Öppen Tråd

åska

Foto: ewenson.se

Temperaturen har sjunkit även i den södra delen av landet. Åska på många håll. Veckans öppna tråd handlar om väder, klimat och energi.

Trevlig Helg, önskar
Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sören G

  Allt är förvånande stabilt hörde jag på Naturmorgon i P1. Enligt en person som studerat fjällvärlden i 55 år.

 2. Karl Eider

  Hörde just veckas skämt på tv4. Marcus Oscarsson påstår att Isabella Lövin är otroligt kunnig i klimatfrågor.

 3. Kjell Lindmark

  Hittade ett klipp på YT från ”Adapt 2030” som hävdar att solaktiviteten är på väg att reduceras med 60%. Med det menas att en reduktion med 100% innebär en ny istid. Från flera håll kan konstateras att solfläckarna minskar i antal under varje solfläcksmaximum som inträffar ungefär vart 11 år.
  https://www.youtube.com/watch?v=LKTZRjJFdXk

  Enligt denna graf: http://solar-flux.narod.ru/English.htm
  kan vi konstatera att solfläckarna minskat i antal de senaste 58 åren med undantag för två mindre återhämtningar, trenden är dock nedåtgående.

  Om även nästa solfläcksmaxima blir lägre än den förra 2013/14 så kan vi garanterat påräkna än mer sjunkande medeltemperaturer globalt vilket kan komma att störa världens livsmedelsproduktion. Våra politiker är dock strängt upptagna med att föra krig mot den stigande CO2 halten i atmosfären vilket är helt kontraproduktivt. Det som våra höga herrar och damer borde ägna sig åt är att underlätta för lantbrukarna till att producera mer ekologiskt och underlätta för nya jordbruk att etableras så att vi kan höja självförsörjningsgraden till acceptabla nivåer. Den ligger idag på under 30% och kommer att sjunka snabbt om importen av livsnödvändiga produkter för odling och djurhållning stoppas under en längre tid. Så självförsörjningsgraden är i princip noll vid ett avbrott längre än ett år.

  Utöver det har vi inte längre några beredskapslager av livsmedel eller ens olja i händelse av blockader. Skulle ett större vulkanutbrott inträffa av magnituden för Tamboras utbrott 1815 då hela norra hemisfären drabbades av missväxt på grund av global nerkylning under 5 år. Det ledde till svält och många dödsfall i Sverige, Europa och Nordamerika.

  I klippet jag refererar till ovan som publicerades 14 juli 2015 nämns bl.a. risken för ökande vulkanaktivitet som följd av den minskade solaktiviteten. Det är precis vad vi bevittnar just nu på Hawaii och El Fuego i Guatemala som särskilt pekas ut i videon 3 år i förväg. Dessutom noteras ökad vulkanisk aktivitet i Yellowstone och Campi Flegrei, 10 km väster om Vesuvius i Neapel. Båda dessa är betecknade som supervulkaner och kan få förödande konsekvenser vid ett eventuellt utbrott. Utöver det finns det fler vulkaner som visar tecken på ökad aktivitet.

  Sammantaget ser framtiden minst sagt kylig ut medan våra makthavare fokuserar på fel saker. I händelse av att livsmedelsimporten minskar eller helt uteblir av vilken orsak det än må vara, större vulkanutbrott militära konflikter, eller en nedåtgående medeltemperatur som kan bli kraftig på kort tid så ägnar man sig åt befarade havsnivåhöjningar, temperaturhöjningar, vind och solel när man istället ska fokusera på att säkra livsmedelsförsörjningen, stabil elförsörjning med ny kärnkraft samt att underhålla den infrastruktur vi har som är svårt eftersatt.

 4. Håkan Bergman

  Fredrik S. tipsade igår om riksdagens energidebatt, finns på den här länken.

  https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/energipolitikens-inriktning_H501NU22

  Med tanke på den fortsatta värmen bör debatten nog ”avnjutas” i små portioner, nu är ni varnade.

  Inledning Sofia Fölster (M), beklagligt att höra en m-politiker hävda att dagens elmarknad skulle ha nåt att göra med marknadsekonomi.

  Nästa talare Mattias Bäckström Johansson (SD), helt okey inlägg, sakligt och korrekt, undrar hur många som får det omdömet.

  Nu tar jag ett break.

 5. Christer Eriksson

  Angående miljöpartisterna vurm för biobränslen.
  Restprodukter efter fliseldninge dvs askan klassas som miljöfarligt ämne.
  Får ej deponeras på deponier.
  Det talar miljönissarna tyst om.

  Christer Eriksson.

 6. Michael E

  I en artikel från Wall Street Journal så spås klimathotsfrågans snara död där involveringen av identitetspolitik, genusfrågor och social rättvisa i klimatdebatten är tydliga tecken på detta , se https://www.wsj.com/articles/climate-change-has-run-its-course-1528152876.

  Baserat på en artikel från 1972 av Anthony Downs, ”Up and down with ecology: the issue attention cycle”, så beskrivs en femstegs process som politiska processer genomlöper. Fritt översatt från WSJ artikeln så är dessa 5 steg följande:

  1) Det första steget involverar grupper av experter och aktivister som uppmärksammar ett offentligt problem, vilket leder snabbt till andra etappen.

  2) Uppskrämd media och den politiska klassen upptäcker frågan. Det andra steget innehåller typiskt en stor mängd euforisk entusiasm – den s.k. ”dopamin” -fasen – som aktivister uppfattar frågan när det gäller global fara och frälsning. Denna tendens förklarar den fanatism med vilken Al Gore och Jerry Brown har varnat för klimatförändringar.

  3) Sedan kommer den tredje etappen: gångjärnet. Som Mr. Downs förklarar kommer snart ”en gradvis spridande insikt att kostnaden för att” lösa ”problemet är mycket högt.” Det är här vi har varit sedan FNs klimatcirkus engagerade sig i det fanatiska uppdraget med massiva kortfristiga minskningar av förbrukningen av fossila bränslen, kodifierade i orealistiska förslag som Kyotoprotokollet. Denna tredje etapp fortsätter Mr. Downs ”blir nästan omärkbart omvandlad till det fjärde etappen:

  4) En gradvis minskning av allmänhetens intresse för problemet.” Medan opinionsundersökningar visar att ungefär hälften av amerikanerna betraktar klimatförändringen som ett problem, har allmänheten aldrig uppfattat problemet som något av det viktigaste att lösa, trots att det konstant trummats ut från klimatkampanjen. Amerikanerna har konsekvent rankat klimatförändringen som den 19: e eller 20: e av 20 utmaningar på den årliga Pew Research Center-undersökningen, medan Gallups årliga undersökning av miljöfrågor typiskt placerar klimatförändringen långt efter luft och vattenförorening.

  5) ”I det sista skedet avslutar Mr. Downs,” är det en fråga som har flyttats från centrum av allmänhetens intresse in i ett skymningsområde med allt mindre uppmärksamhet eller temporärt återkommande intresse.”

  Då återstår frågan. Om nu USA närmar sig steg 5 eller kanske till och med är i steg 5, var är då Sverige? Allmänhetens intresse för klimatfrågan är inte heller här särskilt stort så där ju möjligt av vi också är på väg in i steg 5. Då kommer ytterligare en fråga, vad ska alla dess aktivister nu oroa sig för vilken blir nästa fråga som de ska kapa för att föra fram sina intressen?

 7. Håkan Bergman

  Michael E #6

  Bättre att förlita sig på konsumtionsmönster, alltså hur folk faktiskt agerar, än på mer eller mindre uppfuckade opinionsundersökningar. Det finns ingenting som tyder på att svenska folket tar klimathotet på allvar om man gör så.

 8. jensen

  # 2
  Jaha, Lövin är Sveriges förnämsta klimatforskare??
  Vad är hennes bakgrund? Jo redaktör för Allt om ( kli ) mat.

 9. http://www.cfact.org/2013/10/17/europe-the-new-dark-continent/

 10. #3 Kjell.
  Jo tendensen är mycket oroande faktiskt

 11. Björn

  Enligt SVD: ”Turistklassikern Kanarieöarna har uppmätt en historiskt kall maj månad med en temperatur på 1,2 grader under medel. Den kallaste majmånaden på 30 år…”. Våra politiker, speciellt Miljöpartister, förstår tydligen inte att vår lilla del av värden här i Skandinavien, inte är hela globen. Maj har varit varm här, men hur ser det ut på de övriga ytorna av globen?

 12. Sigge

  #5 Christer Eriksson

  All aska oavsett vad som eldats klassas som miljöfarligt avfall.

  Vedaska är olämpligt att lägga på deponi p g a det höga fosforinnehållet. Det bästa är att använda vedaskan som gödningsmedel i jordbruket eller skogsbruket. Det är dock olämpligt att använda vedaskan vid grönsaksodlingar för att innehållet av tungmetaller kan vara högt och vissa grönsaker tar upp mycket tungmetaller. De tungmetaller som det kan förkomma höga halter av som gör det olämpligt som gödningsmedel i grönsaksodlingar är kadmium, zink och cesium. Höga halter av cesium förkom inte före Tjernobylolyckan.

 13. Torbjörn

  #11 Björn
  Det är kallare än normalt i bl.a. Australien, Nya Zeeland, Ryssland och en del andra platser.
  Kan diskutionen angående koldioxidens påverkan komma igång på riktigt så politikerna har vettiga underlag när de ska fatta beslut

 14. Christer Eriksson

  #12 Sigge
  Är det lämpligt att använda det i jordbruket som gödningsmedel när det innehåller tungmetaller och fosfor.
  Var finns miljövinsten i att först avverka och bearbeta dvs flisa skog och transportera flisen till värmeverk för att sedan transportera tillbaka det till skogen och sprida ut det?Låter som ebberöds bank.
  Låt skogsmassa vara kvar i skogen där den bidrar till att öka mångfalden.
  Toppar och grenar multnar ner och blir till näring.

 15. Skogsmannen

  Finns det någon kemist här som är kunnig i området avseende möjligheterna att (ekonomiskt) separera tungmetaller exvis kadmium från fosfor?

  #14!
  1. Fosfor är ett gödningsämne (och ett essentiellt näringsämne för alla djur).
  2. Borde väl ändå bli ett energinetto av bioenergi.
  3. Det som körs tillbaka till skogen dvs askan motsvarar det som blivit kvar när grotet oxiderar (med stora kväveförluster om det inre jordiseras, vilket alldrig sker).

 16. L

  Nu har man börjat vakna inom EU och fasar ut biodrivmedel som palmolja och etanol. Man säger också att det ska inte vara avgifter på egenproducerad el man använder själv. Alltid något…

  https://www.euractiv.com/section/energy/news/eu-strikes-deal-on-32-renewable-energy-target-and-palm-oil-ban-after-all-night-session/

 17. Frej

  # 3 Kjell Lindmark Intressant video . Det jag reagerade på var en bild på där det visade temp i färg skala på globen under lilla istiden eller om det var förväntat ? Och det var ett område i nordatlanten som var gult strax söder Grönland , om jag inte såg fel . Och då är videon 3 år gammal .Det är just det området där det tydligen är varmt nu ,” hot spot ” och är ett tecken på globaluppvärmning , enligt alarmisterna . Jag har en känsla av att det kan bli jobbigt framöver , Speciellt med våran dåliga självförsörjningsgrad . Jag brukar säga som så , att lär av historien så kan du klara din framtid . Men det är väl så vi är fredsskadade i det här landet .

 18. Sigge

  #14 Christer Eriksson

  Konstgödsel som bönderna använder brukar heta NPK. N = Kväve, P = Fosfor och K = Kalium.
  Fosforgödselmedlet brukar innehålla kadmium. Aska efter salix som odlats på gammal åkermark innehåller som regel mer kadmium än GROT från skogen.

  Vinsten med att elda skogsbränsle är att det ger värme och en del el. Det förser mer än hälften av alla bostäder och lokaler med värme. Det allra mesta av skogsbränslet är avfall från skogsindustrin som t ex bark.

 19. Olav Gjelten

  Är det demokrati att besluta om projekt som är så dyra att kommande generationer tvingas vara med att betala?
  Tänk om framtidens svenskar inte skulle intressera sig för vår tids helknäppa klimatfrågor och därigenom inte vill betala för utbyggnaden av järnvägen till höghastighetståg?

  Risken tror jag är stor.

 20. Olav Gjelten

  Tips om nyttigt tidsfördriv under valtider:
  Gå på SD:s valmöten och tvinga dem på ett ställningstagande i frågan kring vår tids största lögn, den om klimatet. Nöj er framför allt inte med undanglidande svar som att ”det spelar föga roll vad lilla Sverige gör i en fråga som är global”.
  SD älskar att redogöra för kostnaden i migrationspolitiken, men än så länge har de varit knäpptysta vad gäller den långt dyrare ”klimatpolitiken”.

 21. Michael E

  Följande kan läsas på https://ledarsidorna.se/2018/06/socialdemokraternas-forstaklasspassagerare-lamnar-ud/

  ”Sveriges stöd ökade till 630 MSEK till UNDP för 2018. Höjningen av kärnstödet blev 85 MSEK jämfört med föregående år . Modéer utsågs nyligen till assisterande generalsekreterare och chef för FN:s utvecklingsprograms avdelning för externa relationer och påverkansarbete, UNDP – en tjänst som hon sökt på egen hand. Efter, eller i samband, med att hon själv fattat beslut om anslagshöjning.

  – UNDP är en av huvudaktörerna i arbetet med de globala målen för hållbar utveckling. Ingenting kan vara viktigare med tanke på de utmaningar världen har i dag, sade Ulrika Modéer i ett pressmeddelande.”

  Detta i samband med att SAP nu riskerar att tappa partistöd som i förlängningen medför stora uppsägningar och där många SAP medarbetare nu lämnar skutan.

 22. sibbe

  Gräset i Moskva är fortfarande grön, fru Löven. Inga skelett här. Och dieseln för bilen blir billigare igen.
  Island klarade av igen en av världens s.k. bästa fotbollspelare, den här gången Messi.
  Superstjärnor är inga lagspelare. Varken Ronaldo, Messi eller Slatan.
  Kommer gå bättre för Sverige utan honom. Tummorna upp….

 23. Kjell Lindmark

  #17 Frej
  Denna hot spot söder om Grönland är en dubbel tvärgående sprickzon, Charlie Gibbs fracture, till Mittatlantiska Centralryggen. En bergskedja på havets botten där Amerikas och Europa/Afrika dras isär. Denna zon är mycket geologisk aktiv med ofta förekommande jordbävningar. Utströmmande hetvatten från underjorden(havsbotten) kan mycket väl höja temperaturen i området. Därtill korsas just det området av ett flertal havsströmmar som kan medverka till att temperaturen är märkbart högre just där. Det är alltså inget som helst tecken på, av människa skapad global uppvärmning.

 24. Olav Gjelten

  Ska vi skratta eller gråta? På svt:s textsidor finns just nu att läsa att miljöpartiet vill satsa 1,5 miljarder för att minska den psykiska ohälsan bland unga.
  Samtidigt vet vi att 1/3 av Sveriges unga kvinnor lider av klimatångest. Miljöpartiet aviserar vidare om att hela deras valrörelse skall handla om klimatet. Med andra ord FÖR ATT ÄNNU FLER SKA BLI PSYKISKT SJUKA AV KLIMATÅNGEST.

 25. Olav Gjelten

  Varför ska den late som vill åka med elcykel få bidrag för att köpa en sådan medan den som vill använda kroppens muskler på en vanlig cykel vackert får betala det den kostar?

  Vad är argumentet?

 26. Andreas

  #3 Kjell Lindmark,

  De finns vissa som hävdar att solen är ännu mer varierande än så, t.ex. Rolf Witzsche (som faktiskt har intervjuats på Adapt 2030).

  Han går så långt som att solen kommer att gå tillbaka till sitt ”default”-läge inom 30 år och att aktiviteten då ska ha sjunkit med 70% jämfört med nu. Detta läge har enligt honom varit fallet för ca 85% av tiden sedan åtminstone en halv miljon år tillbaka och är skälet till de stora istiderna. Teorin bygger på är att solen inte är driven via intern fusion utan externt av plasmaströmar, vilket är fallet med alla stjärnor. Han kopplar detta mot proxies som isotoperna Beryllium10 och Kol14. Att solaktiviteten ändras så pass beror på stora variationer i plasmaströmmarna. Teorin är tilltalande men kullkastar det mesta inom den konventionella, mekanistiska, synen på universum till fördel för den elektromagnetiska kraften, som är 10E39 gånger sttörre än graviationen.

  Här en av Witzsches senaste videor:
  http://www.ice-age-ahead-iaa.ca/h264/Slowing_Heart_Beat_Sun_Linguistic.mp4

 27. Olav Gjelten

  Någon som förstår?
  Varför ska den vanliga elkonsumenten vara tvungen att betala skyhöga skatter på sin el när staten inte vill ta ut skatt alls på den konsumenten som haft råd att bygga ut för egenproducerad el?
  Och vidare, hur kan staten uppmuntra folk till ett handlande som gör att man blir av med en så stor inkomstkälla som skatterna på elen? Tvärt om vore väl rimligare?

 28. #27 Olav.
  Förstår inte ditt resonemang. Skall man vara konsekvent enligt ditt resonemang så borde tex odlande av egna grönsaker och frukt beskattas också. Och egen vintillverkning. För att nämna några exempel

 29. Ingvar # 28. Är det inte konstigt att staten välvilligt bidrar med medel så att kunderna slipper betala skatt?
  Nästa steg borde väl då vara att staten subventionerar hembränningsapparater mm så att folk slipper den dyra bolagsspriten?
  Förlåt att jag inte ser någon skillnad.

 30. tty

  #12/14

  Cesiumhalten i träaska är mycket låg.. Cesium är dessutom en av de mindre giftiga tungmetallerna (om man överhuvud taget kan kalla en alkalmetall för tungmetall). Vad Sigge tänker på är Cs137, som är en radioaktiv isotop och därmed lätt att påvisa även i extremt låga mängder. Kadmium kan däremot vara ett problem med aska från biomassa som odlats på åkerjord.

 31. #29 Olav
  Om du menar subventionerna så håller jag med att det är fel att subventionera vindmöllor och solpaneler.
  Och att sälja tillbaks el till nätet och få betalt för det med subventionerad utrustning är väl också fel
  Att beskatta egenproducerad el är ju inte heller trivialt att hålla koll på rent generellt

 32. peke

  Som vanligt skitväder till midsommar !

  https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/ortsprognoser/q/Karlstad/2701680#tab=1,chart=1

 33. pekke

  och mitt namn är pekke !!

 34. Ivar Andersson

  #18 Sigge
  ”Skogsbränsle är att det ger värme och en del el. Det förser mer än hälften av alla bostäder och lokaler med värme.” För fjärrvärme trodde jag att soporna dominerade. Vi tar även emot utländska sopor eftersom det är billigare än skogsbränsle.

 35. Kjell Lindmark

  #29 Olav Gjelten
  #31 Ingvar i Las Palmas

  Att staten, det vill säga alla vi andra, ska bekosta vindmöllor, solpaneler och elcyklar är märkligt. Politikerna säger sig vilja rädda klimatet med dessa åtgärder, vilket är ett feltänk även om man är klimatalarmist. Sveriges elproduktion är i princip utan utsläpp av CO2. Vi har i första hand lutat oss åt vattenkraft som var den dominerande produktionen ända sedan 100 år tillbaka. Under 1970 talet byggdes kärnkraften ut för att kunna erbjuda fortsatt billig el då förbrukningen ökade. Dessa två energislag släpper inte ut någon CO2 jämfört med kolkraft och annat.

  Därför blir subventioner till vindmöllor och solpaneler(elcyklar) ett slag i luften. Åtgärden är helt betydelselös i sammanhanget, samma sak med flygskatter och elbilssubventioner. De är kontraproduktiva och dessa pengar borde istället satsas på nya generationer av säkra kärnreaktorer.
  Det Riksdag och regering ägnar sig åt är rent trams som kostar massvis med pengar utan nytta. Detta kommer att medföra att vi kommer att få elbrist i framtiden med åtföljande kraftiga prishöjningar på el.

  När biltillverkarna har ny batteriteknik på bordet som klarar den räckvidd en petroleumvagn har idag och som kan laddas på några minuter och fordonen kan köpas till normala priser då kommer skiftet att ske av sig självt utan subventioner. Riksdagen och regeringens energipolitik är usel och kommer att kosta oss massor med onödiga skattepengar.

 36. Ivar Andersson

  #35 Kjell Lindmark
  Staten gillar att subventionera det som är olönsamt och beskatta det som är lönsamt. I många fall så räcker det inte med beskattning utan då skapar staten stränga och krångliga regler som gör produkterna dyrare att framställa t.ex. mat och bostäder. Däremot får vindkraftverk uppföras utan att maskindirektivet tillämpas.

 37. Olav Gjelten

  Hur i all friden skall elproduktionen räcka om vi i framtiden skall ha miljoner av personbilar, lastbilar, bussar och traktorer som alla förmodligen skall gå på el?
  Kommer vi att få elbrist med skenande kostnader? Eller är det bara jag som ännu en gång inte litar på att politikerna inte kan planera?

 38. Olav Gjelten

  # 37. Hoppas ni förstår även om slutet var knäppt.

 39. #35 Kjell
  Som jag påpekat flera gånger. Klimathotsprojektet handlar inte om klimatet. Det handlar om att inrätta en ”Världsregering” (Global Governance) och ersätta kapitalismen med något som gör att planetens resurser fördelas rättvist. Allt enligt ett offentligt uttalande av Christina Figuere, toppnamn inom IPCC. Så det gäller att hitta ett yttre hot som kan ena planeten. Klassisk metod att ena ett land mot en yttre fiende.
  För att åstadkomma detta är alla medel tillåtna. Fake news, Fake Science.
  Det finns även ett malthusianskt drag. Att se till att ”utvecklingsländerna” hålls kort genom att tvinga dem till att använda sk ”förnyelsebara” energikällor” som kommer att stävja deras industriella utveckling.
  Några rationella skäl till att ersätta fungerande elkraftverk med solpaneler och vindmöllor finns inte.

 40. Håkan Bergman

  Kjell L. #35

  ”När biltillverkarna har ny batteriteknik på bordet som klarar den räckvidd en petroleumvagn har idag och som kan laddas på några minuter och fordonen kan köpas till normala priser då kommer skiftet att ske av sig självt utan subventioner. ”

  Det är svårt att spå, särskilt om framtiden, men där har vi nåt som aldrig kommer att bli verklighet.

 41. Björn

  Olav Gjelten 37]; Du är inte ensam om att fundera kring energifrågan. Det här med omställning till elbilar är mer en fantasiprodukt än verklighet. Vår elinfrastruktur klarar ett visst antal tusen fordon, men när man talar om miljoner inklusive dragfordon etc, då handlar det mer om löst prat än om en pragmatisk verklighet. Att bygga om infrastrukturen för eldrift av alla fordon tar kanske mer än 100 år och när vi är halvvägs har en ny mer effektiv teknik ersatt elbilarna. Till sist, hur skall elektriciteten produceras?

 42. Ingvar i Las Palmas

  #40 Håkan
  Och för att spä på.
  Hur mycket måste den nuvarande elproduktionen och distrubutionen öka för att det scenariot skall bli verklighet?

 43. Karl Eider

  I morse hörde jag för första gången någon i media nämna EU-omröstningen om Article 13. Det var i TV4, men inte i nyheterna utan bara som hastigast och då med fokus på vad som diskuteras på ”internet”.

  ”recon” tog upp det här på bloggen för två veckor sedan:
  https://www.klimatupplysningen.se/2018/06/02/oppen-trad-241/#comment-464320

  Detta känns verkligen läskigt. En orwellskt fiktion håller på att besannas. Arma oss EU-medborgare, nu kan ett verkligt sanningsministerium snart att ta form.

  – Förbud att länka till artiklar och en länkskatt
  – Internetleverantörer blockerar uppladdningar som innehåller upphovsrättskyddat material

  På onsdag (20/6) sker omröstningen som ska bestämma Internets framtid inom EU!

  http://www.alphr.com/politics/1009470/article-13-EU-what-is-it-copyright
  https://www.saveyourinternet.eu/
  https://juliareda.eu/eu-copyright-reform/censorship-machines/
  https://www.reddit.com/r/OutOfTheLoop/comments/8o7eip/what_is_article_13_and_if_its_that_bad_why_arent/

 44. #43 Karl
  George Orwell 1984 på G!

 45. latoba

  DN idag. Vad är sant om isen på Antarktis?

 46. Kjell Lindmark

  #40 Håkan Bergman

  Man behöver inte spå, det räcker med att lyssna till vad biltillverkarna säger och gör. När det gäller de Europeiska och Asiatiska biltillverkarna så kommer detta att bli verklighet före 2025. Volvo annonserade häromåret att man inte vidareutvecklar dieselmotorer för personvagnar längre utan kommer att övergå till olika former av hybrider och rena elbilar. BMW har egen batteriutvecklingsavdelning som enligt deras utsago ska vara klar 2025, Sydkoreanerna sin och Kineserna sina, som ska vara klar under första halvan av 2020-talet. Det ger en viss fingervisning om riktningen.

 47. Kjell Lindmark

  #39 Ingvar i Las Palmas.

  Jodå jag vet att alarmisterna går globalisternas intressen för att upprätta en världsregering.
  Jag propagerar för att staten skall investera i ny kärnkraftsteknik och inte slösa pengar på meningslösa alternativ som vind och solel.

 48. tty

  #46

  Det kommer aldrig att komma fram ett sådant batteri. Det är de här tjuriga naturlagarna som trasslar till det. Hur mycket man än utvecklar så är man inskränkt till reversibla redoxreaktioner vid låga temperaturer. Det är bara en eller ett par valenselektroner per atom man har att spela med. Skall elbilar bli mer än leksaker för innerstadshipsters behövs något helt nytt. Vad? Ingen aning.

  Och inte lär det gå att bygga om hela lågspänningssystemet till år 2025 heller. Jag frågade en god vän med mångårig erfarenhet av nätbyggnad hur mycket ström det går att ta ut via lågspänningsnätet. Enligt honom är standarden att två abonnenter skall kunna ta ut max effekt (16 A) samtidigt från en elcentral. Det får alltså aldrig bli tre elbilar som snabbladdar i samma kvarter, för då blir det svart.

  Hybrider är däremot ett fullt möjligt alternativ, i synnerhet naturligtvis dieselelektriska hybrider (om nu inte politikerna hade drabbats av dieselfobi). Men en hybrid är lika beroende av fossilbränsle som en konventionell bil, fastän i mindre mängder.

 49. Lars Kamél

  #45: Resultaten lär vara mycket osäkrare än vad DN låtsas om. Eller kanske rent av fel. Ionnadis visade för flera år sedan att resultat från medicinska artiklar påfallande ofta inte går att upprepa och därmed sannolikt är fel. Sedan har liknande studier gjorts för andra vetenskapsområden, som datavetenskap. Klimatvetenskapen lär inte vara ett undantag. Snarare kanske det värsta, eftersom det tycks vara viktigare att resultaten blir enligt den (felaktigt) påstådda konsensusen än att de är vetenskapligt korrekta. För att få en klimatvetenskaplig artikel publicerad i Nature tycks det dessutom som att den måste vara alarmistisk.
  Om resultatet bygger på resultat från Grace-satelliterna, är det väldigt beroende på antagandet om hur landet under isen rör sig. Vilket sin tur är väldigt osäkert, som tty har påpekat här flera gånger.
  Även om det skulle vara sant att istäcket har försvunnit i snabbare takt de senaste åren, kan det vara något tillfälligt som inte har med klimatförändringar att göra.
  Bidraget till havsnivåhöjningen från den påstådda accelerationen är så litet att det inte är något att bry sig om, förutom för dem som vill slå på stora alarmtrumman för alla påstådda förändringar som direkt eller indirekt handlar om klimat.
  Fakta som ofta ignoreras av dem som hävdar att haven kan stiga med metern eller mer till 2100:
  1. Is och snö smälter bara om det är minst 0 C.
  2. Mycket av isen på Grönland och Antarktis befinner sig på flera kilometers höjd.
  3. Redan vid havsnivå där, är det ofta kallare än 0 C.
  4. Temperaturen sjunker med 6-10 grader per kilometer uppåt i troposfären, atmosfärens nedersta lager.
  Slutsatsen från dessa fakta är att det är ganska så omöjligt att stora delar av istäcket alls ska kunna smälta, såvida det inte blir tiotals grader varmare. Vilket inte ens den värsta klimatpanikmakare brukar spå.
  IPCC räknar dessutom med att istäcket på Östantarktis ska växa lite, eftersom det kommer att förbli väldigt kallt där, men nederbörden kommer att öka med varmare hav.

 50. Kjell Lindmark

  #41Björn

  Om alla personbilar på vägarna gick på el idag skulle det gå åt drygt 11Twh el per år. Med tanke på att vi exporterat betydligt mer än så de senaste åren så räcker vår nuvarande elproduktion i dag ledigt till detta. El-infrastrukturen är så pass väl utbyggd att det knappast behövs några förstärkningar av befintliga nät.

 51. #48 TTY
  Då och då brukar jag kolla upp loken som driver järnvägar runt i världen. Diesel-elektriska lok är många länders ”blodådror”. Imponerande skapelser. Drivpaketet med hjul och elmotor är ett förhållandevis ”litet” paket. Dieselmotorn är en rejäl kluns. Synes mig vara en smart lösning. Skulle kanske fungera för tung lastbilstrafik också

 52. jensen

  Och utbildningsministern, som inte kan skilja på väder och klimat. I sitt senaste tal hävdade han att kilmatförändringarnas konsekvenser inte ligger i framtiden utan ligger i öppen dager redan nu. Se på värmen, torkan, böndernas situation.
  Tog bekvämt nog inte upp: Australien, Nya Zeeland, Ontario. Kanarieöarna ( som inte haft så kallt på 30 år)
  Men Sverige är ju större än ovanstående områden ???

  .https://wattsupwiththat.com/2018/06/15/the-land-that-global-warming-forgot/

 53. Håkan Bergman

  tty #48

  Dom där förbannade naturlagarna ställer alltid till det. Vad biltillverkare säger bör alltid tas med minst en säck salt, Volvos stolta deklaration i frågan verkar idag koka ner till nåt dom kallar mildhybrider, alltså en större generator och ett större batteri så att man vid motorbromsning kan lagra lite energi för att sen använda den till att driva ac, fläktar, belysning och all elektronik i dagens bilar. En teknik som f.ö. redan finns i många bilar, men där kallas microhybrid, som vanligt inget nytt under solen.

 54. Olav Gjelten

  # När vi nu fått veta att vår redan befintliga elproduktion räcker för att ytterligare ”tanka” miljontals elbilar i framtiden, dyker en ny fråga upp.
  Varför då denna överproduktion på el? Och vad är idén med med att bygga ut den ytterligare genom subventioner till vind- och solenergi? Bara för att den den typ av el är så politiskt korrekt att behovet har mindre betydelse??

 55. Göran A.

  Nedan har ni hur politisk ekonomi fungerar och vad större delen av alla nationalekonomer lär sig:

  Om något rör på sig – beskatta det
  Om något fortsätter röra på sig – reglera det
  Om något slutar röra på sig – subventioner det

 56. sibbe

  # 22
  Uups – Damen hette Lövin, nu gjord jag mig bort igen…
  Operation rädda Merkel är igång i Europa. Få se om Klimatdrottningen klarar sig. Italienarna är smarta, de får nog sina lån som de behöver för att få igång sin stat. Om Merkelö är kvar.
  På klimathållet är det tyst i BRD, men man har satt ett kommitté i gång som skall fundera hur man klarar av en avstängning av alla kolkraftverk. Att stänga av strömmen för de tyska biljättarna är ju ett alternativ, så klarar man av att minska sin överskott i handelsbalansen med USA. Ha, ha.
  Merkels valslogan har alltid varit: cirkelns kvadratur. Men förr eller senare upptäcker hon att det är en omöjlig ekvation.
  # 53 Hybrider:
  Nissan har en hybrid på gång, men enbart i Japan. Den klarar av 100 km med el i stan, men byter till en motordriven generator som matar elmotorerna vid framhjulen. Alltså ingen renodlat hybrid, som man kan köra 240 km/ med en en stark bensin/dieselmotor utan en ”mopomotor” som den jag hade i min förra Micra. 3 Cylinder, som nog gick att köra de lagstadgade högst hastigheterna i Norden..
  http://www.faz.net/aktuell/technik-motor/motor/nissan-e-power-neuer-elektroantrieb-mit-hilfsbenziner-15620857.html
  .
  Jag bytte just till en rumänsk Renault, fastän jag tyckte om Nissan. Men det fanns ingen Cruise controller i samma prisklass. hos Nissan…
  Alltid roligt i mina tyska webbtidninglar, som propagerar elbilar, och hyllar Tesla.
  I går fick man se en rekommendation för en fin Audi, som nu ”ÄNTLIGEN” klarade av köra snabbare än 250 km/h . http://www.faz.net/aktuell/technik-motor/motor/fahrbericht-opel-astra-cng-15632746.html

 57. sibbe

  Ett antal grammatiska fel finns i min förra insändare:
  Usch, jag skäms. Nog kan ja jag bättre svenska än jag skriver här ovanför… ( Är det min tröga wf tangentbord som krånglar? Eller det att man bör kontrolläsa sina insändare? Snarare det senare…
  Sorry…
  Härlig soligt och varm dag i alla fall här öster om Östersjön…

 58. Håkan Bergman

  Inte behöver du be om ursäkt för svenskan sibbe, vi har infödda som skriver mycket sämre svenska. Den där Nissan är visst en renodlad hybrid, eller som man också benämner dom en äkta hybrid. Vinsten är att man kör förbränningsmotorn med konstant optimal effekt på konstant optimalt varvtal, sannolikt så bra det kan bli.

 59. Kjell Lindmark

  #48 tty

  Nya batterier eller superkondensatorer om man så vill är på väg oavsett vad dina naturlagar säger. Och varför behöver man snabbladda hemma när det räcker med en 6A krets för att till fullo ladda upp batteriet under natten, förutsatt att man gör det varje natt och inte när batteriet är tomt. Varje rum i varje hus är avsäkrat med 6A vissa med 10A. Med ditt resonemang skulle endast tre familjer åt gången kunna laga mat eller tvätta i varje kvarter. Ditt resonemang är helt befängt.

 60. Björn

  Kjell Lindmark [50]; Du verkar ha uppfunnit en snarlik perpetuum mobile. 100 hk effekt är lika med 73.6 kW. Ta detta som en medeleffekt av behov för en miljon elbilar, vilket ger en total effekt om 73 600 000 kW. Kör dom 1 timme per dygn så får du lika många kWh. Energin för ett år om 366 dagar blir då ca 27 TWh per 1 miljon bilar. Varifrån kommer dina 11 TWh? Mitt är bara en liten räkneövning som bara omfattar 1 miljon bilar med en medeleffekt om 73.6 kW och som i medel körs bara 1 timme/dygn.

 61. Kjell Lindmark

  #54 Olav Gjelten

  De senaste årens överproduktion av el beror på att man vill öka andelen vind och solel så att man bekvämt kan släcka ner de återstående kärnkraftverken. Två reaktorer till står inför stängning i Ringhals de närmaste två åren. Men det kommer att svida framöver, när kärnkraften reducerats tillräckligt och man tror att vind och sol ska klara biffen biter man sig i svansen. En riktigt kall vinterdag med låga vindhastigheter(vilket brukar hända vid högtryck vintertid) och svagt solljus så står vi inför elbrist med höga elpriser och risk för temporära elbortfall i delar av näten. Dessa bortkopplingar finns redan planerat i händelse av elbrist.

  Vid ett sådant väderläge vintertid kommer det heller inte att finnas el att importera från vare sig Danmark eller Tyskland för det lär inte blåsa mer där än här.

 62. Ivar Andersson

  #61 Kjell Lindmark
  Har tyvärr inte data för Sverige men från Tyskland. I juli 2016 fick tyskarna från solelen i medel 16% av installerad effekt och i december fick tyskarna från solelen i medel 3% av installerad effekt. Vindkraften har lite bättre data. I juli 2016 fick tyskarna från vindkraften i medel 13% av installerad effekt och i december fick tyskarna från vindkraften i medel 25% av installerad effekt. Så Tyskland kan nog inte exportera en kall vinterdag.

 63. Olav Gjelten

  Världens framgångsrikaste land måste vi väl erkänna är Kina oavsett om vi gillar styrelseskiktet där eller inte? Rikedomen där byggdes upp med hjälp av billigt kol.
  Jag beklagar den syn vi har på kolet i Sverige. Den är hämtat från en nersmutsad engelsk industristad på 1800-talet. Så tror svensken det fortfarande är där kol används och miljörörelsen har allt intresse av att denna bilden hålls vid liv.

  Kan inte åtminstone vännerna på klimatupplysningen göra vad ni kan för att ändra lite på denna totalt vrånga syn?

 64. Sören G

  Klimathotshysterikerna skriker i onödan. Antarktis har blivit kallare, inte varmare.
  http://notrickszone.com/2018/06/17/claimed-antarctic-ice-loss-an-artefact-of-statistical-torture-fraught-with-huge-uncertainty/

 65. Kjell Lindmark

  #62 Ivar Andersson
  Exakt så, det var det jag skrev, tack för informationen.

 66. Kjell Lindmark

  #63 Olav Gjelten
  Det är just av den massiva koleldningen i Kina som storstäderna kleggar igen av smog. Det arbetas febrilt i just Kina med att byta ut de äldsta kolverken med dito naturgas och kärnkraft. Naturgasledningar byggs från både Ryssland och Burma för att tillgodose det ökande behovet. Importen har även ökat från Iran. Biltrafiken fyller sedan på med ytterligare luftföroreningar i städerna därav är man mycket angelägna om att elektrifiera sin bilpark betydligt mer än i Sverige. Och det är också där utvecklingsarbetet är mycket intensivt för att få fram andra typer av batterier som är mer anpassade till bilar.

  Sverige behöver ny kärnkraft för att säkerställa produktionen även när det inte blåser och solen inte lyser. Vind och solel måste förses med backup för att det inte ska uppstå elbrist och i värsta fall elavbrott. Eftersom Sol och vindel är intermittent produktion som inte styrs av behovet utan av vädret så är detta lika opålitligt som SMHI.

 67. Kjell Lindmark

  #60 Björn
  Nu är det ju så att en bil INTE använder 100 hk under hela körningen eller hur? Elbil drar ca 2 kWh / mil. De flesta drar dock mindre runt 1,5 kWh per mil. En bil som körs en timme ca tio mil vid 100 km/h blir då 20 kWh. Som sagt man utnyttjar inte motorns hela kapacitet om man nu har en 100 hk maskin under hela körningen.

  För att räkna lite då, 2014 fanns det 4,585,519 personbilar i Sverige. i snitt kördes de 1,218 mil/år. Då har bilarna rullat 5,585,162,142 mil. Så med 2 kWh/mil blir det 11,170,324,284 kWh alltså drygt 11 TWh/år.

  Och nej, jag har inte uppfunnit någon evighetsmaskin.

 68. Sigge

  #34 Ivar Andersson

  Det är många som liksom du tror att sopor dominerar dominerar som bränsle för fjärrvärme. Biobränsle är dominerande som bränsle för fjärrvärme. Jag tror kol än så länge producerar mer fjärrvärme än sopor. Många värmeverk håller på att fasa ut kolet så det kan redan vara mindre än sopor. Varför folk tror att sopor är dominerande som bränsle till fjärrvärme är att det är mycket debatt om sopförbränning.

  Sopförbränningsanläggningarna är som regel dimensionerade så att de kan förbränna soporna när leveranserna kommer. Soporna skall helst inte lagras för länge. Det gör att sopförbränningsanläggningarna som regel dimensioneras efter sommarförbrukningen av värme.

  Svenska sopor räcker bara till några procent av totala uppvärmningen bostäder och lokaler. Jag tror inte importen av sopor är jättestor då Norge är det land som det importeras mest sopor ifrån.

 69. Sigge

  #30 tty

  Du har rätt att det är cesium 137 jag menar som blivit ett problem i biobränsle. Det är ju inte i hela landet utan där nedfallet var som störst efter Tjernobyl. Problemet med Cesium 137 i rökgaserna vid biobränsleeldning överdrivs nog. Jag vet bara att radioaktiva utsläpp från koleldning är högre än från biobränslen som innehåller cesium 137.

  Kadmium vid biobränsleeldning är ungefär 1/10-del jämfört med koleldning. Kvicksilver är inte mätbart vid biobränsleeldning och vid koleldning så ligger värdena på mer än 1000 ggr det mätbara.

 70. tty

  #50

  ”El-infrastrukturen är så pass väl utbyggd att det knappast behövs några förstärkningar av befintliga nät.”

  Och jag som nyss fick ett brev från Eon om att de måste höja nätavgifterna kraftigt för att nätet måste förstärkas p g a ökad vindkraftproduktion och kraftig befolkningsökning i storstäderna.

 71. Sören G

  For the first time a major political party has gone into an election with an anti-green platform and won big time.
  https://wattsupwiththat.com/2018/06/15/the-land-that-global-warming-forgot/

 72. sibbe

  I Kina finns både vintervarma och vinterkalla områden. I vinterkalla områden byggs -(precis som i också i vintervarma områden) fortfarande nya höghus för invånare på samma sätt som jag känner från (egna) tyska förhållanden på 50-60-70-talet. Värmekällan kommer från lägenheterna, och där är det koleldade köksspisen den viktigaste värmekällan ( har bytts ut i Västtyskland till gas) , på sidan om matlagningen. Men nuförtiden bygger man ändå pipor som för ut kolröken upp i det blå. Sämre är det i de äldre byggnaderna, där inga pipor finns… Precis som i de förra DDR- höghusen, tom i (ÖST) Berlin.
  Nichts neues unter der Sonne?
  Utanför klimatet:
  Tyskarna fick ordentligt på näsan av Mexiko i VM-matchen. Ofta vinner Tyskland, fastän de är sämre, men nu var de betydligt sämre och behöver en seger mot Sverige om de skall avancera. Håller tummarna för svenskarna i morgon. – 3 poäng ger Rückenwind…
  Jag hoppas på en VM final mellan Argentina och Island. – de hittills bästa lagen jag har sett…

 73. Olav Gjelten

  # 66 Kjell Lindmark
  Så 1800-talsbilden från engelska industristäder där solen aldrig trängde genom röken menar du passar Kina av idag? Har du verkligen varit där och själv sett eller baseras din kunskap på den politiskt korrekta bild som ges ut i Sverige här både Kina och kol är fel?
  På youtube finns många bilder från bl a tjugomiljonersstaden Shanghai. Jag ser ingen rök alls. Däremot verkar solen vara underbar där.
  Det är den billiga koleldningen jag gärna skulle se att även vi tar efter. Miljö har vi så det räcker likväl.

 74. tty

  #59

  ”Varje rum i varje hus är avsäkrat med 6A vissa med 10A. Med ditt resonemang skulle endast tre familjer åt gången kunna laga mat eller tvätta i varje kvarter.”

  Avsäkringen gäller den maximala belastning som ledningarna är dimensionerade för. Inte att samtliga kan belastas med det samtidigt. Huvudsäkringarna är i ett småhus är oftast på 16 A, vilket enligt ditt sätt att resonera innebär att ett sådant hus inte kan ha mer än två rum.

  #66

  ”Det är just av den massiva koleldningen i Kina som storstäderna kleggar igen av smog. Det arbetas febrilt i just Kina med att byta ut de äldsta kolverken med dito naturgas och kärnkraft. ”

  Nej det är inte kolkraftverken som är det stora problemet i Kina. Det är att många miljoner hushåll fortfarande är helt beroende av kol för uppvärmning, precis som England fram till 50-talet alltså. Det gjordes ett försök att förbjuda det för några år sedan, men man fick lov att backa. Vad som behövs är fjärrvärme och/eller naturgas, men det kommer att ta tid. Man experimenterar också med kolförgasning för samma ändamål och har just börjat importera LNG från USA….

  #67

  Någon värme eller AC behövs alltså inte i en elbil? Eller ingår de också i 1,5 kWh/mil? Som förresten motsvarar ca 15 hk vid en medelfart av 70 km/h. En annan detalj: laddning är långt ifrån 100% effektiv p g a batteriernas inre motstånd. Vid långsam laddning tappar man typiskt 10%, vid snabbladdning upp till 50%. Plus förluster i ledningar och laddstolpe förstås.

  ”Nya batterier eller superkondensatorer om man så vill är på väg oavsett vad dina naturlagar säger.”

  Nya batterier ja, väsentligt bättre batterier, nej. Och skulle man lyckas åstadkomma en kondensator med samma energiinnehåll som en tank bensin skulle jag mycket ogärna gå närmare den än något hundratal meter. Så här ser det ut då en kondensator på 10 mikrofarad blåser:

  https://www.youtube.com/watch?v=_WheLp0RdLQ

 75. Kjell Lindmark

  #70 tty
  Eftersom vindkraftverken inte ligger i direkt anslutning till kärnkraftverken så lär en viss nydragning av kraftledningar erfordras, elen måste ju transporteras från möllorna. Att städerna växer innebär också självklart att näten behöver byggas ut eljest får ju nya bostadsområden ingen kräm. Men att näten generellt behöver förstärkas för vindkraftens skull tror jag inte på. Ett svepskäl EON slänger ur sig för att kunna höja avgifterna utan protester.

  När det kommer till att tanka bilar med el så behövs inga förstärkningar mer än möjligtvis marginellt. Vi producerar redan den mängd el bilarna skulle konsumera fast den går på export, hur är det möjligt utan att förstärka näten. Det räcker med en 6A säkring till laddstolpen hemma för att ladda den ström som vanligtvis går åt per dag. Varje bil körs i snitt 1200 mil/år vilket gör 1200/365=3,2 mil/dygn. 3,2 mil * 2kWh/mil som en elbil drar=6,4 kWh. Att ladda upp med detta tar, med en 6A säkring 230V lite drygt 6½ timme. Med tanke på att de flesta bilar står parkerade 10-12 timmar varje natt är det som synes inget problem. Med en 10A säkring tar det drygt 3 timmar. Med modern teknik kan laddningen fördelas under natten så att alla inte måste ladda samtidigt om nu det skulle behövas. Om alla hushåll får en 6A säkring till så kommer inte det att överbelasta näten. Förbrukningen under natten är ändå klart lägre än under dagtid.
  Så nej, näten behöver inte förstärkas på grund av elektrifieringen av bilflottan.

 76. Kjell Lindmark

  #74 tty
  Jag vet inte vad du har indraget, 16A enfas? Vi andra har tre faser á 16A vilket blir lite annorlunda.

 77. tty

  #68

  Gärstadverket i Linköping som hör till de större körs nästan helt på sopor, ca 90 ton/timme. Det räcker till 1,3 TWh värme och 0,3 TWh el per år.

  Händelöverket i Norrköping körs däremot på både flis och sopor (ca 400 000 ton per år).

  Båda importerar stora mängder sopor. Som är bättre ur bränslesynpunkt än svenska sopor eftersom det är mera plast och papper i dem. För närvarande tror jag importen per år är ca 2-3 miljoner ton totalt. Vilket kan jämföras med ca 1 miljon ton kol, nästan allt till stålindustin.

  .

 78. sibbe

  Mera klimat: var är protesterna mot dessa VM fotboll- mammut tillställningar, fru Lövin? Extra skatter på resor till Moskva? Lika frånvarande som grönt gräs på den egna tomten?
  -Jag klippte ”gräsmattan” (som var utan gräs) för att få bort maskrosorna. I förrgår. Nu är maskroisorna deända som grönskar i gräsmattan… Live forever!
  Lika frustrerande ( för personer som Sigge) är det att veta att den pågående globala uppvärmningen inte skiljer sig från forntiden.
  -Att alls tänka sig eldning på samma sätt som i Kina /Indien är väl inte klok?

 79. Robert N.

  Från Norge kommer det ca. 50 000 st lastbilar per år med sopor till Sveriges kraftvärmeverk.
  Italien är också en stor exportör av sopor till Sverige.
  Vattenfalls stora anläggning i Uppsala – vilket via fjärrvärme till 95% värmer upp stan – eldar mycket sopor.
  Men numer har de stängt av elproduktionen och producerar endast för fjärrvärmekunderna.
  Förmodligen mycket bättre betalt då de har en monopolmarknad.

 80. Torbjörn

  #59 Kjell
  Jag är lite nyfiken på dessa nya batterier och kondensatorer du tror är framtiden.
  Hur miljöfarliga är de och hur länge kan vi utvinna råvaror för tillvekning?

 81. Torbjörn

  Ni som har koll på satellitmätningar av havsnivån kanske kan för klara en sak för mig
  På vilket sätt kalibreras instrumenten och hur kan man vara så säker på att kalibreringen stämmer.
  Det gäller för övrigt andra satellitmätningar också

 82. Olav Gjelten

  Vad jag förstått av det som skrivits här i dag är sopor med allehanda innehåll såsom trasiga kvicksilvertermometrar och gamla batterier bra att elda med. Medan det rena kolet, hämtat direkt från naturen, är något fruktansvärd.
  Ja, ja det sägs att man lär så länge man lever…

 83. Ingvar i Las Palmas

  Rebeller i Ontario
  https://www.thegwpf.com/ontarios-new-prime-minister-announces-end-of-cap-and-trade-carbon-tax/

 84. Sigge

  #77 tty

  Gärstadverket i Linköping är ett undantag. Andra städer har som mest ungefär 10 % av värmeproduktionen med sopor. Sedan är det inte helt sant att Gärstadverket bara eldar med sopor. När de producerar el så eldas mellanöverhettarna med olja. Kanske inte i den nyaste pannan, men i de äldre.

  För att kunna köra Gärstadverket med ganska hög effekt även på sommaren så levereras värme från det till Mantorp, Vikingstad och Mjölby. Mjölby har biobränsleeldat kraftvärmeverk som körs höst. vinter och vår. I Vikingstad och Mantorp finns hjälppannor för spetsvärme. Förr var dessa oljeldade. Vad de eldas med idag vet jag inte.

  Det finns ungefär 300 fjärrvärmeverk i Sverige som är anslutna till ungefär 200 fjärrvärmenät. Av de 300 fjärrvärmeverken så har c:a 30 sopförbränning. Hälften av sopförbränningsanläggningarna är så stora att det inte räcker med lokala sopor.

  Ett ton kol innehåller nästan 8 MWh energi. Ett ton sopor innehåller i medeltal ungefär 2,25 MWh energi.

 85. Carin S

  # 73 Olav Gjelten
  Det finns appar som viasr partikelhalter I olika kinesiska städer. Shanghai har bra luft på sommaren då vindarna kommer från havet. Vintertid så kommer vindarna norr ifrån och tar med sig partiklar från någon form utav förbränningsanläggningar, troligen kol. Jag var där 9 veckor från Oktober till December och det var en enorm skillnad. När det är som värst så går man ut med bevattningsbilar för o hålla borta partiklarna. Barn leker inomhus för det är bättre miljö. Det var svårt att andas vid ca 200ppm partiklar och riktigt dåliga tider kan nivåerna bli ännu högre.
  Så mycket rök såg jag inte till men trafik, en strid ström av fraktskutor på floden Huangpu (ca 3/ min I vardera rikting) o dessa skutor verkade gå på riktigt fet brännolja.
  Kineserna för en ständig kamp mot sina egna utsläpp. På kontoret fanns det partikelfällor som mina kollegor köpt in.
  MVH
  Carin

 86. Kjell Lindmark

  #80 Torbjörn

  Det finns flera spår i batteriutvecklingen men det ser ut som det blir grafen och grafit som blir huvudkomponenterna i de nya batterierna. Och grafen består uteslutande av kol fast i tunna, tunna flak. Kol är ett av de vanligaste grundämnena så det lär inte bli någon bristvara. Jag tror att behovet av litium kommer att minska drastiskt och att dessa nya generationens batterier/kondensatorer blir betydligt miljövänligare att tillverka och att ta hand om som skrot. Så det ser ut att bli kolbaserade batterier som våra bilar blir utrustade med framöver.

 87. #86 Kjell
  Så kol blir mänsklighetens räddare ännu en gång 🙂

 88. Ivar Andersson

  #82 Olav Gjelten
  I fjärrvärmeverken eldar man sorterade sopor och upptäcker om sorteringen är felaktig. Till exempel upptäcker man om en gipsskiva har skickats med. Förbränningen sker kontinuerligt så att temperaturen i pannan är konstant för att slippa ofullständig förbränning vid uppstart. Så dina farhågor om vad som eldas är klart överdrivna.

 89. Gunnar Strandell

  Kjell Lindmark #75 och andra.

  Jag tycker att du har lite för optimistisk inställning i dina förutsättningar och för välvillig inställning till uppgifter om energiförbrukning för elfordon.

  Antagandet att Sveriges bilar delar medelkörsträckan så att alla kör lika långt varje dag och inte längre än att långsam laddning under natten fungerar, duger inte för denna typ av beräkningar. Spridningen i körsträcka och tillgänglig tid för laddning skiljer för mycket mellan olika bilar och för en och samma bil under olika tidsperioder.

  För energiförbrukning hos personbilar gillar jag att utgå från VW-bubblan med 1200 cm3. Den hade max effekt från motorn på 34 hkr dvs 25 kW och toppfart på plan väg 100 km/tim. Det ger 2,5 kWh per mil.

  För att komma under det måste man göra något med fordonet oavsett om det drivs med el eller bensin.
  Det går med den typ av mopedbilar utan finesser som används i Oslo, men definitivt inte för Tesla eller Nissan Leaf. Om topografin ändras lider elbilar av vikten på batterierna och det hjälper inte mycket att man kan återladda i de brantaste nedförsbackarna. Ett frihjul i folkvagnen hade faktiskt varit minst lika bra.

  Elbilar gör nytta i stadstrafik för att eventuella utsläpp av luftföroreningar flyttas till stora anläggningar där det finns ekonomi för höggradig rening. För den som kör både i stan och på landsväg är hybridbilen ett vettigt alternativ och de som sällan är i stan kommer att köra på biobränslen.
  Det är dit vi är på väg.

 90. Håkan Bergman

  Gunnar S. #89

  Och då ska man betänka att 1200an vägde under 800 kg, först 1967 med 1500an gick bubblan upp till skatteklassen över 800 kg. Enda bil som matchar dom vikterna idag är väl Morgan 4/4 på 795 kg, världens miljövänligaste bil. En liten elbil för stadstrafik bör också ha en motoreffekt ungefär som en gammal bubbla om man menar allvar, att bygga elbilar med effekter på 3-400 kW är direkt kontraproduktivt, nån kommer att använda den effekten och det finns inget batteri som mår bra av sånt.

 91. Kjell Lindmark

  #87 Ingvar

  Ha ha, ja det ser onekligen ut så.

 92. Neoliberal Agenda

  ” Majvärmen händer tre gånger på en miljon år

  Nu i juni börjar klimatforskarna få lite perspektiv på hur varm maj egentligen var. Och resultaten är exceptionella. I Stockholm låg medeltemperaturen på 16,1 grader – något som statistiskt sett bara händer tre gånger på en miljon”
  https://www.svd.se/majvarmen-hander-tre-ganger-pa-en-miljon-ar

  Utan att ha läst forskarnas underlag så gissar jag att det är 1 på miljonen att SvDs rubrik är korrekt.

 93. Gunnar Strandell

  Håkan Bergman #90

  Jag har ägnat en del av mitt yrkesliv till att studera tunga fordon, dvs. 40 – 64 ton bruttovikt.
  Vi kom fram till tumregeln att energibehovet delar upp sig i tre ungefär lika delar vid målhastighet 85 km/tim:
  1. Rullmotstånd
  2. Vindmotstånd
  3. Topografi

  Det finns alltså 30 % att tjäna på att återvinna energi ur nedförsbackar. Det enklaste och billigaste sättet att göra det är naturligtvis att jämna ut kullarna, men det är inte tillräckligt mycket ”High Tech”. Med topografiska kartdata och intelligent farthållare når man i alla fall en bit på vägen, och det är ”High Tech”.

  Det handlar om att gå sakta över ett krön då man vet att man får överskottsfart efter passagen. Precis den teknik farmor använde när hon cyklade i backarna vid Hofors på 1930-talet.

 94. Lasse

  #93 Gunnar Strandell
  Tack för den infon-då gör jag rätt som kopplar av farthållaren och kör själv när terrängen är kullig.
  Lite om vinterns miljözonshot:
  https://www.di.se/bil/ny-rapport-ser-ut-att-bli-dodsstoten-for-miljozoner-i-stockholm/
  Det räcker med att läsa ingressen.
  Luften blir renare tack vare rening av avgaserna.
  Det kunde man ana: http://miljobarometern.stockholm.se/luft/kvavedioxid/

  I morse hörde jag om en expedition där sedimentprov tagna i botten jorden runt visade på periodiciteten i klimatet.
  https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1094161?programid=412

 95. Karl Eider

  #92
  En på miljonen (och sen två och till sist tre som det ökar till i slutet av artikeln), är en siffra som verkligen känns märklig. Man utgår från temperaturserien i Stockholm (sedan 1756), alltså en period på ca 260 år. Antar att man har tittat på variansen och därifrån kommit fram till den makalösa siffran 1 till 3 på miljonen. Då gör man förstås antagandet att klimatet tidigare alltid varit konstant, dvs inga varmare eller kallare perioder, inga istider. Allt ihop fullständigt ovetenskapligt. Man inser lätt att det hela bara går ut på att skapa rubriker, och SvD är inte sena att haka på. Det märkliga är att Gustav Strandberg (Klimatforskare på SMHI) i slutet av artikeln ändå medger att det kan ta flera tusen år innan rekordet slås, dvs någon gång under nästa istid, javisst ja de fanns ju inga istider (:.

 96. Strumpan

  #95 Intressant i sammanhanget är att Maj även har ett lika extremt rekord vad gäller kyla från 1867. Det är med god marginal den kallaste uppmätta Maj. Skulle inte förvåna mig om man med samma statistiska spetsfundigheter kommer fram till liknande sannolikhet för den?

 97. Håkan Bergman

  Metro släppte just årets midsommarbomb.

  https://www.metro.se/artikel/sd-%C3%B6verl%C3%A4gset-st%C3%B6rst-i-ny-yougovm%C3%A4tning-ett-dr%C3%B6ml%C3%A4ge-s%C3%A5-h%C3%A4r-n%C3%A4ra-ett-val