Om snötäcket, en fråga som kan bli hur aktuell som helst

Gästinlägg av Lars Jonsson.
Igår (den 2:a maj 2011) kom en pressrelease från Lunds universitet angående den stora rapport som går under namnet ”Impacts of climate change on snow, water, ice and permafrost in the Arctic” som närmare 200 polarforskare sammanställt och som skall fungera som underlag för IPCC:s rapport år 2014. Vad kan vi vänta oss? Frågan får anses retorisk och jag måste erkänna att det känns tröttsamt att kämpa emot den ”samlade vetenskapen”, känns pressmeddelandets rubrik bekant? ”Ny forskningsrapport visar mer omfattande effekter av klimatförändringarna i Arktis än väntat”. Jag skulle gärna se att någon kalenderbitare ställde samman antalet rubriker i pressen under temat ”ny forskningsrapport”, eller ”enligt forskare… är klimatförändringarna värre än väntat”, jag har ett dussintal i min excerptsamling. Som lekman blir det svårt att gå in i debatt med 200 forskare med doktorsgrad (får vi förmoda) och påstå att de alla har fel. Det är väl den typen av ”antivetenskaplighet” som vi inom Stockholmsinitiativet anklagas för. Innan jag läst själva rapporten tänker jag inte ha någon åsikt om just den. Men jag känner ändå att jag måste göra ett stickprov utifrån texten i pressreleasen som börjar med ” kraftigt reducerat snötäcke, kortare vintersäsong och tinande tundra. Effekterna av klimatförändringen i Arktis är redan här”. Tajmningen kunde ju ha varit bättre, kom det inte lite snö idag och varnar inte SMHI för nattfrost? Alarmisterna tycks förföljda av Köpenhamnssyndromet, att det alltid blir kallt just när man skall slå ett slag för AGW-teorin.
Därför roade jag mig med att kolla hur snötäcket sett ut under de senaste decennierna. På Rutgers University Global Snow Cover Laboratory finns norra halvklotets snötäcke redovisat i tabeller. Jag tankar ner de månatliga värdena från Rutgers. Där kan vi konstatera att av de vintrar som har haft ett snötäcke under en månad som är större än 48 miljoner km2 sedan 1966 infaller tre stycken under de senaste 4 åren och ingen gensomsnittlig minskning kan utläsas under det senaste decenniet. Mot den bakgrunden blir det svårt att prata om “kraftigt reducerat snötäcke”. Siffrorna avser norra halvklotet och inte Arktis specifikt, men bör ju vara giltigt även för de högre breddgraderna. Här är top ten, ranking, årtal, månad och antal kvadratkilometer med snötäcke. Bara det högsta värdet för en månad under en och samma vinter har medtagits. Rekordåret 1978 hade t.ex. även mycket snö under januari månad. Vi konstaterar att 6o-talet hade 1 notering (tabellen börjar dock 1966) 70-talet hade 4, 80-talet 2. 90-talet 0 och 00-talet 3 om vi räknar med 2011. Jag är dock övertygad om att 60- och 70-talen hade mest snö och en regressionkurva från 1966 till 2007 visar säkerligen på en nedåtgående trend. Men detta anses väl vara en ovetenskaplig betraktelse, men lite intressant är det ju. Det är ju minskningen av snötäcket som förväntas vara en av de förstärkningseffekter som ofta talas om. Mindre snö, mindre albedo.
1  1978  02  51051696
2  1985  01  49868757
3  2008  01  49775846
4  1979  01  49119653
5  1977  01  48705492
6  1972  02  48633525
7  2011  01  48465436
8  2010  01  48269779
9  1967  01  48251064
10 1980 02  48224403
Nu stod det i artikeln/pressreleasen att ”snötäckningen minskat i maj och juni med närmare 20 %”. Därför finns en graf för maj månad perioden 1967 till 2010. För perioden efter 2000 när vi vet att temperaturen globalt inte stigit har jag värdena från maj och juni samt även mars så att detta år kommer med som en jämförelse, siffrorna avser miljoner km2.
bild 1
bild1
Mer skickliga statistiker än jag får utläsa vad denna graf säger, men för mitt bildliga öga så ser det ut som om snötäcket i maj månad låg stabilt från ca 1967 till och med ca 1986 varefter det tog sig ner ett hack och låg ånyo relativt stabilt fram till 2010 där vi ser en ”dipp” igen. Kanske ser vi ett dike för 2010 som kommer att följas av ett hopp uppåt som för året 1968. Snötäcket i mars 2011 var i alla händelser det högsta för detta unga sekel.
bild 2
Så här ser enligt UAH (University of Alabama Huntsville) temperaturförändringen ut mellan 60° och 82,5° nordlig bredd. Vi kan konstatera att temperaturen i denna del av världen klättrat från början av 90-talet och kanske fortfarande gör så, men det ser ut som om den lagt sig på en nivå 1° eller 1,5° C högre än under 80-talet. Kanske kan man avläsa att perioden fram till slutet av 80-talet låg stilla men sedan har tagit sig upp på en högre nivå men att man i bägge graferna kan avläsa två olika nivåer. Framtiden får väl avgöra om 2010 var ett tillfälligt hack ner eller början på en ny lägsta nivå. Om snötäcket följer med temperaturkurvan bör 2011 års maj månad ha mer snö än motsvarande 2010. Snart nog får vi se. Dock skall vi passa oss att läsa temperatur och snökurvor som börskurser, de skall ses över tid, lång tid.
Om vi tittar på alla de artiklar som publicerats rörande temperaturen i Arktis utifrån ett 100-årsprespektiv så framträder tydligt en långvågig cykel på 60-80 år där 30- och 40-talet var varma och 90-talet och de sista 10 åren varit varmare än normalt. Och det är ju klart att om man väljer att betrakta de sista 30 åren som ”alarmisterna” plägar att göra, dvs. efter 1979 och de första sattelitmätningarna så får man ju den kurva som eftersträvas, nämligen den del av cykeln som pekar uppåt. Många arbeten om temperaturen, issituationen, vattentemperaturen i Arktis som har publiceras under de senaste 10 åren visar ganska tydligt på att klimatet i Arktis följer med ett antal stora cykliska förlopp som skapas av havsströmmar och växlande ”modes” i den Arktiska Oscillationen och andra klimat-regimer. Att det under de senaste decennierna har varit varmt i Arktis är inget som jag eller andra klimatrealister förnekar, visst är det så, men varför och i vilket perspektiv skall dessa förändringar ses? Det finns hur mycket material som helst, här nedan redovisas en graf från Polyakov et al 2004 där vi ser hur den röda linjen beskriver vattentemperaturen i atlantiska delen av arktiska bassängen, den gröna lufttemperaturen i Arktis i marknivå och den blå linjen hur isens tjocklek varierat vid en station vid namn Sterlegova i Karahavet (där jag för övrigt varit). Vi ser att den som väljer att beskriva verkligheten från 1979 (markerat med rosa) kommer att kunna visa på dramatiska förändringar i temperaturer och isförhållanden. Men visst kan jag också skriva under på att ”effekterna av klimatförändringarna i Arktis är redan här”, för blir det varmare i Arktis förändras förutsättningarna, något annat vore otänkbart. Vad rapporten, eller snarare uppdragsgivaren IPCC dock vill att vi skall tolka resultaten som, är att 200 forskare har bevisat att mänskliga utsläpp av CO2 har förändrat livsbetingelserna i Arktis. Jag ser dock inget i den publicerade forskningen som pekar på detta samband.
bild 3
Vi tar en graf till som handlar om Alaska. Där kan vi se att förändringen till en ny klimatregim skedde i mitten av 70-talet då PDO (Pacific Decadal Oscillation) skiftade från en negativ till en positiv fas. Den har sedan 2008 återgått till en negativ fas. Här syns ingen krypande uppvärmning utan två distinkta klimatregimer.
bild2
Uppdaterad med två nya grafer 4 maj 2011.
Lars Jonsson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lena Krantz

  Lars
  Har du inte glömt att lägga in den sista grafen, dvs den om Alaska?

 2. Ingemar

  Här är en intressant artikel i sammanhanget, publicerad i JGR, om issmältningen på grönland:
  http://www.worldclimatereport.com/index.php/2011/05/02/a-225-year-reconstruction-of-greenland-ice-melt/
  De skriver bl.a.
  We found that the extent of ice melt in recent individual years (notably 2007 and preliminarily 2010) was quite high, and probably higher than the melt which occurred during any other year in our record.
  But, we also found that there were likely several decade-long periods in the early-to-mid 20th century during which the average annual melt extent exceeded that of the 10 years ending in 2009.

 3. L

  Varje gång alarmisterna påstår att något är värre än man tidigare trodde, så avslöjar dom att dom haft fel förut. Det räcker för mig.

 4. John Silver

  Det där är bara väder. Du har glömt att klimat är 30 år av väder enligt WMO.
  1967 + 30 = 1997 ger en (1) klimat-datapunkt. Nästa datapunkt kommer 1997 + 30 = 2027. Den tredje datapunkten får du vänta tills år 2057.
  Först då kan man fabricera en kurva och en extrapolering.
  (Om man inte jobbar åt IPCC, förståss)

 5. Alla dessa ”experter” är verkligen tröttsamma. Så fort man försöker få tag i någon som verkligen kan, så pekas det på någon annan. Alla pekar på någon annan och mitten av soppan finns ”den samlade vetenskapen”.
  Här en liten kul sammanställning av den samlade vetenskapen på 70-talet som bl.a. förutspådde -11 grader i genomsnittstemperatur år 2000.
  Så mycket för ”experterna”. Klimat/väder är trots allt inte datormodeller och statistik.
  http://www.ihatethemedia.com/earth-day-predictions-of-1970-the-reason-you-should-not-believe-earth-day-predictions-of-2009

 6. Göran

  Nedanstående är utklipp från SVT Text angående
  rapporten som nämns i detta inlägg. Notera framförallt
  ”DE NYA MODELLERNA ANTYDER…” nedan.
  Hej hopp i lingonskogen, inget nytt under solen alltså…
  ***************************************
  ”Dramatiska klimatförändringar väntar”…..
  ” -De förändringar vi ser är dramatiska,
  säger Margareta Johansson vid institu-
  tionen för naturgeografi och eko-
  systemanalys vid Lunds universitet.”
  ”De nya modellerna antyder att tempera-
  turerna i Arktis till år 2100 kommer
  att stiga med 3-7 grader, utöver den
  höjning på 2 grader som redan ägt rum.
  Tundrornas permafrost kommer att tina
  bort över enorma områden och det kom-
  mer att bli en massiv isavsmältning.
  Avsmältningen av inlandsisen på Grön-
  land tros bli så omfattande att den
  globala havsnivån höjs med 0,9-1,6
  meter till 2100. Tidigare rapporter
  har förutspått en tämligen måttlig
  avsmältning på Grönland.
  -Det är sant att Grönlandsisen växer
  i mitten, men den smälter samtidigt
  väldigt snabbt vid kanterna, säger
  Margareta Johansson.”

 7. Kent Forssgren

  Jag rekommenderar verkligen Ingemars länk i #2 tillsammans med Lars Jonsson inlägg. Sammantaget får man en mycket nyancerad och trovärdig bild av situationen avseende isen i Arktis och havsytehöjningar.
  Ett citat: 
  …Climate conditions during the ice age led to a massive accumulations of snow (which was compressed into ice) and raised the surface elevation of much of Greenland by several kilometers. Since the temperature of the atmosphere drops by about 10°C for every kilometer of elevation, the surface temperature across the Greenland ice sheets is some 10°C to 30°C (~20°F to 50°F) lower than it would be if there were no ice there. Lacking its ice sheets, Greenland would resemble the northern portions of Canada or Russia—cold, windy, and barren, but not buried under 9,000 feet of ice. The ice atop Greenland creates conditions for ice to remain atop Greenland.
   

 8. Göran #6
  Det är TT som skrivit artikeln. Journalist ej namngiven. Den finns även i SvD.

 9. Lena Krantz

  Tittar man på sommartemperaturen (lufttemperatur) var det varmare i Aktis (norr om 80:e breddgraden ex 1958 och 1959 (för att börja från början) än vad det var förra sommaren:
  http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.php

 10. Jan

  ”Ny forskningsrapport visar mer omfattande effekter av klimatförändringarna i Arktis än väntat”.  osv
  Vad skall de som är beroende av klimatindustrin annars säga?
  Skulle de säga ”Ny forskningsrapport visar är kopplingen mellan växthusgaser och klimatförändringarna i Arktis är osäkrare än väntat” eller ”Ny forskningsrapport visar är kopplingen mellan växthusgaser och klimatförändringarna i Arktis är överdriven”
  Vad vi har fått är en klimatindustri som för sin överlevnad är beroende av att ständigt komma med nya och mer alarmistiska budskap för sin överlevnad. En fråga är hur många som skulle mista sin försörjning och karriär med månge resor världen över om klimatindustrin skulle halveras?

 11. För övrigt är det svinkallt i Östra Svealand just nu. Vinden skär genom märg och ben, och man blir alldeles blå om händerna om man inte bär handskar.
  Ska det kallas vår, det? 😉

 12. Lena Krantz

  Labbibia
  På rökrutan idag kunde vi konstatera att det var skitväder även ex 1993 och 1995. Jag flyttade 1993 och hon jag pratade med 1995 och det är ju därför lätt att minnas.
  Ja om någon nu skulle säga att det är kallt för att det är varmt…typ!
  😉

 13. Ulrik

  Forskaren Margareta Johansson i Lund säger: Det är sant att Grönlandsisen växer i mitten, men den smälter samtidigt väldigt snabbt i kanterna.
  Jaha – tänk om det vore tvärt om. Då hade hon verkligen upptäckt något märkligt. Och vad menar hon med ”väldigt snabbt”?

 14. Per Welander

  http://www.climate4you.com/ finns HadCRUT3 kurvor över temperaturen i Arktis (70-90N). Det har de senaste åren varit ungefär samma temperatur som på 1940-talet. 1970-talet var kallare. Väl i linje med havets oscillationer. Har inte läst rapporten vilket är ett måste för att uttala sig. Media förvanskar ofta innehållet i rapporten.

 15. Bertel

  Labbibia # 11
  Nääää, inte vår egentligen, utan föraning om kommande? sommar.
  Man skall inte vara för optimistisk, för ljuset i tunneln kan vara ett tåg.  🙂

 16. Bertel #15
  Hahaha….. 😀
  Ja, det kanske är en föraning om hur sommar / semestervädret kommer att bli här hemma i Svedala. Regnig, kall och blåsig! 
  Ungefär som vanligt, alltså! 😉 

 17. ThomasJ

  På tal om Grönland:
  http://hockeyschtick.blogspot.com/2011/05/paper-greenland-ice-sheet-didnt-melt.html
  Mvh/TJ

 18. ThomasJ

  Bertel & Labbibia #15 & 16: Om det är till ngn ’tröst’ kan meddelas, att det snöade rejäla ’lapphandskar’ här på Bästkusten vid 10-tiden idag…
  Snacka om ’GloBull Warming’… Hah!  😯
  Mvh/TJ

 19. Bertel

  ThomasJ # 18
  OT.Ang nedfallande ”lapphanskar” på bästkusten.
  Vi har en ”kom i håg att ta med lapp” liggande på köksbänken för stugvistelsen ons-sön och såg frugans senaste noteringar(gjorda i morse). Mössa, underställ, hanskar, raggsockor.  🙂 

 20. Enligt data från ISCCP minskade de de låga molnen i Arktis under andra halvan av 1990-talet, vilket också är den tid då UAH:s data visar mest uppvärmning. Färre låga moln innebär att mer solstrålning når havsytan vilket innebär större avsmältning av havsis på sommaren. Förmodligen innebär det uppvärmning också. Det har knappast någonting med växthusgaser att göra och är förmodligen en fullt tillräcklig förklaring till förändringarna i Arktis sedan mitten av 90-talet.
  Den här förklaringen passar inte alarmisterna alls, för den innehåller ingenting om växthusgaser. Därför ignorerar de den, precis som de ignorerar alla andra mätdata från verkligheten som motsäger deras klimathotsreligion.

 21. Rosenhane

  Bertel
   
  Vet du vad dom gör längst upp i norr som inte har mobiltelefon?

 22. Bertel

  Rosenhane # 21
  Nej?

 23. Rosenhane

  Dom skickar en lapp!! 🙂

 24. Bertel

  Rosenhane # 23
  Haaaa,haaa.   🙂

 25. Pär Green

  Rosenhane # 23
  Vet du vad en lapp tar med sig när han flyttar?

 26. Rosenhane

  Han tar med sin kåta fru och barn?

 27. Pär Green

  Rosenhane ” 23
  + renar 😉

 28. Bertel

  OT, men ett måste att läsa för de som har haft med VoF,s utmärkleser att göra och följt/läst senaste inlägg från VoF på Newsmill.
   http://www.newsmill.se/artikel/2011/04/30/vof-k-ra-annika-dahlqvist-s-kan-du-bli-rets-folkbildare
  Annika Dahlqvist har svarat VoF med en egen artikel.
  http://www.newsmill.se/artikel/2011/05/03/dahlqvist-svarar-vof-uts-tter-meningsmotst-ndare-f-r-psykisk-tortyr   
  Hennes avslutning säger en del hur hon känner sig.
  ”Jag förbehåller mig dock rätten att själv välja mina vänner utan att ta direktiv från föreningen VoF. Lockbetet att jag skulle kunna få utmärkelsen Årets Folkbildare ser jag i sammanhanget som ett skämt. De får gärna ge mig den rättmätiga utmärkelsen, men jag tänker inte slicka deras bakar för att få den”.

 29. Milo

  @L
  ”Varje gång alarmisterna påstår att något är värre än man tidigare trodde, så avslöjar dom att dom haft fel förut. Det räcker för mig.
  Världsklass!!
  ”naturen släpper ut 1000 ggr mer CO2 än vad människan gör, det räcker för mig”
  Smart samling på TCS

 30. Just nu snöar det av bara helsicke här uppe på Ällmoraberget.

 31. Slabadang

  Värmerekord i USA:
  http://2.bp.blogspot.com/_b5jZxTCSlm0/SXDqGqEl6GI/AAAAAAAACdk/ndOqfFgogd8/s1600-h/Extreme+High+Temperature+Records+By+State+By+Month+-+January+2009+Update.JPG
  Köldrekord i USA:
  http://1.bp.blogspot.com/_b5jZxTCSlm0/SXDxLZV9zBI/AAAAAAAACd8/XjtsgDb0uvI/s1600-h/Extreme+Low+Temperature+Records+By+State+By+Month+-+January+2009+Update.JPG
  De e inte lätt att vara klimathypnotisör i dessa dagar! 🙂

 32. Rosenhane

  Bin Laden är nu död men hans bröder Marme Laden, något mörkare Choko Laden och vegetarianen Sal Laden är ännu på fri fot.

  Förutom dessa eftersöks även hans kusin Pinaco Laden och hans senila farbror Varfanvadejag Laden…

   

 33. Håkan Bergman

  Gatumusikanten, musikterroristen Bal Laden har nyligen hörts i trakterna av Sergelstorg.

 34. Ingemar

  Bertel #28,
  Läs även Sasserssons om det etiska i att KTH tillåter sina medarbetare en delvis mobbande bisyssla. Han har rätt i detta. Att ha en bisyssla, t.ex. ett eget företag eller föreläsningsverksamhet är bra och OK. Men om universitetet skall godkänna det som bisyssla så bör det även granskas ur etisk synvinkel. Bisysslan bör ju inte värdemässigt stå i motsats till de värden som lärosätet säger sig stå för; i det här fallet att inte bisysslan innebär ett undertryckande av en öppen vetenskaplig och kritiskt granskande diskussion, och i vissa fall en ren mobbing.
  http://www.newsmill.se/artikel/2011/05/03/kth-godk-nner-att-anst-llda-mobbar

 35. Kent Forssgren

   
  OT. Är han inte fantastisk? I händelse ni har missat. Pierce Corbyn´s prognos om vädret inför de stora bröllopet i England den 29:e april. Han gav, som vanligt Meth Office handikapp. Denna gång 26 dagar. Meth Office prognos två dagar före: kraftigt regn och åska. Corbyn´s prognos 28 dagar före: vacker väder och inga paraplyer som skymmer utsikten kommer att behövas. Gissa vem som fick rätt? Tips. Det gick inte att slå vad i de engelska vadslagningsfirmorna. Corbyn´s prognoser är fortfarande portade för vadslagning.
   
  So”, said Piers Corbyn of WeatherAction.com long range forecasters, ”Our WeatherAction long range forecast for the wedding weather in London issued 28 days ahead on April 1st was more accurate than the MetOffice’s foreboding heavy and thundery rain and gloom issued 2 days ahead.”
   
  ”We said (80% confidence) – from 28 days ahead – the weather for the event itself would probably be ’good to perfect’ although there would be showers around in South England particularly on the preceding and following days mainly to the West.
   
  ”The Met Office had forecast heavy and prolonged thundery showers overnight and advised people to take an umbrella ’just in case’ for the Westminster / Palace celebrations.
   
  Är det inte härligt vad vi små människor kan åstadkomma? Meth Office har senaste skrikets jättesuperdator. Corbyn har sin pc och Excel! Vi här ute vill förändra. Och vi kan! Det är bevisat på många olika sätt och platser i denna stund. Låt detta inspirera.
   
  http://www.weatheraction.com/displayarticle.asp?a=340&c=5
   
   

 36. Inge

  För något år sedan var det liv om att Västantarktis var för varmt, vilket vill jag minnas berodde på någon ändrad havsström. Nu gäller det Arktis. Ja ja, alltid är det något hörn av världen som är lite varmare och som man kan spinna på. För övrigt lär det vara så att när det är kallt i Arktis så är det varmt i Antarktis och omvänt. Lars Jonsson pekar ju också på ett periodiskt mönster  på ca 60 år som bör sammanfalla med PDO och andra havsströmmar. Dessa kan ju i sin tur bero på molnighetsgradens förändringar som Lars Kamél pekar på i #20.

 37. Bertel

  Ingemar # 33
  Jag läste Sasserssons artikel och håller med honom, i stort, gällande etiska dilemman och förhållningsätt gentemot lärosätet man arbetar vid, men jag är osäker, hur man/du/jag/vi/dom definierar sk värden/värdegrund(tex ur etiskt/moralisk perspektiv), eftersom det skapar en filosofisk debatt, där det ”oftast” inte finns rätt eller fel.
  Mobbning kan vara en ”subjektiv” upplevelse(där en innerligt välmenad gest kan missuppfattas) , men i de flesta fall (tex artikeln riktad till Annika Dahlqvist) kan en tydlig ”mobbningstendens” upplevas/tolkas av läsaren,fast texten i sig, är en sk ”välmenad” uppmaning,trots att den innehålla en nedvärderande underton, vilket möjliggör att man kan glida undan alla påpekanden om mobbning med dessa ord, jag menade enbart väl och ni har misstolkat innehållet
  Tyvärr är magkänslan ur en kulturell kontext den bästa värdemätaren gällande mobbning av den högre skolan.
  PS.Gällande min magkänsla, har VoF överträtt gränsen, utan tvekan.DS  
     

 38. Ingemar

  Bertel #36,
  Visst kan det vara problematiskt med ”värdegrund”. Men jag gör det lätt för mig genom att hänvisa till de värden som oftast förekommer i lärosätenas (och i officiella dokument från utbildningsdepartementet) skrivningar vad akademin syftar till och vilka värden den är skyldig att slå vakt om. I det stora hela delar jag också personligen den värdegrunden. Annars skulle jag inte jobba där.
  Begrepp som ”mobbing” och ”kränkning” är numera relativt väl definierade i lagstiftningen, eftersom det handlar om straffbara saker. Men självklart finns det också en gråzon. Och lärosätens disciplinnämnder (och liknande organ) har ibland att ta ställning till huruvida något är mobbning eller kränkande. Jag vet dock inte om lagstiftningen angår annat än kön, etnisk tillhörighet, eller ålder.
  Själv tycker jag att det är relativt uppenbart att det s.k. förvillarpriset kan användas, och har använts av VoF, på ett kränkande, amatörmässigt och ovetenskapligt sätt. Eftersom det nu verkar förhålla sig så att VoF-verksamheten tagits upp som en bisyssla av en del i VoFs styrelse, så borde det också kunna vara föremål för en utredning av KTHs disciplinnämnd. Som läget nu är så har KTH oförbehållsamt gett sin sanktion till VoF, oavsett vad dess styrelse hittar på. Och ett sätt för KTH att ta ställning är huruvida förvillarpriset står i samklang med de värden som lärosätet säger sig stå för.

 39. Rosenhane

  Ingemar
   
  Begreppet ”värdegrund” ska skarpt fördömas och förkastas av alla som bekänner sig till en svensk akademisk tradition.
   
  Dom som talar om ”värdegrund” representerar dumvänsterns yttersta sumpmarker.
   
  Snälla, håll er för goda för att ta ordet i er mun, Ingemar och Bertel.
   

 40. Rosenhane

  God svensk akademisk tradition skulle det vara….

 41. Bertel

  Ingemar # 37
  Jag målade med kanska breda penseldrag i min frågeställning gällande värdegrund och hade också i åtanke VoF,s artikel riktad till Annika Dahlqvist.
  Jag delar din uppfattning i frågan(ifall VoF,s styrelsearbete kan definieras/betraktas som bisyssla(vem bestämmer detta?) och därmed är man ansvarig för förvillarpriset gentemot lärosätet)om förvillapriset, att dess utgivare skulle kunna bli föremål för utredning i KTH,s diciplinnämd.
   

 42. Ingemar

  Rosenhane #38,
  Begreppet ”Värdegrund” må vara förvridet till oigenkännlighet i dagens postmoderna PK-samhälle. Men vissa värden angående god vetenskaplig sed, kritiskt tänkande, sanningssökande och oberoende av olika maktsfärer torde vara lika gamla som Bolognauniversitetet från 1000-talet, världens första universitet.

 43. Bertel, Ingemar, även Rosenhane mfl ..
  Jag lämnade en kommentar hos Sassersson, där jag inte håller med er i slutsatsen, men möjligen i bedömningen.
  Det är en farlig väg att vandra när åsikter skall sanktioneras av myndigheter, eller förkastas.
  Vad civilia föreningar tror på, tycker och säger, skall vara deras ensak. Ifall idioter vill bilda ett nätverk och kacka om att alla andra är dumma, så skall dom få göra det. Även om några ledamöter har doktors-titel och är anställda av staten.

 44. ThomasJ

  Man kan ju fundera lite kring ’värdet’ av denna ’grund’…
  http://www.regeringen.se/sb/d/14755/a/167592
  ’Värdegrunden’ AGW [med allt vad den innehåller] byts helt enkelt ut mot ’värdegrunden’ för biodiversity… Sak samma, identiskt!, allt, ALLT! refererande & baserande på Agenda 21. Vänligen ta en titt på ’avtalen’ [utkasten??] som denna Andreas, superstolpskottare, Carlgren är så förväntansfullt ’arbetande’ emot bli realia… Jösses!   😯
  ’Slutförvara’ hela dj**vla Centerpartiet, till att börja med. Basta e Punto!
  Mvh/TJ

 45. Rosenhane

  Ingemar
   
  Lustigt nog är Bolognauniversitetet inte bara äldst i världen; i nutid är det  dessutom ett av det rödaste. Här föddes röda brigaderna till exempel.
   
  Bolonga  är trots allt en tråkig stad med italienska mått mätt, anser jag.

 46. Ingemar

  Jonas N #42,
  Givetvis skall folk få ha sina åsikter, och bedriva sina fritidssysselsättningar som de vill. Allt jag gör här på TCS sker på min fritid. Och jag skulle inte ens drömma om att be någon om lov för att göra det.
  Men om man registrerar sysslan som ”bisyssla” på ett universitet så ber man om dess sanktion. Och då får man förstås följa universitetets regelverk, på samma sätt som då det handlar om vad man gör med ens arbetstid. En ”bisyssla” brukar också inbegripa någon form av inkomst. Och kanske ett utnyttjande av lärosätets resurser.

 47. ThomasJ

  På väldans många sätt fås medvetandet uppfriskande, om än skrämmande, vibbar via detta (ffa. länkarna till div. info/videos):
  http://www.crossroad.to/Quotes/brainwashing/2007/bezmenov.htm
  Hur ser det ut i lagom-landet-blå-gult? Eller måhända mer passande: landet-lagom-blå-gult?
  Jonas N #42: Läste inlägget, har dock ej kompatiblitet med följande (från NM-inlägget):
  ”Jag håller med om att myndigheter (såsom KTH) inte bör bedriva parti- (eller annan) politik under dess flagga eller namn. Men jag har aldrig uppfattat VoF som knuten till ett visst lärosäte.
  Det är synd att de har kapats av vissa aktivister, men det är deras problem … inte statens eller dess myndigheters. ”

  Why? Jo, det ÄR banne mig en fungerande stats o/e myndighets plikt att tillse att inga, säger INGA fungerande fuktioner öht. KAN kapas, alldeles oavsett av vem/vilka. Status idag…? Look and listen around… 😉
  ’Kapningen’ av detta ’lagom-blå-gula’ land inleddes via 60-talets ’subversister’, framförallt ledda av Olof Palme. Det kommer att dröja bra länge + enorma ’efforts’ för ett återställande av ett [minst aningens] sunt förnuftigt baserat, detta vårt samhälle.
  Mvh/TJ

 48. Håkan Bergman

  Mera OT, middag med Obama och pressen dan före dan, kolla in från 2:10 och se Obamas nöjda leende, försvarsminister Gates ser väl också smått road ut:
  http://www.youtube.com/watch?v=f2TCAG5W_O8&feature=player_embedded

 49. Rosenhane

  Måste säga godnatt.
  På  återhörande!

 50. Bertel

  Jonas N # 42
  Du skrev ”Det är en farlig väg att vandra när åsikter skall sanktioneras av myndigheter, eller förkastas”, jag håller med om detta, men ifall dessa civila föreningarnas individer agerar med förföljelse” mm, vilket kan lagföras(agerar brottsligt) så blir läget annorlunda, samt finns det(ger iofs tolkningsföreträde för myndigheter) sk rimlighetsbedömning(beteende utanför lagförbarhet dvs lämplighetsbedömning tex ifall en individ är lämplig att utföra sitt yrke som kirurg/läkare, ifall man gör för många misstag, men är enbart klumpig.  

 51. Bertel

  Rosenhane # 48
  Här följer toner som ger en god natt sömn, vackert, njutbart och sensuelt.   🙂
  http://www.youtube.com/watch?v=5DCacIEbAlM&playnext=1&list=PL269F6E3317A49EC4

 52. Michelangelo

  Vädergudarna tycks ha tagit fel på pol.
  Från Nordpolen till Polen. Tycks ha varit ett rejält snökaos idag, temperaturer från -2 grader. Inverterad global warming ?

 53. Pär Green

  Rosenhane # 23
  Kanske lite tidigt, men barnkammaren stänger snart!
  Damen i kön till kassan, sträckte fram handen och sa:
  ”jag vill ha det som står på lappen”