Öppen Tråd

juni

Ängsblommorna är i full gång. Det känns som sommar, åtminstone i den södra halvan av Sverige. Här är veckans öppna tråd för fri diskussion om väder, klimat och energi.

Trevlig Helg, önskar
Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ingvar i Las Palmas

  Tjexit!
  https://www.klaus.cz/clanky/4125

 2. Lars Cornell

  #1. Det var skarpa ord av en av Europas främsta statsmän.
  ”Vi har varit en del av EU: s beslutsprocess under de senaste 13 åren, och vi vet att vi inte fattar besluten.”
  ”Vi önskar inte omvandlingen av vårt land till ett multikulturellt samhälle som vi ser dem i Frankrike och Storbritannien idag. Att inte tala om terrorism …”
  ”Vi vägrar både våra betalningar till Bryssel, liksom de pengar som kommer från Bryssel.”
  ”Det är dags att förbereda våt uttåg från EU. Det är det enda sättet att skydda och rädda vår stat, som vi har ärvt från våra förfäder, och som vi har skyldighet att vidarebefordra till kommande generationer som en oberoende enhet.” / Václav Klaus

 3. Olav Gjelten

  Hm…det påstås allt oftare att ett kallare klimat skapar större skördar också här i Norden. Vad bygger uppgiften på?
  Bara ett tomt påstående för att ytterligare elda upp ett redan hjärntvättat folk??

 4. Slabadang

  Ingvar Lars C!

  Klarsynen föder en kraftfull argumentation. Jag älskar den oresonliga tonen byggd på grundläggande demokratiska principer Claus formulerar. Han sätter klackarna i backen på ett sätt man inte annat än kan beundra.

  Ett EU som åsidosätter sina egna direktiv i form av Dublin-förordningen samtidigt som EU kräver att medlemsstaterna skall ta konsekvenserna av detta är en sinnessjuk organisation och absolut inget att lita på i något avseende. Ett rent planerat övergrepp på medlemsländerna.

 5. Lars Kamél

  EU är ett projekt som har gått snett. Framför allt för att det har blivit ett elitprojekt. Byråkrater och politiker i Bryssel driver på för att skapa en europeisk federation som knappt några vanliga medborgare vill ha. EU borde ha hållit sig till att att vara en handels- och tullunion.
  EU vill bara ha mer och mer makt på medlemsländernas bekostnad. Vi ser det bland när det gäller energi, där medlemmarna ska tvingas till en dysfunktionell energipolitik, och inom klimat, där alla medlemmarna ska tvingas ställa upp på dyra och verkningslösa åtgärder. Tack och lov gör många medlemsländer motstånd. Inte Sverige, naturligtvis. Här är vi vana vid att göra som överheten säger, vare sig den överheten finns i Stockholm eller Bryssel. I forna öststater känner de igen planekonomi och början till att förlora självständighet och makt till överstatlighet.
  Nu när USA Trump och republikaner styr USA, är det väl bara EU som tar det där med klimatåtgärder, utsläppsminskningar och avindustrialisering på allvar?
  I slutet av 1400-talet började den utveckling som, på gott och ont, gjorde Europa till den rikaste och mäktigaste kontinenten. EU driver nu på för att Europa ska bli den fattigaste och maktlösaste kontinenten. Huvudsaken verkar vara att Bryssel får bestämma så mycket som möjligt över det som blir kvar.

 6. Björn

  Propagandan kring ”klimatförändringarna” omfattar nu även påståendet om vattenbrist. Hur kan vi ha vattenbrist i ett land med sådana förutsättningar som de flesta av världens länder saknar? Visst kan grundvattennivån vara en mätare på hur mycket det regnar, men att skylla på ”klimatförändringarna” är infantilt och okunnigt. Tillgången på dricksvatten har alltid varit från och till på exempelvis Öland och Gotland. Vi har blivit många fler under åren och våra förändrade beteenden i förhållande till vattenanvändningen, är också en del till grundvattensänkningen. Det var någon här som i en annan tråd påstod att Tennforsen i Jämtland har ett flöde om 400 kubikmeter/sekund, vilket visar att bara detta vattenflöde skulle kunna förse flera storstäder med vatten. Tänk bara på alla älvar och sjöar som vi har och vi inser att det aldrig kommer att vara någon vattenbrist i detta land. Att skylla på ”klimatförändringarna”, är ett sätt för kommunerna att mörka ansvarigas brist på förutseende kring vattenbehoven. Det finns teknik att flytta vatten dit den behövs och det är den som skall utnyttjas och inte sitta med armarna i kors och påstå att det råder vattenbrist.

 7. Ingvar i Las Palmas

  Lite OT men viss koppling
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-4605360/Cladding-turned-tiny-fire-hell.html

  Byggnaden (och många andra) var täckta med brännbart material som var avsett att minska energiåtgången. Trots varningar från experter. Många offer för en inte genomtänkt grön strategi

 8. Olav Gjelten

  # 5. För några få år sedan var även Rysslands långsiktiga plan att bli EU-medlem. Undrar på om de helt gett upp med tanke på händelserna i bl a Ukraina eller om de bara lagt projektet ännu längre på framtiden.

 9. Ingvar i Las Palmas

  CFACT
  — snip —
  In the wake of London, Manchester, Brussels, Paris, Orlando, San Bernardino, Fort Hood, Twin Towers, and countless other attacks, it is ludicrous to claim supposedly manmade, allegedly dangerous climate change is the world’s biggest worry. It’s totally unrealistic to imagine that NATO members can pay their fair share for defending Europe and then pay what the Paris Treaty expects for the Green Climate Fund, while shackling their economies with job-killing renewable energy policies, and spending billions on welfare for unemployed workers and migrant families from the Middle East.
  — snip —
  http://www.cfact.org/2017/06/12/more-rational-policies-in-our-future/

 10. Björn

  Ingvar i Las Palmas [7]; Ja, denna ansträngning att göra allt ”klimatsmart” och energisnålt bygger på den vansinniga föreställningen om att mer CO2 kommer att leda till global uppvärmning. Denna hysteri leder bara till elände som exempelvis branden i London, energibrist, osunt inomhusklimat, störande vindkraftverk, förfulning av landskap, ännu mer CO2-emission, förbud för traditionell fordonsteknik, meningslösa CO2-skatter, förbud för utomhusgående kor, begränsat köttätande, förbud att använda elektricitet och vatten som vi vill, etc etc.

 11. Lasse

  #6 Björn
  Vi har väldigt goda förhållanden för vattenförsörjning i Sverige. Normalt brukar varje kommun eller samhälle ha en egen vattentäkt. Undantaget är Stockholmsregionen och Sydvästra Skåne.
  Grundvatten är lättast att rena och svarar för ca 50% av vattentäkterna.
  Leker lite med siffrorna:
  Av ca 600 mm nederbörd per år kan ca 200-400 mm bedömas gå via grunden till avrinning till vattendrag och sjöar. Vi förbrukar ca 200l/pe dygn eller ca 75 m3 per person och år. Dvs nederbörden från 200-400 m2.
  Förr hade man en grävd brunn per hushåll. Brunnen sinade då och då eftersom den placerades i anslutning till huset. Då var det inte värre än att man gick till en källa i skogen.
  Nu har man högre krav och oftast kommunala system för vattentillförseln. Dessa byggdes ut för 50-100 år sen och dimensionerades för en allt högre förbrukning. Förbrukningen per person har avtagit!
  På senare tid har allt större kommunala system byggts upp.
  Ett fåtal av dessa har kapacitetsproblem när nederbörden har varit låg under två år.

  Men det finns stollar som har andra planer. En av dessa var att dämma upp Östersjön mellan Sverige och Estland och successivt få ett sötvatten som kunde exporteras till södra Europa. En annan är väl Tennforsen som vattentäkt till resten av Sverige!

  Fö har Judith Curry många intressanta länkar om Arktis: https://judithcurry.com/2017/06/10/week-in-review-science-edition-67/

 12. Sigge

  #3 Olav Gjelten

  Du skrev nog fel.
  ”det påstås allt oftare att ett kallare klimat skapar större skördar också här i Norden”

  Det diskuteras ofta om att varmare klimat ger större skördar på nordliga breddgrader. Det är dock ett par nackdelar med varmare klimat. Ett är att skadedjur som coloradoskalbagge överlever vintrarna bättre. Ett annat är jordpackning. Djup tjäle luckrar jorden.

 13. bom

  Nu fejkar Fridolin landsfader genom att föreslå renovering av våtmarker för 200 000 000! Fridolin är alltid fel ute! Ett modernt axiom!

 14. Kenneth Mikaelsson

  Sigge då är det konstigt att alla sk imperium framväxt under de varmare perioderna i historien…
  Och alla kallare varit kända som Dark ages.. med pest och kolera i släptåg..
  Du får nog ta och flytta till drömlandet ditt det land som kommit längs här i världen (i termer som gröna fanatiker satt upp) Nord Korea… Venezuela ligger ju bra till med för eran klimat anpassning..

 15. Björn

  Kenneth Mikaelsson [14]; Ja, förnekelsen av historiens klimatförändringar och dess koppling till samhällens uppgång och förfall, är fullständig hos gröna politiker, forskare och aktivister. Tänk så många migrationer som har förekommit under historiens gång på grund av torka och andra väderhändelser, så länge mänskligt liv har förekommit. Allt på grund av ett föränderligt energiflöde från vår livgivande sol. Men, det krävs anpassning till denna föränderlighet och inte ett stillasittande med armarna i kors och skylla på ”klimatförändringarna”.

 16. Olav Gjelten

  Tack Sigge # 12.

 17. Sigge

  #14 Kenneth Mikaelsson

  Varför tycker du jag skall flytta Venezuela och Nordkorea? Är det för att de INTE skrivit på Parisavtalet?

 18. Kenneth Mikaelsson

  Därför att du verkar gilla ett socialist kommunistisk system med energi slavar…
  samt vara en förespråkare av armod..
  Då passar ju kriterierna på ett drömland bara perfekt..Än så länge här i Sverige äter vi en balanserad kost .. kör vår bil till jobbet samt har en industri… Och det går ju inte för sig för en äkta miljö fascist…
  Frexten det sk Paris avtalet som inte var ett avtal … Duger inte ens att torka arselet med.. det var nog bara ett sätt för att lura lättledda idioter till miljö fascister… Som det gjorde med bravur..
  Den dagen du läst det sk Parisavtalet…. Och förstått innebörden av dokumentet Då kan vi ta den diskussionen…

 19. Roland

  Fridolin säger i Aftonbladet att det kan vara mer plast än fisk om 30år

  http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article25085642.ab

 20. Istvan

  Vi gillar Klaus pga hans klarsyn och mod i klimatfrågan. I politik har han dock inte varit särskilt framgångsrik i eget land och saknar större inflytande idag. Isolationspolitik är dåligt i ett land som har latenta konflikter med alla sina grannar.
  Tjeckien är idag en aktiv deltagare i Visegrag gruppen tillsammans med Polen, Ungern och Slovakien, som avser inte att lämna men att reformera EU. En EU som man en gång anslöt sig till och inte det galloperande vansinnet som dagens Brussel representerar. En EU som respekterar sina egna lagar t.ex i frågan om budgetdisciplin samt skyddet av de yttre gränserna. En stark EU som ett förbund mellan starka och suveräna medlemsstater.

 21. Bim

  Skönt at det finns politiker som Vaclav Claus som står upp för sitt folk och inte ryggar för EU påtryckningarna. Tänk om vi hade en sådan stadsminister.

 22. Christer Eriksson

  Angående den sk vattenbristen i landet.
  Funderar över hur mycket de kommunala utbyggnaden av va nätet påverkar grundvatten nivån.
  Allteftersom det byggs ut och fler fastigheter på landsbygden ansluts så tycker jag att det borde påverka grundvattennivårena.
  Innan utbyggnaden så fanns det på varje fastighet en egen brunn,borrad eller grävd som försörjde fastigheten.Det fanns också en egen avloppsanläggning för fastigheten.
  Numera så ansluts varje fastighet till nätet med kommunalt vatten och avlopp.
  Den naturliga cirkelen när vatten gick tillbaka till naturen via avloppsanläggningen är försvunnen.
  Allt vatten transporteras till reningsverk och släpps sedan ut i åar som rinner ut i havet.
  Det är inga små mängder vatten som förflyttas från inlandet till havet på detta vis.

  Utöver detta så försvinner stora mängder med vatten även när dessa privata avloppsanläggningar tömms.
  Varje sådan innehåller cirka 1m3 till – 3 m3 vatten som transporteras till reningsverk.

  Det finns ett system för återvinning av vattnet så att det kan återföras till avloppsanläggningen på plats.
  Ett system som renade det under tiden som avloppsbrunnen tömdes.
  Det har aldrig slagit i genom helt.
  Har för mig att det finns i några kommuner..

  Det känns som en naturlig förklaring till att det påverkar kommunernas vattenförsörjning när dom skall försörja fler förbrukare.

  Rätta mig om jag har fel.

  Christer Eriksson.

 23. elias

  #6
  Vattenmängden på jordklotet är o förblir vad den varit i miljarder år. Den cirkulerar ständigt o förändras vare sig inte av varmare eller kallare klimat.

 24. Istvan

  #Bim
  Håller med, fast ville byta namn på gubbe. Säg Viktor Orban i stället.
  Klaus är inte i position idag som skulle exponera honom för några påtryckningar.
  Orban är däremot hatobjekt nr 1 i Brussel. Dels för hans starka ställning i hemlandet, men framför allt hans tilltagande inflytande i utlandet. Orbanisering är en farlig smitta!
  Martin Schulz kampanjar med hysteriska utfall mot Orban.

 25. tty

  #7,10

  Det var inte bara ”klimatsmart isolering” som bidrog till katastrofen i London. Branden började med ett exploderande kylskåp. Vilket innebär att det var ett ”klimatsmart” kylskåp med isobutan som kylmedium. Äldre kylskåp har brand- och explosionssäkra freoner eller haloner som kylmedium, vilket f ö även sparar energi, men de är ju gudbevars ”klimatgaser”.

 26. Johan M

  #25 tty

  ”Vilket innebär att det var ett ”klimatsmart” kylskåp med isobutan som kylmedium.”

  Eller ett kylskåp som drevs med gas.

 27. Sigge

  #18 Kenneth Mikaelsson

  Jag har under hela mitt yrkesverksamma liv jobbat med att på ett eller annat sätt leverera energi till kunder. Först var det elektricitet och mot slutet fjärrvärme. När det gäller bränslen för el- resp värmeproduktion så har det varit kärnkraft, olja, kol och energiflis.

  Jag tycker Sverige har ett bra energisystem. Det måste ständigt förändras och inte minst byggas ut för att vi blir allt fler som bor i Sverige. Jag tycker det är lite tråkigt att några kärnreaktorer läggs ned i förtid.

  Någon vurm för länder där ledarna skyller de ekonomiska problemen på andra länders satsningar på förnyelsebar energi har jag inte. Venezuelas ledare skyller kollapsen för oljepriset på förnyelsebar energi och Nordkoreas ledare skyller på detsamma då det gäller kolpriset.

 28. Ann lh

  Ovanligt givande debatt i dagens öppna tråd, inte minst kring Vaclav Klaus. Tack!

 29. tty

  #27

  ”..kollapsen för oljepriset ..”

  Det är väl att ta i. Oljepriset ligger på ca 45 dollar per fat. Inflationsjusterat har det bara varit högre 1973-85 och 2004-2015.

 30. Jan-Åke

  Hade en diskussion på Twitter med Pär Holmggren ang NASA och NOAAs sänkning av tempdata före 1950 och höjning därefter , så sent som 1999 sa man om ni minns det att glob medeltemp stigit 0,6 ° sedan förindustriell tid nu är man uppe på 1,5 grader !
  ”De hade dåligt solskydd soliga dagar de första decennierna ” menade Pär Holmgren.
  tty , vad säger du ?

 31. Gustav

  DN driver alltmer oförblommerat en antidemokratisk agenda, nu hyllar de Naomi Kleins senaste bok ”No is not enough” http://www.dn.se/kultur-noje/naomi-klein-no-is-not-enough/ Artikeln avslutar på ett stilfullt sätt: ”Trump må vara mycket – men han är inte folket.”

 32. Sigge

  #29 tty

  I ett historiskt perspektiv så är inte oljepriset lågt, men jag syftade på att både i Venezuela och i Nordkorea har man beskyllt USA för att ha hittat på den globala uppvärmningen med syfte att skada respektive lands ekonomi.

 33. Sigge

  #30 Jan-Åke

  Jag har aldrig hört någon påstå att temperaturen blivit 1,5 grader varmare. Idag tycker jag de flesta debattörer använder 0,9 eller 1,0 grader. För ett enstaka år som 2016 så var temperaturen 1,3 grader varmare. I stort sett alla tror ju att 2017 skall bli kallare än 2016 och många tror även att det blir kallare än 2015.

  I IPCC rapport AR2 från 1995 så anges 0,6 graders temperaturökning. Det var nog det som användes i debatten fram till AR3 kom 2001 då temperaturökningen angavs till 0,8 grader. I AR2 så hade man temperaturmätningar fram till 1993. I AR5 som kom 2013-2014 så har man temperaturmätningar fram till 2012. Det skiljer 0,3 grader med vad som angavs i AR2 jämfört AR5 som kom 19 år senare. Det beror på att temperaturökningen varit ungefär 0,3 grader på de 19 åren.

 34. Lasse

  #22 Christer E
  3 m3 per fastighet är ingen stor volym när det gäller vattentillgång. Däremot kostar det tömningsbolagen massor i transporter. Nederbörden på ca 10 kvm räcker för att ersätta denna mängd.
  Därtill så finns det begränsningar med att återföra avloppsvatten till dricksvatten, olika för olika förhållanden.

 35. Jan-Åke

  Ok Sigge,
  Tex visade SVT flitigt Eiffeltornet upplyst och med texten” 1,5 degrees ” på tornet men ok det kanske är en sänkning av det inbillade 2-gradersmålet spm ju egentligen beror på när under LIA man utgår ifrån.

 36. tty

  ”De hade dåligt solskydd soliga dagar de första decennierna ” menade Pär Holmgren.
  tty , vad säger du ?”

  Det kan ligga något i det, men jag tror inte det håller för viktigare stationer. Stevensonburen uppfanns 1864 och modifierades sedan i flera omgångar och fick sin ”klassiska” form ca 1880.

  I Australien har den här frågan blivit infekterad eftersom BOM helt sonika strukit alla temperaturuppgifter före 1907 med hänvisning till att man inte använde Stevensonburar innan dess. Därmed har det erkänt extremt varma och torra 1890-talet helt försvunnit ur statistiken.

  Där har Warwick Hughes via gamla fotografier och skriftliga källor visat att Stevensonburar fanns mycket tidigare på många stationer:

  http://www.warwickhughes.com/blog/?p=604

  Detta har dock inte fått något genomslag i den officiella statistiken.

  I Sverige är SMHI:s officiella linje att termometerburar infördes ”successivt under första hälften av 1900-talet” men det har veterligen aldrig gjorts några allvarliga försök att reda ut frågan. Troligen skulle granskning av gamla fotografier, räkenskaper o s v kunna ge en del.

  Vad jag säkert vet är att svenska polarexpeditioner i slutet av 1800-talet rutinmässigt använde termometerburar, så teknikens fördelar var uppenbarligen allmänt erkända redan då. Så beskriver Nordenskiöld t ex hur man placerade ut termometerburen på fasta land på betryggande avstånd från fartyget och andra värmekällor under övervintringen vid Pitlekaj 1878-79 under den första seglingen genom nordostpassagen (det kan nämnas att SMHI:s egen väderstation i Norrköping efter omflyttning p g a bebyggelse numera är klart marginell enligt WMO:s regler, plus att den ligger inom UHI-påverkat område).