Öppen Tråd

öppen tråd
När vårvintern är här så är det inte så dumt om man kan hitta en snödriva som ligger i lä. Då kan man fundera på hur det där med klimatet, och väder och vind egentligen fungerar. Var så goda och tyck till.
Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Nu är Illustrerad Vetenskaps enkät uppe i 958 röster varav 54 % är vad som på Mp-språk brukar benämnas ”förnekare”.
  Trots SVTs propaganda anser de att människans betydelse för klimatet är begränsad.
  Elmarknadspriset är ca 25 öre och ger inte vindkraften någon vinst trots att det är mitt i vintern.
  Nio kärnkraftverk producerar 8800 MW vilket är 57% av Sveriges förbrukning. Ett kärnkraftverk står långtidsavställt för modernisering.
  Sverige exporterar 4100 MW och vindelproduktionen är 1570 MW.
  Norden har ett stabilt elöverskott som när det tionde svenska och nya finska kärnkraftverken går igång om ett år ökar ännu mer.
  Varför skall vi då förstöra Sverige med vindkraftverk? Idiotiskt!

 2. lennart bengtssonn

  Hej
  Sannolikt är detta en följd av marknadsekonomin där det på grund av subventioneringen för somliga är en lönande verksamhet. I ett fungerande öppet och granskande samhälle skulle man givetvis följa penningströmmarna inom denna verksamhet. Detta tycks inte vara fallet.
  Att verksamheten för samhället och medborgarna är en dålig affär torde väl vara uppenbart. Behovet existerar inte och är politiskt framdrivet. Dessutom är det till förfång för miljön på flera sätt. Studerar man uppgifterna från Svensk Kraft
  http://www.svenskenergi.se/Global/Statistik/Aktuellt%20kraftläge/Aktuellt-Kraftläge-Sverige-veckorapport.pdf
  har vindkraften under de senaste två åren ökat med 4.27 TWh medan kärnkraften under samma tid faktiskt ökat med 7.8 TWh eller 83% mer. Detta har ännu ingen av våra granskande journalister observerat. Tyvärr har svenska folket via media bibringats en uppfattning att så och så många vindkraftverk kan ersätta kärnkraften utan att göra klart skillnaden mellan ett system som producerar energi när det behövs med ett system som endast producerar när vinden behagar blåsa. Denna skillnad är ingalunda trivial to say the least. När den intellektuella nivån sjunkit så djupt har man all anledning att oroa sig för framtiden. Men som någon noterat en orsak kan vara att det tycks finnas många i vår sk samhällstopp av både politiker och debattörer som inte vet skillnaden mellan energi och effekt.
  LennartB

 3. Lars W

  Början till tillnyktring i Danmark…
  http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/02/21/0221233247.htm

 4. tolou

  It’s the sun stupid!
  http://i273.photobucket.com/albums/jj237/tolou1/Solar%20SSN/SolarSunspotNumbers2013_zpsbda13427.png

 5. Sigvard E

  Innan vi nått det uppsatta målet att producera 30 TWh per år har vi plöjt ner drygt 200 Mrd kr. Allt enligt beräkningar av Timbro. M a o en infrastruktursatsning utan motstycke!
  http://www.timbro.se/bokhandel/pdf/9175668499.pdf

 6. Mats G

  När jag ser den där uttern så påminner det mig om mina dagar som extremskidåkare. Efter ha klättrat upp på ett berg och ge sig ut på jungfrulig mark(helst pudersnö) och sedan stanna mitt i och ta fram den medhavda matsäcken och låta solen värma ansiktet tillhör en av livets stora njutningar.

 7. Jag driver sen några år en blogg om klimatsmart energi och byggande. Jag har utgått från att klimatdoktrinen är rimlig och att samhället bör agera därefter. Sen nån vecka har jag fördjupat mig i de kritiska texterna på Kilmatupplysning och Lars Berns Anthorpocene och måste erkänna att mycket är välskrivet, nyanserat och tydligt länkat till källor. Visserligen tycks ni tillhöra åldersgruppen griniga gubbar men jag är beredd att ompröva mina ingångsvärden i dessa frågor i kommande blogginlägg.
  Dock funderar jag på vad ni tänker om energiomställning utifrån ett rent resursperspektiv. De ändliga energislagen må vara oöverträffade vad gäller tillgänglighet när energi och effekt efterfrågas men jag utgår från att även ni erkänner att de så småningom tar slut eller blir så kostsamma att utvinna att Världen drabbas av brist och resurskonflikter. Om vi då inte byggt upp förnyelsebara energisystem i tid kommer världsekonomin att drabbas av stora påfrestningar. Jag anser att enda chansen att introducera ny teknik är genom offentliga subventioner eller beskattning av de energislag som med tiden måste fasas ut. Ni raljerar mycket över solcellssubventionerna men utan dem hade vi knappast sett det ras i priset per installerad kW som skett de senaste åren. När Sverige påbörjade subventionen var den 70% och nu är den 35%. Branschen säger att efterfrågan nu är så god att de skulle klara sig utan subvention.
  Jag håller med om de flödande energislagens tillkortakommanden vad gäller tillgänglighet när energin behövs men jag ser inga teoretiska hinder för att lösa detta t ex med hydrolys och metanolsyntes när elpriset är lågt.
  MIn uppfattning är således att omställning behövs. Skulle CO2-sambandet implodera anser jag att det ändå behövs styrmekanismer som stimulerar förnyelsebar energi. Om klimathotet är överdrivet är det ju positivt att vi får mer tid på oss.
  Vore kul att se lite kommentarer på detta.
  Jonas Haglund, arkitekt och maskiningenjör

 8. ThomasJ

  Äntligen ska nu RRV genomföra en granskning av hur/var/varför etc. ~ 18 miljarder kronor årligen pumpas in i allehanda, mer/mindre diffusa, FN-organ/-organisationer samt, ej att förglömma, ett otal antal NGO:er. Utengemärkt! 😀
  Länk:
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/riksrevisionen-tycks-ha-sinne-for-humor_3285996.svd
  Mvh/TJ

 9. ThomasJ

  Mer info om ’the spending spree’…:
  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/flera-granskare-kritiserar-ud_3292458.svd
  Mvh/TJ

 10. ThomasJ

  Och här lite info över hur nedrans fint & bra /sarc/ det är med ’förnybar energi’:
  http://notrickszone.com/2014/02/21/large-andasol-3-parabolic-solar-plant-losing-millions-after-broke-spain-eliminates-green-energy-subsidies/
  Frågan är nu ’bara'(?) hur dessa bistra verkligheter ska kunna fås till medvetandet hos de som ’beslutar’ över samhällets väl & ve…
  Mvh/TJ

 11. Siqvard E #5
  300 Mrd
  I sjön istället för på något produktivt!

 12. Lennart Ö.

  CO2- halten i luften måste reduceras, oberoende av kostnad, är den grundregel som gällt och gäller.
  Det märkliga är att den ökning av CO2- halten vi haft har medfört en kraftigt ökad tillväxt, vilket i och för sig är naturligt men också bra! Våra växter behöver CO2!
  Tyvärr verkar det inte som om IPCC tycker att det är bra för de fortsätter sin kampanj mot denna nyttiga gas!
  Idag kostar det att släppa ut CO2!
  Antingen det gäller fordon, uppvärmning eller el-produktion. Resultatet blir naturligtvis att priserna stiger. De pengar man tar in skall bekosta subventioner och stöd till de ”gröna” varor som skall ersätta de gamla som släpper ut CO2.
  Idag utgår bidrag till vindkraftverk, solceller, solpaneler, el- eller hybridbilar,värmepumpar och produktion av biodrivmedel.
  Av erfarenhet vet jag att om nya produkter skall in på marknaden måste kostnaden för dem svara mot den nytta de gör.
  Subventioner är aldrig bra. De ger aldrig de bästa produkterna.
  Se bara på värmepumpar. De har haft bidrag, sedan slutet på sjuttiotalet och subventionerna hänger med fortfarande. Effektiviseringen av värmepumparna har inte gjort dem så effektiva att någon köper dem utan bidrag! Eller är det så, hemska tanke, att tillverkarna anpassar sina priser efter bidragens storlek?
  De vet säkert hur mycket kunderna är villiga att betala för en viss värmepump. Finns det bidrag att få för kunden kan tillverkarna lugnt höja priset med den summan och stoppa pengarna i egen ficka!
  Kunden betalar i alla fall inte mer än han anser skäligt, vilket är detsamma som han skulle betala utan bidragen!
  Är produkten rätt och marknaden mogen går den att sälja, även om priset till en början är något för högt.

 13. Peter Stilbs

  Allas vår Mann verkar ligga pyrt till
  http://www.principia-scientific.org/michael-mann-faces-bankruptcy-as-his-courtroom-climate-capers-collapse.html
  Synd om honom personligen, men jag gläds med Tim Ball

 14. István

  Sigvard E #5
  Intressant läsning från Timbro.
  Innehåller dock dumma citat. Se sid 14
  ”Utvecklingen har gått snabbt, ett normalstort vindkraftverk är idag upp till tio gånger mer effektivt än motsvarande verk 1995”
  Citat från Vinova
  Jag vet inte om det är mitt förståelse av svenska språket som brister, men vad menas med mer effektivt?
  Högre verkningsgrad? Totalfel. Inget stort genombrott skedde inom vindtekniken, utom normal utveckling.
  Högre märkeffekt? Fel. Redan på 80-talet byggde man Näsudden och Maglarp som gav 2 resp 3 MW effekt,
  när vår Herre så ville.
  Bara formuleringen luktar MP. Hur kan två verk vara motsvarande när den ena är tio gånger mer effektiv?

 15. Lars Cornell

  #7 Jonas Haglund mfl
  Jag är (numera) inte rädd för mer av den efterlängtade koldioxiden. Som växthusgas har den gjort sitt och förmår inte mycket mer. Vad blir det för skillnad om du håller ditt solparasoll en meter över huvudet eller två?
  Men visst skall vi vara sparsamma med jordens tillgångar. Det blir bara helt fel och kontraproduktivt att som Romklubben, WWF och IPCC försöka skrämma folk till lydnad. När de förstår bedrägeriet, så som nu sker, gör de uppror och vänder sig i motsatt riktning. Vindkraft kräver 10- till 100-falt mer av jordens resurser och tusenfalt mer landskapsyta i förhållande till kärnkraft räknat per GWh.
  När kärnkraften Gen2 som vi har nu avvecklas kommer den givetvis att ersättas med ny kärnkraft Gen4. Utvecklingspotentialen är så enorm att det skiftet inte kan hindras, bara försenas något. Bränsle för många hundra år finns redan i Oskarshamn och något som är säkrare än Gen4 finns inte.
  Om man nu skall vara rädd för koldioxid är det givetvis inte den till 97% koldioxidfria el vi har som skall ersättas med ”förnybart”. Det vi måste ge oss på är transportsektorn. Men där råder fullständig politisk vilsenhet. Idétorkan är så total att man tom kan får anslag till att köra bilar på fisk. Bara ordet förnybar nämns så öppnas kassakistan.
  Tänk om vi i stället satsade FoU på att tillverka syntetisk bensin/diesel med energi från Gen4, väte från termolys och kol var som helst ifrån. Det skulle kunna ge resultat. Det finns bara ett hinder och det är mental blockering hos vissa politiker.
  Energi är ingen bristvara. Det är själva maskinerna som slukar jordens resurser.
  Bränsle till kärnkraft tar inte slut om vi utvecklar tekniken och gör den resurssnål.

 16. Mats G

  #15
  ”tillverka syntetisk bensin/diesel ”
  Har du någon bra länk till hur det här fungerar. Jag börjar bli väldigt nyfiken på det här.

 17. HenrikM

  Peter Stilbs.
  Förstår jag det här rätt om sammanfattar läget kring Manns åtal mot Ball enligt följande.
  Åtalet är nedlagt då Mann vägrar att visa hur han fick fram Hockeyklubban för rätten…
  Stämmer det?
  Jag har lite svårt att tolka vad som egentligen står.

 18. Björn

  Jonas Haglund [7]; Alla skall vi ha ett levebröd och i din situation är det naturligtvis som alla andras, att skapa förutsättningar för inkomster. Det är svårt för beslutsfattare som i din situation som företagare att inte nappa på något som kan ge inkomster. Men i verksamheter måste man som ledare också vara trovärdig, inte bara inför anställda, utan också för potentiella kunder. Klimatfrågan är sett från lekmannen snårig och snärjande, men ändock måste beslut tas. Alla invaggas att det kommer att konstant bli varmare, men vad händer nu när solenergin minskar konstant efter 1900-talets Grand Maximum. Trotts allt är det solen som värmer jorden och ingenting annat. Tänk om det nu är så att den obevisade hypotesen om antropogen CO2 inte håller, utan hypotesen snart blir falsifierad av de nya data från de satelliter som mäter allt mellan atmosfärens topp ner till jordplanet. Solens intensitet TSI är redan starkt i fokus hos sol- och rymdforskare och visar på att solens aktivitet är konstant avtagande. Om det nu i stället kommer att bli kallare, vilken beredskap har du då som rådgivare för din kundkrets? Problemet är att det måste finnas en reservutgång ifall klimatet tar en annan vändning än den som nu propageras för. Är då inte kärnkraft att föredra? Förnyelsebar energi kommer inte att fungera om vi kommer att få mycket stränga vintrar och lägre global temperatur. Har vi kärnkraft behöver vi inte fundera på om det blir kallare eller varmare och vi slipper dessutom denna naturförstöring som följer i vindkraftens härjningar och övrig småskalig kraftproduktion som också sliter sönder infrastrukturen.

 19. Peter Stilbs

  HenrikM #17 – jag vågar inte svara. Denna stämningsjuridik i USA är märklig. Tur vi inte har den här.

 20. Jonas H #7
  Håller med Lars C. #15
  Gen 4 Kärnkraft löser flera problem. ”Bränsle” i form av torium är det gott om, likaså kärnavfall som kan användas som bränsle i Gen 4.
  Dessutom är hela klimathotsprojektet inte ett projekt för att rädda världen från farlig uppvärmning utan ett projekt för att centralisera makt över planetens olika tillgångar

 21. Mats G

  #13
  Wow. Min respekt för Ball ökar konstant. Det här innebär väl att jaktsäsongen för pseudovetenskap i klimathotets namn har börjat. Det lär vara fler som ligger pyrt till inom en snar framtid.
  För mig är det ofattbart att man kan göra så här. Om det är någon som blir extra hårt dömd så är det just bedragare inom vetenskapen. Det är godnatt for ever.
  Det förklarar iofs varför en del kämpar med näbbar och klor.
  Men, locket har öppnats. Nu finns det ingen återvändo. Misstänker att en del kommer bli drabbade som bara gjorde ”a honest mistake”.

 22. Pär Green

  Vad nu, kritik mot Rockis!
  ”Företagen vill tjäna pengar – politikerna vill ha din röst”
  http://www.dn.se/debatt/foretagen-vill-tjana-pengar-politikerna-vill-ha-din-rost/

 23. Lars Cornell

  Mats G #16. Du får goggla, men här är några länkar.
  http://en.wikipedia.org/wiki/High-temperature_electrolysis
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3555415.ece

 24. Mats G

  #17
  Jag uppfattar det just så som du skriver.

 25. Sören G

  Former NASA scientist Dr. Roy Spencer: ’Yeah, somebody pushed my button. When politicians and scientists started calling people like me “deniers”, they crossed the line. They are still doing it. They indirectly equate (1) the skeptics’ view that global warming is not necessarily all manmade nor a serious problem, with (2) the denial that the Nazi’s extermination of millions of Jews ever happened. Too many of us for too long have ignored the repulsive, extremist nature of the comparison. It’s time to push back. I’m now going to start calling these people “global warming Nazis”.

 26. bom

  #15 Bra Lars C att Du försöker hjälpa karlstadarkitekten Haglund (jag fruktade ett slag att han skulle undgå all uppmärksamhet/frysas ut). Jag kikade på hans blogg och konstaterade att han är ett offer för miljörörelsens ambitioner och modeller. Modell centralstyrning är fint och ”felaktig teknik måste skattas bort” samtidigt som man subventionerar sådant som aldrig kan stå på egna ben ens om tekniksprång trots allt skulle infinna sig.
  @ Jonas Haglund
  Jag tror att Du skulle må bra av att gräva upp den nedlagda bloggen Andas lugnt och läsa den bakåt några årsutgåvor. Gå sedan till biblioteket och förse Dig med Antropocen av Bern och Domedagsklockan av Karlsson-Nordangård-Radetzki. Die Kallte Sonne av Varenholtz et Lüning är också bra. Vi kan göra guld idag men seriekopplade processteg med låg verkningsgrad leder till tömda kassakistor- Du verkar tro att vad som helst är (eller kan bli) lönsamt. Karlstad har ett fruktansvärt track record med t ex Vindpark Vänern och de olika Biorecrotilltagen verkar det som om ingen i karlstadtrakten kan eller bryr sig om att räkna först.

 27. Lasse

  #7 Jonas H
  Jag har inget emot ny energi. Vi kan komma till ett läge då den kan behövas. Därför är forskning och prototypframställning angelägen och bör stödjas. Men sen bör marknaden sköta resten. Man kan ju som vi i Sverige straffbeskatta oljan så värmepumpar och flis ersätter oljan för uppvärmning. Så har skett sen 1980 talet. Ingen funderar mer på detta nu.
  Sol och vind i elframställning är däremot svårare att få lönsamhet i. Kanske är flödande energi inte bra i stor skala. Danmark har nått en gräns för vind, Tyskland för både vind och sol. Detta med en form av subventioner som kostar konsumenterna mycket.
  Vi har en elmix som inte ger mycket att vinna med solceller. Låt någon som behöver sol utveckla den typen av energi. Kina!
  Vi har redan nu världens högsta CO2 beskattning. Vi behöver inte vara världsledande i subventioner också.

 28. Mats G

  #23
  Jaha, är det High-temperature electrolysis du menar. Jag trodde det var nåt annat.

 29. Mats G

  #23
  Jag tror iofs att elbilarna kommer vinna racet. Varför gå över ån för hämta vatten?

 30. Tudor

  #7 Jonas Haglund
  Vindel och solel är också beroende av ändliga resurser.
  Tar oljan och kolet slut först? eller kanske indium, gallium, neodym och rutenium?
  I det MYCKET långa loppet är till och med solen en ändlig resurs. Den kommer att bli en röd jätte(då är vi rökta!), därefter en vit dvärg och slutligen en svart dvärg.

 31. lennart bengtssonn

  Bom * 26
  Det finns sannolikt bara ett sätt att minska det kommunala och statliga slöseriet och felinvesteringarna nämligen att se till att det klart och detaljerat förevisas i förväg hur de kommunala och statliga medlen avses att användas samt att de befattningshavare som gör något annat blir personligt ansvariga. Som det nu förefaller vara så tycks dessa politiker i flera avseenden ha fria händer så länge totalutgifterna inte ändras. Hur kan idag t ex en svensk kommun genomföra omfattande investeringar i vindkraft tom utanför den egna kommunen? Hur har man kunnat ge kommunpolitiker en sådan grad av självständighet? Ett steg att förhindra dylika politiska aktiviteter vore lokala folkomröstningar i relativt stor skala enligt schweiziskt mönster. Samma sak gäller självklart beslut som bestämmer fördelningen av resurser mellan ex skola och åldringsvård visavi en omfattande invandring som inte görs av arbetskraftsbehov. Som det nu är har medborgarna ingen möjlighet att kontrollera de beslut som tas och därför av naturliga skäl blir mer och mer politiskt likgiltiga. Det kan ju tänkas att man därvid fattar beslut som en mindre elit inte gillar men också detta måste man acceptera om man nu lever i en demokrati även om de elitära individerna får böja sig som vissa säger för ”underklassens” uppfattningar.

 32. Mats G

  #31
  Varför tror du man har skapat kommunala aktiebolag? För att slippa insyn förstås.

 33. Bengt Abelsson

  #28
  Fischer-Tropch är känt sedan länge – så flytande bränslen finns så länge kol finns. Att först ta kol, elda i ångpanna, producera el, lagra i batteri och sedan köra bil är troligast mindre effektivt än att ta kol, göra bensin och sedan köra bil.

 34. Lars Cornell

  Tyvärr Mats G #29. Jag skulle önska att batteribilar var framtiden. Men batterierna är själva problemet. De är för dyra, för stora, kräver stora naturresurser och är för miljöförstörande.
  Tyvärr finns det inget tekniskt genombrott i sikte.

 35. Mats G

  #33
  Jag tänkte mer. Kärnkraft –> elbil.
  Det du skriver stämmer säkert.

 36. Fredrik Berg

  #1 Lars Cornell
  Man bör nog inte göra misstaget att tro att de som röstat är ett tvärsnitt av befolkningen. Det är de tuggummituggande tonåringarna som firar Earth Hour som man måste förmås att se att det finns olika vinklar på saken om det skall bli någon ändring.

 37. Gunnar Strandell

  Mats G #16
  Tekniken att tillverka flytande bränsle från biogas, naturgas eller kol är känd sedan 1900-talets början.
  Det hela handlar om kostnaden.
  Jag är övertygad om att de stora företagen inom kemi- och oljeindustrin bedriver forskning och utveckling av flera olika tekniker baserade på ett brett spektrum av råvaror för att gardera sig för framtiden. Om resultatet av dessa ansträngningar publiceras görs det nog genom patenthandlingar.
  Men eftersom patent har begränsad livslängd håller man nog inne med sina upptäckter tills man är säker på att nå ekonomisk framgång inom patenttiden innan man publicerar.
  Transporter konsumerar cirka en tredjedel av de fossila bränslena och här står det och väger mellan att fortsätta med förbränningsmotorer eller en övergång till elektisk drift. Utvecklingen av bränsleceller och batterier kommer att avgöra.
  I stort och på lång sikt har inte jorden något energiproblem som hotar. Kärnenergi och kol klarar de närmaste 500 – 1000 åren och därefter kan sol- eller fusionskraft utsträcka tiden till det oändliga.
  Att förlita sig på vindkraftverk med en effektiv användningstid på ca 25 år förefaller vara det minst uthålliga alternativet.

 38. Mats G

  #34
  Det är svårt att argumentera mot det.
  När det gäller genombrottet så vet jag inte. Vi får vänta och se. När man väl sätter sig i en elbil och känner accet så är man såld.

 39. Håkan Bergman

  Det fina med syntetiska bränslen är att vi kan redan idag säga att vi har ”en fossiloberoende fordonsflotta”. Är det nån som kan erinra sig exakt när man ändrade från ”fossilfri fordonsflotta”? Jag kan tänka mig att det var när M.O. och A.C. efterträddes av Lööf, Ek och Hatt.

 40. Mats G

  #37
  Det är som du skriver. Oljan har liksom den nischen. Oljebranschen har dessutom stort TB så de kan pressa priserna rejält om det skulle behövas.

 41. QSL

  #2 Lars Bengtsson: ”Sannolikt är detta en följd av marknadsekonomin där det på grund av subventioneringen för somliga är en lönande verksamhet”
  Det du beskriver är inte Marknadsekonomi. Det är skadeskjuten Statskapitalism på en monopolmarknad. På en sunt fungerande marknad ges inga subventioner av en arbiträr som förvrider alla prissättningsmekanismer. Det du försöker beskriva är Statens försök att styra och kontrollera monopolisterna inom sin marknadsdomän.
  Det kanske var detta du menade men inte formulerade i text.

 42. Pär Green

  31 lennart bengtssonn 2014/02/22 kl. 13:58
  ”Det finns sannolikt bara ett sätt att minska det kommunala och statliga slöseriet och felinvesteringarna nämligen att se till att det klart och detaljerat förevisas i förväg hur de kommunala och statliga medlen avses att användas samt att de befattningshavare som gör något annat blir personligt ansvariga. ”
  Du har så rätt!
  I oktober 2010 infördes det mobila IT-systemet Pust på försök. Tanken var att polispatrullerna skulle ha med sig bärbara datorer på fältet och avrapportera händelserna på plats i stället för på polisstationen. Året därpå meddelade polisen att systemet hade förkortat utredningstiden för mängdbrott kraftigt, med upp till 85 procent.
  Men trots framgångarna dröjde det inte länge innan Rikspolisstyrelsen skrotade systemet som kostat över 100 miljoner kronor att utveckla. I stället beslutade Rikspolisstyrelsen att det skulle utvecklas ett nytt system på en ny teknisk plattform, Pust Siebel. Det är det nya systemet som nu får massiv kritik. Det har i sin tur hittills kostat 85 miljoner kronor, enligt preliminära beräkningar.
  Slutnotan för att lägga ned Pust Siebel och ersätta det med ett nytt system är oklar. Polisen har de senaste åren kämpat med sin ekonomi. Under 2013 tvingades polisen att ta 190 miljoner kronor i kredit från staten för att klara av verksamheten. Polisen har ett kreditutrymme om 3 procent på det årliga anslaget.
  Jan Andersson säger att eventuella nedläggningskostnader ”förhoppningsvis” kan komma att rymmas inom den ramen.
  Juni 2011
  Det nya Pust-systemet har förkortat utredningstiden för mängdbrott med upp till 85 procent, enligt polisen. ”Det är glädjande att vi nu ser att det nya arbetssättet ger så tydliga resultat”, sade justitieminister Beatrice Ask (M) i en intervju.
  Oktober 2011
  Tidningen Computer Sweden avslöjar att polisen har långt gående planer på att skrota Pust-systemet och ersätta det med ett nytt. Kritiken är hård internt.
  Oktober 2013
  Det nya systemet, som har införts, får hård kritik av poliser. EY, tidigare Ernst & Young, sågar systemet i en konsultrapport som Rikspolisstyrelsen har beställt. Systemet Siebel Pust är enligt rapporten ”inte ett lämpligt ärende­hanteringssystem för polisen”. DN

 43. Pär Green

  Vem börjar att anmäla?
  ”Det finns sannolikt bara ett sätt att minska det kommunala och statliga slöseriet och felinvesteringarna nämligen att se till att det klart och detaljerat förevisas i förväg hur de kommunala och statliga medlen avses att användas samt att de befattningshavare som gör något annat blir personligt ansvariga. ”
  Nedan länk visar en del av en lång lista!
  http://www.martinborgs.com/blog

 44. Mats G

  #42
  Well, Det enda sättet att få ordning på det här är genom valsedeln. Problemet är väl just nu och hitta en politiker av gammal hederlig stil.
  Misstänker att du inte vill ha det som i Ukraina där man sätter politiska motståndare i fängelse pga dåliga affärer/dåliga politiska beslut.
  I min korta politiska gärning och har familjemedlemmar som är politiskt aktiva förfärades jag ofta över att man inte verkar ha koll på var skattepengarna kommer ifrån.
  Man kunde kasta pengar på massa konstiga projekt utan övervakning, uppföljning eller redovisning. Pengarna bara liksom försvann utan att man fick något tillbaka. Lite skärpning tycker jag sett på sistone men det är fortfarande illa. Och då skall vi inte tala om Landstinget som jag gjorde ett uppdrag för under ett år. Vissa Landstingsledningar har nollkoll på ekonomi. Och då menar jag verkligen nollkoll. Om folk bara visste. Jösses. En mindre revolution skulle ske.

 45. Pär Green

  44 Mats G 2014/02/22 kl. 14:59
  ”Vissa Landstingsledningar har nollkoll på ekonomi.”
  Och det gäller i högsta grad IT-system!
  Finns t.ex. inte ett gemensamt journalsystem för att hantera provsvar!
  Det ena sjukhuset eller vårdinrättning kan inte se eller läsa provsvar för en gemensam patient!
  Själv uppmanades jag att göra om ett redan gjort ultraprov, med motivering att sjukhuset inte kunde få in resultatet i egna journalsystem! Jag tackade vänligt men bestämt nej detta fullständiga vansinne!
  Inte undra på att skatter är höga!

 46. Sigvard E

  #Pär 45
  Detta är också ett laglighetsproblem. Datalagen gör att man inte får överföra journaluppgifter inkl labresultat hur som helst, inte ens inom ett och samma landsting. Jag tror att viss uppluckring håller på att ske. Dock krävs nog patientens tillåtelse, vilket gör det hela ganska krångligt. Man kan tycka vad man vill om detta men det handlar mycket om patientens intrigitet. Man kan ju t ex vilja söka annan vårdgivare utan att detta automatiskt skall synas, varken hos den gamla eller den nya.

 47. Pär Green

  46 Sigvard E 2014/02/22 kl. 15:21
  Mellan SÖS och vårdcentralen i Djurö fungerar det!
  Men inte mellan Ersta och vårdcentralen eller SÖS!
  Men SÖS löser det väldigt praktiskt, prover och undersökningar görs om av SÖS, för att uppdatera sina system!
  Verkar vara problem mellan ”privata” o SLL?

 48. Sigvard E

  #Pär 47
  Jag tror att lab vid vc Djurö tillhör SöS C-lab och då funkar det med provsvar. Att det skulle vara problem mellan Ersta och SöS låter konstigt då jag tror att Ersta-lab också tillhör SöS, men där kan jag ha fel. Hursomhelst är problemet minst tvåfaldigt; Laglighetsfrågan och systembyggandet. Egentligen tar detta med patientens integritet fasta på att om du söker en viss läkare och blir missnöjd med denne skall du kunna söka en sekond opinion utan att information skall ”spilla över ” i någondera riktningen. Jag var fullt insatt i dessa frågor för tretton år sedan men har inte följt utvecklingen på senare tid.

 49. Per Green #22
  Den där professorn kritiserar ju Rockis från det illgröna hållet.
  Han säger att Rockström är för teknikoptimstisk – inte har fel i sina larm.
  /C-G

 50. Lars Cornell

  Men så ge oss då ett parti som vi kan rösta på
  • Som sätter STOP för vindkraft.
  • Som anmäler SVT och Granskningsnämnden till JO för politisk propaganda.
  • Som inser att koldioxid är bra för biosfären.
  • Som inser att klimatlarmen har politiska drivkrafter.
  • Som vågar säga i klartext att IPCC inte är att lita på.
  • Som inser att ”förnybart” inte alltid är detsamma som miljövänligt.
  • Som säger JA till kärnkraft.
  • Som omdirigerar forskning till kärnkraft Gen4.
  • Som säger JA till att bygga en portföljstor forskningsreaktor.
  • Som ger drabbade av vindkraft full kompensation.

 51. Peter f

  Lars C
  Jag röstar på Dig. Lägg till höjda avgifter för utländska bolag att bryta malm i Sverige.

 52. sibbe

  Det finska kärnkraftprojekt i Pyhäjoki (=Helig flod) börjar lämna planeringsstadiet. Finansiering är klar, kraftverket byggs av Rosatom (vars föregångare från Sovjettiden byggde kärnkraftverken i Lovisa) som också bli delägare i bygget. Finlands medier, som delvis är emot bygget, som t.ex. Huvudstadsbladet som i några artiklar och ledarinlägg försöker stoppa bygget med hänvisning till stora grannen i väster, ”Tjernobyl” spökar i svenska ögon”, även om risken är liten går det inte att negligera svenskarnas oro över en kärnkraftsolyckan i Pyhäjoki.
  Reaktorn är inte nödvändig för elbehovet enligt svenska antikärnkraftsopinionen skriver redaktör M.Kosk. Men Finland har ett underskott i elproduktion, som varierar mellan 20-40 % av behovet. Just nu är importen låg, tack vare att vintervädret tagit en avstickare till Nordamerika. Men utan kärnkrafts (och vattenkrafts) elimport från Ryssland och Sverige, skulle vi ha suttit i mörka och kalla hus i Finland ifjol. Energipolitiskt är det önskvärt med en snabbare övergång till förnybara energikällor skriver Kosk- :
  Vi har hittills förskonats från mostermöllor i Finland, fastän det nog ser dystert ut, i synnerhet i min hembyggd på Kimitoön, där man vill bygga 200 möllor, med en kapacitet på 300 Mwatt. Skrämmande, 7 stycken kommer att placeras inom 2 km från mitt hus. Programmet lades upp av den förra regeringen, där bondepartiet Centern limmade ihop ett paket åt sina bönder som de inte kan tacka nej till. I den nuvarande regeringen sitter inte Centern med, så projekten har bromsats upp, den finska staten som skall nu endera minska sin budget med 20 % eller öka skatterna med lika mycket, har andra problem än att ge bönderna en gratis ko på ängen. Ett Bioprojekt som statliga VAPO skulle bygga med statliga pengar inhiberades i väntan på bättre tider. Bättre tider har däremot statliga finska Oljebolaget NESTE, som tack vare urskogsskövlingen i Indonesien fick fram billig palmolja och kunde med inblandningen i bensin putsa sina resultat som annars bruka ligga nära eller under noll.

 53. L-O larsson

  Läs detta repotage, 3,5 m högre havsnivå i Höganäs i Skåne, vad skall man säga?
  http://hd.se/hoganas/2014/02/22/sa-slukar-havet-hoganas/

 54. Stickan

  Dagens lästips. En kristallklar analys, fjärran från grönt struntprat, som borde kunna uppskattas även av KUs läsare. http://www.columbia.edu/~jeh1/mailings/2014/20140221_DraftOpinion.pdf

 55. Mats G

  ” Under silur tog sig växter och djur upp på land. På land fanns det bra med ljus, syre och koldioxid vilket var bra förutsättningar för liv där. Först tog sig växter upp på land. Det var främst sporväxter som liknade dagens ormbunkar och ju längre tiden gick så växte de och blev större och spred sig längre in på land. Några miljoner år senare följde även ryggradslösa djur växternas spår.
  Havsskorpionen, Eurypterus, som hade levt i havet under hela ordovicium, hade nu installerat sig på land. Eurypterus var det första landlevande djuret.”
  Källa Mimersbrunn
  Under Silus var CO2 runt 2500 ppm med en topp på 3000 ppm i atmosfären
  Källa
  http://www.docstoc.com/docs/49518126/Andreas-Prokoph_-PhD—Urban-he
  Går det att förklara varför det då var bra förutsättningar för liv och idag så kommer vi bli grillade?

 56. ThomasJ

  Lars C. #50: Agreed! Vill gärna oxo tillägga en punkt:
  Återställ förtroendet för Människan!
  Har inget emot Peter f’s tillägg i #51 heller.
  När det gäller ansvarighet (personlig) erinras om att det s.k. ’tjänstemannaansvaret’ togs bort av regeringen Palme. Sverige är dessutom ett av få länder i världen (inkl. s.k. U-länder) som saknar en [görligast] fristående/ politiskt oberoende Författningsdomstol, t.o.m. Zimbabwe har en sådan…
  Därtill kommer att beslut, främst på kommunal nivå, fattas av tjänstemän som har fått ’delegation’ av politikerna… Why?
  Go figure…
  Mvh/TJ

 57. Ingemar Nordin

  l-o Larsson #53,
  Dessa bedrägliga, ljugande, löjeväckande idioter till universitet!
  Här utbildar alltså skojarföretaget SLU framtida landskapsarkitekter och slår i dem att ”enligt beräkningar” så kommer havsnivån att höjas med 3,5 meter! Helt absurt!
  Jag kommenterade faktiskt:
  ”Vilka stolligheter lär egentligen Lantbruksuniversitetet ut? Enligt ganska samstämmiga mätningar (bl.a. från FNs klimatpanel) ökar havsnivån med mellan 2 och 3 millimeter per år. Och ökningstakten är jämn sedan 1800-talet. Enligt ett ganska vanligt räknesätt (multiplikation) så blir detta 2-3 cm per decennium, eller 2-3 dm på hundra år.
  Så om studenterna räknar med 3,5 m på hundra år så har de inte en siffra rätt. De är inte ens i närheten.
  Har SLU verkligen kvar sin examensrätt i landskapsarkitektur?”

 58. Mats G

  #17
  Försökte sätta mig in det lite mera och det är en jäkla soppa.
  Men det verkar som om Mann försöker stämma alla som sätter sig upp mot hans hockeystick.

 59. Jonas Haglund #7: Det behövs kraftverk för att att producera elektricitet. För att bygga kraftverken behövs material, som stål och betong. För varje kWh producerad el, går det åt mer material för vindkraft än det gör för kol, olja, gas och kärnkraft. Jag begriper inte alls varför vindkraft kallas hållbar och miljövänlig. Den är ingendera.
  Peter Stilbs #13: Det är inte synd om Mann. Han är i bästa fall en usel forskare som har gjort fel efter fel och vägrar ta till sig kritik om varför och vad som är fel. Lite självkännedom får även en usel forskare ta och ha. I värsta fall har han gjort fel med flit för att få ”önskvärda” resultat. I ingetdera fallet ska han hålla på och stämma folk som påpekar att han inte direkt är en Einstein, Newton eller Galileo.

 60. ThomasJ

  Ingemar N. #57: Uppenbarligen inget specifikt svenskt ’syndrom’…
  http://notrickszone.com/2014/02/20/prestigious-helmholtz-research-association-gutter-dives-promotes-attacks-on-skeptics-labelling-them-deniers/
  Mvh/TJ

 61. ThomasJ

  Alldeles oavsett vad som ska produceras så gäller [axiom] att tillse produktionen är av allra högsta effektivitet i alla avseenden. När det gäller att producera energi, primärt då/nu elektricitet, dvs. fundamental basic för vilket samhälle som helst, så är effektivitetskravet i allra högsta grad avgörande & tvingande, Period!
  Om, som är, kostnaden för att producera 1 kWh el-energi med kärnkraft (idag) ligger vid ~ 17-22 öre, vattenkraft ~ 5-7 öre, vindkraft ~ 80 – 150 öre (beroende på land- havsbaserat) och ’produkten’, dvs. elektronerna i de två hålen i väggen är identiska sinsemellan (inte ph**n skiljer en lampa/pump/spis… hur elektronen tillverkats… duh!), så måste man fråga sig varför i hela hum-hum samhället ska tvingas till att betala [typ] oxfilé-pris för vanlig (enkel & god!) Bullens varmkorv…
  Vems/vilkas ’bukfylla’ fylls upp??? Tips: fråga Maud, yes-we-can’t, Olofsson o/e hennes efterföljande apologeter, typ frisörer osv… 😉
  Mvh/TJ

 62. Mats G

  Liten förklaring på skillnaden mellan effekt och energi om någon frisör skulle läsa denna blogg 🙂
  http://www.visualisering.cleanshift.se/information/effekt-eller-energi/
  #61
  Psst, Frisörslinjen har en av de högsta antagningspoängen. Sen kanske steget till att bli energiminister är en sjumilarkliv.

 63. ThomasJ

  Mats G #62; 😀
  Thanks!
  Mvh/TJ

 64. lennart bengtssonn

  *57
  Den dansande SLU-studenterna i Höganäs borde istället fundera litet över varför havsytan har stigit relativt jämnt hela 1900-talet ( ca 2-3 mm/år). Även dagens studenter kanske skulle sätta sig ned och tänka en stund mellan danserna. Det är inte förbjudet för en student att tänka. Men det kanske inte är inne längre att tänka längre och det är ju svårt att tänka om man skall dansa hela tiden.
  *59
  Om Ni inte visste det förut så bidrar Sveriges elkonsumenter med ca 2 miljarder kr till vindindustrin/år som en följd av elcertifikaten. Trots detta är vindindustrins taleskvinna Helker -Lundström inte nöjd med detta utan vill att regeringen höjer ambitionsnivån för elcertifikaten. Detta är ett märkligt sätt att införa avgifter= skatter som godtyckligt drabbar elanvändarna utan att dessa blivit tillfrågade. Kanske ett exempel på hur ”det svenska systemet” fungerar. Men vanligt folk om de genomskådat det hela rycker bara på axlarna och suckar.

 65. LAC

  Att kalla Hatt för frisör är elakt även om det är sant. Hon har universitetsstudier i statsvetenskap och någon kurs i retorik och det är hon duktig på.
  Lena Ek är jurist och hennes förmåga att förstå klimat, koldioxid, miljö och ekologi verkar närmast obefintlig. Som jurist lyssnar hon på auktoriteter och just nu är IPCC och SMHI hennes favoriter.
  Maud Olofsson har ingen särskild utbildning utan är närmast autodidakt med politiskt patos. Hon har gjort sig känd som en duktig förhandlare men med katastrofalt resultat.
  Alla tre kan närmast betraktas som teknikfientliga. Som politiker är de duktiga, synd bara att deras politik är så destruktiv. Det som särskilt utmärker hela Centerpartiet är att de är känslostyrda med brist på ingenjörskap, saknar förmåga att räkna och teknisk talang.

 66. Mats G

  #64
  I värsta fall får vi värma oss med vin.

 67. pekke

  ENERGI
  Detta ord är livsviktigt för oss i dag.
  Skall man spara på energi så betyder det att man inte gör mer än det absolut nödvändigaste för att överleva !
  För en människa innebär det att bara utföra det absolut nödvändigaste för att överleva ett dygn till, få i hop tillräckligt för ett dygn, ta sig hem på det energisnålaste sättet, ät exakt vad som behövs till nästa måltid, gå i dvala när solen går ner, vakna när den går upp och upprepa samma cykel dygnet runt.
  Då spar man massor av ENERGI.
  Men vem vill leva så ??
  Inte ens Jonas Haglund antar jag.
  Energi finns i massor runt oss, allting runt oss och vi själva består av energi, varenda litet gruskorn, molekyl och atom består av energi på Jorden, Solsystemet och resten av Universum.
  Energi från fasta material är mer energirikt än vindpustar och solstrålar, det gäller bara att kunna utvinna energin.
  För övrigt så bör alla som är för biologisk diversitet vara tacksamma för att vi började använda stenkol och fossil olja eftersom det räddade skogarna och valarna !!
  Den som inte begriper den övre meningen har inte koll på historien !!!

 68. pekke

  pekke #66
  Den som inte begriper den SISTA meningen har inte koll på historien !!!

 69. tty

  Jonas Haglund
  De ändliga energislagen må vara oöverträffade vad gäller tillgänglighet när energi och effekt efterfrågas men jag utgår från att även ni erkänner att de så småningom tar slut eller blir så kostsamma att utvinna att Världen drabbas av brist och resurskonflikter.
  Ja ändliga tillgångar är naturligtvis just ändliga, men det innebär inte att de kommer att ta slut inom överskådlig tid.
  Koltillgångarna har alltid varit ”oöverskådligt” stora. USA, den största kolproducenten, har t ex kända säkra koltillgångar för ca 500 års utvinning på nuvarande nivå (och då räknas ändå inte brunkol under jord, eftersom man inte anser det brytvärt i USA). Rysslands (näst största producent) reserver motsvarar också ungefär 500 års utvinning. Australien har reserver för 100-500 år (beroende på kolkvalitet) osv.
  Lägg märke till att tekniken att göra olja av kol är väl känd sedan bortåt ett århundrade, och har använts i praktiken i industriell skala i flera omgångar (Tyskland 1933-45, Sydafrika under Apartheid-tiden). Kostnaden för att göra olja av kol sätter därför ett tak för hur dyr olja kan bli.
  Det är dock tveksamt om det blir ekonomiskt lönsamt att göra olja av kol inom överskådlig tid eftersom de utvinnbara oljetillgångarna och naturgastillgångarna nu snabbt skjuter i höjden p g a ny teknik (inte bara ”Slickwater Fracking”, ”directional drilling” är minst lika viktigt, vartill kommer ny teknik för att borra i mycket djupt vatten (där Brasilien förresten är teknikledande) och för utvinning av högviskös olja.
  Om någon undrar vad ”slickwater fracking” är, så är det vad som i vardagslag brukar kallas för bara ”fracking”, vilket är missvisande eftersom ”fracking” har använts i mer än 60 år. Det nya med ”slickwater fracking” var att man kraftigt minskade användningen av kemikalier i ”the fracking gel”, och gick över till att använda nästan enbart vatten (fast i mycket större mängder) med bara en liten tillsats av friktionsminskande medel. I Kansas som var ett av de första områden där den nya tekniken användes kallades det till en början för ”river fracking”, eftersom man i princip kunde ta vätskan direkt ur närmsta flod.

 70. Ingemar #57
  ”Har SLU verkligen kvar sin examensrätt i landskapsarkitektur?”
  Ja tyvärr, för ca 20 år sedan spred man ju ut en av de största bluffarna någonsin och vilket fortfarande fortgår; kompostering och vilket bidrar till att miljontals människor i u-länderna årligen och helt i onödan dör av svält
  Vad bidrar till svälten i världen; bl a kompostering, ytgödsling, plöjningsfritt m.m. Om man skulle gradera feltänken så är nog plöjningsfritt bland det värsta. För mig är plöjningsfritt så otroligt dumt att jag inte kan fatta hur man komma på något dylikt.

 71. Mats G

  #65
  Jag är inte elak per default men det här är lite för kul för att låta bli att kommentera.
  ”känslostyrda med brist på ingenjörskap, saknar förmåga att räkna och teknisk talang.”
  Är inte detta en beskrivning av en frisör?

 72. pekke

  tty #69
  Man använder ju även ” fracking ” i bland för att få djupborrade ( eller uttorkade ) brunnar att ge vatten.

 73. ThomasJ

  Och, Apropos Michel Mann vs. xyz… Läsvärd info här:
  http://climateaudit.org/2014/02/22/the-source-of-manns-doctored-quote/
  Det verkar f.ö. som om McIntyre kallas in som vittne – vore nedrans bra!
  Mvh/TJ

 74. Jarek Luberek

  #13 Peter Stilbs
  Det verkar inte vara riktigt sant men climateaudit.org har scoopet på hur Mann lämnat in falska påståenden till domstolen om påstådda frianden från Muir-panelen.
  Jag blir fullkomligt förstummad över hur galen denna person är.
  I det här sammanhanget så är detta ett måste för de som inte har sett det förut: http://www.youtube.com/watch?v=JlCNrdna9CI
  Jag trodde jag visste hur illa det där med Manns hockeystick var men detta elände är tydligen bottenlöst.
  Vid något tillfälle måste måste det grön-bruna etablissemanget inse att Mann skapar ett trovärdighetsunderskott som de med samlade krafter inte kan fylla och slänger honom framför tåget.

 75. ThomasJ

  LAC #65: Har oxo universitetsstudier i ryggsäcken, men inte ph**n använder jag dessa för att, på sätt som Hatterskan gör, tvinga samhället till undergång! Tvärtom! Inklusive avslöjanden av ’politiska broilers’ vansinnen – och speciellt personer, med utbildning för! som inte ens har kapacitet att kamma till sig själv. Period!
  Thanks Plenty /sarc off/
  Mvh/TJ

 76. ThomasJ

  tty # 69: Vi ska ju inte heller glömma bort att de ~ 4-5 tusen ton lagrade ’residuals’ från svensk kärnkraft innehåller utvinningsbar energi motsvarande sisådär 500++ års elenergibehov för hela Europa á ~ 18 öre/kWh… Pending Gen4+ utveckling/FOU m.m. – jfr. vad som händer & fötter i Indien…
  Där finns idag ~ 65 miljarder kronor förvaltade av Riskgälden och härstammande från den speciella kkv-skatt operatörerna ålagts över tid. SKB avser använda dessa resurser för att gräva ner/’slutförvara’ dessa enorma potentialer för kostnadseffektiv el-energiproduktion… Snacka om total hjärnamputation… Grrrr!
  Mvh/TJ

 77. ThomasJ

  Har sympatier för vissas rubriksättningar, t.ex. nedan:
  http://stevengoddard.wordpress.com/2014/02/22/the-relationship-between-the-cart-and-the-horse/
  Så, vem ’drar’? vagnen eller hästen…? Frågan riktad till Åsa Romson speciellt…
  (Förväntar dock inget svar… 😉 )
  Mvh/TJ

 78. Olav Gjelten

  Jag funderar alltmer över vad det är för psykologisk bakomliggande faktor som orsakar att en stor del av befolkningen både i Sverige och övriga i-länder attraheras av miljöflummet, inklussive klimathysteriet och den nonsensproblematik som målas upp.
  Själv tror jag inte orsaken beror på att folk i allmänhet känner en djupare oro inför det så kallade klimathotet. Skulle det vara fallet, så skulle folk söka sanningen och inte bara godta den ensidighet som vi hela tiden matas med från olika myndigheter och av politiska intresseorganisationer. Att miljöfrågorna (inklussive klimatstolleriet) bär en typisk religiös prägel får mig att bli alltmer övertygad om att det här handlar om en ny religion som växer sig fram i takt med att kristendomen uppenbarligen attraheras av allt färre personer i i-länderna.
  Den dagen vi förstår den religiösa dimentionen kommer vi också förstå varför vetenskap och förnuft har en sådan ringa betydning för den skara av troende i miljöreligionen. Utan att förstå det religiösa budskapet i miljö- och klimatfrågorna kommer vi även i fortsättningen att ständigt förundras över att allahanda lögner och ovetenskapliga sagor bara leder till större och större framgångar. Vi miljö- och klimatrealister måste äntligen börja inse den religiösa dimentionen i den lögn vi försöker bekämpa.

 79. Ann LH

  #13 Peter, tack för tipset om artikeln. Tim Ball gick alltså segrande ur striden med M. Mann, med allt vad det för med sig om förtroende hit och dit.
  Hopplala, vad ska nu Gunbo säga om detta?

 80. ThomasJ

  Har funderat lite om/kring benämningen (dvs. titeln) ’Expert’. En ’expert’ inom ett xyz-område är, rimligen!, enormt kunnig i de ’expertisa’ områden/teman ’expertis’ krävs – för bl.a. publicering i MSM/PS -. En EXPERT är ju för böfvelen extra-ordinärt kunnig inom sitt ämnesområde, denne kan direkt påvisa/bevisa att si oder så stämmer eller inte. Hur, då!, i hela hum-hum kan en avdankad PS-meteorolog deklareras varande en ’expert’, eller varför i samma hum-hum kan/får en agronom, t.f. ’professor’ öht. tillåtas medverka i ett lands styreles (?) grundläggande frågeställningar… ???
  Go figure… !
  Mvh/TJ

 81. Lennart Ö #12
  ”Det märkliga är att den ökning av CO2- halten vi haft har medfört en kraftigt ökad tillväxt, vilket i och för sig är naturligt men också bra! Våra växter behöver CO2!”
  Kan du ge mig ett vetenskapligt bevis på detta och var det i så fall har växt så mycket mer för att CO2-halten har stigit från 300ppm till dagens 400ppm?

 82. Mats G

  #81
  ”Gräset vill precis som andra växter växa för att nå upp till solljus. Solljus bidrar till att gröna växter kan tillgodogöra sig näring bestående av CO2 och vatten. Vatten är betydlig mer energikrävande för växter att ta upp än CO2. Om man ökar CO2-tillgången kan man dra ner på vattentillgången och ändå få en växtökning på upp till 70%.”
  Källa undra.se

 83. ThomasJ #77
  Men vänta nu. Är de siffror du redovisar helt korrekta? Kan man peka på korrekta dokument?
  Ett öppet brev? En skrift till riksrevisionen. Eller vad f-n som helst för att göra detta till offentlig kunskap borde vara prioritet ett för alla som är oroade över Sveriges energiförsörjning inklusive de flesta på den här bloggen.
  Innan vi blir frånåkta av Indien och andra som nu satsar på Gen 4. Och Indien blir först med Gen 4. Dom garvar väl läppen av sig pga våra vindsnurror.

 84. Pelle L

  Från det ena till det andra 🙂
  Det nämns då och då, med anknytning till den famösa hockeyklubban, att diagrammet över en temperaturserie (från Finland?) vändes upp-och-ned och användes i denna form som ett tecken på uppvärmningen.
  Någon, som är bättre än undertecknad på att googla, som kan peka ut var jag kan hitta med info om detta?

 85. Peter F

  #81 Börje
  http://www.itwire.com/science-news/climate/60575-rising-co2-level-making-earths-deserts-bloom-csiro-study

 86. Olaus Petri

  Lennart Bengtsson, du som uttrycker förvåning över den uppmärksamhet som ges här åt (även i ditt tycke helt absurda korrigeringar) av tempkurvor från enskilda stationer, hur ser du då på den korrigering som skett för hela USA? Är den mer rimlig? I länken nedan jämförs en NASA/GISS-rapport från 1999 där USA skiljer sig åt från de globala kurvan i det att 30-talet är varmare för att sedan, året efter, mer passa den globala rekonstruktionen.
  http://stevengoddard.wordpress.com/2014/02/22/motherlode-part-iv/#comments
  För mig som lekman tycker jag det hela verkar märkligt, särskilt givet det som står i rapporten från 1999, författad av J. Hansen, no less:
  ”How can the absence of clear climate change in the United States be reconciled with continued reports of record global temperature? Part of the ”answer” is that U.S. climate has been following a different course than global climate, at least so far. ”

 87. Jag zappade mellan kanaler igår kväll och fastnade för ett program på SVT24: En dokumentär som var en slags hyllning till Romklubben och deras skrift Tillväxtens gränser. Visserligen var programmet nästan opartiskt upplagt, då även kritiker till Romklubbens teser fick komma till tals. Det är bara det att undertonen var att dessa kritiker inte är så upplysta som Romklubbens medlemmar och andra miljöflummare, att de är dumma politiker eller nationalekonomer som inte vill att genomdriva de åtgärder som behövs för att rädda världen.
  Dokumentären tog också upp uppföljaren 20 år efter, Då borde det ha varit uppenbart för alla att förutsägelserna från 1972 hade slagit helt fel. Ändå stod en företrädare för Romklubben på en konferens där och påstod att tillväxtens gränser hade passerats. Och, alltså, indirekt att de hade haft rätt hela tiden. Vilken fantasivärld lever man i när man förutsäger katastrof och tycker att katastrofen har inträffat fast ingenting av den märks?
  Ganska tidigt talade en av Romklubbens aktivister om exponentiell ekonomisk tillväxt och exponentiell befolkningsökning. Vilket fick mig att tänka ”nötskalle”. Det var inte snällt av mig, men världens befolkning ökar ju inte exponentiellt och har nog aldrig gjort det. Bara om födelsetalen vore konstanta skulle befolkningen öka exponentiellt, men födelsetalen minskar hela tiden. Frågan är om ens den ekonomiska tillväxten har varit exponentiell? Visst pratar man ständigt om ekonomisk tillväxt i termer av procent och exponentiell ökning är en konstant procentuellt ökning per tidsenhet. Men ekonomin växer inte konstant med samma procent varje år och ibland minskar den.
  Hur som helst. Strax innan jag ledsnande på miljöflumspropagandan, stängde av och gick i säng, kom dokumentären in på global uppvärmning, klimatförändringar och koldioxidutsläpp. Då fick jag en idé: Klimatförändringar är miljöflummarnas sista chans att kunna hävda att västvärldens livsstil är ohållbar. Allt annat motsäger miljöflummarna. De rika länderna har minskat sina födelsetal så mycket att befolkningen på de flesta håll endera minskar eller bara ökar tack vare invandring. De rika länderna har renat utsläpp så att nästan inga farliga ämnen släpps ut i naturen längre. De rika länderna tycks ha en hållbar livsstil som innebär allt mindre miljöpåverkan. De fattiga håller däremot på med mycket miljöförstöring i försöken att överleva för dagen och skapa en bättre framtid.
  Om koldioxidutsläpp leder till katastrofala klimatförändringar, är de rika ländernas livsstil trots allt inte hållbar. De rika länderna har släppt ut mer koldioxid än de fattiga, så om koldioxid är en ond, klimatförstörande gas, har de rika ställt till mer elände i världen än de fattiga.
  Det borde vara en viktig faktor när klimathotet växte fram och vägrar att dö under trycket av de många vetenskapliga resultat som tyder på att klimatkänsligheten är låg. Miljöflummarna kan helt enkelt bara fortsätta att hävda att de rika har en ohållbar livsstil om koldioxidutsläpp leder till klimatkatastrof. Utan detta sista halmstrå, måste miljöflummarna gå med på att de rikas livsstil är mer hållbar än de fattigas och att ekonomisk tillväxt är bra för både människor och miljö.
  Sedan borde det vara ett intressant forskningsprojekt varför miljöflummarna, dessa påstådda miljövänner, hatar människor, miljö och framsteg och försöker använda falskt miljöengagemang för att driva sin människofientliga politik.

 88. Gunnar Strandell

  Pelle L #84
  Googla på: tiljander proxies
  Och du din dag är gjord! 🙂

 89. Pelle L

  Gunnar Strandell #88
  Tack!
  Ser fram mot en underhållande förmiddag 😀

 90. tty

  PelleL #84
  Det är till och med värre än så. Eftersom man ofta ”testar” proxies sektionsvis har det t o m förekommit att en och samma proxyserie använts både ”rättvänd” och ”uppochner” för olika tidsperioder, eller att vissa delar av serien helt enkelt ”försvunnit”. Eller också flyttar man kurvorna ”i sidled” (”standardiserar dateringen”).
  I klimatforskningens uppochnedvända värld är allt möjligt.

 91. Lennart Ö.

  Börje Gustavsson#29
  Klimatupplysningen 2013-02-07
  Lena Krantz
  Gästinlägg Ann Löfving-Henriksson

 92. Jag grävde lite mer i Peter Stilbs inlägg #13 och skrev en egen kommentar på min blogg. Steyn är verkligen en giftig retsticka!
  https://www.frihetsportalen.se/2014/02/fritt-fram-att-stamma-klimathotarna/

 93. Lasse

  #53 Ang Höganäs och vattenstånd.
  Just Höganäs ligger på den linje där land och vatten höjs i takt. Detta borde vara en grundkunskap för arkitekter som sysslar med landskap.
  Såg filmen och såg många vackra flickor dansa efter en ledande man.
  Är det symptomatiskt?
  Höga intagningspoäng premierar inte kritiskt tänkande eller män i utbildningen.
  Men stormen i vintras hade inverkan som medförde extremt högvatten och erroderade sandstränder.
  Väder som kanske förvillar. 1902 års översvämning var värre dock!
  Fast varför reagera för en 3,5 m höjning-det finns de som tar i lite mer:
  http://www.student.lth.se/fileadmin/lth/student/introduktion/2009/L/Examesarbete%20av%20Linda%20Adler.pdf

 94. Lasse

  Ang climate change!
  http://www.sydsvenskan.se/malmo/stormen-1902-slog-hardare-an-sven/

 95. Olav Gjelten

  Lars K # 87
  År efter år har vi klimatrealister beskådat överdrifterna och de rena lögnerna kring det påstådda miljö- och klimathotet. Vi har i tusentals debattinlägg besvarat lögner och överdrifter som om våra motståndare letade efter sanningen i miljö- och klimatfrågorna.
  Det kan inte vara svårt för någon av oss som i åratal följt den här debatten, att se att det är den RELIGIÖSA DIMENTIONEN som är DRIVKRAFTEN bland den stora och växande skara av miljöfundamentalister. Här är det BUDSKAPET som överordnade. Vad som är sant och inte sant har en starkt underordnad betydelse i dessa grupper.
  När vi entligen förstått detta, har vi lagt grunden till att kunna bemöta det tragiska i att att en starkt utvecklingsfientlig religiöst betonad ideologi, vunnit sådant tärreng bland folk och särskilt blant unga.

 96. Mats G

  Scam på scam på scam, a tripple scam!
  Hittade detta på Modul-System hemsida.
  ”Under perioden juli t.o.m. september planterar vi ett träd för varje order som kommer in. Beställer du produkter från oss har du även bidragit till att binda växthusgaser och hjälpt vår planet att överleva.”
  Isnt that nice.
  1.Klimathotet
  2.Använda det i marknadsföringen.
  3.Många träd blir inte planterade. Pengarna försvinner på vägen.
  Om man nu oroar sig. Varför är bidrag till plantering tidsbegränsad?

 97. Mats G

  #49
  Jag tolkade artikeln om Rockström helt annorlunda så jag var tvungen att läsa om den.
  Ronald Wennersten verkar vara en slipad gammal räv.
  Först måste man sätta in artikeln i någon form a kontext.
  Att kritisera en så prominent person som Johan Rockström kräver viss finess.
  Att dessutom få den igenom publicistiska avvägningar kräver också sin man.
  Så var gör karln?
  Det du kallar illgrönt kallar jag PK-anpassning för att lura DN att ta in den. Vilket han bevisligen lyckades med. Sedan lindar han in kritiken på ett mästerligt sätt. Här kanske han var lite för smart för risken finns ju att det han verkligen skriver missas. Jag ser det som om han kastar flaskpost. Han hoppas att någon skall hitta den och fiska upp den.
  Så nu skall jag skriva hur jag tolkar vad han verkligen skriver.
  Johan Rockström är en idiot.

 98. Peter Stilbs

  Mats G #97 – Jag känner Roland Wennersten – en tid spelade jag till och med lunchtennis med honom – vad jag förstår har hans verksamhet ”Industriell ekologi” på KTH lagts ned pga dålig ekonomi, och han sökt sig till Kina. En trevlig och reko person enligt mina erfarenheter.

 99. ThomasJ

  Ingvar E #83: Såvitt jag erinrar läste jag en ’blänkare’ i (tror jag) SvD för ~ 1 år sedan att Riksgälden övertagit förvaltningen av de ’straffskatter’ som ålagts kkv-operatörer sedan start. Syftet med dessa medel är att bekosta den s.k. ’slutförvaringen’, som idag är beräknad komma kosta ~ 120-130 miljarder sek. Jag har frågat Riksgälden om min info är korrekt – sparade inte ner den, of course! duh > me! 🙄 Har ännu inte fått svar, men avser återkomma a.s.a.p. slikt föreligger.
  Uppgifterna rörande gen4/5-tekniks användning av ’utbränt’ kärnbränsle har jag från [bl.a.] Gunnar Littmarck. Vi har, i Sverige, ca. de angivna mängderna ’utbränt’ kärnbränsle, som i sig innehåller ~ 98-99% ’rest-energi-potential’. Våra kkv är ju gen2-teknik som har jämförbart usel ’produktivitet’.
  En bra info-källa är oxo http://www.torium.se och sedan finns där en nedrans massa info, inkl. newsletter, på http://www.world-nuclear-news.org/ .
  Återkopplar!
  Mvh/TJ

 100. Thomas P

  Peter #13 Visserligen är amerikanska rättsväsendet helt obegripligt och utgången av processer tenderar bero väldigt mycket på formalia, men vill du verkligen heja på Ball här? Han provade själv 2006 att stämma en Dan Johnson för förtal, ett åtal som han senare övergav eftersom Johnson hade helt rätt i att Ball överdrivit sina meriter. Borde då Johnson motstämma honom på ett löjligt belopp?
  Vill man ha fakta om vad som verkligen händer i den där processen bör man nog överväga att hitta en trovärdigare källa än John O’Sullivan som också förefaller vara något av en mytoman. Prova att söka runt lite med google.
  Man kan tycka att du skulle vilja ha lite distans till författarna till ”Slaying the Sky Dragon”, om du minns den där boken där hela växthusteorin, ja större delen av 1900-talets fysik, förlöjligas.

 101. ThomasJ

  Utengemärkt intressant betraktelse av Lars Bern här:
  http://antropocene.se/2014/february/politikens-schlingmannisering.html
  Mvh/TJ

 102. Peter Stilbs

  Thomas P #100 – det var trots allt Mann som började, genom att överreagera på state penn/Penn State och stämma – han kunde ha knäckt Tim Ball . Nu blev det inte så.
  Om drakdödarboken – Tim Ball skrev två unikt informativa kapitel om historien bakom (den ”vetenskapliga”) klimatalarmismen, han ska ha all heder för dem. Det har jag uttryckt tidigare här.

 103. Gunbo

  Olav Gjelten #95,
  ”Här är det BUDSKAPET som överordnade. Vad som är sant och inte sant har en starkt underordnad betydelse i dessa grupper.”
  Ungefär som en del kommentatorer på WUWT också resonerar:
  ”drumphil says: “Because after all the actual literal truth isn’t the important thing. The important thing is winning!”
  http://wattsupwiththat.com/2014/02/06/on-don-easterbrooks-updated-projection/

 104. Gunbo, det blir allt tydlgiare att du blir tröstar det gnagande och långsamt danande insikten om att du satsat på alldeles flr mycket på det lag som förvisso snackade massor i förväg om hur duktiga och totalt överlägsna de var men som aldrig någonsin lyckades leverera (mer än mer av samma snack om att de kommer ta igen allt framöver innan matchen eller serien är över) ..
  .. att du dövar den känslan med allt ivrigare kålsupande där du vill nalla ur bortersta skrymslena i skeptikserskåpen.
  Tycker du att det går så bra Gunbo? Har du ännu inte kommit så långt som att inse att ditt beteende är ett problem? En slags förnekelse?
  😉

 105. Thomas P

  Peter #102 Som sagt: Ball hade själv visat att han gillade att stämma andra för förtal. Såvitt jag vet är processen heller inte avgjort, och eftersom O’Sullivan är sådan part i målet bör man vara försiktig att ta hans version för sanning. Han ägnar sig själv åt osmakligt förtal med inlägg som: ” It’s purpose: to distract attention from the real issue of the failing Vancouver lawsuit of the alleged Climategate fraudster whose history is being indelibly entwined with that of convicted pedophile, Jerry Sandusky. ”
  http://johnosullivan.wordpress.com/2012/07/29/desmogblog-fail-with-pop-gun-character-assassination-ploy/
  (Med ”entwined” menas att Mann och Sandusky jobbade på samma universitet, om än, som jag förstått det, vid olika tidpunkt).
  Du försvarar Balls förnekande av växthuseffekten, inte mig emot, det är så mycket enklare om man slipper bekymra sig om nyanser er förnekare emellan:
  http://drtimball.com/2012/co2-is-not-a-greenhouse-gas-that-raises-global-temperature-period/

 106. Mats G

  Det jag tycker är mest intressant Ball vs Mann är varför Mann vägrar visa sina rådata.

 107. Thomas P

  Mats G #106 Gör han?

 108. Mats G

  107
  Ja om jag förstod det rätt, Det var därför åtalet blev nedlagt. eller förskjutet eller var de befinner sig i processen. Jag blir inte riktigt klok på det.

 109. Thomas P

  Mats #108 Börja med att leta reda på en trovärdig källa, någon som inte är part i målet.

 110. Astrid Å

  Lars K # 87
  Mmm, man ser vilket inflytande de har haft . Framförallt i Sverige och EU. Det är alltid intressant med dokumentärer där de berättar själva. Den religiösa övertonen blir väldigt tydlig trots att de vill verka så vetenskapliga. Slutbilden med endast dessa människor som kan se in i framtiden , är ju…jaa…orden fattas mig.
  http://urplay.se/Produkter/179422-Varlden-Hallbarhetens-grans#info

 111. Mats G

  Jag läste domstolsutslaget(det är bara att googla). Jag tror därför de vågar på sig en motstämning. Om han vägrar är han en sitting duck.

 112. Thomas P

  Mats #111 Kanske kan du ge en direktlänk för jag hittar inte dokumentet, bara en massa bloggartiklar från olika sidor. Vad menar du sen med ”vägrar”? Vem vägrar vad?

 113. Mats G

  #112
  http://www.steynonline.com/documents/6109.pdf

 114. Gunbo

  Jonas #104,
  ”Tycker du att det går så bra Gunbo?”
  Ja, det går jättebra! Jag är i gott sällskap med Bob Tisdale. 🙂
  Han svarade drumphil så här:
  ”People can’t win with lies. Lies eventually become visible. It’s only a matter of time.”
  Vidare har han följande att säga till Don Easterbrook:
  ”You may not think of yourself as the enemy, Don, but your presentation of manufactured data is hurting the credibility of global warming skeptics. And the fact that you continue to try to misdirect and argue is telling.”
  Jag tycker det går betydligt sämre för dig i ditt blundande för ”din sidas” övertramp.

 115. Mats G

  #112
  Det är den här punkten jag refererar till(Plaintiff = Mann)
  ”132. At the same time, Plaintiff continues to evade the one
  action that might definitively establish its respectability
  – by objecting, in the courts of Virginia, British Columbia
  and elsewhere, to the release of his research in this field.”

 116. Peter F #85
  Felaktiga länkar finns det ju hur många som helst av, jag ville ju ha ett vetenskapligt bevis att det är CO2 som är huvudorsaken till att öknar blomstrar och tyvärr har jag jag ännu inte funnit något. Det är ju lika dumt som när de påstår att att den lilla förhöjda CO2-halten i atmosfären ligger bakom den ytterst lilla ökningen av jordens temp. Du och din länk kör ju med samma dumhet, bara för att CO2 ökar ytterst lite i atmosfären så tror du, och tyvärr många med dig, att det är orsaken till att det just nu grönskar lite mer i öknar. Att öknar grönskar kan ju lika gärna bero på att luften/nederbörden numera innehåller mycket mer med föroreningar/näring (t ex kväve) än vad den gjorde för 10-15 år sedan.

 117. Mats G

  Och jag måste tillägga att jag tycker domaren är inte nådig i sin kritik mot Mann.

 118. Ann L-H

  Börje Gustavsson # 116 Om Du vill veta hur forskarna har kommit fram till de slutsatser som är redovisade i länken så finns ger länken även hänvisning till studierna som ligger bakom.

 119. Mats G #82
  ”Om man ökar CO2-tillgången kan man dra ner på vattentillgången och ändå få en växtökning på upp till 70%”
  Aha, så du menar att jag behöver inte jobba mer med jorden och jordisera mitt köks- och trädgårdsavfall, det räcket med att invänta att CO2-halten stiger i atmosfären och då får jag en 70%-ig skörderökning, toppen, vad enkelt! Men hur hög CO2-halt behövs då för att få en 70%-ig skördeökning?

 120. Gunbo
  ”Jag tycker det går betydligt sämre för dig i ditt blundande för ”din sidas” övertramp.”

 121. Sorry Gunbo, postade för tidigt.
  Du behöver alltså dels hitta på rent strunt igen, och dessutom hänvisa till sådana som är helt på tvärs med din tro, för att få till ditt kålsupande ..
  Men du har ännu inte förstått att dtt kålsuperi är ett problem!?

 122. Christopher E

  #103 Gunbo
  Nu har jag synat dig igen, din filur. Nu använder du citat ur sitt sammanhang för att visa hur hemska skeptiker är.
  Jag tyckte ditt citat från drumphil lät lite mysko, så jag kollade. Det visade sig att han gav inte alla uttryck åt att vinna är viktigare än sanning. Han kritiserar i själva verket hårt Easterbrook och är därmed kompis med dig Gunbo. Citatet var en sarkastisk vändning mot hur han upplevde någon som försiktigt tog Easterbrooks parti.
  Själva striden har jag inte följt något vidare. Easterbrook har gjort en projektion om cykler innebärande att en avkylning är på gång/förestående. Han har därför gjort en grov illustration genom att ta data från en tidigare avkylningsperiod och klistrat in i vår tid. Det var inget medvetet bedrägeri, utan öppet, men tydligen lämnar själva överlappningen och val av dataset en del att önska. Ett problem som jag ser det är rent psykologiskt. Bob Tisdale går fram som blodhund med målet att förödmjuka Don. Vad i deras historia som ger en känsla av att en (ensidig?) vendetta pågår vet jag inte. Men i en mer konstruktiv ton hade säkert responsen från Don blivit bättre också.
  Men vad vi kan säga är att eftersom detta pågår på WUWT har alarmistfavorittesen att alla skeptiker håller ihop och att ”intern” kritik inte förekommer grundligen falsifierats.
  Och som en kul detalj har ju Don delvis rätt i vilket fall, oavsett diagrambråket. Uppvärmningen har avstannat, eller enligt bla HadCrut4 övergått i en avkylning, om än något mildare än Dons förutsägelse.
  Men på tal om lögner, Gunbo, väntar vi inte fortfarande på din ursäkt till Ball efter att du ljugit om att han hävdat att Strong var ordförande för IPCC, i syfte att avfärda honom som okunnig? Gäller inte det här med att lögner inte håller i längden där också?

 123. Mats G

  Relax, det var bara en förklaring hur det funka. Om du gillar och pyssla i trädgården så lär inte denna information inte påverka det. Förmodligen är det väl bara att göra matten. Rätt säker på att det finns formler på hur mycket tillväxtökning du får per 100 ppm tex. Skulle tänka mig att de som odlar i växthus har klart för sig hur det här funkar för det ökar andelen CO2 i växthusen för att få snabbare tillväxt.
  Som min info beskrev så behövs det mindre energi att omvandla CO2 än vatten. Växten använder förmodligen det minst energisparande metoden för att växa.
  Sen om det får öknar att bli gröna har jag ingen aning om. men det bör underlätta iallafall.
  Dessutom är Lennart väldigt kunnig i de här frågorna. Så jag skulle nog studera uppgifterna rätt noga innan jag ifrågasatte honom.

 124. Mats G

  #123 var respons på #119 Börje G

 125. Mats G

  #123
  Rättelse
  ” minst energisparande”
  mest energisparande

 126. Ann L-H #118
  ”Om Du vill veta hur forskarna har kommit fram till de slutsatser som är redovisade i länken så finns ger länken även hänvisning till studierna som ligger bakom.”
  Tyvärr, men jag är enbart intresserad av vetenskapliga bevis. Jag är så trött på alla forskares slutsatser och vad de ”tror”.

 127. Mats G #123
  ”Skulle tänka mig att de som odlar i växthus har klart för sig hur det här funkar för det ökar andelen CO2 i växthusen för att få snabbare tillväxt.”
  Du menar sån här tillväxt och som jag hade förra året i mitt växthus utan att jag hade förhöjt CO2-halten:
  http://skurupsborren.se/tomater2013.html

 128. Mats G
  Om CO2-halten blir för hög kan resultatet bli så här:
  http://www.atl.nu/lantbruk/s-mre-vete-med-h-gre-koldioxidhalt

 129. Mikael W.

  ”In this mind-blowing book ’The Deliberate Corruption of Climate Science;’ one of the world’s leading sceptic climatologists, Tim Ball, presents us with the evidence as to why the UN IPCC is nothing more and nothing less than a politically contrived organisation. This is the book Ball has been eager to publish the moment he was free of the censorious legal shackles imposed upon him three years ago when Penn. State University’s Michael Mann (‘hockey stick’ graph fraud) filed a libel suit against him in Canada.book cover
  Here, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), the supposed world authority on matters of climate, is demonstrated to be a tight-knit and politicized advocacy group – a “cabal” as Ball calls them, that has cost the world multi-billions of dollars for no result whatsoever. Today we may see for ourselves why Ball correctly adjudged that Mann (and others) should be in “the state pen, not Penn. State.”
  The book leaves no stone unturned when it comes to identifying the serious damage to climate science – and government-funded science in general – that the University of East Anglia’s Climate Change Unit (CRU) has brought upon the entire issue of so-called man-made climate change. The damage the UN’s 30-year “green agenda” has done to modern industrial progress cannot be underestimated, says Ball. Much of the science is fudged, if not outright faked.
  In an interview with Radio America’s Greg Corombos about the new book, Dr Ball tells his audience that today’s anti-industrialists are the latest incarnation of a misguided cause that goes back to the 19th century writings of Thomas Malthus. Malthus argued that the human population was fast outgrowing nature’s capacity to sustain it. Malthus therefore advocated population control to ward off mass disease and starvation.
  “If you can shut off the flow of fossil fuels, that will stop the engine of those industrialized nations, but people would scream immediately if that happened,” explains the mild-mannered expert. “But if you could show that the by-product of the combustion of that fossil fuel, carbon dioxide, was causing runaway global warming and climate change, then you could use that for a vehicle to introduce legislation to shut down those industrialized nations.”
  Concisely and eruditely set out, this impressive volume details why policy makers should immediately stop funding the UN’s IPCC and disband all climate -related institutions that rely on a trove of “secret science” that forms the backbone of UN IPCC alarmism.
  Tim Ball explains all the steps that have led to the situation we still find ourselves in today, despite all the abject failings of all predictions and/or scenarios concocted by doom saying errant computer models. Shadowy figures behind the scenes such as billionaire Maurice Strong, are openly identified in the book and one can only hope that for their misdeeds the fraudsters will be called to account.
  The undertone throughout is that sceptic scientists have long been rebuffed by the presiding UN climate cabal that refuses to enter into public debate. And it is no surprise the doomsayers are shy of open debate – much of their supposed evidence for global warming is either kept hidden or premised on the failed predictions (or, as the IPCC lamely calls them, ”projections”) of junk models. In fact, Dr Ball demonstrates there is no openly verifiable proof showing human-made carbon dioxide measurably altering climate, let alone ”catastrophically,” as is all too often claimed.
  The courage and forthrightness Tim Ball has shown with this book, and in the British Columbia Supreme Court defending himself against the now failed libel suit of Michael Mann, is about to be vindicated by the judiciary. As the scientific community awaits Ball’s impeding legal triumph, we may edify ourselves not just with the black and white evidence presented in this extraordinary publication, but in the certain knowledge that Mann and his co-conspirators have spectacularly failed in their bid to silence dissent against their fraudulent science.
  Mann’s abortive attempt to sue Ball in the British Columbia Supreme Court ultimately back-fired because Mann refused to show his metadata, his calculations for his junk science, in open court. Now Mann faces possible bankruptcy on top of professional suicide, as the price for his misdeeds.
  Reviewing in detail the Climategate scandal with reference to the leaked emails, Mann and his fellow scammers are now shown in Ball’s book to have conspired to build the lie that the relatively miniscule human emissions of a trace and beneficial gas, carbon dioxide, will catastrophically alter the world’s climate.
  Ball was the underdog made into the accidental hero of the climate wars story. He helped pave the way towards a new open platform for principled scientists on the Internet so that independent, unpaid researchers debunking the so-called ’greenhouse gas theory’, the cornerstone of the pseudo-science of all global warming alarmism are finally being heard. Today, more scientists are coming to the realisation that the only effect that atmospheric carbon dioxide can have is one of increased cooling – never any warming – and, at laat, the journey back to empiricism is under way.
  For his efforts Dr Ball will be regarded as the climatologist who was at the forefront of the paradigm shift away from the post-normalism that poisoned much government science in recent generations. Ball stood beside those who championed the traditional scientific method out to prove that an innocent – and life-giving – gas (carbon dioxide) cannot precipitate a “man-made” climate disaster. This important new book needs to be compulsory reading for all policymakers so as to bring an end to the ongoing waste of government funds tackling a non-existent threat.”

 130. Thomas P

  Mats #113 Det du länkar till är en inlaga från Mark Steyn, och ett par bilagor med inlägg från Mann och hans advokater, inte något domstolen sagt. Steyn har vid det här laget målat in sig i ett hörn och kan säga vad som helst, speciellt sedan han avsade sig advokater (eller om det var tvärtom) och representerar sig själv.
  Michael #129 Normalt sätt skulle jag säga att det är bra att ange källa om man kommer med ett sådant här långt citat, i ditt fall förstår jag dock varför du avstod. Det är bara kompisgänget Ball och O’Sullivan som dunkar varandra i ryggen. ”Principia Scientific” är en organisation som får t o m halvseriösa ”skeptiker” att gå i taket med sitt förnekande av att det ens finns en växthuseffekt.

 131. Mats G

  #130
  Jag tror du har missuppfattat.

 132. Ann LH

  # 129 Mikael W – var har du hittat dessa rader om Tim Balls bok?

 133. Thomas P

  Mats #141 Jag är övertygad om att du missuppfattat: ”DEFENDANT STEYN’S ANSWER AND COUNTERCLAIMS TO AMENDED COMPLAINT”

 134. Mats G

  #133
  Missuppfattning eller inte så kvarstår förhållandet i #115.
  Och det är det viktiga.

 135. Thomas P

  Att Steyn påstår detta kvarstår, vilket inte är detsamma som att det är sant, och för mig är sanningshalten det viktiga.

 136. Mats G

  #135
  ”sanningshalten det viktiga”
  Har du Manns Rådata?
  Skicka den då till Steyn så är saken avklarad.

 137. Guy

  Börje G
  #126 ” Tyvärr, men jag är enbart intresserad av vetenskapliga bevis. Jag är så trött på alla forskares slutsatser och vad de ”tror”.”
  Hur passar det här ihop med din länk i #128? Där både tror dom och spekulerar.

 138. Jaddu Thomas, tänk om sanningshalten verkligen vore det viktiga för dig?
  Vad skulle du då ta och göra av din tillvaro månne? Jag befarar att stora delar av din raison d’etre skulle falla ihop som en sufflé …

 139. Lätt fascinerande att se hur hårt somliga vill hålla fast vid vanföreställningen om att Mann är en seriös klimatforskare och bara ett offer för elaka skeptiker och välkooridnerade attacker från organiserade penningstinna intressen som vill förstöra världen för egen vinnings skull.
  Ännu mer att oavsett vad Mann gör skall dennes göranden försvaras till sista blodsdroppen. Med allt mer bisarra och krystade ’argument’.

 140. ThomasJ

  Judith Curry tar ett ’tag’ i Steyn vs. Mann, länk:
  http://judithcurry.com/2014/02/22/steyn-et-al-versus-mann/
  Läsvärt!
  Mvh/TJ

 141. Thomas P

  Mats #136 Kan du ens förklara vilka rådata det skulle röra sig om? Proxydata? De är för det första inte från Mann utan från alla de grupper som producerat dem och för det andra har det tidigare i hela den här debatten inte verkat svårt för den intresserade att få tag på dem även om jag personligen inte laddat ned dem. Du greppar efter halmstrån när det visade sig att det där fina dokumentet du trodde var en rykande revolver bara var en partsinlaga från en politisk journalist.

 142. Mats G

  #141
  Det material som ligger till grund för Manns berömda Hockeystick.
  Det behövs för att kunna kontrollera hans beräkningar. Ett normalt förfarande inom vetenskapen.

 143. Mats G

  #141
  ”verkat svårt för den intresserade att få tag på dem”
  Du kanske skall ge det tipset till följande institut.
  ”the courts of Virginia, British Columbia and elsewhere”

 144. Mats G

  #143
  ” inte verkat svårt för den intresserade att få tag på”
  Missa ett inte, sorry.

 145. Thomas P

  Mats #142 Detta har utretts gång efter annan. Data finns tillgängliga, hockeyklubban har reproducerats osv.
  Vi talar om Mark Steyn här, en man som är så okunnig/ohederlig att han kan skriva till sitt försvar:
  ” I mocked Dr. Michael Mann, the celebrated global warm-monger, and his ”hockey stick,” the most famous of all the late-Nineties global-warming climate models to which dull, uncooperative 21st-century reality has failed to live up. ”
  http://www.steynonline.com/6017/slappstick-farce

 146. Thomas P

  Mats #144 ”Du kanske skall ge det tipset till följande institut.
  ”the courts of Virginia, British Columbia and elsewhere””
  Varför det? Har de efterfrågat data?

 147. Mats G

  #146
  Vad tror du själv 🙂

 148. Mats G
  Thomas påpekar att Steyn, istället för att sitta och låta Manns och hans (förment) görna aktivist kompisar som vill genomdriva ”klimatpolitik’ taktik att tysta honom under åratal med idiotiska stämningar, nu har gjort en motstämning för att sas inte låta Mann komma undan med hans/deras intimideringstaktik.
  I sak har förstås Steyn helt rätt: Det är helt OK att både driva med och insinuera mindre ädla motiv hos politiska aktivister, charlataner, och andra offentliga figurer. Speciell om man jämför med vad Mann ständigt framför offentligt.
  Thomas hejar dock på Mann, eftersom han är helt ointresserad av både seriös debatt och att den politik (som han tycks heja på) skall belysas inkl de ljusskygga krafterna som förordar sådan.
  Liksom så många andra hoppas han att makt eller iaf påstådd auktoritet skall tysta tillräckligt många. Och har har av den anledningen hejat på precis varje metod och försök att sätta dit eller jävlas med skeptiska röster, oavsett sakinnehåll.
  Som du mycket väl vet har han precis noll problem med att journalister skriver i stort sett vilken dynga som helst i klimathotets namn. Men när en journalist faktistk står upp för riktig yttrandefrihet, ja då hejar han på Manns försök att stämma honom till tystnad, eller som Steyn påpekar,mha domstolar stämma hans hockeyklubba åter till ’repsektabilitet’

 149. Gunbo

  Christopher #122,
  ”Jag tyckte ditt citat från drumphil lät lite mysko, så jag kollade. Det visade sig att han gav inte alla uttryck åt att vinna är viktigare än sanning. Han kritiserar i själva verket hårt Easterbrook och är därmed kompis med dig Gunbo. Citatet var en sarkastisk vändning mot hur han upplevde någon som försiktigt tog Easterbrooks parti.”
  Jag citerade det drumphil skrev, inte det han eventuellt menade. Läser man kommentarerna på WUWT förekommer ofta den av drumphil beskrivna åsikten som Bob Tisdale besvarade med:
  ”People can’t win with lies. Lies eventually become visible. It’s only a matter of time.”
  ”Bob Tisdale går fram som blodhund med målet att förödmjuka Don.”
  Jag ser det inte alls så. Tisdales anledning att kritisera Easterbrook uttrycker han så här: ”your presentation of manufactured data is hurting the credibility of global warming skeptics.”
  ”Men vad vi kan säga är att eftersom detta pågår på WUWT har alarmistfavorittesen att alla skeptiker håller ihop och att ”intern” kritik inte förekommer grundligen falsifierats.”
  Ja, hatten av för de som håller sanningen högre än BUDSKAPET!
  ”Men på tal om lögner, Gunbo, väntar vi inte fortfarande på din ursäkt till Ball efter att du ljugit om att han hävdat att Strong var ordförande för IPCC, i syfte att avfärda honom som okunnig? Gäller inte det här med att lögner inte håller i längden där också?”
  Varför skulle jag be om ursäkt för något som intervjuaren av Tim Ball skrivit? Varken du eller jag vet vad Ball egentligen sagt till honom.

 150. Thomas P #145
  Vem menar du har reproducerat hockeklubban? Någon mer än Mc&Mc? Den reproduktionen du så gärna vill smutskasta?
  Eller menar du ’repdroduktion’ såsom begreppet används i ’klimatforskningne’, där samma rådata, med några smärre tillägg/undantag ger liknande former på rekonstruktionskurvan? Och ifall där kan skönjas en knyck runt ~1850 så att den därefter pekar uppåt, skall det ses som en ’upprättelse’ eller tom ’rekonstruktion’ av Manns klubba?

 151. Thomas P

  Mats #147 ”Vad tror du själv :)”
  Jag tror du sedan länge fått slut på argument men istället för att hålla tyst eller erkänna att du hade fel så kör du vidare på tomgång. Om du inte har något konkret att komma med är den här diskussionen över.

 152. Gunbo, alltid aktivisten. Och liksom Thomas försöker du antyda att sanningen är det viktigaste för dig. Trots att du själv inte tvektat att både ljuga och skarva när du trott att sådant styrker ditt budskap (som händelsevis alltid handlar om att skeptiska röster skall misstänkliggöras eller smutskastas)
  Här försöker du återigen tortera verkligheten och insinuera att det var intervjuaren som var ansvarig för din miss. Och därfter försöka insinuera (möjligheten) att Ball inte visste ens vem IPCCs ordföranden var.
  Tja Gunbo, det är några ganska extrema halmstrån du försöker klamra fast dig vid.
  Men som sagt, det är väl din version av ’sanningen’ som du månar om mer än ngt annat, inklusive den riktiga sanningen.
  Det är lite lätt komiskt att se hur alla de som pompöst pratar om både ’sanningen’ och ’vetenskapen’ helt inte vill göra ngt än att undvika ämnena och sakfrågorna, för att istället ägna sig åt att (närmast hysterist) prata om imaginära streck och ’kopplingar’ och andra oprecisa (opreciserbara!) insinuationer om precis allt annat än vad det faktiskt handlar om.
  Jag tror heller inte att det är en slump Gunbo … Och ifall du inte själv (alls?) är varse det: Det går normalt inge vidare för dig här. Inte heller för Thomas. Och en del övriga struntpratare här du har hoppats på under åren.
  Men enligt dig själv (#114) är du saligt ovetandes om allt sådant, eller?

 153. Mats G

  #151
  Så du vill jag skall hålla tyst? Du känner mig. Det lär aldrig hända. Det är valfritt att lyssna.
  Fel och fel. Jag tolkar den information jag kommer över.
  Jag vet att du inte gillar att tänka abstrakt. Och det är egentligen tricket för att få ordning på hur saker fungerar i vår värld. Utan det blir det helt klart rörigt.
  Det är möjligt att jag drog en förhastad slutsats. men alla olika referenser jag har tittat på så kvarstår faktum att Mann inte har lämnat ut materialet eller hur han har kommit fram till The HockeyStick.
  Jag/vi för väl vänta och se vad stämningen kommer fram till. Då kanske det kommer fram om jag hade nåt att komma med eller inte.

 154. Thomas och övriga
  Jag skall köra en Gunbo, och klippa in ett citat från (denna gången) Judith Curry som är bra:

  ”For the past decade, scientists have come to the defense of Michael Mann, somehow thinking that defending Michael Mann is fighting against the ‘war on science’ and is standing up for academic freedom. Its time to let Michael Mann sink or swim on his own. Michael Mann is having all these problems because he chooses to try to muzzle people that are critical of Mann’s science, critical of Mann’s professional and personal behavior, and critical of Mann’s behavior as revealed in the climategate emails. All this has nothing to do with defending climate science or academic freedom”

  Men jag skall göra ett tillägg: Om det visar sig att antingen Mann fubbat mer än bara inkompetent omedvetet för att få fram sina klubbor och/eller om det visar sig att fler än bara han varit varse detta redan när det pågick och/eller om hans tveksamma vetenskapliga redlighet aktivit skyddats av universieteten och dess ansvariga osv ..
  Då kommer det betyda att det vara du/ni/Mann/alla övriga inblandade som bedrev detta ’war on science.
  Personlighen hävdar jag ju att detta redan är ett fullbordat faktum,alltså att IPCC och övrig politisering av ’klimatforskningen’ förstört eller starkt decimerat andelen av riktig vetenskaplighet inom densamma Även om jag tvekar inför att utpeka aviskt, motiv och skuld bland de inblandade ännu.
  Men jag är säker på många många som finns med på insidan valt att ’strategiskt’ titta åt annat håll alla de ggr man inte velat se bristerna, speciellt ifall dessa kunnat sägas att ’gynna’ the cause i det större perspektivet. Vår egen Bert Bolin tycks ju tom ganska öppet ha vidgått sådant …

 155. Mats G
  DU hävdar att Thomas P inte gillar att ’tänka abstrakt’? Var har du fått detta ifrån? Han brukar förorda både klimatmodeller och de flesta hypotetiska eventuella framtida möjligheter om iaf teoretiskt tänkbara osannolikheter osv. Bara de är tillräckligt alarmistiska.
  Jag skulle nog hävda att han älskar att tänka och argumentera abstrakt och hypotetiskt. Däremot är han ordentligt usel på sådant, och vill liksom många vänstermänniskor gärna likställa de mest skruvade antagandena om både ’förklaringar’ och framtid med verkligheten och korrekta beskrivningar av densamma.
  Och när sedan hans profetior och förklaringar inte håller är han snabb med att plocka upp fler och ännu mer skruvade bortförklaringar och framflyttade katastrofer …

 156. Christopher E

  #149 Gunbo
  Jag är faktiskt förvånad över hur du uppträder här.
  ”Jag citerade det drumphil skrev, inte det han eventuellt menade. Läser man kommentarerna på WUWT förekommer ofta den av drumphil beskrivna åsikten”
  Det var uppenbart vad du gjorde. De ville smeta på citatet på skeptiker och mena att de bara bryr sig om att vinna och struntar i sanning. Om du verkligen var medevten om att du plockade citatet ur sitt sammanhang och inte bara missförstod texten är det ju ännu värre. Om dessa åsikter ”förekommer ofta” hade det väl både varit enkelt och definitivt inte som ditt falsksyftande citat ohederligt att citera dessa direkt istället?
  ”Varför skulle jag be om ursäkt för något som intervjuaren av Tim Ball skrivit? Varken du eller jag vet vad Ball egentligen sagt till honom.”
  Du ska ta ansvar därför att du gjorde en stor sak av det hela, och att det var fel framgår fullständigt utifrån länken ifråga vid en lätt koll. Har du inte förstått att det är radiointervju som summeras i skriftlig form? Jag vet precis vad som sades i intervjun för båda delarna ligger där som ljudlänkar på sidorna ifråga, så det kan du veta också om sanning varit intressant för dig. Du kan inte friskriva dig med att du bara kopierade ur artikeln. Du skrev själv att du häpnande, och det var en anledning så god som att göra en liten koll endast två tydliga klick bort innan du drog igång smutskastningen.
  Nu när du fått felen påpekade för dig tar du inte tillbaka något, och hoppas på att Ball kanske ändå sagt det du falskt anklagade honom för när ingen hört. Och att drumphil inte alls menade det han skrev som du påstår spelar ingen roll för dig för att du hoppas att någon annan skeptiker kanske sagt det någonstans.
  Jag är inte din motståndare Gunbo, men ser du inte att det sättet du sätter dig på höga hästar om moral och SANNING blir väldigt falsk när du beter dig så här? Du kan ju inte vinna med lögner du heller, som ditt nuvarande favoritcitat uttrycker det.

 157. Gunbo …
  Vad var motivet till att du under många dagar försökte vidhålla att du hade läst en domstolsinlaga (till förmån för Justin Lancaster) som öht inte exiterade?
  Vad är motivet till att du fortfarande inte kunnat korrigera detta?
  Är det månne för att hela ditt poserande korthus om att du ’bara vill söka efter sanningen’ raseras fullständigt när det visar sig att du själv syndar på precis det sätt du så gärna och ofta vill insinuera om andra?

 158. Guy #137
  ”Där både tror dom och spekulerar”
  De har ju genom fältförsök funnit att en ökad halt koldioxid har en negativ påverkan på proteinhalten i vete. Så vad är det de tror och spekulerar om?
  Att enbart höja en tillväxtfaktor är aldrig bra. När man t ex bara ensidigt ökar kvävegivan till potatis för att dessa ska bli större så blir kvalitén också sämre. Sak samma när man bara CO2-gödslar. Ni som ibland undrar varför tomater kan vara så smaklösa kan ju fundera på om det kan bero på för hög CO2-halt i växthuset de är odlade i.
  Trots allt så har ju växtligheten under mycket lång tid ställt in sig på en relativt sparsam tillgång till CO2.

 159. Mats G

  #155
  ”Var har du fått detta ifrån?”
  Han sa det själv i en debatt och då måste det vara sant, eller?

 160. Mats G, du får själva premissen för din deduktion fel:
  ”Han sa det själv i en debatt och då måste det vara sant, eller?

 161. Vidare skulle jag nog vilja påstå att Gunbos försök i #103 och ffa #149:
  ””drumphil says: “Because after all the actual literal truth isn’t the important thing. The important thing is winning!”
  ””Jag citerade det drumphil skrev, inte det han eventuellt menade. Läser man kommentarerna på WUWT förekommer ofta den av drumphil beskrivna åsikten”
  också är en ren och skär osanning! En lögn om man så vill …
  Jag läser ibland hela kommentarstrådar på WUWT, och kan då inte säga att jag någonsin sett nån ge uttryck för uppfattningen att ’sanningen kan offras, bara lögnen gynnar det egna argumentet eller tom att vinna debatten’. Jag skulle nog hävda motsatsen, dvs att många ggr får dåliga argument och felaktigheter mothugg öppet där (till skillnad från aktivistsajterna)
  Och omm så vore så som Gunbo påstår i #149, skulle det ju vara enkelt att lägga fram exempel på sådant.
  Nu kommer Gunbo förstås inte att göra ngt sådant alls. Så varifrån kommer denna Gunbos senaste påstående?
  I brist på svar är nog min gissning lika bra som någon annans ….

 162. Mats G

  #158
  ”tomater kan vara så smaklösa kan ju fundera på om det kan bero på för hög CO2-halt i växthuset de är odlade i.”
  Den kopplingen hade jag inte gjort, thanks.

 163. Mats G

  Det verkar som vi har hittat ett nytt klimathotsargument. Smaklösa frukt och grönt.
  Klart bättre än pingviner.

 164. Thomas P

  Mats #163 Smak är en sak, vad värre är sjunker näringshalten i växter med mer CO2. Detta är inte något nytt argument även om det hamnat lite i bakgrunden.

 165. Astrid Å

  Mats G # 163
  Nja,frukt och grönt förädlas ju för att tåla transporter och dylikt.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5171687

 166. Thomas
  Hävdar du att näringsvärdet sjunker hos utomhusgrödor pga att CO2-halten är högre än (säg) 280 ppm? Eller pratar du främst om växthusodlade tomater där allt är trimmat för att få hög produktion och avkastning?

 167. Gunbo

  Christopher #156,
  ”De ville smeta på citatet på skeptiker och mena att de bara bryr sig om att vinna och struntar i sanning.”
  Du kanske glömmer att starten på den här diskussionen var Olav Gjeltens:
  ”Här är det BUDSKAPET som överordnade. Vad som är sant och inte sant har en starkt underordnad betydelse i dessa grupper.”
  Vad jag visar är att detta kan appliceras också på många skeptiker. OBS, jag säger inte ALLA skeptiker, vilket Bob Tisdale bevisar!
  ”Om dessa åsikter ”förekommer ofta” hade det väl både varit enkelt och definitivt inte som ditt falsksyftande citat ohederligt att citera dessa direkt istället?”
  Jag kan ta ett annat exempel, ett citat från en kommentator på WUWT som är starkt kritisk till en artikel skriven av Roy Spencer:
  ”Janice Moore says: November 11, 2013 at 11:12 am
  While there is some useful repetition of the knowledge about ENSO as a climate driver, the main effect of this article is to support AGW. This article does far more damage to the cause of truth than it does good. The positive testimony for AGW from a “hostile witness” (Dr. Spencer has purportedly been on the side of the skeptics of AGW) gives the article’s support a weight a friendly witness’s testimony could never have. It would have been better to have said nothing at all.”
  Hon kan inte acceptera att Spencer skriver någonting som hon tolkar som ett medgivande av AGW utan önskar att han hade hållit tyst i stället. Det viktiga är alltså att stötta den egna sidans kamp och ev. vinna, inte att lyssna på vad vetenskapen säger.
  Det finns många andra exempel bland kommentarerna som på samma belysande sätt visar vad det är frågan om, nämligen att som Sten Kaijser skrev i dagens inlägg: ”att okritiskt anamma kritiska idéer.”
  ”Du ska ta ansvar därför att du gjorde en stor sak av det hela, och att det var fel framgår fullständigt utifrån länken ifråga vid en lätt koll. Har du inte förstått att det är radiointervju som summeras i skriftlig form?”
  Jag lovar att lyssna på intervjun en gång till och återkommer om det. Men att jag gjorde någon stor sak av det hela kan jag inte se. Jag var förvånad över att Tim Ball inte visste att Maurice Strong inte varit ”head of the IPCC” som det stod i artikeln. Så, än en gång, om det är någon som ska be om ursäkt är det väl intervjuaren som felciterade Tim Ball.
  Om jag avkrävs en ursäkt finns det många andra här som också borde be om ursäkt för långt värre kränkningar.
  Det är lite märkligt hur känslig du är för kritik av dem du hejar på. Det är som om du identifierar dig med dem. 😉
  ”Jag är inte din motståndare Gunbo”
  Tack för det! Jag är inte heller din motståndare. Jag skriver öppet det jag reagerar på utifrån min synvinkel och erfarenhet och jag har inte MEDVETET farit med lögner.

 168. Gunbo,
  Som nästan alltid numera hänger det inte ihop alls när du försöker.
  Till en början gäller Gjeltens beskrivning (som du citerar) klimathotspropagandan, vilken i mycket stor utsträckning besksrivs väl av det citatet. Budskapet i debattartiklar, TV, mm, eller ’the cause’ eller ’the message’ som dina ’klimatforskare’ beskriver det.
  Precis ingenstans visar du att den metodiken också beskriver de skeptiska. Om möjligit visar några av dina citat raka motsatsen:
  Tisdale skriver ingenting som ger stöd för din tes att ’sanning skulle vara underordnat att vinna debatten’. Han skriver raka motsatsen. Samma sak med Janice Moore.
  Eventuellt kan du beskylla henne för att inte veta var Spencer står, eller för att kommentera lämligheten (och hur det kommer att användas) att han vittnar. Men absolut inget som stödjer ditt påstående, som du tom hävdar man kan se ofta. (Vilket jag tror är ännu en Gunbo-osanning )
  Och på slutet kommer där ytterligare en: Du har medvetet(!) hävdat att du läst domstolsinlagor vilka inte existerar.
  Angående vad Tim Ball inte vet så försökte du först avfärda honom (precis som så många andra) mha din rent kosntruerade ’okunnighet’ som du tom försökte projicera dit med apell till ignorans: ”Varken du eller jag vet vad Ball egentligen sagt till honom”
  Men: Jag tycker kanske inte att du behöver be honom om ursäkt, eller någon i detta förum för den delen för att du (igen) försökt kleta sumts och dumhet på skeptiska röster. Det är ju vad du har försökt med i ett halvt decennium här.
  Däremot hade det ju gjort ditt poserande om att du försöker argumentera ärligt lite mindre lätt att misstro som ren BS ifall du korrigat dina många misstag.
  Men där verkar sitta någon slags emotionell spärr för att klara av sådant. Inte ens ditt totalt uppenbara skitsnack om att du läst icke-existerande domstolsinlagor förmådde du korrigera, trots att det påpekades för dig 5-10 ggr under flera dagar.
  Och det är kanske inte heller läge att bluddra om att andra skulle identifiera sig med eller hejar på alla som är skeptiska. Vad jag kan se är det återigen ett totalt kontrafaktiskt påstående Gunbo. Precis som din avslutning i #114.
  Det är nästan så man får intrycket att du inte riktigt kan hjälpa dig själv, att du ständigt längtar så mycket ner diket på klimathotssidan att du hela tiden hittar på förevändningar och rena osanning för att du skall få höra hemma där.
  Det är i sanning lätt fascinerande … och borde vara intressat för psykologer att studera i framtiden. Du är ju definitvt inte den ende …
  😉

 169. Gunbo

  Jonas,
  ”Du har medvetet(!) hävdat att du läst domstolsinlagor vilka inte existerar.”
  Att du orkar! Jag visste inte vad en ”affidavit” är eftersom jag inte är insatt i engelskspråkig juridik. Din insinuation om att det missförståndet var en medveten lögn är absurt men visar bara på vilken nivå du debatterar.

 170. Ingemar Nordin

  Jonas N #168,
  Det är ju en av de vanligaste strategierna bland klimatalarmister att försöka leda bort diskussionen från sakfrågan för att istället hitta ett eller annat totalt irrelevant fel i något vad kritikern sagt eller gjort.
  Själv tycker jag att rännstensbloggen Deep Climates, och vår ständige försvarare av allt som sägs av de rättrogna, ”motargument” mot Wegman tar priset. Wegman visade klart och tydligt hur Michael Manns berömda hockeyklubbdiagram var undermålig ur statistisk synvinkel. ”Motargumentet” blev något helt irrelevant, nämligen att det i den rapporten fanns inledande citat från en lärobok i klimatlära som inte hade refererats på ett korrekt sätt. Till saken hörde att det var en av Wegmans doktorander som begick misstaget.
  Om detta misstag drog alarmisterna, inklusive Thomas P, igång en sanslös anklagelsecirkus om hur Wegman medvetet förvillat och varit vårdslös. Men är det ett motbevis mot Wegmanrapportens slutsatser? – Nej, naturligtvis inte!
  Men den här typen av ”argumentation” är allt vad alarmisterna har att komma med. Inget som berör sakfrågan. Allt går ut på att sabotera en rationell diskussion. Allt handlar om att ”vinna debatten”.

 171. Ingemar Nordin

  PS #170
  läs mer om rännstensbloggen Deep Climates s.k. argument här
  https://www.klimatupplysningen.se/2010/11/24/bisarr-uthangning-av-en-som-gav-skeptiker-ratt/

 172. Fler osanningar från dig, Gunbo 3169?
  Jag ägnade fredag tom måndag (vill jag minnas) med massor av påpekande åt att både förklara för dig att där inte exiterarde några domstolsinlagor och att du sålunda heller kunde ha läst några sådana.
  Gång på gång uppmanade jag dig att korrigera ditt påstående (ifall det nu bara var ett misstag eller en missuppfattning från dig, Gunbo).
  Men du påstod att du hade läst denna ’affidavit’ och tom fler sådana av andra släktingar. Som alltså inte existerar!
  Notera att den lögnen är helt oberoende av ifall du visste eller inte vad en svuren disposition var! Du påstod att du hade läst sådana!
  Formidabel är också din smutskastande avslutning. Du försöker få det till en brist hos mig att du snackat så mycket osanningar, och saker som på inget sätt i världen (efter fem dagars ständigt påpekande) längre kan påstås varit totalt oavsiktliga.
  Gunbo, det är du som sätter nivån när du försöker med uppenbara osanningar, som du tom försöker vidhålla och upprepa efter att de många ggr påpekats för dig! Blanda inte in mig in smutsiga nivå, Gunbo!
  Jag vill minnas att min anmodan att korrigera (uppenbara felaktigheter, vilka iaf mot slutet var uppenbara) ossanningar av dej beskrevs som ’hot om trakasserier’
  Jojo, Gunbo, om dina lögner inte får stå oemotsagda och att du aldrig skall behöva stå till svars för vad du försökt med, så åker offerkoftan på, och du blir trakasserad …
  Ja, sanningen trakasserar nog dig lite då och då, Gunbo, och det är väl däför du har så svårt för den (ditt poserande till trots)

 173. OK, Gunbo #169,
  ”Jag visste inte vad en ”affidavit” är eftersom jag inte är insatt i engelskspråkig juridik”
  Även det var en lögn. Jag gick tillbaks till ursprungsdiskussionen och du skrev då att du var fullt medveten om att om att Lancaster och Christa Berans var sådana, och att din hänvisning till ett (icke-existerande) affidavit av Carolyn Revelle bara var ett misstag:
  Om jag i misstag (av glömska) skrev att Revelles dotters skrivelse var en affidavit (både Lancasters och Berans skrivelser var sådana) förstår jag inte varför det ska kallas lögn
  Men desseutom: Det var ju heller ingen hänvisning, utan en utsaga om att du hade läst dessa dokument!
  Att du orkar försöka bluffa Gunbo, trots att du vet att ditt skitsnack ofta blir synat? Som sagt, du verkar närmast ha någon psykologisk spärr mot att förhålla dig korrekt gentemot sanningen.
  PS Lite gulligt dock att du denna gången försöker hänvisa till att din engelska inte riktigt räcker till. Normalt brukar du ju brösta upp dig om sådant, och tom hur väl du förstår amerikanerna 😉 DS

 174. OK, nu har jag gått även till den föregående tråden där du hävdade förljande:
  Jag läste också Fred Singers redogörelse för vad han anser vara fakta. Likaså läste jag Christa Berans (Revelles sekreterares) ”affidavit” liksom hans dotters
  För mig är det helt obegripligt hur du kan få detta osanna påstående till att vara vållat av att du ”inte är insatt i engelskspråkig juridik”!?
  För du försöker ju om och om igen att hävda att du läst dokument som inte finns! Någon dag senare hävdade du:
  Hans dotter, sekreterare och närmaste medarbetare kan ju ha blivit kontaktade av Al Gore och blivit ombedda att skriva sina ”affidavits” så som de skrev dem
  Jag påpekade för övrigt för dig både att där inte existerande någon sådan inlaga, och det totalt orimliga att du därför skulle kunnat läst ngn sådan, trots att du även tidigare (kontrafaktiskt) påstått detta. Kommentaren är här!
  Typist för dig vägrar du svara och ffa vägrar korrigera dina fel, överdrifter och uppenbara osanningar. Det sista du för är att försöka relativisera det hela:
  På vilket sätt ändrar det saken?
  Ja, på vilket sätt ändrar det saken om man gör en edsvuren deposition till en domstol eller bara blir intervjuad av en reporter, som sedan återger valda delar (ev korrekta citat, men det vet vi inte heller säkert) i en prasseltidning?
  På vilket sätt spelar sanningen ingen roll i din värld, Gunbo. trots ditt eviga poserande om motsatsen?

 175. Gunbo

  Jonas,
  Hela stycket i min kommentar lyder så här:
  ”Om jag i misstag (av glömska) skrev att Revelles dotters skrivelse var en affidavit (både Lancasters och Berans skrivelser var sådana) förstår jag inte varför det ska kallas lögn. På vilket sätt ändrar det saken? Alla tre berättade om sin uppfattning om Revelle vs. Singer.”
  Ja, det var ett misstag som jag insåg när jag googlade på ordet affidavit. Men jag vidhåller det jag skrev: ”förstår jag inte varför det ska kallas lögn. På vilket sätt ändrar det saken? Alla tre berättade om sin uppfattning om Revelle vs. Singer.”
  Kan du förklara för mig varför det skulle vara en medveten lögn och på vilket sätt ändrar det saken om det är fråga om en affidavit eller en skriven förklaring av dotterns uppfattning om Revelles och Singers relation? Rent juridiskt har det det men vi sitter inte i en domstol nu. Eller förresten, du verkar ju tro dig sitta både som åklagare och domare här. 😀

 176. Ja Gunbo, jag har tyvärr inga (påstådde fjä’rrskådningsegenskaper, eller) möjligheter att avgöra varför du skulle hävda osanningar om att ha läst icke existerande dokument.
  Men du kan knappast hänvisa till okunnighet om ordet, det och dina misstag hade jag ägnat fem dagar åt åt att upplysa dig om.
  Och märk väl, jag gav dig mer än bara lovligt med marginal att korrigera din utsaga, tex med hänvisning till att det från början bara var ditt vanliga småskarvande som tom kan skyllas på oksunskap, att du trodde att där fanns sådana dokument (*). Notera fö också att det var du som började använda termen och hänvisa till Lankasters just ’affidavit’
  Men påståendena (upprepade ggr) att du hade läst dessa förblir en lögn.
  Liksom dina nu två helt olika (varandra motsägande) ’berättelserna’ om varför du gjort så.
  (*) Det du jade läst fanns i en WaPo-artikel, och inte ens med bästa vija kan du väl försöka intala oss att en WaPo-artikel skall kallas ’affidavit’! För övrigt vet vi ju att du har en irriterande ovana att skarva om dina källor, och var/vad du har hittat dessa DS

 177. Thomas P #164
  ”Smak är en sak, vad värre är sjunker näringshalten i växter med mer CO2”
  Smak och näringshalt följs oftast åt. Om en grönsak, frukt m.m. är smaklös och vattnig så indikerar detta i regel att näringsinnehållet också är lågt. Vid odling och jordisering behöver man inte ens fundera på dylika problem eftersom all näring återföres till jorden igen. Smaken blir den bästa liksom att näringsinnehållet blir maximalt! En av anledningarna till att ekologisk odling, plöjningsfritt m.m. är en katastrof är just att man inte återför det organiska avfallet färskt och på djupet. Plöjningsfritt är ju så urbota dumt så jag kan inte förstå att man överhuvudtaget kommit på det, men vad gör man inte i miljön- och klimatets namn. Rockström vill ju t o m att vi ska skrota plogen. Sak samma vid kompostering och ytgödsling, det mesta av näringen, kolföreningar m.m. oxideras snabbt upp i lufthavet igen som diverse ”växthusgaser” (i alla fall om man är troende på CAGW). Att miljö- och klimatetablissemanget efter alla dessa år ännu inte förstått att jordisering är kolsänka, är för mig helt obegripligt?! Jordisering är en kopia (fast mycket snabbare och effektivare) av hur naturen överlever och gödslar sig själv genom sina avdöda rötter.

 178. Vidare Gunbo
  ”Kan du förklara för mig varför det skulle vara en medveten lögn och på vilket sätt ändrar det saken om det är fråga om en affidavit eller en skriven förklaring av dotterns uppfattning om Revelles och Singers relation? Rent juridiskt har det det men vi sitter inte i en domstol nu. Eller förresten, du verkar ju tro dig sitta både som åklagare och domare här. :-D”
  Jag har redan förklarat vad jag anser i frågan, och specifikt om varför där fanns en svuren domstolsdeposition (gjord två år senare) men ingen från hans dotter. Så här skrev jag:
  Två saker här: Carolyn Revelle skrev ingen ‘affidavit’ till domstolsförhandlingarna. Inte hans ‘närmaste medarbetare’ heller. Däremot gjorde en sekreterare (Christa Beran) det och om vad hon mindes dryga två år senare.
  Och ja, du kan vara 100% säker på att hon inte oombett råkade(!) ha någon ‘affidavit’ liggandes i byrålådan sparad från den tiden, utan att hon blev kontaktad och ombedd att skriva en sådan. Men inte av Gores advokater, utan snarare Lancaster och dennes advokat. Du kan också vara säker på att han/de också försökte få det bästa stöd från Revelles familj och närmaste medarbetare. Och Christa Beran var nog ‘det bästa stöd’ som fanns att uppbringa för att göra en edsvuren domstolsdeposition.

  Det faktum att Lancaster inte lyckades få mer stöd (att uppvisai domstol) än Berans mycket oprecisa tyckanden och tro stärker inte direkt ditt case om att Carolyn Revelle fullt ut var samma uppfattning. Snarare tvärtom.
  Men nej Gunbo, det är är ett diskussionsformum där folk får skriva och tycka och påstå nästan vad som helst (och även gör det, som du gång på gång demonstrerar). Det jag gör är att lägga fram starka stöd för det jag påstår (vilket är motsatsen till din normala MO), tex genom att kopierar in dina utsagor, och förklarar hur dessa inte kan stämma.
  Någon ’domare’ finns öht inte annat än att andra också kan se hur du ormar dig och ofta anser dig nödgad att skarva (och ibland värre).
  Men du kanske skriver för dem som går på sådant … Eller vet du inte varför du håller på Gunbo?
  😉

 179. Guy

  Börje G #158
  ”De har ju genom fältförsök funnit att en ökad halt koldioxid har en negativ påverkan på proteinhalten i vete. Så vad är det de tror och spekulerar om?”
  Från din länk:
  Vad är en rimlig förklaring enligt er?
  – Det kan vi bara spekulera kring. Men vi tror att det handlar om konkurrens mellan växt och mikroorganismer, alltså svamp och bakterier i marken, och att de gynnas mer än växten och kan lägga beslag på mer kväve, säger Johan Uddling.

 180. Gay #179
  Javisst spekulerar de på frågan eftersom journalisten ställer den och de känner sig väl tvungna att svara något, rätt eller fel får väl i så fall avgöras med framtida nya fältförsök. Fältförsöket gick ju ut på att se hur förhöjd CO2-halt påverkar skörderesultatet och proteininnehållet i vete.
  Att höja CO2-halten för att öka skörderesultatet är helt försumbart jämfört med vad jordisering gör.

 181. ”Guy” ska det va!

 182. Gunbo

  Guy #179,
  Jag håller med Börje Gustavsson. Det finns mängder med studier från hela världen som visar att näringsinnehållet, speciellt proteinet men också mineraler, sjunker med högre halter av CO2. Här är bara några:
  http://researchnews.osu.edu/archive/co2plant.htm
  http://www.thecropsite.com/articles/1506/co2-ozone-affect-wheats-nutritional-quality#sthash.OjW0dFzX.dpuf
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1161030112000822
  https://www.european-agronomy.org/files/EJA_paperofthemonth_weigel.pdf
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0733521012001385
  http://climate.engineering.iastate.edu/Document/Grain%20Quality.pdf
  http://www.plantphysiol.org/content/early/2012/10/10/pp.112.208298.full.pdf

 183. Kring sekelskiftet år 1900 var pumparekordet ca 100 kg. Detta höll sig fram till någon gång i början på 1980-talet (nästan 80 år). Sedan dess har rekordet slagits många gånger och är nu uppe i över 900 kg. Alltså; från år 1900 till 1980 så gjorde CO2-höjningen i atmosfären ingen verkan för att få tyngre pumpor, men från 80-talet fram till nu så har rekordet ökat med ca 800 kg. Någon som vill ”spekulera” i orsak och verkan! Ökad CO2-halt, CO2-gödsling eller…!?

 184. Pär Green

  182 Börje Gustavsson 2014/02/25 kl. 22:30
  ”spekulera”
  Kan bero på skickligare odlare, och som har möjligheten att lägga ner tid o pengar!
  Antar att din information inte enbart gäller svenska odlare.
  Har kvalitet och smak påverkats av denna viktförändring?

 185. Mikael W.

  Mycket galenskap har man ju hört och läst i sina dagar. Det mesta från TP på denna site men nu har en annan kille velat excellera på förvillarområdet. Vi har en C02-förnekare. Han påstår att inte växter växer bättre av högre C02-halter. Vi ska då tänka på att C02-halten ligger nu på 400/1 000 000, 400 ppm. Jämför detta med djurens syrehalt på 20% eller 200 000/1 000 000, 200 000 ppm. 500 gånger högre syrehalt än C02-halten. I vetenskapens värld, TV-programmet, berättas om hur gräs tog över världen då det slog ut andra växter som krävde högre C02-halt vilket tidigare funnits på Jorden. Och ändå påstår denna person att C02halten inte har en påverkan. Hahaha…Det påminner mig om Palme-spåret där Stieg Larsson ville hjälpa polisen lösa mordet. Han var ju så svårt vänstervriden så i hans värld måste mördaren vara en högermänniska. Nu finns det ju bara bevis mot Christer Petterson då han blivit utpekad av flera personer på mordplatsen bl a Lisbeth Palme. Christer Petterssons vän bombmannen Tingström berättade också via advokaten Pelle Svensson hur allt gått till. Så mordet är redan polisärt löst!

 186. SvanteW

  Gunbo#182
  ”On the flip side, legumes are able to use a rise in CO2 to increase the amount of nitrogen they take in. The result is that these plants maintain their nutritional quality during conditions of high CO2 levels.”
  Kollade din första länk och såg att det mellan raderna stod skrivet med stora vänliga bokstäver ”don´t panic”. Våra redan nu viktigaste proteinväxter,legumerna , ss soija, ärter & bönor gynnas av CO2 utan att kväveinnehållet minskar.

 187. Astrid Å

  Gunbo # 182
  Jo,på SLU har man också forskat på detta, med liknande resultat, vill jag minnas. Om detta visar sig bli ett problem så förädlar man ju grödorna. Så har ju människan gjort ända sen vi blev jordbrukare. Problemet är inget större problem, som jag ser det.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4xtf%C3%B6r%C3%A4dling

 188. Gunbo

  SvanteW #186,
  ”Våra redan nu viktigaste proteinväxter,legumerna , ss soija, ärter & bönor gynnas av CO2 utan att kväveinnehållet minskar.”
  Ja, mycket riktigt! Det framgår ur studierna jag länkade till. Det är däremot sädesslagen som ökar kvantitetsmässigt men sjunker kvalitetsmässigt. Men som Astrid Å skriver nedan kan man säkert förädla fram nya sorter som bättre klarar höga CO2-halter. Så jag håller med, det finns ingen anledning till panik.

 189. Mats G

  #183
  Jag tror du kan ha hittat en korrelation mellan ökad CO2 och Storleken på pumpor. Jag tycker du kan kontakta IPCC. De behöver alla ”bevis” de kan behöva för att bevisa CO2 ökningen är farlig. Det kan ju faktiskt hända att man kan få en jättepumpa på huvudet och då kan det ju gå riktigt illa.

 190. Gunbo, #188
  Du har rätt. Där finns noll anledning till panik angående näringsvärden hos mat vid en ngt högre CO2-halt. Allt sådant är bara alarmistsidans försök till att trumma upp hysteri.
  Däremot är jag rädd för att foskning som ’påvisar CO2:s negativa egenskaper’ mycket väl kan ha motiverats av och blivit till genom att där finns så mycket forskningspengar att söka (och dela ut) för dylik struntforskning. Som du mycket väl vet korrumperas forskning genom pengar och än mer genom pengar som premierar ’önskvärda’ resultat.
  Se även Mats G i #189: Om pumporna nu både blir större och hänger från allt större plantor, dvs att risken att skadas genom ’att få pumpor i huvudet’ ökas av två faktorer är det säkert allvarligt men också välkommet för alla dem som söker efter farliga ’planetära gränser’ som inte får överskridas.
  😉

 191. Ann L-H

  Jag ser att den gamla diskussionen om acclimation har dykt upp igen.
  Vill man fördjupa sig där finns det mycket att hämta i kap 7.4 i NIPCC (2009). Sannolikt finns det ännu färskare rapporter i senare upplagor av NIPCC.
  Frågan har varit uppe här tidigare i samband med en artikel i FoF:
  https://www.klimatupplysningen.se/2012/07/12/inget-gott-som-inte-har-nagot-ont-med-sig-eller/

 192. SvanteW

  Gunbo#188
  Fint att vi är överens om att det är lugnt.
  Eller är vi? Kanske är det hårklyveri från min sida, men följande fras i Ditt inlägg ”förädla fram nya sorter som bättre klarar höga CO2-halter” antyder att sädesslagen skulle må sämre av högre CO2 halter? Är det verkligen så?
  Rent spekulativt: Att de innehåller lägre halter kväve kan ju betyda att nu då det finns mera CO2 i luften så behöver dessa växter inte ödsla energi på att bygga upp lika höga halter proteiner (där då kväve ingår). Proteiner som är enzymer som de behöver för fotosyntesen som ger växterna nödvändig energi för att de skall klara sig.
  I min enkla värld är en energibudget där ”mindre arbete (med färre dyra ”verktyg”, enzymer) som ändå ger mera vinst” i form av kemiskt bunden energi (kolhydrater) =att klara sig bättre. 😉

 193. Pär Green

  190 Jonas N 2014/02/26 kl. 14:20
  Kryp försiktigt i pumplandet, ha inte alltför hög fart! 😉
  ”Om pumporna nu både blir större och hänger från allt större plantor, dvs att risken att skadas genom ‘att få pumpor i huvudet’ ökas av två faktorer är det säkert allvarligt men också välkommet för alla dem som söker efter farliga ‘planetära gränser’ som inte får överskridas. ”
  ODLINGSGUIDE
  Frö
  Ska man odla riktigt stora pumpor är Atlantic giant den enda sorten som kan komma i fråga.
  Försök att få tag i frön som kommer från en pumpa med bra genetisk bakgrund. Det är ganska lätt att via Internet komma i kontakt med odlare i Nordamerika. De flesta skickar gärna frön från sina pumpor mot portokostnad. Det går också att beställa från Amerikanska fröfirmor men det blir ganska dyrt. Har jag några kvar från mina pumpor skickar jag gärna, skriv till heiling@home.se Även en del svenska företag säljer Atlantic giant, men dessa kommer inte från de bästa pumporna utan odlas fram i Italien enbart för att ge frön.
  Tidsram
  Från sådd till en planta med tre löv: 9-10 dagar.
  Från tre-lövsstadiet till fruktsättning : 60-70 dagar.
  Från fruktsättning till skörd: 70-80 dagar.
  Alltså totalt 140-160 dagar från sådd till skörd.
  Vill man t.ex ha en pumpa färdig för skörd den 20:de september bör man så runt den 20:de april.
  Sådd
  I Sverige är inte direktsådd att rekommendera. Jag sår inne i 15-centimeters krukor och planterar ut ca: 10 dagar efter grodd. Plantera fröet med spetsen nedåt ett par centimeter ner i jorden. Sätt gärna krukorna i ett fönster med element under. Är det för kallt gror inte fröna. Plantorna kan inte stå i kruka mer än högst två veckor eftersom rotsystemet utvecklas rasande snabbt. Jag har provat att så i stora inplastade kartonger för att kunna ha plantorna inne längre, och sedan skjutit ur hela paketet i landet. Men rötterna har troligen skadats vid flytten och plantorna har utvecklats betydligt sämre än de jag sått i krukor och satt ut tidigare.
  Odlingsplatsen
  Pumpaplantor växer enormt och vill ha mycket plats. De flesta Nordamerikanska odlare jag varit i kontakt med använder närmare hundra kvadratmeter per planta! Det finns dock de som har mycket mindre och lyckas bra ändå. Gary Bourke från Kanada odlade 1998 års rekordpumpa 495 kg på 40 kvadratmeter. Odlingen bör ligga så att solen kommer åt hela dagen men ändå något så när vindskyddat. Kraftiga vindar river lätt sönder plantorna. Plantorna bör växa från norr till söder för att ta upp maximalt med ljus.
  Jorden
  Jorden bör ha ett PH-värde på 6,5-6,8. Se till så att jorden håller sig lucker så att rötterna kan utvecklas väl. Jag brukar vända ner ca: 10 liter kompostjord och 10 liter vitmossetorv per kvadratmeter tidigt på våren.
  Plantering
  För att hinna få fram en frukt för pollinering 4-5 meter ut på huvudrankan måste planteringen ske tidigt. Att sätta ut plantorna direkt i jorden den första maj är inte så lyckat. I alla fall inte här i Småland. Minsta lilla frostknäpp dödar plantorna direkt. En drivbänk med frostvakt löser problemet. Bild Bygg drivbänken så att framsidan går lätt att ta bort när plantorna blir för stora. Det allra bästa är förmodligen en varmbänk, jag har tänkt att prova det i år.
  Gödning och bevattning
  Tiden fram till fruktsättningen har jag använt NPK-gödning 18-4-10. Egentligen borde man använda en gödning med mer fosfor till att börja med. Jag vet inte om det finns 20-20-10.
  När den första pumpan är befruktad går jag över till Grönsaksgödning 8-7-16. Ge små doser ett par gånger i veckan i stället för att gödsla sällan men mycket. Pumpor dricker mycket vatten, räkna med att vattna varje dag. En planta med ett rotsystem som täcker 20-25 kvadratmeter suger i sig en hel del.
  Plantans utveckling
  När drivbänken blir för liten är det dags att slå bort framsidan och släppa ut plantorna i det fria. Bild
  Det börjar nu bli dags att välja ut den eller de plantor som man tror har de bästa förutsättningarna.
  Se till att rankan har jordkontakt vid varje bladfäste så att nya rötter kan bildas. Det finns olika uppfattningar om beskärning, jag tycker det har fungerat bäst att beskära så lite som möjligt.
  Styr ut sidoskotten i fiskbensmönster och beskär när platsen tryter.
  Pollinering
  I början på juli bör man börja pollinera honblommorna för att hinna få fram en mogen pumpa till mitten på september. Har man lyckats väl så här långt är rankan 4-5 meter lång och honblommorna börjar dyka upp. Bind en bit fiberduk eller myggnät runt blommorna innan de slår ut, på så sätt är man säker på att inga insekter kommer med oönskade pollen. Bryt av en hanblomma och gnid in segmenten inne i honblomman med pollen. Om det regnar sätt över någon form av skydd.
  Pumpan
  Bestäm dig så fort som möjlig för en frukt som verkar lovande. Skär sedan bort de övriga och alla nya som kommer efter hand. När pumpan kommit upp i handbollsstorlek är det mycket viktigt att positionera den rätt. Börja någon meter innan pumpan och lägg rankan i en båge, efterhand som pumpan växer kommer den att trycka tillbaka rankan. Sedan gäller det att lägga pumpan i 90 graders vinkel ut från rankan. Detta gör du genom att flytta den någon centimeter per dag under ett par veckors tid. Det är mycket enklare än att göra det nu än när pumpan väger 100 kg. Sätt upp någon form av solskydd över pumpan för att förhindra sprickor. Jag har tagit ett lakan och bundit bitar av en gammal cykelslang i hörnen. Bild
  Mät pumpan minst en gång i veckan, gärna dagligen. För att uppskatta vikten behövs tre mått.
  1:Mät omkretsen mitt på pumpan parallellt med marken.
  2:Mät från mark till mark tvärs över pumpan.
  3:Mät från marken vid rankan till marken i framkanten på pumpan.
  Lägg ihop de tre måtten och läs av den uppskattade vikten i tabellen. En beskrivning på hur man mäter finns på Backyardgardener
  Lycka till!

 194. Pär Green

  Länk till 193
  http://home.swipnet.se/pumpaodling/odlingsguide.html

 195. Gunbo

  SvanteW #192,
  ” ”förädla fram nya sorter som bättre klarar höga CO2-halter” antyder att sädesslagen skulle må sämre av högre CO2 halter?”
  Det blev nog lite fel där. Vad jag menade var att de nya sorterna ska få högre näringsvärde. Själva plantorna växer ju bättre med högre CO2. Enligt flera studier krävs dock samtidigt större gödselgivor av främst kväve.

 196. Pär Green

  Är GMO en lösning, eller ett monopol för utsäde?

 197. Gunbo

  Jonas #190,
  ”Däremot är jag rädd för att foskning som ‘påvisar CO2:s negativa egenskaper’ mycket väl kan ha motiverats av och blivit till genom att där finns så mycket forskningspengar att söka (och dela ut) för dylik struntforskning.”
  Rena spekulationer! Att kalla något för struntforskning är ju ett utmärkt sätt att blunda för resultat som inte passar ens förutfattade mening. 😀

 198. Gunbo …
  Att massor av anslagssökande slänger in begrepp som ’klimat’ eller CO2 osv i sina ansökningar är definitivt inte några spekulationer. Att mycket pengar öronmärkts för att satsa på saker motiveras med ’hållbart’ är heller inte spekulationer.
  Att där utförs mycket struntförskning är det heller inte. Den sortens trams smygs in överallt, därför att det förväntas och pådyvlas uppifrån.
  Några resultat har jag öht inte diskuterat. Men beställning av ’önskvärda’ resultat ger vanligen just struntforskning …
  Men du kanske vill hävda motsatsen Gunbo?

 199. Gunbo

  Jonas,
  ”Men beställning av ‘önskvärda’ resultat ger vanligen just struntforskning …”
  Och du menar dig veta att studierna som jag länkade till är beställda för att ge ”önskvärda” resultat? Var har du bevis för det? Så igen rena spekulationer!
  Är det inte viktigt att veta hur den ständigt ökande CO2-nivån påverkar våra grödor så att vi kan förädla fram nya växtsorter som är bättre anpassade till höga halter?

 200. Astrid Å

  Pär Green # 196
  Den moderna förädlingstekniken är ju effektivare än det gamla sättet och man måste tyvärr skydda växter i stora odlingar mot skadeinsekter och andra angrepp. Det måste ekologiska odlare också göra, så…
  Många länder har ju egen forskning om detta så…har verkligen något företag monopol, nuförtiden?Det låter inte så 2014 och frihandelsvänligt.
  http://www.youtube.com/watch?v=Q0fTC_Yn2U8
  http://www.youtube.com/watch?v=XGzB1mOJMRs
  https://blogg.slu.se/forskarbloggen/genmodifierade-och-konventionella-grodor-lika-som-bar/

 201. Pär Green

  Kors i taket!
  Kvällens Rapport hade en inslag om kärnkraft och återvinning av ”avfall”!
  Men, de var tydligen tvingade att hänvisa till kostnad!
  Men inte ett ord om kostnad angående VVS!
  (VVS= vind/våg/sol) en toaprodukt!
  Går att se via länk nedan, men senare idag!
  http://www.svtplay.se/rapport

 202. Pär Green

  200 Astrid Å 2014/02/26 kl. 18:35
  Är mycket skeptisk till GMO p.g.a. utsäde tvingas att köpas av leverantören av GMO!
  Och med tanke på inverkan/påverkan på insekter!

 203. ThomasJ

  Ingvar E #83 + mina senare; Lovade återkoppling, här är denna;
  Mea culpa – sorry! Fel/inkorrekt info angående kärnkraftavfall… Där ligger ’bara’ ~ 50 miljarder i fonden, inte 65 som jag angav. Fonden hanteras ej [längre] av Riskgälden utan har sin egna ’organisation’, emellertid med ’bra’ relationer till RG.
  Info i/kring denna finansiella och väl dolda ’mastodont’ finns att erfara/läsa här:
  http://www.karnavfallsfonden.se/2.725330be11efa4b0a3f800095.html
  Stort tack till Unni på RG som vänligen hjälpte till med infon! 😀
  Sorry, igen, för mina inkorrekta informationer!
  Mvh/TJ

 204. Käre Gunbo
  Du får läsa vad jag faktiskt skriver:
  ”Däremot är jag rädd för att foskning som ‘påvisar CO2:s negativa egenskaper’ mycket väl kan ha motiverats av och blivit till genom att där finns så mycket forskningspengar att söka (och dela ut) för dylik struntforskning”
  Jag förtydligar: Jag befarar att klimathysterin bidragit till man både söker och får ansalag för att undersöka påhittade ’problem’ …
  Att massor av ’klimatoforskning’ blivit av sök försöker hitta någon slags ’koppling’ till klimatförändringar vet vi ju med säkerhet.
  Men nej, jag har inte kollat just dina länkar. För övrigt blri växtförädling av även utan gigantiska statliga ’atsningar’ som påstås vara motiverade av ngt gångbart alarm eller problem.
  Skall jag vara ännu tydligare Gunbo?
  Jag har inte pekat ut någon struntforskning här, bara sagt att jag befarar att där blir av sådan under rådande omständigheter. Precis som det begav sig när ’genusperspektiv’ var i ropet på väldkigt liknande sätt.
  Det var bara ett decennium sedan luften gick totalt ur den hysterin. Minns du den Gunbo? Minns du ens någon av dessa spekakulära ’forskningsreslutat’ som den påstods kommit fram till?

 205. Thomas J #203
  Såg att du på WUWT omnämnde att svenska staten betalade ut ~300 milj kr årligen för skadestånd eller kompensation för ngt.
  Skulle du kunna förtydliga vad det syftade på och handlade om.
  Mvh Jonas N

 206. Per Green #198
  Dina pumpaodlingsråd var inte mycket att hurra för om man vill odla en stora pumpa. Inte ens en hög CO2-halt gör pumporna nämnvärt större, möjligtvis lite större blad på plantan. Eller som en av toppodlarna i USA alltid säger; vi sysslar väl inte med salladsodling utan det är ju tunga pumpor som gäller. Här kan du kolla när jag (år 2003) var den förste utanför USA och Kanada som odlade en 1000-poundspumpa (454 kg):
  http://www.bigpumpkins.com/Diary/DiaryView.asp?season=2003&grower=23692&action=L
  Klicka på bilderna för max storlek!

 207. Pär Green

  206 Börje Gustavsson 2014/02/26 kl. 22:16
  ”Dina pumpaodlingsråd var inte mycket att hurra för”
  Inte så konstigt, jag har aldrig odlat pumpa, men det var inte mina råd!
  Se http://home.swipnet.se/pumpaodling/odlingsguide.html
  Men jag har läst på ”din” sida, men undrar kort o gott VARFÖR det är intressant med dessa rekord?
  Går det att använda dessa monster-pumpor? Hur är smak o kvalitet?

 208. Astrid Å

  Pär Green # 202
  Jo, det är för och nackdelar naturligtvis. Vi befinner ju oss också mitt i ett propagandakrig, när det gäller detta, så det är svårt att veta vad som är sant.
  All verksamhet med genetiskt modifierade organismer är reglerat i Sverige.
  http://www.jordbruksverket.se/genteknik
  Många oroar sig ändå
  http://svenska.yle.fi/artikel/2013/10/12/marsch-markning-av-genmodifierade-livsmedel

 209. Astrid Å

  Tillägg # 208
  Här står lite om att minska mängden insektsgifter.
  http://genteknik.sandboxen.net/natur-och-miljoe/68-miljoevaenligare-mat.html

 210. Gunbo

  Jonas,
  ”Jag har inte pekat ut någon struntforskning här, bara sagt att jag befarar att där blir av sådan under rådande omständigheter.”
  Jahaaa. Så det var bara ett av dina vanliga mantran som inte har någonting med diskussionen att göra. Ursäkta att jag missförstod.

 211. Gunbo
  Jag vet att du alltid försöker få till det att skeptikska personer har fel. Men det hjälper inte.
  Det jag beskriver är ett i högsta grad existerande och relevant fenomen. Och har med diskussionen att göra. Men jag har inte tagit upp några exempel (vilket dock är lätt att göra). Vad jag däremot inte kan säga (utan ha kollat) är att dina länkar är bra exempel på detta. Och jag är nog skyldig till en lite småslarvig ordalydelse där, eftersom mitt #190 faktiskt kunde läsas så som om det var just dina länkar som skulle vara exemplen.
  Som sagt, detta vet jag inte iom att jag ännu inte har kollat.
  Noterar också att du unlät att svara på om du ens mindes ngt av allt genustokeri vi översköljdes med för 10+ år sedan. Förhoppningsvis för att du förstod min poäng där. Även om du helst skulle vilka slippa hantera liknelsen.
  Poängen är att ifall statsmakterna delar ut pengar för att ’forska’ på vissa frågor där de uppenbart önskar/förväntar sig en viss sorts svar, kommer de mest skrupelfria och minst seriösa eller dugliga ’forskarna’ vara de som först försöker tillmötesgå sådana önskemål.
  Du anser kanske att detta faktum inte har med diskussionen att göra. Men det vore i så fall din vanliga metod, alltså att försöka undvika verkligheten.

 212. Guy

  Jisses vilken pumpasoppa det blev av min kommentar.
  Faktum var att jag kritiserade Börje G:s arroganta uttalande: #126 ” Tyvärr, men jag är enbart intresserad av vetenskapliga bevis. Jag är så trött på alla forskares slutsatser och vad de ”tror”.”
  Hur passar det här ihop med din länk i #128? Där både tror dom och spekulerar.
  och hänvisade till hans egen länk där dom både trodde och spekulerade.
  Jag blandar mig inte i pumpasoppan på annat sätt än att jag visst tror att jordisering kan vara bra. Beroende på vad man jordiserar. Likaväl tror jag att koldioxid är bra för växterna. Utan klarar dom sig inte!

 213. Gunbo
  Jag vet att du alltid försöker få till det att skeptikska personer har fel. Men det hjälper inte.
  Det jag beskriver är ett i högsta grad existerande och relevant fenomen. Och som har med diskussionen att göra. Men jag har inte tagit upp några exempel (vilket dock är lätt att göra). Vad jag däremot inte kan säga (utan ha kollat) är att dina länkar är bra exempel på detta. Och jag är nog skyldig till en lite småslarvig ordalydelse där, eftersom mitt #190 faktiskt kunde läsas så som om det var just dina länkar som skulle vara exemplen.
  Som sagt, detta vet jag inte iom att jag ännu inte har kollat.
  Noterar också att du undlät att svara på om du ens mindes ngt av allt genustokeri vi översköljdes med för 10+ år sedan. Förhoppningsvis för att du förstod min poäng där. Även om du helst skulle vilka slippa hantera liknelsen.
  Poängen är att ifall statsmakterna delar ut pengar för att ’forska’ på vissa frågor där de uppenbart önskar/förväntar sig en viss sorts svar, kommer de mest skrupelfria och minst seriösa eller dugliga ’forskarna’ vara de som först försöker tillmötesgå sådana önskemål.
  Du anser kanske att detta faktum inte har med diskussionen att göra. Men det vore i så fall din vanliga metod, alltså att försöka undvika verkligheten.

 214. Ooops … Gunbo behövde visst upplysas om sammanhnagne två ggr. Fast det gör inget, Normalfallet är att det krävs mycket mer upprepning …

 215. Pär Green

  Detta fantastiska EU!
  Har de verkligen inget annat viktigare att göra?
  ”Nu har EU förbjudit innehållsdeklarationen på snusdosor. Vilket smakämne som är tillsatt får inte visas i text eller bild på snusdosor enligt ett beslut i EU-parlamentet under onsdagen.
  Kom ihåg att vi betalat 37 000 miljoner kronor brutto för att Marit Paulsen och andra EU-parlamentariker skall kunna fatta dessa idiotiska beslut.
  Nu får väl svenska snustillverkare hitta på ett färgsystem för att kunderna skall veta vilken smak som är i dosorna.
  Svart = Lakrits
  Turkos =Mentol
  Sedan får det hänga en förklarande skylt vid sidan om stället med snusdosor 😉
  Vad har vi de svenska EU-parlamentarikerna till egentligen? Marit Paulsen försvarar säkert beslutet med att de har inga snusdosor med smak angivet ute i övriga Europa heller! Jag tror det här till och med är dummare än gurkorna eller de för böjda bananerna från Kanarieöarna.
  Sunt förnuft tycks knappast råda när europas politiska elit församlas i Bryssel. Det behövs utan tvivel nya partier som rör om i grytan! Dessutom bör flera gamla partier kastas ut från Bryssel.
  Kristina ”mopsen” Winberg behövs i Bryssel och hon kan med fördel ersätta EU och Euro förespråkaren och folkpartisten Marit ”bulldogen” Paulsen.
  Det skall bli väldigt intressant att se hur Sveriges riksdag och regeringen hanterar den nya lagen! Det är ju val till EU-parlamentet om tre månader.
  För Sverigedemokraterna som EU-kritiskt parti är det en välkommen straffspark som jag hoppas att partiet förvaltar väl.
  Expressen, SvD
  EU/EURO · Riksdagen · Sverigedemokraterna ”
  http://thoralf.bloggplatsen.se/

 216. Mats G

  #215
  Det är ju givet att det handlar om att snus är en konkurrent till cigaretter.
  Är det någon här som kan förklara logiken i att förbjuda snus i övriga EU och samtidigt ge stöd till tobaks odling i ex Portugal.
  den enda skillnaden jag kan tänka mig var att snus lobbyn inte muta rätt EU politiker. eller inte alls.

 217. Pär Green

  216 Mats G 2014/02/27 kl. 11:33
  Kan det vara så enkelt att det fullständigt saknas riktlinjer/regler för vad EU skall ha för uppgift!
  Märkligt att det finnas så många som engagerar sig i struntsaker!
  Eller är de överintelligenta?
  Det skall förmodligen vara mycket intelligenta personer som kan ha åsikter om gurkorna eller de för böjda bananerna från Kanarieöarna.

 218. Mats G

  EU
  #215
  Dessutom så var en av grundtankarna i EU att om nåt var tillåtet i ett land så var det tillåtet i ett annat land. Sätta någon slags minsta gemensamma nämnare.
  när det gäller snus gäller det inte. Men när det gäller kemiska produkter gäller det där Sverige har fått backa för de har(hade) en restriktiv policy än övriga Europa.
  När man ser vad EU har tillfört Sverige så landar slutsumman på minus. Alla fall i min bok.

 219. ThomasJ

  Jonas N #205: Det handlar om pengar som [primärt] Göran Perssons regering betalade ut i ’settlements outside court’ där Sverige åtalats inför EU-domstol och (i vanlig ordning…?) insåg att de kommer att i slutändan förlora ’the case’ – läs t.ex. Laval-soppan. Vissa uppgifter angav att summan var bra mycket högre…
  Problematiken i slika fall är ju att per ’settlement outside court’ så stängs akten och ingen info i resp. fall är längre tillgänglig – alla är överens (köpta & betalande) att inte yppa ett smack. Men dyrt för skattebetalarna är det so-wie-so!
  Hur situationen ser ut idag har jag ingen info om – intressant vore iaf lite ’gräv’ här… 😉
  Mvh/TJ