Öppen tråd

proof
Här är beviset. Ja, så var ju vetenskapen avgjord då. Eller? 🙂 Dags för en ny öppen tråd om klimat- och energifrågor.
Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Gunnar Kjelldahl (C)

  Den var bra! 🙂
  Man måste få skoja om allvarliga saker också.

 2. Dilettanten

  En fråga till Gunnar Kjelldahl (C) :
  Varför är Centern emot 4:e gen. kärnkraft?

 3. Olav Gjelten

  Gunnar Kjelldahl (c) # 1
  Som redan skolad politiker borde du känna dig för god för att gå i Annie Lööfs ledband. Startar du eget parti har du chans att bli ensam i riksdagen med att föra en politik som syftar på välfärd med långt lägre priser på energi och ett borttagande av all flummig ”miljöpolitik”, som bara syftar till att göra oss fattigare.
  Och jag är fullständigt övertygad om att du med en sådan politik kommer att ligga skyhögt över centerpartiets opinionsmätningar under Annie Lööfs ledning.

 4. Gunnar Kjelldahl (C)

  #2 Dilettanten
  Centern är för småskaliga, långsiktigt hållbara och miljövänliga energilösningar. Där passar inte kärnkraft in. Personligen så anser jag ändå att man ska hålla dörren öppen på forskningsstadiet, då det gäller en teknik som kan kraftigt minska det miljöproblem vi redan har med allt utbränt kärnbränsle, eftersom man då kan använda det gamla bränslet som råvara till nytt. En förutsättning är då att man använder en teknik där man inte har natrium, utan i stället bly som kylmedium i reaktorn.
  Den forskning som prof. Janne Wallenius bedriver vid KTH är en sådan modell, med blykyld breederreaktorteknik. Med bly i reaktorn så riskerar man inte reaktioner med vatten, som man kan få med natrium om något händer. Bly är också mycket svårt att förånga, så med bra material så kan den även vid ett totalt pumpbortfall klara sin akuta kylning med självcirkulation. Wallenius är också inne på att denna teknik med fördel kan användas även i lite mindre produktionsanläggningar.
  Under ovan angivna förutsättningar, och under förutsättning att det går att genomföra med rimlig ekonomi, så kan jag tänka mig en framtid där även kärnkraft ingår som ett fortsatt ben i energiförsörjningen. Jag tror att vi i framtiden kommer att ha ett mer sammanbundet elnät i Europa, och då kan en fossilfri elproduktion hos oss också vara en hjälpande hand till avvecklingen av kolkraft på kontinenten.
  För mig är klimatarbetet för viktigt för att vi helt ska stänga dörren för tanken på nukleära alternativ i elproduktionen.

 5. Tage Andersson

  Intressant diskussion om klimatändringar och Occams rakkniv i http://wattsupwiththat.com/2014/03/22/occams-razor-and-climate-change/#more-105841

 6. Lars Cornell

  Till Revelles intressanta föredrag i går kom det i #19 en intressant tanke. Finns det kanske två sorters människor, eller tre?
  (1) Det skulle i så fall vara alarmisterna (V), (Mp) och IPCCs politiserade falang i ena gruppen. De vill bedriva politik och använder klimatet som en påtryckning för att med skrämsel driva igenom sina syften i Romklubbens anda. För dem är ”klimat” inte en orsak till politik utan ett medel.
  Rockström, Romson, Dyring och Wijkman är exempel på företrädare för grupp (1).
  (2) Den andra gruppen är mer måttfull och består av fria vetenskapsmän som motstår det politiska trycket och inte låter sig skrämmas utan berättar sanningen. De har svårt att få sin stämma hörd. SVT med sin överväldigande gröna besättning låter inte svenska folket få ta del av deras kunskap. Inte sedan år 2010 har någon, kritisk till IPCC, fått framträda i SVT och berätta den vetenskapliga och opolitiserade sanningen.
  Lennart ’skräms inte med klimatet’ Bengtsson, Gösta Pettersson, Mörner och denna blogg är exempel på företrädare för den gruppen.
  (3) Den tredje gruppen skulle då vara de som inte riktigt vet på vilket ben de skall stå. De är auktoritetsberoende och följer dem som skriker högst och skräms värst. Orden ”för säkerhets skull” låter ju förtroendeingivande även om det är djävulen själv som uttalar dem. Vi måste för säkerhets skull förstöra jorden för att rädda den, ’kosta vad det kosta vill’. Det är lätt att känna igen Centerpartister och deras politik i de tankarna med Tysklands Energiewende-kris, miljöförstörelse och skövlade svenska landskap som följd. Eller hur?
  De i grupp (1) ser sambandet mellan koldioxid, växthusefekt och temperatur. Deras reaktion blir att situationen är alarmerande eftersom vi fortsätter att släppa ut koldioxid och halten ökar.
  De i grupp (2) inser dessutom att koldioxiden gjort vad den kan. Av växthusefektens 33° beror max (?) 10% dvs kanske 4° (intervall 1° – 7°) på koldioxid. Effekten är logaritmiskt avtagande, så hur mycket koldioxid vi än släpper ut så kan det inte bli mer än högst ytterligare en grad varmare. Inget att oroa sig för således.
  Många förstår det där direkt medan andra inte kan eller inte vill förstå. Ställ då följande kontrollfråga,
  ”om du skulle värdera nyttan av mer koldioxid mot skadan, hur skulle du då resonera?”.
  Om frågan irriterar tillhör personen nog grupp (1).
  Om frågan verkar intressant tillhör personen nog grupp (2).
  De som blir förvirrade av frågan tillhör sannolikt grupp (3).
  Eller hur?

 7. Gunnar #4
  >Centern är för småskaliga, långsiktigt hållbara och miljövänliga energilösningar
  Anser du verkligen att vindkraftsverk är småskaligt och miljövänligt?
  Så centern stödjer en försöksreaktor i Sverige?
  Vad är ”Klimatarbetet” för någonting? Ett nytt ”buzzword”?

 8. pt

  Hur vågade medarbetare vid SVT släppa ut bidraget om vindkraftverkens skadliga inverkan på klimat mm i nyheterna igår? Hur länge blir de kvar i tjänst?

 9. pt #8
  Skyddad verkstad. Det blir nog bara en allvarlig reprimand och löfte om bättring

 10. Slabadang

  pot?
  vavvavavav ? SVT ?? Detr kan väl inte vara sant? Vilken redaktion? Vilket program?
  Innan jag får reda på svaret så är i osaannolikhets Aktuellt Rapport och Agenda de största högoddsarna!
  Kontolleras av Ulf Johansson i kombo med Eva Landahl ett väl fufgerade politrukpar som har sina underställda lojala gatekeepers! Du vet det är viktigt om man skall ställa med vad folk ska få veta och tycka att det är samma personer som samordnar propagandan på ALLA redaktioner. Klimatmaffian sitter i styrelsen i par med ”genusprofessorer” mer om detta senare.

 11. Astrid Å

  Mittnytt fortsätter granska vindkraften.
  ”Forskning vid det amerikanska universitetet Harvard tyder på att vindkraftsparker ger betydligt sämre effekt än man tidigare räknat med och att det i förlängningen kan leda till att vindkraften påverkar klimatet.
  På bilder från vindkraftsparken Horns rev 1 mellan Danmark och Sverige kan man se den turbulens som kraftverken orsakar och det är enkelt att förstå att de enskilda kraftverken påverkar varandra. Nu tyder forskning vid Harvard-universitetet på att energiförlusten i vindkraftparker är betydligt större än man tidigare räknat med.
  – I stora vindkraftsparker där man räknat med en effekt mellan två och sju watt per kvadratmeter kan effekten vara så låg som 0,5 till 1 watt per kvadratmeter, hävdar David Keith, professor i tillämpad fysik på Harvard University.
  David Keith pekar på olika problem som kan uppstå i förlängningen om vindparkerna inte ger den effekt man förväntat sig. Förutom rent ekonomiska aspekter innebär sämre effekt att det krävs fler verk vilket enligt David Keith kan påverka klimatet globalt.
  Det är 12 av landets länsstyrelser som fattar beslut om tillstånd för vindkraftverk. Länsstyrelsen i Västernorrland ansvarar för Jämtland och Västernorrland där vindkraften just nu byggs ut i snabb takt men resultaten från Harvard känner man inte till.
  – Det här är nyheter för oss, säger Bengt Gruvin på Länsstyrelsen i Västernorrland.
  Eftersom länsstyrelsena är självständiga i sitt beslutsfattande kan det rent teoretiskt utfärdas tillstånd för hur många vindkraftverk som helst inom ramarna för det regelverk som finns. David Keith tycker att vindkraften har sin plats men varnar samtidigt för en allt för omfattande utbyggnad.
  – Vi måste komma ihåg att all energiutvinning innebär påverkan, menar David Keith.
  Bengt Gruvin ser det inte som realistiskt att i det här skedet begränsa utbyggnadstakten men medger att forskningsresultaten är intressanta.
  – Det blir spännande att se vad som kommer att falla ut med den forskning som pågår, konstaterar han.”
  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/mittnytt/vindkraft-kan-paverka-resultatet

 12. Slabadang

  pT skall det vara!

 13. Lejeune

  7
  Ingvar Engelbrecht
  2014/03/22 kl. 10:16
  Klimatarbete, kan det vara en omskrivning för klimatdravel?
  Skämt åsido, som slaktaren sade, här är lite aktuellt klimatkul från WUWT:
  http://wattsupwiththat.com/2014/03/21/friday-funny-a-nurses-guide-to-the-apocalypse/#more-105795

 14. pt

  #10 Slabadang
  Du fick ju svaret under #11. Hann inte före.

 15. lennart bengtsson

  Hej
  Cornell 6
  Tacksam om jag slipper inordnas i en grupp. Min uppfattning sammanfaller knappast med de som övriga personer i ”gruppen” framfört. Mitt intresse är strikt vetenskapligt. Växthusgaserna är på lång sikt ett allvarligt problem och det är just av denna anledning som vi behöver förnuftiga och långsiktiga lösningar på jordens energiproblem. Vad Sverige bör göra är att skapa en anständig atmosfär för en fri debatt i viktiga och central frågor och inte påtvinga medborgarna aktioner via en effektiv mediahjärntvätt som saknar vetenskaplig grund. Det mest viktiga som bör göras är att förbättra medborgarnas utbildning i naturvetenskap som numera är under all kritik. Dessutom bör media återgå till faktainformation och snarast upphöra med sitt tyckande. Lär litet av saklig tysk nyhetsförmedling.
  LennartB
  Lennart

 16. Rosenhane

  Fredrik Reinfeldt:s devis – Triangulare necesse est – kommer att bli ruinerande för Sverige från och med september såvida inte ett under sker och MP gör sällskap med C ut ur riksdagen.

 17. Sigvard E

  6 Gunnar Kj(C)
  Du är väl medveten om att aktuella vindkraftsplaner innefattar drygt 1800 ytterligare verk till en investeringskostnad på hundratals miljarder. Det kan väl inte räknas som småskaligt?

 18. Sr

  Gunnar #4
  ”…då det gäller en teknik som kan kraftigt minska det miljöproblem vi redan har med allt utbränt kärnbränsle, eftersom man då kan använda det gamla bränslet som råvara till nytt.”
  Vet du hur stor del av det nu utbrända kärnbränslet som går åt att framställa nytt bränsle till den nya generationens kärnkraftsteknik?

 19. Sigvard E

  Skall förstås vara 18000

 20. Lars Cornell

  LB #15
  Av det jag hitintills hört från dig så använder du inte klimatet som ett verktyg att bedriva politik (grupp 1). Det handlar om tillvägagångssättet och du är främst vetenskapsman eller hur?
  Att du inte vill att ditt namn skall nämnas bredvid vissa andras är en helt annan sak.
  I min artikel är det jag som bestämmer var jag tycker att du hör hemma. Sedan kan du få ha synpunkter på det.

 21. Slabadang

  http://wattsupwiththat.com/2014/03/22/occams-razor-and-climate-change/#more-105841

 22. Dilettanten

  Det parti som före valet presenterar rejäl, konkret och trovärdig satsning på 4:e gen. kärnkraft får definitivt min röst.
  (Nja, förresten, varken MP eller SD kommer aldrig någonsin att få min röst.)

 23. LC

  #6 mfl. Med en halv W/kvm utnyttjbar vindenergi motsvarar det en yta på 60 km x 100 km för den energi som OKG i Oskarshamn levererar. Så stor yta blir således totalförstörd om vi skall bygga vindkraft motsvarande vad OKG producerar.

 24. Tudor

  #1 Gunnar Kjelldahl
  Är det tillåtet att skämta om ett så allvarligt ämne som vindkraft? Kanske dör dina barnbarn i förtid om vi inte genomför en toksatsning på vindkraft?
  http://windtoons.com/gallery.htm
  http://windtoons.com/images/Inexpensive-Wind-Power-Pick-Pocket-large.gif
  http://windtoons.com/images/Flying-Geese-lg.gif
  http://windtoons.com/images/Street_Corner_lg.gif
  http://windtoons.com/images/White-House_150dpi.gif

 25. Olav Gjelten

  Konstigt det här med politik. Ukrainerna tog saken i egna händer och gjorde det som måste göras.
  Andra bara biter ihop och gör ingenting.
  Till saken hör väl att jag tillhör de sistnämnda.

 26. Per H

  Solen skiner och det är vår! Ramslöken på Kinnekulle är härligt grön och på väg.
  Lennart B.s tro på att naturvetenskaplig utbildning skall hjälpa mot ”klimatenfald” kan ifrågasättas! Tänk på Phil Jones, Johan Rockström eller grabbarna på Postam Insstitute!! Inte saknar de naturvetenskaplig utbidning!
  ”Klimatarbetet” är en katastrof! Miljöförstörande och onödig vindkraft, etanol som fordonsbränsle har orsakat att minst en halv miljon fattiga dött av svält och miljoner svälter, man har spridit kvicksilverlampor utan varning och återvinningskontroll, biodiesel med skogsskövling, land grabbing och monokultur, demokratin satts ur funktion pga censur i media,kvinnor har klimatångest och vågar inte föda barn, katastrof för klimatforskning där endast CO2-orsak får stöd/alernativ mobbas, förslösande av gigantiska belopp på idiotiska byråkratier etc.
  Det Gunnar K är ”klimatarbetets” rätta ansikte! Det är de fattiga som har fått betala priset för ert ”klimatarbete”. Ni ”klimatarbetare” borde straffas för allmänfarlig vårdslöshet som orsakat MYCKET omfattande skada och lidande!

 27. Per _#26
  >Lennart B.s tro på att naturvetenskaplig utbildning skall hjälpa mot ”klimatenfald” kan ifrågasättas!
  Absolut. Klimathotsprojektet är inte en fråga om vetenskap utan ett politiskt projekt i första hand baserat på malthusianska ståndpunkter. ”Vetenskap” i den form som den bedrivs av är bara ett ”verktygen” för att driva projektet.

 28. Ingemar Nordin

  Lennart B #15,
  Jag tror att en träning i kritiskt och självständigt tänkande är viktigare än en naturvetenskaplig utbildning. Naturvetenskapligt kunnande är en bonus i just detta sammanhang men inte tillräckligt.

 29. Ingemar #28
  Tror jag också.

 30. Pär Green

  4 Gunnar Kjelldahl (C) 2014/03/22 kl. 10:01
  ”Centern är för småskaliga, långsiktigt hållbara och miljövänliga energilösningar. Där passar inte kärnkraft in.”
  En energikälla som står för ca 50% av elproduktionen passar inte in?
  Din ”småskaliga, långsiktigt hållbara och miljövänliga energilösning” finns inte!
  När skall du börja se fakta och sluta drömma?
  En bild kan hjälpa dig!
  Kan du komma ett enda fel i bilden?
  http://www.frojdh.se/wp-content/uploads/2011/06/old_new_energy_scr.jpg

 31. Gunbo

  Ingemar Nordin #28,
  ”Jag tror att en träning i kritiskt och självständigt tänkande är viktigare än en naturvetenskaplig utbildning.”
  Jag tror inte att det hjälper ens med det. Du själv skrev för ett tag sedan:
  ”Enligt min mening är det viktigare att lyssna till expertens kritiska granskning av etablerade föreställningar….För det krävs nämligen kunskap (man måste förstå det man ifrågasätter) och ofta också en lång erfarenhet av forskningsarbete där man brottats med ett problem.”

 32. Pär Green

  11 Astrid Å 2014/03/22 kl. 10:41
  ”Forskning vid det amerikanska universitetet Harvard tyder på att vindkraftsparker ger betydligt sämre effekt än man tidigare räknat med”
  Turbulens är något som samtliga större flyttfåglar har lärt sig utnyttja!
  Ledarfågeln skiftar plats och kan vila i kön!
  Märkligt att detta är en ”nyhet” !

 33. Gunnar Strandell

  Gunnar Kjelldahl (C) #4
  Citat 1:
  ”Centern är för småskaliga, långsiktigt hållbara och miljövänliga energilösningar. Där passar inte kärnkraft in. ”
  Men, kärnkraft gen IV är ju småskalig, används i båtar och är kandidat för att hjälpa avlägsna samhällen i norra Kanada med energiförsörjningen.
  Länk:
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/karnkraft/article3809811.ece
  Citat 2:
  ”En förutsättning är då att man använder en teknik där man inte har natrium, utan i stället bly som kylmedium i reaktorn. ”
  Tycker du verkligen att politiker ska ta ställning till vilket kylmedium eller övrig teknik som ska användas, efter att ha deltagit i ett seminarium från en företrädare för tekniken?
  Nej håll dig till att formulera mål och krav för säkerhet, miljö, småskalighet, kostnader etc.

 34. Björn

  Slabadang [21]; Vilken är den mest sannolika och enklaste hypotesen enligt Occam på klimatfrågan? Eftersom solen är den faktor som bestämmer våra livsförutsättningar, bör vi nog raka bort AGW-hypotesen. Alltså den enklaste förklaringen är hypotesen om solen som huvudsaklig forcing.

 35. Ingemar Nordin

  Gunbo #31,
  Det finns ingen motsättning i att säga att man behöver kunskap för att kunna vara kritisk på ett effektivt sätt. Okunnig kritik kan tillbakavisas direkt, eller bara avfärdas. Detta tillhör elementa i det man behöver förstå med kritiskt tänkande. Men jag vet att folk ofta förväxlar ”kritiskt tänkande” med allmän oppositionslusta.

 36. Peter F

  Tudor #24
  Tyvärr är det här inte humor, bara verklighet. Markbygden utanför Piteå med 1000-talet planerade vispar betydligt större än Gorgonios.
  http://www.youtube.com/watch?v=lJ_bHVJfHrs

 37. Peter

  Gunnar Kjelldahl
  ”Centern är för småskaliga, långsiktigt hållbara och miljövänliga energilösningar.”
  Tycker Du och C att Markbygdens vindkraftprojekt är småskaligt och miljövänligt och helt OK ?
  Typ http://www.youtube.com/watch?v=lJ_bHVJfHrs

 38. Slabadang

  Va skönt!!
  Efter år av förhandlingar och val mellan många olika alternativ är det nu frugan som äntligen fattat sitt beslut och nu skall det gå fort. Det blir emigration i slutet på Augusti. Frugan tittade på svärmors pensionsbesked och vad hon betalar för service sen gick det fort! Enkel matematik kan ibland bli väldigt övertygande och klargörande.

 39. Tudor

  #36 Peter F
  Påtala problemen med vindkraft för dina lokala politiker. Rösta inte på C eller V eller MP. Vindkraftssatsningen är så vansinnig att man måste skratta åt den.

 40. Peter F

  Tudor
  Fd kommunalrådet i Arjeplog (M) uttalade på ABF-dag att vindkraften var en besvikelse, inga nya jobb o s v. Hittar inte artikeln. Norra Västerbotten verkar ha tagit bort den.

 41. ”Centern är för småskaliga, långsiktigt hållbara och miljövänliga energilösningar.” Vilket inte går ihop. Erfarenhet visar att storskalig, koncentrerad produktion är effektivare, billigare, resurssnålare och därmed hållbarare. Vi har ingen anledning att tro att just energiförsörjningen är ett undantag. Småskalighet innebär i stället ineffektivitet, sämre utnyttjande av resurser och därmed större miljöpåverkan.
  Det är bara att välja. Endera är man för småskaliga energilösningar. Eller så är man för långsiktigt hållbara och miljövänliga. De småskaliga är inte långsiktigt hållbara och miljövänliga. De långsiktigt hållbara och miljövänliga är storskaliga energilösningar, där resurser och miljöpåverkan koncentreras till några få ställen och ger mycket nyttig energi i utbyte.

 42. Slabadang

  Tudor!
  Alliansen dog samma dag som Reinfeldt beslutade att ansluta sig till genus/fack/arbetsförmedling/ AMS/SVT SR och försöka hångla sig fram tillsammans med alla dess socialistiska politruker som utplacerats under decennier. Nu kommer V S och MP vinna en skrällseger eftersom tillräckligt många tror att det är regeringens politik som är fel men sanningen är att det är vad hånglet krävt som ställt till med vårt nuvarande och allt snabbare växande lilla helvete vi upplever. Efter fyra år med den rödgröna klimatmaffians kulturmarxistiska eftersträvanden så kommer de till nästa val insett att alla tåg redan gått. Men då bor jag inte här längre!! Folk får samtidigt skylla sig själva faktiskt! Tar man inte sitt ansvar som medborgare så finns det ingen som tar det i dess ställe.

 43. Fredrik Berg

  Apropå utbildning. Ni som har barn, hur upplever ni att deras och deras kamraters inställning är?
  Är de rädda, likgiltiga eller? Är de kritiska och sansade eller köper de medias och gröna lärares resonemang okritiskt?

 44. Gunbo

  Ingemar Nordin #35,
  ”Okunnig kritik kan tillbakavisas direkt, eller bara avfärdas. Detta tillhör elementa i det man behöver förstå med kritiskt tänkande. Men jag vet att folk ofta förväxlar ”kritiskt tänkande” med allmän oppositionslusta.”
  Jag håller helt med! Men då kommer vi till frågan, vem har så mycket kunskap att han/hon kan agera domare över vad som är okunnig eller kunnig kritik?

 45. Ingemar Nordin

  Gunbo #44,
  ”Men då kommer vi till frågan, vem har så mycket kunskap att han/hon kan agera domare över vad som är okunnig eller kunnig kritik?”
  Ja, hur skulle det gå om det inte fanns någon allvetande auktoritet som agerande som domare?
  Snälla Gunbo, lär dig att leva med det faktum att det inte finns någon sådan auktoritet. Inte ens i vetenskapen har man sådana domare. Vi får klara oss alldeles själva utan något facit. Det är därför som det är så viktigt att ha en levande och öppen diskussion. Okunnig kritik sållas helt enkelt bort genom att folk i det långa loppet slutar att lyssna.

 46. Gunbo #44
  Det behövs väl inte mer än en normalbegåvning för att tvärsäkert kunna döma ut IPCC:s klimatmodeller. För mig är det en gåta att man överhuvudtaget fortsätter att hänvisa till dem. Eftersom det verkar som (jag kan ha fel) att du är en (amatör)psykolog så kanske du kan förklara detta ”förvillandebeteende”

 47. Peter F

  Gunnar Kjelldahl
  1101 vindkraftverk i Markbygden. Småskalig centerpolitik ?

 48. Slabadang

  Efter tips!! Mohahahahah mohahahah lite sann glädje!
  Robotar ersätter journalister eller journalister är redan mest som robotar … eller hur blir det nu?
  Ur artikeln
  Christer Clerwall som forskar i medie och kommunikationsvetenskap lät 46 studenter läsa två matchreferat. Ett var skrivet av en robot (alltså en dator med mjukvara som kan matas med fakta och skapa en text) och ett av en sportjournalist på LA Times. Efteråt fick de värdera texterna utifrån olika kategorier. Och det blev jämt, väldigt jämt. På vissa delar hade roboten tom högre poäng.
  Trovärdig men tråkig
  – Den hade högre poäng på att den var informativ och den upplevdes som lite mer TROVÄRDIG och OBJEKTIV!
  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmlandsnytt/journalist-eller-robot 🙂 🙂 🙂 en kår utan kompisar?

 49. Sigvard E

  47#
  Eller över 2000 i Västra Götaland, 1700-1900 i Västernorrland och Västerbotten etc, totalt drygt 18000 i landet till en storskalig kostnad om 200-300 miljarder. Jfr med Botniabanan 17 miljarder eller Öresundsbron 19 miljarder.

 50. #49 Sigvard
  Totalt ekonomiskt och miljömässigt vansinne!!!

 51. Lars Cornell

  Gunnar Kjelldahl (C) #4 är verkligen en motsägelsefull man.
  ”Centern är för småskalighet”.
  Men för vindkraft där det behövs en maskin 5 x 10 mil stor för att samla in tillräckligt med vind för att producera det som vid OKG tillverkas på några få kvadratkilometer.
  ”Centern är för det långsiktigt hållbara”.
  Men mot kärnkraft trots att det kräver minst av jordens resurser och det finns bränsle som räcker så länge solen lyser.
  ”Centern är för det miljövänliga”.
  Men talar sig varm för vindkraft och biokraft som är det mest miljöförstörande av alla alternativ.
  Upp flyga orden tanken stilla står,
  
Ord utan tanke himlen aldrig når.
  /Hamlet

 52. Pär Green

  4 Gunnar Kjelldahl (C) 2014/03/22 kl. 10:01
  ”Centern är för småskaliga, långsiktigt hållbara och miljövänliga energilösningar. Där passar inte kärnkraft in.”
  Vad anser du om ”småskalighet?
  En energikälla som står för ca 50% av elproduktionen passar inte in?
  För att få ut effekten 10 000 MW kontinuerligt krävs en installerad vindkraftseffekt på 150 000 MW. Detta motsvaras av 50 000 stycken 3 MWs verk.
  I och med att livslängden är 20 år måste vi nybygga 2 500 verk per år för att klara detta. Hitills har vi byggt 2 500 verk.
  http://www.gronaliberaler.se/node/1323

 53. Adolf Goreing

  #44 Skolan är klimatalibanernas Krim. Man får skriva uppsatser om hur man övertygar vindkraftsmotståndare, det finns inga som helst problem att gå över till 100% förnybart osv osv. Säger du inte amen till smörjan blir det ett ”F”. Mina barn har lärt sig den dubbla agendan, dvs verkligheten vs. grön/bruna propagandan. De ger läraren vad den vill ha för att få ett A men de är upplysta nog att inte gå på tramset. Jag förnimmer en viss trötthet hos skolbarnen om klimatet. Hursomhelst så är det inte ”coolt” eller inne längre. Ingen pratar om det och du får en nördstämpel om du gör det. Undantaget är förstås skolorna på Söder där det finns klimatfrälsta – på riktigt. Det är tragiskt att se detta slöseri på mental energi.
  Vi klagar över svenska företag som indirekt använder sig av barnarbete. Dvs barn som försörjer sig själva och sin familj. Men säger inget om de slavliknande förhållanden som en del kinesiska, koreanska och japanska barn lever under för att prestera max i skolan. De har ingen barndom alls. Varför bojkottar vi inte varor från de länderna också? Jädra hyckleri, som alltid. Vart ska man emigrera? Finns det någon ”klimatfri” zon? Kanada kanske?

 54. f.d. Salasso

  Vindkraftsbolagens arbetsmetoder under lupp, all info på http://www.friavindar.se

 55. Sigvard E

  Publicerat i tidningen Ångermanland och Örnsköldsviks Allehanda:
  Storskalig vindkraft – en gökunge i Svensk energipolitik.
  EU:s övergripande klimatmål är att hindra den globala uppvärmningen från att öka med mer än två grader jämfört med tiden innan industrialiseringen. Enligt FNs klimatpanel, IPCC måste de av människan förorsakade utsläppen av koldioxid drastiskt minskas för att detta mål skall uppnås.
  Trots omfattande vetenskaplig kritik mot IPCCs datasimulerade framtidsscenarier tjänar nu hypotesen om koldioxidens farlighet som grund för omfattande energiomställningar inom EU.
  Förnyelsebar energi har blivit ett nyckelbegrepp. Det EU-gemensamma målet med 50 procent förnyelsebart till år 2020 har redan uppnåtts av Sverige. Det har varit relativt enkelt tack vare vår rikliga tillgång till vattenkraft. Nu verkar ministrarna Ek och Hatt för ytterligare höjning av andelen förnyelsebart. I retoriken framhåller C och Mp att målet borde vara hundra procent förnybar energi. Det är denna strävan som ligger bakom planerna på en gigantisk utbyggnad av vindkraft i Sverige. För Västernorrlands del finns planer på ytterligare 1722 verk. För hela landet drygt 18000 verk, utöver befintliga drygt 2000.
  Vi har redan en tillräcklig elkraft som svarar mot våra behov. Den dominerande vattenkraften och kärnkraften gör att vår elproduktion dessutom är praktiskt taget utsläppsfri. För Svenskt vidkommande har därför en höjning av andelen förnybar elproduktion ingen betydelse för det övergripande klimatmålet. Att marknadsföra vindkraften med klimatargument är falskt. Det verkliga syftet är att ersätta kärnkraften med vindkraft, vilket är omöjligt.
  Målet att vindkraften till år 2020 skall vara utbyggd till 30 TWh från dagens ca 10 TWh, är det största infrastrukturprojektet någonsin i Sverige. Den totala kostnaden för pågående och planerad utbyggnad har beräknats till mellan 200 och 300 miljarder kronor. Som jämförelse kostade Botniabanan 17 miljarder och Öresundsbron 19 miljarder.
  Om några decennier måste den nu verksamma kärnkraften ersättas. Om vi då vill behålla den energikrävande basindustrin inom landet finns inget bättre alternativ än förnyad satsning på kärnkraft. Vår basindustri kräver en pålitlig baskraft. Det klarar aldrig den väderberoende vindkraften.
  Att ersätta kärnkraften med vindkraft är inget annat än en verklighetsfrånvänd grön dröm. Om vi försätter oss i den situationen blir det nödvändigt att antingen bygga ut vattenkraften eller bygga fossileldade kraftverk som reglerkraft när det blåser för lite eller för mycket.
  Planer på byggande av vindkraftparker möts regelmässigt av en folkopinion som sätter sig emot dessa. De förstör miljön, skadar djurlivet och driver upp kostnaden för elkonsumenterna.
  Sveriges kommuner har sista ordet när det gäller tillståndsgivningen för byggande av vindkraftsparker. Utöver att sätta sig in i de tekniska och ekonomiska förutsättningarna måste vi kräva att kommunpolitikerna tar hänsyn till hur kommuninvånarna ser på saken.
  För Västernorrlands del finns planer på ytterligare 1722 vindkraftverk. En fråga är då; hur kommer berörda kommuner att säkerställa medborgarnas delaktighet?
  En bättre användning av de hundratals miljarderna är att uppgradera vår kärnkraft med tredje generationens teknik och understödja forskning och utveckling av generation fyra. Där finns potentialen till en stabil elproduktion till gagn för Sveriges industriella konkurrenskraft.

 56. Gunbo

  Ingemar Nordin #45,
  ”Snälla Gunbo, lär dig att leva med det faktum att det inte finns någon sådan auktoritet. Inte ens i vetenskapen har man sådana domare.”
  Jo, det vet jag nog. 🙂 Min fråga var tillspetsad.
  Jag tänkte mer på det du tidigare skrivit: ”För det krävs nämligen kunskap (man måste förstå det man ifrågasätter) och ofta också en lång erfarenhet av forskningsarbete där man brottats med ett problem” – m a o experterna inom det relevanta området.
  Men det här var bara lite lördagseftermiddagsfunderingar.

 57. Gunnar Strandell

  Slabadang #48
  Företeelsen är inte ny.
  Jag minns att jag sett ett formulär för fotbollsreferat där man bara behövde fylla in namn på lag och laguppställningar samt kryssmarkera målgörare och klockslag för mål och andra händelser. för att få ett gediget reportage utskrivet.
  Den finns också sedan länge på vykort där det räcker med att sätta några kryss och skriva in temperaturen för att berätta för dem där hemma hur man har det.
  I klimatfrågan förser alla NGO:er tidningarna med färdigskrivna artiklar och skolbarnen med halvfärdiga uppsatser.
  Jag tror inte ens Orwell kunde föreställa sig den effektiviteten hos ”Sanningsministeriet.” 😉

 58. Per H

  Ang ”Klimatsatsningar”.
  Genomgående för satsningar på vindkraft, etanol mm är att man inte räknar på vad det innebär!
  Fridolin säger att vi skall göra transporterna fossilbränslefria genom att svenska jordbruket skall producera etanol. Hur stora odlingsarealer går det åt? Vi får sluta att producera livsmedel och foder!!
  Dessutom går det åt betydligt mer energi att producera etanol än vad etanolen innehåller! Varför skall man lära sig att räkna i skolan när man sedan inte använder sina kunskaper? Fridolin! Kan du räkna???

 59. Sören G

  Nonsensord: klimatsmart, klimatutsläpp, klimatarbete, klimatmål
  Konsekvenser: klimatångest
  Ansvariga: klimatmaffian, klimattalibanerna

 60. Dilettanten

  Slabadang #38
  Jaså, jaha?
  Som man i huset tar jag alla beslut, som vi är överens om. Resten får min fru ta.

 61. Sören G

  Yterligare ett nonsensord: klimatsatsningar

 62. Gunnar Strandell

  Gunbo #56
  Så här kan det gå när ingen är expert i det område de diskuterar:
  Länk:
  http://www.youtube.com/watch?v=vXyfVJk4zWs
  Du kan använda det som utgångspunkt om du vill blanda in lite självkritik i dina lördagsfunderingar. 😀

 63. Håkan Sjögren

  Per H # 58 : Kanske var det Fridolin, som sade att det finns tre sorters människor : de, som kan räkna och de,som inte kan räkna. Mvh, Håkan.

 64. Håkan Sjögren

  Sören G # 59 : ordet smart i samband med klimat bör läsas baklänges. Mvh, Håkan.

 65. sibbe

  I dag så marscherar de grönrödbruna ”energiewandler” mot nedskärningar i de s.k. NIE -energierna (på svenska: lågeffektiva energier såsom vind, sol och bio energi,) i hela Tyskland. Några 1000-tal personer som har haft ett enormt inflytande sedan Fukuskimas kärnkraftsolyckan för 3 år sedan som i tyska huvudena ägde rum nånstans mitt i Tyskland. Som de flesta vet, har 8 kärnkraftverk tagit ur bruk och resten blir snart kopplat från nätet. Tyska nyhetsmedier kommer även i kväll att nagelfara de små reparationer som den nya regeringen gjort i det s.k. EEG- lagen som lägger tak på nya vind och solkraftanläggningar.
  De av Lennart lovordade tv-medier suggererade nyligen att de 17000 döda japaner som dog genom jordbävningen och tsunamin i själva verket dog genom kärnkraftsolyckan.
  Men det är nog ljus i ändan av tunneln. Så hade Fokus-online i dag en artikel om nödvändigheten att bygga nya kolkraftverk. Samtidigt blev det känt att allt fler av de 9 kärnkraftverk som ännu är i drift har planer på att köras ner långt före 2022. I flera av de redan avstängda kraftverken har produktionen av el fortsatt och man har installerad s.k. fas-reglerare som gör att de kan vid behov kopplas in i nätet för stabilisera nätet. Vilket betyder att de de facto är hela tiden uppkopplade och de erhåller för det sedan samma subventioner som de s.k. förnybara energierna. De klimatredaktörer vid FAZ-online har redan gått ett steg längre, och börjat ge rapporter om hur och varför klimatuppvärmningen stampar på stället. Även i Spiegel-online får klimattvivlare nu och då, man skall väl inte överdriva, säga sin mening.
  Fullmäktige i grannkommunen i tyska Taunusområdet norr om Frankfurt, där jag föddes och växte upp, hade storstilade planer på en vindpark i en av Hessens vackraste naturparker. Meningen var att projektet skulle snabbt behandlas under övriga ärenden, men nån f-n skvallrade och körde igång en underskriftsinsamling som samlade 1800 underskrifter på 2 timmar utanför ortens Lidlbutik mot projektet, och underligt nog, politikerna drog sig faktiskt ur projektet, kanske ett tecken på att förståndet börja återvända även hos politikerna?
  Hela Väster och Norrbotten är emot kärnkraftverket i Pyhäjoki fick vi här i finlandssvenska tv-nyheter höra, samt läsa i Hbl, som också kör hårt emot kärnkraft. I de filmavsnitt som jag såg fanns på sin höjd ett 100-tal personer i en ganska stor sal, ungefär så som man är van vid när EU-parlamentet håller debatt på fredagseftermiddagen. Att Finland importerar allt mera kärnkraftsel från Ryssland och från Sverige berättades förstås inte av TV-nyheterna. Skulle väl ha varit för tarvligt med fakta. Eller?

 66. Gunbo

  Gunnar Strandell #62,
  Ha, ha! Wijkman visste nog inte vem som intervjuade honom.

 67. Olav Gjelten

  Med lite eftertanke är det här med Miljöpartiets starka ställning och allahanda överdrifter och lögner kring miljö/klimat inte så konstigt ändå.
  Ni svenskar är ju på gott och ont miljöfolk vida mer än någon annan. Med denna bakgrund kan vi vara förvissade om att Sveriges alarmistiska klimatpolitik kommer att bestå under mycket längre tid än vad optimistiska tongångar på den här sidan tycks tro.

 68. Gunbo,
  Jag har ju länge uppmanat dig att försöka vara lite mer koncis och specifik i vad du försöker här. Och tänka igenom vad du faktiskt vill ha sagt och menar innan du bara bluddrar på ..
  Framför allt vore det klokt av dig att försöka göra just det som diskuteras ovan: Att idka lite kritik, inte bara självkritik vilket du ju har notoriskt svårt för, utan även försöka fundera över och föreställa dig vilka invändningar du kommer få ifall du nu kastar ur dig ngt. Eller bara vilka motfrågor som närmast självskrivet kommer att komma …
  Ofta skulle det räcka med att du bara formulerar dig korrekt, och inte låter ditt önsketänande ersätta vad där faktiskt är och vad du nu lyckats googla fram som
  För om du inte gör det, kommer du om och om igen få påpekat att du står med byxorna nere och
  Alltså när du kritiserar eller vill döma ut saker (och folk?) som du ju ständigt försöker (trots att du inte ens har läst och defintivt inte förstått).
  Du bekräftar/bejakar ovan att:
  ”det krävs nämligen kunskap (man måste förstå det man ifrågasätter) och ofta också en lång erfarenhet av forskningsarbete där man brottats med ett problem”
  samtidigt som du här ägnat ditt liv åt att försöka avfärda, beslå med felaktigheter, och ännu mycket oftare beslå med ohederliga, dunkla motiv dem som inte bekräftar din simpla tillrättalagda klimathotsberättelse som media, politik och aktivister försökt slå i dig …
  Vad jag tycker är mest fascinerande är din totala avsaknad av självinsikt och -kritik. Att du (beredvilligt och) gång på gång redovisar här hur du gått på simplaste propagandatricken och slickat i dig dem som om de vore stentavlor med sanningen som du mottagit ur en hand från himmelen på ett berg.

 69. Fredrik B erg

  #53 Är det så illa? Jag upplever att skolan har blivit en isolerad värld. Det här säger jag som utomstående observatör utan barn. När jag gick i skolan (sent 70-tal till tidigt 90-tal) upplevde jag att lärarna var relativt sansade och att folk hade koll på vad som pågick. Nuförtiden ser man massor av artiklar om hur ungdomar åker på studiebesök till företag men även till riksdagen så på det viset är det väl mera öppet men när det gäller själva verksamhetens riktlinjer och den dagliga undervisningen så känns det som om utformningen sker bakom lyckta dörrar. Om man frågar får man intetsägande mummel till svar.
  På högskolan upplevde jag inte att lärarna försökte trycks på någon agenda men det kan ha att göra med att det var en ingenjörslinje och att tekniker ofta inte är intresserade av politik, i alla fall enligt en undersökning jag läste för 10 år sedan.