Håll svenskarna okunniga!

EU barometer bild
I den senaste Europabarometern (länk) framstår ökade priser, arbetslöshet, och den ekonomiska situationen vara det som bekymrar Europas invånare allra mest. Men Sverige framstår som lite annorlunda: Sweden is the only country where none of the three most important personal issues are related to the economy, with the education system (35%) and the environment, climate and energy issues (24%) completing this “top three”. (Sverige är det enda landet där inget av de viktigaste personliga problemen är relaterade till ekonomin, där det istället är utbildningssystemet (35%), och miljön, klimatet och energifrågor (24%) som ligger bland de tre högsta.) I övriga Europa så ligger miljö, klimat och energi på 10:e plats, med blott 5 % som oroar sig för det.
Detta tyder på att Sverige befinner sig i en informationsbubbla, som i hög grad styrs av public service, storstadstidningarna och den politiska makten. Medias val av nyheter, och deras vinklingar av de nyheter som förs fram, har en stor betydelse för hur medelsvensken uppfattar situationen.
Vi som följer debatten kan ju lätt se hur svenska media och beslutsfattare förvränger och undanhåller information kring bl.a. klimatfrågan. Den rödgröna världsbilden behärskar totalt medierna. Och de utnyttjar denna ”kommandohöjd” till fullo, så långt det nu går. Här blir okunnighet det sista halmstrået för landets alarmister. Ty allt annat (t.ex. verkligheten) går på tvärs mot deras budskap och innerliga önskan att vi skall tro på dem. Man har försökt med:
1. Vi får allt varmare somrar och vintrar. – I verkligheten så har vi i Sverige ungefär lika varmt (och regnigt) som vanligt på somrarna. Knappt ens en ordentlig värmebölja. Och på vintrarna så kommer snön och kylan som vanligt, dvs. med växlande mängd och intensitet beroende på var vi bor.
2. Den globala temperaturen ökar med ökat koldioxidutsläpp. – I själva verket så har temperaturen i stort sett legat stilla i 17 år.
3. Polarisarna försvinner. – I själva verket så har vi, globalt sett, ungefär lika mycket is nu som på 70-talet. Isen i Arktis är som på 50- och 60-talen.
4. Extremväder ökar. – I själva verket så finns det ingen skönjbar trend angående detta, vilket också IPCC bekräftar. Om något så har antalet stormar och orkaner minskat på senare tid.
5. Klimatförändringen kan orsaka både varmare och kallare väder, liksom både mer och mindre nederbörd. – I själva verket så visar bara sådana här påståenden hur innehållslösa alarmisternas profetior är.
Och om vi går in på det klimatpolitiska området så är det inte bättre.
6. Den förnyelsebara energin (vind-, våg- och solkraft) är billig och bra. – I själva verket så är den mycket dyrare än vanlig baskraft som vatten- och kärnkraft. Den upprätthålls med konstgjord andning i form av enorma statliga subventioner.
7. Den s.k. förnyelsebara energin fungerar utmärkt.  – I själva verket fungerar den bara då och då och är helt beroende av baskraft som kan leverera när det inte blåser eller då solen inte skiner. Den skapar stora tekniska problem för länders elnät att hålla en jämn och balanserad leverans till elanvändarna.
8. Den skapar nya, gröna jobb. – I själva verket så förlorar vi 2-3 andra jobb för varje ”grönt” jobb p.g.a. att folkhushållet tvingas betala mer för sin el.
9. Tyskland och England är föregångsländer som vi bör ta efter. – I själva verket tär dessa länders satsningar på folks inkomster och på deras industrier som söker sig till andra länder med billigare och pålitligare energi. Spanien och Portugal har redan insett det ohållbara i sina (lånade) storsatsningar och drar åt svångremmen på sina subventioner.
Ja, sådär kan man hålla på och motbevisa det ena argumentet efter det andra. Verkligheten vill inte riktigt passa in i den skenbild som våra makthavare och public service för fram.
Så det enda vapnet som alarmisterna har nu är att hålla folk så okunniga som möjligt, blanda med direkta felaktigheter om temperaturer och extremväder, samt hitta på gröna sagor om Tyskland och England som föredömen. Målet verkar vara att ignorera alla data och strikt hålla sig till sin ”berättelse”. Och så kan de fortsätta att demonisera alla oss kritiker som så här lite i skuggan av offentligheten dristar sig att påpeka bristerna i denna ”berättelse”. Kan överheten och media bara göra detta utan att darra på manschetten så …
Och det verkar som om man har lyckats rätt bra med sina förvillelser jämfört med andra länder. Enligt rapporten som nämndes inledningsvis så sticker Sverige verkligen ut. Vi är ett rättänkande land där det anses ofint, ja kanske t.o.m. omoraliskt, att tycka saker som ligger utanför ramarna.
Men vi får trösta oss med att “You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you cannot fool all of the people all of the time”, som Abraham Lincoln lär ha sagt.
Andra kommentarer till Europabarometern här och här.
Om svenskarnas okunnighet i klimatfrågor, se vår undersökning i samband med Almedalen 2012 här.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Pelle L

  Mycket bra sammanställning Ingemar Nordin!
  Du gör verkligen skäl för titeln på din professorsstol.
  Men hur har vi kunnat hamna här? Vad är felet i detta land, jämfört med omvärlden?
  Är det vår enorma självgodhet som får oss att blunda och sluta öronen för vad som händer i omvärlden?
  Det är alltså inte utan skäl som en viss Thomas här (nej, den andra 😉 ) brukade kalla vårt enda hemland för Norra Nordkorea.
  När kommer en riktig, heltäckande, vetenskaplig genomgång av detta fenomen?
  Svaret är väl: Aldrig, inte så länge PK-media har makten!

 2. Sirapsodlaren

  Nu motsägs i och för sig det här resultatet av andra undersökningar, se tex:
  http://www.novus.se/nyheter/2014/viktigaste-politiska-fraagan-januari-2014.aspx
  http://www.ipsos.se/sites/default/files/pdf/DN-Ipsos_rapport_viktigaste_fragar.pdf
  Skola, jobb, sjukvård i klar ledning. Äldreomsorg, klimatfrågor och invandring ligger sedan i en grupp för sig efter topptrion.
  Man kan starkt ifrågasätta europaportalen:s siffror. Det skulle vara intressant med en redovisning av svarsfrekvensen, som jag tror är det stora problemet i opinionsundersökningar idag. Principen för en opinionsundersökning är ju att mäta på ett slumpvis sampel av befolkningen och därefter dra vissa slutsatser.
  Min gissning är att det sker en kraftig färgning av slutresultatet pga av låg svarfrekvens. Dvs det är en viss ”typ” av människor som svarar på opinionsundersökningar, och det är korrelerat med politisk åsikt.
  För att få en verklig bild av osäkerhetsintervallet så bör svarsfrekvensen räknas in i där. Nu tror jag att osäkerhetsmåttet enbart är en funktion av antalet genomförda intervjuer och den totala populationen, om man ska döma av de resultat där både osäkerhetintervall redovisas.

 3. Peter F

  Så här kan man ju också beskriva opinionen. F-n tro det.
  http://www.wwf.se/press/pressrum/debattartiklar/1539171-politikerna-har-gtt-i-ide-i-klimatfrgan

 4. Michael

  #2
  Den svenska delen av den nu aktuella Europabarometern baseras på 1019 intervjuer utförda av SIfo i november 2103. Intervjuerna har utförts face-to-face och datorassisterat, dock redovisar man inte hur frågorna har ställts.

 5. Ingemar Nordin

  Sirapsodlaren #2,
  Visst, man bör alltid vara skeptisk till olika opinionsundersökningar: urval, frågor antal intevjuer etc. skiljer sig alltid åt. Men det intressanta med EU-barometer är inte så mycket de absoluta procentsiffrorna utan jämförelsen med andra länder. Ty man får väl förmoda att de som gjort undersökningen använt sig av samma metoder och frågor i alla länder. Och då framstår Sverige som ett extremfall.
  Jag skyller på vår relativa okunnighet som orsakats av våra dito media, myndigheter och politiker. Men det är givetvis bara en tolkning. Kanske finns det andra förklaringar?

 6. Astrid Å

  Tack Ingemar N, det är frustrerande detta!
  SVT har en drive nu, ” #dinröst” som ska granska olika miljöproblem. Man uppmanas tipsa och diskutera.
  http://www.svt.se/nyheter/val2014/ut-med-sjukvard-in-med-miljo

 7. John Silver

  ”Ty man får väl förmoda att de som gjort undersökningen använt sig av samma metoder och frågor i alla länder.”
  Nej, det får man inte förmoda. Vad är Sifo? Vilka anställs där?
  Hur ser det ut i andra länder, det är ju inte Sifo som gjort de andra ländernas undersökningar.

 8. Ingemar Nordin

  John Silver #7,
  Ja, där har du att göra om du vill undersöka hur man gjort i detalj i alla länderna. Varsågod! 🙂

 9. Gunnar Strandell

  Apropå opinionsundersökningar så publicerades i veckan som gått en 42-sidig skrift om de 97% konsensus som används av MSM och politiker . Läs den och bidra till att några svenskar är kunniga!
  Länk:
  http://www.friendsofscience.org/assets/documents/97_Consensus_Myth.pdf

 10. Mats G

  Jag har funderat lite på sistone om MP:s framgångar i opinionen.
  För mig är det ett obegripligt parti så det intresserade mig att så är fallet.
  Det har framförts uppgifter här på bloggen att en stor del av MSM består av MP sympatisörer.
  Så frågan jag ställde mig själv var.
  Är det en slump, spontan utveckling eller en strategi från MP att infiltrera MSM.
  Om det är en strategi är det briljant.
  Och den enda som har brains enough att kunna komma upp med når sånt så är Peter Eriksson.
  Jamenar lyckas man driva igenom Bottniabanan så är man åtminstone en skicklig politiker.
  Men jag tror inte han är så smart så det lutar åt en spontan utveckling.
  Men poängen är att det är det(infiltration av MSM) som ligger bakom framgångarna enl min mening.
  Och det har ju många framfört här så det är inget speciellt nytt.

 11. Ingemar Nordin

  Mats G #10
  Jag tror att vi får gå ännu längre tillbaka i kedjan, till våra journalisthögskolor. Med den enhetliga utbildning som de får där så är det inte så förvånande att journalister alltid springer i flock. De har knappt någon egen yrkeserfarenhet, och de saknar också all djupare utbildning i samhällsvetenskap, humaniora och naturvetenskap.

 12. bom

  @#10
  Kommunismen stod avklädd 1989 och behövde nya kläder och kröp in i miljörörelsen. Om man är kommunist så kan man inte räkna. De som inte kan räkna kan inte studera naturvetenskap. De hittade journalism/kommunikation-pinnen vilket gav dem välavlönad makt – det passade som en bra handske. Titta på Franchell-Bjärström-Ergon-Bjurvall-Dyring och allt vad de heter.Den rätta tron-skrupelfrihet-okunskap kännetecknar dem. Slabadang kan nog beskriva fenomenet bättre. Jag tror inte att det var planerat – det bara blev så. Jag ger Dig rätt i att Peter E f n är deras bästa hjärna (vilket i och för sig inte betyder att han är särskillt bright!). När det gäller SVT så tror jag nog att infestationen är planerad i ledningsgruppen!

 13. Dilettanten

  #10 Mats G
  Många utanför MP har sålt in AGW, journalister, politiker, forskare m.fl. För de som AGW är en sanning framstår MP därmed hög trovärdighet. När denna bluff kommer att avslöjas kommer många att totalt tappa förtroende för politiker och journalister. Utan ett sådant förtroende rasar demokratin samman.

 14. Mats G

  #12
  Jag såg någon anti-klimathots ”dokumentär”
  Det gick ut starkt med att hävda att klimathotet handlade om att hålla utvecklingen i U-länderna i schack. Det fladdrade förbi rätt snabbt. Bara för att plantera ett litet frö så där i förbifarten.
  Då drog jag snabbt öronen åt mig. Men jag kämpade på. Det visade sig att det kom fram lite intressanta vinklingar på vetenskapen som var värt att följa upp.
  Deras teori hur klimathotet skapades var att det var tre krafter som hittade varandra. En rätt osannolik mix.
  1. Margret Tatcher ville krossa kolfacket. Och då passade CO2 hotet in perfekt. Tanken var väl att pusha för kärnkraft. Well, hon öppnade pandoras ask.
  2. Förvirrade ex kommunister. Som du nämner, hittade ett annat forum för sin skruvade idéer.
  3. Miljörörelsen/antikapitalister(antikapitalister som förövrigt mycket väl kan ingå i kategori 2) omfamnade tanken med hull och hår.
  Trots dokumentärens katastrofala start så är väl teorin inte helt orimlig. Var Al Gore kommer in i det hela togs inte upp har jag för mig.
  Sen avsluta det med en till blänkare om U-länderna. Helt frånkopplat till resten av resonemanget.
  Det där med Tatcher ser jag mer som en Engelsk vinkling på det. Det känns som att betydelsen av det har förstorats en aning.

 15. Ingemar Nordin

  Mats #14,
  Vad du möjligen glömmer i din uppräkning av intressen som strålar samman i klimathotet är den traditionellt konservativa överklassen, antingen landägare och/eller stormrika industrialister som vill slå vakt om sina privilegier men är livrädda för ”överpopulation”.
  Conservationism, eugeniken, mathusianismen och den allmänna, strävan mot en global elit kommer därifrån (typ WWF, Sierra Club, Club of Rome etc) .

 16. Ann LH

  Mats G # 14 Den dokumentären eller vad var verkar intressant. Kan du ge någon länk el dyl?

 17. Mats G

  #16
  Här är länken.
  http://www.youtube.com/watch?v=YtevF4B4RtQ

 18. Thomas P

  Är Ingemar säker på att det är svenskarna som är de okunniga?
  http://www.tradingeconomics.com/euro-area/inflation-cpi
  En inflation på under 1% skulle vara det värsta problemet???

 19. tty

  ThomasP #19
  Att priserna fortsätter att stiga trots en utdragen depression och en arbetslöshet på över 10% inom EU är allvarligt nog.

 20. Gunnar Strandell

  Mats G #14
  Du kan lägga in ännu ett normkritiskt intresse till listan:
  Länk (börja lyssna 31:47 in i programmet):
  http://sverigesradio.se/sida/tabla.aspx?programid=132&date=2014-02-20
  Länk2:
  http://unfccc.int/gender_and_climate_change/items/7516.php

 21. Sirapsodlaren

  Min poäng var egentligen att av tre olika undersökningar så är det två som dels är samstämmiga när det gäller vilka frågor som prioriteras, dvs skola, sjukvård och jobb, och dels är någorlunda i linje med resten av EU, med undantag för skolfrågan.
  Så därför är jag skeptisk till europaportal-undersökningen, svarsfrekvens var mest en spekulation över orsaken.
  När det gäller MSM så håller jag helt med om problemen med den politiska likriktningen där, det brukar även bekräftas av SOM-institutets undersökningar där uppåt 80% av journalisterna anser sig vara rödgrönbruna.
  Men, om man jämför med den kontroversiella invandringsfrågan med klimatfrågan så går det att konstatera att trots att MSM-journalisterna till 80% är Mp+V-anhängare och kanske någon procent Sd så har invandringsfrågan och klimatfrågan samma vikt i politiken (enligt novus och ispos undersökningar) och Mp och Sd har i princip samma väljarstöd.
  Min slutsats är därför att MSM:s inflytande på politiken i sin helhet i praktiken är ganska liten, i alla fall betydligt mindre än vad många tror. Annars borde ju Mp+V ha 80% av väljarstödet. De partier som proportionellt sett är mest missgynnade av rådande skeva politiska fördelning i MSM är dessutom de två största partierna, S och M, vilket är ytterligare en indikation på att MSM:s påverkan på politiken är liten.
  Resonemanget leder också till slutsatsen att SI och liknande bloggar har minst lika stor tyngd i klimatdebatten som MSM.

 22. Sirapsodlaren

  Mats G # 14
  Det fanns en period under senaste Bush-eran då republikanerna var inne på att minska oljeberoendet från mellanöstern. Metoden var den ”gröna” energiomställningen.
  Nu är Gore inte republikan, men det fanns en lucka på ett ental år där båda de amerikanska partiernas intressen sammanföll, och därmed var debatten död då klimatalarmistfröet grodde.
  Nu har skifferoljan visat sig vara metoden för att uppnå målet att bli energioberoende, därav skiftet i debatten i USA.

 23. Thomas P

  tty #19 Kan d förklara vad det allvarliga ligger i minimala prishöjningar? Historiskt sett har deflation varit betydligt mer skadligt.

 24. Ann LH

  # 10 och framåt. Vad den yttersta vänstern och miljö- och klimathotet beträffar så glöm inte att B. Ward (Fabian) och M. Strong (känd socialist) sydde ihop Stockholmskonferensen (1972). Den kom till efter första vågens miljöaktivism under – 60talet som var MOT allt som luktade industrisamhället. Av Strong utvalda miljöaktivisterna fick under Sthlms konf. specialuppdrag att finnas till vid behov under konferensen och sedan förmedla innehållet i konferensen till världen i övrigt. Året där efter såg Strong till att bilda ” World Assembly of NGO’s concerned with the global Environment”. För att nå sitt mål om FN World Government behövde Strong ett stort nätverk tillgivna medlemmar av ”Civil Society ”. De uppköpta NGOs fullföljde sina uppdrag och belönades därefter. Ibland har de liknats vid livskraftiga metastaser som dyker upp i de mest oväntade sammanhang. Strong såg till att de förblev välnärda, behovet av dem och deras jobb uppmärksammades i Brundlandtrapporten efter den avgörande konferensen i Villach II – 86 och så har det fortsatt över Riokonferensen och därefter.

 25. Ingemar Nordin

  Sirapsodlaren #21,
  Nu kan det ju finnas andra orsaker till att folk röstar som de gör än klimat- och energifrågan.
  Men att svenskar är okunniga om klimatfrågan bekräftades också av SIs undersökning till Almedalen 2012:
  https://www.klimatupplysningen.se/om-oss/aktiviteter/
  Och vems är felet att allmänheten inte är bättre informerade? Och har det inte ett samband med att svenskarna är det mest klimatoroliga folket i Europa?

 26. pekke

  Så här går det när subventionerna till den gröna elen slutar komma.
  http://www.pv-tech.org/news/spanish_solar_cuts_force_ikea_to_hand_pv_plant_back_to_the_bank
  http://notrickszone.com/2014/02/21/large-andasol-3-parabolic-solar-plant-losing-millions-after-broke-spain-eliminates-green-energy-subsidies/
  Det år tydligt att företag som satsar på miljö/klimatvänlig grön elproduktion är mer intresserade av den vinst de kan göra på sin gröna el än att det på nåt sätt skulle vara bra för miljö eller klimat.

 27. Ingemar #25
  Svensk media är ensidigt. Ingen PJ-TV, Ingen FOX News. Ingen uppstickare. Ett arv från ”Saltsjöbadsandan”?
  Jag skulle verkligen se fram mot en rejäl uppstickare. Tom en som kanske har fel till 50% bara för att få en motpol

 28. Mats G

  Secret societies
  Under en period av mitt liv var jag nästan besatt av Tempelriddarordern. Efter år av intensiva studier slutade det hela i ett antiklimax(som de flesta av dessa alternativa sanningar). Dagens tempelriddare är en samling romantiker som tror de viktigare än vad de är.
  Och inga direkt hemligheter har de heller inte. Eller någon slags gömd upplyst kunskap. Illuminati kom med i den svängen också. med samma resultat.
  Jag kan väl sticka in att det som kom fram i boken Da Vinci-koden inte var en direkt nyhet för mig.
  Hursomhelst
  #24
  De organisationer som du omtalar har jag inte satt mig in i så det kan jag inte ha någon uppfattning om.
  Däremot så har historien visat att deras agendor förr eller senare stoppas.
  Tempelriddarorden mosades av den franske kungen. Han behövde fylla kassakistan.
  Franska revolutionen, sovjetunionen.
  Kanske lite andra kategorier iofs med det leder mig till en poäng.
  Det som till slut stoppar dem är deras arrogans och högmod. När det nästlats in sig för långt blir de avslöjade. Det innebär inte att de kan skada ett samhälle rätt ordentligt innan de stoppas.
  Men slutmålet lär de aldrig gå i mål med. Därav arrogansen att de verkar tro att de skall kunna ro det i hamn. Arroganta människor gör förr eller senare ett misstag. Det ligger i sakens natur.
  Men det gör ju absolut inget att man håller ett öga på dem.

 29. Mats G

  #28
  ”Det som till slut stoppar dem är deras arrogans och högmod.”
  eller för mycket makt. (glömde det.)

 30. Mats G.
  Finns ju en knippe andra ”sällskap” eller ”organisationer” som man kan fundera över hur stor makt och/eller inflytande de har

 31. Ingemar Nordin

  Mats G #28,
  De sällskap som vi talar om här; WWF, Romklubben, Tällberg Foundation etc, är knappast hemliga. Nej, det intressanta är alla nätverken, samt hur de har samordnats i den internationella politiken. Nätverkenb ligger i öppen dag via nätet. Och nu handlar det bara om att kartlägga dem, där Jacob Nordangård är en föregångare.
  Nätverksstrategin är en mycket mer gångbar strategi för miljörörelsen än hemliga klubbar. Organ som FN och EU har ett uppenbart demokratiskt underskott, så därför har man löst problemet genom att hyra in diverse inflytelserika NGOs som får företräda ”folket”. På så sätt slipper man ha med den tredskande allmänheten att göra och kan köra sin agenda högt ovanför allmänhetens protester.

 32. Mats G

  #31
  När du nämner det såg jag någon uppgift om att WWF hade infiltrerat IPCC rätt rejält.
  Vet ej om det stämmer.

 33. Ingemar Nordin

  Mats G #32,
  Den som bäst har kartlagt Författarna till IPCCs rapporter och deras bakgrunder i Greenpeace och WWF är Donna Lamframboise i boken The Delinquent Teenager Who Was Mistaken for the World’s Top Climate Expert
  Länkarna för att köpa hennes bok finns här:
  http://nofrakkingconsensus.com/my-book/
  Boken finns även på norska här:
  http://www.klimarealistene.com/

 34. Gösta Oscarsson

  Bidragande till ekonomins låga placering i undersökningen kan ju vara att vår bild av landets ekonomi nog är något optimistisk och att – även här – journalismen har en roll. Man har bl. a. accepterat Borgs ”ordning och reda” och inte uppmärksammat att detta gäller budgeten och inte den reala ekonomin.
  Ett aktuellt exempel på selektiv rapportering : Under 2013 ökade Sveriges BNP med ca en procent, vilket var halvdåligt men inte helt uselt. Under samma år hade vi emellertid en rekordtillväxt av befolkningen med – just – ca en procent. Alltså plus minus noll per capita. Kanske inte helt bra. Eftersom orsaken till befolkningstillväxten ligger i den politiskt heta inflyttningen så gavs den en anmärkningsvärt diskret presentation i våra vanligaste media.

 35. Mats G

  Wikipedia
  ”Referentgranskning, även kallat peer review (engelska för ”granskning av likar”), sakkunnig kollegial granskning, kollegial utvärdering,[1] kollegial fackgranskning,[2] eller refereegranskning, är en process som används vid akademisk publicering av vetenskapliga artiklar och vissa läroböcker på akademiska förlag”
  Såg en intervju med Donna Lamframboise.
  OMG
  Hon hävdar att 30% av de vetenskapliga dokumenten i IPCC rapporten inte är peer reviewade. Det innebär i sånt fall att IPCC rapporten är så gott som värdelös.

 36. Ingemar Nordin

  Mats G #35,
  ”Det innebär i sånt fall att IPCC rapporten är så gott som värdelös”.
  Mja, inte helt. I IPCCs uppdrag finns även att utreda ”impacts” av en eventuell värmeökning. Och då är de tvungna att ta med rapporter från myndigheter och företag (som av naturliga skäl inte är peer-reviewade).
  Nej, det sjuka är att IPCC med emfas hävdat (inför media) att ALLT bygger på vetenskapligt peer-reviewade artiklar. De vägrar också att klart och tydligt markera vad som är publicerat i vetenskapliga tidskrifter och vad som är rapporter (trots IAC kritik).
  Vidare så finns det flera rapporter från bl.a. Greenpeace och WWF som man måste fråga vad de har i IPCCs rapport att göra överhuvudtaget. Sådana manipulativa och propagandistiska pamfletter borde rensas bort omedelbart. Men eftersom flera av de som ansvarar för IPCCs kapitel själva är medlemmar i sagda organisationer så förstår man ju varför de finns med …

 37. Thomas P

  Mats G #35 Håll dig till WG1 som ger den vetenskapliga grunden och du skall finna att nästan allt där är peer reviewed. Sen är peer review inte alltid tillämplig. Jag bläddrade lite i referenslistan och hittade t ex ett dokument från BP som användes som underlag för storleken på fossila CO2-utsläpp. Inte peer reviewed men antagligen inte mindre pålitlig för det. Kanske gäller detsamma de dokument Ingemar nämner från Greenpeace och WWF.

 38. Gunnar Strandell

  Thomas P #37
  I BP:s ”World Energy Outlook 2014 har man i alla fall en lång disclaimer och jag har inte sett någpt liknande i skrifter från WWF, GreenPeace eller Naturskyddsföreiningen.
  Citat:
  ”This presentation contains forward-looking statements, particularly those regarding global
  economic growth, population growth, energy consumption, policy support for renewable
  energies and sources of energy supply. Forward-looking statements involve risks and
  uncertainties because they relate to events, and depend on circumstances, that will or may
  occur in the future. Actual outcomes may differ depending on a variety of factors, including
  product supply, demand and pricing; political stability; general economic conditions; legal and
  regulatory developments; availability of new technologies; natural disasters and adverse
  weather conditions; wars and acts of terrorism or sabotage; and other factors discussed
  elsewhere in this presentation.”
  Länk:
  http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/Energy-Outlook/Energy_Outlook_2035_booklet.pdf

 39. Pingback

  […] Hur Sverige avviker från övriga Europa kan du se i EU-barometern som skrivis om tidigare här. […]