Öppen Tråd

vintersol

Nu kan man ana att dagarna faktiskt blir längre, trots mycket moln. Det är hoppfullt. Här är veckans öppna tråd om årstider, klimat och energi.

Trevlig Helg, önskar
Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Olav Gjelten

  Klimatupplysningen hänger inte med i tidens trend i Sverige och större delen av västvärlden. Överallt annars släpps sådant som är obekväma- och politiskt inkorrekta fakta inte fram. Det som strider mot det som kallas ”värdegrunden i samhället” skall inte länger få finnas till.
  Om detta finns mycket att se i bl a i Svensk Web TV.

 2. Simsson

  #1

  ???

 3. pt

  Hur kan skolade personer som sitter i viktiga befattningar i regeringen, högskolor, tidningsledning mm summera hela jordens klimat till ett enda klimathot och tala om en enda global temperatur som stiger hastigt.
  På jorden har vi massor av olika klimat beroende på geografi, närheten till hav, närheten till poler, bergsområden, torra öknar, fuktiga djungelområden mm. Hur kan man då summera allt detta och tala om jordens klimat som om det fanns ett enda klimat, som vi människor kan påverka? Jag jämför detta med mannen som går till doktorn då han har ont i huvudet och har samtidigt värk i en tå. Läkaren beslutar då att behandla magen, som ju är ett ”genomsnitt” av dessa båda problem.
  Samma fråga gäller den globala temperaturen, som man följer med flera decimalers noggrannhet. Det värdet är ju en framräknad konstruktion av alla de olika temperaturer som uppmätts över hela jorden. Temperaturer som under samma tillfälle kan variera med upp till +/- 50 grader, beroende på sommar, vinter, dag, natt, höjd från havet avstånd från polerna etc. Vad har då detta teoretiska medelvärde för betydelse? Klimathotarnas teori tycks vara att genom människans utsläpp av koldioxid så stiger temperaturen parallellt över hela jorden med de berömda 2 graderna om vi inte ändrar vårt beteende. Sanningen är ju att temperaturen stiger på vissa håll och sjunker på andra håll. Hur kan man då tala om en gemensam klimatutveckling? Ibland minskar isen vid Nordpolen samtidigt som isen vid Sydpolen tilltar och vise versa. Om man i stället studerar temperaturutvecklingen vid varje enskild mätställe får man en mycket varierande bild där vissa platser blir varmare och andra platser blir kallare. Att summan av alla dessa temperaturer just nu råkar visa en genomsnittlig ökning betyder ju bara att fler platser blivit varmare samtidigt som något färre platser blivit kallare. Att tala om en enhetlig klimatutveckling under dessa förutsättningar har jag mycket svårt att acceptera.
  Den tredje frågan är osäkerheten hur mycket koldioxiden påverkar klimatet. Om man utgår från att koldioxiden sprids jämnt över hela klotet borde ju varje enskild plats bli varmare i och med den förhöjda koldioxidhalten om man följer IPCC:s hypotes. Men så är ju inte fallet. Vissa platser har ju bevisligen blivit kallare och därmed faller hela koldioxidkonceptet som ett korthus.

 4. En fråga

  Jag har en i mitt flöde på facebook som påstår att koldioxidutsläpp på hög höjd, 10 000 meter har mycket större värmande effekt än utsläpp från marknivå. Vet inte var han får det ifrån då han inte lyckas presentera någon källa men ligger det något i detta?

 5. Lasse

  #3 pt
  Precis!
  Speciellt om man ser var temperaturerna har stigit-Arktis.
  Då finns det dock en oro om accelererande processer sk tippingpoints.
  Men medias klimatkoll brukar skylla allt väder på klimatförändringar.
  Aldrig för så torrt/vått/kallt/varmt.

 6. Mattias

  Ofta i medierna så beskrivs koldioxidutsläpp lite svepande som den grundläggande orsaken till olika miljöproblem. Även om man erkänner att koldioxiden har en viss effekt på temperaturen så är det sällan andra faktorer diskuteras eller vägs in. I veckan har en nyhet varit akut vattenbrist i Sydafrika – och det antyds att klimatförändringar skulle ligga bakom. Jag känner inte till om torkan varit ihållande eller extrem i förhållande till tidigare perioder, men det skulle vara intressant att veta om befolkningstillväxt och tilltagande turism har påverkat uttaget av vatten i regionen som i kombination med torka gör situationen akut. En annan nyhet i veckan har varit att korallerna dör på grund av plast i haven. Här kan det också naturligtvis vara kombinationseffekter – men som också beskrivits här tidigare har ytvattentemperaturer och koldioxidnivåer även varierat historiskt, och korallrev funnits under årmiljoner utan att dö ut. Klimatpolitik tenderar också att tränga undan andra miljöproblem som är minst lika viktiga, exempelvis att plast hamnar i haven eller utarmning av biologisk mångfald.

 7. L

  #3, ja koldioxidhypotesen är ett korthus och det är därför man hänvisar till försiktighetsprincipen. Vi har alltid känt till att klimatet förändras, enda skillnaden nu är att våra statsmakter fokuserar på att våra koldioxidutsläpp har en viss påverkan som dom kan utnyttja för att visa handlingskraft och dra nytta av.

  Samtidigt har det haft en fördummande effekt, vi ser hur både journalister och politiker utan några som helst sakkunskaper fördömer vår livsstil. Speciellt i ett land som Sverige är det förvånande hur vi ska ”ställa om” när det inte finns någon seriös forskare som någonsin påstått att vi som nation skulle kunna påverka klimatet överhuvudtaget.

 8. Håkan Bergman

  Lena Krantz #4
  Det där är en skröna som cirkulerat länge bland alarmister. CO2 är en välblandad och långlivad växthusgas och det har följaktligen ingen betydelse var den släpps ut. Jag anar att man blandar ihop CO2 och CO2-ekvivalenter, i det senare fallet räknar man också in vattenångan som släpps ut, men vattenånga kan aldrig bli välblandad eller långlivad i atmosfären och i konsekvens med det är begreppet CO2-ekvivalenter trams. Utsläpp från bilar, som är långt större än från flyget, sker ju i marknivå och borde enligt den logiken vara ofarliga.

 9. Tack #3
  När jag för c:a 15 år sedan hamnade på ett närmast religöst milömöte om jorden snara undergång bestämde jag mig för att mäta själv. Det man sade stämde ju inte alls med min erfarenhet. Köpte in en semiproff väderstation och har sedan dess mätt temperaturen var 5 minut tills idag. Nu kommer mitt avslöjande: det pågår inte någon global warming hemma hos mig i Mölndal.

 10. Sigge

  #4 Lena Krantz

  På vilken höjd CO2-utsläppen sker borde inte ha någon betydelse eftersom luftomvandlingen mellan olika nivåer i troposfären är ganska stor. CO2 är ju något tyngre än syre och kvävgas så den borde ganska snart blandas nedåt i atmosfären.

  Jag förstår hypotesen, att med mer CO2 på hög höjd så skulle det ge ökad temperatur i lägre troposfären och luften där skulle kunna innehålla mer vattenånga.

 11. tty

  #4

  Nej, det ligger inget i det. Koldioxiden blandas snabbt upp och utjämnas. Det här är en gammalt MP-saga mot flygresor. Det ligger möjligen ett korn av sanning i det när det gäller vattenånga som fryser till iskristaller/cirrusmoln på hög höjd eftersom sådana moln anses ha en netto uppvärmande effekt. Denna effekt är dock också kortvarig (timmar/dygn).

  Sedan kan du ju med fördel kontra med att koldioxid som släpps ut ovanför tropopausen, där temperaturen stiger med höjden faktiskt har en kylande effekt eftersom de ökar nettoutstrålningen från jorden. Den effekten är visserligen också kortlivad, men varar dock något längre eftersom utbytet mellan troposfären och stratosfären är begränsat.

  Tropopausen ligger nominellt på ca 11000 meters höjd, så rätt många trafikflygplan flyger faktiskt ovanför den.

 12. Sigge

  #9 Kent Flood

  Jag har bott i samma kåk i 26 år. Det jag märkt skillnaden är att växtperioden är längre nu än när jag flyttade hit. Gräsmattan börjar växa i slutet på april numera vilket gör att gräset behöver klippas första gången runt valborg. Det var i mitten på maj tidigare som gräset behövde klippas första gången. På hösten så var det för det mesta avlövat helgen innan älgjakten började. Det är nog 10 år sedan det senast var avlövat helgen innan älgjakten. Skillnaden är så stor att det märks utan jag fört statistik.

 13. Guy

  # 3 Mina tankar precis. Väl skrivet.

  # 5 Lasse
  Om tipping points. Idén är förenklat att CO2 ökar – temperaturen ökar – vilket ökar CO2 – vilket ökar temperaturen. Åt andra hållet: Nederbörden ökar (snö) och stannar kvar längre på grund av sänkt temperatur – albedot ökar – vilker kyler – snön stannar längre kvar – vilket ökar albedot – vilket kyler.

  Fråga: Vad är det som stoppar händelseförloppet? Uppvärmningen borde fortsätta i all evighet. Hansen talade om att haven kokar bort. Samma sak med nedkylning.

  Är det den berömda termostaten?

 14. Thomas Kaijser

  Hej alla!

  Har nyligen fått inbetalningsbrev till bilbesiktning. Där står: ”Vi klimatkompenserar hela vår verksamhet. När Du besiktarbilen hos oss bidrar Du till en bättre miljö. Tack för att Du väljer …”.

  Jag googlade litet vidare på deras hemsida. Efter en knapptryckning kan jag bl a läsa:

  1) ”minst 99% av hela verksamheten måste redovisas och klimatkompenseringen måste ske i verifierade utsläppsrätter (CO2e). De strikta kraven är uppsatta för att undvika så kallad ”greenwash”.
  Greenwash, eller grönmålning, är när ett företag på ett oärligt sätt målar upp en grön bild av sig själva istället för att ta sitt miljöansvar på allvar.”

  2) ”Fiji är exempel på ett av de länder som drabbas hårt av havsnivåhöjning till följd av temperaturhöjning på jorden.”

  3) ”Genom att besikta ditt fordon hos oss gör du ett aktivt val som gynnar vår planet.”
  (Jag säger då det – min kommentar.)

  Efter ytterligare en knapptryckning landar jag på en sida som beskriver i korthet tre projekt som bilbesiktningsbolaget stöder.

  1) ” Projektet ArBolivia är ett initiativ för att leverera praktiska lösningar kring problemet med den ökande avskogningen i och i närheten av Amazonas samt den utbredda fattigdomen i Bolivia. Detta trädplanteringsprojekt… ”

  2) ”Nakau – räddar regnskog och hjälper ursprungsbefolkning i Stilla Havet
  Nakau-programmet är unikt i sitt slag då det är det första skogsbevarande projektet lokaliserat i Stilla havsområdet, en ö-region som är bland de mest sårbara för klimatrelaterade naturkatastrofer.”

  3) ”Vivo-standarden, klimatkompensation på småbrukarnas villkor.
  Plan Vivo-systemet syftar till att stärka samhällen i utvecklingsländer genom att utveckla koncept kring försäljning av ekosystemtjänster. Idén till systemet föddes 1994 i samband med ettträdplanteringsprojekt
  i Mexiko. Projekten leds av Plan Vivo Foundation i samarbete med universitetet i Edinburgh samt lokala miljöorganisationer i värdländerna.”

  Jag också hittat följande motivering efter ytterligare några knapptryckningar.

  ”Vi har valt att klimatkompensera i skogsprojekten ArBolivia och Nakau (Fiji). Båda projekten innebär att vi kommer klimatkompensera i områden med hotad skog, samtidigt som de tar hänsyn till människorna
  som bor där. Att klimatkompensera i skog istället för t.ex. vindkraftverk(!!! mina utropstecken) kräver mycket mindre resurser. Kan vi bevara skogen som redan finns bevaras även djur- och växtlivet.
  Bevarandet av skog förhindrar erosion av känsliga platser, vilket innebär att om träden huggs ner så ökar risken att marken blir obrukbar.

  Projekten förhindrar skövling av dyrbar regnskog som annars kan ses som nödvändig utväg för överlevnad på grund av fattigdom hos lokalbefolkningen. Projekten bidrar även till att utveckla
  klimatsmarta metoder för skogsbruk, som i sin tur kan användas över hela världen. Skogsprojekt ligger väldigt nära de människor som bor där, vilket ger dem utbildning, sysselsättning och ekonomisk trygghet.”

  Vidare är detta bilbesiktningsföretag ”miljöcertifierat enligt ISO 14001”.

  För mig har läsningen av hur ett medelstort svenst företag ( noterat
  på Stockholmsbörsen – medelstora företag) engagerar sig i
  koldioxidutsläppsproblematiken varit väldigt intressant och lärorik.

  Ursäkta kära läsare för att jag blev litet lång, men jag kunde inte låta bli att förmedla er detaljer.

  För tydlighets skull – jag tycker att skogsprojekten känns helt OK, även jag inte förstår varför
  ett svenskt småföretag ska engagera sig.

  Thomas Kaijser

  PS. Jag kommer att leta efter ett nytt bilbesiktningsföretag.

 15. Björn

  Glöm inte att solen är orsak till väder, vind och i slutändan över tid, klimatförändringar. Se för närvarande solens avtagande aktivitet i länken nedan. Vi är på väg att få liknande vädersystem som rådde före 1900-talets ”solar grand maximum”. Det är löjeväckande att tro att vi genom att vara ”klimatsmarta” kan förändra något av detta. Ökad antropogen CO2 medför bara bättre växtlighet och ingenting annat.

  http://www.solen.info/solar/

 16. Svempa

  Har man inte hört Trumps Davos tal kan man göra det här

  https://youtu.be/PVPAOMBqH1g

 17. Lars Cornell

  #4 Lena
  Kanske det kan vara följande som avses.
  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/flygande-laboratorium-ger-svar-om-utslapp-av-biobranslen
  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/biobransle-viktigt-men-aven-minskning-av-flygresandet-enligt-expert

  ”Mängden bioenergi är begränsad både i Sverige och globalt. Det kommer att ta tio år innan vi skulle kunna ha storskalig produktion. ”
  Varifrån tänker de hämta all bioenergi som behövs för att flygplanen skall kunna hålla sig uppe? Storskalig produktion kommer aldrig att uppnås eftersom det inte finns biomassa i nämnvärd mängd. Det går knappast att ändra på det eftersom jordens användbara odlingsyta inte räcker till särskilt mycket mer än den redan används till.

 18. tty och andra
  Tack!
  Nu skriver en annan snubbe i samma tråd:
  ”Framför allt kväveoxid, NO, som skapas vid förbränning, även av flyg, skapar vid denna höjd ozon, vilken på denna höjd är en mycket potent växthusgas.

  Så förutom CO2 så bildas vattenånga samt ozon av kväveoxider av flyg på hög höjd. Därav den betydligt högre klimatpåverkan.”

 19. Daniel Wiklund

  Idag har vi en fin vinterdag i Luleå, snöandet har tagit paus. Solen till och med värmer lite, det är drygt tio minusgrader. Vi har enorma snödrivor överallt. Skidspåret som jag nyss åkte var nypistat. Jag är imponerad över snöröjningen som den senaste tiden fått jobba dygnet runt. Om den är jämställd, feministisk, miljöpartistisk med rätt värdegrund vet jag inte, men dom besitter den rätta snöröjningskompetensen. Om det är så att människan orsakar väder och klimatkatastrofer, är det också människornas livsstil (så avskydd av tex Rockström) som gör att vi har så fin vinterdag i Luleå. Eller är det så att det är bara vid dåligt väder/klimat som människornas livsstil är boven.

 20. PelleB

  Mediemagasinet i P1 tar förra veckan upp en pressrelease från Karlstad Airport där man hävdar att en nedlagd flygline till Spanien beror på att man fördyrar resan med över 500 kr på grund av flygskatt.
  Nyheten har spridits i Värmland efter att magsinet Effekts chefredaktör larmat. Han är mycket upprörd över att media inte kontrollerat uppgifterna eftersom beloppet inte stämmer.
  En kort blick på Effekts första sidan ger anledning till att fråga sig: ” Hur många av dessa artiklars påstående om klimatförändringar är fakta kontrollerdade.”.

 21. pekke

  Kapstadens storstadsområde har i det närmaste fördubblat sin befolkning sedan 1995, från 2,4 milj. till 4,3 milj., medan färskvattentillgångarna bara ökat c:a 15 % under samma tid.
  Tydligen har man vetat om problemen sedan 1990.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Town_water_crisis#Background

 22. István

  Ny tragisk följd av den galopperande uppvärmningen på Antarktis.
  Massdöd av pingvin ungar pga. för mycket is!
  http://www.ridgecrestca.com/news/20171015/mass-die-off-of-antarctic-penguin-chicks-alarms-researchers

 23. Håkan Bergman

  Lena Krantz #18
  Ozon är också kortlivad i atmosfären, max några veckor, så det är tveksamt att tillskriva den nån klimatpåverkan.

 24. #14 Thomas
  Själv använder jag en liten fristående besiktning i Bromma, ”Carspect”. Inget sk-tsnack därifrån 🙂

 25. Hoppsan!
  https://wattsupwiththat.com/2018/01/26/eu-appoints-climate-skeptic-as-environment-council-president/

 26. Gunnar Strandell

  Lena Krantz #4
  Jus när jag läst ditt inlägg flyger här ett plan strax över månen på en klarblå himmel och lämnar två kondensstrimmor efter sig. Solklart att något händer och om man har en dystopisk läggning bådar det inte gott.
  Flygets skadliga påverkan är en faktoid som sprids bland de som tycker att vi kan cykla istället, och gärna med elcykel, för då syns och hörs inte eventuella utsläpp.

  Koldioxiden och vattenångan är inget problem, men när det gäller kväveoxider, oförbrända kolväten, sot och andra ämnen vet vi inte säkert. Då säger den vantolkning av försiktighetsprincipen miljörörelsen infört att vi ska avstå och att det är OK att överdriva faran och risken.

 27. tty

  #18

  ””Framför allt kväveoxid, NO, som skapas vid förbränning, även av flyg, skapar vid denna höjd ozon, vilken på denna höjd är en mycket potent växthusgas.”

  Håhåjaja så mycket stollar det finns bland grönmöglet. Ozon är en potent växthusgas på alla höjder i troposfären, inklusive vid markytan, eftersom den har ett kraftigt absorptionsband mitt i ”det atmosfäriska fönstret”. Dock är det precis tvärtom mot vad vederbörande påstår. Kväveoxid katalyserar nedbrytning av ozon i stratosfären, inte bildande av det:

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3306630/

  Anledningen till att vi har stigande temperatur med höjden är för övrigt ozonets kraftiga absorption inom UV-bandet som värmer stratosfären och ger ett nettoflöde av LWIR nedåt.

  ”Så förutom CO2 så bildas vattenånga samt ozon av kväveoxider av flyg på hög höjd. Därav den betydligt högre klimatpåverkan.”

  Ozonet kan vi alltså glömma. Fråga honom hur mycket av vattenångan som förblir i gasform vid aktuella tryck och temperaturer. Observera att iskristaller inte fungerar som växthusgas.

  Dessutom kan du ju föreslå att om man avbryter åtgärder för att bekämpa ”ozonhålet” så blir det (kanske) mindre ozon i stratosfären…

 28. tty

  #26

  Om kondensstrimmor är farliga hade man nog upptäckt det på 40-talet:

  https://i.pinimg.com/736x/1a/1e/ae/1a1eae35ef0fd3d99d670d935ea34a1d.jpg

  Det kallar jag kondensstrimmor!

 29. Lasse Forss

  #14
  Jag kollade havsnivåerna för Fiji. Det finns 2 stationer. http://www.psmsl.org/data/obtaining/map.html
  Huvudstationen har samma nivå som 2007. Nadi, den andra stationen på Fiji har samma nivå som 1996. Innan du lämnar bilbesiktningen för gott kan du ju hälsa dem hur verkligheten ser ut.

 30. sibbe

  Mellanrapport från tysk politik:
  De Gröna har vald två nya ordföranden i dag, som båda tillhör den s.k. högra flygel. Vänstern bland de gröna har mist sitt inflytande.
  En av språkrören är minister i delstaten Schleswig-Holstein, där en CDU, FDP och de Gröna regering tycks fungera bra. Mycket tack vare Robert Habeck som tydligen verkar vara flexibel.
  Hans partner som språkrör Annalena Baerbock vill kämpa mot klimatförändring, och mot klimatförnekare. Hon vill också stänga samtliga kolkraftverk inte bara i Tyskland, utan globalt, men till början i EU. Good old Green…
  Vägen till en s.k., stor koalition är i princip utstakad, omkring påsk börjar Merkel 4 år till som kansler.
  Den här gången kommer klimatet inte alls upp på dagordningen, gråter de stora tyska tidningar och dito TV reporter.
  Hoppas vi på det bästa…

 31. Thomas Kaijser

  Hej Ingvar i Laa Palmas.

  Tack för att Din kommentar (#24) – den är på pricken!!!

  Jag är fortfarande nästan i chock över hur ett bilbesiktningsföretag kan engagera sig i koldioxidhotsrörelsen! Är det månne Anders Wijkman som drar i olika trådar?

  Tack också Lasse (#28) för Din sakupplysning.

  Thomas Kaijser

 32. tty

  #22

  Herregud sådan smörja! Pingvinkoloniernas problem i det här området är välkända sedan länge. Det beror inte på att förändringarna av havsisen blir mer extrema p g a klimatförändringar. De kommer sig av att isberget B-09B (100 x 30 km) som lossnade från Rosshelfen 1987 strandade i Commonwealth bay 2011 (just det, 24 år senare, det tar tid för stora isberg att smälta i Antarktis). Havsisen har sedan dess naturligtvis blivit besvärligare i området runt B-9B vilket inte bara drabbat pingvinerna utan även den berömda ”Ship of Fools” expeditionen för några år senare som skulle påvisa hur antarktisen smälter bort men satte fast sig själva i isen.

  Det här är också en pärla:

  ”Ropert-Coudert said creating a protection zone in the D’Urville Sea-Mertz region, where the colony is located, wouldn’t prevent larger-than-usual sea ice, but it might ease the pressure on penguins from tourism and over-fishing.”

  Det här är inte precis något intensivutnyttjat vare sig turist- eller fiskområde för att uttrycka sig mycket försiktigt. Jag kan förresten berätta en sann historia om turismens påverkan på pingvinerna i Antarktis.
  Vid Port Lockroy på den Antarktiska halvön som är kanske det mest frekventerade turiststället i hela Antarktis finns en stor åsnepingvinkoloni. Alla turister (inklusive mig) besöker den. Det kanske mest fascinerande med den är hur totalt pingvinerna ignorerar oss människor. I ett antal år fick man bara besöka halva kolonin och man följde upp hur störningarna påverkade häckningsresultatet i respektive halva. Men man gav upp då häckningsframgången alltid var bättre i den ”störda” delen. Vilket inte förvånar mig det minsta. Alla får stränga order att man inte får ingripa i vad som sker, men den turist är inte född som inte ingriper när en stor, ful sydpolslabb kommer och tar en liten jättegullig pingvinunge.

  För att återgå till Terre Adelie. Efter ytterligare några årtionden har förmodligen B-09B smält och/eller fragmenterats och förhållandena återgår till det normala. Men innan dess har troligen stammarna av de flesta antarktiska pingviner minskat rejält. För närvarande är de nämligen extremt stora p g a ovanligt god födotillgång sedan de stora bardvalarna nästan utrotats i antarktiska vatten. När valbestånden hämtat sig kommer det att bli färre pingviner.

 33. Mattias

  #21
  Tack för länk – lite längre ner i länken framgår att de tre senaste åren varit de torraste sedan 30-talet, så att regionen befinner sig i en extrem torrperiod behöver man inte ifrågasätta.

 34. Robert N.

  En dj..la massa snö mellan 1 och 1,5 m och dessutom fruktansvärt kallt är ca. halva Sveriges öde denna vinter.
  Just nu -37 på vissa håll och klimathotarna vill ha ännu kallare. Undrar hur långt ner ”kvicksilvret” ska innan MP och andra virrhjärnor ska vara nöjda.

 35. Lasse

  Lite kul är det att Fiji stog som värd för Bonnmötet som behandlade climate change.
  Temperaturdata därifrån visade på ovanligt stabilt klimat.
  Både i tid och i säsong. Jag kollade upp deras medeltemperatur och den hade inte ändrats på 100 år.

  Det är alltid kul att följa upp sina käpphästar.
  Sol och moln påverkar vädret. Molnen formas med hjälp av aerosoler. Vi har en lång period med färre partiklar i luften och fler soltimmar.
  https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/stralning-1.17841
  Nu påvisas att aerosoler har denna betydelse.
  https://wattsupwiththat.com/2018/01/26/even-the-tiniest-aerosol-particles-can-kick-up-a-storm/

 36. PAB

  Flygskatten har verkligen fått fart på debatten om flyget som en stor förorenare och ett hot mot ett” bra” klimat. Det påstås (Aftonbladet, MP) att flyget i Sverige släpper ut lika mycket koldioxid som vägtrafiken. Enligt SCB och Naturvårdsverket var utsläppen 2016 från flyget totalt 3 miljoner ton och vägtrafik 16 miljoner ton ( utjämnat till heltal). Vidare vill man byta till flygbiobränsle för att rädda klimatet. Jag antar att det med biobränsle fortsatt blir koldioxid, kväveoxider och kondensstrimmor däruppe på 10000 m höjd. Och förmodligen har det gått åt mängder med energi för att ”snabbfossilisera” ved till fungerande flygbränsle. Och dyrt, bioflygbränsle uppges av branschen i dag vara 5ggr dyrare än fossilt. Det tror jag är lågt räknat.

 37. Olav Gjelten

  Simsson # 2
  Inte bara du som betvivlar att svensk media bara släpper fram somliga åsiktsyttringar, medan andra, med ”fel värdegrund”, blir stoppade.
  Av riksdagens åtta socialdemokratiska partier håller samtliga med dig. Hoppas du känner god tröst genom detta fakta.

 38. Olav Gjelten

  Kommer det slutligen att bli kärnvapenkriget mellan huvudaktörerna USA och Nordkorea som till syvende och sist får västvärlden att tvingas bort från klimatjihadismen?
  Eller kommer Clinton/Obama också att lyckas övertyga världens maktelit med att grön politik är långt viktigare än att bygga upp igen en värld som är totalförstörd genom kriget? Vad EU kommer att prioritera vet vi givetvis alltför väl.

 39. Erik Lindeberg

  #4 Lena
  Det du har hört kan komma från någon som har lärt sig lite om växthuseffekten, men missat det viktigaste

  Som flera andra här har påpekat så är CO2 en välblandad gas och det spelar mycket liten roll på vilken höjd den släpps ut.

  Det är emellertid bara på stor höjd att förändringar i koncentrationen spelar någon roll för förstärkt växthuseffekt. Nära jordytan är koncentrationen av växthusgaser så hög att den är redan nära mattad och släpper knappt genom någon IR-strålning och där spelar förändringar i växthusgaser mindre roll. På hög höjd, där atmosfären är tunnare, är den inte mättad och det är faktiskt här strålningsbalansen förändras så att en ökning av växthusgaser ger mer tillbakastrålning till att lägra lag i atmosfären. Nära jordytan flyttas värmen med konvektion och inte med strålning,

 40. Lars Cornell

  Nyhet i dag 06.44
  USA:s president Donald Trump är villig att stanna i Parisavtalet, men bara om det genomgår stora förändringar.

 41. Lasse

  Mer om solens framfart:
  http://advances.sciencemag.org/content/3/6/e1700584
  Ökad solstrålning ligger bakom massförlusten på Grönlands inlandsis.
  ”Satellite observations show that, from 1995 to 2009, summer cloud cover decreased by 0.9 ± 0.3% per year. Model output indicates that the GrIS summer melt increases by 27 ± 13 gigatons (Gt) per percent reduction in summer cloud cover.
  14 år ger en ökning med 12,6%
  Willis E har en intressant studie över bojar i Stilla havet-där molnen ger svalka på en daglig basis:
  https://wattsupwiththat.com/2018/01/27/timing-is-everything-2/comment-page-1/#comment-2728761

 42. Lars Cornell

  #39 E.L.
  Är det där en riktig beskrivning?
  När man talar om ”mättnad” så menar man väl den sammanlagda mängden (inte koncentrationen) koldioxid från rymden till havs- och markytan.
  Ordet ”mättnad” skall man vara litet försiktig med eftersom man aldrig når egentlig mättnad. Det går alltid att fördubbla en gång till, i princip.
  http://www.tjust.com/2018/klimat/image0041.jpg

 43. Peter Lindkvist

  Ser jag en förändring i tonfallet i dagens SvD? I Gunilla von Halls text om den annalkande klimatkatastrofen låter hon plötsligt som hon distanserar sig från de mest alarmistiska påståendena.
  ”Miljöproblemen anses vara ett av de största hoten i världen”. Anses, alltså. Och så kommer
  ”Förra årets orkansäsong anses ha varit den värsta hittills…”. Anses igen.
  Önsketänker jag eller är det tillnyktring på väg?

  Så skulle jag gärna vilja att ngn kunnig SvD läsare på bloggen kommenterar artikelns påståenden om orkaner mm. Sid 21, kan tyvärr inte länka.

 44. Lasse

  Lite stiltje i debatten här.
  Tony Heller är en skeptiker som är väldigt aktiv.
  30 år sen Hansen lurade kongressen vid förhör om klimatfärändringarna som skulle ge Sibirien klimat där apelsiner kunde odlas. Inte en siffra rätt fick Hansen:
  https://realclimatescience.com/2018/01/new-video-thirty-years-of-junk-climate-science/#comments

 45. Ann LH

  Försöken att censurera svensk media har nu nått USA:
  http://www.breitbart.com/london/2018/01/28/major-swedish-newspapers-editorially-collaborate-fight-fake-news-election/
  Kommentarerna är beska!

 46. Fredde

  Som alla hört så snöar det rejält nere i Alperna. Det är snörekord till glädje för alla dem som gillar att åka utför.
  ”Snörekord i Alperna
  Skidsäsongen är i full gång och de senaste veckorna har snön vräkt ner i Alperna. Under helgen har orter såsom Cervinia, St Anton och Val Thorens fått upp emot 150 cm snö.”

  ”Det har kommit mycket snö i norra Sverige. Snön gör det svårt för renar att hitta mat.”

  ”Det är mycket snö på flera håll i landet. Kittelfjäll har djupaste snön i Sverige följt av Jokkmokk som intar plats två.
  Det har inte varit så mycket snö under januari sedan 1982”

  Det hindrar inte somliga att fortsätta sprida ”sanningar” om framtiden (11 januari) :
  ”Klimatförändringarna gör att vi får allt mindre snö och framförallt mycket kortare säsonger. ”

  http://reformtravel.se/de-sager-nej-till-konstgjord-sno/

 47. Håkan Bergman

  Fredde #46
  ”En ohållbar tillverkning som kräver allt mer vatten från sinande vattendrag och sjöar. ”
  Vad kan man inte hitta på för att framställa den egna verksamheten som ”klimatvänlig”.

 48. #46 och 47#

  Det här med företag som hycklar med sitt miljöengagemang är numera regel och motsatsen är undantag. Ämnet har tidigare varit uppe på KU och det är troligt att jag upprepar mig. Undertecknad bor i Frankrike och säljer trähusbyggsatser till självbyggare. Att bo i ett trähus är här sett som toppen av miljöansvar. Nästan alla mina konkurrenter har något om miljöfördelen med trähus på deras hemsidor. Själv har jag inget alls, rien du tout.

  Det värsta jag varit med om beträffande hyckleri på detta område, var när en man från ett ”grönt” företag i London ringde mig och ville sälja mina hus i UK. Hälften av hans svada handlade om hur miljöansvarigt hans företag var. Den andra hälften rörde de kommersiella delarna av hur ett avtal skulle kunna se ut. I den delen saknades absolut inget av affärsmässighet. Under tiden tittade jag på företagets hemsida. Den största rubriken där lydde: ” OUR AIM IS TO SAVE THE PLANET ”. Därefter blev samtalet kort och jag var inte alls artig.

  Företag i Frankrike som säljer ”ekologiska” isoleringsmaterial, träull, fårull, ankfjädrar, hampa osv, annonsera att dessa, förutom att vara naturliga och miljövänliga, isolerar bättre mot värme än mot kyla, i förhållande till sten-och glasull, som endast isolerar mot kyla. Dessutom, och ändå viktigare, de besitter egenskapen av ”déphasage”, dvs att de fungerar så att dagens värme passerar väggen under natten och nattens kyla når husets insida på dagen, vilket ger en jämnare inomhustemperatur ! Dessa argument har fått ett sådant genomslag att jag nästan dagligen måste bestrida dem vid samtal med mina potentiella kunder.

 49. Håkan Bergman

  Varför hände det aldrig nåt sånt här under min skoltid?
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=6875294
  Vi hade verkligen behövt en ledig dag för att skotta rent hockeyplanen.

 50. #49 Håkan Bergman#

  Därför att vi, om det behövdes, skidade till skolan över åkrarna, t.ex 1966. Lärarinnan, Svea, var bekväm av sig. Hon tog traktorn.

 51. Lasse

  #49 Håkan B
  I min kommun så stänger de av kontakten med havet eftersom de befarar höjda vattenstånd 2100!
  Vi har nu bryggor som ligger långt från vattennivån (som sjunker årligen)-så långt att man får svårt nå båten utan att gå ner på stegar.
  Tack för det SMHI!Är de ute efter att få pris som mest extrema?
  Vi ser ingen förändring i havsvattenståndet!
  http://notrickszone.com/2018/01/31/latest-data-show-no-sea-level-rise-acceleration-since-1993-coasts-less-then-2-millimeters-annually/#comments