Om kunskap 2

I mitt inlägg förra veckan diskuterade jag frågan om kunskap ur en delvis historisk-filosofisk synvinkel. Men man kan naturligtvis ha en betydligt mer pragmatisk inställning där man helt enkelt förutsätter att den som talar och den lyssnar som har såpass likartade föreställningar om vad kunskap är så att det inte blir några allvarliga missförstånd. Bara för den som är filosofiskt intresserad är begreppet kunskap problematiskt.
När jag talar om kunskap så brukar jag börja med att påstå att den enda anledningen till att den samlade kunskapen i världen är större idag än för 10 000 år sedan är att vi är så många fler – per individ har vi inte mer kunskap nu än vad de hade då. Däremot är kunskapen annorlunda idag. Det finns mycket mer gemensam kunskap idag. För 10 000 år sedan var det viktigaste att ha en god lokalkännedom, att veta var man kunde hitta mat. Förmodligen hade man också en ”lokal historisk kunskap”, ungefär som i de isländska sagorna där alla kunde den egna ättens historia de senaste 3 eller 4 hundra åren.
Idag kan vi mycket om vår samtid, och dagens ungdomar vet förmodligen vilka deras far- och morföräldrar är, men äldre släktingar än så har de inte tid att intressera sig för. Det som också alltid varit detsamma, speciellt i tider när ”ny kunskap” växer fram är att en äldre generation bara noterar allt det som den yngre generationen inte kan, allt det som i vissa kretsar kallades bildning, och som saknas hos de unga.
Det påminner lite om vad jag brukar säga om vad som händer när en lärare öppnar en ny bok – det första han ser är vad som inte står där. Läraren tittar naturligtvis först i innehållsförteckningen och där syns det ju tydligt om det fattas något. Ändå tror varje ny generation att den lär sig det väsentliga.
För ett antal år sedan så skrev jag en liten uppsats om ”en matematisk modell för kunskap”. Utgångspunkten var egentligen ett skämt, nämligen att ”i informationsåldern så är kunskap det som gör det möjligt att använda information”.
I min modell var information en sträng av nollor och ettor och kunskap innebar att vinna i ett ”rättvist spel”. Det rättvisa spelet var det enklast möjliga nämligen att ”gissa nästa bit”.  Gissar man då rätt oftare än varannan gång så har man kunskap. Det finns en enda matematisk sats för denna modell, nämligen att med ”god kunskap” så kan man gissa flera steg framåt (och fortfarande gissa rätt mer än varannan gång).
Med ett sådant pragmatiskt kunskapsbegrepp så är det tydligt att det finns många processer om vilka det finns mycket kunskap i den meningen att ”man vet vad som kommer att hända”. Exempelvis så har meteorologer en viss kunskap om hur vädret utvecklas. Dock är det tydligt att eftersom det inte tycks vara möjligt att ge någorlunda säkra prognoser för mer än högst två veckor så är den kunskapen begränsad. Den oftast givna förklaringen till detta är att vädret är ett ”kaotiskt system”, vilket innebär att ett litet fel snabbt förstoras så att prognosen efter hand blir alltmer osäker.
Det har gjorts och görs försök att komma med ”säsongsprognoser” av formen – vintern kommer att bli kall och snörik, sommaren kommer att bli kall och blöt, våren blir tidig eller ”det kan bli en bra höskörd”. Dessvärre har dessa prognoser inte varit särskilt framgångsrika.
Den främsta anledningen till detta är förmodligen att ett antal företeelser som ändras långsamt är otillräckligt förstådda. Det gäller dels rent atmosfäriska system som jet-strömmar men det skulle också kunna handla om magnetfält och inte minst om förändringar i strömförhållanden i haven.
Det enda jag vill framföra är att jag skulle vilja se ”allmänna prognoser” för hur framtida säsonger kommer att bli. Om det utvecklas modeller för att exempelvis förutsäga medeltemperaturen i Stockholm under en given månad fem år framåt i tiden med en noggrannhet som är bättre än en standardavvikelse ifrån det rätta värdet så kommer jag att inse att vetenskapen har skaffat sig riktig kunskap om vädret.
Då kanske även förutsägelser om klimatet 30 år framåt i tiden kommer att få viss trovärdighet.
 
 
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tänkvärt. Såg som vanligt vetenskapens värld igår. Ett litet isolerat samhälle utanför civilisationen hade eget språk. Kunskapen om naturen var förutsättningen för deras överlevnad. På ett slag så förändrades deras värld-de fick hjälp att sätta upp hus, el och tv. Civilisationen kom dit.
  Då lärde de sig räkneord för första gången-deras språk hade inte räkneord! 
  Visserligen fick de del av hela världens landvinningar-men de hamnar längre från sin naturmiljö.  Sen var deras språk en källa för lingvisters kamp-en kamp som inte stod långt från klimatkampen!

 2. LBt

  Sten K,
  avseende klimatet har vi alla samma kunskap, de utsläpp vi gjort och gör kan få allvarliga konsekvenser för kommande generationer. Vi vet också att åtgärder nu inte kommer att påverkar klimatutvecklingen för vår generation utan först därefter.
  Hur vi vill hantera denna kunskap skiljer, jag menar att  till dess vi vet bättre bör vi medvetet agera utsläppsbegränsande. Men naturligtvis utan att riskera samhällsekonomin.

 3. L

  LBt, du har rätt i att avseende klimatet vet vi i princip ingenting.

 4. Björn

  Om vi skall tala om kunskap inom klimatområdet, så förefaller det som att de som kallar sig klimatforskare, saknar kompetens om det som finns ovanför den lägre atmosfären. Det saknas kunskaper om solen, solvinden, jordmagnetiska fältet, kosmisk strålning, rymdfysik och planetariska rörelser etc etc. All lek med klimatmodeller är därför helt värdelösa. Det behövs en mera ”vuxen” syn på klimatkomplexet och inte som nu, behandla detta komplex, som om det räcker med kunskaper inom meteorologi.

 5. Mikael

  Information är nog ett bättre ord än kunskap. Kunskap kan vara fördomar, dvs något som alla tror sig veta. Sedan behövs en skarp hjärna, inte en dator, som analysera informationen. Man måste titta på saker som man vet och har observerat och inte saker som man tror sig veta. Tyvärr är de flesta av dagens forskare betalda att hitta det som beställaren betalt för. IPCC är ju tex betald att hitta koldioxidens påverkan på temperaturen på Jorden. Och se vad underligt de påstår att så är fallet! Mon Dieu!

 6. Slabadang

  Kunskap minne och beräkning!
  Scott Armstrong har ställt upp vetenskapliga principer för vad som krävs för att du skall kunna mäta din förmåga att systematiskt vara bättre än slumpen när du beräknar kommande utfall.
  Armstrong:
  We conducted an audit of the procedures described in the IPCC report and found that they clearly violated 72 scientific principles of forecasting (Green and Armstrong 2008). (No justification was provided for any of these violations.) For important forecasts, we can see no reason why any principle should be violated. We draw analogies to flying an aircraft or building a bridge or performing heart surgery—given the potential cost of errors, it is not permissible to violate principles.
  Utan minne ingen kunskap. Med nätet har vårt minne fått en fantastisk förstärkning. Minnet ger ju oss tillgång till vår kunskap och genom träning så lär vi oss använda det och applicera den. Nu har ju klimathotskyrkan en stor minneslucka när det gäller själva grunden för hur man måste mäta sin förmåga att beräkna framtiden och applikationen är därefter i modellerna.
  http://wattsupwiththat.com/2009/01/28/forecasting-guru-announces-no-scientific-basis-for-forecasting-climate/
  Det räcker egentligen med Armstrongs principer som bevis på varför modellerna har förmågan att beräkna framtida utfall. Vill man göra det lättare för sig så kan vi lägga till observationerna som bevis. Vi har av något egendomligt sätt hamnat i en situation där bevisbördan lagts i fel knä. Armstrong slog ju vad med Al Gore 2008 vilken utveckling av den globala temperaturen som var mest trolig enligt sina enkla grundprinciper för forecasting.
  http://www.theclimatebet.com/gore.png
  Att utlåtande från ”experter” är helt utan värde i detta ämne är att ta fasta på eftersom åsdana uttalanden inte är byggda på de grundläggande principerna för forecasting de heller. Klimatmodellernas grunder är inte ens byggda på att kunna se in i framtiden utan en produkt av hur användningen av dess presentationer förändrats och tolkats som har NOLL med deras verkliga förmåga att göra prognoser. Att kalla det ”scenarier” istället är ett medvetet fusk med begreppen.
  Armstrongs prognos slår Gore och modellerna. Det är skillnaden mellan vetenskap och pseudovetenskap som syns i det ökande glappet mellan Gore/klimatmodellerna och Scott Armstrongs vad.
   
   
   

 7. Staffan

  Four Debates No Global Warming – Obama vs Romney debate:  ’Wow.  Om världen verkligen är dömd så är det lite förvånande att det inte ställdes en enda fråga om global warming.  Och jag tror inte någon av kandidaterna för POTUS eller VPOTUS nämnt det.’
  Nå, vi har i alla fall Al Gore.  (The Corner, National Review)

 8. Staffan #7
  Nejdå, det är inte alls förvånande. Det där med Global Warming är en specifik Svensk – Dansk företeelse. I övriga världen är den frågan DÖD.
   . 
  Bland FN’s 7 Millenniemål finns varken orden koldioxid eller Global Uppvärmning nämnda.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Millenniemålen#7._Att_s.C3.A4kerst.C3.A4lla_en_milj.C3.B6m.C3.A4ssigt_h.C3.A5llbar_utveckling 
   . 
  Det viktigaste målet är att utrota fattigdom och svält, dvs precis motsatsen den svenska gröna/uthålliga politiken där vi skall överutnyttja jordens gröna resurser.
   . 
  Man kan verkligen säga att svensk Center- och Mp-politik kommit i otakt med FN och världen.
   

 9. Ingemar Nordin

  Sten,

  Intressant definition på ”kunskap”. Men som skeptiker så kan jag förstås inte låta bli en kritisk reflektion.

  Gissar man då rätt oftare än varannan gång så har man kunskap.

  Problemet här är hur man vet att man gissar rätt oftare än varannan gång? När man gjort det under ett test 100 ggr? Eller krävs det att man har gissat rätt mer än hälften av en miljard gissningar? För att denna ”pragmatiska” kunskap skall kunna tillämpas så måste du ha en begränsning i tid och rum.

  Kanske är det det du siktar på när du skriver:

  Om det utvecklas modeller för att exempelvis förutsäga medeltemperaturen i Stockholm under en given månad fem år framåt i tiden med en noggrannhet som är bättre än en standardavvikelse ifrån det rätta värdet så kommer jag att inse att vetenskapen har skaffat sig riktig kunskap om vädret.

  Kunskap i betydelsen säker kunskap kan detta förstås inte ge. Men kanske vi får nöja oss med en pragmatisk, och tentativ, kunskap?

 10. Slabadang

  Feynmans Cargo cult science!
   
  Wiki:
  The speech is reproduced in the book Surely You’re Joking, Mr. Feynman! and on many web sites. He based the phrase on a concept in anthropology, the cargo cult, which describes how some pre-scientific cultures interpreted technologically advanced visitors as religious or supernatural figures who brought boons of cargo.
   
  Later, in an effort to call for a second visit the natives would develop and engage in complex religious rituals, mirroring the previously observed behavior of the visitors manipulating their machines but without understanding the true nature of those tasks. Just as cargo cultists create mock airports that fail to produce airplanes, cargo cult scientists conduct flawed research that superficially resembles the scientific method, but which fails to produce scientifically useful results.
  Feynman cautioned that to avoid becoming cargo cult scientists, researchers must first of all avoid fooling themselves, be willing to question and doubt their own theories and their own results, and investigate possible flaws in a theory or an experiment.
  [vague] He recommended that researchers adopt an unusually high level of honesty which is rarely encountered in everyday life, and gives examples from advertising, politics, and behavioral psychology to illustrate the everyday dishonesty which should be unacceptable in science. Feynman cautions
   
  We’ve learned from experience that the truth will come out. Other experimenters will repeat your experiment and find out whether you were wrong or right. Nature’s phenomena will agree or they’ll disagree with your theory. And, although you may gain some temporary fame and excitement, you will not gain a good reputation as a scientist if you haven’t tried to be very careful in this kind of work. And it’s this type of integrity, this kind of care not to fool yourself, that is missing to a large extent in much of the research in Cargo Cult Science.
  An example of cargo cult science is an experiment that uses another researcher’s results in lieu of an experimental control. Since the other researcher’s conditions might differ from those of the present experiment in unknown ways, differences in the outcome might have no relation to the independent variable under consideration. Other examples, given by Feynman, are from educational research, psychology (particularly parapsychology), and physics. He also mentions other kinds of dishonesty, for example, falsely promoting one’s research to secure funding.
   
  Vem kan låta bli att dra parallell mellan att bygga en flygplats för att skapa flygplan och konstruktioner av klimatmodeller? 🙂 🙂 Fly baby!! fly!

 11. Peter F

  OT

  http://www.svk.se/Energimarknaden/El/Kraftsystemet/
  Svensk grön vindpolitik levererar just nu 1,4 procent av vår elproduktion. Igår var det 1,3 procent.
  Arma oss

 12. Håkan Bergman

  Peter F #10
  Verkar som att vi har en historisk dag, aldrig förr har så mycket installerad sol- och vind-kraft levererat så lite som i Tyskland idag, ca 60 GW installerat toppar på runt 6.5 GW, blir mycket brunkol det. Ni vet det där med höstdimma i nordvästeuropa, svaga vindar  är en förutsättning. Och mera ska tyskarna installera. Kommer Åsa Romson att kommentera?
  http://www.sma.de/en/company/pv-electricity-produced-in-germany.html
   
  http://www.transparency.eex.com/en/Statutory%20Publication%20Requirements%20of%20the%20Transmission%20System%20Operators/Power%20generation/Expected%20wind%20power%20generation

 13. Ann L-H

  En av mina kompisar från skolvärlden har ägnat ett stort antal forskartimmar i pedagogik åt begreppet kunskap. Ju mer hon läste och tänkte desto mer övertygad blev hon att kunskap borde kunna översättas med omdöme. 

 14. Sören

  Håller med apropå beskrivning av vårt klimat i termer av jetströmmen att meteorologer borde göra enklare tillgängliga och välkända saker som t ex meridionalt index, om nu någon sammanställt det, eller karakteristiska jetströmsmönster, fenologi.. Vad har ökat på sistone, hur såg det ut för 70 år sen, mm.

 15. Slabadang

  Det klimatistiska alfabetet: lucka B lucka lucka E lucka lucka lucka I lucka…
  (Från Bixhop Hill) Lucia Liljegren om arbeten om klimatkänsligheten:

  So of these two papers, Wigley2006 offers a climate sensitivity but fails to reconcile to the measured flux data.  Soden2002 does seek to match the observed flux data but does not report on the implied climate sensitivity.
  I am now sufficiently cynical about mainstream climate science to believe that the reason for the non-barking dogs in the two cases is the same.  I will show that you cannot get a reasonable match to the flux and temperature data with a high [equilibrium climate sensitivity].  Wigley would have had to show a serious mismatch with the flux data, and Soden would have had to report and explain the politically incorrect, low, climate sensitivity implied by his match of the flux data.
   
  Vi får vad se vad  D-s-l-r och -re.b.r.th kanske svarar.

 16. Bim

  Konstigt tal om kunskap.
  Kunskap är ju att veta. Man kan ju inte gissa, hur många gånger som helst, ungefär som i en sannolikhetskalkyl, och tro att man därmed vet.
  Finns inte facit så vet man ju ändå inte.
  Vem skall bedöma om vetskapen är sann om han inte vet. Om han vet finns ingen anledning till att gissa.
  Man kan möjligen tro åt vart det lutar, men det är ju en annan femma.
    

 17. Ingemar Nordin

  Inlägget på Lucia Liljegrens blog finns här:

  http://rankexploits.com/musings/2012/pinatubo-climate-sensitivity-and-two-dogs-that-didnt-bark-in-the-night/

  Well (som engelsmannen säger), här har vi alltså två studier, en från 2002 och en från 2006, som klart och tydligt visar att IPCCs uppskattning av klimatkänsligheten är grovt överskattad – om de bara vågat föra sina studier till slut. Men ingen av dem vill visa, eller i ord säga, hur det förhåller sig.

  Istället låter man världen leva i villfarelsen att vi har en klimatkänslighet på minst 3 gånger det verkliga värdet.

  Ha, ha, ha … alla dessa felprogrammerade klimatmodeller, alla dessa meningslösa klimatmöten, alla dess miljarder som spenderats till följd av IPCCs alarmistiska budskap! Världen kan känna sig ganska blåst på århundradets största vetenskapliga Scam.

 18. bom

  #12 Och Siemens gör sig av med solcelleriet. Hoppas dom lägger ner vindkraften snart också för att satsa på kärnkraft hoppeligen!

 19. Slabadang

  Ingemar N!
   
  Så billigt så man storknar! Jag fattar inte hur de har mage. Skulle de jobba som ingenjörer skulle de bli portade för evigt. Den ene berättar a men inte b dan andra b men inte a. Sen har vi på toppen av dessa Forster och gregory vars hund ätit upp underliggande data och redovisning av metod så den inte går att replicera och försök ger helt andra resultat.
  http://climateaudit.org/2011/07/05/nic-lewis-on-ipcc-climate-sensitivity/
  ”Forskarna säger” ”enig vetenskap” ….. IPCC vilket missfoster!!

 20. Slabadang

  Ps !
  Dessler ser riktigt snygg ut i jämförelse! 🙂 Vilket team!!! 🙂 Klimatvetenskapens Jönssonliga. Hur känns det en dag som denna Ingemar och Peter mfl? Är vetenskapen nåt man vill förknippas med ? ”Forskare” på väg mot samma rykte som journalister? Hur skyddar ni de ädla delarna av vetenskapens varumärke när era organisationer redan gjort patron ur? Ja voine voine voine vilka marodörer!
  Här har både Sodum och Wigley var för sig redan räknat fram en låg klimatkänslighet … men håller truten förutom när Spencer gör samma sak men fast med en bättre metod och redovisar resultatet. In från höger skickar ligan då in Dessler mot Spencer  istället, medan Sodum Wigley och Forster står och visslar och låtsas som det regnar. Fasen de måste bli en hel trilogi om IPCC korruptionen. FNs Corleone vetenskap!!

 21. Inge

  OT
  Ägaren av Ojnareskogen (Naturvårdsverket) har kört bort demonstranterna med husvagnar och plakat.
  De kvarvarande var ca 10 st. Man kan undra vem som försörjer dessa demonstranter eftersom de varit där hela tiden. De har knappast något jobb så det är väl vi, via skatterna?

 22. Sten Kaijser

  Ingemar #9,
  som du ser har jag gett en länk till den uppsats där jag beskriver min matematiska modell, där den aspekt som du tar upp finns med. I den uppsatsen diskuterar jag just den invändning som du har,och därför skrev jag i inlägget något som var ekvivalent med att ”sannolikheten att gissa rätt är större än en halv” (utan att beröra frågan hur man vet att sannolikheten är större än en halv). 
  Läs gärna min uppsats enligt länken i inlägget – den är på 8 sidor så den borde inte vara oöverkomlig.

 23. Pelle L

  Slabadang #10
   
  Cargo Cult Science! Var hittar du dina sanslösa associationer 😀
   
  Jag fick en gång en så’n där julpresent, inte muta men så gott som, från någon leverantör (har glömt vilken men tror att det var telecom).
   
  En fin liten pejlkompass, en så’n som man hade hängande i ett band om halsen när man var ute och seglade förr i skärgården, för att bestämma bäringen till olika objekt, så man kunde bestämma sin position.
  Alltså före GPS och plottrarnas tidsålder.
   
  Den såg precis ut som Suuntos lilla mästerverk till precisionskompass.
  Men den här var väldigt tung, kändes som massiv metall.
  Och när man tittade i okularet såg man inte ett skit. Ingen funktion.
  Cargo Cult Science!
   
  Detta har också använts som tema i någon SF roman/film.
  Minns tyvärr inte vilken.
  Tänk dig ett föremål som är en perfekt replika av en skiftnyckel, men där man inte kan ändra käftbredden. Det bara ser ut så.

 24. Svend Ferdinandsen

  Jag vil bara påpeka at kunnskab og vetenskab egentligen er vældigt lika. Faktisk er det bara lite bokstav-skilnad.
  Når jeg tænker nærmere over det, bliver jeg i tvivl om hvori forskellen består.

 25. Staffan

  Michael Mann stämmer nu National Review (och CEI) för vad Mark Steyn skrev om honom och den globala upphettsningen.  Mann!  En nobelpristagare!  (Med Al Gore!  Och IPCC!)  Och ändå påstår man att AGW är ”a hoax”, en bluff, och att nobelpristagaren manipulerat data!
  –  The Superior Court of the District of Columbia ska bedöma detta.
  –   Och kommentatorerna är lyckliga.  Vet velan dom att vi brinner upp!
  https://www.facebook.com/MichaelMannScientist/posts/437351706321037

 26. Slabadang

  Staffan!
  Jag är osäker på hur mycket material försvaret får åberopa. Men här finns ju nu en möjlighet att inte bara avslöja Mann utan även de utredningar som friat honom och bevisa att pressen kan göra ett mer grundligt och bättre jobb än de som haft fingrarna i Manns syltburk. En timmes detaljerad redovisning av McIntyres revision av hockeyklubban räcker för att hänga ut klimatvetenskapen och spika upp både Mann och utredningarna mot honom synligt på väggen.
  Mann har helt enkelt gjort en felaktig riskanalys när han nu stämmer och jag tror aldrig han vågar genomföra tvisten. Mann själv är nog tillräckligt korkad för att köra hela vägen men han kommer säkert stoppas av de taktiker som står bakom honom för att Mann och IPCC inte ska chavotteras inför öppen ridå.
  Han har väldigt lite att vinna och allt att förlora.
   

 27. Staffan

  Kärnan i Michael Manns stämning mot National Review mfl är en bloggpost från CEI (Competitive Enterprise Institute) där man sade att för Penn State är Mann ungefär som pedofilen Jerry Sandusky, utom det att han inte gav sig på barn utan i stället gav sig på data om klimatet, och förvred dem:
  ”Mann could be said to be the Jerry Sandusky of climate science, except that instead of molesting children, he has molested and tortured data in the service of politicized science that could have dire economic consequences for the nation and planet.” (CEI)
  –  Själva huvudkritiken från CEI, att Penn State hade ’rentvättat’ en undersökning om Michael Mann för att slippa negativ publicitet, står kvar.  ”Vi tog bort en eller två meningar som var mest retoriska, men ansåg att den grundläggande kritiken hade fog för sig”, säger CEI.
  –  National Review och Mark Steyn har sedan citerat CEI.
  http://www.foxnews.com/science/2012/10/23/climate-scientist-michael-mann-sues-over-comparison-to-child-molester/
  –  Den klimatskrämda argumenteringen hittar du här, en lång artikel:
  http://scholarsandrogues.com/2012/10/23/mann-sues-cei-national-review/
  –  Den första kommentaren där:  ”Jag önskar Michael Mann all framgång.  Men det är mycket osannolikt att han vinner. Det är mycket svårt att vinna i förtals-mål.  Och här kommer man hävda att Sandusky-jämförelsen inte var menad att tas bokstavligt – detta var inte ett fakta-påstående – och därför inte kan ärekränka Mann.”

 28. Staffan

  Jerry Sandusky, och Penn State’s försök att tysta ner pedofil-skandalen, tas upp av Wikipedia:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Penn_State_child_sex_abuse_scandal
  –  Mark Steyn osv menar förstås inte att Michael Mann är pedofil.  Vad man vill ha fram är att Penn State gärna försöker dölja obehagliga fakta:
  –  Per the findings of the grand jury, several high-level school officials were charged with perjury, suspended, or dismissed for covering up the incidents or failing to notify authorities. In the wake of the scandal, school president Graham Spanier was forced to resign, and head football coach Joe Paterno was fired late in the 2011–12 season.  (Wiki)

 29. Ingemar Nordin

  Sten #22,

  Tack för uppsatsen. Intressant läsning och jag har väl inga direkta invändningar mot resonemanget där. Modellens begränsningar tar du ju upp själv.

  Om jag förstår saken rätt så skulle det dock vara svårt att handskas med ett av dina inledande exempel, nämligen planetsystemet. Om den Ptolemaiska modellen (Jorden i centrum men med god prediktiv förmåga beträffande solförmörkelser etc) var utgångspunkten så skulle den klara testet, åtminstone fram till Gallilei och hans kikare.

 30. Staffan

  Mark Steyn skrev, efter att ha citerat CEI:  ”Jag skulle kanske inte själv ha utvecklat metaforen ända in i duschen med riktigt samma iver som (CEI-skribenten), men han har en punkt här.”
  ”Michael Mann var mannen bakom den bedrägliga hockey-klubban”, skrev Steyn vidare om Manns grafik som visade stabila temperaturer i århundraden, och så en plötslig ökning på 1900-talet.
  ”När East Anglia-mailen kom ut, kände sig Penn State tvungna att ’undersöka’ professor Mann … Och som med Sandusky och (tränaren) Paterno, ville Penn State inte se någon av sina stjärnor som skyldig till något felaktigt.”
  http://www.centredaily.com/2012/10/23/3379712/penn-state-climate-scientist-michael.html

 31. Staffan

  E-mail från University of East Anglia visade att klimatforskare manipulerat data;  Climategate, november 2009 och framåt.  Många mail var från Michael Mann.
  –  Men Penn State’s undersökning visade inget fel…
  –  Virginias ’Attorney General’ satsade $500,000 och två år på att få fram e-mail från Univeristy of Virginia, där Mann arbetat 1999–2005.  Han fick aldrig se dem.
  http://wwwp.dailyclimate.org/tdc-newsroom/2012/10/climate-scientist-sues-for-defamation

 32. Staffan

  AP:  ”USA kan snart vara världens främsta oljeproducent.”
  ”USA:s oljeproduktion ökar så snabbt att USA snart kan komma förbi Saudiarabien, som världens största producent.”
  ”Den här boomen har förvånat t.o.m. experterna.”
  http://hosted2.ap.org/APDEFAULT/f70471f764144b2fab526d39972d37b3/Article_2012-10-23-US%20Oil%20Boom/id-15afe4569b714cb680b0f3fe2be4fbeb?wpisrc=nl_wonk

 33. Staffan

  Klimatologen Michael Mann’s website:  ”Han delade Nobels fredspris med andra IPCC-skribenter år 2007.”
  –   Mann nämns förstås aldrig av nobelpriskommittén;  inga bilder av honom i Oslo, osv.
  Men visst.  IPCC säger:  ”Tusentals forskare världen över bidrar till IPCC.”
  –   Och han var en av 2000 som fick ett ”commemorative certificate of involvment”.  Från Oslo?  Nej.  Från dr Pachauri, IPCC.
  –   Mark Steyn citerar Nobelkommittén:  ”Endast personer som uttryckligen nämnts i vår text får säga sig ha del i ett nobelpris.”
  –   Så nu har Mann, falsk nobelpristagare,  lagsökt (bl.a.) Mark Steyn för att denne skadat Mann’s rykte.
  http://www.nationalreview.com/corner/331497/nobel-mann-takes-revolting-peasants-mark-steyn

 34. Pelle L

  Staffan #33
   
  Sträck på er, alla Svenskar och andra Européer (utom Norrmän och Schweizare), vi är alla nobelpristagare!
   
  Vi ses i Blå Hallen  😀

 35. L

  #34, om det inte vore för att fredspriset är en Norge-historia.. 😉

 36. Slabadang

  Staffan!
   
  Mann e helt overklig! 🙂 Jag tycker det är så kul att se hur de pratar på sig allt mer. De har skapat sig en helt ohållbar situation och den minskande klanen av troende fanatiker blir allt glesare. Jag älskar varje spadtag media fortfarande tar när de gräver sin egen grop i sitt försvar av tokerierna.
  Politiker ha redan fattat galoppen och lämnat det sjunkna skeppet.Journalister har inte samma vett och omdöme! SKITBRA! Keep on digging MSM!!
   

 37. Staffan

  Michael Mann’s stämning mot Mark Steyn mfl, § 5:   ”Det är en sak att börja diskutera sådant som kan debatteras.  Det är en helt annan sak att försöka diskreditera konsekvent bekräftad vetenskaplig forskning, genom den yrkesmässiga och personliga ärekränkningen av en Nobel-pris-mottagare.”
  –  Det här blir roligt för försvarsadvokaterna i ”Superior Court of the District of Columbia” !
  http://legaltimes.typepad.com/files/michael-mann-complaint.pdf

 38. Staffan

  Mann’s stämning av Mark Steyn mfl är inte så smart.  Steyn har viss erfarenhet av processer:
  –  Muslimerna i Kanada stämde dec 2007 Steyn (och veckobladet Macleans, upplaga 330,000) för bl.a. Steyns artikel ”Framtiden tillhör islam”.
  –  Ontario Human Rights Commission fann att det här inte var deras sak.  British Columbia Human Rights Tribunal tog upp saken, och sade att detta inte var brottsligt.  Canandian Human Rights Commission avskrev målet, utan att hänvisa till annan domstol.
  .  Men visst, det kostade Steyn en hel del, både tid och pengar.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights_complaints_against_Maclean%27s_magazine
  På Steyn’s hemsida hittar man en hel del:
  http://www.steynonline.com/

 39. Slabadang

  Staffan!
  Vi är två av 600 miljoner Nobelpristagare sedan EU nu fick priset! Har du fått nåt diplom från EU som tackar dig för ditt bidrag? 🙂
  Mann är en kul teatralisk karikatyr!

 40. Staffan

  Did Michael Mann Win a Nobel Peace Prize?  National Review ringer upp Nobel-kommittén i Oslo, och får bekräftat att Mr Mann inte vunnit något fredspris.  Finns på Youtube, men hörs dåligt.  Läs transcript på National Review i stället:
  http://www.nationalreview.com/corner/331738/michael-manns-false-nobel-claim-charles-c-w-cooke
  På Youtube finns också en längre video (27:14) från 12 april 2012:
  Michael Mann: Confronting the Climate Change Challenge – Conversations from Penn State
  Mann discusses his work with the panel, his current outlook on the future of the planet, and his new book, ”The Hockey Stick and the Climate Wars”.
  http://www.youtube.com/watch?v=06DdPb_DFo0
  Boken [mars 2012] kostar $19.11 ny, ($10,00 used) på Amazon.com.   Först på Amazon får man berömmande ord från 12 forskare/författare, t.ex. James Lovelock, och sedan 21 berömmande ord från tidningar.
  Jag ser i princip aldrig TV, inte ens en halvtimme… Och jag ska nog inte läsa boken.  Fast om den kommer på biblioteket, så kanske…

 41. Pelle L

  Staffan #40
  ”The Hockey Stick and the Climate Wars”
   
  Låter som att Mann har tittat för många gånger på Star Wars, och tänker ”kan dom så kan jag”.
   
  Men Star Wars hade en bättre regissör 😉

 42. Staffan

  ”Frihetsportalen” toppar nu med ”Polskt motstånd”:  Polen säger nej till EU:s klimatmål.  Man vill inte sluta använda kol.
  Och ”EU omprövar”: Från EU kommer en rapport att utbytet fossila bränslen mot biobränslen ger ökade utsläpp av CO2, åtminstone på kort sikt.
  ”Klimatbluffen” är en underavdelning.  Man skriver även om annat.
  http://www.frihetsportalen.se/