läggas ner.

  Ordna en presskonferens, jaga in journalister och politier!
  Samtliga populära alternativmedia skulle säkert komma.

  Skulle inte detta kunna bli något som tvingar media att reagera.

 89. Rolf Mellberg

  #87 Rolf

  Intressant och en lite mer detaljerad redogörelse än vad jag minns sen tidigare.

  VIktigt att konstatera att frågan gällde ”betydande del”, inte t ex ”dominerande del”.

  Här i Linköping faller kanske 25% av årsnederbörden ner som snö, och det kan väl (med viss tvekan) kallas för en betydande andel. Jag kan nog – som en ren gissning – säga att jag anser att en betydande del av uppvärmningen sen 1950 är antropogen, t ex 35 %.

  Att IPCC säger att det med extremt stor sannolikhet är så att minst halva uppvärmningen är antropogen framstår igen med all tydlighet som det rent politiska uttalande det i själva verket är.

 90. Lars Cornell

  #85
  Lägg därtill att SMHIs generaldirektör Rolf Brennerfelt också (liksom Trofim Lysenko, Johan Rockström och Mikael Karlsson KTH) är agronom med ett förflutet som tung C-politiker.
  Om det kan förklara varför SMHI ”inte tror på vetenskapen” i form av IPCC-AR5 vet jag dock ej.

  #86 #81 #80 mfl.
  Hultman och co kan inte ha det lätt med den orkan de har emot sig. Flera böcker och tunga vetenskapliga grupper måste de blunda för,
  • Jacob Nordangårds bok, ”Rockefeller – en klimatsmart historia” (*).
  • Elsa Widding, ”Klimatkarusellen” år 2019.
  • Lennart Bengtsson, ”Vad händer med klimatet?” år 2019.
  • Tege Tornvall, ”Tänk om det blir kallare” år 2019.
  • William Nordhaus, Nobelpris i Klimatekonomi 2018 (**).
  • Clintel, ”Det finns ingen klimatkris” med just nu 801 undertecknande vetenskapsmän,
  https://clintel.org/world-climate-declaration/
  https://clintel.org/sweden/
  • Brev till Sveriges Statsminister,
  http://www.tjust.com/2019/brev/manifest.pdf
  • IPCC AR5 år 2014.

  Det Hultman och co har att tackla är vem som är mest trovärd (på den nivån handlar det om tro), 11 000 undertecknare av typen Kalle Anka eller 801 av världens ledande vetenskapsmän?
  Känner någon till om Hultman och co publicerat något resultat av ’forskningen’ ännu?

  (*) Jacob var faktiskt Mp-politiker i Norrköping åren 2007-2008 innan har år 2013 blev medförfattare i boken ’Domedagsklockan: och myten om jordens ständiga undergång’.

  (**) Nobelpristagaren William Nordhaus, ”upp till 3 grader varmare överväger fördelarna av mer fotosyntes och bättre klimat” vägt mot Johan Rockström som jagar varje hundradels grad. Som agronom borde han känna till fotosyntesens nytta. Men de lektionerna tycks han ha sovit sig igenom.

 91. Bim

  Rolf Mellberg # 70
  Martin Hultman kan man lugnt strunta i.
  Han skall utreda vad det är för fel i huvudet på människor som inte tror att klimatet är på väg bli ett dödligt hot mot mänskligheten, och att ökningen av atmosfärens koldioxid är boven i dramat. Detta är tydligen det uppdrag han har.
  Förutsättningen för att klara ett sådant uppdrag är ju att han själv tror på hotet. Inte bara tror, han måste faktiskt veta.

  Att Hultman tror på hotet betyder inte att de som inte tror har någon defekt på sin hjärnor, eller inte har förmåga att tänka själva och är i behov av att utredas, även om hotet skulle vara sant, eftersom hotets vetenskapliga evidens är ganska osäker.
  För att ta sig an uppdraget måste vissa kriterier vara uppfyllda:
  Är hotet verkligt? Finns det tillräcklig tillförlitlig vetenskaplig evidens för antagandet att Jorden är på väg mot en klimatkatastrof?

  Att Koldioxid är en växthusgas kan man vara säker på.
  Jag tror ingen tvivlar på att molekylen CO2 hindrar viss långvågig strålning att lämna jordytan och stråla ut i rymden och därmed orsaka en viss uppvärmning.
  Så man kan nog utesluta att Martin Hultmans tänkta patienter går omkring och tror så.
  Det finns säkert ointresserade människor som inte vet något om det, men de protesterar inte heller mot klimathotet. De har ingen anledning att tvivla på någonting alls eftersom de litar på att politiker, radio,tv och tidningar berättar sanningen. Precis som Martin Hultman själv inte tvivlar på media och politikernas uppgifter. Så de kan inte räknas till Herr Hultmans patienter. De har ju samma uppfattning som honom.

  Hur skall då Hultmans patienter vara beskaffade för att bli utvalda till att bli objekt i Hultmans utredning?
  De måste vara personer som tänkt själva och satt sig in i vetenskapen och kommit till en annan uppfattning än utredaren Hultmans politiskt korrekta uppfattning.
  Alltså ha fel uppfattning enligt Hultmann, annars finns det ju inget att utreda?

  Men…Hultman har ett jättestort hinder på vägen.
  Som psykolog måste han ju sätta sig in i patienternas psykiska status lämpligen genom undersökningar, intervjuer, elektroniska apparater eller helt enkelt genom att vanliga människor med bakvända klimat-psykiska problem frivilligt söker sig till honom för att få hjälp med sin brist på klimatångest.
  Annars måste Hultman själv söka sig till så kallade “klimatförnekare” direkt genom att kalla dom till sig, eller genom att sprida och göra reklam för sin verksamhet.

  Skulle Hultman få napp och få chansen att träffa några riktiga “klimatförnekare”. Alltså sådana som tvivlar på hotet, för att de tänkt själva, och satt sig in i det vetenskapliga tänket, kollat den vetenskapliga statistiken om jordens medeltemperatur, stormar, orkaners styrkor och frekvenser, havsnivån, korallrevens status, och issmältningen vid polerna, osv. Och därför skaffat sig en egen uppfattning om koldioxidens okatastrofala inverkan på Jordelivet.
  Och dessutom! – Kan verkligen 400 PPM= en knapp halv promille koldioxid i atmosfären anses vara en “luftförorening, som president Barack Obamas påstår?
  Och kan man se denna knappt halva promille koldioxid ryka upp ur skorstenarna, virvla runt i luften och förvandla atmosfären till en soptipp? enligt Greta Thunberg. Till och med Påven, tror det, men han tror ju på mycket annat också. Det är ju hans jobb att tro.

  Då får utredare Hultman vara beredd på att träffa dessa människor som kallas förnekare och som sannolikt betraktar psykologen Martin Hultman, inte som doktor utan som en patient. En med skattemedel, mycket välbetald patient.

  Ett märklig fenomen är att dessa människor som har tänkt själva är oftast äldre personer som uppnått pensionsåldern. Ofta gråhåriga äldre människor, har jag hört uttryckas av de som tror på klimatkrisen. Alltså en speciell grupp av människor som då skiljer ut sig från den övriga befolkningen, enligt politiker och klimathotare i radio och tv och nästan all media.
  Att denna grupp av människor som jobbat färdigt och lever på sin pension skall underkastas hjärnkontroll av Chalmers Tekniska Universitet, är ju underligt.
  Men, så klart, tekniska universitet har ju gott om skjutmått och andra mätinstrument. De kan ju lätt sätta igång med skallmätning och har även tillgång till annan elektronisk utrustning att mäta hjärnfunktionerna med. De gjorde de ju redan på 1930 talet.

  Men då uppstår ju ytterligare ett nästan oöverstigligt problem för Martin Hultman. – Lagen om hets mot folkgrupp!
  Knäck den nöten! Hultman. Vi kanske ses.
  Med vänlig hälsning
  Bim

 92. Neoliberal Agenda

  ”Neoliberal uppskattar en socialist det var överraskande.”

  Vem syftar du på? Cervenka eller Elsa? Jag tycker båda har skrivit bra saker. Cervenka har tagit upp det monetära systemet och försökt förklara hur sjukt det är. Elsa tar upp klimathyserin och hur galen den är.

  När det gäller det senare så finns det insikt, inte bland alla men tillräckligt många. Det är ju därför Greta beklagar sig över att de inte agerar. Innerst inne vet politikerna att det är överdrifter, jorden håller inte på att gå under, men de förstår att det vore politiskt självmord att ställa sig på fel sida.

 93. Ingemar Nordin

  Bim #91
  ”Skulle Hultman få napp och få chansen att träffa några riktiga “klimatförnekare”.”

  När Hultman och hans handledare på Linköpings universitet, Jonas Anshelm, började med de här idéerna och anordnade workshops så erbjöd jag mig ett flertal gånger att upprätta en dialog. Trots allt var jag explicit omnämnd i universitetets annonsering av projektet. Jag erbjöd också att jag kunde ställa upp med flera andra ”studieobjekt”. Men alla mina mejl besvarades med absolut tystnad. Inte ens sekreteraren fick lov att kommunicera med mig.

  Av detta drog jag slutsatsen att syftet med projektet inte alls är att finna ut någon sanning om oss klimatrealister utan snarare att snickra ihop någon egen fantasi som speglar hur dom själva ser oss. Som onda förstås. Hela detta projekt bygger på ett falsarium.

 94. Ulf

  Svar 92

  Konstig fråga, jag svarade på ditt inlägg om Cervenka.

 95. Man tycker ju att att alla förnuftiga människor med tillgång till rätt information direkt skulle inse hur orimligt klimatalarmisternas case är. Men fortfarande är det en stor majoritet i Sverige som tror på alarmisternas domedagspredikande. Hur kan det vara så?

  Ovanstående inlägg är tyvärr ett typexempel på varför klimathotsskeptiker aldrig når fram till massorna. Istället för att kortfattat anföra de mest basala och slagkraftiga argumenten mot alarmisternas teorier så levererar författaren ett (alldeles för) långt, ödmjukt, argumenterande försvarstal som bara gläder redan övertygade!

  De Klimatrealister som besitter både kunskap och auktoritet måste bli bättre på att uttrycka sig kort, koncist och enkelt. Låt er inspireras av motståndarsidans sätt att (oblygt och oförskämt) förenkla budskapet till max. Dra er inte för att vädja till känslor. Plocka ut ett litet antal av de mest slagkraftiga argumenten och upprepa sedan dessa in absurdum utan att låta er dras in i diskussioner med alarmister, de lyssnar inte på er så varför lägga tid på dem? För ett envägs propagandakrig med de metoder som krävs för att vinna detta klimathotskrig!

 96. Elsa

  #95
  Jag tror precis tvärt om. För att bryta polariseringen måste vi som har lite bättre koll faktiskt ta oss tid att bemöta all okunskap. Att svara med samma mynt leder ingen vart. Man måste hjälpa vanliga människor att förstå frågan och vad som ligger bakom alla tomma påståenden. Rockströms artikel i SVD är ett bra exempel. Här gäller det att förklara verkligheten och osäkerheterna som varje stycke han skriver är förknippade med. För den som inte är insatt låter det han skriver högst rimligt. Att bemöta någons påståenden är dock ganska tidskrävande. Börja med att tänka bort vi och dom.

 97. Leif E

  re: Vlad T 95

  Vad det ofta kokar ner till är vem som har bevisbördan på sig. Det verkar som klimat-alarmismen vunnit den kampen genom propaganda och annat nu. Och särskilt som amatör har man då närmast noll chans att gå emot genom att då hela tiden sitta med bevisbördan på sig,

  Det enda som kan ändra det tror jag är politiskt, om folk röstar fram andra politiker. Och det är väl just det då man hamnar i, det är en politisk kamp ytterst. Vilket också förklarar det höga tonläget.

  I USA ser vi inte minst nu hur Demokrater försöker återta makten och få bort Trump till valet 2020 mha av klimatfrågan.

 98. elias

  #51
  Varför inte utlysa en tävling om bästa knapp för oss att ha på rockslaget, av typ ”Kärnkraft–Nej tack” som var så framgångsrik.

 99. eilert berglind

  Be om Rockströms kommentarer

 100. Anna Elisabeth

  Jag är varken vetenskapsman eller naturvetare utan humanist med stort intresse för det mesta och läser mycket. På universitetet lärde jag mig källkritisk granskning. Eftersom jag själv inte kan mycket i sakfrågan om klimatet, måste jag lita mer på trovärdiga källor som presenterar vetenskapliga fakta, än på känslomässig hysterisk skrämselpropaganda utan trovärdiga källor. Därför är jag en skeptiker.
  Jag tycker INTE om exploatering av barn i något som helst sammanhang. Mitt 16-åriga barnbarn skulle aldrig ha nått Gretas framgångar utan sina föräldrars påverkan och någon finansiär bakom det hela. Vem? Vilket dyrbart lyxigt sabbatsår Greta har fått. Vilken tonåring ska kunna få detsamma?
  Bra Elsa, du imponerar. Det är något skumt i att massmedia inte vill ha en saklig lugn diskussion om klimatfrågan. Även gudarna kämpar förgäves mot dumheten, sa mormor.
  Att jordens befolkning trots allt har fått det bättre under de senaste 50 åren, ska unga människor få veta i stället för att utsättas för falska hot om jordens undergång. Utveckling går framåt, inte bakåt.